PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00-19.10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 12.2.2014"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko klo Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Katja Suhonen, pj. Minna Puranen Jouko Paretskoi, vpj. Pekka Ruotsalainen Arvo Alajoki Panu Kantosalo Anne Jaakkola Terhi Karppanen Markku Huuskonen Stewen Law Marika Pitkänen Vesa Hanhijoki Bernhard Nukka Anja Farin Kaija Tarvainen esittelijä, sihteeri Heikki Pulkkinen rehtori Juha Honkaselkä liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Tiina Pulkkinen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies Tarja Riekkinen Petteri Ristikangas varhaiskasvatuspalveluiden esimies kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUU S ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t 1-11 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Suhonen Pöytäkirjanpitäjä Kaija Tarvainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Tervossa PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Anja Farin Paikka ja pvm Virka-asema Arvo Alajoki Kunnanvirastolla klo Allekirjoitus Toimistosihteeri Arto Hujanen Kokouksen alussa paikalla Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen sekä tervolaisten järjestöjen edustajia

2 Sivistyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Siv.ltk 1 Sivistyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun sivistyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. Sivistyslautakunnan päätöksen ( ) mukaan kokoukset pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouskutsun antaa viikkoa ennen kokousta postin kautta puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, Sisä-Savon Sanomille, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan iltakokouksina kunnanviraston kokoushuoneessa. Tieto kokouksesta julkaistaan viikkoa ennen kokousta kunnan ilmoitustaululla. Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Siv.ltk 2 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Farin ja Arvo Alajoki.

4 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 3 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen alussa - Sisä-Savon kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen, - tervolaisten järjestöjen edustajat Aune Matilainen Helena Raatikainen Marja-Leena Niinivaara-Koskell Salme Selamo Eila Suomalainen Sirpa Lindsberg Kirsi Niskanen Alma Hyvönen Pirjo Hänninen Elina Suomalainen Liisa Korhonen Heidi Hämäläinen Heikki Kiiski Timo Vauhkonen Pirkko Liisa Hätinen Tervon Maa- ja kotitalousnaiset Tervon Maa- ja kotitalousnaiset Tervon srk Tervon srk Eläkeliiton Tervon yhdistys Tervon Yrittäjät Ry Talluskylän Martat/Nuorisoseura Tervon Tekevät Ry Tervo-Seura Eläkeliiton Tervon yhdistys Lohimaan Kalakerho Sisä-Savon kansalaisopisto Tervo Caravan, LC Tervo, Tervon Metsästäjät Hautolahden Kyläyhdistys, SPR Hautolahden Kyläyhdistys, SPR - sivistyslautakunnan jäsenet ja viranhaltijat neuvottelivat yhteistyöstä tervolaisten koulutus- ja vapaa-ajanpalveluiden järjestämisessä sekä esittivät näkemyksiään kansalaisopiston kurssitarjonnasta.

5 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 Siv.ltk 4 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 8.n mukaan lautakunnan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouskutsun antaa viikkoa ennen kokousta postin kautta puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, Sisä-Savon Sanomille, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan iltakokouksina alkaen kello kunnanviraston kokoushuoneessa. Tieto kokouksesta julkaistaan viikkoa ennen kokousta kunnan ilmoitustaululla.

6 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN VUONNA 2014 Siv.ltk 5 Kuntalain 63 mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Sivistyslautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kokouskutsussa etukäteen ilmoitettuina aikoina kunnanvirastossa.

7 Sivistyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014 Siv.ltk 6 Tervon kunnan talouden- ja varainhoidon ohjeen (Kvalt ) mukaan lautakunnan tai muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty hallintosäännössä. Jotta talousarvion mukainen vastuu konkretisoituu, laskujen hyväksyjän tulisi pääsääntöisesti olla tulosyksikön vastuuhenkilö. Laskujen hyväksyjistä ja vastaanottajista on tehtävä ilmoitus hallintotoimistolle. Ennen kuin lasku tai muu maksun suorittamisen perusteena oleva asiakirja esitetään maksettavaksi, on se asiatarkastettava ja tiliöitävä (tarkistettava, että laskun perusteena oleva tavara tai palvelu on toimitettu kuntaan, tarkistettava laskun oikeellisuus siten, että lasku on yhtäpitävä tehtyjen päätösten, sopimuksen tai vahvistetun taksan kanssa, merkittävä tili, kustannuspaikka ja alv-merkintä). Laskun hyväksymiseen oikeutettu viranhaltija tai muu siihen valtuutettu henkilö hyväksyy laskun ja varmistaa, että tarkoitukseen on olemassa tarvittavat määrärahat. Kokous- ja vastaavien kustannusten osalta laskussa on oltava merkintä tilaisuudesta ja osallistujaluettelo. Tulosalueitten vastuuhenkilöiden tulee valvoa, että tulosyksiköillä hyväksymisvastuussa olevat huolehtivat laskujen tarkistamisesta ja hyväksymismerkintöjen tekemisestä niin, että laskut palautuvat sähköisesti kirjanpitoon riittävän aikaisin, jotta ne saadaan maksuun eräpäivänä. Mahdolliset viivästymiskorot kirjataan asianomaiseen tulosyksikköön. Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa taloustapahtuman. Tositteeseen on merkittävä käytetyt tilit, jollei muutoin ole selvää, miten taloustapahtuma on kirjattu. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite tai muu tulon peruste. Tuotannontekijän vastaanotto- ja suoritteen luovutusajankohta on voitava osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla tai muulla tavoin. Vastaanottaja tarkastaa ja vahvistaa nimikirjoituksellaan, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tositteen tarkastaja vahvistaa nimikirjaimillaan, että tosite on numerollisesti oikea.

8 Sivistyslautakunta Tositteiden muotovaatimuksissa noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta sekä kirjanpitolautakunnan päätösten mukaisia vaatimuksia. Maksut suoritetaan pääsääntöisesti sähköistä maksuyhteyttä käyttäen. Ennen sähköisen maksusuorituksen lähettämistä tosite taikka niiden yhteisluettelo on varustettava maksumääräyksellä, jonka antaa kunnanjohtaja tai muu kunnanhallituksen määräämä henkilö. Varastoluovutuksia, sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden osalta menetellään soveltuvin osin edellä kuvatulla tavalla. Oikaisutositteen hyväksyy kirjattavaksi alkuperäisen menotositteen hyväksyjä tai siihen oikeutettu. Kirjauksessa tapahtunut virhe voidaan oikaista pääkirjanpitäjän allekirjoittamalla tositteella. Rakennustilit hyväksyy se viranomainen, joka hyväksyy urakkatarjoukset. Selvitys on saatettava tiedoksi kunnanhallitukselle. Tiliselvityksen ohella tilityksessä esitetään muutkin hankkeen toteuttamisen arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat laskut asiatarkastavat ja hyväksyvät vuonna 2014 tulosyksiköiden vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti.

9 Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Siv.ltk 7 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt ( ) 96 vuoden 2014 talousarvion. Kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 37 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tervon kunnan talouden- ja varainhoidon ohjeen (Kvalt ) mukaan kunnanvaltuuston talousarvion vahvistamispäätöksen jälkeen kunnanhallitus antaa kunnan toimielimille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanhallitus on antanut Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Khall ), oheismateriaali 1. Hallintokuntien on hyväksyttävä ja toimitettava talousarvion lopulliset käyttösuunnitelmat hallintotoimistoon mennessä. Sivistystoimen tulosyksikön (koulutustoiminnan ja vapaa-aikatoiminnan tulosalueet) käyttösuunnitelma oheismateriaalina 2. 1.Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen tulosyksiköille oheismateriaali 2 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle Sivistyslautakunta määrää vastuualueiden esimiehet seuraamaan,että talousarvio toteutuu budjetoitujen menojen ja tulojen osalta ja osaltaan huolehtimaan tavoitteiden toteutumisesta. 3.Sivistyslautakunta määrää vastuualueiden esimiehet raportoimaan välittömästi mahdollisista talousarviomuutoksista (tulosyksikön menojen yhteissumman ylitys tai tulojen yhteissumman alitus) päävastuualueen esimiehelle ja lautakunnalle. 4. Sivistyslautakunta päättää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden esimiesten hankintojen ylärajaksi 5 000, rehtorin hankintojen ylärajaksi sekä hallintojohtajan hankintojen ylärajaksi Tervon Yhtenäiskoulun opettajan poissa ollessa määrätään

10 Sivistyslautakunta opettajalle sijainen silloin, kun järjestely on välttämätön oppilaiden turvallisen opiskeluympäristön turvaamisen ja työsuunnitelman mukaisen opetuksen saamisen vuoksi.

11 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN KOULULAITOKSEN TYÖAJAT LV Siv.ltk 8 Perusopetuslain (628/98) 23 :n mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Lukuvuonna on 188 koulun työpäivää. Perusopetuksen 7 :n mukaan lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Perusopetuslain 9 :n mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain mm. suunnitelmia työajasta, joista järjestäjän tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja näiden huoltajille. Koulun henkilöstö on esittänyt omat näkemyksensä lukuvuoden työpäivistä. 1. Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden työajat kokouksessa esiteltävän liitteen 2 mukaisesti. 2. Lisäksi koulu voi päättää yhden työ- tai vapaapäivän siirrosta lukuvuonna Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäiviä ei voi muuttaa. Muutoksesta ei saa koitua ylimääräisiä kuljetuskustannuksia.

12 Sivistyslautakunta DIGITAALIPIANON LAINAAMINEN JA VUOKRAAMINEN TERVON KUNNAN KIRJASTOLTA Siv.ltk 9 Kirjastolle on hankittu kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimiehen viranhaltijapäätöksellä digitaalipiano. Soitinta voi käyttää kirjastotapahtumissa ja soitinta voi lainata tai vuokrata kuntalaisille. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 22 :n mukaan toimielimet päättävät vastuualueillaan vuokralle luovuttamisesta ja sitä koskevien ohjeiden antamisesta hallinnassaan olevien tilojen ja omaisuuden osalta. Sivistyslautakunta päättää, että Tervon kunnan kirjaston digitaalipianoa lainataan kunnan ja tervolaisten järjestöjen tilaisuuksiin veloituksetta ja sitä vuokrataan yksityiskäyttöön 1-3 päiväksi 10 :n hinnalla. Soittimen käyttö kirjastossa on asiakkaalle maksutonta.

13 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN SOTAHISTORIALLINEN KOHDE, VALLIKANKAAN VENÄLÄISET LINNOITTEET Otsake pöytäkirjassa aiemmin TERVON HIRVISALMEN LINNOITUSJÄÄNTEET Siv.ltk 10 Siv.ltk 75 ( ) Kvalt. 42 ( ) Khall. 88 ( ) Siv.ltk 13 ( ) Siv.ltk 39 ( ) Siv.ltk 53 ( ) Siv.ltk 25 ( ) Siv.ltk 32 ( ) Siv.ltk 22 ( ) Siv.ltk 19 ( ) Linnoitushistorian harrastaja, eläkkeellä oleva everstiluutnantti Pertti Huttunen on osittanut Tervon kunnalle kirjeen, jossa hän toteaa, että Hirvisalmen linnoitusjäänteistä voisi saada pienen sotahistoriallisen nähtävyyden kuntaan. Huttunen ehdottaa, että Tervo- Seura tai Tervon kunta tai mieluiten molemmat yhdessä ryhtyisivät puuhaamaan jäänteestä matkailullisesti vaatimatonta, mutta historiallisesti mielenkiintoista kohdetta, liite 7. Tervo, vesirajan kartta -teoksessa Riitta Raatikainen, Pentti Vänskä ja Eero Heikkinen toteavat sivulla seuraavaa: Ensimmäisen maailmansodan syttyessä 1914 myös Suomi julistettiin sotatilaan. Siitä huolimatta, että taistelut pysyivät koko sodan ajan Suomen rajojen ulkopuolella, sota kosketti Tervoa poikkeuksellisen näkyvästi. Suomessa olevan venäläisen sotaväen keskeiseksi tehtäväksi tuli Pietarin suojaaminen saksalaisten mahdolliselta hyökkäykseltä. Venäjän sodanjohto arvioi, että Saksa saattaisi hyökätä Pietariin Pohjanlahden rannikkokaupunkien kautta. Tämän vuoksi ns. sapöörijoukot alkoivat tehdä sisämaassa kenttäraivaustöitä, joiden tarkoituksen oli katkaista tärkeät länsi-itäsuuntaiset maantieyhteydet. Yksi tällainen melko laaja kenttävarustus rakennettiin Karttulasta Pielavedelle ja Tervoon menevän maantien varteen, Ahvenisen ja Hirvijärven väliselle kankaalle hieman Hirvisalmen kaakkoispuolelle. Hirvisalmen Vallikankaan varustukseen kuului puurakenteilla tuettuja juoksuhautoja, konekivääripesäkkeitä, bunkkereita ja korsuja. Ne ulottuivat Hirvijärven rannasta Ahvenisen rantaan ja kauemmaksikin, sillä rantaveteen oli rakennettu piikkilankaesteitä. Karttulan kirjassa sivuilla kuvataan em. tapahtumia. Sivistysjohtaja on ottanut asiasta yhteyttä ja Museovirastoon. Sakari Mentun mukaan kohde on muinaismuistolain

14 Sivistyslautakunta Siv.ltk 22 ( ) mukainen suojelukohde, jossa voidaan tehdä perushoidollisia raivaustöitä ja järjestää kohteeseen opastus, mikäli maanomistajalle sopii. Muinaisjäännösten hoitoyksikössä viranomaisena Tervoa koskevissa asioissa toimii Kaisa Lehtonen. Sivistysjohtaja on ollut yhteydessä maanomistajaan ja yhteisestä neuvottelusta paikan päällä kevään tullen on sovittu. Sivistyslautakunta saa tietoonsa - Pertti Huttusen aloitteen Hirvisalmen ensimmäisen maailmansodan aikaisten linnoitusjäänteiden kunnostamisesta ja merkitsemisestä matkailukohteeksi sekä - asian valmistelun tämän hetkisen vaiheen. Juha Kauppinen paikalla asian käsittelyn ajan. Maanomistaja, Pohjois-Savon Ympäristökeskuksen / YTY-projektin työnsuunnittelija Pertti Huttunen, teknisen toimen työnjohtaja Jukka Hiltunen, rehtori Juha Kauppinen ja sivistysjohtaja Kaija Hytönen ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä. Maanomistaja on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti linnoitusjäänteiden kunnostamiseen ja merkitsemiseen matkailukohteeksi. Museoviraston sotahistoriallisten kulttuuriperintökohteiden suojeluun ja hoitoon perehtynyt Muinaisjäännösten hoitoyksikön yli-intendentti Päivi Maaranen on toimittanut sivistysjohtajalle linnoitteiden hoitoohjeet ja muinaisjäännösalueen hoitolupahakemuskaavakkeet, liite 1. Pertti Huttunen on valmistellut yhteistyössä teknisen toimen kanssa lupahakemuksen ja hoitosuunnitelman sekä hankkinut kartat kohteesta. Maanomistaja on tutustunut hoitolupahakemukseen ja allekirjoittanut sen, liite 2. Hakemus on toimitettu Museovirastoon. Sivistyslautakunta saa tietoonsa asian tämänhetkisen

15 Sivistyslautakunta Siv.ltk 32 ( ) valmisteluvaiheen. Museovirasto on Dnro 120/305/2009 myöntänyt Tervon kunnalle luvan hoitaa Vallikankaan muinaisjäännöstä ja varustaa se käyntikohteeksi suunnitelman mukaisesti, liite 3. Museoviraston mukaan Vallikankaan 1. maailmansodan linnoitteet ovat muinaismuistolain (295/1963) suojaamia. Kohde on Museoviraston muinaisjäännösten hoitorekisterissä nro Tieto viedään myöhemmin myös Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Varustettaessa muinaisjäännöstä käyntikohteeksi on perusteltua ennakoida kävijöiden mahdollisesti muinaisjäännökseen ja maastoon aiheuttamaa kulutusta. Esimerkiksi kulkua linnoitusrakenteiden poikki on perusteltua ehkäistä silta- ja porrasrakennelmin tarpeen mukaan. Polkuja voidaan kattaa hakkeella tai muulla kulumista estävällä bioaineksella. Muinaisjäännöksessä mahdollisesti jo olevia vaurioita esimerkiksi hakkuun jäljiltä on perusteltua varovasti suojata tai tukea tarpeen mukaan hakkeella. Työn aikana voi tulla esiin tuntemattomia muinaisjäännöksiä tai niiden rakenteita. Tällöin otetaan yhteyttä Museovirastoon lisäohjeiden saamiseksi. 1. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Museoviraston luvan hoitaa Vallikankaan muinaisjäännöstä ja varustaa se käyntikohteeksi. 2. Sivistyslautakunta päättää, että Vallikankaan muinaisjäännöksen hoito ja varustaminen käyntikohteeksi aloitetaan yhteistyössä kunnan teknisen toimen ja YTY-projektin työnsuunnittelija Pertti Huttunen kanssa. 3. Sivistyslautakunta toimittaa kopion Museoviraston luvasta maanomistajalle. Kohdat 1-3 esityksen mukaiset.

16 Sivistyslautakunta Siv.ltk 25, Tiina Pulkkinen paikalla asian käsittelyn ajan. Everstiluutnantti Pertti Huttunen on on asiantuntijana perehtynyt Vallikankaan muinaisjäännökseen yhdessä YTY-projektin ja Tervon kunnan edustajien kanssa. Pertti Huttunen lähettänyt vierailustaan kirjeen, oheismateriaali 2. Huttusen näkemyksen mukaan Vallihautojen käsittelyn yhteydessä tulisi käyttää sotilashistoria -nimitystä ja kohteesta Vallikangas -nimitystä. Kohteeseen perehdyttyään Huttunen toteaa linnoituskohteen olevan arvioitua merkittävästi laajempi ulottuen Välikankaantien länsipuolelle. Luode-kaakko -suuntainen tukikohta 554-tien koillispuolella on pituudeltaan ainakin 300 metrin pituinen ja sen takana on lisäksi useita haaroja eli yhdyshautoja. Huttunen esittää koko kohteen tarkkaa kartoitusta, perimätiedon selvittämistä ja taisteluhaudan kunnostamista matkailukohteeksi Välikankaantien itäpuolelta noin 160 metrin matkalta. Kohteessa tulisi raivata puut ja pensaat taistelu- ja yhteyshaudan ympäriltä, rakentaa yhden korsun ja ampumapesäkkeen jäljitelmät sekä rakentaa yksi suojakomero, konekivääripesäke ja tykkiasema. Huttunen esittää, että tähän mennessä löydetyt linnoitteet kartoitetaan murtoviivaksi GPS-paikannuslaitteella. Kartta tulisi lähettää Museovirastolle kiinteän muinaisjäännöksen inventointilomakkeen ja kohteiden kunnostussuunnitelman liitteenä. Alueesta on hankittu ilmakuva ja autojen parkkipaikka on tehty. Lisäksi Ely-keskuksen asiantuntijat ovat tehneet kartoituksen matkailukohteeksi kunnostettavan alueen osalta. Aineistot toimitetaan Huttuselle niiden valmistuttua. Museovirastolle toimitetaan selvitykset Huttusen esityksen mukaisesti. Jatkorahoitus varataan vuoden 2011 talousarvioon. Opasteet on tarkoituksenmukaista tehdä vasta sen jälkeen, kun kokonaiskuva alueesta on muodostunut. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Vallikankaan matkailukohteeksi kunnostamisen tämänhetkisen vaiheen.

17 Sivistyslautakunta Siv.ltk 53 ( ) Vallikankaan selvitystyö on jatkunut syksyn 2010 ajan. Oheismateriaali 1 hallintojohtajan, Pertti Huttusen ja Museoviraston kesken käyty kirjeenvaihto. Liitteenä 1 Museoviraston lausunto Tervon Vallikankaan venäläislinnoitteiden kartoittamisesta ( Dnro 108/305/2010). Lausunnon mukaan Museovirasto ei osallistu alueen kartoittamiseen. Oheismateriaalina 2 Tervon kunnan kulttuurilautakunnan Hirvisalmen linnoituksen entistäminen. Päätösehdotus: Sivistyslautakunta saa tietoonsa Vallikankaan matkailukohteeksi kunnostamisen tämänhetkisen vaiheen. Siv.ltk 39 ( ) Ehdotuksen mukainen lisäten, että oheismateriaalit muutetaan liitteiksi. Mittavan selvitystyön jatkuessa Pertti Huttunen on lähettänyt Tervon kuntaan sähköpostin Vallikankaan yleis- ja inventointikartan valmistelusta, liite aineistoa Vallikankaan maanomistajien ja yksityistien käyttäjien kanssa käytäviin neuvotteluihin, liite 4 ja Tervon Vallikankaalle rakennettavien venäläisten linnoitteiden jäljitelmien piirustukset, työohjeet ja tarveainelaskelmat, liite 5. - Venäjän armeijan sapöörikomppanian (pioneerikomppanian) kokoonpanon 1914, liite 6. Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy on tehnyt Tervon kunnalle A2- ja A3 -kokoiset kartat Vallikankaan alueelta, liite 7. Tekninen johtaja Jukka Korhonen on toimittanut sivistyslautakunnalle - - Vallikankaan alueen yleiskartan, liite 8 sekä - Kiinteistöjen omistajien tiedot, liite 9, salassa pidettävä, (Julkisuuslaki

18 Sivistyslautakunta / mom. kohta 7). Pertti Huttunen on lähettänyt Tervon kuntaan Sotahistoriallisen kohteen inventoinnin, liite 10. Hallintojohtaja Kaija Tarvainen on toimittanut lähetekirjeineen Museovirastoon Sotahistoriallisen kohteen inventoinnin ja Tervon Vallikankaan venäläisten linnoitteiden kartan, liite 11. Hallintojohtaja hankkii maanomistajien luvat pysäköintialueen laajentamiseen sekä jäljitelmärakenteiden tekemiseen. Jäljitelmärakenteiden sijaintipaikat määrittelee Pertti Huttunen. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Vallikankaan sotahistoriallisen kohteen matkailukohteeksi kunnostamisen tämänhetkisen vaiheen. Siv.ltk 13 ( ) Hallintojohtaja on soittanut maanomistaja Reino Nyyssöselle. Nyyssönen suhtautuu myönteisesti parkkialueen laajennukseen. Pertti Huttunen on toimittanut lopullisen päivä tyn Vallikankaan historiatekstin, liite 5. Sotahistoriallisen kohteen inventointilomake säilyy entisellään ja sitä voi pitää lopullisena inventointilomakkeena toimittamassaan sähköpostiviestissä Pertti Huttunen toteaa seuraavaa: Historiatekstin laatijana haluan jakaa sen kopioita lähdetie tojen antajille harkintani mukaan. Kunta voi teettää historiatekstin perusteella opastustauluun tulevan tekstin vaakunoineen, muotoilla sen perusteella lyhyempiä tiedotteita, jakaa kopioita eli käyttää tekstiä tiedottamiseen. Kartta-aineistohan on jo kunnalla sähköisessä muodossa. Kunta lähettänee historiatekstin myös kohdealueen mittaajalle Tmi Osmo Sutiselle ja inventointikartan tekijälle Savo-Karjalan Vesi- ja Ympäristösuunnittelu Oy:lle. Koska kunnan puolelta ei pitkään aikaan ole kuulunut mitään Vallikankaan asioista, tulkitsen tilanteen niin, että jäljitelmien rakentaminen jää toteuttamatta varojen puuttuessa. Ehdotan kuitenkin, että kohteella to-

19 Sivistyslautakunta teutettaisiin seuraavat vähimmäistyöt: - Vallikankaantien liittymään pystytetään nähtävyyttä osoittava tienviitta - jo aloitettua pysäköintipaikkaa laajennetaan niin, että siihen mahtuu 2-3 henkilöautoa - yhdelle bussille tehdään maanomistajan luvalla kääntöpaikka sopivaan kohtaan - pysäköintipaikan kohdalle pystytetään opastustaulu ja sen kohdalle tehdään raput, joita pitkin päästään ampumahautaan. Jäljitelmien rakentamista ei tarvitse mainita missään; ainoa autenttinen jäänne on poikkivalli eli traverssi, jolle voidaan pystyttää pieni erillinen kilpi kohteen reunalle - kävijöiden nähtäväksi tarkoitettu ampumahaudan osuus raivataan poistamalla pienet puut ja pensaat niin, että haudan pohjalla voi kävellä. - ampumahaudan seinistä poistetaan näkyvissä olevat kivet, jotka pudotessaan voivat aiheuttaa vaaraa kävijöille. Haudan seiniä sitovat pui den juuret ja turpeet säästetään varoen. Vuoden 2013 talousarvioon on varattu Sivistyslautakunta saa tietoonsa Pertti Huttusen ansiokkaan liitteen 5 mukaisen Vallikankaan historiatekstin sekä aiemmin toimitetun Sotahistoriallisen kohteen inventointilomakkeen. 2. Sivistyslautakunta toteaa, että Vallikankaan sotahistoriallisen kohteen matkailukohteeksi kunnostamista jatketaan mukaan lukien jäljitelmien rakentaminen Pertti Huttusen näkemysten ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. 3. Sivistyslautakunta kiittää asiantuntija Pertti Huttusta ansiokkaasta Vallikankaan sotahistoriallisen kohteen selvittämistyöstä ja pyytää Pertti Huttusta esittämään laskun Tervon kunnalle selvittämistyöstä aiheutuneista kuluista. 4. Sivistyslautakunta saattaa Vallikankaan sotahistoriallisen kohteen selvittämistyön kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston tietoon. Khall. 88 Oheismateriaalina 2 Pertti Huttusen Vallikankaan historiateksti sekä Sotahistoriallisen kohteen inventointilomake.

20 Sivistyslautakunta Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus saa tietoonsa ja saattaa kunnanvaltuuston tietoon Vallikankaan sotahistoriallisen kohteen selvittämistyön. Kvalt. 42( ) Oheismateriaali 2. Kunnanhallituksen esityksen mukainen. Siv.ltk 75 Valtuutetut esittivät lisäksi rahoituksen hakemista ko. hankkeeseen seuraavilta tahoilta: - Kotiseutuliitto - Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto - Opetus- ja kulttuuriministeriö - Pohjois-Savon rahasto - Oskari Huttusen säätiö - Toivalan metsäkoulu(hirsityön opetus) _ Tervo-Seura on painattanut julkaisun Tervon Vallikankaan venäläiset linnoitteet Pertti Huttusen selvityksen pohjalta, liite 6, esitellään kokouksessa. Opastaulu karttapohjineen on pystytty laajennetulle parkkipaikalle. Taulun sisällön on suunnitellut Riitta Raatikainen Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:n laatiman kartan ja Pertti Huttusen tekemän selvityksen pohjalta. Hirsikehikon on valmistanut hirsityöntekijä, Aholan Jukka Korhonen. Tienvarsikyltti Vallikankaan matkailukohteesta on laitettu paikoilleen. Tekninen toimi on merkinnyt ja raivannut noin 100 metrin matkalle polun ampumahaudan viereen kävijöiden nähtäväksi tarkoitetulle alueelle. Hallintojohtaja on tiedustellut maanomistaja Reino Nyyssösen näkemystä vesakon raivauksesta parkkipaikan ja ampumahaudan viereen merkityn polun väliseltä alueelta. Maanomistaja on suhtautunut

21 Sivistyslautakunta vesakon raivaukseen myönteisesti. Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistys on raivannut vesakon ko. alueelta. Vuoden 2014 talousarvioon esitetään varattavaksi määräraha ampumahaudan rakenteiden jäljitelmien rakentamiseen. Matkailukohteen avajaistilaisuus on järjestetty , kutsut liitteenä 7. Avajaistilaisuuteen on kopioitu Pertti Huttusen opastuksella Jakovlevin linnoitusohjesääntöjen mukaiset ampumahaudan rakennekuvat, liite 8. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Vallikankaan venäläislinnoitteiden matkailukohteen valmistelun, avajaiset ja käyttöön oton tietoonsa. Siv.ltk 10 Pertti Huttunen on tehnyt esityksen Tervon kunnalle sotahistorian ja Vallikankaan perimätiedon keruusta koskien Vallikankaan linnoittajien kokemuksia ja linnoitustöiden välillisiä seurausilmiöitä paikallisen väestön keskuudessa, liite 3. Huttunen esittää, että Tervon kunta organisoi sotahistoriallisen perimätiedon keruun seuraavien 3-4 vuoden aikana. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Pertti Huttusen esityksen Vallikankaan perimätiedon keruusta. Sivistyslautakunta nimeää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehen organisoimaan tiedon keruun Tervon kunnassa Pertti Huttusen toimittaman kysymyssarjan pohjalta.

22 Sivistyslautakunta SIVISTYSLAAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Siv.ltk 11 Sivistystoimen toimialan arviointi tarkastuslautakunnalle Selvitys määräaikaisista opettajan tehtävistä Tervon Yhtenäiskoulussa lukuvuonna Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta Lainsäädännön muutokset koskien työrauhaa kouluissa ja oppilaitoksissa Kansalaisopistopalvelut uhattuina paikallisen hyvinvoinnin tukipilareina, Kunnat.net, erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot