KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku Eskola Aapeli Mäkinen Veikko Puntila Liisa Sirento Anneli varajäsen Puheenjohtaja Alakoski Virpi Pöytäkirjanpitäjä Uusi-Erkkilä Satu rakennustarkastaja, esittelijä Muut Osallistujat Sassi Sari ympäristötarkastaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Virpi Alakoski Pöytäkirjanpitäjä Satu Uusi-Erkkilä Käsitellyt asiat: Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirjan olemme huhtikuun 30. päivänä vuonna 2012 tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen mukaiseksi. Allekirjoitukset Aapeli Eskola Veikko Mäkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka Todistaja

2 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2012 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA AIKA klo PAIKKA RAKENNUSTOIMISTO KÄSITELTÄVÄT ASIAT 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 30 NITRAATTIASETUKSEN MUKAISIA VALVONTAILMOITUKSIA POIKKEAMINEN KARJANLANNAN VARASTOINNILLE EDELLYTETYSTÄ VARASTOINTITILAVUUDESTA 31 JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUS-PROJEKTIN TULOKSET 32 HEVOSTALLIN RAKENTAMINEN VESILAHDEN KUNNAN ALUEELLA 33 POIKKEAMINEN / Vilkki Ismo 34 POIKKEAMINEN / Hietala Ritva 35 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / Järvenpää Kalevi 36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / Larjovuori Eero 37 LASUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / Bergius Pekka 38 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Ouluntie 39 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Kaakilantie 40 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Koivistalhontie 41 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Rionmaantie 42 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Pylkintie 43 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / Rajalanmaantie 44 ILMOITUSASIAT PUHEENJOHTAJA VIRPI ALAKOSKI

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. PÄÄTÖS Varsinainen jäsen Leena Kurki oli poissa. Varsinainen jäsen Kirsi Salonen oli poissa ja hänen tilallaan paikalla varajäsen Liisa Puntila. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. EHDOTUS Rakennustarkastaja Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Eskola Aapeli ja Kurki Leena. PÄÄTÖS Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aapeli Eskola ja poissa olevan Leena Kurjen tilalle Veikko Mäkinen.

5 NITRAATTIASETUKSEN MUKAISIA VALVONTAILMOITUKSIA POIKKEAMINEN KAR- JANLANNAN VARASTOINNILLE EDELLYTETYSTÄ VARASTOINTITILAVUUDESTA Lautakunnalle on toimitettu seuraavat valvontailmoitukset poikkeamisesta lannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta: 1. Tuire Laine / hevosenlantaa luovutetaan nitraattiasetuksen mukaisesti välittömään hyötykäyttöön m 3 Antti Suutarille Päivärinteen tilalle (ilmoitus saapunut ) 2. Harri Valtamo / karjanlantaa varastoidaan 60 m 3 kahdessa patterissa (ilmoitus saapunut ) EHDOTUS Rakennustarkastaja Lautakunta päättää merkitä ilmoitukset tiedoksi. PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTIN TULOKSET Vesilahden kunnan päätti tarjota kiinteistön omistajille mahdollisuuden saada jätevesijärjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyvää neuvontaa syksyllä Neuvonnan yhteydessä kunnan ympäristönsuojelu kartoitti haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien toimivuutta. Neuvonta ja järjestelmien toimivuuden kartoitus kohdennettiin ns. hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti rakennettuihin järjestelmiin. Jätevesijärjestelmien neuvonta- ja kartoitusprojektin tuloksista on koottu lyhyt raportti. Raportti on esityslistan liitteenä (liite n:o 1/ 31 ) ja siitä tulee kertomaan kokoukseen ympäristötarkastaja Sari Sassi. Lisätiedot: ympäristötarkastaja Sari Sassi (puh ) EHDOTUS Rakennustarkastaja päättää merkitä tiedoksi jätevesijärjestelmien neuvonta- ja kartoitusprojektin tuloksista kootun loppuraportin. PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 HEVOSTALLIN RAKENTAMINEN VESILAHDEN KUNNAN ALUEELLA Hevostallien lukumäärä on kasvanut huimasti viime vuosina Tampereen seudun kunnissa. Vesilahdella, kuten muissakin alueen kunnissa, on kaivattu selkeää hevostalliohjeistusta sekä hevostallia suunnittelevien että viranomaisten käyttöön. Hevostalliohjeistukselle on ilmennyt tarvetta sekä rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun että eläinsuojelun ja ympäristöterveyden kannalta. Lempäälän/Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu kutsui epävirallisen hevostallityöryhmän koolle loppukeväällä Työryhmä koostui Tampereen seudun kuntien ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ympäristöterveyden ja eläinsuojelun viranhaltijoista. Työryhmä päätti, että Tampereen seudun kunnille pyritään luomaan yhtenäinen hevostalliohjeistus. Sovittiin, että Lempäälän/Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu koostaa ohjeluonnoksen olemassa olevien ohjeiden ja säännösten perusteella. Edelleen sovittiin, että työryhmän jäsenet kommentoivat ja muokkaavat luonnosta tarpeen mukaan. Luonnosvaiheessa olevaa ohjetta on käsitelty myös Ahlmaninstituutin Talous ylös Ravinteet alas TARA -hankkeen Vastuullinen talli hyvinvoiva hevonen koulutuksessa Valmistunut hevostalliohje on lautakunnan esityslistan liitteenä. Lisätiedot: ympäristötarkastaja Sari Sassi (puh ) EHDOTUS Rakennustarkastaja keskustelee asiasta ja päättää hyväksyä liitteessä (liite n:o 1/ 32 ) esitetyt rakentamisohjeet / rajoitukset Vesilahden kunnan alueella. Ohjeet koskevat sekä olemassa olevien että rakennettavien hevostallien sijoitus- ja rakentamisperiaatteita.

8 HEVOSTALLIN RAKENTAMINEN VESILAHDEN KUNNAN ALUEELLA PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 1 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Vilkki Ismo Olavi Vilkki Sirpa Leena Venlanpolku VALKKINEN Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Onkimäki RN:o 1:57 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi TUOMAS Rakennuspaikan osoite Venlanpolku VALKKINEN Kaava-alue Ei kaavaa Pinta-ala 2200,00 m² Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos; autotalli muutetaan hevostalliksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Käyttötarkoitus Eläinsuojat, ravihevost. Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 33, Käyttötarkoituksen muutos; autotalli muutetaan hevostalliksi. Autotalli sijaitsee asuinrakennuksen yhteydessä. Tallitilan ja asuintilojen väliseen tilaan on sijoitettu vesipiste, satulahuonetila ja muiden varusteiden säilytystila. Poikkeaminen koskee kiinteistön pinta-alaa ja hevostoiminnalle varattavaa tilaa. KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN Rakennuksen aikaisempi käyttötarkoitus Rakennuksen rakennusluvan (nro ) päätöspäivä on , ja rakennus on valmistunut Alueen kaavoitus- ja yhdyskuntatekninen tilanne Alueella ei ole kaavaa. Vesilahden kunta on myynyt tontteja asuinrakennusten rakentamiseen. Rakennuspaikan koko ja muoto Tilan koko on 2200 m2 ja tontti on neliön muotoinen. Vesi- ja jätehuolto Puhdas vesi Vesi saadaan omasta rengaskaivosta. Jätevesikäsittely WC- vedet johdetaan umpisäiliöön. Harmaille vesille on kaksi saostussäiliötä ja imeytyskenttä. Jätteiden käsittely Yhdyskuntajätteet toimitetaan aluejätepisteeseen. Tiestö Tie kiinteistölle on yksityistietä Hirvijärventietä noin 200 m valtion tieltä (Kehrontie). Muita arvioitavia seikkoja Ei vaikutuksia arkeologisiin tai rakennushistoriallisiin arvoihin. Poikkeamishakemuksen sijoittuminen Ptk:n tark.

10 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 2 Alue on maatalousvaltaista Onkemäen kylän yhteydessä. Päätäntävalta MRL:n 171 : Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on: 1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa; 2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta; 3) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; tai 4) poikkeamisesta 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. Poikkeamisen 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi myöntää alueellinen ympäristökeskus. Jos rakentaminen tai muu toimenpide edellyttää alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan poikkeamisen lisäksi kunnan toimivaltaan 1 momentin mukaan kuuluvaa poikkeamista, ympäristökeskus voi ratkaista asian koko laajuudessaan, jos ratkaisu on kunnan kannan mukainen. Tämän pykälän mukaista poikkeusta ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 :ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Liitteet - Lannan vastaanottosopimus 1 kpl - Sopimus ukoilu- ja laidunalueesta 1 kpl - Ympäristökartta - Asemapiirros - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta - Selvitys kuulemisesta 7 kpl - Valtakirja 1 kpl - Piirustuksia 2 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. - Naapuri 1:67 VILLENMAA on jättänyt huomautuksen kuulemisen yhteydessä (liite) Ympäristötarkastajan lausunto liitteenä. Valvontaeläinlääkärin lausunto liitteenä. Palotarkastajan lausunto liitteenä. Rakennustarkastajan lausunto Käyttötarkoituksen muutos voi mahdollisesti aiheuttaa tiiviisti rakentuneen haja-asutuksen yhteydessä ongelmia. Hankkeen vaikutuksia arvioidessa on harkittava naapureille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa kiinteistön pienen pinta-alan vuoksi. PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennustarkastaja päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan Ptk:n tark.

11 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 3 vaikka tontti onkin erittäin ahdas hevosten pitoon. Ehdot: - lanta tulee varastoida vähintään 5 metriä naapurin rajasta - lanta tulee käsitellä ja varastoida siten että siitä ei aiheudu valumia pohja- tai pintaveteen - tulee huolehtia että lannan vastaanottosopimus on voimassa jatkuvasti - tulee huolehtia että hevosille on järjestetty ulkoilu- ja laidunalue ja sopimius on voimassa jatkuvasti - hankkeesta annetut lausunnot tulee ottaa huomioon ja toimia niiden mukaisesti Hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa. PÄÄTÖS Käydyn keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavalla lisäyksellä: - hevostallista on tehtävä käyttö- ja huolto-ohje, jossa tulee esittää teknisen hoidon ja huollon tehtävät; mm. voimassa olevat sopimukset ja kirjanpito lannan luovuttamisesta Päätös lähetetään tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (MRA 88 ) LIITTEET Valitusosoitus Sijaintikartta Asemapiirros Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

12 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 4 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

13 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 5 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Hietala Ritva Anneli Heinälahdentie KRÄÄKKIÖ Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Jokioinen RN:o 4:30 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi Mäntyrinne Rakennuspaikan osoite HEINÄLAHDENTIE KRÄÄKKIÖ Kaava-alue Rantaosayleiskaava RA Pinta-ala 4130,00 m² Rakennustoimenpide Vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Käyttötarkoitus Vapaa-ajan asuinrakennuk. Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 84, Ritva Hietala on jättänyt poikkeamishakemuksen käyttötarkoituksen muutoksesta. Poikkeamista haetaan muuttaa kerrosalaltaan 84 m2:n loma-asunto vakituiseen käyttöön rantaosayleiskaavan RA-merkinnällä ranta-alueella. PERUSTEET JA PERIAATTEET VAPAA-AJAN ASUNTOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMISEKSI VAKITUISIKSI YMPÄRIVUOTISIKSI ASUNNOIKSI VESILAHDEN KUNNASSA Rakennuksen aikaisempi käyttötarkoitus Rakennuksen rakennusluvan (nro ) päätöspäivä on , ja rakennus on valmistunut Alueen kaavoitus- ja yhdyskuntatekninen tilanne Poikkeusta haetaan ranta-alueella rantaosayleiskaavassa RA-merkityllä rakennuspaikalla. Rakennuspaikka sijaitsee Pikku-Inha-nimisen järven rannassa Jokioisten kylässä Pirkanmaan ympäristökeskuksen vahvistamalla rantaosayleiskaavan alueella. Rakennuspaikan tulotien varressa on vakituista asutusta noin 80 ja 140 metrin päässä rakennuspaikasta. Rakennuspaikan koko ja muoto Tilan koko on 4130 m2 kokonaisuudessaan ja se täyttää rakennuspaikan pinta-alavaatimuksen. Rakennuksen etäisyys rantaviivasta on noin 25 metriä ja tontti tarkoituksenmukaisen muotoinen, rantaviivaa on n. 52 m. Vesi- ja jätehuolto Puhdas vesi Vesi saadaan omasta porakaivosta. Jätevesikäsittely WC vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet käsitellään 2-osaisessa saostusäiliössä ja maasuodattimessa. Jätevesien käsittely täyttää Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräykset sekä on valtioneuvoston talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukainen. Jätteiden käsittely Ptk:n tark.

14 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 6 Yhdyskuntajätteet toimitetaan aluejätepisteeseen. Tiestö Tie rakennuspaikalle yksityistä Heinälahdentietä noin 650 m valtion tieltä (Punkalaitumentie). Vaikutukset luonnonarvoihin ja maisemaan Poikkeaminen ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Muita arvioitavia seikkoja Rakennus sopii maisemaan muodoiltaan ja väritykseltään. Kunnan keskustan palveluihin matkaa noin 15 km. Ei vaikutuksia arkeologisiin tai rakennushistoriallisiin arvoihin. Poikkeamishakemuksen sijoittuminen liitekarttaan Rakennuspaikka on kunnanvaltuuston hyväksymän "perusteet ja periaatteet vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituisiksi asunnoiksi Vesilahden kunnassa" liitekartan alueella, jossa ei ole esitetty erityisiä merkintöjä, jotka vaikuttavat asian käsittelyyn. Huomioitavaa Huomattavaa on, että poikkeamispäätös ei vielä muuta loma-asuntoa vakituiseksi asunnoksi, vaan käyytötarkoitus muutetaan rakennusluvalla eli poikkeamispäätös vasta mahdollistaa rakennusluvan käyttötarkoituksen muutoksen. Poikkeamispäätöksen tultua lainvoimaiseksi on vielä haettava rakennuslupaa käyttötarkoituksen muutokseen ja rakennusluvassa edellytetään aina, että rakennus täyttää uudisrakentamisen voimassa olevat rakennustekniset vaatimukset sekä jätevesien käsittely täyttää valtioneuvoksen asetuksen. Päätäntävalta MRL:n 171 : Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on: 1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa; 2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta; 3) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä; tai 4) poikkeamisesta 53 :n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. Poikkeamisen 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa voi myöntää alueellinen ympäristökeskus. Jos rakentaminen tai muu toimenpide edellyttää alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan poikkeamisen lisäksi kunnan toimivaltaan 1 momentin mukaan kuuluvaa poikkeamista, ympäristökeskus voi ratkaista asian koko laajuudessaan, jos ratkaisu on kunnan kannan mukainen. Tämän pykälän mukaista poikkeusta ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 :ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Rakennuslupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen (MRL ).Ympäristöministeriön ohjekirjassa "Rannalle rakentaminen" (kesäkuu 2001) asiasta todetaan: "Käyttötarkoitusta muutettaesa poikkeamispäätöksen tekee kunta sekä kaavoitetulla että kaavoittamattomalla alueella". Ptk:n tark.

15 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 7 Lisätiedot Liitteet Hankkeella ei ole negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Naapurikiinteistötö ovat asuinrakennuskäytössä. Jätevedet johdetaan umpikaivoon. Talousvesi saadaan porakaivosta. - Käyttötarkoituksen muutos -liite 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen on suoritettu eikä heillä ole huomautettavaa asiaan. Aluearkkitehti puoltaa hakemusta, ei anna kirjallista lausuntoa. Ympäristötarkastaja puoltaa hakemusta (lausunto liitteenä). PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennustarkastaja päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella suostua hakemukseen. Hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 3. ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista Rakentaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamisen tueksi on esitetty erityisiä syitä. Hakija on esittänyt hakemuksessa perustelut, jotka täyttävät vakituisen ympärivuotisen asumisen periaatteet. Poikkeaminen sijoittuu liitekartan alueelle, johon voidaan myöntää vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi. Rakennuspaikan pinta-alan ja tarkoituksemukaisen muotoisen tontin voidaan katsoa täyttävän rakennuspaikan kokoa ja muotoa koskevat vaatimukset. Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa. PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (MRA 88 ) LIITTEET Valitusosoitus Sijaintikartta Asemapiirros Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Ptk:n tark.

16 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 8 Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

17 VESILAHDEN KUNTA POIKKEAMISPÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 9 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

18 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 10 Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Rakennuspaikka Larjovuori Eero Juhani Teollisuustie 5 as LEMPÄÄLÄ Kunta Vesilahti Kaupunginosa / kylä Valkkinen RN:o 4:48 X-koordinaatti Y-koordinaatti Tilan nimi Suojala Rakennuspaikan osoite Suojalantie VALKKINEN Pinta-ala 78920,00 m² Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Käyttötarkoitus Yhden asunnon talot Kulkuneuvojen suoja -hr Kerrosala m² Kerrosluku As. lkm 200,00 1, , Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella. Hakijan perustelut erillisellä liitteellä. Alueen kaavoitus- ja yhdyskuntatekninen tilanne Rakennuspaikka sijaitsee suunnittelitarvealueella Riitalantieltä erkanevan Suojalantien varressa, Suojalan kylässä, Pirkanmaan ympäristökeskuksen vahvistaman rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella. Rakennuspaikka ei rajoitu rantaan, mutta sijaitsee Koskenjoen ranta-alueella. Rakennuspaikan lähellä on vakituista asutusta noin 100 metrin päässä rakennuspaikasta. Rakennuspaikan koko ja muoto Tilan kokonaispinta-ala on 7,8920 ha. Vesi- ja jätehuolto Puhdas vesi Kinteistön puhdas vesi saadaan rakennuspaikalle tehtävästä rengaskaivosta. Jätevesikäsittely Jätevesien käsittely tehdään Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräykset sekä valtioneuvoston talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukaisesti. Jätteiden käsittely Yhdyskuntajätteet toimitetaan aluejätepisteeseen. Tiestö Rakennuspaikka rajoittuu Suojalantiehen. Vaikutukset luonnonarvoihin ja maisemaan Rakentaminen sovitetaan maisemaan ja ympäristöön sopivaksi. Muita arvioitavia seikkoja Rakennuspaikka on puustoinen. Etäisyys kuntakeskuksen palveluihin noin 11 km. Etäisyys kouluun on n. 2,5 km. Ei vaikutuksia arkeologisiin tai rakennushistoriallisiin arvoihin. Ptk:n tark.

19 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 11 Rakennuspaikka sijoittuu alueelle, jossa on vakituista asutusta Hirvijärven alueella. rakennuspaikka on todettu kelvolliseksi rakentamiselle maaperätutkimuksen avulla. Rakennuspaikalla pidettiin katselmus rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilän ja aluearkkitehti Leena Lahtisen kanssa. Todettiin, että rakennuspaikka soveltuu hyvin rakentamiselle, nivuotuu kyläyhteisöön eikä aiheuta tulevalle maankäytölle ja kaavoitukselle ongelmia. Liitteet - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 2 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen suoritettu kunnan toimesta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta on esitetty mielipide. Kiinteistön Suojala rajanaapuri RN:o 4.50 VILLA SUOJALA (Liite) Rakennustarkastajan lausunto LAUSUNNOT: Aluearkkitehdin lausunto on puoltava (Liite). Maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emätilatarkastelu on peruslähtökohtana rakennuspaikkaoikeuksien laskemiseen. Emätilatarkastelun pohjana käytetään tilajakoa vuoden 1959 lopussa. Hakemuksen kohteena oleva tila on merkitty rekisteriin Vuoden 1959 emätilasta on muodostettu yksitoista erillistä tilaa, joista on seitsemän rakennettua rakennuspaikkaa, ja joista osa on rantaosayleiskaava-alueella tai sen läheisyydessä. Vakituiseen asumiseen käytettäviä asuinrakennuspaikkoja on muodostunut kaksi. Ympäristökeskus on (Dnro PIR-2003-L ) tekemällään päätöksellä hylännyt hakemuksen kohteena olevan tilan välittömässä läheisyydessä olevalle tilalle Haapalehto 4:42, haetun poikkeamisluvan lomarakennuksen rakentamiselle. Kyseinen tila on muodostettu samasta emätilasta kuin hakemuksen kohteena oleva tilakin. Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan alueen lisärakentamista ei tule ratkaista poikkeamisluvilla, vaan alueelle mahdollisesti laadittavan kaavan avulla. Hankkeelle on haettu poikkeamista , jolloin ELY-keskuksen päätös oli kielteinen. PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennustarkastaja päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella suostua hakemukseen. Hakemuksessa tarkoitettu rakentaminen: 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä Ptk:n tark.

20 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa. PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös lähetetään tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (MRA 88 ) LIITTEET Valitusosoitus Sijaintikartta Asemapiirros Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Ptk:n tark.

21 VESILAHDEN KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hakemusnumero Päätöspäivä Sivu 13 VALITUSOSOITUSTEKSTI Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄMEENLINNA Sähköposti: Puhelinvaihde: , Kirjaamo: , Telekopio: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Valituksen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Ptk:n tark.

22 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / Bergius Pekka Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa 1. Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja valitusperusteista sekä esittämään sellaiset perusteet, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisemisessa 2. liittämään asiakirjoihin alkuperäisinä tai jäljennöksinä valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä selvitys päätöksen tiedoksiannosta. Lausunto sekä asiakirjat on toimitettava mennessä. EHDOTUS Rakennustarkastaja päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteenä n:o 1/ 37 olevan lausunnon. PÄÄTÖS Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että lautakunnan jäsen Markku Ala-Orvola poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (intressijäävi). Merkitään pöytäkirjaan, että tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa. Täyt.pano: ote pöytäkirjasta liitteineen Hämeenlinnan hallintooikeus sähköisesti

23 YKSITYISTIEN PERUSKORJAUSSAVUSTUS / OULUN YKSITYISTIE Oulun yksityistie on jättänyt (liite n:o 1/ 38 ) Rakennus- ja ympäristölautakunnalle peruskorjausavustushakemuksen vuodelle Avustushakemus saapui myöhässä, mutta arvioitu avustuksen osuus lisättiin talousarvioon vuodelle Avustusta on haettu keväisten routavauriokohtien kunnostamiseen ja kuivatuksen parantamiseen sekä tien kantavuuden parantaminen. Hakemuksen mukaan hankkeen koko kustannusarvio on 47882,72. Kemeran (Metsäkeskus/Kestävän metsätalouden rahoitus) mukaisesti on hyväksytty hankkeen kustannusarvioksi 40207,03. Tiekunta on hakenut kunnan avustusta kustannuksiin, joista 15 % hyväksytyn kustannusarvion mukaan olisi Vuoden 2012 talousarvioon on varattu yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin. Aiemmin on myönnetty silloille ja isoille rumpuhankkeille Jäljellä on siten :a. Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksytyn Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa jakoperusteena on enimmäisavustusprosentit eri toimenpiteille; - sillat ja isot rummut 20 % - routa- ja tulvavahingot % - liikenneturvallisuus 5-15 % - kuivatus ja kantavuus 5-15 % Tiekunta on pitänyt kokouksen (liite n:o 2/ 38 ). Kokouksessa on tullut ilmi hankeen toteuttamisen kannalta, että on ollut ristiriitaista tietoa esim. kustannusten jakautumisesta. Hoitokunnan puheenjohtajalta on tiedusteltu hankkeen toteutumisaikataulua. Puhelinkeskustelussa todettiin että tiehoitokunta oli keskustellut asiasta ja päättänyt ettei hanketta toteuteta vuonna 2012.

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13. Ympäristöjaosto 24.10.2013. Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2013 1 / 13 Ympäristöjaosto 24.10.2013 Aika 24.10.2013 klo 16:30-17:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot