Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan"

Transkriptio

1 Sarvijoen kylä Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan Puustudio, Puu-Info / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato Jurva Riitta Mikkola

2 Maisemarakenne ja rakennusten sijoittuminen maisemaan Peltoaukeat levittäytyvät jokilaaksoon. Kylän alavimmat alueet ovat peltoa. Pellot ovat eteläpohjalaisen kulttuurimaiseman oleellisin tekijä. Valtaosa Etelä-Pohjanmaan pelloista on mukana Etelä-Pohjanmaan seutukaavassa kulttuurimaisema-alue -merkinnällä. (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, selostus s.27)

3 Kyläkuva ja kylän avautuminen ohikulkijalle Näkymät kylän pääteiltä Tieltä aukeavassa näkymässä vuorottelevat kulttuurimaiseman peltoaukeat ja tiiviit pihapiirit.

4 Kylän rakentuminen 1. Tien varsia reunustavat pääosin punaiseksi maalatut rakennusryhmät. 1. Selkäranka: Kyläkuvaa tukeva tienvarsirakentaminen 2. Metsänreunat 2. Metsän reunoja myötäilee rinnakkaisteitä, joiden varrelle on talorykelmät sijoittuvat.

5 Vahvuuksia ja kehitettävää vanha kaupa ja kappeli kylän keskusta Kylällä on kolme edelleen kehitettävää toiminnalista pistettä, jotka palvelevat kyläläisiä: 1. Koulu pihoineen 2. Virkistysalue: sauna, uima-allas, pelikentät 3. Pankki ja kappeli Liikenteelliset solmukohdat sijoittuvat Opintien ja Sarvijoentien sekä Opintien ja Poolantien risteyksiin. Nämä risteykset ovat käyntikortteja kylän ulkopuolisille, mutta kylä ei hahmotu risteysten kohdalla. Myöskään Opintien varsi ei näytä kylän keskustalta. Sarvijoentien varteen sijoittuva Riskun talo pihapiireineen on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Riskun lisäksi kylänraitin varrella on useita etelä-pohjalaisen rakennuskulttuurin mukaisia pihamiljöitä. Näiden pihamiljöiden säilymistä tulisi tukea, sillä juuri vanha rakennuskanta tekee Sarvijoen kylästä omaleimaisen. Pohjalaistalojen ja pihapiirien talousrakennusten säilymiseksi tulisi niille löytää uusia käyttötarkoituksia. Kyläkuvan kannalta enemmistö pääraittien varrella olevista rakennusryhmistä on kyläkuvaan ja kulttuurimaisemaan sopivaa rakentamista. Vaarana on vanhan rakennuskannan ränsistyminen. Kehittämistä vaativat Opintien ja Poolantien risteyksen ympäristö, samoin kuin Opintien ja Sarvijoentien risteykset, entinen kauppa pihoineen ja nuorisoseurantalon ympäristö. Myös koulun pihaa ja virkistysaluetta voidaan kehittää edelleen.

6 Vahvuuksia ja kehitettävää Kylällä on kolme edelleen kehitettävää toiminnalista pistettä, jotka palvelevat kyläläisiä: 1. Koulu pihoineen 2. Virkistysalue: sauna, uima-allas, pelikentät 3. Vanha kauppa, pankki ja rukoushuone koulun piha virkistysalue vanha kaupa, pankki ja rukoushuone

7 Vahvuuksia ja kehitettävää Liikenteelliset solmukohdat sijoittuvat Opintien ja Sarvijoentien sekä Opintien ja Poolantien risteyksiin. Nämä risteykset ovat käyntikortteja kylän ulkopuolisille. Kylärakenteessa on aukko keskustan kohdalla. Kylän keskusta Sarvijoen tien ja Opintien risteys, taustalla koulu Sarvijoen tien ja Opintien risteys

8 Vahvuuksia ja kehitettävää Sarvijoentien varteen sijoittuva Riskun talo pihapiireineen on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Riskun lisäksi kylänraitin varrella on useita eteläpohjalaisen rakennuskulttuurin mukaisia pihamiljöitä. Vaarana on vanhan rakennuskannan ränsistyminen. Myös talousrakennusten säilyminen on tärkeää kyläkuvan säilymisen kannalta. Näiden pihamiljöiden säilymistä tulisi tukea, sillä juuri vanha rakennuskanta tekee Sarvijoen kylästä omaleimaisen. Pohjalaistalojen ja pihapiirien talousrakennusten säilymiseksi tulisi niille löytää uusia käyttötarkoituksia.

9 Rakentamisen sijoittuminen 5. Punainen: Mahdollinen uusi yhtenäinen alue 1. Opintien alue 2. Nuorisoseurantalon mäki 3. Tervasmäki etelä Ruskea: 4. Vuokra-asumisen kortteli 6. Oranssi: 5. Olemassa olevaan tieverkostoon tukeutuva mahdollinen uusi rakentaminen. Kokonaan uutena alueena vaati runsaasti rakentamista Sininen: Vihreä: 6. Olemassa olevien keskeneräisten alueiden täydentyminen 7. Virkistys / liikunta, kylän toiminnallinen keskus 8. Pienemmät toiminnalliset keskittymät Uuden rakentamisen tulee olla Sarvijoen kauniiseen kulttuurimaisemaan sopivaa ja kylän kulttuurihistorialliset arvot säilyttävää. Sen tulee myös tukea olemassa olevaa kylärakennetta ja mahdollistaa kylän palvelujen kehittyminen. Peltoaukeiden umpeen rakentamista tulee välttää. Rakentamisessa olisi hyvä jatkaa kyllällä vallitsevaa tapaa mäkien asuttamisesta. 8. Ensisijaisesti tulee kehittää kylän keskustaa ja Opintien aluetta.

10 virkistys palvelut vuokra 1. asuminen 2. asuminen 3. asuminen säilytettävä peltoaukea valtakunnallisesti arvokas pihapiiri kehitettävää uusi reitti Tonteilla rakentamisen tulee sijoittua vaalealla merkitylle alueelle. Muu alue tulee jättää rakentamatta. Rakentamisen ei tule laajentua sinisellä merkityille peltoaukeille. Pellot tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää viljelyksessä. Vuokra-asumisen tontti 4280m² 4 täydentävää tonttia m² - rakentamisen tulee sijoittua tien varteen 6 tonttia Opintien ja Sarvijoen välissä m² - tonttien Sarvijoen puoli säilytettävä niittytai peltomaisena - rakentamisen ja puuston tulee sijoittua Opintien varteen 10 tonttia Nuorisoseurantalon mäellä m² - rakentamisen tulee sijoittua metsän rajaan - puustoa tulee tonteilla säilyttää mahdollisimman paljon TAI 8 tonttia Tervasmäki etelä m² - rakentamisen tulee sijoittua metsän rajaan - puustoa tulee tonteilla säilyttää mahdollisimman paljon

11 virkistys palvelut vuokra 1. asuminen 2. asuminen 3. asuminen säilytettävä peltoaukea valtakunnallisesti arvokas pihapiiri kehitettävää uusi reitti VAIHEISTUS 1. lähitulevaisuus Olemassa olevien Sarvijoelle tyypillisten eteläpohjalaistalojen ja pihapiirien säilymistä edesautetaan ja rakennuksille pyritään löytämään uusia käyttötarkoituksia. Koulun tilat säilytetään siten, että koulun on mahdollista palata Sarvijoelle. Koulun ympäristössä olevaa virkistysaluetta kunnostetaan. Alueelle rakennetaan kuntopuisto ja koulun / päiväkodin piha suunnitellaan yhdessä alueen lasten kanssa. Opintien ja Sarvijoentien risteykseen toteutetaan ympäristötaideteos, joka merkitsee risteyksen palvelupisteen rakentumiseen asti. Palvelupiste aloittaa toimintansa kaupan tiloissa. Kaupan pihaa kunnostetaan. Opintien alueen rakentuminen alkaa.

12 virkistys palvelut vuokra 1. asuminen 2. asuminen 3. asuminen säilytettävä peltoaukea valtakunnallisesti arvokas pihapiiri kehitettävää uusi reitti VAIHEISTUS vuoden sisällä Koulun ympäristö on rakentunut. Opintien varrella on palvelupiste, jossa on kauppa/ kioski ja kahvila. Tiloissa toimii tarpeen mukaan myös esim. postiasiamies tai terveyden hoitaja. Palvelupisteen edessä on palvelulinjan pysäkki. Opintien alue sekä vuokrakortteli ovat valmiit. Nuorisoseuranmäen alueen rakentuminen on alkanut vuoden kuluttua Nuorisoseuranmäki ja Tervasmäki etelä ovat rakentuneet.

13 Sarvijoentie Poolantie Vuokra-asuminen m ² uusi kevyen liikenteen yhteys Opintie Opintie - 6 tonttia m ² m ² Palvelu / Virkistys Palvelu m ² Virkistys Majanrakennusmaasto Majanrakennusmaasto Pulkkamäki Nuorisoseuranmäki - 10 tonttia m ² m ² pankki kappeli Tervasmäki etelä - 8 tonttia m ² m ² Sarvijoki risku lenkkipolku

14 rakeisuus ennen rakeisuus jälkeen

15 Koivukuja Koivukuja Neliöpihan muodostusmahdollisuuksia Niitty 1. pääsy autolla 2. autolla ei pääsyä pihalle Yhden tontin umpiha Haka Viljely Haka Tarha Viljely Viljely Niitty 1.autolla ei pääsyä pihaan 2. sisään pihalle autotallin alitse 3. autotalli jakaa pihan kahteen osaan Kahden tontin umpipiha Peli Viljely Kolmen tontin umpipiha Niitty Viljely Niitty Viljely 1.umpipiha 2. yhdeltä sivulta avoin

16 poolantie Asuminen lammashaka säilytettävä pihapiiri vuokra-asuminen viljely Rakentamisen määrää ei ole rajattu, mutta rakennusten tulee sijoittua tontilla niille varatulle alueelle ja muosostaa neliöpihaa. Mitä enemmän rakennetaan, sitä helpompaa susipihan muodostaminen on. sarvijoki pelikenttä 3 tontin yhteispiha Vuokra-asuminen - 8 asuntoa, autotalli, saunatupa, jätekatos, palstaviljelyä sarvijoentie sarvijoentie viljely niitty opintie 4 täydentävää tonttia - asuinrakennus, autotalli, sekä tarpeen mukaan muita rakennuksia - koivukuja ja niityt virkistysalueen läheisyydessä olevilla tonteilla kukkapiha niitty hevoshaka 3 tontin yhteispiha ener gia ekopiste 18ap (+32ap) koulu lasten lasten suunnittelualue leikki pelikenttä 6 tonttia Opintien ja Sarvijoen välissä - kolmen tontin yhteispihat, päärakennukset rajaavat katutilaa - autotalli ja liike-/apurakennukset rajaavat yhteispihaa - muut rakennukset sulkevat tonttien omia pihoja - tontin Sarvjoen puoli niittyä, viljelystä tai laidunmaata 15 ap palvelupiste kioski kahvila palvelulinjan palvelulinjan pysäkki pysäkki virkistysalueen laajennusvaraus koivukuja huolto 8ap kunto- puisto tennis sauna uima-allas lento- pallo 10 tonttia Nuorisoseurantalon mäellä - kahden tontin yhteispihat - rakentamisen tulee sijoittua tien varteen tai pellon reunaan kylämäisen miljöön saavuttamiseksi - mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen, jolloin molemmat tontit ja kaikki piharakennukset yhteiskäytössä marjapiha metsäpiha 2 tontin yhteispiha 2 tontin yhteispiha säilytettävä peltoaukea viljely haka perhosniitty koivukuja niitty 8 tonttia Tervasmäki etelä - kahden tontin yhteispihat - rakentamisen tulee sijoittua tien varteen tai pellon reunaan kylämäisen miljöön saavuttamiseksi - mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen, jolloin molemmat tontit ja kaikki piharakennukset yhteiskäytössä

17 in spiha opintie Keskusta Vanhan koulun ja koulun viereisten virkistysalueiden kuntoa kohennetaan ja aluetta laajennetaan niin että se rajautuu Sarvijoentiehen. Alueen yhteisöllisiä toimintoja lisätään ja ne palvelevat sekä uusia asuinalueita että koko kylää. 3 tontin yhteispiha ener gia ekopiste 18ap (+32ap) lasten suunnittelualue suunnittelualue pelikenttä Julkiset palvelut - Päiväkoti, jonka toiminta tulee turvata vaikka koulu palaisi Sarvijoelle. Päiväkodille tilavaraus virkistysalueen laajentumisaluleella. - Palvelulinja, joka on yhdistelmä kauppa- ja kirjastoautoa sekä bussilinjaa. Toimittaa lisäksi nettiostokset tilauksesta postipisteeseen. hevoshaka 15 ap palvelupiste kioski kahvila palvelulinjan palvelulinjan pysäkki virkistysalueen laajennusvaraus koivukuja koulu huolto 8ap perhosniitty koivukuja kunto- puisto leikki tennis sauna uima-allas lento- pallo Yksityiset palvelut - Opintien varrella palveluille varattu tontti. Myös Opintien varren asuinkortteleissa liiketilamahdollisuus. - Palvelukorttelissa kauppa, kahvila, posti, terveyspiste, palvelulinjan pysähdyspiste. - Pihapiirissä / virkistysalueella voisi olla lisäksi näytekappaleet Sarvijoen moninaisesta eläinkannasta kotieläinpuiston tapaan. Energia - Mikäli päädytään yhteiseen energialaitokseen, sen optimaalinen sijainti on tällä alueella, jolloin välimatkat pysyvät kohtuullisina sekä Opintielle että Nuorisoseuranmäelle. Myös lähistön muut kiinteistöt voidaan liittää energiaverkkoon. Liikunta - Olemassa olevat toiminnot säilytetään - Lisäksi kuntopuisto - Koulun piha suunnitellaan yhdessä lastenkanssa - Tilavaraus liikunta- / virkistyskäytön laajentumiselle esim. skeittipuisto tai agilityrata niitty

18 Luhti Luhti eli lutti - tärkeässä asemassa eteläpohjalaisessa pihapiirissä - alakerrassa kaksi aittaa läpiajettavan solan molemmin puolin - yläkerrassa kesäisin makuutiloina käytetyt vaateaitat - etusivun ulkoneva osa, sola, yläkerran aittojen edessä - pihapiiriin kuljettiin usein lutin läpi

19 Luhdin mahdollisuuksia Lasitettu Mahdollistaa parvekkeiden ja katettujen terassien rakentamisen ilman pohjalaiseen taloon kuulumattomia massasta ulkonevia osia. Avoin Puolilämmin luhti eteläseinustalla suojaa auringon liikalämmöltä kesällä ja toimii lämpövyöhykkeenä talvella. Luukuilla tai liukuovilla suljettava luhti mahdollistaa avoimuuden säätelyn asukkaan toimesta. Ylä- ja ala kerta puolilämmin Yläkerta lämmin Molemmat kerrokset kylmiä, alakerta puuttuu A-akerta lämmin Luukut Rakennuksen runkosyvyys pidettävä myös luhdin kanssa alle 8,5 metrin, jotta pohjalaistalolle ominainen siro kapeus ei häviä.

20 Energian tuotanto Alueen koosta ja sijainnista riippuen voidaan harkita eri energiamuotoja. Puu, aurinko, tuuli ja maalämpö ovat vaihtoehtoja lämmitykselle ja energian tuotannolle. Takka - Jokaisessa talossa tulee olemaan vesikiertoinentakka, jolla saa lämmitettyä asunnon lisäksi myös käyttövettä. -Vesikiertoinen takka estää passiivi- ja nollataloissa asunnon liikalämpenemistä takkaa lämmitettäessä. Maalämpö - Yhteinen porakaivo pihoittain - Mahdollistaa myös jäähdytyksen Puukaasuvoimala - Tuottaa lämmön lisäksi sähköä. - Jotta kannattaisi, mahdollisimman paljon liittyjiä. Aurinko - Voidaan tuottaa sekä sähköä, että lämmintä käyttövettä. Aurinkopaneleita ja keräimiä voidaan sijoittaa rakennusten kattojen etelälappeille. Luhdin kohdalla voidaan käyttää läpikuultavaa panelityyppiä, joka suodattaa auringon valoa luhdin katon läpi. Myös luhdin lasituksessa tai ikkunaluukkuina voidaan käyttää osittain läpikuultavia paneleita ja aurinkopaneliluukkuja.

21 VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI 8 ASUNTOA AS 2kpl AS 2kpl Sauna Hedelmäpuut Marjapensaat Perunamaa AS 2kpl Grilli Halot Vaja Marjapensaat Viljely Leikki Auto- talli Viljely Asuinrakennukset - 2 kerrosta - pihan puoleisella sivulla luhti - muissa ikkunoissa tarpeen mukaan ikkunaluukkuja - rakennusten keskeltä läpikulku - 2. kerroksen asuntoihin kulku luhdissa olevia portaita pitkin - 1. kerroksen asunnot esteettömiä AS 2kpl tomu- tek. tus jäte Autotalli - jokaiselle asunnolle 1 autopaikka tallissa Piharakennukset - 1-kerroksisia - asunnoissa ei saunaa yhteiskäytössä oleva saunatupa erillisenä rakennuksena 2 x 65m² 3h+k+khh+kh 4 x 78m² 3h+k+khh+kh 2 x 97m² 4h+k+khh+kh

22 VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI ESIMERKKIPOHJAT 2. kerros 2. kerros 2x 78m² 3h+k+khh+kh 2 x 97m² 4h+k+khh+kh

23 VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI 8 ASUNTOA Julkisivut - rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata - käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia kuultokäsittelyjä - ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin tumma harmaa tai musta, voi olla tervaus, yllätyksenä keltaista muutamassa ovessa Asuntojakauma vaikuttaa rakennusten kokoon ja pihan sulkeutuneisuuteen

24

25 AS 163m² KOLMEN TONTIN PIHAPIIRI kukkapiha Halot kasvi- huone työ Sauna AS 138m² Auto- talli tek. jäte Trampoliini työ työ perhosniitty viljely kasvi- huone Vaja Halot Talli Halot AS 138m² viljely Vaja Sauna Rakentamisen tulee sijoittua Opintien varteen. Tontin Sarvijoen puoleinen puolikas jätettävä rakentamatta. Korkeat puut tulee istuttaa tonti Opintien puolelle. hevoshaka

26 Suositaan pienyrittäjyyttä Puoliyksityinen yhteispiha - pihan rajaavat autotallin ja teknisentilan lisäksi yritystoiminnan vaatimat tilat, jotka aukeavat yhteispihalle - yhteinen maalämpökeskus Asuinrakennukset - 1 ½ tai 2 kerrosta - pihan puoleisella etelä- tai länsisivulla luhti - muiden julkisivujen ikkunoissa tarpeen mukaan ikkunaluukkuja Neliöpihan ympärille rakennetaan tarpeen mukaan muita rakennuksia - piharakennukset 1-kerroksisia - sauna suositellaan rakennettavaksi erillisenä rakennuksena Julkisivut - rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata - käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia kuultokäsittelyjä - ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin tumma harmaa tai musta, voi olla tervaus, yllätyksenä keltaista muutamassa ovessa - luhdin katossa ja lasituksessa mahdollista käyttää osittain aurinkopaneeleja tai -keräimiä Rakentamisen määrä vaikuttaa pihan sulkeutuneisuuteen - pihan joka sivulla tulisi olla vähintään yksi rakennus KOLMEN TONTIN PIHAPIIRI

27

28 KAHDEN TONTIN PIHAPIIRI AS 152m² marjapiha Sauna Paja viljely kasvi- Halot huone Autotalli jäte työ viljely Sauna kasvi- huone Halot AS 166m² marjapiha

29 KAHDEN TONTIN PIHAT Autotalli - tonttien rajalla - rajaa molemmille tonteille omat pihat -- yhteinen maalämpökeskus Asuinrakennukset - 1 ½ tai 2 kerrosta - pihan puoleisella etelä- tai länsisivulla luhti - muiden julkisivujen ikkunoissa tarpeen mukaan ikkunaluukkuja Neliöpihan ympärille rakennetaan tarpeen mukaan muita rakennuksia - piharakennukset 1-kerroksisia - sauna suositellaan rakennettavaksi erillisenä rakennuksena Julkisivut - rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata - käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia kuultokäsittelyjä - ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin tumma harmaa tai musta, voi olla tervaus, yllätyksenä keltaista muutamassa ovessa - luhdin katossa ja lasituksessa mahdollista käyttää aurinkopaneeleja tai -keräimiä Rakentamisen määrä vaikuttaa pihan sulkeutuneisuuteen - pihan joka sivulla tulisi olla vähintään yksi rakennus Rakentamisen tulee sijoittua tien varteen. Tontin metsän puoleinen puolikas jätettävä rakentamatta. Tontilla säilytettävä mahdollisimman paljon puita etenkin tontin rajojen

30 KAHDEN TONTIN YHTEISPIHA peruna porkkana mansikka tomutus asunto m² kesäkeittiö sauna halot kasvihuone kasvimaa kasvimaa kukkia autotalli jäte A-A hevoshaka A-A tekninen autotalli asunto m² vaja talli paja viljely ESIMERKKIPIHA POHJAT 1:200

31 KAHDEN TONTIN YHTEISPIHA VAIHEISTUS 1. vaihe - asuinrakennukset, autotalli 2. vaihe - esim. sauna, paja, talli 3. vaihe - esim. halkovaja, jätekatos, kasvihuone, varasto 3 2.

32

33 ASUNTOJEN ESIMERKKIPOHJAT Asunto 1 Asunto 2 PIHASAUNAN ESIMERKKIPOHJA Piharakennuksista pyritään tekemään päärakennusten tapaan kapearunkoisia. Pihasauna kootaan valituista tiloista, joiden kokoa voidaan kasvattaa venyttämällä niitä pituussuunnassa. Saunan etupuolella on luhti, johon voidaan sijoittaa esim. kesäkeittiö. 4-5 h, keittiö, 2xwc, khh, ph, sauna 138 m2 4-5 h, keittiö, 2kh, 2xkhh 152 m2

34 Julkisivu länteen Julkisivu etelään Julkisivu pohjoiseen Julkisivu itään JULKISIVUMATERIAALIT 1. katto: konesaumapelti, maalattu hiilenharmaa 2. seinäverhous: pystyverhous peiterimoin, pihapiireittäin vaihteleva rimoitus, maalattu pihapiireittäin samalla keittomaalilla tai öljypohjaisella kuultokäsittelyllä, väreinä punaisen ja harmaan eri sävyt 3. ikkunat ja ovet: puurakenteisa, hiilen harmaa. Vaihtelevaa puunkäyttöä erilaisten struktuurien aikaan saamiseksi, myös keltaista keittomaalia ja tervaa käytetään pintakäsittelyinä. 4. sokkeli: betoni, harmaa 5. ikkunaluukut: puurakenteiset, hiilenharmaa 6. luhdin lasitus: lasi tai osittain läpikuultava aurinkopaneeli Rimalaudoitus, pääasiallinen julkisivumateriaali, punamulta Erilaisia puunpintatyöstöjä voidaan käyttää yksityiskohdissa +8,500 +5,000 +6,000 Leikkaus A-A Luhdin aurinkopaneeli

35

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE

SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE SIMONKYLÄ-SIMONIEMEN YLEISKAAVAN RAKENTAMISOHJE SIMON KUNTA YMPÄRISTÖTAITO OY 2002 1. UUDISRAKENTAMISEN OHJAUS 1.1 VUOLEVINKANKAAN PERÄPOHJALAINEN KYLÄ Alueesta halutaan kehittää erilainen asuinpaikka,

Lisätiedot

Siiki-Mutalan luontoselvitys

Siiki-Mutalan luontoselvitys 1 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 Siiki-Mutalan luontoselvitys Tammelan kunta 15.12.2008 2 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 SIIKI-MUTALAN LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje

Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Kerkkoon asemakaava - Rakentamistapaohje Rakentamistapaohje liittyy asemakaavoihin AK 353ja AK 490 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu 29.10.2013 1 Aluksi Kulttuurimaisema on ihmisen käyttämää ja hoitamaa

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Turku kerrosten kesken MONINAISTN YHTISÖLLISTN ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJN HITTÄMISPILOTIT Tapio angasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Monikko Moninaisten yhteisöllisten

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot