kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri"

Transkriptio

1 i r j a k a u pa n K K e v ä t kevät i s e t u u t Tutustu kevään uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin kuin harrastuksiinkin. kauppa.rakennustieto.fi Rakennustiedon UUtuuksia Omakotitaloja Hautajärvi, Harri Kirja esittelee omakotitaloarkkitehtuurin viime vuosien parhaimmistoa, 33 yksilöllisesti suunniteltua kotia. Talot poikkeavat sekä omakotirakentamisen valtavirrasta että toisistaan, sillä arkkitehdit ovat suunnitelleet ne asukkaidensa toivomusten mukaisiksi. Kirjan artikkelissa kerrotaan suomalaisen omakotiarkkitehtuurin historiasta, asumiskulttuurin muutoksista ja kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kirja antaa hyödyllistä tietoa ja käytännöllistä kauneutta kaikille omakotitaloista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Saatavana myös englanninkielisenä Houses in Finland. Kerrostalon peruskorjaus Suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni Lappalainen, Markku Kirja käsittelee vanhan tiilirunkoisen ja rapatun asuinkerrostalon korjausten suunnittelua ja peruskorjauksen etenemistä vuosina Esimerkkikohteena on Helsingin Kruununhaassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö, jonka vanhimmat osat on rakennettu vuonna 1862 ja uudemmat Kirjan tekijä on seurannut talon korjaushankkeita vuodesta 1994 sekä taloyhtiön hallituksen jäsenenä että sen puheenjohtajana. Kirja korostaa suunnitelmallisuuden merkitystä onnistuneessa korjaushankkeessa, ja se sopii systemaattiseksi oppaaksi asuinkerrostalojen korjaustöihin asukkaan ja osakkaan näkökulmasta. ISBN I 250 s., 52, Ilmestyy kesäkuussa ISBN I Noin 128 s., 54, Ilmestyy kesäkuussa Kiinteistöpalveluiden hankinta Kiinteistöpalveluiden hankinta -kirja opastaa operatiivisen kiinteistöjohtamisen ja kiinteistönhoitopalveluiden hankinnassa. Kirjassa kuvataan hankintaprosessin kulku, ja sen sisältämien asiakirjamallien avulla tilaaja voi löytää parhaan mahdollisen palveluntuottajan. Kirja antaa ohjeita myös kiinteistöpalveluiden tuottajille tarjouksen tekemiseen.kirjaan on koottu KH Net -palvelun ohjekortteja, ja se on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöiden ja toimitilakiinteistöjen hallituksille sekä isännöitsijöille ja kiinteistöpäälliköille. Tavoite- ja kattohintaurakka Liuksiala, Aaro; Laine, Ville Kirjassa esitellään tavoite- ja kattohintaurakan ominaispiirteet ja keskeistä oikeuskäytäntöä sekä opastetaan urakkasopimusten laatimisessa. Se on monipuolinen käsikirja tilaajille, urakoitsijoille, rakennuttajakonsulteille ja suunnittelijoille. Mukana on mm. uusi tavoitehintaurakan sopimusmalli ja projektinjohtourakkasopimuksia käsittelevät RT-sopimusasiakirjat. Kirjan kirjoittajat asianajaja, varatuomari Aaro Liuksiala ja asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti Ville Laine ovat perehtyneet monipuolisesti eri urakkamuotojen ja tavoitehintaurakan ongelmakohtiin. ISBN I 150 s., 48, ISBN I 112 s., 62, 1

2 Rakennusosien kustannuksia Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni 53. painos Rakennustieto Oy,, ISBN I 248 s., 80, Vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. Rakennusosat on esitetty tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Kirjassa esitetään tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Rungon tuoterakennevaihtoehtoja on yli 200 ja pintarakennevaihtoehtoja lähes 150 kpl. Lisäksi on esitetty ikkunoiden, ovien ja talotekniikan kustannustietoa. Korjausrakentamisen kustannuksia Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Koskenvesa, Anssi; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni; Sahlstedt, Satu Korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Kirjassa esitetään tyypillisimpien korjausrakennuskohteiden rakenteiden purku- ja kunnostuskustannuksia. Talo nimikkeistön mukaisesti jäsennellyt kokonaisuudet käsittävät rakennusosien purkamisen ja alustan valmistelun uudisrakentamisen lähtötilannetta vastaavalle tasolle. Kun rakenne tai sen osia on purettu tai kunnostettu, uuden rakenteen kustannukset lasketaan Rakennusosien kustannuksia -kirjan tietojen avulla. Korjausrakentamiskohteen kustannusten suunnitteluun tarvitaan molempia kirjoja. ISBN I 60 s., 68, Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Kiehtova aikamatka rakennettuun ympäristöön jatkuu. Sarjan kolmannessa osassa kerrotaan yhteiskunnan, arkkitehtuurin ja rakentamisen murrosvaiheista 1960-luvun modernismista ja lähiörakentamisesta 1980-luvun nousukauteen ja postmodernismiin. Ajanjaksoa leimaavat hyvinvointivaltion synty, kiihtyvä kaupungistuminen, tekniset innovaatiot, elintason nousu ja television tuleminen. Runsaasti kuvitettu kirja kokoaa selkeästi ja asiantuntevasti yhteen lähihistoriamme suuret ja pienet tapahtumat sekä kertoo, miten ne muokkasivat rakennetun ympäristömme täysin uudenlaiseksi. Asiasta toiseen kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta Miten sopeuttaa uusi rakennus olemassa olevaan ympäristöön? Entä millainen on säilynyt talo? 66 tutkijaa, suunnittelijaa ja kulttuurialan vaikuttajaa pohtivat rakennussuojelun ja restauroinnin periaatteita kukin omalta kannaltaan. Tuloksena on vaikuttava kokoelma kirjoituksia, jotka käsittelevät aihepiiriä pienistä restauroinnin yksityiskohdista koko maapalloa koskeviin ekologisiin kysymyksiin ja kokoavat yhteen restauroinnin ja rakennussuojelun monialaista toimenkuvaa. Kirjan tarkoitus on herättää keskustelua rakennetun ympäristön merkityksestä ja antaa uusia näkökulmia rakennussuojeluun. ISBN I 176 s., 40, Ilmestyy toukokuussa Museovirasto, ISBN I 228 s., 36, Strateginen ajattelu rakennusliikkeessä Liinamaa, Paula Millaiseen liiketoimintalogiikkaan menestyvä rakennusliike perustaa strategiansa ja miten strateginen ajattelu on muuttunut talonrakennustoimialalla viimeisten 25 vuoden aikana? Kirja perustuu keskisuuren rakennusliikkeen liiketoiminnan seuraamiseen. Tarkastelun kohteena ovat liikkeenjohdon ajattelu ja päätöksenteko sekä kognitiiviset taidot. Kirja on tarkoitettu rakennusliikkeiden avainhenkilöille sekä nuorille rakennusalalle hakeutuville, jotka haluavat ymmärtää toimialan kokonaisuutta ja menestyä työssään. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi liiketaloustieteen opiskelijoille. Pienurakoitsijan opas Kuluttajasopimukset ja käytäntö Saine, Marianne; Maso, Timo Monipuolinen käsikirja yrittäjille, jotka tekevät rakennusalan töitä kuluttajille. Sopii myös opiskelijoille ja oman yrityksen perustamista suunnitteleville. Kirja sisältää tietoa sopimusten tekemisestä ja sopimustyyppien soveltuvuudesta alan töihin. Lisäksi selvitetään rakennusalan järjestöjen ja kuluttaja-asiamiehen laatimia REYS sopimusehtoja ja muuta kuluttajaoikeuden lainsäädäntöä. Kirjoittajilla on pitkä kokemus perehtymisessä rakennusalan töihin, joista on valitettu. Kirjassa on runsaasti käytännön ratkaisuesimerkkejä siitä, onko työn lopputulos ollut virheellinen vai ei. ISBN I 104 s., 44, ISBN I 159 s., 42, 2

3 Asuintalon ATK-huoltokirja CD Päivitetty Asuintalon ATK-huoltokirja CD sisältää huoltokirjan perustaulukot (täyttölomakkeet) sekä hoito-, huolto- ja poikkeustilanneohjeet kiinteistön huoltokirjan laatimiseksi. CD:llä on mukana 7 huoltokirja-aiheista KH-ohjekorttia. Huoltokirjan käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa (versio 5.0 tai uudempi). Huoltokirjan perusversio kopioidaan CD:ltä omalle tietokoneelle ja perusversion avulla laaditaan kiinteistökohtainen huoltokirja. 3. tarkistettu painos Ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö RTS (KH 80066) ISBN CD 149, Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen Kahri, Esko Tässä kirjassa esitellään keinoja, joilla voidaan kustannustehokkaasti lisätä asumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa asuntoonsa jo suunnitteluvaiheessa. Yksi keinoista on avoin rakentaminen, joka pyrkii tarjoamaan asukkaalle yksilöllisen ja tulevaisuuden tarpeisiin muunneltavissa olevan asumisratkaisun kohtuullisin kustannuksin. Muutoksen avaintekijöitä ovat uudenlaiset kaupunkimaiset rakennustyypit, joiden pioneerikohteita kirja esittelee. ISBN s. 36, Keilahalliopas Oppaassa selostetaan rakennushankkeen kulku tarveselvitysvaiheesta valmiin rakennuksen käyttöönottoon. Suunnittelun ja rakentamisvaiheiden lisäksi oppaassa on tärkeää tietoa liiketoiminnasta. Siinä on myös otettu huomioon erityisryhmien tarpeet, tärkeät turvallisuusnäkökohdat ja kestävän kehityksen periaate. Opas on perusteos uusien keilahallien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä vanhojen hallien kunnostamiseen. Se on tarkoitettu keilahallien suunnittelijoille, rakentajille ja rakennuttajille. Opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 99) ISBN s. 34, Pihan kivityöt Heimonen Kari Erilaisilla kiveyksillä pihoista ja pihapoluista saadaan sekä kestäviä että kauniita. Kirjassa esitetään pääasiassa yksityispihojen kivitöitä. Mukana on sekä betonikivistä että luonnonkivistä tehtyjen pihojen, muurien, portaiden ja niihin liittyvien yksityiskohtien suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Värikkäät kuvasarjat kertovat työn etenemisen yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä hyvin toteutetuista pihoista. ISBN s., 46, Ilmestyy kesäkuussa Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen Kiiras, Juhani; Palojärvi, Lauri; Göös, Tuomo; Keinänen, Jyrki; Lehtiranta, Liisa; Honkaniemi, Henrik; Järvinen, Lauri; Savolainen, Toni-Matti; Sivunen, Matti Projektinjohtohankkeita pidetään yleisesti riskialttiina, koska rakentaminen käynnistetään usein vaillinaisin suunnitelmin. Projektinjohtopalvelun ja -urakan RT-sopimusmalleissa edellytetään projektinjohtototeuttajan laativan hankkeelle riskienhallintasuunnitelman ja riskitarkastelun sekä ylläpitävän niitä koko hankkeen ajan. Tämä raportti perustuu laajaan kehitystyöhön ja siinä esitetään tutkimuksen tulokset sekä esimerkkikohteiden havainnot. Päätuloksia ovat riskienhallinnan palvelutuote palveluyrityksille ja riskienhallintasuunnitelmien arvosteluperusteet tilaajille. Tulokset sopivat käytettäväksi myös muissa toteutusmuodoissa. ISBN s. 36, Rakennuksen puutyöt Kavaja, Reino Kirja antaa selkeän kuvan eri rakennusvaiheista ja perehdyttää puun ominaisuuksiin rakennusmateriaalina. Runsaan ja havainnollisen kuvituksen avulla käydään läpi puun ominaisuudet, rakennuspuutavaran vaatimukset, erilaiset puuntyöstötavat ja -välineet sekä kiinnittimet. Puurakenteiden, välipohjien, verhouksien ja kattorakenteiden sekä ovien ja ikkunoiden puutöiden työmenetelmiä selostetaan monipuolisesti. Kirja on tarkoitettu ammattioppilaitosten rakennusosastojen oppikirjaksi. Helppokäyttöinen käsikirja kodinrakentajille ja peruskorjaajille. 14. tarkistettu painos ISBN s. 29, Rakentamisen piirustusmerkintöjä Keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkinnät selityksineen. Kätevän taskukokoinen kirja on tarkoitettu oppaaksi piirustusten lukemiseen, ja se sopii rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kuluttajille avuksi esimerkiksi kaavamerkintöjen tulkitsemiseen. 2. painos ISBN s. 29, RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RunkoRYL 2010 on uudistettu Talo luokituksen mukaiseksi ja sisältää talonrakennuksen runkotöiden hyvän rakentamistavan. Kirjan alkuosassa kuvataan rakennushanke rakennusosittain, mitä jakoa voidaan käyttää runkona ja muistilistana työselitystä laadittaessa. Alueosista käsitellään alueen rakenteet ja talo-osista perustukset, alapohjat, runko, julkisivut, ulkotasot ja vesikatot sekä tilaosista tilaelementit. Kirjan loppuosassa kuvataan materiaalikohtaisesti eri työvaiheiden laatuvaatimuksia. Mukana ovat betoni-, kivi-, metalli-, puu-, levy- ja lasirakentaminen sekä eristäminen ja rappaus. Uutta kirjassa ovat omat lukunsa purkamiselle ja säilyttämiselle sekä eriste rappaukselle. Kantavien rakenteiden laatuvaatimukset ovat pääsääntöisesti eurokoodien mukaisia. Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, 2010 ISBN s. 180, Seitsemän matkaa Eurooppaan Lehtovuori, Olli Eurooppa on täynnä kiehtovia kohteita, joista monet ovat vähän tunnettuja tai vain harvojen löytämiä. Arkkitehti Olli Lehtovuori on tallentanut herkin piirroksin ja kiinnostavin tekstein kulttuuriaarteita seitsemältä Euroopan kolkalta. Ensimmäinen matka vie Aigeian meren saaristoon, toinen Kreetalta Akropoliille, kolmas Sisiliaa ristiin rastiin, neljäs Italian kaupunkeihin, viides läntiseen Eurooppaan, kuudes Berliinistä Istanbuliin ja seitsemäs Helsingistä Kuolan niemimaalle. Seuraa kirjan matkareittejä ja löydä uusia näkymiä Euroopan kaupunkikulttuuriin ja arkkitehtuuriin. ISBN Noin 136 s. 32, Ilmestyy kesäkuussa Zumthor Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006 Kirja esittelee sveitsiläisen arkkitehdin, Peter Zumthorin kolme kohdetta. Kohteet ovat kuusilapsisen perheen koti Haus Luzi, Annalisa Zumthorille suunniteltu Haus Annalisa sekä etelä-tirolilaisen Pension Briolin viisi vapaasti rinteessä seisovaa puumajaa. Haus Luzista on valokuvien lisäksi pohjapiirroksia, leikkauksia ja yksityiskohtia. Haus Annalisa ja Pension Briolin puumajat esitellään eri suunnitteluvaiheita kuvaavien luonnosten, pohja- ja julkisivupiirrosten lisäksi herkkien akvarellien avulla, jotka antavat hyvän käsityksen suunnitteluprosessista. 3. painos Puu kulttuurissa ry ISBN s. 46, 3

4 Matkalla Euroopassa Rakennusneuvos, arkkitehti Olli Lehtovuoren kirja Seitsemän matkaa Eurooppaan, ilmestyy kesäkuussa. Kirjassa Lehtovuori esiintyy ennen kaikkea taitelijana. Hän on tallentanut herkällä viivalla kätkettyjä ja monelle ehkä tuntemattomiakin historiallisia paikkoja. Usein liikutaan kulttuurin syntysijoilla, kaukana turistien kansoittamista seuduista. Teksti: Tiina Heloma Piirrokset: Olli Lehtovuori Olli Lehtovuori on tehnyt pitkän uran arkkitehtina, asuntorakentamisen vaikuttajana, hyvän ja inhimillisen asuinympäristön puolestapuhujana. Uransa kohokohdista hän nostaa esiin kolme asiaa. Asuntohallituksen pientalotutkimuksen ohjelmoinnin läpiajo kerrostaloteollisuuden vastustuksesta huolimatta vuonna Yhteistyö Kuopion Niiralankulma Oy:n toimitusjohtaja Seppo Jääskeläisen kanssa 1980-luvulla sosiaalisen vuokra-asuntorakentamisen monipuolistamisessa. Ympäristöministeriön asetus- ja rakennusmääräystasoisten asuntonormien uudistus 1990-luvun alussa (yhdessä Aila Korpivaaran kanssa). Ne korvasivat aiemmat Asuntohallituksen suunnitteluohjeet. 4 Suomalainen asuntosuunnittelu saa aika usein kritiikkiä huonosta laadusta, mielikuvituksen puutteesta, mistä milloinkin. Ovatko kritiikin ilmaisijat oikeassa, mitä pitäisi tehdä? Asuntoalueiden kaavoittajat eivät tunne asumamorfologiaa ja sitovat liikaa talosuunnittelijaa liian aikaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi talosuunnittelijat joutuvat lähinnä näpertelemään julkisivukikkailuilla, jotka eivät asujia juurikaan kiinnosta. Nyrkkisääntönä näyttää olevan, että mitä vähemmän kaavoittaja tietää rakennussuunnittelusta, sitä suurempi into hänellä on määräillä siihen kuuluvia asioita. Suomalaisen asunto- ja asuntoaluesuunnittelun rasitteena on funktionaalispohjainen MODERNISMI. Sen kirjoittamattomiin oppeihin eivät kuulu esimerkiksi päätytalot, jotka ovat eurooppalaista asuntoarkkitehtuuriperimää parhaimmillaan. Ne ovat kaupunkikuvallisesti oivallisia ja tarjoavat erilaisia asuntoratkaisuja asukkaiden iloksi. Termi modernismi kuvaamaan vain 1900-luvun arkkitehtuuria on sinänsä arveluttava. Minulle modernistisia rakennuksia ovat esimerkiksi vajaat kaksituhatta vuotta sitten rakennettu Rooman Pantheon, 1500-luvun Fuggerei, Euroopan vanhin sosiaalinen asuntoprojekti Ausburgissa sekä Temppeliaukion kirkko. Ne ovat ajattomia.

5 Olli Lehtovuori on kynämies monessa merkityksessä, suunnittelija, kirjoittaja ja taiteilija. Uuden kirjan myötä saamme nähdä Euroopan monet kolkat. Mikä sinut saa pysähtymään eli miten löytyy piirrosten kohde? Vaisto. Entä kuinka nopeasti yksi piirros syntyy, kertavedolla vai usean luonnoksen kautta? Yleensä siltä seisomalta noin 15 minuutissa. Kuitukärkikynä on armoton 6B-lyijykynään verrattuna. Viivaa ei voi korjata. Ei luonnoksia, joskus harvoin kaksi esitystapaa aiheesta esimerkiksi Assisin luostarikirkko. Olet matkoillasi piirtänyt koko ikäsi, havainnut tarkkaan ympäristöä. Entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen toivoi enemmän piazzoja Suomeen. Mitä sinä toisit meille Euroopasta? Mitä toisin Euroopasta Sallivuutta ja moninaisuutta! Suomessa ei ole sitä kulttuurista aikaperspektiiviä kuin esimerkiksi Välimeren piirissä. Helsingin Katajanokan hotellihankkeen tyrmäys kuvaa suomalaista suppeakatseisuutta kaupunkikulttuurissa. Wienissä on vanhan kaupungin arvokkaimmalla paikalla moderni HAAS-talo, jonka lasipinnoissa heijastuu Tuomiokirkko. Eurooppa elää jatkuvasti muutoksen alla ja juuri nyt talouskriisin kourissa. Sinä olet etsinyt piirroksiin merkittäviä historiallisia kohteita usein kulttuuriin syntysijoilta. Maantieteellisesti alue on laaja, Välimereltä Kuolaan. Löytyykö kirjastasi eurooppalainen näkökulma, yhdistävä punainen lanka? Ei oikeastaan. Eurooppa on maailmanlaajuisesti pieni Euraasian niemi, joka on toiminut kokoonsa nähden vahvasti länsimaiden dynamona, voimakeskuksena kaikilla kulttuurin alueilla. Usein ihmettelen antiikin kreikkalaisten rämäpäisyyttä tehdä siirtokuntia noin vuotta sitten kauas Välimeren rannoille ja sisämaahankin, niin kuin Sisilian Morgantinaan. Onko niin, että eurooppalaisuuden voima on myös moninaisuudessa? Ajattelen esimerkiksi saksankielisen Keski-Euroopan ihmisten erilaisuutta ja tiuhaa kulttuurimosaiikkia. Olli Lehtovuori matkalla Italiassa Riitta Lehtovuori 5

6 Kivitöiden teko vaatii tekijältään paljon Kari Heimonen on kirjoittanut kirjan Pihan kivityöt, joka ilmestyy toukokuussa. Kirjassa esitetään pääasiassa yksityispihojen kivitöitä. Mukana on sekä betonikivistä että luonnonkivistä tehtyjen pihojen, muurien, portaiden ja niihin liittyvien yksityiskohtien suunnittelua ja rakentamisohjeita. Kuvasarjat kertovat työn etenemisen vaihe vaiheelta. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä hyvin toteutetuista kohteista. Teksti: Tiina Heloma Kuvat kirjasta Pihan kivityöt Rockmanageri, kirjailija, kouluttaja, kivialan yrittäjä, siinä muutamia luonnehdintoja sinusta, monta erilaista roolia. Nouseeko niistä joku ylitse muiden? Ja vielä valokuvaaja ja puutarhuri, olen aina yrittänyt tehdä sitä missä olen voinut laskea luovuuteni irti ja unelmoida. Heti ensi tapaamisella huomasin, että suhtaudut asioihin suurella tunteella intohimoisesti ja työn tekemiseen kurinalaisesti ja ammattilaisen vakavuudella. Siinäkö on hyvän kivimiehen tuntomerkit? Hyvä kivimies on luova, ammattiylpeä mutta liian vakava ei saa olla, on osattava nauraa myös itselleen. 6 Kivitöiden teko ei ole pelkkää rakentamista, vaan tarvitaan myös kauneuden tajua ja suunnittelutaitoa. Olet kulkenut paljon historiallisilla paikoilla ympäri Eurooppaa vanhoissa kulttuureissa, sieltäkö olet oppisi hakenut? Oppini olen hakenut juuri Euroopasta, vanha kivityö, upeat puutarhat, lähinnä Italia, Hollanti, Englanti, Saksa. Olen etsinyt ensimmäistä kiveä, josta puutarhan rakentaminen on aloitettu, sitä tunnetta jota suunnittelijalla ja työn tekijälle on ollut toteuttaessaan omia tai asiakkaansa unelmia. Kari Heimonen betonikiviä asentamassa

7 Osaat nähdä ympäristön kauneuden ja ymmärrät sen positiivisen merkityksen ihmiselle. Miksi Suomessa usein tingitään ympäristön viihtyisyydestä, onko syynä raha? Meidän kaupunkikulttuurimme on nuori ja nousukasmainen, kaupunkimainen asuinympäristö on pääosin kuin keisarin uudet vaatteet ja sitten ihmetellään miksi ihmiset menevät viikonloppuisin ja lomilla mökilleen, jotka useimmat sijaitsevat luonnon rauhan ja luonnonpuutarhan keskellä. Tosin loma-asuminenkin on saamassa kaupunkimaisia piirteitä, jolloin kuvitellaan että pelkkä sana loma tuo levon ja suo rentoutumisen. On lyhytnäköistä, että ihminen ei rakenna asuinympäristöään (kaupunkejaan) viihtyisäksi, puutarhamaiseksi vaan suostuu elämään onnettomana virikkeettömässä betonilähiössä asfalttikenttien ympäröimänä. Rahaa syydetään kaikkeen muuhun kuin asuinympäristömme viihtyisyyteen ja kauneuteen. Suomessa puhutaan paljon rakentamisen huonosta laadusta ja tekijöiden ammattiylpeyden puutteesta. Sinua ei näistä voi syyttää, mikä on piiskannut sinua pitämään yllä laadukkaan rakentamisen periaatteita ja olla tinkimättä niistä? Minut on kasvatettu kunnioittamaan luontoa ja arvostamaan, välittämään rahan sijasta auringonlaskuja ja perhosen lentoa. Tulen rätinä, tuulen humina ja veden solina ei enää rentouta tai rauhoita useimpia meitä. Huonosti koottu nuotio ei syty saati pala, tuuli ei humise puiden latvustossa jos puita ei ole. Olet toiminut myös kouluttajana, tarvitaanko Suomeen lisää kivitöiden opetusta? Suomessa tarvittaisiin ehdottomasti käytännön työoppimiseen perustuva kivityöopetus kuinka sitä voisi lisätä kun sitä ei yksinkertaisesti edes ole olemassa. Onko neuvoja nuorelle, aloittelevalle yrittäjälle? Minulle vanha kivimies antoi aikoinaan 1980-luvun alussa seuraavan neuvon: Kunhan olet tehnyt kivitöitä kymmenen vuotta voit kutsua itseäsi kivimieheksi. Pätee edelleen. Olet kuitenkin päättänyt lopettaa kivialan yrittämisen, mikä johti päätökseen? Pimeä työ ja laaduttoman työn hyväksyminen (saati teetättäminen) urakkakohteissa on iso ongelma tällainen työympäristö on henkisesti hyvin raskas ja vastenmielinen. 60-vuotiaat rokkarit eivät hellitä, vaan lähtevät aina uudelle kiertueelle, onko sinulla vielä uusi ura edessä? Viimekesäisten, vaikeiden sairaskohtaus ten jälkeen minun ei pitäisi olla edes hengissä enköhän ole menneen talven lumia Betonikivien asennusalustan tekoa 7

8 Kirjakaupan muut uutuustuotteet a+t Strategy Public Landscape Urbanism Strategies More than 20 works of urban landscaping, all built, are analysed regarding the strategies identified in each one. English, Spanish. a+t ediciones, 2010 ISBN s. 60,20 Alvar Aalto Puu taipuu. Det formbara träet Grotenfelt, Georg; Isohauta, Teija; Kairamo, Maija Valokuvien ja piirustuksien avulla kerrotaan puun käytöstä Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa. Teksti suomeksi ja ruotsiksi. Alvar Aalto -säätiö, Alvar Aalto -museo Alvar Aalto -museo, 2010 ISBN s. 28, Alvar Aalto Architect University of Technology, Otaniemi Volume 13 Hipeli, Mia (ed.) Project description, photographs, drawings, sketches and Aalto s work list English. Alvar Aalto Foundation, Alvar Aalto Academy, 2008 ISBN hardback 176 s. 79, Aarne Ervi tilaa ihmiselle Johansson, Eriika; Lahti, Juhana; Paatero, Kristiina (toim.) Kirja esittelee Arne Ervin henkilönä ja käsittelee laajasti hänen arkkitehdintyötään. Teksti suomeksi ja englanniksi. Suomen rakennustaiteen museo, 2010 ISBN s. 30, Alberto Pinto Corporate Contemporary Offices Headquarters and the workplace are almost by definition worlds governed by rigor. Efficiency and pragmatism prevail. English. Flammarion, 2005 ISBN s. 58, Architectural Drawing Dernie, David Valuable information on drawing, painting and digital techniques How to combine hand drawing and computer software. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 30, Architectural Graphics Ching, Francis D.K. Information on computer-generated graphics and the latest drawing conventions for architectural representation. English. 5. ed. John Wiley & Sons Inc., ISBN s. 43, Architecture Makstutis, Geoffrey This book offers a thorough introduction to the entire field of architecture. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 30, Architecture in Context Helin Workshop Davey, Peter This book presents 24 of the firm s projects among Nokia s corporate headquarters and the Finnforest Modular Office. English. Birkhäuser, ISBN s. 72, Arkitekternas villor Volym 2 30 villor och fritidshus ur tidskriften Arkitektur Hultin, Olof En bok för alla intresserade av arkitektur och för dem som går i villatankar och vill inspireras. Texten på svenska. Arkitektur Förlag AB, 2010 ISBN s. 39, Asfalttinormit Sisältävät asfalttipäällysteille asetettavat laatuvaatimukset. Päällystealan neuvottelukunta PANK ry, ISBN s. 86, Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus Tietoa ongelmista Tähtinen, Ilkka OT Tietolähde toiminnantarkastajan valitsemista harkitseville ja toiminnantarkastajaksi ryhtymistä pohtiville. Asunto-osakeyhtiöiden toimintatarkastus Helsinki, ISBN s. 9,90 Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Toimintaohjeita hallituksen jäsenille Tähtinen, Ilkka OT Käytännön esimerkein havainnollistettua tietoa ja toimintaohjeita hallituksen jäsenille tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Asunto-osakeyhtiöiden toimintatarkastus Helsinki, ISBN s. 9,90 Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus Onnistuneen päätöksenteon pohja Tähtinen, Ilkka OT Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi. Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy, ISBN s. 9,90 Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit Ohje on päivitetty eurokoodin SFS-EN ja eurooppalaisen teknisen raportin CEN/TR mukaan. Korvaa vuoden 2003 ohjeen. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 42,75 Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ohjeessa käydään läpi betonipumput ja niiden lisälaitteet sekä betonipumppauksen työturvallisuuteen liittyvät asiat. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 35,45 Betoon ja raudbetoon betooni pinnad BÜ4 vironkielinen Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet BY Eesti Betooniühing ET INFOkeskuse AS, 2010 (Bü4 (BY 40)) 113 s. 64, Byggnadskalendern Matematiktabeller, konstruktionstabeller, nya byggbestämmelser och aktuella artiklar, byggnadskostnadsindex, matrikel. På svenska. 80. upplaga Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., s. 52, Colleges & Universities Educational Spaces The last decade has witnessed major changes in the design of higher education institutions. English. Braun Publishing, 2010 ISBN s. 57, Construction and Detailing for Interior Design Plunkett, Drew With over 300 plans, drawings together with photographs of techniques details from floors and walls to stairs. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 27, 8

9 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 2010:11, Review of Architecture. Leichte Konstruktionen Lightweight Construction. + Evolution Magazin edition 01 This journal featured range from small, prefabricated units to exciting civil engineering structures. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, s. 23,50 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 2010:12 Review of Architecture. Architektur + Recycling. Architecture and Recycling The projects presented in the magazine range from the recycling of entire building components. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, s. 23,50 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, :1/2, Review of Architecture. Bauen mit Glas Glass Construction Construire en Verre This magazine includes examples of architecturally successful uses of glass. Details, photographs. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, 156 s. 23,50 Eat! Best of Restaurant Design The book presents a fascinating kaleidoscope of trend-setting restaurants from around the world. Over 30 projects. English. 2. edition Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 30, El Croquis 150 David Cipperfield The projects and finished buildings of Chipperfield in the last four years. Plans, photographs. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 62, EL Croquis 151 Sou Fujimoto This monograph provides a richly illustrated overview and an ideal introduction to the works of Sou Fujimoto s. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 62, EL Croquis 152/153 Herzog & Meuron programme, monument, landscape The works are; The VitraHaus, the CaixaForum, the Elbphilharmonie Hamburg, National Stadium in Beijing etc. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 89,50 Encyclopedia of Detail in Cintemporary Residential Architecture + CD McLeod, Virginia Construction Details; Walls, Floors, Windows, Doors, Roofs, Stairs, Landscapes. Scale Drawings : 1:5, 1:10 or 1:50. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 57, Gamla Fönster renovera, restaurera och underhålla Stenbacka, Alf; Stenbacka, Eva Här får du veta i detalj vilka verktyg som behövs, hur man slipa fönsterbågen och tar bort kittet. På svenska. Norstedts, 2010 ISBN s. 29,80 Geotechnical Engineering Handbook This handbook offers expansive coverage of geotechnical engineering for civil engineering professionals. English. J.Ross Publishing, ISBN s. 123, Geotekniikan perusteet -kirjaan eurokoodeja käsittelevä liite Jääskeläinen, Raimo Tämä julkaisu perustuu YM:n kansalliseen liitteeseen eurokoodi 7 Geotekninen suunnittelu. Tammertekniikka, 2010 ISBN s. 9,50 Hirsitalon kunnostaminen Vuolle-Apiala, Risto Teos opastaa hirsitalojen ja pihapiirien korjaajia eri työvaiheissa vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen. 4. painos Kustannusosakeyhtiö Moreeni, 2010 ISBN s. 38, Housing companies maintenance and repair responsibilites Taloyhtiön vastuunjakotaulukon englanninkielinen käännös. Koko A5. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd., 2010 ISBN s. 7, Inspiroivat unelmien keittiöt Lee, Vinny Uutta keittiötä suunnittelevien ja siitä haaveilevien unelmakirja. Runsaasti esimerkkejä tila- ja sisustusratkaisuista. WSOY, ISBN s. 35, Integrated Sustainable Design of Buildings Appleby, Paul How to deliver sustainable buildings cost effectively? How to reduce carbon emissions and the impact of climate change? English. Earthscan Publications Ltd., ISBN s. 78, Isännöinnin käsikirja Laaksonen, Eero; toim. Isännöinnin koko tehtäväkentän kattava perusteos ammattitaidon ylläpitoon ja koulutukseen. 15. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd., ISBN s. 130, Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas Pohjonen, Mika Oppaassa on otettu huomioon voimaan tulleen hankintalain muutokset sekä alaa koskevia markkinaoikeuden ja KHO:n päätöksiä. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 34,90 Kaivos- ja louhintatekniikka Hakapää, Antero; Lappalainen, Pekka Kirja on tarkoitettu kaivos- ja louhinta-alan opiskelijoille ja ammattilaisille. Sisältää DVD:n. 2. tarkistettu painos Opetushallitus, ISBN s. 47, Kartanoista huvimajaan Restauroi ja kunnosta taitavasti Koskinen, Riitta Inspiroiva teos esittelee suomalaisia restauroinnin taidonnäytteitä sekä havainnollistaa työvaiheita. Otava, 2010 ISBN s. 51,50 Herrgårdar och lusthus Restaurera och renovera Koskinen, Riitta Denna inspirerande bok presenterar några mästerprov inom konsten att restaurera och illustrerar olika arbetsskeden. Texten på svenska. Otava, 2010 ISBN s. 52, Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa Lahdensivu, Jukka Pääpaino on 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa rakennuksissa, jolloin selvitys kattaa yli 80 % rakennuskannasta. Edita Publishing Oy, 2010 (Suomen ympäristö, rakennettu ympäristö 17/2010) ISBN s. 19, Kauneus, käytännöllisyys, kestävyys Valtion rakentamisen kaksi vuosi sataa Skönhet, ändamålsenlighet, hållbarhet Statens byggnadsverksamhet under två århundraren Lahti, Juhani Läpileikkaus maamme julkisesta rakentamisesta autonomian alkuajoista aina tähän päivään. Teksti suomeksi ja ruotsiksi. Edita Publishing Oy, ISBN s. 40, 9

10 Kindergartens Educational Spaces Galindo, Michelle This book presents kindergartens and day care facilities from around the world. Over 60 projects, plans, interiors. English. Braun publishing, 2010 ISBN s. 57, Kivitalojen energiatehokkuus Julkaisu paneutuu rakennusten energiatehokkuuteen sekä esittelee energiaa säästäviä rakenneja taloteknisiä järjestelmiä. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 41,45 Kivitalojen ääneneristys Kylliäinen, Mikko Kirjassa kuvataan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 38,40 Kunnossapito- ja muutostyöt Osakkaan opas Opas toimii muistilistana paitsi muutostyöhön ryhtyvälle osakkaalle, myös taloyhtiölle ja isännöitsijälle. 2. painos Kiinteistöalan Kustannus Oy, ISBN s. 10, Linnunpöntöt ja niiden asukkaat Bolund, Lennart; Pöyhönen, Otto (suom.) Tarkat esittelyt lintulajien elintavoista sekä havainnolliset ohjeet pönttöjen mitoista, rakentamisesta ja sijoittelusta. Karisto, ISBN s. 23, Maatilan paloturvallisuus Suunnittelijan opas Opas on tarkoitettu erityisesti rakennussuunnittelijoille sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille. (SPEK opastaa 21) 2. uusittu painos Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 2010 ISBN s. 30, Moleskine Gardening Journal Carnet Jardinage Plants and pots information, hardiness zones, garden log, design grids, plant care, records and more. Size 13 x 21. Moleskine, ISBN s. 19,80 Museoviraston korjauskortisto Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamisesta tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Korvaa KK 11 korjauskortin. (KK 25) Museovirasto, 30 s. 7, 10 Nikkaroi pihapiiriin Jeppsson, Anna; Jeppsson Anders; Ohlsson, Hans-Ove; Salonen, Jorma (suom.) Kaipaako pihasi autokatosta, terassia, puuaitaa tai pihakalusteita? 65 erilaista pihan puutyöprojektia ohjeineen ja kuvineen. Kustannus-Mäkelä Oy, 2009 ISBN s. 36, Nordic Interior Design Roth, Manuela This book shows the unique and surprising design concepts for residential space, restaurants, stores and offices. Colour photographs. English. Baun Publishing, ISBN s. 51, Paalutusohjeet RIL 254- Kirjassa huomioitu voimaan astunut eurokoodi-suunnittelujärjestelmä. Sisältää RIL , RIL , RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Uudistettu painos ISBN s. 131, Pientalolämmityksen huolto ja kunnossapito Auranen, Asko Kirja soveltuu ammatilliseen perusopetukseen ja aikuiskoulutukseen sekä antaa ammattitietoa kiinteistön hoidosta vastaaville. Opetushallitus, 2010 ISBN s. 27,20 Rakenna kotipihalle Perustekniikat, käytävät ja oleskelualueet, aidat ja muurit, portit, terassit, kuistit, vajat ja huvimajat Brännback, Jens; Sireeni, Pirjo; Salonen, Jorma Kaipaatko pihallesi grilliä, viihtyisää terassia tai oleskelualuetta? Runsaasti kuvitettu perusteos pihapiirin tee-se-itsekunnostajalle. 3. painos Otava, ISBN s. 42,50 Rakennetaan puusta Nikkaroi talossa ja puutarhassa Mårtensson, Hans; Salonen, Jorma (suom.) Piha-alue viihtyisäksi. Vinkkejä ja ohjeita mm. terassien, puutarhakalusteiden, aitojen ja porttien rakentamiseen. Runsas kuvitus. Kustannus-Mäkelä Oy, ISBN s. 42, Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas Heiskala, Jussi Opas perehdyttää rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä niihin liittyviin sääntöihin ja erityispiirteisiin. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 26,50 Rakennuspeltityön ammattilaiseksi Mustikkamaa, Jari; Järvinen, Simo Oppi- ja käsikirja esittelee rakennuspeltisepäntyön perusasiat, materiaalit ja niiden käytön vesikatoissa ja suojapellityksissä. Opetushallitus, 2010 ISBN s. 21,65 Rakennusten akustinen suunnittelu. Teollisuustilat RIL Hongisto, Valtteri Teollisuustiloissa meluntorjunta ja tilojen ääneneristys ovat terveellisen ja turvallisen työympäristön vaativimpia osa-alueita. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, ISBN s. 62, Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero Auranen, Kirsti; Tannila, Eija Pakollista käännettyä verovelvollisuutta aletaan soveltaa 1.4. lähtien, jolloin ostaja tilittää arvonlisäveron myyjän puolesta. Helsingin Kamari Oy, ISBN s. 56, Savusaunakirja Vuolle-Apiala, Risto Perinteisten savusaunojen suunnittelu ja rakentaminen. Kymmenen yleisintä savusaunatyyppiä esitetään kuvin ja pohjapiirroksin. 11. painos Rakennusalan kustantajat RAK, Kustantajat Sarmala Oy, ISBN s. 25, Schools Educational Spaces Kramer, Sibylle Communal spaces, rooms for teamwork, sports facilities etc. play an important role in school building architecture. English. Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 57, Shop! Best of Store Design It takes on a shopping spree through 48 of the world s hottest stores, in locations as diverse as New York, Paris, Tokyo. English. Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 30, Sisustajan värit ammattilaisten väri-ideat kotiisi McCloud, Kevin Portti värien maailmaan miten värejä hallitaan ja käytetään hienostuneesti? Mukana 67 palettia, jotka koostuvat yli 100 väristä. Quadrille Publishing Ltd., 2009 ISBN s. 28, The Swedish Country House Scherman, Susanna From royal palaces to farmhouses are examined here in detail with their original furniture and decoration. English. Thames & Hudson, 2010 ISBN s. 46,

11 Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela, Yrjänä; Kiiras, Juhani Vuosittain ylläpidettävä talonrakennuksen kustannustietojärjestelmä. Haahtela-kehitys Oy, ISBN s. 250, Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö Hietala, Harri; Kaivanto, Keijo Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Talentum Media Oy, ISBN s. 39,80 Uimahallien ja kosteiden tilojen hygieniaopas Välikylä, Tapio (toim.) Opas uimahallien hygienian hallintaan ja siivoustyön suunnitteluun sekä muiden kiinteistöjen ja kotitalouksien puhtaanapitoon. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy, 2010 ISBN s. 27, Unelmien leikkimökit Paasio, Arja Onko haaveissa sievä piparkakkutalo, minimaja vai kenties koko suvun kesähuone? Ideoita oman leikkimökin rakentajalle. Atena kustannus Oy, ISBN s. 35, Water Enjoyment Sustainable Quality, Technology and Design Meyhöfer, Dirk (ed.) This volume presents buildings of different typologies with GRO- HE water technology solutions for example for Hotels. English, German. Braun Publishing, ISBN s. 46, Very Small Cafés & Restaurants Stones, John This book features 40 projects from around the world by such designers as Wonderwall, Marti Guixé and Thomas Heatherwick. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 37, Very Small Shops Stones, John This book brings together some of the best recent, innovative examples of small store designs from around the world. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 37, Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, Perusteet ja toiminnallisuus RIL Ohje perustuu uusimpaan tekniikkaan sekä nykyaikaisiin vesihuoltoverkostojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ajatusmalleihin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2010 ISBN s. 75, The Whole Building Handbook How to Design Healthy, Efficient and Sustaiable Buildings Bokalders, Varis; Block, Maria This book offer technical advice on choosing suitable materials, energy-efficiency, water and waste recycling systems etc. English Riba Publishing, 2010 ISBN s. 97, Work! Best of Office Design Presented are 40 projects in the most contrasting styles and designs from around the world. Photo book, 12.5 x 18.5 cm. English. 2. ed. Braun, 2009 ISBN s. 30, Yhtiöjärjestysmallit Furuhjelm, Marina; Kemppinen, Annika; Pujals, Mia Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen sisältö ja ohjeet yhtiöjärjestyksen laadintaan. Uuden asunto-osakeyhtiölain mukainen. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, ISBN s. 20, Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus Vastauslähetys 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit tilata niitä soittamalla puhelinpalveluumme, tilauskupongilla, faxilla tai verkkokaupastamme kauppa.rakennustieto.fi Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Asiakastuki opastaa tietopalvelutuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu 5, Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu tilauskortti Rakennustieto Kuopio Tietokirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta Tietokirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. Rakennustieto Oulu Tietokirjakauppa Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere Tietokirjakauppa Hallituskatu 9, Tampere Puh Fax Avoinna ma pe 9 18, la Tilaan seuraavat tuotteet Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum Kauppapuistikko 6/Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma-pe 9 17, la suljettu Pro Puu -keskus Satamakatu 2 A, Lahti Puh. (03) fax (03) Avoinna ma-pe 10-17, la TLH/4./8000/ art print OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY Tilaan Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys 12 laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla liity sähköpostipalveluun Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Hintoihin sisältyy alv, kirjat 9 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 23 %. Toimituskulut alkaen 8,80, verkkokaupassa 6. Allekirjoitus Kpl Tuote Hinta

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi?

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi? Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta Pienempi = parempi? Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science Hyllyluokat - Arkkitehtuurin osaston kirjasto 502/504 624 624.1 624.2/.8 628.9 69 69.02 69.057 69.059 691 693/694 Ekologinen rakentaminen. Ympäristönsuojelu Ecological engineering. Environmental science

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO Talentum Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Ea Söderberg Taitto:

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakentamiseen ryhtyvän on tiedettävä, ja paljon!! On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 229-1-2013. Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 229-1-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennesuunnittelun asiakirjaohje Tekstiosa 2 RIL 229-1-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa

Pöytäkirja 15 /2015 :t Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika klo Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, Vantaa Aika klo 8.30 9.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja, puheenjohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Lyhyt tilaesittely: Kilpiän tila Itsenäinen tutkimus- ja opetustila Lohjalla 75 ha peltoa 130 ha metsää Harjumaisemia

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

RAKENNUSTAITEEN SEURA

RAKENNUSTAITEEN SEURA RAKENNUSTAITEEN SEURA JÄSENTIEDOTE 3:2003 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A Arvoisa vastaanottaja Professori Riitta Nikula täyttää 60 vuotta maaliskuun 15. päivänä vuonna 2004. Tunnemme Riitta Nikulan

Lisätiedot

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Puupäivä 2016 10.11.2016 Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Tavoite Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin?

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? Ideapaja 2.10.2013 Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme #TYHJATTILAT #VACANTSPACE www.facebook.com/tyhjattilat Tavoite: parantaa edellytyksiä

Lisätiedot

Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit

Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit Käyttöliittymät II Luento 7 Suunnittelumallien käyttö ja web-navimallit Harjoitus 1: Asuntohaku-sovellus Harjoitus 2: Groups and Items Esimerkkejä muista kälisuunnittelumalleista Web-navigoinnin suunnittelumallit

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Hissit Stadin kerrostaloihin yli 700 jälkiasennushissiä valmiina 8.5.2014. www.hel.fi/hissiprojekti

Hissit Stadin kerrostaloihin yli 700 jälkiasennushissiä valmiina 8.5.2014. www.hel.fi/hissiprojekti Hissit Stadin kerrostaloihin yli 700 jälkiasennushissiä valmiina 8.5.2014 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Pohjoisesplanadi 15-17 B) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo.

ja taiteellisena johtajana toimii sisustusarkkitehti, professori Vivero Oy:n pääsuunnittelijana teollisuuskiinteistössä. Yrjö Wiherheimo. V I V E R O I L O ORIGINALS Yrjö Wiherheimo Pekka Kojo Vivero Oy on vuonna 1980 perustettu huonekalualan yritys, joka valmistuttaa oman laajan mallistonsa alihankkijoilla ja markkinoi ne pääasiassa toimistoihin

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Matalan ja tiiviin kaupunkirakentamisen myöhäisempiä malleja

Matalan ja tiiviin kaupunkirakentamisen myöhäisempiä malleja Matalan ja tiiviin kaupunkirakentamisen myöhäisempiä malleja Esimerkkejä matalasta ja tiiviistä asuntorakentamisesta * HOLLANTI Morra Park Hollanti 1995 Sybrand Tjallingii 1996 Esimerkkejä matalasta ja

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ

KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ VERHOILUKIVET RAKENNUSKIVET KAIKEN MAAILMAN RAKENNUSKIVIÄ PIHAKIVET SISUSTUSKIVET Sisustuskivet ovat luonnonkivisiä ratkaisuja rakennuksen sisäpintojen verhoiluun. KIVI JOKA KODIN SISUSTAMISEEN Majakiven

Lisätiedot

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä

TerveysInfo. Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) lukuina Faktatietoa aivoverenkiertohäiriöistä TerveysInfo aivot Aivojumppa opas Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, jota oppimiskinesiologiassa käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumppaliikkeet helpottavat kaikenlaista

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Kohti nollaenergia-alueita

Kohti nollaenergia-alueita TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kohti nollaenergia-alueita Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille 7.11.2016 TkT Satu Paiho, VTT Määritelmiä nzeb (nearly zero-energy building)/lähes nollaenergiarakennus:

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi

MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980. Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi HENKILÖREFERENSSI 1(11) MIKKO SUURONEN RI (AMK) 28.1.1980 Puh: 020-759 8568 GSM: 050-3535 834 Sähköposti: mikko.suuronen@hssr.fi KOULUTUS: 2004 Rakennusinsinööri (AMK), Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA!

ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! ARVOTTAMINEN OSANA KULTTUURIPERINNÖN HOITOA JA SUOJELUA! Korjausrakentamisen seminaari 1, rakennusvalvonta, Oulu 2013! Helena Hirviniemi" arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Helena Hirviniemi" tutkija, Oulun

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta

Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta Talouden näkymät taloyhtiön näkökulmasta SKH-Isännöinti Oy:n koulutustilaisuus 25.5.2016, Helsinki Pääekonomisti Jukka Kero Sisältö Esittäytyminen Talousnäkymät 2016-2017 Hoito- ja ylläpitokustannusten

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Mikä niissä asunnoissa oikein maksaa?

Mikä niissä asunnoissa oikein maksaa? Asuntomarkkinat 2016 Mikä niissä asunnoissa oikein maksaa? Henrik Lönnqvist Helsingin kaupungin tietokeskus Kaupunkitiedon asiantuntijavirasto Kaupunkitutkimus Tilastot ja tietopalvelu Arkistotoimi Avoin

Lisätiedot

1.6. 31.8. ma-su 11 17, klo 17 päivän viimeinen opastus museoalueelle, talviaikaan ma-pe 9-15.

1.6. 31.8. ma-su 11 17, klo 17 päivän viimeinen opastus museoalueelle, talviaikaan ma-pe 9-15. Sagalundin museo, Sagalunds museum * Sijainti: Kemiönsaari Omistaja: Sagalundin museosäätiö Aukioloajat: 1.6. 31.8. ma-su 11 17, klo 17 päivän viimeinen opastus museoalueelle, talviaikaan ma-pe 9-15. Aikuiset

Lisätiedot