kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kevät 2011 Rakennustiedon UUtuuksia i r j a k a u pa n u u t i s e t K e v ä t Omakotitaloja Hautajärvi, Harri"

Transkriptio

1 i r j a k a u pa n K K e v ä t kevät i s e t u u t Tutustu kevään uutuuskirjoihimme sekä muihin ajankohtaisiin julkaisuihin ja sähköisiin tietotuotteisiin! Valikoimassamme on tuotteita niin ammattikäyttöön, kodinrakentamiseen ja -remontointiin kuin harrastuksiinkin. kauppa.rakennustieto.fi Rakennustiedon UUtuuksia Omakotitaloja Hautajärvi, Harri Kirja esittelee omakotitaloarkkitehtuurin viime vuosien parhaimmistoa, 33 yksilöllisesti suunniteltua kotia. Talot poikkeavat sekä omakotirakentamisen valtavirrasta että toisistaan, sillä arkkitehdit ovat suunnitelleet ne asukkaidensa toivomusten mukaisiksi. Kirjan artikkelissa kerrotaan suomalaisen omakotiarkkitehtuurin historiasta, asumiskulttuurin muutoksista ja kestävän rakentamisen ratkaisuista. Kirja antaa hyödyllistä tietoa ja käytännöllistä kauneutta kaikille omakotitaloista kiinnostuneille, niiden omistajille, niistä haaveileville sekä rakennusalan suunnittelijoille ja opiskelijoille. Saatavana myös englanninkielisenä Houses in Finland. Kerrostalon peruskorjaus Suunnittelu ja toteutus taloyhtiössäni Lappalainen, Markku Kirja käsittelee vanhan tiilirunkoisen ja rapatun asuinkerrostalon korjausten suunnittelua ja peruskorjauksen etenemistä vuosina Esimerkkikohteena on Helsingin Kruununhaassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö, jonka vanhimmat osat on rakennettu vuonna 1862 ja uudemmat Kirjan tekijä on seurannut talon korjaushankkeita vuodesta 1994 sekä taloyhtiön hallituksen jäsenenä että sen puheenjohtajana. Kirja korostaa suunnitelmallisuuden merkitystä onnistuneessa korjaushankkeessa, ja se sopii systemaattiseksi oppaaksi asuinkerrostalojen korjaustöihin asukkaan ja osakkaan näkökulmasta. ISBN I 250 s., 52, Ilmestyy kesäkuussa ISBN I Noin 128 s., 54, Ilmestyy kesäkuussa Kiinteistöpalveluiden hankinta Kiinteistöpalveluiden hankinta -kirja opastaa operatiivisen kiinteistöjohtamisen ja kiinteistönhoitopalveluiden hankinnassa. Kirjassa kuvataan hankintaprosessin kulku, ja sen sisältämien asiakirjamallien avulla tilaaja voi löytää parhaan mahdollisen palveluntuottajan. Kirja antaa ohjeita myös kiinteistöpalveluiden tuottajille tarjouksen tekemiseen.kirjaan on koottu KH Net -palvelun ohjekortteja, ja se on tarkoitettu asunto-osakeyhtiöiden ja toimitilakiinteistöjen hallituksille sekä isännöitsijöille ja kiinteistöpäälliköille. Tavoite- ja kattohintaurakka Liuksiala, Aaro; Laine, Ville Kirjassa esitellään tavoite- ja kattohintaurakan ominaispiirteet ja keskeistä oikeuskäytäntöä sekä opastetaan urakkasopimusten laatimisessa. Se on monipuolinen käsikirja tilaajille, urakoitsijoille, rakennuttajakonsulteille ja suunnittelijoille. Mukana on mm. uusi tavoitehintaurakan sopimusmalli ja projektinjohtourakkasopimuksia käsittelevät RT-sopimusasiakirjat. Kirjan kirjoittajat asianajaja, varatuomari Aaro Liuksiala ja asianajaja, oikeustieteen lisensiaatti Ville Laine ovat perehtyneet monipuolisesti eri urakkamuotojen ja tavoitehintaurakan ongelmakohtiin. ISBN I 150 s., 48, ISBN I 112 s., 62, 1

2 Rakennusosien kustannuksia Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni 53. painos Rakennustieto Oy,, ISBN I 248 s., 80, Vuosittain ilmestyvä rakennusosien yksityiskohtaista tietoa sisältävä käsikirja. Rakennusosat on esitetty tuoterakenteina, jotka on eritelty runko- ja pintarakenteisiin. Kirjassa esitetään tyypillisiä pien-, rivi- sekä kerrostalojen ja teollisuusrakennusten rakenteiden kustannuksia. Rungon tuoterakennevaihtoehtoja on yli 200 ja pintarakennevaihtoehtoja lähes 150 kpl. Lisäksi on esitetty ikkunoiden, ovien ja talotekniikan kustannustietoa. Korjausrakentamisen kustannuksia Palolahti, Tuomas; Kivimäki, Christian; Koskenvesa, Anssi; Mäki, Tarja; Palomäki, Jenni; Sahlstedt, Satu Korjausrakentamisen perustietoa sisältävä käsikirja täydentää vuosittain ilmestyvää Rakennusosien kustannuksia -kirjaa. Kirjassa esitetään tyypillisimpien korjausrakennuskohteiden rakenteiden purku- ja kunnostuskustannuksia. Talo nimikkeistön mukaisesti jäsennellyt kokonaisuudet käsittävät rakennusosien purkamisen ja alustan valmistelun uudisrakentamisen lähtötilannetta vastaavalle tasolle. Kun rakenne tai sen osia on purettu tai kunnostettu, uuden rakenteen kustannukset lasketaan Rakennusosien kustannuksia -kirjan tietojen avulla. Korjausrakentamiskohteen kustannusten suunnitteluun tarvitaan molempia kirjoja. ISBN I 60 s., 68, Arkkitehtuurimme vuosikymmenet Standertskjöld, Elina Kiehtova aikamatka rakennettuun ympäristöön jatkuu. Sarjan kolmannessa osassa kerrotaan yhteiskunnan, arkkitehtuurin ja rakentamisen murrosvaiheista 1960-luvun modernismista ja lähiörakentamisesta 1980-luvun nousukauteen ja postmodernismiin. Ajanjaksoa leimaavat hyvinvointivaltion synty, kiihtyvä kaupungistuminen, tekniset innovaatiot, elintason nousu ja television tuleminen. Runsaasti kuvitettu kirja kokoaa selkeästi ja asiantuntevasti yhteen lähihistoriamme suuret ja pienet tapahtumat sekä kertoo, miten ne muokkasivat rakennetun ympäristömme täysin uudenlaiseksi. Asiasta toiseen kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta Miten sopeuttaa uusi rakennus olemassa olevaan ympäristöön? Entä millainen on säilynyt talo? 66 tutkijaa, suunnittelijaa ja kulttuurialan vaikuttajaa pohtivat rakennussuojelun ja restauroinnin periaatteita kukin omalta kannaltaan. Tuloksena on vaikuttava kokoelma kirjoituksia, jotka käsittelevät aihepiiriä pienistä restauroinnin yksityiskohdista koko maapalloa koskeviin ekologisiin kysymyksiin ja kokoavat yhteen restauroinnin ja rakennussuojelun monialaista toimenkuvaa. Kirjan tarkoitus on herättää keskustelua rakennetun ympäristön merkityksestä ja antaa uusia näkökulmia rakennussuojeluun. ISBN I 176 s., 40, Ilmestyy toukokuussa Museovirasto, ISBN I 228 s., 36, Strateginen ajattelu rakennusliikkeessä Liinamaa, Paula Millaiseen liiketoimintalogiikkaan menestyvä rakennusliike perustaa strategiansa ja miten strateginen ajattelu on muuttunut talonrakennustoimialalla viimeisten 25 vuoden aikana? Kirja perustuu keskisuuren rakennusliikkeen liiketoiminnan seuraamiseen. Tarkastelun kohteena ovat liikkeenjohdon ajattelu ja päätöksenteko sekä kognitiiviset taidot. Kirja on tarkoitettu rakennusliikkeiden avainhenkilöille sekä nuorille rakennusalalle hakeutuville, jotka haluavat ymmärtää toimialan kokonaisuutta ja menestyä työssään. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi liiketaloustieteen opiskelijoille. Pienurakoitsijan opas Kuluttajasopimukset ja käytäntö Saine, Marianne; Maso, Timo Monipuolinen käsikirja yrittäjille, jotka tekevät rakennusalan töitä kuluttajille. Sopii myös opiskelijoille ja oman yrityksen perustamista suunnitteleville. Kirja sisältää tietoa sopimusten tekemisestä ja sopimustyyppien soveltuvuudesta alan töihin. Lisäksi selvitetään rakennusalan järjestöjen ja kuluttaja-asiamiehen laatimia REYS sopimusehtoja ja muuta kuluttajaoikeuden lainsäädäntöä. Kirjoittajilla on pitkä kokemus perehtymisessä rakennusalan töihin, joista on valitettu. Kirjassa on runsaasti käytännön ratkaisuesimerkkejä siitä, onko työn lopputulos ollut virheellinen vai ei. ISBN I 104 s., 44, ISBN I 159 s., 42, 2

3 Asuintalon ATK-huoltokirja CD Päivitetty Asuintalon ATK-huoltokirja CD sisältää huoltokirjan perustaulukot (täyttölomakkeet) sekä hoito-, huolto- ja poikkeustilanneohjeet kiinteistön huoltokirjan laatimiseksi. CD:llä on mukana 7 huoltokirja-aiheista KH-ohjekorttia. Huoltokirjan käyttö edellyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmaa (versio 5.0 tai uudempi). Huoltokirjan perusversio kopioidaan CD:ltä omalle tietokoneelle ja perusversion avulla laaditaan kiinteistökohtainen huoltokirja. 3. tarkistettu painos Ympäristöministeriö, Rakennustietosäätiö RTS (KH 80066) ISBN CD 149, Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen Kahri, Esko Tässä kirjassa esitellään keinoja, joilla voidaan kustannustehokkaasti lisätä asumisen yksilöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuutta vaikuttaa asuntoonsa jo suunnitteluvaiheessa. Yksi keinoista on avoin rakentaminen, joka pyrkii tarjoamaan asukkaalle yksilöllisen ja tulevaisuuden tarpeisiin muunneltavissa olevan asumisratkaisun kohtuullisin kustannuksin. Muutoksen avaintekijöitä ovat uudenlaiset kaupunkimaiset rakennustyypit, joiden pioneerikohteita kirja esittelee. ISBN s. 36, Keilahalliopas Oppaassa selostetaan rakennushankkeen kulku tarveselvitysvaiheesta valmiin rakennuksen käyttöönottoon. Suunnittelun ja rakentamisvaiheiden lisäksi oppaassa on tärkeää tietoa liiketoiminnasta. Siinä on myös otettu huomioon erityisryhmien tarpeet, tärkeät turvallisuusnäkökohdat ja kestävän kehityksen periaate. Opas on perusteos uusien keilahallien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä vanhojen hallien kunnostamiseen. Se on tarkoitettu keilahallien suunnittelijoille, rakentajille ja rakennuttajille. Opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntapaikkajulkaisu no 99) ISBN s. 34, Pihan kivityöt Heimonen Kari Erilaisilla kiveyksillä pihoista ja pihapoluista saadaan sekä kestäviä että kauniita. Kirjassa esitetään pääasiassa yksityispihojen kivitöitä. Mukana on sekä betonikivistä että luonnonkivistä tehtyjen pihojen, muurien, portaiden ja niihin liittyvien yksityiskohtien suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Värikkäät kuvasarjat kertovat työn etenemisen yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä hyvin toteutetuista pihoista. ISBN s., 46, Ilmestyy kesäkuussa Projektinjohtohankkeen riskienhallinnan kehittäminen Kiiras, Juhani; Palojärvi, Lauri; Göös, Tuomo; Keinänen, Jyrki; Lehtiranta, Liisa; Honkaniemi, Henrik; Järvinen, Lauri; Savolainen, Toni-Matti; Sivunen, Matti Projektinjohtohankkeita pidetään yleisesti riskialttiina, koska rakentaminen käynnistetään usein vaillinaisin suunnitelmin. Projektinjohtopalvelun ja -urakan RT-sopimusmalleissa edellytetään projektinjohtototeuttajan laativan hankkeelle riskienhallintasuunnitelman ja riskitarkastelun sekä ylläpitävän niitä koko hankkeen ajan. Tämä raportti perustuu laajaan kehitystyöhön ja siinä esitetään tutkimuksen tulokset sekä esimerkkikohteiden havainnot. Päätuloksia ovat riskienhallinnan palvelutuote palveluyrityksille ja riskienhallintasuunnitelmien arvosteluperusteet tilaajille. Tulokset sopivat käytettäväksi myös muissa toteutusmuodoissa. ISBN s. 36, Rakennuksen puutyöt Kavaja, Reino Kirja antaa selkeän kuvan eri rakennusvaiheista ja perehdyttää puun ominaisuuksiin rakennusmateriaalina. Runsaan ja havainnollisen kuvituksen avulla käydään läpi puun ominaisuudet, rakennuspuutavaran vaatimukset, erilaiset puuntyöstötavat ja -välineet sekä kiinnittimet. Puurakenteiden, välipohjien, verhouksien ja kattorakenteiden sekä ovien ja ikkunoiden puutöiden työmenetelmiä selostetaan monipuolisesti. Kirja on tarkoitettu ammattioppilaitosten rakennusosastojen oppikirjaksi. Helppokäyttöinen käsikirja kodinrakentajille ja peruskorjaajille. 14. tarkistettu painos ISBN s. 29, Rakentamisen piirustusmerkintöjä Keskeiset rakennusalan piirustuksissa käytettävät symbolimerkinnät selityksineen. Kätevän taskukokoinen kirja on tarkoitettu oppaaksi piirustusten lukemiseen, ja se sopii rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kuluttajille avuksi esimerkiksi kaavamerkintöjen tulkitsemiseen. 2. painos ISBN s. 29, RunkoRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RunkoRYL 2010 on uudistettu Talo luokituksen mukaiseksi ja sisältää talonrakennuksen runkotöiden hyvän rakentamistavan. Kirjan alkuosassa kuvataan rakennushanke rakennusosittain, mitä jakoa voidaan käyttää runkona ja muistilistana työselitystä laadittaessa. Alueosista käsitellään alueen rakenteet ja talo-osista perustukset, alapohjat, runko, julkisivut, ulkotasot ja vesikatot sekä tilaosista tilaelementit. Kirjan loppuosassa kuvataan materiaalikohtaisesti eri työvaiheiden laatuvaatimuksia. Mukana ovat betoni-, kivi-, metalli-, puu-, levy- ja lasirakentaminen sekä eristäminen ja rappaus. Uutta kirjassa ovat omat lukunsa purkamiselle ja säilyttämiselle sekä eriste rappaukselle. Kantavien rakenteiden laatuvaatimukset ovat pääsääntöisesti eurokoodien mukaisia. Rakennustietosäätiö RTS Rakennustieto Oy, 2010 ISBN s. 180, Seitsemän matkaa Eurooppaan Lehtovuori, Olli Eurooppa on täynnä kiehtovia kohteita, joista monet ovat vähän tunnettuja tai vain harvojen löytämiä. Arkkitehti Olli Lehtovuori on tallentanut herkin piirroksin ja kiinnostavin tekstein kulttuuriaarteita seitsemältä Euroopan kolkalta. Ensimmäinen matka vie Aigeian meren saaristoon, toinen Kreetalta Akropoliille, kolmas Sisiliaa ristiin rastiin, neljäs Italian kaupunkeihin, viides läntiseen Eurooppaan, kuudes Berliinistä Istanbuliin ja seitsemäs Helsingistä Kuolan niemimaalle. Seuraa kirjan matkareittejä ja löydä uusia näkymiä Euroopan kaupunkikulttuuriin ja arkkitehtuuriin. ISBN Noin 136 s. 32, Ilmestyy kesäkuussa Zumthor Spirit of Nature Wood Architecture Award 2006 Kirja esittelee sveitsiläisen arkkitehdin, Peter Zumthorin kolme kohdetta. Kohteet ovat kuusilapsisen perheen koti Haus Luzi, Annalisa Zumthorille suunniteltu Haus Annalisa sekä etelä-tirolilaisen Pension Briolin viisi vapaasti rinteessä seisovaa puumajaa. Haus Luzista on valokuvien lisäksi pohjapiirroksia, leikkauksia ja yksityiskohtia. Haus Annalisa ja Pension Briolin puumajat esitellään eri suunnitteluvaiheita kuvaavien luonnosten, pohja- ja julkisivupiirrosten lisäksi herkkien akvarellien avulla, jotka antavat hyvän käsityksen suunnitteluprosessista. 3. painos Puu kulttuurissa ry ISBN s. 46, 3

4 Matkalla Euroopassa Rakennusneuvos, arkkitehti Olli Lehtovuoren kirja Seitsemän matkaa Eurooppaan, ilmestyy kesäkuussa. Kirjassa Lehtovuori esiintyy ennen kaikkea taitelijana. Hän on tallentanut herkällä viivalla kätkettyjä ja monelle ehkä tuntemattomiakin historiallisia paikkoja. Usein liikutaan kulttuurin syntysijoilla, kaukana turistien kansoittamista seuduista. Teksti: Tiina Heloma Piirrokset: Olli Lehtovuori Olli Lehtovuori on tehnyt pitkän uran arkkitehtina, asuntorakentamisen vaikuttajana, hyvän ja inhimillisen asuinympäristön puolestapuhujana. Uransa kohokohdista hän nostaa esiin kolme asiaa. Asuntohallituksen pientalotutkimuksen ohjelmoinnin läpiajo kerrostaloteollisuuden vastustuksesta huolimatta vuonna Yhteistyö Kuopion Niiralankulma Oy:n toimitusjohtaja Seppo Jääskeläisen kanssa 1980-luvulla sosiaalisen vuokra-asuntorakentamisen monipuolistamisessa. Ympäristöministeriön asetus- ja rakennusmääräystasoisten asuntonormien uudistus 1990-luvun alussa (yhdessä Aila Korpivaaran kanssa). Ne korvasivat aiemmat Asuntohallituksen suunnitteluohjeet. 4 Suomalainen asuntosuunnittelu saa aika usein kritiikkiä huonosta laadusta, mielikuvituksen puutteesta, mistä milloinkin. Ovatko kritiikin ilmaisijat oikeassa, mitä pitäisi tehdä? Asuntoalueiden kaavoittajat eivät tunne asumamorfologiaa ja sitovat liikaa talosuunnittelijaa liian aikaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi talosuunnittelijat joutuvat lähinnä näpertelemään julkisivukikkailuilla, jotka eivät asujia juurikaan kiinnosta. Nyrkkisääntönä näyttää olevan, että mitä vähemmän kaavoittaja tietää rakennussuunnittelusta, sitä suurempi into hänellä on määräillä siihen kuuluvia asioita. Suomalaisen asunto- ja asuntoaluesuunnittelun rasitteena on funktionaalispohjainen MODERNISMI. Sen kirjoittamattomiin oppeihin eivät kuulu esimerkiksi päätytalot, jotka ovat eurooppalaista asuntoarkkitehtuuriperimää parhaimmillaan. Ne ovat kaupunkikuvallisesti oivallisia ja tarjoavat erilaisia asuntoratkaisuja asukkaiden iloksi. Termi modernismi kuvaamaan vain 1900-luvun arkkitehtuuria on sinänsä arveluttava. Minulle modernistisia rakennuksia ovat esimerkiksi vajaat kaksituhatta vuotta sitten rakennettu Rooman Pantheon, 1500-luvun Fuggerei, Euroopan vanhin sosiaalinen asuntoprojekti Ausburgissa sekä Temppeliaukion kirkko. Ne ovat ajattomia.

5 Olli Lehtovuori on kynämies monessa merkityksessä, suunnittelija, kirjoittaja ja taiteilija. Uuden kirjan myötä saamme nähdä Euroopan monet kolkat. Mikä sinut saa pysähtymään eli miten löytyy piirrosten kohde? Vaisto. Entä kuinka nopeasti yksi piirros syntyy, kertavedolla vai usean luonnoksen kautta? Yleensä siltä seisomalta noin 15 minuutissa. Kuitukärkikynä on armoton 6B-lyijykynään verrattuna. Viivaa ei voi korjata. Ei luonnoksia, joskus harvoin kaksi esitystapaa aiheesta esimerkiksi Assisin luostarikirkko. Olet matkoillasi piirtänyt koko ikäsi, havainnut tarkkaan ympäristöä. Entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen toivoi enemmän piazzoja Suomeen. Mitä sinä toisit meille Euroopasta? Mitä toisin Euroopasta Sallivuutta ja moninaisuutta! Suomessa ei ole sitä kulttuurista aikaperspektiiviä kuin esimerkiksi Välimeren piirissä. Helsingin Katajanokan hotellihankkeen tyrmäys kuvaa suomalaista suppeakatseisuutta kaupunkikulttuurissa. Wienissä on vanhan kaupungin arvokkaimmalla paikalla moderni HAAS-talo, jonka lasipinnoissa heijastuu Tuomiokirkko. Eurooppa elää jatkuvasti muutoksen alla ja juuri nyt talouskriisin kourissa. Sinä olet etsinyt piirroksiin merkittäviä historiallisia kohteita usein kulttuuriin syntysijoilta. Maantieteellisesti alue on laaja, Välimereltä Kuolaan. Löytyykö kirjastasi eurooppalainen näkökulma, yhdistävä punainen lanka? Ei oikeastaan. Eurooppa on maailmanlaajuisesti pieni Euraasian niemi, joka on toiminut kokoonsa nähden vahvasti länsimaiden dynamona, voimakeskuksena kaikilla kulttuurin alueilla. Usein ihmettelen antiikin kreikkalaisten rämäpäisyyttä tehdä siirtokuntia noin vuotta sitten kauas Välimeren rannoille ja sisämaahankin, niin kuin Sisilian Morgantinaan. Onko niin, että eurooppalaisuuden voima on myös moninaisuudessa? Ajattelen esimerkiksi saksankielisen Keski-Euroopan ihmisten erilaisuutta ja tiuhaa kulttuurimosaiikkia. Olli Lehtovuori matkalla Italiassa Riitta Lehtovuori 5

6 Kivitöiden teko vaatii tekijältään paljon Kari Heimonen on kirjoittanut kirjan Pihan kivityöt, joka ilmestyy toukokuussa. Kirjassa esitetään pääasiassa yksityispihojen kivitöitä. Mukana on sekä betonikivistä että luonnonkivistä tehtyjen pihojen, muurien, portaiden ja niihin liittyvien yksityiskohtien suunnittelua ja rakentamisohjeita. Kuvasarjat kertovat työn etenemisen vaihe vaiheelta. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä hyvin toteutetuista kohteista. Teksti: Tiina Heloma Kuvat kirjasta Pihan kivityöt Rockmanageri, kirjailija, kouluttaja, kivialan yrittäjä, siinä muutamia luonnehdintoja sinusta, monta erilaista roolia. Nouseeko niistä joku ylitse muiden? Ja vielä valokuvaaja ja puutarhuri, olen aina yrittänyt tehdä sitä missä olen voinut laskea luovuuteni irti ja unelmoida. Heti ensi tapaamisella huomasin, että suhtaudut asioihin suurella tunteella intohimoisesti ja työn tekemiseen kurinalaisesti ja ammattilaisen vakavuudella. Siinäkö on hyvän kivimiehen tuntomerkit? Hyvä kivimies on luova, ammattiylpeä mutta liian vakava ei saa olla, on osattava nauraa myös itselleen. 6 Kivitöiden teko ei ole pelkkää rakentamista, vaan tarvitaan myös kauneuden tajua ja suunnittelutaitoa. Olet kulkenut paljon historiallisilla paikoilla ympäri Eurooppaa vanhoissa kulttuureissa, sieltäkö olet oppisi hakenut? Oppini olen hakenut juuri Euroopasta, vanha kivityö, upeat puutarhat, lähinnä Italia, Hollanti, Englanti, Saksa. Olen etsinyt ensimmäistä kiveä, josta puutarhan rakentaminen on aloitettu, sitä tunnetta jota suunnittelijalla ja työn tekijälle on ollut toteuttaessaan omia tai asiakkaansa unelmia. Kari Heimonen betonikiviä asentamassa

7 Osaat nähdä ympäristön kauneuden ja ymmärrät sen positiivisen merkityksen ihmiselle. Miksi Suomessa usein tingitään ympäristön viihtyisyydestä, onko syynä raha? Meidän kaupunkikulttuurimme on nuori ja nousukasmainen, kaupunkimainen asuinympäristö on pääosin kuin keisarin uudet vaatteet ja sitten ihmetellään miksi ihmiset menevät viikonloppuisin ja lomilla mökilleen, jotka useimmat sijaitsevat luonnon rauhan ja luonnonpuutarhan keskellä. Tosin loma-asuminenkin on saamassa kaupunkimaisia piirteitä, jolloin kuvitellaan että pelkkä sana loma tuo levon ja suo rentoutumisen. On lyhytnäköistä, että ihminen ei rakenna asuinympäristöään (kaupunkejaan) viihtyisäksi, puutarhamaiseksi vaan suostuu elämään onnettomana virikkeettömässä betonilähiössä asfalttikenttien ympäröimänä. Rahaa syydetään kaikkeen muuhun kuin asuinympäristömme viihtyisyyteen ja kauneuteen. Suomessa puhutaan paljon rakentamisen huonosta laadusta ja tekijöiden ammattiylpeyden puutteesta. Sinua ei näistä voi syyttää, mikä on piiskannut sinua pitämään yllä laadukkaan rakentamisen periaatteita ja olla tinkimättä niistä? Minut on kasvatettu kunnioittamaan luontoa ja arvostamaan, välittämään rahan sijasta auringonlaskuja ja perhosen lentoa. Tulen rätinä, tuulen humina ja veden solina ei enää rentouta tai rauhoita useimpia meitä. Huonosti koottu nuotio ei syty saati pala, tuuli ei humise puiden latvustossa jos puita ei ole. Olet toiminut myös kouluttajana, tarvitaanko Suomeen lisää kivitöiden opetusta? Suomessa tarvittaisiin ehdottomasti käytännön työoppimiseen perustuva kivityöopetus kuinka sitä voisi lisätä kun sitä ei yksinkertaisesti edes ole olemassa. Onko neuvoja nuorelle, aloittelevalle yrittäjälle? Minulle vanha kivimies antoi aikoinaan 1980-luvun alussa seuraavan neuvon: Kunhan olet tehnyt kivitöitä kymmenen vuotta voit kutsua itseäsi kivimieheksi. Pätee edelleen. Olet kuitenkin päättänyt lopettaa kivialan yrittämisen, mikä johti päätökseen? Pimeä työ ja laaduttoman työn hyväksyminen (saati teetättäminen) urakkakohteissa on iso ongelma tällainen työympäristö on henkisesti hyvin raskas ja vastenmielinen. 60-vuotiaat rokkarit eivät hellitä, vaan lähtevät aina uudelle kiertueelle, onko sinulla vielä uusi ura edessä? Viimekesäisten, vaikeiden sairaskohtaus ten jälkeen minun ei pitäisi olla edes hengissä enköhän ole menneen talven lumia Betonikivien asennusalustan tekoa 7

8 Kirjakaupan muut uutuustuotteet a+t Strategy Public Landscape Urbanism Strategies More than 20 works of urban landscaping, all built, are analysed regarding the strategies identified in each one. English, Spanish. a+t ediciones, 2010 ISBN s. 60,20 Alvar Aalto Puu taipuu. Det formbara träet Grotenfelt, Georg; Isohauta, Teija; Kairamo, Maija Valokuvien ja piirustuksien avulla kerrotaan puun käytöstä Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa. Teksti suomeksi ja ruotsiksi. Alvar Aalto -säätiö, Alvar Aalto -museo Alvar Aalto -museo, 2010 ISBN s. 28, Alvar Aalto Architect University of Technology, Otaniemi Volume 13 Hipeli, Mia (ed.) Project description, photographs, drawings, sketches and Aalto s work list English. Alvar Aalto Foundation, Alvar Aalto Academy, 2008 ISBN hardback 176 s. 79, Aarne Ervi tilaa ihmiselle Johansson, Eriika; Lahti, Juhana; Paatero, Kristiina (toim.) Kirja esittelee Arne Ervin henkilönä ja käsittelee laajasti hänen arkkitehdintyötään. Teksti suomeksi ja englanniksi. Suomen rakennustaiteen museo, 2010 ISBN s. 30, Alberto Pinto Corporate Contemporary Offices Headquarters and the workplace are almost by definition worlds governed by rigor. Efficiency and pragmatism prevail. English. Flammarion, 2005 ISBN s. 58, Architectural Drawing Dernie, David Valuable information on drawing, painting and digital techniques How to combine hand drawing and computer software. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 30, Architectural Graphics Ching, Francis D.K. Information on computer-generated graphics and the latest drawing conventions for architectural representation. English. 5. ed. John Wiley & Sons Inc., ISBN s. 43, Architecture Makstutis, Geoffrey This book offers a thorough introduction to the entire field of architecture. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 30, Architecture in Context Helin Workshop Davey, Peter This book presents 24 of the firm s projects among Nokia s corporate headquarters and the Finnforest Modular Office. English. Birkhäuser, ISBN s. 72, Arkitekternas villor Volym 2 30 villor och fritidshus ur tidskriften Arkitektur Hultin, Olof En bok för alla intresserade av arkitektur och för dem som går i villatankar och vill inspireras. Texten på svenska. Arkitektur Förlag AB, 2010 ISBN s. 39, Asfalttinormit Sisältävät asfalttipäällysteille asetettavat laatuvaatimukset. Päällystealan neuvottelukunta PANK ry, ISBN s. 86, Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus Tietoa ongelmista Tähtinen, Ilkka OT Tietolähde toiminnantarkastajan valitsemista harkitseville ja toiminnantarkastajaksi ryhtymistä pohtiville. Asunto-osakeyhtiöiden toimintatarkastus Helsinki, ISBN s. 9,90 Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Toimintaohjeita hallituksen jäsenille Tähtinen, Ilkka OT Käytännön esimerkein havainnollistettua tietoa ja toimintaohjeita hallituksen jäsenille tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Asunto-osakeyhtiöiden toimintatarkastus Helsinki, ISBN s. 9,90 Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus Onnistuneen päätöksenteon pohja Tähtinen, Ilkka OT Hyvä toimintakertomus on onnistuneen päätöksenteon peruskivi. Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy, ISBN s. 9,90 Betonielementtien nostolenkit ja -ankkurit Ohje on päivitetty eurokoodin SFS-EN ja eurooppalaisen teknisen raportin CEN/TR mukaan. Korvaa vuoden 2003 ohjeen. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 42,75 Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ohjeessa käydään läpi betonipumput ja niiden lisälaitteet sekä betonipumppauksen työturvallisuuteen liittyvät asiat. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 35,45 Betoon ja raudbetoon betooni pinnad BÜ4 vironkielinen Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet BY Eesti Betooniühing ET INFOkeskuse AS, 2010 (Bü4 (BY 40)) 113 s. 64, Byggnadskalendern Matematiktabeller, konstruktionstabeller, nya byggbestämmelser och aktuella artiklar, byggnadskostnadsindex, matrikel. På svenska. 80. upplaga Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f., s. 52, Colleges & Universities Educational Spaces The last decade has witnessed major changes in the design of higher education institutions. English. Braun Publishing, 2010 ISBN s. 57, Construction and Detailing for Interior Design Plunkett, Drew With over 300 plans, drawings together with photographs of techniques details from floors and walls to stairs. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 27, 8

9 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 2010:11, Review of Architecture. Leichte Konstruktionen Lightweight Construction. + Evolution Magazin edition 01 This journal featured range from small, prefabricated units to exciting civil engineering structures. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, s. 23,50 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 2010:12 Review of Architecture. Architektur + Recycling. Architecture and Recycling The projects presented in the magazine range from the recycling of entire building components. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, s. 23,50 Detail Zeitschrift für Architektur + Baudetail, :1/2, Review of Architecture. Bauen mit Glas Glass Construction Construire en Verre This magazine includes examples of architecturally successful uses of glass. Details, photographs. English, German. Institut für Internationale Architektur- Dokumentation, 156 s. 23,50 Eat! Best of Restaurant Design The book presents a fascinating kaleidoscope of trend-setting restaurants from around the world. Over 30 projects. English. 2. edition Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 30, El Croquis 150 David Cipperfield The projects and finished buildings of Chipperfield in the last four years. Plans, photographs. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 62, EL Croquis 151 Sou Fujimoto This monograph provides a richly illustrated overview and an ideal introduction to the works of Sou Fujimoto s. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 62, EL Croquis 152/153 Herzog & Meuron programme, monument, landscape The works are; The VitraHaus, the CaixaForum, the Elbphilharmonie Hamburg, National Stadium in Beijing etc. English, Spanish. El Croquis Editorial, 2010 ISBN s. 89,50 Encyclopedia of Detail in Cintemporary Residential Architecture + CD McLeod, Virginia Construction Details; Walls, Floors, Windows, Doors, Roofs, Stairs, Landscapes. Scale Drawings : 1:5, 1:10 or 1:50. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 57, Gamla Fönster renovera, restaurera och underhålla Stenbacka, Alf; Stenbacka, Eva Här får du veta i detalj vilka verktyg som behövs, hur man slipa fönsterbågen och tar bort kittet. På svenska. Norstedts, 2010 ISBN s. 29,80 Geotechnical Engineering Handbook This handbook offers expansive coverage of geotechnical engineering for civil engineering professionals. English. J.Ross Publishing, ISBN s. 123, Geotekniikan perusteet -kirjaan eurokoodeja käsittelevä liite Jääskeläinen, Raimo Tämä julkaisu perustuu YM:n kansalliseen liitteeseen eurokoodi 7 Geotekninen suunnittelu. Tammertekniikka, 2010 ISBN s. 9,50 Hirsitalon kunnostaminen Vuolle-Apiala, Risto Teos opastaa hirsitalojen ja pihapiirien korjaajia eri työvaiheissa vanhaa rakennuskulttuuria kunnioittaen. 4. painos Kustannusosakeyhtiö Moreeni, 2010 ISBN s. 38, Housing companies maintenance and repair responsibilites Taloyhtiön vastuunjakotaulukon englanninkielinen käännös. Koko A5. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd., 2010 ISBN s. 7, Inspiroivat unelmien keittiöt Lee, Vinny Uutta keittiötä suunnittelevien ja siitä haaveilevien unelmakirja. Runsaasti esimerkkejä tila- ja sisustusratkaisuista. WSOY, ISBN s. 35, Integrated Sustainable Design of Buildings Appleby, Paul How to deliver sustainable buildings cost effectively? How to reduce carbon emissions and the impact of climate change? English. Earthscan Publications Ltd., ISBN s. 78, Isännöinnin käsikirja Laaksonen, Eero; toim. Isännöinnin koko tehtäväkentän kattava perusteos ammattitaidon ylläpitoon ja koulutukseen. 15. uudistettu painos Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd., ISBN s. 130, Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas Pohjonen, Mika Oppaassa on otettu huomioon voimaan tulleen hankintalain muutokset sekä alaa koskevia markkinaoikeuden ja KHO:n päätöksiä. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 34,90 Kaivos- ja louhintatekniikka Hakapää, Antero; Lappalainen, Pekka Kirja on tarkoitettu kaivos- ja louhinta-alan opiskelijoille ja ammattilaisille. Sisältää DVD:n. 2. tarkistettu painos Opetushallitus, ISBN s. 47, Kartanoista huvimajaan Restauroi ja kunnosta taitavasti Koskinen, Riitta Inspiroiva teos esittelee suomalaisia restauroinnin taidonnäytteitä sekä havainnollistaa työvaiheita. Otava, 2010 ISBN s. 51,50 Herrgårdar och lusthus Restaurera och renovera Koskinen, Riitta Denna inspirerande bok presenterar några mästerprov inom konsten att restaurera och illustrerar olika arbetsskeden. Texten på svenska. Otava, 2010 ISBN s. 52, Julkisivujen ja parvekkeiden kestävyys muuttuvassa ilmastossa Lahdensivu, Jukka Pääpaino on 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennetuissa rakennuksissa, jolloin selvitys kattaa yli 80 % rakennuskannasta. Edita Publishing Oy, 2010 (Suomen ympäristö, rakennettu ympäristö 17/2010) ISBN s. 19, Kauneus, käytännöllisyys, kestävyys Valtion rakentamisen kaksi vuosi sataa Skönhet, ändamålsenlighet, hållbarhet Statens byggnadsverksamhet under två århundraren Lahti, Juhani Läpileikkaus maamme julkisesta rakentamisesta autonomian alkuajoista aina tähän päivään. Teksti suomeksi ja ruotsiksi. Edita Publishing Oy, ISBN s. 40, 9

10 Kindergartens Educational Spaces Galindo, Michelle This book presents kindergartens and day care facilities from around the world. Over 60 projects, plans, interiors. English. Braun publishing, 2010 ISBN s. 57, Kivitalojen energiatehokkuus Julkaisu paneutuu rakennusten energiatehokkuuteen sekä esittelee energiaa säästäviä rakenneja taloteknisiä järjestelmiä. Suomen Rakennusmedia Oy, 2010 ISBN s. 41,45 Kivitalojen ääneneristys Kylliäinen, Mikko Kirjassa kuvataan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 38,40 Kunnossapito- ja muutostyöt Osakkaan opas Opas toimii muistilistana paitsi muutostyöhön ryhtyvälle osakkaalle, myös taloyhtiölle ja isännöitsijälle. 2. painos Kiinteistöalan Kustannus Oy, ISBN s. 10, Linnunpöntöt ja niiden asukkaat Bolund, Lennart; Pöyhönen, Otto (suom.) Tarkat esittelyt lintulajien elintavoista sekä havainnolliset ohjeet pönttöjen mitoista, rakentamisesta ja sijoittelusta. Karisto, ISBN s. 23, Maatilan paloturvallisuus Suunnittelijan opas Opas on tarkoitettu erityisesti rakennussuunnittelijoille sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille. (SPEK opastaa 21) 2. uusittu painos Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, 2010 ISBN s. 30, Moleskine Gardening Journal Carnet Jardinage Plants and pots information, hardiness zones, garden log, design grids, plant care, records and more. Size 13 x 21. Moleskine, ISBN s. 19,80 Museoviraston korjauskortisto Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamisesta tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Korvaa KK 11 korjauskortin. (KK 25) Museovirasto, 30 s. 7, 10 Nikkaroi pihapiiriin Jeppsson, Anna; Jeppsson Anders; Ohlsson, Hans-Ove; Salonen, Jorma (suom.) Kaipaako pihasi autokatosta, terassia, puuaitaa tai pihakalusteita? 65 erilaista pihan puutyöprojektia ohjeineen ja kuvineen. Kustannus-Mäkelä Oy, 2009 ISBN s. 36, Nordic Interior Design Roth, Manuela This book shows the unique and surprising design concepts for residential space, restaurants, stores and offices. Colour photographs. English. Baun Publishing, ISBN s. 51, Paalutusohjeet RIL 254- Kirjassa huomioitu voimaan astunut eurokoodi-suunnittelujärjestelmä. Sisältää RIL , RIL , RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Uudistettu painos ISBN s. 131, Pientalolämmityksen huolto ja kunnossapito Auranen, Asko Kirja soveltuu ammatilliseen perusopetukseen ja aikuiskoulutukseen sekä antaa ammattitietoa kiinteistön hoidosta vastaaville. Opetushallitus, 2010 ISBN s. 27,20 Rakenna kotipihalle Perustekniikat, käytävät ja oleskelualueet, aidat ja muurit, portit, terassit, kuistit, vajat ja huvimajat Brännback, Jens; Sireeni, Pirjo; Salonen, Jorma Kaipaatko pihallesi grilliä, viihtyisää terassia tai oleskelualuetta? Runsaasti kuvitettu perusteos pihapiirin tee-se-itsekunnostajalle. 3. painos Otava, ISBN s. 42,50 Rakennetaan puusta Nikkaroi talossa ja puutarhassa Mårtensson, Hans; Salonen, Jorma (suom.) Piha-alue viihtyisäksi. Vinkkejä ja ohjeita mm. terassien, puutarhakalusteiden, aitojen ja porttien rakentamiseen. Runsas kuvitus. Kustannus-Mäkelä Oy, ISBN s. 42, Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas Heiskala, Jussi Opas perehdyttää rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen sekä niihin liittyviin sääntöihin ja erityispiirteisiin. Suomen Rakennusmedia Oy, ISBN s. 26,50 Rakennuspeltityön ammattilaiseksi Mustikkamaa, Jari; Järvinen, Simo Oppi- ja käsikirja esittelee rakennuspeltisepäntyön perusasiat, materiaalit ja niiden käytön vesikatoissa ja suojapellityksissä. Opetushallitus, 2010 ISBN s. 21,65 Rakennusten akustinen suunnittelu. Teollisuustilat RIL Hongisto, Valtteri Teollisuustiloissa meluntorjunta ja tilojen ääneneristys ovat terveellisen ja turvallisen työympäristön vaativimpia osa-alueita. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, ISBN s. 62, Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero Auranen, Kirsti; Tannila, Eija Pakollista käännettyä verovelvollisuutta aletaan soveltaa 1.4. lähtien, jolloin ostaja tilittää arvonlisäveron myyjän puolesta. Helsingin Kamari Oy, ISBN s. 56, Savusaunakirja Vuolle-Apiala, Risto Perinteisten savusaunojen suunnittelu ja rakentaminen. Kymmenen yleisintä savusaunatyyppiä esitetään kuvin ja pohjapiirroksin. 11. painos Rakennusalan kustantajat RAK, Kustantajat Sarmala Oy, ISBN s. 25, Schools Educational Spaces Kramer, Sibylle Communal spaces, rooms for teamwork, sports facilities etc. play an important role in school building architecture. English. Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 57, Shop! Best of Store Design It takes on a shopping spree through 48 of the world s hottest stores, in locations as diverse as New York, Paris, Tokyo. English. Braun Publishing AG, 2010 ISBN s. 30, Sisustajan värit ammattilaisten väri-ideat kotiisi McCloud, Kevin Portti värien maailmaan miten värejä hallitaan ja käytetään hienostuneesti? Mukana 67 palettia, jotka koostuvat yli 100 väristä. Quadrille Publishing Ltd., 2009 ISBN s. 28, The Swedish Country House Scherman, Susanna From royal palaces to farmhouses are examined here in detail with their original furniture and decoration. English. Thames & Hudson, 2010 ISBN s. 46,

11 Talonrakennuksen kustannustieto Haahtela, Yrjänä; Kiiras, Juhani Vuosittain ylläpidettävä talonrakennuksen kustannustietojärjestelmä. Haahtela-kehitys Oy, ISBN s. 250, Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö Hietala, Harri; Kaivanto, Keijo Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Talentum Media Oy, ISBN s. 39,80 Uimahallien ja kosteiden tilojen hygieniaopas Välikylä, Tapio (toim.) Opas uimahallien hygienian hallintaan ja siivoustyön suunnitteluun sekä muiden kiinteistöjen ja kotitalouksien puhtaanapitoon. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy, 2010 ISBN s. 27, Unelmien leikkimökit Paasio, Arja Onko haaveissa sievä piparkakkutalo, minimaja vai kenties koko suvun kesähuone? Ideoita oman leikkimökin rakentajalle. Atena kustannus Oy, ISBN s. 35, Water Enjoyment Sustainable Quality, Technology and Design Meyhöfer, Dirk (ed.) This volume presents buildings of different typologies with GRO- HE water technology solutions for example for Hotels. English, German. Braun Publishing, ISBN s. 46, Very Small Cafés & Restaurants Stones, John This book features 40 projects from around the world by such designers as Wonderwall, Marti Guixé and Thomas Heatherwick. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 37, Very Small Shops Stones, John This book brings together some of the best recent, innovative examples of small store designs from around the world. English. Laurence King Publishing, 2010 ISBN s. 37, Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, Perusteet ja toiminnallisuus RIL Ohje perustuu uusimpaan tekniikkaan sekä nykyaikaisiin vesihuoltoverkostojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ajatusmalleihin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 2010 ISBN s. 75, The Whole Building Handbook How to Design Healthy, Efficient and Sustaiable Buildings Bokalders, Varis; Block, Maria This book offer technical advice on choosing suitable materials, energy-efficiency, water and waste recycling systems etc. English Riba Publishing, 2010 ISBN s. 97, Work! Best of Office Design Presented are 40 projects in the most contrasting styles and designs from around the world. Photo book, 12.5 x 18.5 cm. English. 2. ed. Braun, 2009 ISBN s. 30, Yhtiöjärjestysmallit Furuhjelm, Marina; Kemppinen, Annika; Pujals, Mia Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen sisältö ja ohjeet yhtiöjärjestyksen laadintaan. Uuden asunto-osakeyhtiölain mukainen. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd, ISBN s. 20, Postimaksu maksettu Rakennustieto Oy Tunnus Vastauslähetys 11

12 TILAUKSET verkkokaupasta, kupongilla tai puhelimitse Kaikista tuotteistamme saat lisätietoja tai voit tilata niitä soittamalla puhelinpalveluumme, tilauskupongilla, faxilla tai verkkokaupastamme kauppa.rakennustieto.fi Lisätietoja puhelinpalvelustamme: Helsinki puh , Kuopio puh Lappeenranta puh , Oulu puh Tampere puh Asiakastuki opastaa tietopalvelutuotteiden asennuksessa, käytössä ja hyödyntämisessä: Rakennustieto Oy PL 1004, Helsinki Helsingin Rakennuskeskus Runeberginkatu 5, Helsinki käynti Et. Rautatiekatu 12, 2. krs. Puh Fax TILAUKSET Rakennuskirjakauppa Runeberginkatu 5, Helsinki Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu tilauskortti Rakennustieto Kuopio Tietokirjakauppa, näyttely Kauppakatu 40 42, Kuopio Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Lappeenranta Tietokirjakauppa Raatimiehenkatu Lappeenranta Puh Fax Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Postita tai faksaa lähimpään Rakennustiedon kirjakauppaan. Rakennustieto Oulu Tietokirjakauppa Uusikatu 32, Oulu Puh Fax Avoinna ma pe klo 9 17, la suljettu Rakennustieto Tampere Tietokirjakauppa Hallituskatu 9, Tampere Puh Fax Avoinna ma pe 9 18, la Tilaan seuraavat tuotteet Turun Rakennuskeskus Humalistonkatu 8a, Turku Puh Avoinna ma-pe klo 9 17, la suljettu Vaasan Rakennuskeskus Vasa Byggcentrum Kauppapuistikko 6/Handelsesplanaden 6, Vaasa Puh. (06) , tel. Fax (06) Avoinna ma-pe 9 17, la suljettu Pro Puu -keskus Satamakatu 2 A, Lahti Puh. (03) fax (03) Avoinna ma-pe 10-17, la TLH/4./8000/ art print OY OSOITELÄHDE RAKENNUSTIETO OY Tilaan Tilaaja Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Pvm Nimen selvennys 12 laskulla (vain yritysasiakkaat) postiennakolla liity sähköpostipalveluun Kyllä kiitos, haluan tietoa Rakennustiedon tapahtumista ja uutuustuotteista sähköpostilla. Sähköpostipalvelu on maksuton. Voin poistaa nimeni listalta, milloin haluan. Hintoihin sisältyy alv, kirjat 9 % ja CD, DVD, lehdet, kortit, sopimusasiakirjat ja nettipalvelut 23 %. Toimituskulut alkaen 8,80, verkkokaupassa 6. Allekirjoitus Kpl Tuote Hinta

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. I R J A K A U PA N 2 0 0 7 K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita

Lisätiedot

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia

KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT. Rakennustieto Oy, 2006. Rintamamiestalot Rakentajien muistikuvia 2 0 0 6 K I R J A K A U P A N t o u k o k u u I S E T U U T KEVÄT KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutiset kertoo ajankohtaisista rakentamisen, talotekniikan, sisustamisen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA

RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015. www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA RAKENNUSALAN OPISKELIJOIDEN TIETOPALVELUT JA KIRJAT OPPI &TIETO 2015 www.oppitieto.fi OHJELMAT ASIAKIRJAT TUOTETIETO KAUPPA 1 Oikeaa tietoa tuleville rakennusalan ja kiinteistönpidon ammattilaisille Rakennustiedon

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI 4 Finlayson heräsi kyläksi kaupunkiin 8 Kytketyt pientalot yleistyvät 14 Puutarhakaupunki belgialaisittain 24 Lasiarkkitehtuurista

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Joensuu REIM Joensuu Oy Niskakatu 4 80100 Joensuu p. 0207 438 460 www.reimgroup.com/joensuu ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi

VälitysUutiset 9 / Marraskuu 2008 / Kauppa www.kirjavalitys.fi VälitysUutiset 9 / Marraskuu / Kauppa www.kirjavalitys.fi readme.fi Simpsonit Seinäkalenteri 2009 24 s., 4-väri, ISBN: 9789522200532 Sh. 17,50 Simpsonit Hirvittävä hulabaloo 144 s., Kl. 8532, 4-väri, sid.

Lisätiedot

Kirjat 1/2006. Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4. Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin

Kirjat 1/2006. Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4. Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin Kirjat 1/2006 kirjakauppa.talentum.fi Osaatko pysähtyä? Älykäs johtaja osaa s. 4 Heikot signaalit löytyvät arjesta, arjen keinoin s. 9 Osakeyhtiölaki Lain uudistajat raivaavat yrityksille toimintavapauksia

Lisätiedot

Kodin Ra ken nus tie to

Kodin Ra ken nus tie to Kodin Ra ken nus tie to Rakentajan ja remontoijan oma lehti Kevät 2007 I Oulu Julkaisija: Rakennustieto Oy I Rakennustieto Oulu Rakennustieto Oulun 10-vuotisjuhlatarjoukset 22. 31.3. Juhlan ja kevään kunniaksi

Lisätiedot

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Vihreydestä. vastuullisuuteen. Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 1 2011 Vihreydestä vastuullisuuteen 14 8 22 Laatu lähtee asenteesta Lahden Talot sai ympäristötehokkuudesta laudaturin Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan

Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan 12 8 19 26 Kivirakennus muuntuu tarpeen ja ajan mukaan Terve kilpailu on kaikkien etu Rappaus sopii sisustukseen Julkisivussa 300 vuotta vanhaa tiiltä HARKOT TIILET LAASTIT Kannen kuva: Talo Partasen kuvasi

Lisätiedot

Lujakotiesittely TAMMISEN TAHTIIN

Lujakotiesittely TAMMISEN TAHTIIN LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2014 Lujakotiesittely TAMMISEN TAHTIIN 4 Edistyksellistä asuntosuunnittelua Fescon 30 Vuotta 12 26 Sisällys 4 10 TERVETULOA LIJAKOTIESITTELYYN HANNU ISOTALOSTA VUORINEUVOS

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Tampere ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Tampere REIM Tampere Oy Hatanpään valtatie 24 B 33100 Tampere p. 0207 438 600 www.reimgroup.com/tampere

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Kymi ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 REIM Kymi Oy Lehtomäenkatu 12, 45160 Kouvola p. 0207 438 500 www.reimgroup.com/kymi-kouvola Kymi Keskusaukio

Lisätiedot

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI!

KOVA KYSYNTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN ASUNNOISTA! Olemme tutkitusti tehokas Etuovi.com valitsi meidät VIIKON VÄLITTÄJÄKSI 2004 ILMAINEN ARVIOINTI! KRA0701 13.3.2007 20:34 Sivu 1 Julkaisija: Rakennustieto Oy Helsinki 2007 Hengitä vain puhdasta ilmaa UUTUUS FRESH TL-F SEINÄVENTTIILIT Uusissa FRESH TL-F -venttiileissä on aiempia malleja edistyksellisempi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Hämeenlinna. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Hämeenlinna REIM Hämeenlinna Oy Hallituskatu 17 A 13100 Hämeenlinna p. 0207 441 720 www.reimgroup.com/hameenlinna ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA. Diplomityö

JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA. Diplomityö JUHA KANANEN ASUMISEN ASIAKASARVO TAPAUSTUTKIMUS YHTEISKÄYT- TÖTILOISTA Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen, TkT Tanja Tyvimaa & Kiinteistöjohtaja Matti Tarhio, Asokodit Tarkastajat, aihe ja kieli

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Imatra ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Photo: ekarjala kuvapankki / Raija Mutanen Imatra REIM Imatra Oy Lappeentie 17 55100 Imatra p. 0207 438

Lisätiedot

kevät-kesä 2008 Kotina Aurora Rauhala Kosketus Torni-Ainola Talvirakentajan Erikoisedut Kosketus New Yorkissa

kevät-kesä 2008 Kotina Aurora Rauhala Kosketus Torni-Ainola Talvirakentajan Erikoisedut Kosketus New Yorkissa ANNUSTALONEWS kevät-kesä 2008 Kotina Aurora Rauhala Kosketus Torni-Ainola Talvirakentajan Erikoisedut Kosketus New Yorkissa Me rakennamme taloja, mutta ensisijaisesti kuitenkin Koteja. sisältö KANNUSTALO

Lisätiedot

SELVITYS RYHMÄKORJAUSHANKKEIDEN SOVELTUMISESTA KERROSTALOPIHOILLE

SELVITYS RYHMÄKORJAUSHANKKEIDEN SOVELTUMISESTA KERROSTALOPIHOILLE Anni-Mari Koskelo SELVITYS RYHMÄKORJAUSHANKKEIDEN SOVELTUMISESTA KERROSTALOPIHOILLE Esimerkkinä Kaukovainion kortteli numero 39 SELVITYS RYHMÄKORJAUSHANKKEIDEN SOVELTUMISESTA KERROSTALOPIHOILLE Esimerkkinä

Lisätiedot