ENG-kiltojen* opintokysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENG-kiltojen* opintokysely"

Transkriptio

1 ENG-kiltojen* opintokysely Tulosten julkaisu Kalle Nurmi * Koneinsinöörikilta, Rakennusinsinöörikilta ja Maanmittarikilta

2 Esityksen sisältö Taustatietoja vastanneista Opintojen eteneminen ja opiskelumotivaatio Opetuksen järjestäminen ja laatu Kurssien ja opintoasioiden tiedotus Suoria lainauksia esitetään kursiivilla Tuloksista tehtyjä muita havaintoja normaalilla tekstillä. Varovainen yhteenveto aiheesta esitetään tummennettuna, kursiivilla ja lainausmerkeissä.

3 Taustatietoja vastanneista 1. Koulutusohjelmani

4 2. Montako lukukautta olet opiskellut kuluvan kevään jälkeen?

5 3. Arvioi suorittamiesi opintopisteiden määrä tulevan tenttikauden jälkeen

6 Taustatiedoista: Kyselyyn on vastannut varsin kattava otos eri aineiden opiskelijoita, opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita ja myös opintojen loppuvaiheissa olevia opiskelijoita Koulutusohjelmittain vastaajamäärä on sen verran pieni, että koulutusohjelmien välillä vertailua tulee tehdä varovaisesti

7 4. Väite: Opintoja on mahdollista suorittaa 30 op / lukukausi. Provosoivan kysymyksenasettelun perusteella 30 op / lukukausi näyttää periaatteessa mahdolliselta

8 5. Perustele Mahdollista - kyllä; motivoivaa - ei välttämättä, varsinkin elintason ylläpitäminen (solukämppineen kaikkineen ilman mitään kovin erityistä) kokoaikaisella opiskelulla on melkoista kikkailua. 25op on realistisempi. Ongelmana ei ole niinkään opintopisteiden määrä, vaan se että 30op aikaansaaminen vaatii 7-9 kurssia. Parhaimmillaan eräänän lukukautena 30+op vaati 10 kurssikoodia, joista yksi oli kandi. Tämä tarkoittaa että on turhan monta aihepiiriä päässä kerrallaan. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa tämän on hyvin mahdollista ja olen itse siihen tahtiin päässyt. Nyt kolmantena vuonna tosin tahtia on pitänyt vähän höllätä ja saan kasaan 25 op/kausi, sillä kurssien sisältö vaatii enemmän perehtymistä ja toisaalta siihen myös haluaa perehtyä aikaisempaa tarkemmin

9 5. Perustele (havaintoja) Opintopisteet ja työmäärä eivät usein kohtaa Opintojen suunnittelu vaikeutuu Vähän opintopisteitä/kurssi liikaa aihepiirejä samaan aikaan Kurssien kuormittavuus kasvaa opintojen edetessä, toisaalta myös motivaatio kasvaa pääaineopintojen myötä Opetuksen epätasainen jakautuminen lukuvuoden ajalle Luentoja paljon päällekkäin 1. ja 3. periodeissa Deadline-ruuhkat 2. ja 4. periodeissa kiireen keskellä jotain jää helposti tekemättä Tarjolla vain vähän alakohtaista kesäopetusta Työssäkäynti, opiskelijaelämä ja harrastukset vaikeuttavat opintopisteiden kerryttämistä Motivaatio avainasemassa Talous ja työssäkäynti Harrastukset & muu elämä Oman alan opinnot vs. perusopinnot

10 6. Mikä hidastaa eniten opintojen etenemistä? (N=170, max 3 valintaa) Opiskelualaan liittyvä työ Muu työssäkäynti Kiltatoiminta Muu yhdistystoiminta Muut harrastukset Opintojen haastavuus Puutteet kurssien järjestelyissä (esim. * Vaihto-opinnot Terveystilanne Perhetilanne Jokin muu * (esim. suoritusmahdollisuudet ja päällekkäisyydet)

11 6. Mikä hidastaa eniten opintojen etenemistä? (N=170, max 3 valintaa) Syitä voidaan löytää monesta asiasta, mutta vastaajista suurimman osan mielestä kurssijärjestelyt ovat merkittävä osasyyllinen. Työssäkäynnillä ja harrastuksilla on oma merkityksensä, työssäkäynti koetaan silti hyödylliseksi. Vaihto-opintoja syyttää n. 10 % vastanneista, mutta vaihto-opintojen yleisyyttä vastaajien joukossa ei kysytty.

12 7. Mikä oli tavoiteaikasi valmistumiseen aloittaessasi opinnot?

13 8. Mikä on tämänhetkinen tavoiteaikasi aloittamisesta valmistumiseen?

14 7. ja 8. Noin puolet ovat aloittaessaan aikoneet valmistua tavoiteajassa, mutta tavoitteesta on lipsuttu. Myöskään pidempään tavoiteaikaan pyrkineet eivät ole pysyneet alkuperäisessä tavoitteessaan. Voitaisiinko asenne, kurssijärjestelyt ja ohjaus saada sellaisiksi, että 1. aloittaessa pyrittäisiin tavoiteaikaan 2. tavoitteessa olisi helpompi pysyä? Toisaalta - onko se välttämätöntä?

15 9. Arvioi seuraavia väitteitä opiskelumotivaatiosta Olen motivoitunut opiskeluun Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Olen motivoituneempi nyt kuin aloittaessani opinnot Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

16 9. Arvioi seuraavia väitteitä opiskelumotivaatiosta Havaintoja koulutusohjelmien välillä: GMA-vastanneista kukaan ei ole epämotivoitunut YYT:llä motivaatio noussut vahvasti ENE:llä motivaatio on noussut muita harvemmalla Opiskelijat ovat varsin motivoituneita opintoihin. Motivaation kehittymisessä on paljon enemmän hajontaa.

17 10. Arvioi seuraavia väitteitä kuormittavuudesta Yksittäiset kurssit ovat liian kuormittavia. (1 op vastaa n. 27 tuntia työtä) Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Kurssien välillä on suuria eroja kuormittavuudessa En osaa sanoa Kuormitus jakautuu tasaisesti lukukauden ajalle Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

18 10. Arvioi seuraavia väitteitä kuormittavuudesta Havaintoja koulutusohjelmien välillä: KTA: Kurssit eivät ole liian kuormittavia GMA: Kurssit koetaan turhan kuormittaviksi useammin kuin muilla KTA ja GMA: kenenkään mielestä kuorma ei jakaudu tasaisesti Kurssien välillä erot kuormituksessa ovat suuria, ja liian kuormittavia kursseja löytyy yhä. Kuormitus jakautuu epätasaisesti lukukauden ajalle.

19 11. Vapaa sana opintojen etenemisestä ja kuormittavuudesta Enemmän intensiivikursseja ja vähemmän kaksi jaksoa kestäviä kursseja, kiitos. Puoli vuotta kestävissä kursseissa kuormittavuus ei jakaudu tasaisesti, vaan keskittyy kurssin loppuun. Pakolliset laskuharjoitukset, vaikkakin tehokkaat oppimisen kannalta, ovat romuttaneet parin kurssin suorittamisen joskus puolivälin jälkeen kun yksi kierros on mennyt huonosti ja toinen kierros jää palauttamatta - kiitos käynnistä ja tervetuloa ensi vuonna uudelleen! Harmitusta lisää toki se, että tuntuu että monesta muusta paikasta pisteet irtoaisivat helpommalla.

20 11. Vapaa sana opintojen etenemisestä ja kuormittavuudesta Olen usein huomannut, että opiskelijat kokevat ne kurssit liian kuormittavaksi, jotka vastaavat todella opintopisteiden mukaista tuntimäärää, koska huomattamasti helpompia kurssejakin on. Toiset kurssit muodostuvat kuormittaviksi esim. huonojen järjestelyjen vuoksi, jolloin kurssin aikainen opiskelu jää liian vähäiseksi ja loppurutistuksesta tulee liian kuormittava. Hyvin suunnitellut ja järjestetyt kurssit (myös ohjaus!) yleensä saa suoritettua kerrasta. Perinteisesti M-osastolla kevät tuupattu täyteen ja syksyllä ei mitään

21 11. Vapaa sana opintojen etenemisestä ja kuormittavuudesta Opetus jaettu epätasaisesti: 1. ja 3. periodissa paljon opetusta, loppukeväästä vähän, kesäisin vielä vähemmän. Toimimattomat kurssijärjestelyt heikentävät opiskelumotivaatiota Pakolliset tehtävät toisaalta pakottavat opiskelemaan koko kurssin ajan, toisaalta voivat estää läpipääsyn Kurssin työmäärä ei usein vastaa opintopisteitä, ja kurssien välillä on suurta vaihtelua DL:t pitäisi jakaa suuremmalle aikavälille ja harjoitustyöt ohjeistaa tarpeeksi ajoissa Kurssit olisi hyvä voida suorittaa myös muutoin kuin yksittäisellä tentillä, esim. harjoitustyö, lukupiiri, jne. Kuormittavuus monesti henkilöityy professoriin, toiset mielletään toisia ankarammiksi.

22 12. Arvioi seuraavia väitteitä kurssipalautteesta Vastaan kurssien palautekyselyyn Ei koskaan Harvoin Joskus Usein Kurssin vastuuopettaja vastaa opiskelijoiden antamaan palautteeseen Aina

23 12. Arvioi seuraavia väitteitä kurssipalautteesta Eroja yleiseen linjaan: RRT: Opettajat vastaavat annettuun palautteeseen aktiivisemmin kuin muiden opiskelijoiden mielestä. YYT: Opettajat vastaavat palautteeseen vastaavasti muita koulutusohjelmia passiivisemmin. Opiskelijoiden mukaan opettajat vastaavat annettuun kurssipalautteeseen hieman laiskasti.

24 13. Arvioi seuraavia väitteitä kurssipalautteesta ja opetuksesta Haluaisin saada vastauksen annettuun kurssipalautteeseen Täysin eri mieltä Kurssien opetus on yleisesti laadukasta ja monipuolista Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Kurssien välillä on opetuksen laadussa suuria eroja Suoritus- ja tenttimahdollisuuksia on riittävästi Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä

25 13. Arvioi seuraavia väitteitä kurssipalautteesta ja opetuksesta Havaintoja koulutusohjelmien välillä: ENE painottunut erimielisyyden puolelle laadukkuus ja monipuolisuus -kysymyksessä KON, GMA, KTA: laatuun ja monipuolisuuteen ollaan varsin tyytyväisiä RRT: suoritusmahdollisuuksien määrä koettiin muihin verrattuna riittämättömäksi GMA: opiskelijat tyytyväisimpiä suoritus- ja tenttimahdollisuuksiin Opiskelijat haluaisivat vastauksen kurssipalautteeseen. Opetuksen laadussa koetaan suuria vaihteluja ja kehitystarpeita havaitaan.

26 14. Kuinka suuri osuus tämän lukuvuoden kursseistasi suoritetaan lopputentillä tai välikokeilla?

27 15. Väite: Haluaisin suorittaa useamman kurssin muilla suoritustavoilla

28 16. Oletetaan tilanne: Vuoden aikana on 12 kurssia á 5 op. Montako näistä haluaisit suorittaa tentillä?

29 Loppukaneetti: Tentti vaikuttaa yhä selkeästi yleisimmältä kurssin suoritustavalta. Kysyntää muille suoritustavoille on, mutta tenteistäkään ei haluta kokonaan luopua.

30 17. Anna esimerkki hyvästä kurssista S Sähkötekniikka ja elektroniikka, Kaikki valamisen kurssit, Kon , S Sähkötekniikka ja elektroniikka, Rak Statiikka, Kon Koneenrakennustekniikka A, Ene Project Course in Drying of Wood Based Materials, Rak Statiikka, TU Filosofia ja systeemiajattelu L, Kon Koneenrakennustekniikka A, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Kul Lightweight Structures P, Kul Lujuusoppi II, Kul Koneiden ja rakenteiden värähtelyt L, Kon Kokeelliset menetelmät S Sähkötekniikka ja elektroniikka, Lujuusoppi II. Elementtimenetelmä I, Kul , Koneenrakennustekniikka B, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Matematiikan peruskurssi K1, Mat , A Yhdyskuntasuunnittelun, Lentokonerakenteet, Kul , TU New Venture Devolpment, Maa Kiinteistötekniikan perusteet, Energiatalous Ene , Materiaalitekniikan labrakurssi,t Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Kul Lujuusoppi I, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Tfy Ydinreaktoritekniikan perusteet, Kon Patentit L, Kon Kokeelliset menetelmät, Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka, Rakennusalan yrityksen strateginen johtaminen, Rak , Kestävä liikennejärjestelmä, Yhd , Yhd Jätevedenpuhdistamon suunnittelu L (5 op), Yhd Sustainable Technologies Studio: Facing Local and Global Challenges P, Rak Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen, Yhd Maa- ja pohjavesihydrologia, Yhd Vesitaloudellinen suunnittelu Yhd Kestävä liikennejärjestelmä (6 op), Matematiikka P1(ja P2), Mat , Sovellettu hydrologia, Writing in Technology, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Rak Geomekaniikan perusteet, TU Kansantaloustieteen perusteet. Rak Kalliorakennustekniikka. Sähkötekniikka ja elektroniikka (S ), R-CAD, TU Työhyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa, statiikka, Solar Energy Engineering P, Tfy , Maa Asuntomarkkinat ja arviointi, Maa Kiinteistötalous ja -hallinto, Maa Kiinteistöliiketoiminnan syventävä opintojakso, Maa Johdanto kiinteistöliiketoimintaan, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Pääsääntöisesti kaikki Kitan kurssit, Ene Sisäilmastotekniikka, Tfy Fysiikka IA, Kiinteistötalouden kurssit, Statiikka Rak , Statiikka,Rak , Fotogrammetrian yleiskurssi Maa , Maa Johdanto kiinteistöliiketoimintaan, TU Kansantaloustieteen perusteet, Maa Johdanto valokuvaukseen, fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen, Työelämän viestintätaidot, Maa Digitaalinen kuvankäsittely,t Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, Digitaalinen kuvankäsittely Maa , Maa Kiinteistöarvioinnin perusteet

31 17. Anna esimerkki hyvästä kurssista Kiinteistöarvioinnin perusteet, Maa , Kiinteistöliiketoiminnan syventävä kurssi, Maa (2)3 Analysis of Real Estate Assets and Vehicles, Kiinteistöliiketoiminnan jatkokurssi "KILI", Maa Kiinteistöarvioinnin perusteet,visualisation of geographic information Maa , Kiinteistötekniikan yleiskurssi Maa , Rakennuksen rungon suunnittelu 1, Rak , Geodesian maastoharjoitukset, Kiinteistöoikeuden perusteet, Maa TU Ryhmät, kommunikaatio ja yhteistyö L, Maa Real Estate Investment Analysis P, Yhd Vesitekniikan perusteet, Kul Dynamiikka I, GIS Software Development, Rak Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan perusteet, Rakennusmateriaalit, Kon Tuotantotekniikan vaihtuvasisältöinen kurssi, Kon Teräkset, Santaojan Lujuusoppi 1, As C-ohjelmoinnin peruskurssi, Haitallisten aineiden kulkeutuminen, Ekohydrauliikka, Vesitaloudellinen suunnittelu, Sovellettu hydrologia. Pääaineeni (vesihuoltotekniikka) kurssit, Yhd Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet, Maa Kiinteistöliiketoiminnan syventävä opintojakso, Detaljikaavoitus - Maa , Kalliomekaniikka rak , Maa Kiinteistötalous ja hallinto, Rak Geomekaniikan perusteet, Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus 1, Rak , Ene Combustion and Gasification Technology I P, Kansantaloustieteen perusteet, Johdatus fotogrammetriaan, valokuvaukseen ja kaukokartoitukseen, S Sähkötekniikka ja elektroniikka,rak Geomekaniikan perusteet, Rak Rakenteiden mekaniikka II,Matematiikka P1 ja P2, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python),TU Logistiikka, TU Tuotantotalouden peruskurssi,rak Geomekaniikan perusteet, Yhd Rakennusgeologian perusteet, Työpsykologian ja johtamisen perusteet, R-Cad, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan perusteet, A Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi, Kul-49 kurssit, Rak , Rak-54 mekaniikan kurssit, T Ohjelmoinnin perusteet Y (Python), Betonitekniikka 1, Kiinteistötekniikan perus- ja yleiskurssit, Maa Kiinteistöarvioinnin perusteet, Kiinteistöarvioinnin perusteet maa , Ohjelmoinnin perusteet ( python ), RSM1, Matematiikan peruskurssi P1, Mat , Rak Rakenteiden lujuusoppi, Maa Kiinteistöarvioinnin perusteet, Rak Production Technology of Concrete Structures, Rakenteiden lujuusoppi Rak , Mat Matematiikan peruskurssi KP3-II, Yhd Globaalit vesikysymykset L, TuTan kurssit, Automaatio- ja säätötekniikka , Rak Statiikka, Rak Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus I, Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet, Industrial Communications Kie , Ohjelmoinnin jatkokurssi L1 (Java) T

32 17. Anna esimerkki hyvästä kurssista Suosittuja kehun kohteita mm. S , Rak , T ja Maa Kehun kohteina yleisesti mm. sujuvat järjestelyt selkeä tiedotus joustavat järjestelyt toimivat suoritustavat hyvä luennoitsija järkevä työmäärä ja sen hyvä jakautuminen

33 18. Anna esimerkki kehitettävästä kurssista Näitäkin kursseja mainittiin todella monta! Tällä hetkellä tieto on kyselyn tekijöillä, ja tietoa on tarkoitus hyödyntää Miten tietoa kannattaisi hyödyntää?

34 19. Kuka opettaja ansaitsisi killoilta kollektiiviset kiitokset? 50 opettajaa mainittiin nimeltä Tätäkin tietoa hyödynnettäneen myöhemmin, ideoita? Perusteluja: Hyvä opetus Myönteinen suhtautuminen opiskelijoihin

35 20. Miten sinä kehittäisit opetusta? Hyvä opettaja voi tehdä kurssista kiinnostavan pienelläkin rahalla, sillä massaluennotkin voivat olla ihan hyviä, kunhan opettaja on hyvä. Vaihtoehtoisia suoritustapoja kursseille olisi kiva saada ja jopa mahdollisuus valita näiden väliltä. Kurssin oppimistavoitteet selväksi muualtakin kuin Nopasta. Yhdellä kurssilla, jonka kävin, oli joka luennon ensimmäisellä kalvolla sen luennon oppimistavoitteet. Study-material is always needed, and student WILL attend class if the teaching is more efficient then reading on your own. Toivoisin, että antamaani kurssipalautteeseen reagoitaisiin.

36 20. Miten sinä kehittäisit opetusta? Kehitettävää löytyi monilta osa-alueilta: Opetuksen ja luentojen järjestäminen Kurssien suorittamistapojen monipuolisuus Selkeä tiedottaminen kurssin sisällöstä ja tavoitteista Ajantasaiset kurssimateriaalit Nopan tehokas käyttö Mielekkäämpiä luentoja ja luennoitsijan oma kiinnostus Kurssipalautteen hyödyntäminen kehittämiseen

37 21. Arvioi seuraavia väitteitä tiedotuksesta: Koulun tarjoamista opintopalveluista (OOP-piste, opintoneuvola, kanslia, jne.) löytyy helposti tietoa Täysin eri mieltä Kurssien tiedotus on ajantasaista ja informatiivista Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Kurssia suurempien kokonaisuuksien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus on laadukasta Jokseenkin samaa mieltä Koulun tarjoamat nettipalvelut (mm. Noppa, Into, jne.) ovat toimivia ja tarjoavat ajantasaista informaatiota Täysin samaa mieltä

38 22. Vapaa sana tiedotuksesta Kurssit tulevat usein harmillisen myöhään oodiin/noppaan ennen seuraavaa lukukautta. Valitettavan monesti koulun puolelta tuleva tieto hautautuu jonnekin opetusportaalien syövereihin, josta se löytyy monesti vahingossa Pitäkää huolta että nopassa oleva tieto on päivitettyä! Noppa is good but it is far from used to its potential. Contact information is often missing, alternative (English/Swedish) study-material is often missing. Would also be nice if "kurssiesite" in noppa had an English version.

39 22. Vapaa sana tiedotuksesta Yleisesti tiedotusta pidettiin kohtuullisen hyvänä Laitoksen tiedotus opiskelijoille koettiin puutteelliseksi Tiedotuskanavia todettiin yleisesti olevan liian monia Noppa sai yleisesti järjestelmänä paljon kehuja Joillakin kursseilla ja opettajilla tiedon päivittäminen on heikolla tasolla Alkavan kurssin tiedot pitäisi päivittää Noppaan ja Oodiin hyvissä ajoin Noppa-sivuista toivottiin myös englannin- ja ruotsinkielisiä versioita Nopan kaatuilemisesta valitettiin paljon Nopan käyttöä tulisi yhtenäistää, esim. luentokalvot aina kohtaan Luennot, eikä kohtaan Muu materiaali Oodi koettiin vanhanaikaiseksi, mutta jokseenkin toimivaksi Into oli monille epäselvä kokonaisuus Kaikki Optiman maininneet lakkauttaisivat sen ja siirtäisivät sen palvelut Noppaan tai Moodleen Kurssipalautteen toivottiin olevan auki koko kurssin ajan Ilmoittautumisajat tulisi yhtenäistää kurssien kesken

40 23. Muita kommentteja ja palautetta kyselystä Muutama yksittäinen kriittinen kommentti kysymysten asetteluun. Muuten ei ilmennyt vakavia ongelmia. Jäi hieman epäselväksi, kuinka antamiani vastauksia aiotaan konkreettisesti hyödyntää opetuksen edistämisessä. Toivottavasti niistä on kuitenkin jotain hyötyä! Sen voi todeta, että paljon on työsarkaa. Taustatietokysely tässä lomakkeessa oli huono, sillä siinä ei ollut järkeviä vastausvaihtoehtoja maisterivaiheessa valitulle opiskelijalle. Hyvä kysely, mahtavaa että tällainen toteutetaan!

41 Lopuksi Tämä yhteenveto julkaistaan pian kiltojen nettisivuilla Jos haluatte tarkempaa tietoa tuloksista, ottakaa yhteyttä: Arvonnassa voittivat: Leffalippupaketin: Juuso Matikainen ja Laura Virtanen Kesäisen virvoitusjuoman: Ville-Pekka Hietalahti ja Jukka Mäntylä

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet

L pe D 1 perusteet Yhd Liikenne- ja tietekniikan perusteet III ma 14.201 la 2..201 arviointijakso ma 4..201 la 9..201 IV ma 11.201 pe 17.05.201, (Huom. koska 1.5 alkaen on jo tenttejä eli useimpien kurssien viimeiset luennot yms. ovat jo viikolla19, tarkista ajat

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

26.8.2010 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 26.8.2010 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2010-2011 1. tenttijakso 23.8.2010-4.9.2010

Lisätiedot

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso

Ilmoittautuminen tentteihin weboodissa on pakollista. Arviointijakso RAKEUS- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA RAKEE- JA RAKEUSTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA YHDYSKUTA- JA YMPÄRISTÖTEKIIKA TUTKITO-OHJELMA TETIT LUKUVUOA 2012-2013 (versio 27.6.2012) Ilmoittautuminen tentteihin

Lisätiedot

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015

Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 Rak-, Yhd- KJR- ja ENG-kurssien kronologinen tenttijärjestys 2014-2015 11.7.2014/KK Tentti-ilmoittautuminen on pakollista ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennnen weboodissa (oodi.aalto.fi) Tarkista

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 1. Pääaineeni on Vastaajien määrä: 146 0% 10% 20% 30% 40% Energia- ja ympäristötekniikka 39,73% Kone- ja rakennustekniikka

Lisätiedot

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015

Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Rak- ja Yhd-kurssien tentit 2015-2016 30.6.2015 Pv/ Week day Pvm/Date Aika/Time Kurssin koodi ja nimi/course code and name Sali/Hall Tentti/ Vk Viikko/ Week Ke 26.08.15 13:00-17:00 KJR-C2001 Kiinteän aineen

Lisätiedot

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1

25.8.2011 to Yhd-0.1100 Yhdyskunta- ja ympäristötekn. per. 9-12 R1 25.8.2011 to Yhd-73.2110 Vedenpuhdistuksen perusteet 9-12 R1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA RAKENNE- JA RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA TENTIT LUKUVUONNA 2011-2012 1. tenttijakso 22.8.2011-3.9.2011

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna Kiinteistötalouden tutkinto-ohjelman moduulirakenne lukuvuonna 2010-2011 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M901-P Perusopinnot Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1* 10 Mat-1.1420 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

TLT-opintokysely 2011

TLT-opintokysely 2011 TLT-opintokysely Sähköinsinöörikilta toteutti keväällä opintokyselyn TLT-opiskelijoille. Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja siihen vastasi 7 TLT-opiskelijaa. Tämä on yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa

Tietokoneverkot. T Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa Tietokoneverkot T-110.4100 Tietokoneverkot (4 op) viimeistä kertaa CSE-C2400 Tietokoneverkot (5 op) ensimmäistä kertaa ja Matti Siekkinen Tietokoneverkot 2014 sanna.suoranta@aalto.fi Kurssista kaksi versiota

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 kronologinen 5.6.2012 katriina.korhonen at aalto.fi Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Ma 27.08.12 09:00-12:00 Mat-2.2103 Koesuunnittelu ja tilastolliset

Lisätiedot

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen REC-E5010 Perustoimitukset 6.2.2017 TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 12:45 Palaute kurssipalautteesta, johtopäätelmät 12:45 13:30 Ryhmätyö: ryhmät valmistelevat posterit tenttikysymyksestä (1

Lisätiedot

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011

Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 Teknillinen fysiikka ja matematiikka (TFM) Moduulit lv 2010-2011 TEKNIIKAN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 op) F901-P Perusopinnot P (80 op) Vastuuopettaja: professori Martti Puska Matematiikka (30 op) Mat-1.1010

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Kok.kap Ist.paik

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Kok.kap Ist.paik TENTTIJÄRJESTYS 2012-2013 kronologisesti (päiv. 16.10.2012) DE-salit käytössä 3.9.2012 alkaen, C-sali poissa käytöstä tammikuun 2013 loppuun, AB-salit poissa käytöstä kevään 2013. Pv Pvm Aika Kurssin koodi

Lisätiedot

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011

Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 Energia- ja LVI- sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien yhteinen lukujärjestys syyslukukaudelle 2011 1. tenttijakso ma 22.8 - la 3.9.2011 I opetusjakso ma 5.9 - pe 21.10.2011 2. tenttijakso la 22.10 - la

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet

TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet TFM-tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet lv 2006-2007 Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 12.7.2006 Tekniikan kandidaatin tutkinto 1, teknillinen fysiikka

Lisätiedot

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN 80 10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN Teknillisen korkeakoulun tutkinto-ohjelmat esittelevät tässä luvussa moduulit siltä osin, kuin ne ovat

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Tutkinnonuudistuksen tilanne 18.4.2013 Koostanut Pertti Jokela Juha Paavolan ja Markku Kuuvan esityksistä Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko. Pe :00-12:00 BECS-C2201 Fysiologia A, B, C, D, E, M T01 51

Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko. Pe :00-12:00 BECS-C2201 Fysiologia A, B, C, D, E, M T01 51 Tenttijärjestys (Otakaari 1) 2013-2014 kursseittain Linda Havola 15.11.2013 Tarkista aina viimeisin tieto WebOodista! Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko Pe 20.12.13 09:00-12:00 BECS-C2201

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room

Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Tentti /Vk. Day Date Time Course code and name Room Remember to register for an exam no later than one week before it is held. Day Date Time Course code and name Room To 25.08.16 13:00-16:00 MEK-C3001 Kuljetusvälinetekniikka R008/326 Tentti /Vk Additional

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013 T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op Kevät 2013 Yleistä Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esitietona T-106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä tai vastaavat tiedot Kurssin tavoitteet: Tietää

Lisätiedot

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet ja matematiikan tutkintoohjelma, tekniikan kandidaatin tutkinnon pääaineet Teknillinen fysiikka Matematiikka Mekaniikka Systeemitieteet 30.6.2005/akh Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, teknillinen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA 1 torstai 26.8.2010 klo 13.30-16.30, sali C Maa-6.2279 Satelliittipaikanmääritys Maa-6.3241 Geodeettinen metrologia Maa-6.3282 Tilastolliset menetelmät geodesiassa /Statistical Methods in Geodesy Maa-20.1123

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

LUT Highway. Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot mennessä. Elokuu 2018 LUT Highway 2

LUT Highway. Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot mennessä. Elokuu 2018 LUT Highway 2 Avoimen yliopiston väyläopintojen mukaiset opinnot 31.5.2019 mennessä 2 väyläohjelma Ohjelmassa aloittaa opiskelijoita Kauppatiede 39 Tuotantotalous 26 Tietotekniikka 14 Energiatekniikka 3 Ympäristötekniikka

Lisätiedot

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE

YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Esimerkkilukujärjestys Yritysjuridiikka 2019-2020 YRITYSJURIDIIKAN ERIKOISTUMISALUE Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuonna. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad & opintojen ohjaajat Info 10.4.2019 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 40,00 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista.

Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 40,00 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista. Kurssipalautekooste Kurssi: Metallurgian seminaari (477419S) Toteutusajankohta: Syksy 2018 (periodi 2) Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen Muut opettajat: Timo Fabritius Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia.

TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. TENTEISSÄ SALLITTU KIRJALLISUUS (päivitetty 3.9.2013) Jos ei tenttiä mainittu, ei myöskään lisämateriaalia. 460076A Ajoneuvo- ja työkonehydrauliikka Mobile hydraulics Esko Valtanen: Tekniikan taulukkokirja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Erilaiset opiskelijaryhmät Uudet uudet Vanhat uudet, esim. alan vaihtajat Maisterivaiheen uudet Maisterivaiheen vanhat

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan pääaine apulaisprofessori Jarkko Niiranen KJR-pääaineen vastuuprofessori Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelma professori

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA

TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUONNA Perjantai / Friday 29.8.2014 klo 9-12 sali D Maa-123.1310 Theories and Techniques of Geoinformatics Maa-123.1320 Geoinformatics for Real Estate Economics Maa-123.3461 Topographic Data and Maps Maa-20.1125

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Elina Lavikainen Johanna Penttilä Esteettömien opintopolkujen

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1.1 Perusopinnot P (80 op) Perusrakenteeltaan samanlaisia kaikille kandidaatinohjelmille, vaihtelevat ohjelmakohtaisten tarpeiden mukaan Vahva matemaattis luonnontieteellinen pohja opinnoille: matematiikka,

Lisätiedot

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011

Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 Energia- ja LVI-tekniikan sekä Konetekniikan tutkinto-ohjelmien tarkistettu tenttijärjestys keväälle 2011 4. Tenttikausi ma 3.1.- la 15.1.2010 Lauantaitenttipäivät keväällä 2011 III Opetusperiodi ma 17.1.-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Ohjeita moduuleja suorittaville opiskelijoille opintotilanteen mukaan: 1. Opiskelija

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2019 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL

OPINTOKYSELY 2019 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL 25.5.2019 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nuorille jäsenille tehtiin huhti-toukokuussa 2019 opintokysely. Kysely lähetettiin RILin opiskelijajäsenille ja vastavalmistuneille.

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot