44 HAILUODON KUNTA Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46"

Transkriptio

1 44 KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valinta Perusturvan ajankohtaiskatsaus Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset Talousarvion toteutuma 1-6/2011/Sosiaali- ja terveyspalvelut Liite Työterveyshuollon option käyttö Raskaudenajan ultraääniseulontatutkimukset optiovuoden käyttö 40 Palveluhinnan tarkistaminen / Esperi Care Oy Hoitopäivähinnan tarkistaminen / Jäälin Palvelukoti Ky Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut Sairaanhoitajan toimen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan viraksi Viranhaltijapäätökset Ilmoitukset Muut asiat 63

2 45 KOKOUSAIKA Torstai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanhallituksen vpj Pöytäkirjanpitäjä Asiantuntija Raili Louhimaa Minna Maikkola Matti Kalaja Leo Sauvola Teija Siekkinen klo Oiva Tanskanen Poissa Raija Tuhkanen Hannu Viitaluoma Paavo Isola Soile Larivaara Tuula Vuotikka klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Hailuodon kunnanvirasto Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Tuhkanen Hannu Viitaluoma PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Raili Louhimaa Puheenjohtaja Tarkastusaika Allekirjoitukset Raija Tuhkanen Soile Larivaara Pöytäkirjanpitäjä Hannu Viitaluoma

3 46 KOKOUKSEN LAILLISUUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 33 Kunnan hallintosäännön 48 mukaan kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus on kunnan hallintosäännön 54 mukaan lautakunnan kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja lautakunnan kokouksessa osastopäälliköllä. Valtuuston päätöksen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa on myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Lautakunta päätti kokouksessaan 39 :ssä noudattaa entistä käytäntöä ja velvoittaa perusturvan vastuualueiden esimiehet (vastaava lääkäri, vanhustyön johtaja ja hammaslääkäri) osallistumaan lautakunnan kokouksiin vastuualueen asioita käsiteltäessä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Hallintosäännön 55 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Hyväksyttiin.

4 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 34 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Samaa käytäntöä sovelletaan lautakunnissa lautakunnan jäseniin. Pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan pöytäkirjan valmistumisesta puhelimitse. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Tuhkanen ja Hannu Viitaluoma.

5 48 PERUSTURVAN AJANKOHTAISKATSAUS Perusturvaltk 35 Vastuualueitten esimiehet ja perusturvajohtaja kertovat ajankohtaisasioista. Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin. Teija Siekkinen saapui kokoukseen 35 käsittelyn jälkeen.

6 49 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET Perusturvaltk 36 Lautakunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Merkitään tiedoksi esitetyt kysymykset. Hyväksyttiin.

7 50 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-6/2011/ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Perusturvaltk 37 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara, p , soile.larivaara at hailuoto.fi Perusturvalautakunnan päävastuualueella talousarvion toteutuma aj TA Käyttö % Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 - Toimintakulut ,0 Toimintakate ,4 Toteutumasta puuttuvat toimintatuotoista kesäkuun maksutuotot n , jotka laskutetaan heinäkuun puolella ja toimintamenoista lomarahat n , jotka pääosin maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Toimintakatteesta puuttuvat myös vyörytys ja sisämarkkinaerät arviolta Puuttuvat erät huomioon ottaen toimintatuotot ovat toteutuneet varsin hyvin ja myös toimintamenot ovat talousarvion mukaisina. Liite 1. Merkitään tiedoksi Hailuodon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuosikatsaus ajalta ja esitetään se edelleen kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin.

8 51 TYÖTERVEYSHUOLLON OPTION KÄYTTÖ K.hall 84 Perusturvalautakunta on päättänyt vuonna 2006 että Hailuodon kunnan Kansanterveyslain mukaisen työterveyshuollon järjestäminen toteutetaan Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän yhteiskilpailutuksen voittaneen Attendo Medone Oy:n työterveyshuollon toimesta. Sopimus on tehty viiden vuoden ajaksi ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota. Nykyinen sopimus on voimassa saakka. Kunnanhallitus on toiminut sopimusosapuolena kunnan henkilöstön työterveydenhoitoa koskien. Koska perusturvalautakunnalla ei ole lähiaikoina kokousta, on kunnanhallituksen tarkoituksenmukaista käsitellä asia Lakeuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen suunnittelun työterveyshuollon järjestämisen asiantuntijaryhmä on selvittänyt Lakeuden kuntien työterveyshuollon tilannetta. Muhoksella työterveyshuolto on omana toimintana ja muilla kunnilla se toteutetaan Attendo Medonen Oy:n toimesta. Työterveyshuollon asiantuntijaryhmän kanta on, että vuoden 2012 aikana työterveyshuoltoon ei ole mahdollisuuksia, eikä syytä tehdä muutoksia ja siten Lakeuden kunnat jatkaisivat nykyisillä työterveyshuollon järjestämistavoilla. Sopimukset Attendo Medone Oy:n kanssa ovat kuntakohtaisia ja sen takia kunkin kunnan tulee tehdä omat päätöksensä mahdollisesta option käytöstä. Attendo Medonen Oy:n kanssa on käyty toimintavuosien aikana sopimuksen mukaisia seurantakokouksia ja niissä on myös selvitetty edellytyksiä option käytölle. Attendo Medone Oy:n työterveyshuollon aluejohtaja Kimmo Keskitalo on ilmoittanut, että he ovat halukkaita jatkamaan nykyistä toimintaa sopimuksen mukaisella optiolla. Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Hailuodon kunta käyttää Kansanterveyslain mukaisen kunnan velvollisuuteen kuuluvan työterveyshuollon järjestämisen toteuttamiseksi työterveyshuollon sopimukseen sisältyvän ensimmäisen optiovuoden Attendo Medone Oy:n kanssa ja siten sopimuksen voimassaoloa jatketaan saakka. Myös kunnan työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut hankitaan saakka Attendo Medone Oy:ltä Hyväksyttiin yksimielisesti Perusturvaltk 38 Koska perusturvalautakunta ei ole kokoontunut kesällä, on Hailuodon kunnanhallitus kokouksessaan päättänyt käyttää Kansanterveyslain mukaisen kunnan velvollisuuteen kuuluvan työterveyshuollon järjestämisen toteuttamiseksi työterveyshuollon sopimukseen sisältyvän ensimmäisen optiovuoden Attendo Medone Oy:n kanssa ja siten jatkaa sopimuksen voimassaoloa saakka. Myös kunnan työntekijöiden työterveyshuoltopalvelut hankitaan saakka Attendo Medone Oy:ltä.

9 52 Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

10 53 RASKAUDENAJAN ULTRAÄÄNISEULONTATUTKIMUKSET OPTIOVUODEN 2012 KÄYTTÖ Perusturvaltk 39 Valmistelija: vastaava lääkäri Anu Sauvola, , anu.sauvola at hailuoto.fi. Hailuodon kunta on yhdessä Oulun ympäristökuntien ja Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen kanssa julkisesti kilpailuttanut valtioneuvoston seulonta-asetuksen (1339/2006) mukaiset raskaudenajan ultraäänitutkimukset vuonna Palvelutuottajaksi valittiin Suomen Terveystalo Oy (Perusturvalautakunta ). Palvelusta on tehty sopimus kunnan ja palveluntuottajan välille ajalle Sopimukseen sisältyy yhden (1) vuoden optiokausi. Optiovuonna tutkimusten hinta nousee tarjouksen mukaisesti 4,6 % oltuaan vakio 2 vuotta. Ultraäänitutkimuksista on järjestetty kuntatilaajien ja palveluntuottajan välillä seurantakokous Sekä asiakkaat että kunnan henkilöstö ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä palvelun saatavuuteen ja laatuun. Perusturvalautakunta jatkaa raskaudenajan ultraääniseulontoja koskevaa sopimusta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa aiemman sopimuksen ehdoin. Raskaudenajan ultraääniseulontoja koskevaa sopimusta jatketaan Suomen Terveystalo Oy:n kanssa aiemman sopimuksen ehdoin optiovuoden 2012 ajan.

11 54 PALVELUHINNAN TARKISTAMINEN /ESPERI CARE OY Perusturvaltk 40 Valmistelija: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, p , soile.larivaara at hailuoto.fi Esperi Care Oy esittää tuottamansa ikäihmisten tehostetun palveluasumisen (Teppola-koti) hinnan tarkistamista alkaen korottamalla palveluhintaa 6,93 %:lla. Hinta vuonna 2011 on 114,30 /vrk ja korotuksen jälkeen vuorokausihinnaksi tulisi 122,22. Hinnan korotus perustuu henkilöstökustannusten nousuun ( yhteensä 6,25 % ), kiinteistökustannusten nousuun ( yhteensä 7,8 %) sekä ostettujen palveluiden ja materiaalien kustannusten nousuun (yhteensä 8,2 %). Lautakunta hyväksyy Esperi Care Oy:n esityksen, jonka mukaan vuonna 2011 perittyä vuorokausihintaa 114,30 /vrk korotetaan 6,93 %:lla eli 122,22 euroon/vrk. Korotus tulee voimaan Hyväksyttiin.

12 55 HOITOPÄIVÄHINNAN TARKISTAMINEN /JÄÄLIN PALVELUKOTI KY Perusturvaltk 41 Valmistelija: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, p , soile.larivaara at hailuoto.fi Jäälin Palvelukoti Ky esittää hoitopäivähinnan tarkistamista elinkustannus- ja työvoimakustannusten nousua vastaavaksi. Elinkustannusindeksi nousi 3,49 % ja ansiotasoindeksi 4,10 %; painotettuna 70 % ansiotasoindeksiä ja 30 % elinkustannusindeksiä korotus on 3,92 %. Korotus astuisi voimaan Hoitopäivähinta on vuonna ,87 /vrk ja alkaen korotettuna esitetyllä prosentilla 69,49 /vrk. Perusturvalautakunta: Lautakunta hyväksyy Jäälin Palvelukoti Ky:n esityksen, jonka mukaan vuonna 2011 perittyä hoitopäivämaksua korotetaan 3,92 %:lla eli 69,49 euroon /vrk. Korotus tulee voimaan Hyväksyttiin.

13 56 LASTENSUOJELUSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT Perusturvaltk 42 Valmistelija: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, p , soile.larivaara at hailuoto.fi Lastensuojelulain 19 :n mukaan lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) säädetään. Asiakasmaksulain 4 :n 4 kohdan mukaan lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten huolto on maksutonta sosiaalipalvelua. Asiakasmaksulain 7 :n mukaan voidaan em. kohdasta poiketen periä maksu lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Asiakasmaksulaissa todetaan, että maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja että palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksena voidaan periä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, korvaus lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista ja vahvistamalla lapsen vanhemmille erillinen lastensuojelun asiakasmaksu. Erillinen vahvistettu asiakasmaksu voidaan periä, mikäli se on asianosaisten toimeentulon edellytykset ja huollolliset näkökohdat huomioon ottaen perusteltua. Perittävästä korvauksesta tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, johon asianosainen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella perusturvalautakunnalta ja valittamalla perusturvalautakunnan päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen. Hoitopäiviä ovat kaikki perhehoidossa ja laitoksessa kirjoilla olopäivät, koska hoitovastuu on toimintayksiköllä ja lapselle on varattu siellä hoitopaikka. Siten korvaus voidaan periä esimerkiksi karkumatkan ajalta. Korvaus peritään hoitoon tulo- ja lähtöpäivältä. Mikäli hoito keskeytyy sovitusti yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä asiakasmaksuasetuksen 32 :n 2 mom. mukaisesti viisi päivää ylittävältä ajalta. Vahvistetun elatusavun periminen Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tuomioistuimen päätöksellä tai elatussopimuksella vahvistetut elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa perhehoitoa, laitoshoitoa tai

14 57 asumispalvelua ja käyttää ne edellä mainitusta hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi (Asiakasmaksulaki 7 2 mom.). Perittävä vahvistettu elatusapu saa olla enintään 1.337,20 /kk (v. 2011) eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia (Asiakasmaksuasetus 20 2 mom.) Lastensuojelulain 77 :n mukaan em. varoista on varattava vähintään 40 % lapsen itsenäistymisvaroiksi ja 60 % voidaan käyttää hoidon korvaukseksi. Vahvistettu elatusapu peritään pääsääntöisesti sijoitusta seuraavan kuukauden alusta. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Lapselle annetusta perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näillä tarkoitetaan mm. eläkkeitä, korvauksia tai saamisia, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka perhehoito, laitoshoito tai asumispalvelu kestää. Elatustuki ja lapsilisä ovat lapsen tuloja, jotka kunta voi hakea itselleen jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan (Elatustukilaki 11, lapsilisälaki 11 ). Lapsen asiakasmaksulain 14 :n mukaista tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1.337,20 /kk (v. 2011), eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia (Asiakasmaksuasetus 20 2 mom.). Lastensuojelulain 77 :n mukaan em. varoista on varattava vähintään 40 % lapsen itsenäistymisvaroiksi ja 60 % voidaan käyttää hoidon korvaukseksi. Lapsen tilapäisestä tai opiskelun ohella tehdystä työstä saadusta tulosta (esim. kesätyöansiot) ei peritä korvausta. Mikäli lapsen säännölliset nettotulot ylittävät 1000 /kk, peritään niistä 20 % hänen hoitonsa korvaukseksi. Vanhemmilta perittävät lastensuojelun asiakasmaksut Lastensuojelun asiakasmaksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määrätyn elatusavun suuruinen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee se todeta ja perustella.

15 58 Maksu määrätään kuukausimaksuna toistaiseksi. Maksu tarkistetaan, jos asianosasten maksukyky on olennaisesti muuttunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Asiakasmaksu määriteltäessä huomioon otettavat tulot Vanhemman tuloilla tarkoitetaan lähtökohtaisesti kaikkia vanhemman saamia tuloja tulolähteestä riippumatta. Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahan (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia. Asiakasmaksua määriteltäessä huomioon otettavat menot Vanhemman nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, asuntolainan hoitokulut ja kohtuulliset asumismenot omakotitalossa, vähennettynä mahdollisella asumistuella/asumislisällä) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään myös nk. lapsivähennys, joka on yhdessä asuville vanhemmille 75 /kk/kotona asuva huollettava lapsi ja yksin asuvalle vanhemmalle 150 /kk/kotona asuva huollettava lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Lastensuojelun asiakasmaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti: Tulot/kk vähennysten jälkeen Maksu < % % % % > 16 % Mikäli vanhemmat eivät toimita tulotietojaan annettuun määräaikaan mennessä, maksuna peritään 1.337,20 /kk (v. 2011) tai sijoituksesta aiheutuneet todelliset kustannukset, mikäli ne alittavat em. summan.

16 59 Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia Korotus 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 7, 10 ja 11 antavat mahdollisuuden käyttää harkintaa lastensuojelumaksun suuruutta määriteltäessä. Vanhemman maksukykyä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon hänen tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut maksukykyyn vaikuttavat seikat, esim. huolenpito henkilöstä, joka ei kuulu perheen määritelmän piiriin. Lastensuojelussa perheen kokonaistilanne ja mahdollisuudet lapsen hoitamiseen sijaishuollon jälkeen tulee erityisesti ottaa huomioon. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti. Perusturvalautakunta hyväksyy lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

17 60 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VASTAAVAN HOITAJAN VIRAKSI Perusturvaltk 43 Valmistelu: Vanhustyönjohtaja Tuula Vuotikka , tuula.vuotikka at hailuoto.fi Vanhustyönjohtaja jäätyä osatyökyvyttömyyseläkkeelle alkaen, hänen työtehtäviään on siirretty palvelukodin sairaanhoitajalle siten, että sairaanhoitaja Teija Karjalainen-Saarenpää toimii alkaen palvelukodin ja kotihoidon henkilökunnan lähiesimiehenä ja vastaa vanhustenhoidon työyksiköiden päivittäisestä työnorganisoinnista. Tehtävien sujuva hoitaminen edellyttää viranhaltijapäätösten tekemistä. Teija Karjalainen-Saarenpäällä on sairaanhoitajan toimi, joten voidakseen tehdä tehtäviä, jotka edellyttävät julkisen vallan käyttöä, tulee hänen toimensa muuttaa viraksi. Uuteen työnkuvaan kuuluvien esimiestehtävien vuoksi on tarkoituksenmukaista muuttaa toimi vastaavan hoitajan viraksi. Hailuoto on valmistelemassa Lakeuden yhteistoiminta-aluetta ja kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtynevät yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi vuoden 2013 alussa. Muutosvaiheessa on tärkeää, että vanhustyön-yksiköissämme on nimettynä lähiesimies, joka Lakeuden yhteistoiminta-alueeseen siirryttäessä pysyy edelleen Hailuodon vanhustyönyksiköiden lähiesimiehenä. Sairaanhoitajan toimen muuttaminen vastaavan hoitajan viraksi muuttaa Teija Karjalainen- Saarenpään palkkauksen hinnoittelukohdaksi KVTES:n 03HOI020. Vanhustyönjohtajan tehtävien siirtämisestä on sovittu Teija Karjalainen- Saarenpään kanssa ja hän on suostunut palvelussuhteen muuttamiseen. Vanhustyönjohtajan esitys: Sairaanhoitaja Teija Karjalainen- Saarenpään sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan hoitajan viraksi alkaen ja hänen palkkauksensa hinnoittelukohdaksi päätetään KVTES:n 03HOI020. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan hoitajan viraksi alkaen ja palkkaukseksi vahvistetaan KVTES:n mukainen palkkahinnoittelu kohta 03HOI020 (peruspalkka 2.349,43 ). Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Teija Karjalainen-Saarenpää. Hyväksyttiin. Teija Siekkinen ei osallistunut asian käsittelyyn, koska pykälä käsiteltiin ensimmäisenä, ennen kuin Teija Siekkinen saapui kokoukseen.

18 61 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Perusturvaltk 44 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara, p soile.larivaara at hailuoto.fi Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: - Anna- ja Onni iäkkäiden mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ennaltaehkäisevän hoidon kehittämisprojektiin osallistuminen - Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Vielä Virtaa hankkeeseen osallistuminen - Fysioterapeutti Sakari Jokelan koulutuspäätös - lääkäripalveluiden osto Doctoradvise Oy:ltä Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

19 62 ILMOITUKSET Perusturvaltk 45 Perusturvalautakunnalle esitetään tiedoksi seuraavat asiat: Merkitään tiedoksi saapuneet ilmoitukset: 1. PPSHP. Kehitysvammahuolto Pohjois-Pohjanmaalla. 2. KT (Kuntatyönantajat) /2011. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus mahdollisuus tehtävien ja työnjaon uudistamiseen. 3. VALVIRA. VAL /So-35ml. Luvan muuttamista koskeva päätös. Tutoris Oy. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. 4. Aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Päätös PSAVI/367/ /2010. Pandemiaan varautumisen tehostamisen lopullinen valtionavustus. 5. VALVIRA. Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. VAL /So-35ml. Kimmo Piiroinen Oy c/o Mehiläinen Oy/Lääkjärikeskus Mehiläinen, Ympyrätalo. 6. Fimea. Dnro 2942/ /2011. Apteekin palvelupistelupa. Oulun 2.apteekki, apteekkari Juha Keskitalo, Kirkkokatu 23, Oulu. palvelupisteen osoite: K-Market Hailuoto, Luovontie 150, Hailuoto. Hyväksyttiin.

20 63 MUUT ASIAT Perusturvaltk 46 Käsitellään mahdollisesti esille tulevat muut asiat. Käsitellään mahdollisesti esiin tulevat muut asiat. Ei muita asioita.

21 64 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 33-37, 42-43, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm Hailuodossa

22 65 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot