40 HAILUODON KUNTA Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 40 KOKOUSAIKA: Tiistai klo KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus valinta Perusturvan ajankohtaiskatsaus Perusturvalautakunnan jäsenten esittämät kysymykset Talousarvion toteutuma /Sos- ja terveyspalvelut Hoitopäivähinnan tarkistaminen /Merimajakka Oy Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma Muut asiat 51

2 41 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET ( läsnäolon peruste) Pöytäkirjanpitäjä Kunnanhallituksen pj Kunnanhallituksen vpj Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Raili Louhimaa Minna Maikkola Matti Kalaja Leo Sauvola Teija Siekkinen Oiva Tanskanen Raija Tuhkanen Soile Larivaara Lauri Suomela poissa Paavo Isola poissa Anu Sauvola Sinikka Sipola Hilkka Kärenlampi, poistui kokouksesta klo Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Hailuodon kunnanvirasto Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Teija Siekkinen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Raili Louhimaa Puheenjohtaja Tarkastusaika Hailuoto Allekirjoitukset Leo Sauvola Soile Larivaara Pöytäkirjanpitäjä Teija Siekkinen

3 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 37 Kunnan hallintosäännön 48 mukaan kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jäsenten lisäksi läsnäoloja puheoikeus on kunnan hallintosäännön 54 mukaan muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja lautakunnan kokouksessa osastopäälliköllä. Valtuuston päätöksen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus kunnan eri toimielinten kokouksissa on myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Lautakunta päätti kokouksessaan 39 :ssä noudattaa entistä käytäntöä ja velvoittaa perusturvan vastuualueiden esimiehet (vastaava lääkäri, vanhustyön johtaja ja hammaslääkäri) osallistumaan lautakunnan kokouksiin vastuualueen asioita käsiteltäessä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla. Hallintosäännön 55 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän esitys on käsittelyn pohjana. Perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perusturvajohtaja. Lautakunta toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä hyväksyy kokouksen asialistan. Hyväksyttiin.

4 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 38 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Samaa käytäntöä sovelletaan lautakunnissa lautakunnan jäseniin. Pöytäkirjantarkastajille ilmoitetaan pöytäkirjan valmistumisesta puhelimitse. Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Sauvola ja Teija Siekkinen.

5 44 PERUSTURVAN AJANKOHTAISKATSAUS Perusturvaltk 39 Vastuualueitten esimiehet ja perusturvajohtaja kertovat ajankohtaisasioista. Merkitään tiedoksi. Ajankohtaisasiat käsitellään talousarvion ( 43) yhteydessä.

6 45 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET Perusturvaltk 40 Lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää päävastuualueen toimintaan ja vuoden 2011 talousarvioon liittyviä kysymyksiä. Kuullaan lautakunnan jäsenten mahdolliset kysymykset ja merkitään tiedoksi. Llautakunnan jäsen Oiva Tanskanen esitti, että lautakunta kokoontuisi pohtimaan vapaamuotoisesti Oulun seudun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen valmistelutyöhön (LAKEUS) liittyviä kysymyksiä. Alustavasti tilaisuuden ajankohdaksi sovittiin maanantai Mahdolliset muut kysymykset esitetään talousarvion käsittelyn ( 43) yhteydessä.

7 46 TALOUSARVION TOTEUTUMA /SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Perusturvaltk 41 Valmistelija: perusturvajohtaja Soile Larivaara, p soile.larivaara at hailuoto.fi Perusturvalautakunnan päävastuualueella talousarvion totetuma aj : TA 2010 TaTo Käyttö % Toimintatuotot ,8 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tavarat ,3 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,0 Tasaisella kulutuksella toteutumaprosentti olisi 66,64 %. Hailuodon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuosikatsauksen mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman ennakoitua paremmin ja toimintakuluihin varattu summa näyttää riittävältä. Liite 1. Merkitään tiedoksi Hailuodon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen osavuosikatsaus ajalta ja esitetään se edelleen kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin.

8 47 HOITOPÄIVÄHINNAN TARKISTAMINEN /MERIMAJAKKA OY Perusturvaltk 42 Valmistelija: Perusturvajohtaja Soile Larivaara, p , soile.larivaara at hailuoto.fi. Sosiaali- ja terveyspalvelut Merimajakka Oy esittää Teppola-kodin vuorokausihintaa korotettavaksi sopimuksen mukaisin perustein alkaen siten, että nykyistä vuorokausimaksun hintaa 109,18 /vrk korotetaan 4,7 % eli korotettu hinta olisi alkaen 114,30 /vrk. Lautakunta hyväksyy Merimajakka Oy:n esityksen, jonka mukaan vuonna 2010 perittyä vuorokausimaksua 109,18 /vrk korotetaan 4,7 %:lla eli 114,30 euroon/ vrk. Korotus tulee voimaan Hyväksyttiin.

9 48 TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Perusturvaltk 43 Valmistelijat: Vastaava lääkäri Anu Sauvola, p ; vanhustyönjohtaja Tuula Vuotikka, p ; vastaava hammaslääkäri Sinikka Sipola, p ; perusturvajohtaja Soile Larivaara, p Vuoden 2011 talousarvion keskeiset tekijät ovat toimintatuottojen ja kulujen erotus eli toimintakate, valtionosuudet, verotulot ja rahoitusosan erät. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.(kuntalaki 65 ). Kuntalain ( 23 ja 53) mukaan Kunnanhallitus vastaa talousarvion suunnittelusta ja kunnanhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen, jonka mukaan lähtökohtana on toimintakatteen pitäminen vuoden 2010 tasolla. Lisäksi on pidettävä mielessä valtuuston vuonna 2006 hyväksymä talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma, jonka avulla talouden kehitykseen tulevien vuosien aikana on ollut tarkoitus vaikuttaa. Valtionosuudet ja verotuloarvio esitellään kokouksessa, mikäli tiedot ovat käytettävissä. Myös vyörytysten summat (keskushallinto, toimitilapalvelut ) vahvistuvat myöhemmin ja ne esitetään kokouksessa, mikäli tiedot ovat käytettävissä. Näihin lukuihin voi tulla muutoksia ennen talousarvion lopullista hyväksymistä. Kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti asiakasmaksujen tarkistuspäätös tehdään niin pian kuin mahdollista, todennäköisesti marrasjoulukuussa, kun on tiedossa STM:n lakisääteisiä maksuja koskevat päätökset. Kustannuspaikkojen menot perustuvat oman toiminnan tason säilyttämiseen ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamiseen sekä välttämättömien ostopalveluiden turvaamiseen. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Hailuoto on mukana Oulun eteläisten kuntien sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen valmistelussa (ent. OSEKKI, nyk. LAKEUS ). Näin on linjattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja yhteistyösuunnat. Oman toiminnan sisältöä on kuitenkin kehitettävä edelleen tavoitteena ennaltaehkäisyn vahvistaminen ja avohoidon ensisijaisuus sekä näin toimien kustannusten hallinta. Paineita sosiaali- ja terveysmenojen kasvuun on, koska ikäihmisten osuus käy yhä suuremmaksi, noin 29 % asukkaista on yli 65-vuotiaita, ja palvelujen tarve lisääntyy, mikä näkyy jo Saarenkartanon palvelukodissa ja kotipalvelussa.

10 49 Hailuoto on mukana myös valtakunnan tasolla merkittävässä hankkeessa Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman (KASTE), joka on Oulun seudulla taustana seudun ykköshankkeelle Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa (TUKEVA). Lastensuojelun kehittäminen jatkuu edelleen seudun yhteistyönä. Perusturvalautakunta kävi talousarvion lähetekeskustelun kokouksessaan tiistaina Tässä tilaisuudessa sivuttiin vastuualueiden esimiesten esille tuomia toiminta- ja taloustarpeita, jotka nyt on otettu esityksessä huomioon. Todettiin annettu raami eli 0- kasvu käyttötaloudessa haasteelliseksi, jopa mahdottomaksi toteuttaa. Lisäpanostusta vaativat erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito,mihin ei ole voitu panostaa riittävästi ja Saarenkartanon keittiö, missä tarvitaan lisää henkilökuntaa mm. lisääntyneiden kotiin kuljetettavien aterioiden valmistukseen ja pakkaamiseen. Palvelukodin puolelta ei voida jatkuvasti irrottaa lisätyövoimaa keittiöön, koska palvelukodin kaikki pitkäaikaispaikat ovat täynnä ja lisäksi tilapäispaikoilla on ollut jatkuvasti 5-8 henkilöä. On myös tärkeä muistaa, että sosiaali- ja terveyspalveluista lähes 90 % on lakisääteisiä palveluja, jotka on tarjottava kuntalaisille taloustilanteesta huolimatta. Käyttötalous Talousarvioesitys on pyritty laatimaan kunnanhallituksen ohjeiden mukaan. Toimintakatteen kasvu on kuitenkin esityksessä suurempi eli %, johtuen palkkakustannusten noususta ja asiakaspalveluiden ostokustannusten kasvusta. Kustannuksia nostavat myös tarpeet henkilöstön lisäämisen suhteen: 1) Perusterveydenhuollon ja sosiaalityön vahvistamiseksi esitetään 1/2 psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista kahden vuoden määräajaksi. Kustannusvaikutus n /v. Liite 4 2) Hammaslääkärin työajan lisäämistä 2 h/vko. Kustannusvaikutus /v. Liite 5 3) Saarenkartanon palvelukodin keittiöön varataan palkkamääräraha määräaikaisen ravitsemistyöntekijän palkkaamiseen väliseksi ajaksi. Kustannusvaikutus n /v. Liite 6 4) Esitetään, että kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto hyväksyy avoimen hoitajan vakanssin muuttamisen sairaanhoitajan vakanssiksi ja antaa luvan sen täyttämiseen lähtien. Kustannusvaikutus /v. Liite 6 5) Esitetään, että eläkkeelle jäännin vuoksi keväällä 2011 kotihoidossa vapautuva kotiavustajan toimi muutetaan hoitajan toimeksi ja täytetään alkaen. Ei kustannusvaikutuksia. Liite 6

11 50 Investointimenot 1) Vuodelle 2011 esitetään investointimenoihin lähes 10 vuotta vanhan Saarenkartanon palvelukodin ja vanhusten rivitalojen turvahälytysjärjestelmän nykyaikaistamista. Uuden järjestelmän olisi hyvä olla PC- pohjainen, jolloin hälytysloki olisi selattavissa ja kaikki hälytysjärjestelmän tapahtumat kirjautusivat lokiin ja niitä voitaisiin tarkastella ja tarvittaessa tulostaa asukkaiden hälytykset ja niiden kuittaukset. Nykyaikainen ja toimiva turvahälytysjärjestelmä lisäisi vanhusten turvallisuutta ja olisi merkittävä myös työntekijöiden oikeusturvan kannalta. Hälytykset saisi myös GSMpuhelimiin ja kaikki järjestelmän tiedot tallentuisivat joka päivä USB-muistiin ns. varmistustallennukseksi. PC mahdollistaisi ohjelmoitavuuden, puhelinnumeromuutokset ja hälytinvaihdot talon omien huoltomiesten toimesta. Arvioidut kustannukset ALV. 2) Terveyskeskuksen palvelimen vaihto. Nykyisen palvelimen elinkaari on lopussa; nauhavarmistus ei toimi oikein ja palvelimen käynnistys onnistuu vain manuaalisesti. Uuden palvelimen hinta töineen varmistuu tarjouskierroksen perusteella mutta alustavien tietojen ja hinta-arvioiden perusteella hinta on laitteineen ja töineen n Perusturvalautakunta käy läpi talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Liitteet 2 ja 3. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Sinikka Sipola poistui suun terveydenhuoltoa koskevan talousarvioesityksen käsittelyn ajaksi.

12 51 MUUT ASIAT Perusturvaltk 44 Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Ei muita asioita. Merkittiin tiedoksi.

13 52 OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm Hailuodossa

14 53 Tiedoksianto asianosaiselle 1) Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Tekninen lautakunta 31.10.2013 AIKA 31.10.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4 /2015 Perusturvalautakunta Sivu 58 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 20.8.2015 klo 18.00 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 16/07. Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 16/07 Kokousaika: Maanantai 26.11.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot