Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy"

Transkriptio

1 Trukin valintaopas

2 niin Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN (nid.) ISBN (PDF) Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman kustantajan lupaa kielletään tekijänoikeuslain mukaisesti. 3. uudistettu painos, painosmäärä kpl. Paino Aksidenssi Oy, 4/2013 Helsinki

3 2 3 Johdanto Rocla Oy on Mitsubishi Caterpillar Forklift Europen omistama yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä trukkien ja järjestelmien ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Trukin valinta helpoksi 6 Varastotrukit 10 Erikoistrukit 10 Käsikäyttöiset laitteet 11 Case Parketti Romanoff 12 Vastapainotrukit 14 Case Satotukku 16 Automaattitrukit 17 Case Valio 18 Käyttövoimavaihtoehdot 20 valinnaisvarusteet ja lisälaitteet 22 Trukkien käyttöympäristö 22 Tärkeitä termejä 24 Kunnossapito ja turvallisuus 26 Trukin hankintavaihtoehdot 26 Trukin hankinta helpoksi Varastotrukkien lisäksi Roclan tuotevalikoimassa on CAT -vastapainotrukkeja. Yrityksen ydinliiketoimintaa on älykkäiden logistiikkaratkaisujen ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen globaalisti. Yrityksen päämarkkina-alueena on Eurooppa. Rocla tarjoaa asiakkaille laajan trukkivalikoiman ja kaluston vuokrauksen lisäksi älykkäitä ratkaisuja laitekannan ylläpitoon ja materiaalinkäsittelyn hallintaan. Tarjottavan palvelun laajuus vaihtelee asiakkaan valinnan mukaan satunnaisiin huoltotarpeisiin vastaamisesta koko trukkikannan kokonaisvaltaiseen ylläpitovastuuseen. Lisätietoa Hyvin suunnitellulla trukkihankinnalla on mahdollista tehostaa varastoinnin tehokkuutta merkittävästi. Logistiikkakustannuksissa voidaan päästä jopa kymmenien prosenttien säästöihin. Trukin valintaoppaan esimerkeissä on käytetty Rocla-varastotrukkeja sekä CAT -vastapainotrukkeja, mutta ohjeet pätevät myös muihin merkkeihin. Kun yritys suunnittelee trukin hankintaa, edessä on yleensä paljon mietittävää. On tärkeää, että ratkaisuja tehtäessä on käytettävissä ajan tasalla olevaa tietoa siitä, millaisia trukkityyppejä on tarjolla, ja minkätyyppinen trukki sopii parhaiten mihinkin käyttöön. Onnistunut hankinta edellyttää etukäteissuunnittelua, jossa etsitään vastausta seuraavanlaisiin kysymyksiin: Minkälaisiin käyttöolosuhteisiin trukkeja ollaan hankkimassa? Tarvitaanko trukkeja sisä- vai ulkokäyttöön vai molempiin? Kuinka korkealle lavoja ja muita kuormia pitää pystyä nostamaan? Minkä painoisia ja muotoisia kuormia on tarvetta käsitellä? Onko toimintaa mahdollista tehostaa erikois- tai automaatti trukkien avulla? Minkälaisia lisävarusteita tarvitaan? Mitä vaihtoehtoja on tarjolla käyttövoiman suhteen? Miten ratkaistaan esimerkiksi akkukäyttöisten trukkien varaamoon liittyvät kysymykset? Miten laitteista pidetään huolta? Kuka vastaa trukkien kunnossapidosta? Pohdittavaa tarjoavat myös elinkaarikustannukset ja rahoitusvaihtoehdot. Uuden trukin ostaminen ei välttämättä ole ainoa vaihtoehto. Jos käyttötarve on satunnaista, kannattaa miettiä, sopiiko omiin tarpeisiin vuokratrukki tai huollettu ja tarkastettu käytetty laite. Trukin valintaoppaan avulla haluamme tarjota konkreettista apua trukin valintaan. Opas sisältää perustietoa yleisimmin käytössä olevista varasto- ja vastapainotrukeista sekä niiden käyttöön ja hankintaan liittyvistä asioista. Tarkoituksena on auttaa lukijaa selvittämään, mitä vaihtoehtoja hänellä on trukkihankintaa suunnitellessaan. Toivomme, että valintaoppaasta on apua trukin hankintaa miettivien yritysten lisäksi mm. logistiikka-alan koulutusta tarjoaville tahoille ja opiskelijoille.

4 4 5 trukin valinta helpoksi Erityyppisiä ja -kokoisia trukkityyppejä on tarjolla kymmenittäin sekä sisä- että ulkokäyttöön. Useimmille ihmisille sana trukki tuo ensimmäisenä mieleen varastojen ja tehtaiden pihaalueilla liikkuvat vastapainotrukit. Sisäkäytössä yleisimpiä ovat varastotrukit, joiden avulla tavaraa saadaan kerättyä, siirrettyä ja nostettua joko lavoittain tai yksittäiskappaleina. Trukilla tarkoitetaan lähisiirtolaitetta, joka liikkuu oman voimanlähteensä avulla. Haarukkavaunu ei siis tämän määritelmän mukaan ole trukki, koska sen liikuttamiseen käytetään moottorin sijasta lihasvoimaa. Kannattaa huomata, että vaikka trukkeja yleensä käytetäänkin tavaroiden nostoon, niissä ei aina ole haarukoita. Lavojen kuljetuksen ja nostamisen lisäksi trukkia voidaan käyttää esimerkiksi vetotrukkina vaunujen vetämiseen. Erityyppisiä ja -kokoisia trukkeja on kymmenittäin. Trukkeja käytetään sekä sisä- että ulkotiloissa, ja niiden koko ja nostokyky vaihtelevat käyttötarpeen mukaan. Voimanlähteenä trukissa voi olla diesel-, bensiini-, nestekaasu- tai sähkökäyttöinen moottori. Tässä oppaassa keskitytään pääosin varasto- ja vastapainotrukkeihin. Ne muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan käytössä olevasta trukkikalustosta. Suomessa on tällä hetkellä käytössä arvioiden mukaan trukkia, joista noin puolet on varastotrukkeja ja puolet vastapainotrukkeja. Uusia trukkeja myydään Suomessa vuosittain noin kappaletta. Trukkityyppejä Varastotrukit Vastapainotrukit Automaattitrukit Erikoistrukit Varastotrukki on sähköllä toimiva, pääasiassa sisäkäyttöön tarkoitettu laite. Sitä voidaan käyttää tavaroiden siirron ja nostamisen lisäksi keräilytyötä tekevien ihmisten turvalliseen nostamiseen. Varastotrukkien käyttötapoja on monia. Trukit suunnitellaan niiden käyttötavan mukaan, joten valikoima on todella laaja. Joukosta löytyy esimerkiksi kävellen ja seisten ajettavia lavansiirtotrukkeja, keräilytrukkeja ja työntömastorukkeja, joilla lavoja voidaan nostaa useiden metrien korkeudella oleville hyllyille. Vastapainotrukit ovat monipuolisia materiaalinkuljetuksiin käytettyjä trukkeja. Ne ovat parhaimmillaan, kun trukilta vaaditaan monipuolisuutta ja suurta nostokapasiteettia esimerkiksi autojen lastauksessa ja tavaroiden siirtelyssä piha-alueilla. Sähkökäyttöiset vastapainotrukit sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön, polttomoottorikäyttöiset puolestaan pääasiassa ulkokäyttöön. Automaattitrukkijärjestelmä yhdistää tietotekniikan ja trukkitekniikan kustannustehokkaaksi osaksi asiakkaan logistista prosessia. Automaattitrukit tarjoavat kustannusetuja verrattuna esimerkiksi paikalleen asennettuihin kuljetinjärjestelmiin joustavuutensa ansiosta. Joustavuuden merkitys korostuu muuttuvissa prosesseissa ja kasvavilla liiketoiminnan alueilla, joissa kuljetuspalveluja on määrävälein organisoitava uudelleen painopisteiden muuttuessa. Erikoistrukit ovat asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen suunniteltuja trukkeja, joissa voi olla esimerkiksi tavallista trukkia suurempi haarukkaleveys tai nostokorkeus. Erikoistrukkien suunnittelu aloitetaan aina asiakkaan materiaalinsiirtotarpeen kartoittamisesta.

5 6 7 Varastotrukit Varastotrukit ovat pääasiassa sisäkäyttöön tarkoitettuja akkukäyttöisiä trukkeja. Niitä käytetään esimerkiksi lavojen siirtoon, pinoamiseen ja hyllytykseen sekä keräilyyn. Varastotrukkien valintaan kannattaa kiinnittää huomiota mitä kustannustehokkaammin tavaroita varastossa käsitellään, sitä suuremmat ovat mahdollisuudet tuottavaan toimintaan. Oikeilla trukkivalinnoilla voidaan parantaa varastoinnin tehokkuutta, oli kyse sitten varastoon mahtuvan tavaran määrästä tai tavaravirtojen kulkunopeudesta. Varastotrukit voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan esimerkiksi seuraaviin ryhmiin: lavansiirtotrukit, keräilytrukit, pinoamistrukit, työntömastotrukit ja kapeakäytävätrukit kg 6 12 km/t kg mm Lavansiirtotrukit Pinoamistrukit Lavansiirtäjiä käytetään mm. terminaaleissa, jakelukeskuksissa, tuotannossa ja varastoissa tavaroiden siirtoon esimerkiksi kuorma-autojen lastaukseen ja purkuun. Lavansiirtäjän valinnassa ratkaisevia asioita ovat siirtomatkan pituus ja tarvittava kapasiteetti. Pienissä varastoissa, joissa siirtomatkat ovat lyhyitä, paras valinta voi olla käyden ajettava lavansiirtotrukki, jota ajetaan perässä kävellen. Suurin ajonopeus on noin 6 km/h, mikä vastaa ihmisen normaalia kävelyvauhtia. Yli 20 metrin siirtomatkoilla paremmin käytettäväksi soveltuu ajotasolta ajettava lavansiirtotrukki. Suurin ajonopeus on varustelusta ja kuormasta riippuen 9 12 km/h eli selvästi kävelyvauhtia nopeampi. Ahtaissa paikoissa kuljettajan ajotaso voidaan nostaa ylös, jolloin trukkia voidaan käyttää perässä kävellen. Kun lavansiirtotarve on jatkuvaa ja siirtomatkat pitkiä (esimerkiksi useita kymmeniä metrejä), on kuljettajan turvallisuuden ja ergonomian kannalta järkevintä valita seisten tai istuen ajettava lavansiirtäjä. Lisänopeus korostaa huomattavasti trukista saatavaa hyötyä. Pinoamistrukkeja käytetään kuormalavojen kuljettamiseen, pinoamiseen ja hyllytykseen esimerkiksi kaupan ja teollisuuden varastoissa. Ratkaisevia tekijöitä pinoamistrukin valinnassa ovat tarvittava nostokorkeus ja kapasiteetti sekä siirtomatkojen pituus ja työkäytävän leveys. Käyden ajettavat pinoamistrukit sopivat esimerkiksi kaupan ja teollisuuden varastoihin. Seisten ja istuen ajettavat mallit sopivat myös laajempiin logistisiin tarpeisiin ja myös sellaisiin tilanteisiin, joissa siirtomatkat ovat pitkiä. Useat mastovaihtoehdot ja runsas lisävarustevalikoima varmistavat sen, että kulloiseenkin tarpeeseen löytyy oikea pinoamistrukki. Esimerkiksi hydraulisten sivutukien avulla suuretkin kuormat voidaan nostaa turvallisesti korkealle.

6 kg mm Keräilytrukit kg mm mm kg mm mm Keräilytrukkeja käytetään kokolavakuormia pienempien tilauserien keräilyyn. Keräily on aikaa vievin ja useimmiten kallein vaihe materiaalin käsittelyssä varastoissa. Keräily trukkia hankittaessa onkin syytä kiinnittää huomio sekä trukkien suorituskykyyn että käyttöergonomiaan, joilla molemmilla on ratkaiseva osuus keräilyn tehokkuudessa. Matalakeräilijät on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen tason keräilyyn, ja niitä on tarjolla sekä aisa- että rattiohjattuina malleina. Välitason keräilytrukeissa optimaalinen keräilykorkeus on 3,5 6,5 metriä. Korkeakeräilijöillä päästään yli 10 metrin nostokorkeuteen (optimaalinen alue alkaa 5 metrin korkeudesta). Keräilytrukeissa optimaalisen keräilykorkeuden määritelmä on yleensä ajotason nostokorkeus +1,5 metriä. Työntömastotrukit Työntömastotrukit ovat monipuolisia lavojen hyllytys- ja kuljetustrukkeja. Niiden avulla on mahdollista nostaa erimuotoisia lavoja korkealle, ja masto taakse vedettynä ne pystyvät kääntymään huomattavasti kapeammissa hyllyväleissä kuin esimerkiksi vastapainotrukit. Masto eteen työnnettynä pinoaminen on helppoa, koska tukijalat eivät haittaa kulkua kuten pinoamistrukissa. Työntömastotrukkia ajetaan istuen sivuttain kulkusuuntiin nähden. Kuorman valvonta on helpompaa ajettaessa kuorman suuntaan. Näkyvyys on parempi ajettaessa kuljettajan suuntaan. Kapeakäytävätrukit Kapeakäytävätrukit ovat loistavia työkaluja maksimaalisen hyötysuhteen saavuttamiseksi varaston tilankäytössä. Nimensä mukaisesti kapeakäytävätrukki pystyy työskentelemään erittäin kapeassa, jopa mm:n levyisessä käytävässä ja suurin nostokorkeus voi olla yli 16 metriä. Kuljettaja ohjaa toimintoja trukkimallista riippuen joko alhaalla tai ylhäällä istuen. Alhaalta ohjattaessa lavojen käsittelyä voidaan seurata esimerkiksi haarukoihin asennettavan kameran ja monitorin avulla. Kombitrukissa, jota voidaan käyttää myös keräilyyn, kuljettaja nousee ylös ohjaamon mukana. Vetotrukit Vetotrukki on hyvä vaihtoehto keräilyyn ja kuljettamiseen monenlaisissa käyttöympäristöissä niitä on käytössä mm. lentokentillä, sairaaloissa ja tehtaissa. Vetotrukin avulla kuljettaja saa siirrettyä esimerkiksi rullakot, kärryt ja muut kuormat paikasta toiseen tehokkaasti pidemmilläkin kuljetusmatkoilla kg max 12 km/t

7 Case parketti Romanoff Uusi vastapainotrukki tuli aiemman työpariksi. Erikoistrukit Parketti Romanoff luotti jälleen Roclaan Erikoistrukki tarkoittaa tiettyyn tehtävään esimerkiksi paperirullien käsittelyyn tai muuhun asiakkaan tarpeeseen suunniteltavaa trukkia. Erikoistrukit vastaavat asiakkaan erityistarpeisiin. Niiden valmistuksessa on kyse aina suunnittelutyöstä, ja muutokset vaihtelevat hyvinkin pienestä lisävarustelusta suuriin runkomuutoksiin asti. Pieniä muutoksia ovat mm. poikkeavat haarukkamitat tai rungon galvanointi ja suuria trukin muokkaaminen paperirullakuljetukseen sopivaksi. Käsikäyttöiset laitteet Trukkien lisäksi varastotyössä tarvitaan usein myös käsikäyttöisiä tuotteita, kuten haarukka-, saksi- ja pinoamisvaunuja. Haarukkavaunut ovat kestäviä työkaluja päivittäiseen kuormalavojen siirtelyyn, kun siirtomatkat ovat lyhyitä. Punnitsevilla haarukkavaunuilla materiaalien siirto ja punnitus voidaan hoitaa samanaikaisesti. Saksivaunut ovat apuvälineitä pakkaamiseen, purkamiseen tai lavojen käsittelyyn. Saksivaunusta saa helposti oikeankorkuisen ergonomisen työtason, mikä vähentää selän kuormittumista ja nopeuttaa työtä. Akulla toimiva saksivaunu soveltuu usein toistuviin nostoihin. Nostamiseen ja kuljettamiseen tarkoitetut pinoamisvaunut tuovat tehokkuutta tuotantotiloissa, pienissä varastoissa ja myymälöissä. Ne parantavat myös työergonomiaa. Pinoamisvaunuja on saatavilla käsikäyttöisinä ja sähköisellä nostolla varustettuina. Parketti Romanoffin varastossa Vantaan Piispankylässä käy aikamoinen vilske. Hyväntuuliset varastomiehet kuljettavat trukeilla parkettipaketteja varaston hyllyille ja ulkona odottaviin pakettiautoihin. Vuodesta 1979 toiminut perheyritys työllistää nyt noin 50 henkilöä. Varasto, myyntinäyttely ja konttori löytyvät kaikki saman katon alta. Tänä päivänä Parketti Romanoffin tuote-portfolio koostuu parketeista, laminaateista, vinyyleistä ja korkeista. Edustuksessa on oman ELLETT-malliston lisäksi laaja valikoima eri tuotemerkkejä. Parketti Romanoffin toimintafilosofiaan kuuluu nopea toimitus, joten varastossa on oltava jatkuvasti hyvä valikoima tuotteita. Piispankylän parin tuhannen neliön varastoon tuleekin kahden kolmen viikon aikana sata uutta tavaralavaa. Kaikkiaan varaston läpi kulkee vuosittain neliötä parkettia ja laminaattia. Trukkeja tarvitaan, jotta toimitukset ja varastointi sujuisivat. Aivan ensimmäisen, Halla-merkkisen trukin jälkeen varastoomme hankittiin vuonna 2003 Cat Lift Trucks -vastapainotrukki Roclasta. Se on yhä käytössä ja toimii erittäin hyvin, Vesa Kröger Parketti Romanoffilta kertoo. Kesäkuun alussa 2012 vanha trukki sai rinnalleen isoveljen, upouuden Cat Lift Trucks 48V -malliston sähkökäyttöisen vastapainotrukin. Parketti Romanoffille toimitettu kone oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Halusimme mahdollisimman samanlaisen trukin kuin aiempikin. Se johtui siitä, että tarpeemme olivat samat kuin aiemmin, ja käytössä ollut Roclan valmistama trukki oli havaittu hyväksi ja mittasuhteiltaan varastoomme sopivaksi. Roclan trukkivalikoima kattaa niin varasto- kuin vastapainotrukit. Kerrallaan voi tilata vaikka vain yhden trukin kuten teki Parketti Romanoff. Vertailimme 3 4 merkkiä ja päädyimme jälleen Roclaan. Hintakin näytteli valinnassa isoa osaa. Ja onhan sekin totta, että Rocla on alalla tunnettu tekijä ja myös sen verran iso toimija, että voimme luottaa siihen, että yritys on ja pysyy. Varastomiehet ovat jo liimanneet uuden trukin kylkeen Roclan huollon puhelinnumerot sisältävän tarran. Apu on puhelinsoiton päässä, jos pulmia tulee. Vertailimme 3 4 merkkiä ja päädyimme jälleen Roclaan. Hintakin näytteli valinnassa isoa osaa. Lisäksi Rocla on alalla tunnettu tekijä ja sen verran iso toimija, että voimme luottaa siihen, että yritys on ja pysyy, toteaa Vesa Kröger Parketti Romanoffilta. Yhdellä latauksella koko työvuoro Olemme ulkoistaneet varastopalvelumme eli täällä työskentelee kolme vuokramiestä, jotka kaikki ovat käyneet Roclan trukinajokurssin, Vesa Kröger kertoo. Varastomiehet tekevät päivän aikana toki monenlaista muutakin kuin ajavat trukeilla. Kumpikin Cat Lift Trucks -vastapainotrukki on ahkerassa käytössä. Parketti Romanoffilla tavaraa liikutellaan sekä sisällä varastossa että ulkona. Trukeilla myös puretaan rekat. Sähkökäyttöisten laitteiden kertalataus riittää 1 2 päiväksi. Koneilla ajetaan kello 7 17 välisenä aikana, mutta ne eivät ole jatkuvasti käytössä. Kröger kertoo panneensa merkille vastapainotrukin uudet ominaisuudet, kuten esimerkiksi mäkijarrun. Siitä on varmasti hyötyä niille, jotka tekevät työtä vinoilla pinnoilla. 17 vuotta varastossa työskennelleellä Mika Autiollakin on upouudesta trukista jo selvä käsitys: Tässä on aiempaa herkempi ohjaus. Kallistukset toimivat hyvin ja tämä kääntyy keskiakselinsa ympäri, mikä on hyvä ominaisuus kapeissa hyllyväleissä. Hyvää on myös se, että lasikatto suojaa sateelta, kun liikkuu ulkona. Kekseliäs ja kokenut kuski heittää haasteen myös tulevien trukkien suunnittelijoille: Kun saisi tähän vielä lentokonekellon, joka näyttäisi, milloin sakarat ovat suorassa. Ja toinen toive olisi se, että trukilla saisi painettua myös alaspäin voimalla.

8 12 13 Vastapainotrukit Vastapainotrukit ovat yleisin trukkityyppi. Ne soveltuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin: eri malleja käytetään sekä sisällä että ulkona muun muassa tavaroiden varastointiin, purkuun ja lastaukseen. Vastapainotrukki toimii nimensä mukaisesti vastapainoperiaatteella: mitä suurempi vastapaino trukin takana on, sitä painavampaa kuormaa sillä pystyy nostamaan. Vastapainotrukkien valikoima on laaja. Pienimpien mallien nostokyky on kilon luokkaa, kun taas suurikokoisimmissa ja tehokkaimmissa dieselmalleissa kapasiteetti voi olla moninkertainen. Vastapainotrukkien pääasiallisia valintakriteerejä ovatkin useimmiten nostokapasiteetti sekä käyttöympäristö ja käyttövoima. Käyttövoimavaihtoehdot Vastapainotrukeissa käyttövoimana on yleensä joko sähkö, nestekaasu tai diesel. Sisätiloissa käytetään pääosin hiljaisia ja vähäpäästöisiä sähkötrukkeja. Varastojen ja muiden sisätilojen lisäksi sähkökäyttöiset mallit sopivat myös satunnaiseen ulkokäyttöön esimerkiksi kuorma-autojen lastaukseen. Nestekaasutrukkeja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Dieselkäyttöisiä vastapainotrukkeja käytetään pääasiassa ulkona. Dieseltrukit voidaan varustaa suodattimella, mikäli niitä käytetään sisätiloissa. Jos trukkia käytetään yleisillä kulkuväylillä, on se rekisteröitävä ja trukilla on oltava liikennevakuutus. Hankintaa tehtäessä on hyvä ottaa huomioon trukkiakkujen lataamiseen ja polttoaineiden täydennykseen liittyvät järjestelyt. Sähkötrukki Cat EP15PNT Valinnanvaraa riittää Polttomoottorilla varustetut vastapainotrukit ovat tavallisesti nelipyöräisiä. Sähkökäyttöisiä vastapainotrukkeja on tarjolla sekä kolme- että nelipyöräisinä. Kolmipyöräinen trukki kääntyy nelipyöräistä näppärämmin ja kykenee liikkumaan ketterämmin ahtaissa tiloissa. Nelipyöräinen trukki on jonkin verran vakaampi käyttää. Vastapainotrukkeja voidaan räätälöidä eri tarkoituksiin runsaan lisälaite- ja varustevalikoiman avulla. Esimerkiksi vastapaino- ja työntömastotrukkeihin on saatavana lämmitetty tai ilmastoitu kuljettajan hytti, mikä suojaa kuljettajaa ulkona avo-ohjaamoa paremmin. Saatavilla on myös paalipihtejä, mattopuomeja, rullapihtejä, asetinlaitteita jne. Tärkeimpiä tehtäviä trukkeja valittaessa on oikean nostokorkeuden määrittäminen. Nestekaasutrukki CAT GP-25N(2) Dieseltrukki CAT DP-35N(2)

9 Case Satotukku Abbotin ansiosta kiinteät kulut kuriin Tärkeintä on, että kiinteät kulut saadaan pidettyä minimissä. Kyllähän kuka tahansa ymmärtää, että muuttuvat kulut kasvavat, jos myynti kasvaa. Mutta hiljaisemman myynnin aikana kiinteiden kulujen kasvaminen ei ole kannattavan liiketoiminnan kannalta tehokasta. Järkevä logistiikkavastaava yrittääkin omalta osaltaan karsia turhat kulut minimiin. Tätä mieltä on Satotukun logistiikkapäällikkö Jussi Mikkola. Satotukulla on puolen vuoden ajat ollut pilottikäytössä Roclan uudistettu Abbot-järjestelmä. Abbot on trukkien käyttöä tutkiva etädiagnostiikkajärjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa trukkien käyttöasteesta ja käyttötavoista. Mikkolan mukaan järjestelmän edut tulivat selväksi heti. Rehellisesti sanottuna lähdimme mukaan pilottiasiakkaaksi, koska Roclan myyntimies asian niin hyvin esitti, mutta heti ensimmäisten kuukausien jälkeen huomasimme, että Abbot tuo meille säästöjä kiinteisiin kuluja, Mikkola kertoo. Satotukulla on rental-sopimus Roclan kanssa. Yritys on määritellyt kullekin trukille käyttöastetavoitteet. Abbotin ansiosta Satotukku pystyy seuraamaan, täyttyvätkö tavoitteet. Meidän toiminnassa vuorokaudessa on erilaisia kiirehuippuja, jolloin meillä on eniten henkilöitä työvuorossa. Todellisen trukkitarpeen arviointi on tähän asti ollut hankalaa, koska tarve arvioidaan helposti kiireajan mukaan. Abbotin ansiosta saamme nyt tarkkaa infoa siitä, mikä kunkin trukin todellinen käyttö on, Mikkola selvittää. Mikkolan mukaan trukkeja käytetään tosiasiassa vähemmän kuin alun perin on kuviteltu, mikä saattaa jossain vaiheessa tarkoittaa myös trukkimäärän pienentämistä. Selvää säästöä siis. Abbot tuottaa Mikkolalle viikoittaiset raportit, joissa grafiikka kertoo, milloin kukin trukki on ollut liikenteessä ja kuka sillä on ajanut. Jokaisella trukinkäyttäjällä on oma henkilökohtainen avain, jolla trukki käynnistyy. Rehellisesti sanottuna lähdimme mukaan pilottiasiakkaaksi, koska Roclan myyntiedustaja esitti asian niin hyvin. Ensimmäisten kuukausien jälkeen huomasimme, että Abbot tuo meille säästöjä kiinteisiin kuluihin, kertoo logistiikka päällikkö Jussi Mikkola. Abbot tuo meille myös tärkeän työturvallisuusnäkökulman. Abbot-avaimen ansionsa voimme olla varmoja siitäkin, että kutakin trukkia liikuttaa vain siihen trukkimalliin koulutettu henkilö. Esimerkiksi vastapainotrukeilla saa ajaa vain he, joilla on siihen osaamista. Samalla näkyy myös se, kuinka trukeilla on ajettu, onko niillä kolaroitu tai hurjasteltu. Tässä asiassa Abbot-raportit ovat vahvistaneet ihan omaan silmän havaintoja. Toiset ovat hurjapäisempiä kuin toiset, Mikkola toteaa. Satotukulla toimintaa on läpi yön. Yöllä autoja lastaavat kuljetusliikkeiden omat kuljettajat. Abbotin ansiosta myös heidän käyttönsä saadaan tilastoitua. Abbot raportoi myös trukkien seisokkiajat sekä sen, johtuuko trukin toimimattomuus kolarista vai trukin rikkoutumisesta. Tämä tuo paineita myös Roclalle ja trukkihuollon nopeudelle. Nyt näemme myös senkin, kuinka nopeasti Rocla huoltaa trukit, sillä Abbot rekisteröi myös toimimattomuudesta johtuvat seisokit, Mikkola muistuttaa. Ja kehuu, että Roclan huolto on hoitanut hommansa esimerkillisesti. Faktaa yrityksestä: 1967 perustettu Satotukku on yksi maan suurimmista vihannes- ja hedelmätukuista sekä maahantuojista. Satotukulla on maan laajin valikoima kotimaisia ja ulkomaisia luomutuotteita. Satotukku toimittaa vihanneksia ja hedelmiä vähittäiskaupoille, alueellisille tukuille sekä teollisuudelle.

10 Case olvi Case valio automaattitrukit Automaattitrukki (AGV, Automated Guided Vehicle) on ilman kuljettajaa toimiva lähisiirtolaite. Automaattitrukit tarjoavat tehokkuutta ja luotettavuutta päivittäiseen tavarankäsittelyyn niin erilaisilla teollisuusaloilla kuin jakelukeskuksissakin. AGV-järjestelmässä tietotekniikka ja trukkitekniikka yhdistyvät kustannustehokkaaksi osaksi asiakkaan logistista prosessia. Paikalleen asennettuihin kuljetinjärjestelmiin verrattuna automaattitrukit tarjoavat kustannusetuja esimerkiksi joustavuutensa ansiosta. Automaatio on varteenotettava vaihtoehto esimerkiksi toistuviin, rutiininomaisiin lavojen, häkkien, kuljetusalustojen tai rullien siirtoihin ja keräilyyn, sekä tuotannon ja varaston väliseen liikenteeseen. Erityisen hyvin automaattitrukki sopii kaksi- ja kolmivuorotyöhön. Rutiinisiirtojen automatisointi vapauttaa osaavat trukinkuljettajat vaativampiin ja monipuolisempiin tehtäviin. Automatisointi vähentää myös virheiden ja vahinkojen määrää. Automaattitrukit toimivat rajatulla alueella pääasiassa sisätiloissa. Ohjaus voi tapahtua esimerkiksi laserin ja seinille sijoitettavien heijastimien avulla tai lattiaan sijoitetun sähköjohtimen induktiokenttää seuraamalla. Edullista ja nopeaa Automaatioon siirtyminen on edullista ja nopeaa. Takaisinmaksuaika pystytään laskemaan tarkasti, ja esimerkiksi muutaman kuljetustehtävän sisältämä järjestelmä maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan neljässä kuukaudessa. Automaatio on nykyisin realistinen vaihtoehto pienemmillekin yrityksille ja myös sellaisiin tilanteisiin, joihin tarvitaan vain yksi automaattitrukki. Automaattitrukin kuukausikulu vastaa yhden trukki-kuljettaja-yksikön kuukausikulua. Yksittäisen automaattitrukin voi myös vuokrata. Koko logistinen prosessi AGV-järjestelmineen on mahdollista ulkoistaa. AGV toi tehokkuutta ja turvallisuutta juustotehtaalle Valion Vantaan juustotehtaalla käy kuhina. Siellä valmistuvat konsernin sulatejuustot ja pakataan juustoraasteet. Vantaan tehtaalta lähtee päivittäin kymmeniä juustokuormia ympäri Suomea ja vientiin mm. Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. Vuodessa erilaisia juustotuotteita valmistuu kaiken kaikkiaan 35 miljoonaa kiloa. Valio Vantaan tehdas valitsi Roclan automaattitrukin hoitamaan täysien tuotelavojen kuljetusta tuotannosta kelmunkäärintäpisteelle. Aiemmin sama lavansiirto tehtiin trukilla. Tila on ahdas ja siirrettävä matka vain muutamia metrejä. Tehtävä oli stressaava ja työsuojelullisesti haasteellinen, muistelee logistiikkavastaava Tiina Kujala alkutilannetta. Työn yksitoikkoisuutta lisäsi myös se, että lavoja valmistuu muutaman minuutin välein eikä valmiita lavoja voi jättää pitkäksi aikaa seisomaan, jottei linja tukkeudu. Niinpä manuaalisesti siirtoja tehtäessä kuskin piti koko ajan olla valmiina siirtämään valmis lava käärintäkoneelle. Pohdimme, että miksi pitäisi pistää ajatteleva ihminen tekemään yksitoikkoista työvaihetta. Halusimme löytää asiaan jonkun uuden ratkaisun, kertoo puolestaan tehtaanjohtaja Heikki Mäkelä. Mäkelä otti yhteyttä Roclaan. Tarve ja palvelu löysivät nopeasti toisensa, sillä Roclan ammattilaiset ottivat Valion haasteen vastaan. Yhdessä löytyikin ratkaisu, joka sopi Valion tilanteeseen. Nyt lavoja siirtelee Roclan automaattitrukki. Roclan ratkaisumyyjät kävivät meillä pariinkin otteeseen mittanauhojen kanssa mittaamassa työtilan. He todella paneutuivat meidän tilanteeseen ja niihin tarpeisiin, joita meillä on, Kujala kiittelee. Nyt Penaksi nimetty Rocla ATX on ollut käytössä reilun vuoden ajan. Pena on täyttänyt odotukset. Henkilöstö on ottanut automaattitrukin hyvin vastaan. Automaattitrukki on lisännyt työturvallisuutta, sillä turvalaitteiden ansiosta trukki ei törmää. Sen käyttäminen on helppoa. Koko tuotantohenkilöstö kävi peruskoulutuksen ja muutama henkilö kustakin vuorosta koulutettiin erikseen pääkäyttäjiksi. Alussa Roclan HelpDesk -palvelu oli kovassa käytössä, mutta alkukankeuden jälkeen kaikki on mennyt todella hyvin, Kujala kehuu. Tehtaanjohtaja on ylpeä ATX:n tuomasta imagoarvosta. Amerikkalaiset kollegamme huomioivat heti automaattitrukin vierailullaan, heillä kun on yhä käytössä vanhaa tekniikkaa, Mäkelä lisää. Rocla automaattitrukkien voittokulku Valion tehtailla on saanut jatkoa. Oltermanni-tehdas on ottanut käyttöönsä useamman automaattitrukin järjestelmän Haapavedellä. Rocla ATX on ollut käytössä Valion Vantaan tehtaalla reilun vuoden ajan. Henkilöstö on ottanut automaattitrukin hyvin vastaan. Automaattitrukki on lisännyt työturvallisuutta, sillä turvalaitteiden ansiosta trukki ei törmää. Sen käyttäminen on helppoa, toteaa logistiikkavastaava Tiina Kujala.

11 18 19 Käyttövoimavaihtoehdot Sähköakut Varastotrukit ja muut sisäkäyttöön tarkoitetut trukit saavat käyttövoimansa sähköakuista, joiden jännite on volttia. Normaalisti akun valinnassa pyritään siihen, että akku kestää yhdellä latauksella vähintään yhden työvuoron. Sähkötrukit ja akkujen käyttö Akun kunnosta huolehtiminen on yksi sähkötrukin tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä. Akun kestävyyden kannalta se olisi hyvä purkaa noin 20 prosentin varaustasoon ja varata sitten täyteen, mikäli olosuhteet tai työvuorot sen vain sallivat. Nykyiset trukit säädetään niin, että varaustilan mittari näyttää tyhjää kun akku on varattava uudelleen. Normaali trukkiakku kestää noin sykliä (vastaa noin viiden vuoden käyttöä), jonka jäl- Nestekaasu tai diesel Nestekaasun tai dieselin kohdalla on kiinnitettävä erityishuomiota polttoainetäydennyksen toteuttamiseen. Polttoaineen lisäyksen ajaksi moottori on aina pysäytettävä, seisontajarru tulee kytkeä päälle ja kuljettajan on poistuttava trukista. Nestekaasutrukit Nestekaasu on palava, väritön ja voimakkaasti hajustettu kaasu, joka kaasupullossa on nestemäisessä muodossa. Nestekaasu on 1,5 kertaa ilmaa raskaampaa. Tämä tekee nestekaasuvuodosta erityisen vaarallisen, koska se kerääntyy kaapelikanaviin, lattiakaivoihin yms., joista sitä on vaikea tuulettaa pois. Siirrettäviä nestekaasusäiliöitä tai nestekaasukäyttöisiä trukkeja ei saa varastoida tai pysäköidä lähelle lämmityslaitteita, avotulta tai muita syttymisvaaran aiheuttavia lähteitä eikä lähelle huoltosyvennyksiä, hissikuiluja tai muita vastaavia alu- keen sen kennot on vaihdettava. Akkuvaraajien tulee soveltua koneiden akuille ja koneiden käyttörytmeille. Varausaika vaihtelee varaajasta riippuen 6 ja 14 tunnin välillä. Varauksen jälkeen akuille suositellaan noin kahden tunnin vuorokautista lepoaikaa, jotta niiden lämpötila ei nousisi liian korkealle. Akut kehittävät varautuessaan vetykaasua, joka on räjähdysherkkää jo pienenä pitoisuutena ilman seassa esiintyessään. Sen tähden akun ja varaamon riittävä tuuletus on syytä varmistaa. Jos luonnollinen ilmanvaihto ei riitä, tarvitaan koneellista tuuletusta. Mikäli akkujen varaaminen tapahtuu erillisessä varaamossa, se on syytä suunnitella yhteistyössä paikallisten paloviranomaisten kanssa. Tupakointi on kielletty akkujen varaamiseen tarkoitetulla alueella. eita. Kun nestekaasukäyttöinen trukki pysäköidään, säiliön venttiili tulee sulkea. Vain opastettu henkilö esimerkiksi trukinkuljettaja saa vaihtaa trukin nestekaasusäiliön. Dieseltrukit Järeimmissä vastapainotrukeissa käyttövoimana on tavallisesti nestemäinen polttoaine yleisimmin diesel. Palovahinkojen ehkäisemiseksi dieseltrukkien polttoainetäydennys on suoritettava vain tähän tarkoitukseen varustetuilla paikoilla. Täydennyspaikan tulee sijaita ulkona sellaisessa paikassa, jossa syttyvä palo ei pääse leviämään muualle. Avotulen käyttö ja tupakointi on kielletty täydennyspaikan läheisyydessä. Moottoria ei saa käynnistää ennen kuin täyttölaitteisto on poistettu trukista, täyttöaukko suljettu ja mahdollisesti yli valunut polttoaine on pyyhitty. akun vaihto Tarvittaessa yhdelle trukille voidaan hankkia kaksi nimikkoakkua, joista toista varataan sillä aikaa, kun toinen on käytössä. Tämä järjestely tuo etua myös akulle akku puretaan noin 20 prosentin varaustasoon, jonka jälkeen se varataan kerralla täyteen. Akun vaihto vie aikaa muutaman minuutin. Akunvaihtolaitteet ovat tarpeen silloin, kun trukilla ajetaan useassa vuorossa, eikä trukkia haluta seisottaa ladattavana. Yleinen tapa vaihtaa akku on nostaa se pois trukista joko toisella trukilla tai nosturilla. Erillisellä akunvaihtolaitteella vaihto sujuu turvallisesti ja nopeasti. Tyhjä akku vedetään trukista akunvaihtolaitteen rullien päälle ja vierestä työnnetään täysi akku tilalle. Pienimmissä lavansiirtäjissä käytetään akunvaihtokarusellia, johon akku nostetaan roikkumaan ketjuista nousevien haarukoiden avulla. Tämän jälkeen karusellia pyöritetään, jolloin siinä valmiiksi roikkuva, varattu akku voidaan laskea paikalleen trukin nousevien haarukoiden avulla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää nosturia. Kun käytettävien trukkien määrä on suuri, puhutaan usein akunvaihtojärjestelmästä, johon on sisällytetty sekä akunvaihtolaitteet, vesitys ja lataus tehokkaasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Akkuja saa vaihtaa ja varata vain tehtävään nimetty ja opastettu henkilö esimerkiksi trukinkuljettaja. Varaamisen jälkeen tulee tarkistaa akkuveden riittävyys. Suositeltavaa on lisätä akkuvettä noin kerran viikossa. Vaihtoehtona huoltovapaat geeliakut Yleensä trukeissa käytetyt sähköakut perustuvat rikkihapon käyttöön akkunesteenä. Tällainen akku vaatii jatkuvaa nesteen määrän tarkkailua ja vesitystä, sillä hapon laimennukseen käytetty akkuvesi haihtuu ja sitä täytyy aika ajoin lisätä. Akkuun lisätään ainoastaan puhdistettua akkuvettä ei koskaan akkuhappoa, jotta akkunesteen happopitoisuus ei nousisi liikaa. Tarjolla on myös huoltovapaita akkuja, jotka eivät tarvitse vesitystä. Geeliakussa käytetään akkunesteen sijasta hyytelöä, joka höyrystyy käytössä niin vähän, että haihtumista ei merkittävästi akun elinkaaren aikana tapahdu. Näin akku on mahdollista sulkea lähes ilmatiiviiksi. Huoltovapaita geeliakkuja kutsutaankin joskus suljetuiksi akuiksi. Akunvaihtolaitetta käyttämällä työntömastotrukkia pystytään käyttämään keskeytyksettä. Tyhjä akku vedetään trukista akunvaihtolaitteen rullien päälle ja vierestä työnnetään täysi akku tilalle. Varaamisen jälkeen tulee tarkistaa akkuveden pinta. Suositeltu tapa on lisätä akkuvettä noin kerran viikossa. Kuvassa automaattinen vesitys. Geeliakku tarvitsee erikoisvaraajan ja sen lataus kestää muutaman tunnin kauemmin kuin tavallisen akun lataaminen. Geeliakku soveltuukin parhaiten lähinnä yksivuorokäyttöön, jolloin akku saa latautua yön yli. Geeliakun hankintahinta on jonkin verran perinteistä akkua korkeampi, mutta elinkaarikustannuksiltaan suljettu akku voi tulla jopa tavallista akkua edullisemmaksi.

12 20 21 valinnaisvarusteet ja lisälaitteet Trukkien lisälaitteiden ja varusteiden valikoima on erittäin laaja ulottuen akuista, renkaista, haarukoista, mastoista ja muista perusvarusteista käyttöturvallisuuteen ja -ergomiaan vaikuttaviin lisälaitteisiin. Trukin hankinnan yhteydessä on järkevää ratkaista myös varusteiden ja lisätarvikkeiden tarve. Niiden avulla avulla trukkeja voidaan räätälöidä monenlaisiin eri tarkoituksiin. vastapaino- ja työntömastotrukkeihin on saatavana lämmitetty kuljettajan hytti, mikä suojaa kuljettajaa kylmissä käyttöolosuhteissa huomattavasti avo-ohjaamoa paremmin. Mastot ja mastojen lisälaitteet Mastoja on valittavissa erilaisilla nostokorkeuksilla. Lisäksi mastoihin on saatavilla erilaisia lisälaitteita, kuten esimerkiksi haarukoita, henkilönostimia, rullapihtejä, paalipihtejä ja kääntölaitteita. Ergonomia ja käyttömukavuus Tarjolla on runsaasti ergonomiaan ja käyttömukavuuteen liittyviä varusteita (esimerkiksi penkit, radiot ja ilmastointi) ja turvallisuuteen vaikuttavia laitteita kuten varoitusvaloja, peruutusvaroittimia, lisävaloja, sammuttimia jne. Varusteet erikoisolosuhteisiin Myös erikoisolosuhteisiin liittyvät varusteet kannattaa valita hankinnan yhteydessä. Esimerkiksi Yritysilme näkyviin Brändikuoret trukkeihin Roclan varastotrukkeihin on mahdollista hankkia asiakkaan yritysilmeen mukaiset brändikuoret, jotka yhdistävät trukin asiakkaan brändikokonaisuuteen. Brändikuorilla yritys voi vahvistaa omaa yrityskuvaansa myös varastotoiminnoissa niin vierailijoiden kuin omien työntekijöidenkin silmissä. Design-kuoret ovat vaihdettavia, joten yrityksen logon tai värimaailman muuttuessa trukkien ulkoasu saadaan nopeasti vaihdettua uuden yritysilmeen mukaiseksi. Renkaat käytön mukaan Akkujen ohella trukkien perusvarustukseen kuuluvat renkaat ovat yksi trukin kuluvimmista osista. Renkaiden käyttöikään vaikuttavat mm. lattioiden kunto, trukilla kuljetettavan kuorman massa ja toimintaympäristön siisteys. Varastotrukkien renkaat on useimmiten tehty kulutusta kestävästä ja elastisesta polyuretaanista. Liukkailla alustoilla, kuten märillä lattioilla tai pakkasvarastoissa, vetopyöräksi voi valita kumisen tai uritetun vetopyörän. Vastapainotrukeissa käytetään yleensä kumipyöriä. Ne voivat tarpeista ja käyttöolosuhteista riippuen olla joko kimmo- tai joustokumia tai ilmatäytteisiä. Reaaliaikaista tietoa Abbot-etädiagnostiikkalaite Abbot on Roclan kehittämä palvelu, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa trukkien käyttöasteesta ja käyttötavoista. Trukkiin asennettava Abbot-yksikkö rekisteröi kaikki tarpeelliset trukin käyttöön liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi ajon eteen- ja taaksepäin, haarukoiden nostot ja laskut, trukkiin kohdistuneet törmäykset, akun jännitteen ja moottorin tilan. Abbot voidaan asentaa kaiken merkkisiin ja tyyppisiin trukkeihin. Abbotiin voidaan liittää myös kuljettajantunnistus, mikä estää asiattoman trukin käytön ja pitää kirjaa siitä, kuka kulloinkin on trukkia ajanut. Trukissa oleva Abbot-yksikkö lähettää tiedot palvelimelle matkapuhelinverkon tai langattoman lähiverkon Äänikeräilyn tueksi Visual Assistant -keräilynäyttö Roclan keräilytrukkeihin on saatavana Visual Assistant -keräilynäyttö. Perinteisesti äänikeräilyssä keräilijä ajaa trukkia saaden kuulokkeisiin tiedon vain seuraavasta keräyspaikasta, minkä kohdalle hän pysäyttää trukin. Audiovisuaalisessa keräilyssä keräilijä saa tämän lisäksi näytölle tiedot seuraavista keräilykohteista, jolloin hän voi ajaa trukin useamman keräilypisteen keskelle, ja kerätä kaikki kohteet yhdellä pysäyksellä. Näytön hyödyntäminen keräilytyössä vähentää tarpeettomia pysähdyksiä parhaimmillaan 80 % ja lisää keräilytyön tuottavuutta jopa 7 %. kautta. Abbot-palvelimen kautta tiedot ovat helposti selattavissa ja muokattavissa web-selaimen avulla reaaliajassa, ja haluttaessa raportti voidaan toimittaa myös sähköpostilla. Käytöstä saatua tietoa analysoimalla trukkikanta pystytään optimoimaan sekä määrältään että ominaisuuksiltaan oikeanlaiseksi, mikä parantaa sisälogistiikan toiminta- ja kustannustehokkuutta. Abbotin käytön on havaittu myös parantavan työturvallisuutta, sillä se tunnistaa riskialttiin ajokäyttäytymisen ja auttaa tunnistamaan varaston vaaralliset kohdat. Abbot helpottaa laitekannan kunnossapitotarpeiden ennakointia ja mahdollistaa käyttöön perustuvan laskutuksen.

13 22 23 Trukkien käyttöympäristö TÄRKEITÄ TERMEJÄ Käyttöympäristö on merkittävässä roolissa trukkia valittaessa. Trukin valintaan on merkitystä esimerkiksi käyttöympäristön lämpötilalla, lattioiden kunnolla, käytäväleveyksillä ja hyllykorkeuksilla. Poikkeavat olosuhteet Varastotrukit on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa sisätiloissa ja yli nollan asteen lämpötiloissa. Mikäli trukkia käytetään pakkasvarastossa, on se varustettava erillisellä pakkasvarustuksella. Vastaavasti jatkuvasti yli 40 asteen lämpötilassa työskenteleviin trukkeihin asennetaan ns. lämpösuojaus, jossa esimerkiksi komponenttien jäähtymistä tehostetaan ylimääräisillä tuulettimilla ja lämpöeristetään kuljettajan tila. Käyttöympäristöltään poikkeavia paikkoja voivat olla myös räjähdysherkät kaasu- ja liuotinvarastot, joissa työskentelevät trukit saavat erillisen EX-suojauksen, ja esimerkiksi kalankäsittelylaitokset, joissa käytetyt trukit galvanoidaan ja erikoissuojataan korroosion estämiseksi. Lattiat Myös lattioihin tulee kiinnittää huomiota, sillä niiden kantavuus ja kunto vaikuttavat sekä työn sujuvuuteen että turvallisuuteen. Trukit saattavat painaa kuormineen useita tuhansia kiloja. Lattian kestävyyden kannalta on tärkeää renkaista aiheutuva pistekuorma, johon vaikuttaa mm. renkaan koko ja materiaali. Lattian kantavuuden voi selvittää esimerkiksi rakennuksen piirustuksista. Muita lattiassa huomioon otettavia asioita ovat pinnan tasaisuus ja kaltevuudet. Epätasainen lattia, kuopat, kynnykset ym. voivat aiheuttaa ongelmia mm. kuluttamalla renkaita ja aiheuttamalla ylimääräistä tärinää elektronisille osille. Trukkien maavara on suhteellisen matala, joten suuren kuopat, rampit ym. on hyvä ottaa huomioon ennen trukin hankkimista. Joissain tapauksissa trukin rakennetta on mahdollista muuttaa niin, että maavara nousee, mutta useimmiten helpoin ja edullisin ratkaisu on rampin loiventaminen. Vino lattia aiheuttaa trukin ja kuorman painopisteiden siirtymistä tukipinnasta ulospäin, mikä vähentää trukin stabiliteettia. Kannattaa huomata myös se, että jos lattia on vino, kuorma voi nostettaessa osua hyllyihin. Hyllyt ja käytävät Varastotrukkia hankittaessa tulee kiinnittää huomiota myös varaston hyllyihin ja käytävätilaan. Useissa varastoissa tila on optimoitu tarkkaan, eikä hyllyjen väliin jääville käytäville ole haluttu jättää yhtään ylimääräistä tilaa. Käytäväleveydet on otettava huomioon trukin valinnassa: trukin pitää mahtua työskentelemään pienissäkin käytävissä. Tässä yhteydessä puhutaan usein Ast- tai Ast3- mitasta, jotka lasketaan lavan kääntymiseen vaadittavan tilan, trukin kääntösäteen ja turvavälin perusteella. Ast- tai Ast3-mitat ilmoittavat trukkikohtaisen työkäytäväleveyden, joihin vaikuttavat mm. käsiteltävän kuorman koko ja esimerkiksi työntömastotrukissa akun koko. Kapeakäytävätrukit on suunniteltu niin, että ne eivät käänny käytävässä, vaan kuormia voidaan käsitellä sivuilta esimerkiksi teleskooppi- tai kääntöhaarukalla. Itse työkäytävän lisäksi näille trukeille on otettava huomioon ns. kääntymiskäytävä, johon kapeakäytävätrukki kääntyy työkäytävästä. Nostokorkeus Nostokorkeus mitataan lattiatasolta haarukan yläpintaan. Nostokorkeuden määrittäminen on usein yksinkertaista täytyy vain tietää, kuinka ylös kuorma tulee nostaa. Yleensä varastossa nostokorkeuden määrää ylimmän vaakapalkin korkeus. Oikea nostokorkeus saadaan selville, kun vaakapalkin korkeuteen lisätään standardilavoja käytettäessä 200 mm (hyllytettävän lavan tulee nousta hieman hyllytason yläpuolelle, jotta se voidaan työntää hyllyyn). Nimelliskapasiteetti Nimelliskapasiteetti kertoo, kuinka raskaan kuorman trukilla voi tietyllä painopiste-etäisyydellä nostaa maasta. Trukin valmistaja ilmoittaa nimellis- eli nominaalikapasiteetin trukin tyyppikilvessä. Kilvessä ilmoitetaan myös, millä painopisteetäisyydellä kyseinen kapasiteetti on voimassa. Esimerkiksi kg 600 mm PPE -merkintä tarkoittaa, että trukin nimelliskapasiteetti on kg, kun kuorman painopiste on 600 mm etäisyydellä haarukkakelkasta. Kun painopisteen etäisyys kelkasta kasvaa, vähenee trukin sallittu nostokapasiteetti. Jäännöskuorma Trukin jäännöskuorma kertoo sen, kuinka korkealle tietyn painoista tavaraa saa nostaa. Jäännöskuorma ei riipu siitä, jaksaako trukki nostaa kyseisen kuorman, vaan siitä, kuinka vakaa trukki on. Eri korkeuksien jäännöskuormat selvitetään valmistajan tekemällä stabiliteettitestillä, jossa määritetään trukin kaatumisalttius erilaisilla kuormilla. Ylärakennekorkeus Ylärakennekorkeus kertoo, kuinka korkea trukki on korkeimmillaan. Trukkia ja mastoa valittaessa tulee kiinnittää huomiota mm. hyllykäytävän kohdalla katossa oleviin valaisimiin, ilmastointiputkiin, sprinklereihin ym. rakenteisiin, joihin maston yläosa voi osua tavaraa siirreltäessä. Alarakennekorkeus Alarakennekorkeus kertoo sen, kuinka matala trukki on matalimmillaan. Alarakennekorkeus ratkaisee esimerkiksi sen, mahtuuko trukilla kulkemaan hyllyjen ali tehdyistä käytävistä ja oviaukoista. Mikäli trukilla lastataan kuorma-autoja, on valittava sellainen trukin ja maston yhdistelmä, jonka alarakennekorkeus mahdollistaa trukin ajamisen auton kuormatilaan. Alarakennekorkeuteen voidaan vaikuttaa valitsemalla trukkiin yksi-, kaksi-, kolme- tai nelivaihemas- to. Vaiheiden määrä kertoo, kuinka monessa osassa masto menee teleskooppimaisesti kasaan. Kolmevaihemaston (triplex) alarakennekorkeus on kaksivaihemastoa (duplex) pienempi, jonka alarakennekorkeus on puolestaan pienempi kuin yksivaihemastolla (simplex). Vapaanosto Vapaanostolla tarkoitetaan sitä nostokorkeutta, minkä verran trukin haarukoita voidaan nostaa trukin alarakennekorkeuden nousematta. Kaikissa mastoissa tätä ominaisuutta ei ole, ja maston korkeus alkaa kasvaa heti kun haarukoita nostetaan. Työkäytäväleveys Työkäytäväleveyteen vaikuttavat mm. käsiteltävän kuorman koko ja esimerkiksi työntömastotrukissa akun koko. Mitattaessa työkäytäväleveyttä tulee ottaa huomioon se, että lavat tulevat hyllystä hieman ulos. Leveyden mittaaminen tulee tehdä lavasta lavaan eikä hyllystä hyllyyn. Haarukkapituus ja -leveys Haarukkapituus ja -leveys tulee sovittaa taakan mukaan. Yleinen haarukkapituus on mm, mikä on 50 mm lyhyempi kuin x mm:n kokoinen FIN-lava tai x 800 mm:n kokoinen EURlava.

14 24 25 Kunnossapito ja turvallisuus Kuljettajien koulutuksella ja trukin huolellisella tarkastuksella ja huollolla lisätään omaa ja työtovereiden turvallisuutta, vähennetään materiaalivahinkoja, pidennetään trukin käyttöikää sekä parannetaan työn tehokkuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta. Suomessa sattuu vuosittain trukkiliikenteessä tuhansia onnettomuuksia. Osa onnettomuuksista rajoittuu materiaalivahinkoihin, mutta suuressa osassa myös trukkien kanssa työskentelevät henkilöt saavat eriasteisia vammoja. Vaikka osa onnettomuuksista johtuukin valvontaan tai työskentelyolosuhteisiin liittyvistä puutteista, on onnettomuustilastoissa myös kuljettajien koulutuksen puutteilla merkittävä osuus. Trukinkuljettajien kouluttaminen turvallisiin työtapoihin ja laitteiden oikeaan käyttöön onkin paras tapa ehkäistä tapaturmariskiä työympäristöissä, joissa trukkeja käytetään. Kuljettajan vastuut Trukinkuljettajan täytyy olla 16 vuotta täyttänyt (matalalle nostavat lavansiirtotrukit) tai 18 vuotta täyttänyt (korkealle nostavat trukit). Hänen tulee myös pystyä hallitsemaan ajamaansa trukkia. Kuljettaja on vastuussa siitä, että trukki on hyvässä kunnossa ja puhdas. Kuljettajan tulee suorittaa huolellisesti hänelle kuuluvat trukin tarkastukset päivittäin ja viikottain. Kuljettajan tulee ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista esimiehelleen. Kuljetuksen aikana kuljettaja vastaa siitä, että hän käyttää trukkia annettujen ohjeiden mukaisesti, ei ylikuormita sitä eikä aiheuta sillä vaaroja muille työntekijöille. Kuljettajalla on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä ottamasta taakkaa, joka vaarantaa turvallisuutta, ja kieltäytyä ajamasta trukilla, joka muodostaa ilmeisen vaaran turvallisuudelle. Jos trukissa todetaan turvallisuutta vaarantavia vikoja tai puutteita, trukki on poistettava käytöstä, kunnes viat tai puutteet on korjattu. Kuljettaja ei saa tehdä korjauksia ilman työnjohdolta saatua lupaa. Työnjohdon vastuut Trukkia saa kuljettaa vain riittävän opastuksen ja koulutuksen saanut työntekijä. Suomessa työnantajalla ollut alkaen lakisääteinen velvollisuus huolehtia siitä, että trukkeja kuljettavilla on kirjallinen lupa ja riittävä ammattitaito (Valtioneuvoston asetus 403/2008). Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä. Työnjohdon tulee myös valvoa, että ajo- ja huolto-ohjeita sekä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Työnantaja on vastuussa myös siitä, että työväline pysyy turvallisena koko sen käyttöiän. Työnantajan on varmistettava työvälineen turvallinen toimintakunto tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja muilla sopivilla keinoilla. Esimiesvastuussa oleville henkilöille tarjolla olevassa vastuukoulutuksessa esimiehet saavat selkeän kuvan tehtäviinsä kuuluvista asioista varaston turvallisuuden näkökohdasta. Kurssilla perehdytään myös työturvallisuuslakiin ja niihin vastuisiin, joita työnantajalla on työntekijöistään. Yli 0,5 metriä nostavat keräilytrukit ja henkilönostimet kuuluvat työturvallisuuslain piiriin ja vaativat vuosittaisen tarkistuksen valtuutetuilta tarkastajilta. Säädöksen (VNp 403/2008) mukaan henkilöä nostavat trukit on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja tämän jälkeen säännöllisin määräajoin. Henkilöitä nostavien laitteiden huollon ja tarkastuksen voivat suorittaa vain tehtävään akkreditoidut tarkastajat. Trukkitarkastuksissa varmistetaan muun muassa, että koneen turvallisuustekijät ovat kunnossa, ajonopeus on oikea, porttien lukitus toimii eikä trukista löydy repeämiä eikä muita turvallisuusongelmia. Lakimääräisellä tarkastuksella varmistetaan, että laitteet ovat turvallisia käyttää. Turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä: l Kuljettajien kouluttaminen l Jalankulun erottaminen trukkiliikenteestä käyttämällä eri ovia, kaiteita ja ajoratamerkintöjä l Trukkien kunto- ja turvallisuustarkastus l Hyvästä näkyvyydestä huolehtiminen risteyksissä ja jyrkissä kaarteissa l Trukin havaittavuuden parantaminen pitämällä aina ajovalot ja peruutusvalot käytössä l Ajopeilien käyttäminen tarvittaessa l Ajoreiteillä olevien vaarakohtien (putket, oviaukot tms.) merkitseminen selvästi l Riittävien opastetaulujen, liikennemerkkien tai varoituspuomien käyttäminen Trukkia ei saa käyttää: l Henkilökuljetukseen ja nostamiseen ilman hyväksyttyjä välineitä l Palo- tai räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa lukuun ottamatta tällaisiin tiloihin tarkoitettuja suojattuja trukkeja l Paikoissa, joissa lattiakantavuus ei riitä l Päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena l Jos trukissa on esimerkiksi jarru-, ohjaus- tai muu työn turvalliseen suorittamiseen vaikuttava vika l Toisen trukin hinaamiseen

15 26 27 trukin hankintavaihtoehdot Onnistunutta trukin hankintaa edeltää yhteistyö, jossa ovat mukana trukkivalmistaja, maahantuoja, jälleenmyyjä ja trukkia hankkiva asiakas. Myös kuljettajan mukanaolo trukin valinnassa ja koekäytössä on todettu tarpeelliseksi. Trukkien valmistajien, maahantuojien ja myyjien tehtävänä on antaa neuvoja, joilla sopiva trukkityyppi voidaan valita erilaisiin tiloihin ja käyttötarkoituksiin. Sopimaton tai kapasiteetiltaan liian pieni trukki voi tulla aikaa myöten kalliiksi suurempien huolto- ja korjauskustannusten sekä lisääntyneiden ajosuoritteiden vuoksi. Jatkuva työskentely kapasiteetin ylärajoilla myös lyhentää trukin ja akun käyttöikää. Elinkaarikustannuslaskenta auttaa Nykyaikaisen kunnossapidon periaatteiden mukaan pelkän hankintahinnan ei tulisi vaikuttaa trukin hankintaan, vaan hankinnan yhteydessä tulisi pyrkiä laskemaan todelliset kustannukset trukin koko elinkaaren ajalle. Elinkaariajattelun periaate on se, että lasketaan yhteen kaikki trukista aiheutuneet kustannukset (rahoitus, huolto, polttoaine, tarvikkeet jne.) ja saadun summan perusteella tehdään päätöksiä siitä, mikä ratkaisu tulee käytön kannalta edullisimmaksi esimerkiksi kuukautta tai käyttötuntia kohti. Näin pelkkä hankintahinta ei ole määräävä tekijä päätöstä tehdessä. Hankintapäätöstä mietittäessä kannattaa huomata, että trukkikulut edustavat vain neljä prosenttia varaston kokonaiskuluista. Trukin valinnassa kannattaakin miettiä elinkaarikulujen lisäksi kokonaiskuluja ja työn tehokkuutta. Oikein suunniteltu investointi trukkikalustoon saattaa johtaa merkittäviin säätöihin kokonaiskustannuksissa. Ostaa vai vuokrata? Suoraosto, jossa asiakas ostaa itse trukin ja hankkii sille rahoituksen, ei ole ainoa hankintatapa. Suoraoston sijasta asiakkailla on mahdollisuus myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vuokraukseen, rahoitusleasingiin tai osamaksuun. Pitkäaikaisesta vuokrauksesta (rent) puhutaan silloin, kun vuokra-aika on useita vuosia. Pääomaa ei sitoudu kalustoon ja kalustokustannukset ovat budjetoitavissa vuosiksi eteenpäin, mikä vähentää kalustoon liittyvää kustannusriskiä. Sopimuskauden jälkeen trukki palautuu myyjälle, joka vastaa sen jäännösarvosta. Kuukausiveloitus muodostuu laitetyypin, vuokrakauden pituuden, kuukausittaisen käytön ja käyttöolosuhteiden perusteella. Vuokratrukki ei rasita ostajayrityksen tasetta. Lyhytaikaisessa vuokrauksessa vuokra-ajat vaihtelevat yhdestä päivästä kuukausiin ja vuokraveloitus määräytyy konetyypin ja vuokra-ajan perusteella. Helppo saatavuus vähentää omien varakoneiden tarvetta. Trukkikapasiteettia voidaan nopeasti lisätä myös tasoittamaan kausivaihtelun tuomia ruuhkahuippuja. Rahoitusleasing on joustava rahoitusvaihtoehto yrityksille, jotka eivät halua sitoa pääomia käyttöomaisuuteen. Investoinnin rahoituskustannukset jakautuvat sen pitoajalle ja ovat helposti budjetoitavissa. Leasingsopimuksen kesto vaihtelee yleensä kahdesta viiteen vuoteen ja se vaatii rahoitusyhtiön luottopäätöksen. Käytännössä rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokraamista, jossa trukit pysyvät rahoittajan omistuksessa. Vuokralleottaja vastaa trukin huolto- ja käyttökustannuksista sekä jäännösarvosta. Kalusto uusiutuu säännöllisesti leasingkauden loputtua. Sopimuskauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus lunastaa trukki myyjältä. Leasingtrukit lasketaan ostajayrityksen taseeseen. Osamaksu mahdollistaa trukin hankinnan kohtuullisella käsirahalla ja kuukausierällä. Osamaksukaupassa asiakas saa trukin heti haltuunsa maksettuaan trukista käsirahan, joka on yleensä 30 prosenttia trukin kauppahinnasta. Omistusoikeus siirtyy sopimuksen päätyttyä asiakkaalle. Osamaksussa trukki lasketaan ostajayrityksen taseeseen. Uusi vai käytetty? Kannattaa myös huomata, että uusi trukki ei ole ainoa vaihtoehto, sillä myös laadukkaita käytettyjä trukkeja on tarjolla. Käytettyä trukkia hankittaessa kannattaa varmistaa, että laitteelle on huolto ja korjaus tehty luovutushuolto sekä kunto- ja turvallisuustarkastus. Ammattilaisten tarkastamasta vaihtotrukkikalustosta on mahdollista saada laadukas ja toimintavarma trukki nopeasti ja edullisesti. Käytetyn trukin hankinta voi olla perusteltua esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa trukkia ei käytetä paljoa eikä jatkuvasti, mutta se on välttämätön esimerkiksi kerran viikossa toistuvassa taakankäsittelyssä. Säännöllinen huolto on trukin käytössä erittäin tärkeää, sillä oikein järjestetyllä huollolla voidaan trukin käyttöikä jopa kaksinkertaistaa. Huollossa on noudatettava trukin valmistajan, maahantuojan ja myyjän antamia ohjeita. Takuuehdot edellyttävät trukin asianmukaista huoltoa. Päivittäinen ja viikoittainen huolto kuuluvat kuljettajalle tai tehtävään nimetylle henkilölle, jolle on annettu riittävä koulutus ja opastus tehtävään. Varsinaiset huoltotoimenpiteet on usein järkevä ulkoistaa huoltosopimuksella (esim. Rocla Basic) trukin myyjälle tai maahantuojalle, joka tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti asiakkaan koko laitekannan merkistä ja mallista riippumatta sekä vastaa varaosista. Laiteturvallisuutta voidaan parantaa ennakoivien huoltojen ja vuosittaisen dokumentoidun kunto- ja turvallisuustarkastuksen avulla. Huoltosopimusta laajempi ylläpitosopimus (esim. Rocla Extended) takaa asiakkaan koko laitekannan ylläpidon kiinteään hintaan. Asiakas voi keskittyä täyspäiväisesti omaan liiketoimintaansa ja huollosta vastaava yritys ottaa vastuun asiakkaan laitekannan ylläpidosta ja vastaa huolloista, tarkastuksista ja vikakorjauksista huolto- ja varaosineen. Kiinteähintainen ylläpitosopimus tarkoittaa, että palvelun kustannukset ovat etukäteen tiedossa ja budjetoitavissa. Asiakkaalle voidaan myös räätälöidä laajempi asiakaskohtainen palveluratkaisu (esim. Rocla Premium), johon voivat perinteisten palvelujen lisäksi kuulua muun muassa trukinkuljettajat ja muut toiminnasta vastaavat työntekijät sekä automaatioratkaisut.

16 28 trukin hankinta HELPOKSI Trukin hankinta helpottuu, kun trukkia hankkiva asiakas ja myyjä käyvät yhdessä läpi seuraavat 12 kysymystä: 1. Mitä trukeilla on tarkoitus nostaa? 2. Missä trukeilla ajetaan: ulkona, sisällä vai sekä ulkona että sisällä? 3. Mikä on työtehtävä, jossa trukkia käytetään: keräily, siirto, hyllytys, kuorma-autojen ja rekkojen lastaus? 4. Mikä trukkityyppi on tehokkain kuhunkin tehtävään? 5. Mitä rajoituksia käyttöympäristö aiheuttaa? 6. kuinka usein trukkia käytetään? Käytetäänkö trukkia useissa vuoroissa? 7. Miten akkujen varaaminen tai polttoainetäydennys on tarkoitus järjestää? 8. kuka huoltaa ja korjaa trukit? 9. Miten kuljettajien koulutus järjestetään? 10. Onko automatisointi mahdollista? 11. Miten trukkikustannusten seuranta on toteutettu? 12. Mikä hankintatapa sopii parhaiten? Suoraosto, vuokraus, leasing, osamaksu?

17 Kun yritys suunnittelee trukin hankintaa, edessä on yleensä paljon mietittävää. On tärkeää, että ratkaisuja tehtäessä on käytettävissä ajan tasalla olevaa tietoa siitä, millaisia trukkityyppejä on tarjolla, ja minkä tyyppinen trukki sopii parhaiten mihinkin käyttöön. Trukin valintaoppaan avulla haluamme tarjota konkreettista apua trukin valintaan. Opas sisältää perustietoa yleisimmin käytössä olevista varastoja vastapainotrukeista sekä niiden käyttöön ja hankintaan liittyvistä asioista. Tarkoituksena on auttaa lukijaa selvittämään, mitä vaihtoehtoja hänellä on trukkihankintaa suunnitellessaan. Toivomme, että valintaoppaasta on apua trukin hankintaa miettivien yritysten lisäksi muun muassa logistiikka-alan koulutusta tarjoaville tahoille ja opiskelijoille. ISBN uudistettu painos I 4/2013 I Paino: Aksidenssi Oy, Helsinki I Painosmäärä: kpl

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme.

Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Logistiikkaopas 2014. Sopivat kokonaisratkaisut varastostamme. Tervetuloa Jungheinrichille! Helsinki Jo vuosikymmenten ajan trukkimme ovat olleet luotettavia ja tehokkaita työjuhtia varastojen pinoamis-

Lisätiedot

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Tehokas terminaalikalusto nopeuttaa töitä ja parantaa turvallisuutta Pakkaukset ovat merkittävä osa tuotteiden markkinointia Tarkka aikataulutus on päivän trendi www.prologistiikka.fi

Lisätiedot

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Rikkidirektiivi aiheuttaa paljon päänvaivaa www.prologistiikka.fi Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon 25.9.2013 PYSY OIKEILLA RAITEILLA Kansainvälinen

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Teollinen internet voi mullistaa bisneksen. Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: www.prometalli.fi. Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan

Teollinen internet voi mullistaa bisneksen. Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: www.prometalli.fi. Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan Elinkaaripalvelut auttavat ennakoimaan Laskukaavat avuksi konepajaprosesseissa Teollisesta internetistä yrityksille kilpailuetua www.prometalli.fi Antti Koskelin peräänkuuluttaa rohkeutta: Teollinen internet

Lisätiedot

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka

HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006. Riskinotto kuuluu. yrittämiseen. TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka HIABIN ASIAKASLEHTI 3.2006 suomi Riskinotto kuuluu yrittämiseen TÄSSÄ NUMEROSSA: Kuormausnosturit Maalaus Konseptiajoneuvot Elektroniikka Turvallisuutta ja tehokkuutta kehittämässä Olemme lehtemme aiemmissa

Lisätiedot

Freestylemotocross taitaja. osastollamme U 212 PowerTruck Show:ssa Alahärmässä 6.-7.8.

Freestylemotocross taitaja. osastollamme U 212 PowerTruck Show:ssa Alahärmässä 6.-7.8. Freestylemotocross taitaja osastollamme U 212 PowerTruck Show:ssa Alahärmässä 6.-7.8. Mercedes-Benz Tähti loistaa entistä kirkkaammin Mercedes-Benz on kulkenut jo reilun sadan vuoden ajan esikuvana raskaalle

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN

OLEMME MUKANA AL OLEMME MUKANA ALAN OLEMME MUKANA ALAN HUIPPUTAPAHTUMISSA: Menossa mukana myös: Lappeenranta K & L 3/2009 Uudenlaista ketterää taloushallintoa 4 Kumppanuus punnitaan taantumassa 8 Tehoa hinaukseen Pocum Onlinen avulla 13

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot

infralainen GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot infralainen Tampereen Infran erikoislehti GRANIITTI HALKEAA KIVIVARASTOLLA Kasvihuoneiden kohtalo askarruttaa Ympäristöasiat esillä Infrassa Huppionmäen mittavat massanvaihdot Sakari Suominen: Infran strategiaprosessi

Lisätiedot

Ympäristö & tulevaisuus

Ympäristö & tulevaisuus Pohjolan solmukohdat: Täällä sijaitsevat alueen tärkeimmät logistiset keskukset tempo Logistiikkalehti Tempo. Logistiikkaalan yrityslehti PostNordilta. 1.2012 Ympäristö & tulevaisuus» Energiansäästövinkkejä»

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen.

Tempo. Taidokasta tuontia Konttikuljetukset Aasiasta lisääntyvät. Matkalla kohti pohjoisia satamia moni asia voi mennä pieleen. PostNord Logistics vakuutti meidät asiakaslähtöisellä toiminnalla. Pär-Olof Ekström, Kärcher Suomi Tempo Logistiikan yrityslehti #3 2013 UUSI TAVARAMERKKI Nyt julkistetaan PostNord Logistics KURKISTUS

Lisätiedot

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa

Älykäs hoivatyön tietojärjestelmä tehostaa Jyväskylän kotihoitoa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2013 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 10 Finn-ID ja AIVO löivät hynttyyt yhteen 14

Lisätiedot

UUTISET. Asiakkaan reviirillä. ProServe parantaa palveluvalikoimaa Viiden miljoonan hehtaarin työmaa JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 1 2008

UUTISET. Asiakkaan reviirillä. ProServe parantaa palveluvalikoimaa Viiden miljoonan hehtaarin työmaa JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 1 2008 UUTISET JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 1 2008 ProServe parantaa palveluvalikoimaa Viiden miljoonan hehtaarin työmaa Asiakkaan reviirillä 2 3 JOHN DEERE FORESTRY oy:n asiakaslehti Tässä numerossa

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset

Alan uutuudet ja uutiset Alan uutuudet ja uutiset Nro 3/2008 K &L Power Truck Show Alahärmässä 8.-9.8.2008 4 3/2008 Simo Riikosella palavat liekit sydämessä 6 Yrittäjän huolet haihtuvat moottorin hyristessä 10 Hyvä yrityskansalainen

Lisätiedot

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin,

Huoltokorjaamossa on mahdollista tehdä kaikki asiakkaan toivomat tai huoltosuunnitelmaan kuuluvat huollot ja korjaukset niin moottoriin, VOLVO CE FINLAND ASIAKASLEHTI 1/2014 VOLVO PANOSTAA PALVELUUN, VAASAN UUDET TILAT! Vaasan uuden hallin pihalla komeilee Suomen suurin Volvo pyloni joka näkyy komeasti moottoritielle. Volvo CE avasi 2013

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

OPTIMISMIA SUKELLUKSEN JÄLKEEN KOULUTUS TYÖNANTAJAN JA VALTION YHTEISTYÖ- HANKINTANA NAVIGAATTORI VAROITTAA MATALISTA SILLOISTA & PAINORAJOISTA

OPTIMISMIA SUKELLUKSEN JÄLKEEN KOULUTUS TYÖNANTAJAN JA VALTION YHTEISTYÖ- HANKINTANA NAVIGAATTORI VAROITTAA MATALISTA SILLOISTA & PAINORAJOISTA OPTIMISMIA SUKELLUKSEN JÄLKEEN Sijoitus-Invest 2009 -messujen tunnelmia KOULUTUS TYÖNANTAJAN JA VALTION YHTEISTYÖ- HANKINTANA NAVIGAATTORI VAROITTAA MATALISTA SILLOISTA & PAINORAJOISTA MITTATILAUSTYÖNÄ

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin

Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Kaupunki jossa bisneksen pyörät pyörivät nopeammin Turun lentoaseman ympärille, E18-kehätien ja rautateiden runkoverkon varrelle sekä Turun ja Naantalin satamien läheisyyteen on nousemassa ainutlaatuinen

Lisätiedot

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin!

Yllättääkö tämä talvi. Sinut? www.vianor.fi. Luota ammattilaisiin! Yllättääkö tämä talvi Sinut? 2 2011 Vianorin LEHTI TEIDEN KULJETTAJILLE www.vianor.fi Luota ammattilaisiin! Auttaako hyvä rengas jaksamaan työssä? 8 HAnnu Riihelä vaihtaa vapaalle 6 16 Liity myvianor-palveluun!

Lisätiedot

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan

4 LVISNet-mobiilipäätteet mahdollistavat tarviketilaukset. tukusta mistä vaan FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT Finn-ID -uutiset nyt myös selailtavana verkkoversiona! 8 Mauste-Sallisen varastonhallintaratkaisu vähensi keräilyvirheitä

Lisätiedot