Hei, oletko sinä joskus tehnyt rikoksen? Entä sovittanut sen? Rikosvaihtoehtoja on runsaasti. Katso vaikka!!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hei, oletko sinä joskus tehnyt rikoksen? Entä sovittanut sen? Rikosvaihtoehtoja on runsaasti. Katso vaikka!!!"

Transkriptio

1 SUOMEN RIKOSLAKI /39

2 Hei, oletko sinä joskus tehnyt rikoksen? Entä sovittanut sen? Rikosvaihtoehtoja on runsaasti. Katso vaikka!!! RIKOSNIMIKKEET SUOMEN RIKOSLAISSA /39 Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan: Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan Joukkotuhonta Joukkotuhonnan valmistelu Rikos ihmisyyttä vastaan Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan Sotarikos Törkeä sotarikos Lievä sotarikos Kemiallisen aseen kiellon rikkominen Biologisen aseen kiellon rikkominen

3 Kidutus Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Syrjintä Esimiehen vastuu Alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen Hallituksen määräys ja esimiehen käsky Maanpetosrikokset Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen Sotaan yllyttäminen Maanpetos Törkeä maanpetos Vakoilu Törkeä vakoilu Turvallisuussalaisuuden paljastaminen Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen Luvaton tiedustelutoiminta Puolueettomuusmääräysten rikkominen Maanpetoksellinen yhteydenpito Valtiopetosrikokset Valtiopetos Törkeä valtiopetos Valtiopetoksen valmistelu Laiton sotilaallinen toiminta

4 Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan Vaalirikos Vaalilahjonta Vilpillinen äänestäminen Vaalituloksen vääristäminen Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen Kokouksen estäminen Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan Perätön lausuma tuomioistuimessa Perätön lausuma viranomaismenettelyssä Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa Tuottamuksellinen perätön lausuma Yritetty yllytys perättömään lausumaan Väärä ilmianto Todistusaineiston vääristeleminen Törkeä todistusaineiston vääristeleminen Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen Rikoksentekijän suojeleminen Ulkomailla tehty perätön lausuma Rikokset Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä vastaan Rikokset viranomaisia vastaan Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Virkamiehen vastustaminen

5 Haitanteko virkamiehelle Niskoittelu poliisia vastaan Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan Väärän henkilötiedon antaminen Sakkovilppi Rekisterimerkintärikos Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle Virkavallan anastus Lähestymiskiellon rikkominen Omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkominen Liiketoimintakiellon rikkominen Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen Lahjuksen antaminen Törkeä lahjuksen antaminen Lahjuksen antaminen kansanedustajalle Törkeä lahjuksen antaminen kansanedustajalle Vangin laiton vapauttaminen Vangin karkaaminen Vangin varustautuminen aseella Rikokset yleistä järjestystä vastaan Julkinen kehottaminen rikokseen Järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen Mellakka Väkivaltainen mellakka Väkivaltaisen mellakan johtaminen

6 Yleisen järjestyksen aseellisen rikkomisen valmistelu Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen Vartioimisliikerikos Valtionrajarikos Lievä valtionrajarikos Alueloukkaus Laittoman maahantulon järjestäminen Törkeä laittoman maahantulon järjestäminen Omankädenoikeus Uskonrauhan rikkominen Uskonnonharjoituksen estäminen Hautarauhan rikkominen Ilkivalta Laiton naamioituminen Eläinsuojelurikos Törkeä eläinsuojelurikos Lievä eläinsuojelurikos Kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaattamisrikkomus Uhkapelin järjestäminen Rahapelirikos Arpajaisrikos Rahankeräysrikos Lievä rahankeräysrikos Väkivaltakuvauksen levittäminen Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen

7 Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken Rikokset sukuoikeuksia vastaan Seksuaalirikokset Raiskaus Törkeä raiskaus Pakottaminen sukupuoliyhteyteen Pakottaminen seksuaaliseen tekoon Seksuaalinen hyväksikäyttö Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen Paritus Törkeä paritus Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset Tappo Murha Surma

8 Lapsensurma Pahoinpitely Törkeä pahoinpitely Lievä pahoinpitely Kuolemantuottamus Törkeä kuolemantuottamus Vammantuottamus Törkeä vammantuottamus Tappeluun osallistuminen Vaaran aiheuttaminen Heitteillepano Pelastustoimen laiminlyönti Sikiön, alkion ja perimän loukkaaminen Laiton raskauden keskeyttäminen Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen Laiton alkioon puuttuminen Laiton perimään puuttuminen Laiton sukusolujen käyttö Lapsen identiteetin loukkaaminen Liikennerikokset Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen Rattijuopumus Törkeä rattijuopumus

9 Vesiliikennejuopumus Ilmaliikennejuopumus Junaliikennejuopumus Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Liikennepako tieliikenteessä Liikenteen häirintä Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaaminen Kotirauhan rikkominen Törkeä kotirauhan rikkominen Julkisrauhan rikkominen Törkeä julkisrauhan rikkominen Salakuuntelu Salakatselu Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Kunnianloukkaus Törkeä kunnianloukkaus Vapauteen kohdistuvista rikokset Vapaudenriisto Törkeä vapaudenriisto Ihmiskauppa Törkeä ihmiskauppa

10 Panttivangin ottaminen Lapsen omavaltainen huostaanotto Lapsikaappaus Tuottamuksellinen vapaudenriisto Laiton uhkaus Pakottaminen Varkaus, kavallus ja luvaton käyttö Varkaus Törkeä varkaus Näpistys Kavallus Törkeä kavallus Lievä kavallus Luvaton käyttö Törkeä luvaton käyttö Lievä luvaton käyttö Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Luvaton pyynti Hallinnan loukkaus Vakuusoikeuden loukkaus Murtovälineen hallussapito

11 Rikokset julkista taloutta vastaan Veropetos Törkeä veropetos Lievä veropetos Verorikkomus Työeläkevakuutusmaksupetos Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Avustuspetos Törkeä avustuspetos Avustuksen väärinkäyttö Avustusrikkomus Elinkeinorikokset Markkinointirikos Alkoholijuoman markkinointirikos Kilpailumenettelyrikos Kuluttajaluottorikos Valmismatkaliikerikkomus ja valmismatkaliikerikos Yritysvakoilu Yrityssalaisuuden rikkominen Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Lahjominen elinkeinotoiminnassa Törkeä lahjominen elinkeinotoiminnassa Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Törkeä lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Kirjanpitorikos

12 Törkeä kirjanpitorikos Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Tilintarkastusrikos Ryöstö ja kiristys Ryöstö Törkeä ryöstö Kiristys Törkeä kiristys Kätkemis- ja rahanpesurikokset Kätkemisrikos Törkeä kätkemisrikos Ammattimainen kätkemisrikos Tuottamuksellinen kätkemisrikos Kätkemisrikkomus Rahanpesu Törkeä rahanpesu Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi Tuottamuksellinen rahanpesu Rahanpesurikkomus Väärennysrikoksista Väärennys Törkeä väärennys Lievä väärennys

13 Väärennysaineiston hallussapito Maastomerkin väärennys Yleisvaaralliset rikokset Tuhotyö Liikennetuhotyö Törkeä tuhotyö Terveyden vaarantaminen Törkeä terveyden vaarantaminen Ydinräjähderikos Yleisvaaran tuottamus Törkeä yleisvaaran tuottamus Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle Tietoverkkorikosvälineen hallussapito Perätön vaarailmoitus Kaappaus Terrorismirikokset Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu Terroristiryhmän johtaminen Terroristiryhmän toiminnan edistäminen Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten Värväys terrorismirikoksen tekemiseen Terrorismin rahoittaminen

14 Vahingonteot Vahingonteko Törkeä vahingonteko Lievä vahingonteko Petokset ja muut epärehellisyydet Petos Törkeä petos Lievä petos Vakuutuspetos Luottamusaseman väärinkäyttö Kiskonta Törkeä kiskonta Maksuvälinerikokset Rahanväärennys Törkeä rahanväärennys Lievä rahanväärennys Rahanväärennyksen valmistelu Väärän rahan käyttö Väärän rahan hallussapito Rahajäljitelmän levitys Maksuvälinepetos Törkeä maksuvälinepetos Lievä maksuvälinepetos

15 Maksuvälinepetoksen valmistelu Tieto- ja viestintärikokset Salassapitorikos Salassapitorikkomus Viestintäsalaisuuden loukkaus Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus Tietoliikenteen häirintä Törkeä tietoliikenteen häirintä Lievä tietoliikenteen häirintä Tietojärjestelmän häirintä Törkeä tietojärjestelmän häirintä Tietomurto Törkeä tietomurto Suojauksen purkujärjestelmärikos Henkilörekisteririkos Velallisen rikokset Velallisen epärehellisyys Törkeä velallisen epärehellisyys Velallisen petos Törkeä velallisen petos Velallisen vilpillisyys Velallisrikkomus Velkojansuosinta

16 Virkarikokset Lahjuksen ottaminen Törkeä lahjuksen ottaminen Lahjusrikkomus Lahjuksen ottaminen kansanedustajana Törkeä lahjuksen ottaminen kansanedustajana Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen Virka-aseman väärinkäyttäminen Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Aserikokset Ampuma-aserikos Törkeä ampuma-aserikos Lievä ampuma-aserikos Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen Vaarallisen esineen hallussapito Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset Terveysrikos Terveydensuojelurikkomus Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

17 Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen Lääkerikos Dopingrikos Törkeä dopingrikos Lievä dopingrikos Geenitekniikkarikos Ydinenergian käyttörikos Räjähderikos Varomaton käsittely Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Vaaranmerkintärikkomus Eläimen vartioimatta jättäminen Sotilasrikokset Palvelusrikokset Palvelusrikos Törkeä palvelusrikos Lievä palvelusrikos Tuottamuksellinen palvelusrikos Vartiorikokset Vartiorikos Törkeä vartiorikos Lievä vartiorikos Tuottamuksellinen vartiorikos

18 Poissaolorikokset Luvaton poissaolo Karkaaminen Kuuliaisuusrikokset Esimiehen väkivaltainen vastustaminen Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen Haitanteko esimiehelle Niskoittelu Yhteinen niskoittelu Esimiesrikokset Esimiesaseman väärinkäyttäminen Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen Muut rikokset Sotilaan sopimaton käyttäytyminen Luvaton poliittinen toiminta Sota-ajan rikokset Sotilasrikos sota-aikana Taisteluvelvollisuuden rikkominen Sotakarkuruus Vaarallinen sotilasrikos Salahanke vaarallisen sotilasrikoksen tekemiseksi

19 Sotavankeudesta pakeneminen Sotavangin pakenemisen edistäminen Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät rikokset Säännöstelyrikos Törkeä säännöstelyrikos Lievä säännöstelyrikos Salakuljetus Lievä salakuljetus Laiton tuontitavaraan ryhtyminen Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen Tulliselvitysrikos Törkeä tulliselvitysrikos Lievä tulliselvitysrikos Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen Puolustustarvikkeiden maastavientirikos Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti Työrikokset Työturvallisuusrikos Työaikasuojelurikos Työsyrjintä Kiskonnantapainen työsyrjintä Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen Työnvälitysrikos

20 Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö Ympäristörikokset Ympäristön turmeleminen Törkeä ympäristön turmeleminen Ympäristörikkomus Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Luonnonsuojelurikos Rakennussuojelurikos Luonnonvararikoksista Metsästysrikos Törkeä metsästysrikos Kalastusrikos Metsärikos Laiton Etelämanneralueen mineraaliesiintymään kajoaminen Laittoman saaliin kätkeminen Törkeä laittoman saaliin kätkeminen Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaaminen Tekijänoikeusrikos Teollisoikeusrikos Teknisen suojauksen kiertäminen Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos

21 Huumausainerikokset Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Huumausaineen käyttörikos Huumausainerikoksen valmistelu Huumausainerikoksen edistäminen Törkeä huumausainerikoksen edistäminen Alkoholirikokset Alkoholirikos Törkeä alkoholirikos Lievä alkoholirikos Arvopaperimarkkinarikokset Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Kurssin vääristäminen Törkeä kurssin vääristäminen Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos

Eurojen väärentäminen ja muut raharikokset

Eurojen väärentäminen ja muut raharikokset Eurojen väärentäminen ja muut raharikokset Pekka Somerkoski 26.5.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suomen Pankin kaksi roolia 1. Suomen rahaviranomainen Osallistuu myös euron väärentämisen

Lisätiedot

Työntekijän rikostaustan selvittäminen

Työntekijän rikostaustan selvittäminen Työntekijän rikostaustan selvittäminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien selvittäminen - seminaari Arja Myllynpää, Valvira 9.10.2013 1 Taustaa Kaksi ns. insuliinisurmatapausta v. 2007 Myrkkyhoitaja

Lisätiedot

VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITOIMINTA. Ylikonstaapeli Marko Forss Helsingin poliisilaitos

VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITOIMINTA. Ylikonstaapeli Marko Forss Helsingin poliisilaitos VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITOIMINTA Ylikonstaapeli Marko Forss Helsingin poliisilaitos Toiminnan tarkoitus Lähipoliisitoimintaa, jossa pyritään keskittymään paikallisiin ihmisiin, sekä alueen tapahtumiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta, laiksi pakkokeinolain muuttamisesta ja laiksi järjestyslain muuttamisesta Esityksen mukaan rikoslakia muutettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se,

HE 19/2013 vp. Rikoslakiin lisättäisiin uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös. Viestintärauhan. Vainoamiseen syyllistyisi se, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia

Lisätiedot

2 Rikollisuuden kustannukset Ville Hinkkanen

2 Rikollisuuden kustannukset Ville Hinkkanen 2 Rikollisuuden kustannukset III.B.2 Rikollisuuden kustannukset 409 Rikollisuuden yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia voidaan arvioida useasta eri näkökulmasta. Kustannuksia on mahdollista tarkastella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä rikoslain, pakkokeinolain, esitutkintalain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä.

OPTL. Verkkokatsauksia 38/2014. Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 2009 2012. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tiivistelmä. OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Martti Lehti & Mikko Aaltonen & Ville Hinkkanen & Marianne Oksanen Ulkomaalaisten rikollisuus Suomessa vuosina 29 212 Tiivistelmä Verkkokatsauksia 38/214 Sisällys

Lisätiedot

Kuinka meitä verkossa valvotaan. Jorma Mellin PJ, FICIX ry

Kuinka meitä verkossa valvotaan. Jorma Mellin PJ, FICIX ry Kuinka meitä verkossa valvotaan Jorma Mellin PJ, FICIX ry 1 FICIX? Suomen IP-yhdysliikennepiste Perustettu 1993, rekisteröity 2001 (Euroopan #1) 27 jäsentä (marraskuu 2008) Liikennelukuja ~ 23 Gbps kiivaimmillaan

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö

Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Yksilön asemasta ja oikeusturvasta Suomen oikeusjärjestelmässä 1 Vertaistyön koulutustilaisuus Pro-tukipisteellä 18.4.2006 Suomalaisen yhteiskunnan 3 erilaista toiminta-aluetta

Lisätiedot

yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen Johanna Sirkiä 3 erilaista toiminta-aluetta eli sektoria demokraattiseen päätöksentekoon

yhteiskunta ja lainsäädäntö Suomalainen Johanna Sirkiä 3 erilaista toiminta-aluetta eli sektoria demokraattiseen päätöksentekoon 1 3 Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö Yksilön asemasta ja oikeusturvasta Suomen oikeusjärjestelmässä Vertaistyön koulutustilaisuus Pro-tukipisteellä 18.4.2006 Yhteiskunnan sektoreilla on erilaiset

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava?

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava? Seksuaalisen väkivallan puheeksi ottaminen ja mitä sitten tapahtuu -koulutus 4.12.2013 Satu Hintikka Kaksi näkökulmaa päivän teemaan Video 1 Video 2 Mitä on seksuaalinen

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA?

ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? ROPOT -KONSULTAATIO ROHKENENKO PUUTTUA, OSAANKO TOIMIA? Aloitussanat Poliisin esittäytyminen Rikosilmoitus Poliisi tekee aina lastensuojeluilmoituksen 15 vuotta täyttäneillä rikosoikeudelliset seuraamukset

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1

EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1 EUROOPPALAINEN PIDÄTYSMÄÄRÄYS 1 Tämän pidätysmääräyksen on antanut toimivaltainen oikeusviranomainen. Pyydän, että jäljempänä mainittu henkilö pidätetään ja luovutetaan syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen

Lisätiedot

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII

RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII KESKUSRIKOSPOLIISI CENTRALKRIMINALPOLISEN Rahanpesun selvittelykeskus RAHANPESURIKOKSET OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VII Taina Neira, Juha Perämaa ja Pekka Vasara 2/2003 Päivittänyt Viivi Jantunen 8/2014 Keskusrikospoliisi

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua muutettavaksi. Nykyinen säännös

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet

Mietintöjä ja lausuntoja. Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 9 2015 Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 9 2015 Lahjusrikoksia koskevien säännösten

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

Tietoliikenteen, tietokoneiden, tietojärjestelmien sekä näihin kytkettyjen oheislaitteiden ja

Tietoliikenteen, tietokoneiden, tietojärjestelmien sekä näihin kytkettyjen oheislaitteiden ja 1/12 ECT FORUM 09 Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki 23.9.2009 HÄMÄHÄKKEJÄ VERKOSSA Tietoverkkorikollisuuden torjunta syyttäjän näkökulmasta JOHDANTOA Tietoverkkoon kohdistuva rikollisuus Tietoliikenteen,

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 27.4.2006: Osa 1: Ulkomaantoimintojen turvallisuus. Osa 2: Työsuhteen päättyminen Osa 1: Ulkomaan toiminnot Matkustustarpeet

Lisätiedot

Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat. Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli

Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat. Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli Nuorten nettikäyttäytyminen ja sosiaalisen median vaarat Jarno Saarinen vanhempi konstaapeli Lyhyesti itsestäni o 38-vuotias o Perheeseen kuuluu vaimo + 4 lasta o Ulvilasta kotoisin, asun Lohjalla o Urheiluhullu

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot