SiMAP Automaatio. Yhdellä järjestelmällä kaikki kiinteistön mittaukset ja ohjaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SiMAP Automaatio. Yhdellä järjestelmällä kaikki kiinteistön mittaukset ja ohjaukset"

Transkriptio

1 SiMAP Automaatio Yhdellä järjestelmällä kaikki kiinteistön mittaukset ja ohjaukset

2 Mikä SiMAP Automaatio? SiMAP Automaatio on täysin uudenlainen kiinteistöautomaatio keskuslämmitettyihin taloihin. Aidosti helppokäyttöinen ratkaisu. Ei vanhanaikaista taulukkosäätöä tai arvausta tulevasta säästä. Järjestelmä tarjoaa yhden yhteisen käyttöliittymän kautta kaikki automaatiotoiminnot: Kattavat asuntokohtaiset mittaukset - Lämpötila - Suhteellinen kosteus - Vedenkulutus. Uusi tapa säätää lämmitystä - Perustuu kattavaan sisälämpötilan mittaukseeen. - Tuottaa tasaisemman asumislämpötilan. - Säästää lämmitysenergiaa hyödyntämällä asuntojen hukkaenergian. Lisäksi kaikki muut kiinteistöautomaation toiminnot. SiMAP Automaatio on joustavasti laajennettavissa ja liitettävissä olemassa oleviin muihin järjestelmiin. Mittaustietoja voidaan seurata Internetin kautta, ja asetukset voidaan tehdä sekä etänä että paikallisesti. Asuntokohtaisen lämpötilan/kosteuden mittaus langattomasti. Asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaus langattomasti. Lukitus, valaistus, sauna ja muut aikaohjaukset. SiMAP keskus asennetaan lämmönjakohuoneeseen. Muut alakeskukset ovat helposti hajautettavissa. Porraskäytävään asennettava vastaanotin välittää antureiden signaalia SiMAP keskukselle.

3 Miksi kannattaa valita SiMAP Automaatio? Edut asukkaille Asumismukavuus paranee, kun lämpötilojen vaihtelu vähenee. Järjestelmä tarjoaa mitattua tietoa asumisolosuhteista. Tehokkaampi energiankäyttö säästää lämmitysenergiaa, jolloin hiilijalanjälkesi pienenee. Edut ylläpidolle Asukaspalautteen käsittely helpottuu, kun käytettävissä ttävissä on mittaustietoa pidemmältä ajanjaksolta. SiMAP Automaatio tuo etuja kiinteistön omistajille, asukkaille ja ylläpidosta vastaaville. Edut omistajille Kokonaishallinta helpottuu, kun voit nähdä kaikkien kiinteistöjen tilanteen. Kustannustehokkuus paranee, sillä asennus on edullinen langattomuuden ansiosta, ja järjestelmä on joustavasti laajennettavissa. Lämmitysenergian kulutus alenee, kun säädin hyödyntää hukkaenergiaa, kuten ihmisistä ja kodin sähkölaitteista tulevan lisälämmön ja säästää sen lämmityksessä. Kiinteistön kunnon seuranta helpottuu ja laadunvalvonta paranee mittaustiedon ansiosta. Etähallinta helpottaa ajankäyttöä ja tuo kustannussäästöä. Kattava mittaustieto antaa mahdollisuuden kohdennettuun huoltoon.

4 SiMAP asuntokohtaiset mittaukset. Useat SiMAP Automaatio -järjestelmän toiminnot perustuvat jatkuvaan asuntokohtaiseen langattomaan mittaukseen. Asunnon sisätiloista mitataan lämpötilaa ja haluttaessa myös suhteellista kosteutta. Lämpötilamittaus liittyy olennaisesti SiMAP Automaation lämmityksen säätöön. Kosteuden mittaus on järkevää kiinteistön hoitoa, kun mahdollisiin ongelmiin voidaan kiinnittää huomiota riittävän ajoissa. Järjestelmään voidaan liittää myös asuntokohtaisen vedenkulutuksen mittaus. Kaikki mittaukset käyttävät samaa radioverkkoa, jolloin mittauksien lisääminen on helppoa ja edullista. Ylilämmitys Tavoitearvossa Viileä Asuntojen lämpötila-anturit lähettävät mittaustiedot SiMAP-keskukseen. Niistä voidaan muodostaa asuntojen lämpökartta. Asuntokohtaiset lämpötilatiedot voidaan nähdä Internet-selaimella etäkäyttöliittymän kautta. Lämpötilan tavoitteeksi on asetettu tässä talossa 22,7 C Lämmityksen säätöä varten tarvitaan yksi lämpötila/kosteusanturi joka asuntoon. Yksittäisen asunnon lämpötilahistoriaa voidaan tarkastella trendinä (punainen). Tässä mukana myös ajankohdan ulkolämpötila (sininen) ja kaikkien asuntojen lämpötilojen keskiarvo (vihreä). Huoneen kuva David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net.

5 Miksi SiMAP asuntokohtainen mittaus? Vain asuntokohtaisella mittauksella saadaan kattavaa ja reaaliaikaista mittaustietoa asuntojen lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja vedenkulutuksesta. Kattavan mittaustiedon avulla - havaitaan yli- tai alilämmitys - voidaan suunnitella ja seurata investointeja - laadunvalvonta paranee, kun voidaan verrata tilannetta ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden. Asuntojen väliset lämpötilaerot saadaan korjattua vain lämmitysverkoston tasapainotuksella. Mittaustieto on tehokas työkalu tasapainotustyössä. Huollon kohdistaminen helpottuu. Voidaan helposti havaita toimenpiteitä vaativat asunnot, joissa on esim. yli-tai alilämpö, korkea kosteus jne. Asukaspalautteen käsittely ja asukkaiden tasapuolinen kohtelu helpottuu, kun on mittaustietoa. Varsinkin kevät- ja syyskaudella ylilämmitystä tapahtuu u yleisesti. Optimaalisen lämmityksen säädön varmistamiseksi tarvitaan tieto kaikkien asuntojen lämpötilasta. Kiinteistöä ei voi hallita ilman tietoa. Tietoa ei ole, ellei mittaa. Kiinteistön kokonaishoito Miksi sisälämpötilan seuraaminen on tärkeää? Sisäilman suositellut lämpötilat vaihtelevat eri tahojen ja kodin eri tilojenkin mukaan. Keskimääräinen suositeltu sisälämpötila on 21 C. Sitä pidetään myös terveellisenä ja energiataloudellisena lämpötilana. Allergialiiton mukaan sopiva lämpötila oleskelutiloissa on 21 C - 22 C. Motivan vastaava tieto on 20 C - 21 C. Sisäilmayhdistyksen mukaan suurin osa kokee sopivaksi lämpötilan 21 C - 22 C välillä. Nyrkkisääntö Motivan mukaan: 1 ºC muutos huonelämpötilassa = 5 % lämmitysenergian kulutuksessa. Jos sisälämpötila on - liian kuuma; energiankulutus lisääntyy ja hengitysongelmat lisääntyvät. - liian kylmä; asumisviihtyvyys heikkenee ja kosteusongelmien riski kasvaa. Hyvin harva kiinteistö täyttää ylläolevat vaatimukset. Tästä syystä mittaustietoa tarvitaan. Mittaustiedon avulla on mahdollista seurata kiinteistön kuntoa ja toteuttaa kohdennettua huoltoa. Sillä voidaan saavuttaa kohteesta riippuen säästöjä, mutta ennen kaikkea kiinteistön arvo säilyy ja jopa paranee paremman hoidon myötä.

6 SiMAP Säätö. Asuntojen todelliset lämpötilat. Asuntoihin tulee lämpöenergiaa lämmitysverkoston lisäksi asukkaista, lämpimästä vedestä, kodin sähkölaitteista ja auringon säteilystä. Jos jotain näistä ei huomioida lämmityksessä, asuntojen lämpötilat vaihtelevat. Ainoa tapa huomioida nämä on mitata kaikkien asuntojen lämpötilat. Asumismukavuus ja terveellisyys saavutetaan ali- ja ylilämpöjen välttämisellä ja energian säästö ylilämmittämisen välttämisellä. SiMAP Säätö mittaa kaikki asunnot ja ohjaa lämmitystä siten, että asuntojen keskilämpötila pysyy tasaisena. Kun säädetään sisälämpötilan perusteella, ei virhealttiita taulukoita tarvita. Jos muista lämmönlähteistä tulee lisälämpöä, järjestelmä automaattisesti vähentää lämmitysenergiaa. Lämpötilojen tasoittuminen parantaa aina asumismukavuutta. Saavutettava energiansäästö riippuu talon aikaisemmasta tilanteesta. Kylmässä talossa saavutetaan vain asumismukavuuden parantuminen. Usein taloja kuitenkin ajoittain ylilämmitetään. Tällöin SiMAP Säätö voi tuoda merkittävää energian säästöä. Keskiarvolämpötilan pysyminen tasaisena mahdollistaa alemman tavoitelämpötilan heikentämättä asumismukavuutta. Kuvassa on asuntojen todellisia lämpötiloja. Asuntojen väliset lämpötilaerot saadaan korjattua vain lämmitysverkoston säädöllä. Lämmitysenergiaa kuluu vähemmän, kun hyödynnetään muut lämmönlähteet tarkalla säädöllä ja sisälämpötilan mittauksella.

7 Toteutunutta tietoa... Tässä on verrattu asumislämmön tasaisuutta perinteisen säädön (sininen trendi) ja SiMAP Säädön välillä (pinkki trendi). Lämpötilat ovat mittauskohteessa mitattuja vuorokausikeskiarvoja. Saman ajan ulkolämpötila on alinna oleva trendi. SiMAP Säädöllä kiinteistön asuntojen lämpötilat pysyivät tasaisina, kun taas perinteisen säädön aikaan lämpötilat vaihtelivat voimakkaasti. Kuvassa on verrattu erään todellisen kohteen energiankulutuksen normeerattuja kuukausikulutuksia. Sininen palkki edustaa perinteistä säätöä, joka oli käytössä ennen SiMAP Säätöä. Säästöä kertyi erityisesti kevät- ja syyskuukausina ja koko vuoden aikana lähes 19 %. Jokainen kohde on erilainen. Asiakkaidemme raportoimat energiakustannusten säästöt ovat olleet 0-20 %. Keskimääräinen säästö on n. 8 % riippuen asiakkaan määrittelemästä tavoitelämpötilasta ja kiinteistön kunnosta. SiMAP Säätö käyttäjiä: Asokodit SATO VVO TA-Asumisoikeus

8 SiMAP Etähallinta. Kaikki yhden käyttöliittymän kautta. SiMAP Etähallinta perustuu uusimpaan tekniikkaan. Palvelin ja datan tallennus sijaitsevat pilvipalvelussa. Kaikki kertyvä data on aina käytettävissä kiinteistön tehokasta ohjausta varten. Datan historia ulottuu SiMAP-mittauksen aloitukseen saakka. Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät parempaa kiinteistön hoitoa. Suurten kiinteistömassojen järkevä hoito on mahdotonta ilman nykyaikaista etähallintaa. Ilmastoinnin käyttöliittymän näkymä. SiMAP Automaation avulla voidaan säätimiä ja mittauksia hajauttaa helposti eri puolille kiinteistöä. Lämmityksen käyttöliittymän näkymä. Lämmönjakokeskuksessa on vakiona kolme säätöpiiriä: lämmitys, lämmin käyttövesi ja esim. märkätilat.

9 SiMAP on liitettävissä olemassa oleviin... SiMAP -järjestelmä on suunniteltu yhteensopivaksi tavallisimpien kiinteistöautomaatiolaitteiden, kuten antureiden, venttiilimoottorien, pumppujen, puhaltimien, vesi- ja energiamittarien, ilmastointikoneiden ja muiden laitteiden kanssa. Esimerkiksi automaatiosaneerauksen yhteydessä on helppo vain korvata vanha automaatio SiMAP-ratkaisulla. Pumppujen virtaustietojen perusteella tuotetaan tarkkaa tietoa lämmitysenergian kulutuksesta. Vihreä käyrä näyttää patterilämmitykseen kuluvan tehon, harmaa näyttää kuumavesikulutuksen tehon ja sininen näyttää kuivauspatterien lämmitystehon. Mittauksen aikana ulkolämpö oli kolmen vuorokauden aikana tasaisesti n. 1 C (punainen käyrä). Talossa on 180 asuntoa. SiMAP Automaatioon voidaan kytkeä älykkäiden toimilaitteiden tiedonsiirto. Esimerkiksi Grundfosin Magna-sarjan pumpuista voidaan lukea mm. virtaus, tehonkulutus, hälytykset ja ohjata käyntinopeutta sekä toimintatapaa. SiMAP-säätimeen sopii kaikki yleisimmät venttiilimoottorit. Paras ohjattavuus saavutetaan kuitenkin 24Vdc-moottoreilla, jotka ohjautuvat V-signaalilla. Esimerkiksi Belimoventtiileistä löytyy laaja valikoima SiMAP-säätimeen hyvin sopivia laitteita.

10 SiMAP Automaation tuotteet. SiMAP Automaatio on joustava järjestelmä. Se on laajennettavissa lämmityksen säädöstä koko kiinteistön kattavaksi automaatiojärjestelmäksi. Aidosti käyttäjäystävällinen järjestelmä on helposti liitettävissä muihin järjestelmiin. Useimmiten lämmönjakokeskuksen olemassa olevaa anturointia voidaan hyödyntää asennuksessa. Kaikkia automaatiotoimintoja ohjataan vain yhden käyttöliittymän kautta. Mittaus Langattomat lämpötila/koskeusanturit asennetaan asuntoihin jatkuvaa mittausta varten. Langattomuuden ansiosta asennus tehdään minuuteissa. Antureissa käytetään paristoa, jonka käyttöikä on 10 vuotta. Tiedonvälitys Vastaanotin asennetaan porraskäytävään. Se välittää antureiden signaalit säätökeskukselle. Neljän kerroksen porrashuoneeseen riittää yleensä yksi vastaanotin. Esimerkki energiatehokkaan SiMAP Säädön kustannuksista, sis. alv 24%: Asuntokohtainen hinta kiinteistössä, jossa on 40 asuntoa, on noin 250 asennettuna. Hinta vaihtelee kohteen mukaan.

11 Säätökeskus SiMAP keskus asennetaan lämmönjakohuoneeseen. Säätimessä on 3 säätöpiiriä: Esimerkiksi yksi lämmitykselle ja toinen lämpimälle käyttövedelle. Säätöjärjestelmään kuuluu myös ulkolämpötila-anturi ja anturit säädettäviin lämmityspiireihin. Etäkäyttö Perusasetukset on mahdollista tehdä sekä etänä että paikallisesti. Mittaustiedot siirretään retään pilvipalveluun, josta ne ovat luettavissa käyttäjän tietokoneen Internetselaimella. Mittaustiedot esitetään graafisina trendeinä, joista voi seurata asuntojen lämpötiloja, lämmintä käyttövettä jne. Kattava valikoima i/o-moduuleja. Kuvassa esimerkiksi digitaalitulo ja -lähtömoduulit sekä analogialähtömoduuli.

12 SiMAP Mittaus Lämpötila-anturi Hiilidioksidianturi Lämpötila-anturi ulkoisella anturilla Rakennekosteus/ lämpötila-anturi ulkoisella anturilla Kosteus/lämpötila-anturi Muita antureita... SiMAP on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Si-Tecno Oy. Si-Tecno Oy, Riihitie 8, Helsinki. Puh SiMAP Mittaus on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön tilapäisiin mittauksiin. Langattomat mitta-anturit auttavat löytämään nopeasti lämmityksen, suhteellisen kosteuden ja ilmanlaadun ongelmakohdat. SiMAP Mittaus käyttäjiä: Senaatti-kiinteistöt, HKR-Rakennuttaja, VVO, Suomen Talokeskus, Skapat Energia, TA-Asumisoikeus...

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö

Pentti Harju. Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Pentti Harju Talotekniikan automaatio, mittaus ja säätö Sisällysluettelo 1. Säätöautomatiikka 1.1. Kiinteistöautomaation lyhyt historia 11 1.2. Instrumentoinnin kirjainkoodi 11 1.3. Säätöautomatiikka 13

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti

Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti TKK/RY/ATK Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti [Type the document subtitle] Author [Pick the date] Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Nykytilatutkimusraportti Mitä ja miksi?... 2

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu

Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Lämpöässä Esi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Esi 6.0 Esi 9.0 Esi 11.0 Esi 14.0 Esi 17.0 Lämpöässä Esi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Älykäs. ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS

Älykäs. ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS Älykäs ilmastoinninsäädin OUMAN EH-105 MODBUS OUMAN EH-105 Ouman on ykkönen! Käyttäjäystävällinen Ouman EH-105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin.

Lisätiedot

Big Datalla energiansäästöä ja parempaa asumismukavuutta. www.kita.fi. Taloyhtiöremontin rahoitus

Big Datalla energiansäästöä ja parempaa asumismukavuutta. www.kita.fi. Taloyhtiöremontin rahoitus Taloyhtiöremontin rahoitus Osana isännöitsijätodistusta annettu energiatodistus voimassa enää vuoden 2014 loppuun www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Turvallisuus asuntoosakeyhtiössä Big Datalla energiansäästöä

Lisätiedot

VUODEN NIBETURVA. Enemmän. kuin koskaan aikaisemmin! Valmiit lämmityspaketit Monipuolista & joustavaa. Uplink TM -etävalvonta vakiona

VUODEN NIBETURVA. Enemmän. kuin koskaan aikaisemmin! Valmiit lämmityspaketit Monipuolista & joustavaa. Uplink TM -etävalvonta vakiona NIBE UUTISET 1/2014 www.nibe.fi Enemmän UUTUUStuotteita kuin koskaan aikaisemmin! 6 VUODEN Valmiit lämmityspaketit Monipuolista & joustavaa MAALÄMPÖUUTUUDET Uplink TM -etävalvonta vakiona cool-in maaviilennys

Lisätiedot