Toimintakertomus vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2006"

Transkriptio

1 Suomen OneWorld -portaaliyhdistys Töölöntorinkatu 2 B, 4. krs Helsinki Toimintakertomus vuodelta maailma.net -portaalin ylläpito ja toimitus 1.1. Portaalin ylläpito Vuonna 2006 maailma.netissä julkaistiin 1461 artikkelia, joka oli 475 artikkelia enemmän kuin vuonna Julkaistuista artikkeleista 1433 oli jäsenten omilla sivuillaan julkaisemia ja 18 omia artikkeleja. Suomenkielisten uutisosastojen lisäksi jäsenten englanniksi tuottamaa aineistoa julkaistiin OneWorld Finland in English osastolla. OneWorld-verkoston englannin kielistä aineistoa julkaistiin OneWorld News -osastolla. Työpaikkailmoituksia julkaistiin kaikkiaan 152 kappaletta (114 vuonna 2005) ja niitä luettiin maailma.netin sivuilta kaikkiaan kertaa (37380 vuonna 2005). Keskimäärin jokainen julkaistu työpaikkailmoitus luettiin 396 kertaa (328 vuonna 2005). Työpaikkailmoitusten lukukerrat kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yli 160 prosenttia ja julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä kasvoi 25 prosenttia. Edellä olevat luvut osoittavat, että maailma.net on tunnettu ja käytetty rekrytointipalvelu. Portaalin kävijämäärät vuonna 2005 ilmenevät oheisesta taulukosta: Kuukausi Yksittäiset kävijät Käynnit Luetut sivut Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

2 Yksittäisten kävijöiden määrä laski vuoteen 2005 verrattuna (2005: ), mutta sekä käyntien että ennen kaikkea luettujen sivujen määrät nousivat. Vuonna 2006 jokainen maailma.netin kävijä käytti palvelua keskimäärin 2,08 kertaa ja jokaisella käyttökerralla luki 5,84 sivua. Tammikuussa jokainen yksittäinen kävijä kävi maailma.netissä keskimäärin 1,69 kertaa ja käynnillään luki keskimäärin 4,89 sivua. Joulukuussa vastaavat luvut olivat keskimäärin 2,37 käyntiä ja keskimäärin 8,25 luettua sivua. Vaikka käyttäjätilastot osoittavat yksittäisten kävijöiden määrän vähentyneen, tosiasia on, että maailma.netin käyttö on vuoden 2006 aikana laajentunut ja sille on muodostunut kasvava aktiivikäyttäjien ryhmä. Käytön laajentuminen selittyy osaltaan portaalissa julkaistun aineiston selkeällä lisääntymisellä verrattuna vuoteen Toinen merkittävä selitys on RSSpalvelun käytön yleistyminen, minkä johdosta maailma.netin seuraaminen on käyttäjille aikaisempaa helpompaa. RSS-palvelun avulla lukijat voivat helposti seurata kaikkia uutisosaston sivuja sekä artikkelihakuja joko teeman tai alueen mukaan rajattuna. Portaalin käyttö ajoittuu valtaosin päiväaikaan ja vilkkainta käyttö on klo välisenä aikana. Toiseksi vilkkain käyttöjakso ajoittuu noin klo välille. Käyttäjät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) koulut, oppilaitokset ja yliopistoopiskelijat, 2) työnsä puolesta maailma.nettiä seuraavat tai työpaikoillaan maailma.nettiä lukevat sekä 3) yksityishenkilöt. Koulujen ja oppilaitosten osuus näkyy myös esitetyissä kuukausittaisissa kävijätilastoissa kesäkuukausien selkeästi alhaisempina kävijämäärinä. Merkittävä osa maailma.netin käyttäjäkunnasta vierailee myös jäsenten verkkosivuilla, koska maailma.netissa julkaistavat artikkelit haetaan pääsääntöisesti sen jäsenen verkkosivuilta, joka artikkelin alunperin on julkaissut. Varsinkin pienille jäsenille tästä on hyötyä. Uutena kouluille suunnattuna palveluna tuotettiin kehityskysymyksiin pureutuvia tausta-aineistoja. Aineistojen teemat olivat reilu kauppa, ihmiskauppa, köyhyys, asekauppa, pienlainat, muuttoliike, kehitysrahoitus sekä vesi ja sanitaatio. Aineistojen julkaiseminen siirtyi vuoden 2007 puolelle. Syyskuun alussa Helsingissä järjestettiin Asem-kokoukseen liittyvä Asia Europe People s Forum, AEPF. Kolmipäiväisen foorumin seminaareista, työryhmistä ja keskusteluista tuotettiin maailma.nettiin päivittäin suomenkielisiä uutisia ja foorumin päätteeksi englanninkielinen kooste Toimitus Toimituksessa tapahtui vaihdoksia. Vastaavan toimittajan sijainen, Viivi Handolin, jäi äitiyslomalle maaliskuun alussa ja uutispäivityksistä vastannut osa-aikainen toimittaja Mirva Viitanen lopetti elokuun lopussa. Maaliskuun alusta lähtien koordinaattori Timo Mielonen toimi oman toimensa ohella vastaavana toimittajana. Annastiina Salonen vastasi tammi-kesäkuussa sisällöntuotannosta ulkoasiainministeriön verkkopalveluille ja syyskuun alusta vuoden loppuun hän vastasi maailma.netin uutispäivityksistä sekä osasta sisällöntuotannosta ulkoasiainministeriön verkkopalveluille. Kirsi Junttila oli 2

3 työelämävalmennuksessa huhtikuun alusta vuoden loppuun. Hän tuotti kouluille suunnattuja tausta-aineistoja ja toimitti uutisia. Toimituksessa tapahtuneet muutokset ja henkilövaihdokset ovat myös heijastuneet maailma.netin toimitustyöhön ja ennen kaikkea loppuvuodesta näkyi selvästi noin yhden henkilön vajaus suuren osan vuotta. 2. Muu toimituksellinen työ ja yhteistyöprojektit Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen viestinnän kanssa on jatkettu sisältöjen tuottamista ministeriön kehityspoliittisille verkkopalveluille, global.finland.fi ja formin.fi/kehityspolitiikka. Ministeriö järjesti toukokuussa tarjouskilpailun sisällöntuotannosta, jonka portaaliyhdistys voitti. Tarjouskilpailun perusteella solmittu sopimus kattoi vuoden 2006 jälkimmäisen puolen (heinä-joulukuu) sekä option vuodelle Sopimuksiin on sisältynyt konfliktisivujen päivittäminen, Maailman taustat aineistojen tuottaminen, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten uutisten tuottaminen, maatietojen päivittäminen sekä ministeriön verkkopalveluiden uudistukseen liittyvien aineistojen muokkaaminen uuteen järjestelmään soveltuviksi ja ministeriön verkkopalveluiden sisällöllistä kehitystyötä. Yhteistyössä Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen kanssa toteutettiin Amnestyn ja Kehyksen EU-puheenjohtajuuskauden kampanjasivut. Kampanjasivujen rakentamiseen ja ylläpitoon käytettiin OneWorldin julkaisujärjestelmää. Kumpikin kampanjasivusto erotettiin omaksi kokonaisuudekseen, joiden ylläpidosta Amnesty ja Kehys vastasivat. Portaaliyhdistys vastasi sivustojen rakentamiseen liittyvästä koordinoinnista, ylläpitäjien koulutuksesta ja Kehyksen sivuston rakenteen tuottamisesta. Suomen YK-liiton ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen kanssa julkistettiin heinäkuussa Eurooppa maailmassa - Näkökulmia EU:n globaaliin rooliin -kokonaisuus, joka käsittelee kehitysrahoitusta, kauppaa, siirtolaisuutta, konflikteja ja koherenssia. Eurooppa maailmassa -osion tavoite oli tarkastella EU:n globaalin roolin kehitystä ja mahdollisuuksia etelän näkökulmasta. Osion artikkelit tulivat pääsääntöisesti kehitysmaista - eurooppalaisille ja suomalaisille kirjoittajille varattiin lähinnä kommentaattorin rooli. Kaikki artikkelit ja kommentit julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi. Amnesty Internationalin Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton ja Suomen YK-liiton kanssa elokuussa 2003 käynnistettyä ihmisoikeudet.net projektia on jatkettu. Yhdistys on osallistunut ihmisoikeudet.net projektin ohjausryhmän työskentelyyn ja vastannut verkkopalvelun päivittämisestä ja teknisestä ylläpidosta. Opetusministeriön on sitoutunut rahoittamaan hanketta vuoden 2006 loppuun saakka ja Ihmisoikeusliitto toimii hankkeen tilijärjestönä. Joulukuussa solmittiin Suomen Lähetysseuran kanssa sopimus portaaliyhdistyksen osallistumisesta Lähetysseuran uusien verkkosivujen 3

4 sisällöntuotantoon. Pääosin Lähetysseuran yhteistyömaiden maaesittelyihin keskittyvä työ käynnistettiin joulukuussa, mutta varsinainen toimitustyö ajoittui vuoden 2007 puolelle. Toinen Lähetysseuran kanssa sovittu hanke on englanninkielisen uutiskoosteen toimittaminen. Ensimmäinen uutiskooste toimitettiin joulukuussa, jolloin sovittiin toiminnon jatkamisesta vuonna Lisäksi yhdistys osallistui joulun aikaan toteutettuun Manteli-chat projektiin, jonka koordinoinnista vastasi Pelastakaa Lapset. 3. maailma.netin pitkän aikavälin kehittäminen Elokuussa pidetyssä hallituksen strategiakokouksessa pohdittiin maailma.netportaalin pitkän aikavälin kehittämistä. Johtopäätös oli, että uutisten julkaiseminen on jatkossakin painopistealue, mutta maailma.netin omaa uutistuotantoa pyritään laajentamaan hyvässä yhteistyössä jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös selkiyttää maailma.netin rakennetta, jotta käyttäjät mahdollisimman helposti löytäisivät etsimänsä aineiston. Rakenteen kehittämisessä yksi mahdollisuus on, että maailma.netin sisällä on tietyille käyttäjäryhmille, esimerkiksi koulut, suunnattuja osioita. Keskeinen väline maailma.netin kehittämisessä on oman julkaisujärjestelmän tuottaminen. Sen avulla on mahdollista saada portaalin ylläpito kokonaisuudessaan omiin käsiin, mikä helpottaa erityisesti portaalin rakenteen kehittämistä, koska silloin maailma.nettiä koskevista muutoksista ei tarvitse sopia muiden OneWorld-keskusten kanssa. Oman julkaisujärjestelmän kehittämiseen haettiin rahoitusta ulkoasiainministeriön tiedotustuesta. 4. Jäsenet Vuoden lopussa portaaliyhdistyksellä oli 44 jäsentä ja yhteistyökumppania. Väestöliitto ja Viikki Tropical Resources Institute solmivat vuoden aikana yhteistyösopimuksen. 5. Tiedottaminen maailma.netin tiedottamisessa on hyödynnetty jäsenistön välineitä, vähäisessä määrin lehtimainontaa (Voima, Sixdegrees ja Kumppani) ja erilaisia tilaisuuksia, kuten Maailma kylässä -festivaali Helsingissä. Mainostamisen ja markkinoinnin keskeisin ongelma on ollut voimavarojen puute. Portaalin tunnettavuus on kuitenkin suhteellisen hyvä. Yksi tapa mitata verkkosivuston tunnettavuutta on selvittää, kuinka monelle ulkopuoliselle verkkosivulle se on linkitetty. Elokuun 25. päivänä yleisesti käytetty Googlen hakupalvelu antoi seuraavat tulokset hakusanoille maailma.net, ja global.finland.fi. maailma.net sellaista verkkosivua, joilta on linkki sivulle maailma.net sellaista sivua, joilla esiintyy termi maailma.net 4

5 1.560 sellaista verkkosivua, joilta on linkki sivulle sellaista sivua, joilla esiintyy termi global.finland.fi sellaista verkkosivua, joilta on linkki sivulle global.finland.fi sellaista sivua, joilla esiintyy termi global.finland.fi Vertailun vuoksi samana päivänä Google löysi domainnimelle sellaista verkkosivua, joilta on linkki Ylen verkkosivuille ja noin sellaista verkkosivua, joissa Yle mainitaan. Toinen portaalin tunnettuuden mittari on se, miten lukijat päätyvät maailma.netin sivuille. Vuonna 2006 keskimäärin 76 prosenttia kävijöistä tuli suoraan maailma.netin sivuille, 17 prosenttia tuli hakukoneiden kautta ja kuusi prosenttia jäsentemme sivujen kautta. Suoraan maailma.netin sivuille tulleiden lukijoiden osuus on kasvanut, samoin sellaisten lukijoiden, jotka ovat lisänneet portaalin omiin kirjanmerkkeihinsä. Vuonna 2006 maailma.netin lisäsi kirjanmerkkeihinsä runsaat kävijää, vastaavan luvun ollessa vuonna 2005 runsaat 9300 kävijää. Viikoittaisen maailman uutiset sähköpostikirjeen tuottamista on jatkettu ja uutiskooste on lähetetty keskiviikkoisin maailmanuutisia -sähköpostilistalle, jonka tilaajamäärä vuoden lopussa oli noin 450. Kirjeeseen on koottu poimintoja maailma.netin sisällöstä: uutisia, kampanjoita, keräyksiä, tapahtumia ja työpaikkoja. Toimittajille on lähetetty kerran viikossa tiedote, jossa on esitelty maailma.netissä julkaistuja uutisia, kampanjoita ja tapahtumia. Näiden lisäksi koosteessa on ollut yksi tai kaksi maailma.netin tuottama uutinen vapaasti tiedotusvälineiden käytettäväksi. Uutisviestillä oli 33 tilaajaa 27 toimituksesta. Uutisviestin tilaajia oli muun muassa Helsingin Sanomien, Yleisradion, Me Naisten, Uutislehti 100, Kirkko ja kaupunki -lehden, Kotimaan ja useiden ammattiliittojen lehtien toimittajia 6. Kansainväliset yhteydet OneWorld-keskusten johtajat ovat kerran kuukaudessa pitäneet online kokouksen, joissa on käsitelty verkoston operationaaliseen toimintaan liittyviä asioita, erityisesti taloutta. Talousvaikeuksien vuoksi vuonna 2006 ei järjestetty keskusten johtajien kokousta, joita aikaisemmin on pidetty kerran vuodessa. Sirpa Pietikäinen osallistui OneWorld Internationalin säätiön hallituksen kokouseen, joka pidettiin maaliskuussa Amsterdamissa. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa uusi malli verkoston kustannusten jaosta keskusten kesken. Pohjoismaisten portaalien kokous pidettiin Helsingissä ja siihen osallistuivat Marie Andersson Ruotsista, Margharetha Gøransson Hamnrin Norjasta ja Timo Mielonen. Kokouksessa vaihdettiin kokemuksia portaalien ylläpidosta sekä keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista uutispalvelussa ja työpaikkailmoitusten julkaisemisessa. 5

6 7. Henkilöstö ja hallinto Vuoden 2005 aikana seuraavat henkilöt ovat olleet työsuhteessa: Viivi Handolin (vastaava toimittaja, äitiyslomalla 4.3. lähtien) Timo Mielonen (koordinaattori) Eija Palosuo (vastaava toimittaja, työvapaalla) Annastiina Salonen (sisällöntuotanto UM:n verkkopalveluille ja 1.9. lähtien maailma.netin uutispäivitykset) Mirva Viitanen (toimittaja, uutispäivitykset saakka) Freelance-toimittajina ja muissa lyhytaikaisissa työsuhteissa ovat olleet: Linus Atarah Tuuli Bernardini Katri Kaitainen Ulla-Mari Mielonen Heta Muurinen Mikko Sauli Yhdistyksen vuosikokous pidettiin ja siellä valittiin kaksivuotiselle toimikaudelle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Ronkainen (Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö ry) ja varapuheenjohtajaksi Terhi Ylikoski. Hallituksen jäseniksi valittiin Sanna Jäppinen (Kepa), Pauliina Koponen (Taksvärkki) Eeva Simola (Suomen IPS), Marja-Leena Kultanen (UM/Kehityspoliittinen viestintä), Tapani Pentikäinen (Suomen Lähetysseura), Sirpa Pietikäinen (Suomen YK-liitto ja Juha Rekola (Maailman sivu ry.). 8. Talous Portaalin päärahoitus, euroa, on saatu ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen tiedotusmäärärahoista. Lisäksi toimintaa on rahoitettu sisällöntuotannolla, muulla palvelujen myynnillä ja jäsenmaksuilla. Vuoden 2006 tilikauden tulos oli 2701,36 euroa ylijäämäinen. 6

7 9. Liitteet Jäsenet ja yhteistyökumppanit 9.1. Jäsenet Amnesty International Suomen osasto Attac Finland Emmaus Helsinki Ihmisoikeusliitto Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kehitysyhteistyöjärjestöjen Eu-yhdistys Kehys Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Kirkon Ulkomaanapu Maailman sivu ry Maan ystävät ry. Ovi Magazine Pakolaisneuvonta Pelastakaa Lapset Plan Suomi-säätio Reilun kaupan edistämisyhdistys Sadankomiteajulkaisujen tuki Siemenpuu - Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö SixDegrees Magazine Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Suomen IPS Suomen Lähetysseura Suomen Pakolaisapu Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys Suomen Rauhanpuolustajat Suomen Sadankomitealiitto Suomen UNICEF-yhdistys Suomen Unifem Suomen World Vision Suomen YK-liitto Suomi-Nepal seura Suomi-Vietnam-seura Taksvärkki ry. U-landshjälp från Folk till Folk i Finland Uusi tuuli ry 9.2. Yhteistyökumppanit global.finland / ulkoministeriön kehityspoliittinen viestintä Huume-boikotti Ilmastosivut Kansalaisten maailmannäyttämö Naistutkimus- ja tasa-arvoportaali Minna Punainen Risti UNDP Nordic Office Viikki Tropical Resources Institute Väestöliitto WWF Suomi 7

8 maailma.netissä julkaistut artikkelit Jäsen Artikkelit % Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kansalaisten maailmannäyttämö Maailman Sivu ry SixDegrees magazine Taksvärkki ry Suomen W orld Vision Väestöliitto Suomen YK-liitto Amnesty International Suom en osasto WWF Suomi Kirkon Ulkomaanapu Naistutkimus- ja tasa-arvoportaali Minna Emmaus Helsinki Suomen Sadankomitealiitto Ilmastosivut Ulkoministeriö Kehitysyhteistyön palvelukeskus Suomen IPS UNDP Nordic Office Pakolaisneuvonta Reilun kaupan edistäm isyhdistys Vietnam-seura Ihmisoikeusliitto Suomen Lähetysseura Suomi-Nepal seura Suom en UNICEF-yhdistys Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry Suomen Pakolaisapu Maan ystävät Suom en Rauhanliitto - YK-yhdistys maailma.net Kehitysyhteistyöjärjestöjen Eu-yhdistys Kehys ry Attac Suomi U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf Punainen Risti Suomen Rauhanpuolustajat Plan Suomi Säätiö Uusi Tuuli, s/v Estelle Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen Yhteensä

9 Julkaistut työpaikkailmoitukset 2006 Jäsen Ilmoitukset Ilmoituksia kpl/jäsen luettu 1 Amnesty International Suom en osasto Ilmastosivut Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kehitysyhteistyöjärjestöjen Eu-yhdistys Kehys ry Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kirkon Ulkomaanapu Maan ystävät Pakolaisneuvonta Pelastakaa Lapset Plan Suomi Säätiö Punainen Risti Reilun kaupan edistäm isyhdistys Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Suomen Lähetysseura Suomen Pakolaisapu Suomen Sadankomitealiitto Suom en UNICEF-yhdistys Suomen W orld Vision Suomen YK-liitto Taksvärkki ry U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf Ulkoministeriö UNDP Nordic Office Uusi Tuuli, s/v Estelle Väestöliitto Yhteensä Keskimäärin 396 9

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsföbund ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 hyväksytty vuosikokouksessa 26.4.2014 1. Rauhantyön vuosi 2013... 1 2 Yleistoiminta ja toimisto... 3 3 Tiedotus, vaikuttamistyö ja koulutus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi DT2012 keräsi Tampereella tuvan täyteen elokuussa. Yhdistyksen toimintaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot