VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 133 TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA RANTAHOVIN ASEMAKAAVA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖ- 159 RAPORTTI 79 TALOUDEN TOTEUMA KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALIPALVELUIDEN 163 VESILAHDEN TOIMIPISTEEN TOIMITILAT 82 KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 164 VUODEKSI LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN- 165 SELKÄMEREN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI HS-VESI OY VARAVESISOPIMUS OMAKOTITALOTONTIN OSTAMINEN MARKO NASKALILTA METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ILMOITUSASIAT TÄYTTÖLUVAT / KIRKONKYLÄN KOULU 178

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Kivinen Tiina sivistysjohtaja :t 78, 87, 90 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t Lahtinen Leena aluearkkitehti 77 Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 78 Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja 78 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 78 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko puheenjohtaja puheenjohtaja 86 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Leena Kurki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 70 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 71 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Halmeen ja Leena Kurjen. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Leena Kurjen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 72 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 72. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 9-11 sekä muu viranhaltijapäätös 5 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanjohtaja

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 73 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 73. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t ajalta sekä muut viranhaltijapäätökset :t 6-8 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hallintojohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 74 Ei viranhaltijapäätöksiä ajalta : - Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Satu Uusi-Erkkilä rakennustarkastaja Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien päätöspöytäkirjat ajalta : - Tiina Kivinen Hyvinvointilautakunta Satu Uusi-Erkkilä Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 75 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 14 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN 15 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 16 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE 17 VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 19 VALTUUSTOALOITE NARVAN TERVEYSASEMAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ 20 NARVAN TERVEYSASEMAN JATKAMINEN / LAKKAUTTAMINEN Kunnanjohtaja: Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA Kh 102/ Koskenkylän ympäristö on Vesilahden nopeimmin rakentuvia alueita. Kohtalaisen suuri rakentamispaine kohdistuu tällä alueella erityisesti Mantereentien, Valkkistentien ja Koskenkyläntien varsiin, mikä ilmenee mm. alueelle 2000-luvulla myönnetyissä rakennusluvissa (liitekartalla sini- set neliöt). Koskenkylän taajama on Vesilahden kunnan strategisissa maankäytön suunnitelmissa (mm. valtuuston hyväksymä kuntakehityskuva) osoitettu kunnan kolmanneksi palvelutaajamaksi Kirkonkylän ja Narvan ohella. Koskenkylän taajamasta Mantereen, Kirkonkylän ja Narvan suuntiin johtavien teiden varret on suunnitelmissa merkitty maaseutumaisesti tiivis-tyviksi kyläasutusvyöhykkeiksi. Seutukunnallisesti alue sijoittuu kaupunki-seudun nk. lievealueen rajalle; näillä alueilla katsotaan yleensä suunnittelun tarpeen edellyttävän yleiskaavatasoista tarkastelua. Alue on keskeinen osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, mikä asettaa maankäytölle erityisiä haasteita. Alueelle suuntautuvan rakentamisen ohjaaminen maaseudun kulttuuriympäristö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu turvaten vaatiikin osayleiskaavatasoisen tarkastelun. Yleiskaavoituksen käynnistämisestä on keskusteltu Pirkanmaan ympäristö-keskuksen kanssa vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa. Syksyllä 2008 käynnistyi Ympäristöministeriön ja Maaseutuasumisen teemaryhmän hanke Kyläkaavoituksen kehittämiseksi. Vesilahden kunta Koskenkylän yleiskaavoitussuunnitelmien muodossa oli mukana hankkeessa yhtenä seitsemästä pilottikohteesta. Aluearkkitehti Ilari Rasimus nimettiin hankkeen projekti-ryhmään. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Hämeen-linnassa Hankkeen myötä kunta sai merkittävästi asiantuntija-konsultointia sekä hyödyllisiä kokemuksia muista hankkeessa mukana olleista kunnista ja kylistä. Koskenkylän ympäristön yleiskaavoituksen tarkoituksena on edellä kerrotun pohjalta ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueella siten, että rakentamis-paineesta huolimatta alueen maaseutumainen yleisilme säilyy ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu turvataan.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavan suunnittelualue on rajattu siten, että se muodostaa toiminnallisesti ja maisemallisesti luontevan kokonaisuuden. Aluerajaus on esitetty liitekartalla n:o 1/102. Kaavan suunnittelualue rajautuu idässä Lempäälän kunnan rajaan sekä Mantereenjärven ja Heinälahden kohdalla Vesilahden osayleiskaavaalueen rajaan, kaakossa Akaan kaupungin rajaan, josta se kulkee melko suoraan luoteeseen, jossa raja asettuu Onkemäenjärven kohdalla rantaosayleis-kaava-alueen rajaan. Sieltä raja jatkuu melko suoraan Keihosiin ja kääntyy itään maantietä pitkin kääntyen taas kaakkoon Vähäjärven kohdalla pitkin rantaosayleiskaavan rajaan. Näin kierrettyään Vähäjärven rannat suunnittelualueen raja kohtaa pohjoisessa Kirkonkylän osayleiskaavan rajan sekä Lempäälän kunnan rajan. Kaavan suunnittelualue käsittää siis Koskenkylän taajamaa ympäröivät viljelysalueet sekä Koskenkyläntien varret Keihosissa. Kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla, 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan, 3) maaseutuelin-keinojen toimintaedellytykset säilyvät, 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä sekä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Kaavoitusta varten nimetään myöhemmässä vaiheessa ohjausryhmä kunnan viran- / toimenhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti. Tätä varten perustetaan suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa yhteistyöryhmä toimimaan kunnan, suunnittelijoiden ja osallisten tiedonvaihdon kanavana. Kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillisselvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Selvitysten ohella ja perusteella laaditaan alustavia rakennemallitarkasteluita, joiden jälkeen kaavan varsinainen suunnittelu alkaa. Suunnittelutyö ajoittuisi näin vuoteen 2011 ja alkuvuoteen Kaavaehdotus voisi näin ollen olla valmis loppuvuonna Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kaavatoimikunnan esitykseen yhtyen käynnistää Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla esitetylle alueelle ja yllämainituin alustavin tavoittein sekä ilmoittaa sen vireilletulosta. : hyväksyttiin yksimielisesti

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 27 / Kunnanhallitus päätti kesällä 2010 Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan vireille tulosta. Vireille tulosta ei vielä ole julkaistu kuulutusta, koska se on luontevinta tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Aluearkkitehti on laatinut kaavan osallistumisja arviointi-suunnitelman (liite 1/ 27). OAS:ssa on kuvattu mm. yleiskaavan tarve, tavoitteet, alustava aluerajaus, lähtötiedot, osalliset, alustava aikataulu sekä pääpiirteissään kaavatyön osallistumismenettelyt ja vaiheet. Yleiskaavoitusta varten on syytä perustaa ohjausryhmä, jollaisena voi toimia kaavatoimikunta tarpeen mukaan asiantuntijoilla täydennettynä tai se voidaan nimetä erikseen. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta perehtyy Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä. Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kaavatoimikunnalle valtuudet nimetä osayleiskaavaa varten tarvittavan ohjausryhmän ja toteaa, että toimikunta voi tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita ohjausryhmään. : ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaavatoimikunta valtuuttaa aluearkkitehdin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarvittavilla tavoilla Kh 146 / Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 1 / 146 ilmenevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus oikeuttaa kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aluearkkitehti Ilari Rasimus on asian käsittelyn aikana asiantuntijana läsnä kokouksessa. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaavatmk 12/ Aluearkkitehti: Kunnanhallitus on kuuluttanut Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus nähtävilläolo (MRL 63, MRA 30 ) on alkanut ja se on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanviraston Teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla, Kunnanhallitus on oikeuttanut kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Ohjausryhmän kokoontuminen olisi ajankohtaista erillisselvitysten valmistuttua. Koskenkylän osayleiskaavahankkeen kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillis-selvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätila-selvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Suunnittelualueesta laaditaan luontoselvitys kunnan omana työnä. Selvitys käsittää maastokartoituksien lisäksi alueen luonnonarvoista jo tähän mennessä olemassa olevan tiedon keräämisen. Tähän mennessä on kunnan virkatyönä laadittu osalta aluetta alustava metsäalueiden luontoselvitys, jossa on kartoitettu selvitetyn alueen metsätyyppejä ja arvokkaita luontokohteita (Kati Skippari 2009). Suunnittelualueen itäosasta on laadittu linnusto-selvitys kesällä Selvityksessä kartoitettiin erityisesti kosteikkojen hallitseman alueen linnustoa, ja tarkoituksena on ollut selvittää, esiintyykö alueella erityishuomiota vaativia lintulajeja. Selvityksen teki luontokartoittaja-opiskelija Mikko Honkiniemi Nokian Tottijärveltä. Suunnittelualueesta laaditaan kunnan omana virkatyönä maisemaanalyysi nykytilanteen mukaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön historian selvitys. Aluearkkitehti valmistaa selvityksen ennen rakennusinventointitöiden alkua syyskuussa Rakennusinventointitöiden alku ajoittuu syyskuun loppuun 2011 ja sen toteuttaa Pirkanmaan maakuntamuseo. Rakennustutkijoina toimivat Anna Lyyra-Seppänen ja Hannele Kuitunen. Alueen muinaisjäännösten kartoitustyö on suoritettu kesän 2011 aikana ja raportti valmistuu Mikroliitti Oy:n toimesta viikolla 37. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavoitusta varten on kehitetty paikkatieto-sovellus Tupa - Tunne paikkasi. Tupa-sovellus on käytössä kunnan Internet-sivustolla syyskuun loppuun saakka. Tänä aikana sovelluksen kautta saatava palaute kerätään lokakuun 2011 alkuun mennessä Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelutyön avuksi. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan tilanteen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Todetaan, että kaavoitustyö ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussaan, koska aluearkkitehdin toimi oli täyttämättä noin puolen vuoden ajan. : Kaavatoimikunta toimii ohjausryhmänä Koskenkylän osayleiskaavaa laadittaessa. Seuraavassa kokouksessa mietitään tavoitteita kaavoitukselle. Kaavatmk 18/ Aluearkkitehti: Koskenkylän osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtävät selvitystyöt ovat olleet käynnissä vuonna Luontoselvitys valmistui 2010 Muinaisjäännösinventointi on valmistunut marraskuussa 2011 Rakennusinventointi valmistui marraskuussa 2011, Inventoinnin esittely ja yleisötilaisuus on pidetty Ylämäen koululla. Maisema-analyysi ja kulttuuriympäristön selvitystyö on käynnissä Tarpeen on vielä hankkia alueen emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Aiemmin päätetyn mukaisesti ohjausryhmänä toimivan kaavatoimikunnan tutustuminen maastokäynnillä alueeseen tulisi toteuttaa kesän 2012 aikana ja samalla voidaan toteuttaa ensimmäinen ohjausryhmän kokoontuminen koska erillisselvitysten laadinta on jo varsin kattavaa. Ohjausryhmä voi kutsua mukaan asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aiemmissa kokouksissa on esitetty, että kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan 3) maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset säilyvät 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Koska aiemmin kaavatoimikunnassa on ollut esillä, että osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti aluearkkitehti esittää, että Koskenkylän koululla pidettäisiin yleisötilaisuus alkusyksystä 2012, jossa olisi mahdollisuus tiedottaa kaavahankkeesta. Tuossa tilaisuudessa on mahdol-lista myös perustaa yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus pitää yhteyttä sekä vaihtaa mielipiteitä kunnan edustajien ja suunnittelijan sekä eri osallis-ryhmien välillä. Aluearkkitehti on toimittanut alustavan tarjouspyyntö asiakirjan (liite 1/ 18) kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Kaavoitustyö on vaativa suunnittelu-tehtävä, johon valitaan tarjoajiksi riittävän suunnitteluosaamisen ja kapasiteetin omaavia suunnittelutoimistoja. Kyseeseen voivat tulla esim. Air-Ix Oy, Ramboll Oy ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Taloussuunnitelmassa on varauduttu Koskenkylän osayleiskaavan laatimiseen Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta keskustelee ohjausryhmän kokoontumisesta, mahdollisesti mukaan kutsuttavista asiantuntijoista ja päättää kokoontumisen ajankohdan. Ohjausryhmän kokoontumisen tarkoituksena on tutustua suunnittelualueeseen ja tarkentaa kaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta käsittelee tarjouspyyntöasiakirjan Päättää suunnittelutoimistot, joilta pyydetään tarjous. Oikeuttaa kunnanjohtajan, kunnaninsinöörin ja aluearkkitehdin laatimaan lopullisen tarjouspyyntöasiakirjan. : Koskenkylän osayleiskaavan ohjausryhmä kokoontuu klo kunnantalolla, josta lähdetään tutustumaan maastokäynnille suunnittelu-alueeseen. Ohjausryhmän jäsenet voivat ehdottaa aluearkkitehdille reitin varrelle haluamiaan tutustumiskohteita. Ohjausryhmän kokous maastokäynnin jälkeen kunnanhallituksen kokoustilassa, jossa käsitellään osayleiskaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta päättää, että tarjouspyyntöasiakirjat yleiskaavoituksesta lähetetään ainakin Air-IX Oy:lle, Ramboll Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle sekä Pöyry Oy:lle. Kunnanjohtaja, kunnaninsinööri ja aluearkkitehti valtuutettiin laatimaan lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat ja heidän on mahdollista valita myös lisää tarjoajia, mikäli nämä osoittautuvat päteväksi laatimaan osayleiskaavoitustyön. Laskenta-ajaksi päätettiin kolme viikkoa alkaen elokuu Lisäksi todettiin: aluearkkitehti esitteli osayleiskaavoitettavasta alueesta kaksi liitteenä 2/ 18 olevaa luonnoskarttaa. halukkaita ns. yhteistyöryhmään ei ole ilmoittautunut Kaavatmk 25/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta on tutustunut Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelualueeseen. Reitti on kulkenut pitkin alueen pääteitä ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus maastoon on tutustuttu suunnittelualueen keskeisillä maisema-alueilla sekä mahdollisilla uudisrakentamiseen soveltuvilla alueilla. Maastokäynnillä on tutustuttu myös kunnan omistamiin maa-alueisiin suunnittelualueella. Maastokäynnistä laaditaan kokouksessa muistio, johon kirjataan keskeiset esiin tulleet huomiot. Kaavatoimikunta keskustelee osayleiskaavoituksen tavoitteista ja tarkentaa niitä niiltä osin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Aluearkkitehti esittelee kaavoitusprosessin vaiheet esimerkkinään Urjalan vastikään valmistuneen osayleiskaavan prosessikaavio, joka esityslistan liitteenä 1/ 25. Aluearkkitehti esittelee lyhyesti alueelta valmistuneen arkeologisen inventoinnin sekä rakennusinventoinnin. Kaavatoimikunnan jäsenet voivat käydä etukäteen tutustumassa inventointi raportteihin kunnan internetsivuilla kohdassa: palvelut/tekniset palvelut/kaavoitus/ajankohtaista, jonka alla on Koskenkylän osayleiskaavan linkit raportteihin. : Kokous käy läpi saapuneen palautteen Tupa-tunne paikkasi ajanjaksolta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana saapuneet mielipiteet. (liite 2/ 25.) : Ohjausryhmä totesi kaavoituksen tavoitteista seuraavaa: tuotiin esille liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa sekä kevyenliikenteen verkoston kehittäminen alueella. Tavoitteena tulee olla, että uudet rakentamiselle kaavoitettavat alueet tulee olla helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan. Maisema-arvojen säilymisen kannalta harkituille alueille tehokkaasti kaavoittamalla saavutetaan yhdyskuntarakentamisen kautta edullisempi rakenne. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee olemaan haaste alueen suunnittelussa. Kaavatoimikunta päätti tutustuttuaan yleiskaavoituksen prosessikaavioon, että ohjausryhmän kokoontumiset tullaan järjestämään kaavoituksen edetessä kaavatoimikunnan kokousten yhteydessä. Kaikki päätökset ja toteamukset olivat yksimielisiä. Liitteenä 3/ 25 muistio maastokäynnistä Kaavatmk 3/ Aluearkkitehti:

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan laatijaksi tarjousten/tarjousvertailun perusteella AI-RIX Ympäristö Oy:n. Projektipäällikkönä toimii rakennusarkkitehti Esko Hyytinen. Osasyleiskaavan aloitusvaiheen neuvottelu on käyty Vesilahden kunnan-talolla Neuvottelussa ovat olleet läsnä kunnanjohtaja, kunnan-insinööri, aluearkkitehti sekä kaavan laatija. Aloitusneuvottelussa allekirjoitettiin suunnittelusopimus ja keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista. Kaavan laatija esitti suunnittelun lähtöaineistotarpeensa. Valmiina oleva lähtöaineisto, kuten pohja-selvitykset sovittiin tallennettavaksi muistitikulle ja postitettavaksi kaavan laatijalle. Neuvottelussa käytiin läpi alustava suunnittelu-aikataulu ja sovittiin, että sitä tarkennetaan työn edetessä. Neuvottelun jälkeen aluearkkitehti ja kaavan laatija suorittivat maastossa tutustumisen kaava-alueeseen. Muistio aloitusneuvottelusta liitteenä 4/ 3. Osasyleiskaavan työneuvottelu on käyty AI-RIX Ympäristö Oy:ssä Työneuvottelussa ovat olleet läsnä rakennustarkastaja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja ja aluearkkitehti. Neuvottelussa on käsitelty tarkennettu aikataulu, kaavan laatijan laatimat alustavat rakennemallit sekä keskusteltu kaavoituksen tavoitteiden vaikutuksesta niiden laadintaan. Työneuvottelussa sovitusti on kaavan laatija kutsuttu tähän kaavatoimikunnan kokoukseen esittelemään tämänhetkistä kaava-aineistoa, pohjaselvitysten vaikutusta kaavoitukseen ja laadittuja rakennemalleja ohjausryhmälle. Muistio työneuvottelusta liitteenä 5/ 3. Koskenkylän osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on käyty Pirkanmaan ELY -keskuksessa maanantaina , josta valmistuu muistio seuraavaan kaavatoimikunnan kokoukseen. Liitteenä 1-3/ 3 Osayleiskaavan alustavat rakennemallit 1-3. : Kaavatoimikunnan/ohjausryhmän jäsenet käyvät keskustelua osayleiskaava- aineistosta ja rakennemallivaihtoehdoista sekä ottavat kantaa emätilatarkastelun laajuuteen suunnittelualueella. Kaavanlaatijan/ AIR-IX:n edustaja esittelee kaavatilanteen ja etenemisen. : AIRIX Ympäristö Oy:stä projektipäällikkö Esko Hyytinen esitteli osayleiskaavoituksen nykyvaiheen aineistoa ja kaavatoimikunnalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaavan laatijalle ja keskustella käsitellyistä aiheista. Hankkeen aikataulu on tarkentunut ja kaavanlaatija totesi, että tavoite on saada osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Alustavien rakennemallien pohjalta on laadittu kolme erilaista rakennemallia ja samanaikaisesti työstetään kaavaluonnosaineistoa. Kaavatoimikunta hyväksyi aikataulun, joka on pöytäkirjan liitteenä 6/ 3.

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelussa Pirkanmaan ELY-keskuksessa on ilmennyt pohja-selvitysten täydennystarpeita. Luontoselvitystä tulee täydentää verkosto-tarkastelulla, jossa liito-oravan elinpiirit ja kulkuväylät selvitetään. Maisemaselvitys laaditaan huhti-toukokuussa. ELY-keskus on lisäksi todennut, että kaavan laatiminen tälle alueelle on tarpeellinen ja merkittävä hanke ja kaavaluonnos vaiheessa se tulee esitellä uudelleen ELYkeskuksessa. Kaavatoimikunta keskusteli peltoalueiden huomioimisesta kaavoituksessa. Kaavan laatija totesi, että rakentaminen tulisi ohjata nykyisten rakennusten yhteyteen sekä metsäsaarekkeisiin. Koskenkylän osalta voi vähäistä tiivistävää rakentamista osoittaa peltoalueille. Rakennuspaikkojen sijoituksessa pyritään kunnallistekniikan läheisyyteen. Todettiin, että kevyenliikenteen yhteystarpeet ovat tärkeää tutkia kaikissa rakennemalleissa. MRL 44 käytöntarve on ratkaistava ennen luonnoksen nähtäville tuloa, joten käytiin läpi soveltamisperiaatteet sekä kaksi esimerkkiä osayleiskaavoista. Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa asian käsittelyyn. Kaavoitukseen tulee merkittävästi vaikuttamaan erilaisten mitoitusvyöhykkeiden muodostuminen sekä maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen arvoalueiden huomioiminen Kaavatmk 10/ Aluearkkitehti: Kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä on kokouksessa läsnä ja esittelee kaavoituksen nykyvaiheen. Osayleiskaavoituksesta on käyty viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksessa. (muistio liitteenä 1/ 10). Neuvottelussa on esille tullut pohja-selvitysten täydentämistarve luontoselvityksen osalta. Liito-oravien elinpiirien ja verkostojen tarkastelu maastotöineen on päädytty tilaamaan Kari Laamaselta, joka on jo aiemmin laatinut selvityksen Vesilahden arvokkaista luontokohteista. Kyseinen selvitys tullaan myös ottamaan yleiskaavoituksen pohjaselvitykseksi. Kari Laamanen suorittaa liito-orava selvitystyön ja laatii raportin yhteistyössä ympäristötarkastaja Kati Skipparin kanssa. Kulttuurimaisemaselvitys on tilattu AIRIX Ympäristö Oy:stä, jossa sen laadinta on aloitettu. Maastokäynti toteutetaan ja yleisötilaisuus järjestetään Ylämäen koululla ti klo

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan jäsenille jaettiin muistio pidetystä työneuvottelusta (liite 2/ 10) sekä kaavan laatijan toimittama materiaali: Koskenkylän nykytilanne osayleiskaavakarttana ns. nollakaava (liite 3/ 10) Rakennemalli luonnos VE3 vyöhykemalli (liite 4/ 10) Koemitoitusmalli Saarikunnan alueelta (liite 5/ 10) Alustavat mitoitusperiaatteet (liite 6/ 10) Kaavan laatija esitteli työneuvottelun jälkeen edennyttä osayleiskaavoitusta ja mitoitusperusteita ydinkylävyöhykkeelle ja kylävyöhykkeelle. Virpi Alakoski kävi läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan muistion koskien yleiskaavoitusta. (liite 7/ 10) Keskeiset asiat ovat maanomistajien osallistumisen varmistaminen ja tiedottamisen tärkeys kaavoituksessa esim. kirjeitse ja vastaanottojen muodossa sekä osayleiskaavan muodostuminen hyvin toimivaksi rakentamista ohjaavaksi asiakirjaksi kuntaan. : : Kaavatoimikunta käy keskustelua osayleiskaavan nykyvaiheesta ja keskustelun pohjalta päättää rajauksista ja jatko-toimenpiteistä. Kaavatoimikunta kommentoi vyöhykemallin vyöhykkeiden rajauksia todeten, että osittain niitä tulee laajentaa mm. Koskenkylän tien varressa jo rakentuneille osille, joissa mahdollisuus luontevaan täydennysrakentamiseen ja huomioiden kunnan maanomistus Rimmintien ja Koskenkyläntien läheisyydessä. Todettiin, että leikkautumisajankohta on luonteva ottaen huomioon Koskenkylän alueen asuinrakentamisen kehittyminen ja yhdys-kuntarakenteen muuttuminen. Esitettiin, että leikkausvuotta voidaan käyttää myös maapoliittisessa ohjelmassa. Koemitoitusmallia tarkasteltaessa kaavatoimikunta totesi, että mallilaskenta vaihtoehto 1 tuo koealueelle 6 kpl rakennuspaikkoja ja mallivaihtoehto 2 vastaavasti 12 kpl rakennuspaikkoja. Todettiin, että rakennuspaikkojen kokonaisluku pysyy kohtuullisena (n.100 kpl) koko yleiskaavaalueella myös käytettäessä mallilaskenta vaihtoehtoa 2. Vyöhykkeiden Ulkopuolella on jatkossakin mahdollisuus hajarakentamiseen. Yksittäiset tilakohtaiset rakennuspaikat tullaan merkitsemään kaavakarttaan pyöreällä symbolilla. Kaavan laatija laatii koemitoituksen myös Koskenkylän pohjoispuolelta. Alueella tulee järjestää ennen rakennuspaikkojen vahvistamista maastokäynti, jolloin esim. maaperäolosuhteiltaan sopimattomat rakennuspaikat voidaan poistaa. Kaavoituksen luonnosvaiheessa tullaan järjestämään 2 kpl maanomistajapäiviä, jolloin maanomistajilla on tilaisuus tavata kaavanlaatija ja keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 22/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta päätti, että kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan paikallis-lehdessä sekä järjestetään yleisötilaisuus Ylämäen koululla klo alkaen. Tilaisuuden alkuun järjestetään kahvitarjoilu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen koko suunnittelutyön ajan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla. Koskenkylän osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Tiedote kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on postitettu osallisille Lausuntopyyntö on lähetetty seuraaville viranomaisille: ELY/ Ympäristö ja liikenne, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Lempäälän kunta, Akaan kaupunki, Fingrid Oy, Vattenfall verkko, Tampereen aluepelastuslaitos, Vesilahden seurakunta, Vesilahden yrittäjät ry, MTK Vesilahti, Metsänhoitoyhdistys, Ylämäen kyläkerho, Ylämäen nuorisoseura, Onkemäen kyläkerho ja Onkemäen kalastuskunta Lausunnot saapuivat seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveys lautakunnalta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Akaan kaupungilta, Pirkanmaan liitolta, MTK Vesilahdelta, Lempäälän kunnalta ja Vattenfallilta. Yksityishenkilöiltä saapui yksi mielipide Miia ja Mika Rajalalta. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ja saatetaan tiedoksi liitteenä 13/ 22. Koskenkylän alueen osayleiskaavan pohjaselvityksiä on täydennetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esiin tulleen tarpeen mukaisesti. Alueelta on valmistunut Kari Laamasen ja Kati Skipparin yhteistyönä laatima Vesilahden liito-orava- ja norokartoitus Alueelta on valmistunut maisemaselvitys, jonka on laatinut Airix Ympäristö Oy yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa. Alueelta on laadittu emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Kaikki valmistuneet selvitykset ovat kokouksessa osallistujien käytettävissä. Osayleiskaavoituksesta on järjestetty yleisötilaisuus Ylämäen koululla , jossa on esitelty kaavoituksen nykyvaihetta ja osallistumista kaavoitukseen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Tilaisuuden sisällöstä on julkaistu lehtiartikkeli paikallislehdessä Yleisötilaisuudessa on käyty läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä kaavoituksen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet. Tilaisuudessa on esitelty alueelta valmistunut maisemaselvitys sekä osayleiskaavan mitoitus ja rakennemallit. Tilaisuudessa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kannan-ottoja kaavan laatijalle ja kunnan viranhaltijoille. Yleisötilaisuuden muistio liitteenä 14/ 22. Yleisötilaisuudessa, sähköpostitse tai puhelimitse on ollut mahdollisuus ilmoittautua aluearkkitehdille yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän on tarkoitus olla keskustelun ja tiedonvaihdon kanava osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Ryhmän jäsenten, joita on ilmoittautunut 10 henkilöä, tehtävänä on tuoda esille edustamiensa tahojen tietoja ja näkemyksiä suunnittelualueesta sekä tiedottaa edustamiaan tahoja suunnittelutyön etenemisestä. Yhteistyöryhmä tutustuu tehtyihin selvityksiin ja perehtyy suunnitelmiin kaavatyön eri vaiheissa. Yhteistyöryhmä on kokoontunut Yhteistyöryhmän kokoontumisen muistio liitteenä 15/ 22. Kaavoituksesta on järjestetty maanomistajien vastaanottopäivät 9.9. ja Kunnanviraston teknisessä toimistossa. Vastaanottopäivistä on julkaistu ilmoitus Vesilahden sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Koskenkylän kahvilan ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia on tiedotettu kirjeitse. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus varata vastaanottoaika ja on ollut tilaisuus keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti. Maanomistajia kahden päivän aikana on vastaanotettu yhteensä kaksikymmentäkaksi. Keskustelujen pohjalta kaavoitustyötä on viety eteenpäin. Käydyistä keskusteluista muistiot liitteenä 16/ 22. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa Liitteenä 17/ 22 muistio. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käyty viranomaisten työneuvottelu , jossa kaavan valmisteluaineistoa on käsitelty. Liitteenä 18/ 22 muistio. Koskenkylän alueen osayleiskaavasta on laadittu luonnos, joka perustuu alueella tehtyihin pohjaselvityksiin, asetettuihin kaavan tavoitteisiin sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuomaan lisätietoon. Kaavan laatija Airix Ympäristö Oy / projektipäällikkö Maritta Heinilä ja arkkitehti Marjut Lund-Rahkola ovat toimittaneet päivätyn Koskenkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Aluearkkitehti on toimittanut päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavatoimikunnan käsiteltäväksi.

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298. Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 300 162 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 301 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 298 Kunnanhallitus 29.06.2015 AIKA 29.6.2015 klo 18:30 19.41 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KUNNANHALLITUS 21.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO 57 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN... 123 58 MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA... 129 59 JUUPAJOEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Dnro KAUKE 1991/2013 Kaavatunnus 210008 2.5.2014 tark. 13.5.2014 4.6.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Asemakaava Havainnekuva Poikkitien

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot