VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 133 TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA RANTAHOVIN ASEMAKAAVA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖ- 159 RAPORTTI 79 TALOUDEN TOTEUMA KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALIPALVELUIDEN 163 VESILAHDEN TOIMIPISTEEN TOIMITILAT 82 KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 164 VUODEKSI LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN- 165 SELKÄMEREN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI HS-VESI OY VARAVESISOPIMUS OMAKOTITALOTONTIN OSTAMINEN MARKO NASKALILTA METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ILMOITUSASIAT TÄYTTÖLUVAT / KIRKONKYLÄN KOULU 178

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Kivinen Tiina sivistysjohtaja :t 78, 87, 90 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t Lahtinen Leena aluearkkitehti 77 Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 78 Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja 78 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 78 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko puheenjohtaja puheenjohtaja 86 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Leena Kurki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 70 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 71 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Halmeen ja Leena Kurjen. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Leena Kurjen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 72 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 72. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 9-11 sekä muu viranhaltijapäätös 5 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanjohtaja

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 73 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 73. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t ajalta sekä muut viranhaltijapäätökset :t 6-8 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hallintojohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 74 Ei viranhaltijapäätöksiä ajalta : - Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Satu Uusi-Erkkilä rakennustarkastaja Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien päätöspöytäkirjat ajalta : - Tiina Kivinen Hyvinvointilautakunta Satu Uusi-Erkkilä Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 75 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 14 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN 15 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 16 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE 17 VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 19 VALTUUSTOALOITE NARVAN TERVEYSASEMAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ 20 NARVAN TERVEYSASEMAN JATKAMINEN / LAKKAUTTAMINEN Kunnanjohtaja: Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA Kh 102/ Koskenkylän ympäristö on Vesilahden nopeimmin rakentuvia alueita. Kohtalaisen suuri rakentamispaine kohdistuu tällä alueella erityisesti Mantereentien, Valkkistentien ja Koskenkyläntien varsiin, mikä ilmenee mm. alueelle 2000-luvulla myönnetyissä rakennusluvissa (liitekartalla sini- set neliöt). Koskenkylän taajama on Vesilahden kunnan strategisissa maankäytön suunnitelmissa (mm. valtuuston hyväksymä kuntakehityskuva) osoitettu kunnan kolmanneksi palvelutaajamaksi Kirkonkylän ja Narvan ohella. Koskenkylän taajamasta Mantereen, Kirkonkylän ja Narvan suuntiin johtavien teiden varret on suunnitelmissa merkitty maaseutumaisesti tiivis-tyviksi kyläasutusvyöhykkeiksi. Seutukunnallisesti alue sijoittuu kaupunki-seudun nk. lievealueen rajalle; näillä alueilla katsotaan yleensä suunnittelun tarpeen edellyttävän yleiskaavatasoista tarkastelua. Alue on keskeinen osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, mikä asettaa maankäytölle erityisiä haasteita. Alueelle suuntautuvan rakentamisen ohjaaminen maaseudun kulttuuriympäristö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu turvaten vaatiikin osayleiskaavatasoisen tarkastelun. Yleiskaavoituksen käynnistämisestä on keskusteltu Pirkanmaan ympäristö-keskuksen kanssa vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa. Syksyllä 2008 käynnistyi Ympäristöministeriön ja Maaseutuasumisen teemaryhmän hanke Kyläkaavoituksen kehittämiseksi. Vesilahden kunta Koskenkylän yleiskaavoitussuunnitelmien muodossa oli mukana hankkeessa yhtenä seitsemästä pilottikohteesta. Aluearkkitehti Ilari Rasimus nimettiin hankkeen projekti-ryhmään. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Hämeen-linnassa Hankkeen myötä kunta sai merkittävästi asiantuntija-konsultointia sekä hyödyllisiä kokemuksia muista hankkeessa mukana olleista kunnista ja kylistä. Koskenkylän ympäristön yleiskaavoituksen tarkoituksena on edellä kerrotun pohjalta ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueella siten, että rakentamis-paineesta huolimatta alueen maaseutumainen yleisilme säilyy ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu turvataan.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavan suunnittelualue on rajattu siten, että se muodostaa toiminnallisesti ja maisemallisesti luontevan kokonaisuuden. Aluerajaus on esitetty liitekartalla n:o 1/102. Kaavan suunnittelualue rajautuu idässä Lempäälän kunnan rajaan sekä Mantereenjärven ja Heinälahden kohdalla Vesilahden osayleiskaavaalueen rajaan, kaakossa Akaan kaupungin rajaan, josta se kulkee melko suoraan luoteeseen, jossa raja asettuu Onkemäenjärven kohdalla rantaosayleis-kaava-alueen rajaan. Sieltä raja jatkuu melko suoraan Keihosiin ja kääntyy itään maantietä pitkin kääntyen taas kaakkoon Vähäjärven kohdalla pitkin rantaosayleiskaavan rajaan. Näin kierrettyään Vähäjärven rannat suunnittelualueen raja kohtaa pohjoisessa Kirkonkylän osayleiskaavan rajan sekä Lempäälän kunnan rajan. Kaavan suunnittelualue käsittää siis Koskenkylän taajamaa ympäröivät viljelysalueet sekä Koskenkyläntien varret Keihosissa. Kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla, 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan, 3) maaseutuelin-keinojen toimintaedellytykset säilyvät, 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä sekä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Kaavoitusta varten nimetään myöhemmässä vaiheessa ohjausryhmä kunnan viran- / toimenhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti. Tätä varten perustetaan suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa yhteistyöryhmä toimimaan kunnan, suunnittelijoiden ja osallisten tiedonvaihdon kanavana. Kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillisselvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Selvitysten ohella ja perusteella laaditaan alustavia rakennemallitarkasteluita, joiden jälkeen kaavan varsinainen suunnittelu alkaa. Suunnittelutyö ajoittuisi näin vuoteen 2011 ja alkuvuoteen Kaavaehdotus voisi näin ollen olla valmis loppuvuonna Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kaavatoimikunnan esitykseen yhtyen käynnistää Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla esitetylle alueelle ja yllämainituin alustavin tavoittein sekä ilmoittaa sen vireilletulosta. : hyväksyttiin yksimielisesti

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 27 / Kunnanhallitus päätti kesällä 2010 Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan vireille tulosta. Vireille tulosta ei vielä ole julkaistu kuulutusta, koska se on luontevinta tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Aluearkkitehti on laatinut kaavan osallistumisja arviointi-suunnitelman (liite 1/ 27). OAS:ssa on kuvattu mm. yleiskaavan tarve, tavoitteet, alustava aluerajaus, lähtötiedot, osalliset, alustava aikataulu sekä pääpiirteissään kaavatyön osallistumismenettelyt ja vaiheet. Yleiskaavoitusta varten on syytä perustaa ohjausryhmä, jollaisena voi toimia kaavatoimikunta tarpeen mukaan asiantuntijoilla täydennettynä tai se voidaan nimetä erikseen. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta perehtyy Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä. Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kaavatoimikunnalle valtuudet nimetä osayleiskaavaa varten tarvittavan ohjausryhmän ja toteaa, että toimikunta voi tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita ohjausryhmään. : ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaavatoimikunta valtuuttaa aluearkkitehdin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarvittavilla tavoilla Kh 146 / Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 1 / 146 ilmenevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus oikeuttaa kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aluearkkitehti Ilari Rasimus on asian käsittelyn aikana asiantuntijana läsnä kokouksessa. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaavatmk 12/ Aluearkkitehti: Kunnanhallitus on kuuluttanut Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus nähtävilläolo (MRL 63, MRA 30 ) on alkanut ja se on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanviraston Teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla, Kunnanhallitus on oikeuttanut kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Ohjausryhmän kokoontuminen olisi ajankohtaista erillisselvitysten valmistuttua. Koskenkylän osayleiskaavahankkeen kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillis-selvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätila-selvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Suunnittelualueesta laaditaan luontoselvitys kunnan omana työnä. Selvitys käsittää maastokartoituksien lisäksi alueen luonnonarvoista jo tähän mennessä olemassa olevan tiedon keräämisen. Tähän mennessä on kunnan virkatyönä laadittu osalta aluetta alustava metsäalueiden luontoselvitys, jossa on kartoitettu selvitetyn alueen metsätyyppejä ja arvokkaita luontokohteita (Kati Skippari 2009). Suunnittelualueen itäosasta on laadittu linnusto-selvitys kesällä Selvityksessä kartoitettiin erityisesti kosteikkojen hallitseman alueen linnustoa, ja tarkoituksena on ollut selvittää, esiintyykö alueella erityishuomiota vaativia lintulajeja. Selvityksen teki luontokartoittaja-opiskelija Mikko Honkiniemi Nokian Tottijärveltä. Suunnittelualueesta laaditaan kunnan omana virkatyönä maisemaanalyysi nykytilanteen mukaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön historian selvitys. Aluearkkitehti valmistaa selvityksen ennen rakennusinventointitöiden alkua syyskuussa Rakennusinventointitöiden alku ajoittuu syyskuun loppuun 2011 ja sen toteuttaa Pirkanmaan maakuntamuseo. Rakennustutkijoina toimivat Anna Lyyra-Seppänen ja Hannele Kuitunen. Alueen muinaisjäännösten kartoitustyö on suoritettu kesän 2011 aikana ja raportti valmistuu Mikroliitti Oy:n toimesta viikolla 37. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavoitusta varten on kehitetty paikkatieto-sovellus Tupa - Tunne paikkasi. Tupa-sovellus on käytössä kunnan Internet-sivustolla syyskuun loppuun saakka. Tänä aikana sovelluksen kautta saatava palaute kerätään lokakuun 2011 alkuun mennessä Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelutyön avuksi. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan tilanteen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Todetaan, että kaavoitustyö ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussaan, koska aluearkkitehdin toimi oli täyttämättä noin puolen vuoden ajan. : Kaavatoimikunta toimii ohjausryhmänä Koskenkylän osayleiskaavaa laadittaessa. Seuraavassa kokouksessa mietitään tavoitteita kaavoitukselle. Kaavatmk 18/ Aluearkkitehti: Koskenkylän osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtävät selvitystyöt ovat olleet käynnissä vuonna Luontoselvitys valmistui 2010 Muinaisjäännösinventointi on valmistunut marraskuussa 2011 Rakennusinventointi valmistui marraskuussa 2011, Inventoinnin esittely ja yleisötilaisuus on pidetty Ylämäen koululla. Maisema-analyysi ja kulttuuriympäristön selvitystyö on käynnissä Tarpeen on vielä hankkia alueen emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Aiemmin päätetyn mukaisesti ohjausryhmänä toimivan kaavatoimikunnan tutustuminen maastokäynnillä alueeseen tulisi toteuttaa kesän 2012 aikana ja samalla voidaan toteuttaa ensimmäinen ohjausryhmän kokoontuminen koska erillisselvitysten laadinta on jo varsin kattavaa. Ohjausryhmä voi kutsua mukaan asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aiemmissa kokouksissa on esitetty, että kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan 3) maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset säilyvät 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Koska aiemmin kaavatoimikunnassa on ollut esillä, että osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti aluearkkitehti esittää, että Koskenkylän koululla pidettäisiin yleisötilaisuus alkusyksystä 2012, jossa olisi mahdollisuus tiedottaa kaavahankkeesta. Tuossa tilaisuudessa on mahdol-lista myös perustaa yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus pitää yhteyttä sekä vaihtaa mielipiteitä kunnan edustajien ja suunnittelijan sekä eri osallis-ryhmien välillä. Aluearkkitehti on toimittanut alustavan tarjouspyyntö asiakirjan (liite 1/ 18) kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Kaavoitustyö on vaativa suunnittelu-tehtävä, johon valitaan tarjoajiksi riittävän suunnitteluosaamisen ja kapasiteetin omaavia suunnittelutoimistoja. Kyseeseen voivat tulla esim. Air-Ix Oy, Ramboll Oy ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Taloussuunnitelmassa on varauduttu Koskenkylän osayleiskaavan laatimiseen Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta keskustelee ohjausryhmän kokoontumisesta, mahdollisesti mukaan kutsuttavista asiantuntijoista ja päättää kokoontumisen ajankohdan. Ohjausryhmän kokoontumisen tarkoituksena on tutustua suunnittelualueeseen ja tarkentaa kaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta käsittelee tarjouspyyntöasiakirjan Päättää suunnittelutoimistot, joilta pyydetään tarjous. Oikeuttaa kunnanjohtajan, kunnaninsinöörin ja aluearkkitehdin laatimaan lopullisen tarjouspyyntöasiakirjan. : Koskenkylän osayleiskaavan ohjausryhmä kokoontuu klo kunnantalolla, josta lähdetään tutustumaan maastokäynnille suunnittelu-alueeseen. Ohjausryhmän jäsenet voivat ehdottaa aluearkkitehdille reitin varrelle haluamiaan tutustumiskohteita. Ohjausryhmän kokous maastokäynnin jälkeen kunnanhallituksen kokoustilassa, jossa käsitellään osayleiskaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta päättää, että tarjouspyyntöasiakirjat yleiskaavoituksesta lähetetään ainakin Air-IX Oy:lle, Ramboll Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle sekä Pöyry Oy:lle. Kunnanjohtaja, kunnaninsinööri ja aluearkkitehti valtuutettiin laatimaan lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat ja heidän on mahdollista valita myös lisää tarjoajia, mikäli nämä osoittautuvat päteväksi laatimaan osayleiskaavoitustyön. Laskenta-ajaksi päätettiin kolme viikkoa alkaen elokuu Lisäksi todettiin: aluearkkitehti esitteli osayleiskaavoitettavasta alueesta kaksi liitteenä 2/ 18 olevaa luonnoskarttaa. halukkaita ns. yhteistyöryhmään ei ole ilmoittautunut Kaavatmk 25/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta on tutustunut Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelualueeseen. Reitti on kulkenut pitkin alueen pääteitä ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus maastoon on tutustuttu suunnittelualueen keskeisillä maisema-alueilla sekä mahdollisilla uudisrakentamiseen soveltuvilla alueilla. Maastokäynnillä on tutustuttu myös kunnan omistamiin maa-alueisiin suunnittelualueella. Maastokäynnistä laaditaan kokouksessa muistio, johon kirjataan keskeiset esiin tulleet huomiot. Kaavatoimikunta keskustelee osayleiskaavoituksen tavoitteista ja tarkentaa niitä niiltä osin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Aluearkkitehti esittelee kaavoitusprosessin vaiheet esimerkkinään Urjalan vastikään valmistuneen osayleiskaavan prosessikaavio, joka esityslistan liitteenä 1/ 25. Aluearkkitehti esittelee lyhyesti alueelta valmistuneen arkeologisen inventoinnin sekä rakennusinventoinnin. Kaavatoimikunnan jäsenet voivat käydä etukäteen tutustumassa inventointi raportteihin kunnan internetsivuilla kohdassa: palvelut/tekniset palvelut/kaavoitus/ajankohtaista, jonka alla on Koskenkylän osayleiskaavan linkit raportteihin. : Kokous käy läpi saapuneen palautteen Tupa-tunne paikkasi ajanjaksolta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana saapuneet mielipiteet. (liite 2/ 25.) : Ohjausryhmä totesi kaavoituksen tavoitteista seuraavaa: tuotiin esille liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa sekä kevyenliikenteen verkoston kehittäminen alueella. Tavoitteena tulee olla, että uudet rakentamiselle kaavoitettavat alueet tulee olla helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan. Maisema-arvojen säilymisen kannalta harkituille alueille tehokkaasti kaavoittamalla saavutetaan yhdyskuntarakentamisen kautta edullisempi rakenne. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee olemaan haaste alueen suunnittelussa. Kaavatoimikunta päätti tutustuttuaan yleiskaavoituksen prosessikaavioon, että ohjausryhmän kokoontumiset tullaan järjestämään kaavoituksen edetessä kaavatoimikunnan kokousten yhteydessä. Kaikki päätökset ja toteamukset olivat yksimielisiä. Liitteenä 3/ 25 muistio maastokäynnistä Kaavatmk 3/ Aluearkkitehti:

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan laatijaksi tarjousten/tarjousvertailun perusteella AI-RIX Ympäristö Oy:n. Projektipäällikkönä toimii rakennusarkkitehti Esko Hyytinen. Osasyleiskaavan aloitusvaiheen neuvottelu on käyty Vesilahden kunnan-talolla Neuvottelussa ovat olleet läsnä kunnanjohtaja, kunnan-insinööri, aluearkkitehti sekä kaavan laatija. Aloitusneuvottelussa allekirjoitettiin suunnittelusopimus ja keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista. Kaavan laatija esitti suunnittelun lähtöaineistotarpeensa. Valmiina oleva lähtöaineisto, kuten pohja-selvitykset sovittiin tallennettavaksi muistitikulle ja postitettavaksi kaavan laatijalle. Neuvottelussa käytiin läpi alustava suunnittelu-aikataulu ja sovittiin, että sitä tarkennetaan työn edetessä. Neuvottelun jälkeen aluearkkitehti ja kaavan laatija suorittivat maastossa tutustumisen kaava-alueeseen. Muistio aloitusneuvottelusta liitteenä 4/ 3. Osasyleiskaavan työneuvottelu on käyty AI-RIX Ympäristö Oy:ssä Työneuvottelussa ovat olleet läsnä rakennustarkastaja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja ja aluearkkitehti. Neuvottelussa on käsitelty tarkennettu aikataulu, kaavan laatijan laatimat alustavat rakennemallit sekä keskusteltu kaavoituksen tavoitteiden vaikutuksesta niiden laadintaan. Työneuvottelussa sovitusti on kaavan laatija kutsuttu tähän kaavatoimikunnan kokoukseen esittelemään tämänhetkistä kaava-aineistoa, pohjaselvitysten vaikutusta kaavoitukseen ja laadittuja rakennemalleja ohjausryhmälle. Muistio työneuvottelusta liitteenä 5/ 3. Koskenkylän osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on käyty Pirkanmaan ELY -keskuksessa maanantaina , josta valmistuu muistio seuraavaan kaavatoimikunnan kokoukseen. Liitteenä 1-3/ 3 Osayleiskaavan alustavat rakennemallit 1-3. : Kaavatoimikunnan/ohjausryhmän jäsenet käyvät keskustelua osayleiskaava- aineistosta ja rakennemallivaihtoehdoista sekä ottavat kantaa emätilatarkastelun laajuuteen suunnittelualueella. Kaavanlaatijan/ AIR-IX:n edustaja esittelee kaavatilanteen ja etenemisen. : AIRIX Ympäristö Oy:stä projektipäällikkö Esko Hyytinen esitteli osayleiskaavoituksen nykyvaiheen aineistoa ja kaavatoimikunnalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaavan laatijalle ja keskustella käsitellyistä aiheista. Hankkeen aikataulu on tarkentunut ja kaavanlaatija totesi, että tavoite on saada osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Alustavien rakennemallien pohjalta on laadittu kolme erilaista rakennemallia ja samanaikaisesti työstetään kaavaluonnosaineistoa. Kaavatoimikunta hyväksyi aikataulun, joka on pöytäkirjan liitteenä 6/ 3.

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelussa Pirkanmaan ELY-keskuksessa on ilmennyt pohja-selvitysten täydennystarpeita. Luontoselvitystä tulee täydentää verkosto-tarkastelulla, jossa liito-oravan elinpiirit ja kulkuväylät selvitetään. Maisemaselvitys laaditaan huhti-toukokuussa. ELY-keskus on lisäksi todennut, että kaavan laatiminen tälle alueelle on tarpeellinen ja merkittävä hanke ja kaavaluonnos vaiheessa se tulee esitellä uudelleen ELYkeskuksessa. Kaavatoimikunta keskusteli peltoalueiden huomioimisesta kaavoituksessa. Kaavan laatija totesi, että rakentaminen tulisi ohjata nykyisten rakennusten yhteyteen sekä metsäsaarekkeisiin. Koskenkylän osalta voi vähäistä tiivistävää rakentamista osoittaa peltoalueille. Rakennuspaikkojen sijoituksessa pyritään kunnallistekniikan läheisyyteen. Todettiin, että kevyenliikenteen yhteystarpeet ovat tärkeää tutkia kaikissa rakennemalleissa. MRL 44 käytöntarve on ratkaistava ennen luonnoksen nähtäville tuloa, joten käytiin läpi soveltamisperiaatteet sekä kaksi esimerkkiä osayleiskaavoista. Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa asian käsittelyyn. Kaavoitukseen tulee merkittävästi vaikuttamaan erilaisten mitoitusvyöhykkeiden muodostuminen sekä maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen arvoalueiden huomioiminen Kaavatmk 10/ Aluearkkitehti: Kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä on kokouksessa läsnä ja esittelee kaavoituksen nykyvaiheen. Osayleiskaavoituksesta on käyty viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksessa. (muistio liitteenä 1/ 10). Neuvottelussa on esille tullut pohja-selvitysten täydentämistarve luontoselvityksen osalta. Liito-oravien elinpiirien ja verkostojen tarkastelu maastotöineen on päädytty tilaamaan Kari Laamaselta, joka on jo aiemmin laatinut selvityksen Vesilahden arvokkaista luontokohteista. Kyseinen selvitys tullaan myös ottamaan yleiskaavoituksen pohjaselvitykseksi. Kari Laamanen suorittaa liito-orava selvitystyön ja laatii raportin yhteistyössä ympäristötarkastaja Kati Skipparin kanssa. Kulttuurimaisemaselvitys on tilattu AIRIX Ympäristö Oy:stä, jossa sen laadinta on aloitettu. Maastokäynti toteutetaan ja yleisötilaisuus järjestetään Ylämäen koululla ti klo

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan jäsenille jaettiin muistio pidetystä työneuvottelusta (liite 2/ 10) sekä kaavan laatijan toimittama materiaali: Koskenkylän nykytilanne osayleiskaavakarttana ns. nollakaava (liite 3/ 10) Rakennemalli luonnos VE3 vyöhykemalli (liite 4/ 10) Koemitoitusmalli Saarikunnan alueelta (liite 5/ 10) Alustavat mitoitusperiaatteet (liite 6/ 10) Kaavan laatija esitteli työneuvottelun jälkeen edennyttä osayleiskaavoitusta ja mitoitusperusteita ydinkylävyöhykkeelle ja kylävyöhykkeelle. Virpi Alakoski kävi läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan muistion koskien yleiskaavoitusta. (liite 7/ 10) Keskeiset asiat ovat maanomistajien osallistumisen varmistaminen ja tiedottamisen tärkeys kaavoituksessa esim. kirjeitse ja vastaanottojen muodossa sekä osayleiskaavan muodostuminen hyvin toimivaksi rakentamista ohjaavaksi asiakirjaksi kuntaan. : : Kaavatoimikunta käy keskustelua osayleiskaavan nykyvaiheesta ja keskustelun pohjalta päättää rajauksista ja jatko-toimenpiteistä. Kaavatoimikunta kommentoi vyöhykemallin vyöhykkeiden rajauksia todeten, että osittain niitä tulee laajentaa mm. Koskenkylän tien varressa jo rakentuneille osille, joissa mahdollisuus luontevaan täydennysrakentamiseen ja huomioiden kunnan maanomistus Rimmintien ja Koskenkyläntien läheisyydessä. Todettiin, että leikkautumisajankohta on luonteva ottaen huomioon Koskenkylän alueen asuinrakentamisen kehittyminen ja yhdys-kuntarakenteen muuttuminen. Esitettiin, että leikkausvuotta voidaan käyttää myös maapoliittisessa ohjelmassa. Koemitoitusmallia tarkasteltaessa kaavatoimikunta totesi, että mallilaskenta vaihtoehto 1 tuo koealueelle 6 kpl rakennuspaikkoja ja mallivaihtoehto 2 vastaavasti 12 kpl rakennuspaikkoja. Todettiin, että rakennuspaikkojen kokonaisluku pysyy kohtuullisena (n.100 kpl) koko yleiskaavaalueella myös käytettäessä mallilaskenta vaihtoehtoa 2. Vyöhykkeiden Ulkopuolella on jatkossakin mahdollisuus hajarakentamiseen. Yksittäiset tilakohtaiset rakennuspaikat tullaan merkitsemään kaavakarttaan pyöreällä symbolilla. Kaavan laatija laatii koemitoituksen myös Koskenkylän pohjoispuolelta. Alueella tulee järjestää ennen rakennuspaikkojen vahvistamista maastokäynti, jolloin esim. maaperäolosuhteiltaan sopimattomat rakennuspaikat voidaan poistaa. Kaavoituksen luonnosvaiheessa tullaan järjestämään 2 kpl maanomistajapäiviä, jolloin maanomistajilla on tilaisuus tavata kaavanlaatija ja keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 22/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta päätti, että kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan paikallis-lehdessä sekä järjestetään yleisötilaisuus Ylämäen koululla klo alkaen. Tilaisuuden alkuun järjestetään kahvitarjoilu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen koko suunnittelutyön ajan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla. Koskenkylän osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Tiedote kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on postitettu osallisille Lausuntopyyntö on lähetetty seuraaville viranomaisille: ELY/ Ympäristö ja liikenne, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Lempäälän kunta, Akaan kaupunki, Fingrid Oy, Vattenfall verkko, Tampereen aluepelastuslaitos, Vesilahden seurakunta, Vesilahden yrittäjät ry, MTK Vesilahti, Metsänhoitoyhdistys, Ylämäen kyläkerho, Ylämäen nuorisoseura, Onkemäen kyläkerho ja Onkemäen kalastuskunta Lausunnot saapuivat seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveys lautakunnalta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Akaan kaupungilta, Pirkanmaan liitolta, MTK Vesilahdelta, Lempäälän kunnalta ja Vattenfallilta. Yksityishenkilöiltä saapui yksi mielipide Miia ja Mika Rajalalta. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ja saatetaan tiedoksi liitteenä 13/ 22. Koskenkylän alueen osayleiskaavan pohjaselvityksiä on täydennetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esiin tulleen tarpeen mukaisesti. Alueelta on valmistunut Kari Laamasen ja Kati Skipparin yhteistyönä laatima Vesilahden liito-orava- ja norokartoitus Alueelta on valmistunut maisemaselvitys, jonka on laatinut Airix Ympäristö Oy yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa. Alueelta on laadittu emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Kaikki valmistuneet selvitykset ovat kokouksessa osallistujien käytettävissä. Osayleiskaavoituksesta on järjestetty yleisötilaisuus Ylämäen koululla , jossa on esitelty kaavoituksen nykyvaihetta ja osallistumista kaavoitukseen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Tilaisuuden sisällöstä on julkaistu lehtiartikkeli paikallislehdessä Yleisötilaisuudessa on käyty läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä kaavoituksen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet. Tilaisuudessa on esitelty alueelta valmistunut maisemaselvitys sekä osayleiskaavan mitoitus ja rakennemallit. Tilaisuudessa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kannan-ottoja kaavan laatijalle ja kunnan viranhaltijoille. Yleisötilaisuuden muistio liitteenä 14/ 22. Yleisötilaisuudessa, sähköpostitse tai puhelimitse on ollut mahdollisuus ilmoittautua aluearkkitehdille yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän on tarkoitus olla keskustelun ja tiedonvaihdon kanava osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Ryhmän jäsenten, joita on ilmoittautunut 10 henkilöä, tehtävänä on tuoda esille edustamiensa tahojen tietoja ja näkemyksiä suunnittelualueesta sekä tiedottaa edustamiaan tahoja suunnittelutyön etenemisestä. Yhteistyöryhmä tutustuu tehtyihin selvityksiin ja perehtyy suunnitelmiin kaavatyön eri vaiheissa. Yhteistyöryhmä on kokoontunut Yhteistyöryhmän kokoontumisen muistio liitteenä 15/ 22. Kaavoituksesta on järjestetty maanomistajien vastaanottopäivät 9.9. ja Kunnanviraston teknisessä toimistossa. Vastaanottopäivistä on julkaistu ilmoitus Vesilahden sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Koskenkylän kahvilan ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia on tiedotettu kirjeitse. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus varata vastaanottoaika ja on ollut tilaisuus keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti. Maanomistajia kahden päivän aikana on vastaanotettu yhteensä kaksikymmentäkaksi. Keskustelujen pohjalta kaavoitustyötä on viety eteenpäin. Käydyistä keskusteluista muistiot liitteenä 16/ 22. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa Liitteenä 17/ 22 muistio. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käyty viranomaisten työneuvottelu , jossa kaavan valmisteluaineistoa on käsitelty. Liitteenä 18/ 22 muistio. Koskenkylän alueen osayleiskaavasta on laadittu luonnos, joka perustuu alueella tehtyihin pohjaselvityksiin, asetettuihin kaavan tavoitteisiin sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuomaan lisätietoon. Kaavan laatija Airix Ympäristö Oy / projektipäällikkö Maritta Heinilä ja arkkitehti Marjut Lund-Rahkola ovat toimittaneet päivätyn Koskenkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Aluearkkitehti on toimittanut päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavatoimikunnan käsiteltäväksi.

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125 Kunnanvaltuusto 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 19:00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 417 Kunnanhallitus 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 19:00 20.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos

Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SALON KAUPUNKI Muurla Kortteli 42 asemakaava ja asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22065-P19498 1 (7) Närhi Johanna 2 (7) Närhi Johanna Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot