VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 133 TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA RANTAHOVIN ASEMAKAAVA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖ- 159 RAPORTTI 79 TALOUDEN TOTEUMA KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALIPALVELUIDEN 163 VESILAHDEN TOIMIPISTEEN TOIMITILAT 82 KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 164 VUODEKSI LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN- 165 SELKÄMEREN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI HS-VESI OY VARAVESISOPIMUS OMAKOTITALOTONTIN OSTAMINEN MARKO NASKALILTA METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ILMOITUSASIAT TÄYTTÖLUVAT / KIRKONKYLÄN KOULU 178

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Kivinen Tiina sivistysjohtaja :t 78, 87, 90 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t Lahtinen Leena aluearkkitehti 77 Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 78 Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja 78 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 78 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko puheenjohtaja puheenjohtaja 86 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Leena Kurki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 70 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 71 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Halmeen ja Leena Kurjen. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Leena Kurjen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 72 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 72. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 9-11 sekä muu viranhaltijapäätös 5 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanjohtaja

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 73 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 73. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t ajalta sekä muut viranhaltijapäätökset :t 6-8 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hallintojohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 74 Ei viranhaltijapäätöksiä ajalta : - Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Satu Uusi-Erkkilä rakennustarkastaja Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien päätöspöytäkirjat ajalta : - Tiina Kivinen Hyvinvointilautakunta Satu Uusi-Erkkilä Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 75 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 14 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN 15 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 16 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE 17 VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 19 VALTUUSTOALOITE NARVAN TERVEYSASEMAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ 20 NARVAN TERVEYSASEMAN JATKAMINEN / LAKKAUTTAMINEN Kunnanjohtaja: Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA Kh 102/ Koskenkylän ympäristö on Vesilahden nopeimmin rakentuvia alueita. Kohtalaisen suuri rakentamispaine kohdistuu tällä alueella erityisesti Mantereentien, Valkkistentien ja Koskenkyläntien varsiin, mikä ilmenee mm. alueelle 2000-luvulla myönnetyissä rakennusluvissa (liitekartalla sini- set neliöt). Koskenkylän taajama on Vesilahden kunnan strategisissa maankäytön suunnitelmissa (mm. valtuuston hyväksymä kuntakehityskuva) osoitettu kunnan kolmanneksi palvelutaajamaksi Kirkonkylän ja Narvan ohella. Koskenkylän taajamasta Mantereen, Kirkonkylän ja Narvan suuntiin johtavien teiden varret on suunnitelmissa merkitty maaseutumaisesti tiivis-tyviksi kyläasutusvyöhykkeiksi. Seutukunnallisesti alue sijoittuu kaupunki-seudun nk. lievealueen rajalle; näillä alueilla katsotaan yleensä suunnittelun tarpeen edellyttävän yleiskaavatasoista tarkastelua. Alue on keskeinen osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, mikä asettaa maankäytölle erityisiä haasteita. Alueelle suuntautuvan rakentamisen ohjaaminen maaseudun kulttuuriympäristö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu turvaten vaatiikin osayleiskaavatasoisen tarkastelun. Yleiskaavoituksen käynnistämisestä on keskusteltu Pirkanmaan ympäristö-keskuksen kanssa vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa. Syksyllä 2008 käynnistyi Ympäristöministeriön ja Maaseutuasumisen teemaryhmän hanke Kyläkaavoituksen kehittämiseksi. Vesilahden kunta Koskenkylän yleiskaavoitussuunnitelmien muodossa oli mukana hankkeessa yhtenä seitsemästä pilottikohteesta. Aluearkkitehti Ilari Rasimus nimettiin hankkeen projekti-ryhmään. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Hämeen-linnassa Hankkeen myötä kunta sai merkittävästi asiantuntija-konsultointia sekä hyödyllisiä kokemuksia muista hankkeessa mukana olleista kunnista ja kylistä. Koskenkylän ympäristön yleiskaavoituksen tarkoituksena on edellä kerrotun pohjalta ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueella siten, että rakentamis-paineesta huolimatta alueen maaseutumainen yleisilme säilyy ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu turvataan.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavan suunnittelualue on rajattu siten, että se muodostaa toiminnallisesti ja maisemallisesti luontevan kokonaisuuden. Aluerajaus on esitetty liitekartalla n:o 1/102. Kaavan suunnittelualue rajautuu idässä Lempäälän kunnan rajaan sekä Mantereenjärven ja Heinälahden kohdalla Vesilahden osayleiskaavaalueen rajaan, kaakossa Akaan kaupungin rajaan, josta se kulkee melko suoraan luoteeseen, jossa raja asettuu Onkemäenjärven kohdalla rantaosayleis-kaava-alueen rajaan. Sieltä raja jatkuu melko suoraan Keihosiin ja kääntyy itään maantietä pitkin kääntyen taas kaakkoon Vähäjärven kohdalla pitkin rantaosayleiskaavan rajaan. Näin kierrettyään Vähäjärven rannat suunnittelualueen raja kohtaa pohjoisessa Kirkonkylän osayleiskaavan rajan sekä Lempäälän kunnan rajan. Kaavan suunnittelualue käsittää siis Koskenkylän taajamaa ympäröivät viljelysalueet sekä Koskenkyläntien varret Keihosissa. Kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla, 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan, 3) maaseutuelin-keinojen toimintaedellytykset säilyvät, 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä sekä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Kaavoitusta varten nimetään myöhemmässä vaiheessa ohjausryhmä kunnan viran- / toimenhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti. Tätä varten perustetaan suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa yhteistyöryhmä toimimaan kunnan, suunnittelijoiden ja osallisten tiedonvaihdon kanavana. Kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillisselvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Selvitysten ohella ja perusteella laaditaan alustavia rakennemallitarkasteluita, joiden jälkeen kaavan varsinainen suunnittelu alkaa. Suunnittelutyö ajoittuisi näin vuoteen 2011 ja alkuvuoteen Kaavaehdotus voisi näin ollen olla valmis loppuvuonna Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kaavatoimikunnan esitykseen yhtyen käynnistää Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla esitetylle alueelle ja yllämainituin alustavin tavoittein sekä ilmoittaa sen vireilletulosta. : hyväksyttiin yksimielisesti

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 27 / Kunnanhallitus päätti kesällä 2010 Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan vireille tulosta. Vireille tulosta ei vielä ole julkaistu kuulutusta, koska se on luontevinta tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Aluearkkitehti on laatinut kaavan osallistumisja arviointi-suunnitelman (liite 1/ 27). OAS:ssa on kuvattu mm. yleiskaavan tarve, tavoitteet, alustava aluerajaus, lähtötiedot, osalliset, alustava aikataulu sekä pääpiirteissään kaavatyön osallistumismenettelyt ja vaiheet. Yleiskaavoitusta varten on syytä perustaa ohjausryhmä, jollaisena voi toimia kaavatoimikunta tarpeen mukaan asiantuntijoilla täydennettynä tai se voidaan nimetä erikseen. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta perehtyy Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä. Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kaavatoimikunnalle valtuudet nimetä osayleiskaavaa varten tarvittavan ohjausryhmän ja toteaa, että toimikunta voi tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita ohjausryhmään. : ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaavatoimikunta valtuuttaa aluearkkitehdin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarvittavilla tavoilla Kh 146 / Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 1 / 146 ilmenevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus oikeuttaa kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aluearkkitehti Ilari Rasimus on asian käsittelyn aikana asiantuntijana läsnä kokouksessa. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaavatmk 12/ Aluearkkitehti: Kunnanhallitus on kuuluttanut Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus nähtävilläolo (MRL 63, MRA 30 ) on alkanut ja se on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanviraston Teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla, Kunnanhallitus on oikeuttanut kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Ohjausryhmän kokoontuminen olisi ajankohtaista erillisselvitysten valmistuttua. Koskenkylän osayleiskaavahankkeen kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillis-selvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätila-selvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Suunnittelualueesta laaditaan luontoselvitys kunnan omana työnä. Selvitys käsittää maastokartoituksien lisäksi alueen luonnonarvoista jo tähän mennessä olemassa olevan tiedon keräämisen. Tähän mennessä on kunnan virkatyönä laadittu osalta aluetta alustava metsäalueiden luontoselvitys, jossa on kartoitettu selvitetyn alueen metsätyyppejä ja arvokkaita luontokohteita (Kati Skippari 2009). Suunnittelualueen itäosasta on laadittu linnusto-selvitys kesällä Selvityksessä kartoitettiin erityisesti kosteikkojen hallitseman alueen linnustoa, ja tarkoituksena on ollut selvittää, esiintyykö alueella erityishuomiota vaativia lintulajeja. Selvityksen teki luontokartoittaja-opiskelija Mikko Honkiniemi Nokian Tottijärveltä. Suunnittelualueesta laaditaan kunnan omana virkatyönä maisemaanalyysi nykytilanteen mukaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön historian selvitys. Aluearkkitehti valmistaa selvityksen ennen rakennusinventointitöiden alkua syyskuussa Rakennusinventointitöiden alku ajoittuu syyskuun loppuun 2011 ja sen toteuttaa Pirkanmaan maakuntamuseo. Rakennustutkijoina toimivat Anna Lyyra-Seppänen ja Hannele Kuitunen. Alueen muinaisjäännösten kartoitustyö on suoritettu kesän 2011 aikana ja raportti valmistuu Mikroliitti Oy:n toimesta viikolla 37. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavoitusta varten on kehitetty paikkatieto-sovellus Tupa - Tunne paikkasi. Tupa-sovellus on käytössä kunnan Internet-sivustolla syyskuun loppuun saakka. Tänä aikana sovelluksen kautta saatava palaute kerätään lokakuun 2011 alkuun mennessä Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelutyön avuksi. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan tilanteen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Todetaan, että kaavoitustyö ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussaan, koska aluearkkitehdin toimi oli täyttämättä noin puolen vuoden ajan. : Kaavatoimikunta toimii ohjausryhmänä Koskenkylän osayleiskaavaa laadittaessa. Seuraavassa kokouksessa mietitään tavoitteita kaavoitukselle. Kaavatmk 18/ Aluearkkitehti: Koskenkylän osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtävät selvitystyöt ovat olleet käynnissä vuonna Luontoselvitys valmistui 2010 Muinaisjäännösinventointi on valmistunut marraskuussa 2011 Rakennusinventointi valmistui marraskuussa 2011, Inventoinnin esittely ja yleisötilaisuus on pidetty Ylämäen koululla. Maisema-analyysi ja kulttuuriympäristön selvitystyö on käynnissä Tarpeen on vielä hankkia alueen emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Aiemmin päätetyn mukaisesti ohjausryhmänä toimivan kaavatoimikunnan tutustuminen maastokäynnillä alueeseen tulisi toteuttaa kesän 2012 aikana ja samalla voidaan toteuttaa ensimmäinen ohjausryhmän kokoontuminen koska erillisselvitysten laadinta on jo varsin kattavaa. Ohjausryhmä voi kutsua mukaan asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aiemmissa kokouksissa on esitetty, että kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan 3) maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset säilyvät 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Koska aiemmin kaavatoimikunnassa on ollut esillä, että osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti aluearkkitehti esittää, että Koskenkylän koululla pidettäisiin yleisötilaisuus alkusyksystä 2012, jossa olisi mahdollisuus tiedottaa kaavahankkeesta. Tuossa tilaisuudessa on mahdol-lista myös perustaa yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus pitää yhteyttä sekä vaihtaa mielipiteitä kunnan edustajien ja suunnittelijan sekä eri osallis-ryhmien välillä. Aluearkkitehti on toimittanut alustavan tarjouspyyntö asiakirjan (liite 1/ 18) kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Kaavoitustyö on vaativa suunnittelu-tehtävä, johon valitaan tarjoajiksi riittävän suunnitteluosaamisen ja kapasiteetin omaavia suunnittelutoimistoja. Kyseeseen voivat tulla esim. Air-Ix Oy, Ramboll Oy ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Taloussuunnitelmassa on varauduttu Koskenkylän osayleiskaavan laatimiseen Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta keskustelee ohjausryhmän kokoontumisesta, mahdollisesti mukaan kutsuttavista asiantuntijoista ja päättää kokoontumisen ajankohdan. Ohjausryhmän kokoontumisen tarkoituksena on tutustua suunnittelualueeseen ja tarkentaa kaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta käsittelee tarjouspyyntöasiakirjan Päättää suunnittelutoimistot, joilta pyydetään tarjous. Oikeuttaa kunnanjohtajan, kunnaninsinöörin ja aluearkkitehdin laatimaan lopullisen tarjouspyyntöasiakirjan. : Koskenkylän osayleiskaavan ohjausryhmä kokoontuu klo kunnantalolla, josta lähdetään tutustumaan maastokäynnille suunnittelu-alueeseen. Ohjausryhmän jäsenet voivat ehdottaa aluearkkitehdille reitin varrelle haluamiaan tutustumiskohteita. Ohjausryhmän kokous maastokäynnin jälkeen kunnanhallituksen kokoustilassa, jossa käsitellään osayleiskaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta päättää, että tarjouspyyntöasiakirjat yleiskaavoituksesta lähetetään ainakin Air-IX Oy:lle, Ramboll Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle sekä Pöyry Oy:lle. Kunnanjohtaja, kunnaninsinööri ja aluearkkitehti valtuutettiin laatimaan lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat ja heidän on mahdollista valita myös lisää tarjoajia, mikäli nämä osoittautuvat päteväksi laatimaan osayleiskaavoitustyön. Laskenta-ajaksi päätettiin kolme viikkoa alkaen elokuu Lisäksi todettiin: aluearkkitehti esitteli osayleiskaavoitettavasta alueesta kaksi liitteenä 2/ 18 olevaa luonnoskarttaa. halukkaita ns. yhteistyöryhmään ei ole ilmoittautunut Kaavatmk 25/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta on tutustunut Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelualueeseen. Reitti on kulkenut pitkin alueen pääteitä ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus maastoon on tutustuttu suunnittelualueen keskeisillä maisema-alueilla sekä mahdollisilla uudisrakentamiseen soveltuvilla alueilla. Maastokäynnillä on tutustuttu myös kunnan omistamiin maa-alueisiin suunnittelualueella. Maastokäynnistä laaditaan kokouksessa muistio, johon kirjataan keskeiset esiin tulleet huomiot. Kaavatoimikunta keskustelee osayleiskaavoituksen tavoitteista ja tarkentaa niitä niiltä osin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Aluearkkitehti esittelee kaavoitusprosessin vaiheet esimerkkinään Urjalan vastikään valmistuneen osayleiskaavan prosessikaavio, joka esityslistan liitteenä 1/ 25. Aluearkkitehti esittelee lyhyesti alueelta valmistuneen arkeologisen inventoinnin sekä rakennusinventoinnin. Kaavatoimikunnan jäsenet voivat käydä etukäteen tutustumassa inventointi raportteihin kunnan internetsivuilla kohdassa: palvelut/tekniset palvelut/kaavoitus/ajankohtaista, jonka alla on Koskenkylän osayleiskaavan linkit raportteihin. : Kokous käy läpi saapuneen palautteen Tupa-tunne paikkasi ajanjaksolta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana saapuneet mielipiteet. (liite 2/ 25.) : Ohjausryhmä totesi kaavoituksen tavoitteista seuraavaa: tuotiin esille liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa sekä kevyenliikenteen verkoston kehittäminen alueella. Tavoitteena tulee olla, että uudet rakentamiselle kaavoitettavat alueet tulee olla helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan. Maisema-arvojen säilymisen kannalta harkituille alueille tehokkaasti kaavoittamalla saavutetaan yhdyskuntarakentamisen kautta edullisempi rakenne. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee olemaan haaste alueen suunnittelussa. Kaavatoimikunta päätti tutustuttuaan yleiskaavoituksen prosessikaavioon, että ohjausryhmän kokoontumiset tullaan järjestämään kaavoituksen edetessä kaavatoimikunnan kokousten yhteydessä. Kaikki päätökset ja toteamukset olivat yksimielisiä. Liitteenä 3/ 25 muistio maastokäynnistä Kaavatmk 3/ Aluearkkitehti:

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan laatijaksi tarjousten/tarjousvertailun perusteella AI-RIX Ympäristö Oy:n. Projektipäällikkönä toimii rakennusarkkitehti Esko Hyytinen. Osasyleiskaavan aloitusvaiheen neuvottelu on käyty Vesilahden kunnan-talolla Neuvottelussa ovat olleet läsnä kunnanjohtaja, kunnan-insinööri, aluearkkitehti sekä kaavan laatija. Aloitusneuvottelussa allekirjoitettiin suunnittelusopimus ja keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista. Kaavan laatija esitti suunnittelun lähtöaineistotarpeensa. Valmiina oleva lähtöaineisto, kuten pohja-selvitykset sovittiin tallennettavaksi muistitikulle ja postitettavaksi kaavan laatijalle. Neuvottelussa käytiin läpi alustava suunnittelu-aikataulu ja sovittiin, että sitä tarkennetaan työn edetessä. Neuvottelun jälkeen aluearkkitehti ja kaavan laatija suorittivat maastossa tutustumisen kaava-alueeseen. Muistio aloitusneuvottelusta liitteenä 4/ 3. Osasyleiskaavan työneuvottelu on käyty AI-RIX Ympäristö Oy:ssä Työneuvottelussa ovat olleet läsnä rakennustarkastaja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja ja aluearkkitehti. Neuvottelussa on käsitelty tarkennettu aikataulu, kaavan laatijan laatimat alustavat rakennemallit sekä keskusteltu kaavoituksen tavoitteiden vaikutuksesta niiden laadintaan. Työneuvottelussa sovitusti on kaavan laatija kutsuttu tähän kaavatoimikunnan kokoukseen esittelemään tämänhetkistä kaava-aineistoa, pohjaselvitysten vaikutusta kaavoitukseen ja laadittuja rakennemalleja ohjausryhmälle. Muistio työneuvottelusta liitteenä 5/ 3. Koskenkylän osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on käyty Pirkanmaan ELY -keskuksessa maanantaina , josta valmistuu muistio seuraavaan kaavatoimikunnan kokoukseen. Liitteenä 1-3/ 3 Osayleiskaavan alustavat rakennemallit 1-3. : Kaavatoimikunnan/ohjausryhmän jäsenet käyvät keskustelua osayleiskaava- aineistosta ja rakennemallivaihtoehdoista sekä ottavat kantaa emätilatarkastelun laajuuteen suunnittelualueella. Kaavanlaatijan/ AIR-IX:n edustaja esittelee kaavatilanteen ja etenemisen. : AIRIX Ympäristö Oy:stä projektipäällikkö Esko Hyytinen esitteli osayleiskaavoituksen nykyvaiheen aineistoa ja kaavatoimikunnalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaavan laatijalle ja keskustella käsitellyistä aiheista. Hankkeen aikataulu on tarkentunut ja kaavanlaatija totesi, että tavoite on saada osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Alustavien rakennemallien pohjalta on laadittu kolme erilaista rakennemallia ja samanaikaisesti työstetään kaavaluonnosaineistoa. Kaavatoimikunta hyväksyi aikataulun, joka on pöytäkirjan liitteenä 6/ 3.

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelussa Pirkanmaan ELY-keskuksessa on ilmennyt pohja-selvitysten täydennystarpeita. Luontoselvitystä tulee täydentää verkosto-tarkastelulla, jossa liito-oravan elinpiirit ja kulkuväylät selvitetään. Maisemaselvitys laaditaan huhti-toukokuussa. ELY-keskus on lisäksi todennut, että kaavan laatiminen tälle alueelle on tarpeellinen ja merkittävä hanke ja kaavaluonnos vaiheessa se tulee esitellä uudelleen ELYkeskuksessa. Kaavatoimikunta keskusteli peltoalueiden huomioimisesta kaavoituksessa. Kaavan laatija totesi, että rakentaminen tulisi ohjata nykyisten rakennusten yhteyteen sekä metsäsaarekkeisiin. Koskenkylän osalta voi vähäistä tiivistävää rakentamista osoittaa peltoalueille. Rakennuspaikkojen sijoituksessa pyritään kunnallistekniikan läheisyyteen. Todettiin, että kevyenliikenteen yhteystarpeet ovat tärkeää tutkia kaikissa rakennemalleissa. MRL 44 käytöntarve on ratkaistava ennen luonnoksen nähtäville tuloa, joten käytiin läpi soveltamisperiaatteet sekä kaksi esimerkkiä osayleiskaavoista. Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa asian käsittelyyn. Kaavoitukseen tulee merkittävästi vaikuttamaan erilaisten mitoitusvyöhykkeiden muodostuminen sekä maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen arvoalueiden huomioiminen Kaavatmk 10/ Aluearkkitehti: Kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä on kokouksessa läsnä ja esittelee kaavoituksen nykyvaiheen. Osayleiskaavoituksesta on käyty viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksessa. (muistio liitteenä 1/ 10). Neuvottelussa on esille tullut pohja-selvitysten täydentämistarve luontoselvityksen osalta. Liito-oravien elinpiirien ja verkostojen tarkastelu maastotöineen on päädytty tilaamaan Kari Laamaselta, joka on jo aiemmin laatinut selvityksen Vesilahden arvokkaista luontokohteista. Kyseinen selvitys tullaan myös ottamaan yleiskaavoituksen pohjaselvitykseksi. Kari Laamanen suorittaa liito-orava selvitystyön ja laatii raportin yhteistyössä ympäristötarkastaja Kati Skipparin kanssa. Kulttuurimaisemaselvitys on tilattu AIRIX Ympäristö Oy:stä, jossa sen laadinta on aloitettu. Maastokäynti toteutetaan ja yleisötilaisuus järjestetään Ylämäen koululla ti klo

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan jäsenille jaettiin muistio pidetystä työneuvottelusta (liite 2/ 10) sekä kaavan laatijan toimittama materiaali: Koskenkylän nykytilanne osayleiskaavakarttana ns. nollakaava (liite 3/ 10) Rakennemalli luonnos VE3 vyöhykemalli (liite 4/ 10) Koemitoitusmalli Saarikunnan alueelta (liite 5/ 10) Alustavat mitoitusperiaatteet (liite 6/ 10) Kaavan laatija esitteli työneuvottelun jälkeen edennyttä osayleiskaavoitusta ja mitoitusperusteita ydinkylävyöhykkeelle ja kylävyöhykkeelle. Virpi Alakoski kävi läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan muistion koskien yleiskaavoitusta. (liite 7/ 10) Keskeiset asiat ovat maanomistajien osallistumisen varmistaminen ja tiedottamisen tärkeys kaavoituksessa esim. kirjeitse ja vastaanottojen muodossa sekä osayleiskaavan muodostuminen hyvin toimivaksi rakentamista ohjaavaksi asiakirjaksi kuntaan. : : Kaavatoimikunta käy keskustelua osayleiskaavan nykyvaiheesta ja keskustelun pohjalta päättää rajauksista ja jatko-toimenpiteistä. Kaavatoimikunta kommentoi vyöhykemallin vyöhykkeiden rajauksia todeten, että osittain niitä tulee laajentaa mm. Koskenkylän tien varressa jo rakentuneille osille, joissa mahdollisuus luontevaan täydennysrakentamiseen ja huomioiden kunnan maanomistus Rimmintien ja Koskenkyläntien läheisyydessä. Todettiin, että leikkautumisajankohta on luonteva ottaen huomioon Koskenkylän alueen asuinrakentamisen kehittyminen ja yhdys-kuntarakenteen muuttuminen. Esitettiin, että leikkausvuotta voidaan käyttää myös maapoliittisessa ohjelmassa. Koemitoitusmallia tarkasteltaessa kaavatoimikunta totesi, että mallilaskenta vaihtoehto 1 tuo koealueelle 6 kpl rakennuspaikkoja ja mallivaihtoehto 2 vastaavasti 12 kpl rakennuspaikkoja. Todettiin, että rakennuspaikkojen kokonaisluku pysyy kohtuullisena (n.100 kpl) koko yleiskaavaalueella myös käytettäessä mallilaskenta vaihtoehtoa 2. Vyöhykkeiden Ulkopuolella on jatkossakin mahdollisuus hajarakentamiseen. Yksittäiset tilakohtaiset rakennuspaikat tullaan merkitsemään kaavakarttaan pyöreällä symbolilla. Kaavan laatija laatii koemitoituksen myös Koskenkylän pohjoispuolelta. Alueella tulee järjestää ennen rakennuspaikkojen vahvistamista maastokäynti, jolloin esim. maaperäolosuhteiltaan sopimattomat rakennuspaikat voidaan poistaa. Kaavoituksen luonnosvaiheessa tullaan järjestämään 2 kpl maanomistajapäiviä, jolloin maanomistajilla on tilaisuus tavata kaavanlaatija ja keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 22/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta päätti, että kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan paikallis-lehdessä sekä järjestetään yleisötilaisuus Ylämäen koululla klo alkaen. Tilaisuuden alkuun järjestetään kahvitarjoilu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen koko suunnittelutyön ajan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla. Koskenkylän osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Tiedote kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on postitettu osallisille Lausuntopyyntö on lähetetty seuraaville viranomaisille: ELY/ Ympäristö ja liikenne, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Lempäälän kunta, Akaan kaupunki, Fingrid Oy, Vattenfall verkko, Tampereen aluepelastuslaitos, Vesilahden seurakunta, Vesilahden yrittäjät ry, MTK Vesilahti, Metsänhoitoyhdistys, Ylämäen kyläkerho, Ylämäen nuorisoseura, Onkemäen kyläkerho ja Onkemäen kalastuskunta Lausunnot saapuivat seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveys lautakunnalta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Akaan kaupungilta, Pirkanmaan liitolta, MTK Vesilahdelta, Lempäälän kunnalta ja Vattenfallilta. Yksityishenkilöiltä saapui yksi mielipide Miia ja Mika Rajalalta. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ja saatetaan tiedoksi liitteenä 13/ 22. Koskenkylän alueen osayleiskaavan pohjaselvityksiä on täydennetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esiin tulleen tarpeen mukaisesti. Alueelta on valmistunut Kari Laamasen ja Kati Skipparin yhteistyönä laatima Vesilahden liito-orava- ja norokartoitus Alueelta on valmistunut maisemaselvitys, jonka on laatinut Airix Ympäristö Oy yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa. Alueelta on laadittu emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Kaikki valmistuneet selvitykset ovat kokouksessa osallistujien käytettävissä. Osayleiskaavoituksesta on järjestetty yleisötilaisuus Ylämäen koululla , jossa on esitelty kaavoituksen nykyvaihetta ja osallistumista kaavoitukseen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Tilaisuuden sisällöstä on julkaistu lehtiartikkeli paikallislehdessä Yleisötilaisuudessa on käyty läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä kaavoituksen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet. Tilaisuudessa on esitelty alueelta valmistunut maisemaselvitys sekä osayleiskaavan mitoitus ja rakennemallit. Tilaisuudessa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kannan-ottoja kaavan laatijalle ja kunnan viranhaltijoille. Yleisötilaisuuden muistio liitteenä 14/ 22. Yleisötilaisuudessa, sähköpostitse tai puhelimitse on ollut mahdollisuus ilmoittautua aluearkkitehdille yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän on tarkoitus olla keskustelun ja tiedonvaihdon kanava osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Ryhmän jäsenten, joita on ilmoittautunut 10 henkilöä, tehtävänä on tuoda esille edustamiensa tahojen tietoja ja näkemyksiä suunnittelualueesta sekä tiedottaa edustamiaan tahoja suunnittelutyön etenemisestä. Yhteistyöryhmä tutustuu tehtyihin selvityksiin ja perehtyy suunnitelmiin kaavatyön eri vaiheissa. Yhteistyöryhmä on kokoontunut Yhteistyöryhmän kokoontumisen muistio liitteenä 15/ 22. Kaavoituksesta on järjestetty maanomistajien vastaanottopäivät 9.9. ja Kunnanviraston teknisessä toimistossa. Vastaanottopäivistä on julkaistu ilmoitus Vesilahden sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Koskenkylän kahvilan ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia on tiedotettu kirjeitse. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus varata vastaanottoaika ja on ollut tilaisuus keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti. Maanomistajia kahden päivän aikana on vastaanotettu yhteensä kaksikymmentäkaksi. Keskustelujen pohjalta kaavoitustyötä on viety eteenpäin. Käydyistä keskusteluista muistiot liitteenä 16/ 22. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa Liitteenä 17/ 22 muistio. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käyty viranomaisten työneuvottelu , jossa kaavan valmisteluaineistoa on käsitelty. Liitteenä 18/ 22 muistio. Koskenkylän alueen osayleiskaavasta on laadittu luonnos, joka perustuu alueella tehtyihin pohjaselvityksiin, asetettuihin kaavan tavoitteisiin sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuomaan lisätietoon. Kaavan laatija Airix Ympäristö Oy / projektipäällikkö Maritta Heinilä ja arkkitehti Marjut Lund-Rahkola ovat toimittaneet päivätyn Koskenkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Aluearkkitehti on toimittanut päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavatoimikunnan käsiteltäväksi.

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 417 Kunnanhallitus 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 19:00 20.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) JUANKOSKEN KAUPUNKI PUNTINJOKI PAAVOLA-HIIVAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot