VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 133 TÄYTÄNTÖÖNPANO 76 KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA RANTAHOVIN ASEMAKAAVA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA HENKILÖSTÖ- 159 RAPORTTI 79 TALOUDEN TOTEUMA KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN SOSIAALIPALVELUIDEN 163 VESILAHDEN TOIMIPISTEEN TOIMITILAT 82 KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN 164 VUODEKSI LAUSUNTO EHDOTUKSESTA KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN- 165 SELKÄMEREN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI HS-VESI OY VARAVESISOPIMUS OMAKOTITALOTONTIN OSTAMINEN MARKO NASKALILTA METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN KUNNAN OMISTAMAN NELJÄN OSAKEHUONEISTON MYYNTI ILMOITUSASIAT TÄYTTÖLUVAT / KIRKONKYLÄN KOULU 178

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Arvela Ari puheenjohtaja Halme Esko varapuheenjohtaja Kurki Leena jäsen Lounasranta Marko jäsen Paavilainen Anna jäsen Pennanen Eija jäsen Uusi-Erkkilä Pertti jäsen Lumia Mervi kunnanvaltuuston pj. Penttilä Harri kunnanvaltuuston 1. vpj. Perämaa Ari kunnanvaltuuston 2. vpj. Paloniemi Erkki kj, esittelijä Hutko Minna hj, pöytäkirjanpitäjä MUUT Kivinen Tiina sivistysjohtaja :t 78, 87, 90 Laakkonen Merja talouspäällikkö :t Lahtinen Leena aluearkkitehti 77 Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 78 Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja 78 Partanen Pirkko sosiaali- ja terveystoimenjohtaja 78 ALLEKIRJOITUKSET Ari Arvela Esko Halme Minna Hutko puheenjohtaja puheenjohtaja 86 pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marko Lounasranta Leena Kurki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Minna Hutko Hallintojohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 70 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KHAL 71 Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Esko Halmeen ja Leena Kurjen. Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasrannan ja Leena Kurjen.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 72 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista kunnanjohtaja päättää. Kunnanhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävänä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 72. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen kunnanjohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t 9-11 sekä muu viranhaltijapäätös 5 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - kunnanjohtaja

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus HALLINTOJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 73 Kuntalain 51, 89 ja 93 :iin sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuuston / 59 hyväksymässä kunnanhallituksen johtosäännön 7 :ssä on määrätty asiat, joista hallintojohtaja päättää. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat on saatettava vähintään kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Henkilöstöhallinnon päätöspöytäkirjat nähtävillä kokouksessa, muut viranhaltijapäätökset liitteenä n:o 1 / 73. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan henkilöstöhallinnon päätökset :t ajalta sekä muut viranhaltijapäätökset :t 6-8 ajalta sekä päättää, että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - hallintojohtaja

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN JA LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHAL 74 Ei viranhaltijapäätöksiä ajalta : - Juuti Sari liikunta- ja nuorisosihteeri - Kivinen Tiina sivistysjohtaja - Moisio Kati siivous- ja ruokapalvelupäällikkö - Mäki Anne varhaiskasvatuksen johtaja - Pitkämäki Harri kunnanrakennusmestari - Torikka Kirsti kirjastonjohtaja - Satu Uusi-Erkkilä rakennustarkastaja Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien päätöspöytäkirjat ajalta : - Tiina Kivinen Hyvinvointilautakunta Satu Uusi-Erkkilä Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjat ovat kunnanhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Pertti Uusi-Erkkilä poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 :n 1 momentin mukainen esteellisyys). Esteellisyys todettiin.

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHAL 75 Valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset: 14 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN LIITEKARTTOJEN (SUUNNITTELUTARVEALUEET) PÄIVITTÄMINEN 15 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ MAURI RANNALLE 16 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ TIINA JUTILALLE 17 VALTUUSTON KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAPA VUOSINA HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 19 VALTUUSTOALOITE NARVAN TERVEYSASEMAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISESTÄ 20 NARVAN TERVEYSASEMAN JATKAMINEN / LAKKAUTTAMINEN Kunnanjohtaja: Koska valtuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee päätökset täytäntöön. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVA Kh 102/ Koskenkylän ympäristö on Vesilahden nopeimmin rakentuvia alueita. Kohtalaisen suuri rakentamispaine kohdistuu tällä alueella erityisesti Mantereentien, Valkkistentien ja Koskenkyläntien varsiin, mikä ilmenee mm. alueelle 2000-luvulla myönnetyissä rakennusluvissa (liitekartalla sini- set neliöt). Koskenkylän taajama on Vesilahden kunnan strategisissa maankäytön suunnitelmissa (mm. valtuuston hyväksymä kuntakehityskuva) osoitettu kunnan kolmanneksi palvelutaajamaksi Kirkonkylän ja Narvan ohella. Koskenkylän taajamasta Mantereen, Kirkonkylän ja Narvan suuntiin johtavien teiden varret on suunnitelmissa merkitty maaseutumaisesti tiivis-tyviksi kyläasutusvyöhykkeiksi. Seutukunnallisesti alue sijoittuu kaupunki-seudun nk. lievealueen rajalle; näillä alueilla katsotaan yleensä suunnittelun tarpeen edellyttävän yleiskaavatasoista tarkastelua. Alue on keskeinen osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, mikä asettaa maankäytölle erityisiä haasteita. Alueelle suuntautuvan rakentamisen ohjaaminen maaseudun kulttuuriympäristö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu turvaten vaatiikin osayleiskaavatasoisen tarkastelun. Yleiskaavoituksen käynnistämisestä on keskusteltu Pirkanmaan ympäristö-keskuksen kanssa vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa. Syksyllä 2008 käynnistyi Ympäristöministeriön ja Maaseutuasumisen teemaryhmän hanke Kyläkaavoituksen kehittämiseksi. Vesilahden kunta Koskenkylän yleiskaavoitussuunnitelmien muodossa oli mukana hankkeessa yhtenä seitsemästä pilottikohteesta. Aluearkkitehti Ilari Rasimus nimettiin hankkeen projekti-ryhmään. Hankkeen päätösseminaari pidettiin Hämeen-linnassa Hankkeen myötä kunta sai merkittävästi asiantuntija-konsultointia sekä hyödyllisiä kokemuksia muista hankkeessa mukana olleista kunnista ja kylistä. Koskenkylän ympäristön yleiskaavoituksen tarkoituksena on edellä kerrotun pohjalta ohjata maankäyttöä ja rakentamista alueella siten, että rakentamis-paineesta huolimatta alueen maaseutumainen yleisilme säilyy ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu turvataan.

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavan suunnittelualue on rajattu siten, että se muodostaa toiminnallisesti ja maisemallisesti luontevan kokonaisuuden. Aluerajaus on esitetty liitekartalla n:o 1/102. Kaavan suunnittelualue rajautuu idässä Lempäälän kunnan rajaan sekä Mantereenjärven ja Heinälahden kohdalla Vesilahden osayleiskaavaalueen rajaan, kaakossa Akaan kaupungin rajaan, josta se kulkee melko suoraan luoteeseen, jossa raja asettuu Onkemäenjärven kohdalla rantaosayleis-kaava-alueen rajaan. Sieltä raja jatkuu melko suoraan Keihosiin ja kääntyy itään maantietä pitkin kääntyen taas kaakkoon Vähäjärven kohdalla pitkin rantaosayleiskaavan rajaan. Näin kierrettyään Vähäjärven rannat suunnittelualueen raja kohtaa pohjoisessa Kirkonkylän osayleiskaavan rajan sekä Lempäälän kunnan rajan. Kaavan suunnittelualue käsittää siis Koskenkylän taajamaa ympäröivät viljelysalueet sekä Koskenkyläntien varret Keihosissa. Kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla, 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan, 3) maaseutuelin-keinojen toimintaedellytykset säilyvät, 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä sekä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Kaavoitusta varten nimetään myöhemmässä vaiheessa ohjausryhmä kunnan viran- / toimenhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. Osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti. Tätä varten perustetaan suunnittelutyön varhaisessa vaiheessa yhteistyöryhmä toimimaan kunnan, suunnittelijoiden ja osallisten tiedonvaihdon kanavana. Kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillisselvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Selvitysten ohella ja perusteella laaditaan alustavia rakennemallitarkasteluita, joiden jälkeen kaavan varsinainen suunnittelu alkaa. Suunnittelutyö ajoittuisi näin vuoteen 2011 ja alkuvuoteen Kaavaehdotus voisi näin ollen olla valmis loppuvuonna Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää kaavatoimikunnan esitykseen yhtyen käynnistää Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitekartalla esitetylle alueelle ja yllämainituin alustavin tavoittein sekä ilmoittaa sen vireilletulosta. : hyväksyttiin yksimielisesti

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 27 / Kunnanhallitus päätti kesällä 2010 Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan vireille tulosta. Vireille tulosta ei vielä ole julkaistu kuulutusta, koska se on luontevinta tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottamisen yhteydessä. Aluearkkitehti on laatinut kaavan osallistumisja arviointi-suunnitelman (liite 1/ 27). OAS:ssa on kuvattu mm. yleiskaavan tarve, tavoitteet, alustava aluerajaus, lähtötiedot, osalliset, alustava aikataulu sekä pääpiirteissään kaavatyön osallistumismenettelyt ja vaiheet. Yleiskaavoitusta varten on syytä perustaa ohjausryhmä, jollaisena voi toimia kaavatoimikunta tarpeen mukaan asiantuntijoilla täydennettynä tai se voidaan nimetä erikseen. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta perehtyy Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä. Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa kaavatoimikunnalle valtuudet nimetä osayleiskaavaa varten tarvittavan ohjausryhmän ja toteaa, että toimikunta voi tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita ohjausryhmään. : ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaavatoimikunta valtuuttaa aluearkkitehdin täydentämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarvittavilla tavoilla Kh 146 / Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 1 / 146 ilmenevän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus oikeuttaa kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aluearkkitehti Ilari Rasimus on asian käsittelyn aikana asiantuntijana läsnä kokouksessa. : ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaavatmk 12/ Aluearkkitehti: Kunnanhallitus on kuuluttanut Koskenkylän ympäristön oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus nähtävilläolo (MRL 63, MRA 30 ) on alkanut ja se on nähtävillä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanviraston Teknisessä toimistossa sekä kunnan Internet-sivuilla, Kunnanhallitus on oikeuttanut kaavatoimikunnan nimeämään osayleiskaavaa varten ohjausryhmän, joka tarpeen mukaan kutsuu asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Ohjausryhmän kokoontuminen olisi ajankohtaista erillisselvitysten valmistuttua. Koskenkylän osayleiskaavahankkeen kaavoitusta on alustavasti ohjelmoitu siten, että syksyllä 2010 laaditaan tarjouspyyntömenettelyllä tilattavat erillis-selvitykset (rakennusinventointi ja arkeologinen inventointi) sekä emätila-selvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Suunnittelualueesta laaditaan luontoselvitys kunnan omana työnä. Selvitys käsittää maastokartoituksien lisäksi alueen luonnonarvoista jo tähän mennessä olemassa olevan tiedon keräämisen. Tähän mennessä on kunnan virkatyönä laadittu osalta aluetta alustava metsäalueiden luontoselvitys, jossa on kartoitettu selvitetyn alueen metsätyyppejä ja arvokkaita luontokohteita (Kati Skippari 2009). Suunnittelualueen itäosasta on laadittu linnusto-selvitys kesällä Selvityksessä kartoitettiin erityisesti kosteikkojen hallitseman alueen linnustoa, ja tarkoituksena on ollut selvittää, esiintyykö alueella erityishuomiota vaativia lintulajeja. Selvityksen teki luontokartoittaja-opiskelija Mikko Honkiniemi Nokian Tottijärveltä. Suunnittelualueesta laaditaan kunnan omana virkatyönä maisemaanalyysi nykytilanteen mukaan sekä maiseman ja kulttuuriympäristön historian selvitys. Aluearkkitehti valmistaa selvityksen ennen rakennusinventointitöiden alkua syyskuussa Rakennusinventointitöiden alku ajoittuu syyskuun loppuun 2011 ja sen toteuttaa Pirkanmaan maakuntamuseo. Rakennustutkijoina toimivat Anna Lyyra-Seppänen ja Hannele Kuitunen. Alueen muinaisjäännösten kartoitustyö on suoritettu kesän 2011 aikana ja raportti valmistuu Mikroliitti Oy:n toimesta viikolla 37. Koskenkylän ympäristön osayleiskaavoitusta varten on kehitetty paikkatieto-sovellus Tupa - Tunne paikkasi. Tupa-sovellus on käytössä kunnan Internet-sivustolla syyskuun loppuun saakka. Tänä aikana sovelluksen kautta saatava palaute kerätään lokakuun 2011 alkuun mennessä Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan suunnittelutyön avuksi. Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan tilanteen.

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Todetaan, että kaavoitustyö ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussaan, koska aluearkkitehdin toimi oli täyttämättä noin puolen vuoden ajan. : Kaavatoimikunta toimii ohjausryhmänä Koskenkylän osayleiskaavaa laadittaessa. Seuraavassa kokouksessa mietitään tavoitteita kaavoitukselle. Kaavatmk 18/ Aluearkkitehti: Koskenkylän osayleiskaavoituksen pohjaksi tehtävät selvitystyöt ovat olleet käynnissä vuonna Luontoselvitys valmistui 2010 Muinaisjäännösinventointi on valmistunut marraskuussa 2011 Rakennusinventointi valmistui marraskuussa 2011, Inventoinnin esittely ja yleisötilaisuus on pidetty Ylämäen koululla. Maisema-analyysi ja kulttuuriympäristön selvitystyö on käynnissä Tarpeen on vielä hankkia alueen emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Aiemmin päätetyn mukaisesti ohjausryhmänä toimivan kaavatoimikunnan tutustuminen maastokäynnillä alueeseen tulisi toteuttaa kesän 2012 aikana ja samalla voidaan toteuttaa ensimmäinen ohjausryhmän kokoontuminen koska erillisselvitysten laadinta on jo varsin kattavaa. Ohjausryhmä voi kutsua mukaan asiantuntijoita ryhmänsä työskentelyyn. Aiemmissa kokouksissa on esitetty, että kaavan alustaviksi tavoitteiksi tulisi asettaa: 1) rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja maiseman kannalta parhaalla tavalla 2) alueen kulttuuriympäristö- ja luontoarvot, kuten maisema, rakennuskanta, muinaisjäännökset ja arvokkaat luontokohteet turvataan 3) maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset säilyvät 4) alueelle osoitetaan riittävästi virkistykseen soveltuvia metsä- ja muita alueita sekä ulkoilureittejä 5) liikenneturvallisuutta parannetaan. Koska aiemmin kaavatoimikunnassa on ollut esillä, että osallistumismenetelmiä suunnitellaan ja toteutetaan laajasti aluearkkitehti esittää, että Koskenkylän koululla pidettäisiin yleisötilaisuus alkusyksystä 2012, jossa olisi mahdollisuus tiedottaa kaavahankkeesta. Tuossa tilaisuudessa on mahdol-lista myös perustaa yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus pitää yhteyttä sekä vaihtaa mielipiteitä kunnan edustajien ja suunnittelijan sekä eri osallis-ryhmien välillä. Aluearkkitehti on toimittanut alustavan tarjouspyyntö asiakirjan (liite 1/ 18) kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Kaavoitustyö on vaativa suunnittelu-tehtävä, johon valitaan tarjoajiksi riittävän suunnitteluosaamisen ja kapasiteetin omaavia suunnittelutoimistoja. Kyseeseen voivat tulla esim. Air-Ix Oy, Ramboll Oy ja FCG Finnish Consulting Group Oy. Taloussuunnitelmassa on varauduttu Koskenkylän osayleiskaavan laatimiseen Puheenjohtaja: Kaavatoimikunta keskustelee ohjausryhmän kokoontumisesta, mahdollisesti mukaan kutsuttavista asiantuntijoista ja päättää kokoontumisen ajankohdan. Ohjausryhmän kokoontumisen tarkoituksena on tutustua suunnittelualueeseen ja tarkentaa kaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta käsittelee tarjouspyyntöasiakirjan Päättää suunnittelutoimistot, joilta pyydetään tarjous. Oikeuttaa kunnanjohtajan, kunnaninsinöörin ja aluearkkitehdin laatimaan lopullisen tarjouspyyntöasiakirjan. : Koskenkylän osayleiskaavan ohjausryhmä kokoontuu klo kunnantalolla, josta lähdetään tutustumaan maastokäynnille suunnittelu-alueeseen. Ohjausryhmän jäsenet voivat ehdottaa aluearkkitehdille reitin varrelle haluamiaan tutustumiskohteita. Ohjausryhmän kokous maastokäynnin jälkeen kunnanhallituksen kokoustilassa, jossa käsitellään osayleiskaavoituksen tavoitteita. Kaavatoimikunta päättää, että tarjouspyyntöasiakirjat yleiskaavoituksesta lähetetään ainakin Air-IX Oy:lle, Ramboll Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle sekä Pöyry Oy:lle. Kunnanjohtaja, kunnaninsinööri ja aluearkkitehti valtuutettiin laatimaan lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat ja heidän on mahdollista valita myös lisää tarjoajia, mikäli nämä osoittautuvat päteväksi laatimaan osayleiskaavoitustyön. Laskenta-ajaksi päätettiin kolme viikkoa alkaen elokuu Lisäksi todettiin: aluearkkitehti esitteli osayleiskaavoitettavasta alueesta kaksi liitteenä 2/ 18 olevaa luonnoskarttaa. halukkaita ns. yhteistyöryhmään ei ole ilmoittautunut Kaavatmk 25/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta on tutustunut Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelualueeseen. Reitti on kulkenut pitkin alueen pääteitä ja

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus maastoon on tutustuttu suunnittelualueen keskeisillä maisema-alueilla sekä mahdollisilla uudisrakentamiseen soveltuvilla alueilla. Maastokäynnillä on tutustuttu myös kunnan omistamiin maa-alueisiin suunnittelualueella. Maastokäynnistä laaditaan kokouksessa muistio, johon kirjataan keskeiset esiin tulleet huomiot. Kaavatoimikunta keskustelee osayleiskaavoituksen tavoitteista ja tarkentaa niitä niiltä osin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Aluearkkitehti esittelee kaavoitusprosessin vaiheet esimerkkinään Urjalan vastikään valmistuneen osayleiskaavan prosessikaavio, joka esityslistan liitteenä 1/ 25. Aluearkkitehti esittelee lyhyesti alueelta valmistuneen arkeologisen inventoinnin sekä rakennusinventoinnin. Kaavatoimikunnan jäsenet voivat käydä etukäteen tutustumassa inventointi raportteihin kunnan internetsivuilla kohdassa: palvelut/tekniset palvelut/kaavoitus/ajankohtaista, jonka alla on Koskenkylän osayleiskaavan linkit raportteihin. : Kokous käy läpi saapuneen palautteen Tupa-tunne paikkasi ajanjaksolta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta nähtävillä oloaikana saapuneet mielipiteet. (liite 2/ 25.) : Ohjausryhmä totesi kaavoituksen tavoitteista seuraavaa: tuotiin esille liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa sekä kevyenliikenteen verkoston kehittäminen alueella. Tavoitteena tulee olla, että uudet rakentamiselle kaavoitettavat alueet tulee olla helposti liitettävissä kunnallistekniikkaan. Maisema-arvojen säilymisen kannalta harkituille alueille tehokkaasti kaavoittamalla saavutetaan yhdyskuntarakentamisen kautta edullisempi rakenne. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu tulee olemaan haaste alueen suunnittelussa. Kaavatoimikunta päätti tutustuttuaan yleiskaavoituksen prosessikaavioon, että ohjausryhmän kokoontumiset tullaan järjestämään kaavoituksen edetessä kaavatoimikunnan kokousten yhteydessä. Kaikki päätökset ja toteamukset olivat yksimielisiä. Liitteenä 3/ 25 muistio maastokäynnistä Kaavatmk 3/ Aluearkkitehti:

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus on kokouksessaan valinnut Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan laatijaksi tarjousten/tarjousvertailun perusteella AI-RIX Ympäristö Oy:n. Projektipäällikkönä toimii rakennusarkkitehti Esko Hyytinen. Osasyleiskaavan aloitusvaiheen neuvottelu on käyty Vesilahden kunnan-talolla Neuvottelussa ovat olleet läsnä kunnanjohtaja, kunnan-insinööri, aluearkkitehti sekä kaavan laatija. Aloitusneuvottelussa allekirjoitettiin suunnittelusopimus ja keskusteltiin kaavoituksen tavoitteista. Kaavan laatija esitti suunnittelun lähtöaineistotarpeensa. Valmiina oleva lähtöaineisto, kuten pohja-selvitykset sovittiin tallennettavaksi muistitikulle ja postitettavaksi kaavan laatijalle. Neuvottelussa käytiin läpi alustava suunnittelu-aikataulu ja sovittiin, että sitä tarkennetaan työn edetessä. Neuvottelun jälkeen aluearkkitehti ja kaavan laatija suorittivat maastossa tutustumisen kaava-alueeseen. Muistio aloitusneuvottelusta liitteenä 4/ 3. Osasyleiskaavan työneuvottelu on käyty AI-RIX Ympäristö Oy:ssä Työneuvottelussa ovat olleet läsnä rakennustarkastaja, kunnaninsinööri, kunnanjohtaja ja aluearkkitehti. Neuvottelussa on käsitelty tarkennettu aikataulu, kaavan laatijan laatimat alustavat rakennemallit sekä keskusteltu kaavoituksen tavoitteiden vaikutuksesta niiden laadintaan. Työneuvottelussa sovitusti on kaavan laatija kutsuttu tähän kaavatoimikunnan kokoukseen esittelemään tämänhetkistä kaava-aineistoa, pohjaselvitysten vaikutusta kaavoitukseen ja laadittuja rakennemalleja ohjausryhmälle. Muistio työneuvottelusta liitteenä 5/ 3. Koskenkylän osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on käyty Pirkanmaan ELY -keskuksessa maanantaina , josta valmistuu muistio seuraavaan kaavatoimikunnan kokoukseen. Liitteenä 1-3/ 3 Osayleiskaavan alustavat rakennemallit 1-3. : Kaavatoimikunnan/ohjausryhmän jäsenet käyvät keskustelua osayleiskaava- aineistosta ja rakennemallivaihtoehdoista sekä ottavat kantaa emätilatarkastelun laajuuteen suunnittelualueella. Kaavanlaatijan/ AIR-IX:n edustaja esittelee kaavatilanteen ja etenemisen. : AIRIX Ympäristö Oy:stä projektipäällikkö Esko Hyytinen esitteli osayleiskaavoituksen nykyvaiheen aineistoa ja kaavatoimikunnalla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kaavan laatijalle ja keskustella käsitellyistä aiheista. Hankkeen aikataulu on tarkentunut ja kaavanlaatija totesi, että tavoite on saada osayleiskaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Alustavien rakennemallien pohjalta on laadittu kolme erilaista rakennemallia ja samanaikaisesti työstetään kaavaluonnosaineistoa. Kaavatoimikunta hyväksyi aikataulun, joka on pöytäkirjan liitteenä 6/ 3.

17 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelussa Pirkanmaan ELY-keskuksessa on ilmennyt pohja-selvitysten täydennystarpeita. Luontoselvitystä tulee täydentää verkosto-tarkastelulla, jossa liito-oravan elinpiirit ja kulkuväylät selvitetään. Maisemaselvitys laaditaan huhti-toukokuussa. ELY-keskus on lisäksi todennut, että kaavan laatiminen tälle alueelle on tarpeellinen ja merkittävä hanke ja kaavaluonnos vaiheessa se tulee esitellä uudelleen ELYkeskuksessa. Kaavatoimikunta keskusteli peltoalueiden huomioimisesta kaavoituksessa. Kaavan laatija totesi, että rakentaminen tulisi ohjata nykyisten rakennusten yhteyteen sekä metsäsaarekkeisiin. Koskenkylän osalta voi vähäistä tiivistävää rakentamista osoittaa peltoalueille. Rakennuspaikkojen sijoituksessa pyritään kunnallistekniikan läheisyyteen. Todettiin, että kevyenliikenteen yhteystarpeet ovat tärkeää tutkia kaikissa rakennemalleissa. MRL 44 käytöntarve on ratkaistava ennen luonnoksen nähtäville tuloa, joten käytiin läpi soveltamisperiaatteet sekä kaksi esimerkkiä osayleiskaavoista. Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa asian käsittelyyn. Kaavoitukseen tulee merkittävästi vaikuttamaan erilaisten mitoitusvyöhykkeiden muodostuminen sekä maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen arvoalueiden huomioiminen Kaavatmk 10/ Aluearkkitehti: Kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä on kokouksessa läsnä ja esittelee kaavoituksen nykyvaiheen. Osayleiskaavoituksesta on käyty viranomaisneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksessa. (muistio liitteenä 1/ 10). Neuvottelussa on esille tullut pohja-selvitysten täydentämistarve luontoselvityksen osalta. Liito-oravien elinpiirien ja verkostojen tarkastelu maastotöineen on päädytty tilaamaan Kari Laamaselta, joka on jo aiemmin laatinut selvityksen Vesilahden arvokkaista luontokohteista. Kyseinen selvitys tullaan myös ottamaan yleiskaavoituksen pohjaselvitykseksi. Kari Laamanen suorittaa liito-orava selvitystyön ja laatii raportin yhteistyössä ympäristötarkastaja Kati Skipparin kanssa. Kulttuurimaisemaselvitys on tilattu AIRIX Ympäristö Oy:stä, jossa sen laadinta on aloitettu. Maastokäynti toteutetaan ja yleisötilaisuus järjestetään Ylämäen koululla ti klo

18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatoimikunnan jäsenille jaettiin muistio pidetystä työneuvottelusta (liite 2/ 10) sekä kaavan laatijan toimittama materiaali: Koskenkylän nykytilanne osayleiskaavakarttana ns. nollakaava (liite 3/ 10) Rakennemalli luonnos VE3 vyöhykemalli (liite 4/ 10) Koemitoitusmalli Saarikunnan alueelta (liite 5/ 10) Alustavat mitoitusperiaatteet (liite 6/ 10) Kaavan laatija esitteli työneuvottelun jälkeen edennyttä osayleiskaavoitusta ja mitoitusperusteita ydinkylävyöhykkeelle ja kylävyöhykkeelle. Virpi Alakoski kävi läpi rakennus- ja ympäristölautakunnan muistion koskien yleiskaavoitusta. (liite 7/ 10) Keskeiset asiat ovat maanomistajien osallistumisen varmistaminen ja tiedottamisen tärkeys kaavoituksessa esim. kirjeitse ja vastaanottojen muodossa sekä osayleiskaavan muodostuminen hyvin toimivaksi rakentamista ohjaavaksi asiakirjaksi kuntaan. : : Kaavatoimikunta käy keskustelua osayleiskaavan nykyvaiheesta ja keskustelun pohjalta päättää rajauksista ja jatko-toimenpiteistä. Kaavatoimikunta kommentoi vyöhykemallin vyöhykkeiden rajauksia todeten, että osittain niitä tulee laajentaa mm. Koskenkylän tien varressa jo rakentuneille osille, joissa mahdollisuus luontevaan täydennysrakentamiseen ja huomioiden kunnan maanomistus Rimmintien ja Koskenkyläntien läheisyydessä. Todettiin, että leikkautumisajankohta on luonteva ottaen huomioon Koskenkylän alueen asuinrakentamisen kehittyminen ja yhdys-kuntarakenteen muuttuminen. Esitettiin, että leikkausvuotta voidaan käyttää myös maapoliittisessa ohjelmassa. Koemitoitusmallia tarkasteltaessa kaavatoimikunta totesi, että mallilaskenta vaihtoehto 1 tuo koealueelle 6 kpl rakennuspaikkoja ja mallivaihtoehto 2 vastaavasti 12 kpl rakennuspaikkoja. Todettiin, että rakennuspaikkojen kokonaisluku pysyy kohtuullisena (n.100 kpl) koko yleiskaavaalueella myös käytettäessä mallilaskenta vaihtoehtoa 2. Vyöhykkeiden Ulkopuolella on jatkossakin mahdollisuus hajarakentamiseen. Yksittäiset tilakohtaiset rakennuspaikat tullaan merkitsemään kaavakarttaan pyöreällä symbolilla. Kaavan laatija laatii koemitoituksen myös Koskenkylän pohjoispuolelta. Alueella tulee järjestää ennen rakennuspaikkojen vahvistamista maastokäynti, jolloin esim. maaperäolosuhteiltaan sopimattomat rakennuspaikat voidaan poistaa. Kaavoituksen luonnosvaiheessa tullaan järjestämään 2 kpl maanomistajapäiviä, jolloin maanomistajilla on tilaisuus tavata kaavanlaatija ja keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti.

19 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Kaavatmk 22/ Aluearkkitehti: Kaavatoimikunta päätti, että kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan paikallis-lehdessä sekä järjestetään yleisötilaisuus Ylämäen koululla klo alkaen. Tilaisuuden alkuun järjestetään kahvitarjoilu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkaen koko suunnittelutyön ajan kunnan teknisessä toimistossa ja kunnan internet-sivuilla. Koskenkylän osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on julkaistu kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla. Tiedote kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on postitettu osallisille Lausuntopyyntö on lähetetty seuraaville viranomaisille: ELY/ Ympäristö ja liikenne, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Lempäälän kunta, Akaan kaupunki, Fingrid Oy, Vattenfall verkko, Tampereen aluepelastuslaitos, Vesilahden seurakunta, Vesilahden yrittäjät ry, MTK Vesilahti, Metsänhoitoyhdistys, Ylämäen kyläkerho, Ylämäen nuorisoseura, Onkemäen kyläkerho ja Onkemäen kalastuskunta Lausunnot saapuivat seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveys lautakunnalta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Akaan kaupungilta, Pirkanmaan liitolta, MTK Vesilahdelta, Lempäälän kunnalta ja Vattenfallilta. Yksityishenkilöiltä saapui yksi mielipide Miia ja Mika Rajalalta. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on huomioitu ja saatetaan tiedoksi liitteenä 13/ 22. Koskenkylän alueen osayleiskaavan pohjaselvityksiä on täydennetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa esiin tulleen tarpeen mukaisesti. Alueelta on valmistunut Kari Laamasen ja Kati Skipparin yhteistyönä laatima Vesilahden liito-orava- ja norokartoitus Alueelta on valmistunut maisemaselvitys, jonka on laatinut Airix Ympäristö Oy yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa. Alueelta on laadittu emätilaselvitys rakennusoikeuden riittävän tasapuolisen osoittamisen pohjaksi. Kaikki valmistuneet selvitykset ovat kokouksessa osallistujien käytettävissä. Osayleiskaavoituksesta on järjestetty yleisötilaisuus Ylämäen koululla , jossa on esitelty kaavoituksen nykyvaihetta ja osallistumista kaavoitukseen.

20 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kunnanhallitus Tilaisuuden sisällöstä on julkaistu lehtiartikkeli paikallislehdessä Yleisötilaisuudessa on käyty läpi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä kaavoituksen aikataulu ja osallistumismahdollisuudet. Tilaisuudessa on esitelty alueelta valmistunut maisemaselvitys sekä osayleiskaavan mitoitus ja rakennemallit. Tilaisuudessa yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kannan-ottoja kaavan laatijalle ja kunnan viranhaltijoille. Yleisötilaisuuden muistio liitteenä 14/ 22. Yleisötilaisuudessa, sähköpostitse tai puhelimitse on ollut mahdollisuus ilmoittautua aluearkkitehdille yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän on tarkoitus olla keskustelun ja tiedonvaihdon kanava osallisten ja suunnittelijoiden välillä. Ryhmän jäsenten, joita on ilmoittautunut 10 henkilöä, tehtävänä on tuoda esille edustamiensa tahojen tietoja ja näkemyksiä suunnittelualueesta sekä tiedottaa edustamiaan tahoja suunnittelutyön etenemisestä. Yhteistyöryhmä tutustuu tehtyihin selvityksiin ja perehtyy suunnitelmiin kaavatyön eri vaiheissa. Yhteistyöryhmä on kokoontunut Yhteistyöryhmän kokoontumisen muistio liitteenä 15/ 22. Kaavoituksesta on järjestetty maanomistajien vastaanottopäivät 9.9. ja Kunnanviraston teknisessä toimistossa. Vastaanottopäivistä on julkaistu ilmoitus Vesilahden sanomissa, kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Koskenkylän kahvilan ilmoitustaululla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia on tiedotettu kirjeitse. Maanomistajilla on ollut mahdollisuus varata vastaanottoaika ja on ollut tilaisuus keskustella kaavoituksesta henkilökohtaisesti. Maanomistajia kahden päivän aikana on vastaanotettu yhteensä kaksikymmentäkaksi. Keskustelujen pohjalta kaavoitustyötä on viety eteenpäin. Käydyistä keskusteluista muistiot liitteenä 16/ 22. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) pidettiin Pirkanmaan ELY-keskuksessa Liitteenä 17/ 22 muistio. Pirkanmaan ELY-keskuksessa on käyty viranomaisten työneuvottelu , jossa kaavan valmisteluaineistoa on käsitelty. Liitteenä 18/ 22 muistio. Koskenkylän alueen osayleiskaavasta on laadittu luonnos, joka perustuu alueella tehtyihin pohjaselvityksiin, asetettuihin kaavan tavoitteisiin sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen tuomaan lisätietoon. Kaavan laatija Airix Ympäristö Oy / projektipäällikkö Maritta Heinilä ja arkkitehti Marjut Lund-Rahkola ovat toimittaneet päivätyn Koskenkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston kaavatoimikunnan käsiteltäväksi. Aluearkkitehti on toimittanut päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavatoimikunnan käsiteltäväksi.

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125. Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 53 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2015 125 Kunnanvaltuusto 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 19:00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail:

Valmistelija: Antti Hirvikallio puh mail: Tekninen lautakunta 6 31.01.2013 Kunnanhallitus 59 11.02.2013 Tekninen lautakunta 35 27.06.2013 Kunnanhallitus 148 12.08.2013 Tekninen lautakunta 11 29.04.2015 Kunnanhallitus 70 11.05.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 420 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 417 Kunnanhallitus 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 19:00 20.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie Tammela puh Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Kydön asemakaavalaajennus, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 20.8.2012 204 OAS-vaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 luonnosvaiheen nähtävillä olo 10.9.-9.10.2012 ehdotusvaiheen

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.08.2010/päivitetty 13.12.2010 16WWE0693 Joutsa UPM-Kymmene Oyj Joutsa 2 SISÄLTÖ: MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 3 MISSÄ JA MITÄ ON SUUNNITTEILLA? 3 MITKÄ OVAT SUUNNITTELUN TAVOITTEET?

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 670070562BBJ 21.12.2007 Jämsänkosken kaupunki Kaukialan kylä Koveroniemen tilan RN:o 3:2 ranta-asemakaava 1 Esipuhe Ranta-asemakaavan laatiminen Koveroniemen tilalle

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja.

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja. Kunta: JUUPAJOKI Tila: PERTTULA 177-409-4-16 R A N T A - A S E M A K A A V A N L A A T I M I N E N O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 10. 4. 2 0 1 7 SUUNNITTELUTILANNE

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot