Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio / HY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio 8.4.2014 / HY"

Transkriptio

1 Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio / HY Tämä muistio liittyy päivättyyn yliopiston ja säätiön väliseen sopimusluonnokseen. Muistion tarkoitus on kuvata säätiön ja yliopiston väliseen sopimukseen perustuvan mallin toteutusta käytännössä. Tiivistelmä Säätiöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Helsingin yliopisto esittää, että suomalaiset yliopistot ja suomalaiset henkilökohtaisia työskentelyapurahoja tutkijoille myöntävät säätiöt sopisivat yhdenmukaistavansa käytäntöjä työskentelyedellytysten järjestämisessä apurahansaajille. Sopimusmallissa yliopisto ja säätiö laativat puitesopimuksen, jossa sovitaan yliopiston velvollisuudesta järjestää säätiön rahoittamille apurahansaajille työskentelyedellytykset yliopistolla. Säätiö sitoutuu sisällyttämään myöntämäänsä apurahaan korvauksen työskentelyedellytyksistä, joka on nykytasolla 1600 euroa/v. Yliopisto sitoutuu sopimaan työskentelyedellytysten tarjoamisesta apurahansaajille, joilla on jatko-opinto-oikeus yliopistossa. Tohtorin tutkinnon suorittaneiden kohdalla yliopiston yksikkö päättää sopimusten tekemisestä tapauskohtaisesti. Apurahansaaja voi järjestää työskentelytilansa ja muut työskentelyedellytyksensä myös muulla tavalla kuin sopimalla asiasta yliopiston kanssa. Apurahansaaja ja yliopisto tekevät sopimuksen työskentelyedellytyksistä ja osapuolten velvoitteista. Yliopisto laskuttaa apurahansaajalta apurahan myöntöpäätöksessä eritellyn korvauksen. Yliopisto tilastoi saamansa korvaukset työskentelyedellytyksistä sekä niihin liittyvät henkilökohtaiset apurahat. Taustaa Päätavoitteena säätiöillä sitoumusmallin rakentamisessa on apurahansaajien aseman parantaminen ja työskentelyedellytysten turvaaminen sekä tila- ja kustannuskorvausten yhtenäistäminen kaikissa yliopistoissa ja yliopistojen sisällä. Helsingin yliopiston tavoitteet ovat yhtenevät näiden kanssa. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan syksyllä 2013 julkaisemaan asiakirjaan Apurahatutkijan aseman parantaminen suositukset sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen sisältyvässä yliopistositoumusmallissa on yliopiston näkökulmasta seuraavat ongelmat: 1) Suositeltu sitoumusteksti on muotoiltu tavalla, joka pyrkii rinnastamaan työsuhteessa yliopistoon olevat ja apurahalla työskentelevät henkilöt liian läheisesti. 2) Sitoumuksen antaminen jokaiseen yksittäiseen hakemukseen jo hakuvaiheessa loisi huomattavan määrän uutta hallinnollista työtä apurahoja hakeville henkilöille ja yliopiston yksiköiden esimiehille. Hakemusmäärät ovat monissa tapauksissa kymmen- tai satakertaisia verrattuna myönnettävien apurahojen määrään. Käytännön tasolla joko yksikön johtajan olisi joko annettava sitoumus kaikille hakijoille tai tehtävä karsinta jo hakuvaiheessa. Jos johtaja antaisi sitoumuksen kaikille hakijoille, yliopisto luopuisi täysin oikeudestaan valita ne henkilöt, joille se haluaa tarjota työskentelyedellytykset. Jos karsinta pitäisi tehdä jo hakuvaiheessa, hakijoiden arviointi lyhyessä ajassa ja puutteellisin tiedoin johtaisi kohtuuttomaan tilanteeseen sekä yksiköiden johdon että apura-

2 haa hakevien henkilöiden kannalta. Ongelma korostuu, koska talousvastuulliset yksiköt ovat nykyisin suuria. Yliopisto ehdottaa, että sitoumusmallin sijaan otetaan käyttöön yliopiston ja säätiön sopimukseen perustuva malli, jota on kuvattu tarkemmin tässä muistiossa. Sopimusmalli Hakuvaiheen sitoumuksen sijaan yliopisto ehdottaa käytettäväksi mallia, jossa henkilökohtaisia apurahoja myöntävä säätiö ja yliopisto tekevät puitesopimuksen, jolla sovitaan työskentelyedellytysten järjestämisestä säätiön rahoittamille apurahansaajille. Sopimuksessa sovitaan, että yliopisto on valmis järjestämään työskentelyedellytykset kaikille henkilöille, joilla on jatkotutkinnon suoritusoikeus ja jotka haluavat sopia työskentelyedellytyksistä yliopiston kanssa. Tohtorin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kohdalla yliopisto on valmis järjestämään työskentelyedellytykset sovituilla ehdoilla, kuitenkin siten, että yksikön johtaja hyväksyy sopimukset yksittäin. Sopimuksessa sovitaan myös korvaustasosta, joka on nykytasolla 1600 euroa/v. Korvausta tarkistetaan määräajoin vastaamaan tasoltaan 7 % summasta, joka on mahdollista myöntää verottomana henkilökohtaisena apurahana huomioiden Mela-maksujen vähennyskelpoisuuden. Jokainen sopimussäätiöltä apurahan saanut henkilö, joka haluaa sopia työskentelystä yliopiston puitteissa, tekee yliopiston kanssa erillisen sopimuksen, jossa sovitaan työskentelytiloista, pääsystä kirjasto- ja tietopalveluihin sekä muista työskentelyedellytyksistä. Sopimukseen liitetään apurahan myöntöpäätös. Yliopisto järjestää sopimuksen tekeville apurahansaajalle samanlaiset kullakin laitoksella tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla on. Tämä tarkoittaa mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä. Tavanomaisilla perusedellytyksillä ei tarkoiteta normaalitasoa parempia palveluja, vaikka niitä laitoksella tarjottaisiin joillekin tutkijoille. Niihin ei myöskään tarvitse sisältyä tietokoneen tai puhelimen hankintaa eikä työterveyshuoltoa tai muita työsuhteisille kuuluvia sosiaalisia etuja. Yliopiston ja apurahansaajan välisellä sopimuksella ei synny työsuhdetta yliopistoon. Sopimussäätiöltä apurahan saaneella henkilöllä on oikeus tehdä sopimus puitesopimuksessa mainituilla ehdoilla, mutta hänen ei ole pakko tehdä sopimusta. Tässä kuvattu sopimusmalli 7 % korvaustasolla verottomasta apurahasta määrittelee minimitason työskentelyedellytysten tarjoamisessa. Yliopisto sitoutuu järjestämään työskentelyedellytykset kaikille sopimusten piiriin kuuluville tutkijoille. Yliopiston ja sen yksiköiden on mahdollista sopia säätiöiden ja/tai tutkijoiden kanssa myös laajempien työskentelyä tukevien palveluiden järjestämisestä apurahansaajille korkeammalla korvaustasolla ja erikseen sovittavilla ehdoilla. Työskentelytilojen ja tukipalveluiden luonne ja kustannukset vaihtelevat alakohtaisesti. Yliopiston humanistisen tiedekunnan laskelmien mukaan henkilökohtaisen työskentelypisteen, tietokoneen, puhelimen, postipalveluiden ja muiden laajojen työskentelyä tukevien palveluiden omakustannushinta on luokkaa eur/v. Tässä kuvatussa mallissa oletetaan, että säätiö maksaa henkilökohtaiset apurahat suoraan apurahan saaneelle henkilölle. Jatko-opiskelijoiden ja tohtoreiden suhde yliopistoon Jatko-opiskelijoiden ja tohtorin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden suhde yliopistoon on erilainen. Jatko-opiskelija on henkilö, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus tohtorin tutkintoon millä tahansa alalla tai lisensiaatin tutkintoon muulla kuin lääketieteen alalla. Sivu 2/7

3 Jatko-opiskelijoilla on olemassa oleva suhde yliopistoon: yliopisto on antanut henkilölle tutkinnonsuoritusoikeuden ja hyväksynyt hänet jatko-opiskelijaksi. Henkilö suorittaa opintoja ja saa ohjausta yliopistolta, ja hänellä on käyttäjätunnukset tietoteknisiin järjestelmiin sekä kirjasto- ja tietopalveluihin. Yliopiston tavoite on, että henkilö suorittaa tutkinnon. Tohtorin tutkinnon suorittaneella henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole aktiivista suhdetta yliopistoon eivätkä hänen perustietonsa ole yliopiston tietojärjestelmissä. Hänellä on pääsy julkisiin kirjastopalveluihin, mutta ei pääsyä tietoteknistä tunnistautumista edellyttäviin tietopalveluihin ja sähköisiin aineistoihin. Henkilöllä voi olla työsuhde yliopistoon tai voimassa oleva apurahansaajan sopimus / dosenttisopimus yliopiston kanssa. Korvauksen taso Työskentelyedellytyskorvauksen taso on 1600 euroa/v. Korvausta tarkistetaan määräajoin vastaamaan tasoltaan 7 % summasta, joka on mahdollista myöntää verottomana henkilökohtaisena apurahana huomioiden Mela-maksujen vähennyskelpoisuuden. Verottaman apurahan summa on nykyisin sama kuin valtion taiteilija-apurahan summa. Valtion taiteilija-apurahan summa alkaen on ,90 euroa. Mela-korvaukset ovat n. 15 % apurahasta ja ne saa vähentää apurahasta ennen verotusta. Näin ollen verottomana voi myöntää nykyisin noin euron henkilökohtaisen apurahan. 7 % osuus eurosta on 1618,40 euroa. Tässä kuvatussa mallissa työskentelytilakorvauksen nykytaso 1600 euroa on pyöristetty lähimpään sataan euroon. Yliopiston ja säätiön sopimukseen perustuva korvauksen taso muutetaan automaattisesti jos verottoman apurahan summa nousee. Myönnetty korvaus eritellään aina apurahan myöntöpäätöksessä. Apurahapäätökseen sisällytettävät tiedot Yhteenveto apurahapäätökseen sisällytettävistä tiedoista Apurahansaajalle annettavan apurahapäätöksen tulee sisältää minimissään seuraavat tiedot: Apurahan myöntäjän nimi ja y-tunnus (esim. Suomen Kulttuurirahasto, ) Myöntöpäätöksen päivämäärä Apurahan saajan koko nimi ja syntymäaika (esim. Elli Elina Esimerkki, s ) Henkilökohtaisen apurahan summa kokonaisuudessaan (esim euroa) Apurahasumman erittely siten, että työskentelyedellytyksien järjestämiseen varatun korvaukseen varattu summa näkyy euromääräisenä (esim. työskentelyapuraha euroa, korvaus työskentelyedellytyksiin 1600 euroa). Työskentelykauden pituus (esim. 12. kk) tai tarkka työskentelykausi (esim ). Työskentelykauden tulee olla pituudeltaan vähintään 4 kk. Apurahakauden yksilöinti Työskentelyedellytyksiä koskevan sopimuksen tekemisen ja laskutustietojen keräämisen kannalta on tärkeää, että apurahan myöntöpäätöksessä on aina yksilöity myönnetyn henkilökohtaisen työskentelyapurahan summa ja työskentelykauden pituus. Mela edellyttää apurahojen myöntäjiltä näiden tietojen ilmoittamista Melaan. Apurahan myöntäjä voi kuitenkin halutessaan jättää työskentelykauden keston yksilöimättä. Tällöin Mela ratkaisee asian apurahansaajan ilmoittaman työskentelyajan mukaisesti (ks. sivu 5 ). Luonnostellussa mallissa yliopisto ei edellytä sitä, että säätiö ilmoittaa erikseen yliopistolle kaikkia yliopistoon liittyville tutkijoille myöntämiään apurahoja. Tällainen ilmoittaminen on teo- Sivu 3/7

4 reettisestikin hankalaa, sillä henkilöillä ei välttämättä ole selkeää suhdetta tiettyyn yliopistoon. Tästä syystä kaiken yliopiston kannalta olennaisen tiedon apurahasta pitää sisältyä apurahan myöntöpäätökseen, joka liitetään apurahansaajan kanssa tehtävään sopimukseen. Jos säätiö yksilöi myöntöpäätöksessään vain myönnettävän summan ja kauden pituuden (esim euroa 12 kk työskentelyyn), apurahansaajan vastuulle jää ilmoittaa Melalle tarkka työskentelykausi. Tällaisen apurahan saanut tutkija voi periaatteessa sopia yliopiston kanssa työskentelykaudeksi Melalle ilmoittamastaan poikkeavan kauden. Tämä ei välttämättä ole ongelma, mutta näin saattaa joissakin tapauksissa tapahtua. Ongelmallisempi on tilanne, jossa apurahansaaja ilmoittaa Melaan eri mittaisen työskentelykauden kuin mille hän sopii tiloista yliopiston kanssa. Henkilö voisi työskentelykauden pituudeltaan yksilöimättömän eur apurahan saatuaan ilmoittaa Melaan työskentelykaudeksi 6 kk kauden, esim ja sopia yliopiston kanssa työskentelyedellytyksistä 12 kuukaudeksi, esim Melan ohjeeseen viitaten on myös apurahanmyöntäjiä, jotka antavat työskentelykaudelle aikahaarukan tai määrittelevät toisesta päästä avoimen pituuden (vähintään viisi kuukautta, viidestä kahdeksaan kuukautta). Jotta vältetään ongelmat poikkeavien kausien käyttämisessä, yliopisto edellyttää sopimuskumppaneina toimivilta apurahan myöntäjiltä työskentelykauden pituuden tai tarkan työskentelykauden yksilöintiä apurahapäätöksessä. Apurahakauden vähimmäispituus Puitesopimuksen mukaisen apurahan tulee täyttää Mela-vakuuttamisen kriteerit ja olla työskentelykaudeltaan vähintään neljä kuukautta pitkä. Mela-vakuuttamisen alaraja on nykyisin 4 kk yhtäjaksoinen työskentelykausi. Apurahakauden vähimmäispituudella pyritään minimoimaan sopimushallintoon, laskutukseen ja tilojen järjestämiseen liittyvä hallinnollinen työ suhteessa sopimuksesta apurahansaajalle ja yliopistolle tulevaan hyötyyn. Apurahaan sisältyvien erien ja myöntäjän yksilöinti Apurahapäätöksessä on laskutustietojen keräämisen kannalta tärkeää yksilöidä myös apurahaan sisältyvät erät: työskentelyapuraha, kuluihin varattu summa ja työskentelyedellytysten järjestämiseen varattu korvaus. Mela-vakuutus määräytyy työskentelyapurahan perusteella. Mela edellyttää apurahapäätöksestä seuraavia tietoja: Myöntöpäätöksen päivämäärä, Työskentelyaika tai työskentelyn kesto, Apurahan määrä, Kulut ei/kyllä, Työryhmä ei/kyllä, Apurahan käyttötarkoitus. Lisäksi Mela edellyttää sille tehtävässä ilmoituksessa tietoja apurahan myöntäjästä ja saajasta (ks. liite 1). Apurahan myöntäjä voi päätöksessään joko yksilöidä kuluihin myönnetyn summan (esim eur), kuluihin myönnetyn tarkan osuuden (20 %) tai osittain rajoitetun osuuden (enintään 20 %) tai jättää asian apurahansaajan päätettäväksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa Mela hyväksyy apurahansaajan ilmoituksella pääsääntöisesti enintään 50 % myönnetyn apurahan kokonaissummasta kuluiksi. SRNK:n suosituksessa yliopistokorvaus esitetään laskettavaksi apurahan kokonaissummasta (sisältäen sekä työskentelyapurahan että kuluosuuden). Tällöin säätiön, apurahansaajan ja Melan välinen sopiminen ja päätöksenteko apurahan erittelystä työskentelyapurahaan ja kuluosuuteen ei vaikuta mallissa kuvatun 7 % yliopistokorvauksen summan suuruuteen. Sivu 4/7

5 Koska joidenkin säätiöiden tavoitteena on myöntää henkilöille apurahoina kokonaissummia ja sallia myönnettyjen apurahojen käyttö joustavasti apurahansaajan itsensä kannalta parhaalla tavalla, on riski, että korvaus työskentelyedellytysten järjestämiseen ei ole yksiselitteisesti määritelty. Tästä syystä on olennaista yksilöidä myöntöpäätöksessä työskentelyedellytysten järjestämiseen varattu osuus apurahasta. Työskentelyedellytysten järjestämiseen varattu korvaus tulee esittää euromääräisenä (ei prosenttiosuutena). Muihin kuluihin varatun summan tai prosenttiosuuden yksilöinti ei ole yliopiston näkökulmasta oleellista. Tilastotietojen keräämisen kannalta apurahapäätöksessä on olennaista myös yksilöidä apurahan myöntäjä. Minimitiedot ovat apurahan myöntäjän nimi ja y-tunnus. Y-tunnuksen sisällyttäminen päätökseen lisää tilastoinnin sujuvuutta ja kerättävän tiedon laatua. Työskentelytilan järjestäminen käytännössä Yliopisto järjestää työskentelytilat kaikille apurahansaajille, joiden kanssa se tekee edellä kuvatun tyyppisen sopimuksen. Työtilat voivat olla yhteiskäyttöisiä, siten että samassa tilassa työskentelee useita apurahansaajia tai muita tutkijoita. Jos laitoksen tilat ovat riittämättömät, voidaan tarjota työpisteitä, jotka eivät aina ole henkilökohtaisia. Yliopiston tavoitteena on tilaratkaisuja kehittämällä järjestää apurahansaajille samantasoiset työtilat kuin muille vastaavissa tehtävissä työskenteleville jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Yliopisto voi järjestää apurahansaajien työskentelytilat parhaaksi katsomallaan tavalla. Tiloja voidaan järjestää yksiköiden tilojen yhteydessä tai esimerkiksi kampuksittain. Kampuksittain ja yli yksikkörajojen tutkijoita kokoavissa tiloissa on etuna eri tieteenalojen edustajien kohtaaminen. Yksiköittäin järjestettävissä tiloissa on etuna muiden oman alan tutkijoiden läheisyys. Kirjasto- ja tietopalvelut Yliopisto sitoutuu järjestämään pääsyn kirjasto- ja tietopalveluihin niille apurahansaajille, joilla ei jo valmiiksi ole pääsyä näihin palveluihin. Yliopiston jatko-opiskeljoilla ja henkilöstöllä on tietotekniset käyttäjätunnukset ja niiden avulla pääsy kirjasto- ja tietopalveluihin (mm. sähköiset aineistot, julkaisutietokannat, e-lehdet). Muilla henkilöillä on lähtökohtaisesti pääsy vain julkisesti tarjottaviin kirjastopalveluihin, ei tunnistautumista edellyttäviin tietopalveluihin. Käytännössä yliopisto luo sopimuskaudeksi käyttäjätunnukset kaikille sopimuksen tekeville apurahansaajille, joilla ei valmiiksi ole tunnuksia. Sähköisiä aineistoja hankitaan yliopiston käyttöön lisenssisopimuksilla. Lisenssisopimuksissa saattaa olla rajoitteita aineiston tarjoamisessa käyttäjille riippuen käyttäjien suhteesta yliopistoon. Yliopisto voi järjestää apurahansaajille pääsyn tietopalveluihin vain sähköisten aineistojen lisenssien sallimissa puitteissa Laskutus Yliopisto laskuttaa korvauksen työskentelyedellytyksistä apurahansaajalta lähtökohtaisesti etukäteen yhdessä tai kahdessa erässä vuosittain. Säätiön tulee ottaa tämä huomioon apurahan maksatusaikataulua sopiessaan. Laskuttamalla korvaus työskentelyedellytyksistä yhdessä tai kahdessa erässä pyritään minimoimaan laskutukseen liittyvä hallinnollinen työ. Sivu 5/7

6 Yliopisto sopii apurahansaajan kanssa sopimuksen irtisanomisehdoista ja työskentelyedellytyksiä koskevan korvauksen palauttamisesta sopimuksen päättyessä kesken sopimuskauden. Nykyisin HY:n sopimuspohjassa on määritelty, että sekä apurahansaajalla että yliopistolla on oikeus irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden yhden kuukauden irtisanomisajalla. Henkilökohtaiset apurahat ja työryhmille myönnetyt apurahat Säätiöt myöntävät apurahoja yksittäisten henkilöiden tutkimustyöhön (henkilökohtainen apuraha), mutta myös työryhmille ja hankkeille. Työryhmille ja hankkeille myönnettävät apurahat eivät myöntöpäätöksinä välttämättä sisällä tietoa siitä, maksetaanko rahaa yliopistoille hankkeen toteuttamista varten vai useammalle henkilölle henkilökohtaisina apurahoina. Tässä luonnosteltu sopimukseen perustuva malli koskisi vain yksilöityjä henkilökohtaisia apurahoja. Jotta tilastointi olisi yksiselitteistä ja sopiminen apurahansaajien kanssa mahdollista, jokaisesta myönnetystä henkilökohtaisesta apurahasta tarvitaan erillinen päätösasiakirja. Jos säätiö myöntää apurahoja työryhmälle, sen tulee kokonaispäätöksen lisäksi antaa jokaiselle henkilökohtaista apurahaa saavalle henkilölle erillinen päätösasiakirja henkilökohtaisesta apurahasta. Jos säätiö myöntää apurahan työryhmän johtajan käyttöön ja johtaja nimeää rahoitettavia henkilöitä myöhemmin, säätiö voi antaa alkuperäistä puitepäätöstään täydentäviä päätöksiä henkilökohtaisten apurahojen myöntämisestä. Myös työryhmän johtaja voi tehdä tarvittavat päätökset jos säätiö on valtuuttanut hänet päättämään henkilökohtaisten apurahojen myöntämisestä tutkijoille. Tällöin yliopistolle sopimuksen liitteeksi toimitettava päätösasiakirja voi olla kaksiosainen ja sisältää säätiön päätöksen työryhmälle (vastuulllisen tutkijan käyttöön) myönnetystä apurahasta ja työryhmän johtajan päätöksen myönnetyistä henkilökohtaisista apurahoista. Tällöinkin päätöksen täytyy sisältää aiemmin kuvatut tiedot. Erilliset kulu- ja matka-apurahat Joillakin säätiöillä on käytäntönä myöntää henkilökohtaisista apurahoista erillisiä kuluapurahoja (ks. SRNK:n Apurahatutkijan aseman parantaminen s. 9, Kuluapurahoja voidaan maksaa henkilöille tai yliopistoille. Tässä muistiossa kuvattu sopimusmalli ei ota kantaa näihin erillisiin kulu- ja matka-apurahoihin tai niiden yleiskustannuskäsittelyyn. Jos säätiö myöntää erillisen kulu- tai matka-apurahan samalle henkilölle, jolle on myönnetty sopimuksen piiriin kuuluva työskentelyapuraha, kulu- tai matka-apurahan ei katsota kuuluvan sopimuksen piiriin eikä siitä makseta korvausta työskentelyedellytyksistä. Henkilökohtaisten apurahojen tilastointi yliopistossa Jotta henkilökohtaisten apurahojen tilastointi olisi yhdenmukaista, on tärkeää sopia, että tilastoitava luku on henkilökohtaisen apurahan kokonaissumma (sisältäen sekä työskentelyapurahan, kuluosuuden että korvauksen työskentelyedellytyksistä). Säätiöt voivat oman harkintansa mukaan koota tilastoja myöntämistään apurahoista. Yliopisto voi tilastoida luotettavasti ja kattavasti vain henkilökohtaisia apurahoja, joiden saajiin sillä on sopimussuhde. Tilastoinnin kannalta on olennaista, että sopimuksiin liitettävissä myöntöpäätöksissä on tilastoitava tieto yhdenmukaisessa muodossa ja yksiselitteisenä. Lisätietoja Hallintojohtaja Esa Hämäläinen Asiamies Mikko Kotola Helsingin yliopisto Yhteiskuntasuhteet, Helsingin yliopisto (09) (09) Sivu 6/7

7 LIITE 1 Melan edellyttämät tiedot apurahapäätöksestä Mela edellyttää, että apurahan myöntäjä ilmoittaa apurahasta seuraavat tiedot: Ilmoituksen antajan tiedot Apurahan myöntäjän nimi Lähiosoite Postiosoite Y-tunnus Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköposti Apurahan saajan henkilötiedot: Saajan sukunimi Saajan etunimet Saajan henkilötunnus Myönnettyä apurahaa koskevat tiedot: Myöntöpäätöksen päivämäärä Työskentelyaika tai työskentelyn kesto Apurahan määrä Kulut, ei/kyllä Työryhmä ei/kyllä Apurahan käyttötarkoitus Melan ohje apurahojen myöntäjälle: Sivu 7/7

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Apurahatutkijan aseman parantaminen. Suositukset sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen

Apurahatutkijan aseman parantaminen. Suositukset sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen Apurahatutkijan aseman parantaminen Suositukset sitoumusperustaiseen tutkimusrahoitukseen Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Sisällys Rahalle vastinetta, tutkijalle

Lisätiedot

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija!

Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Täytä hakemus huolella ja noudata ohjeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opintojen

Lisätiedot

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015

Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Hakijan opas: Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendit 2015 Kuka voi hakea? Turun kaupunki myöntää tässä haussa vuoden (12 kk) apurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöksen jälkeiseen (post- doc)

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Apurahan hakeminen ja rahoitustietokanta AURORA http://aurora-tietokanta.fi/

Apurahan hakeminen ja rahoitustietokanta AURORA http://aurora-tietokanta.fi/ Apurahan hakeminen ja rahoitustietokanta AURORA http://aurora-tietokanta.fi/ 10.11.2015 Pia Carpelan, Turun yliopisto/tutkimuspalvelut VAIHTOEHTONA JATKO-OPINNOT, Rekry, Henrikinkatu 7 APURAHA VS. TUTKIMUSRAHOITUS

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

eläkevakuuttaminen Ohjeita apurahojen myöntäjille 15.4.2009 www.saatiopalvelu.fi

eläkevakuuttaminen Ohjeita apurahojen myöntäjille 15.4.2009 www.saatiopalvelu.fi Apurahansaajien sosiaali- ja eläkevakuuttaminen Ohjeita apurahojen myöntäjille 15.4.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 10.10.2017 Ohje 1 (7) Sisällys 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 2 2 Ilmoitusvelvollisuus käytännössä... 2 2.1 Miten

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE

APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAHAKEMUS OSK.HUTTUSEN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE hakijan valokuva HUOM! Liitteet lähetettävä suoraan asiamiehelle erillisenä pdf-tiedostona 1.Hakijan henkilötiedot Sukunimi: Etunimet ( puhuttelunimi lihavoituna)

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointi ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen

Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen Opiskelijoiden ja tutkijoiden vakuuttaminen - yleistä periaatteista Kesätilaisuus 31.8.2010 Ulkomaan yksikkö Sirpa Mattila Opiskelijana ulkomailla Alle vuoden ulkomailla tilapäisesti, esim. opiskelijavaihdossa

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2016 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

Apurahansaajien sosiaaliturvan mahdolliset uudistukset * Asiamies Riku Matilainen

Apurahansaajien sosiaaliturvan mahdolliset uudistukset * Asiamies Riku Matilainen Apurahansaajien sosiaaliturvan mahdolliset uudistukset * Asiamies Riku Matilainen Humanistisen tiedekunnan rahoitusja säätiöpäivä 8.2.2008 Jyväskylän yliopisto Tutkija Sosiaaliturva määräytyy palvelussuhteen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti:

LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS. Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: LEONARDO DA VINCI LIIKKUVUUS LIITE Liite sopimukseen Hankkeen nimi ja numero: Yhteyshenkilön nimi: Organisaatio: Osoite: Puh. Faksi: Sähköposti: Vaihtojen lukumäärä (suomalaiset) Kohdemaa(t) henkilöä Vaihtojen

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen

Työnantajan opas. Harjoittelijan palkkaaminen Työnantajan opas Harjoittelijan palkkaaminen Mitä hyötyä harjoittelijan palkkaamisesta on? Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jonka tavoitteet

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM)

EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) LIITE III ERITYISET MÄÄRÄYKSET EUROOPAN SISÄISET APURAHAT (EURATOM) III.1 Määritelmät Tässä rahoitustukisopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1. Sopimus: sopimuspuolen

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistukset

Kuntoutuksen uudistukset Kuntoutuksen uudistukset 1 Kuntoutuksen verkosto KUVE 10.2.2016 etuuspäällikkö Tuula Ahlgren Kelan kuntoutuksen uudistukset Tilastotietoja 2014 ja 2015 Mikä muuttuu? Uudistukset lainsäädännössä Miten harkinnanvaraisen

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Julkaisuarkisto-sopimus

Julkaisuarkisto-sopimus Julkaisuarkisto-sopimus Nina Hyvönen Tiedonhallinnan ohjausryhmä 10.4.2017 KVP:n palvelut ja sopimukset Palveluita: Julkaisuarkistot, Finna, FinELib, Melinda, KITT, Formula, Finto, Kirjastokartta, Systeeminhoito

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot 192 229 219 213 192 114 % 114 % -4 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 1 382 1 553 1 592 1 509 1 450 110 % 95 % 3 % 4 %

Tohtorin tutkinnot 192 229 219 213 192 114 % 114 % -4 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 1 382 1 553 1 592 1 509 1 450 110 % 95 % 3 % 4 % Asemointitilastot 2015, 1/5 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013

T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAORKESTERIN JÄSENIÄ KOSKEVA T Y Ö E H T O S O P I M U S 2012 2013 Palkat vuonna 2013 SOPIJAPUOLET Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry, jäljempänä kannatusyhdistys, ja

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot