Pienryhmäkotiasuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienryhmäkotiasuminen"

Transkriptio

1 TutusKodit Oy perustettava yhteiskunnallinen yritys Pienryhmäkotiasuminen Palveluntuottaja, -hinnoittelu ja -kuvaus 1

2 Sisällysluettelo 1. Palveluntuottaja Palveluntuottajan referenssit Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi Kustannussäästö Lohjan Kaupungille Asukkaan Kustannukset 4 2. Pienryhmäkoti Turvallisuus Sosiaalinen toiminta Terveydenhoito Ravinto Kuntouttava työote Hygienia ja apuvälineet Tilat, laitteet ja välineet Huoneen vuokraus, raha-asiat, poismuutto Henkilökunta 8 2

3 1. Palveluntuottaja TutusKodit Oy, perustettava yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit (Suomalaisen työn liitto) Vastuullinen liiketoiminta, yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen Avoimuus ja läpinäkyvyys liiketoiminnassa Rajoitettu voitonjako, yli 50 % voitosta käytetään toiminnan kehittämiseen Työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia Työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon Arvioi ja mittaa yhteiskunnallisia vaikutuksia Yhteiskunnallisen yrityksen lisäarvot Kehittää asiakaslähtöistä palvelua Uudistaa palvelurakennetta Tukee paikallistaloutta ja kehittää lähiyhteistyötä Rakentaa hyvinvointia suomalaisella työllä Käynnistää ja ylläpitää toimintaa yksityisellä taloudellisella riskillä 1.1 Palveluntuottajan referenssit: Omistajat: Omistajista kolme on Lohjalta ja yksi Turusta, heillä ei ole taustalla konkursseja, maksuhäiriöitä eikä asianosaisuutta riita- tai rikosasioissa. Yhteensä heillä on kymmenien vuosien kokemus yrittäjyydestä, tulosvastuullisista töistä yksityisellä sektorilla ja valtion tehtävissä. Omistus jokaisella ¼-osa. vastuu: Vesa Hongisto, fil.tri, biokemisti Auli Myllykangas, tradenomi Hannu Myllykangas, yrittäjä Riitta Hongisto, YVT, LJK hall.puh.johtaja hall.varapuh.joht, taloudenhoitaja hall.jäsen hall.jäsen Henkilökunta 5-6 hlöä: sairaanhoitaja toiminnanohjaaja kuntohoitaja/fysioterapeutti kuntoutus lähihoitaja/laitoskokki ruoka - ja hygienia 2-3 avustajaa siivous, kiinteistönhoito jne. tradenomi taloudenhoitaja 3

4 1.2 Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi TutusKodit Oy tulee seuraamaan toimintansa yhteiskunnallista vaikutusta monella tasolla. Asukkaiden henkilökohtaisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien lisäksi kerätään kirjallista palautetta toiminnasta asukkailta ja heidän omaisiltaan, kaupungilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Myös toimintamallin taloudellisia vaikutuksia vanhustyöhön tullaan seuraamaan ja toiveenamme onkin tutkia tämän uuden vanhustyön avohoitomallin kokonaisvaikutuksia yhteistyössä esimerkiksi opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa. Yritys tulee työllistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja vajaatyökykyisiä. 1.3 Kustannussäästö Lohjan Kaupungille Lohjan kaupungilla on mahdollisuus käyttää koko toimintayksikön kapasiteetti hyväkseen jolloin suorat säästöt olisivat enintään /v. Molemmissa alla esitetyissä hinnoitteluissa on mukana asukkaan ateriakustannukset. /hlö/pv hlö pv/v yhteensä /v Vertailuhinta pitkäaikainen (v. 2011) /v Vertailuhinta lyhytaikainen (v. 2011) /v /v Tutuskodit Oy pitkäaikainen (v. 2015) /v Tutuskodit Oy lyhytaikainen (v. 2015) /v /v Tutuskodit poissaolovrk. (v.2011) 70 Vertailuhinta poissaolovrk. (v Lohjan Kaupungin kokonaissäästö /v Käyttöasteen ollessa n. 80 % ja sopimuskauden viisi vuotta, syntyy kaupungille säästöä yli miljoona euroa. Pienryhmäkotiasumistoiminta voidaan käynnistää maalis-huhtikuussa 2015 mikäli kaupunki päätyy asiassa myönteiseen ratkaisuun ja sopimus yhteistyöstä tehdään tämän vuoden aikana. 1.4 Asukkaan kustannukset Pitkäaikaisen asukaan vuokra on 695,- /kk ja lyhytaikaisen asukkaan vuokra 29,- /vrk. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Pitkäaikainen asukas voi hakea vuokraan asumistukea. Asukas maksaa kotihoidon palvelumaksun ja turvarannekkeen hälytyskustannukset palvelujen tuottajille. 4

5 Edellä mainittujen kustannusten lisäksi asukas maksaa itse lääkkeet, terveyden- ja sairauden hoitotarvikkeet, henkilökohtaiset hoito- ja hygieniatarvikkeet, matkat tutkimuksiin sekä erikoissairaanhoidon palvelut. 2. Pienryhmäkotiasuminen Pienryhmäkotiyksikössä on kuusi vakinaista paikkaa ja neljä paikkaa lyhytkestoista tarvetta varten. Asumismuoto on tarkoitettu vanhuksille joiden toimintakyky on pysyvästi alentunut ja jotka tarvitsevat apua ja tukea arjesta selviytymiseen, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Osa asukkaista tarvitsee jo pienryhmäkotiin tulovaiheessa apuvälineiden lisäksi yhden henkilön apua mm. peseytymisessä ja siirtymissään. Yksikön asukaspaikkoja voidaan käyttää myös lyhytaikaista kuntoutusta varten, esim. omaishoitajan vapaapäivät, intervallit tai sairaalasta kotiutumiset. Pienryhmäkotiasuminen on avohoitoa, se tapahtuu kodinomaisissa olosuhteissa ja on verrattavissa kotona asumiseen. Toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevien lakien ja viranomaisten ohjeita. Jokaiselle vakinaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota tarkistetaan määräajoin asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. Tavoitteena on vahvistaa asukkaan jäljellä olevia voimavaroja, tukea itsenäistä arjessa selviytymistä ja osallistumista ryhmäkodin toimintaan. Pienryhmäkotiasuminen sisältää kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävän palvelun. Asukas voi asua pienryhmäkodissa elämänsä loppuun asti, jollei asukkaan hoito vaadi jatkuvaa lääketieteellistä seurantaa tai jatkuvaa erityistä sairaudenhoitoa. Asukas on samojen sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä kuin kotona asuvat. Palveluntuottaja sitoutuu Lohjan kaupungin hoitoonohjausprosessin periaatteisiin. Asukkaat ohjataan pienryhmäkotiasumiseen SAS-arvioinnin kautta. Päätöksen pienryhmäkotiin sijoittumisesta tekee kaupungin edustaja. Lohjan kaupunki maksaa palveluntuottajalle palvelumaksun joka sisältää ateriat. Asukas tekee huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen suoraan palveluntuottajan kanssa. Lohjan kaupunki perii kotihoidon maksun suoraan asukkaalta Turvallisuus Henkilökunnasta 1-3 henkilöä on paikalla 9,5 h jokaisena viikonpäivänä klo välillä, lisäksi kaupungin kotihoito suorittaa iltakäynnit. Asukkailla on turvaranneke, joka asukkaan oman hälytyksen lisäksi tunnistaa elintoimintojen muutoksen ja josta lähtee automaattisesti ilmoitus valvontakeskukseen. Asumisyksiköt varustetaan liiketunnistimilla toimivalla valaistuksella, tiloissa ei ole kynnyksiä eikä mattoja, pääsisäänkäynnin lisäksi on palomääräysten mukainen määrä varauloskäyntejä, häkä-, savu-, ja murtohälytysjärjestelmä sekä tallentava kameravalvonta. Sisäänkäynnit on inva - varustettu, asumisyksiköissä on kahta asukasta kohti yksi wc, keittiöissä on induktioliedet 5

6 ja kiinteistöissä on yöaikaan päälle kytkettävät kuorihälytykset ja sähköiset lukitusjärjestelmät. Kiinteistössä on automaattinen tulipalon sammutusjärjestelmä. Asukkailla on turvaa myös toisistaan ja puhelinpäivystys kiinteistöyhtiölle toimii 24/7 niissä tilanteissa joissa avun tarve koskee muuta kuin asukkaan terveydentilaa. Asiakastietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevia tietosuoja- ja henkilörekisterilain mukaisia määräyksiä. Lääkkeitä säilytetään lukitussa tilassa. Kiinteistön turvakoodia ei turvallisuussyistä anneta omaisille yöhälytysten ollessa päällä. 2.2 Sosiaalinen toiminta Asukkaille järjestetään 2-3 kertaa viikossa toiminnallista sisältöä, huomioiden heidän toiveensa. Kognitiivisia taitoja ylläpidetään mm; pelaamalla pelejä, musiikkia kuunnellen ja laulaen, järjestetään tietovisaa ja tehdään sanaristikkoja, ylläpidetään kädentaitoja, muistellaan vanhoja asioita, osallistutaan yhteisen hyvän tekemiseen esim. äiti Teresan peittoryhmä. Päivittäin luetaan paikallislehden kuulumiset ja katsotaan uutiset maailman tapahtumista ja järjestetään muuta toimintaa kuin TV-katselu. Omaiset ovat aina tervetulleita ja heillä on mahdollisuus keittää kahvit ja osallistua arjen toimintaan. Asukkaan syntymäpäiviä ja muita juhlapäiviä juhlitaan yhdessä lähiomaisten kanssa. Asukkaiden kunnon ja jaksamisen mukaan heille järjestetään retkiä sekä mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuri- ja hengellisiin tapahtumiin. Seurakunnan edustaja vierailee ryhmäkodissa säännöllisesti. 2.3 Terveydenhoidosta huolehtiminen Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja joka seuraa asukkaiden terveydentilaa ja ottaa tarvittaessa näytteet ja toimittaa ne laboratorioon. Lääkinnälliset tarpeet (insuliini, marevan ym.) hoidetaan hoitokäytännön mukaisesti. Kiireellisissä tapauksissa käytämme terveyskeskuksen päivystyksen lääkärin palveluja. Sairaanhoitaja varaa lääkäriajan asukkaille kuulo, - näkö, - ja muissa erikoislääkäritarpeissa. Asukkaan omaisen kanssa sovitaan miten lääkärissäkäynnit hoidetaan. Lääkkeet tilataan apteekista suoraan asukkaan nimellä annosjakeluna ja suoramaksusopimuksen myötä lasku ohjautuu suoraan asukkaalle. Henkilökunta huolehtii lääkkeiden jakelusta, reseptien uusimisesta ja lääkkeiden hankinnasta. Yksilöllisen lääkityksen tarkastamisesta huolehditaan riittävän usein. Asukas vastaa tarvitsemiensa terveyskeskus- ja erikoislääkärien palvelumaksuista, sairaalamaksuista ja hoidossa tarvittavien tarvikkeiden ja lääkkeiden kustannuksista. 2.4 Ravinto 6

7 Ravinnon laatuun, ravitsevuuteen ja maistuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ruoka tehdään ryhmäkodissa lähellä tuotetuista kotimaisista raaka-aineista, leipää ja pullaa leivotaan joka viikko. Asukkaat osallistuvat ruokalistan laatimiseen. Päivässä on kolme lämmintä ateriaa ja kaksi välipalaa. Halutessaan asukas voi ottaa välipalaa tai keittää kahvit. Ruokailu tapahtuu yhteisissä tiloissa joissa ruokakin valmistetaan. Yöpaasto ei saisi olla yli 11 tuntia. Asukkaat saavat halutessaan yöksi välipalan joko huoneeseensa tai valmiiksi tehtynä jääkaappiin. 2.5 Kuntouttava työote ja kuntoutus Pienryhmäkoteihin asumaan muuttaville tehdään Toimiva testi, hoito- ja palvelusuunnitelma joiden perusteella tehdään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarpeet, hoidon ja palvelun tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, niitä voivat olla mm. mielekäs toiminta ja tavoitteellinen kuntoutus. Asukasta kannustetaan omatoimisuuteen ja osallistumaan aktiivisesti yhteisön toimintaan ja autetaan siinä onnistumisessa. Sään salliessa ulkoillaan 3-5 kertaa viikossa. Tasapaino - ja tuolijumppaa järjestetään säännöllisesti 2-3 kertaa viikossa. Yksiköissä on kuntopyörä jota voi käyttää aina henkilökunnan ollessa paikalla. 2.6 Hygienia ja apuvälineet Sauna lämmitetään vähintään kerran viikossa. Suihkussa tai kylvyssä voi käydä avustettuna omien mieltymysten mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa viikossa. Suuhygienia varmistetaan päivittäisellä hampaiden pesulla. Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokraan, liinavaatteet vaihdetaan vähintään kerran viikossa tai tarpeen mukaan, puhtaita pyyhkeitä on aina saatavilla. Liinavaatteet ja pyyhkeet toimitetaan pesulaan pestäviksi. Yhteistyökumppaniksi valitaan paikallinen yritys. Asukkaiden omien vaatteiden puhtaanapidon hoitaa oma henkilökunta yhdessä asukkaan kanssa. Huoneiden ja yhteisten tilojen siivous sisältyy palvelun hintaan ja siitä vastaa palveluntuottaja. Huoneet siivotaan kerran viikossa, yhteiset tilat kaksi kertaa viikossa ja sen lisäksi wc- ja pesutilat tarpeen mukaan. Jos asukkaalla on jatkuva vaipan tarve ja oikeus ilmaisjakeluun, huolehtii henkilökunta vaippojen tilaamisesta kaupungin hoitotarvikejakelun kautta, muussa tapauksessa asiakas maksaa ne itse. Asukkaan käyttämät apuvälineet tulee ottaa mukaan muutettaessa, tarpeettomat apuvälineet omaisten tulee palauttaa apuvälinelainaamoon. Talon ulkopuolelta tilattavat palvelut, kuten parturi-kampaaja ja jalkahoitaja, hammaslääkäri jne. järjestää joko omainen tai henkilökunta keskinäisen sopimuksen mukaan. Pääsääntöisesti palvelun maksaa asukas. 7

8 2.7 Huoneen vuokraus, raha-asiat ja poismuutto Asukkaalla tulee olla nimetty henkilö, joko omainen tai edunvalvoja, joka voi tarvittaessa hoitaa hänen raha-asiansa ja vuokrasopimuksen tekemisen. Vuokrasopimukseen sisältyy kahden kuukauden takuuvuokra. Asukkaan luottotiedot tarkistetaan, maksuhäiriö asukkaille tarvitaan sosiaalihuollon maksusitoumus. Asukkaan muuttaessa pois ryhmäkodista tulee huone tyhjentää noin viikon kuluessa päätöksestä. Vuokraa peritään siihen saakka kunnes huone on tyhjennetty, asuntoon jätettyjen tavaroiden siirrosta voidaan periä erillinen korvaus. Uuden asukkaan vuokranmaksu alkaa heti vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. 2.8 Tilat, laitteet ja välineet Pienryhmäkodissa on omat huoneet kuudelle asukkaalle ja lisäksi tilapäistä tarvetta varten 2-4 paikkaa. Tilat soveltuvat liikuntarajoitteisille ja kalustuksessa on huomioitu apuvälineiden käyttötarve. Huoneet on mahdollista kalustaa omin kalustein ja niissä on riittävästi säilytystiloja. Varustukseen kuuluu säädettävä sänky, liinavaatteet ja verhot. Liikkumisen apuvälineet asukas saa apuvälineyksikön kautta. Ulkoilua varten asukkailla on käytössään yksi pyörätuoli. Yhteiset tilat ovat tupakeittiö, oleskelutila, sauna ja katettu terassi, ne ovat kooltaan sopivat kymmenelle asukkaalle. Piha-alue on turvallinen ja kulku pihalle esteetön, ulkoilu on mahdollista kaikkina vuodenaikoina. Yksikössä noudatetaan vastuullista talousjätteiden lajittelua sekä ongelmajätteiden ja tietosuojajätteiden asianmukaista käsittelyä. 2.9 Henkilökunta Ryhmäkodin toiminnasta vastaa toisen asteen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut henkilö joka työskentelee yksikössä. Taloudenhoidosta vastaavalla henkilöllä on tehtävään soveltuva koulutus. Yhteiskunnallisena yrityksenä palveluntuottaja työllistää myös heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä. Henkilökuntaa on paikalla seitsemänä päivänä viikossa klo välisenä aikana ja lisäksi kaupungin kotihoito tekee iltakäynnin. Sijaisjärjestelyjä ja tukipalveluita voidaan järjestää palveluntuottajan vastuulla alihankintana. Hoitotyön kirjaaminen tapahtuu viikoittain ja perustuu hoito - ja palvelusuunnitelman tavoitteisiin. Työntekijöillä on mahdollisuus valita keskuudestaan edustaja hallitukseen. 8

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tuettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tuetulla palveluasumisella tarkoitetaan niin kutsuttua tavallista palveluasumista, joka on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua. Tuetussa

Lisätiedot

Palvelukeskus Ilolansalo

Palvelukeskus Ilolansalo 2014 Palvelukeskus Ilolansalo Ilolansalon löytää osoitteesta Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi p.(02) 7213 300 vaihde/ info p.(02) 7213 350 johtaja Turvallisissa käsissä ympäri vuorokauden Kotona koko

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys 1 Palvelujen tuottaja... 4 1.1 Yksityinen palveluntuottaja...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.

SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle. SODANKYLÄN VANHUSTYÖN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERISTÖ (Tietoa kuntalaisille sekä opas henkilöstölle.) Sodankylän vanhustyö/kotihoito Vanhustyönjohtaja Inga Mukku Kotihoidon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot