Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke"

Transkriptio

1 Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh Mäsek Oy

2 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 2/20 1 JOHDANTO AJANKOHTAISTA TIETOA LUONTOMATKAILUTUTKIMUKSESTA LUONTOMATKAILUN MÄÄRITTELYÄ HANKKEEN IDEA HANKEORGANISAATION KUVAUS HANKKEEN VISIO PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA SAAVUTETTAVUUS PROJEKTIN KOHDERYHMÄT HANKKEEN TOIMENPITEET Verkkomarkkinointi TUOTEKORTIT Maastopyöräily Patikointi Melonta Hiihto Jääreitit Geokätköily Perhematkailu Lasten metsäinen seikkailurata Luontopolku Multiaktiviteettilomaesite TOTEUTUSAIKA JA HANKKEEN AIKATAULU Vuosi Vuosi KEHITTÄMISHANKKEEN RAHOITUS Kehittämishankkeen kustannusarvio HANKEHENKILÖSTÖ KILPAILUTUS KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA TIEDOTUSSUUNNITELMA TULOSTEN SEURANTA ALLEKIRJOITUKSET... 20

3 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 3/20 1 JOHDANTO Mäntyharjun luonto tarjoaa mahdollisuuksia matkailulle, mikäli luontoon liittyvät aktiviteetit tuotteistetaan matkailijalle helposti saataviksi. Yhteisen myyntiorganisaation ja keskusvaraamon puuttuessa alue ei ole onnistunut tuomaan tarjontaansa tarpeeksi esille eikä Internet-markkinointiin ole osattu panostaa riittävästi. Luontomatkailulla haetaan elämyksiä ja elämysmatkailu on kehittynyt nopeasti Euroopassa. Varsinkin pyöräily olennaisena osana tätä matkailua. Maastopyöräilyn suosio kasvaa myös suomessa jatkuvasti. Maastopyöräilyn osalta on kaivattu eritasoisia reittejä. Pelkät reitit maastossa eivät kuitenkaan riitä siihen että alueella voitaisiin puhua toteutettavan luontomatkailua. Olemassa oleva infrastruktuuri kaipaa rinnalleen tiedotus- ja jakelukanavan, asiakaslähtöisesti toimivan ja riittävät kieliversiot omaavan internet-sivuston sekä toimivan yhteismarkkinointiverkoston. Internetnäkyvyys ja oikeanlaiset hakukoneoptimoinnit ovat tärkeä osa erityisesti luontomatkailutuotteen onnistumista. Mäntyharjulla toteutettu ulkoilumahdollisuuksien selvitys vuodelta 2011 tukee myös tämän hankkeen tarvetta. Repoveden kansallispuiston ja siihen liittyvien ulkoilureittien kehittämistarpeiksi nousivat tiedon hajanaisuus, reittien merkkaamattomuus, karttojen puute, välineiden vuokraus- ja huoltopalvelut sekä viitoituksen ja opasteiden hajanaisuus. Reitistön hyödyntämistä luontomatkailun osalta on pohdittu syksyllä 2011 myös mm. Metsäntutkimuslaitoksen Mehtä-hankkeen järjestämissä ideariihissä. Luontomatkailusta puhuttaessa onnistumisen mittareina käytetään tietenkin taloudellista tuottoa. Suomessa toteutettu Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset ongelmat hankkeessa päädyttiin Repoveden kansallispuiston osalta johtopäätökseen jonka mukaan lähialueen matkailupalvelutarjonta ei läheskään vastannut kysyntää. Loppupäätelmissä todettiin myös, että ottamalla kansallispuisto osaksi seudun muuta matkailutarjontaa voidaan huomattavasti paremmin sekä hyötyä alueen luontomatkailijoista että tarjota nykyisille kävijöille parempia palveluita. Hanke tukee toteutuessaan myös Metsähallituksen tavoitteita joiden mukaan kansallispuiston kehittämisessä keskitytään matkailijavirtojen tasaamiseen eri sisäänkäyntien välillä ja pohjoisosan vetovoimatekijöiden parantamiseen. Mäntyharjun lähialueilla on neljä muutakin hanketta jotka valmistuttuaan, yhdessä tämän hankkeen kanssa, tukevat alueen muodostumista yhdeksi Etelä-Suomen mielenkiintoisimmaksi luontomatkailukokonaisuudeksi. Muut hankkeet ovat; Peruvesi-Vihantasalmi matkailualueen kehittäminen, Kompassi Kouvolaan, KULU-hanke, Tuotteista ja myy Mikkelin seudun matkailun markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma

4 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 4/20 2 AJANKOHTAISTA TIETOA LUONTOMATKAILUTUTKIMUKSESTA MEK teetti helmi-toukokuussa 2010 kansainvälisen luontomatkailututkimuksen, jonka kohderyhmän muodostivat Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa tai Venäjällä asuvat henkilöt, jotka harrastavat pyöräilyä, kalastusta, melontaa, vaellusta ja/tai lintujen ja eläinten tarkkailua luonnossa. Tutkimuksen mukaan mieluisimpia luontomatkoja ovat joko valmiiseen ohjelmaan perustuvat omatoimimatkat tai täysin omatoimiset matkat, joita suosii yhteensä noin 60 prosenttia vastaajista. Majoitusmuodoista parhaimpina pidetään hotellia (25 %) tai lomamökkiä / -asuntoa (20 %). Yleisin tapa varata aktiviteettiloma oli Internet (42 %). Tiedonhankinnassa korostuivat myös kavereiden ja tuttavien suosittelut /kertomukset (44 %). Merkityksellisimmät tekijät matkakohteen valinnassa ovat kohteen turvallisuus, luonto sekä hintataso. Kiinnostus multiaktiviteettilomaa kohtaan oli suurta (73 % osoittaa kiinnostusta). Kiinnostuneimpia ovat kalastusta ja melontaa harrastavat vastaajat. Kiinnostus on kuitenkin jonkin verran riippuvainen myös vastaajan asuinmaasta. Venäläiset osoittavat eniten kiinnostusta multiaktiviteettilomaa kohtaan (95 %). Suomessa kiinnostusta luontomatkailun lisäksi herättää myös kulttuurimatkailu, mökkeily sekä talviaktiviteetit. Kokonaisuutena kiinnostavimmat alueet ovat järviseutu, rannikko sekä metsämaisema. 3 LUONTOMATKAILUN MÄÄRITTELYÄ Yleisesti luontomatkailulla voidaan tarkoittaa kaikkea luontoon tukeutuvaa matkailua. Luontomatkailujen tuottamisen olennaisia tekijöitä ovat ympäristöarvot, paikallisuus ja elämyksellisyys (Metsäntutkimuslaitos, 2006). Luontomatkailulla voidaan nähdä muuta matkailua vahvempi yhteys ja vaikutus paikalliseen talouteen ja kulttuuriin jonka vuoksi siitä onkin tullut yhä selkeämmin aluekehityksen väline. Luontomatkailun kehittämisellä voidaan edistää myös syrjäisten maaseutualueiden säilymistä elinvoimaisena /Ympäristöministeriö, 2007).

5 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 5/20 4 HANKKEEN IDEA Tällä hankkeella luodaan edellytykset ympärivuotisen luontomatkailun ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittymiselle, kasvulle ja kilpailukyvylle. Hanke tuottaa ekologiseen matkailuun soveltuvan ja ympärivuotisessa käytössä olevan luontomatkailukokonaisuuden Mäntyharjulta Repoveden kansallispuistoon. Kouvolan puolella kunnostuksesta vastaa Kouvola Innovation Oy. Hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset ja kotimaiset omatoimimatkailijat sekä hankealueella toimintaa harjoittavat matkailualan yrittäjät. Hanke toteutetaan ehdollisena alueen investointihankkeen kanssa jonka rajoituksesta vastaavat Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy sekä Veej jakaja toimintaryhmä. Lajivaihtoehtojen osalta päähuomio on maastopyöräilyssä, patikoinnissa, melonnassa ja hiihdossa. Investointihankkeessa parannetaan myös perhematkailun mahdollisuuksia alueella. Kehittämishankkeessa tuotteistetaan reitti markkinointikuntoon ja laaditaan reitistölle internet-sivusto. 5 HANKEORGANISAATION KUVAUS Hanketta hallinnoi Mäntyharjun kunnan omistama kehittämisyhtiö, Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy. Kehittämishankkeen toteutuksesta vastaa hankkeeseen palkattava projektipäällikkö. Käytännön työssä avustaa hankkeeseen palkattava maastosuunnittelija. Kunnan elinkeinopoliittisena toimijana yhtiö tuottaa elinkeinostrategian mukaisia palveluita, kehittää elinkeinotoimea, verkostoi elinkeinotoimen yhteistyökumppaneita ja vastaa alueen elinkeinomarkkinoinnista.

6 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 6/20 6 HANKKEEN VISIO Vuonna 2013 matkailija voi kävellä, pyöräillä tai meloa Repoveden kansallispuistoon saakka. Matkailijalla on käytössään 4 taukopaikkaa ja reitin alueella on useita historiallisessa mielessä kiinnostavia kohteita. Halutessaan asiakas voi yöpyä reitin välillä myös B&B kohteessa tai vuokramökissä. Reitin alkupäässä on perhematkailuun suunnattu metsäinen seikkailurata. Perhematkailuun on panostettu ja alue on noussut perheiden ympärivuotiseksi matkailukohteeksi. Seniorikansalaiset ja pienten lasten kanssa matkustavat pääsevät esteettömästi Uutelan laavulle saakka. Pyöräilytuotteena alue on onnistunut kiinnittämään kotimaan matkailijoiden huomion. Maastopyöräilyyn soveltuvat helpot reitit sekä kulttuurikohteet ja idylliset majoituspalvelut aamiaisineen houkuttelevat alueelle myös ulkomaalaisia matkailijoita. Valokuvauksesta kiinnostuneille alue tarjoaa monia mielenkiintoisia luontokohteita. Luontoharrastaja ilahtuu alueen luontopolusta ja historianharrastajaa kiinnostuu monista kohteista joista löytyy lisätietoa kattavasta internet-sivustosta. Hyvien karttojen avulla matkailija löytää haluamansa tiedon helposti ja voi tulostaa matkailuideoita Matkailupalvelu-osiosta. Alueen majoitusalan yrittäjien tuotteet ovat hyvin esillä ja he tekevät yhteistyötä toistensa ja Repovedellä toimivien luontomatkailuyrittäjien kanssa. Repovesi-alueen toimijat kokoontuvat kunnan matkailutoimijoiden kanssa vuosittain kertaamaan vanhaa ja linjaamaan uusia ideoita. Hiihtää voi Repoveden kansallispuistoon saakka ja alueella on järjestetty useita talviulkoilutapahtumia yhteistyössä alueen yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Kansalaisopisto on ottanut reitistön mukaan omaan koulutusohjelmaansa ja ympäristötaidekurssin tuotoksia on nähtävillä reitin varrella. Päiväkoti- ja koululaisryhmät hyödyntävät Pitkäjärven alueen luontopolkua ja laavupaikan aluetta ympäristökasvatuksen välineenä. Metsäinen seikkailupuisto ja hyvät taukopaikat houkuttelevat myös yhdistyksiä järjestämään erilaisia tempauksia ja tapahtumia alueella. Virkistyksen vuosittain organisoima valtakunnallinen pyöräilytapahtuma TDM 160 kulkee reitin läpi ja tulossa on valtakunnallinen melonta tapahtuma. Hankkeen tuloksena matkailualan yrittäjien edellytykset toimia alueella ovat vahvistuneet ja erilaisia matkailutuotteita on tehty yhteistyössä muiden alueen yrittäjien kanssa. Mielikuva Mäntyharjusta Repoveden pohjoisena Porttina on syntynyt.

7 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 7/20 7 PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA SAAVUTETTAVUUS Toteutusalueena on Mäntyharjun ja Repoveden kansallispuiston välinen alue (Liite 1). Selvennykseksi todettakoon että Kouvolan puolella (Mouhulta Repovedelle) jatkuvasta reitistöstä vastaa Pohjois-Kymenlaakson kulttuuri- ja luontokohteiden kunnostamisprojektin eli KULU-projekti. KULUprojektissa kunnostetaan Repovedeltä Mäntyharjun suuntaan lähtevä vaellusreitti kevään 2012 aikana. Vuonna 2003 perustettu Repoveden kansallispuisto on osa Kaakkois-Suomen suurinta yhtenäisenä ja rakentamattomana säilynyttä kallioista metsä-, suo- ja järvialuetta. Repovesi on hyvin tunnettu ja siellä käy vuosittain n retkeilijää. Näillä retkeilijämäärillä Repovesi on Nuuksion ohella Suomen vilkkaimpia kansallispuistoja. Osa Repoveden kävijöistä kokee alueen olevan jo liian helppokulkuista ja kansoitettua joten kiinnostusta Mäntyharjun suuntaan saattaa löytyä enemmänkin. Reitin alueella sijaitsee lukuisia matkailualan yrittäjiä. Reitin lähialueilla on runsaasti myös mökkimajoitusyrittäjiä. Kaikkien reittien varrelle sijoittuu kaksi B&B yritystä. Myös Mäntyharjun keskustassa on majoitusyrittäjiä. Vesistöreitin alkupäässä on kesäkahvila ja vuokrattava rantasauna. Vesistöreitillä on myös legendaarinen Miekankosken kahvila, sepän paja ja uittomuseo kalastuspalveluineen sekä kolme mökkiyrittäjää, Viinitila ja Venesafareita tarjoava yritys. Reitiltä etelään ovat lisäksi Outinrannan ja Linkkumylly B&B yritykset, Kuutinkolo, Orilammen Maja ja Lomakeskus Ky sekä Hillosensalmen Asema. Patikointi- ja pyöräilyreitin eteläpäässä Repovedellä sijaitsee Tervarummun retkeilykeskus. Tervarummussa toimii korpikahvila, vuokrattava sauna ja luontomatkailupalveluita tarjoava yritys, Repovalkea Oy. Repovedellä voi telttailla tai majoittua vuokrakodassa. Sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaa savottakämppää kunnostetaan vuokrakäyttöön. Repoveden alueella toimii useita ohjelmapalvelu- ja luontomatkailuyrittäjiä joista osa tarjoaa myös seikkailupalveluita kuten kiipeilyopastusta ja melontakursseja. Luontomatkailutuotteeksi alue soveltuu hyvin myös saavutettavuutensa ansiosta. Mäntyharjun kuntakeskuksen kautta kulkee Kouvolasta Iisalmeen johtava Savonrata. Mäntyharjun asemalla pysähtyy useita junavuoroja päivittäin. Matka-aika lähimpään eteläiseen kaupunkiin, Kouvolaan on noin 40 minuuttia, lähimpään pohjoiseen kaupunkiin Mikkeliin noin 30 minuuttia ja maamme pääkaupunkiin Helsinkiin noin 2 tuntia. Matkaa Venäjän rajalle on noin 150 kilometriä. Linja-autojen osalta suora yhteys Kouvolaan kulkee kerran päivässä ja Mikkeliin kaksi kertaa päivässä. Juna-asemalta melontareitin alkupäähän on 100 metriä. Patikka ja pyöräily-reitin alkupäähän on alle kilometri ja se kulkee keskustan halki niin että retkieväätkin voi ostaa matkan varrelta. Linja-autoasema sijaitsee keskustassa ja on siten myös reitin välittömässä läheisyydessä. Lähin yksityisasiakkaiden käytössä oleva lentokenttä sijaitsee Lappeenrannassa jonne on matkaa noin 1 tunti.

8 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 8/20 8 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT Hankkeen kohderyhmät ovat hankealueen matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset, kotimaiset ja kansainväliset omatoimimatkailijat sekä harrastaja-asiakkaat. Omatoimisten markkinoiden kasvupotentiaali on erittäin suuri. Kohderyhmistä potentiaalisimpia ovat pienryhmät ja yksittäiset matkailijat. Omatoiminen asiakas käyttää palveluita, yöpyy lakanoiden välissä sekä liikkuu riittävän tarkan ja selkeän kartta- ja opastusmateriaalin avulla. Hän ei varsinaisesti harrasta pyöräilyä tai vaellusta, mutta haluaa viettää liikunnallisen ja aktiivisen loman. Internet-sivusto on tärkeä informaation lähde, sillä asiakkaan on tiedettävä, miten haastava tai vaativa matka on, jotta hän voi arvioida ostopäätöstään omaa ja matkaseuransa fyysistä kuntoa vasten. Harrastaja-asiakas ei käytä paljon rahaa, yöpyy luonnossa ja liikkuu usein mahdollisimman halvalla. Harrastaja-asiakas voi tulla oman pyörän kanssa junalla/autolla tai patikoiden/omalla kanootilla. Välillisiä kohderyhmiä ovat keskustaajaman palveluyritykset jotka hyötyvät matkailijoista. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat päiväkoti- ja koululaisryhmät, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, seurakunnan lapsityön yksikkö sekä kansalaisopisto jotka hyötyvät parantuneesta infrastruktuurista ja rakennettavista kohteista. Parantuneen toimintakentän ja lisäarvotekijöiden johdosta projektista hyötyvät myös alueella toimivat yhdistykset ja muut toimijat joiden toimintakenttänä on luonto. 9 HANKKEEN TOIMENPITEET Hanke toteutetaan ehdollisena alueen investointihankkeen kanssa jossa uudistetaan alueen reittiverkosto Mäntyharjulta Repoveden Kansallispuiston Saarijärven puoleiselle sisäänkäynnille. Lajivaihtoehtojen osalta päähuomio on maastopyöräilyssä, patikoinnissa, melonnassa ja hiihdossa. Valmistuva reitti luokitellaan Suomen Ladun valtakunnallisen luokituksen mukaisesti. Reitille laaditaan reittikartta sekä kolmikielinen (suomi, englanti, venäjä) internet-sivusto. Alueesta laaditaan myös infotaulu/profiilikartat maastoon (junaradalle, Kisalaan, taidekeskus Salmelaa vastapäätä sekä Mouhulle), painatetaan paperinen kartta sekä luodaan internet-sivuille interaktiivinen karttapalvelu ja lajinmukaiset tuotekortit. Alueelle suunnitellaan myös ympäristötaidetta sisältävä luontopolku. Reitti toteutetaan projektiin palkattavan projektipäällikön ja maastosuunnittelijan toimesta. Investointihankkeen käytännön toteutuksesta ja valvonnasta vastaavat projektipäällikkö sekä Mäntyharjun kunnan kenttämestari Juhani Lyytikäinen. Hanketta hallinnoi Mäsek Oy. Yritysyhteistyötä toteutetaan alueen eri toimijoista kootun työryhmän puitteissa. Työryhmään kutsuttavat yritykset ovat B&B Pinus, Kurkiniemi, Miekankoski, Outinranta, Linkkumylly sekä Tervarumpu. Työryhmään pyydetään edustajat myös valituille aktiviteettituotteille; pyöräilyyn, melontaan, patikointiin ja hiihtoon. Muita edustajia ovat paikallinen urheiluseura Virkistys ry, geokätköilystä vastaava Reissupolku ry sekä Luonnonystävät ry.

9 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 9/ Verkkomarkkinointi Internet-sivustosta luodaan tietopankki jota voivat hyödyntää kaikki kohderyhmiin kuuluvat tahot, myös alueen luontomatkailuyrittäjät. Paperiesitteitä/tuotekortteja voi tulostaa verkkosivuilta jolloin materiaali on aina ajankohtaista, jatkuvasti päivitettävissä eikä hävikkiä synny samalla tavoin kuin paperituotteita käytettäessä. Sivustosta tehdään kevytversio myös englanniksi ja venäjäksi. Tässä hankkeessa toteutettava kolmikielinen internet-sivusto sisältää seuraavat elementit: Lajivaihtoehdot ja esittely Välineiden vuokrausmahdollisuudet Esitteet/tuotekortit Eri reittien selonteot ja päivämatkojen pituudet Vaativuusluokittelut (soveltuvuus eri käyttäjäryhmille) Luontopolku (pdf) Kulttuurikohteet Majoituskohteet ja niiden tyyppi (teltta, B&B, katettu laavu, vuokrattava rantasauna vuokramökki, retkeilymaja, eräkämppä) Seikkailurata Kulttuurikohteiden sivustot Rajakylien vaiheet Savonradan rakentajien käytössä oleva paistinuuni Kalliomaalaukset Punasotilaan hauta Geologinen osuus Pitkäjärvestä Mouhun taisteluiden muistomerkki Interaktiivinen kartta jossa taukopaikat ja muut palvelut alueella Tulostettava tiedote jokamiehenoikeuksista kielillä suomi, englanti, venäjä

10 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 10/20 10 TUOTEKORTIT 10.1 Maastopyöräily Sekä maantie- että maastopyöräilyn saralla tuotekehitys on Suomessa vasta aluillaan. Maastopyöräily on vauhdilla kasvava trendituote, jonka kansainvälinen kohderyhmä on saavutettavissa selkeiden jakelukanavien toimivan hakukoneoptimoidun internet-sivuston kautta. Pyörämatkailu on myös valittu yhdeksi kehitettäväksi teemaksi valtakunnalliseen Outdoors Finland -aktiviteettien kehittämisohjelma, jonka mukaan maastopyöräilyn osalta kaivataan pikaisesti eritasoisia reittejä, kaikkien reittien vaativuusasteen määrittelyä ja reittikarttoja. Investointihankkeessa rakennetaan maastopyöräilyyn soveltuva reitti Mäntyharjulta Repoveden kansallispuiston pohjoiselle, Saarijärven portille. Kehittämishankkeessa otetaan mukaan maastokarttaan. Internet-sivustoilta voi tulostaa tuotekortteja. Maastopyöräilyn tuotekortin sisältö: Kohderyhmänä omatoimimatkailijat. Kantavana ajatteluna itsenäisesti tapahtuva pyörävaellus joka perustuu omatoimiseen reitinvalintaan ja kaupallisten pyöräilyyn liittyvien palvelun tarjoajien tuotteisiin (esim. majoitus) Reitin kuvaus ja palvelut, vaikeusaste, taukopaikat, kulttuurikohteet, majoitusvaihtoehdot sekä kartta Polkupyöräreitit laajemmin eri reittivaihtoehtoja maantiepyöräilyyn 3 kpl, maastopyöräilyyn 3 kpl ja asfalttipyöräilyssä reitti kytketään osaksi valtakunnallista pyöräilyreittiä nro 15 Tuotemyyntiyhteistyötä paikallisen/lähialueen yrittäjän/yrittäjien kanssa Maastopyöräilylajit tällä reitillä: XC eli cross-country on maastopyöräilyä helppoja maastoreittejä pitkin. Pyöränä on yleisesti etujousitettu kevyt malli. Traili eli sananmukaisesti polkupyöräily. Trailissa pyörät hieman xc:tä järeämpiä, eikä vastaavaa urheilutavoitteisuutta yleensä ole. Lähinnä ajellaan rennosti polkuja pitkin. Enduro, jossa ajetaan täysjousitetulla pyörällä haasteellisia kivikkoisia ja juurakkoisia polkuja pitkin Tutustumispyöräilyn/retkipyöräilyn tuotekortin sisältö: Kohderyhmänä ns. tutustumispyöräilijät jotka tarvitsevat vuokrauspalvelun esim. majoitusyrittäjältä Reitin kuvaus ja palvelut, vaikeusaste, taukopaikat, kulttuurikohteet, majoitusvaihtoehdot sekä kartta

11 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 11/20 Potentiaalisia asiakkaita on lähimarkkinoilla sekä Keski-Euroopassa paljon (matkailun edistämiskeskuksen pyöräilymatkailun kehittämisstrategia vuosille ). Rajahaastattelututkimuksen mukaan (2004 ja 2005) pyöräily on kolmanneksi suosituin aktiviteetti ulkomaalaisten aktiviteettimatkailijoiden keskuudessa. Suurin osa pyöräilijöistä on lähtöisin Venäjältä ja toiseksi eniten pyöräilijöitä tulee Saksasta. Myös Sveitsistä, Espanjasta, Iso-Britanniasta ja Ranskasta tulevat matkailijat ovat kiinnostuneita pyöräilystä ja Italiasta tulevien matkailijoiden keskuudessa se on toiseksi suosituin aktiviteetti. Pyöräily on nuorten ja nuorten aikuisten suosima harrastus ja suurin joukko (29 %) pyöräilyä Suomen matkallaan harrastavista ovat vuotiaita. Toisaalta toiseksi suurin ikäryhmä pyöräilijöissä on vuotiaat. Pyöräilyn harrastajien päätökseen matkustaa Suomeen vaikuttaa useimmin ystävien ja sukulaisten suositus, siksi Internetissä tapahtuvaan tiedotukseen tulee panostaa. Reitin tiedotus Pyöräillen suomessa reitit (Fillarioppaat) Valtakunnalliset pyöräilymatkailureitit Omat internet-sivut Hakukoneoptimointi Paikalliset tiedotusvälineet tapahtuman kautta Paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset (Reissupolku ry ja Virkistys) Pyöräilyunioni Harrastajien keskustelusivustot

12 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 12/ Patikointi Kävely on ihmisen luonnollisin ja samalla edullinen sekä turvallinen liikuntamuoto. Kävellen voi kohentaa terveyttä ja kuntoa sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Patikoinnin tuotekortin sisältö: Reittien kuvaus ja kartta vaativuustasoluokitus Palvelut, kuten eri majoitusvaihtoehdot Kulttuurikohteet Taukopaikat Reitin erikoisuudet kuten valokuvauspisteet Luontopolku Pitkäjärven kierros (esimerkki liitteenä) Reitin kuvaus ja kartta Palvelut Vaativuustasoluokitus Kulttuurikohteet ja muut nähtävyydet 10.3 Melonta Luonteeltaan vesistöalue Mäntyharjulta Repovedelle soveltuu hyvin etenkin retkimelontaan. Osa melontareitistä on mahdollista kulkea myös soutu- ja moottoriveneellä. Melonnan harrastajajoukko kasvaa vuosi vuodelta. Liittämällä Mäntyharjusta alkava melontareitti pysyväksi osaksi luontomatkailukokonaisuutta pystytään lisäämään melontaharrastusta ja lisäämään maaseudun palveluiden kysyntää reittien varrella. Melonta on ulkomaalaisten matkailijoiden toivelistalla viidentenä. He toivovat helppoja opastettuja luonnonkauniita reittejä, jota Mäntyharjun alue voi nykyään tarjota. Melonnan tuotekortin sisältö: Reitin kuvaus ja palvelut Koskiluokitukset Kartta Majoitusvaihtoehdot Kulttuurikohteet Taukopaikat Vuokrauspisteet (kanootit, soutuveneet, pelastusliivit) Hankkeen aikana pyritään saamaan yrittäjäyhteistyöllä toinen vuokrauspiste reitin alkupäähän sekä kaksi lajinvaihtopistettä maastopyöräilyyn. Veneilyn osalta tuotteistus on Mäntyharjullakin lähtenyt käyntiin uuden VeneSafarit yrittäjän myötä. Tämän hankesuunnitelman liitteenä on Venesafareiden lausunto vesiretkeilystä.

13 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 13/ Hiihto Mäntyharjusta on muodostunut vuosien saatossa merkittävä hiihtopitäjä. Hiihto on mahdollista reitin alkupäässä Kisalan ympäristössä. Mäntyharjun ladut ovat pituudeltaan 3km, 5km, 7,5km, 12km, 17km ja 20km. Yhteensä sisämaanlatuja on 57 kilometriä. Sisämaahiihdon tuotekortin sisältö: Reittien kuvaukset Vaativuustaso ja pituudet Taukopaikat ja muut palvelut Kartta Kulttuurikohteet Helposti hiihtäen tuotekortin sisältö: Lajin esittely Oikeiden välineiden valinta ja opastus Tekniikan opastus Latureittisuositukset ja reitin kuvaus sekä vaativuustasoluokittelu Taukopaikat Kartta ja paikkakunnan opastuspalvelut (esim. liikuntatoimen järjestämät aikuisten hiihtokurssit) Helppoprofiilinen ja perhematkailuun soveltuva hiihtoura mahdollistaa etenkin lasten mukaan ottamisen paremmin. Nuotiopaikka lisää houkuttavuutta. Tämän hankesuunnitelman liitteenä on Virkistys ry:n hiihtojaoston puheenjohtajan lausunto Jääreitit Retkiluistelu, kuten hiihtokin, riippuu tietenkin vallitsevista olosuhteista, mutta vuosina järvien jäät olivat myös Mäntyharjulla pitkiä aikoja puhtaan ja sileän jään peittämiä tarjoten retkiluistelulle ihanteelliset olosuhteet. Tämä sai meilläkin monia innostumaan luistelemaan luonnon jäille. Retkiluistelu, hiihto ja kelkkailu on mahdollista melontareitin alkupäässä. Tällä hetkellä retkiluistimia ja kickspark-kelkkoja voi vuokrata Mäntyharjun kirjastosta. Jääreittien tuotekortti Lajiesittely (retkiluistelu, hiihto, kicspark) Varotoimenpiteet ja ohjeistukset Reittisuositukset ja reitin kuvaus sekä vaativuustasoluokittelu Taukopaikat ja muut palvelut Kartta Oikeiden välineiden valinta ja opastus Taukopaikat

14 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 14/ Geokätköily Geokätköily on mahdollista kaikilla reiteillä. Geokätköily on maailmanlaajuinen ja kasvava harrastus, jossa etsitään toisten harrastajien piilottamia kätköjä GPS-satelliittinavigaattorin tai karttojen avulla. Se yhdistää mielenkiintoisella tavalla ulkoilun ja nykyaikaisen tekniikan käytön. Geokätköilyn osalta vastuun ottaa Mäntyharjulla toimiva ja Suomen ladun alainen seura, Reissupolku ry. Geokätköilyn tuotekortin sisältö: Lajin esittely Oikeiden välineiden valinta ja opastus sekä saatavuuden opastus Tekniikan opastus Kätköt ja maaston vaativuustason luokittelu Taukopaikat Kartta Reissupolku ry:n yhteystiedot Tuotekortin sisältö riippuu Reissupolku ry:stä Perhematkailu Koko reittiä voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä päiväkotilasten ja koululaisten päiväretkikohteena sekä erilaisten järjestöjen toimintakenttänä. Perhematkailun tuotekortin sisältö (esimerkki liitteenä): Kesälajit Mäntyharjulla Talvilajit Mäntyharjulla 10.8 Lasten metsäinen seikkailurata Seikkailuradan osalta ei ole tarkoitus tuoda leikkipuistoa metsään vaan tarjota lapsille metsässä alue, jotta aikuiset saadaan motivoitua viemään lapset luontoon. Alueesta pyritään tekemään sellainen, joka motivoisi aikuisia liikkumaan lastensa kanssa ja pitämään metsässä hauskaa. Seikkailurata tarjoaa välineitä ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen ja tasapainon hallintaan. Käyttäjäryhmä ovat 4-12 vuotiaat lapset. Seikkailuradan rakenteet toteutetaan investointihankkeessa mutta internet-sivusto kootaan hankesuunnittelijan toimesta. Olennaista tulevassa suunnittelussa ovat turvallisuustekijät, talvikäyttö, valaistus, ekologisuus, monipuolisuus ja omaleimaisuus sekä lasten mukaan tulo jo suunnitteluvaiheessa. Tarkempi seikkailuratasuunnitelma laaditaan Suomen Ladun kanssa keväällä 2013 tapahtuvan maastosuunnittelun jälkeen. Seikkailuradan tuotekortin sisältö Radan pituus ja välineet Turvallisuustekijät Ylläpito (liikuntatoimen yhteystiedot) Kartta

15 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 15/ Luontopolku Tässä hankkeessa osalle reittiä laaditaan tunnistustauluja luonnosta esiintyvistä kasveista sekä eläimistöstä. Huomiota kiinnitetään erityisesti reitin alkupäähän sekä Pitkäjärven ympäristöön joka palvelee perhematkailijoiden lisäksi alueen päiväkoti-, esiopetus- ja koululaisryhmiä. Kylttien hankintahinta on osa investointihanketta. Reitin sisällön suunnittelu, ympäristötaiteen ja eri aisteille suunnitellut teemat rakennetaan tässä kehittämishankkeessa. Reitin varrella on esimerkiksi monia mahdollisuuksia luonto- ja maisemakuvaukseen sekä eläinten tarkkailuun. Eläinten ja lintujen tarkkailuun liittyvistä aktiviteeteista luonto- ja maisemakuvaus ovat tärkeimpiä ja helpoimmin toteutettavia aktiviteetteja. Luontopolulla otetaan myös valokuvauspisteet huomioon. Luontopolkutuotekortin sisältö: Polun pituus ja kartta Taukopaikat ja palvelut Eri pisteet, esim. valokuvauspiste Multiaktiviteettilomaesite Toteutetaan mikäli yritykset sitoutuvat tähän. Multiaktiviteettilomakortin sisältö: Melonta Pyöräily Patikointi/eläinten ja lintujen tarkkailu luonnossa Kuljetuspalvelu ja vuokrausmahdollisuudet sekä hinnasto eri pisteiden välillä

16 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 16/20 11 TOTEUTUSAIKA JA HANKKEEN AIKATAULU Vuosi 2012 kevät/kesä Tarjouspyynnöt Työryhmäyhteistyö Seikkailuradan ideointikilpailu, esiselvitykset, turvallisuusmääräykset, suunnitteluyhteistyö Nuori Suomen kanssa Luontopolku (kylttien paikat, taulujen infot ja lukumäärät), suunnittelu ympäristötaiteen ottamiseksi mukaan, mahdollinen opiskelijayhteistyö Tapahtumasuunnittelu (virkistys/tdm) alustavasti Kansalaisopisto, ympäristötaide koulutusohjelmaan Kameraseura, yhteistyö maisemavalokuvauksen suhteen Reissupolku ry, yhteistyö geokätköilyn suhteen Kuvataideseura, yhteistyö maisemamaalauskurssien suhteen Verkkosivujen pohjasuunnittelu ja materiaalin hankinta, tarjouspyynnöt Syksy/talvi Kyltit ja reittimerkinnät/tarjoukset Luontopolun sisältö Infotaulut, sisältösuunnittelu Tulisijojen ja käymälöiden käyttöohjeet Maastokartan työryhmä/valmistelu Valokuvaukset Valokuvauskilpailun säännöt, suunnittelu, materiaalin läpikäynti, palkinnot Vuosi 2013 Interaktiivisen kartan ja sivuston suunnittelu Valokuvaukset (kuvatagaus internet-sivuille, esitemateriaali) Interaktiivinen kartta ja verkkosivut FI/EN/RU, tilaus Käännöstyöt EN/RU, tilaus Portin suunnittelukilpailu/tarjoukset, tilaus Tuotekortit, sisältö, tilaus Paperiset maastokartat, tilaus Luokitukset/Suomen Latu Seikkailuradan toteutus, yhteistyö Nuori Suomen kanssa Tapahtumasuunnittelu (Virkistys yms.) Karttapohjan, kylttien ja infotaulujen tilaus Lopputarkastukset, koekäyttö ja loppuraportti kaikista reittiosuuksista lokakuun loppuun 2013 mennessä

17 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 17/20 12 KEHITTÄMISHANKKEEN RAHOITUS Kustannuslaskelma Palkat Muut välittömät kustannukset Välilliset kustannukset 20 % Kustannukset yhteensä Tuki 50 % yhteensä Mäsek Oy 50 % Muu julkinen rahoitus 50 % Yhteensä

18 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 18/ Kehittämishankkeen kustannusarvio kokonaiskustannus Hankesuunnittelijan palkka Maastosuunnittelijan palkka Välittömät kustannukset Paperiset kartat yht. maastokartta ja latukartta Käännöstyöt EN/RU Mainostoimisto Internet-sivut Mainoskulut ja tiedotuskustannukset Valokuvauskilpailu Suomen ladun reittiluokittelu Luontopolun sisältö Välilliset kustannukset 20 % Matkakustannukset Huoneen vuokra Kone- ja laitehankinnat Toimistokulut sis. puhelin Muut kulut; ATK-laitteiden ylläpito, verkkotuki, virustorjunta Mäsek Oy 50 % Muu julkinen rahoitus 50 % Yhteensä

19 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 19/20 14 HANKEHENKILÖSTÖ Palkat on laskettu kertoimen 1,5 mukaan jolloin kokonaislaskennassa on huomioitu lomapalkkavaraukset, tapaturmavakuutus sekä matkakustannukset ja päivärahat. 15 KILPAILUTUS Ostopalvelut kilpailutetaan hankintalakia noudattaen. Hankinnoissa, jotka eivät ylitä hankintalain kynnysarvoja, kilpailutus hoidetaan pyytämällä 3-5 eri taholta kirjalliset tarjoukset. Näiden perusteella hankkeen ohjausryhmä tekee päätöksen kokonaistaloudellisesti kannattavimman tarjouksen hyväksymisestä. 16 KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA Paperisen kartan ja internet-sivuston päivityksestä hankkeen päätyttyä huolehtii Mäsek Oy. Reitin huollettavien kohteiden (laavupaikat, pohjat, sillat yms.) huolehtii projektin päätyttyä kunnan liikuntatoimi. 17 TIEDOTUSSUUNNITELMA Projektisuunnitelman esitteleminen ja eri tahojen mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa sitouttaa alueen toimijoita paremmin reitin käyttöön järjestetyssä ideatilaisuudessa oli paikalla matkailuyrittäjien lisäksi myös muita kiinnostuneita. Kunnan sisällä olemme tehneet yhteistyötä kulttuurin, matkailun, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen kanssa. Hankesuunnitelmavaiheessa on kerätty 14 sidosryhmälausuntoa hankeen hyödyistä alueen eri toimijoille. Investointihankkeen rahoittajien etsintävaiheessa tiedotusta tehtiin laajamittaisesti koko kunnan alueella ja hankesuunnitelmasta julkaistiin yksi lehtiartikkeli Savon Sanomissa Jatkossa projektista tiedottaminen hoidetaan kunnan Mäntyharjun kunnan Internet-sivujen kautta sekä lehtijulkaisuin. Tiedottamista tapahtuu myös järjestöjen ja muiden toimijoiden kautta. Projektin päättymisen jälkeen kohderyhmätiedotus hoidetaan oikein rakennetun ja hakukoneoptimoidun internet-sivuston kautta, sekä osana Mäntyharjun matkailutoiminnan normaalia tiedotusta esimerkiksi messuosastoilla ja erilaisissa julkaisuissa. Tiedotusta hoitavat myös matkailualan yrittäjät Internet-sivuilta tulostettavien tuotekorttien jakamisen yhteydessä sekä eri tahot jotka jatkavat alueella toimimista. Ennen projektin päättymistä tullaan järjestämään avajaistapahtuma, josta tiedotetaan mm. paikallislehdessä ja kunnan tapahtumakalenterissa.

20 Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi hankesuunnitelma Sivu 20/20 18 TULOSTEN SEURANTA Käyttäjäpalautetta kerätään ohjausryhmän kautta sekä jatkossa esimerkiksi internet-sivuston palautejärjestelmän kautta joka ohjataan Mäntyharjun kunnan liikuntatoimelle. Palautetta kerätään myös jo tavaksi muodostuneista kävijävihkoista joita on reitin varrella taukopaikkojen postilaatikoissa. Liikuntatoimi käy palautteen läpi tarkistuskertojen yhteydessä, vähintään 2 kertaa vuodessa. 19 ALLEKIRJOITUKSET Mäntyharjun seudun elinkeinojen Kehitys Oy:n puolesta, toimitusjohtaja Tuukka Forsell Liitteet Liite 1. Kokonaiskartta alueesta Mäntyharju-Repovesi Liite 2. Rakennettava reitti Liite 3. Tuotekorttiesimerkki perhematkailuun Liite 4. Hoito/kunnossapitosuunnitelma Liite 5. Hallan reitin ystävät ry Liite 6. Tervarumpu/Repovalkea Oy Liite 7. Mökki- ja metsäpalvelu KIMPPA Ky Liite 8. VeneSafarit Liite 9. Linkkumylly Liite 10. Outinranta Liite 11. Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatus Liite 12. Mäntyharjun partiolaiset ry Liite 13. Mehtä-hanke Liite 14. Mäntyharjun Virkistys ry Liite 15. Mäntyharjun Luonnonystävät ry Liite 16. Reissupolku ry Liite 17. Mäntyharjun 4H-yhdistys

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju. Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy piia.makila@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 piia.makila@mantyharju.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 piia.makila@mantyharju. Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 Mäsek Oy piia.makila@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS

OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS OUTDOORS FINLAND MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS Outdoors Finland - aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 2011 Pertti Karttunen 2 SISÄLLYSLUETTELO MELONTAREITTIEN SUUNNITTELUOPAS...

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com

Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 1 Lukijalle Pyörämatkailua edistävät tahot Visit Finland, www.visitfinland.com

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE

PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE PYÖRÄILYMATKAILUSIVUSTON TARJONTA KOTIMAISELLE KÄYTTÄJÄLLE Outdoors Finland Etelä-hanke LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Elämysmatkailu Opinnäytetyö Syksy 2012 Peter Moisio

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA

TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA TURUN YLIOPISTO LÄHIMATKAILUA LUVIALLA Lähimatkailua Luvialla Toimittaja Katriina Petrisalo Taitto ja kuvankäsittely Laura Tarkkio Karttojen digitointi Mikael Lähteenmäki Pohjakartta Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot