Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet"

Transkriptio

1 Tapahtumien itsearviointityökalun perusteet Kun lähdetään miettimään kansainvälisen tapahtuman tai kongressin hakua ja järjestämistä Suomeen, on hyvä perehtyä tässä esityksessä esiin tuleviin asioihin ja kysymyksiin. Esityksessä haku- ja järjestämiskokonaisuutta kutsutaan tästä eteenpäin projektiksi tai tapahtumaksi. Esityksen tarkoitus on ensi sijassa tarjota työkalu hakijalle, joka mahdollistaa itse arvioinnin projektin tueksi ja antaa välineitä tutkia projektia mahdollisuuksien ja uhkien näkökulmilta. Täytettyänne itsearviointityökalun kyselyosion olette joutuneet ottamaan suurennuslasin alle suurimman osan niistä kysymyksistä, jotka tullevat vaikuttamaan tulevaan projektiinne. Useimmissa tapauksissa kaikkiin kysymyksiin ei tule löytymään yksiselitteistä vastausta, mutta jo eri vaihtoehtojen esiin ottaminen ja pohtiminen vahvistavat omaa käsitystänne projektin realismista ja ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti eteen tulevista haasteista ja reagointia vaativista kohteista projektinne suhteen. Jo tässä vaiheessa on hyvä tuoda esiin, että projektin siirtäminen tai uudelleen arviointi kyselyn perusteella ei ole epäonnistuminen, jos kysely pelastaa teidät resursseja tuhlaavaan, liian haasteelliseen tai väärään ajankohtaan kohdistuvaan projektiin ryhtymiseltä. Itsearviointikysely toimii myös jatkossa OKM:n kumppanuuteen pääsemisen eräänä ennakkotyökaluna SLU Sport Finland toimiston konsultoinnin ohella. Työkalun avulla OKM:n liikuntaosasto pystyy arvioimaan tasapuolisemmin eri projektien kumppanuuspäätöksiä aikana, jolloin kumppanuushakemuksia tulee OKM:n käsittelyyn enemmän kuin koskaan.slu Sport Finland toimisto on aina käytettävissänne sekä itsearviointikyselyyn, että muihinkin tapahtumiin ja projekteihin liittyvissä kysymyksissä. Toimiston yhteystiedot löytyvät SLU:n verkkosivuilta. SLU Sport Finland toimiston ja itsearviointityökalun rooli on tässä päätöksenteossa puhtaasti konsultatiivinen projektien suhteen. Työkalun tarkoitus on auttaa projektien henkilöstöä tuottamaan OKM:lle mahdollisessa kumppanuushakutilanteessa materiaalia päätöksenteon tueksi. SLU Sport Finland toimiston konsultoinnista huolimatta OKM tekee viime kädessä kumppanuusavustuspäätökset.

2 Kansainvälistä tapahtumaprojektia suunnitellaan pääsääntöisesti seuran, seurayhtymien, lajijaostojen, kansallisen liiton, tai tapahtumasta kiinnostuneen kaupungin tai kunnan aloitteesta. Riippumatta siitä, mistä aloite on tullut, valtio, tapahtumapaikkakunta ja kansallinen liitto ovat ensiarvoisen tärkeitä perehdyttää projektiin alusta alkaen. Jos joku yllä olevasta kolmesta tahosta ei ole asian takana tai suoranaisesti vastustaa hakua, ovat onnistumisen mahdollisuudet jo lähtötilanteessa erittäin heikot. Tästä onkin käytännön esimerkkejä menneiltä vuosilta. Kansainvälisen tapahtumaprojektin rakenteesta Alla oleva kaavio osoittaa hiukan kärjistäen, miksi kansainvälisessä projektissa on hyvä ottaa huomioon kyselyn kaikki osa-alueet. Useimmiten idea kansainvälisestä projektista syntyy laji-ihmisten parissa, kuitenkin iso osa kansainvälisten tapahtumien toiminnoista on järjestämiseen liittyvää yleistä osaamista kuten majoitus, liikenne, turvallisuus jne. Kun jo projektin suunnitteluvaiheessa otetaan tämä huomioon, vahvistetaan mahdollisuuksia tehdä projektista kustannustehokas ja hyvin organisoitu. Joskus voikin osoittautua taloudellisemmaksi hyödyntää ulkopuolista osaamista kuin keksiä tapahtumissa esiintyvää tieto-taitoa itse uudestaan.

3 Kansainvälinen urheilu- tai kulttuuritapahtuma Suomessa 30% Lajin oma substanssiosaaminen 70% Kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen liittyvät yleiset tekijät: - Logistiikka - Majoitus - Turvallisuus - Lipunmyynti ja oheismyynti - Hospitality palvelut - Sopimusrakenteet - Budjetti - Olosuhteet - Rakenne ja toiminnot - Viestintä - Vapaaehtoiset - Markkinointi - Tapahtuman imago ja promootio Kansainvälisen projektin vaikutus ylittää aina oman yhteisön Projektin suunnittelussa on hyvä ottaa ympäröivä yhteisö alusta alkaen voimavaraksi. On muistettava, että kansainvälisten projektien suhteen ei Suomessa nykypäivänä mikään taho voi toimia ilman ympäröivän yhteisön tukea ja panosta, koska kyseisillä tapahtumilla mittakaavasta riippumatta on vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Tapahtumapaikkakunnan muut toimijat ja olosuhteet tulevat olemaan projektin vaikutusten piirissä, niin hyvässä kuin pahassakin. Täten tiedonkulusta sekä projektin vaikutuksista keskustelu ja viestiminen ovat olennaisia tekijöitä alusta alkaen. Jos projekti ei itse ole aktiivinen viestijä ja keskustelija, tulee sen paikan täyttämään joku muu taho. Jos sen tekee projektista tietämätön ulkopuolinen taho, saattaa seurauksena olla kriittisten kannanottojen kautta lähtevät keskustelut, josta voi syntyä negatiivinen julkisuuskuva.

4 Alla oleva kuva ilmentää yhden esimerkin avulla, miten yhteisön eri toimijoiden saaminen saman pöydän ääreen virallisesti tai epävirallisesti, täyttää useassa tapauksessa tiedonkulun tarpeen stakeholdereiden välillä. Näin kaikille stakeholdeldereille syntyy yhteinen käsitys projektista ja sen tavoitteista ja parhaimmillaan ne tuottavat aktiivisesti omilla toimillaan projektille lisäarvoa. Mitä vaikutuksia tapahtumalla voidaan saavuttaa? Stakeholdereiden välinen toimiva ja keskusteleva yhteistyö liikunta ja urheilu turvallisuus kauppa ja elinkeino Majoitus ja ravintola Tavoitteena on uusien yhteistyötapojen löytäminen Kuljetus ja liikenne Tapahtuman maineenhallinta Koulutus ja kulttuuri Yhteydenpidon merkitystä ei tule aliarvioida olosuhteet Julkinen sektori media ympäristö Lisäarvo on kansainvälisten projektien perusvoimavara Projektilla tulee tavoitella aina lisäarvoa, muuten ei sen perustelu ole kestävällä pohjalla. Nykyiset trendit osoittavat, että kansainvälisten tapahtumien myöntäjätahot ovat yhä enemmän keskittymässä oman edunsaannin ohella kannustamaan paikallista organisaatiota miettimään projektista saatavaa lisäarvoa. Tämä johtunee siitä, että kansainvälisten projektien myöntäjät eivät toisaalta halua huonon tapahtuman tuomaa maineen tahrautumista itselleen, ja toisaalta voivat perustella omat intressinsä (lajin näkyvyys,

5 yleisön kiinnostuneisuus, talous jne.), kun kyseiset tahot voivat osoittaa tapahtumaorganisaatiolle tulevia hyötyjä. Lisäarvon ei suinkaan tarvitse olla aina rahassa mitattavaa, vaan se voidaan nähdä lajin harrastajamäärien kasvuna, olosuhteiden kehittymisenä, yleisen mediahuomion saavuttamisena tai jonakin muuna mitattavana parannuksena. Tärkeintä on kuitenkin lisäarvoa tuottava tavoiteasettelu, jota myös järjestävän tahon ulkopuolelta tulevan kiinnostuksen kuten esim. median on mahdollista ymmärtää ja tarvittaessa seurata. On olemassa useita tapoja ajatella tapahtumakonseptin kehittämistä, kuten: - Osallistuvien maiden tai osallistujamäärän kasvattaminen - Tulostason ja ennätysten lisääminen - Katsojamäärien nostaminen - Medianäkyvyyden laajentaminen - Sponsoreiden määrän ja sopimusten koon suurentaminen - Vapaaehtoisten ja virkailijoiden tietotaidon kehittäminen - Olosuhteiden parantaminen tai uusien harrastuspaikkojen luominen - Seuran tai lajin pariin sitouttaminen - Haluttujen yhteiskunnallisten arvojen esilletuonti - Ympäristöarvojen tietoisuuden lisääminen Kansainvälistä projektia suunnitellessanne lisäarvojen tuottamisen kannalta hyviä peruskysymyksiä ovat: - Kuinka tapahtuma tukee liittonne/järjestönne tulevaisuuden suunnitelmia ja strategioita? - Kuinka saatte tavoiteltua tapahtumastanne ainutlaatuista tai Parasta koskaan? - Onko teillä projektin onnistuessa resursseja palvella laadukkaasti uusia lajin pariin saapuvia alueellisesti ja valtakunnallisesti? Alla oleva kuva osoittaa traditionaalista tapaa ajatella tapahtuman tuottamaa lisäarvoa ja nykyistä trendiä, jossa olennaisinta on lisäarvosuunnittelun läpileikkaavuus koko projektin ajalle.

6

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot