Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset"

Transkriptio

1 Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvapalvelujen ajankohtaiset kuulumiset Tietoturvatasojen ja KATAKRIvaatimusten hallintavälineet Apulaisjohtaja Kimmo Rousku Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

2 Vuosi 2011 Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvallisuuden kehittäminen Valtion IT-palvelukeskuksen tuottamat palvelut ja osallistuminen VAHTI-työskentelyyn

3 Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvallisuuden kehittäminen Valtion IT-palvelukeskus on osallistunut Valtiokonttorin riskienhallinnan johtamaan tietoturvallisuuden kehittämishankkeeseen - Marraskuussa tehty auditointi osoitti sen, että Valtiokonttorin tietohallinnon tuottama hallinnollinen tietoturvallisuus täyttää korotetun tietoturvatason - Tekninen puoli täyttää perustason

4 Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvallisuuden kehittäminen VIPillä on meneillään seuraavat hankkeet, joilla meidän asiakkaillemme tuottamien palveluiden tietoturvallisuudesta huolehditaan ISO27001-hanke - Sertifiointivalmius v 2013 Tietoturvallisuus jatkuvissa palveluissa toimintamalli Tietoturvallisuus hankkeissa toimintamalli - Näiden avulla saavutamme myös palveluissamme tietoturvallisuusasetuksen edellyttämät velvoitteet

5 Valtion IT-palvelukeskuksen tietoturvallisuuden kehittäminen Uusissa palveluissa osana hankkeen elinkaarenhallintaa, keskeisessä roolissa kilpailutuksessa edellytettävät tietoturvallisuutta koskevat vaatimusmääritykset VIP Tietoturvallisuus 1.0 hankkeissa -toimintamalli Olemassa olevien, ns. jatkuvien palveluiden osalta edellytetään tietoturvatasojen ja siinä yhteydessä muiden keskeisten palvelun tuottamiseen liittyvien toimintamallien saavuttamista VIP Tietoturvallisuus 1.0 jatkuvissa palveluissa - toimintamalli

6 Miten tietoturvallisuus toteutetaan?

7 Suunnittelun ja kilpailutuksen tietoturvavaatimukset

8 Missä ongelmat syntyvät? Mitä aikaisemmassa vaiheessa mahdolliset ongelmat löydetään, sitä kustannustehokkaampaa niiden korjaaminen on Kustannuskerroin 100 Vaatimusmäärittely, kilpailutus ja sopimukset ovat ratkaisevassa roolissa! Tarvittavat auditoinnit / haavoittuvuusskannus jatkuvassa palvelussa 10 Tarvittavat auditoinnit hankevaiheen aikana 1 Aika

9 VIP Tietoturvallisuus Hankkeissa 1.0 -toimintamalli 1. Tietoturvatasovaatimukset (TTA 681/2010, VAHTI 2/2010) - ST IV / III tasojen tietoaineiston käsittelykyky sekä perus- että korotettu tietoturvataso 2. ICT-varautumisen vaatimukset - VM-hanke, jolla vaatimukset viimeistellään ja virallistetaan, tässä käytetty luonnosversion vaatimuksia

10 VIP Tietoturvallisuus Hankkeissa 1.0 -toimintamalli 3. Tekniset vaatimukset - Palvelun tuottamiseen käytettävän palvelin- ja tietoliikenneympäristön, sekä käyttöpalvelutoimittajaa koskevat yleiset tietoturvavaatimukset - Perustuvat yleisiin best practice malleihin 4. Sovelluskehityksen vaatimukset - Vaatimukset palvelussa tai palvelulle tuotettavalle sovelluskoodille ja sovelluskehitysprosessille - Lähtökohtana ensi vaiheessa SANS/CWE Top25 ja OWASP Top Ten listausten mukaisiin ohjelmointivirheisiin ja haavoittuvuuksiin puuttuminen Päivitetään tulevan sovelluskehityksen VAHTI-ohjeen mukaisesti

11 VIP Tietoturvallisuus Hankkeissa 1.0 -toimintamalli 5. Hankittavan kohteen erityisvaatimukset - Esim. riskianalyysin pohjalta tuotettavat, juuri tätä hankintaa koskevat tietoturvavaatimukset 6. Jatkuvassa palvelussa edellytettävät asiat - Ennen hankkeen hyväksyntää edellytettävät jatkuvan palvelun tietoturvaprosesseihin liittyvät vaatimukset - Perustuvat VIP Tietoturvallisuus Jatkuvissa Palveluissa 1.0 toimintamallin mukaiseen tietoturvallisuuden vuosikelloon

12 Tietoturvallisuus jatkuvissa palveluissa

13 VIP Tietoturvallisuus Jatkuvissa Palveluissa 1.0 -toimintamalli 1. Järjestelmän ja ympäristön perustiedot ja kuvaukset - Turvallisuuskuvaus, järjestelmäkuvaus, rekisteriselosteet 2. ICT-riskien arviointiprosessi - Arvioidaan vuosittain, kehitys- ja korjaustoimenpiteiden etenemisen seuranta 2-4 kertaa vuodessa 3. Jatkuvuussuunnittelu - Kuvaus varautumistoimenpiteistä ja toiminnan jatkuvuuden takaamisesta normaaliolojen häiriötilanteissa 4. Toipumissuunnitelma(t) - Palvelu- tai järjestelmäkohtainen yksityiskohtainen suunnitelma teknisistä häiriöistä toipumiseen - Häiriöviestinnällä keskeinen rooli

14 VIP Tietoturvallisuus Jatkuvissa Palveluissa 1.0 -toimintamalli 5. Palvelun auditointisuunnitelma sekä suoritettavat säännönmukaiset auditoinnit - Säännölliset tietoturva-auditoinnit palvelun kriittisyyden ja siinä käsiteltävien tietojen vaatimusten mukaan - Valtiokonttori osallistuu VM:n rahoittamaan haavoittuvuusskannauspalvelu-hankkeeseen ja kaikki keskeiset internet-verkkoon näkyvät palvelut liitetään tähän mukaan 6. Sopimusten katselmointi tietoturvallisuuden osalta - Vuositasolla katselmoidaan sopimusten toteutuminen 7. Tietoturvallisuuden liittäminen toimittajayhteistyöhön - Säännöllisissä toimittajatapaamisessa tietoturva-asiat ovat asialistalla (poikkeamat, raportit, kehitys)

15 VIP Tietoturvallisuus Jatkuvissa Palveluissa 1.0 -toimintamalli 8. Tietoturvapoikkeamien hallinta ja raportointi - Häiriötilanteiden hallinta, eli vastuut, yhteyskanavat ja eskalointi tietoturvapoikkeamien tai niiden epäilyjen ilmetessä 9. Tietoturvallisuuden vastuunjakotaulukko - Kuvaus tietoturvallisuuden vastuista sidosryhmittäin ja rooleittain - Suosituksena RACI-malli 10. Palvelun tietoturvallisuuden vuosikello - Miten edellä kuvatut toimenpiteet sidotaan organisoituun ja säännölliseen toimintamalliin

16 TTT ja ICT-varautuminen Pääsääntöisesti Valtiokonttorin tuottamat palvelut tulevat täyttämään korotetun tietoturvatason sekä korotetun ICT-varautumisen tason - Oletuksena Valtiokonttorin palvelut eivät ole rakennettu käsittelemään kv-turvallisuusluokiteltuja tietoaineistoja VN-palveluiden osalta selvitystyö käynnistynyt siitä, miten tämä tulee jatkossa huomioida ja toteuttaa Valtion IT-palvelukeskuksen tuottamat Valtion yhteiset ITpalvelut on tarkoitettu normaalioloihin - Niiltä osin kuin palveluilta odotetaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaista toimintakykyä, sitä kasvatetaan palvelukohtaisesti - Häiriötön tuotanto!

17 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - yhteishankkeet VM:n rahoittamat yhteishankkeet tietoturvallisuusasetuksen täytäntöönpano Kolme aaltoa, joista viimeisin käynnistyy 1/2012 vielä mahtuu Mikaelin luvalla mukaan! Noin 50 organisaatiota jo mukana! - Jos et tämän hankkeen ja siinä suoritettavien kotitehtävien avulla saa perustasoa saavutettua, ei se onnistu millään muullakaan tavalla - ainakaan yhtä helposti tyytyväisyystakuu! - Hanke kestää noin 18 kk ja sisältää työpajatilaisuuden / seminaarin kerran kuukaudessa Kotitehtävien tekemisen merkitys erittäin suuressa roolissa! - Ennen kesälomia pidetään väliseminaari, jossa sopivaa erityisohjelmaa - Maailman paras vertaisapuverkko jaettu tuska on yhteinen tuska!

18 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - yhteishankkeet Haavoittuvuusskannauspalvelu sama kuin edellä, kolme aaltoa käynnistetty 46 virastoa nyt mukana - Näistä 7:llä skannaukset liikkeellä, kolmella odottaa lupien valmistumista ja seuraavat 3 ovat prosessissa Asiakkaan ja hänen toimittajien välinen lupaprosessi oletettua hitaampaa = sopiminen asioista (kustannukset, ongelmat, vastuut) - Meille toimittamienne tietojen mukainen skannaus kerran kuukaudessa: Yksittäinen / yksittäisiä IP-osoitteita Laajempi verkkoavaruus - Saatte raportin skannauksen jälkeen tuloksista Jotain tarttis tehrä = kriittiset poikkeamat pitää korjata MIKSI?

19

20 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - yhteishankkeet Edellisen lisäksi teillä on mahdollista tilata sovellustason turvallisuustarkastus-palvelu yksittäiseen esimerkiksi verkkosovellukseen, jossa oikea ihminen (laillisesti) yrittää murtautua verkkopalveluunne samoilla keinoilla millä mahdollinen tietoverkkorikollinen.

21 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - asiantuntijapalvelut Tietoturvapäällikkö/asiantuntijapalvelussa 4 asiantuntijaa 7 eri asiakkaalla, yritämme saada lisärekrytoinnit käyntiin alkuvuodesta Kaupallisten toimijoiden asiantuntijatoimeksiantojen lukumäärä noin 80 kpl => 5 htv - Valtaosa erilaisia auditointeja, yhteishankkeiden kautta virasto saa 4 htp konsultointia, josta valtaosa toteutetaan v 2012 kuluessa - Käytämme edelleen jatkossa Hanselin voimassa olevaa johdon konsultoinnin puitesopimuksen kautta kilpailutettuja toimittajia Turvallisuusselvitys, vaitiolositoumus, säännölliset koulutukset vajaalle 100 asiantuntijalle

22 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - verkkokoulutukset Valtion IT-palvelukeskuksen työkalupakin noin 200 käyttäjällä on käytettävissään kattava tietoturvallisuuteen liittyvä materiaalikokonaisuus sekä kolme maksutonta verkkokoulutuskokonaisuutta: - Henkilöstön tietoturvakoulutus - Johdon tietoturvakoulutus - Tietoaineiston käsittelyn verkkokoulutus Alkuvuosi Sosiaalinen media - Hankintojen tietoturvaohje - Tietoturvatasot ja ICT-varautuminen

23 Valtion yhteiset tietoturvapalvelut - työkalupakki Teitä on >200 rekisteröitynyttä käyttäjää työkalupakissa! Tulemme siirtämään materiaalipankin, keskustelualueet ja blogit & wikit VIPin tuottamaan VYVI-palvelun VERKKO-työryhmäpalveluun alkuvuoden aikana Samalla avaamme työkalupakin avoimen datan periaatteella kaikille koko julkishallinto, yritykset sekä yksittäiset kansalaiset!

24 Uusin tukipalvelumme teille Lisäksi uusimpana, Kysy tietoturvallisuudesta asiantuntijapalvelumme, linkittämällä alla olevan painikkeen vaikkapa organisaationne intranet-verkkoon, henkilöstönne voi kysyä tietoturvallisuudesta yleisellä tasolla Valtion IT-palvelukeskuksen asiantuntijoilta

25 TTT ja KATAKRI & ICTvarautuminen Lämmittelykysymys: - Kuinka monella teistä on sellaisia suojattavia kohteita, joissa edellytetään aka vaaditaan KATAKRIvaatimuskriteereiden täyttämistä?

26 TTT, K2 ja ICT-varautumisen vaatimusten hallintaan keskitetty työväline Osana vetämäni VAHTI teknisen tietotekniikkaympäristön tietoturvaohjetta huomasimme, että hallinnossa ja toimittajien puolella tehdään merkittävä määrä moninkertaista ja päällekkäistä työtä, kun osa asiakkaista ja toimittajista miettii, miten tietoturvallisuuden osalta he toteuttavat TTT ja K2- vaatimuksia. Valmistellakseni VM:lle tehtävää esitystä lähestyin noin 20 organisaatiota (14 valtionhallintoa, 2 käyttöpalvelu, 2 teleoperaattoria, 2 tietoturva-yritystä) epävirallisella kyselyllä ja kommentoinnilla ja kaikkien kanta asiaan oli myönteinen

27 TTT, K2 ja ICT-varautumisen vaatimusten hallintaan keskitetty työväline Valtion IT-palvelukeskus on esittänyt seuraavaa: - VM käynnistää VAHTI-hankkeen, jonka toteutusvastuu on VIPillä, jonka tehtävänä on tuottaa yhteinen työväline siten, että sen avulla voidaan hallita seuraavia vaatimuksia & auditointikriteereitä mahdollisimman helppokäyttöisesti ja joustavasti: - Tietoturvatasot - KATAKRI - Tulevat ICT-varautumisen vaatimukset Pyydämme samalla lupaa, että voimme muokata olemassa olevia tietoturvatasovaatimuksia saatujen kokemusten perusteella paremmin toimivaksi (ns. kevyt päivitys) - Jokainen päivitysehdotus perustellaan, hyväksytetään ja dokumentoidaan edesauttaa myös ICT-varautumisen vaatimuksia

28 Esimerkki TTT Toiminnan kehittäminen riskien arvioinnilla K2 A 401.2

29 TTT, K2 ja ICT-varautumisen vaatimusten hallintaan keskitetty työväline Teimme kokeellisen kuiluanalyysin K2 vs TTT, se osoitti että - 14 vaatimusta ei löydy lainkaan sellaisenaan - 39 vaatimusta löytyy ja saadaan varmaankin varsin suoraan mäpättyä - 15 osittain Vastaavasti toisin päin uskomme, että TTT vs K2 saadaan haettua yhteisiä vaatimuksia / kontrolleja, jotka voidaan sopia mäpättäväksi sellaisenaan tai niin, että K2:n puolella vaaditaan vielä jotakin pientä lisää

30 TTT, K2 ja ICT-varautumisen vaatimusten hallintaan keskitetty työväline Työväline versio TTT, K2 ja tulevat uuden ICT-varautumisen vaatimukset - Standalone-toteutus Visuaalinen, esimerkiksi Excelin taustalleen piilottava sovellus - Helppokäyttöisyys - Raportoitavuus (tietoturvaporno) - Valmis keväällä 2012 Työväline versio Nettipalvelu - => itse asiassa tarvitaanko julkishallintoon oma tietoturvallinen vaatimustenhallintapalvelu / väline Ei pelkästään tietoturvallisuus vaan myös muuhun käyttöön?

31

Virtu tietoturvallisuus. Virtu seminaari 18.3.2014

Virtu tietoturvallisuus. Virtu seminaari 18.3.2014 Virtu tietoturvallisuus Virtu seminaari 18.3.2014 Sisältö Virtu edistää tietoturvallisuutta Tietoturvallisuus Valtorin palveluissa Tietoturvavaatimukset luottamusverkostoon liityttäessä 2 Kertakirjautuminen

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00

Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Systeemityöyhdistys Sytyke ry Kevätkokous ke 31.3.2010 klo 17.00 Ennen kokousta seminaari: Ohjelmistoliiketoiminnan paneeli: Kuinka iso pitää olla, jotta pärjää? Paikka: Aika: ke

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013 TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpanoohje 18/2013 JulkICT-toiminta TUVEn turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuusperiaatteista solmitun sopimuksen toimeenpano-ohje Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa Ohje VM/1393/00.00.00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto versio 1.1 1 (5) 22.8.2014 Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa 1 Ohjeen

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia NEWS NEWS 2/2012 NEVTOR NEWS on Nevtor Oy:n asiakaslehti www.nevtor.com Jarmo Jonninen, Finpro Tarvitsemme kehittävää SIVUT 4-5 kumppania, jolla on Microsoftteknologia hyvin hallussa Suzuki International

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot