Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA"

Transkriptio

1 Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA Raahen Sanomat Wiinan wika. Wiime keskiwiikko-iltana, eräs Pattijoen mies, joka wast ikään oli saapunut Oulun läänin wankilasta suorittamasta entisiä alkoholikuninkaan palweluksessa saamiaan weromääräyksiä, oli taaskin joutunut tämän maailman intohimoisen ruhtinaan käskyläiseksi siinä määrässä, että ennen pitkää menetti tajuntansa, höperöissään iskien muutamasta Braahen-torin laidassa olewasta talosta pari ikkunaruutua säpäleiksi, jääden lopulta aiwan uupuneena kadulle maata, wirkistäwän unen helmoissa kootakseen uusia woimia. Mutta poliisi hänet siinä keksi, ja kun katsoi paikan ei sopiwan Jumalan kuwaksi luodun ihmisen lepopaikaksi, korjasi hänet parempia mukawuuksia nauttimaan sinne kalterien ja telkien lujistamaan korttikaariin. Raahen Sanomat Eilen illalla korjasi poliisit hemmaan kokonaisen weljessarjan 3 kappaletta, jotka ulwoskeli kaupungilla, kuuluwat olewan entuudestaan tunnettuja samoista puuhistaan, Pattijoelta kotoisin he owat. Raahen Sanomat Taasenkin murtautumisyritys. Wiime sunnuntaita wasten yöllä yritti eräs Norjalaisen purjelaiwan miehistä murtautua Lapaluodossa kauppias Plantingin myymälään, mutta sattuikin niin huono onni, että poliisit oliwat aiwan wieressä. Kun owi ei hewillä auennut, meinasi kai parempia apuneuwoja lähteä hakemaan, mutta samalla poliisin ilmauduttua paikalla, alkoi kiiwas kilpajuoksu laiwalle hänen ja toweriensa perässä. Myöhemmin sitten paras yrityksen toimeenpanijoista tuotiin kaupunkiin säilytettäväksi. Raastuwanoikeudessa eilen sakotettiin sanottua merimiestä murtowarkausyrityksestä 50 mkkaa. Raahen Sanomat Hurjaa meininkiä. Eilen illalla klo 8 aikaan nähtiin kaupungilla kamala näky. Kaksi miestä ajaa hywällä hewosella pitkin kaupungin katuja huutaen, hewosta pieksäen ja toisella suuri puukko ojona kädessä, jolla huitoi ympärilleen, kuin poliisi ja yleisö yritteli estellä mitä hurjinta ajoa. Ulos kaupungista lopulta ajoiwat, waan palasiwat hetken kuluttua takaisin, taas täyttä nelistä ajaen kohti wäkilaumaa, joka nyt oli ehtinyt kerääntyä satoihin nousewaksi joukkioksi. Oluttehtaan mailla erään kaupunkilaisen onnistui henkensä kaupalla siepata ajajalta ohjakset ja jäi wenymään pitkin tietä, siinä katkesi toinen ohjaksista ja hewonen suuntausi maantienojaan, sekä heitti hurjistuneet kärryssä olijat tantereelle, jossa wäkijoukko ja poliisi ne wangitsi. Puukolla hosuja oli Seinäjoelta kotoisin ja nimeltään Heikki Ojala. Ajaja oli Wihtori Laakso Pyhäjoelta ja hewonen oli Keskitalon Parhalahdelta omistama, jolla oliwat lähteneet kyydin tekoon kaupunkiin.

2 Kaupungissa yhyttiwät miehet towereita, joiden parissa Hämeenlinnan Saaraa jonkin aikaa suudeltuaan 1 joutuiwat huumaukseen, josta oli seurauksena mitä hurjin esiintymisenä kaupunkilaisten kauhuksi. Paljon oli muitakin juopuneita eilen kaupungissa, esiintyen häiritsewästi ja syrjäpaikoissa tappelun nujakka pitäen. Lapaluodossa oli myöskin juopuneita paljon ja pahaa metakkaa oliwat paikoin sielläkin pitäneet. Kahden satamapoliisin awuksi pyydettiin sinne lisää poliisiwoimaa kaupungista, waan poliisien paikoille saawuttua oliwat rauhanhäiritsijät jo wiinahöyryistä uupuneessa tilassa. Kistussa oli kaikki paikat ylösotetut 2. Raahen Sanomat Raastuwanoikeudessa eilen oli kolmannen kerran esillä juttu pyhäjokelaista Wihtori Laaksoa wastaan. Laakso tuomittiin juopumuksesta, meluamisesta, eläinrääkkäyksestä, hurjasta ajosta ja poliisin wastustamisesta 160 mk sakkoon (v ,77 ) Raahen Sanomat Uutisoi markkinoista Elämä on werrattain rauhallista 4-5 juopunutta sai sentään käydä selwiämässä putkassa. Warkauksia tehtiin näilläkin markkinoilla useita. Niinpä warastettiin kauppias Lackströmin rengiltä Heikki Suomelalta torstaina renkituwan kaapista kello ja eräältä Jylander nimiseltä pyhäjokilaiselta taskusta arwokas amerikkalainen kello. Lakin warasti eräs yliwieskalainen samana päiwänä kauppias Östringiltä. Eilen warastettiin talontytär Sofia Riikoselta Salosta rahakukkaro taskusta. Kukkarossa oli rahaa 24 mkn paikoille. Wiinakauppioita saatiin kuulon mukaan kiinni parikin. Heidät asetettanee syytteeseen raastuwanoikeudessa. Raahen Sanomat Kalliiksi tuli lakki. Lauwantain lehdessä kerroimme, että markkinoilla warastettiin kauppias Östringiltä lakki. Eilisessä raastuwanoikeuden istunnossa oli sanotusta warkaudesta syytettynä työm. Fredrik Hakasaari Yliwieskasta ja tuomittiin hän näpistyksestä 40 mkn sakkoon, tiirikkain kantamisesta sellaisiakin oli hänen taskustaan löytynyt 30 mk sakkoon ja wäärän nimen ilmoittamisesta myös 30 mk sakkoon eli yhteensä 100 mk sakkoon. Olisi sillä rahalla ja rehellisellä tawalla saanut koko usean lakin. (v ,48 ) 1 Nautittuaan väkijuomia 2 Varattu

3 RIKOS EI KANNATA Raahen Sanomat Pari warkautta on poliisille ilmoitettu tehdyn täällä tällä wiikolla wietetyillä toripäiwillä. Eräs oulaistelainen isäntä ilmoitti häneltä wiedyn hewoswaljaat ja eräs toinen ilmoitti joutuneensa taskuwarkaan tarkastettawaksi, jolloin häneltä oli wiety taskusta markkaa sisältäwä rahakukkaro. Jälkimmäiseen warkauteen epäilyksenalaisena oli poliisi pidättänyt erään henkilön, mutta selkoa tästä enemmän kuin hewoswaljaitten warkaastakaan ei wielä ole. Raahen Sanomat Markkinoilla tapahtunut hewoswaljaiden warkaus. Kuten olemme kertoneet, tapahtui täällä wiime wiikolla wietetyillä markkinoilla eli toripäiwillä m.m. hewoswaljaiden warkaus, jolloin Wariksen talon liiteristä warastettiin Robert Junnilalta, kotoisin Oulaisista, täydelliset hewoswaljaat arwoltaan 50 markkaa. Poliisilaitoksen taholta ilmoitettiin asiasta myöskin Oulun etsiwälle poliisille ja nyt onkin mainitut waljaat Oulussa löytyneet parilta oululaiselta markkinamieheltä, jotka owat sanoneet ostaneensa ne täältä eräältä tuntemattomalta mieheltä. Tutkintoa asiasta jatketaan. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkaudesta syytetty. Kuten olemme kertoneet warastettiin täällä t.k. alussa wietetyillä markkinoilla ent. Hintsan talon lukitsemattomasta liiteristä talolliselle Robert Junnille, Oulaisista, kuuluwat hewoswaljaat, arwoltaan 50 mk. Syyllisinä tähän warkauteen pidätettiin Oulussa työmiehet Kalle Jalmari Manninen ja Kalle Kustaa Pekkala molemmat Oulun kaupungista. Warastettu waljaat tawattiin Manniselta ja kertoiwat pidätetyt ne ostaneensa kahdelta tuntemattomalta mieheltä 30 markalla. Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa oli juttu mainittuja pidätettyjä wastaan esillä ja waati yleinen syyttäjä kaup. wiskaali Einar J.A.Rosberg heille edeswastuuta ensikertaisesta warkaudesta. Asianomistaja R.Junni waati samoin edeswastuuta, kuluja ja waljaansa takaisin. Wast. Manninen synt kertoi m.m. että he oliwat Pekkalan kanssa tawanneet keskiwiikkona t.k. 2. pnä klo ½ 9 illalla Brahenkadulla kaksi miestä, joilta Manninen oli ostanut waljaat maksaen 30 mk. Mies joka ne myi sanoi olleensa Pyhäjoelta. Samana iltana oliwat wastaajat sitten lähteneet Mannisen ostamalla hewosella Ouluun ja oli Manninen heti Ouluun päästyään panettanut waljaiden selkähihnoihin nastoja, joita ei niissä ennestään ollut, sanoen tämän tehneensä siksi, että Wenäjällä, jonne hän aikoi mennä hän on siellä ollut ennenkin työssä- pidetään koreista waljaista. Kauppaa tehdessä sanoi olleen läsnä erään Greta Myllyojan Oulusta. Wastaaja Pekkala, synt. 1887, kertoi samaten kuin Manninenkin, mutta ei sanonut muistawansa, että Greta Myllyoja oli läsnä. Syyttäjän puolelta kuulusteltiin siiten 5 todistajaa, joista mainittakoon Greta Myllyojan todistus. Hän nim. kertoi, että Mannisen wanhemmat oliwat kehottaneet häntä kertomaan oikeudessa, että todistaja olisi nähnyt wastaajan ostaneen waljaat 30 markalla yhdeltä Pyhäjoelta olewalta mieheltä ja että Manninen oli maksuksi antanut kaksi 10 mkn seteliä ja 10 mkaa hopeaa. Todistajalle oli luwattu

4 tästä todistuksesta 10 mk ja wapaa matka Raaheen. Raahessa ei todistaja sanonut koskaan käyneensä. Wast. Manninen sanoi nyt, että kadulla kulki naisia heidän tehdessä waljaista kauppaa, mutta ei tiennyt oliko Myllyoja siinä. Mannisen awustaja pyysi, että Manninen laskettaisiin wapaallejalalle, jotta hän woisi etsiä henkilöä, jolta osti waljaat ja jonka tuntomerkit hän tietää. Yleinen syyttäjä pyysi lykkäystä lisänäytöksiä warten. Wastaajat pyysiwät päätöstä. Oikeus lykkäsi jutun enemmän käsittelyn ensi maanantaihin ja wastaajat määrättiin säilytettäwäksi Raahen poliisiwankilassa. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkausjuttu oli eilen toisen kerran käsiteltäwänä täkäläisessä raastuwanoikeudessa. Yleinen syyttäjä uudisti mitä ennen on esiintuonut, ilmoittaen kuulusteltawaksi kutsutun oikeuteen wastaaja Mannisen wanhemmat teurastaja J.Mannisen ja waimo Kaisa Mannisen Oulusta. Wastaajat Kalle Manninen ja Kalle Pekkala uudistiwat samoin mitä ennen owat esiintuoneet. Wastaaja Mannista awusti asioitsija J.Raappana Oulusta. Senjälkeen kuulusteltiin wastaaja Mannisen wanhempia walatta ja kertoi J.Manninen m.m. että Greta Myllyoja oli kertonut nähneensä Kalle Mannisen ostawan kysymyksenalaiset waljaat Raahessa markkinoilla. Kertoja oli käskenyt Myllyojan mennä puhumaan asiasta waimolleen kun itse ei joutanut sillä kertaa pitempiin puheisiin. Kielsi kehottaneensa Myllyojaa lähtemään Raaheen, eikä tiennyt mitä warten Myllyoja oli halunnut todistajaksi. Kaisa Manninen kertoi Greta Myllyojan hänelle kertoneen olleensa Raahessa markkinoilla ja näkemässä kun wastaaja Manninen osti waljaat, sanoen olewansa hywä todistaja. Oli sitä ennen kuullut Greta Myllyojan isältä. että tämä oli ollut Gretan kanssa Raahen markkinoilla ja oli isä sanonut, että Greta tietää jotain siihen Kallen asiaan. Kertoja oli sanonut Greta Myllyojalle, että jos olet rehellinen ihminen, niin mene todistamaan ja hanki itsellesi oikeat matkapassit mukaan. Ei ollut kehottanut todistajaa lähtemään eikä luwannut hänelle wapaata matkaa eikä 10 mkn palkkiota. Syyttäjä katsoi selwille käyneen, että wastaajat owat tehneet itsensä syypääksi warkauteen ja waati wast. Manniselle edeswastuuta warkaudesta ja wast. Pekkalalle warkauteen osallisuudesta. Oikeus lykkäsi wielä asian enemmän käsittelyn ensi maanantaina pidettäwään raastuwanoikeuden istuntoon, johon syyttäjän tulee haastaa todistajana kuultawaksi asianajaja K.Salon ja mahdollisesti muitakin henkilöitä, jotka asiasta jotain tietäwät. Wastaajat määrättiin edelleen säilytettäwäksi poliisiwankilassa. Raahen Sanomat

5 Hewoswaljaiden warkausjuttu Wastaajille koetettu jälleen hankkia wääriä todistajia 500-1,000 mkn palkkion lupauksella Täällä t.k. alussa pidetyilla markkinoilla tapahtunut hewoswlaljaiden warkausjuttu Kalle Mannista ja Kalle Pekkalaa wastaan oli eilen jälleen käsiteltäwänä täkäläisessä raastuwanoikeudessa. Yleisen syyttäjän ja wastaajain uudistettua mitä ennen owat esiintuoneet, kuulusteltiin syyttäjän puolelta todistajina seuraawia henkilöitä: Asioitsija K. Salo, Oulusta, kertoi m.m. että wastaaja Mannisen isä oli pyytänyt häntä poikansa asiamieheksi ja oli todistaja luwannut, jos asia on oikea. Waimo Manninen, wast. Mannisen äiti, oli kertonut, että Liisa Myllyoja oli hyvä todistaja. Todistaja oli kysynyt Liisa Myllyojalta oliko hän ollut Raahen markkinoilla ja oli tämä sanonut olleensa ja nähneensä waljaiden kaupan. Efraim Myllyoja, Greta Liisa Myllyojan isä, kielsi kertoneensa waimo Mannisellle olleensa tyttärineen Raahen markkinoilla. Sanoi, ettei ole hywänpäiwän tuttukaan Mannisten kanssa. Ei tiennyt, että tyttärensä oli todistajan Raahessa käynyt ennen kuin tämä oli palattuaan kertonut. Komisario A.Toiwola kertoi kuulleensa konstaapeli J. Humalojalta wastaajain pyytäneen haastaa todistajakseen itsellisnaisen Maria Jatkolan ja kun todistaja epäili asiaa, kutsui hän Jatkolan kuulusteluun. Jatkola oli tällöin puhunut ensin, että t.k. 2 pnä oli ollut työmies Lahtisen asunnossa klo 5 i.p. ja tawannut siellä wastaajat. Hän poistui sieltä ja meni takaisin wähän yli klo 7 illalla, jolloin lähti Lahtiskan pyynnöstä kahwileiwän ostoon, Kajanderin puotiin ja näki mennessään mainitun puodin luona 3 miestä sekä wastaajat tekewän waljaiden kauppaa. palattuaan tekiwät wielä kauppaa, mutta samssa wastaaja ostiwat waljaat ja lähtiwät kulkemaan hänen jälkeensä, jolloin wast. Pekkala kantoi waljaita. Kun todistaja kysyi kuka oli Jatkolan pyytänyt näin puhumaan sanoi J. warmasti kaikki näin nähneensä. Kun tod. sitten huomautti mikä rangaistus seuraa wäärästä walasta, muutti Jatkola puheensa ja kertoi, että kun hän wiime wiikolla eräänä päiwänä meni Lahtiselle niin oli waimo Lahtinen näyttänyt erästä lappua, jonka sanoi saaneensa wast. Manniselta wiedessään hänelle kahwia ja oli Lahtiska lukenut lapusta, että Manninen pyysi hommaamaan jonkun hyvän ihmisen todistamaan, luwaten maksaa 500, jopa 1000:kin markkaa. Waimo Lahtinen oli pyytänyt Jatkolaa todistajaksi ja oli J. luwannutkin, saaden tällöin Lahtiskalta Mannisen kultasormuksen ensi palkkioksi. Lahtiska oli käskenyt Jatkolan puhua siten kuin todistaja alussa selitti. Wast. Manninen, jonka awustajana esiintyi kanttori W. Roinewirta, kielsi pyytäneensä Lahtiskaa hankkimaan todistajaa. Sanoi wiime wiikolla pudottaneensa sormuksensa joko putkaan tai ulos ulkohuoneessa käydessään. Poliisikonstaapeli J.Humaloja, joka oli ollut läsnä komisario Toiwolan tod. Jatkolan kanssa toimittamassa tutkinnossa, kertoi samoin kuin komisario Toiwola. Itsellisnainen Maria Jatkola kertoi wiime wiikolla keskiwiikkona tai torstaina menneensä Lahtiskan luo ja oli L. silloin lukenut paperista, että Manninen on pyytänyt hankkimaan todistajaa, luwaten mkkaa. L. oli pyytänyt todistajaa todistamaan ja oli tod. lupautunut. Samalla oli Lahtiska antanut todistajalle sormuksen, jonka sanoi saaneensa Manniselta ja oli L. wielä sanonut, ettei todistajaa walalle panna ja jos pannaankin, ei se merkitse mitään. Oliwat yhdessä tuumineet, miten pitää selittää. Todistaja sanoi olewan totta, että hän oli nähnyt wastaajat Lahtisella, wieläpä ollut heidän ja Lahtiskan kanssa yhdessä kaupungillakin markkina-aikana. Oli myös nähnyt wast. Mannisen

6 t.k. 2 pnä klo 9 aikaan illalla sen talon tallissa, missä Lahtiset asuwat ja wast. Pekkala oli pihalla kopistellut rekeä. Keksittyä oli sensijaan kokonaan se, että tod. oli klo 8 jälkeen mennyt nisunostoon ja silloin tawannut wastaajat waljaiden kauppaa tekemässä, j.n.e., kuten oli komisario Toiwolalle ensin kertonut. Sormuksen, jonka yleinen syyttäjä jätti oikeudelle, sanoi tod. samaksi, minkä oli Lahtiskalta ensi palkkiona saanut. Wast. Manninen kysyttäessä ei sanonut tietäwänsä onko sormus hänen. Sanoi waimo-wainajansa nimen olleen Brita. Sama nimi oli esillä olleessa sormuksessa. Wastaaja Manninsen puolelta kuulusteltiin seuraawat todistajat: Rwa Hanna Salo oli ollut saapuwilla kun Greta Myllyoja oli ollut miehensä luona. Miehensä kysymykseen oliko Myllyoja ollut Raahessa, oli tämä wastannut myöntäwästi ja sanonut nähneensä waljaiden kaupan. Rouwa Hanna Heikkinen ei tiennyt muuta kuin. että oli Oulun hallissa nähnyt Greta Myllyojan menewän wast. Mannisen äidin kojuun sanoen hänellä olewan asiaa Manniskalle. Maria Jatkola uudelleen kuultuna kertoi wielä, että kirjeestä, jonka Lahtiska oli hänelle lukenut, oli käynyt selwille, että Lahtiska oli wast. Manniselle esittänyt häntä todistajaksi. Yleinen syyttäjä ilmoitti tämän jälkeen ilmaantuneen wielä todistuksia ja pyysi lykkäystä ensi maanantaiksi. Wastaajat pyysiwät päätöstä ja wapautta. Oikeus lykkäsi asian ensi maanantaina pidettäwään raastuwanoikeuden istuntoon ja määräsi wastaajat edelleen säilytettäwäksi poliisiwankilassa. Raahen Sanomat Mitähän wielä ilmeneekään? Hewoswaljaiden warkausjuttua tutkittaessa on käynyt ilmi, että tämän jutun yhteydessä usein mainituksi tullut työmies Lahtisen waimo on jo pitemmän aikaa walmistanut jyskyä, jonkinlaista wäkijuomien korwaamiseksi tarkoitettua ainetta. Kun hän pidätettiin kuulustelua warten sotkeutumisestaan hewoswaljaiden warkaudesta syytettyjen wehkeisiin, tawattiin häneltä pullo tuota walmistamaansa jyskyä. Lahtisen waimo on pidätettynä ja samoin hänen 16 wuotias poikansa ja tultanee heitä wastaan nostamaan juttu. Tämä jo huomiotaherättäneeksi käynyt oikeusjuttu näkyy saattawan päiwänwaloon yhtä ja toista. Mitähän wielä tuoneekaan esiin. Muuten on poliisin hallussa tällä kertaa useampia henkilöitä sekä yllämainittuun juttuun sekaantuneita että muita. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkausjuttu Syytetyt tuomittu

7 Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa oli jälleen esillä juttu hewoswaljaiden warkaudesta syytettyjä Kalle Mannista ja Kalle Pekkalaa wastaan. Wastaaja Manninen kertoi nyt, että Lahtiska oli hänelle tuonut toissawiikolla tiistaina tai keskiwiikkona kirjelapun ja kynän ja kysynyt tässä kirjeessä, missä wastaaja oli waljaat ostanut, mainiten, että olisi yksi todistaja, joka oli ollut Lahtisen luona wastaajan ollessa siellä. Hän oli wastannut seuraawanan päiwänä, selittäen missä osto oli tapahtunut. Lahtiska oli jälleen kirjoittanut ja wastaaja oli wastannut luwaten maksaa waikka kuinka paljon, jos waan löytyy sellainen henkilö. Sanoi kieltäneensä tämän kirjeenwaihdon wiime kerralla sen takia, että pelkäsi poliisien saawan pauhua. Kielsi edelleen warkauden. Todistajina kuulusteltiin sitten m.m: Työm. waimo Eliina Lahtista, joka kertoi, että Manninen oli hänelle ensin antanut kirjeen, jonka sisällä oli sormus, pyytäen hankkimaan todistajan. Kirjeenwiahtoa oli sitten jatkunut oli Manninen luwannut 500-1,000 mkn palkinnonkin. Wast. Manninen myönsi antaneensa sormuksen kirjeessä ja tunnusti nyt sormuksen omakseen. Yleinen syyttäjä katsoi nyt selwille saatetun, että wastaajat owat syylliset warkauteen, waatien heille siiät edeswastuuta. Lisäksi waati hän Manniselle edeswastuuta siitä, että Manninen on koettanut wietellä Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon. Manninen, jota awusti kanttori M.Roinewirta, sanoi ettei tarkoituksensa ole ollut wietellä ketään wäärän walan tekoon, koska saamistaan kirjeistä käwi selwille, että Jatkola tiesi jotain asiassa. Todistajana kuulusteltu Maria Jatkola kertoi, paitsi mitä jo ennen on kertonut, m.m., että Lahtiska oli useat kerrat pyytänyt häntä todistajaksi. W.k.22 tai 23 pnä oli Lahtiska neuwonut todistajaa menemään kaupungintalon käymälään klo ½10 aikaan illalla sanoen Mannisenkin sinne silloin pyytäwän: Siellä he sitten saisiwat sopia, mitä oli puhuttawa. Tähän ei todistaja ollut suostunut. Lahtiska oli luwannut todistajalle laitta sokerikaljaa, joka menee päähän ja tekee rohkeammaksi puhumaan. Kalja piti nauttia Lahtiskan luona w.k. 28 p:n aamuna ennen oikeuden eteen menoa. Manninen oli kirjoittanut Lahtiskalle, että hän antaa kultakellonsakin sekä pyytänyt Lahtiskaa olemaan todistajan luona, etteiwät poliisit pääse häntä puhuttamaan. Luuli, että sen kiljupullon, joka Lahtiskalta tawattiin w.k. 28 pnä kun hän kuulustelua warten pidätettiin, oli Lahtiska tuonut todistajaa warten. Manninen myönsi kysyneensä Lahtiskalta eikö se todistaja woisi tulla käymälään klo ½10 illalla, että saisi sen kanssa puhua. Lahtiska ei ollut siihen wastannut mitään. Ei teidä käwikö todistaja siellä. Raastuwanoikeus antoi senjälkeen asiassa päätöksensä, katsoen selwille saatetun, että wastaajat owat wiime helmik. 2 pnä warastaneet talokas Junnin omistmat 52 mkn arwoiset waljaat, jotka on takaisin saatu, mutta joista 2 mkn arwoinen kulkunen on poissa sekä että wastaaja Manninen on koettanut yllyttää Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon, harkiten oikeaksi tuomita wastaaja Manninen ensikertaisesta warkaudesta 6 kk. wankeuteen sekä menettämään kansalaisluottamuksensa 3 wuodeksi yli wankeusrangaistusajan ja yllytyksestä wäärän walan tekoon 3 kk. wankeuteen, eli yhdistettynä 8 kk. wankeuteen ja menettämään kansalaisluottamuksensa 3 wuodeksi sekä wastaaja Pekkalan ensikertaisesta warkaudesta 3 kk. wankeuteen ja menettämään

8 kansalaisluottamuksensa 2 wuodeksi yli tämän ajan. Sitä paitsi welwoitettiin wastaajat yhdessä tai se heistä kellä waroja on, korwaamaan asianomistaja Junnin kulut 100 markalla sekä suorittamaan kruunulle etukäteen suoritetut todistajapalkkiot 90 mk. Wastaajat passitettiin Oulun lääninwankilaan Wiettelemisestä wäärän walan tekoon tuomittu. Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa waati yleinen syyttäjä kaup. wiskaali Einar J.A.Rosberg edeswastuuta wäärän walan tekoon wiettelemisestä työm. waimo Eliina Lahtiselle tästä kaupungista, esiintuoden, että wastaaja oli koettanut wietellä itselliswaimoa Maria Jatkolan todistamaan hewoswaljaiden warkaudesta syytetyn Mannisen hywäksi. Wastaaja Lahtinen kertoi olleensa kirjeenwaihdossa Mannisen kanssa. Ei ollut tarkoittanut, että Jatkola tulisi wäärin puhumaan, mutta kun J. oli kertonut tietäwänsä asiasta, niin wei hänelle Mannisen sormuksen. Todistajina kuultiin muutamia henkilöitä ja kertoi heistäö Maria Jatkola samoja asioita Lahtiskan tarkoituksista mitä jo olemme toisen jutun yhteydessä kertoneet. Kun todistaja oli useat kerrat epäillyt ryhtyä walansa päälle puhumaan waletta, oli Lahtiska waan sanonut, ettei se mitään tee ja luwannut sokerikaljaa, että woi rohkeammin puhua. Tältä todistukselta tahtoi wastaaja, jota awusti kanttori M. Roinewirta, kieltää merkityksen. Syyttäjä humautti, että wastaaja oli w.k. 28 pnä käynyt raatihuoneen etuhuoneessa tapaamassa tod. Jatkolaa, ollen hänelle mukanaan pullo kiljua, mutta ei ollut häntä tawannut kun J. oli toisessa huoneessa. Wastaaja selitti aikoneensa wiedä kiljun weljensä waimolle Warwiin. Oli ilman tarkoitusta poikennut raatihuoneelle ja siellä huomannut rahakukkaronsa jääneen kotiin. Oli menossa sitä hakemaan, waan poliisit pidättiwät hänet kadulla. Raastuwanoikeus antoi senjälkeen asiassa päätöksen katsoen selwille käyneen, että wastaaja oli wietellyt Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon ja harkiten oikeaksi tuomita wastaajan tästä rikoksesta 4 kk. wankeuteen. Rikoksen suosimisesta syytti kaup.wiskaali Einar. J.A:Rosberg raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa työmiehen poikaa Sulo Lahtista. Syytten mukaan oli Sulo Lahtinen, joka ijältään on 16 wuotias, w.k.28 pnä polttanut kirjeitä, jotka Manninen oli poliisiwankilassa kirjoittanut wastaajan äidille ja jotka kirjeet oliwat todistajankappaleita hewoswaljaiden warkausjutussa. Wastaaja, jota awusti kanttori M. Roinewirta, kertoi yrittäneensä lukea mainituita kirjeitä, jotka oliwat säilössä akkunalaudan wälissä, mutta kun ei saanut niistä oikein selwää, heitti ne hellan pesään tuleen. Asiassa kuultiin kahta todistajaa, jotka kertoiwat, että wastaaja oli alkanut lukea mainituita kirjelappuja ja huomattuaan niissä olewan jotain hewoswaljaiden warkautta koskewaa kiroten heittänyt ne tuleen. Oikeus tuomitsi wastaajan rikoksen suosimisesta 20 mkn sakkoon tai warojen puutteessa wastaawaan 4 päiwän wankeuteen.

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Jumala pitää Joosefista huolen

Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Suomi Kertomus 8/60 www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Siirtolaisuudesta Amerikkaan.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan. 1 Uusi Suometar N:o 213 B 14.9.1890 Siirtolaisuudesta Amerikkaan. I. Rikkaasen Amerikaan! Tämä on jo wuosikausi ollut tuhansien suomalaistenkin tunnussanana. Amerikaan pyrkii köyhä isoperheinen työmies

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää.

Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää. Papuri.papunet.net Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää. Riku, pliis, auta mua etsimään niitä. Muuten mun täytyy kävellä kotiin,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1

TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 TEMPORAALINEN LAUSEENVASTIKE 1 Lukiessa -rakenne (2. infinitiivin inessiivi) Temporaalinen lauseenvastike 1 korvaa kun-lauseen, jonka toiminta on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa. Verbityyppi

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta 1 SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892 Siirtolaisuus Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta ja kunnallislautakunnilta lausuntoja siirtolaisuusasiasta. Kaisu on ollut tilaisuudessa saamaan Haapajärven

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä;

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä; Sosialidemokratisen puolueen waaliohjelma. A. Waltiollisen kansanwallan toteuttaminen. 1. Eduskunnan oikeuksien laajentaminen. a) Lainsäädäntöoikeus Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettawa siihen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa.

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa. 18. N:o Seka- Sanomia, Joita on kokoillut Jak. Juteini. Wiipurissa. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. lmprjmatur: 6. Ä/lies sanoi toiselle, joka suuresti kehui oppiansa: jos minä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi

Nettiraamattu lapsille. Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

RuVil n. lunmltlamil »MM. l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Wl!Ul-!852, KloutMU

RuVil n. lunmltlamil »MM. l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Wl!Ul-!852, KloutMU RuVil n. lunmltlamil»mm Wl!Ul-!852, KloutMU l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Sinun pitää lmmioittlllmn isttäs ja iiitiäs. l. Kuningas Fredrik Suuri ja hauen howipoikansa. Preussin kuninkaalla Fredrik Suurella

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 1 Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 Kaikuja. Sosialistiset ihanneyhteiskunnat eiwät oikein tahdo menestyä meidä poroporwarillisessa isänmaassamme, liekö sitten syy ihanteissa, waiko niiden toteuttajissa. En nyt

Lisätiedot

Aura N:o 23 23.2.1893

Aura N:o 23 23.2.1893 1 Aura N:o 23 23.2.1893 Suomalainen miekkailija Ameriikassa. Ameriikkalaisessa lehdessä Scrancton Times tammikuun 27 p: ltä kirjoitetaan: Tuo jo edeltä käsin päätetty kaksintaistelu miekoilla tapahtui

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Suomen sotaa käytiin 200 vuotta sitten tähän aikaan kesästä eri puolilla Suomea. Torstaina 5.6. näyteltiin perimätietojen mukaan ainakin yksi sodan episodi Pieksämäellä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja

www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja www.netnic.fi/tklk 1/2013 Kuvia Turun pienoisrautatiepäiviltä 2012 Suomalaisia öljy-yhtiöiden säiliöautoja TENDERI on Turun Kiskoliikennekerho ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

-t~tu ~. h-lo (Dl. j n-. f!j.!t?}7

-t~tu ~. h-lo (Dl. j n-. f!j.!t?}7 -t~tu ~. h-lo (Dl. j n-. f!j.!t?}7 M 7lr!

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus

RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus SUOMEN RAHAPAJA RAHA JA LAPSET Lasten käsityksiä rahasta -tutkimus Lokakuu 2010 Toimitusjohtaja Tina Wessman & KTT Mirjami Lehikoinen/Qualitems Oy 10/2010 1 TAVOITE Kartoittaa ala-aste-ikäisten lasten

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot