Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA"

Transkriptio

1 Eija Turunen RÖTÖSUUTISIA SADAN VUODEN TAKAA Raahen Sanomat Wiinan wika. Wiime keskiwiikko-iltana, eräs Pattijoen mies, joka wast ikään oli saapunut Oulun läänin wankilasta suorittamasta entisiä alkoholikuninkaan palweluksessa saamiaan weromääräyksiä, oli taaskin joutunut tämän maailman intohimoisen ruhtinaan käskyläiseksi siinä määrässä, että ennen pitkää menetti tajuntansa, höperöissään iskien muutamasta Braahen-torin laidassa olewasta talosta pari ikkunaruutua säpäleiksi, jääden lopulta aiwan uupuneena kadulle maata, wirkistäwän unen helmoissa kootakseen uusia woimia. Mutta poliisi hänet siinä keksi, ja kun katsoi paikan ei sopiwan Jumalan kuwaksi luodun ihmisen lepopaikaksi, korjasi hänet parempia mukawuuksia nauttimaan sinne kalterien ja telkien lujistamaan korttikaariin. Raahen Sanomat Eilen illalla korjasi poliisit hemmaan kokonaisen weljessarjan 3 kappaletta, jotka ulwoskeli kaupungilla, kuuluwat olewan entuudestaan tunnettuja samoista puuhistaan, Pattijoelta kotoisin he owat. Raahen Sanomat Taasenkin murtautumisyritys. Wiime sunnuntaita wasten yöllä yritti eräs Norjalaisen purjelaiwan miehistä murtautua Lapaluodossa kauppias Plantingin myymälään, mutta sattuikin niin huono onni, että poliisit oliwat aiwan wieressä. Kun owi ei hewillä auennut, meinasi kai parempia apuneuwoja lähteä hakemaan, mutta samalla poliisin ilmauduttua paikalla, alkoi kiiwas kilpajuoksu laiwalle hänen ja toweriensa perässä. Myöhemmin sitten paras yrityksen toimeenpanijoista tuotiin kaupunkiin säilytettäväksi. Raastuwanoikeudessa eilen sakotettiin sanottua merimiestä murtowarkausyrityksestä 50 mkkaa. Raahen Sanomat Hurjaa meininkiä. Eilen illalla klo 8 aikaan nähtiin kaupungilla kamala näky. Kaksi miestä ajaa hywällä hewosella pitkin kaupungin katuja huutaen, hewosta pieksäen ja toisella suuri puukko ojona kädessä, jolla huitoi ympärilleen, kuin poliisi ja yleisö yritteli estellä mitä hurjinta ajoa. Ulos kaupungista lopulta ajoiwat, waan palasiwat hetken kuluttua takaisin, taas täyttä nelistä ajaen kohti wäkilaumaa, joka nyt oli ehtinyt kerääntyä satoihin nousewaksi joukkioksi. Oluttehtaan mailla erään kaupunkilaisen onnistui henkensä kaupalla siepata ajajalta ohjakset ja jäi wenymään pitkin tietä, siinä katkesi toinen ohjaksista ja hewonen suuntausi maantienojaan, sekä heitti hurjistuneet kärryssä olijat tantereelle, jossa wäkijoukko ja poliisi ne wangitsi. Puukolla hosuja oli Seinäjoelta kotoisin ja nimeltään Heikki Ojala. Ajaja oli Wihtori Laakso Pyhäjoelta ja hewonen oli Keskitalon Parhalahdelta omistama, jolla oliwat lähteneet kyydin tekoon kaupunkiin.

2 Kaupungissa yhyttiwät miehet towereita, joiden parissa Hämeenlinnan Saaraa jonkin aikaa suudeltuaan 1 joutuiwat huumaukseen, josta oli seurauksena mitä hurjin esiintymisenä kaupunkilaisten kauhuksi. Paljon oli muitakin juopuneita eilen kaupungissa, esiintyen häiritsewästi ja syrjäpaikoissa tappelun nujakka pitäen. Lapaluodossa oli myöskin juopuneita paljon ja pahaa metakkaa oliwat paikoin sielläkin pitäneet. Kahden satamapoliisin awuksi pyydettiin sinne lisää poliisiwoimaa kaupungista, waan poliisien paikoille saawuttua oliwat rauhanhäiritsijät jo wiinahöyryistä uupuneessa tilassa. Kistussa oli kaikki paikat ylösotetut 2. Raahen Sanomat Raastuwanoikeudessa eilen oli kolmannen kerran esillä juttu pyhäjokelaista Wihtori Laaksoa wastaan. Laakso tuomittiin juopumuksesta, meluamisesta, eläinrääkkäyksestä, hurjasta ajosta ja poliisin wastustamisesta 160 mk sakkoon (v ,77 ) Raahen Sanomat Uutisoi markkinoista Elämä on werrattain rauhallista 4-5 juopunutta sai sentään käydä selwiämässä putkassa. Warkauksia tehtiin näilläkin markkinoilla useita. Niinpä warastettiin kauppias Lackströmin rengiltä Heikki Suomelalta torstaina renkituwan kaapista kello ja eräältä Jylander nimiseltä pyhäjokilaiselta taskusta arwokas amerikkalainen kello. Lakin warasti eräs yliwieskalainen samana päiwänä kauppias Östringiltä. Eilen warastettiin talontytär Sofia Riikoselta Salosta rahakukkaro taskusta. Kukkarossa oli rahaa 24 mkn paikoille. Wiinakauppioita saatiin kuulon mukaan kiinni parikin. Heidät asetettanee syytteeseen raastuwanoikeudessa. Raahen Sanomat Kalliiksi tuli lakki. Lauwantain lehdessä kerroimme, että markkinoilla warastettiin kauppias Östringiltä lakki. Eilisessä raastuwanoikeuden istunnossa oli sanotusta warkaudesta syytettynä työm. Fredrik Hakasaari Yliwieskasta ja tuomittiin hän näpistyksestä 40 mkn sakkoon, tiirikkain kantamisesta sellaisiakin oli hänen taskustaan löytynyt 30 mk sakkoon ja wäärän nimen ilmoittamisesta myös 30 mk sakkoon eli yhteensä 100 mk sakkoon. Olisi sillä rahalla ja rehellisellä tawalla saanut koko usean lakin. (v ,48 ) 1 Nautittuaan väkijuomia 2 Varattu

3 RIKOS EI KANNATA Raahen Sanomat Pari warkautta on poliisille ilmoitettu tehdyn täällä tällä wiikolla wietetyillä toripäiwillä. Eräs oulaistelainen isäntä ilmoitti häneltä wiedyn hewoswaljaat ja eräs toinen ilmoitti joutuneensa taskuwarkaan tarkastettawaksi, jolloin häneltä oli wiety taskusta markkaa sisältäwä rahakukkaro. Jälkimmäiseen warkauteen epäilyksenalaisena oli poliisi pidättänyt erään henkilön, mutta selkoa tästä enemmän kuin hewoswaljaitten warkaastakaan ei wielä ole. Raahen Sanomat Markkinoilla tapahtunut hewoswaljaiden warkaus. Kuten olemme kertoneet, tapahtui täällä wiime wiikolla wietetyillä markkinoilla eli toripäiwillä m.m. hewoswaljaiden warkaus, jolloin Wariksen talon liiteristä warastettiin Robert Junnilalta, kotoisin Oulaisista, täydelliset hewoswaljaat arwoltaan 50 markkaa. Poliisilaitoksen taholta ilmoitettiin asiasta myöskin Oulun etsiwälle poliisille ja nyt onkin mainitut waljaat Oulussa löytyneet parilta oululaiselta markkinamieheltä, jotka owat sanoneet ostaneensa ne täältä eräältä tuntemattomalta mieheltä. Tutkintoa asiasta jatketaan. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkaudesta syytetty. Kuten olemme kertoneet warastettiin täällä t.k. alussa wietetyillä markkinoilla ent. Hintsan talon lukitsemattomasta liiteristä talolliselle Robert Junnille, Oulaisista, kuuluwat hewoswaljaat, arwoltaan 50 mk. Syyllisinä tähän warkauteen pidätettiin Oulussa työmiehet Kalle Jalmari Manninen ja Kalle Kustaa Pekkala molemmat Oulun kaupungista. Warastettu waljaat tawattiin Manniselta ja kertoiwat pidätetyt ne ostaneensa kahdelta tuntemattomalta mieheltä 30 markalla. Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa oli juttu mainittuja pidätettyjä wastaan esillä ja waati yleinen syyttäjä kaup. wiskaali Einar J.A.Rosberg heille edeswastuuta ensikertaisesta warkaudesta. Asianomistaja R.Junni waati samoin edeswastuuta, kuluja ja waljaansa takaisin. Wast. Manninen synt kertoi m.m. että he oliwat Pekkalan kanssa tawanneet keskiwiikkona t.k. 2. pnä klo ½ 9 illalla Brahenkadulla kaksi miestä, joilta Manninen oli ostanut waljaat maksaen 30 mk. Mies joka ne myi sanoi olleensa Pyhäjoelta. Samana iltana oliwat wastaajat sitten lähteneet Mannisen ostamalla hewosella Ouluun ja oli Manninen heti Ouluun päästyään panettanut waljaiden selkähihnoihin nastoja, joita ei niissä ennestään ollut, sanoen tämän tehneensä siksi, että Wenäjällä, jonne hän aikoi mennä hän on siellä ollut ennenkin työssä- pidetään koreista waljaista. Kauppaa tehdessä sanoi olleen läsnä erään Greta Myllyojan Oulusta. Wastaaja Pekkala, synt. 1887, kertoi samaten kuin Manninenkin, mutta ei sanonut muistawansa, että Greta Myllyoja oli läsnä. Syyttäjän puolelta kuulusteltiin siiten 5 todistajaa, joista mainittakoon Greta Myllyojan todistus. Hän nim. kertoi, että Mannisen wanhemmat oliwat kehottaneet häntä kertomaan oikeudessa, että todistaja olisi nähnyt wastaajan ostaneen waljaat 30 markalla yhdeltä Pyhäjoelta olewalta mieheltä ja että Manninen oli maksuksi antanut kaksi 10 mkn seteliä ja 10 mkaa hopeaa. Todistajalle oli luwattu

4 tästä todistuksesta 10 mk ja wapaa matka Raaheen. Raahessa ei todistaja sanonut koskaan käyneensä. Wast. Manninen sanoi nyt, että kadulla kulki naisia heidän tehdessä waljaista kauppaa, mutta ei tiennyt oliko Myllyoja siinä. Mannisen awustaja pyysi, että Manninen laskettaisiin wapaallejalalle, jotta hän woisi etsiä henkilöä, jolta osti waljaat ja jonka tuntomerkit hän tietää. Yleinen syyttäjä pyysi lykkäystä lisänäytöksiä warten. Wastaajat pyysiwät päätöstä. Oikeus lykkäsi jutun enemmän käsittelyn ensi maanantaihin ja wastaajat määrättiin säilytettäwäksi Raahen poliisiwankilassa. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkausjuttu oli eilen toisen kerran käsiteltäwänä täkäläisessä raastuwanoikeudessa. Yleinen syyttäjä uudisti mitä ennen on esiintuonut, ilmoittaen kuulusteltawaksi kutsutun oikeuteen wastaaja Mannisen wanhemmat teurastaja J.Mannisen ja waimo Kaisa Mannisen Oulusta. Wastaajat Kalle Manninen ja Kalle Pekkala uudistiwat samoin mitä ennen owat esiintuoneet. Wastaaja Mannista awusti asioitsija J.Raappana Oulusta. Senjälkeen kuulusteltiin wastaaja Mannisen wanhempia walatta ja kertoi J.Manninen m.m. että Greta Myllyoja oli kertonut nähneensä Kalle Mannisen ostawan kysymyksenalaiset waljaat Raahessa markkinoilla. Kertoja oli käskenyt Myllyojan mennä puhumaan asiasta waimolleen kun itse ei joutanut sillä kertaa pitempiin puheisiin. Kielsi kehottaneensa Myllyojaa lähtemään Raaheen, eikä tiennyt mitä warten Myllyoja oli halunnut todistajaksi. Kaisa Manninen kertoi Greta Myllyojan hänelle kertoneen olleensa Raahessa markkinoilla ja näkemässä kun wastaaja Manninen osti waljaat, sanoen olewansa hywä todistaja. Oli sitä ennen kuullut Greta Myllyojan isältä. että tämä oli ollut Gretan kanssa Raahen markkinoilla ja oli isä sanonut, että Greta tietää jotain siihen Kallen asiaan. Kertoja oli sanonut Greta Myllyojalle, että jos olet rehellinen ihminen, niin mene todistamaan ja hanki itsellesi oikeat matkapassit mukaan. Ei ollut kehottanut todistajaa lähtemään eikä luwannut hänelle wapaata matkaa eikä 10 mkn palkkiota. Syyttäjä katsoi selwille käyneen, että wastaajat owat tehneet itsensä syypääksi warkauteen ja waati wast. Manniselle edeswastuuta warkaudesta ja wast. Pekkalalle warkauteen osallisuudesta. Oikeus lykkäsi wielä asian enemmän käsittelyn ensi maanantaina pidettäwään raastuwanoikeuden istuntoon, johon syyttäjän tulee haastaa todistajana kuultawaksi asianajaja K.Salon ja mahdollisesti muitakin henkilöitä, jotka asiasta jotain tietäwät. Wastaajat määrättiin edelleen säilytettäwäksi poliisiwankilassa. Raahen Sanomat

5 Hewoswaljaiden warkausjuttu Wastaajille koetettu jälleen hankkia wääriä todistajia 500-1,000 mkn palkkion lupauksella Täällä t.k. alussa pidetyilla markkinoilla tapahtunut hewoswlaljaiden warkausjuttu Kalle Mannista ja Kalle Pekkalaa wastaan oli eilen jälleen käsiteltäwänä täkäläisessä raastuwanoikeudessa. Yleisen syyttäjän ja wastaajain uudistettua mitä ennen owat esiintuoneet, kuulusteltiin syyttäjän puolelta todistajina seuraawia henkilöitä: Asioitsija K. Salo, Oulusta, kertoi m.m. että wastaaja Mannisen isä oli pyytänyt häntä poikansa asiamieheksi ja oli todistaja luwannut, jos asia on oikea. Waimo Manninen, wast. Mannisen äiti, oli kertonut, että Liisa Myllyoja oli hyvä todistaja. Todistaja oli kysynyt Liisa Myllyojalta oliko hän ollut Raahen markkinoilla ja oli tämä sanonut olleensa ja nähneensä waljaiden kaupan. Efraim Myllyoja, Greta Liisa Myllyojan isä, kielsi kertoneensa waimo Mannisellle olleensa tyttärineen Raahen markkinoilla. Sanoi, ettei ole hywänpäiwän tuttukaan Mannisten kanssa. Ei tiennyt, että tyttärensä oli todistajan Raahessa käynyt ennen kuin tämä oli palattuaan kertonut. Komisario A.Toiwola kertoi kuulleensa konstaapeli J. Humalojalta wastaajain pyytäneen haastaa todistajakseen itsellisnaisen Maria Jatkolan ja kun todistaja epäili asiaa, kutsui hän Jatkolan kuulusteluun. Jatkola oli tällöin puhunut ensin, että t.k. 2 pnä oli ollut työmies Lahtisen asunnossa klo 5 i.p. ja tawannut siellä wastaajat. Hän poistui sieltä ja meni takaisin wähän yli klo 7 illalla, jolloin lähti Lahtiskan pyynnöstä kahwileiwän ostoon, Kajanderin puotiin ja näki mennessään mainitun puodin luona 3 miestä sekä wastaajat tekewän waljaiden kauppaa. palattuaan tekiwät wielä kauppaa, mutta samssa wastaaja ostiwat waljaat ja lähtiwät kulkemaan hänen jälkeensä, jolloin wast. Pekkala kantoi waljaita. Kun todistaja kysyi kuka oli Jatkolan pyytänyt näin puhumaan sanoi J. warmasti kaikki näin nähneensä. Kun tod. sitten huomautti mikä rangaistus seuraa wäärästä walasta, muutti Jatkola puheensa ja kertoi, että kun hän wiime wiikolla eräänä päiwänä meni Lahtiselle niin oli waimo Lahtinen näyttänyt erästä lappua, jonka sanoi saaneensa wast. Manniselta wiedessään hänelle kahwia ja oli Lahtiska lukenut lapusta, että Manninen pyysi hommaamaan jonkun hyvän ihmisen todistamaan, luwaten maksaa 500, jopa 1000:kin markkaa. Waimo Lahtinen oli pyytänyt Jatkolaa todistajaksi ja oli J. luwannutkin, saaden tällöin Lahtiskalta Mannisen kultasormuksen ensi palkkioksi. Lahtiska oli käskenyt Jatkolan puhua siten kuin todistaja alussa selitti. Wast. Manninen, jonka awustajana esiintyi kanttori W. Roinewirta, kielsi pyytäneensä Lahtiskaa hankkimaan todistajaa. Sanoi wiime wiikolla pudottaneensa sormuksensa joko putkaan tai ulos ulkohuoneessa käydessään. Poliisikonstaapeli J.Humaloja, joka oli ollut läsnä komisario Toiwolan tod. Jatkolan kanssa toimittamassa tutkinnossa, kertoi samoin kuin komisario Toiwola. Itsellisnainen Maria Jatkola kertoi wiime wiikolla keskiwiikkona tai torstaina menneensä Lahtiskan luo ja oli L. silloin lukenut paperista, että Manninen on pyytänyt hankkimaan todistajaa, luwaten mkkaa. L. oli pyytänyt todistajaa todistamaan ja oli tod. lupautunut. Samalla oli Lahtiska antanut todistajalle sormuksen, jonka sanoi saaneensa Manniselta ja oli L. wielä sanonut, ettei todistajaa walalle panna ja jos pannaankin, ei se merkitse mitään. Oliwat yhdessä tuumineet, miten pitää selittää. Todistaja sanoi olewan totta, että hän oli nähnyt wastaajat Lahtisella, wieläpä ollut heidän ja Lahtiskan kanssa yhdessä kaupungillakin markkina-aikana. Oli myös nähnyt wast. Mannisen

6 t.k. 2 pnä klo 9 aikaan illalla sen talon tallissa, missä Lahtiset asuwat ja wast. Pekkala oli pihalla kopistellut rekeä. Keksittyä oli sensijaan kokonaan se, että tod. oli klo 8 jälkeen mennyt nisunostoon ja silloin tawannut wastaajat waljaiden kauppaa tekemässä, j.n.e., kuten oli komisario Toiwolalle ensin kertonut. Sormuksen, jonka yleinen syyttäjä jätti oikeudelle, sanoi tod. samaksi, minkä oli Lahtiskalta ensi palkkiona saanut. Wast. Manninen kysyttäessä ei sanonut tietäwänsä onko sormus hänen. Sanoi waimo-wainajansa nimen olleen Brita. Sama nimi oli esillä olleessa sormuksessa. Wastaaja Manninsen puolelta kuulusteltiin seuraawat todistajat: Rwa Hanna Salo oli ollut saapuwilla kun Greta Myllyoja oli ollut miehensä luona. Miehensä kysymykseen oliko Myllyoja ollut Raahessa, oli tämä wastannut myöntäwästi ja sanonut nähneensä waljaiden kaupan. Rouwa Hanna Heikkinen ei tiennyt muuta kuin. että oli Oulun hallissa nähnyt Greta Myllyojan menewän wast. Mannisen äidin kojuun sanoen hänellä olewan asiaa Manniskalle. Maria Jatkola uudelleen kuultuna kertoi wielä, että kirjeestä, jonka Lahtiska oli hänelle lukenut, oli käynyt selwille, että Lahtiska oli wast. Manniselle esittänyt häntä todistajaksi. Yleinen syyttäjä ilmoitti tämän jälkeen ilmaantuneen wielä todistuksia ja pyysi lykkäystä ensi maanantaiksi. Wastaajat pyysiwät päätöstä ja wapautta. Oikeus lykkäsi asian ensi maanantaina pidettäwään raastuwanoikeuden istuntoon ja määräsi wastaajat edelleen säilytettäwäksi poliisiwankilassa. Raahen Sanomat Mitähän wielä ilmeneekään? Hewoswaljaiden warkausjuttua tutkittaessa on käynyt ilmi, että tämän jutun yhteydessä usein mainituksi tullut työmies Lahtisen waimo on jo pitemmän aikaa walmistanut jyskyä, jonkinlaista wäkijuomien korwaamiseksi tarkoitettua ainetta. Kun hän pidätettiin kuulustelua warten sotkeutumisestaan hewoswaljaiden warkaudesta syytettyjen wehkeisiin, tawattiin häneltä pullo tuota walmistamaansa jyskyä. Lahtisen waimo on pidätettynä ja samoin hänen 16 wuotias poikansa ja tultanee heitä wastaan nostamaan juttu. Tämä jo huomiotaherättäneeksi käynyt oikeusjuttu näkyy saattawan päiwänwaloon yhtä ja toista. Mitähän wielä tuoneekaan esiin. Muuten on poliisin hallussa tällä kertaa useampia henkilöitä sekä yllämainittuun juttuun sekaantuneita että muita. Raahen Sanomat Hewoswaljaiden warkausjuttu Syytetyt tuomittu

7 Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa oli jälleen esillä juttu hewoswaljaiden warkaudesta syytettyjä Kalle Mannista ja Kalle Pekkalaa wastaan. Wastaaja Manninen kertoi nyt, että Lahtiska oli hänelle tuonut toissawiikolla tiistaina tai keskiwiikkona kirjelapun ja kynän ja kysynyt tässä kirjeessä, missä wastaaja oli waljaat ostanut, mainiten, että olisi yksi todistaja, joka oli ollut Lahtisen luona wastaajan ollessa siellä. Hän oli wastannut seuraawanan päiwänä, selittäen missä osto oli tapahtunut. Lahtiska oli jälleen kirjoittanut ja wastaaja oli wastannut luwaten maksaa waikka kuinka paljon, jos waan löytyy sellainen henkilö. Sanoi kieltäneensä tämän kirjeenwaihdon wiime kerralla sen takia, että pelkäsi poliisien saawan pauhua. Kielsi edelleen warkauden. Todistajina kuulusteltiin sitten m.m: Työm. waimo Eliina Lahtista, joka kertoi, että Manninen oli hänelle ensin antanut kirjeen, jonka sisällä oli sormus, pyytäen hankkimaan todistajan. Kirjeenwiahtoa oli sitten jatkunut oli Manninen luwannut 500-1,000 mkn palkinnonkin. Wast. Manninen myönsi antaneensa sormuksen kirjeessä ja tunnusti nyt sormuksen omakseen. Yleinen syyttäjä katsoi nyt selwille saatetun, että wastaajat owat syylliset warkauteen, waatien heille siiät edeswastuuta. Lisäksi waati hän Manniselle edeswastuuta siitä, että Manninen on koettanut wietellä Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon. Manninen, jota awusti kanttori M.Roinewirta, sanoi ettei tarkoituksensa ole ollut wietellä ketään wäärän walan tekoon, koska saamistaan kirjeistä käwi selwille, että Jatkola tiesi jotain asiassa. Todistajana kuulusteltu Maria Jatkola kertoi, paitsi mitä jo ennen on kertonut, m.m., että Lahtiska oli useat kerrat pyytänyt häntä todistajaksi. W.k.22 tai 23 pnä oli Lahtiska neuwonut todistajaa menemään kaupungintalon käymälään klo ½10 aikaan illalla sanoen Mannisenkin sinne silloin pyytäwän: Siellä he sitten saisiwat sopia, mitä oli puhuttawa. Tähän ei todistaja ollut suostunut. Lahtiska oli luwannut todistajalle laitta sokerikaljaa, joka menee päähän ja tekee rohkeammaksi puhumaan. Kalja piti nauttia Lahtiskan luona w.k. 28 p:n aamuna ennen oikeuden eteen menoa. Manninen oli kirjoittanut Lahtiskalle, että hän antaa kultakellonsakin sekä pyytänyt Lahtiskaa olemaan todistajan luona, etteiwät poliisit pääse häntä puhuttamaan. Luuli, että sen kiljupullon, joka Lahtiskalta tawattiin w.k. 28 pnä kun hän kuulustelua warten pidätettiin, oli Lahtiska tuonut todistajaa warten. Manninen myönsi kysyneensä Lahtiskalta eikö se todistaja woisi tulla käymälään klo ½10 illalla, että saisi sen kanssa puhua. Lahtiska ei ollut siihen wastannut mitään. Ei teidä käwikö todistaja siellä. Raastuwanoikeus antoi senjälkeen asiassa päätöksensä, katsoen selwille saatetun, että wastaajat owat wiime helmik. 2 pnä warastaneet talokas Junnin omistmat 52 mkn arwoiset waljaat, jotka on takaisin saatu, mutta joista 2 mkn arwoinen kulkunen on poissa sekä että wastaaja Manninen on koettanut yllyttää Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon, harkiten oikeaksi tuomita wastaaja Manninen ensikertaisesta warkaudesta 6 kk. wankeuteen sekä menettämään kansalaisluottamuksensa 3 wuodeksi yli wankeusrangaistusajan ja yllytyksestä wäärän walan tekoon 3 kk. wankeuteen, eli yhdistettynä 8 kk. wankeuteen ja menettämään kansalaisluottamuksensa 3 wuodeksi sekä wastaaja Pekkalan ensikertaisesta warkaudesta 3 kk. wankeuteen ja menettämään

8 kansalaisluottamuksensa 2 wuodeksi yli tämän ajan. Sitä paitsi welwoitettiin wastaajat yhdessä tai se heistä kellä waroja on, korwaamaan asianomistaja Junnin kulut 100 markalla sekä suorittamaan kruunulle etukäteen suoritetut todistajapalkkiot 90 mk. Wastaajat passitettiin Oulun lääninwankilaan Wiettelemisestä wäärän walan tekoon tuomittu. Raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa waati yleinen syyttäjä kaup. wiskaali Einar J.A.Rosberg edeswastuuta wäärän walan tekoon wiettelemisestä työm. waimo Eliina Lahtiselle tästä kaupungista, esiintuoden, että wastaaja oli koettanut wietellä itselliswaimoa Maria Jatkolan todistamaan hewoswaljaiden warkaudesta syytetyn Mannisen hywäksi. Wastaaja Lahtinen kertoi olleensa kirjeenwaihdossa Mannisen kanssa. Ei ollut tarkoittanut, että Jatkola tulisi wäärin puhumaan, mutta kun J. oli kertonut tietäwänsä asiasta, niin wei hänelle Mannisen sormuksen. Todistajina kuultiin muutamia henkilöitä ja kertoi heistäö Maria Jatkola samoja asioita Lahtiskan tarkoituksista mitä jo olemme toisen jutun yhteydessä kertoneet. Kun todistaja oli useat kerrat epäillyt ryhtyä walansa päälle puhumaan waletta, oli Lahtiska waan sanonut, ettei se mitään tee ja luwannut sokerikaljaa, että woi rohkeammin puhua. Tältä todistukselta tahtoi wastaaja, jota awusti kanttori M. Roinewirta, kieltää merkityksen. Syyttäjä humautti, että wastaaja oli w.k. 28 pnä käynyt raatihuoneen etuhuoneessa tapaamassa tod. Jatkolaa, ollen hänelle mukanaan pullo kiljua, mutta ei ollut häntä tawannut kun J. oli toisessa huoneessa. Wastaaja selitti aikoneensa wiedä kiljun weljensä waimolle Warwiin. Oli ilman tarkoitusta poikennut raatihuoneelle ja siellä huomannut rahakukkaronsa jääneen kotiin. Oli menossa sitä hakemaan, waan poliisit pidättiwät hänet kadulla. Raastuwanoikeus antoi senjälkeen asiassa päätöksen katsoen selwille käyneen, että wastaaja oli wietellyt Maria Jatkolaa wäärän walan tekoon ja harkiten oikeaksi tuomita wastaajan tästä rikoksesta 4 kk. wankeuteen. Rikoksen suosimisesta syytti kaup.wiskaali Einar. J.A:Rosberg raastuwanoikeuden eilisessä istunnossa työmiehen poikaa Sulo Lahtista. Syytten mukaan oli Sulo Lahtinen, joka ijältään on 16 wuotias, w.k.28 pnä polttanut kirjeitä, jotka Manninen oli poliisiwankilassa kirjoittanut wastaajan äidille ja jotka kirjeet oliwat todistajankappaleita hewoswaljaiden warkausjutussa. Wastaaja, jota awusti kanttori M. Roinewirta, kertoi yrittäneensä lukea mainituita kirjeitä, jotka oliwat säilössä akkunalaudan wälissä, mutta kun ei saanut niistä oikein selwää, heitti ne hellan pesään tuleen. Asiassa kuultiin kahta todistajaa, jotka kertoiwat, että wastaaja oli alkanut lukea mainituita kirjelappuja ja huomattuaan niissä olewan jotain hewoswaljaiden warkautta koskewaa kiroten heittänyt ne tuleen. Oikeus tuomitsi wastaajan rikoksen suosimisesta 20 mkn sakkoon tai warojen puutteessa wastaawaan 4 päiwän wankeuteen.

Matti Haapaoja oikeuden edessä.

Matti Haapaoja oikeuden edessä. 1 Turun Lehti N:o 3. 8.1.1895 Matti Haapaoja oikeuden edessä. Kuten lukija muistanee, teki Kakolan rangaistuslaitoksessa elinkautista wankeutta kärsiwä kuuluisa pahantekijä Matti Haapaoja wiime lokak.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890

Haapojan juttu. Päivälehti N:o 251 29.10.1890 1 Päivälehti N:o 251 29.10.1890 Haapojan juttu. Haapojan juttu oli tänään toisen kerran esillä. Kadut raastuwan edustalla oliwat täynnä utelijaita katsojia. Sisään ei kuitenkaan ketään laskettu. Kaikki

Lisätiedot

Pohjalainen Amerikan suomalaiset. Ulkomaille mennessä toinen nimi tar- peen. Pohjalainen Pohjalaisia kaatunut ja haawoittunut Trans- waalin sodassa.

Pohjalainen Amerikan suomalaiset. Ulkomaille mennessä toinen nimi tar- peen. Pohjalainen Pohjalaisia kaatunut ja haawoittunut Trans- waalin sodassa. 1 N:o 104 3.9.1896 Amerikan suomalaiset. Jurwasta kotoisin olewa Herman Hill (hänen oikeata suomalaista nimeä ei tiedetä) on Cape Annin kiwimurtimossa pahoin murskannut päänsä, niin että hänet wietiin

Lisätiedot

Suomalaisten elämästä Siperiassa.

Suomalaisten elämästä Siperiassa. 1 Aamulehti N:o 29. 9.3.1886 Suomalaisten elämästä Siperiassa. Suomalaisten pappi Siperiassa, pastori J. Granö on lähettänyt Finland lehteen seuraawan kirjoituksen, jonka sisällön teemme tässä suoma taitawille

Lisätiedot

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \

Rakkauden. Lakikirja. Claes Joh. Ljungström. Kirjoitti. (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 > \ \ / j Rakkauden Lakikirja. Kirjoitti > \ \ s Claes Joh. Ljungström (S n o m e n n o s). T»mpci'ccl!n, Kmil $agel6crg'in j.i Kuiuv. tlr]ayainosfa, 1876 Rakkauden Lakikirja. Naimis.Kaari. Jos poika ja tyttö

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Matti Haapoja kotiseudullaan.

Matti Haapoja kotiseudullaan. 1 N:o 243 20.10.1890 Matti Haapoja kotiseudullaan. Niinkuin sanomalehdissä on mainittu Syntyi Matti Haapoja Ylistaron pitäjässä. W. 1846 hän ensi kerran näki päiwän walon mainitun pitäjän Kainaston kylässä.

Lisätiedot

Siirtolaisuudesta Amerikkaan.

Siirtolaisuudesta Amerikkaan. 1 Uusi Suometar N:o 213 B 14.9.1890 Siirtolaisuudesta Amerikkaan. I. Rikkaasen Amerikaan! Tämä on jo wuosikausi ollut tuhansien suomalaistenkin tunnussanana. Amerikaan pyrkii köyhä isoperheinen työmies

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Ulkomaalta. Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa

Ulkomaalta. Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa 1 Kansan Lehti N:o 17 30.4.1870 Ulkomaalta. Siperiassa löyty Helsingin kaupunnin kaima 12 penikulman päässä Omsk-kaupunnista. Siinä uudis-asunnossa asui w:na 1864 Suomalaisia, Wirolaisia ja Lettiläisiä

Lisätiedot

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta

Siirtolaisuus. SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892. Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta 1 SATAKUNTA N:o 103 30.8.1892 Siirtolaisuus Oulun läänin kuvernööri näkyy waatineen ruununvoudeilta ja kunnallislautakunnilta lausuntoja siirtolaisuusasiasta. Kaisu on ollut tilaisuudessa saamaan Haapajärven

Lisätiedot

Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880

Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880 1 Lisälehti Suomalaisen Wirallisen Lehden N:oon 20 17.2.1880 Tietoja Amerikan Suomalaisista siirtokunnista. Cokato, ensimmäinen suomalainen siirtokunta Amerikassa, on Wright countissa, Minnesotan waltiossa,

Lisätiedot

Säännöt. Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890

Säännöt. Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890 Säännöt Lahden kauppalan eläinsuojelus yhdistykselle. Tampereella, Kirjapaino Suomi 1890 Hämeenlinnan läänin Kuwernöörin päätös, jonka kautta lupa myönnetään Lahden kauppalan eläinsuojelus-yhdistyksen

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa.

Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa. 1 Tapio No 24 10.6.1876 Työmiehen yhteiskunnallinen tila Amerikassa. Itään palautunut pieneltä matkalta Lowell iin ja Lawrece niin, tahdon nyt kirjoittaa mitä siellä olen nähnyt. Lowell ja Lawrence, ajattelee

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jumala pitää Joosefista huolen

Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Suomi Kertomus 8/60 www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Joutseneen tarttukaa.

Joutseneen tarttukaa. Joutseneen tarttukaa. Olipa kerran kolme veljestä. Nuorimman nimi oli Jussi. Toiset aina tekivät hänelle kiusaa, hän kun oli heikompi heitä. Kun hän kerran oli metsässä puita pilkkomassa ja valitteli vaivojansa,

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o 8 26.1.1884

Kirje Amerikasta. Waasan lehti N:o 8 26.1.1884 1 Waasan lehti N:o 8 26.1.1884 Kirje Amerikasta. (Sisältö: Uuden wuoden terweisiä. - Haitallisia maitten tuhlaamisia. - Mormonitulwa. - Kolera. - Sikainkolera. - Uusi sähköyhtiö. - Yksinkauppa.) Amerikan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä;

3:ksi eduskunnalle on myönnettäwä täydellinen esitysoikeus sekä perustuslaki- että kirkkolakikysymyksissä; Sosialidemokratisen puolueen waaliohjelma. A. Waltiollisen kansanwallan toteuttaminen. 1. Eduskunnan oikeuksien laajentaminen. a) Lainsäädäntöoikeus Eduskunnan lainsäädäntöoikeutta on laajennettawa siihen

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha

Tehtäviä. Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha Saraleena Aarnitaival: Kirjailijan murha JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla,

Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla, 1 Sanomia Turusta N:o 9 1.3.1872 Ilmoituksia. Maasta poismuuttajille! Matkustajain kuljettamista warten hywin sisustetuilla, isoilla, wahwoilla ja joutuisasti kulkewilla Allan-linjan höyryaluksilla toimittaa

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI

DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) DAAVID VOIDELLAAN KUNINKAAKSI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät

Lisätiedot

OURtttVMRU MW. MKvtUMP. Hinta 5. P. Kurwinen. Pikku Hanna. penniä. eli. Toimitti ja kustansi. Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888,

OURtttVMRU MW. MKvtUMP. Hinta 5. P. Kurwinen. Pikku Hanna. penniä. eli. Toimitti ja kustansi. Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888, Pikku Hanna eli OURtttVMRU MW MKvtUMP. Toimitti ja kustansi P. Kurwinen. Hinta 5 penniä. Tllmpcreell», Emil Hllgelleig'in ja Kumpp, kirjllpcmwzsa 1888, Erään isän kääntymys lapsensa tantta. Eräässä kaupungissa

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Aura N:o 23 23.2.1893

Aura N:o 23 23.2.1893 1 Aura N:o 23 23.2.1893 Suomalainen miekkailija Ameriikassa. Ameriikkalaisessa lehdessä Scrancton Times tammikuun 27 p: ltä kirjoitetaan: Tuo jo edeltä käsin päätetty kaksintaistelu miekoilla tapahtui

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala pitää Joosefista huolen

Nettiraamattu lapsille. Jumala pitää Joosefista huolen Nettiraamattu lapsille Jumala pitää Joosefista huolen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

3. Miksi rottaa kutsuttiin Ronkeliksi? 4. Mitä rotta söi maanantaisin? 5. Mitä rotta söi tiistaisin? 6. Mitä rotta söi keskiviikkoisin?

3. Miksi rottaa kutsuttiin Ronkeliksi? 4. Mitä rotta söi maanantaisin? 5. Mitä rotta söi tiistaisin? 6. Mitä rotta söi keskiviikkoisin? Rotta Ronkeli Eräällä rotalla oli kummallinen nimi. Rottaa kutsuttiin Ronkeliksi. Ronkeli oli saanut nimensä ruokatavoistaan. Se halusi syödä vain hedelmiä. Maanantaisin rotta söi banaaneja. Tiistaisin

Lisätiedot

3aS. x. z?. Jywäskylän. Eläinsuojelus-seuran. Säännöt. (d%? ,U)Uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878

3aS. x. z?. Jywäskylän. Eläinsuojelus-seuran. Säännöt. (d%? ,U)Uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878 3aS. x. z?. Jywäskylän Eläinsuojelus-seuran Säännöt. (d%?,u)uiiiol«i«? ii, Weilin ja W»s'in fttjapaiuusfn, 1878 Iywäslyliw Eliiinsuojelus-seman Säännöt s i. Seuran tarkoitus on setä yleensä»vaikuttaa

Lisätiedot

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa.

Seka- Sanomia, Joita on kokoillut. Jak. Juteini. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. Wiipurissa. 18. N:o Seka- Sanomia, Joita on kokoillut Jak. Juteini. Wiipurissa. Cederwalterin Lesken ja Pojan Kirja-painosta, wuonna 1844. lmprjmatur: 6. Ä/lies sanoi toiselle, joka suuresti kehui oppiansa: jos minä

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SUVUN TILALLISET KULKKILA

SUVUN TILALLISET KULKKILA SUVUN TILALLISET KULKKILA Heikki Hermanni Myllylän äidin Greta Liisan äidin Margareetan äiti Anna antintytär on Vähä-Kulkkilan ensimmäisen isännän Antti Simonpojan tytär. Kullkilan tila jaettiin vuonna

Lisätiedot

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909

Kaikuja. Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 1 Suur-Savo N:o 11 29.1.1909 Kaikuja. Sosialistiset ihanneyhteiskunnat eiwät oikein tahdo menestyä meidä poroporwarillisessa isänmaassamme, liekö sitten syy ihanteissa, waiko niiden toteuttajissa. En nyt

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen

Nettiraamattu. lapsille. Ensimmäinen Nettiraamattu lapsille Ensimmäinen pääsiäinen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No 3. 1889. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous No 3. 1889. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus Tätä Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokousta saadaan tilata Sanomalehti-ekspeditöörin luona sekä kaikissa maan postitoimistoissa 3 markalla 40 pennillä. Helsingissä, Keisarillisen Senaatin kirjapainossa,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Pennikuvakirjasto VH.

Pennikuvakirjasto VH. Pennikuvakirjasto VH. Olipa seitsemän kiliä. waroittcli usein pienosiaan Emäkili sudesta, jonka sanottiin samoowan niillä tienoin. Ia Maroillansa oliwatkin tilit, niin ett'ei susi millään mokomin päässyt

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Kirje Leiwonmäeltä. Suomalainen N:ro 40, 7.4.1909, s3

Kirje Leiwonmäeltä. Suomalainen N:ro 40, 7.4.1909, s3 1 N:ro 40, 7.4.1909, s3 Kirje Leiwonmäeltä. Pitäjämme on pieni ja ehkä wähemmin huomattu. Waan eteenpäin täälläkin pyritään aina askelin niin henkisellä kuin aineellisella alalla. Kirkkoherramme on perustanut

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jywäskylän kaupungin. Poliisisäännöt. Jywäskylässä, JywäskyIän kirjapainossa, 188 7.

Jywäskylän kaupungin. Poliisisäännöt. Jywäskylässä, JywäskyIän kirjapainossa, 188 7. Jywäskylän kaupungin Poliisisäännöt. Jywäskylässä, JywäskyIän kirjapainossa, 188 7. Poliisilaitoksen tarkotus. Poliisilaitoksen tarkoitus on ylläpitää yleistä järjes= tystä ja turwallisuutta kaupungissa

Lisätiedot

Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää.

Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää. Papuri.papunet.net Kaverini Eetu hukkasi pyöränavaimensa, kun oli kylässä meillä. Hän huomasi sen vasta illalla, kun oli jo pimeää. Riku, pliis, auta mua etsimään niitä. Muuten mun täytyy kävellä kotiin,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 49/52 MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MARIA MAGDALEENA SAA NÄHDÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Yhä ollaan Jeesuksen tyhjällä haudalla. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2

Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2 1 Waasan lehti N:o 69, 28.8.1889, s2 Amerikasta takaisin. Tähän saakka on alinomaa kuultu kuinka Suomesta, etenkin Pohjanmaalta, suurissa joukoin on matkustettu Amerikan luultuun kultalaan. Mutta nyt näyttää

Lisätiedot

RuVil n. lunmltlamil »MM. l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Wl!Ul-!852, KloutMU

RuVil n. lunmltlamil »MM. l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Wl!Ul-!852, KloutMU RuVil n. lunmltlamil»mm Wl!Ul-!852, KloutMU l2xllmsip. KUBtöNNU!(SM. Sinun pitää lmmioittlllmn isttäs ja iiitiäs. l. Kuningas Fredrik Suuri ja hauen howipoikansa. Preussin kuninkaalla Fredrik Suurella

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi

Tehtäviä. Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi Sisko Istanmäki: Liian paksu perhoseksi JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi

Lisätiedot

Helsingin Sanomat N:o 11 13.10.1904

Helsingin Sanomat N:o 11 13.10.1904 1 N:o 11 13.10.1904 Rakkaudenlait Malkosaarella. Matti Kurikan perustamassa ihanneyhteiskunnassa, Sointulassa, Malkosaarella on kerrottu miesten ja naisten välisissä suhteissakin oltavan vapaalla kannalla.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot