VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VÄKIREHUN JAKOVAUNUJEN RYHMÄKOETUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VÄKIREHUN JAKOVAUNUJEN RYHMÄKOETUS"

Transkriptio

1 V M9 PPA 1 34 VIHTI VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numer 1265 Ryhmä (152) 1.5 Vusi 1989 VÄKIREHUN JAKOVAUNUJEN RYHMÄKOETUS GROUP TEST OF FEED CARRIERS Väkirehun jakvaunu Feed carriers Alfa-Laval Feedman Alfa-Laval Feedmaster Ketuttaja Entrant Oy Alfa-Laval Agri Scandinavia Ab Puusepänkatu 5 81 HELSINKI Hinta Price 5 7 mk yhdelle rehulle 5 35 mk kahdelle rehulle 6 mk alkaen Alfa-Laval Mixmatic II mk Pm AK 4 Merivirta Oy Turuntie SOMERO 6 7 mk ISSN

2 2/1265 KOETUS Väkirehun jakvaunut livat ketuksessa Ryhmäketulcseen kutsuttiin vuden 1988 alussa markkinilla levia väkirehun jakvaunuja. Rehunjaktarkkuutta ja hlvaantumista tutkittiin hra- ja kaurajauhlla, rakeisella rehuseksella 5 mm, tiivisteellä, kivennäisseksella, rukintakaikilla ja litistetyllä 25 % kstealla hralla. Lisäksi mitattiin vaunujen työntämiseen tarvittavat vimat, hienpölypitisuudet vaunujen käyttäjän hengitysvyöhykkeellä ja arvsteltiin vaunujen käyttöminaisuudet. Vaunut mitattiin labratrissa, paitsi Feedmaster, jka li navetassa. Sen vuksi sa Feedmasterin tiedista n valmistajan ilmittamia. Kyseinen vaunu li llut kaksi vutta käytössä. Kestävyyttä ei arvsteltu, mahdlliset käyttöhäiriöt n lueteltu. -\ 4*-1 Kuva 1. Rehuvaunun mittja: T = täyttökrkeus, R = rehun heittpituus pyörästä, Jk = jakeluaukn alareunan krkeus maasta, Je = jakeluaukn etäisyys pyörästä

3 3/1265 TEKNISIÄ TIETOJA Alfa-Laval Feednan Alfa-Laval FeedMaster Alfa-Laval Mixmatic Pm AK-4 Valmistusvusi Valmistusnumer Pituus Leveys Krkeus Jakeluaukn alareunan krkeus cm cm cm maasta cm ) etäisyys pyörästä cm Rehun heittpituus pyörästä Kääntösäde cm cm ) Etupyörien läpimitta cm Takapyörien läpimitta cm Rehusäilön tilavuus l Tiivistesäiliön tilavuus 42 2x(14-95) 1 Pain tyhjänä kg 7 312) Matalin täyttökrkeus cm Käyttövima vaunun työnnössä käsin verkkvirralla käsin käsin rehun jassa II akuilla Siirtruuvin läpimitta cm 1 9 käyttöjännite 24 Akun varauskyky Ah 19 2x Muut mttrit käyttöjännite V 38 sujauslukka teh IP 543) 1x12 3x18 Krkeus säädetään asennettaessa Valmistajan ilmituksen mukaan Pölysujainen ja riskevedenpitävä

4 4/1265 RAKENNE JA TOIMINTA Alfa-Laval Feedman Väkirehuvaunu annstelee rehun tilavuuden mukaan. Vaunussa n erillinen säiliö perusrehulle ja tiivisteelle. Rehusäiliön phjalla n siirtruuvi ja tiivistesäiliön phjalla n syöttöpyörä. Sähköisen näyttölaitteen välityssuhdetta muutetaan rehun minaispainn mukaan. Karkeata säätöä varten n syöttöruuvin päässä ketjupyörä ja hiensäätöä varten n 7 -asentinen käsivipu. Käsivivtm asennt vastaavat rehun tiheyttä,45 -,75 kg/l. Näyttölaitetta varten n 12 V akku. Näyttölaitteen suurin näyttö n 99,9 kg. Näyttölaite näyttää vain jaetun perusrehun määrän. Tiivisteen määrää säädetään 9 -asentisella käsivivulla avattavasta luukusta. Rehu vidaan jakaa vain vaunun ikealle pulelle. Vaunussa n takana kaksi ilmakumipyörää ja edessä yksi kääntyvä ilmakumipyörä. Rehusäiliöt vat muvia ja kiinteä väliseinä n galvanitua teräslevyä. Säiliön sisällä n pyörivä hlvaantumista vähentävä akseli. Vaunun sivulla n säädettävä, syöttökurun reunaan njaava hjausrulla. Syöttöaukn päässä n sulkuläppä. Syöttökrkeutta vidaan säätää nstamalla tai laskemalla rehusäiliötä.

5 5/1265 Alfa-Laval Feedmaster Autmaattinen väkirehun jakvaunu n tarkitettu lähinnä parsinavetihin. Vaunu liikkuu kattn ldinnitettyä kiska pitkin ja jkaiselle eläimelle annettavan rehuannksen suuruus hjelmidaan vaunun tietkneelle.vaunu aimstelee yli,3 kg suuruiset määrät painn mukaan ja sitä pienemmät tilavuuden mukaan. Vaunussa n perusrehun säiliö ja kaksi divistesäiliötä. Säiliöiden keskinäistä tilavuutta vidaan muuttaa. Vaunu n maalattua teräslevyä. Rehusäiliön phjalla leva pitkittäinen klakuljetin pudttaa rehun vaakaan ripustetulle pikittaiselle hihnakuljettimelle. Tiivistesäiliöiden phjalla levat uritetut valssit pudttavat tiivisteet hihnakuljettimelle. Vaa'an enimmäiskurma n 7,5 kg. Vaunu jakaa rehun mlemmille pulille. Vaunussa n klme hammasvaihdemttria rehun jaka varten ja yksi vaunun siirta varten. Vaunua vidaan työntää myös käsin ja jakaa rehu käsin hjaten.

6 6/1265 Tietkneen näppäimillä hjelmidaan seuraavat timinnt: PTS = Parsipaikan numer KO = Lehmän numer TSP = Lehmän turmistimen numer KLV = Rehuannksen päivittäisen lisäyksen tai vähentämisen asetus CLR = Laskimen n: 2 nllaus TID = Timinta-aikjen asetus SUM = Jaetun rehun kknaismäärän muisti ÖVR = Lisätiminnt Ö/M = Päivittäisen rehuannksen lisääntymis- tai vähentymismäärän asetus SLV = Lisääntyvän tai vähenevän rehumäärän lppuarvn asetus TS = Rehun kuiva-ainepitisuuden asetus FDR = Rehusäiliön numer...9 = Numernäppäimillä hjelmidaan esimerkiksi päivittäisen rehuannksen suuruus ynnä muut numerarvt Näillä näppäimillä selataan hjelmaa tai käytetään vaunua käsikäyttöisesti Vaunun vaaka taaraa itsensä jkaisen rukintakerran alussa. Ketuksessa lleeseen vaunuun vitiin hjelmida tarvittaessa kaikille lehmille samansuuruinen rehuannksen lisäys tai vähennys. Vaunu n saatavana myös sellaisena, että yksilöllinen lisäyskin n mahdllista. Tietkneen näyttö ja näppäimistö PLATS fiflfl pzi lee i K) DATA 111_11_ Eläinpaikan ja rehun numern näyttö Rehun määrän näyttö Merldrilamput

7 7/1265 Rehuvaunun käyttötaulu OC ALFA-LAVAL PLATS eee eee 99 9 DATA 8 Tietkneen näyttö ja näppäiraistö Käynnistin käsilcäyttöä varten Liitin piirturille tai maatilatiet kneelle Hätäpysäytin Varmistin (vahingssa tapahtuvaa käynnistymistä vastaan) Valintalcytkin: Ohjelminti Käsikäyttö Autmaattinen

8 8/1265 Alfa-Laval Mixmatic Väkirehuvaunu annstelee rehun painn mukaan. Vaunussa n erillinen säiliö perusrehulle sekä tiivisteelle. Rehu siirretään rehusäiliön phjalla levalla käsikäyttöisellä klakuljettimella käsivivulla kallistettavaan vaaka-astiaan. Tiiviste valutetaan avattavasta luukusta. Vaa'an enimmäisnäyttö n 5 kg. Rehu vidaan jakaa mlemmille sivuille kallistamalla vaaka-astia vasemmalle tai ikealle. Vaunussa n edessä kaksi ilmakumipyörää ja takana yksi kääntyvä ilmakumipyörä. Rehusäiliö n maalattua teräslevyä. Syöttöaukn krkeutta ei vida säätää.

9 9/1265 Pm AK-4 Pm väkirehuvaunu annstelee rehun tilavuuden mukaan. Vaunussa n yksi säiliö. Ajastimesta valitaan haluttu aika, jnka rehusäiliön phjalla leva rehunsiirtruuvi pyörii ja annstelee rehua rukintapaikalle. Ajastimessa n asteikk rakeiselle rehulle, täysrehulle, kaura-hrasekselle sekä tila itse tehtävälle asteiklle. Valmiiden asteikkjen suurin näyttö n kg. Ajastinta ja rehunsiirtruuvin mttria varten n 2 kpl 12 V akkuja. Vaunulla vidaan jakaa rehua vain ikealle pulelle. Vaunussa n takana kaksi ilmakumipyörää ja edessä yksi umpikuminen kääntyvä pyörä. Rehusäiliö n maalattua teräslevyä. Säiliön sisällä n tärytin, jta käytetään jaettaessa hlvaantuvaa rehua. Rehusäiliön päädyssä n saranitu laidansa, jka avaamalla saadaan täyttökrkeutta nin 18 cm matalammaksi. Syöttöaukn päässä n lisäpainlla varustettu sulkuläppä. Syöttökrkeutta vidaan säätää nstamalla tai laskemalla rehusäiliötä.

10 1/1265 MITTAUSTULOKSIA Aimstelutarkkuutta tutkittiin jakamalla vaunulla haluttu määrä rehua ja punnitsemalla rehu. Tuls n taulukssa 1. Vaunun antaman rehumäärän virhe vidaan jakaa kahteen saan: keskiarvn virheeseen ja hajntaan. Keskiarvn virhe vidaan yleensä pienentää tai pistaa kknaan esimerkiksi vaa'an asteilcka säätämällä. Kknaisvirhe saadaan yhdistämällä nämä savirheet. Feedmaster-vaunun perusrehun kuljettimen syöttönpeus li säädetty siten, että se li 182 g/s ja tiivistekuljettimen syöttönpeus li vastaavasti 72 g/s. Jaktarkkuutta mitattaessa vaunulla jaettiin rehua ensimmäiseen parsipaikkaan käynnistämällä vaunu käsin ja pysäyttämällä se ensimmäisen paikan jälkeen. Mixmatic-vaunulla pyrittiin saamaan haluttu rehumäärä nrmaalilla työskentelynpeudella. Feedman vaunussa rakeiselle rehulle käytettiin minaispaina,7, kaurajauhlle ja litistetylle hralle,5 ja hrajauhlle,75. Pm-vaunussa käytettiin valmiita asteiklcja. Rehua tettiin eripituisin ajin ja määrä punnittiin. Vaunun työntämiseen tarvittava vima n ilmitettu taulukssa 2 ja pölypitisuus vaunun käyttäjän hengitysvyöhykkeellä taulukssa 3.

11 11/1265 Ast.virhe Kes kiha jnta kg csi n.:.. U, t r 9 - nn tat K7 I rn, c; tc7 2 ta 'E "6 c. N an <.:. na. e All M 2 ";...." gi tia. cn tkl rtn lil Ni ta i Th mi rn - d A lfa -Laval Mixmatic I Kes ki hajnta Ast.virhe kg art 1.:. CV d. N. Nl. st C 7.1. IN.1 ; 4.I:. mt P 8 d L. r:...; m 1 c; = 4-' t:1 4..E '<ri. A Nl. N C; d. 7 5 in > n...t t3t Ö.1. 7 d c; g C. c7 åt E. - A l fa-laval Feedmaster Ast.virhe Kes kiha jnta kg 7. "å.,_.* E..3 LA.a. t < d irt.. g. c c cr u. i 5 " r c; < c; P...1. IA " c. ; c". ul 4., CO -4. E tu t- d. dc7-3 = 8 tt- 7 > 1 4. "d ; A lfa -Laval Feechan Id () en - cu.: ;) <7 in c;.4.: 4 cr? N1 1.1 d, ci 4 -= 1 d 4 z N g < c.7 <I c; Id C ta >9 ö.c en.c' e st R ', "ci. W3 tt it CO 4., tt- E ö t t irt C 7 md 6. 1 t 4 a '. g <I ' N.. Ci 4.. O O 3.; $ g II : 1 in t=i rz.1 C i. ö j C4. N Ct s c al c - 1V -,3 rn N Ci irt - N 17 E c. 2 M n 7' L..5 t ' a ha

12 12/1265 Taulukk 2. Table 2. Kuljettamiseen ja kynnysten ylittämiseen tarvittava vima, N, kun vaunu li täynnä rehua Alfa-Laval Mixmatic Alfa-Laval Feedman Pm AK-4 Tasainen asfaltti nusu mm kynnys etupää takapää mm kynnys etupää takapää Taulukk 3. Table 3. Hienpölyn, hiukkaskk,3-3 um, pitisuus hrajauha jaettaessa. Alfa-Laval Mixmatic Alfa-Laval Feedman POM3 AK-4 Hienpölypitisuus mg/m 3,4,12,12

13 13/1265 ARVOSTELU KÄYTTÖOMINAISUUDET Yleistä Rukintalaitteissa saattaa hlvaantua kevyt kuituinen aine kuten kaurajauh, tai hienjakinen aine kuten rukintakallcki tai liimamaisia ainesia kuten maitjauhetta sisältävä jauhemainen tiiviste. Litistetyt, ruheiset tai rakeiset rehut eivät hlvaannu niin helpsti kuin jauhmaiset. Tilavuuteen perustuvassa annstelussa hlvaantuminen hunntaa rehunjan tarkkuutta. Painn perustuvassa annstelussa vaunun käyttäjä humaa hlvaantumisen helpsti. Painn perustuva menetelmä antaa eläimelle lähempänä ikeaa levan annksen kuin tilavuuteen perustuva menetelmä rehun llessa lajitttmutta tai laadultaan vaihtelevaa. Eläimille annettavan rehuatmksen suuruutta määrättäessä myös rehun vesipitisuus n tettava humin. Jaktarkkuuden arvsteluasteilck li seuraava: kknaisvirhe -8 % = hyvä, 9-19 % = tyydyttävä ja yli 2 % = hun. Alfa-Laval Feedman Vaunussa levan rehusäiliön krkeutta vidaan säätää, jllin myöskin rehunsyöttöaukn krkeus muuttuu. Vaunu sveltuu käytettäväksi jpa 42 cm krkeiden rukintakurujen yhteydessä. Vaunun antaman rehumäärän keskiarvn virhe säädettiin pienimmilleen valitsemalla spiva ketjupyörä ja rehun minaispainn asetus. Kknaisvirhe li 8-14 % jaetusta rehumäärästä perusrehua 1-6 kg eriä jaettaessa. Perusrehun jaktarkkuus li hyvä. Tiivistepellettiä vitiin syöttää perusrehun päälle % rakeisen (,7 kg/1) perusrehun määrästä ja vastaavasti % jauheisen (,5 kg/1) perusrehun määrästä. Ruheista ainetta vitiin syöttää edellisiä pienempiä määriä, esimerkiksi 5-23 % rakeisen perusrehun määrästä. Tiivisteen syöttövipu li tällöin 59. asennssaan. Vivun llessa 14. asennssaan rehua ei tullut tai sitä tuli epätasaisesti. Hajntavirhe li 17-8 % tiivistettä,2-,5 kg eriä jaettaessa. Tiivisteen jaktarkkuus li tyydyttävä. Vaunun kääntösäde n pieni. Kulkusuuntaa muutettaessa kääntyvä pyörä jää helpsti pikittain, jllin vaunu vi kaatua vaunun llessa täynnä rehua. Syöttöaukn llessa säädettynä krkeimpaan asentnsa vaunun painpiste nusee niin ylös, että vaunu vi kaatua etupyörän törmätessä esteeseen.

14 14/1265 Rakeinen rehu, hrajauh sekä 25 % kstea litistetty hra eivät hlvaantuneet. Kaurajauh ja ruldntakalkki hlvaantuivat. Tiivistesäiliössä kivennäisrehu ei hlvaantunut, mutta kivennäisaineita ei vida annstella erikseen kska aine valui itsestään annstelulaitteen hi. Jauhemainen tiiviste hlvaantui tiivistesäiliössä. Tiivistesäiliöstä vitiin jakaa hrajauhja, ruheista sekä rakeista rehua. Sulkuläppä ei täysin estänyt rehun tippumista lattialle vaunua siirrettäessä. Vaunu spii parhaiten litistetyn, ruheisen tai rakeisen rehun jakn. Käyttöhje li tyydyttävä. Alfa-Laval Feedmaster Vaunu asennetaan kattkiskn varaan, jllin rehunsyöttöaukn krkeutta maasta vidaan muuttaa, mikäli navetta n riittävän krkea. Mittauksessa lleen navetan krkeus li 27 cm ja ruldntapöytä li 235 cm leveä. Krkeus saisi lla edellämainittua suurempi,kska vaunun kannattimia li juduttu lyhentämään ja vaunun alle ei jäänyt susiteltua 3 cm vähimmäistilaa. Vaunulla jaettiin kyseisessä navetassa litistettyä kauraa, ruheista hraa ja tiivstepellettiä neljä kertaa vurkaudessa. Vaunu käynnistettiin käsin, jnka jälkeen se jaki rehun itsetimivasti. Rehunjakkerralla kului aikaa nin puli minuuttia parsipaikkaa khden. Kaura ja hra täytettiin vaunuun ruuvikuljettimilla siilsta, divistepelletit täytettiin käsin sanglla siilsta. Vaunun antaman rehumäärän kknaisvirhe li 2-1 % jaetusta rehumäärästä,2-,5 kg eriä jaettaessa ja 3,5-,95 % 1-6 kg eriä jaettaessa vaa'an llessa käyttöhjeen mukaan säädettynä. Jaktarkkuus li pieniä määriä jaettaessa tyydyttävä ja yli,5 kg eriä jaettaessa hyvä. Rehut eivät hlvaantuneet santtavasti tässä vaunussa. Kivennäisaine valui annstelulaitteen läpi, jten sitä ei vida annstella. Perusrehun kuljettimesta vuti hieman jauhmaista rehua lattialle. Vaunu spii parhaiten litistetyn, ruheisen ja rakeisen rehun jakn. Vaunu aiheutti pölypitisuuden pienen nusun rukintapöydällä. Nusu li kuitenkin pienempi kuin esimerkiksi kuivaa krsirehua jaettaessa. Harjaantumatn henkilö pystyi hjelmimaan vaunun tietknetta suhteellisen helpsti. Uudet tiedt näppäiltiin entisten päälle. Kne ilmittaa mahdllisen hjelmintivirheen tai käyttöhäiriön vilkkuvalla numerlla, jka vidaan tulkita käyttöhjeen avulla. Käyttöhje li tyydyttävä, mutta vain rutsinkielinen. Ostajan pitäisi tietknetta hankkiessaan tehdä luettel halutuista timinnista, ja kirjata ne tilausspimukseen, jtta myyjä saisi timittaa kneeseen ikeanlaisen hjelman.

15 15/1265 Vaunun tietkneeseen li kahden vuden aikana tullut yksi häiriö. Vaunu n llut ketulcsessa Rutsissa; Statens Maskinprvningar, Meddelande 328 vudelta Valmistajan ilmituksen mukaan: Sumenkielinen käyttöhje n tulssa Alfa-Laval Mixmatic Vaunun syöttöaukn alareuna n 18 cm krkeudella maasta, jten vaunua vidaan käyttää vain sellaisessa eläisujassa, jssa rukintakuru n tätä matalampi. Rehua vidaan jakaa mlemmille sivuille. Vaa'an asteikn jakväli li 2 g. Vaunun antaman rehumäärän keskiarvn virhe li aina samansuuntainen, jten se vidaan vaa'an asteiklca säätämällä pienentää. Kknaisvirhe n nin 7 % tiivistesäiliöstä,2-,5 kg eriä jaettaessa ja 5,5-2,4 % perusrehun säiliöstä 1-6 kg eriä jaettaessa, kun vaa'an asteikn virhe säädetään pienimmilleen. Jaktarkkuus n siten hyvä kk alueella. Vaunun täyttö käsin n hankalaa vaunun krkeuden takia. Vaunun suuren kn vuksi kynnysten ylittäminen n raskasta, taulukk 2. Kääntösäde n suurenlainen ja kääntäminen raskasta. Tiiviste vidaan annstella erikseen tai rehun sekaan. Rakeinen rehu, hrajauh, kaurajauh ja 25 % kstea litistetty hra eivät hlvaantuneet. Tlivistesäiliössä ldvennäisrehu ei hlvaantunut. Rulcintakalkld ja jauhmainen tiiviste sen sijaan hlvaantuivat. Jauhmaista rehua jaettaessa rehusäiliöstä vaaka-astiaan sa, vain nin,7 % rehusta valui kuljettimelta vaaka-astian sivusta vaunun alle lattialle. Tätä vaunua käytettäessä jauhmaisesta rehusta levisi ympäristöön pölyä enemmän kuin muista työnnettävistä vaunuista. Vaunu spii siten parhaiten litistetyn, ruheisen ja rakeisen rehun jakn. Käyttöhje li hyvä. Pm AK-4 Vaunussa levan rehusäiliön krkeutta vidaan säätää jllin myöskin rehunsyöttöaukn krkeus maasta muuttuu. Vaunu sveltuu käytettäväksi, js rehukurun krkeus n alle 26 cm. Vaunussa n yksi rehusäiliö. Asteikn virhe li suuri, - 2,5.. 9,4 kg, jten valmiit asteikt eivät sveltuneet ketuksessa lleille rehuille. Kullekin rehulle n tehtävä ma asteikk vaunun mukana levalla hupakynällä. Jaetun rehumäärän keskiarvn virhe saadaan pieneksi, js asteikk tehdään tarkasti.

16 16/1265 Hajntavirhe li %,2-,5 kg eriä jaettaessa ja 5,5-2,1 % 1-6 kg eriä jaettaessa. Jaktarlckuus n 1-6 kg eriä jaettaessa hyvä ja pienempiä eriä jaettaessa tyydyttävä tai hun, riippuen siitä, miten tarkasti itse tehtävä asteikk pystytään tekemään. Annstelu n helppa. Jaettu rehumäärä väheni 9 % alckujen varaustilan alentuessa puleen. Akkujen täysi lataus riittää nin 24 kg rehun jakamiseen. Vaunun suuren kknaispainn vuksi kynnysten ylittäminen n raskasta, taulukk 2. Vaunun kääntösäde n pieni. Kullcusuuntaa vaihdettaesa kääntyvä pyörä kääntyy hyvin. Vaunu pysyy käänteissä tukevasti pystyssä. Rakeinen rehu, hrajauh ja litistetty hra ei hlvaantunut, kaurajauh hlvaantui. Sullculäppä ei täysin estänyt rehun valumista lattialle vaunua siirettäessä. Vaunu spii useimpien rehujen jakn. Käyttöhje li hyvä.

17 , 17/1265 TIIVISTELMÄ i:e. < !... C.5 c. v > 111 Ml P. in 4. M1 en Cg e CO e :? 1 :. t N. 47 A lfa -Laval Mixmatic R " - Zr' cm.1. N? 44. u;* e ere eri 2... A lfa -Laval Feedmaster 41 - (5-. cil u- V. R E - '; ". -'.. in 8.. > en. A lfa -Laval Feedman tv iki- I,- P., Nl 8 c. st I,... CO r 1 ri X >I = : 4.) : (12. : = -I' 5 ;'cii -. 3 O. e -... >, :m 2 ' c se - t_ - en w. se en : : c...c : c : c. A 9,.?,,,..= > -.>..g -.. :CU : 3..le U) 3 -?L:i.> VI 2 5..:Tel' >.'.1:2 CO -. ) : 3 n1 so : C, - C 3 12 I. L. -I. :113 :(13. cu "1'. ta' CO : 4-, >, :RI 9 å CL-1 -. : :.c c : 2 c i 4' - - -c.c.'..' :ci.5 '... 2 ' C C?... C : :CO -. >. C )... : : : 4...V U. - V c. : :. C - _. el 5.:(7 ti; 4å. 5 '; 2-5 > I. 4-,,

18 18/1265 SAMMANFATINING CO <7 2 st 35 CL L ) CI. Irl. in s' c C 3,1, 1,- Nl ' ' f_ - u: CD ift Nl..43 Nl C:3,.. kr3 R. IIN.A,.. 3 _.. -,...8 C.31 1 C - A lfa -Laval Mixmatic -: R csi c,..,1 c 4. -, cm -4. e. c"'.4.. ev in.. 1 1(1 <9 c) 3 in. A l fa-laval Feednaster 6-8ic.. 7. u)?.2 c'' a j" CZ I. 2?..3. Nl 1,1 5 >,:- ' O ' _. : _c 2 - _. 1' -4- ur.:. - - r...,;:, r:..., c..:. r. cm -. 4 C Ba. 5, E E en -' U.(. ' r19,:i I:- -1'. - '. u, 3 X Oe - z 2.2. ilo"' ::!.` = L L th (I) :1 a E «II.. = up LI. 7. L L 3 P '45 'E :5 7g. m L L c tn.' t' R. 5.. ` "2, '5." 8.. = :1) P -..bc. L Irj. 1.8,..3.. _. 1 3 )..3e.... c.e. us c (-ma:.. CO L. > > CO t "2 8 "6) "6) 16: g I- > - 12e' OCI.. > F..8 C 4 CO 4- CO - E... E 'E.2 -,,`.2 4: 8,' 12 ', S' ::: å S :3 t.. :CO CO I- > c < -. 3,.' :47 > c" - ) IV -. s) 3...e. i3 «3 4.. t'u cli

19 I 19/1265 CONCLUSIONS r: C1.....t' m ir, 3 t 4 4 arf. 7 W W C Ml. 1, Pri >' " i e n1 Nl.4 n.7. - b- L ';,. 1/.1.1. n Ö M i. i :1. A lfa -Lava l 1 Mixmat fe -8,7 8 8 mmm 7 2 Q ' M.. N c%1.,...?. e N... " LiN LA in, C> 1.. in. 18 A lfa -Laval Feedbaster.,., = C..43 in=> N VI '.. «. 4). A lfa -Laval Feedman.4". 3 )4.. r- 1. tr, Me 1:...4:._ 3. L.. CM M CM - 3 m. E E Of U.)i M C 1 1.' P,1 D Ö irt Ei ,r 1%1 I 9,., 13 5 c,5 :Cm Eu...sc.t. 9.<1." Cr).. Cr/ 4-.c; :i5 -..., , )... -'4- L 13)M1..Ei c.. muw "..),?,:i?,:i ',7.::... i ) C. 5 CC ('' 'E 7,..,, c.4 -V. N 4' d-.å.. C C -, C > II3 4-, 4., m I- L I- '5: 2 & & U 13 CO u.. " = '- ti3' -; -8 VL 2 X- w = "Ö :4. g ca) I 4.', 't g 3 I- C 4., 4-./-.m 'S C ( cå) «C W C.) Vihti VALTION MAATALOUSTEKNOLOGLAN TUTKIMUSLAITOS

20 SI-yksiköiden ja vanhjen yksiköiden muunttaulukk 1N.=,1 kp 1 kp = 9,81 N 1 kw = 1,36 hv 1 hv =,74 kw 1W =,86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 1 Nm =,1 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 1 MJ =,28 kwh 1 kwh = 3,6 MJ 1 kj =,24 kcal 1 kcal = 19 kj 1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 =,1 MPa 1 Pa =,1 mmh2 1 mmh2 = 9,81 Pa 1 kpa = 7,51 mmhg 1 mmhg =,13 KPa 1 g/k'wh =,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kwh Etuliitteitä mega = M = 1 milli = m =,1 kil = k = 1 mikr = p =,1 Käyttöminaisuudet 1) Bruksegenskaperna 1) The functinal ja kestävyys arvstel- ch hållbarheten bedöms perfrmance and laan seuraavia arvsanja käyttäen: enlig följande skala: durability ratings are: erittäin hyvä - 5 hyvä - 4 tyydyttävä - 3 välttävä - 2 hun - 1 mycket gd - 5 very gd - 5 gd - 4 gd - 4 nöjaktig - 3 satisfactry - 3 försvarlig - 2 fair - 2 dålig - 1 pr - 1 Laitksen ketus- ja tutldmusselstuksia tai erillisiä ketus- ja tutkimustulksia ei saa kaupallisessa tarkituksessa julkaista eikä kirjallisesti tai kuvallisesti esittää ilman laitksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa Vihdin Kirjapain Oy, Vihti

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Vi-AKCn) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1197 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY V/Ii1C:n) PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1203 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY PURISTENESTEPUMPPUJEN RYHMÄKOETUS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY PURISTENESTEPUMPPUJEN RYHMÄKOETUS v Kn) PPA 1 " 03400 VIHTI 90-2246211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUS SELO STUS Numero 1297 TEST REPORT Ryhmä (170)

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PPA 1 34 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1215 TEST REPORT Ryhmä 114 Vusi 1987 ' VALSSINTYLLYJEN

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Käännös SjF:n koetusselostuksesta

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1183 RYHMÄ 21 VUOSI 1986 KRONOS

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN Vt-Ä\McD) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1293 Ryhmä (170)

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT .\4r VAKOLA 03450 OLKKALA 913 46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1026 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VXKC( )J PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1186 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY ZETOR 7711 JA ZETOR 7745 TRAKTORIT

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY ZETOR 7711 JA ZETOR 7745 TRAKTORIT VL KCDJ PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1218 Ryhmä 13 Vuosi

Lisätiedot

Wr/KeziLIA-\ KOETUSSELOSTUS TEST EPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS PEHRSSON - VILJAVAAKA PEHRSSON - GRAIN SCALE NUMERO 1106 RYHMÄ 110

Wr/KeziLIA-\ KOETUSSELOSTUS TEST EPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS PEHRSSON - VILJAVAAKA PEHRSSON - GRAIN SCALE NUMERO 1106 RYHMÄ 110 Wr/KeziLIA-\ 03450 OLKKALA 913 46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST EPORT NUMERO 1106 RYHMÄ 110 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY V/-AIK( PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1200 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1195 RYHMÄ 13 VUOSI 1986 DEUTZ-FAHR

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY \V/-AUCCQ) PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1188 TEST REPORT RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1192 RYHMÄ 13 VUOSI 1986 MB

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Mo) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero Ryhmä (170) Vuosi 1291

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

+-w2 VAKOLA KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS RAKET 451 EV-MOOTTORISAHA RAKET 451 EV-CHAIN SAVV NUMERO 990 RYHMÄ 181

+-w2 VAKOLA KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS RAKET 451 EV-MOOTTORISAHA RAKET 451 EV-CHAIN SAVV NUMERO 990 RYHMÄ 181 +-w2 VAKOLA RUKKILA 00001 HELSINKI 100 90-5633 133 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 990 RYHMÄ

Lisätiedot

ISO VIILEE TILASÄILIÖ

ISO VIILEE TILASÄILIÖ PPA 1 34 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numer 126 Ryhmä 14 Vusi 1988 ISO VIILEE

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY V/A-\ME)) PPA 34 VIHTI 93-462 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 9 RYHMÄ 3 VUOSI 986 ZETOR

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VLACI Ceci) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1202 RYHMÄ 13

Lisätiedot

PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE WESTFALIA TPP 61

PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE WESTFALIA TPP 61 PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1257 Ryhmä 152 Vuosi 1988

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY ,y*s V./Å\KEnJ 03450 0 LKKALA 913-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VL mcd) PPA 1 034 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1172 RYHMÄ 113 VUOSI

Lisätiedot

ABS CORONADA 200 W-KS-SR PURISTENESTEPUNIPPU

ABS CORONADA 200 W-KS-SR PURISTENESTEPUNIPPU PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Käännös LTI:n koetusselostuksesta

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VAKOLA RUKKILA 00001 HELSINKI 100 905633133 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 986 TEST REPORT RYHMÄ 181

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY V7-AKen) PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1190 RYHMÄ 13 VUOSI

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT p 345 OLKKALA 913 46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 189 RYHMÄ 191 VUOSI 1982 ASTIANPESUKONEIDEN

Lisätiedot

Vt PICCEJJ VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS KOETUSSELOSTUS. Vuosi 1987 ISO VIILEE 550 JA 800 II - T1LASÄILIÖT. Numero 1230 Ryhmä 154

Vt PICCEJJ VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS KOETUSSELOSTUS. Vuosi 1987 ISO VIILEE 550 JA 800 II - T1LASÄILIÖT. Numero 1230 Ryhmä 154 Vt PICCEJJ PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1230 Ryhmä 154 Vuosi

Lisätiedot

V KCcil VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS KOETUS SELO STU S. Numero 1235 Ryhmä 181 Vuosi 1987 )111%11 STIHL-RAKET FS 340 - RAIVAUSSAHA

V KCcil VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS KOETUS SELO STU S. Numero 1235 Ryhmä 181 Vuosi 1987 )111%11 STIHL-RAKET FS 340 - RAIVAUSSAHA V KCcil PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUS SELO STU S TEST REPORT Numero 1235 Ryhmä 181

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN PPA 1 34 VIHTI 913-46 211 VALTIO MAATALOUSTEKOLOGIA TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH ISTITUTE OF EGIEERIG I AGRICULTURE AD FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT umer 1255 Ryhmä 181 Vusi 1988 Mttrisaha Chain

Lisätiedot

Kcop VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

Kcop VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Kcop PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS Numero 1268 TEST REPORT Ryhmä (159) 11.5

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY ;dss W/A\EKen 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1050 RYHMÄ 160 VUOSI

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY 5 V MCD PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1205 Ryhmä 113 Vuosi

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VL KELD) PPA 1 34 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1212 RYHMÄ 154 VUOSI

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1185 RYHMÄ 191 VUOSI 1986

Lisätiedot

ISO VIILEE TILASÄILIÖ

ISO VIILEE TILASÄILIÖ PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS Numero 1269 TEST REPORT Ryhmä (154) 10.6 Vuosi

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY \V'PCCe_fi PPA 03400 VIHTI 93-462 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 89 RYHMÄ 3 VUOSI 986

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1004 TEST REPORT RYHMÄ 117

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1004 TEST REPORT RYHMÄ 117 4 r VAIMLA RUKKILA 00001 HELSINKI 100 90-5633133 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1004 TEST REPORT RYHMÄ

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Kco) VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

Kco) VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Kco) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1260 Ryhmä 152 Vuosi

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT vak LA O RUKKILA 00001 HELSINKI 100 90 534 161 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 960 RYHMÄ

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS Numero 1318

KOETUSSELOSTUS Numero 1318 PPA 1 SF-03400 VIHTI FINLAND 190) 224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS Numero 1318 TEST REPORT Ryhmä (130)

Lisätiedot

VILJANKUNURIUUNIEN RYHMÄKOETUS TEHO 75-150 kw

VILJANKUNURIUUNIEN RYHMÄKOETUS TEHO 75-150 kw PPA 1 03400 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1208 Ryhmä 113 Vuosi 1987

Lisätiedot

IKR3J KOETUTTAJA HINTA N. ENTRANT

IKR3J KOETUTTAJA HINTA N. ENTRANT KR3J 345 OLKKALA 913 46 211 VALTON :MAATALOUSKONEDEN -TUTKMUSLATOS STATE RESEARCH NSTTUTE ' OF ENGNEERNG N. AGRCULTURE "AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 114 RYHMÄ 191 VUOS 183 ASTANPESUKONEDEN

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY A 4r '30s V/ABCCEDJ 03450 OLKKALA 913 46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1048 RYHMÄ 160

Lisätiedot

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162

VI-ABCCo: KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS ILMALÄMMITIN - AIRMAT 20 AIR HEATER - AIRMAT 20 NUMERO 1167 RYHMÄ 162 - VI-ABCCo: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1167 RYHMÄ 162

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT -) hs V/Ä \UCCF)J 345 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 191 RYHMÄ 16 VUOSI

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994

RUOKASUOLA- JA RASVAPITOISUUS OULULAISTEN KOULUJEN YM. VASTAAVIEN LAITOSKEITTIÖiDEN LAATIKKORUOASSA 1994 RUOKASUOLA- JA RASVAPTOSUUS OULULASTEN KOULUJEN YM. VASTAAVEN LATOSKETTÖiDEN LAATKKORUOASSA 1994 kaupunki Ympäristövirast Raprtti 2 /1994. - Oulun Oulu 1 RUOKASUOlA- JA RASVAPTOSUUS OULUlASTEN KOULUJEN

Lisätiedot

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland)

PEITTAUSKONE OVAS-KOMBI valmistusvuosi 1974 Seed treater OVAS-KOMBI year of manufacture 1974 (Finland) VAKOLA Ruk kilo al:11 00001 Helsinki 100 122. Helsinki 53 41 61 kojo Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1975 Koetusselostus

Lisätiedot

WEDHOLMS DF 813 AD TILASÄILIÖ

WEDHOLMS DF 813 AD TILASÄILIÖ PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1245 Ryhmä 154 Vuosi 1988 WEDHOLMS

Lisätiedot

JAAKKO - LAJITTELUKONE

JAAKKO - LAJITTELUKONE PPA 03400 VIHTI 93-46 2 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 234 Ryhmä Vuosi 988 JAAKKO - LAJITTELUKONE

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VISKA-PAALINHEITIN VISKA BALE LOADER

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY VISKA-PAALINHEITIN VISKA BALE LOADER KoJ PPA 1 03400 VIHTI 90-2246211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1283 Ryhmä (109) 09.1

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1044 TEST REPORT RYHMÄ 162

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1044 TEST REPORT RYHMÄ 162 vz-a-u< 03450 ()IKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1044 TEST REPORT RYHMÄ 162 VUOSI 1981

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY RO-KA-TILASÄILIÖT

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY RO-KA-TILASÄILIÖT PPA 1 03400 VIHTI 90-224 6211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1289 Ryhmä (154) 10.6 Vuosi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS PATU 6 - METSÄPERÄVAUNU PATU 6 - TIMBER TRAILER. Kesia Oy Kesälahti. Kesia Oy Kesälahti

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS PATU 6 - METSÄPERÄVAUNU PATU 6 - TIMBER TRAILER. Kesia Oy Kesälahti. Kesia Oy Kesälahti M( )) PPA 1 03400 VIHTI 91 3-46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1138 RYHMÄ 21 VUOSI 1984

Lisätiedot

OCCD) VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

OCCD) VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY OCCD) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTIJS Numer 1246 TEST REPORT Ryhmä 210 Vusi

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY Mci) 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1065 RYHMÄ 183 VUOSI 1982 HALKOMESTARI

Lisätiedot

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN &CO Helsinki Rukkila VAK LA Helsinki 43 41 61 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 496 Test report VICON TWIN-SET-LANNOITTEENLEVITIN

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

Research Institute-af. Agricultural Engirieering. SALAMA-AKKU malli 6E405

Research Institute-af. Agricultural Engirieering. SALAMA-AKKU malli 6E405 VA KOL 40) Helsinki Rukkila 92 Helsinki 43 41 61 7s,k, Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON EI DE N TUTKIMUSLAITOS 'Finnish Research Institute-af. Agricultural Engirieering 1962 Koetusselostus 421 SALAMA-AKKU

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY vz-uic(n: PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1131 RYHMÄ 52 VUOSI

Lisätiedot

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAK 0 LA 401 Helsinki Rukkila '12 Helsinki 43 41 61 11.111 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1964 Koetusselostus 531 T est report

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

V/A-\MED9 KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS RAKET RS 45 - RAIVAUSSAHA RAKET RS 45 - BRUSH SAW NUMERO 1137 RYHMÄ 181

V/A-\MED9 KOETUSSELOSTUS TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS RAKET RS 45 - RAIVAUSSAHA RAKET RS 45 - BRUSH SAW NUMERO 1137 RYHMÄ 181 V/A-\MED9 PPA 1 03400 VIHTI 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1137 RYHMÄ 181 VUOSI

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1047 TEST REPORT RYHMÄ 210

KOETUSSELOSTUS NUMERO 1047 TEST REPORT RYHMÄ 210 03450 OLKKALA 913 46 211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1047 TEST REPORT RYHMÄ 210 VUOSI 1981 TRIONAL-ILMANVAIHTOLAITE

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT 03450 OLKKALA 913 46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1038 RYHMÄ 53 VUOSI 1981 ESA SV

Lisätiedot

PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE POMO

PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE POMO wz-aucco) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1219 Ryhmä 152 Vuosi

Lisätiedot

Valaisimet on varustettu kytkentärimalla, jossa vedonpoistin ja maadotus. Päättyvä asennus. Koodi: CT-3107 GU10 SAT CT-3107 GU10 WHT.

Valaisimet on varustettu kytkentärimalla, jossa vedonpoistin ja maadotus. Päättyvä asennus. Koodi: CT-3107 GU10 SAT CT-3107 GU10 WHT. METALLISET SUUNNATTAVAT 3 V,~ ALASVALOT Valaisimet n varustettu kytkentärimalla, jssa vednpistin ja maadtus. Päättyvä asennus. CT-317 GU1 Ø75 CT-317 GU1 n valurunkinen suunnattava alasval valkisena ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Vi/AT\MCI) 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1036 RYHMÄ 152 VUOSI

Lisätiedot

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT

KOETUSSELOSTUS TEST REPORT 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT NUMERO 1043 RYHMÄ 162 VUOSI 1981 KOETUTTAJA

Lisätiedot

\\TA-\[KE KOETUSSELOSTUS NUMERO 1037 TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

\\TA-\[KE KOETUSSELOSTUS NUMERO 1037 TEST REPORT VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS \\TA-\[KE 03450 OLKKALA 913-46211 VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS FINNISH RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS NUMERO 1037 TEST REPORT RYHMÄ 53 VUOSI 1981

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report

VA K 0 LA. 1969 Koetusselostus 741 Test report VA K 0 LA Rukkila ACV Helsinki 10 12;Z Helsinki 43 41 61 Pitäjizinmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1969 Koetusselostus

Lisätiedot

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE SENIOR COMBITRONIC 6002

VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS PUTKILYPSYKONEEN JA TILASÄILIÖN PESUKONE SENIOR COMBITRONIC 6002 Vt KED) PPA 1 03400 VIHTI 913-46 211 VALTION MAATALOUSTEKNOLOGIAN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST REPORT Numero 1216 Ryhmä 152 Vuosi

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot