VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY"

Transkriptio

1 ViZEK<C( ); PPA VIHTI VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS STATE RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING IN AGRICULTURE AND FORESTRY KOETUSSELOSTUS TEST EPORT NUMERO 1128 RYHMÄ 191 VUOSI 1984 MIELE G 522 ASTIANPESUKONE MIELE G 522 DISHWASHER KOETUTTAJA: MIELE Oy ENTRANT: Hakaniemenranta Helsinki 53 VALMISTAJA: MANUFACTURER: HINTA Miele & Cie, Saksan Liittotasavalta 4275 mk ISSN

2 KOETUS Miele-astianpesukone kokeiltiin Koetusmenetelmä oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi mitattiin pesu-, huuhtelu- ja kuivausvaiheen lämpötilat. Ääni mitattiin tutkimuslaitoksen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti sijoitettuna ja IEC-mittauskaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoitusta. Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydellä koneen edestä. Koetuksessa mitattiin myös koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset teoreettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän kerran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astianpesukoneen käyttötarvetta. Kestävyyttä ei kokeiltu. TEKNISET TIEDOT Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot ovat valmistajan ilmoittamia. RAKENNE JA TOIMINTA Koneen sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kone voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. Valmistajan suosittelema tulevan veden lämpötilan yläraja on n. 70 C. Vesiliitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen Miele G 520 -konetta koskeva hyväksyntä koneen liittämiseksi vesijohtoverkostoon määräehdoin ilman takaisinvirtauksen varolaitetta mainitaan taulukossa 1. Miele G 522 -koneen rakenne vastaa valmistajan ilmoituksen mukaan G 520 -mallin rakennetta. Erillisellä valitsimella voidaan koneen vedenottoaika pidentää 60 sekunnista 90 sekuntiin, jos vedenpaine vesijohtoverkostossa on pienempi kuin taulukossa 1 mainittu 150 kpa. 2/1128

3 Koneen perusohjelmassa, pesu 65 C, on alkuhuuhtelu, pesu, välihuuhtelu, loppuhuuhtelu ja kuivaus. Erillisellä valitsimella voidaan kone ohjelmoida ottamaan toinen välihuuhtelu. Ohjelmia on 3 ja lämpötila-alueita 2. Mittaustulokset esitetään taulukossa 2. Koneen vedenpehmennin on säädettävissä toimimaan tulevan veden kovuuden mukaan. Valmistaja suosittelee vedenpehmentimen käyttöä, kun veden kovuus ylittää 8 dh. Viimeiseen huuhtel uveteen tulevan huuhtel uai neen määrä on säädettävissä: Koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein lasi esitetään taulukossa 4. Koneen ruokailuvälinekorissa on kahva. ARVOSTELU Vertalluryhmäksi on valittu vuonna 1983 ryhmäkoetuksissa mukana olleet 10 konetta, selostukset 1104 ja Taulukoissa esitetään vertailuryhmän tulosten keskiarvo ja vaihtelurajat. Astian pesukoneen perusohjelman veden- ja sähkönkulutus sekä kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Muista ohjelmista esitetään pesu 55 C sekä pesu 65 C siten, että siihen on valittu lisähuuhtelu. Astian pesukoneen äänimittausten tulokset ja arvostelu esitetään taulukossa 3. Tau lukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa arvosanoja määrättäessä otetaan huomioon desibeli (A) -asteikolla ja desibeli (C) -asteikolla mitattujen lukemien summa. Kun mittaus on tehty vapaasti keittiössä, vertailuryhmänä on ryhmän 1/1983 koneet, selostus Koneen ollessa IEC-mittauskaapissa mittausten aikana, vertailussa on selostusten 1104 ja 1113 koneet. Astianpesukoneen luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman mittaustulokset esitetään taulukossa 4, samoin täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. Voiman tarpeeseen perustuva arvosteluasteikko on esitetty taulukon 4 yhteydessä. Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa on esitetty puhdistumislukuun perustuva pesutuloksen arvosteluasteikko. Vastaava arvosana on merkitty taulukkoop. Kuivumislukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. Vuoden 1984 alussa on siirrytty käyttämään uutta. arvosteluasteikkoa, jossa on viisi arvosanaa aikaisemmin kuuden sijasta. 3/1128

4 1 Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Tämä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkastelu osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henkilön taloudessa keskimäärin markkaa vuodessa. Koneen hankintahintaan on lisättävä asennuskustannukset ellei astianpesukoneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä ole taloudessa valmiina. Veden ja sähkön kustannukset perustuvat taulukossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin ja taulukossa 6 ilmoitettuihin hintoihin. Miele G522 ccs > ccs ci) ccs 7:) «. ot:s c od so a) cg I 0o as cm 2 CO o (0o cr) o (0 c.) o u") (,) c,), o, 6, o r - (0 0),- Ast ianpesukone Valmistaja Korkeus MM Leveys MM Lämnnitysvastuksen teho Liitäntäteho Tarvittava sulake Tarvittava vesijohtoverkoston paine kpa Helsingin kaupungin vesilaitoksen hyväksymislausunto, Miele G 520 numero vuosi 4 /1128

5 'ct3 Perusohjelma - c) c i 1 i I I I I I I I I I - Perusohjelma CO 0 Muut ohjelmat Perusohjelma 1.0 CO lisähuuhtelu - 0 C...) 0 " E Vedenkulutus KYLMÄVESILIITÄNTÄ, 20 C Vedenkulutus a. QC) ct - cl 0- ct' CJ Q(0 CO CO CO N- C) 1.0 (0(0 (0 0) - CO 0 CD - cr.er N CO C1.1 CO CO CO CO - zt,1- N- N (0(O (- CO - :1- CO C CO CO CID N Astianpesukone LÄMMINVESILII T ÄNTÄ, 62 C 5/1128

6 Verta ilu ryhmä, selostukset 1104 ja 1113/ db(a) d8(c) Ast ianpesukone ide n äänen arvostelu: Vaihtelu rajat Keskiarvo Selostus 1104 N 1,-. C.0 (.0 I 1 0 cr CD CID (0 tr) (0 Selostukset ja 1113 (0 (0 1 I N 1 LO CD tr) C) L0(0 r CD N N.11) Lo 2 0 Astianpesukone VAPAASTI KEITTIÖSS Ä: Ään i pesuvaiheen a i kana db( A) db( C) summa db(a) + db(c) Arvostelu h ilja inen hiljainen IEC-MITTAUSKA AP ISSA: Ään i pesuvaiheen aikana db( A) db(c) summa db(a) + db(c) Arvostelu

7 Verta ilu ryhmä, selostukset 1104 ja 11 13/ 1983 I "cts o Tarvittava voima 1 -,<, = CD. -..a. (tl > Kes kia rvo I.,I LO 0 00 r LI) i I i I `O' CID LC) CO I C. CD 0 0 T.1-- N N N 2 0 cp c:, n N, N.. L0 (") 1 LO N C'") Lo N 1 Ast ianpesukone Suurin lautanen 0 mm Korkein las i mm Luukku, tarvittava vo ima avaaminen sulkeminen Yhteensä Astiakorit, tarvittava vo ima alakori, sisään alakori, ulos y läkori, sisään y läkori, ulos Yhteensä 7/1128

8 a>,,- c o, 1-,- as ' ' <I' o T,i Vaihtelu rajat Cs.1 N- ö 1 N.- - d 1- j 5 0> o 6) 0) iii i cr LO Cs.1 C \I CO CO 00 N- öödö 0 r- CO 0) Cr) 0) Jööö iii i LO 'cl" CID LO dödö 15 UI D "c-ri 0 ri) cr) E.c L>: =.,, ca cii > Keskiarvo 1 C9 II) CO 0) CY) 0) 0) (D 0 CO N- CO 00 N ' a) Csl ('1 N OLO ".1" 1 Cs.1 cm c) cr> a>,- -. 6,- 6-6 :ca > >, -C._ C :CU..-' :'-' = a> Taulu kko 5. Pesu- ja kuivumistulokset CO 0 'cr ch Ast ianpesukone Pesty astiamäärä henkilön astiasto vastaava astiamäärä Pesutulokset: Pos liin iastiat Lasit Ruoka ilu välineet Pu hdis tumisluku Arvosana, Kuivumistulokset: Pos liin iast iat Lasit Ruoka ilu vä lin eet Kuivumisluku 8 / 1128

9 Vertailuryhmä, selostukset 1104 ja 111 3/ 1983 I C =....i5._ -C 03 > Keskiarvo T. CO (V) CO C.Si l- I I 0-) CO C \I CO 0 CD 0)0 1-,- 0 Csl iii 2 2 (.9 CO CO N CO 13) LC) Cr f - 1- N N 1.0 CO 0.) CO cr 0) Cr r N cl '; r CN 1- N 0 LO LO (V r-- co CV co CO CN,- Taulukko 6. Ast ioiden konepesun kustannukset mk/vuosi Ast iapesukone I-- W U) D Z f ) Z I.cI Z -C. :ci c -- - D CD U) n rr).-._ > C, :a3 to :0:c -0 cl -.-- :m u):as.y = *,=. c -_- c--0 _c c.-, '-.c c.-- n c 0 n 0 0 o cu 1- t 0 '- :a) 0 ';="' 0CO : 0. 0 = 0 H. '-; >, ce 0_ -_Y -Y a) >- E >..--. o t > a) o = o_.c a) 0.-' s LU -:E. :.:Z :mi.c ->, «- -c m,...c - D 0_111> Y_II I>- Y I I>- 0_11» I I w c 1- u..1 (i) Y D.. E E = II II II Peruskustannukset: Käyttökustannukset: 9/1128

10 TIIVI STELMÄ - SAMMANFATTNING - C ONCLUSIONS c :cå 715:0 >.c,c 2 >., 0 o).c > -- >, "E E E,.. > , iti -C Ta C0) > o ai -o c å) oas o) ct C 0 = 2) E Cj>) 0) 0 C :( ,_, 2 -,- TTs = :r :o.._ or),-.. :o c o) - - _c a) C7) C,- a) o) u, t,,',- ca o) ca -,/- c, = >._,..._ cs).+6):cs r,:,.a-5.,_. o 0., a) c c 0)0.,... 2 = E ta 0 E,-,_,.. cr) : - -.c-o' c" E '.. `ci) r 2 : = -0 CT) 0 a) o.<33 72 E.c)' o c ca c o (0 0)c cts = :0 "-a-.) '6 Y (15 0. c..- 5 :ca C cn 0 o) u) E 2.- o 85 c Ci; Cr _c ",=.. 0 -o 0 E.c. 0> a).- :0,_, Q ) C (N1 C") k) 10/1128

11 Vihti VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 11 / 1128

12 Shyksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 81-yksikkö 81-yksikkö 1N 0,10 kp kp 9,81 1 kw 1.36 hv hv 0,74 kw 1w 0.86 kcal/h kcal. h 1,16 1 Nm 0,10 kpm kpm 9,81 Nm 1 MJ 0,28 kwh kwh 3,60 MJ 1 kj 0,24 kcal kcal 4,19 kj 1 MPa 9,81 kp/cm2 kp, cm2 0,10 MPa 1 Pa 0,10 mm H.0 mm H,0 9,81 Pa 1 kpa 7,51 mm Hg mm Hg 0,13 KPa 1 g/kwh 0,74 g/hvh 9/ hvh 1.36 g/kwh Etuliitteitä mega = M = kilo = k = 1000 milli = m = mikro = 0, VAKOLAn koetusselostuksissa ryhdytään käyttämään uutta arvosteluasteikkoa. kuuden arvosanan sijasta käytetään viittä. Kirjallisten arvosanojen lisäksi käytetaän myös numeroasteikkoa. Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1984

VAK 0 LA. 1954 Koetusselostus 168

VAK 0 LA. 1954 Koetusselostus 168 VAK 0 LA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1954 Koetusselostus 168 Kuva 1 TEIJO-PUIMAKONE malli T T B 500 1) Ilmoittaja

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590

Käyttöoppaasi. BOSCH WOR20151SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3654590 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BOSCH WOR20151SN. Löydät kysymyksiisi vastaukset BOSCH WOR20151SN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014

Kotitonttu-palvelu. Kotitonttu-palvelu Käyttöohje 0.8, 8.1.2014 Kotitonttu-palvelu Mikä on Kotitonttu?... 3 Kokoonpano... 4 Lisälaitteet... 4 Palvelut... 5 Järjestelmävaatimukset... 5 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimenpiteet... 5 Ohjausyksikön ja laitteiden varastointi

Lisätiedot

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO

Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Turengin teräspalvelukeskus VARASTOLUETTELO Sivu 2 Sivu 3 Sisällys Ovakon myyntikanavat...4 Ovako tankomyynti Suomeen...5 Lastuttavuus...6 Halkaisijan valinta...7 Sahaussolusta...8 Sahauspalvelu...9 Nuorrutusteräkset...10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5 OHJE VAL 4 / 14.10.2008 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset 1 Jo h d a n t o 5 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa 5 2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot