SISÄILMASTOSELVITYS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4"

Transkriptio

1 LAUSUNTO TY (15) Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Rakennusmestari Viljo Alapuranen Keskussairaalantie Savonlinna SISÄILMASTOSELVITYS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena olivat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perhepalvelukeskuksen toimitilat osoitteessa Pihlajavedentie 4, Savonlinna. Tarkoituksena oli selvittää konttoritilan sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä arviointikäynnillä (Arviointikäynti, TY ) tehtyjen havaintojen mukaisesti. Tutkimuksen tilasi rakennusmestari Viljo Alapuranen ja sen teki Veli-Matti Pietarinen Työterveyslaitokselta. Lääketieteellisen riskinarvioinnin teki apulaisylilääkäri Helena Vuorinen Työterveyslaitokselta. Selvityksen perusteella tehdään riskinarvio sisäilmanlaadusta ja annettaan suosituksia jatkotoimenpiteistä. 2 Sisäilmastokysely Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perhepalvelukeskuksen henkilökunnalle tehtiin sisäilmastokysely marraskuussa 2008 (TY Ö). Sisäilmastokyselyn tulosten perusteella viikoittain esiintyviä työympäristöhaittoja olivat vetoisuus, liian matala huonelämpötila, tunkkainen ilma, riittämätön ilmanvaihto, homeen tai maakellarin haju, melu, heikko valaistus ja häikäisy. Viikoittain työhön liittyviä terveyshaittoja olivat väsymys sekä käsien ihon kuivuus, kutina ja punoitus. Kyselyyn vastasi 12 henkilöä ja vastausprosentti oli hyvä (80 %). Vastaajista 91 % oli naisia ja tupakoijia ei ollut lainkaan. Kyselystä saatujen tulosten perusteella suositeltiin jatkotoimenpiteitä sisäilman laadun selvittämiseksi. Työterveyslaitos Laserkatu 6, Lappeenranta, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 LAUSUNTO TY (15) 3 Havainnot 3.1 Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros on osaksi maanpinnan alapuolella. Rakennusta ympäröivät maat viettävät paikoittain rakennukseen päin, jolloin sade- ja sulamisvedet rasittavat rakennuksen sokkeli- ja seinärakenteita. Sokkelirakenteen vieressä olevat viherkasviistutukset lisäävät sokkelirakenteeseen kohdistuvaa kosteutta. Ensimmäisen kerroksen seinärakenteessa on valesokkelirakenne, jossa seinärakenteen vaakakoolauspuut ja mineraalivillaeristeet ovat maanvaraista betonirakennetta vasten (kuvat 1 ja 2). Länsi- ja itäsivun seinärakenne on osaksi maanvastainen. Länsi- ja itäsivun sekä eteläpäädyn seinän sisäpintana on kipsilevy, jonka takana on höyrynsulkumuovi ja lämmöneristeenä mineraalivilla (200 mm). Maanvastaisen betonirakenteen sisäpinnassa on bitumisively. Kuva 1. Länsisivun maanvastaisen seinärakenteen valesokkelirakenne. Kuva 2. Itäsivun maanvastaisen seinärakenteen valesokkelirakenne. Pohjoispäädyn maanvastaisen seinän sisäpintana on maalattu tiili, jonka takana tuuletusrako ja lämmöneristeenä mineraalivilla (125 mm) (kuva 3). seinärakenteen alapinnassa oli Styrox-eriste. Kuva 3. Pohjoispäädyn maanvastainen seinä on lämmöneristetty sisältäpäin.

3 LAUSUNTO TY (15) Arviointikäynnillä otetun materiaalinäytteen perusteella Pohjoispäädyn maanvastaisen seinän sisäpuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut. Näytteessä oli pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. sydowii, A. ustus, Aureobasidium, Chaetomium, Eurotium, Streptomyces) ja normaalia enemmän Penicillium-homesientä. Itäsivun rappukäytävän seinärakenne on maanvastainen. Seinärakenteen sisäpintana on kipsilevy, jonka takana on höyrynsulkumuovi ja lämmöneristeenä mineraalivilla (200 mm). Maanvastaisen betonirakenteen sisäpinnassa on bitumisively (kuva 4). Kuva 4. Itäsivun rappukäytävän maanvastainen seinärakenne on lämmöneristetty sisältäpäin. Ensimmäisen kerroksen työhuoneissa ja kokoustilassa on päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt. Käytävän alaslasketun katon yläpuolella on pinnoittamatonta mineraalivillaa äänieristeenä. Työhuoneissa on seinärakenteeseen upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikouruista ja sähkörasioista tuli korvausilmaa. 3.2 Toinen kerros Työhuoneissa on seinärakenteeseen upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikouruista ja sähkörasioista tuli korvausilmaa. Pohjoispäädyn seinärakenteen sokkelirakennetta ei tutkittu. Työhuoneiden katoissa on päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt. Käytävän ja aulatilojen alaslasketun katon yläpuolella on pinnoittamatonta mineraalivillaa äänieristeenä.

4 LAUSUNTO TY (15) 3.3 Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilmakoneita on kolme ja ne on poistettu käytöstä heinäkuussa Poistoilma vaihtuu katolla olevilla huippuimureilla. Tuloilmakoneessa on pelkkä karkeasuodatus. Tuloilmakoneen raitisilmakammion akustiikkamateriaalina on pinnoittamatonta mineraalivillaa (kuva 5). Tuloilmakoneiden ulkoilmasäleiköissä ei ole lumi- ja sadesuojia. Kuva 5. Tuloilmakoneen raitisilmakammion akustiikkamateriaalina on pinnoittamaton mineraalivilla. Ensimmäisen ja toisen kerroksen työhuoneisiin tuli korvausilmaa painovoimaisesti tuloilmakanavista sekä hallitsemattomasti rakenteista, kuten seinärakenteeseen upotettujen kaapelikourujen ja sähkörasioiden kautta. 4 Näytteenottopaikat ja käytetyt menetelmät Näytteenottopaikat ja otetut näytteet on esitetty taulukoissa 1 ja 2 ja pohjakuvaan sijoitettuna liitteessä 1. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteissä 2 ja 3.

5 LAUSUNTO TY (15) Taulukko 2. Materiaalinäytteiden ottopaikat ja otetut näytteet. Näytteenottopaikka Mikrobit krs., huone 205, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta 2. 1.krs., puutyöluokka, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta krs., puutyöluokka, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta krs., puutyöluokka, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta materiaalinäyte mineraalivilla puu mineraalivilla mineraalivilla krs., kahvio, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla krs., kahvio, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta krs., kavio, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta puu krs., neuvotteluhuone, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta krs., rappukäytävä, maanvastainen seinärakenne, lämmöneriste mineraalivilla mineraalivilla mineraalivilla Mikrobimäärityksiä varten materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä.

6 LAUSUNTO TY (15) Taulukko 2. Kuitunäytteiden ottopaikat ja otetut näytteet. Näytteenottopaikka Mineraalivillakuidut Pintanäyte K1. 1. krs., Kahvio 103 kuitunäyte k2. 1. krs., Huone 105 kuitunäyte K3. 1. krs., Huone 108 kuitunäyte K4. 2. krs., Huone 203 kuitunäyte K5. 2. krs., Aula 234 kuitunäyte K6. 2. krs., Huone 231 kuitunäyte K7. 2. krs., Aula 232 kuitunäyte K8. 2. krs., Huone 226 kuitunäyte K9. 2. krs., Huone 220 kuitunäyte K krs., Huone 215 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 203 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 215 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 105 kuitunäyte Mineraalivillakuidut kerättiin pintapölystä geeliteippimenetelmällä ja kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopilla/stereomikroskoopilla. 4.1 Lämpökuvaus Rakennuksen ilmavuotoreittejä, eristepuutteita ja/tai rakenteellisia kylmäsiltoja tutkittiin InfraCAM TM - lämpökameralla otantana rakennuksen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Kuvaus tehtiin rakennuksen sisäpuolelta. Kameramalli soveltuu karkeatasoiseen paikantamiseen. Sen mittausalue on lämpötilaalueella -10 C C. Tieto tallennetaan jpeg-tiedostomuotoisena värikuvana, jossa lämpötilaerot esitetään väripaletin avulla. Esitetyt lämpökuvat ovat esimerkkejä todetuista lämpöteknisistä puutteista tai puutteista, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun tai rakenteen tekniseen toimivuuteen.

7 LAUSUNTO TY (15) 4.2 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Sisäilman lämpötiloja ja suhteellista kosteutta mitattiin Vaisalan HMI41-mittarilla ja käyttäen Vaisalan HMP42-mittapäätä. HMI41 - mittarin aiheuttama enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 0,1 % suhteellista kosteutta mitattaessa ja ± 0,1 C astetta lämpötilaa mitattaessa. HMP42 - mittapään aiheuttama enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 2 %, kun suhteellinen kosteus on alle 90 %. Suhteellisen kosteuden ollessa yli 90 % enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 3 % (Vaisala Oy, 2002). 5 Tavoite- ja ohjearvot 5.1 Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia rajaarvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. 5.2 Teolliset mineraalivillakuidut Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja. Tutkimusten perusteella pinnat tulisi luokitella siivoustiheyden mukaan (Schneider, 2000). Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta terveysongelmia, jos kuitujen lukumäärät säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm 2 ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm 2 (Schneider, 2000). Työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten perusteella ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on normaalista poikkeava, jos kuitujen pitoisuus on yli 10 kuitua/cm 2. Yli 50 kuitua/cm 2 mineraalivillakuitupitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. Ohjearvot eivät ole terveysperusteisia. 5.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvona on 21 C ± 1 C ja kesäkaudella 23 C ± 1 C. Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 C (Rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Sisäilmastoyhdistyksen tavoitearvo sisäilman suhteelliselle kosteudelle on lämmityskaudella % (Sisäilmastoluokitus 2000).

8 LAUSUNTO TY (15) 6 Olosuhteet mittausten aikana Perhepalvelukeskuksessa tehtiin normaalia toimistotyötä. Ulkoilman lämpötila oli klo 11:00 + 3,9 C ja suhteellinen kosteus 95 %. 7 Tulokset 7.1 Mikrobit Yhteenveto materiaalinäytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 3. Tarkemmat analyysivastaukset löytyvät liitteistä 2 ja 3. Taulukko 3. Yhteenveto analyysituloksista, vihreä = ei viitettä vauriosta/, keltainen = heikko viite vauriosta/, oranssi = viite vauriosta/, punainen = vahva viite vauriosta/. Näytteenottopaikka Mikrobit krs., huone 205, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta 2. 1.krs., puutyöluokka, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta krs., puutyöluokka, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta krs., puutyöluokka, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta materiaalinäyte mineraalivilla, viite vauriosta puu, vahva viite vauriosta mineraalivilla, vahva viite vauriosta mineraalivilla, vahva viite vauriosta krs., kahvio, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla, vahva viite vauriosta krs., kahvio, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla, heikko viite vauriosta krs., kavio, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta puu, vahva viite vauriosta krs., neuvotteluhuone, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta krs., rappukäytävä, maanvastainen seinärakenne, lämmöneriste mineraalivilla, viite vauriosta mineraalivilla, viite vauriosta Toisen kerroksen työhuoneen 205 seinärakenteen sähköjohtokourun alapuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut mikrobimäärien ja lajiston perusteella. Näytteessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. restrictus, Geomyces) ja pitoisuudet olivat suuria.

9 LAUSUNTO TY (15) Ensimmäisen kerroksen puutyöluokan seinärakenteen vaakakoolauspuu, valesokkelia vasten oleva mineraalivillaeriste ja seinärakenteen mineraalivillaeriste olivat vaurioituneet. Näytteissä oli useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Aureobasidium, A. versicolor, Chaetomium, Ulocladium, Streptomyces, punaiset hiivat) ja pitoisuudet olivat suuria. Ensimmäisen kerroksen kahvion seinärakenteen vaakakoolauspuu, valesokkelia vasten oleva mineraalivillaeriste ja seinärakenteen mineraalivillaeriste olivat vaurioituneet. Vaakakoolauspuussa ja valesokkelia vasten olevassa mineraalivillaeristeessä oli useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. ochraceus, A. versicolor, Engyodontium, Stretomyces) suurina pitoisuuksina ja normaalia enemmän Penicillium-homesientä. Seinärakenteen mineraalivillaeristeessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. ochraceus, A. restrictus, Chaetomium) pieninä pitoisuuksina. Ensimmäisen kerroksen neuvotteluhuoneen seinärakenteen sähköjohtokourun alapuolinen lämmöneristekerros on vaurioitunut sekä mikrobimäärien että lajiston (A. fumigatus, A. restrictus, Eurotium) perusteella. Toisen kerroksen rappukäytävän maanvastaisen seinän sisäpuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut. Näytteessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. restrictium, A. versicolor) pieninä määrinä.

10 LAUSUNTO TY (15) 7.2 Teolliset mineraalivillakuidut Taulukko 4. Yhteenveto analyysituloksista, vihreä = ei viitettä vauriosta/, keltainen = heikko viite vauriosta/, oranssi = viite vauriosta/, punainen = vahva viite vauriosta/. Näytteenottopaikka Mineraalivillakuidut Pintanäyte K1. 1. krs., Kahvio 103 Vahva viite k2. 1. krs., Huone 105 Vahva viite K3. 1. krs., Huone 108 Vahva viite K4. 2. krs., Huone 203 Vahva viite K5. 2. krs., Aula 234 Vahva viite K6. 2. krs., Huone 231 Vahva viite K7. 2. krs., Aula 232 Vahva viite K8. 2. krs., Huone 226 Vahva viite K9. 2. krs., Huone 220 Vahva viite K krs., Huone 215 Vahva viite K krs., Tuloilmakanava, huone 203 Ei viitettä K krs., Tuloilmakanava, huone 215 Ei viitettä K krs., Tuloilmakanava, huone 105 Ei viitettä Perhepalvelukeskuksen vaakapinnoilta otettujen näytteiden mineraalivillakuitupitoisuus oli suuri. Tuloilmakanavien mineraalivillakuitupitoisuudet eivät olleet normaalista poikkeavia. 7.3 Lämpökuvaus Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän ja lattiarakenteen liittymäkohdissa on vuotokohtia. Lattia- ja seinärakenteiden ilmavuotokohdat ja jäähtymisalueet lisäävät sisäilman kosteuden tiivistymisriskiä seinärakenteen eristekerroksiin. Vuotokohdista tulevan korvausilman mukana voi tulla epäpuhtauksia ja heikentää sisäilman laatua.

11 LAUSUNTO TY (15) Kuva 6. Ensimmäisen kerroksen puutyöluokan seinä- ja lattiarakenteen liittymäkohta. Kuva 7. Lämpökuva kuvan 6 alueelta. Ilmavuotojen aiheuttama jäähtymä rakenteiden yhtymäkohdassa. Ensimmäisen ja toisen kerroksen työhuoneiden seinärakenteessa on upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikourujen kautta tuli korvausilmaa työtilaan. Kaapelikouruista tulevan korvausilman mukana tulevat epäpuhtaudet voivat heikentää sisäilman laatua. Alumiininen kaapelikouru voi aiheuttaa seinärakenteessa jäähtymäalueen, mikä lisää sisäilman kosteuden tiivistymisriskiä seinärakenteen eristekerroksiin. Kuva 8. Ensimmäisen kerroksen neuvotteluhuoneen seinärakenteeseen upotettu alumiininen kaapelikouru. Kuva 9. Lämpökuva kuvan 8 alueelta. Alumiininen kaapelikouru muodostaa jäähtymäalueen seinärakenteeseen. 7.4 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Sisäilman lämpötilojen ja suhteellisen kosteuden mittauspisteet pohjakuvaan sijoitettuna on liitteessä 1. Sisäilman lämpötilan vaihteluväli oli ensimmäisessä kerroksessa 21,7-22,0 C astetta ja suhteellinen kosteus vaihteli välillä %. Toisen kerroksen sisäilman lämpötilan vaihteluväli oli 21,8-23,2 C astetta ja suhteellinen kosteus vaihteli välillä %.

12 LAUSUNTO TY (15) Toisen kerroksen sisäilman lämpötilat olivat paikallisesti yli Rakentamismääräyskokoelma D2:ssa esitettyjen suunnitteluarvojen (Rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Sisäilman suhteellisen kosteuden arvot olivat Sisäilmastoluokitus 2000 tavoitearvon mukaisia (Sisäilmastoluokitus 2000). 8 Johtopäätökset Rakennusta ympäröivä maanpinta viettää paikoin rakennukseen päin, jolloin sade- ja sulamisvedet aiheuttavat kosteusrasituksen sokkeli- ja alapohjarakenteisiin, joista kosteus siirtyy kapillaarisesti seinärakenteisiin vaurioittaen seinärakenteen eristekerrosta. Rakennuksen sokkelin vieressä olevat istutukset lisäävät sokkelirakenteisiin kohdistuvaa kosteutta. Sokkelirakenteessa ei ole vesieristystä maaperän ja sokkelirakenteen välissä. Ensimmäisessä kerroksessa on maanvastaisia seinärakenteita, jotka on lämmöneristetty sisältäpäin. Sokkelirakenteena on valesokkeli, jossa seinärakenteen vaakakoolauspuut ja mineraalivillaeristeet ovat maanvaraista betonirakennetta vasten. Länsi- ja itäsivun sekä pohjoispäädyn maanvastaisten seinärakenteiden lämmöneristekerroksissa ja puurakenteissa oli mikrobivaurioita. Seinärakenteiden sisäpuolisen lämmöneristekerroksen ja puurakenteiden vaurioitumisen on todennäköisesti aiheuttanut maanvastaisesta seinärakenteesta kapillaarisesti tunkeutuva maaperäkosteus sekä seinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvat sade- ja sulamisvedet. Rakennuksen tuloilmakoneet eivät ole käytössä, jolloin rakennuksessa on ainoastaan poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee rakennukseen painovoimaisesti tuloilmakanavien kautta, mutta myös hallitsemattomasti rakenteista, kuten seinärakenteessa olevan kaapelikourun ja sähköpistorasioiden läpivientien kautta. Korvausilmaa tulee myös ensimmäisen kerroksen maanvastaisen seinärakenteen ja valesokkelin kautta, joissa on mikrobivaurioituneita materiaaleja. Vaurioituneista materiaaleista epäpuhtaudet kulkeutuvat ensimmäisen kerroksen seinärakenteen lämmöneristeisiin. Myös toisen kerroksen seinärakenteen lämmöneristeissä oli mikrobivaurioita. Mikrobit ovat todennäköisesti kulkeutuneet ilmavirtausten mukana. Toisen kerroksen pohjoispäädyn sokkelirakennetta ei ole tutkittu. Jos toisen kerroksen pohjoispäädyssä on valesokkelirakenne, on sokkelirakennetta vasten olevat lämmöneristemateriaalit ja puurakenteet voineet vaurioitua maaperäkosteuden sekä seinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvien sade- ja sulamisvesien vaikutuksesta. Sekä ensimmäisen että toisen kerroksen toimistohuoneiden seinärakenteissa oleva alumiininen kaapelikouru voi muodostaa seinärakenteeseen kastepisteen, jolloin sisäilman kosteus voi tiivistyä alumiinipinnalle vaurioittaen seinärakenteita. Sekä ensimmäisen että toisen kerroksen vaakapinnoilla oli runsaasti mineraalivillakuituja. Mineraalivillakuitulähteinä ovat työhuoneiden katoissa olevat

13 LAUSUNTO TY (15) päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt ja tuloilmakoneiden huonokuntoiset ja mineraalivilla-akustiikkamateriaalit. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita. Mineraalivillakuituja voi irrota myös korvausilman mukana seinärakenteen lämmöneristeistä. Nykyisin käytössä oleva ilmanvaihtojärjestelmä lisää rakennuksen alipaineisuutta, jolloin vaurioituneista materiaaleista tuleva korvausilma vaurioittaa rakennuksen seinärakenteita levittämällä epäpuhtauksia ilmavirtausten mukana seinärakenteen lämmöneristekerroksiin ja sisäilmaan. 9 Lääketieteellinen riskinarvio ja suositukset työterveyshuollolle Työpaikalla tehdyissä mittauksissa materiaalinäytteistä löytyi runsaasti kosteusvaurio- ja myös muita mikrobeja. Ilmavirtojen mukana rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat siirtyä sisäilmaan. Työntekijöiden altistuminen mikrobeille on mahdollista. Työntekijöillä on esiintynyt työpaikkaan liittyviä terveysoireilua. Edellä mainittujen seikkojen perusteella riskinarviossa voidaan päätyä vähintäinkin kohtalaiseen riskiin (riskinarviointitaulukko, liite 4). Työpaikalla on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mikrobialtistumisen vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Mikrobien aiheuttamat tavallisimmat terveyshaitat ovat silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytysoireita, myös toistuvia infektioita saattaa esiintyä. Pieni osa altistuneista voi herkistyä mikrobeille ja saada esimerkiksi allergisen nuhan tai astmaoireita. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa ohimeneviä lima- ja sidekalvojen sekä ihon ärsytysoireita, mutta niiden ei tiedetä aiheuttavan pysyviä terveyshaittoja. Myös mineraalikuiduille altistumisen vähentämiseksi on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Työterveyshuollon tulee seurata rakennuksessa työskentelevien henkilöiden terveydentilaa ja oireita. Hengitystieoireileville suositellaan työpaikka-pef-seurannan tekemistä. Oireilevien työntekijöiden sijoittamista toisiin työskentelytiloihin voidaan joutua arvioimaan. Yksilölliset erot eri henkilöiden oireiden määrässä voivat vaihdella paljonkin: aiemmin epäpuhtauksille herkistyneet, allergiset ja astmaatikot voivat oireilla muita herkemmin. 10 Suositukset Suositamme seuraavia jatkotoimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi: Suositamme ilmanvaihtojärjestelmän pikaista uusimista Suomen rakentamismääräyskokoelman D2:n annettujen ohjearvojen vaatimalle tasolle. Ilmanvaihtojärjestelmäksi suositamme koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää, jonka hienosuodattimen suodatinluokkana tulisi olla F7 / EU7 ja karkeasuodattimen luokkana F5 / EU5. Tuloilmamäärän tulisi toimistohuoneessa olla 1,5 l/s/m 2 (Suomen

14 LAUSUNTO TY (15) rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Suositamme tuloilmakoneen ulkoilmasäleikköön sadevesi- ja lumisuojaa, joka estää kosteuden pääsyn ilmanvaihtojärjestelmään. Ensimmäisen kerroksen, toisen kerroksen ja rappukäytävän maanvaraisten seinärakenteiden sisäpuolinen lämmöneristekerros ja siihen liittyvät puurakenteet tulisi poistaa ja maanvastaiset seinärakenteet tulisi vesi - ja lämmöneristää maanvastaisen betonirakenteen ulkopuolelta. Maanvaraista betonirakennetta ja valesokkelirakennetta vasten olevat puurakenteet ja lämmöneristeet tulisi korvata kiviaineisilla materiaaleilla. Seinärakenteen vaurioitunut eristekerros tulisi korvata puhtailla materiaaleilla noin puolen metrin etäisyydellä vauriokohdista. Vaurioituneet seinärakenteen puiset pysty- ja vaakajuoksut tulisi vähintään puhdistaa mekaanisesti vauriokohdista. Suositamme sekä ensimmäisen että toisen kerroksen ulkoseinärakenteeseen upotetun alumiinisen sähköjohtokourun siirtämistä seinärakenteesta. Suositamme toisen kerroksen pohjoispäädyn sokkeli- ja seinärakenteen lämmöneristemateriaalien ja vaakakoolauspuiden mikrobiologisen kunnon tarkempaa tutkimista materiaalinäytteillä. Suositamme rakennusta ympäröivien maa-alueiden muuttamista rakennuksesta poispäin viettäväksi. Lisäksi rakennuksen sokkeliin tulisi asentaa vesieristys. Viherkasviistutukset tulisi poistaa rakennuksen sokkelirakenteen läheisyydestä. Lisäksi vedenpaineelle alttiit rakenteet tulisi varustaa hallittuun vuotoon ja vuotoveden poistamiseen perustavalla järjestelmällä (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2, 1998). Korjausten yhteydessä tulisi selvittää koko rakennusta ympäröivän maan salaojituksen riittävyys ja toimivuus. Suositamme sekä ensimmäisen että toisen kerroksen työhuoneiden päädyistä pinnoittamattomien mineraalivilla-akustiikkalevyn pinnoittamista tai vaihtamista materiaaleihin, joista ei irtoa mineraalivillakuituja. Ilmanvaihtojärjestelmän kanaviston korjausten yhteydessä tulisi alaslaskettujen kattojen mineraalivillaa sisältävät akustiikkamateriaalit korvata materiaaleilla, joista ei irtoa mineraalivillakuituja. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu korttien ja ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja asbestia sisältävien rakenteiden purkamiseen. Kosteusvauriokorjauksissa tulee estää pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin eristämällä korjauskohta. Mikäli korjauskohdan läheisyydessä on ilmanvaihtoventtiileitä, tulee pölyn leviäminen myös niihin estää. Korjaustyöntekijöiden tulee suojautua homepölyltä kokonaamarilla, joka on varustettu hiukkas- (P3) ja kaasusuodattimilla (A2), ja riittävällä suojavaatetuksella (ihoaltistuksen estämiseksi). Korjausten jälkeen korjatut ja korjauksen lähellä olevat tilat tulee huolellisesti siivota, jotta kaikki pinnoille kertynyt homepöly saadaan poistettua liitteessä 5 olevan siivousohjeen mukaisesti.

15 LAUSUNTO TY (15) Irma Welling Aluejohtaja Lappeenrannan aluetoimipiste Veli-Matti Pietarinen Sisäilmastoasiantuntija Bioaerosolit ja sisäilma -tiimi Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus LIITEET 1. Näytteenotto- ja mittauspisteet pohjakuvaan sijoitettuna 2. Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, MS 3. Mineraalivillakuidut, analyysivastaus, Kosteusvaurioiden riskinarviointi, BS Kosteusvauriokorjausten jälkeinen siivousohje VIITTEET Schneider T., Synthetic vitreous Fibres, Indoor Air Quality Handbook, McGraw- Hill, New York Suomen rakennusmääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet, Ympäristöministeriö. Sisäilmastoluokitus Sisäilmayhdistys, julkaisu 5, Espoo Suomen rakentamismääräyskokoelma C2, Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Kosteus, Määräykset ja ohjeet, JAKELU Tilaajan toimesta - työnantajan edustaja/työsuojelupäällikkö - työntekijäin edustaja/työsuojeluvaltuutettu - työterveyshuolto/ lääkäri, terveydenhoitaja

16 LAUSUNTO TY (15) Itä-Savon Sairaanhoitopiiri ky Perhepalvelukeskus Pihlajavedentie 4 Savonlinna 8. Materiaalinäyte 3. Mittauspiste K2. Kuitunäyte LT = 21,7 C K13. Kuitunäyte, RH = 34 % tuloilmakanava K3. Kuitunäyte 1. Mittauspiste LT = 22,0 C RH = 29 % 1. kerros K1. Kuitunäyte 5. Materiaalinäyte 6. Materiaalinäyte 7. Materiaalinäyte 2. Mittauspiste LT = 21,8 C RH = 33 % 2. Materiaalinäyte 3. Materiaalinäyte 4. Materiaalinäyte Materiaalinäyte, arviointikäynti Työterveyslaitos Laserkatu 6, Lappeenranta, puh , faksi , Y-tunnus ,

17 LAUSUNTO TY Itä-Savon Sairaanhoitopiiri ky Perhepalvelukeskus Pihlajavedentie 4 Savonlinna 5. Mittauspiste LT = 22,7 C RH = 32 % K10. Kuitunäyte K12. Kuitunäyte, tuloilmakanava 4. Mittauspiste LT = 22, 8 C RH = 30 % K9. Kuitunäyte 2. kerros K5. Kuitunäyte 6. Mittauspiste LT = 23,0 C RH = 32 % K8. Kuitunäyte 9. Materiaalinäyte 7. Mittauspiste LT = 22,8 C RH = 33 % 1. Materiaalinäyte K4. Kuitunäyte K11. Kuitunäyte, 8. Mittauspiste LT = 21,8 C K6. Kuitunäyte K7. Kuitunäyte tuloilmakanava RH = 35 %

18 LAUSUNTO TY

19 LAUSUNTO TY

20 LAUSUNTO TY

21 LAUSUNTO TY

22 LAUSUNTO TY

23 LAUSUNTO TY

24 LAUSUNTO TY

25 LAUSUNTO TY

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa

Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla

BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla BAT-tutkimus Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemilla Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Tausta Kyseessä on osa laajempaa Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto

Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto LIITTYVÄ LAUSUNTO 9.4.2015 Kaupungintalon käyttöön liittyvä lausunto Ylivieskan kaupungintalo Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA LIITTYVÄ LAUSUNTO 1

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Käräjäkoskentie 18, Riihimäki LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Käräjäkoskentie 18, Riihimäki Kuvauspäivä: 14.11.16 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 2 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT uskohde Käräjäkoskentie 18 Riihimäki Tilaaja uspäivät 14.11.16 uksen Teemu Niiranen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Lapin Ammattikorkeakoulu Viirinkankaan toimipiste Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu

Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu 1 (10) Lauttasaaren ala-aste/pajalahden koulu TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 19.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (10) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kirkonkylän koulu Metsolantie 7 56100 Ruokolahti Kyselyn ajankohta: Marraskuu 2013 Tilaaja: Eija Hämäläinen Lausunto AR17-2013-017814 Työterveyslaitos Lappeenranta

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot