SISÄILMASTOSELVITYS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4"

Transkriptio

1 LAUSUNTO TY (15) Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Rakennusmestari Viljo Alapuranen Keskussairaalantie Savonlinna SISÄILMASTOSELVITYS ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena olivat Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perhepalvelukeskuksen toimitilat osoitteessa Pihlajavedentie 4, Savonlinna. Tarkoituksena oli selvittää konttoritilan sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä arviointikäynnillä (Arviointikäynti, TY ) tehtyjen havaintojen mukaisesti. Tutkimuksen tilasi rakennusmestari Viljo Alapuranen ja sen teki Veli-Matti Pietarinen Työterveyslaitokselta. Lääketieteellisen riskinarvioinnin teki apulaisylilääkäri Helena Vuorinen Työterveyslaitokselta. Selvityksen perusteella tehdään riskinarvio sisäilmanlaadusta ja annettaan suosituksia jatkotoimenpiteistä. 2 Sisäilmastokysely Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perhepalvelukeskuksen henkilökunnalle tehtiin sisäilmastokysely marraskuussa 2008 (TY Ö). Sisäilmastokyselyn tulosten perusteella viikoittain esiintyviä työympäristöhaittoja olivat vetoisuus, liian matala huonelämpötila, tunkkainen ilma, riittämätön ilmanvaihto, homeen tai maakellarin haju, melu, heikko valaistus ja häikäisy. Viikoittain työhön liittyviä terveyshaittoja olivat väsymys sekä käsien ihon kuivuus, kutina ja punoitus. Kyselyyn vastasi 12 henkilöä ja vastausprosentti oli hyvä (80 %). Vastaajista 91 % oli naisia ja tupakoijia ei ollut lainkaan. Kyselystä saatujen tulosten perusteella suositeltiin jatkotoimenpiteitä sisäilman laadun selvittämiseksi. Työterveyslaitos Laserkatu 6, Lappeenranta, puh , faksi , Y-tunnus ,

2 LAUSUNTO TY (15) 3 Havainnot 3.1 Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros on osaksi maanpinnan alapuolella. Rakennusta ympäröivät maat viettävät paikoittain rakennukseen päin, jolloin sade- ja sulamisvedet rasittavat rakennuksen sokkeli- ja seinärakenteita. Sokkelirakenteen vieressä olevat viherkasviistutukset lisäävät sokkelirakenteeseen kohdistuvaa kosteutta. Ensimmäisen kerroksen seinärakenteessa on valesokkelirakenne, jossa seinärakenteen vaakakoolauspuut ja mineraalivillaeristeet ovat maanvaraista betonirakennetta vasten (kuvat 1 ja 2). Länsi- ja itäsivun seinärakenne on osaksi maanvastainen. Länsi- ja itäsivun sekä eteläpäädyn seinän sisäpintana on kipsilevy, jonka takana on höyrynsulkumuovi ja lämmöneristeenä mineraalivilla (200 mm). Maanvastaisen betonirakenteen sisäpinnassa on bitumisively. Kuva 1. Länsisivun maanvastaisen seinärakenteen valesokkelirakenne. Kuva 2. Itäsivun maanvastaisen seinärakenteen valesokkelirakenne. Pohjoispäädyn maanvastaisen seinän sisäpintana on maalattu tiili, jonka takana tuuletusrako ja lämmöneristeenä mineraalivilla (125 mm) (kuva 3). seinärakenteen alapinnassa oli Styrox-eriste. Kuva 3. Pohjoispäädyn maanvastainen seinä on lämmöneristetty sisältäpäin.

3 LAUSUNTO TY (15) Arviointikäynnillä otetun materiaalinäytteen perusteella Pohjoispäädyn maanvastaisen seinän sisäpuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut. Näytteessä oli pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. sydowii, A. ustus, Aureobasidium, Chaetomium, Eurotium, Streptomyces) ja normaalia enemmän Penicillium-homesientä. Itäsivun rappukäytävän seinärakenne on maanvastainen. Seinärakenteen sisäpintana on kipsilevy, jonka takana on höyrynsulkumuovi ja lämmöneristeenä mineraalivilla (200 mm). Maanvastaisen betonirakenteen sisäpinnassa on bitumisively (kuva 4). Kuva 4. Itäsivun rappukäytävän maanvastainen seinärakenne on lämmöneristetty sisältäpäin. Ensimmäisen kerroksen työhuoneissa ja kokoustilassa on päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt. Käytävän alaslasketun katon yläpuolella on pinnoittamatonta mineraalivillaa äänieristeenä. Työhuoneissa on seinärakenteeseen upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikouruista ja sähkörasioista tuli korvausilmaa. 3.2 Toinen kerros Työhuoneissa on seinärakenteeseen upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikouruista ja sähkörasioista tuli korvausilmaa. Pohjoispäädyn seinärakenteen sokkelirakennetta ei tutkittu. Työhuoneiden katoissa on päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt. Käytävän ja aulatilojen alaslasketun katon yläpuolella on pinnoittamatonta mineraalivillaa äänieristeenä.

4 LAUSUNTO TY (15) 3.3 Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tuloilmakoneita on kolme ja ne on poistettu käytöstä heinäkuussa Poistoilma vaihtuu katolla olevilla huippuimureilla. Tuloilmakoneessa on pelkkä karkeasuodatus. Tuloilmakoneen raitisilmakammion akustiikkamateriaalina on pinnoittamatonta mineraalivillaa (kuva 5). Tuloilmakoneiden ulkoilmasäleiköissä ei ole lumi- ja sadesuojia. Kuva 5. Tuloilmakoneen raitisilmakammion akustiikkamateriaalina on pinnoittamaton mineraalivilla. Ensimmäisen ja toisen kerroksen työhuoneisiin tuli korvausilmaa painovoimaisesti tuloilmakanavista sekä hallitsemattomasti rakenteista, kuten seinärakenteeseen upotettujen kaapelikourujen ja sähkörasioiden kautta. 4 Näytteenottopaikat ja käytetyt menetelmät Näytteenottopaikat ja otetut näytteet on esitetty taulukoissa 1 ja 2 ja pohjakuvaan sijoitettuna liitteessä 1. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteissä 2 ja 3.

5 LAUSUNTO TY (15) Taulukko 2. Materiaalinäytteiden ottopaikat ja otetut näytteet. Näytteenottopaikka Mikrobit krs., huone 205, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta 2. 1.krs., puutyöluokka, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta krs., puutyöluokka, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta krs., puutyöluokka, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta materiaalinäyte mineraalivilla puu mineraalivilla mineraalivilla krs., kahvio, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla krs., kahvio, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta krs., kavio, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta puu krs., neuvotteluhuone, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta krs., rappukäytävä, maanvastainen seinärakenne, lämmöneriste mineraalivilla mineraalivilla mineraalivilla Mikrobimäärityksiä varten materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä.

6 LAUSUNTO TY (15) Taulukko 2. Kuitunäytteiden ottopaikat ja otetut näytteet. Näytteenottopaikka Mineraalivillakuidut Pintanäyte K1. 1. krs., Kahvio 103 kuitunäyte k2. 1. krs., Huone 105 kuitunäyte K3. 1. krs., Huone 108 kuitunäyte K4. 2. krs., Huone 203 kuitunäyte K5. 2. krs., Aula 234 kuitunäyte K6. 2. krs., Huone 231 kuitunäyte K7. 2. krs., Aula 232 kuitunäyte K8. 2. krs., Huone 226 kuitunäyte K9. 2. krs., Huone 220 kuitunäyte K krs., Huone 215 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 203 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 215 kuitunäyte K krs., Tuloilmakanava, huone 105 kuitunäyte Mineraalivillakuidut kerättiin pintapölystä geeliteippimenetelmällä ja kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopilla/stereomikroskoopilla. 4.1 Lämpökuvaus Rakennuksen ilmavuotoreittejä, eristepuutteita ja/tai rakenteellisia kylmäsiltoja tutkittiin InfraCAM TM - lämpökameralla otantana rakennuksen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa. Kuvaus tehtiin rakennuksen sisäpuolelta. Kameramalli soveltuu karkeatasoiseen paikantamiseen. Sen mittausalue on lämpötilaalueella -10 C C. Tieto tallennetaan jpeg-tiedostomuotoisena värikuvana, jossa lämpötilaerot esitetään väripaletin avulla. Esitetyt lämpökuvat ovat esimerkkejä todetuista lämpöteknisistä puutteista tai puutteista, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun tai rakenteen tekniseen toimivuuteen.

7 LAUSUNTO TY (15) 4.2 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Sisäilman lämpötiloja ja suhteellista kosteutta mitattiin Vaisalan HMI41-mittarilla ja käyttäen Vaisalan HMP42-mittapäätä. HMI41 - mittarin aiheuttama enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 0,1 % suhteellista kosteutta mitattaessa ja ± 0,1 C astetta lämpötilaa mitattaessa. HMP42 - mittapään aiheuttama enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 2 %, kun suhteellinen kosteus on alle 90 %. Suhteellisen kosteuden ollessa yli 90 % enimmäisvirhe + 20 C asteessa on ± 3 % (Vaisala Oy, 2002). 5 Tavoite- ja ohjearvot 5.1 Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia rajaarvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. 5.2 Teolliset mineraalivillakuidut Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja. Tutkimusten perusteella pinnat tulisi luokitella siivoustiheyden mukaan (Schneider, 2000). Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta terveysongelmia, jos kuitujen lukumäärät säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm 2 ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm 2 (Schneider, 2000). Työterveyslaitoksen tekemien tutkimusten perusteella ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on normaalista poikkeava, jos kuitujen pitoisuus on yli 10 kuitua/cm 2. Yli 50 kuitua/cm 2 mineraalivillakuitupitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. Ohjearvot eivät ole terveysperusteisia. 5.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvona on 21 C ± 1 C ja kesäkaudella 23 C ± 1 C. Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 C (Rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Sisäilmastoyhdistyksen tavoitearvo sisäilman suhteelliselle kosteudelle on lämmityskaudella % (Sisäilmastoluokitus 2000).

8 LAUSUNTO TY (15) 6 Olosuhteet mittausten aikana Perhepalvelukeskuksessa tehtiin normaalia toimistotyötä. Ulkoilman lämpötila oli klo 11:00 + 3,9 C ja suhteellinen kosteus 95 %. 7 Tulokset 7.1 Mikrobit Yhteenveto materiaalinäytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 3. Tarkemmat analyysivastaukset löytyvät liitteistä 2 ja 3. Taulukko 3. Yhteenveto analyysituloksista, vihreä = ei viitettä vauriosta/, keltainen = heikko viite vauriosta/, oranssi = viite vauriosta/, punainen = vahva viite vauriosta/. Näytteenottopaikka Mikrobit krs., huone 205, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta 2. 1.krs., puutyöluokka, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta krs., puutyöluokka, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta krs., puutyöluokka, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta materiaalinäyte mineraalivilla, viite vauriosta puu, vahva viite vauriosta mineraalivilla, vahva viite vauriosta mineraalivilla, vahva viite vauriosta krs., kahvio, valesokkeli, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla, vahva viite vauriosta krs., kahvio, seinärakenne, lämmöneriste, ulkopinta mineraalivilla, heikko viite vauriosta krs., kavio, valesokkeli, vaakakoolaus, alapinta puu, vahva viite vauriosta krs., neuvotteluhuone, seinärakenne, lämmöneriste, sähköjohtokourun alapinta krs., rappukäytävä, maanvastainen seinärakenne, lämmöneriste mineraalivilla, viite vauriosta mineraalivilla, viite vauriosta Toisen kerroksen työhuoneen 205 seinärakenteen sähköjohtokourun alapuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut mikrobimäärien ja lajiston perusteella. Näytteessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. restrictus, Geomyces) ja pitoisuudet olivat suuria.

9 LAUSUNTO TY (15) Ensimmäisen kerroksen puutyöluokan seinärakenteen vaakakoolauspuu, valesokkelia vasten oleva mineraalivillaeriste ja seinärakenteen mineraalivillaeriste olivat vaurioituneet. Näytteissä oli useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Aureobasidium, A. versicolor, Chaetomium, Ulocladium, Streptomyces, punaiset hiivat) ja pitoisuudet olivat suuria. Ensimmäisen kerroksen kahvion seinärakenteen vaakakoolauspuu, valesokkelia vasten oleva mineraalivillaeriste ja seinärakenteen mineraalivillaeriste olivat vaurioituneet. Vaakakoolauspuussa ja valesokkelia vasten olevassa mineraalivillaeristeessä oli useita kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. ochraceus, A. versicolor, Engyodontium, Stretomyces) suurina pitoisuuksina ja normaalia enemmän Penicillium-homesientä. Seinärakenteen mineraalivillaeristeessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. ochraceus, A. restrictus, Chaetomium) pieninä pitoisuuksina. Ensimmäisen kerroksen neuvotteluhuoneen seinärakenteen sähköjohtokourun alapuolinen lämmöneristekerros on vaurioitunut sekä mikrobimäärien että lajiston (A. fumigatus, A. restrictus, Eurotium) perusteella. Toisen kerroksen rappukäytävän maanvastaisen seinän sisäpuolinen mineraalivillaeriste on vaurioitunut. Näytteessä oli kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A. restrictium, A. versicolor) pieninä määrinä.

10 LAUSUNTO TY (15) 7.2 Teolliset mineraalivillakuidut Taulukko 4. Yhteenveto analyysituloksista, vihreä = ei viitettä vauriosta/, keltainen = heikko viite vauriosta/, oranssi = viite vauriosta/, punainen = vahva viite vauriosta/. Näytteenottopaikka Mineraalivillakuidut Pintanäyte K1. 1. krs., Kahvio 103 Vahva viite k2. 1. krs., Huone 105 Vahva viite K3. 1. krs., Huone 108 Vahva viite K4. 2. krs., Huone 203 Vahva viite K5. 2. krs., Aula 234 Vahva viite K6. 2. krs., Huone 231 Vahva viite K7. 2. krs., Aula 232 Vahva viite K8. 2. krs., Huone 226 Vahva viite K9. 2. krs., Huone 220 Vahva viite K krs., Huone 215 Vahva viite K krs., Tuloilmakanava, huone 203 Ei viitettä K krs., Tuloilmakanava, huone 215 Ei viitettä K krs., Tuloilmakanava, huone 105 Ei viitettä Perhepalvelukeskuksen vaakapinnoilta otettujen näytteiden mineraalivillakuitupitoisuus oli suuri. Tuloilmakanavien mineraalivillakuitupitoisuudet eivät olleet normaalista poikkeavia. 7.3 Lämpökuvaus Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän ja lattiarakenteen liittymäkohdissa on vuotokohtia. Lattia- ja seinärakenteiden ilmavuotokohdat ja jäähtymisalueet lisäävät sisäilman kosteuden tiivistymisriskiä seinärakenteen eristekerroksiin. Vuotokohdista tulevan korvausilman mukana voi tulla epäpuhtauksia ja heikentää sisäilman laatua.

11 LAUSUNTO TY (15) Kuva 6. Ensimmäisen kerroksen puutyöluokan seinä- ja lattiarakenteen liittymäkohta. Kuva 7. Lämpökuva kuvan 6 alueelta. Ilmavuotojen aiheuttama jäähtymä rakenteiden yhtymäkohdassa. Ensimmäisen ja toisen kerroksen työhuoneiden seinärakenteessa on upotetut alumiiniset kaapelikourut. Kaapelikourujen kautta tuli korvausilmaa työtilaan. Kaapelikouruista tulevan korvausilman mukana tulevat epäpuhtaudet voivat heikentää sisäilman laatua. Alumiininen kaapelikouru voi aiheuttaa seinärakenteessa jäähtymäalueen, mikä lisää sisäilman kosteuden tiivistymisriskiä seinärakenteen eristekerroksiin. Kuva 8. Ensimmäisen kerroksen neuvotteluhuoneen seinärakenteeseen upotettu alumiininen kaapelikouru. Kuva 9. Lämpökuva kuvan 8 alueelta. Alumiininen kaapelikouru muodostaa jäähtymäalueen seinärakenteeseen. 7.4 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Sisäilman lämpötilojen ja suhteellisen kosteuden mittauspisteet pohjakuvaan sijoitettuna on liitteessä 1. Sisäilman lämpötilan vaihteluväli oli ensimmäisessä kerroksessa 21,7-22,0 C astetta ja suhteellinen kosteus vaihteli välillä %. Toisen kerroksen sisäilman lämpötilan vaihteluväli oli 21,8-23,2 C astetta ja suhteellinen kosteus vaihteli välillä %.

12 LAUSUNTO TY (15) Toisen kerroksen sisäilman lämpötilat olivat paikallisesti yli Rakentamismääräyskokoelma D2:ssa esitettyjen suunnitteluarvojen (Rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Sisäilman suhteellisen kosteuden arvot olivat Sisäilmastoluokitus 2000 tavoitearvon mukaisia (Sisäilmastoluokitus 2000). 8 Johtopäätökset Rakennusta ympäröivä maanpinta viettää paikoin rakennukseen päin, jolloin sade- ja sulamisvedet aiheuttavat kosteusrasituksen sokkeli- ja alapohjarakenteisiin, joista kosteus siirtyy kapillaarisesti seinärakenteisiin vaurioittaen seinärakenteen eristekerrosta. Rakennuksen sokkelin vieressä olevat istutukset lisäävät sokkelirakenteisiin kohdistuvaa kosteutta. Sokkelirakenteessa ei ole vesieristystä maaperän ja sokkelirakenteen välissä. Ensimmäisessä kerroksessa on maanvastaisia seinärakenteita, jotka on lämmöneristetty sisältäpäin. Sokkelirakenteena on valesokkeli, jossa seinärakenteen vaakakoolauspuut ja mineraalivillaeristeet ovat maanvaraista betonirakennetta vasten. Länsi- ja itäsivun sekä pohjoispäädyn maanvastaisten seinärakenteiden lämmöneristekerroksissa ja puurakenteissa oli mikrobivaurioita. Seinärakenteiden sisäpuolisen lämmöneristekerroksen ja puurakenteiden vaurioitumisen on todennäköisesti aiheuttanut maanvastaisesta seinärakenteesta kapillaarisesti tunkeutuva maaperäkosteus sekä seinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvat sade- ja sulamisvedet. Rakennuksen tuloilmakoneet eivät ole käytössä, jolloin rakennuksessa on ainoastaan poistoilmanvaihto. Korvausilma tulee rakennukseen painovoimaisesti tuloilmakanavien kautta, mutta myös hallitsemattomasti rakenteista, kuten seinärakenteessa olevan kaapelikourun ja sähköpistorasioiden läpivientien kautta. Korvausilmaa tulee myös ensimmäisen kerroksen maanvastaisen seinärakenteen ja valesokkelin kautta, joissa on mikrobivaurioituneita materiaaleja. Vaurioituneista materiaaleista epäpuhtaudet kulkeutuvat ensimmäisen kerroksen seinärakenteen lämmöneristeisiin. Myös toisen kerroksen seinärakenteen lämmöneristeissä oli mikrobivaurioita. Mikrobit ovat todennäköisesti kulkeutuneet ilmavirtausten mukana. Toisen kerroksen pohjoispäädyn sokkelirakennetta ei ole tutkittu. Jos toisen kerroksen pohjoispäädyssä on valesokkelirakenne, on sokkelirakennetta vasten olevat lämmöneristemateriaalit ja puurakenteet voineet vaurioitua maaperäkosteuden sekä seinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvien sade- ja sulamisvesien vaikutuksesta. Sekä ensimmäisen että toisen kerroksen toimistohuoneiden seinärakenteissa oleva alumiininen kaapelikouru voi muodostaa seinärakenteeseen kastepisteen, jolloin sisäilman kosteus voi tiivistyä alumiinipinnalle vaurioittaen seinärakenteita. Sekä ensimmäisen että toisen kerroksen vaakapinnoilla oli runsaasti mineraalivillakuituja. Mineraalivillakuitulähteinä ovat työhuoneiden katoissa olevat

13 LAUSUNTO TY (15) päädyistä pinnoittamattomat mineraalivilla-akustiikkalevyt ja tuloilmakoneiden huonokuntoiset ja mineraalivilla-akustiikkamateriaalit. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita. Mineraalivillakuituja voi irrota myös korvausilman mukana seinärakenteen lämmöneristeistä. Nykyisin käytössä oleva ilmanvaihtojärjestelmä lisää rakennuksen alipaineisuutta, jolloin vaurioituneista materiaaleista tuleva korvausilma vaurioittaa rakennuksen seinärakenteita levittämällä epäpuhtauksia ilmavirtausten mukana seinärakenteen lämmöneristekerroksiin ja sisäilmaan. 9 Lääketieteellinen riskinarvio ja suositukset työterveyshuollolle Työpaikalla tehdyissä mittauksissa materiaalinäytteistä löytyi runsaasti kosteusvaurio- ja myös muita mikrobeja. Ilmavirtojen mukana rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat siirtyä sisäilmaan. Työntekijöiden altistuminen mikrobeille on mahdollista. Työntekijöillä on esiintynyt työpaikkaan liittyviä terveysoireilua. Edellä mainittujen seikkojen perusteella riskinarviossa voidaan päätyä vähintäinkin kohtalaiseen riskiin (riskinarviointitaulukko, liite 4). Työpaikalla on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mikrobialtistumisen vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Mikrobien aiheuttamat tavallisimmat terveyshaitat ovat silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytysoireita, myös toistuvia infektioita saattaa esiintyä. Pieni osa altistuneista voi herkistyä mikrobeille ja saada esimerkiksi allergisen nuhan tai astmaoireita. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa ohimeneviä lima- ja sidekalvojen sekä ihon ärsytysoireita, mutta niiden ei tiedetä aiheuttavan pysyviä terveyshaittoja. Myös mineraalikuiduille altistumisen vähentämiseksi on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Työterveyshuollon tulee seurata rakennuksessa työskentelevien henkilöiden terveydentilaa ja oireita. Hengitystieoireileville suositellaan työpaikka-pef-seurannan tekemistä. Oireilevien työntekijöiden sijoittamista toisiin työskentelytiloihin voidaan joutua arvioimaan. Yksilölliset erot eri henkilöiden oireiden määrässä voivat vaihdella paljonkin: aiemmin epäpuhtauksille herkistyneet, allergiset ja astmaatikot voivat oireilla muita herkemmin. 10 Suositukset Suositamme seuraavia jatkotoimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi: Suositamme ilmanvaihtojärjestelmän pikaista uusimista Suomen rakentamismääräyskokoelman D2:n annettujen ohjearvojen vaatimalle tasolle. Ilmanvaihtojärjestelmäksi suositamme koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää, jonka hienosuodattimen suodatinluokkana tulisi olla F7 / EU7 ja karkeasuodattimen luokkana F5 / EU5. Tuloilmamäärän tulisi toimistohuoneessa olla 1,5 l/s/m 2 (Suomen

14 LAUSUNTO TY (15) rakentamismääräyskokoelma D2, 2003). Suositamme tuloilmakoneen ulkoilmasäleikköön sadevesi- ja lumisuojaa, joka estää kosteuden pääsyn ilmanvaihtojärjestelmään. Ensimmäisen kerroksen, toisen kerroksen ja rappukäytävän maanvaraisten seinärakenteiden sisäpuolinen lämmöneristekerros ja siihen liittyvät puurakenteet tulisi poistaa ja maanvastaiset seinärakenteet tulisi vesi - ja lämmöneristää maanvastaisen betonirakenteen ulkopuolelta. Maanvaraista betonirakennetta ja valesokkelirakennetta vasten olevat puurakenteet ja lämmöneristeet tulisi korvata kiviaineisilla materiaaleilla. Seinärakenteen vaurioitunut eristekerros tulisi korvata puhtailla materiaaleilla noin puolen metrin etäisyydellä vauriokohdista. Vaurioituneet seinärakenteen puiset pysty- ja vaakajuoksut tulisi vähintään puhdistaa mekaanisesti vauriokohdista. Suositamme sekä ensimmäisen että toisen kerroksen ulkoseinärakenteeseen upotetun alumiinisen sähköjohtokourun siirtämistä seinärakenteesta. Suositamme toisen kerroksen pohjoispäädyn sokkeli- ja seinärakenteen lämmöneristemateriaalien ja vaakakoolauspuiden mikrobiologisen kunnon tarkempaa tutkimista materiaalinäytteillä. Suositamme rakennusta ympäröivien maa-alueiden muuttamista rakennuksesta poispäin viettäväksi. Lisäksi rakennuksen sokkeliin tulisi asentaa vesieristys. Viherkasviistutukset tulisi poistaa rakennuksen sokkelirakenteen läheisyydestä. Lisäksi vedenpaineelle alttiit rakenteet tulisi varustaa hallittuun vuotoon ja vuotoveden poistamiseen perustavalla järjestelmällä (Suomen rakentamismääräyskokoelma C2, 1998). Korjausten yhteydessä tulisi selvittää koko rakennusta ympäröivän maan salaojituksen riittävyys ja toimivuus. Suositamme sekä ensimmäisen että toisen kerroksen työhuoneiden päädyistä pinnoittamattomien mineraalivilla-akustiikkalevyn pinnoittamista tai vaihtamista materiaaleihin, joista ei irtoa mineraalivillakuituja. Ilmanvaihtojärjestelmän kanaviston korjausten yhteydessä tulisi alaslaskettujen kattojen mineraalivillaa sisältävät akustiikkamateriaalit korvata materiaaleilla, joista ei irtoa mineraalivillakuituja. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu korttien ja ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden ja asbestia sisältävien rakenteiden purkamiseen. Kosteusvauriokorjauksissa tulee estää pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin eristämällä korjauskohta. Mikäli korjauskohdan läheisyydessä on ilmanvaihtoventtiileitä, tulee pölyn leviäminen myös niihin estää. Korjaustyöntekijöiden tulee suojautua homepölyltä kokonaamarilla, joka on varustettu hiukkas- (P3) ja kaasusuodattimilla (A2), ja riittävällä suojavaatetuksella (ihoaltistuksen estämiseksi). Korjausten jälkeen korjatut ja korjauksen lähellä olevat tilat tulee huolellisesti siivota, jotta kaikki pinnoille kertynyt homepöly saadaan poistettua liitteessä 5 olevan siivousohjeen mukaisesti.

15 LAUSUNTO TY (15) Irma Welling Aluejohtaja Lappeenrannan aluetoimipiste Veli-Matti Pietarinen Sisäilmastoasiantuntija Bioaerosolit ja sisäilma -tiimi Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus LIITEET 1. Näytteenotto- ja mittauspisteet pohjakuvaan sijoitettuna 2. Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, MS 3. Mineraalivillakuidut, analyysivastaus, Kosteusvaurioiden riskinarviointi, BS Kosteusvauriokorjausten jälkeinen siivousohje VIITTEET Schneider T., Synthetic vitreous Fibres, Indoor Air Quality Handbook, McGraw- Hill, New York Suomen rakennusmääräyskokoelma D2, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet, Ympäristöministeriö. Sisäilmastoluokitus Sisäilmayhdistys, julkaisu 5, Espoo Suomen rakentamismääräyskokoelma C2, Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto. Kosteus, Määräykset ja ohjeet, JAKELU Tilaajan toimesta - työnantajan edustaja/työsuojelupäällikkö - työntekijäin edustaja/työsuojeluvaltuutettu - työterveyshuolto/ lääkäri, terveydenhoitaja

16 LAUSUNTO TY (15) Itä-Savon Sairaanhoitopiiri ky Perhepalvelukeskus Pihlajavedentie 4 Savonlinna 8. Materiaalinäyte 3. Mittauspiste K2. Kuitunäyte LT = 21,7 C K13. Kuitunäyte, RH = 34 % tuloilmakanava K3. Kuitunäyte 1. Mittauspiste LT = 22,0 C RH = 29 % 1. kerros K1. Kuitunäyte 5. Materiaalinäyte 6. Materiaalinäyte 7. Materiaalinäyte 2. Mittauspiste LT = 21,8 C RH = 33 % 2. Materiaalinäyte 3. Materiaalinäyte 4. Materiaalinäyte Materiaalinäyte, arviointikäynti Työterveyslaitos Laserkatu 6, Lappeenranta, puh , faksi , Y-tunnus ,

17 LAUSUNTO TY Itä-Savon Sairaanhoitopiiri ky Perhepalvelukeskus Pihlajavedentie 4 Savonlinna 5. Mittauspiste LT = 22,7 C RH = 32 % K10. Kuitunäyte K12. Kuitunäyte, tuloilmakanava 4. Mittauspiste LT = 22, 8 C RH = 30 % K9. Kuitunäyte 2. kerros K5. Kuitunäyte 6. Mittauspiste LT = 23,0 C RH = 32 % K8. Kuitunäyte 9. Materiaalinäyte 7. Mittauspiste LT = 22,8 C RH = 33 % 1. Materiaalinäyte K4. Kuitunäyte K11. Kuitunäyte, 8. Mittauspiste LT = 21,8 C K6. Kuitunäyte K7. Kuitunäyte tuloilmakanava RH = 35 %

18 LAUSUNTO TY

19 LAUSUNTO TY

20 LAUSUNTO TY

21 LAUSUNTO TY

22 LAUSUNTO TY

23 LAUSUNTO TY

24 LAUSUNTO TY

25 LAUSUNTO TY

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin. KOIVUKOTI 1, VANTAA LÄMPÖKUVAUSLIITE LÄMPÖKUVAUS Kattovuotojen kuntoselvitys, Koivukoti 1, Vantaa Selvityksen yhteydessä suoritettiin lämpökuvaus, joka kohdistettiin kattolyhtyihin sekä työtila 20 seinämiin.

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Ilmanvaihtojärjestelmien kunto terveysnäkökohdat Kari Reijula professori, teemajohtaja IV-järjestelmät ja terveys Riittävä ilmanvaihto, tunkkaisuus vs. veto, kosteuden kertyminen Kanavien, järjestelmien,

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy

SISÄILMA. 04.10.2011 Rakennusfoorumi. Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy SISÄILMA 04.10.2011 Rakennusfoorumi Eila Hämäläinen rakennusterveysasiantuntija Tutkimuspäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilman merkitys Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006

SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006 LAUSUNTO 102006 1(8) 3.1.2007 Työympäristön kehittäminen SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006 Työterveyslaitos, Neulaniementie 4, PL 93, 70701 Kuopio puh. 030 4741, faksi 030 474

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu

Tuomas Koivumäki Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Rakennusinsinööri Insinööritoimisto 2K Oy Joensuu Hajut, oireet ja muut aistinvaraiset havainnot lähtökohtana sisäilmaongelmien selvittämisessä ja ennaltaehkäisemisessä Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014

SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS 15.4.2014 Rakenteiden kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Korjaus- ja rakennesuunnittelu SISÄILMAMITTAUS JA MIKROBIKARTOITUS Rödskogs skola www.suunnittelutoimisto-alinikula.f info@suunnittelutoimisto-alinikula.f

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE

RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 2012 RAPORTTI KIRKONKYLÄN ALA-ASTE Raportissa esitetään tehdyn sisäympäristökyselyn yhteenveto, tehdyt mittaukset ja jatkotoimenpiteet. Vesilahden kunta 7.2.2012 1. JOHDANTO Hyvän sisäilman yksinkertainen

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia

Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen sisäilmatutkimukset ennen korjauspäätöstä - Kysymyksiä ja vastauksia Kiinteistöjen ja Rakentamisen Tietopäivä 2015 2.9.2015 Wallenius Kaisa HS 11.11.13 HS 30.1.15 2 3 Mitä tarkoittaa hyvä

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa

Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa Tiedossa olevat puutteet rakenteissa, pinnoilla tai LVI-tekniikassa Aistinvaraisesti havaittavat merkit Käyttäjien poikkeava oireilu Tiedossa olevat puutteet Sisäilmaston

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA

TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA 1 TERVEYDENSUOJELULAIN MUKAINEN OLOSUHDEVALVONTA KESKI-UUDELLAMAALLA Teemu Roine terveystarkastaja insinööri (amk) / RTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Linjasuunnittelu Oy

Linjasuunnittelu Oy Linjasuunnittelu Oy www.linjasuunnittelu.fi Linjasuunnittelu Oy Kumpulantie 1 B 5. krs 005 Helsinki puh. 09-41 366 700 fax. 09-41 366 741 Y-tunnus 0110912-0 Alv-rek. Kaupparek. 214.607 Nooa:440521-224632

Lisätiedot

MYLLYPURON YLÄASTE Yläkivenrinne 4

MYLLYPURON YLÄASTE Yläkivenrinne 4 MYLLYPURON YLÄASTE Yläkivenrinne 4 TUTKIMUSSELOSTUS Liikuntatilojen kosteustutkimukset 9.1.2014 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 16 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Kemin kaupunki, Takajärven koulu : Oklaholmankatu 18, 94700 Kemi Kyselyn ajankohta: Joulukuu 2014 Tilaaja: Kemin kaupunki, Tekninen palvelukeskus Lausunto -109504C

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.

6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek. Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely

BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely BAT-tutkimus paloasemilla sekä SPAL ry:n henkilöstökysely Tuula Putus työterveyshuollon el, työterveyshuollon professori Turun yliopisto T:mi IndoorAid Lähtökohta Suomessa tutkittu alun perin maatalouden

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet anssi nousiainen & pertto heikkinen PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Kuntotutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015

JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT. ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU SISÄILMASTOKYSELYT 2015 KOULUT JA PÄIVÄKODIT ISS Proko Oy Jarmo Minkkinen 06.11.2015 Sisäilmastokyselyt 2015 Käytännön järjestelyt ISS Proko Oy Nettikysely Insinööri Studio Oy Analysointi

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837

LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy

Hyvä, paha sisäilma. Merja Järvelä Thermopolis Oy Hyvä, paha sisäilma Merja Järvelä Thermopolis Oy Käsitteitä Sisäilma Rakenteiden rajaamalla alueella oleva ilma Sisäilmasto Sisäilman epäpuhtaudet Ilmastointijärjestelmä ja lämpöolosuhteet Sisäympäristö

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot