Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014"

Transkriptio

1 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki , Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, Helsinki puh , faksi Y-tunnus , Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella

2 1 (18) Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu, Luumäki, , Tiivistelmä Kohteena oli Luumäen kunnan kirkonkylän koulun tiloja osoitteessa Hirvikalliontie 44, Uro. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan oireiluun. Tiloja tutkittiin kuntoarviomenetelmin, lisäksi otettiin materiaalinäytteitä mikrobien määrittämiseksi. Vesivuodot ovat aiheuttaneet mikrobivaurioita välipohjan sahanpurueristeisiin. Vaurioita voi olla myös välipohjan rakennusaikaisissa muottilaudoissa. Suosittelemme poistamaan välipohjan vaurioituneet eristeet. Kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita maanpaineseinän/sokkelin mineraalivillaeristeisiin ja sisäpuolisiin pinnoitteisiin. Vedeneristys on väärällä puolella rakennetta. Kosteusrasitusta lisää rakennuksen viereen ohjatut sadevedet. Maanpaineseinän mikrobivaurioituneet mineraalivillaeristeet tulee poistaa. Suosittelemme parantamaan maanpaineseinän ulkopuolista vedeneristystä esim. patolevyillä. Suosittelemme ohjaamaan sadevedet kauemmaksi rakennuksesta tai sadevesiviemärijärjestelmään. Maanvaraisen laatan alla ei ole kapillaarisen kosteuden nousun katkaisevaa sorakerrosta, mikä lisää alapohjarakenteiden kosteusrasitusta. Pohjakerroksen huopapohjaisessa muovimatossa on mikrobivaurioita. Vaurioitunut muovimatto tulee poistaa ja korvata kosteudenkestävällä lattiapinnoitteella. Ikkunoiden vesipellit ovat lyhyet ja niiden kaltevuus ei ole riittävä. Ulkoseinien eristeissä on mikrobivaurioita. Vaurioituneet eristeet tulee poistaa. Ikkunoiden vesipellit tulee uusia ja niiden kallistus tulee tehdä riittäväksi. Rakenteiden epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan epätiiviiden läpivientien, halkeamien ja liitoskohtien kautta alipaineen vaikutuksesta. Suosittelemme tiivistämään läpiviennit, halkeamat ja liitoskohdat. Osassa tiloja on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta tiloihin ei ole järjestetty hallittua korvausilmaa tai korvausilmareittejä ei ole riittävästi. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti rakenteiden kautta sekä poistoilmahormeista. Suosittelemme lisäämään korvausilmaventtiilejä ulkoseinärakenteisiin. Suosittelemme LVI-teknistä kuntotutkimusta, koska lämpöjohdoissa havaittiin pistesyöpymiä. Suosittelemme poistamaan tai pinnoittamaan asianmukaisesti vanhat rikkonaiset LVI-eristeet, koska ne voivat sisältää asbestia.

3 2 (18) Sisällysluettelo 1 Yleistä Tiedot kohteesta Rakennuksen taustatiedot Aiemmat tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet Menetelmät Rakennuksen tutkimusmenetelmät Altisteita mittaavat menetelmät Vertailuarvot Tulokset ja niiden tarkastelu Analyysitulokset Tekninen riskiselvitys Rakennustekniset havainnot Kosteusmittaukset Ilmanvaihto ja paine-ero Sisäilman olosuhteet Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset... 16

4 3 (18) 1 Yleistä Talonrakennusmestari Seppo Ukkola Luumäen kunnan tekniseltä osastolta tilasi sisäilmastoselvityksen Luumäen kunnan kirkonkylän kouluun osoitteeseen Hirvikalliontie 44, Uro. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan oireilulle. Arviointikäynnin tekivät rakennusterveysasiantuntija, RI Terttu Rönkä ja työhygieenikko, FM Hanna Tuovila Työterveyslaitokselta. Paikalla olivat talonrakennusmestari Seppo Ukkola (Luumäen kunta), rehtori Vesa Noponen (Luumäen kunta), työterveyshoitaja Tuija Heimola (E-K Työkunto Oy), kouluterveydenhoitaja Kirsi Pekkanen (Eksote), työnjohtaja Ari Metsämuuronen (Luumäen kunta) ja kiinteistönhoitaja Pekka Lähtevänoja (Luumäen kunta). Selvityksen tekivät Terttu Rönkä ja Hanna Tuovila, joka vastaa lausunnosta. Rakennusteknisestä osuudesta vastaa Terttu Rönkä. Lausunnon on tarkastanut vanhempi asiantuntija, FT Marjut Reiman. 2 Tiedot kohteesta 2.1 Rakennuksen taustatiedot Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, käytössä olleisiin piirustuksiin ja paikalla olleiden henkilöiden antamiin tietoihin. Luumäen kirkonkylän kouluun kuuluu kaksi rakennusta. Tutkittava kiinteistö on rakennettu vuonna Kiinteistö on kaksikerroksinen ja sijaitsee rinnetontilla (kuvat 1 ja 2). Pohjakerros on betonirunkoinen, alapohja on maanvarainen laatta. Ensimmäinen kerros on puurunkoinen, lämmöneristeenä on sahanpuru. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät on lisälämmöneristetty sisäpuolelta peruskorjauksen yhteydessä spu-eristeellä. Julkisivu on levyrapattu. Rakennuksessa on harjakatto, vesikatteena on pelti. Välipohjana on betoninen kaksoislaattarakenne, jossa on eristeenä sahanpurua. Lattiapinnoitteena on laminaattia, muovilaattaa, muovimattoa tai huopapohjaista muovimattoa. Kuva 1. Tutkittava kiinteistö. Kuva 2. Kiinteistö sijaistee rinnetontilla.

5 4 (18) 2.2 Aiemmat tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat: 1. Rakennustekninen arvio ja korjauskustannusarvio, Kirkonkylän koulu, Luumäki, , KR-Tiimi Oy insinööritoimisto 2. Tarkastuskertomus no 25619, , Lappeenrannan seudun Ympäristötoimi Rakennusteknisessä arviossa on suositeltu opetustilan välipohjan kuntotutkimusta, koska kiinteistössä on ollut käyttövesilinjan vuotoja. Kiinteistön ilmanvaihto oli todettu heikoksi. (1) Tilat on poistettu käytöstä poikkeavien hajujen ja oireilun vuoksi lukuun ottamatta teknisen työn tiloja ja WC-tiloja. (2) 3 Menetelmät 3.1 Rakennuksen tutkimusmenetelmät Katselmus tehtiin aistinvaraisesti ja suoraan osoittavilla mittalaitteilla kuntoarviomenetelmiä (RT ) soveltaen, painottuen ensisijaisesti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Aistinvarainen arviointi Aistinvaraisessa arvioinnissa tehtiin havaintoja mm. pinnoitteiden tai materiaalien vaurioista ja värimuutoksista sekä poikkeavista hajuista. Kosteuskartoitus Kosteuskartoituksessa käytettiin pintailmaisinta (Tramex MEP). Kartoitus tehtiin betonija kivirakenteista pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä. Sisäilman olosuhteet Lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti 1,1 m korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM145) standardia SFS 5511 soveltaen. Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger -merkkisavun (H 2SO 4) avulla. Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman tai eri tilojen/kerrosten välillä mitattiin pistokoemaisesti suoraan osoittavalla mittalaitteella (Swema 3000) standardia SFS 5512 soveltaen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus mitattiin havaintojen ja kosteuskartoituksen perusteella ns. viiltomittausmenetelmällä suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM145) tilan ja rakenteen tavanomaisessa käyttölämpötilassa. Anturin annettiin tasapainottua päällysteen alla min.

6 5 (18) 3.2 Altisteita mittaavat menetelmät Materiaalinäytteet mikrobien määrittämiseksi otettiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä. Työterveyslaitos Asiakasratkaisut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Tässä lausunnossa mainituista menetelmistä materiaalinäytteiden mikrobianalyysi kuuluu akkreditoinnin piiriin. Lausunnossa esitetyt mielipiteet ja tulkinnat eivät kuulu akkreditoinnin piiriin. 4 Vertailuarvot Rakennuksen kuntoa ja talotekniikkaa (LVI) arvioidaan ja mittaustuloksia tulkitaan ensisijaisesti rakennuksen rakentamis- tai peruskorjausajankohdan lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaan. Tilojen tulee kuitenkin täyttää nykyisen lainsäädännön mukaiset turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden säädökset kuten rakennus-, työturvallisuus- ja terveydensuojelulait sekä -asetukset. Rakennuksessa esiintyvien altisteiden pitoisuuksia arvioidaan Työterveyslaitoksen toimistotyöympäristöjä koskevien viitearvojen tai muiden nykytietämyksen mukaisten viite-, tavoite- tai ohjearvojen mukaan, jotka on esitetty liitteessä 1. 5 Tulokset ja niiden tarkastelu 5.1 Analyysitulokset Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 1. Analyysivastaukset menetelmäkuvauksineen ovat liitteenä 4. Näytteenottopaikat on esitetty viitteellisesti liitteessä 2.

7 6 (18) Taulukko 1. Yhteenveto analyysituloksista. näytteenottotila/ näytetyyppi 1.kerros oppilaseteinen opetustila eteinen käsityöluokka pienryhmätila asunto 1, keittiö WC:n lattia Pohjakerros tekninen käsityö tekninen käsityö tekninen käsityö asunto 3, OH/MH asunto 3, OH/MH asunto 3, keittiö portaikko pesuhuone käytävä mikrobit materiaali evv (1), välipohja, sahanpuru vvv (3), välipohja, sahanpuru vvv (4), välipohja, sahanpuru evv (2), ulkoseinä, sahanpuru hvv (7), ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru evv (6), väliseinä, sahanpuru vvv (5), välipohja, sahanpuru vvv (8), sokkeli, villa hvv (9), sokkeli, villa evv (21), välipohja, sahanpuru evv (22), välipohja, sahanpuru evv (23), ulkoseinä, sahanpuru hvv (24), ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru vvv (25), ulkoseinä, sahanpuru vvv (13), välipohja, sahanpuru vvv (10), maanvastainen ulkoseinä, maali + tasoite vvv (11), maanvastainen ulkoseinä, villa vvv (12), maanvastainen ulkoseinä, villa evv (19), alapohja, tojalevy hvv (14), ulkoseinä, villa vvv (15), alapohja, muovimatto (huopapohjainen) vv (20), maanvastainen seinä, maali + tasoite evv (16), ulkoseinä, villa vv (17), alapohja, hiekka varasto evv (18), maanvastainen seinä, villa Merkinnät: punainen = vahva viite vauriosta/ongelmasta (vvv/vvo), oranssi = viite vauriosta/ongelmasta (vv/vo), keltainen = heikko viite vauriosta/ongelmasta (hvv/hvo), vihreä = ei viitettä vauriosta/ongelmasta (evv/evo). 1. kerros Oppilaseteisen ja opetustilan välipohjan sahanpurueristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (punainen hiiva, Streptomyces) sekä runsaasti Penicillium-homesientä. Opetustilan sokkelin mineraalivillaeristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Acremonium, Aspergillus (A.). penicillioides, A. restrictus, A. versicolor, Engyodontium, Paecilomyces, Streptomyces). Pienryhmätilan ulkoseinän sahanpurueristeessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa hometta (A. restrictus) sekä Penicillium-homesientä.

8 7 (18) Asunto 1:n keittiön (1. krs) ulkoseinän sahanpurueristeessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa hometta (Rhodotorula) sekä runsaasti Penicillium homesientä. WC:n lattian (1. krs) sahanpurueristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. niger, P. variotii, Rhizopus, Streptomyces) sekä runsaasti Penicilliumhomesientä. Pohjakerros Teknisen käsityön maanvastaisen ulkoseinän pinnoitteessa ja mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Acremonium, A. ochraceus, A. penicillioides, A. versicolor, vaalea hiiva, Trichoderma, Tritirachium, Scopulariopsis, Streptomyces). Asunto 3:n ulkoseinän mineraalivillaeristeissä ja alapohjan muovimatossa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. versicolor, A. ustus, Scopulariopsis, Eurotium, punainen hiiva, Streptomyces) sekä Penicillium-homesientä. Portaikon maanvastaisen seinän pinnoitteessa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. ochraceus, A. penicillioides, A. versicolor, vaalea hiiva, Rhizopus, Streptomyces). Pohjakerroksen alapohjan hiekassa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (A. penicillioides, A. versicolor, Eurotium, punainen hiiva, Scopulariopsis). 5.2 Tekninen riskiselvitys Rakennustekniset havainnot Talon rakenteet Talon rakenteita selvitettiin timanttiporauksin. Alapohja on betoninen kaksoislaatta, joka on valettu hienojakoisen hiekan päälle. Bitumikosteuseriste on alimmaisen laatan yläpinnassa. Osassa alapohjaa laattojen välissä on eristeenä tojalevyä (kuva 3). Välipohja on betoninen kaksoislaattarakenne, jossa on eristeenä sahanpurua. Rakenteessa havaittiin myös rakennusaikaisia muottilautoja (kuva 4). Yläpohja on puurakenteinen. Lämmöneristeenä on sahanpuru (kuva 5). Talossa on harjakatto, vesikatteena on pelti. Pohjakerroksen maanpaineseinä on betonia, joka on osittain tiiliverhoiltu sisäpuolelta (kuva 6). Bitumikosteuseristys on betoniseinän sisäpuolella. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Pohjakerroksen muut ulkoseinät ovat betoni-villa-tiili rakenteisia (kuva 7). Julkisivutiili on rapattu.

9 8 (18) Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenne on seuraava (kuva 8): - rappaus - levy - sahanpuru (20 cm) ja puukoolaus - paperi - spu-eriste - kipsilevy. Kuva 3. Alapohjan rakennetta. Kuva 4. Välipohjan rakennetta. Kuva 5. Yläpohjan sahanpurueristeet. Kuva 6. Maanpaineseinän rakennetta. Kuva 7. Pohjakerroksen ulkoseinän rakennetta. Kuva 8. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän rakennetta.

10 9 (18) Yleiset havainnot Rakennus sijaitsee rinnetontilla. Rakennuksessa on ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Sadevedet ohjataan syöksytorvien avulla joko rakennuksen viereen tai sadevesikaivoon (kuvat 9 ja 10). Rakennuksen sokkelin ja maanpaineseinän mineraalivillaeristeissä todettiin mikrobivaurioita erityisesti syöksytorven lähellä. Kuva 9. Sadevedet laskevat rakennuksen viereen. Kuva 10. Vedenohjausta on parannettu betonikourulla. Ensimmäinen kerros Pienryhmätilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, ja ulkoseinään on asennettu korvausilmaventtiilejä (kuvat 11 ja 12). Alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormista tulee ilmaa sisäänpäin merkkisavulla todettuna (kuvat 13 ja 14). Pienryhmätilassa on poikkeavaa hajua. Viereisen WC:n pönttö on kuivunut ja tilassa on voimakas viemärin haju. Kuva 11. Korvausilmaventtiilit pienryhmätilan ulkoseinässä. Kuva 12. Pienryhmätilan koneellisen poistoilman venttiilit.

11 10 (18) Kuva 13. Poistoilmahormi pienryhmätilassa. Kuva 14. Hormista tulee ilmaa sisälle. Opetustilaan ja oppilaseteiseen on oma sisäänkäynti rakennuksen päädystä. Oppilaseteisessä on poikkeavaa hajua. Oppilaseteisen lavuaarien poistoputkien liittymäkohdat viemäriin ovat epätiiviitä ja merkkisavulla todettuna viemäristä tulee ilmaa sisäänpäin (kuva 15). Tiloissa on saadun tiedon mukaan ollut linjavesivuoto ja vesijohtoja on korjattu. Vettä on todennäköisesti päässyt välipohjan sahanpurueristeisiin, koska niissä todettiin mikrobivaurioita. Lämpöjohdot sijaitsevat välipohjassa, läpiviennit ovat epätiiviitä (kuva 16). Tiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta korvausilmareittejä ei ole järjestetty (kuva 17). Merkkisavulla todettuna ilmaa tulee sisälle ulkoseinän ja välipohjan liitoskohdasta (kuva 18). Lattiapinnoitteena on käytetty muovilaattoja, jotka on kiinnitetty mustalla liimalla, joka saattaa sisältää asbestia (kuva 19). Kuva 15. Viemäriliitoksesta tulee ilmaa sisälle. Kuva 16. Epätiivis läpivienti välipohjaan.

12 11 (18) Kuva 17. Opetustilan poistoilmaventtiili. Kuva 18. Epätiivis ulkoseinän ja välipohjan liitos. Kuva 19. Mustaa liimaa. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän lämmöneristeenä on sahanpuru, jossa todettiin mikrobivaurioita. Ikkunoiden vesipellit ovat lyhyet ja niiden kallistus ei ole riittävä, mikä lisää ulkoseinän ja ikkunarakenteiden kosteusrasitusta (kuva 20). Julkisivujen halkeamat lisäävät ulkoseinien kosteusrasitusta, koska sadevesi pääsee ulkoseinärakenteeseen (kuva 21). Ikkunoiden tilkitsemiseen on käytetty mineraalivillaa. Ikkunoiden karmit ulottuvat rappauksen sisälle pohjakerroksessa. Kuva 20. Lyhyet vesipellit. Kuva 21. Halkeamia julkisivussa.

13 12 (18) Rakennuksen pääsisäänkäynnin ulkoportaikon sisäpuolella on rakennusaikaista muottilautaa (kuva 22). Kuva 22. Rakennusaikainen muottilauta. Pohjakerros Teknisen käsityöluokan maanpaineseinässä todettiin poikkeavaa kosteutta ja hilseilevissä seinätasoitteissa mikrobivaurioita (kuva 23). Maanpaineseinän mineraalivillaeristeessä on mikrobivaurioita. Maanpaineseinässä on halkeamia ja epätiiviitä läpivientiä, joiden kautta seinän epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta (kuva 24). Portaikon kohdalla maanpaineseinän pinnoitteessa on kosteus- ja mikrobivaurioita (kuva 26), joten vedeneristys ei ole riittävä. Kuva 23. Maanpaineseinässä on poikkeavaa kosteutta. Kuva 24. Halkeamia maanpaineseinässä.

14 13 (18) Kuva 25. Epätiivis läpivienti maanpaineseinässä. Kuva 26. Kosteus- ja mikrobivaurioita portaikon kohdalla. Maanvarainen laatta on valettu hienojakoisen hiekan päälle, mikä todettiin rakenteita avattaessa. Laatan alta puuttuu sorakerros, jonka tehtävänä on katkaista kapillaarinen kosteuden nousu maaperästä. Pesutilojen seinäpinnoilla on vanhoja kuivuneita kosteusvauriojälkiä (kuva 27). Lattiakaivot ovat kuivia, koska tilat eivät ole käytössä. Pesuhuoneen eteisen katossa on kosteusvauriojälki (kuva 28). Saadun tiedon mukaan tilan yläpuolisessa WC:ssä on ollut vesivuotoja ja vettä on päässyt välipohjarakenteisiin. Välipohjan eristeessä on mikrobivaurioita. Kuva 27. Kosteusvauriojälkiä pesuhuoneessa. Kuva 28. Kosteusvauriojälki katossa. Kattilahuoneessa on vanhan lämmitysjärjestelmän kattila ja lämminvesivaraaja. Vanha kattila on yhteydessä savuhormistoon (kuva 29). Lämpöjohdoissa on pistesyöpymiä (kuva 30). Tilassa on vanhoja putkieristeitä, jotka saattavat sisältää asbestia. Osa eristeistä on asianmukaisesti pinnoitettu, mutta osa on rikkinäisiä (kuva 31).

15 14 (18) Kuva 29. Vanhan lämmitysjärjestelmän kattila. Kuva 30. Pistesyöpymiä lämpöjohdoissa. Kuva 31. Rikkonainen putkieriste. Asunto 3:n keittiössä on lattiapinnoitteena vanha huopapohjainen muovimatto, jossa on mikrobivaurioita. Olohuoneen puolella muovimaton päälle on lisätty laminaatti. Pohjakerroksen ulkoseinän mineraalivillaeristeessä on mikrobivaurioita. Pohjakerroksen ulkoseinissä todettiin halkeamia ja epätiiviitä läpivientejä (kuva 32). Merkkisavulla todettuna sekä alapohjan ja ulkoseinän sekä ikkunan ja ulkoseinän liitoskohdista tulee ilmaa sisäänpäin (kuva 33). Kuva 32. Halkeama ulkoseinässä. Kuva 33. Epätiivis ikkunan ja ulkoseinän liitoskohta.

16 15 (18) Rakennuksen toisessa päädyssä on ulkovarasto, jossa on öljysäiliö. Säiliö on täytetty yli muutamia vuosia sitten, joten varastossa on voimakas öljyn haju. Varaston maanvastaisissa betoniseinissä on poikkeavaa kosteutta ja silminnähtävää homekasvustoa (kuva 34). Kuva 34. Kosteutta ja homekasvustoa ulkovaraston maanpaineseinässä Kosteusmittaukset Lattiapinnoitteen alapuolista kosteutta mitattiin viiltomittausmenetelmällä lattiapinnoitteen alta Tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus. tila suhteellinen kosteus %RH Opetustila, 1. krs 29 Asunto 3, keittiö, pohjakerros 64 Pienryhmätila, 1. krs 41 Asunto 1, keittiö, 1. krs 36 Lattiapinnoitteen alapuoliset kosteus olivat alle viitearvon (75%RH) Ilmanvaihto ja paine-ero Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Ilma poistuu ilmanvaihtohormiston kautta. Opetuskäytössä oleviin tiloihin on jälkikäteen asennettu koneellinen poistoilmanvaihto. Ensimmäisen kerroksen pienryhmätilan ulkoseinään on asennettu korvausilmaventtiilejä. Opetustilaan ei ole asennettu korvausilmaventtiilejä. Paine-eroa ulkoilmaan nähden mitattiin seurantamittauksena Taulukossa 3 on esitetty seurantamittausten paine-eron vaihteluvälit ja liitteessä 3 kuvaajat paineeron seurantamittauksista.

17 16 (18) Taulukko 3. Paine-eron vaihtelu ulkoilmaan nähden tila mittausaika paine-ero (Pa) pvm vaihteluväli keskiarvo Opetustila, 1. krs (-3,8) (-1,3) -2,9 Pienryhmätila, 1. krs (-2,6) (-0,7) -1,5 Tilat ovat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Paine-eron tavoitearvo ulkoilmaan nähden on koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmässä 0-2 Pa Sisäilman olosuhteet Sisäilman olosuhteita mitattiin pistokoemaisesti tutkimusten yhteydessä ja ne on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Sisäilman olosuhteet tila lämpötila C suhteellinen kosteus %RH absoluuttinen kosteus g/m 3 Opetustila, 1. krs Pienryhmätila, 1. krs Käsityöluokka, 1. krs Asunto 1, 1. krs Ulkoilma Sisäilman lämpötilat olivat Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 suositusten mukaisia (alle 25 C). Suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. 6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Vesivuodot ovat aiheuttaneet mikrobivaurioita välipohjan sahanpurueristeisiin. Vaurioita voi olla myös välipohjan rakennusaikaisissa muottilaudoissa. Suosittelemme poistamaan välipohjan vaurioituneet eristeet. Samalla muottilautojen kunto tulee tarkastaa. Kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita maanpaineseinän/sokkelin mineraalivillaeristeisiin ja sisäpuolisiin pinnoitteisiin. Maanpaineseinän/sokkelin vedeneristys on väärällä puolella rakennetta, mikä heikentää seinän kosteusteknistä toimivuutta. Kosteusrasitusta lisää se, että sadevedet ohjataan puutteellisesti rakennuksen viereen. Maanpaineseinän mikrobivaurioituneet mineraalivillaeristeet tulee poistaa. Suosittelemme parantamaan maanpaineseinän ulkopuolista vedeneristystä esim. patolevyillä. Suosittelemme ohjaamaan sadevedet kauemmaksi rakennuksesta tai sadevesiviemärijärjestelmään.

18 17 (18) Maanvaraisen laatan alla ei ole kapillaarisen kosteuden nousun katkaisevaa sorakerrosta, mikä lisää alapohjarakenteiden kosteusrasitusta. Pohjakerroksen huopapohjaisessa muovimatossa on mikrobivaurioita. Suosittelemme poistamaan alapohjan vaurioituneen muovimaton. Suosittelemme maanvaraisiin lattioihin kosteudenkestäviä lattiapinnoitteita, kuten keraamista laattaa tai epoksia. Ikkunan vesipellit ovat lyhyet ja niiden kaltevuus ei ole riittävä, joten vettä pääsee ulkoseinärakenteisiin. Ulkoseinien eristeissä on mikrobivaurioita. Vaurioituneet eristeet tulee poistaa. Ikkunoiden vesipellit tulee uusia ja niiden kallistus tulee tehdä riittäväksi. Rakenteiden epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakenteista sisäilmaan epätiiviiden läpivientien, halkeamien ja rakenteellisten liitoskohtien kautta alipaineen vaikutuksesta. Suosittelemme tiivistämään läpiviennit, halkeamat ja liitoskohdat. Osassa tiloja on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta tiloihin ei ole järjestetty hallittua korvausilmaa tai korvausilmareittejä ei ole riittävästi. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti rakenteiden kautta sekä poistoilmahormeista. Korvausilman mukana sisäilmaan voi tulla epäpuhtauksia. Suosittelemme lisäämään korvausilmaventtiilejä ulkoseinärakenteisiin. Kuivien lattiakaivojen ja WC-kalusteiden kautta tiloihin tulee viemärin hajua. Kaivoissa ja pöntöissä tulee olla vettä, ja ne pitää puhdistaa asianmukaisesti. Ulkovarastossa sijaitseva ylitäytetty öljysäiliö tulee tehdä hajuttomaksi, jotta hajut eivät kulkeudu muihin tiloihin. Suosittelemme LVI-teknistä kuntotutkimusta, koska lämpöjohdoissa havaittiin pistesyöpymiä. Suuri osa LVI-tekniikasta sijaitsee rakenteiden sisällä, joten vesi- /lämpöjohtojen vuotoja on vaikea havaita. Suosittelemme purkamaan vanhan käytöstä poistetun lämmitysjärjestelmän kattilan. Suosittelemme poistamaan tai pinnoittamaan asianmukaisesti vanhat rikkonaiset LVIeristeet, koska ne voivat sisältää asbestia. Suosittelemme poistamaan pääsisäänkäynnin ulkoportaikon alla olevan rakennusaikaisen muottilaudan. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu ja 1225-S korttien ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pölyntorjuntaan. Lisäksi ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai muita terveydelle vaarallisia materiaaleja ja ottaa ne huomioon purku- ja korjaustöiden suunnittelussa. Korjausten jälkeisessä siivouksessa tulisi noudattaa esim. seuraavalla sivustolla esitettyjä Työterveyslaitoksen suosittelemia ohjeita:

19

20 LIITE 1 TYÖTERVEYSLAITOS AR (1) VIITE-, TAVOITE- JA OHJEARVOT Kosteuskartoitus Pintailmaisimen antamat lukemat ovat vain viitteellisiä kosteuserojen paikantamisessa ja niiden laajuuden määrityksessä. Pintamateriaali ja rakennetyyppi vaikuttavat pintailmaisimen lukemiin ja kartoituksesta saatavan tiedon soveltaminen perustuu kokemukseen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus Betonin suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä tulee olla yleensä alle 85 %RH ja rakenteen pintaosassa 0 3 cm syvyydellä alle 75 %RH (Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suomen Betonitieto Oy, 2008). Sisäilman olosuhteet Lämpötila Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 C (Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK D2, 2012). Huoneilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä ei saa kohota yli 26 C, ellei kohoaminen johdu ulkoilman korkeasta lämpötilasta. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää C. Huoneilman lämpötilan hyvä taso on 21 C. Välttävä taso on yleensä 18 C, mutta mm. vanhusten ja lasten tiloissa 20 C (Asumisterveysohje, STM opas 2003:1). Suhteellinen kosteus Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole olemassa raja-arvoja, mutta sen tulisi olla %RH (Asumisterveysohje, STM:n opas 2003:1). Suomessa sisäilma on talvella useimmiten kuivaa, pakkasella jopa alle 10 %RH. Ilmanvaihto ja paine-ero Tavoiteltava rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden on järjestelmästä riippuen Pa alipainetta. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmissä tavoitearvo on Pa (Säteri J., Käytännön ilmanvaihto, SuLVI julkaisu 9, 1998). Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Materiaalinäytteen sieni-itiöpitoisuus +++ tai ++++ viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Jos pitoisuus on pienempi (+ tai ++), tulee lajisto ottaa huomioon tarkastelussa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.

21 LIITE 2 AR POHJAPIIRUSTUSOTE yht. 3 sivua Kirkonkylän koulu, Luumäki Hirvikalliontie 44 URO MERKINNÄT: MM = materiaalinäyte, mikrobit HUOM! Pohjakuva ei välttämättä vastaa täysin nykyistä huonejakoa. Pohjakuva ei ole mittakaavassa ja tehdyt merkinnät ovat viitteellisiä!

22

23

24 Opetustilan paine-ero ulkoilmaan nähden ,5-1 Paine-ero (Pa) -1,5-2 -2,5-3 -3,5-4 Pvm, klo

25 Pienryhmätilan paine-ero ulkoilmaan nähden ,5 Paine-ero (Pa) -1-1,5-2 -2,5-3 Pvm, klo

26 Analyysivastaus MB (5) Luumäen kunta Ostoreskontra Linnalantie TAAVETTI Materiaalinäytteen mikrobianalyysi Näytteenottaja: Näytteenottopaikka: TTL/H. Tuovila, T. Rönkä Luumäen kirkonkylän koulu Näytteenottopäivämäärä: Vastaanottopäivämäärä: Näytemäärä: 25 kpl Analyysimenetelmä: Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi (AR2304-TY-031) Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella asteikolla. Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 cfu/malja), ++ = kohtalaisesti (20-49 cfu/malja), +++ = runsaasti ( cfu/malja), ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 cfu/malja). Sisäinen menetelmä. Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysiä. Mikrobiryhmät Kasvatusalustat Kasvatuslämpötila Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit Kasvatusaika Mesofiiliset sienet Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) 25 C 7 vrk Mesofiiliset sienet Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) 25 C 7 vrk Mesofiiliset sienet 2% mallasuuteagar (M2-agar) 25 C 7 vrk Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) 25 C 7-14 vrk Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

27 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Tutkitut näytteet 1. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 2. Opetustila, ulkoseinä, sahanpuru 3. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 4. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 5. Opetustila, välipohja, sahanpuru 6. Opetustila, väliseinä, sahanpuru 7. Opetustila, ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru 8. Opetustila, sokkeli, villa 9. Opetustila, sokkeli, villa 10. Tekninen käsityö, ulkoseinä maanvastainen, maali+tasoite 11. Tekninen käsityö, ulkoseinä, maanvastainen, villa 12. Tekninen käsityö, ulkoseinä, maanvastainen, villa 13. WC:n lattia, 1. krs, välipohja, sahanpuru 14. Asunto 3, OH/MH, ulkoseinä, villa 15. Asunto 3, keittiö, alapohja, muovimatto (huopapohja) 16. Pesuhuone, ulkoseinä, pohjakerros, villa 17. Pohjakerros, alapohja, hiekka 18. Pohjakerroksen varasto, maanvastainen seinä, villa 19. Asunto 3, OH/MH, alapohja, tojalevy 20. Portaikko, pohjakerros, maanvastainen seinä, maali+tasoite 21. Eteinen, 1. krs, välipohja, sahanpuru 22. Eteinen, 1. krs, välipohja, sahanpuru 23. Käsityöluokka, ulkoseinä, sahanpuru 24. Pienryhmätila, ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru 25. Asunto 1, keittiö, ulkoseinä, sahanpuru Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

28 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Analyysitulos: Näyte Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit Hagem-agar DG18-agar M2-agar THG-agar 1. Muut bakteerit + Geotrichum + hiivat, punainen +(2) Streptomyces* - 2. Yhteensä - Yhteensä - Chaetomium* +(1) Muut bakteerit - Streptomyces* hiivat, punainen + hiivat, punainen + Muut bakteerit Streptomyces* Muut bakteerit +++ Streptomyces* Muut bakteerit +++ Streptomyces* - 6. Yhteensä - Muut bakteerit + Streptomyces* Muut bakteerit + Exophiala* +(1) hiivat, vaalea + Exophiala* +(1) Streptomyces* - hiivat, vaalea + Sphaeropsidales* +(1) A. versicolor* + A. penicillioides* + A. versicolor* + Muut bakteerit + Engyodontium* + A. versicolor* + Streptomyces* ++++ Paecilomyces* + Acremonium* + 9. A. versicolor* +(12) A. restrictus* +(3) A. versicolor* +(11) Muut bakteerit + A. versicolor* +(1) Streptomyces* - Acremonium* +(5) A. ochraceus* ++ A. ochraceus* ++ A. ochraceus* ++ Muut bakteerit ++++ A. versicolor* ++ A. versicolor* +++ A. versicolor* ++ Streptomyces* Trichoderma* + Tritirachium* ++++ Tritirachium* ++++ Tritirachium* A. versicolor* + A. versicolor* + A. versicolor* + Muut bakteerit +++ Acremonium* + Acremonium* + Streptomyces* +++ Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012

VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71,

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi

Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki,

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi

RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi LAUSUNTO 1 (5) RÖYLÄN KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUS Terveellisyyden arviointi Tässä lausunnossa arvioidaan Röylän koulu- ja päiväkotirakennuksen nykyinen terveellisyys. Rakennuksissa on tehty sekä kuntoarvio

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.

Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella. KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas:

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015

Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015 As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN

KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013. Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO. Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN KOSTEUSMITTAUS 18.10.2013 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Löyttymäki 040-3130094 Kohde: Osoite: NOUSIAISTEN ALUN URHEILUTALO Urheilutie 19 21270 NOUSIAINEN Puhelin: Reima

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti 1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot