Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014"

Transkriptio

1 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki , Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, Helsinki puh , faksi Y-tunnus , Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella

2 1 (18) Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu, Luumäki, , Tiivistelmä Kohteena oli Luumäen kunnan kirkonkylän koulun tiloja osoitteessa Hirvikalliontie 44, Uro. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan oireiluun. Tiloja tutkittiin kuntoarviomenetelmin, lisäksi otettiin materiaalinäytteitä mikrobien määrittämiseksi. Vesivuodot ovat aiheuttaneet mikrobivaurioita välipohjan sahanpurueristeisiin. Vaurioita voi olla myös välipohjan rakennusaikaisissa muottilaudoissa. Suosittelemme poistamaan välipohjan vaurioituneet eristeet. Kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita maanpaineseinän/sokkelin mineraalivillaeristeisiin ja sisäpuolisiin pinnoitteisiin. Vedeneristys on väärällä puolella rakennetta. Kosteusrasitusta lisää rakennuksen viereen ohjatut sadevedet. Maanpaineseinän mikrobivaurioituneet mineraalivillaeristeet tulee poistaa. Suosittelemme parantamaan maanpaineseinän ulkopuolista vedeneristystä esim. patolevyillä. Suosittelemme ohjaamaan sadevedet kauemmaksi rakennuksesta tai sadevesiviemärijärjestelmään. Maanvaraisen laatan alla ei ole kapillaarisen kosteuden nousun katkaisevaa sorakerrosta, mikä lisää alapohjarakenteiden kosteusrasitusta. Pohjakerroksen huopapohjaisessa muovimatossa on mikrobivaurioita. Vaurioitunut muovimatto tulee poistaa ja korvata kosteudenkestävällä lattiapinnoitteella. Ikkunoiden vesipellit ovat lyhyet ja niiden kaltevuus ei ole riittävä. Ulkoseinien eristeissä on mikrobivaurioita. Vaurioituneet eristeet tulee poistaa. Ikkunoiden vesipellit tulee uusia ja niiden kallistus tulee tehdä riittäväksi. Rakenteiden epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan epätiiviiden läpivientien, halkeamien ja liitoskohtien kautta alipaineen vaikutuksesta. Suosittelemme tiivistämään läpiviennit, halkeamat ja liitoskohdat. Osassa tiloja on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta tiloihin ei ole järjestetty hallittua korvausilmaa tai korvausilmareittejä ei ole riittävästi. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti rakenteiden kautta sekä poistoilmahormeista. Suosittelemme lisäämään korvausilmaventtiilejä ulkoseinärakenteisiin. Suosittelemme LVI-teknistä kuntotutkimusta, koska lämpöjohdoissa havaittiin pistesyöpymiä. Suosittelemme poistamaan tai pinnoittamaan asianmukaisesti vanhat rikkonaiset LVI-eristeet, koska ne voivat sisältää asbestia.

3 2 (18) Sisällysluettelo 1 Yleistä Tiedot kohteesta Rakennuksen taustatiedot Aiemmat tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet Menetelmät Rakennuksen tutkimusmenetelmät Altisteita mittaavat menetelmät Vertailuarvot Tulokset ja niiden tarkastelu Analyysitulokset Tekninen riskiselvitys Rakennustekniset havainnot Kosteusmittaukset Ilmanvaihto ja paine-ero Sisäilman olosuhteet Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset... 16

4 3 (18) 1 Yleistä Talonrakennusmestari Seppo Ukkola Luumäen kunnan tekniseltä osastolta tilasi sisäilmastoselvityksen Luumäen kunnan kirkonkylän kouluun osoitteeseen Hirvikalliontie 44, Uro. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan oireilulle. Arviointikäynnin tekivät rakennusterveysasiantuntija, RI Terttu Rönkä ja työhygieenikko, FM Hanna Tuovila Työterveyslaitokselta. Paikalla olivat talonrakennusmestari Seppo Ukkola (Luumäen kunta), rehtori Vesa Noponen (Luumäen kunta), työterveyshoitaja Tuija Heimola (E-K Työkunto Oy), kouluterveydenhoitaja Kirsi Pekkanen (Eksote), työnjohtaja Ari Metsämuuronen (Luumäen kunta) ja kiinteistönhoitaja Pekka Lähtevänoja (Luumäen kunta). Selvityksen tekivät Terttu Rönkä ja Hanna Tuovila, joka vastaa lausunnosta. Rakennusteknisestä osuudesta vastaa Terttu Rönkä. Lausunnon on tarkastanut vanhempi asiantuntija, FT Marjut Reiman. 2 Tiedot kohteesta 2.1 Rakennuksen taustatiedot Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, käytössä olleisiin piirustuksiin ja paikalla olleiden henkilöiden antamiin tietoihin. Luumäen kirkonkylän kouluun kuuluu kaksi rakennusta. Tutkittava kiinteistö on rakennettu vuonna Kiinteistö on kaksikerroksinen ja sijaitsee rinnetontilla (kuvat 1 ja 2). Pohjakerros on betonirunkoinen, alapohja on maanvarainen laatta. Ensimmäinen kerros on puurunkoinen, lämmöneristeenä on sahanpuru. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät on lisälämmöneristetty sisäpuolelta peruskorjauksen yhteydessä spu-eristeellä. Julkisivu on levyrapattu. Rakennuksessa on harjakatto, vesikatteena on pelti. Välipohjana on betoninen kaksoislaattarakenne, jossa on eristeenä sahanpurua. Lattiapinnoitteena on laminaattia, muovilaattaa, muovimattoa tai huopapohjaista muovimattoa. Kuva 1. Tutkittava kiinteistö. Kuva 2. Kiinteistö sijaistee rinnetontilla.

5 4 (18) 2.2 Aiemmat tutkimukset ja niiden perusteella tehdyt toimenpiteet Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat: 1. Rakennustekninen arvio ja korjauskustannusarvio, Kirkonkylän koulu, Luumäki, , KR-Tiimi Oy insinööritoimisto 2. Tarkastuskertomus no 25619, , Lappeenrannan seudun Ympäristötoimi Rakennusteknisessä arviossa on suositeltu opetustilan välipohjan kuntotutkimusta, koska kiinteistössä on ollut käyttövesilinjan vuotoja. Kiinteistön ilmanvaihto oli todettu heikoksi. (1) Tilat on poistettu käytöstä poikkeavien hajujen ja oireilun vuoksi lukuun ottamatta teknisen työn tiloja ja WC-tiloja. (2) 3 Menetelmät 3.1 Rakennuksen tutkimusmenetelmät Katselmus tehtiin aistinvaraisesti ja suoraan osoittavilla mittalaitteilla kuntoarviomenetelmiä (RT ) soveltaen, painottuen ensisijaisesti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Aistinvarainen arviointi Aistinvaraisessa arvioinnissa tehtiin havaintoja mm. pinnoitteiden tai materiaalien vaurioista ja värimuutoksista sekä poikkeavista hajuista. Kosteuskartoitus Kosteuskartoituksessa käytettiin pintailmaisinta (Tramex MEP). Kartoitus tehtiin betonija kivirakenteista pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä. Sisäilman olosuhteet Lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti 1,1 m korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM145) standardia SFS 5511 soveltaen. Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger -merkkisavun (H 2SO 4) avulla. Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman tai eri tilojen/kerrosten välillä mitattiin pistokoemaisesti suoraan osoittavalla mittalaitteella (Swema 3000) standardia SFS 5512 soveltaen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus mitattiin havaintojen ja kosteuskartoituksen perusteella ns. viiltomittausmenetelmällä suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM145) tilan ja rakenteen tavanomaisessa käyttölämpötilassa. Anturin annettiin tasapainottua päällysteen alla min.

6 5 (18) 3.2 Altisteita mittaavat menetelmät Materiaalinäytteet mikrobien määrittämiseksi otettiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä. Työterveyslaitos Asiakasratkaisut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Tässä lausunnossa mainituista menetelmistä materiaalinäytteiden mikrobianalyysi kuuluu akkreditoinnin piiriin. Lausunnossa esitetyt mielipiteet ja tulkinnat eivät kuulu akkreditoinnin piiriin. 4 Vertailuarvot Rakennuksen kuntoa ja talotekniikkaa (LVI) arvioidaan ja mittaustuloksia tulkitaan ensisijaisesti rakennuksen rakentamis- tai peruskorjausajankohdan lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaan. Tilojen tulee kuitenkin täyttää nykyisen lainsäädännön mukaiset turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden säädökset kuten rakennus-, työturvallisuus- ja terveydensuojelulait sekä -asetukset. Rakennuksessa esiintyvien altisteiden pitoisuuksia arvioidaan Työterveyslaitoksen toimistotyöympäristöjä koskevien viitearvojen tai muiden nykytietämyksen mukaisten viite-, tavoite- tai ohjearvojen mukaan, jotka on esitetty liitteessä 1. 5 Tulokset ja niiden tarkastelu 5.1 Analyysitulokset Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 1. Analyysivastaukset menetelmäkuvauksineen ovat liitteenä 4. Näytteenottopaikat on esitetty viitteellisesti liitteessä 2.

7 6 (18) Taulukko 1. Yhteenveto analyysituloksista. näytteenottotila/ näytetyyppi 1.kerros oppilaseteinen opetustila eteinen käsityöluokka pienryhmätila asunto 1, keittiö WC:n lattia Pohjakerros tekninen käsityö tekninen käsityö tekninen käsityö asunto 3, OH/MH asunto 3, OH/MH asunto 3, keittiö portaikko pesuhuone käytävä mikrobit materiaali evv (1), välipohja, sahanpuru vvv (3), välipohja, sahanpuru vvv (4), välipohja, sahanpuru evv (2), ulkoseinä, sahanpuru hvv (7), ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru evv (6), väliseinä, sahanpuru vvv (5), välipohja, sahanpuru vvv (8), sokkeli, villa hvv (9), sokkeli, villa evv (21), välipohja, sahanpuru evv (22), välipohja, sahanpuru evv (23), ulkoseinä, sahanpuru hvv (24), ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru vvv (25), ulkoseinä, sahanpuru vvv (13), välipohja, sahanpuru vvv (10), maanvastainen ulkoseinä, maali + tasoite vvv (11), maanvastainen ulkoseinä, villa vvv (12), maanvastainen ulkoseinä, villa evv (19), alapohja, tojalevy hvv (14), ulkoseinä, villa vvv (15), alapohja, muovimatto (huopapohjainen) vv (20), maanvastainen seinä, maali + tasoite evv (16), ulkoseinä, villa vv (17), alapohja, hiekka varasto evv (18), maanvastainen seinä, villa Merkinnät: punainen = vahva viite vauriosta/ongelmasta (vvv/vvo), oranssi = viite vauriosta/ongelmasta (vv/vo), keltainen = heikko viite vauriosta/ongelmasta (hvv/hvo), vihreä = ei viitettä vauriosta/ongelmasta (evv/evo). 1. kerros Oppilaseteisen ja opetustilan välipohjan sahanpurueristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (punainen hiiva, Streptomyces) sekä runsaasti Penicillium-homesientä. Opetustilan sokkelin mineraalivillaeristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Acremonium, Aspergillus (A.). penicillioides, A. restrictus, A. versicolor, Engyodontium, Paecilomyces, Streptomyces). Pienryhmätilan ulkoseinän sahanpurueristeessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa hometta (A. restrictus) sekä Penicillium-homesientä.

8 7 (18) Asunto 1:n keittiön (1. krs) ulkoseinän sahanpurueristeessä esiintyi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa hometta (Rhodotorula) sekä runsaasti Penicillium homesientä. WC:n lattian (1. krs) sahanpurueristeissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. niger, P. variotii, Rhizopus, Streptomyces) sekä runsaasti Penicilliumhomesientä. Pohjakerros Teknisen käsityön maanvastaisen ulkoseinän pinnoitteessa ja mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Acremonium, A. ochraceus, A. penicillioides, A. versicolor, vaalea hiiva, Trichoderma, Tritirachium, Scopulariopsis, Streptomyces). Asunto 3:n ulkoseinän mineraalivillaeristeissä ja alapohjan muovimatossa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. versicolor, A. ustus, Scopulariopsis, Eurotium, punainen hiiva, Streptomyces) sekä Penicillium-homesientä. Portaikon maanvastaisen seinän pinnoitteessa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (A. ochraceus, A. penicillioides, A. versicolor, vaalea hiiva, Rhizopus, Streptomyces). Pohjakerroksen alapohjan hiekassa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (A. penicillioides, A. versicolor, Eurotium, punainen hiiva, Scopulariopsis). 5.2 Tekninen riskiselvitys Rakennustekniset havainnot Talon rakenteet Talon rakenteita selvitettiin timanttiporauksin. Alapohja on betoninen kaksoislaatta, joka on valettu hienojakoisen hiekan päälle. Bitumikosteuseriste on alimmaisen laatan yläpinnassa. Osassa alapohjaa laattojen välissä on eristeenä tojalevyä (kuva 3). Välipohja on betoninen kaksoislaattarakenne, jossa on eristeenä sahanpurua. Rakenteessa havaittiin myös rakennusaikaisia muottilautoja (kuva 4). Yläpohja on puurakenteinen. Lämmöneristeenä on sahanpuru (kuva 5). Talossa on harjakatto, vesikatteena on pelti. Pohjakerroksen maanpaineseinä on betonia, joka on osittain tiiliverhoiltu sisäpuolelta (kuva 6). Bitumikosteuseristys on betoniseinän sisäpuolella. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Pohjakerroksen muut ulkoseinät ovat betoni-villa-tiili rakenteisia (kuva 7). Julkisivutiili on rapattu.

9 8 (18) Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenne on seuraava (kuva 8): - rappaus - levy - sahanpuru (20 cm) ja puukoolaus - paperi - spu-eriste - kipsilevy. Kuva 3. Alapohjan rakennetta. Kuva 4. Välipohjan rakennetta. Kuva 5. Yläpohjan sahanpurueristeet. Kuva 6. Maanpaineseinän rakennetta. Kuva 7. Pohjakerroksen ulkoseinän rakennetta. Kuva 8. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän rakennetta.

10 9 (18) Yleiset havainnot Rakennus sijaitsee rinnetontilla. Rakennuksessa on ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Sadevedet ohjataan syöksytorvien avulla joko rakennuksen viereen tai sadevesikaivoon (kuvat 9 ja 10). Rakennuksen sokkelin ja maanpaineseinän mineraalivillaeristeissä todettiin mikrobivaurioita erityisesti syöksytorven lähellä. Kuva 9. Sadevedet laskevat rakennuksen viereen. Kuva 10. Vedenohjausta on parannettu betonikourulla. Ensimmäinen kerros Pienryhmätilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, ja ulkoseinään on asennettu korvausilmaventtiilejä (kuvat 11 ja 12). Alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon poistoilmahormista tulee ilmaa sisäänpäin merkkisavulla todettuna (kuvat 13 ja 14). Pienryhmätilassa on poikkeavaa hajua. Viereisen WC:n pönttö on kuivunut ja tilassa on voimakas viemärin haju. Kuva 11. Korvausilmaventtiilit pienryhmätilan ulkoseinässä. Kuva 12. Pienryhmätilan koneellisen poistoilman venttiilit.

11 10 (18) Kuva 13. Poistoilmahormi pienryhmätilassa. Kuva 14. Hormista tulee ilmaa sisälle. Opetustilaan ja oppilaseteiseen on oma sisäänkäynti rakennuksen päädystä. Oppilaseteisessä on poikkeavaa hajua. Oppilaseteisen lavuaarien poistoputkien liittymäkohdat viemäriin ovat epätiiviitä ja merkkisavulla todettuna viemäristä tulee ilmaa sisäänpäin (kuva 15). Tiloissa on saadun tiedon mukaan ollut linjavesivuoto ja vesijohtoja on korjattu. Vettä on todennäköisesti päässyt välipohjan sahanpurueristeisiin, koska niissä todettiin mikrobivaurioita. Lämpöjohdot sijaitsevat välipohjassa, läpiviennit ovat epätiiviitä (kuva 16). Tiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta korvausilmareittejä ei ole järjestetty (kuva 17). Merkkisavulla todettuna ilmaa tulee sisälle ulkoseinän ja välipohjan liitoskohdasta (kuva 18). Lattiapinnoitteena on käytetty muovilaattoja, jotka on kiinnitetty mustalla liimalla, joka saattaa sisältää asbestia (kuva 19). Kuva 15. Viemäriliitoksesta tulee ilmaa sisälle. Kuva 16. Epätiivis läpivienti välipohjaan.

12 11 (18) Kuva 17. Opetustilan poistoilmaventtiili. Kuva 18. Epätiivis ulkoseinän ja välipohjan liitos. Kuva 19. Mustaa liimaa. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinän lämmöneristeenä on sahanpuru, jossa todettiin mikrobivaurioita. Ikkunoiden vesipellit ovat lyhyet ja niiden kallistus ei ole riittävä, mikä lisää ulkoseinän ja ikkunarakenteiden kosteusrasitusta (kuva 20). Julkisivujen halkeamat lisäävät ulkoseinien kosteusrasitusta, koska sadevesi pääsee ulkoseinärakenteeseen (kuva 21). Ikkunoiden tilkitsemiseen on käytetty mineraalivillaa. Ikkunoiden karmit ulottuvat rappauksen sisälle pohjakerroksessa. Kuva 20. Lyhyet vesipellit. Kuva 21. Halkeamia julkisivussa.

13 12 (18) Rakennuksen pääsisäänkäynnin ulkoportaikon sisäpuolella on rakennusaikaista muottilautaa (kuva 22). Kuva 22. Rakennusaikainen muottilauta. Pohjakerros Teknisen käsityöluokan maanpaineseinässä todettiin poikkeavaa kosteutta ja hilseilevissä seinätasoitteissa mikrobivaurioita (kuva 23). Maanpaineseinän mineraalivillaeristeessä on mikrobivaurioita. Maanpaineseinässä on halkeamia ja epätiiviitä läpivientiä, joiden kautta seinän epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta (kuva 24). Portaikon kohdalla maanpaineseinän pinnoitteessa on kosteus- ja mikrobivaurioita (kuva 26), joten vedeneristys ei ole riittävä. Kuva 23. Maanpaineseinässä on poikkeavaa kosteutta. Kuva 24. Halkeamia maanpaineseinässä.

14 13 (18) Kuva 25. Epätiivis läpivienti maanpaineseinässä. Kuva 26. Kosteus- ja mikrobivaurioita portaikon kohdalla. Maanvarainen laatta on valettu hienojakoisen hiekan päälle, mikä todettiin rakenteita avattaessa. Laatan alta puuttuu sorakerros, jonka tehtävänä on katkaista kapillaarinen kosteuden nousu maaperästä. Pesutilojen seinäpinnoilla on vanhoja kuivuneita kosteusvauriojälkiä (kuva 27). Lattiakaivot ovat kuivia, koska tilat eivät ole käytössä. Pesuhuoneen eteisen katossa on kosteusvauriojälki (kuva 28). Saadun tiedon mukaan tilan yläpuolisessa WC:ssä on ollut vesivuotoja ja vettä on päässyt välipohjarakenteisiin. Välipohjan eristeessä on mikrobivaurioita. Kuva 27. Kosteusvauriojälkiä pesuhuoneessa. Kuva 28. Kosteusvauriojälki katossa. Kattilahuoneessa on vanhan lämmitysjärjestelmän kattila ja lämminvesivaraaja. Vanha kattila on yhteydessä savuhormistoon (kuva 29). Lämpöjohdoissa on pistesyöpymiä (kuva 30). Tilassa on vanhoja putkieristeitä, jotka saattavat sisältää asbestia. Osa eristeistä on asianmukaisesti pinnoitettu, mutta osa on rikkinäisiä (kuva 31).

15 14 (18) Kuva 29. Vanhan lämmitysjärjestelmän kattila. Kuva 30. Pistesyöpymiä lämpöjohdoissa. Kuva 31. Rikkonainen putkieriste. Asunto 3:n keittiössä on lattiapinnoitteena vanha huopapohjainen muovimatto, jossa on mikrobivaurioita. Olohuoneen puolella muovimaton päälle on lisätty laminaatti. Pohjakerroksen ulkoseinän mineraalivillaeristeessä on mikrobivaurioita. Pohjakerroksen ulkoseinissä todettiin halkeamia ja epätiiviitä läpivientejä (kuva 32). Merkkisavulla todettuna sekä alapohjan ja ulkoseinän sekä ikkunan ja ulkoseinän liitoskohdista tulee ilmaa sisäänpäin (kuva 33). Kuva 32. Halkeama ulkoseinässä. Kuva 33. Epätiivis ikkunan ja ulkoseinän liitoskohta.

16 15 (18) Rakennuksen toisessa päädyssä on ulkovarasto, jossa on öljysäiliö. Säiliö on täytetty yli muutamia vuosia sitten, joten varastossa on voimakas öljyn haju. Varaston maanvastaisissa betoniseinissä on poikkeavaa kosteutta ja silminnähtävää homekasvustoa (kuva 34). Kuva 34. Kosteutta ja homekasvustoa ulkovaraston maanpaineseinässä Kosteusmittaukset Lattiapinnoitteen alapuolista kosteutta mitattiin viiltomittausmenetelmällä lattiapinnoitteen alta Tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus. tila suhteellinen kosteus %RH Opetustila, 1. krs 29 Asunto 3, keittiö, pohjakerros 64 Pienryhmätila, 1. krs 41 Asunto 1, keittiö, 1. krs 36 Lattiapinnoitteen alapuoliset kosteus olivat alle viitearvon (75%RH) Ilmanvaihto ja paine-ero Kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Ilma poistuu ilmanvaihtohormiston kautta. Opetuskäytössä oleviin tiloihin on jälkikäteen asennettu koneellinen poistoilmanvaihto. Ensimmäisen kerroksen pienryhmätilan ulkoseinään on asennettu korvausilmaventtiilejä. Opetustilaan ei ole asennettu korvausilmaventtiilejä. Paine-eroa ulkoilmaan nähden mitattiin seurantamittauksena Taulukossa 3 on esitetty seurantamittausten paine-eron vaihteluvälit ja liitteessä 3 kuvaajat paineeron seurantamittauksista.

17 16 (18) Taulukko 3. Paine-eron vaihtelu ulkoilmaan nähden tila mittausaika paine-ero (Pa) pvm vaihteluväli keskiarvo Opetustila, 1. krs (-3,8) (-1,3) -2,9 Pienryhmätila, 1. krs (-2,6) (-0,7) -1,5 Tilat ovat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Paine-eron tavoitearvo ulkoilmaan nähden on koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmässä 0-2 Pa Sisäilman olosuhteet Sisäilman olosuhteita mitattiin pistokoemaisesti tutkimusten yhteydessä ja ne on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Sisäilman olosuhteet tila lämpötila C suhteellinen kosteus %RH absoluuttinen kosteus g/m 3 Opetustila, 1. krs Pienryhmätila, 1. krs Käsityöluokka, 1. krs Asunto 1, 1. krs Ulkoilma Sisäilman lämpötilat olivat Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 suositusten mukaisia (alle 25 C). Suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. 6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Vesivuodot ovat aiheuttaneet mikrobivaurioita välipohjan sahanpurueristeisiin. Vaurioita voi olla myös välipohjan rakennusaikaisissa muottilaudoissa. Suosittelemme poistamaan välipohjan vaurioituneet eristeet. Samalla muottilautojen kunto tulee tarkastaa. Kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita maanpaineseinän/sokkelin mineraalivillaeristeisiin ja sisäpuolisiin pinnoitteisiin. Maanpaineseinän/sokkelin vedeneristys on väärällä puolella rakennetta, mikä heikentää seinän kosteusteknistä toimivuutta. Kosteusrasitusta lisää se, että sadevedet ohjataan puutteellisesti rakennuksen viereen. Maanpaineseinän mikrobivaurioituneet mineraalivillaeristeet tulee poistaa. Suosittelemme parantamaan maanpaineseinän ulkopuolista vedeneristystä esim. patolevyillä. Suosittelemme ohjaamaan sadevedet kauemmaksi rakennuksesta tai sadevesiviemärijärjestelmään.

18 17 (18) Maanvaraisen laatan alla ei ole kapillaarisen kosteuden nousun katkaisevaa sorakerrosta, mikä lisää alapohjarakenteiden kosteusrasitusta. Pohjakerroksen huopapohjaisessa muovimatossa on mikrobivaurioita. Suosittelemme poistamaan alapohjan vaurioituneen muovimaton. Suosittelemme maanvaraisiin lattioihin kosteudenkestäviä lattiapinnoitteita, kuten keraamista laattaa tai epoksia. Ikkunan vesipellit ovat lyhyet ja niiden kaltevuus ei ole riittävä, joten vettä pääsee ulkoseinärakenteisiin. Ulkoseinien eristeissä on mikrobivaurioita. Vaurioituneet eristeet tulee poistaa. Ikkunoiden vesipellit tulee uusia ja niiden kallistus tulee tehdä riittäväksi. Rakenteiden epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakenteista sisäilmaan epätiiviiden läpivientien, halkeamien ja rakenteellisten liitoskohtien kautta alipaineen vaikutuksesta. Suosittelemme tiivistämään läpiviennit, halkeamat ja liitoskohdat. Osassa tiloja on koneellinen poistoilmanvaihto, mutta tiloihin ei ole järjestetty hallittua korvausilmaa tai korvausilmareittejä ei ole riittävästi. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti rakenteiden kautta sekä poistoilmahormeista. Korvausilman mukana sisäilmaan voi tulla epäpuhtauksia. Suosittelemme lisäämään korvausilmaventtiilejä ulkoseinärakenteisiin. Kuivien lattiakaivojen ja WC-kalusteiden kautta tiloihin tulee viemärin hajua. Kaivoissa ja pöntöissä tulee olla vettä, ja ne pitää puhdistaa asianmukaisesti. Ulkovarastossa sijaitseva ylitäytetty öljysäiliö tulee tehdä hajuttomaksi, jotta hajut eivät kulkeudu muihin tiloihin. Suosittelemme LVI-teknistä kuntotutkimusta, koska lämpöjohdoissa havaittiin pistesyöpymiä. Suuri osa LVI-tekniikasta sijaitsee rakenteiden sisällä, joten vesi- /lämpöjohtojen vuotoja on vaikea havaita. Suosittelemme purkamaan vanhan käytöstä poistetun lämmitysjärjestelmän kattilan. Suosittelemme poistamaan tai pinnoittamaan asianmukaisesti vanhat rikkonaiset LVIeristeet, koska ne voivat sisältää asbestia. Suosittelemme poistamaan pääsisäänkäynnin ulkoportaikon alla olevan rakennusaikaisen muottilaudan. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu ja 1225-S korttien ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pölyntorjuntaan. Lisäksi ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai muita terveydelle vaarallisia materiaaleja ja ottaa ne huomioon purku- ja korjaustöiden suunnittelussa. Korjausten jälkeisessä siivouksessa tulisi noudattaa esim. seuraavalla sivustolla esitettyjä Työterveyslaitoksen suosittelemia ohjeita:

19

20 LIITE 1 TYÖTERVEYSLAITOS AR (1) VIITE-, TAVOITE- JA OHJEARVOT Kosteuskartoitus Pintailmaisimen antamat lukemat ovat vain viitteellisiä kosteuserojen paikantamisessa ja niiden laajuuden määrityksessä. Pintamateriaali ja rakennetyyppi vaikuttavat pintailmaisimen lukemiin ja kartoituksesta saatavan tiedon soveltaminen perustuu kokemukseen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus Betonin suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä tulee olla yleensä alle 85 %RH ja rakenteen pintaosassa 0 3 cm syvyydellä alle 75 %RH (Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suomen Betonitieto Oy, 2008). Sisäilman olosuhteet Lämpötila Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 C (Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK D2, 2012). Huoneilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä ei saa kohota yli 26 C, ellei kohoaminen johdu ulkoilman korkeasta lämpötilasta. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää C. Huoneilman lämpötilan hyvä taso on 21 C. Välttävä taso on yleensä 18 C, mutta mm. vanhusten ja lasten tiloissa 20 C (Asumisterveysohje, STM opas 2003:1). Suhteellinen kosteus Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole olemassa raja-arvoja, mutta sen tulisi olla %RH (Asumisterveysohje, STM:n opas 2003:1). Suomessa sisäilma on talvella useimmiten kuivaa, pakkasella jopa alle 10 %RH. Ilmanvaihto ja paine-ero Tavoiteltava rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden on järjestelmästä riippuen Pa alipainetta. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmissä tavoitearvo on Pa (Säteri J., Käytännön ilmanvaihto, SuLVI julkaisu 9, 1998). Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Materiaalinäytteen sieni-itiöpitoisuus +++ tai ++++ viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Jos pitoisuus on pienempi (+ tai ++), tulee lajisto ottaa huomioon tarkastelussa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.

21 LIITE 2 AR POHJAPIIRUSTUSOTE yht. 3 sivua Kirkonkylän koulu, Luumäki Hirvikalliontie 44 URO MERKINNÄT: MM = materiaalinäyte, mikrobit HUOM! Pohjakuva ei välttämättä vastaa täysin nykyistä huonejakoa. Pohjakuva ei ole mittakaavassa ja tehdyt merkinnät ovat viitteellisiä!

22

23

24 Opetustilan paine-ero ulkoilmaan nähden ,5-1 Paine-ero (Pa) -1,5-2 -2,5-3 -3,5-4 Pvm, klo

25 Pienryhmätilan paine-ero ulkoilmaan nähden ,5 Paine-ero (Pa) -1-1,5-2 -2,5-3 Pvm, klo

26 Analyysivastaus MB (5) Luumäen kunta Ostoreskontra Linnalantie TAAVETTI Materiaalinäytteen mikrobianalyysi Näytteenottaja: Näytteenottopaikka: TTL/H. Tuovila, T. Rönkä Luumäen kirkonkylän koulu Näytteenottopäivämäärä: Vastaanottopäivämäärä: Näytemäärä: 25 kpl Analyysimenetelmä: Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi (AR2304-TY-031) Suoraviljelymenetelmä, elinkykyisten mikrobien määrä suhteellisella asteikolla. Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 cfu/malja), ++ = kohtalaisesti (20-49 cfu/malja), +++ = runsaasti ( cfu/malja), ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 cfu/malja). Sisäinen menetelmä. Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysiä. Mikrobiryhmät Kasvatusalustat Kasvatuslämpötila Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit Kasvatusaika Mesofiiliset sienet Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) 25 C 7 vrk Mesofiiliset sienet Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) 25 C 7 vrk Mesofiiliset sienet 2% mallasuuteagar (M2-agar) 25 C 7 vrk Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) 25 C 7-14 vrk Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

27 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Tutkitut näytteet 1. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 2. Opetustila, ulkoseinä, sahanpuru 3. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 4. Oppilaseteinen, välipohja, sahanpuru 5. Opetustila, välipohja, sahanpuru 6. Opetustila, väliseinä, sahanpuru 7. Opetustila, ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru 8. Opetustila, sokkeli, villa 9. Opetustila, sokkeli, villa 10. Tekninen käsityö, ulkoseinä maanvastainen, maali+tasoite 11. Tekninen käsityö, ulkoseinä, maanvastainen, villa 12. Tekninen käsityö, ulkoseinä, maanvastainen, villa 13. WC:n lattia, 1. krs, välipohja, sahanpuru 14. Asunto 3, OH/MH, ulkoseinä, villa 15. Asunto 3, keittiö, alapohja, muovimatto (huopapohja) 16. Pesuhuone, ulkoseinä, pohjakerros, villa 17. Pohjakerros, alapohja, hiekka 18. Pohjakerroksen varasto, maanvastainen seinä, villa 19. Asunto 3, OH/MH, alapohja, tojalevy 20. Portaikko, pohjakerros, maanvastainen seinä, maali+tasoite 21. Eteinen, 1. krs, välipohja, sahanpuru 22. Eteinen, 1. krs, välipohja, sahanpuru 23. Käsityöluokka, ulkoseinä, sahanpuru 24. Pienryhmätila, ulkoseinä, ikkunan alta, sahanpuru 25. Asunto 1, keittiö, ulkoseinä, sahanpuru Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

28 Työterveyslaitos Analyysivastaus MB (5) Analyysitulos: Näyte Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit ja aktinobakteerit Hagem-agar DG18-agar M2-agar THG-agar 1. Muut bakteerit + Geotrichum + hiivat, punainen +(2) Streptomyces* - 2. Yhteensä - Yhteensä - Chaetomium* +(1) Muut bakteerit - Streptomyces* hiivat, punainen + hiivat, punainen + Muut bakteerit Streptomyces* Muut bakteerit +++ Streptomyces* Muut bakteerit +++ Streptomyces* - 6. Yhteensä - Muut bakteerit + Streptomyces* Muut bakteerit + Exophiala* +(1) hiivat, vaalea + Exophiala* +(1) Streptomyces* - hiivat, vaalea + Sphaeropsidales* +(1) A. versicolor* + A. penicillioides* + A. versicolor* + Muut bakteerit + Engyodontium* + A. versicolor* + Streptomyces* ++++ Paecilomyces* + Acremonium* + 9. A. versicolor* +(12) A. restrictus* +(3) A. versicolor* +(11) Muut bakteerit + A. versicolor* +(1) Streptomyces* - Acremonium* +(5) A. ochraceus* ++ A. ochraceus* ++ A. ochraceus* ++ Muut bakteerit ++++ A. versicolor* ++ A. versicolor* +++ A. versicolor* ++ Streptomyces* Trichoderma* + Tritirachium* ++++ Tritirachium* ++++ Tritirachium* A. versicolor* + A. versicolor* + A. versicolor* + Muut bakteerit +++ Acremonium* + Acremonium* + Streptomyces* +++ Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos Työterveyslaitos Neulaniementie 4, PL 310, Kuopio, puh , Y-tunnus ,

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Gymnasium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

Kosteusmittausraportti

Kosteusmittausraportti 1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 27.11.2010. KARHUN OP. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 9 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4

HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 HETENIITYN ALA-ASTE, entinen asuinrakennus Heteniityntie 4 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja rakennetutkimus 3.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 / 22 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUS Työnumero:

VAHINKOKARTOITUS Työnumero: VAHINKOKARTOITUS 13.06.2016 Työnumero: 10425620 Pohjakuva Mittauspöytäkirja Rakennekuvat Valokuvat Laatija: Kari Pihkanen 040-3130072 Kohde: Osoite: Vakuutuksenottaja: Tilaaja: As Oy Peltokankare Reväntie

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia 1/5. Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Länsitie 73 A, Laihia 1/5 Homekoirakartoitusraportti Länsitie 73 A, Laihia. Vekaramänty päiväkoti Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot