Arvio kokonaistavoitteesta Suomen mahdollisuudet Komission esittämän lukeman saavuttamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvio kokonaistavoitteesta Suomen mahdollisuudet Komission esittämän lukeman saavuttamiseen"

Transkriptio

1 Arvio kokonaistavoitteesta Suomen mahdollisuudet Komission esittämän lukeman saavuttamiseen Professori Peter Lund Teknillinen Korkeakoulu Pikkuparlamentti, Peter Lund 2007

2 EU:n energia- ja ilmastotavoitteet EU ( AN ENERGY POLICY FOR EUROPE, 2007) pyrkii seuraaviin sitoviin tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20%:lla vuoteen 1990 verrattuna, 30% jos kv. sopimus saadaan aikaan Suomi trendi +20% > -15%? 20% pienennys energiakulutuksessa Suomi trendi +12% -15 %? 20% primäärienergiasta uusiutuvia energialähteitä Suomessa 25% primäärienergiasta mahdollisuus >40%? Suomessä 30% sähköstä mahdollisuus >50%? 10% (min) liikenteen polttoaineista biopohjaisia YK:n ilmastosopimuksen tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60-80% vuoteen 2050 mennessä Peter Lund 2007

3 EU:n jäsenmaille asettamat tavoitteet Reduction target in sectors not covered by the EU ETS compared to 2005 Share Renewables in the final energy demand by 2020 AT -16.0% 34% BE -15.0% 13% BG 20.0% 16% CY -5.0% 13% CZ 9.0% 13% DK -20.0% 30% EE 11.0% 25% FI -16.0% 38% FR -14.0% 23% DE -14.0% 18% EL -4.0% 18% HU 10.0% 13% IE -20.0% 16% IT -13.0% 17% LV 17.0% 42% LT 15.0% 23% LU -20.0% 11% MT 5.0% 10% NL -16.0% 14% PL 14.0% 15% PT 1.0% 31% RO 19.0% 24% SK 13.0% 14% SI 4.0% 25% ES -10.0% 20% SE -17.0% 49% UK -16.0% 15% Tasapuolinen ehdotus Mitä jo tehty uusiutuvissa Lisämahdollisuudet Taloudelliset resurssit Painoa ehdotuksen strategiseen tulkintaan Esim. miten tulkita numerot, teknologiamahdollisuudet,yms Suomen kohdalla laajennettava uusituvien käsitettä ja mietittävä tehokkaampia ohjauskeinoja

4 Perinteinen näkemys uusiutuviin energialähteisiin Suomessa Sotien jälkeen pääosa Suomen energiasta puuta ja vettä 1960: lämmitys perustui puuhun (85%) ja sähkö vesivoimaan (50%) 70-luku: ydinvoima (17%) ja turve (7%) energiahuoltoon nopeasti (10 v) Kotimainen energiapolitiikka ja keskustelu (uusiutuvista) muistuttaa ja 1970-lukujen tilannetta

5 Moderni näkemys uusiutuviin energialähteisiin Suomessa Laajempi pohja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle Erilaiset biomassan muodot (puunjalostuksen jätteet, metsätähteet, harvennustähteer, biokaasu, energiaviljelmät, kierrätyspolttoaineet, maatalouden jätteet) Uudet uusiutuvat (rannikko- ja merituulivoima, aurinkolämpö- ja sähkö, maa/ilmalämpö, pienvesivoima, vesivoimaloiden saneeraukset)

6 Luonnonenergiavarat eli uusiutuvien energialähteiden bruttovarat Suomessa Vrt. Primäärienergia 1489 PJ Suomen uusiutuvat bruttovarat ~ 2x energian käyttö Käytännön potentiaali paljon pienempi (luontoarvot, ympäristötekijät, raaka-aineen muu hyötykäyttö, teknistaloudelliset tekijät, yms.) Energiamuoto auringon sät. metsä pellot jätteet (turve kosket merituulet PJ Oletus/selitys vuodessa 1 MWh/m 2 vuosikasvu, kannot harvennus, tähteet al=nykylajit yl=energiakasvit al=hyötykäyttö max yl=hyötykäyttö min al=vesilaki yl=kaikki rakenn km 2 10MW/km 2 Käyttö - 40% ~1% ~10% ~1%) 92% 0,4% Nyt vähän uusia uusiutuvia, paljon vanhoja uusiutuvia aurinkoener. maalämpö rakennettu ymp. piha-alueet ~0% ~6%

7 Uusiutuvan energian lisääminen Tehostaminen Uusituvat (lisä) Painopiste uudet biomassat ja tuulivoima Biokaasu, metsähake, peltoenergia ja kierrätyspolttoaine yhteistuotannossa (CHP) Tuulivoima, erityisesti off-shore Pientaloissa öljykattiloiden korvaaminen biolämmityksellä, tai täydentäminen aurinkolämpökeräimillä Pelletit lämmöntuotannossa Liikenteen biopolttonesteet Vesivoimaloiden tehostaminen ja alle 10 MW:n pienvesivoiman lisääminen

8 Mistä lisämahdollisuudet syntyvät 2020? Final energy form/sector Means ENERGY EFFICIENCY Electricity/Buildings Heat pumps in electricity heating Heat/Buildings Oil boiler renovation &RES Heat/Buildings Low energy buildings/renovation Electricity/Industry Frequency controllers and motors Heat/Industry/Service Heat saving measures (VA) Electricity/Service/Buildings Appliances & lighting & pumps RENEWABLE ENERGY SOURCES Electricity/Power Wind energy Electricity/Power Small-scale hydro & renovation Heat/Buildings Solar heating as complement Heat/Buildings Biopellets Electricity/heat Biogas Electricity/heat/ REC Electricity/heat Wood chips Fuel/Transport Biofuels Electricity/heat Agrobiomass Electricity (TWh) bioenergy CHP Primary energy (PJ) Average cost of final energy ( /MWh) 18 (electricity) 23 (heat) 35 (electricity) 27 (heat) bioenergy CHP electricity 50 condensing elec biomass fuel /P.D. Lund:: The link between political decision-making and energy options: Assessing future role of renewable energy and energy efficiency in Finland. Energy Journal, 32, , 2007; WWF-Virtaa Tulevaisuuteen/ TOTAL EFFICIENCY AND RENEWABLES (electricity) 26 (heat)

9 Lisämahdollisuudet sähkösektorilla Sähköenergian kohde Suomessa Teollisuuden taajuusmuuttujat ja moottorit, prosessiparannuksia Sähkö TWh/v 7 Hinta /MWh Koko tehostamisen & uusiutuvien energiasalkku= 30% CO 2 pienennys kustannustehokkaasti; ½ tehostamisesta,½ uusiutuvista Tehostaminen: pumput kotitaloudet,valaistus Lämpöpumput (sähköläm.) Sähkö=33 TWh/v;13 TWh/v 6-10 vuodessa; keskim. hinta salkulle 28 /MWh BioCHP Pienvesivoima & san. Tuulivoima 10 0,5-2? Mahdollista vuoteen 2020 mennessä, mutta edellyttää markkinapohjaisia ohjauskeinoja

10 Yhteenveto Suomen lisämahdollisuuksista tehostamisessa ja uusiutuvissa Reunaehtoja lisämahdollisuuksille Kustannustehokkuus, ympäristövaikutukset, uusiutuvien varojen muu käyttö (metsäteollisuus, virkistys, yms.) Energian käytön tehostamisen ja uusiutuvien lisämahdollisuudet v2020 Uusiutuvat 10%-yks primäärienergiasta, energia: tehostaminen >10%, Sähkö: uusiutuvat >15%-yks (18 TWh); tehostaminen >15% (15 TWh), vastaa 2,6 OL3 voimalaa Khk-päästöt: -30% (v.90 tasosta) Uusiutuvien osuus ja mahdollisuudet energiahuollossa Primäärienergia Sähköenergia % % 30% % Ylemmessä arviossa vahvat tehostamistoimet huomioitu Huom:laskettu primäärienergian suhteen,ei loppuenergia /P.D. Lund:: The link between political decision-making and energy options: Assessing future role of renewable energy and energy efficiency in Finland. Energy Journal, 32, , 2007; WWF-Virtaa Tulevaisuuteen/ Peter Lund 2007

11 Millä päästään tavoitteisiin: edistyksellisiä ohjauskeinoja Hyvien ohjauskeinojen tunnusmerkkejä Tehokas CO 2 vähennys suhteessa kustannuksiin Edistää puhtaiden teknologioiden pääsyä markkinoille Kasvattaa kotimarkkinoita, työllisyyttä, ymp.teknologian vientiä Ei merkittäviä lisäkustannuksia valtion budjettiin Investointiepävarmuus poistuu Tuet määräaikaisia Soveltuu moneen teknologiaan yhtäaikaisesti Edesauttaa puhtaan teknologian tai toimintatavan käyttöönottoa Kohdistuu koko innovaatioketjuun Markkinaehtoisia ohjauskeinoja: Kannustavat ja palkitsevat toimet (palkitseminen, kunnianosoitukset, energiamerkintä, informaatio ja koulutus, julkisen sektorin oma esimerkki, yms.) Markkinavoimat ja mekanismit (hintatakuu, kilpailu, ostovoima, energiamerkinnät, julkiset hankinnat, yhteishankinnat, teknologiakilpailut, energiapalveluyritykset, välilliset hyödyt, katselmukset, sopimukset, WWF Green-office kampanja, Kyoto mekanismit)

12 Yhteenveto 3. EU:n Suomelle asettama 9,5%-yksikön lisätavoite on järkevästi saavutettavissa 4. Suomessa vuonna 2020 tarvittava lisäenergia ja päästövähennystavoitteet voidaan reilusti ja kilpailukykyisellä tavalla tyydyttää energiatehokkuudella ja kotimaisella uusiutuvalla energialla ( metsäenergia, uudet bioenergiamuodot,tuulivoima ) 5. Tarvitaan kustannustehokkaita ohjauskeinoja, jotka ovat markkinavetoisia, kannustavia ja innovatiivisia 6. Myönteiset kerrannaisvaikutukset työllisyyteen, vientiin ja innovaatioihin ovat huomattavia.

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää talousvaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja lausuu aiheesta seuraavaa:

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää talousvaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja lausuu aiheesta seuraavaa: Helsingissä 3.4.2008 Jouni Nissinen Eduskunnan talousvaliokunnalle Aihe: U7/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (uusiutuvista lähteistä

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Rakennusten energiatehokkuutta koskeva politiikka ja säännökset Swegon Air Academy Mikkeli 9.10.2013 Olli Seppänen, emeritusprofessori Fellow REHVA, Fellow ASHRAE Editor-in-chief Federation of European

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 213/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 213/2010 Uusiutuvien

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus ostoenergialla, primäärienergialla ja CO 2 -päästöillä mitattuna

Rakennusten energiatehokkuus ostoenergialla, primäärienergialla ja CO 2 -päästöillä mitattuna Rakennusten energiatehokkuus ostoenergialla, primäärienergialla ja CO 2 -päästöillä mitattuna Jarek Kurnitski Dosentti, TkT TKK LVI-tekniikka TKK 13.11.2008 Swegon Air academy 1 Tampere Muutoksen aika

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto

Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin. Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto Ajankohtaiskatsaus energia- ja ilmastoasioihin Mikael Ohlström, johtava asiantuntija 5.6.2015 EK:n Brysselin toimisto Sisältö Energiaunioni Tiekartta Pariisiin & YK:n ilmastoneuvottelut EU:n energia- ja

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014 Toimialapäällikkö Markku Alm Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2013. laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland SOLPROS kesäkuu 2001 ABSTRACT

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot