Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen - Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen Rasilainen Pekka varajäsen - Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen x Soukka Risto varajäsen Reide Pirjo valt. puh.joht. - Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. x Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 7/9 Anne Takala x Arto Kallinen x Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Pöytäkirjanpitäjä 25 Risto Sinervo Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Tekniikka ja palvelualat Hannele Lindholm Pöytäkirja yleisesti Tekniikka ja palvelualat nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Veikko Ruohonen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 2 (24) sisällysluettelo Aika Tiistai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 15 Vision 2010 toteutuma 16 Alustavia tietoja vuoden 2010 tilinpäätöksestä 17 Sijoitustoiminnan perusteet 18 Muutos investointisuunnitelmaan/logistiikan investoinnit 19 Logistiikkahallin vastaanotto ja kustannukset 20 Kokouspalkkiosäännön tarkistaminen 21 Vuokrasopimuksen hyväksyminen 22 Yrityskortti rehtori Merja Koskelle 23 Palkka-asioista päättämisen yleiset perusteet 24 Käteiskassan hyväksyminen Novidan toimistoon 25 Talousjohtajan virkanimikkeen muutos 26 Rahoitusjärjestelmän muutosta koskeva käynti eduskunnassa 27 Koukkulavalla varustetun kuorma-auton hankinta 28 Siltanosturin hankinta 29 Viranhaltijapäätökset 30 Tiedoksiantoasiat 31 Pykälä on salainen 32 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä torstaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 3 (24) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 13 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 14 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Talousjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Hannele Lindholm ja Veikko Ruohonen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Hannele Lindholm ja Veikko Ruohonen. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 4 (24) Vision 2010 toteutuma YH 15 Esityslistan liitteenä on yhteenveto vision 2010 toteutumasta. Visiokausi oli vuodet ja toteutumassa on tarkasteltu koko ajanjaksoa. Yhtymähallitus käy keskustelun asiasta ja merkitsee liitteenä olevan selostuksen tiedoksi.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 5 (24) Alustavia tietoja vuoden 2010 tilinpäätöksestä YH 16 Vuoden 2010 tilinpäätös näyttää muodostuvan ylijäämäiseksi yhteensä noin (talousarvio oli ja käyttösuunnitelma I ylijäämäinen). Toimintatuotot ovat noin ja toimintakulut noin Poistot tulevat olemaan noin Rahoitusmenot nettona ovat vain noin 777. Investointimenot ovat yhteensä Talousarviovuonna pärjättiin käyttötalouden tuloilla ja lainaa ei jouduttu ottamaan. Esityslistan liitteenä on tilinpäätösarvio vuodesta Luvut tarkentuvat sitä mukaa kuin tilinpäätös edistyy. Mm poistokirjaus joulukuulta puuttuu sekä joitakin jaksotuskirjauksia. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tilinpäätösarvion vuodesta 2010.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 6 (24) Sijoitustoiminnan perusteet YH 17 Eräs valtuuston tehtävistä on sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. n on otettava kantaa kassavarojen sijoittamisen perusteisiin, ei vain toimivallan siirtoon. Sijoitustoiminta voi olla toimialaan liittyvää sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Toimialasijoituksia ovat oman tai vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. Sijoitettavilla kassavaroilla tarkoitetaan taas kassaylijäämää, joka ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Sijoitettavia kassavaroja ovat asekaavan mukaisesti rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassavaroihin rinnastettavia sijoitusvaroja ovat myös kunnan/kuntayhtymän omien rahastojen tai lahjoitusrahastojen varat silloinkin, kun ne on merkitty erityiskatteisesti omille tileille kirjanpidossa. Talousjohtaja on valmistellut valtuuston hyväksyttäväksi ohjeen sijoitustoiminnan perusteista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä. Yhtymähallitus hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisina ja esittää ne edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 7 (24) Muutos investointisuunnitelmaan/logistiikan investoinnit YH 18 Talousarviossa on rakennusinvestointina kuluvalle vuodelle logistiikan ajokentän rakentamista varten. Irtaimistoinvestointina on varattu ajoneuvotrukkia varten , kurottajaa varten , kiinteistötraktoria varten sekä pakettiautoa varten Logistiikka-alan opettajat ovat esittäneet, että ajoneuvotrukkia ja traktoria ei hankittaisi kuluvana vuonna, jolloin säästyisi , jonka he ehdottavat käytettävän koukkulavalaittein varustetun auton hankintaan käytettynä. Lisäksi he esittävät, että logistiikka-ala tekisi ajokentän, kustannusarvio työ ja sora noin ja säästyvästä rahasta siirrettäisiin irtaimistoinvestointeihin Meiller kippaavan puoliperävaunun hankkimiseksi. Rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esitetyt muutokset investointisuunnitelmaan esitettäväksi ne edelleen yhtymähallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Esityslistan liitteenä olevassa taulukossa on ajokentän rakentamisesta vähennetty se määrä, joka tarvitaan ajoneuvohankintoihin. Koukkulava kuorma-auto maksaa , josta jäljempänä hankintaehdotus. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle logistiikan opetuksen vaatimat muutokset investointisuunnitelmaan.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 8 (24) Logistiikkahallin vastaanotto ja kustannukset YH 19 Logistiikkahallia koskeva vastaanottotarkastus pidettiin Kaikki takuuaikaiset vakuudet on saatu ja jälkitarkastus pidetty mennessä. Hallin rakentamisen kokonaiskustannukset ostoreskontran mukaan ovat ,25. Maksamatta on 5165,89 Maanrakennusliike Pauli Peiponen Oy:n urakasta (kevääseen jätettyjä maanrakennustöitä), joka summa jätetään tilinpäätöksessä menoennakoksi. Kokonaiskustannukset siis yhteensä , 14. Rakennustoimikunta on käsitellyt logistiikkahallin valmistumisen ja sen kustannukset ja antanut asian edelleen yhtymähallituksen ja -valtuuston tiedoksi. Logistiikkahallin vihkiäiset pidetään Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi logistiikkahallin töiden vastaanoton ja muodostuneet kokonaiskustannukset ,14. Lisäksi yhtymähallitus esittää, että valtuusto hyväksyy kustannusten ylityksen ,14, joka on muodostunut mm. ylimääräisen tien teosta ja tiemaamurskeesta (yhteensä ). Muut lisätyöt/hyvitykset ovat yhteensä ,38.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 9 (24) Kokouspalkkiosäännön tarkistaminen YH 20 Loimaan koulutuskuntayhtymän kokouspalkkiosääntöä on viimeksi tarkistettu vuonna 2006 ja silloinen sääntö tuli voimaan lukien. Kokouspalkkiosääntö on määrittänyt vain yhtymävaltuustolle ja yhtymähallitukselle sekä sen toimikunnille maksettavat palkkiot. Mm. tarkastuslautakunnasta palkkiosäännössä ei puhuta mitään. Kokouspalkkio on ollut 60 euroa per kokous. n puheenjohtaja on saanut 800 euron vuosipalkkion ja hallituksen puheenjohtaja 1700 euron vuosipalkkion. Useissa kunnissa ja koulutuskuntayhtymissä valtuusto- ja hallitustaso on eriytetty korkeammille kokouspalkkioille kuin lautakunnat ja toimikunnat. Talousjohtaja on valmistellut esityslistan liitteenä olevan uuden kokouspalkkiosäännön. Sen mukaan yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettaisiin kokouspalkkiota 80, ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen, ammatillisten neuvottelukuntien, vastuualueiden johtokuntien, rakennustoimikunnan sekä muiden mahdollisten toimikuntien kokouksista 60. n puheenjohtajan palkkio ehdotetaan nostettavaksi :oon per vuosi ja yhtymähallituksen puheenjohtajan palkkio :oon per vuosi ja lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ehdotetaan 500 :n vuosipalkkiota. Koska kokouspalkkiot on maksettu kaksi kertaa vuodessa eli kevätkauden kokoukset kesäkuussa ja loppuvuoden kokoukset joulukuussa, on mahdollista hyväksyä uusi kokouspalkkiosääntö tulemaan voimaan alkaen. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle esityslistan liitteenä olevan kokouspalkkiosäännön hyväksymistä tulemaan voimaan alkaen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Vuokrasopimuksen hyväksyminen YH 21 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidalla on ollut vuokralla lähtien noin 395 m 2 Kurjenpolku 3:ssa sijaitsevasta autokorjaamo- ja varaosamyymälärakennuksesta Uudessakaupungissa. Vuokra on /kk (alv 0 %) Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus siirretään yhtymähallituksen tällä päätöksellä Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän nimiin. Yhtymähallitus hyväksyy Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Vakka-Suomen Auto E & J Salmisen välille liitteen mukaisen vuokrasopimuksen, joka koskee Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidalle vuokrattavia noin 395 m 2 :n suuruisia tiloja osoitteessa Kurjenpolku 3, Uusikaupunki.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Yrityskortti rehtori Merja Koskelle YH 22 Rehtori Merja Koski on esittänyt, että hän saisi käyttöönsä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän luottokortin, joka käytännön syistä on hyvin perusteltua. Kortin saamiseksi on yhtymähallituksen myönnettävä Merja Koskelle tältä osin käyttöoikeus korttiin liitettävään yrityksen tiliin. Yrityskortti on tällä hetkellä käytössä ainoastaan talousjohtaja Leena Suonkannalla. Kortti on Nordean Business MasterCard, jossa on käteisnostoraja ja kortin käyttöraja Tilinkäyttöoikeudet ovat tällä hetkellä vain kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervolla ja talousjohtaja Leena Suonkannalla (yhtymähallituksen päätös ). Yhtymähallitus päättää hakea rehtori Merja Koskelle Nordea pankin Business MasterCard korttia käteisnostorajalla ja kortin käyttörajalla Lisäksi yhtymähallitus päättää myöntää rehtori Merja Koskelle käyttöoikeuden korttiin liitettävään Nordean tiliin FI

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Palkka-asioista päättämisen yleiset perusteet YH 23 Hallintosäännön 43 :n mukaan viranhaltijoilla on oikeus päättää ottamansa henkilöstön palkkauksesta virka- ja työehtosopimusten sekä yhtymähallituksen hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. Säännöstä on noudatettu siten, että viranhaltija on voinut päättää ottamansa henkilön palkasta, mikäli palkka on ollut virka-/työehtosopimuksen mukainen ja sama kuin viran- tai työsuhteen edellisellä haltijalla ellei valittavan pätevyys ole edellyttänyt kuntayhtymän päättämien epäpätevyysalennusten noudattamista tai OVTES:n edellyttämää korkeampaa palkkaa. Yhtymähallitus antaa palkka-asioista päättämiseen seuraavat yleiset perusteet: Viranhaltijoilla on oikeus päättää ottamansa alaisen palkasta, mikäli palkka noudattaa virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä ja on joko sama kuin edeltäjällä tai suoraan yhtymähallituksen päätöksistä tai virka- /työehtosopimuksista johtuen tätä alempi tai ylempi. Mikäli tulee harkittavaksi palkan korotus aiempaan nähden, tulee palkasta päättäminen tuoda yhtymähallituksen päätettäväksi.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Käteiskassan hyväksyminen Novidan toimistoon YH 24 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan Loimaan tulosalueen käteiskassat sekä myös Uudenkaupungin tulosalueelle opiskelijaruokalaan ja harjoitusravintolaan käteiskassat. Nyttemmin on käynyt ilmi, että käteiskassa olisi käytännön syistä syytä olla myös Novidan toimistossa. Käteiskassojen pohjakassaksi määrättiin korkeintaan 100. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan toimistoon käteiskassan. Kassatositteiden hyväksyjä on rehtori Merja Koski ja vastuuhenkilö Olli Laaksonen. Käteiskassan pohjakassaksi määrätään 100 (tarvittaessa voidaan lyhytaikaisesti pitää myös 500 :n pohjakassaa). Käteiskassa on tilitettävä riittävän usein pankkiin, jotta käteistä rahaa ei ole koskaan liian suurina summina kassassa. Kassan vastuuhenkilön ottaessa vastaan kuntayhtymälle tulevia maksuja, on maksajalle annettava juoksevalla numerolla ja päiväyksellä varustettu kuitti. Kuittiin on otettava maksajan allekirjoitus, ellei käytössä ole kassakonetta. Tämä määräys on pääsääntö. Maksujen luonteesta ja euromäärästä johtuen on joissakin tapauksissa järkevää kerätä maksut koontilistoille. Tällöin kassan-hoitaja laatii kuittitositteen, johon on liitettävä koontilista. Numeroiduista tulotositesarjoista sekä tositteiden luovutuksista ja tilityksistä pidetään taloustoimistossa luetteloa, johon kaikki tulojen perimiseen käytettävät kuitit on kuitattava.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Talousjohtajan virkanimikkeen muutos YH 25 Talousjohtajan tehtäväkuva on määritetty pääpiirteissään hallintosäännön 12 :ssä. Talousjohtajan tehtäväkuva sisältää taloutta koskevien vastuiden ja töiden lisäksi henkilöstö- ja palkkahallinnosta vastaamista sekä toimimista palkka-asiamiehenä ja Loimaan tulosalueen kiinteistöistä ja ruokapalveluista vastaavana. Lisäksi talousjohtaja koordinoi kuntayhtymän hankintatointa sekä valvoo kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa sekä toimii kuntayhtymäjohtajan sijaisena yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Talousjohtaja myös valmistelee kuntayhtymäjohtajan kanssa yhtymähallitukselle tulevat asiat. Useassa kuntayhtymässä onkin vastaavanlaisia tehtäviä tekevien viranhaltijoiden tehtävänimikkeenä talous- ja hallintojohtaja, joka tässä tapauksessa kuvaisi paremmin henkilön tehtäväkuvaa. Tehtäväkohtainen palkka tulisi tällöin myös olla vastaavalla tasolla. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle talousjohtaja Leena Suonkannan virkanimikkeen muuttamista lukien talous- ja hallintojohtajaksi ja vastaavan muutoksen tekemistä hallintosääntöön. Yhtymähallitus määrittelee talous- ja hallintojohtajan tehtäväkohtaisen palkan. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi virkanimikkeen muutoksen esitettäväksi yhtymävaltuustolle. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyi talousjohtajan tehtäväkohtaiseen palkkaan 100 :n korotuksen alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Sinervo toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan ja Leena Suonkanta poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Rahoitusjärjestelmän muutosta koskeva käynti eduskunnassa YH 26 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo on yhdessä Salon seudun koulutuskuntayhtymän, Raision seudun koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutuskuntayhtymän kanssa laatinut Varsinaissuomalaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien kannanoton koulutuksen rahoitusjärjestelyihin (esityslistan liite), joka viedään eduskuntaan. Eduskunnassa on keskusteluissa rahoitusjärjestelmän muutokset, joita tullaan esittelemään hallitusneuvotteluissa. Suunnitelmat rahoitusjärjestelmän muuttamisesta tulisivat aiheuttamaan koulutuksen järjestäjille monia ongelmia. Asian tarkempi esittely annetaan kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Koukkulavalla varustetun kuorma-auton hankinta YH 27 Julkisella ilmoituskanavalla, Hilmassa, on ollut kansallinen hankintailmoitus koukkulava kuorma-auton hankinnasta. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Vaatimuksena on ollut, että kyseinen vaihtolavakuorma-auto (koukkulaite) on luonnonvara- ja logistiikka-alan yhteiskäyttöön soveltuva. Tarjoukset on avattu klo Tarjouksia tuli kaksi. Auto Lankoski Oy:ltä ja Markkinointi Varhia Ky:ltä. Edullisimman tarjouksen antoi Auto Lankoski Oy, (alv 0 %). Tarjousten avauspöytäkirja ja hankintaehdotus ovat esityslistan liitteenä. Hankinta rahoitetaan investointimäärärahoista. Yhtymähallitus päättää, että logistiikka-alalle hankitaan koukkulava kuorma-auto Auto Lankoski Oy:ltä tarjouksen mukaan hintaan (alv 0 %).

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Siltanosturin hankinta YH 28 Julkisella ilmoituskanavalla, Hilmassa, on ollut kansallinen hankintailmoitus siltanosturin hankinnasta. Tarjoukset on pyydetty jättämään klo mennessä. Tarjouspyynnössä on kerrottu, että tuotetta tullaan käyttämään ajoneuvojen ja työkoneiden korjaustoimintaan liittyvissä nostoissa sekä myös ns. kappaletavararahdin käsittelyyn esimerkiksi ajoneuvojen ja perävaunujen kuormaukseen ja purkuun. Siltanosturista on saatu vain yksi tarjous, Satateräs Oy:ltä hinnaltaan (alv 0 %). Logistiikka-ala on ehdottanut sen hankkimista. Siltanosturi rahoitetaan investointimäärärahoista. Hankintaehdotus on esityslistan liitteenä. Yhtymähallitus päättää, että logistiikka-alan käyttöön hankitaan siltanosturi Satateräs Oy:ltä tarjouksen mukaan hintaan (alv 0 %).

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Viranhaltijapäätökset YH 29 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 1/2011/yh Mobiilipajan työkalujen hankinnan hyväksyminen K. Mylen Oy:ltä hintaan 3347,90 sis. alv 07/2011/yh Pirkko Suhosen työsuhteen jatkaminen asti MAST Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 09/2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh /2011/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen puhallusvillojen imu, pakkaus ja takaisin puhallus EKO-Expert Oy:ltä hintaan alv 0 % Erityisopiskelijat Myllykyläntie kevät Erityisopiskelijat Lieto kevät Erityisopiskelijoiksi hyväksyminen Oppisopimus opiskelijoiden hyväksyminen Hiustiimin hankintaehdotuksen hyväksyminen satulatuoli Mustang 12 kpl SKT-Group Oy:ltä hintaan yhteensä 2220,00 Hiustiimin hankintaehdotuksen hyväksyminen pesupaikat 8 kpl ja jalkarahit 4 kpl SKT-Group Oy:ltä yhteishintaan 8880,00 Apulaisrehtori Tarja Asulan viranhaltijapäätöksiä 1/2011/yh Liedon hankintapäätöksen hyväksyminen sähköosasto Mertek-Group:lta turvajalkineita sekä opetustarvikkeita hintaan 1.694,00 alv 0 %

19 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Turuntien, Ylistaronkadun ja Hämeentien yksiköiden apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 02/11/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 04/11/yh Kudontaboxin EW24W (2 kpl) sekä Weave Point -päivityksen ja ohjelmalisenssin hankinta artesaanitiimille TOIKA Ky:ltä yhteishintaan ,99 (alv 0 %) 06/11/yh Hankintapäätös: Astiasto ja keittiötyövälineitä KESPRO Oy:ltä hintaan 1537,79 (alv 0 %) Turuntien opetuskeittiöön 07/11/yh Luonnonvara-alan ja logistiikan yhteinen hankintapäätös: Vaihtolavaperävaunut sekä jalkalava Hemruk Oy:ltä; yhteishinta euroa (alv 0 %) 08/11/yh Hankintapäätös: Scania P 124 vm sekä jalkalava Porin Hyötyajoneuvot Oy:ltä yhteishintaan euroa (alv 0 %) Koulutustarkastaja Auli Guevaran viranhaltijapäätöksiä 136/10/yh Solmitut oppisopimukset ajalla yht. 6 kpl 137/10/yh Oppisopimuksen hankintasopimukset; TTS Työtehoseura Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä /2011/yh Hankintasopimukset ajalla ; Oulun Seudun ammattiopisto 2340,00, Jyväskylän liikenneopettajaopisto 4500,00 Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen viranhaltijapäätökset.

20 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Tiedoksiantoasiat YH 30 Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi - rehtorit Merja Kosken ja Markku Kaurilan päätökset ratkaisuvallan siirrosta - rakennustoimikunnan pöytäkirja Lounais-Suomen koulutuksenjärjestäjien yhteistyösopimusluonnos

21 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Pykälä on salainen YH 31

22 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 32 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen Kokous päättyi klo o i k a i s u v a a t i m u s

23 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin :t 19, 21, 22, 27, 28 ja 31 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät 13-17, 18, 20, 23-26, 29, 30 ja 32. Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle, osoite Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

24 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / (24) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot