Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 1 (18) Aika Torstai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen x Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen - Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen Soukka Risto varajäsen x Reide Pirjo valt. puh.joht. x Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Tyyskänen-Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. - Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 8/9 Takala Anne x Kallinen Arto x Koulutilan isäntä Tuomas Levomäki oli paikalla kokouksen alussa; selvitys koulutilan toiminnasta Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Myllykyläntie 8, Loimaa Jukka Korvenpää Pöytäkirja yleisesti Myllykyläntie 8, Loimaa nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Juha Lehtinen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 2 (18) sisällysluettelo Käsitellyt asiat 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 46 Henkilöstökertomus vuodesta Kuntayhtymäjohtajan irtisanoutuminen 48 Vuosiloman myöntäminen kuntayhtymäjohtajalle 49 Kuntayhtymäjohtajan valinta 50 Aiesitoumus Taitaja kilpailujen järjestämisoikeuksista 51 Selostus koulutuksen järjestäjäverkon tiivistämishankkeesta 52 Selvitys fuusion aiheuttamista kustannuksista 53 Tilojen vuokraaminen Turun ammattikorkeakoulun käyttöön 54 Viranhaltijapäätökset 55 Tiedoksiantoasiat 56 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä perjantaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 3 (18) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 44 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 45 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Jukka Korvenpää ja Juha Lehtinen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jukka Korvenpää ja Juha Lehtinen. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina kokouksen jälkeen.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 4 (18) Henkilöstökertomus vuodesta 2011 YH 46 Tilinpäätösasiakirjan sisältämien henkilöstöä koskevien tietojen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2011, johon on pyritty keräämään lisätietoa henkilöstöasioista. Tietomäärä on suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökertomus on esityslistan liitteenä. Henkilöstökertomus sisältää tiedot mm. henkilöstön määrästä, rakenteesta ja vaihtuvuudesta, henkilöstökuluista, poissaoloista, eläkkeelle siirtymisestä, henkilöstön koulutustasosta, työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työsuojelusta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy ja merkitsee tietoonsa saatetuksi henkilöstökertomuksen vuodesta Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 5 (18) Kuntayhtymäjohtajan irtisanoutuminen YH 47 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien. Hallintosäännön 42 :n mukaan palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka on ottanut työntekijän palvelusuhteeseen. Kuntayhtymäjohtajan on ottanut tehtäväänsä yhtymävaltuusto. Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto myöntää kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervolle eron kuntayhtymäjohtajan virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Sinervo poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 6 (18) Vuosiloman myöntäminen kuntayhtymäjohtajalle YH 48 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo anoo vuosilomaa ajalle Vuosilomasta on 18 päivää lomanmääräytymisvuodelta määräytyvää lomaa (ns. vanhaa lomaa), 38 päivää lomanmääräytymisvuodelta määräytyvää lomaa ja 18 päivää alkavalta uudelta lomanmääräytymisvuodelta kertyvää vuosilomaa. Yhteensä 74 vuosilomapäivää. Vuosilomaa jää anomuksen mukaan pitämättä 10 päivää, jonka kuntayhtymäjohtaja anoo maksettavaksi rahana. Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervolle hänen anomansa vuosiloman ajalle Loput pitämättä jäävät vuosilomapäivät, yhteensä 10 maksetaan rahana. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Risto Sinervo poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 7 (18) Kuntayhtymäjohtajan valinta YH 49 Kuntayhtymäjohtajan viranhaku käynnistyi sillä, että yhtymähallitus valitsi työryhmän valmistelemaan viran täyttöä. Työryhmään valittiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Leena Virtanen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jari Alppiranta, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pirjo Reide, Uudenkaupungin edustaja yhtymähallituksessa Arto Kallinen sekä kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervo. Työryhmä julisti viran haettavaksi helmikuussa. Viranhakuilmoituksen mukaan valittavalta edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa ja vahvaa näyttöä ammatillisen koulutustoiminnan tuloksellisesta johtamisesta. Virka tulisi ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 18 henkilöä. Työryhmä valitsi haastatteluun rehtori Markku Kaurilan, rehtori Merja Kosken, rehtori Antti Virtasen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja kiinteistö- ja riskienhallintapäällikkö Jouko Lindholmin. Työryhmä pyysi myös konsulttitarjoukset henkilöarvioinnista ja päätti valita tehtävään MPS Finland Consulting Oy:n. Henkilöarviointi päätettiin teettää kaikille haastatteluun kutsutuille hakijoille. Työryhmän yhteenvetopalaveri arvioinnin tuloksista pidetään ja yhtymähallitus tekee kokouksessaan esityksen yhtymävaltuustolle, joka on Esityslistan liitteenä ovat yhteenveto hakijoista. Työryhmän muistio lähetetään sähköpostitse. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää työryhmän esityksen pohjalta tehdä esityksensä yhtymävaltuustolle kuntayhtymäjohtajan valinnasta. Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymäjohtajaksi valitaan rehtori, kasvatustieteen maisteri Antti Virtanen lukien.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 8 (18) Aiesitoumus Taitaja kilpailujen järjestämisoikeuksista YH 50 Turun kaupunki hakee kevään 2012 aikana Taitaja kilpailujen järjestämisoikeuksia Skills Finland ry:ltä. Kilpailut toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjien kanssa. Kuntayhtymäjohtaja on allekirjoittanut esityslistan liitteenä olevan aiesitoumuksen, jonka mukaan sitoumuksen allekirjoittaneet koulutuksen järjestäjät lupautuvat omalta osaltaan Taitaja kilpailujen hakuun tietyin ehdoin. Koulutuksen järjestäjät sitoutuvat myös aiesitoumuksessa selostettuun työnjakoon ja vastuuseen sekä kustannusten kattamiseen. Tarkoituksena on, että aiesitoumuksen allekirjoittaneet koulutuksen järjestäjät hakevat Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta vuosille Avustusta haetaan kullekin koulutuksen järjestäjälle lajivastuiden suhteessa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä toteuttaa seuraavat 3 lajia ja Taitaja9 -kilpailun: - Asiakaspalvelu ja myynti - Yrittäjyys - Levy ja hitsaus - Taitaja 9 Taitaja 2015 tapahtuman kokonaisbudjetti on , josta koulutuksen järjestäjien oma rahoitusvastuu yhteensä Kuntayhtymäjohtaja antaa kokouksessa tarkemman selvityksen asiasta. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee solmitun aiesopimuksen hyväksyen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / 12 9 (18) Selostus koulutuksen järjestäjäverkon tiivistämishankkeesta YH 51 Keväällä 2006 opetusministeriö käynnisti ammattiopistostrategian toteuttamiseen liittyvän ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeen. Ammattiopistostrategian ydinajatus on, että kaikki niin nuorten kuin aikuisten ammatillinen koulutus keskitetään riittävän vahvoihin alueellisiin ammattiopistoihin. Lyhyt yhteenveto ammattiopistostrategiasta on liitteenä. Se on otettu huomioon kuntayhtymän toiminta-ajatusta, visioita ja strategioita laadittaessa. Ministeriö on antanut suosituksia em. lisäksi myös vuosina 2007 ja 2009 siitä, mitä riittävän vahva koulutuksen järjestäjä kullakin alueella tarkoittaisi käytännössä. Tämän perusteella Varsinais-Suomeen on muodostettu yhdistymisten kautta Lounais-Suomen ja Peimarin koulutuskuntayhtymät, muu tiivistäminen on ollut vähäistä. Viimeisin OKM:n suosituskirje annettiin Sen mukaan Varsinais- Suomessa ammatillinen koulutus tulisi keskittää yhteen tai kahteen ammattiopistoon. Maakuntahallitus käynnisti tämän perusteella hankkeen Ammatillinen koulutus Varsinais-Suomessa 2015 ja palkkasi konsultin selvitystyöhön. Loppuraportti ja Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen lausunto OKM:lle ovat oheisena. Se on pääosin niiden kannanottojen mukainen, joita yhteistyösopimuksen tehneet koulutuksen järjestäjät ovat antaneet hankkeen aikana. Maakuntahallituksen lausunnon mukaan nykyisille kokoamisten jälkeisille koulutuksen järjestäjille tulee antaa aikaa vakiinnuttaa toimintansa, välittömän jatkotyön tulee kohdistua Turun järjestämään ammatilliseen koulutukseen ja tässä vaiheessa oppisopimustoimintaa ei tule erottaa muusta ammatillisesta koulutuksesta. Tähän asiayhteyteen liittyen yhtymähallitus on todennut seuraavaa: Ammatillisen koulutuksen merkitys seutukuntien elinkeino- ja työelämän kehittymiselle ja kasvun edellytyksille on tärkeä, joten paikallisuuden turvaaminen myös hallinnon ja päätösvallan osalta on keskeistä. Tämän takia liiallinen keskittäminen haittaa seutukuntien kehittymistä. Koko maakunnan alueelle tarvitaan vähintään 3-4 koulutuksen järjestäjää, jotta seutukuntien ammatillisen koulutuksen tarjonta turvattaisiin. Ennen kuin ryhdytään mihinkään toimenpiteisiin nykyisen järjestäjäverkon suhteen Turun alueen ulkopuolella, on syytä päättää kuntaverkon rakenteesta ja palata järjestäjäverkon rakenteeseen vasta sen jälkeen.

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Kuntayhtymäjohtajan esitys: Edellä olevan perusteella ei ole olemassa välitöntä tarvetta ryhtyä valmistelemaan uusia omistajajärjestelyjä Turun alueen ulkopuolella, joten OKM:n suosituskirje ei anna aihetta toimenpiteisiin Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymän osalta. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Selvitys fuusion aiheuttamista kustannuksista YH 52 Fuusion kustannusvaikutuksia on kerätty ja laskettu ja toteamuksena on, että fuusio ei tuonut säästöjä vaan päinvastoin sen johdosta taloustoimistoon jouduttiin palkkaamaan 2 henkilöä lisää (toinen tällä hetkellä vielä määräaikainen) sekä laatupäällikkö, joka ehkä olisi palkattu jossakin vaiheessa joka tapauksessa ilman fuusiotakin. Kustannukset näistä yhteensä noin /vuosi. Taloushallinnon ohjelmistohankinnat aiheuttivat lisäkustannuksia noin , samoin tietoliikenneratkaisut noin sekä eri työryhmien kokoontumiset ja niistä aiheutuneet matkakustannukset noin sekä koulutus noin Lisäksi fuusiokustannuksiin on kirjanpidossa kirjattu palkkavyörytyksiä (kuntayhtymäjohtaja, talousjohtaja, koulutusalavastaavat, rehtorit ym.) noin Osa kustannuksista on kertaluonteisia hankkimiskustannuksia, jotka eivät toistu seuraavina vuosina. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi selvityksen fuusion kustannusvaikutuksista. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Tilojen vuokraaminen Turun ammattikorkeakoulun käyttöön YH 53 Apulaisrehtori Petri Lähde ja talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ovat neuvotelleet Turun ammattikorkeakoulun edustajien kanssa siitä, että ensi syksynä Turun ammattikorkeakoulu Loimaalla siirtyisi ns. Oskarinpihan kiinteistöstä Turuntielle Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuokralaiseksi. Arvion mukaan Turun ammattikorkeakoulun Loimaan toimipaikan opiskelijamäärä on ensi syksynä 197, mutta näistä koulun toimitiloja käyttää arviolta vain 91 opiskelijaa. Muutto Turuntielle tapahtuisi viikolla 24 (kesäkuun puolessavälissä). Talous- ja hallintojohtaja on tehnyt vuokralaskelmia, mutta tietoa siitä, mitä ammattikorkeakoulu on valmis maksamaan vuokraa per kuukausi, ei vielä ole. Vuokrasopimus tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi, kun vuokran määrästä ollaan päästy yksimielisyyteen. Kelalle on kuitenkin tehty jo hakemus ateriatuesta, koska on tarkoitus, että ammattikorkeakoulun opiskelijat voisivat ruokailla Turuntiellä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa saatetuksi neuvottelut Turun ammattikorkeakoulun kanssa Kokouksessa jaettiin luonnos vuokrasopimukseksi. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy asian valmistelun jatkamisen. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Viranhaltijapäätökset YH 54 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 6/2012/yh 7/2012/yh Oppilaitosten lukuvuoden työajat Sivutoimiluvan myöntäminen Talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 8/2012/yh Hämeentien hankintaehdotuksen hyväksyminen vastapaino traktoriin Jarmo Lalli Oy:ltä hintaan 552,85 alv 0 % 10/2012/yh Kasvinsuojeluruiskun hankinta Hämeentielle/luonnonvara-alalle Avagro Oy:ltä hintaan ,83 alv 0 % 11/2012/yh Luottotappiokirjauksien hyväksyminen yht. 408,89 13/2012/yh Hankintapäätös matto Hämeentien kuntosaliin Omasali Oy:ltä hintaan 1560 alv 0 % Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 78 82/2012/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 85/2012/yh Kuntosalihankintaesityksen hyväksyminen Omasali Oy:ltä hintaan alv 0 % 87/2012/yh Tietokoneiden hankintaehdotuksen hyväksyminen 12 kpl AKR Data Oy:ltä hintaan alv 0 % Rehtori Merja Kosken viranhaltijapäätöksiä 14/2012/yh Jakokeskusten (2 kpl) hankinta Telmarin Oy:ltä hintaan 5690 alv 0 % Apulaisrehtori Tarja Asulan viranhaltijapäätöksiä 16/2012/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen uppoasennuskalusteita sähköasennustekniikan harjoitustöihin Onninen Oy:ltä hintaan 956,53

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) 22/2012/yh Hankintaehdotuksen hyväksyminen: Fluke 124/C Scopemeter 4 kpl ja Fluke 43B Sähkönlaadun analysaattori Yleiselektroniikka Oy:ltä 7930 (alv 0%) 24/2012/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle 25/2012/yh Kirjallinen varoitus opiskelijalle Turuntien, Ylistaronkadun ja Hämeentien yksiköiden apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 34/2012/yh Hankintapäätös: Rahtilava / Euran Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy; hinta 5500 euroa (alv 0 %) 35/2012/yh Hankintapäätös: Indesign CS 5.5/Humac People Oy; hinta 1880 euroa (alv 0 %) Koulutustarkastaja Auli Guevaran päätökset 39/2012/yh Solmitut oppisopimukset ajalla yht. 15 kpl 40/2012/yh Hankintasopimukset; JTO-Palvelut Oy 4.875, JTO-Palvelut Oy 4.875, JTO-Palvelut Oy 4.875, Faktia Koulutus Oy 3.580, Ami-säätiö Amideu 2.700, Turun Kristillinen Opisto yht Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Tiedoksiantoasiat YH 55 Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma lausunto ammatillinen koulutus Varsinais-Suomessa 2015-hankkeen loppuraportista - SKJ-Rakennustekniikka Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sekä kyseisen hankintaoikaisuvaatimuksen peruutus seuraavat yhtymähallitukset ja Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 56 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallintooikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

18 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5 / (18) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot