Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. - Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen x"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 1 (17) Aika Tiistai kello Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Vuolle Sanna varajäsen Alppiranta Jari varapuh.joht. - Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Mäkilä Arja varajäsen Korvenpää Jukka jäsen x Heikkinen Timo varajäsen Lehtinen Juha jäsen x Rasilainen Pekka varajäsen Ojala Virpi jäsen x Sampolahti Eija varajäsen Pennala Pia jäsen - Lindholm Hannele varajäsen x Ruohonen Veikko jäsen x Ojala Jouni varajäsen Toivonen Osmo jäsen - Soukka Risto varajäsen Reide Pirjo valt. puh.joht. - Tuominen Veikko I valt. puh.joht. x Tyyskänen-Mäkilä Eveliina II valt. puh.joht. - Muut läsnäolijat Uudenkaupungin edustajat Sinervo Risto kuntayhtymäjohtaja x Suonkanta Leena pöytäkirjanpitäjä x Yhteensä 7/9 Anne Takala x Arto Kallinen x Pöytäkirjan allekirjoitus Loimaa Puheenjohtaja Leena Virtanen Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Pöytäkirjan tarkastus Tekniikka ja palvelualat Virpi Ojala Pöytäkirja yleisesti Tekniikka ja palvelualat nähtävänä Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta Otteen oikeaksi todistaa Hannele Lindholm Pöytäkirjanpitäjä Leena Suonkanta

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 2 (17) sisällysluettelo Käsiteltävät asiat 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta 61 Lainanotto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoon 62 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten osto 63 Yleiset talousarvion taloutta koskevat valmisteluohjeet vuodelle Talousarvion 2012 valmistelun aikataulu 65 Ei julkinen 66 Palvelussuhteen päättymisestä päättäminen 67 Ei julkinen 68 Viranhaltijapäätökset 69 Tiedoksiantoasiat 70 Ei julkinen 71 Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä tekniikan ja palvelualojen yksikössä torstaina kello Merk Leena Virtanen Leena Suonkanta hallituksen puheenjohtaja hallituksen pöytäkirjanpitäjä

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 3 (17) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YH 59 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat ja mahdolliset poissaolot, varahenkilöt ja asiantuntijat. Kokouksesta on lähetetty kirjallinen kutsu jokaiselle jäsenelle ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille sekä asioiden esittelijöille. Kokous todetaan laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisella tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohta YH 60 Yhtymähallituksen kokouksissa pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi saapuvilla olevaa yhtymähallituksen jäsentä. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Virpi Ojala ja Hannele Lindholm. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Virpi Ojala ja Hannele Lindholm.

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 4 (17) Lainanotto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoon YH 61 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoa varten on pyydetty lainatarjoukset. Lainan otto ei sisältynyt talousarvioon, joten valtuuston on tehtävä siitä erillispäätös. Liitteenä on lainatarjouspyyntö. Laina pyydettiin antamaan 10 vuodelle ja lainamääräksi ilmoitettiin 5 M. Tarjous pyydettiin antamaan klo mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Kuntarahoitus Oyj:ltä, Loimaan Seudun Osuuspankilta, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sekä Sampo Pankki Oyj:ltä. Edullisimman tarjouksen on antanut Kuntarahoitus Oyj, jonka 6 kuukauden euriborviitekoron marginaali on 0,550 % -yksikköä ja korkoindikaatio 5 vuoden viitekorolle 3,510 % p.a. sisältäen marginaalin. Kuntarahoitus ei peri muita kuluja. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvioon 2011 hyväksytään 4,5 M :n lainanotto Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostoa varten. Yhtymähallitus päättää, että talousarviolaina 4,5 M otetaan edullisimman tarjouksen antaneelta Kuntarahoitus Oyj:ltä, mikäli valtuusto hyväksyy talousarvioon tätä koskevan muutoksen. Talousjohtajalle annetaan oikeus päättää luoton nostohetken markkinatilanne huomioon ottaen luoton lopullinen viitekorkosidonnaisuus. Tarvittaessa luotto voidaan jakaa eri viitekorkosidonnaisuuksiin. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 5 (17) Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten osto YH 62 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten ostosta on käyty neuvottelu Tämän jälkeen kaupasta laadittiin esisopimus, joka hyväksyttiin yhtymähallituksessa Uudestaan asiasta neuvoteltiin , jolloin kaupunginjohtaja pyysi Loimaan edustajia tekemään Uudenkaupungin kaupungille ostotarjouksen. Ostotarjous tehtiin täsmällisellä rakennusten tasearvolla eli ,77, koska asiaa ei ehditty viedä yhtymähallituksessa päätettäväksi. Tämän jälkeen laadittiin kauppakirjaluonnos, jota Uusikaupunki on joiltakin osin hiukan muuttanut sekä täsmentänyt rakennusten kiinteistötietoja. Uudenkaupungin kaupunki on käsitellyt Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten myyntiä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle kaupunginhallituksen kokouksessa Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto: 1. vahvistaa Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten kauppahinnaksi neljämiljoonaaviisisataatuhatta ( )euroa eli tasearvon perusteella, 2. hyväksyy osaltaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen, johon kaupunginhallitus voi tehdä oikaisuluontoisia muutoksia ja 3. vahvistaa kaupungin omistukseen jäävän Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan tonttialueen maanvuokraksi euroa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kauppakirjaan pyritään saamaan merkintä kaupungin etuosto-oikeudesta. Lisäksi selvitetään kiinteistöveron määrä. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto on käsitellyt asian kokouksessaan 9.5. ja hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä päättää ostaa Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennukset kauppahinnalla neljämiljoonaaviisisataatuhatta ( )euroa, joka vastaa suunnilleen niiden tasearvoa ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 6 (17) kauppakirjaluonnoksen, johon yhtymähallitus voi hyväksyä oikaisuluontoisia muutoksia. Yhtymähallitus hyväksyy Uudenkaupungin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen tonttialueen maanvuokran euroa vuodessa. Vuokrasopimus tuodaan erikseen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen. Merkittiin tiedoksi, että kauppakirjaan tulee lisäksi Uudenkaupungin valtuuston hyväksymä lauseke Uudenkaupungin kaupungin etuostooikeudesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Takala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 7 (17) Yleiset talousarvion taloutta koskevat valmisteluohjeet vuodelle 2012 YH 63 Suomen Kuntaliiton julkaiseman Kuntatalous-tiedotteen 1/2011mukaan kuluvan vuoden kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat olleet 2,5-4 prosentin haarukassa. Yleisesti arvioidaan, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2011 vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Suomessa kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan vuonna 2012 lähes kolme prosenttia. Ansiotasoindeksin muutokseksi ensi vuodelle on arvioitu 3,2 % ja kunta-alan palkkasumma kasvanee ennusteen mukaan saman verran. Epävarmuutta ennusteisiin aiheuttaa mm. Yhdysvaltain ja Euroopan talouden tila. Yksikköhintaisen valtionosuuden suhteen Varsinais-Suomen koulutuskuntayhtymien talousjohtajat ovat arvioineet, että talousarvioita on syytä lähteä rakentamaan siltä pohjalta, että valtionosuuksien korotukset lasketaan talousarvioon tämän vuoden tasoisina. Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksuksi keskimäärin 3,2 % ja palkkaperusteiseksi KuELmaksuksi 15,6 (tai noin 16 %). Eläkemenoperusteinen maksu voidaan talousarvioihin arvioida palkanlaskennasta saatavan toteutumatiedon ja kertomalla tämä kuluvan vuoden luku noin 1,05:llä. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu voidaan arvioida kertomalla kuluvan vuoden kustannus 1,03:lla. Tarkemmat tiedot saataneen Kuntien Eläkevakuutukselta kesäkuun aikana. Tarkoituksena on pitää Loimaan ja Novidan yhteinen talousarvioseminaari , jossa määritellään muut talouteen vaikuttavat ehdot ja toiminnalliset tavoitteet. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2012 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan palkkojen korotukset saavat olla 3 %, sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin 30,15 % (edellä selostettu tarkempi jakautuminen) sekä valtionosuudet kuluvan vuoden tasoisina. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 8 (17) Talousarvion 2012 valmistelun aikataulu YH 64 Vuodelle 2012 laadittavan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän talousarvion laadinnan aikataulua on suunniteltu fuusion valmisteluryhmässä alla olevan esityksen mukaiseksi. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2012 aikatauluksi seuraavaa: - Yleiset taloudelliset perustelut yhtymähallituksessa. - Talousarvioseminaari klo 16 alkaen Myllykyläntiellä Loimaalla tavoitteena toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvioin laadintaohjeiden määrittely, mukana yhtymähallitus, johtokunnat ja OAJ:n pääluottamusmies. - Talousarvion yksityiskohtaisempien laadintaohjeiden hyväksyminen yhtymähallituksessa Ensimmäinen hallituskäsittely Yhtymähallituksen lopullinen käsittely ja esitys valtuustolle Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 9 (17) Ei julkinen YH 65

10 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 10 (17) Palvelussuhteen päättymisestä päättäminen YH 66 Hallintosäännön 42 :n mukaan palvelusuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka on ottanut työntekijän palvelusuhteeseen. Pykälän määräys on aiheuttanut hämminkiä niiden henkilöiden osalta, jotka on otettu palvelukseen yhtymähallituksen tai -valtuuston päätöksellä aiemmin voimassa olleiden hallintosääntöjen perusteella. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että näiden henkilöiden irtisanoutumiset ja eläkkeellelähdöt tuotaisiin vastaisuudessa yhtymähallituksen päätettäväksi. Nyt voimassa olevan johtosäännön mukaan yhtymähallitus ottaa ainoastaan rehtorit, apulaisrehtorit ja talousjohtajan ja yhtymävaltuusto kuntayhtymäjohtajan. Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää, että palvelussuhteesta eroamisten suhteen noudatetaan voimassa olevan hallintosäännön määräystä, mutta eläkkeellelähdöt ja irtisanoutumiset voidaan tuoda harkinnan mukaan yhtymähallitukselle tiedoksi. Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

11 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 11 (17) Ei julkinen YH 67

12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 12 (17) Viranhaltijapäätökset YH 68 Kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon viranhaltijapäätöksiä 16/2011/yh Laatu ja kehittämisvastaavan valinta Talousjohtaja Leena Suonkannan viranhaltijapäätöksiä 16/2011/yh /2011/yh Myllykyläntien toimisto- yms. tilojen saneeraus/sähköurakoitsijan valinta: Sallila Sähköasennus Oy hintaa (alv 0 %) Myllykyläntien toimisto- yms. tilojen saneeraus/automaatiourakoitsijan valinta: Trentec Team Oy hintaan (alv 0 %) Rehtori Markku Kaurilan viranhaltijapäätöksiä 104/2011/yh /2011/yh Rakennusosaston hankintaehdotuksen hyväksyminen lattiasaha betonilattian leikkuuseen Several Oy:ltä hintaan alv 0 % Koulutusalavastaavan tehtävät, kone- ja metalliala ja autoala Turuntien, Ylistaronkadun ja Hämeentien yksiköiden apulaisrehtori Petri Lähteen viranhaltijapäätöksiä 36/11/yh Hankintapäätös/logistiikka: Rahtilavan hankkiminen Fincumet Oy:ltä hintaan (alv 0 %) 37/11/yh Hankintapäätös/audiovisuaalinen viestintä: HP EliteBook 8540W työasemien (18 kpl) hankkiminen HP Oy:ltä hintaan (alv 0 %) Henkilöstöpäätökset: Viranhaltijoiden päätösluettelo ajalta on liitteenä. Päätös: Yhtymähallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.

13 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 13 (17) Tiedoksiantoasiat YH 69 Kuntayhtymäjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: - toteutuma työterveyshuollon toimintasuunnitelma - Uudenkaupungin kaupungin valtuuston 9.5. korjattu kokousote; Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan rakennusten myynti ja maanvuokraus - Loimaan ammatti- ja aikuisopiston Myllykyläntien yksikön auditoriossa on pidetty ammatillisen koulutuksen seminaari, jonka aineisto löytyy lskky.fi -sivustolta Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi päätösesityksen.

14 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 14 (17) Ei julkinen YH 70

15 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 15 (17) Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet YH 71 Asialistan asioiden tultua käsitellyiksi julistaa puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi ja tehdyistä päätöksistä annetaan kunnallislain mukainen o i k a i s u v a a t i m u s

16 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 16 (17) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätökseen 70 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hallitukselle, osoite PL 124, LOIMAA. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, pykälät 59-69, 71. Oikaisuvaatimusta ei myöskään saa tehdä hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön perusteella seuraavista päätöksistä, pykälät. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. Valitus tehdään Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo, osoite Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22, TURKU, 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) Päätös on muuten lainvastainen Valituskirjassa on ilmoitettava - valitusviranomainen - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt asiassa Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. Valitusasiakirjat Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa hallinto-oikeudelle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

17 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 5/11 17 (17) OIKAISUVAATIMUSOHJEEN LIITE Hallinto-oikeuksien osoitteet: HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Ratapihantie 9, Helsinki PL 120, Helsinki Puhelin Telekopio KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Salpausselänkatu 22, Kouvola PL 401, Kouvola Puhelin , Telekopio TURUN HALLINTO-OIKEUS Sairashuoneenkatu 2 4, Turku PL 32, Turku Puhelin Telekopio HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna PL 640, Hämeenlinna Puhelin , Telekopio VAASAN HALLINTO-OIKEUS Kalarannanpuisto, Rantakatu, Vaasa PL 204, Vaasa Puhelin , Telekopio KUOPION HALLINTO-OIKEUS Maaherrankatu 21, Kuopio PL 1744, Kuopio Puhelin , Telekopio OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, Oulu PL 189, Oulu Puhelin , Telekopio ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Valtakatu 17, Rovaniemi PL 8112, Rovaniemi Puhelin , Telekopio

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x

Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen x. Lehtinen Juha jäsen - Ojala Virpi jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 8 / 12 1 (14) Aika Tiistai 21.8.2012 kello 17 17.50. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa. Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 4/11 1 (22) Aika Tiistai 19.4.2011 kello 17-18.45. Paikka Läsnä Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Hämeentie 238, Loimaa Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo

23.5.2013 1 Yhtymähallitus 5/2013. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo 23.5.2013 1 KOKOUSAIKA 23.5.2013 klo 17.00-18.22 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 20, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 60 : Kokouksen avaus... 3 Yh 61 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot