Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla"

Transkriptio

1 Microsoftin virtualisointi: palvelinympäristö työpöydällä Asiakasratkaisu Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla Yleiskatsaus Maa tai alue: Taiwan Toimiala: asiantuntijapalvelut Asiakasprofiili Taipein maakunnassa sijaitseva Sporton International on Taiwanin johtava testaus-, varmenne- ja EMC-alan konsulttipalveluja tarjoava yritys, jolla on 400 työntekijää. Liiketoiminnan haaste Sportonin IT-ympäristö oli täynnä vajaakäyttöisiä palvelimia. IT-osasto käytti liikaa aikaa palvelimien manuaaliseen hallintaan ja valmisteluun, minkä vuoksi ITympäristö ei kyennyt vastaamaan riittävän nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisu Sporton on toteuttamassa virtualisointiratkaisua, jossa palvelimet keskistetään ja vasteaikaa parannetaan Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikan avulla. Edut Optimoidut laitteistoresurssit Alhaisemmat IT-ympäristön kulut Käyttöönoton yksinkertaistaminen Parantuneet IT-palvelut Parantunut liiketoiminnan jatkuvuus "Hyper-V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International Sporton International on taiwanilainen mobiiliviestinnän varmenneyritys. Sportonin IT-ympäristössä oli liikaa laitteistoja ja vajaakäyttöisten palvelimien sähkö- ja jäähdytyskustannukset kasvoivat koko ajan. Koska IT-osasto hoiti hallinta- ja valmisteluprosessit manuaalisesti, se ei pystynyt reagoimaan nopeasti, kun Sportonin sovelluskehittäjät tarvitsivat testiympäristöjä. Tilanne muuttui, kun Sporton otti käyttöön virtualisointiratkaisun Windows Server 2008 Hyper-V - tekniikalla. Sporton virtualisoi tuotantoympäristön palvelimet, mikä paransi suorituskykyä ja luotettavuutta. Samaan aikaan palvelinkustannuksissa säästettiin 70 prosenttia ja palvelinten käyttöaste parani 60 prosenttia. Hyper-V:n avulla IT-osasto voi valmistella palvelimet muutamissa minuuteissa ja virtuaalikoneet saadaan käyttöön nopeasti. Tämä takaa luotettavasti liiketoiminnan jatkuvuuden ja tehostetut toiminnot ovat muuttaneet Sportonin ITosaston liiketoimintaa edistäväksi osastoksi entisen kulukeskuksen sijaan.

2 "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisorpohjaisen ratkaisun kustannuksista." David Feng, teknisten palvelujen johtaja, Systex Tilanne Sporton Internationalin pääkonttori on Taipein maakunnassa Taiwanissa. Yritys tarjoaa EMC-palveluja, turvallisuussäädösten selvittämistä, langattomia verkkoyhteyksiä sekä matkapuhelimien ja digitaalisen television todennuspalveluja. Yrityksen asiakkaina on matkapuhelinvalmistajia, IT- ja tuotevalmistajia sekä piirisarjojen suunnittelijoita. Sporton toimii sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on asiakkaita myös Kiinassa ja Koreassa. Kansainvälisillä markkinoilla yritys kohtaa yhä kovempaa kilpailua, ja se turvautuu omaan ERP-järjestelmäänsä liiketoimintaprosessien ja tiedonkulun automatisoinnissa. Tällä tavoin yritys varmistaa, että sen todennusvarmenteet myönnetään asiakkaalle ajallaan. Sporton on kuitenkin arvioinut myös tapoja, joilla liikevaihtoa voisi kasvattaa käyttämällä tehokkaammin nykyisiä teknisiä resursseja. Näin toimintakustannuksia saataisiin pienennettyä ja asiakaspalvelua parannettua. Tämän vuoksi Sporton on luonut teknologiakumppaninsa (Microsoft Gold Certified Partner Systex) kanssa kustannustehokkaan, integroidun IT-infrastruktuurin, joka perustuu Microsoftin tekniikoihin. Viime aikoina yritys on keskittynyt pienentämään palvelinten hallintakuluja ja tehostamaan järjestelmäkeskuksen toimintaa. Yrityksen pääkonttorissa sijaitsevassa IT-ympäristössä on 50 palvelinta. Tämän lisäksi 12 palvelinta sijaitsee muualla. Kuudella Taiwanissa sijaitsevalla sivukonttorilla on nopea yhteys pääkonttoriin. Lisäksi kolme Kiinan toimistoa ja yksi Korean toimisto käyttävät VPN-verkkoa. Vielä vähän aikaa sitten kaikissa palvelimissa käytettiin Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Service Pack 2 - käyttöjärjestelmää ja Windows Server 2008 Enterprisen 64-bittistä versiota. Yli 60 palvelimen hallinta ja ylläpito on suuri haaste IT-osaston työntekijöille, joten yritys yrittää jatkuvasti löytää hallintaratkaisuja, jotka vähentäisivät osaston työtaakkaa ja mahdollistaisivat nopean toipumisen vikatilanteissa. IT-ympäristön kasvavat kustannukset IT-ympäristö alkoi aiheuttaa Sportonille ongelmia, vaikka yritys yrittääkin pitää palvelinhankinnat kurissa. Vuosien ajan yrityksen käytäntönä on ollut määrittää yksi palvelin jokaiselle strategisesti tärkeälle sovellukselle tai sen työkuormalle. Tarkoituksena oli parantaa palvelimien vakautta optimoimalla resurssien käyttöä ja vaikka yritys onnistuikin tässä hyvin käyttöaste oli 99,9 prosenttia palvelimien kasvava määrä pakotti sen lopulta arvioimaan tämän käytännön uudelleen. Sportonin huolena olivat jatkuvasti nousevat sähkö- ja jäähdytyskustannukset sekä kasvavat laitteistokustannukset, kun se osti lisää palvelimia uusien sovellusten isännöintiä ja korkeaa käytettävyyttä varten. Tehoton palvelimien hallinta Palvelinten suuri määrä ei ollut Sportonin ainoa ongelma. Ylityöllistetyllä IT-osastolla ei ollut juurikaan hallintatyökaluja rutiinitehtävien automatisointiin, ja palvelimien hallintaan käytetyt manuaaliset työskentelytavat nostivat IT-hallintakustannuksia. Aina kun uusia IT-tuotteita testattiin ennen niiden käyttöönottoa tuotantoympäristössä, IT-osaston oli etsittävä palvelin ja asennettava, määritettävä ja testattava käyttöjärjestelmä. Jos päivitysten vaikutus tärkeisiin palveluihin haluttiin simuloida, osaston oli käytettävä fyysisiä palvelimia, jolloin tuotantopalvelimien ympäristön uudelleenluomiseen kului tunteja. Jos päivitys aiheutti yhteensopivuus- tai vakausongelmia, ITosaston täytyi korjata ongelma ja rakentaa testiympäristö uudelleen. Koska Sportonissa oli enemmän sovelluskehittäjiä kuin IT-henkilökuntaa, palvelinympäristön työntekijät kutsuttiin usein auttamaan sovelluskehittäjiä uusien kehittämistekniikoiden ja tietokantapalvelimien uuden koodin testauksessa. IT-osaston täytyi jatkuvasti paikantaa ja määrittää uudelleen testauspalvelimia kehitysprosessin aikana. Tämä pidensi turhaan kehitysaikaa, minkä vuoksi asiakkaiden täytyi odottaa sertifiointejaan pidempään. Sportonin kehitystiimi halusi varmistaa laadukkaan asiakaspalvelujen, jota varten sen täytyi

3 parantaa kehitysprosessin hallintaa ja lyhentää kehittämiseen kuluvaa aikaa. Lopulta tilanne johti siihen, että Sporton ei saavuttanut liiketoimintatavoitteeksi asettamiaan korkeaa käytettävyyttä ja palvelutasoja. Sportonilla ei ollut aikaa tai varaa luoda fyysisiä palvelinklustereita vikasietoisuuden varmistamiseksi. Jos palvelimessa ilmeni virhe, Sportonin IT-osastolla meni tunteja manuaaliseen varapalvelimen asentamiseen, mikä johti palvelukatkoksiin. Sporton halusi käyttää Windows Server 2008:n laajennettuja suojaus- ja klusterointiominaisuuksia ja korkeaa suorituskykyä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Yritys ei kuitenkaan pystynyt siirtämään vanhoja mukautettuja sovelluksiaan uuteen järjestelmään, sillä ne eivät toimisi uudessa käyttöjärjestelmässä. "Emme halunneet palvelinympäristömme olevan kulukeskus", Sporton Internationalin IT-päällikkö Kathy Lin toteaa. "Sen sijaan halusimme nopeasti reagoivaa, kustannustehokasta IT-palvelua, joka tukee liiketoimintatavoitteitamme. Olimme tietoisia palvelimien keskittämisen kautta saavutettavista eduista ja halusimme säästää rahaa ja vapauttaa tilaa ITympäristössämme, joten suunnittelimme aluksi ostavamme VMwaren ratkaisualustan. Sen käyttöliittymä oli kuitenkin epäkäytännöllinen ja joustamaton ja se oli liian kallis Sportonin kaltaiselle keskisuurelle yritykselle. Emme saaneet hyvää vastinetta sijoituksellemme, joten pyysimme apua kumppaniltamme Systexiltä." Ratkaisu Sporton lähestyi Systexiä ensimmäisen kerran vuonna Systex suositteli välittömästi Microsoftin virtualisointiratkaisua, Microsoft Virtual Server 2005 R2:ta ja Microsoft System Center Virtual Machine Manageria. Systex teki suosituksensa sen perusteella, että ratkaisu olisi yhteensopiva Sporton Internationalin Microsoftin ITinfrastruktuurin kanssa. Systex oli myös sitä mieltä, että Sporton hyötyisi integroidusta virtualisointiratkaisusta ja työkaluista, jotka olisi suunniteltu nimenomaan uusien virtuaalikoneiden hallintaa varten. "VMware ei ollut kustannustehokas ratkaisu Sportonille" Systexin teknisen huollon osaston johtaja David Feng toteaa. "Osoitimme sen sijaan virtualisoinnin tehon ottamalla Virtual Server 2005:n ja System Center Virtual Machine Managerin käyttöön suoraan Sportonin tuotantoympäristössä." Systexin tiimi otti käyttöön 15 virtuaalikonetta Virtual Server 2005 R2:ssa. Näistä koneista kymmenen varattiin testaus- ja kehitysympäristöön. Sportonin IT-osasto vähensi System Center Virtual Machine Managerin avulla hallinnointiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia. "System Center Virtual Machine Manager tekee virtuaalikoneiden keskitetystä käyttöönotosta ja hallinnasta helppoa", Lin kertoo. "Säästimme aikaa, sillä fyysisten palvelimien muuntaminen virtuaalipalvelimiksi tapahtui nopeasti. Sovelluskehittäjät hyödynsivät keskitettyä portaalia ja valmistelivat omat testaus- ja kehitysympäristönsä, mikä kevensi osaltaan IT-osaston työtaakkaa." Tämä oli hyvä alku Sportonin virtualisointistrategialle, joka perustui nyt vahvasti Microsoftin tekniikalle. IT-osasto suunnitteli kuitenkin siirtävänsä kaikki palvelimet Windows Server 2008:aan heti, kun se olisi mahdollista, joten ryhmä odotti innokkaasti Hyper-V:stä saatavia etuja. Uusi Hyper-Vtekniikka on ohut ohjelmistokerros, joka on integroitu Windows Server käyttöjärjestelmään ja joka tarjoaa entistä dynaamisemman, luotettavamman ja skaalautuvamman virtualisointiympäristön. Systex suositteli Sportonille liittymistä Microsoft Hyper-V Technology Adoption Program (TAP) -ohjelmaan. "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisor-pohjaisen ratkaisun kustannuksista", Fang sanoo. "Virtual Server 2005 R2:sta

4 "Hyper-V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International poiketen Hyper-V:llä voi käyttää 64-bittisiä virtuaalikoneita tukemaan paljon suurempaa kapasiteettia, joten on loogista siirtää Sportonin suurimmaksi osaksi 64-bittinen Windows Server pohjainen palvelininfrastruktuuri siihen. IT-osastolle Virtual Server R2:n käyttöliittymä ja toiminnot ovat jo tuttuja, joten se olisi vaivaton siirtymä." "Microsoftin virtualisointiratkaisun käyttöönoton aikana Systexin tarjoama tuki oli meille erittäin tärkeää", Lin kertoo. "He näyttivät meille, miten Microsoftin virtualisointitekniikat voivat tarjota kokonaisvaltaisen pitkän tähtäimen virtualisointiratkaisun." Marraskuussa 2007 Systexin tiimi aloitti Sportonin virtualisoinnin arviointi- ja siirtoprojektin arvioimalla palvelimien kuormituksen Microsoft Assessment and Planning Solution Accelerator (MAP -työkalun avulla. Tiimi keräsi työkalun avulla IT-ympäristön jokaisen palvelimen suorituskykytiedot, joiden avulla saatiin selville Hyper-V:n käyttöön soveltuvat palvelimet. "MAP-työkalu lyhensi projektin suunnitteluaikaa 60 prosenttia", Feng sanoo. Tämän jälkeen Systexin tiimi testasi yhdessä Sportonin IT-osaston kanssa Hyper-V:tä yrityksen laboratorioympäristössä. Tämä vaihe kesti noin kuukauden. Tulokset olivat erittäin lupaavia. "Suorituskyky oli niin hyvä, että kehittäjät ja käyttäjät luulivat käyttävänsä oikeita palvelimia. Lisäksi Hyper- V-virtuaalikoneiden käyttöaste oli hämmästyttävät 99,7 prosenttia", Lin kertoo. Seuraavaksi Systexin ja Sportonin IT-henkilökunta siirsi 35 fyysistä tuotantopalvelinta Hyper-V:lle, joka toimi kolmella fyysisellä palvelimella. Koska Hyper-V käyttää samaa virtuaalikoneformaattia kuin Virtual Server 2005 R2, Sportonin oli helppo siirtää 12 tätä aikaisempaa tekniikkaa käyttävää virtuaalikonetta uuteen ympäristöön. 23 uudessa virtuaalikoneessa on strategisesti tärkeitä tuotantopalveluita, kuten yrityksen resurssinhallintajärjestelmä, julkinen verkkosivusto, virustorjunta, toisen toimialueen ohjauskoneet, infrastruktuuripalvelimia, varmennepalvelimia, FTP-palvelimia ja Microsoft Office Communications Server pohjaisia palvelimia. Kahtatoista virtuaalikonetta käytetään kehitysympäristössä testausta varten. "Hyper-V TAP -ohjelman aikana saadut tulokset olivat lupaavia", Lin sanoo. "Hyper- V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Sportonin virtualisointiprojektin ensimmäinen vaihe oli palveluiden keskittäminen, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto. Kun Hyper-V:n Release Candidate 1 oli saatavissa vuoden 2008 toukokuussa, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja katastrofisietoisuuteen keskittyvä toinen vaihe alkoi. Tällä kertaa Systex ja Sporton loivat kymmenen uutta Windows Server pohjaista virtuaalikonetta Hyper-V-klusterointitekniikalla. Hyper-V voi siirtää virtuaalikoneet nopeasti. Systex otti Sportonin keskeisissä sovelluksissa ja palveluissa käyttöön tämän korkean käytettävyyden takaavan ominaisuuden. Virtuaalikoneen nopea siirto yhdeltä fyysiseltä koneelta toiselle minimoi käyttökatkokset. Yhdistettynä fyysisten koneiden klusterointiin ominaisuus takaa korkean käytettävyyden. "Pyrimme siirtämään osan strategisesti tärkeistä palvelimista Hyper-V:hen ja käyttämään alustan klusterointia toukokuun loppuun mennessä", Feng kertoo. Sportonin virtualisointiprojektin kolmas vaihe keskittyy rakentamaan nopeasti reagoivaa palvelinympäristöä System Center Virtual Machine Manager 2008:n avulla. Tämä sovellus on optimoitu Hyper-V:n kanssa käytettäväksi. Sen avulla voi valmistella nopeasti virtuaalikoneen, optimoida suorituskyvyn ja resurssit, keskittää virtuaalikoneiden lähdekirjaston, keskittää valvonnan ja ottaa nopeasti käyttöön virtuaalikonemallit. "Microsoft integroi

5 loistavasti hallintatyökalut virtualisointiratkaisuihin, minkä vuoksi se on toteuttamiskelpoinen, taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu Sportonille", Lin lisää. "Sportonin tavoite on virtualisoida Hyper-V:hen mahdollisimman monta palvelinta, minkä lisäksi tuotantoon on tarkoitus saada toiset 30 vuoden 2008 loppuun mennessä." Edut Sporton Internationalin virtualisointiratkaisu tehostaa yrityksen IT-ympäristön toimintaa ja parantaa sen reagointia liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin. Hyper-V TAP - ohjelmaan osallistumisen jälkeen Sporton optimoi laitteistoresurssejaan, kehittää palvelimien käyttöönoton prosesseja ja lisää palveluiden käytettävyyttä. Tämä auttaa leikkaamaan kustannuksia sekä parantamaan reagointikykyä ja käytettävyyttä. "Hyper-V vie suorituskyvyn ja luotettavuuden uudelle tasolle", Lin sanoo. "64-bittisen virtuaalikoneen- ja moniydintuen sekä uuden nopean I/O-arkkitehtuurin ansiosta vasteaikamme on niin nopea, että käyttäjät eivät edes huomaa käyttävänsä virtuaalikoneita." Laitteistoresurssien optimointi leikkaa kuluja Sporton pystyy käyttämään laitteistoresurssejaan tehokkaammin, kun se yhdistää kuormitusta yksittäisille palvelimille Hyper-V:n avulla. Nyt Sportonin IT-osasto voi tukea liiketoimintaa pienemmällä laitteistomäärällä, mikä alentaa laitteistokuluja, pienentää sähkönkulutusta ja säästää tilaa palvelinympäristöissä. "Hyper- V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia", Lin toteaa. "Olemme lisänneet palvelimien käyttöasteen prosentin tasolta yli 70 prosenttiin, koska yhdessä neliytimisessä Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikkaa käyttävässä palvelimessa voi toimia seitsemän virtuaalipalvelinta." Sporton suunnittelee käyttävänsä Hyper-V:tä vanhentuneissa käyttöjärjestelmissä käytettävien vanhojen sovellusten alustana. Samalla yritys saa käyttöönsä luotettavan Windows Server käyttöjärjestelmän erinomaisen suorituskyvyn. "Meidän ei tarvitse enää hallita useita käyttöjärjestelmiä useissa fyysisissä palvelimissa. Aina kun pystymme vähentämään palvelinympäristömme monimutkaisuutta, säästämme hallintakustannuksissa", Lin sanoo. Provisioinnin yksinkertaistaminen nopeuttaa IT-palvelun reagointia Hyper-V:n dynaamisen resurssienhallinnan ansiosta Sportonin palvelinympäristö reagoi nyt nopeammin. IT-osasto provisioi palvelimet entistä nopeammin, mikä vastaa paremmin Sportonin aktiivisen kehittäjäkunnan vaatimuksia. "Olemme lyhentäneet palvelimen valmisteluun kuluvaa aikaa jopa 70 prosenttia. Kehittäjät saavat nyt muutamassa minuutissa entisten useiden tuntien sijasta käyttöönsä uuden testiympäristön, jossa he voivat testata koodeja eri tilanteissa ennen lopullisten osien julkaisua", Lin kertoo. "Tällä tavoin kehitystiimit voivat tuottaa vähintään 20 prosenttia enemmän osia 30 prosenttia lyhyemmässä ajassa. Tämä parantaa sekä IT- että kehitystiimin tuottavuutta ja lyhentää kehitysaikaa, joten tuotekehityksemme on tehostunut ja asiakaspalvelu parantunut." IT-osasto voi myös lisätä liiketoiminnan vaatimusten mukaan virtuaalikoneisiin dynaamisesti resursseja, kuten prosessoreita, muistia, verkkoja ja tallennustilaa. "Säästämme service packien ja päivitysten testaamiseen kuluvassa ajassa 80 prosenttia", Lin sanoo. "Tallennamme virtuaalikoneiden pikakopiotoiminnon avulla virtuaalikoneen tilan nopeasti ennen päivityksen tai service packin asentamista ja sen jälkeen. Jos päivityksessä on jotain ongelmia, voimme palata äkkiä alkuperäiseen tilaan." Käytettävyyden parantaminen parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta Hyper-V:n ansiosta Sportonin tarjoamat ITpalvelut ovat entistä käytettävämmät. Yrityksellä on nyt virtualisointistrategian

6 Lisätietoja Lisätietoja Microsoftin tuotteista ja palveluista saat ottamalla yhteyden Microsoftin paikalliseen tytäryhtiöön: Microsoft Oy Keilaranta Espoo puh Asiakaspalvelu: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Lisätietoja on myös osoitteessa Lisätietoja Systexin tuotteista ja palveluista saat Yhdysvalloissa numerosta tai sivustosta lisäksi katastrofisietoisuussuunnitelmat, jotka siltä aikaisemmin puuttui. Sporton ei enää hanki lisää palvelimia yksittäisten sovellusten käyttöön vaan se on löytänyt kannattavamman ratkaisun Hyper-V:n mahdollistaman virtualisointitekniikan, jolloin yhdessä palvelinklusterissa on useita virtuaalikoneita. Tämä auttaa varmistamaan liiketoiminnan kannalta välttämättömän käyttöasteen ja joustavuuden. Käyttämällä dynaamista resurssienhallintaa ja virtuaalikoneiden nopeaa siirtoa IT-osasto voi siirtää ripeästi virtuaalikoneen yhdestä koneesta toiseen palvelimen vika- tai muutostilanteissa. Osasto voi myös parantaa palveluiden käytettävyyttä ja samalla vähentää leitteistokustannuksissa. "Hyper-V:n avulla voin näyttää toimitusjohtajalle, että käyttämällä tarkoituksenmukaisia Microsoftin tekniikoita IT-osasto voi säästää paljon rahaa ja tarjota parempaa palvelua", Lin toteaa lopuksi. Microsoftin virtualisointi Microsoftin virtualisointiratkaisut mahdollistaa virtualisointistrageian luomisen ja IT-infrastruktuurin tehokkaamman ja joustavamman elinkaaren hallinnan. Virtualisointi tehostaa toimintaa sekä edistää joustavuutta ja kustannustehokkuutta koko organisaatiossa. Sovellusten käyttöönotto nopeutuu, järjestelmät, sovellukset ja tiedot ovat aina käytettävissä, palvelimien ja koneiden uudelleenrakentaminen ja muokkaaminen testausta ja kehitystä varten on vaivatonta, riskit pienenevät, kustannuksia voi leikata ja koko ympäristön joustavuus lisääntyy virtualisointi voi muuttaa koko infrastruktuurin palvelinympäristöstä työasemaympäristöön asti. Lisätietoja Microsoftin virtualisointiratkaisuista on osoitteessa Lisätietoja Sporton Internationalin tuotteista ja palveluista saat numerosta tai sivustosta Tapaustutkimus on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. Asiakirja on julkaistu toukokuussa 2008 Ohjelmisto ja palvelut Microsoftin palvelimet Windows Server 2008 Enterprise (64-Bit Edition) Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Microsoft Office System Microsoft Office Communications Server 2007 Microsoft Virtual Server 2005 R2 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Windows Server 2008 Hyper-V Kumppani Systex

Virtualisointi auttoi palvelinten karsimisessa ja vähensi sähkönkulutusta huomattavasti

Virtualisointi auttoi palvelinten karsimisessa ja vähensi sähkönkulutusta huomattavasti Infrastruktuurin optimointi Asiakasratkaisu Virtualisointi auttoi palvelinten karsimisessa ja vähensi sähkönkulutusta huomattavasti Yhteenveto Maa tai alue: Yhdysvallat Toimiala: asiantuntijapalvelut Asiakasprofiili

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft. Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.com Infrastruktuurin kehittämisen ja hallinnan haasteet kasvavat

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Palvelininfrastruktuurin optimointi

Palvelininfrastruktuurin optimointi IT-toimintakustannusten vähentämisen parhaat käytännöt Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan, miten yritysten IT-päälliköt ja -päätöksentekijät voivat vähentää IT-toimintojen kustannuksia sekä tehostaa

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

TK081001 Palvelinympäristö

TK081001 Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! SAS (Serial Attached SCSI) Yleinen kiintolevyväylä nykyisissä palvelimissa Ohjataan SCSI-komennoin Siirrytty

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

HP Change Rules of Networking

HP Change Rules of Networking H Change Rules of Networking kehittyminen vaatii muutosta! Jani Vahvanen & Mikko Eerola LN&WN Executive -seminaari Finlandia Talo 15.2.2012 Miksi tietoverkkojen on muututtava? Toimintatavat IT-ympäristöissä

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä:

10:30 Tauko. 12:00 Lopetus. Yhteistyössä: Pilviteknologiat työasemaympäristössä Microsoft ja Citrix yhdessä Ohjelma 08:30 Aamupala ja ilmoittautuminen 09:00 Virtualisointia työpöydällä vai työpöytien virtualisointia? 10:00 Optimoitu, virtualisoitu

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO

TIETOTEKNIIKKAVALMIS TOIMISTO Ready for Business + Tarjoamme valmiiksi valikoituja vaihtoehtoja toimiston työkaluiksi ja moderneiksi yhteydenpitovälineiksi + Olemme valinneet parhaiden kumppaneiden palvelut korkealla palvelutasolla

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

Virtualisointi VMwarella: Orkestroitua elinkaarta ja kustannustehokkuutta

Virtualisointi VMwarella: Orkestroitua elinkaarta ja kustannustehokkuutta Kari Mattsson, Trivore Oy Honeywell Suomen Asiakaspäivä 2014 Virtualisointi VMwarella: Orkestroitua elinkaarta ja kustannustehokkuutta 1 Presenter background 30 vuotta IT-alalla, josta 25 vuotta yrittäjänä

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

28.4.2011 Palvelimien ja työasemien virtualisointi Red Hat -tuotteilla. Timo Kero, Netorek Oy

28.4.2011 Palvelimien ja työasemien virtualisointi Red Hat -tuotteilla. Timo Kero, Netorek Oy 28.4.2011 Palvelimien ja työasemien virtualisointi Red Hat -tuotteilla Timo Kero, Netorek Oy Palvelimien ja työasemien virtualisointi Red Hat -tuotteilla 1 Esittelyt 1. Netorek 2. Miksi virtualisoida työasemia?

Lisätiedot

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009

Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 Terveydenhuollon Atk-päivät 2009 26. 27.5.2009, Jyväskylä Mika Kolhinoja Teknologiakonsultti Citrix CCA, Citrix CCEA, Citrix CCSP, Microsoft MCP, Microsoft MCSA, Microsoft MCSE, Microsoft MCTS, Microsoft

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Case Sandvik: Kustannussäästöjen saavuttaminen virtualisoinnilla. Markus Lukumies IT-Manager

Case Sandvik: Kustannussäästöjen saavuttaminen virtualisoinnilla. Markus Lukumies IT-Manager Case Sandvik: Kustannussäästöjen saavuttaminen virtualisoinnilla Markus Lukumies IT-Manager Laitteet, työkalut ja palvelut kaivos- ja rakennus liiketoimintaan on osa kansainvälistä Sandvikkonsernia. Maailman

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille

Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Virtualisoinnilla käytettävyyttä ja joustavuutta liiketoimintakriittisille sovelluksille Mikko Kulmala, IT päällikkö & Jouko Poranen, Kehitysjohtaja 3 Step IT Group Oy 22.10.2008 Sisältö 3 Step IT Group

Lisätiedot

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä

Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä Cisco Unified Computing System -ratkaisun hyödyt EMC- ja VMwareympäristöissä EMC Forum 22.10.2009 Lauri Toropainen ltoropai@cisco.com 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 ICT-infrastruktuuriin

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Ideasta raakoihin tekoihin Aidot liiketaloudelliset kustannukset. Kai Vuokko, Toimitusjohtaja Santa Monica Networks Oy

Ideasta raakoihin tekoihin Aidot liiketaloudelliset kustannukset. Kai Vuokko, Toimitusjohtaja Santa Monica Networks Oy Ideasta raakoihin tekoihin Aidot liiketaloudelliset kustannukset Kai Vuokko, Toimitusjohtaja Santa Monica Networks Oy Esityksen agenda Lähiaikojen selkeät trendit Mistä kustannukset muodostuvat? Esimerkki

Lisätiedot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot

WINE API ja Virtualisointiohjelmistot WINE API ja Virtualisointiohjelmistot Yleistä Winestä Ohjelmisto, joka mahdollistaa Windows -pohjaisten ohjelmien käytön kuissa käyttöjärjestelmissä Toimii yhteensopivuuskerroksena ohjelman ja käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

TI10 Joni Hämäläinen & Jan Lampikari

TI10 Joni Hämäläinen & Jan Lampikari Seminaarityön raportti 1(11) Opintojakso: Linux Perusteet Opettaja: Tomi Pahula Opintojakson toteutus: Syksy 2012 Opintojakson seminaarityö: 21.11.2012 Opiskelijaryhmä: Opiskelijat: Raportti palautettu:

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina

HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina HP OpenView ratkaisut toiminnan jatkuvuuden turvaajina - Käytännön esimerkkejä ITIL ja ITSM mukaisista IT palveluhallinnan toteutuksista ja mahdollisuuksista Ville Koskinen Sales Specialist, HP Software

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut. Pilvipalvelut - lähtökohtia Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Pilvipalvelut Pilvipalvelut Nouseva toteutustekniikka ja trendi Kuluttajat edellä, yritykset perässä Paino sanalla Palvelu Yhtenäisyyksiä vuosikymmenten taakse, sovelletaan

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja

Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Vain testaamalla voit voittaa! Markku Selin Kehitysjohtaja Lyhyesti: Suomessa ja Baltiassa Liikevaihto 29,25 (noin 50) milj. Euroa Henkilöstöä Suomessa 46 (115) Juuret vuonna 1989 perustetussa Santa Monica

Lisätiedot

Automatisoitu konesali - vauhtia IT-infran muutoksiin

Automatisoitu konesali - vauhtia IT-infran muutoksiin Automatisoitu konesali - vauhtia IT-infran muutoksiin Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland VMwaressahan on automaattinen kuormanjako ja palvelinten uudelleenkäynnistys... tiedän tämän jo,

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.

3 x AsiakasCase. Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4. 3 x AsiakasCase Esittelyssä kolmen eri kokoisen organisaation kokonaispalvelu; niin hyödyt, helpotukset kuin haasteetkin. Samuli Lindström 5.4.2017 Tietokeskus on Suomen läheisin ja nopein, teknisesti

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla?

Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Kuinka helpottaa suurten projektien tuskaa pilvipalveluilla? Sytyke-risteily 2013 Otso Kivekäs 4.9.2013 Codento Suomalainen ohjelmistotoimittaja Hansel-sopimustoimittaja AWS Solution Provider Eucalyptus

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä Microsoft, Standard, Enterprise ja Datacenter Edition Microsoft for Itanium-Based Systems Microsoft Web Server Microsoft Hyper-V Microsoft Client Access License Microsoft Microsoft Terminal Services Client

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Microsoft Unified Communications

Microsoft Unified Communications Microsoft Unified Communications Microsoftin yhdistetty viestintä Puhe- ja puhelinviestinnän uusi aika Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Viestintä tänään Kuormittunut, hajanainen, kallis,

Lisätiedot

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy Yrityksemme Optimiratkaisut Oy on KYMP konserniin kuuluva ITpalvelutalo Kymen Puhelin Oy on 05-telealueen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

ICT-ratkaisuja näkemyksellä

ICT-ratkaisuja näkemyksellä Kriittisten Otsikko Vintor 2013 asiakaspalvelujärjestelmien toteuttaminen Etunimi Sukunimi Etunimi Jussi Laukkanen Sukunimi Vintor Oy ICT-ratkaisuja näkemyksellä Vintor lyhyesti Vuonna 2007 perustettu

Lisätiedot

SUSEtoberfest TERVETULOA

SUSEtoberfest TERVETULOA 1 SUSEtoberfest TERVETULOA #SUSEtoberfest SUSE silmäyksellä 5 Missä SUSE johtaa 6 SUSE strategia 7 Entä sitten Suomessa? Koulutus Teknologia-osaaminen Edustus Twitter Suomi SUSENews Yhteystiedot Materiaalit

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM

Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM Mobiililaitteiden hallinta tunnistatko bisneshyödyt? Jouni Huttunen IBM Hallinta? Hallinta tarkoittaa ulkopuolisten havaittavissa olevaa määräämisvaltaa irtaimeen tai kiinteään esineeseen tai oikeuteen.

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

Yksi kumppani riittää

Yksi kumppani riittää Yksi kumppani riittää Jari Toivola Johtaja / Yritysasiakasliiketoiminta Haasteita tämän päivän työskentelyympäristössä Miten kehittää ja hallita monipuolistuvaa tieto- ja informaatioteknologiaympäristöä?

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot