Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla"

Transkriptio

1 Microsoftin virtualisointi: palvelinympäristö työpöydällä Asiakasratkaisu Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla Yleiskatsaus Maa tai alue: Taiwan Toimiala: asiantuntijapalvelut Asiakasprofiili Taipein maakunnassa sijaitseva Sporton International on Taiwanin johtava testaus-, varmenne- ja EMC-alan konsulttipalveluja tarjoava yritys, jolla on 400 työntekijää. Liiketoiminnan haaste Sportonin IT-ympäristö oli täynnä vajaakäyttöisiä palvelimia. IT-osasto käytti liikaa aikaa palvelimien manuaaliseen hallintaan ja valmisteluun, minkä vuoksi ITympäristö ei kyennyt vastaamaan riittävän nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisu Sporton on toteuttamassa virtualisointiratkaisua, jossa palvelimet keskistetään ja vasteaikaa parannetaan Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikan avulla. Edut Optimoidut laitteistoresurssit Alhaisemmat IT-ympäristön kulut Käyttöönoton yksinkertaistaminen Parantuneet IT-palvelut Parantunut liiketoiminnan jatkuvuus "Hyper-V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International Sporton International on taiwanilainen mobiiliviestinnän varmenneyritys. Sportonin IT-ympäristössä oli liikaa laitteistoja ja vajaakäyttöisten palvelimien sähkö- ja jäähdytyskustannukset kasvoivat koko ajan. Koska IT-osasto hoiti hallinta- ja valmisteluprosessit manuaalisesti, se ei pystynyt reagoimaan nopeasti, kun Sportonin sovelluskehittäjät tarvitsivat testiympäristöjä. Tilanne muuttui, kun Sporton otti käyttöön virtualisointiratkaisun Windows Server 2008 Hyper-V - tekniikalla. Sporton virtualisoi tuotantoympäristön palvelimet, mikä paransi suorituskykyä ja luotettavuutta. Samaan aikaan palvelinkustannuksissa säästettiin 70 prosenttia ja palvelinten käyttöaste parani 60 prosenttia. Hyper-V:n avulla IT-osasto voi valmistella palvelimet muutamissa minuuteissa ja virtuaalikoneet saadaan käyttöön nopeasti. Tämä takaa luotettavasti liiketoiminnan jatkuvuuden ja tehostetut toiminnot ovat muuttaneet Sportonin ITosaston liiketoimintaa edistäväksi osastoksi entisen kulukeskuksen sijaan.

2 "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisorpohjaisen ratkaisun kustannuksista." David Feng, teknisten palvelujen johtaja, Systex Tilanne Sporton Internationalin pääkonttori on Taipein maakunnassa Taiwanissa. Yritys tarjoaa EMC-palveluja, turvallisuussäädösten selvittämistä, langattomia verkkoyhteyksiä sekä matkapuhelimien ja digitaalisen television todennuspalveluja. Yrityksen asiakkaina on matkapuhelinvalmistajia, IT- ja tuotevalmistajia sekä piirisarjojen suunnittelijoita. Sporton toimii sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on asiakkaita myös Kiinassa ja Koreassa. Kansainvälisillä markkinoilla yritys kohtaa yhä kovempaa kilpailua, ja se turvautuu omaan ERP-järjestelmäänsä liiketoimintaprosessien ja tiedonkulun automatisoinnissa. Tällä tavoin yritys varmistaa, että sen todennusvarmenteet myönnetään asiakkaalle ajallaan. Sporton on kuitenkin arvioinut myös tapoja, joilla liikevaihtoa voisi kasvattaa käyttämällä tehokkaammin nykyisiä teknisiä resursseja. Näin toimintakustannuksia saataisiin pienennettyä ja asiakaspalvelua parannettua. Tämän vuoksi Sporton on luonut teknologiakumppaninsa (Microsoft Gold Certified Partner Systex) kanssa kustannustehokkaan, integroidun IT-infrastruktuurin, joka perustuu Microsoftin tekniikoihin. Viime aikoina yritys on keskittynyt pienentämään palvelinten hallintakuluja ja tehostamaan järjestelmäkeskuksen toimintaa. Yrityksen pääkonttorissa sijaitsevassa IT-ympäristössä on 50 palvelinta. Tämän lisäksi 12 palvelinta sijaitsee muualla. Kuudella Taiwanissa sijaitsevalla sivukonttorilla on nopea yhteys pääkonttoriin. Lisäksi kolme Kiinan toimistoa ja yksi Korean toimisto käyttävät VPN-verkkoa. Vielä vähän aikaa sitten kaikissa palvelimissa käytettiin Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Service Pack 2 - käyttöjärjestelmää ja Windows Server 2008 Enterprisen 64-bittistä versiota. Yli 60 palvelimen hallinta ja ylläpito on suuri haaste IT-osaston työntekijöille, joten yritys yrittää jatkuvasti löytää hallintaratkaisuja, jotka vähentäisivät osaston työtaakkaa ja mahdollistaisivat nopean toipumisen vikatilanteissa. IT-ympäristön kasvavat kustannukset IT-ympäristö alkoi aiheuttaa Sportonille ongelmia, vaikka yritys yrittääkin pitää palvelinhankinnat kurissa. Vuosien ajan yrityksen käytäntönä on ollut määrittää yksi palvelin jokaiselle strategisesti tärkeälle sovellukselle tai sen työkuormalle. Tarkoituksena oli parantaa palvelimien vakautta optimoimalla resurssien käyttöä ja vaikka yritys onnistuikin tässä hyvin käyttöaste oli 99,9 prosenttia palvelimien kasvava määrä pakotti sen lopulta arvioimaan tämän käytännön uudelleen. Sportonin huolena olivat jatkuvasti nousevat sähkö- ja jäähdytyskustannukset sekä kasvavat laitteistokustannukset, kun se osti lisää palvelimia uusien sovellusten isännöintiä ja korkeaa käytettävyyttä varten. Tehoton palvelimien hallinta Palvelinten suuri määrä ei ollut Sportonin ainoa ongelma. Ylityöllistetyllä IT-osastolla ei ollut juurikaan hallintatyökaluja rutiinitehtävien automatisointiin, ja palvelimien hallintaan käytetyt manuaaliset työskentelytavat nostivat IT-hallintakustannuksia. Aina kun uusia IT-tuotteita testattiin ennen niiden käyttöönottoa tuotantoympäristössä, IT-osaston oli etsittävä palvelin ja asennettava, määritettävä ja testattava käyttöjärjestelmä. Jos päivitysten vaikutus tärkeisiin palveluihin haluttiin simuloida, osaston oli käytettävä fyysisiä palvelimia, jolloin tuotantopalvelimien ympäristön uudelleenluomiseen kului tunteja. Jos päivitys aiheutti yhteensopivuus- tai vakausongelmia, ITosaston täytyi korjata ongelma ja rakentaa testiympäristö uudelleen. Koska Sportonissa oli enemmän sovelluskehittäjiä kuin IT-henkilökuntaa, palvelinympäristön työntekijät kutsuttiin usein auttamaan sovelluskehittäjiä uusien kehittämistekniikoiden ja tietokantapalvelimien uuden koodin testauksessa. IT-osaston täytyi jatkuvasti paikantaa ja määrittää uudelleen testauspalvelimia kehitysprosessin aikana. Tämä pidensi turhaan kehitysaikaa, minkä vuoksi asiakkaiden täytyi odottaa sertifiointejaan pidempään. Sportonin kehitystiimi halusi varmistaa laadukkaan asiakaspalvelujen, jota varten sen täytyi

3 parantaa kehitysprosessin hallintaa ja lyhentää kehittämiseen kuluvaa aikaa. Lopulta tilanne johti siihen, että Sporton ei saavuttanut liiketoimintatavoitteeksi asettamiaan korkeaa käytettävyyttä ja palvelutasoja. Sportonilla ei ollut aikaa tai varaa luoda fyysisiä palvelinklustereita vikasietoisuuden varmistamiseksi. Jos palvelimessa ilmeni virhe, Sportonin IT-osastolla meni tunteja manuaaliseen varapalvelimen asentamiseen, mikä johti palvelukatkoksiin. Sporton halusi käyttää Windows Server 2008:n laajennettuja suojaus- ja klusterointiominaisuuksia ja korkeaa suorituskykyä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Yritys ei kuitenkaan pystynyt siirtämään vanhoja mukautettuja sovelluksiaan uuteen järjestelmään, sillä ne eivät toimisi uudessa käyttöjärjestelmässä. "Emme halunneet palvelinympäristömme olevan kulukeskus", Sporton Internationalin IT-päällikkö Kathy Lin toteaa. "Sen sijaan halusimme nopeasti reagoivaa, kustannustehokasta IT-palvelua, joka tukee liiketoimintatavoitteitamme. Olimme tietoisia palvelimien keskittämisen kautta saavutettavista eduista ja halusimme säästää rahaa ja vapauttaa tilaa ITympäristössämme, joten suunnittelimme aluksi ostavamme VMwaren ratkaisualustan. Sen käyttöliittymä oli kuitenkin epäkäytännöllinen ja joustamaton ja se oli liian kallis Sportonin kaltaiselle keskisuurelle yritykselle. Emme saaneet hyvää vastinetta sijoituksellemme, joten pyysimme apua kumppaniltamme Systexiltä." Ratkaisu Sporton lähestyi Systexiä ensimmäisen kerran vuonna Systex suositteli välittömästi Microsoftin virtualisointiratkaisua, Microsoft Virtual Server 2005 R2:ta ja Microsoft System Center Virtual Machine Manageria. Systex teki suosituksensa sen perusteella, että ratkaisu olisi yhteensopiva Sporton Internationalin Microsoftin ITinfrastruktuurin kanssa. Systex oli myös sitä mieltä, että Sporton hyötyisi integroidusta virtualisointiratkaisusta ja työkaluista, jotka olisi suunniteltu nimenomaan uusien virtuaalikoneiden hallintaa varten. "VMware ei ollut kustannustehokas ratkaisu Sportonille" Systexin teknisen huollon osaston johtaja David Feng toteaa. "Osoitimme sen sijaan virtualisoinnin tehon ottamalla Virtual Server 2005:n ja System Center Virtual Machine Managerin käyttöön suoraan Sportonin tuotantoympäristössä." Systexin tiimi otti käyttöön 15 virtuaalikonetta Virtual Server 2005 R2:ssa. Näistä koneista kymmenen varattiin testaus- ja kehitysympäristöön. Sportonin IT-osasto vähensi System Center Virtual Machine Managerin avulla hallinnointiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia. "System Center Virtual Machine Manager tekee virtuaalikoneiden keskitetystä käyttöönotosta ja hallinnasta helppoa", Lin kertoo. "Säästimme aikaa, sillä fyysisten palvelimien muuntaminen virtuaalipalvelimiksi tapahtui nopeasti. Sovelluskehittäjät hyödynsivät keskitettyä portaalia ja valmistelivat omat testaus- ja kehitysympäristönsä, mikä kevensi osaltaan IT-osaston työtaakkaa." Tämä oli hyvä alku Sportonin virtualisointistrategialle, joka perustui nyt vahvasti Microsoftin tekniikalle. IT-osasto suunnitteli kuitenkin siirtävänsä kaikki palvelimet Windows Server 2008:aan heti, kun se olisi mahdollista, joten ryhmä odotti innokkaasti Hyper-V:stä saatavia etuja. Uusi Hyper-Vtekniikka on ohut ohjelmistokerros, joka on integroitu Windows Server käyttöjärjestelmään ja joka tarjoaa entistä dynaamisemman, luotettavamman ja skaalautuvamman virtualisointiympäristön. Systex suositteli Sportonille liittymistä Microsoft Hyper-V Technology Adoption Program (TAP) -ohjelmaan. "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisor-pohjaisen ratkaisun kustannuksista", Fang sanoo. "Virtual Server 2005 R2:sta

4 "Hyper-V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International poiketen Hyper-V:llä voi käyttää 64-bittisiä virtuaalikoneita tukemaan paljon suurempaa kapasiteettia, joten on loogista siirtää Sportonin suurimmaksi osaksi 64-bittinen Windows Server pohjainen palvelininfrastruktuuri siihen. IT-osastolle Virtual Server R2:n käyttöliittymä ja toiminnot ovat jo tuttuja, joten se olisi vaivaton siirtymä." "Microsoftin virtualisointiratkaisun käyttöönoton aikana Systexin tarjoama tuki oli meille erittäin tärkeää", Lin kertoo. "He näyttivät meille, miten Microsoftin virtualisointitekniikat voivat tarjota kokonaisvaltaisen pitkän tähtäimen virtualisointiratkaisun." Marraskuussa 2007 Systexin tiimi aloitti Sportonin virtualisoinnin arviointi- ja siirtoprojektin arvioimalla palvelimien kuormituksen Microsoft Assessment and Planning Solution Accelerator (MAP -työkalun avulla. Tiimi keräsi työkalun avulla IT-ympäristön jokaisen palvelimen suorituskykytiedot, joiden avulla saatiin selville Hyper-V:n käyttöön soveltuvat palvelimet. "MAP-työkalu lyhensi projektin suunnitteluaikaa 60 prosenttia", Feng sanoo. Tämän jälkeen Systexin tiimi testasi yhdessä Sportonin IT-osaston kanssa Hyper-V:tä yrityksen laboratorioympäristössä. Tämä vaihe kesti noin kuukauden. Tulokset olivat erittäin lupaavia. "Suorituskyky oli niin hyvä, että kehittäjät ja käyttäjät luulivat käyttävänsä oikeita palvelimia. Lisäksi Hyper- V-virtuaalikoneiden käyttöaste oli hämmästyttävät 99,7 prosenttia", Lin kertoo. Seuraavaksi Systexin ja Sportonin IT-henkilökunta siirsi 35 fyysistä tuotantopalvelinta Hyper-V:lle, joka toimi kolmella fyysisellä palvelimella. Koska Hyper-V käyttää samaa virtuaalikoneformaattia kuin Virtual Server 2005 R2, Sportonin oli helppo siirtää 12 tätä aikaisempaa tekniikkaa käyttävää virtuaalikonetta uuteen ympäristöön. 23 uudessa virtuaalikoneessa on strategisesti tärkeitä tuotantopalveluita, kuten yrityksen resurssinhallintajärjestelmä, julkinen verkkosivusto, virustorjunta, toisen toimialueen ohjauskoneet, infrastruktuuripalvelimia, varmennepalvelimia, FTP-palvelimia ja Microsoft Office Communications Server pohjaisia palvelimia. Kahtatoista virtuaalikonetta käytetään kehitysympäristössä testausta varten. "Hyper-V TAP -ohjelman aikana saadut tulokset olivat lupaavia", Lin sanoo. "Hyper- V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Sportonin virtualisointiprojektin ensimmäinen vaihe oli palveluiden keskittäminen, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto. Kun Hyper-V:n Release Candidate 1 oli saatavissa vuoden 2008 toukokuussa, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja katastrofisietoisuuteen keskittyvä toinen vaihe alkoi. Tällä kertaa Systex ja Sporton loivat kymmenen uutta Windows Server pohjaista virtuaalikonetta Hyper-V-klusterointitekniikalla. Hyper-V voi siirtää virtuaalikoneet nopeasti. Systex otti Sportonin keskeisissä sovelluksissa ja palveluissa käyttöön tämän korkean käytettävyyden takaavan ominaisuuden. Virtuaalikoneen nopea siirto yhdeltä fyysiseltä koneelta toiselle minimoi käyttökatkokset. Yhdistettynä fyysisten koneiden klusterointiin ominaisuus takaa korkean käytettävyyden. "Pyrimme siirtämään osan strategisesti tärkeistä palvelimista Hyper-V:hen ja käyttämään alustan klusterointia toukokuun loppuun mennessä", Feng kertoo. Sportonin virtualisointiprojektin kolmas vaihe keskittyy rakentamaan nopeasti reagoivaa palvelinympäristöä System Center Virtual Machine Manager 2008:n avulla. Tämä sovellus on optimoitu Hyper-V:n kanssa käytettäväksi. Sen avulla voi valmistella nopeasti virtuaalikoneen, optimoida suorituskyvyn ja resurssit, keskittää virtuaalikoneiden lähdekirjaston, keskittää valvonnan ja ottaa nopeasti käyttöön virtuaalikonemallit. "Microsoft integroi

5 loistavasti hallintatyökalut virtualisointiratkaisuihin, minkä vuoksi se on toteuttamiskelpoinen, taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu Sportonille", Lin lisää. "Sportonin tavoite on virtualisoida Hyper-V:hen mahdollisimman monta palvelinta, minkä lisäksi tuotantoon on tarkoitus saada toiset 30 vuoden 2008 loppuun mennessä." Edut Sporton Internationalin virtualisointiratkaisu tehostaa yrityksen IT-ympäristön toimintaa ja parantaa sen reagointia liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin. Hyper-V TAP - ohjelmaan osallistumisen jälkeen Sporton optimoi laitteistoresurssejaan, kehittää palvelimien käyttöönoton prosesseja ja lisää palveluiden käytettävyyttä. Tämä auttaa leikkaamaan kustannuksia sekä parantamaan reagointikykyä ja käytettävyyttä. "Hyper-V vie suorituskyvyn ja luotettavuuden uudelle tasolle", Lin sanoo. "64-bittisen virtuaalikoneen- ja moniydintuen sekä uuden nopean I/O-arkkitehtuurin ansiosta vasteaikamme on niin nopea, että käyttäjät eivät edes huomaa käyttävänsä virtuaalikoneita." Laitteistoresurssien optimointi leikkaa kuluja Sporton pystyy käyttämään laitteistoresurssejaan tehokkaammin, kun se yhdistää kuormitusta yksittäisille palvelimille Hyper-V:n avulla. Nyt Sportonin IT-osasto voi tukea liiketoimintaa pienemmällä laitteistomäärällä, mikä alentaa laitteistokuluja, pienentää sähkönkulutusta ja säästää tilaa palvelinympäristöissä. "Hyper- V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia", Lin toteaa. "Olemme lisänneet palvelimien käyttöasteen prosentin tasolta yli 70 prosenttiin, koska yhdessä neliytimisessä Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikkaa käyttävässä palvelimessa voi toimia seitsemän virtuaalipalvelinta." Sporton suunnittelee käyttävänsä Hyper-V:tä vanhentuneissa käyttöjärjestelmissä käytettävien vanhojen sovellusten alustana. Samalla yritys saa käyttöönsä luotettavan Windows Server käyttöjärjestelmän erinomaisen suorituskyvyn. "Meidän ei tarvitse enää hallita useita käyttöjärjestelmiä useissa fyysisissä palvelimissa. Aina kun pystymme vähentämään palvelinympäristömme monimutkaisuutta, säästämme hallintakustannuksissa", Lin sanoo. Provisioinnin yksinkertaistaminen nopeuttaa IT-palvelun reagointia Hyper-V:n dynaamisen resurssienhallinnan ansiosta Sportonin palvelinympäristö reagoi nyt nopeammin. IT-osasto provisioi palvelimet entistä nopeammin, mikä vastaa paremmin Sportonin aktiivisen kehittäjäkunnan vaatimuksia. "Olemme lyhentäneet palvelimen valmisteluun kuluvaa aikaa jopa 70 prosenttia. Kehittäjät saavat nyt muutamassa minuutissa entisten useiden tuntien sijasta käyttöönsä uuden testiympäristön, jossa he voivat testata koodeja eri tilanteissa ennen lopullisten osien julkaisua", Lin kertoo. "Tällä tavoin kehitystiimit voivat tuottaa vähintään 20 prosenttia enemmän osia 30 prosenttia lyhyemmässä ajassa. Tämä parantaa sekä IT- että kehitystiimin tuottavuutta ja lyhentää kehitysaikaa, joten tuotekehityksemme on tehostunut ja asiakaspalvelu parantunut." IT-osasto voi myös lisätä liiketoiminnan vaatimusten mukaan virtuaalikoneisiin dynaamisesti resursseja, kuten prosessoreita, muistia, verkkoja ja tallennustilaa. "Säästämme service packien ja päivitysten testaamiseen kuluvassa ajassa 80 prosenttia", Lin sanoo. "Tallennamme virtuaalikoneiden pikakopiotoiminnon avulla virtuaalikoneen tilan nopeasti ennen päivityksen tai service packin asentamista ja sen jälkeen. Jos päivityksessä on jotain ongelmia, voimme palata äkkiä alkuperäiseen tilaan." Käytettävyyden parantaminen parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta Hyper-V:n ansiosta Sportonin tarjoamat ITpalvelut ovat entistä käytettävämmät. Yrityksellä on nyt virtualisointistrategian

6 Lisätietoja Lisätietoja Microsoftin tuotteista ja palveluista saat ottamalla yhteyden Microsoftin paikalliseen tytäryhtiöön: Microsoft Oy Keilaranta Espoo puh Asiakaspalvelu: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Lisätietoja on myös osoitteessa Lisätietoja Systexin tuotteista ja palveluista saat Yhdysvalloissa numerosta tai sivustosta lisäksi katastrofisietoisuussuunnitelmat, jotka siltä aikaisemmin puuttui. Sporton ei enää hanki lisää palvelimia yksittäisten sovellusten käyttöön vaan se on löytänyt kannattavamman ratkaisun Hyper-V:n mahdollistaman virtualisointitekniikan, jolloin yhdessä palvelinklusterissa on useita virtuaalikoneita. Tämä auttaa varmistamaan liiketoiminnan kannalta välttämättömän käyttöasteen ja joustavuuden. Käyttämällä dynaamista resurssienhallintaa ja virtuaalikoneiden nopeaa siirtoa IT-osasto voi siirtää ripeästi virtuaalikoneen yhdestä koneesta toiseen palvelimen vika- tai muutostilanteissa. Osasto voi myös parantaa palveluiden käytettävyyttä ja samalla vähentää leitteistokustannuksissa. "Hyper-V:n avulla voin näyttää toimitusjohtajalle, että käyttämällä tarkoituksenmukaisia Microsoftin tekniikoita IT-osasto voi säästää paljon rahaa ja tarjota parempaa palvelua", Lin toteaa lopuksi. Microsoftin virtualisointi Microsoftin virtualisointiratkaisut mahdollistaa virtualisointistrageian luomisen ja IT-infrastruktuurin tehokkaamman ja joustavamman elinkaaren hallinnan. Virtualisointi tehostaa toimintaa sekä edistää joustavuutta ja kustannustehokkuutta koko organisaatiossa. Sovellusten käyttöönotto nopeutuu, järjestelmät, sovellukset ja tiedot ovat aina käytettävissä, palvelimien ja koneiden uudelleenrakentaminen ja muokkaaminen testausta ja kehitystä varten on vaivatonta, riskit pienenevät, kustannuksia voi leikata ja koko ympäristön joustavuus lisääntyy virtualisointi voi muuttaa koko infrastruktuurin palvelinympäristöstä työasemaympäristöön asti. Lisätietoja Microsoftin virtualisointiratkaisuista on osoitteessa Lisätietoja Sporton Internationalin tuotteista ja palveluista saat numerosta tai sivustosta Tapaustutkimus on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. Asiakirja on julkaistu toukokuussa 2008 Ohjelmisto ja palvelut Microsoftin palvelimet Windows Server 2008 Enterprise (64-Bit Edition) Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Microsoft Office System Microsoft Office Communications Server 2007 Microsoft Virtual Server 2005 R2 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Windows Server 2008 Hyper-V Kumppani Systex

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi

Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu. Virtualisointi Microsoftin ja VMwaren pilviteknologiaratkaisujen vertailu Virtualisointi Johdanto Yrityksen on tehtävä useita valintoja arvioidessaan, kuinka se pilviteknologiaa käyttämällä voisi kehittää liiketoimintaa

Lisätiedot

Ohjaa ja askella hallitusti HP-konesaliratkaisut

Ohjaa ja askella hallitusti HP-konesaliratkaisut Ohjaa ja askella hallitusti HP-konesaliratkaisut PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija, näiden kansien sisältä löydät parhaat palat konesalin automatisoinnista ja virtualisoinnista sekä sen soveltuvuuksista Sinun ympäristöösi.

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. free choice s.4

2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. free choice s.4 2/2012 Atea Haloo! 28. 29.11. Atea free choice s.4 Atea finance Vihreitä arvoja myös laitteiden elinkaaren lopussa. s.15 Rennosta yhdessäolosta globaaliin kongressiin Joensuun Tiedepuiston kokousmaailmassa

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010

s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 s.4 Pilvipalveluiden edut ja riskit yritysnäkökulmasta s.18 Sytykkeen laivaseminaari 2010 Muistathan päivittää jäsenrekisteriimme yhteystietosi, kuten muuttuneen sähköpostiosoitteesi!! (ohje s. 7) Kutsu

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia

Jarmo Jonninen, Finpro NEWS 1/2014. Tarvitsemme kehittävää. kumppania, jolla on Microsoftteknologia NEWS NEWS 2/2012 NEVTOR NEWS on Nevtor Oy:n asiakaslehti www.nevtor.com Jarmo Jonninen, Finpro Tarvitsemme kehittävää SIVUT 4-5 kumppania, jolla on Microsoftteknologia hyvin hallussa Suzuki International

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

vallan kumouksen johtaja

vallan kumouksen johtaja 2 2007 Businessforumin asiakaslehti MOBIILIA SEN OLLA PITÄÄ SIVUT 10 15 - vallan kumouksen johtaja ARI RAHKONEN ON MICROSOFTIN UUSI TOIMITUSJOHTAJA SIVU 30 TIETOTEKNIIKKA OHITTI JO LISKON AIVOT SIVU 28

Lisätiedot

IT Infra kerralla järjestykseen

IT Infra kerralla järjestykseen PÄÄKIRJOITUS IT Infra kerralla järjestykseen Yritysten tarve keskittyä päätoimialoihinsa on nostanut tietohallinnon tukipalvelujen kysyntää merkittävästi. Myös DT-Link Oy:n toiminta on kasvanut nopeasti.

Lisätiedot

Palvelimen Virtualisointi

Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Tekijänoikeudet 2007 Lari Korpi Sisällys 1. Johdanto... 1 Miksi virtualisoida?... 1 Miksi virtualisoida palvelimia?... 5 2. Käsitteitä... 6 Palvelinprosessi...

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä

Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä 28.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Pilvipalvelut ja niiden käyttö yrityksissä Cloud Computing and Utilization in Enterprises Kandidaatintyö

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti

Compostori. Toukokuu 2011. Compostori 2011 1. MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Compostori MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti 19 Toukokuu 2011 Compostori 2011 1 2011 MultiCom Software 20 vuotta COMPOSTORI - MultiCom Software Oy:n sidosryhmälehti Päätoimittaja: Sirkku Ögren MultiCom

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot