Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla"

Transkriptio

1 Microsoftin virtualisointi: palvelinympäristö työpöydällä Asiakasratkaisu Varmennepalveluyritys leikkaa kuluja ja parantaa palvelua virtualisoimalla Yleiskatsaus Maa tai alue: Taiwan Toimiala: asiantuntijapalvelut Asiakasprofiili Taipein maakunnassa sijaitseva Sporton International on Taiwanin johtava testaus-, varmenne- ja EMC-alan konsulttipalveluja tarjoava yritys, jolla on 400 työntekijää. Liiketoiminnan haaste Sportonin IT-ympäristö oli täynnä vajaakäyttöisiä palvelimia. IT-osasto käytti liikaa aikaa palvelimien manuaaliseen hallintaan ja valmisteluun, minkä vuoksi ITympäristö ei kyennyt vastaamaan riittävän nopeasti liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisu Sporton on toteuttamassa virtualisointiratkaisua, jossa palvelimet keskistetään ja vasteaikaa parannetaan Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikan avulla. Edut Optimoidut laitteistoresurssit Alhaisemmat IT-ympäristön kulut Käyttöönoton yksinkertaistaminen Parantuneet IT-palvelut Parantunut liiketoiminnan jatkuvuus "Hyper-V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International Sporton International on taiwanilainen mobiiliviestinnän varmenneyritys. Sportonin IT-ympäristössä oli liikaa laitteistoja ja vajaakäyttöisten palvelimien sähkö- ja jäähdytyskustannukset kasvoivat koko ajan. Koska IT-osasto hoiti hallinta- ja valmisteluprosessit manuaalisesti, se ei pystynyt reagoimaan nopeasti, kun Sportonin sovelluskehittäjät tarvitsivat testiympäristöjä. Tilanne muuttui, kun Sporton otti käyttöön virtualisointiratkaisun Windows Server 2008 Hyper-V - tekniikalla. Sporton virtualisoi tuotantoympäristön palvelimet, mikä paransi suorituskykyä ja luotettavuutta. Samaan aikaan palvelinkustannuksissa säästettiin 70 prosenttia ja palvelinten käyttöaste parani 60 prosenttia. Hyper-V:n avulla IT-osasto voi valmistella palvelimet muutamissa minuuteissa ja virtuaalikoneet saadaan käyttöön nopeasti. Tämä takaa luotettavasti liiketoiminnan jatkuvuuden ja tehostetut toiminnot ovat muuttaneet Sportonin ITosaston liiketoimintaa edistäväksi osastoksi entisen kulukeskuksen sijaan.

2 "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisorpohjaisen ratkaisun kustannuksista." David Feng, teknisten palvelujen johtaja, Systex Tilanne Sporton Internationalin pääkonttori on Taipein maakunnassa Taiwanissa. Yritys tarjoaa EMC-palveluja, turvallisuussäädösten selvittämistä, langattomia verkkoyhteyksiä sekä matkapuhelimien ja digitaalisen television todennuspalveluja. Yrityksen asiakkaina on matkapuhelinvalmistajia, IT- ja tuotevalmistajia sekä piirisarjojen suunnittelijoita. Sporton toimii sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla ja sillä on asiakkaita myös Kiinassa ja Koreassa. Kansainvälisillä markkinoilla yritys kohtaa yhä kovempaa kilpailua, ja se turvautuu omaan ERP-järjestelmäänsä liiketoimintaprosessien ja tiedonkulun automatisoinnissa. Tällä tavoin yritys varmistaa, että sen todennusvarmenteet myönnetään asiakkaalle ajallaan. Sporton on kuitenkin arvioinut myös tapoja, joilla liikevaihtoa voisi kasvattaa käyttämällä tehokkaammin nykyisiä teknisiä resursseja. Näin toimintakustannuksia saataisiin pienennettyä ja asiakaspalvelua parannettua. Tämän vuoksi Sporton on luonut teknologiakumppaninsa (Microsoft Gold Certified Partner Systex) kanssa kustannustehokkaan, integroidun IT-infrastruktuurin, joka perustuu Microsoftin tekniikoihin. Viime aikoina yritys on keskittynyt pienentämään palvelinten hallintakuluja ja tehostamaan järjestelmäkeskuksen toimintaa. Yrityksen pääkonttorissa sijaitsevassa IT-ympäristössä on 50 palvelinta. Tämän lisäksi 12 palvelinta sijaitsee muualla. Kuudella Taiwanissa sijaitsevalla sivukonttorilla on nopea yhteys pääkonttoriin. Lisäksi kolme Kiinan toimistoa ja yksi Korean toimisto käyttävät VPN-verkkoa. Vielä vähän aikaa sitten kaikissa palvelimissa käytettiin Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Service Pack 2 - käyttöjärjestelmää ja Windows Server 2008 Enterprisen 64-bittistä versiota. Yli 60 palvelimen hallinta ja ylläpito on suuri haaste IT-osaston työntekijöille, joten yritys yrittää jatkuvasti löytää hallintaratkaisuja, jotka vähentäisivät osaston työtaakkaa ja mahdollistaisivat nopean toipumisen vikatilanteissa. IT-ympäristön kasvavat kustannukset IT-ympäristö alkoi aiheuttaa Sportonille ongelmia, vaikka yritys yrittääkin pitää palvelinhankinnat kurissa. Vuosien ajan yrityksen käytäntönä on ollut määrittää yksi palvelin jokaiselle strategisesti tärkeälle sovellukselle tai sen työkuormalle. Tarkoituksena oli parantaa palvelimien vakautta optimoimalla resurssien käyttöä ja vaikka yritys onnistuikin tässä hyvin käyttöaste oli 99,9 prosenttia palvelimien kasvava määrä pakotti sen lopulta arvioimaan tämän käytännön uudelleen. Sportonin huolena olivat jatkuvasti nousevat sähkö- ja jäähdytyskustannukset sekä kasvavat laitteistokustannukset, kun se osti lisää palvelimia uusien sovellusten isännöintiä ja korkeaa käytettävyyttä varten. Tehoton palvelimien hallinta Palvelinten suuri määrä ei ollut Sportonin ainoa ongelma. Ylityöllistetyllä IT-osastolla ei ollut juurikaan hallintatyökaluja rutiinitehtävien automatisointiin, ja palvelimien hallintaan käytetyt manuaaliset työskentelytavat nostivat IT-hallintakustannuksia. Aina kun uusia IT-tuotteita testattiin ennen niiden käyttöönottoa tuotantoympäristössä, IT-osaston oli etsittävä palvelin ja asennettava, määritettävä ja testattava käyttöjärjestelmä. Jos päivitysten vaikutus tärkeisiin palveluihin haluttiin simuloida, osaston oli käytettävä fyysisiä palvelimia, jolloin tuotantopalvelimien ympäristön uudelleenluomiseen kului tunteja. Jos päivitys aiheutti yhteensopivuus- tai vakausongelmia, ITosaston täytyi korjata ongelma ja rakentaa testiympäristö uudelleen. Koska Sportonissa oli enemmän sovelluskehittäjiä kuin IT-henkilökuntaa, palvelinympäristön työntekijät kutsuttiin usein auttamaan sovelluskehittäjiä uusien kehittämistekniikoiden ja tietokantapalvelimien uuden koodin testauksessa. IT-osaston täytyi jatkuvasti paikantaa ja määrittää uudelleen testauspalvelimia kehitysprosessin aikana. Tämä pidensi turhaan kehitysaikaa, minkä vuoksi asiakkaiden täytyi odottaa sertifiointejaan pidempään. Sportonin kehitystiimi halusi varmistaa laadukkaan asiakaspalvelujen, jota varten sen täytyi

3 parantaa kehitysprosessin hallintaa ja lyhentää kehittämiseen kuluvaa aikaa. Lopulta tilanne johti siihen, että Sporton ei saavuttanut liiketoimintatavoitteeksi asettamiaan korkeaa käytettävyyttä ja palvelutasoja. Sportonilla ei ollut aikaa tai varaa luoda fyysisiä palvelinklustereita vikasietoisuuden varmistamiseksi. Jos palvelimessa ilmeni virhe, Sportonin IT-osastolla meni tunteja manuaaliseen varapalvelimen asentamiseen, mikä johti palvelukatkoksiin. Sporton halusi käyttää Windows Server 2008:n laajennettuja suojaus- ja klusterointiominaisuuksia ja korkeaa suorituskykyä näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Yritys ei kuitenkaan pystynyt siirtämään vanhoja mukautettuja sovelluksiaan uuteen järjestelmään, sillä ne eivät toimisi uudessa käyttöjärjestelmässä. "Emme halunneet palvelinympäristömme olevan kulukeskus", Sporton Internationalin IT-päällikkö Kathy Lin toteaa. "Sen sijaan halusimme nopeasti reagoivaa, kustannustehokasta IT-palvelua, joka tukee liiketoimintatavoitteitamme. Olimme tietoisia palvelimien keskittämisen kautta saavutettavista eduista ja halusimme säästää rahaa ja vapauttaa tilaa ITympäristössämme, joten suunnittelimme aluksi ostavamme VMwaren ratkaisualustan. Sen käyttöliittymä oli kuitenkin epäkäytännöllinen ja joustamaton ja se oli liian kallis Sportonin kaltaiselle keskisuurelle yritykselle. Emme saaneet hyvää vastinetta sijoituksellemme, joten pyysimme apua kumppaniltamme Systexiltä." Ratkaisu Sporton lähestyi Systexiä ensimmäisen kerran vuonna Systex suositteli välittömästi Microsoftin virtualisointiratkaisua, Microsoft Virtual Server 2005 R2:ta ja Microsoft System Center Virtual Machine Manageria. Systex teki suosituksensa sen perusteella, että ratkaisu olisi yhteensopiva Sporton Internationalin Microsoftin ITinfrastruktuurin kanssa. Systex oli myös sitä mieltä, että Sporton hyötyisi integroidusta virtualisointiratkaisusta ja työkaluista, jotka olisi suunniteltu nimenomaan uusien virtuaalikoneiden hallintaa varten. "VMware ei ollut kustannustehokas ratkaisu Sportonille" Systexin teknisen huollon osaston johtaja David Feng toteaa. "Osoitimme sen sijaan virtualisoinnin tehon ottamalla Virtual Server 2005:n ja System Center Virtual Machine Managerin käyttöön suoraan Sportonin tuotantoympäristössä." Systexin tiimi otti käyttöön 15 virtuaalikonetta Virtual Server 2005 R2:ssa. Näistä koneista kymmenen varattiin testaus- ja kehitysympäristöön. Sportonin IT-osasto vähensi System Center Virtual Machine Managerin avulla hallinnointiin kuluvaa aikaa ja kustannuksia. "System Center Virtual Machine Manager tekee virtuaalikoneiden keskitetystä käyttöönotosta ja hallinnasta helppoa", Lin kertoo. "Säästimme aikaa, sillä fyysisten palvelimien muuntaminen virtuaalipalvelimiksi tapahtui nopeasti. Sovelluskehittäjät hyödynsivät keskitettyä portaalia ja valmistelivat omat testaus- ja kehitysympäristönsä, mikä kevensi osaltaan IT-osaston työtaakkaa." Tämä oli hyvä alku Sportonin virtualisointistrategialle, joka perustui nyt vahvasti Microsoftin tekniikalle. IT-osasto suunnitteli kuitenkin siirtävänsä kaikki palvelimet Windows Server 2008:aan heti, kun se olisi mahdollista, joten ryhmä odotti innokkaasti Hyper-V:stä saatavia etuja. Uusi Hyper-Vtekniikka on ohut ohjelmistokerros, joka on integroitu Windows Server käyttöjärjestelmään ja joka tarjoaa entistä dynaamisemman, luotettavamman ja skaalautuvamman virtualisointiympäristön. Systex suositteli Sportonille liittymistä Microsoft Hyper-V Technology Adoption Program (TAP) -ohjelmaan. "Hyper-V on paras Windows Server 2008:ssa toimiva virtualisointiratkaisu. Sporton saa sen avulla paremman suorituskyvyn ja vakaamman toiminnan vain murto-osalla VMwaren hypervisor-pohjaisen ratkaisun kustannuksista", Fang sanoo. "Virtual Server 2005 R2:sta

4 "Hyper-V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Kathy Lin, IT-päällikkö, Sporton International poiketen Hyper-V:llä voi käyttää 64-bittisiä virtuaalikoneita tukemaan paljon suurempaa kapasiteettia, joten on loogista siirtää Sportonin suurimmaksi osaksi 64-bittinen Windows Server pohjainen palvelininfrastruktuuri siihen. IT-osastolle Virtual Server R2:n käyttöliittymä ja toiminnot ovat jo tuttuja, joten se olisi vaivaton siirtymä." "Microsoftin virtualisointiratkaisun käyttöönoton aikana Systexin tarjoama tuki oli meille erittäin tärkeää", Lin kertoo. "He näyttivät meille, miten Microsoftin virtualisointitekniikat voivat tarjota kokonaisvaltaisen pitkän tähtäimen virtualisointiratkaisun." Marraskuussa 2007 Systexin tiimi aloitti Sportonin virtualisoinnin arviointi- ja siirtoprojektin arvioimalla palvelimien kuormituksen Microsoft Assessment and Planning Solution Accelerator (MAP -työkalun avulla. Tiimi keräsi työkalun avulla IT-ympäristön jokaisen palvelimen suorituskykytiedot, joiden avulla saatiin selville Hyper-V:n käyttöön soveltuvat palvelimet. "MAP-työkalu lyhensi projektin suunnitteluaikaa 60 prosenttia", Feng sanoo. Tämän jälkeen Systexin tiimi testasi yhdessä Sportonin IT-osaston kanssa Hyper-V:tä yrityksen laboratorioympäristössä. Tämä vaihe kesti noin kuukauden. Tulokset olivat erittäin lupaavia. "Suorituskyky oli niin hyvä, että kehittäjät ja käyttäjät luulivat käyttävänsä oikeita palvelimia. Lisäksi Hyper- V-virtuaalikoneiden käyttöaste oli hämmästyttävät 99,7 prosenttia", Lin kertoo. Seuraavaksi Systexin ja Sportonin IT-henkilökunta siirsi 35 fyysistä tuotantopalvelinta Hyper-V:lle, joka toimi kolmella fyysisellä palvelimella. Koska Hyper-V käyttää samaa virtuaalikoneformaattia kuin Virtual Server 2005 R2, Sportonin oli helppo siirtää 12 tätä aikaisempaa tekniikkaa käyttävää virtuaalikonetta uuteen ympäristöön. 23 uudessa virtuaalikoneessa on strategisesti tärkeitä tuotantopalveluita, kuten yrityksen resurssinhallintajärjestelmä, julkinen verkkosivusto, virustorjunta, toisen toimialueen ohjauskoneet, infrastruktuuripalvelimia, varmennepalvelimia, FTP-palvelimia ja Microsoft Office Communications Server pohjaisia palvelimia. Kahtatoista virtuaalikonetta käytetään kehitysympäristössä testausta varten. "Hyper-V TAP -ohjelman aikana saadut tulokset olivat lupaavia", Lin sanoo. "Hyper- V:n Release Candidate 0 oli niin luotettava, että otimme virtuaalikoneet käyttöön tuotantoympäristössä palvelemaan kaikkia internet-sivuston käyttäjiä ja asiakkaita sekä tytäryhtiöitämme Taiwanissa, Kiinassa ja Koreassa." Sportonin virtualisointiprojektin ensimmäinen vaihe oli palveluiden keskittäminen, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto. Kun Hyper-V:n Release Candidate 1 oli saatavissa vuoden 2008 toukokuussa, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja katastrofisietoisuuteen keskittyvä toinen vaihe alkoi. Tällä kertaa Systex ja Sporton loivat kymmenen uutta Windows Server pohjaista virtuaalikonetta Hyper-V-klusterointitekniikalla. Hyper-V voi siirtää virtuaalikoneet nopeasti. Systex otti Sportonin keskeisissä sovelluksissa ja palveluissa käyttöön tämän korkean käytettävyyden takaavan ominaisuuden. Virtuaalikoneen nopea siirto yhdeltä fyysiseltä koneelta toiselle minimoi käyttökatkokset. Yhdistettynä fyysisten koneiden klusterointiin ominaisuus takaa korkean käytettävyyden. "Pyrimme siirtämään osan strategisesti tärkeistä palvelimista Hyper-V:hen ja käyttämään alustan klusterointia toukokuun loppuun mennessä", Feng kertoo. Sportonin virtualisointiprojektin kolmas vaihe keskittyy rakentamaan nopeasti reagoivaa palvelinympäristöä System Center Virtual Machine Manager 2008:n avulla. Tämä sovellus on optimoitu Hyper-V:n kanssa käytettäväksi. Sen avulla voi valmistella nopeasti virtuaalikoneen, optimoida suorituskyvyn ja resurssit, keskittää virtuaalikoneiden lähdekirjaston, keskittää valvonnan ja ottaa nopeasti käyttöön virtuaalikonemallit. "Microsoft integroi

5 loistavasti hallintatyökalut virtualisointiratkaisuihin, minkä vuoksi se on toteuttamiskelpoinen, taloudellinen ja käytännöllinen ratkaisu Sportonille", Lin lisää. "Sportonin tavoite on virtualisoida Hyper-V:hen mahdollisimman monta palvelinta, minkä lisäksi tuotantoon on tarkoitus saada toiset 30 vuoden 2008 loppuun mennessä." Edut Sporton Internationalin virtualisointiratkaisu tehostaa yrityksen IT-ympäristön toimintaa ja parantaa sen reagointia liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin. Hyper-V TAP - ohjelmaan osallistumisen jälkeen Sporton optimoi laitteistoresurssejaan, kehittää palvelimien käyttöönoton prosesseja ja lisää palveluiden käytettävyyttä. Tämä auttaa leikkaamaan kustannuksia sekä parantamaan reagointikykyä ja käytettävyyttä. "Hyper-V vie suorituskyvyn ja luotettavuuden uudelle tasolle", Lin sanoo. "64-bittisen virtuaalikoneen- ja moniydintuen sekä uuden nopean I/O-arkkitehtuurin ansiosta vasteaikamme on niin nopea, että käyttäjät eivät edes huomaa käyttävänsä virtuaalikoneita." Laitteistoresurssien optimointi leikkaa kuluja Sporton pystyy käyttämään laitteistoresurssejaan tehokkaammin, kun se yhdistää kuormitusta yksittäisille palvelimille Hyper-V:n avulla. Nyt Sportonin IT-osasto voi tukea liiketoimintaa pienemmällä laitteistomäärällä, mikä alentaa laitteistokuluja, pienentää sähkönkulutusta ja säästää tilaa palvelinympäristöissä. "Hyper- V:n käyttöönoton jälkeen laitteistovaatimuksemme ovat pienentyneet seitsemäsosaan. Säästämme näin laitteistokustannuksissa yli 70 prosenttia", Lin toteaa. "Olemme lisänneet palvelimien käyttöasteen prosentin tasolta yli 70 prosenttiin, koska yhdessä neliytimisessä Windows Server 2008 Hyper-V -tekniikkaa käyttävässä palvelimessa voi toimia seitsemän virtuaalipalvelinta." Sporton suunnittelee käyttävänsä Hyper-V:tä vanhentuneissa käyttöjärjestelmissä käytettävien vanhojen sovellusten alustana. Samalla yritys saa käyttöönsä luotettavan Windows Server käyttöjärjestelmän erinomaisen suorituskyvyn. "Meidän ei tarvitse enää hallita useita käyttöjärjestelmiä useissa fyysisissä palvelimissa. Aina kun pystymme vähentämään palvelinympäristömme monimutkaisuutta, säästämme hallintakustannuksissa", Lin sanoo. Provisioinnin yksinkertaistaminen nopeuttaa IT-palvelun reagointia Hyper-V:n dynaamisen resurssienhallinnan ansiosta Sportonin palvelinympäristö reagoi nyt nopeammin. IT-osasto provisioi palvelimet entistä nopeammin, mikä vastaa paremmin Sportonin aktiivisen kehittäjäkunnan vaatimuksia. "Olemme lyhentäneet palvelimen valmisteluun kuluvaa aikaa jopa 70 prosenttia. Kehittäjät saavat nyt muutamassa minuutissa entisten useiden tuntien sijasta käyttöönsä uuden testiympäristön, jossa he voivat testata koodeja eri tilanteissa ennen lopullisten osien julkaisua", Lin kertoo. "Tällä tavoin kehitystiimit voivat tuottaa vähintään 20 prosenttia enemmän osia 30 prosenttia lyhyemmässä ajassa. Tämä parantaa sekä IT- että kehitystiimin tuottavuutta ja lyhentää kehitysaikaa, joten tuotekehityksemme on tehostunut ja asiakaspalvelu parantunut." IT-osasto voi myös lisätä liiketoiminnan vaatimusten mukaan virtuaalikoneisiin dynaamisesti resursseja, kuten prosessoreita, muistia, verkkoja ja tallennustilaa. "Säästämme service packien ja päivitysten testaamiseen kuluvassa ajassa 80 prosenttia", Lin sanoo. "Tallennamme virtuaalikoneiden pikakopiotoiminnon avulla virtuaalikoneen tilan nopeasti ennen päivityksen tai service packin asentamista ja sen jälkeen. Jos päivityksessä on jotain ongelmia, voimme palata äkkiä alkuperäiseen tilaan." Käytettävyyden parantaminen parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta Hyper-V:n ansiosta Sportonin tarjoamat ITpalvelut ovat entistä käytettävämmät. Yrityksellä on nyt virtualisointistrategian

6 Lisätietoja Lisätietoja Microsoftin tuotteista ja palveluista saat ottamalla yhteyden Microsoftin paikalliseen tytäryhtiöön: Microsoft Oy Keilaranta Espoo puh Asiakaspalvelu: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Lisätietoja on myös osoitteessa Lisätietoja Systexin tuotteista ja palveluista saat Yhdysvalloissa numerosta tai sivustosta lisäksi katastrofisietoisuussuunnitelmat, jotka siltä aikaisemmin puuttui. Sporton ei enää hanki lisää palvelimia yksittäisten sovellusten käyttöön vaan se on löytänyt kannattavamman ratkaisun Hyper-V:n mahdollistaman virtualisointitekniikan, jolloin yhdessä palvelinklusterissa on useita virtuaalikoneita. Tämä auttaa varmistamaan liiketoiminnan kannalta välttämättömän käyttöasteen ja joustavuuden. Käyttämällä dynaamista resurssienhallintaa ja virtuaalikoneiden nopeaa siirtoa IT-osasto voi siirtää ripeästi virtuaalikoneen yhdestä koneesta toiseen palvelimen vika- tai muutostilanteissa. Osasto voi myös parantaa palveluiden käytettävyyttä ja samalla vähentää leitteistokustannuksissa. "Hyper-V:n avulla voin näyttää toimitusjohtajalle, että käyttämällä tarkoituksenmukaisia Microsoftin tekniikoita IT-osasto voi säästää paljon rahaa ja tarjota parempaa palvelua", Lin toteaa lopuksi. Microsoftin virtualisointi Microsoftin virtualisointiratkaisut mahdollistaa virtualisointistrageian luomisen ja IT-infrastruktuurin tehokkaamman ja joustavamman elinkaaren hallinnan. Virtualisointi tehostaa toimintaa sekä edistää joustavuutta ja kustannustehokkuutta koko organisaatiossa. Sovellusten käyttöönotto nopeutuu, järjestelmät, sovellukset ja tiedot ovat aina käytettävissä, palvelimien ja koneiden uudelleenrakentaminen ja muokkaaminen testausta ja kehitystä varten on vaivatonta, riskit pienenevät, kustannuksia voi leikata ja koko ympäristön joustavuus lisääntyy virtualisointi voi muuttaa koko infrastruktuurin palvelinympäristöstä työasemaympäristöön asti. Lisätietoja Microsoftin virtualisointiratkaisuista on osoitteessa Lisätietoja Sporton Internationalin tuotteista ja palveluista saat numerosta tai sivustosta Tapaustutkimus on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. Asiakirja on julkaistu toukokuussa 2008 Ohjelmisto ja palvelut Microsoftin palvelimet Windows Server 2008 Enterprise (64-Bit Edition) Windows Server 2003 R2 Enterprise x86/x64 Edition Microsoft Office System Microsoft Office Communications Server 2007 Microsoft Virtual Server 2005 R2 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Windows Server 2008 Hyper-V Kumppani Systex

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Palvelininfrastruktuurin optimointi

Palvelininfrastruktuurin optimointi IT-toimintakustannusten vähentämisen parhaat käytännöt Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan, miten yritysten IT-päälliköt ja -päätöksentekijät voivat vähentää IT-toimintojen kustannuksia sekä tehostaa

Lisätiedot

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen

29.11.2015. Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301. Storage. Storage - trendit. 5 opintopistettä. Petri Nuutinen Työasema- ja palvelinarkkitehtuurit IC130301 5 opintopistettä Petri Nuutinen 5 opintopistettä Petri Nuutinen Storage Storage hallinnassa tärkeää saatavuus laajentaminen turvaaminen optimointi Storagen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä.

Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen. tallennukseen. 50x. IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Ostajan opas ohjelmistopohjaiseen 50x tallennukseen IDC:n arvio: Käsiteltävän datan määrä 50-kertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tallennustilan hinta laskee noin 25% vuodessa, mutta datamäärä kasvaa samaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä

helppokäyttöisen, tehtäväperustaisen hallintaliittymän. Se myös parantaa sivustojen yhteishallintaa, ja mukana on tietoturvaparannuksia sekä Microsoft, Standard, Enterprise ja Datacenter Edition Microsoft for Itanium-Based Systems Microsoft Web Server Microsoft Hyper-V Microsoft Client Access License Microsoft Microsoft Terminal Services Client

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka SUSE LINUX Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 KEHITYS JA HITORIA 3 3 VERSIOT 5 4 OMINAISUUDET 6 5 ASENNUS

Lisätiedot

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti.

Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Tehosta kokouskäytäntöjäsi! Teknologian avulla järjestät kokoukset tehokkaasti ja vaivattomasti. Kiitos kun latasit kokoustyöskentelyn oppaan. Kuluuko sinulla palavereissa aikaa johonkin muuhun, kuin itse

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE 20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE THINKVANTAGE TECHNOLOGY AND DESIGN Napsauta tästä ThinkVantage Technology and Design -ominaisuudet ovat ThinkPad -kannettaviin

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com

ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Huomioita Habbo-suunnittelusta ja -kehitysmenetelmistä Jyri Partanen, QA Manager Sulake Corporation www.sulake.com Jyri Partanen FM (tietojenkäsittelytiede) Certified Scrum Master Certified Product Owner

Lisätiedot

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas www.valagroup.fi TESTITAUTOMAATIO SINUN YRITYKSEESI? Testauksen automatisointi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin;

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa.

Mitä ovat yhteistyörobotit. Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotiikka Mitä ovat yhteistyörobotit Yhteistyörobotit ovat uusia työkavereita, robotteja jotka on tehty työskentelemään yhdessä ihmisten kanssa. Yhteistyörobotit saapuvat juuri oikeaan aikaan

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta

Cube. Kulunvalvonta ja murtovalvonta Cube Kulunvalvonta ja murtovalvonta Etähallittu kulunvalvonta ja murtovalvonta Meidän huomio on tehdä vähittäiskaupan hallinnasta helpoksi. Ja kun sanomme helpoksi, tarkoitamme myös sitä. Siksi olemme

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi

LanXPLORER. 0201 888 888 / www.blackbox.fi Säästää rahaa yksi kämmenlaite kannettavan tietokoneen, wiremap-testerin ja PoE-testerin (Power over Ethernet) sijaan Lisää tehokkuutta ja käyttäjien tuottavuutta, sillä laite tarkistaa tehokkaasti Ethernet-

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan?

WEBINAARI Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? WEBINAARI 7.4.2016 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

SQL Server lisensointi

SQL Server lisensointi -lisensointi Julkaistu: 3.11.2011 Tekijänoikeudet Tämä asiakirja on laadittu ennen tuotteen valmistumista. Tämän vuoksi Microsoft ei voi taata, että kaikki tässä esitetyt tiedot vastaavat täsmällisesti

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen

Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä. Kimmo Juntunen Carisma Arkipäivää monitoimittajaympäristössä Kimmo Juntunen 31.8.2016 Sisältö 1 Caruna lyhyesti 2 Matka kohti Carismaa 3 Carisma työkaluna 4 Integraatiot 5 Yhteistyö 6 Toimenpiteet, joilla tämä kaikki

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään

Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään Ratkaisu aurinkopaneelien liitäntään PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 18.10.2016 hppt://www.phoenixcontact.fi

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign. Optyma Plus New Generation

50% Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. EcoDesign.  Optyma Plus New Generation Optyma Plus New Generation Korkean tason tehokkuutta. Hiljainen ja huippuunsa viritetty koneikko. Laajennettu tuotesarja: 0.6-16.5 kw MBP-sovelluksiin 0.7-9.6 kw LBP-sovelluksiin 50% lyhyempi aika tarvitaan

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot