Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se?"

Transkriptio

1 Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Suomen Paikallisliikenneliiton 40. vuosikokousseminaari Kimmo Ylisiurunen, ITS Finland

2 Älyliikennestrategiassa laajakaista ja maksujärjestelmät riittääkö se? Esityksen sisältö ITS Finland lyhyesti Älyliikenteen haasteita ja mahdollisuuksia Älyliikennestrategia ja joukkoliikenne Älyjoukkoliikenteen uusia tuulia

3 ITS Finland ry ITS Finland ry - Älykkään liikenteen verkosto Taustaa Esiselvitys LVM:n FITS-ohjelmassa keväällä 2003 ITS Finland projektin käynnistäminen liikenne- ja viestintäministeriön johdolla syksyllä 2003 Yhdistyksen perustaminen keväällä 2006 Yhdistysmuotoon siirtyminen vuoden 2007 alusta lähtien Nykyisellään yli 60 jäsentä hallinto, tutkimus ja yritykset

4 ITS Finland ry Yritykset Aina Group Oy Aplicom Oy Corenet Oy Daimler Finland Oy Deal Comp Oy Destia Oy Digia Finland Oy Digita Oy EC-Tools Oy Elisa Oyj ESRI Finland Oy Foreca Consulting Oy Havainne Oy IBM Indagon Oy Infotripla Oy Innoliito Konseptitoimisto Jussa Consulting Logica Oy Matkahuolto Ab Mobisoft Oy Nevia Oy Noptel Oy Peek Traffic Finland Proactum Oy Seasam house Oy Semel Oy Siemens Osakeyhtiö Strafica Oy Swarco Finland Oy Taipale Telematics Oy TietoEnator Oyj TDS Time Division Services Oy Traficon Oy Trafix Oy Vaisala Oyj Julkinen hallinto ( ELY ) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Geodeettinen laitos Helsingin kaupunki ( HSL ) Helsingin seudun kuntayhtymä Ilmatieteen laitos Liikennevirasto ( TraFi ) Liikenne- ja turvallisuusvirasto Liikenne- ja viestintäministeriö Tampereen kaupunki Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT Yleishyödylliset yhteisöt Autoalan Keskusliitto ry. Linja-autoliitto ry. Logistiikkayritysten liitto ry Suomen Autokoululiitto ry. Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL ry Suomen Taksiliitto ry. Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta Oppilaitokset Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Jyväskylän Yliopisto Kymenlaaksin Ammattikorkeakoulu Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen Korkeakoulu Turun yliopisto verkosto on avoin uusille osapuolille

5 Eurooppalainen verkosto paikallinen ITS UK ITS Danmark ITS Munich Connekt ITS Czech ITS France ITS Swiss ITS Portugal TTS Italia ITS Spain ITS Norway ITS Finland ITS Sweden ITS Russia ITS North Denmark ITS Polska ITS Slovakia ITS Austria ITS Hungary ITS Romania

6 ITS Finland ry Media Palvelun tuottajat Käyttäjät Laitetoimittajat Etujärjestöt Järjestelmä toimittajat Konsultit ja tutkijat Teleoperaattorit Vakuutusyhtiöt Liikennepalveluiden tuottajat Viranomaiset Kunnat

7 ITS Finland 2010 Toiminnan painopisteet vuonna 2010 parantaa älykkään liikenteen järjestelmien ja palvelujen yhteentoimivuutta sekä edistää valtakunnallisten ratkaisujen syntymistä kehittää kansainvälistä verkostoitumista ja jäsenten vientimahdollisuuksia kehittää älykkään liikenteen toimialaa tukemalla kansallisen ITS strategian toimenpiteitä tukea liikenteen älykkäiden maksujärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa

8 Älyliikenne...vastauksia haasteisiin ja mahdollisuuksiin

9 Haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnan haasteita Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus; kasvavat liikennemäärät synnyttävät merkittäviä sujuvuus- ja turvallisuusongelmia. Lisäksi pohjoismaiset olosuhteet luovat haasteita etenkin liikenteen turvallisuuden ja palvelutason luotettavuuden kannalta. Ympäristö; liikenteen rooli yhteiskunnan ympäristön kuormittajana on kiistaton. Kiristyvät CO 2 ja pienhiukkastavoitteet lisäävät haastetta. Yksityisautoilun kasvu asettaa sekin haasteita liikennemuotojakauman näkökulmasta. Talouden taantuma; vaikea talouden taantumatilanne luo haasteita kehittää tehokkaammin toimiva liikenne- ja logistinen järjestelmä. Markkinan koko ja kansainvälistyminen; vienti on tunnistettu kiistattomaksi avaimeksi menestystarinoiden syntyä ajatellen. Toiminta pitää perustaa kansallista markkinaa laajempaan ajatteluun.

10 Haasteet ja mahdollisuudet Tunnistettuja haasteita ja mahdollisuuksia Innovatiivisuutta tukevat hankintatavat; julkisen sektorin hankintatavat, joissa ennalta sovitut pelisäännöt, vuoropuhelu toimijoiden välillä sekä järjestelmällinen innovatiivisuutta tukeva hankintamalli. Huomioidaan markkinan koko sekä kansainvälistymisen mahdollisuudet. Teknologian älykäs soveltaminen ja konkretia; vahva osaaminen teknologian soveltamisessa ja konkreettiset uusia järjestelmiä ja palveluita tukevat pilotoinnit. Aktiivinen rooli kansallisessa ja kansainvälisessä toimintalinjatyössä; osallistuminen aktiivisesti mm. ITS Action Plan -työhön (EU) ja kansalliseen toimintalinjatyöhön (LVM, väylävirastot). Strategiset linjaukset suunnannäyttäjänä. Aktiivinen rooli kansallisen T&K:n sekä kansainvälistymisen tukena; Tekes, Tivit, ITS verkoston hyödyntäminen kohdemarkkinoille (kehittyvät markkinat)

11 Henkilökohtaiset navigointipalvelut Kaikki liikennemuodot kattavat palvelut Kutsujoukkoliikenne Maksujärjestelmät Älyliikenteen keinoja Reittioppaat Älykäs ajotapa Avoimet julkiset tietovarastot Lastinseurantajärjestelmät Merenkulun seurantajärjestelmät Logistiset tavaravirtojen ohjausjärjestelmät Älykkäät liikenteen seurantajärjestelmät jne...

12 Älyliikenteen strategia...ja joukkoliikenne

13 Älyliikenteen strategia Paperista konkretiaan... Valtioneuvoston periaatepäätös Kevät2010: Kärkihankkeet liikkeelle ja laatia toimenpideohjelma Älyliikenteen neuvottelukunta ja sen alaiset alatyöryhmät Joukkoliikenteen palvelut Liikenteen hallinta Ajoneuvot Älyliikenteen kokeilut Kuljetusten sähköiset toimintamallit Julkisen tiedon käyttö Viestintä

14 Älyliikenteen strategia Päämäärät 2020, joukkoliikenteen silmin Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi Ruuhkautumisen aiheuttamat työmatkaliikenteen aikaviiveet ovat vähentyneet suurilla kaupunkiseuduilla 20 prosentilla. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun osuus matkojen määrästä on kasvanut 20 prosenttia Asiakkaat ovat tyytyväisiä sujuviin matkoihin ja ovat hyvin informoituja matkansa kaikissa vaiheissa (vähintään 80 prosenttia tyytyväisiä).

15 Älyliikenteen strategia Joukkoliikenteen palvelut -työryhmä Puheenjohtaja Pekka Rintamäki, Liikennevirasto ja sihteeri Leif Beilinson LVM Kärkihankkeet Valtakunnallinen joukkoliikenteen maksujärjestelmä (vetovastuu FICOM, ITS Finland ja Matkakorttifoorumi) Langaton tiedonsiirtoyhteys kaikkiin keskeisten runkoreittien henkilöjuniin ja linja-autoihin (vetovastuu Pekka Rintamäki, Liikennevirasto) Joukkoliikenteen valoetuudet suurilla kaupunkiseuduilla (vetovastuu Kari Sane, Helsingin kaupunki (JENKA)) Avoin joukkoliikenteen koontitietokanta (vetovastuu Mika Vuorio, Logica)

16 Älyliikenteen strategia Kärkihanke: Valtakunnallinen joukkoliikenteen maksujärjestelmä

17 Älyliikenteen strategia Kärkihanke: Valtakunnallinen joukkoliikenteen maksujärjestelmä Kysymyksiä: - millä tekniikalla? - valtakunnallisuus vs. Suomen koko? - ratkaisujen vientimahdollisuudet? mm. näitä pohtivat jatkossa: FICOM, ITS Finland ja Matkakorttifoorum

18 Älyliikenteen strategia Kärkihanke: Langaton tiedonsiirtoyhteys kaikkiin keskeisten runkoreittien henkilöjuniin ja linjaautoihin

19 Älyliikenteen strategia Kärkihanke: Langaton tiedonsiirtoyhteys kaikkiin keskeisten runkoreittien henkilöjuniin ja linjaautoihin (aiemmin langaton laajakaista ) Kysymyksiä: - Langaton laajakaista vs. yleisemmin nopea, luotettava langaton tiedonsiirtoyhteys? - Loppukäyttäjähyödyt vs. jl-operaattorihyödyt? - Liiketoimintanäkökulmat? - Ei vain joukkoliikenteen tavoite... synergiahyödyt? (yleisesti ajoneuvoliikenteen verkottuminen trendinä)

20 Älyliikenteen strategia Esimerkkinä VR-junaverkko Junamatkan aikana käytetään suurimmilla asemilla olevaa Wlan-verkkoa, matkapuhelinverkkoja sekä Näistä verkoista järjestelmä valitsee käytettäväksi automaattisesti kulloinkin parhaan. Eri rataosilla yhteyden laatu voi verkosta riippuen vaihdella. Katvealueita saattavat aiheuttaa esimerkiksi maastoesteet tai huono sää. Junan kulkiessa järjestelmä etsii kuitenkin aina automaattisesti parasta yhteyttä. Suurta tiedonsiirtokapasiteettia varaavien tiedostojen kuten videoiden lataus ei junassa ole mahdollista.

21 Älyjoukkoliikenteen uusia tuulia...

22 Uusia tuulia joukkoliikenteeseen Poimintoja nähtävissä olevista trendeistä... Kansainvälinen ohjaus Liikenteen hallinnasta Liikkumisen hallintaan Eco 2 economy + ecology Liiketoimintamallit vs. julkinen palvelu Case mobiilipalvelukauppa Yllätykset, kuten navigoinnissa Nokian ilmaiset palvelut Case megatoimijoiden rajapinnat ja palvelut Sosiaalinen media

23 Kansainvälinen ohjaus ITS Action Plan, direktiivi: Komission ote kehityksestä vahvempi vs. kansallinen ratkaisu Status: Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in Europe (COM(2008) 886) Legislative Proposal for a Directive with a Framework for the Implementation of the Action Plan (COM(2008) 887)...adopted by the Commission on 16/12/2008 Scope : Road transport and interfaces with other modes» coordinate and accelerate deployment of ITS» make road transport more sustainable m

24 Kansainvälinen ohjaus ITS Direktiivi: Tavoite Määrittelyiden ja standardien tuottaminen tieliikenteen ITS:ään sekä rajapintoihin muiden liikennemuotojen välillä Prioriteetit Optimal Use of Road, Traffic and Travel Data Road Safety and Security Continuity of Traffic and Freight Management Integration of Vehicle into Transport Infrastructure

25 Kansainvälinen ohjaus Optimal Use of Road, Traffic and Travel Data Road Safety and Security Continuity of Traffic and Freight Management Integration of Vehicle into Transport Infrastructure Tarkemmin: EU-wide multimodal travel information services EU-wide real-time traffic information services Data and procedures for the provision, where possible, of road safety related minimum universal traffic information free of charge to users Harmonised provision for an interoperable EU-wide ecall Information services for safe and secure parking places for trucks Reservation services for safe and secure parking places for trucks

26 ITS tulevaisuus... Älykäs Kulkija Henkilökohtaiset navigointipalvelut Reittioppaat Kutsujoukkoliikenne Maksujärjestelmät Avoimet julkiset tietovarastot Älykäs ajotapa Merenkulun seurantajärjestelmät Liikennevalot Joukkoliikenne-etuisuudet Lastinseurantajärjestelmät Älykäs Älykkäät liikenteen seurantajärjestelmät Infra Logistiset tavaravirtojen ohjausjärjestelmät Älykäs Ajoneuvo

27

28

29

30

31 Yhteenvetoa Suomessa markkinoiden koko vs. kustannukset Liiketoiminnan näkökulma Tekniikka vain renki Tekniikasta otetaan omat irti oikeassa paikassa Palvelukenttä muuttuu Megatoimijoiden vaikutus Avoin tiedonsaanti ja palveluiden yleistyminen Sosiaaliset verkostot ja informaatio

32 i Kiitos! Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry.

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala

ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala ITS Factory Day 30.5.2012 Liikenneinsinööri Mika Kulmala Telematiikka, ITS, älykäs liikenne, älyliikenne Pitkä polku kohti ITS Factory:a Tampereen seudun ITS-aktiviteetit Tampereen seudulla paljon älyliikennealan

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015

Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle. Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Digitalisaation mahdollisuudet ja vaikutukset liikenteelle Jan Juslén Liikennevirasto 6.5.2015 Sisältö Tieliikenteen automaatio Uudet liikenteen palvelut ja kokeilut (muutamia esimerkkejä) MaaS Liikenneviraston

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Avoin liikennetieto. Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys. http://itsfactory.fi/

Avoin liikennetieto. Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys. http://itsfactory.fi/ Avoin liikennetieto Tero Piirainen Tampereen Yliopisto / Älyliikenteen liiketoiminnan kehitys http://itsfactory.fi/ Tavoitteita Kilpailukykyinen joukkoliikenne => ylivoimainen joukkoliikenne Vahvat kotimarkkinat

Lisätiedot

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto

Tiedosta on tullut viides liikennemuoto Trafin uutiskirje 3/2014: Älyliikenne http://www.anpdm.com/newsletter/1519674/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:29 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Uusia välineitä kestävän liikkumisen suunnitteluun-seminaari Helsinki, 18. syyskuuta 2012 Maija Rusanen Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy

ITS Business. Projektiraportti 23.12.2012. Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Projektiraportti 23.12.2012 Reijo Syrjäläinen Hermia/ Uusi Tehdas & Gorilla Ventures Oy Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisen Avoin Tampere -ohjelman (2012 2018), avulla autetaan uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu"

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? Liikkumisesta tulossa palvelu Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu" Ministeri Henna Virkkunen (kok). Martti Kainulainen Julkaistu: 12.6.2014 Suomen ja Kreikan liikenneministerit ja komission

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot