MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013"

Transkriptio

1 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hankkeen tehtävänä on koordinoida matkailun kehittämistoimia Etelä-Pohjanmaalla, mm. hankkimalla matkailun ajankohtaistietoa toimialan kehittämistyön pohjaksi, organisoida ja toteuttaa maakunnallisen matkailustrategian päivitysprosessi, organisoida Matkailun alueelliset tietovarannottiedonkeruujärjestelmän käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla, toteuttaa toimialaan liittyviä selvityksiä, järjestää alan kokouksia sekä seminaareja tiedon välittämiseksi. Tavoitteena on kokonaisvaltainen matkailun kehittyminen alueella. Hyödynsaajina ovat ensisijaisesti maakunnan matkailuyritykset ja toimijat, toimialan kehittäjätahot ja sidosryhmät sekä välillisinä hyödynsaajina alueen kunnat. Hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu/ Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. Kustannusarvio Rahoitus valtio/ EU (ELY -keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto) 100 %. Projektipäällikkö Arja Kortesluoma (E-P:n matkailukoordinaattori) puh Projektisihteeri Sanna Jyllilä puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki 2. Aitoja makuja II Aitoja makuja II -hankkeen päätavoitteena on kehittää aitojamakuja.fi -sivustosta monipuolinen elintarvikeyrittäjyyden tietolähde, joka palvelee monia erilaisia käyttäjäryhmiä (ruoka-alan ammattilaiset, kuluttajat) yhteisen tiedon jakamisen ja löytämisen paikkana. Sivusto viestii samalla sekä toimialasta että alan yrityksistä, joten tiedonlisääntymisen kautta vaikutetaan yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin maaseutua ja ruoan tuotantoa kohtaan. Aitojamakuja.fi -sivustosta tiedottamisella lisätään elintarvikealan näkyvyyttä ja verkostoitumista myös muiden toimialojen kesken. Maakuntien välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihdon ja hyvien käytänteiden siirtymisen alueelta toiselle, millä vaikutetaan alan kehittymismahdollisuuksiin. Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Etelä-Pohjanmaalla hanketoimijana toimii Foodwet Oy. Hankkeen kustannusarvio on Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena. Laatuasiantuntija Sanna-Mari Ala-Ranta Foodwest Oy puh , (06) , Projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea puh

2 3. Lauhanvuoren, Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan yritystoiminnan kehittäminen -hanke Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan yhteinen hanke Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistojen, Haapakeitaan soidensuojelualueen sekä Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen luontomatkailun yritystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on nostaa hankealueen suojelualueet sekä Hämeenkankaan monipuolinen ulkoilu- ja retkeilyalue valtakunnalliseen tietoisuuteen ja lisätä alueen kiinnostavuutta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Aluekokonaisuuden luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä retkeily- ja matkailupalveluiden monipuolisuus tarjoavat hyvät lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiselle. Hankkeessa toteutetaan Metsähallituksen ohjeistuksen mukaiset kävijä- ja yritystutkimukset hankealueen eri kohteille ja järjestetään yrittäjille ja alueen muille elinkeinotoimijoille mm. yritystyöpajoja. Tutkimusten ja työpajojen tulosten analysoinnin sekä alueen muiden strategioiden ja kehittämissuunnitelmien pohjalta alueelle laaditaan luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja uusia yhteistyökumppaneita, erityisesti maaseutumatkailuyrityksiä. Kyseessä on suunnitteluhanke, jota rahoittaa Satakunnan ELY-keskus, rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Projektipäällikkö Terttu Konttinen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Keskuskatu 8, Parkano puh Design and Deli Deli and Design -eteläpohjalaisten elintarvike- ja käsityöyritysten kehittämishanke kokoaa yhteen maakunnan potentiaaliset elintarvike- ja käsityöalan kasvuyritykset. Hankkeessa toteutettava laaja koulutuskokonaisuus keskittyy erityisesti brändi- ja verkosto-osaamisen tason nostamiseen. Koulutussisältöinä ovat mm. brändäys, verkosto-osaaminen, benchmarkkaus, mystery shopping, maineenhallinta, vienti ja viestintä. Lisäksi tuotetestaus - ja koemarkkinointitoimenpiteitä testataan mm. sosiaalisen median keinoin. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken syntyy vahva yritysverkosto, jossa keskeisenä toiminnan välineenä on säännöllinen vertaisoppiminen. Lisäksi syntyy luovien alojen kehittämisen koulutusmalli, joka ylittää toimialojen rajapintoja. Hankkeen toimenpiteet edistävät Etelä- Pohjanmaan maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteita sekä elintarvikealalla että luovilla aloilla. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. Kustannusarvio , rahoitus tulee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Projektipäällikkö Pekko Hokkanen Projektimanageri Kirsti Vuori Etelä-Pohjanmaan liitto puh ,

3 5. Ruokaprovinssin vakiinnuttamishanke Hankkeen tarkoituksena on: - Kartoittaa Ruokaprovinssin yhteinen tahtotila ja laatia Ruokaprovinssin strategia ja sen pohjalta toimenpidesuunnitelma Ruokaprovinssin vakiinnuttamiseksi - Vahvistaa Ruokaprovinssia innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana - Edistää ja koordinoida Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssin toimijoiden ja toimialojen kasvamista ja kehittymistä sekä niihin tähtääviä toimenpiteitä - Edistää osaltaan elintarvikealan innovaatiokeskittymän kehittymistä - Koordinoida kehittämistoimenpiteitä tehokkuuden saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi - Hankkia, jalostaa ja välittää uusinta ja ajankohtaista Ruokaprovinssin kehittämistoimien pohjaksi - Tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti; imagon luominen ja kohottaminen Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen kustannusarvio on ja sen rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Projektipäällikkö Irma Jaakkola puh Tour Europe EU:n Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmasta rahoitettava Tour Europe hanke tarjoaa alkuvaiheessa oleville eteläpohjalaisille yrittäjille mahdollisuuden lähteä 1-6 kuukaudeksi kokeneiden yrittäjien oppiin Italiaan, Espanjaan tai Englantiin. Euroopassa yrittäjät voivat tutustua innovatiivisiin liikeideoihin ja markkinoihin ja näin saada uutta potkua omaan liiketoimintaansa. Hanke on tarkoitettu ensisijaisesti matkailu- ja elintarvikealan yrityksille sekä ravintoloille ja catering-yrityksille. Mahdollisuutta voivat hyödyntää: alle kolme vuotta toimineet enintään kolme vuotta sitten sukupolven vaihdoksen kokeneet yritykset ja vakavasti yrittäjiksi aikovat, joilla on jo liikeidea selvillä, mukaan lukien yrityksen perustamista harkitsevat valmistuvat opiskelijat. Tour Europe hankkeen kautta voivat vastaavasti yli kolme vuotta toimineet yrittäjät saada Espanjasta, Italiasta tai Englannista alkuvaiheessa olevan yrittäjän oppiinsa ja toisaalta tuomaan uutta osaamista mukanaan. Isäntäyrityksenä toimimisesta ei koidu kustannuksia, ja se soveltuu kokeneille yrittäjille, jotka haluavat solmia kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu partnereinaan Sedu Aikuiskoulutus ja Koulutuskeskus Sedu. Foodwest, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja Seinäjoen elinkeinokeskus tukevat hanketta. Hankkeen budjetti ja sen rahoittaja EU, DG Enterprise and Industry. Projektipäällikkö Anne-Maria Mäkelä EPKK kehittämisohjelman kehityshanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu PL 412 / Keskuskatu 34, Seinäjoki puh

4 7. MaNe-SäLi- Matkailun nettimarkkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan edistäminen Pohjanmaan kautta hanke Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien matkailutoimijoiden ja koko alueen kilpailukykyä tehostamalla sähköistä liiketoimintaosaamista, sähköistä viestintää, tiedonkulkua ja markkinointia. Hankkeen avulla aktivoidaan alueen matkailuyrittäjiä osallistumaan koulutuksiin, sähköisten kanavien käyttöön, sähköiseen yhteismarkkinointiin ja sisällöntuottamiseen. Hanketta toteutetaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja sitä hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kustannusarvio on ja sitä rahoittaa Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan ELY keskukset Manner-Suomen maaseuturahastosta (100 %). Projektivastaava Jari Ratilainen puh Projektikoordinaattori Kenth Nedergård puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Facebook-sivut 8. Suomen Sinisen tien palveluyhteistyöverkoston kehittäminen Hankkeessa muodostetaan Sinisen Tien käytävälle nykyaikaisten palvelujen toimitusketju alkutuottajilta loppukuluttajille perustuen kolmeen päätekijään: sähköisen toimintaympäristön uudistamiseen, sähköisiin opastusjärjestelmiin sekä koordinoivaan suuralueorganisaatiotoimintaan. Hanketta toteutetaan usean maakunnan alueella. Hankkeen hallinnoija on Suomen Sininen tie ry. Hankkeen budjetti on Julkinen rahoitus 90 % (ELY- keskukset, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta). Projektipäällikkö Heikki Kähärä puh heikki.kahara(at)gmail.com 4

5 ALUEELLISET HANKKEET 9. Enjoy Parra yritysryhmähanke Hankkeessa on mukana Laidun Hereford Oy, Tmi Seija Hietaharju ja Tmi Jari Kaari. Hanke on myynti- ja markkinointihanke, jonka tarkoituksena on tuoda esille Parran tarjontaa ja mahdollisuuksia sekä matkailijoille että virkistyskäyttäjille. Rahoitus Manner-Suomen maaseuturahasto/ Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Lisätiedot: Seija Hietaharju/ Luonto-Parra puh seija.hietaharju(at)suomi24.fi 10. TATU - tapahtumatuottamisen tutkimushanke Tapahtumatuottamisen tutkimushankkeen (TATU) tavoitteena on kehittää tapahtumatuottajien liiketoiminnallisia edellytyksiä tutkimuksellisin keinoin. Hankkeen painopistealueita ovat esimerkiksi tapahtumajärjestäjän asiakastiedonkeruutyökalujen ja -mekanismien kehittäminen palvelemaan systemaattista tapahtumabrändin kehittämistä ja markkinointiviestintää sekä sosiaalisen median käyttöulottuvuuksien ja tehokkaamman hyödyntämisen tarkastelu tapahtumaviestinnässä. Lisäksi hankkeen kiinnostus kohdistuu muun muassa majoituspalveluiden kehittämiseen, tapahtumaturvallisuuteen poikkeuksellisissa sääolosuhteissa sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin tapahtumatuottamisen maailmassa. Hanketta hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAmk. Rahoitus: TEKES, budjetti Projektipäällikkö Sami Rumpunen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Vaasantie 11, Seinäjoki puh , 11. KUMURU Kulttuurin, musiikin ja ruoan yhteinen kattaus Etelä-Pohjanmaalla on elämystuotannon alalla mittava, mutta tällä hetkellä vajaahyödynnetty potentiaali. Musiikki- ja kulttuuriosaamisen, ruoka- ja elintarviketalouden osaamisen sekä liiketoimintaosaamisen yhdistäminen vahvaksi elämystoimintaosaamiseksi vaatii eri osaamisalueiden rajat ylittävää, pitkäjänteistä työtä ja uusien toiminta- ja liiketalouskonseptien luomiseksi. Alueellisen osaamisen kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle vaatii myös aktiivista kansallista ja kansainvälistä vuoropuhelua. Tutkimusryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena on tehdä Etelä- Pohjanmaasta merkittävä elämystalouden osaamiskeskittymä, josta alueella kehitetyt elämystuotantokonseptit voidaan myös kaupallistaa kansainvälisiksi vientituotteiksi. Tämän hankkeen tavoitteena on syksyllä 2011 toteutetun KUMURU -tapahtuman pohjalta rakentaa kansainvälisesti verkottunut yhteistyöfoorumi Etelä-Pohjanmaalle, jossa kulttuuri, musiikki ja ruoka ja sen nauttiminen otetaan yhteisen, poikkitieteellisen ja -taidollisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kohteeksi. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla toimivan EPANET-tutkimusverkoston yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Kustannusarvio Rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus (80 %) sekä Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä- 5

6 Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, ja Turun yliopisto. Erikoissuunnittelija Maija Kontukoski Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio Kampusranta 9 C, Seinäjoki puh Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta Etelä-Pohjanmaan Järvialueen KOKO-alueella sijaitsee 3/6 Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa mainituista maakunnan matkailukeskittymistä (Tuurin kauppakeskittymä, Ähtärin Eläinpuiston alue ja Lappajärven Kivitipun alue). Alueella on siten edellytyksiä nousta matkailu- ja hyvinvointipalvelualoilla maakunnan kärkialueeksi. Erityisesti terveysliikuntaan ja ulkona liikkumiseen liittyvien aktiviteettien kehittämiseen on alueella runsaasti mahdollisuuksia. Suurimpien matkailualan keskittymien toiminnan rinnalle on mahdollista kehittää ja laajentaa erilaisia hyvinvointipalveluja ja liikunnallisia elämyspalveluja osaksi kokonaisuutta. Alueella on useita maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä -kohteita sekä luontokohteita, joita voidaan yhdistää osaksi ulkona liikkumista ja retkeilyä, ja siten saada liikkumiseen uusia elementtejä. Projektin tavoitteena on: 1. Terveysliikunnan ja ulkona liikkumisen kehittäminen terveys- ja hyvinvointipalvelunäkökulmasta yhteistyössä julkisten toimijoiden, seurojen ja yritysten kanssa 2. Pienten hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten ja suurempien matkailualan yritysten yhteisen toimintaympäristön kehittäminen ja verkostoituminen 3. Terveyspalveluiden ja matkailupalveluiden rajapinnan kehittäminen; selvitystyö mahdollisuuksista 4. käynnistää matkailu- ja hyvinvointipalveluiden ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä ja/tai muuta vuorovaikutusta toimijoiden kesken. Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki. Kustannusarvio Rahoitus: Julkinen rahoitus 70 % (EAKR ja valtio, yht ). Projektipäällikkö Jari Niskanen puh jari.niskanen(at)ahtari.fi 13. Kalajärven matkailukeskuksen kehittämishanke Kalajärven matkailukeskus on Seinäjoen merkittävin ja kävijämäärällä mitattuna myös suurin matkailukohde. Se on pohjoismaisen leirintäalueluokituksen mukainen neljän tähden alue. Kalajärvi on voittanut useita valtakunnallisia asiakasäänestyksiä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelujen ja matkailun kehittäminen edelleen suunnitelmallisesti ja käynnistää investointi- ja kehityshankkeita. Hankkeen avulla käynnistetään toimenpiteitä alueen kehittämiseksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki Seinäjoen seudun elinkeinokeskus-liikelaitos SEEK. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY keskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Liiveri ry), yksityinen rahoitus 10 %. Projektipäällikkö Kirsi Joensuu Peräseinäjoen palvelutoimisto, Keikulinkuja 1, Peräseinäjoki p kirsi.joensuu(at)seinajoki.fi 6

7 14. Museohanke Lakeudenportin opiston hallinnoiman hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin kunnat museoineen. Vuoden kestävän hankkeen tavoitteena on museotoimintaa kehittämällä vahvistaa alueellista ja paikallista kulttuuri-identiteettiä sekä suojella kulttuuriperinnettä. Kohderyhmänä ovat neljän kunnan asukkaat, ja etenkin alueen lapset sekä nuoret, joiden perinnetietoisuutta halutaan lisätä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen: suunnitteilla onkin muun muassa osallistavia museokierroksia ja opastuksia sekä erilaisia työpajoja ja -näytöksiä. Avainsanana niissä on elämysten ja kokemusten kautta oppiminen, learning by doing. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ja samalla tapahtumapaikkoina hankkeessa ovat alueen paikallismuseot, joiden toimintaa kehitetään vuoden aikana monin tavoin vastaamaan entistä paremmin kävijöiden tarpeita. Päämääränä on tehdä museoista eläväisiä kohtaamisareenoita kulttuuriperinnön ja alueen asukkaiden välille: niistä halutaan aikaansaada kaikille avoimia kulttuurisen vuorovaikuttamisen foorumeita. Tätä kautta alueemme museoiden merkitys myös niin valtakunnallisina kuin kansainvälisinäkin kulttuurimatkailukohteina nousee. Hankevuoden aikana aletaan punoa laajaa alueellista yhteistyöverkostoa tärkeän kulttuuriperintötyön jatkamiseksi tulevaisuudessa. Rahoitus Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry (Kuudestaan ry). Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 80 % (EU+valtio ja kunnat), yksityinen rahoitus 20 %. Museokoordinaattori Marika Viinikka Ostolantie 11, 2. krs., Ähtäri puh marika.viinikka(at)ahtari.fi 15. Perhematkailu Härmänmaalla Hankkeen tarkoituksena on kerätä perhematkailusta kiinnostuneita yrittäjiä yhteen Lapuan ja Kauhavan alueelta ja koota heidän palveluistaan yhteinen palvelutarjotin sekä tehdä yhteismarkkinointia. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja perhematkailupalveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin sekä muihin toimenpiteisiin, joilla matkailijan viipymää alueella saadaan pidennettyä. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa Lapuan kristillinen opisto osaksi eteläpohjalaista matkailua kehittämällä sen omaa palvelutarjontaa. Myös alueelle saapuva matkailija saa helposti tiedon perheille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Hanketta hallinnoi Lapuan kristillinen opisto. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELYkeskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11 13, Lapua 16. Aaltoa kulttuurimatkaillen Ensimmäisen vuoden aikana rakennetaan verkosto, josta löytyy monipuolisesti tuntemusta ja osaamista kokonaisuuteen liittyen, kiinnostusta kulttuurimatkailun kehittämiseen Seinäjoella, ideoita ja luovia ratkaisuja kokonaisuuden hyödyntämiseen sekä tämän kaiken kokoava vastuutaho. Verkoston myötä 1) kartoitetaan olemassa oleva tieto ja kerätään kuvia ja tarinoita aalto-keskuksen synnystä 2) toteutetaan 7

8 mielenkiintoinen tapa esitellä keskusta eri vuodenaikoina esim. teemaopastukset 3) palautetaan Kansalaistori alkuperäiseen tarkoitukseensa 4) luodaan ja kehitetään toimintatapoja, joiden avulla tuotteistetaan matkailullisia valtteja kokemus- ja elämystuotannon sekä oppimisen ja tieteen alalta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurimatkailun kehittämishankkeiden valtionavustusta vuodelle Projektipäällikkö Marjo Kamila Kirkkokatu 6, Seinäjoki marjo.kamila(at)seinajoki.fi 17. Halkosaaren Nykälänniemen matkailualueen kehittämishanke Matkailuhankkeen tavoitteena on vuonna 2005 tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta kartoittaa alueen matkailun edistämiseksi eri kehittämistoimenpiteet. Hanke tulee vahvistamaan koko Lappajärven matkailualaa. Hankkeessa keskeisiä toimenpiteitä ovat seuraavat: - kulkuyhteyksien parantaminen alueella, mm. uudet silta- ja tieyhteydet (suunnitelmat) - eri reitistöjen kehittäminen alueella ( kesäkausi / talvikausi ) - alueen monipuolinen virkistyskäyttö ja vapaa-aikapalvelut - veneilyn ja esteettömän kalastuksen mahdollisuus - uusien kohderyhmien tavoittaminen Hanketta hallinnoi Lappajärven kunta. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY-keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto/ Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Hankkeen vastuuhenkilö Mikko Valo Lappajärven kunta p mikko.valo(at)lappajarvi.fi 18. Seinäjoen lentoasema hanke Projektin tarkoituksena on tuottaa lentoasemalle pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, "Seinäjoen lentoasema 2020" tyyppinen visio ja strategia sekä laittaa näiden toteutus alkuun. Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto 50 %, Ilmajoen kunta 16,6 %, Seinäjoen kaupunki 16,6%, Rengonharju-säätiö 16,6 %. Kokonaisbudjetti Markkinointipäällikkö Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasema, Lentokentäntie 60, Pojanluoma puh

9 19. HÄRPÄKE - Härmänmaan matkailun kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on edistää Kauhavan alueen matkailuelinkeinon ympärivuotisuutta, uuden pienyrittäjyyden syntymistä sekä välittömien sekä välillisten Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuvien korvaavien työpaikkojen lisäystä. Hanke lisää myös matkailun toimintaympäristön kehittämisen koordinaatiota, verkostoitumista alueella toimivien matkailualan toimijoiden kesken ja edesauttaa uusien matkailuliiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoittumista alueelle sekä uusien matkailutuotteiden kehittämistä. Hanke kehittää matkailumarkkinointia ja vie eteenpäin kv-matkailutoiminnan ja -tuotteiden kehittämistä sekä parantaa paikallisten matkailullisten palvelukohteiden näkyvyyttä verkossa, teiden varsilla ja navigaattoreissa. Hankkeen aikana laaditaan myös Kauhavan matkailulle Master Plan 2020 kehittämisohjelma. Hanketta hallinnoi Kauhavan kaupunki. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 70 % (ELYkeskus, EAKR ja valtio, yht. ), kuntarahoitus 30 %. Projektipäällikkö Katja Norrrgård p katja.norrgard(at)kauhava.fi 20. Ruokaprovinssitalon toimintakonsepti Seinäjoen seudulla on tehty määrätietoista työtä ruoan, liikunnan ja hyvinvoinnin muodostaman Ruokaprovinssikokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Ruokaprovinssin tarkoituksena on tehdä Etelä-Pohjanmaasta näiden alueiden osaamisen keskittymä, joka palvelee yritysten, tutkijoiden ja tavallisten kansalaisten tarpeita. Ruokaprovinssi tarvitsee sekä toiminnallisen että näkyvän, toimintoja yhdistävän maamerkin, Ruokaprovinssitalon, jonka sisällön suunnittelusta on kysymys myös tässä hankkeessa. Hankkeen aikana luodaan Ruokaprovinssille viestintäkonsepti ja sen visuaaliset toteutuselementit sekä viedään läpi talon sisällön kokoaminen eri toimijoista. Toimenpiteiden kautta alueelle tulee uusia innovaatio- ja kehitysyksiköitä, jotka toimivat käyttäjälähtöisyyttä kunnioittaen alueen hyväksi. Hankkeen tuloksena syntyy toimintakonsepti Ruokaprovinssin näkyväksi ja toiminnalliseksi ytimeksi. Konseptin lisäarvo alueelle on mittava ja sen kautta uudenlainen verkostotoiminta laajenee nykyisen täydentäjäksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ EAKR ja SEEK. Projektipäällikkö Arja Sarre c/o Foodwest, Vaasantie 1, Seinäjoki p HÄPPENINKI Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit Etelä-Pohjanmaan maakunnasta rakennetaan omassa maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Ruokaprovinssia, jossa jo merkittävään elintarvikealaan liitetään hyvinvointia edistävät tekijät ja toimijat. Maakunnassa järjestetään myös lukuisia pieniä ja isoja tapahtumia, jotka vetävät paljon matkailijoita. Ruokaprovinssin tunnetuksi tekemiseksi halutaan lisätä yrityksille ja muille tahoille mahdollisuuksia osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin liiketoiminnallisesti kannattavasti. Hankkeessa yhdistetään Ruokaprovinssi ja tapahtumat luomalla kolme uutta tapahtumaosallistumiskonseptia, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua tapahtumiin 9

10 yhdessä entistä innovatiivisemmin ja tehokkaammin. Konseptit luodaan tapahtumaosallistumiseen eri aluetasoilla: itse Ruokaprovinssissa eli Etelä-Pohjanmaalla oleviin tapahtumiin, muualla Suomessa oleviin tapahtumiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Konseptit pyritään suunnittelemaan monistettaviksi ja muunneltaviksi eri mittakaavaisissa maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa. Tavoitteena on yhdistää maakunnan kaksi vahvuutta kannattavasti: tapahtumat ja ruoka-alan osaaminen, edistää yritysten sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi koko maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti Hanketta hallinnoi Pro Agria/ Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto/ EAKR. Kustannusarvio , josta EAKR-rahoitusta 70 % ( ). Projektipäällikkö Nina Alkava Pro Agria Etelä-Pohjanmaa nina.alkava(at)proagria.fi 10

11 MUITA HANKKEITA, JOISSA LIITYNTÄPINTA MATKAILUUN 22. Baltic Bird - Improved accessibility of the Baltic Sea Region by air transport Tammikuussa 2012 käynnistyneen BALTIC BIRD -hankkeen vetäjänä toimii Brandenburgin osavaltion talous- ja Eurooppa-asioiden ministeriö (Ministry of Economics and European Affairs of the Region Brandenburg). Suomalaisia partnereita ovat Suomen Itämeri-instituutti, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Elinkeinoyhtiö InLike Oy (Inari), Oulun yliopisto (koulutus- ja tutkimuspalvelut) ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Suomen Itämeriinstituutti toimii hankkeessa yhden työpaketin vetäjänä ja vastaa hankkeen toiminnoista Pirkanmaalla. Muista Itämeren alueen maista hankkeeseen osallistuu partnereina lentokenttäyhtiöitä sekä alue- ja paikallishallinnon organisaatioita Latviasta, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta. Yhteensä hankkeeseen osallistuu 20 partneria. BALTIC BIRD -hankkeen taustalla ovat Itämeren aluerakenteen ja maantieteellisten olosuhteiden (pitkät etäisyydet, merelliset etäisyydet) asettamat haasteet alueen eri osien saavutettavuudelle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle Itämeren alueella. Korkeatasoisen ja toimivan lentoliikenteen merkitys on alueelle erityisen suuri. BALTIC BIRD -hankkeen tavoitteena on lentosaavutettavuuden ja intermodaalisten liikenneyhteyksien parantaminen Itämeren alueen perifeerisillä alueilla. Näillä tavoitteilla hanke edistää sosioekonomista koheesiota, talouskasvua sekä myös kestävää kehitystä osallistuvilla alueilla. Hanke tähtää uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella yhteisillä alueiden välisillä, hyviin käytäntöihin perustuvilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat: 1. Lentoliikenteen markkina-analyysit (matkustaja- ja lentoreittipotentiaali) 2. Yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet 3. Lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitetta (PSO) ja reittikehitysrahastoja (RDF) koskevan manuaalin tuottaminen 4. Matkailumarkkinointistrategioiden ja matkailukohteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet 5.Parempien intermodaalisten yhteyksien edistäminen lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen välillä toteuttamalla siihen liittyviä tarve- ja SWOT- analyysejä ja levittämällä hyviä käytäntöjä osallistuvien alueiden välillä Kansainvälisten hankkeiden koordinaattori Elina Koivulahti p elina.koivulahti(at)etela-pohjanmaa.fi Projektipäällikkö Jaakko Hallila p jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi 23. Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Elintarvikekehityksen, Matkailun ja elämystuotannon sekä Älykkäät koneet osaamisklusterin (OSKE) yhteinen vastuullisuusviestinnän hanke vastuullisuuden edelläkävijäyrityksille. Osallistujiksi otetaan enintään 30 vastuullisesti toimivaa yritystä elintarvike-, matkailu- tai älykkäiden koneiden alalta sekä muutama tutkimusorganisaatio. Jos yrityksesi toimii vastuullisesti ja kaipaat sparrausta siitä viestimiseen, ota yhteyttä: projektipäällikkö Anna Hillgrén Turun Yliopisto / Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus anna.hillgren(ät)utu.fi, puh

12 24. MASSA hanke Massa-hanke kehittää tilaaja-tuottajamallia massatapahtumissa ja tuottaa tietoa niin massatapahtumien parissa toimiville yrityksille kuin tapahtumille itselleen. Tavoitteena on laadukas, käytännöllinen, suunniteltu palvelutuotanto aina ketjuna yrityksiltä tapahtumille ja tapahtumilta yrityksille sekä yleisölle. Massatapahtumissa osa palveluista tuotetaan tapahtumanjärjestäjien toimesta ja osa taas tapahtumien ympärille muodostuneitten palveluyritysten toimesta. Näistä palveluista täytyy muodostua saumaton kokonaisuus, jossa palvelun laatu on riittävän korkealla tasolla riippumatta mikä osapuoli palvelun tuottaa. Hankkeessa keskitytään tämän, ns. tilaaja-tuottajamallin kehittämiseen massatapahtumien järjestämisessä: tavoitteena on helpottaa ja luoda uusia käytäntöjä niin tilaajan kuin palvelun tuottajan toimintaan massatapahtumien, kuten Provinssirockin, puitteissa toimiessa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia prosesseja aina sopimusten tekemisestä käytännön toteutukseen. Näin ollen toiminta nopeutuu, laatu paranee, käytänteet helpottuvat ja säännönmukaistuvat kun esim. tilaaja tietää kuinka palvelu tulee tarkalleen tilata, millaisia seikkoja on otettava huomioon jne. Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla kehittämässä näitä asioita käytännöllisempään suuntaan niin yrityksen kuin tilaajankin näkökulmasta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten myötä yrityksillä on entistä parempi valmius toimia haastavassa tapahtumatuotantoketjussa. Hankkeen mallintamisprosessi tuottaa tietoa ydinosaamisalueilta tapahtumanjärjestäjille, tilaajille ja palvelun tuottajille mm. työkalupakkien muodossa, jotka tarjoavat tapahtumille palveluja tuottaville yrityksille ja muille tahoille vastauksia ja välineitä. Nämä toimintamallit helpottavat, yksinkertaistavat ja nopeuttavat tilaajien ja palvelun tuottajien vuoropuhelua. Työkalupakin avuja voivat yritykset hyödyntää myös omien alihankintatoimien suhteen. Hanke järjestää toimintansa aikana myös innoverstaita ja koulutusmoduuleita, joihin yritykset voivat halutessaan osallistua. Massa-hanke kartoittaa ja kehittää suurten massatapahtumien ja palveluja tuottavien yritysten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmiä ensisijaisesti tapahtumien ja palveluntuottajien käyttöön, ja toissijaisesti viranomaisten käyttöön. MASSA-hanke Harri Pihlajamäki, projektipäällikkö, puh Noora Kumpulainen, Anu Lähteenmäki, Petteri Lehtola, Siivet Suupohjalle vauhtia luonnosta Tavoitteena on nostaa Suupohjan luonto esiin erityisesti lintujen kautta, mikä vahvistaa paikallistuntemusta ja identiteettiä sekä tukee ympäristökasvatusta ja ympäristönhoitoa. Hanke palvelee kaikkia luonnossa liikkuvia, mutta erityisesti hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret. Hanke vahvistaa luonnon hyödyntämistä vapaa-ajan ja matkailun mahdollisuutena sekä antaa eväitä muidenkin elinkeinojen kehittämiseen. Hankkeessa innostetaan ihmisiä Suupohjan luontoon ja tarjotaan luontotietoa mahdollisimman helposti saavutettavissa muodoissa. Hankkeessa tarkistetaan ja arvioidaan Suupohjan lintu- ja luontokohteet sekä niiden käyttöön liittyvät mahdollisuudet. Hanke tuottaa monipuolisen opastavan kokonaisuuden Suupohjan luonnosta nettiin ja verkkomateriaalia kuvaavan kirjasen. Hankkeen hallinnoija Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry. Hankkeen kustannusarvio , rahoitus Suupohjan kehittämisyhdistys ry/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto 80 %, yksityinen rahoitus 20 %. Ismo Nousiainen 12

13 Suupohjan Lintutieteellinen yhdistys ry Pistotie 6, Kauhajoki ismo.nousiainen(at)saunalahti.fi 26. Lakeaharju kehittyvä palvelukokonaisuus Hankkeen tavoitteena on saada Lakeaharjun alueella käynnistetyksi valtakunnallisesti merkittävä, korkeatasoinen harjoittelu- ja kilpailukeskus, joka tarjoaa liikunta- ja urheilupalveluiden ja laadukkaiden puitteiden lisäksi majoitus- ja ravitsemuspalveluja sekä hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hanke toimii yhteenkokoavana koordinaatiohankkeena. Hankkeen kohderyhmiä ovat urheiluseurat, urheilijat, liikunnan harrastajat, matkailu- ja palvelualojen yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat sekä lähikuntien asukkaat. Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään keskuksen toiminta, luodaan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä tiedotetaan aktiivisesti toiminnasta tavoitteena mahdollisimman laaja kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Aktiivisen tiedotuksen kautta toimintaan saadaan mukaan kaikki alueella toimivat merkittävät urheilutahot ja alueen majoitus- ja ravitsemuspalvelujen tuottajat. Hankkeessa suunnitellaan myös uusia palveluja toiminnan laajentumista varten. Hankealue on Järviseudun seutukunta. Hankkeen hallinnoija on Järviseudun Yrityspalvelu Oy. Hankkeen kustannusarvio on , rahoitus Aisapari ry/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto 90 %, yksityinen rahoitus 10 %. projektipäällikkö Viivi Korkiatupa-Savola Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy puh viivi.korkiatupa-savola(at)jpyp.fi 13

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 3/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 3/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 3/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2014

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2014 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2014 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 28.2.2015 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 2/2014

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 2/2014 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 2/2014 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 9/2014

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 9/2014 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 9/2014 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 05/2012

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 05/2012 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 05/2012 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Kansainvälistyminen Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategiassa Painopistealueet:

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin

Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin Ruokaprovinssi ja InnoAreena -ruoan ja hyvinvoinnin yhteistyöllä tuloksiin 10.10.2012 Irma Jaakkola irma.jaakkola@seinajoki.fi Ruokaprovinssi Ruokaprovinssin käynnistys -hanke Ruokaprovinssin käynnistys

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017

Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017 Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017 Etelä-Pohjanmaan Matkailuparlamentti Seinäjoella 29.1.2013 MATKO3 Matkailun koordinointi E-P:lla v. 2011-2014 Arja Kortesluoma, SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Yhteistyöhankkeet. Frami Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila

Yhteistyöhankkeet. Frami Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila Yhteistyöhankkeet Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 8.4.2015 Yhteistyö Vastaa sisällöltään elinkeinojen kehittämishanketta Koskee maaseudun kaikkia toimialoja Hankkeessa edellytetään

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015

VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen Baltic Bird hanke ja sen tulokset Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen 14.8.2014 200 000 Joensuun lentomatkustajat 2000-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

VYYHTI II hanke

VYYHTI II hanke VYYHTI II hanke 2016-2018 Projektipäällikkö Riina Rahkila ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Kuva Arto Lehto Hankkeessa keskeistä Paikallisten kunnostajien tukeminen Verkostoitumisen edistäminen

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012 ohr6. 11.3.2013 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Talouden seuraava aalto on biotalous

Talouden seuraava aalto on biotalous Agrobiotalouden innovaatioyhteisö 28.1.2016 Ari Sivula Projektipäällikkö Talouden seuraava aalto on biotalous 50 % enemmän ruokaa Väestön kasvun vuoksi 2030 maailmassa tarvitaan: 30 % enemmän vettä 45

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimet rakennemuutosalueilla Yleisö- ja keskustelutilaisuus Lentosotakoulun lakkauttamisesta Kauhava 20.2.2013 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Strategiayksikkö Pekka Rinta-Jouppi

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi

Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Paikalliset tuotteet ruokapöytään ja aitojamakuja.fi Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, TY Aitoja makuja -hanke (2009-2011) toteuttaa Manner-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Lähiruoan koordinaatiohanke

Lähiruoan koordinaatiohanke Lähiruoan koordinaatiohanke Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 15.11.2017 Yhdessä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 ohr3 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö

Lisätiedot