MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013"

Transkriptio

1 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hankkeen tehtävänä on koordinoida matkailun kehittämistoimia Etelä-Pohjanmaalla, mm. hankkimalla matkailun ajankohtaistietoa toimialan kehittämistyön pohjaksi, organisoida ja toteuttaa maakunnallisen matkailustrategian päivitysprosessi, organisoida Matkailun alueelliset tietovarannottiedonkeruujärjestelmän käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla, toteuttaa toimialaan liittyviä selvityksiä, järjestää alan kokouksia sekä seminaareja tiedon välittämiseksi. Tavoitteena on kokonaisvaltainen matkailun kehittyminen alueella. Hyödynsaajina ovat ensisijaisesti maakunnan matkailuyritykset ja toimijat, toimialan kehittäjätahot ja sidosryhmät sekä välillisinä hyödynsaajina alueen kunnat. Hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu/ Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. Kustannusarvio Rahoitus valtio/ EU (ELY -keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto) 100 %. Projektipäällikkö Arja Kortesluoma (E-P:n matkailukoordinaattori) puh Projektisihteeri Sanna Jyllilä puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki 2. Aitoja makuja II Aitoja makuja II -hankkeen päätavoitteena on kehittää aitojamakuja.fi -sivustosta monipuolinen elintarvikeyrittäjyyden tietolähde, joka palvelee monia erilaisia käyttäjäryhmiä (ruoka-alan ammattilaiset, kuluttajat) yhteisen tiedon jakamisen ja löytämisen paikkana. Sivusto viestii samalla sekä toimialasta että alan yrityksistä, joten tiedonlisääntymisen kautta vaikutetaan yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin maaseutua ja ruoan tuotantoa kohtaan. Aitojamakuja.fi -sivustosta tiedottamisella lisätään elintarvikealan näkyvyyttä ja verkostoitumista myös muiden toimialojen kesken. Maakuntien välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihdon ja hyvien käytänteiden siirtymisen alueelta toiselle, millä vaikutetaan alan kehittymismahdollisuuksiin. Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Etelä-Pohjanmaalla hanketoimijana toimii Foodwet Oy. Hankkeen kustannusarvio on Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena. Laatuasiantuntija Sanna-Mari Ala-Ranta Foodwest Oy puh , (06) , Projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea puh

2 3. Lauhanvuoren, Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan yritystoiminnan kehittäminen -hanke Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan yhteinen hanke Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistojen, Haapakeitaan soidensuojelualueen sekä Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen luontomatkailun yritystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on nostaa hankealueen suojelualueet sekä Hämeenkankaan monipuolinen ulkoilu- ja retkeilyalue valtakunnalliseen tietoisuuteen ja lisätä alueen kiinnostavuutta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Aluekokonaisuuden luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä retkeily- ja matkailupalveluiden monipuolisuus tarjoavat hyvät lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiselle. Hankkeessa toteutetaan Metsähallituksen ohjeistuksen mukaiset kävijä- ja yritystutkimukset hankealueen eri kohteille ja järjestetään yrittäjille ja alueen muille elinkeinotoimijoille mm. yritystyöpajoja. Tutkimusten ja työpajojen tulosten analysoinnin sekä alueen muiden strategioiden ja kehittämissuunnitelmien pohjalta alueelle laaditaan luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja uusia yhteistyökumppaneita, erityisesti maaseutumatkailuyrityksiä. Kyseessä on suunnitteluhanke, jota rahoittaa Satakunnan ELY-keskus, rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Projektipäällikkö Terttu Konttinen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Keskuskatu 8, Parkano puh Design and Deli Deli and Design -eteläpohjalaisten elintarvike- ja käsityöyritysten kehittämishanke kokoaa yhteen maakunnan potentiaaliset elintarvike- ja käsityöalan kasvuyritykset. Hankkeessa toteutettava laaja koulutuskokonaisuus keskittyy erityisesti brändi- ja verkosto-osaamisen tason nostamiseen. Koulutussisältöinä ovat mm. brändäys, verkosto-osaaminen, benchmarkkaus, mystery shopping, maineenhallinta, vienti ja viestintä. Lisäksi tuotetestaus - ja koemarkkinointitoimenpiteitä testataan mm. sosiaalisen median keinoin. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken syntyy vahva yritysverkosto, jossa keskeisenä toiminnan välineenä on säännöllinen vertaisoppiminen. Lisäksi syntyy luovien alojen kehittämisen koulutusmalli, joka ylittää toimialojen rajapintoja. Hankkeen toimenpiteet edistävät Etelä- Pohjanmaan maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteita sekä elintarvikealalla että luovilla aloilla. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. Kustannusarvio , rahoitus tulee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Projektipäällikkö Pekko Hokkanen Projektimanageri Kirsti Vuori Etelä-Pohjanmaan liitto puh ,

3 5. Ruokaprovinssin vakiinnuttamishanke Hankkeen tarkoituksena on: - Kartoittaa Ruokaprovinssin yhteinen tahtotila ja laatia Ruokaprovinssin strategia ja sen pohjalta toimenpidesuunnitelma Ruokaprovinssin vakiinnuttamiseksi - Vahvistaa Ruokaprovinssia innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana - Edistää ja koordinoida Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssin toimijoiden ja toimialojen kasvamista ja kehittymistä sekä niihin tähtääviä toimenpiteitä - Edistää osaltaan elintarvikealan innovaatiokeskittymän kehittymistä - Koordinoida kehittämistoimenpiteitä tehokkuuden saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi - Hankkia, jalostaa ja välittää uusinta ja ajankohtaista Ruokaprovinssin kehittämistoimien pohjaksi - Tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti; imagon luominen ja kohottaminen Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen kustannusarvio on ja sen rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Projektipäällikkö Irma Jaakkola puh Tour Europe EU:n Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmasta rahoitettava Tour Europe hanke tarjoaa alkuvaiheessa oleville eteläpohjalaisille yrittäjille mahdollisuuden lähteä 1-6 kuukaudeksi kokeneiden yrittäjien oppiin Italiaan, Espanjaan tai Englantiin. Euroopassa yrittäjät voivat tutustua innovatiivisiin liikeideoihin ja markkinoihin ja näin saada uutta potkua omaan liiketoimintaansa. Hanke on tarkoitettu ensisijaisesti matkailu- ja elintarvikealan yrityksille sekä ravintoloille ja catering-yrityksille. Mahdollisuutta voivat hyödyntää: alle kolme vuotta toimineet enintään kolme vuotta sitten sukupolven vaihdoksen kokeneet yritykset ja vakavasti yrittäjiksi aikovat, joilla on jo liikeidea selvillä, mukaan lukien yrityksen perustamista harkitsevat valmistuvat opiskelijat. Tour Europe hankkeen kautta voivat vastaavasti yli kolme vuotta toimineet yrittäjät saada Espanjasta, Italiasta tai Englannista alkuvaiheessa olevan yrittäjän oppiinsa ja toisaalta tuomaan uutta osaamista mukanaan. Isäntäyrityksenä toimimisesta ei koidu kustannuksia, ja se soveltuu kokeneille yrittäjille, jotka haluavat solmia kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu partnereinaan Sedu Aikuiskoulutus ja Koulutuskeskus Sedu. Foodwest, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja Seinäjoen elinkeinokeskus tukevat hanketta. Hankkeen budjetti ja sen rahoittaja EU, DG Enterprise and Industry. Projektipäällikkö Anne-Maria Mäkelä EPKK kehittämisohjelman kehityshanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu PL 412 / Keskuskatu 34, Seinäjoki puh

4 7. MaNe-SäLi- Matkailun nettimarkkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan edistäminen Pohjanmaan kautta hanke Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien matkailutoimijoiden ja koko alueen kilpailukykyä tehostamalla sähköistä liiketoimintaosaamista, sähköistä viestintää, tiedonkulkua ja markkinointia. Hankkeen avulla aktivoidaan alueen matkailuyrittäjiä osallistumaan koulutuksiin, sähköisten kanavien käyttöön, sähköiseen yhteismarkkinointiin ja sisällöntuottamiseen. Hanketta toteutetaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja sitä hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kustannusarvio on ja sitä rahoittaa Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan ELY keskukset Manner-Suomen maaseuturahastosta (100 %). Projektivastaava Jari Ratilainen puh Projektikoordinaattori Kenth Nedergård puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Facebook-sivut 8. Suomen Sinisen tien palveluyhteistyöverkoston kehittäminen Hankkeessa muodostetaan Sinisen Tien käytävälle nykyaikaisten palvelujen toimitusketju alkutuottajilta loppukuluttajille perustuen kolmeen päätekijään: sähköisen toimintaympäristön uudistamiseen, sähköisiin opastusjärjestelmiin sekä koordinoivaan suuralueorganisaatiotoimintaan. Hanketta toteutetaan usean maakunnan alueella. Hankkeen hallinnoija on Suomen Sininen tie ry. Hankkeen budjetti on Julkinen rahoitus 90 % (ELY- keskukset, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta). Projektipäällikkö Heikki Kähärä puh heikki.kahara(at)gmail.com 4

5 ALUEELLISET HANKKEET 9. Enjoy Parra yritysryhmähanke Hankkeessa on mukana Laidun Hereford Oy, Tmi Seija Hietaharju ja Tmi Jari Kaari. Hanke on myynti- ja markkinointihanke, jonka tarkoituksena on tuoda esille Parran tarjontaa ja mahdollisuuksia sekä matkailijoille että virkistyskäyttäjille. Rahoitus Manner-Suomen maaseuturahasto/ Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Lisätiedot: Seija Hietaharju/ Luonto-Parra puh seija.hietaharju(at)suomi24.fi 10. TATU - tapahtumatuottamisen tutkimushanke Tapahtumatuottamisen tutkimushankkeen (TATU) tavoitteena on kehittää tapahtumatuottajien liiketoiminnallisia edellytyksiä tutkimuksellisin keinoin. Hankkeen painopistealueita ovat esimerkiksi tapahtumajärjestäjän asiakastiedonkeruutyökalujen ja -mekanismien kehittäminen palvelemaan systemaattista tapahtumabrändin kehittämistä ja markkinointiviestintää sekä sosiaalisen median käyttöulottuvuuksien ja tehokkaamman hyödyntämisen tarkastelu tapahtumaviestinnässä. Lisäksi hankkeen kiinnostus kohdistuu muun muassa majoituspalveluiden kehittämiseen, tapahtumaturvallisuuteen poikkeuksellisissa sääolosuhteissa sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin tapahtumatuottamisen maailmassa. Hanketta hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAmk. Rahoitus: TEKES, budjetti Projektipäällikkö Sami Rumpunen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Vaasantie 11, Seinäjoki puh , 11. KUMURU Kulttuurin, musiikin ja ruoan yhteinen kattaus Etelä-Pohjanmaalla on elämystuotannon alalla mittava, mutta tällä hetkellä vajaahyödynnetty potentiaali. Musiikki- ja kulttuuriosaamisen, ruoka- ja elintarviketalouden osaamisen sekä liiketoimintaosaamisen yhdistäminen vahvaksi elämystoimintaosaamiseksi vaatii eri osaamisalueiden rajat ylittävää, pitkäjänteistä työtä ja uusien toiminta- ja liiketalouskonseptien luomiseksi. Alueellisen osaamisen kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle vaatii myös aktiivista kansallista ja kansainvälistä vuoropuhelua. Tutkimusryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena on tehdä Etelä- Pohjanmaasta merkittävä elämystalouden osaamiskeskittymä, josta alueella kehitetyt elämystuotantokonseptit voidaan myös kaupallistaa kansainvälisiksi vientituotteiksi. Tämän hankkeen tavoitteena on syksyllä 2011 toteutetun KUMURU -tapahtuman pohjalta rakentaa kansainvälisesti verkottunut yhteistyöfoorumi Etelä-Pohjanmaalle, jossa kulttuuri, musiikki ja ruoka ja sen nauttiminen otetaan yhteisen, poikkitieteellisen ja -taidollisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kohteeksi. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla toimivan EPANET-tutkimusverkoston yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Kustannusarvio Rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus (80 %) sekä Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä- 5

6 Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, ja Turun yliopisto. Erikoissuunnittelija Maija Kontukoski Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio Kampusranta 9 C, Seinäjoki puh Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta Etelä-Pohjanmaan Järvialueen KOKO-alueella sijaitsee 3/6 Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa mainituista maakunnan matkailukeskittymistä (Tuurin kauppakeskittymä, Ähtärin Eläinpuiston alue ja Lappajärven Kivitipun alue). Alueella on siten edellytyksiä nousta matkailu- ja hyvinvointipalvelualoilla maakunnan kärkialueeksi. Erityisesti terveysliikuntaan ja ulkona liikkumiseen liittyvien aktiviteettien kehittämiseen on alueella runsaasti mahdollisuuksia. Suurimpien matkailualan keskittymien toiminnan rinnalle on mahdollista kehittää ja laajentaa erilaisia hyvinvointipalveluja ja liikunnallisia elämyspalveluja osaksi kokonaisuutta. Alueella on useita maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä -kohteita sekä luontokohteita, joita voidaan yhdistää osaksi ulkona liikkumista ja retkeilyä, ja siten saada liikkumiseen uusia elementtejä. Projektin tavoitteena on: 1. Terveysliikunnan ja ulkona liikkumisen kehittäminen terveys- ja hyvinvointipalvelunäkökulmasta yhteistyössä julkisten toimijoiden, seurojen ja yritysten kanssa 2. Pienten hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten ja suurempien matkailualan yritysten yhteisen toimintaympäristön kehittäminen ja verkostoituminen 3. Terveyspalveluiden ja matkailupalveluiden rajapinnan kehittäminen; selvitystyö mahdollisuuksista 4. käynnistää matkailu- ja hyvinvointipalveluiden ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä ja/tai muuta vuorovaikutusta toimijoiden kesken. Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki. Kustannusarvio Rahoitus: Julkinen rahoitus 70 % (EAKR ja valtio, yht ). Projektipäällikkö Jari Niskanen puh jari.niskanen(at)ahtari.fi 13. Kalajärven matkailukeskuksen kehittämishanke Kalajärven matkailukeskus on Seinäjoen merkittävin ja kävijämäärällä mitattuna myös suurin matkailukohde. Se on pohjoismaisen leirintäalueluokituksen mukainen neljän tähden alue. Kalajärvi on voittanut useita valtakunnallisia asiakasäänestyksiä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelujen ja matkailun kehittäminen edelleen suunnitelmallisesti ja käynnistää investointi- ja kehityshankkeita. Hankkeen avulla käynnistetään toimenpiteitä alueen kehittämiseksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki Seinäjoen seudun elinkeinokeskus-liikelaitos SEEK. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY keskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Liiveri ry), yksityinen rahoitus 10 %. Projektipäällikkö Kirsi Joensuu Peräseinäjoen palvelutoimisto, Keikulinkuja 1, Peräseinäjoki p kirsi.joensuu(at)seinajoki.fi 6

7 14. Museohanke Lakeudenportin opiston hallinnoiman hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin kunnat museoineen. Vuoden kestävän hankkeen tavoitteena on museotoimintaa kehittämällä vahvistaa alueellista ja paikallista kulttuuri-identiteettiä sekä suojella kulttuuriperinnettä. Kohderyhmänä ovat neljän kunnan asukkaat, ja etenkin alueen lapset sekä nuoret, joiden perinnetietoisuutta halutaan lisätä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen: suunnitteilla onkin muun muassa osallistavia museokierroksia ja opastuksia sekä erilaisia työpajoja ja -näytöksiä. Avainsanana niissä on elämysten ja kokemusten kautta oppiminen, learning by doing. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ja samalla tapahtumapaikkoina hankkeessa ovat alueen paikallismuseot, joiden toimintaa kehitetään vuoden aikana monin tavoin vastaamaan entistä paremmin kävijöiden tarpeita. Päämääränä on tehdä museoista eläväisiä kohtaamisareenoita kulttuuriperinnön ja alueen asukkaiden välille: niistä halutaan aikaansaada kaikille avoimia kulttuurisen vuorovaikuttamisen foorumeita. Tätä kautta alueemme museoiden merkitys myös niin valtakunnallisina kuin kansainvälisinäkin kulttuurimatkailukohteina nousee. Hankevuoden aikana aletaan punoa laajaa alueellista yhteistyöverkostoa tärkeän kulttuuriperintötyön jatkamiseksi tulevaisuudessa. Rahoitus Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry (Kuudestaan ry). Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 80 % (EU+valtio ja kunnat), yksityinen rahoitus 20 %. Museokoordinaattori Marika Viinikka Ostolantie 11, 2. krs., Ähtäri puh marika.viinikka(at)ahtari.fi 15. Perhematkailu Härmänmaalla Hankkeen tarkoituksena on kerätä perhematkailusta kiinnostuneita yrittäjiä yhteen Lapuan ja Kauhavan alueelta ja koota heidän palveluistaan yhteinen palvelutarjotin sekä tehdä yhteismarkkinointia. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja perhematkailupalveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin sekä muihin toimenpiteisiin, joilla matkailijan viipymää alueella saadaan pidennettyä. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa Lapuan kristillinen opisto osaksi eteläpohjalaista matkailua kehittämällä sen omaa palvelutarjontaa. Myös alueelle saapuva matkailija saa helposti tiedon perheille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Hanketta hallinnoi Lapuan kristillinen opisto. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELYkeskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11 13, Lapua 16. Aaltoa kulttuurimatkaillen Ensimmäisen vuoden aikana rakennetaan verkosto, josta löytyy monipuolisesti tuntemusta ja osaamista kokonaisuuteen liittyen, kiinnostusta kulttuurimatkailun kehittämiseen Seinäjoella, ideoita ja luovia ratkaisuja kokonaisuuden hyödyntämiseen sekä tämän kaiken kokoava vastuutaho. Verkoston myötä 1) kartoitetaan olemassa oleva tieto ja kerätään kuvia ja tarinoita aalto-keskuksen synnystä 2) toteutetaan 7

8 mielenkiintoinen tapa esitellä keskusta eri vuodenaikoina esim. teemaopastukset 3) palautetaan Kansalaistori alkuperäiseen tarkoitukseensa 4) luodaan ja kehitetään toimintatapoja, joiden avulla tuotteistetaan matkailullisia valtteja kokemus- ja elämystuotannon sekä oppimisen ja tieteen alalta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurimatkailun kehittämishankkeiden valtionavustusta vuodelle Projektipäällikkö Marjo Kamila Kirkkokatu 6, Seinäjoki marjo.kamila(at)seinajoki.fi 17. Halkosaaren Nykälänniemen matkailualueen kehittämishanke Matkailuhankkeen tavoitteena on vuonna 2005 tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta kartoittaa alueen matkailun edistämiseksi eri kehittämistoimenpiteet. Hanke tulee vahvistamaan koko Lappajärven matkailualaa. Hankkeessa keskeisiä toimenpiteitä ovat seuraavat: - kulkuyhteyksien parantaminen alueella, mm. uudet silta- ja tieyhteydet (suunnitelmat) - eri reitistöjen kehittäminen alueella ( kesäkausi / talvikausi ) - alueen monipuolinen virkistyskäyttö ja vapaa-aikapalvelut - veneilyn ja esteettömän kalastuksen mahdollisuus - uusien kohderyhmien tavoittaminen Hanketta hallinnoi Lappajärven kunta. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY-keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto/ Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Hankkeen vastuuhenkilö Mikko Valo Lappajärven kunta p mikko.valo(at)lappajarvi.fi 18. Seinäjoen lentoasema hanke Projektin tarkoituksena on tuottaa lentoasemalle pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, "Seinäjoen lentoasema 2020" tyyppinen visio ja strategia sekä laittaa näiden toteutus alkuun. Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto 50 %, Ilmajoen kunta 16,6 %, Seinäjoen kaupunki 16,6%, Rengonharju-säätiö 16,6 %. Kokonaisbudjetti Markkinointipäällikkö Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasema, Lentokentäntie 60, Pojanluoma puh

9 19. HÄRPÄKE - Härmänmaan matkailun kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on edistää Kauhavan alueen matkailuelinkeinon ympärivuotisuutta, uuden pienyrittäjyyden syntymistä sekä välittömien sekä välillisten Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuvien korvaavien työpaikkojen lisäystä. Hanke lisää myös matkailun toimintaympäristön kehittämisen koordinaatiota, verkostoitumista alueella toimivien matkailualan toimijoiden kesken ja edesauttaa uusien matkailuliiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoittumista alueelle sekä uusien matkailutuotteiden kehittämistä. Hanke kehittää matkailumarkkinointia ja vie eteenpäin kv-matkailutoiminnan ja -tuotteiden kehittämistä sekä parantaa paikallisten matkailullisten palvelukohteiden näkyvyyttä verkossa, teiden varsilla ja navigaattoreissa. Hankkeen aikana laaditaan myös Kauhavan matkailulle Master Plan 2020 kehittämisohjelma. Hanketta hallinnoi Kauhavan kaupunki. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 70 % (ELYkeskus, EAKR ja valtio, yht. ), kuntarahoitus 30 %. Projektipäällikkö Katja Norrrgård p katja.norrgard(at)kauhava.fi 20. Ruokaprovinssitalon toimintakonsepti Seinäjoen seudulla on tehty määrätietoista työtä ruoan, liikunnan ja hyvinvoinnin muodostaman Ruokaprovinssikokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Ruokaprovinssin tarkoituksena on tehdä Etelä-Pohjanmaasta näiden alueiden osaamisen keskittymä, joka palvelee yritysten, tutkijoiden ja tavallisten kansalaisten tarpeita. Ruokaprovinssi tarvitsee sekä toiminnallisen että näkyvän, toimintoja yhdistävän maamerkin, Ruokaprovinssitalon, jonka sisällön suunnittelusta on kysymys myös tässä hankkeessa. Hankkeen aikana luodaan Ruokaprovinssille viestintäkonsepti ja sen visuaaliset toteutuselementit sekä viedään läpi talon sisällön kokoaminen eri toimijoista. Toimenpiteiden kautta alueelle tulee uusia innovaatio- ja kehitysyksiköitä, jotka toimivat käyttäjälähtöisyyttä kunnioittaen alueen hyväksi. Hankkeen tuloksena syntyy toimintakonsepti Ruokaprovinssin näkyväksi ja toiminnalliseksi ytimeksi. Konseptin lisäarvo alueelle on mittava ja sen kautta uudenlainen verkostotoiminta laajenee nykyisen täydentäjäksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ EAKR ja SEEK. Projektipäällikkö Arja Sarre c/o Foodwest, Vaasantie 1, Seinäjoki p HÄPPENINKI Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit Etelä-Pohjanmaan maakunnasta rakennetaan omassa maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Ruokaprovinssia, jossa jo merkittävään elintarvikealaan liitetään hyvinvointia edistävät tekijät ja toimijat. Maakunnassa järjestetään myös lukuisia pieniä ja isoja tapahtumia, jotka vetävät paljon matkailijoita. Ruokaprovinssin tunnetuksi tekemiseksi halutaan lisätä yrityksille ja muille tahoille mahdollisuuksia osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin liiketoiminnallisesti kannattavasti. Hankkeessa yhdistetään Ruokaprovinssi ja tapahtumat luomalla kolme uutta tapahtumaosallistumiskonseptia, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua tapahtumiin 9

10 yhdessä entistä innovatiivisemmin ja tehokkaammin. Konseptit luodaan tapahtumaosallistumiseen eri aluetasoilla: itse Ruokaprovinssissa eli Etelä-Pohjanmaalla oleviin tapahtumiin, muualla Suomessa oleviin tapahtumiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Konseptit pyritään suunnittelemaan monistettaviksi ja muunneltaviksi eri mittakaavaisissa maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa. Tavoitteena on yhdistää maakunnan kaksi vahvuutta kannattavasti: tapahtumat ja ruoka-alan osaaminen, edistää yritysten sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi koko maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti Hanketta hallinnoi Pro Agria/ Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto/ EAKR. Kustannusarvio , josta EAKR-rahoitusta 70 % ( ). Projektipäällikkö Nina Alkava Pro Agria Etelä-Pohjanmaa nina.alkava(at)proagria.fi 10

11 MUITA HANKKEITA, JOISSA LIITYNTÄPINTA MATKAILUUN 22. Baltic Bird - Improved accessibility of the Baltic Sea Region by air transport Tammikuussa 2012 käynnistyneen BALTIC BIRD -hankkeen vetäjänä toimii Brandenburgin osavaltion talous- ja Eurooppa-asioiden ministeriö (Ministry of Economics and European Affairs of the Region Brandenburg). Suomalaisia partnereita ovat Suomen Itämeri-instituutti, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Elinkeinoyhtiö InLike Oy (Inari), Oulun yliopisto (koulutus- ja tutkimuspalvelut) ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Suomen Itämeriinstituutti toimii hankkeessa yhden työpaketin vetäjänä ja vastaa hankkeen toiminnoista Pirkanmaalla. Muista Itämeren alueen maista hankkeeseen osallistuu partnereina lentokenttäyhtiöitä sekä alue- ja paikallishallinnon organisaatioita Latviasta, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta. Yhteensä hankkeeseen osallistuu 20 partneria. BALTIC BIRD -hankkeen taustalla ovat Itämeren aluerakenteen ja maantieteellisten olosuhteiden (pitkät etäisyydet, merelliset etäisyydet) asettamat haasteet alueen eri osien saavutettavuudelle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle Itämeren alueella. Korkeatasoisen ja toimivan lentoliikenteen merkitys on alueelle erityisen suuri. BALTIC BIRD -hankkeen tavoitteena on lentosaavutettavuuden ja intermodaalisten liikenneyhteyksien parantaminen Itämeren alueen perifeerisillä alueilla. Näillä tavoitteilla hanke edistää sosioekonomista koheesiota, talouskasvua sekä myös kestävää kehitystä osallistuvilla alueilla. Hanke tähtää uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella yhteisillä alueiden välisillä, hyviin käytäntöihin perustuvilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat: 1. Lentoliikenteen markkina-analyysit (matkustaja- ja lentoreittipotentiaali) 2. Yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet 3. Lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitetta (PSO) ja reittikehitysrahastoja (RDF) koskevan manuaalin tuottaminen 4. Matkailumarkkinointistrategioiden ja matkailukohteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet 5.Parempien intermodaalisten yhteyksien edistäminen lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen välillä toteuttamalla siihen liittyviä tarve- ja SWOT- analyysejä ja levittämällä hyviä käytäntöjä osallistuvien alueiden välillä Kansainvälisten hankkeiden koordinaattori Elina Koivulahti p elina.koivulahti(at)etela-pohjanmaa.fi Projektipäällikkö Jaakko Hallila p jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi 23. Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Elintarvikekehityksen, Matkailun ja elämystuotannon sekä Älykkäät koneet osaamisklusterin (OSKE) yhteinen vastuullisuusviestinnän hanke vastuullisuuden edelläkävijäyrityksille. Osallistujiksi otetaan enintään 30 vastuullisesti toimivaa yritystä elintarvike-, matkailu- tai älykkäiden koneiden alalta sekä muutama tutkimusorganisaatio. Jos yrityksesi toimii vastuullisesti ja kaipaat sparrausta siitä viestimiseen, ota yhteyttä: projektipäällikkö Anna Hillgrén Turun Yliopisto / Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus anna.hillgren(ät)utu.fi, puh

12 24. MASSA hanke Massa-hanke kehittää tilaaja-tuottajamallia massatapahtumissa ja tuottaa tietoa niin massatapahtumien parissa toimiville yrityksille kuin tapahtumille itselleen. Tavoitteena on laadukas, käytännöllinen, suunniteltu palvelutuotanto aina ketjuna yrityksiltä tapahtumille ja tapahtumilta yrityksille sekä yleisölle. Massatapahtumissa osa palveluista tuotetaan tapahtumanjärjestäjien toimesta ja osa taas tapahtumien ympärille muodostuneitten palveluyritysten toimesta. Näistä palveluista täytyy muodostua saumaton kokonaisuus, jossa palvelun laatu on riittävän korkealla tasolla riippumatta mikä osapuoli palvelun tuottaa. Hankkeessa keskitytään tämän, ns. tilaaja-tuottajamallin kehittämiseen massatapahtumien järjestämisessä: tavoitteena on helpottaa ja luoda uusia käytäntöjä niin tilaajan kuin palvelun tuottajan toimintaan massatapahtumien, kuten Provinssirockin, puitteissa toimiessa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia prosesseja aina sopimusten tekemisestä käytännön toteutukseen. Näin ollen toiminta nopeutuu, laatu paranee, käytänteet helpottuvat ja säännönmukaistuvat kun esim. tilaaja tietää kuinka palvelu tulee tarkalleen tilata, millaisia seikkoja on otettava huomioon jne. Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla kehittämässä näitä asioita käytännöllisempään suuntaan niin yrityksen kuin tilaajankin näkökulmasta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten myötä yrityksillä on entistä parempi valmius toimia haastavassa tapahtumatuotantoketjussa. Hankkeen mallintamisprosessi tuottaa tietoa ydinosaamisalueilta tapahtumanjärjestäjille, tilaajille ja palvelun tuottajille mm. työkalupakkien muodossa, jotka tarjoavat tapahtumille palveluja tuottaville yrityksille ja muille tahoille vastauksia ja välineitä. Nämä toimintamallit helpottavat, yksinkertaistavat ja nopeuttavat tilaajien ja palvelun tuottajien vuoropuhelua. Työkalupakin avuja voivat yritykset hyödyntää myös omien alihankintatoimien suhteen. Hanke järjestää toimintansa aikana myös innoverstaita ja koulutusmoduuleita, joihin yritykset voivat halutessaan osallistua. Massa-hanke kartoittaa ja kehittää suurten massatapahtumien ja palveluja tuottavien yritysten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmiä ensisijaisesti tapahtumien ja palveluntuottajien käyttöön, ja toissijaisesti viranomaisten käyttöön. MASSA-hanke Harri Pihlajamäki, projektipäällikkö, puh Noora Kumpulainen, Anu Lähteenmäki, Petteri Lehtola, Siivet Suupohjalle vauhtia luonnosta Tavoitteena on nostaa Suupohjan luonto esiin erityisesti lintujen kautta, mikä vahvistaa paikallistuntemusta ja identiteettiä sekä tukee ympäristökasvatusta ja ympäristönhoitoa. Hanke palvelee kaikkia luonnossa liikkuvia, mutta erityisesti hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret. Hanke vahvistaa luonnon hyödyntämistä vapaa-ajan ja matkailun mahdollisuutena sekä antaa eväitä muidenkin elinkeinojen kehittämiseen. Hankkeessa innostetaan ihmisiä Suupohjan luontoon ja tarjotaan luontotietoa mahdollisimman helposti saavutettavissa muodoissa. Hankkeessa tarkistetaan ja arvioidaan Suupohjan lintu- ja luontokohteet sekä niiden käyttöön liittyvät mahdollisuudet. Hanke tuottaa monipuolisen opastavan kokonaisuuden Suupohjan luonnosta nettiin ja verkkomateriaalia kuvaavan kirjasen. Hankkeen hallinnoija Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry. Hankkeen kustannusarvio , rahoitus Suupohjan kehittämisyhdistys ry/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto 80 %, yksityinen rahoitus 20 %. Ismo Nousiainen 12

13 Suupohjan Lintutieteellinen yhdistys ry Pistotie 6, Kauhajoki ismo.nousiainen(at)saunalahti.fi 26. Lakeaharju kehittyvä palvelukokonaisuus Hankkeen tavoitteena on saada Lakeaharjun alueella käynnistetyksi valtakunnallisesti merkittävä, korkeatasoinen harjoittelu- ja kilpailukeskus, joka tarjoaa liikunta- ja urheilupalveluiden ja laadukkaiden puitteiden lisäksi majoitus- ja ravitsemuspalveluja sekä hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hanke toimii yhteenkokoavana koordinaatiohankkeena. Hankkeen kohderyhmiä ovat urheiluseurat, urheilijat, liikunnan harrastajat, matkailu- ja palvelualojen yrittäjät, kolmannen sektorin toimijat sekä lähikuntien asukkaat. Hankkeessa suunnitellaan ja käynnistetään keskuksen toiminta, luodaan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä tiedotetaan aktiivisesti toiminnasta tavoitteena mahdollisimman laaja kansallinen ja kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö. Aktiivisen tiedotuksen kautta toimintaan saadaan mukaan kaikki alueella toimivat merkittävät urheilutahot ja alueen majoitus- ja ravitsemuspalvelujen tuottajat. Hankkeessa suunnitellaan myös uusia palveluja toiminnan laajentumista varten. Hankealue on Järviseudun seutukunta. Hankkeen hallinnoija on Järviseudun Yrityspalvelu Oy. Hankkeen kustannusarvio on , rahoitus Aisapari ry/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto 90 %, yksityinen rahoitus 10 %. projektipäällikkö Viivi Korkiatupa-Savola Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy puh viivi.korkiatupa-savola(at)jpyp.fi 13

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 5/2014 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä on

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017

Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017 Matkailun painopistealueet Etelä-Pohjanmaalla 2013-2017 Etelä-Pohjanmaan Matkailuparlamentti Seinäjoella 29.1.2013 MATKO3 Matkailun koordinointi E-P:lla v. 2011-2014 Arja Kortesluoma, SeAMK Elintarvike

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 12/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.11.2011 31.12.2014 Hankkeen tehtävänä

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen Baltic Bird hanke ja sen tulokset Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen 14.8.2014 200 000 Joensuun lentomatkustajat 2000-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry

Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys AISAPARI ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2012 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki 22.11.2016 Geopark on UNESCOn myöntämä status alueille, joilla on kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö 120

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Luovan osaamisen mahdollisuudet

Luovan osaamisen mahdollisuudet Luovan osaamisen mahdollisuudet Val Luovien alojen kehittämistoimenpiteitä Helsingissä Kimmo Heinonen Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 6.11.2014 Esityksen sisältö 1. Luovat alat (elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Markkinointipäällikkö Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasema, Lentokentäntie Pojanluoma puh teemu.majasaari(ät)efsi.

Markkinointipäällikkö Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasema, Lentokentäntie Pojanluoma puh teemu.majasaari(ät)efsi. Matkailun kehittämishankkeet Etelä-Pohjanmaalla tilanne 21.10.2009 Maakunnalliset ja ylimaakunnalliset 1. MATKO2 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2008-31.12.2010 Hankkeen tarkoituksena on

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot