MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013"

Transkriptio

1 MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET ETELÄ-POHJANMAALLA tilanne 6/2013 MAAKUNNALLISET JA YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET 1. MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla Hankkeen tehtävänä on koordinoida matkailun kehittämistoimia Etelä-Pohjanmaalla, mm. hankkimalla matkailun ajankohtaistietoa toimialan kehittämistyön pohjaksi, organisoida ja toteuttaa maakunnallisen matkailustrategian päivitysprosessi, organisoida Matkailun alueelliset tietovarannottiedonkeruujärjestelmän käyttöönottoa Etelä-Pohjanmaalla, toteuttaa toimialaan liittyviä selvityksiä, järjestää alan kokouksia sekä seminaareja tiedon välittämiseksi. Tavoitteena on kokonaisvaltainen matkailun kehittyminen alueella. Hyödynsaajina ovat ensisijaisesti maakunnan matkailuyritykset ja toimijat, toimialan kehittäjätahot ja sidosryhmät sekä välillisinä hyödynsaajina alueen kunnat. Hanketta hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu/ Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki. Kustannusarvio Rahoitus valtio/ EU (ELY -keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto) 100 %. Projektipäällikkö Arja Kortesluoma (E-P:n matkailukoordinaattori) puh Projektisihteeri Sanna Jyllilä puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki 2. Aitoja makuja II Aitoja makuja II -hankkeen päätavoitteena on kehittää aitojamakuja.fi -sivustosta monipuolinen elintarvikeyrittäjyyden tietolähde, joka palvelee monia erilaisia käyttäjäryhmiä (ruoka-alan ammattilaiset, kuluttajat) yhteisen tiedon jakamisen ja löytämisen paikkana. Sivusto viestii samalla sekä toimialasta että alan yrityksistä, joten tiedonlisääntymisen kautta vaikutetaan yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin maaseutua ja ruoan tuotantoa kohtaan. Aitojamakuja.fi -sivustosta tiedottamisella lisätään elintarvikealan näkyvyyttä ja verkostoitumista myös muiden toimialojen kesken. Maakuntien välinen yhteistyö mahdollistaa kokemusten vaihdon ja hyvien käytänteiden siirtymisen alueelta toiselle, millä vaikutetaan alan kehittymismahdollisuuksiin. Hanke on valtakunnallinen ja sitä koordinoi Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Etelä-Pohjanmaalla hanketoimijana toimii Foodwet Oy. Hankkeen kustannusarvio on Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus valtakunnallisena hankkeena. Laatuasiantuntija Sanna-Mari Ala-Ranta Foodwest Oy puh , (06) , Projektipäällikkö Päivi Töyli Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea puh

2 3. Lauhanvuoren, Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan yritystoiminnan kehittäminen -hanke Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan yhteinen hanke Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistojen, Haapakeitaan soidensuojelualueen sekä Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueen luontomatkailun yritystoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on nostaa hankealueen suojelualueet sekä Hämeenkankaan monipuolinen ulkoilu- ja retkeilyalue valtakunnalliseen tietoisuuteen ja lisätä alueen kiinnostavuutta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Aluekokonaisuuden luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä retkeily- ja matkailupalveluiden monipuolisuus tarjoavat hyvät lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiselle. Hankkeessa toteutetaan Metsähallituksen ohjeistuksen mukaiset kävijä- ja yritystutkimukset hankealueen eri kohteille ja järjestetään yrittäjille ja alueen muille elinkeinotoimijoille mm. yritystyöpajoja. Tutkimusten ja työpajojen tulosten analysoinnin sekä alueen muiden strategioiden ja kehittämissuunnitelmien pohjalta alueelle laaditaan luontomatkailusuunnitelma. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja uusia yhteistyökumppaneita, erityisesti maaseutumatkailuyrityksiä. Kyseessä on suunnitteluhanke, jota rahoittaa Satakunnan ELY-keskus, rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Projektipäällikkö Terttu Konttinen Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Keskuskatu 8, Parkano puh Design and Deli Deli and Design -eteläpohjalaisten elintarvike- ja käsityöyritysten kehittämishanke kokoaa yhteen maakunnan potentiaaliset elintarvike- ja käsityöalan kasvuyritykset. Hankkeessa toteutettava laaja koulutuskokonaisuus keskittyy erityisesti brändi- ja verkosto-osaamisen tason nostamiseen. Koulutussisältöinä ovat mm. brändäys, verkosto-osaaminen, benchmarkkaus, mystery shopping, maineenhallinta, vienti ja viestintä. Lisäksi tuotetestaus - ja koemarkkinointitoimenpiteitä testataan mm. sosiaalisen median keinoin. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kesken syntyy vahva yritysverkosto, jossa keskeisenä toiminnan välineenä on säännöllinen vertaisoppiminen. Lisäksi syntyy luovien alojen kehittämisen koulutusmalli, joka ylittää toimialojen rajapintoja. Hankkeen toimenpiteet edistävät Etelä- Pohjanmaan maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman tavoitteita sekä elintarvikealalla että luovilla aloilla. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. Kustannusarvio , rahoitus tulee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Projektipäällikkö Pekko Hokkanen Projektimanageri Kirsti Vuori Etelä-Pohjanmaan liitto puh ,

3 5. Ruokaprovinssin vakiinnuttamishanke Hankkeen tarkoituksena on: - Kartoittaa Ruokaprovinssin yhteinen tahtotila ja laatia Ruokaprovinssin strategia ja sen pohjalta toimenpidesuunnitelma Ruokaprovinssin vakiinnuttamiseksi - Vahvistaa Ruokaprovinssia innovaatiokeskittymän yhteistyöalustana - Edistää ja koordinoida Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssin toimijoiden ja toimialojen kasvamista ja kehittymistä sekä niihin tähtääviä toimenpiteitä - Edistää osaltaan elintarvikealan innovaatiokeskittymän kehittymistä - Koordinoida kehittämistoimenpiteitä tehokkuuden saavuttamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi - Hankkia, jalostaa ja välittää uusinta ja ajankohtaista Ruokaprovinssin kehittämistoimien pohjaksi - Tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti; imagon luominen ja kohottaminen Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen kustannusarvio on ja sen rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Projektipäällikkö Irma Jaakkola puh Tour Europe EU:n Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelmasta rahoitettava Tour Europe hanke tarjoaa alkuvaiheessa oleville eteläpohjalaisille yrittäjille mahdollisuuden lähteä 1-6 kuukaudeksi kokeneiden yrittäjien oppiin Italiaan, Espanjaan tai Englantiin. Euroopassa yrittäjät voivat tutustua innovatiivisiin liikeideoihin ja markkinoihin ja näin saada uutta potkua omaan liiketoimintaansa. Hanke on tarkoitettu ensisijaisesti matkailu- ja elintarvikealan yrityksille sekä ravintoloille ja catering-yrityksille. Mahdollisuutta voivat hyödyntää: alle kolme vuotta toimineet enintään kolme vuotta sitten sukupolven vaihdoksen kokeneet yritykset ja vakavasti yrittäjiksi aikovat, joilla on jo liikeidea selvillä, mukaan lukien yrityksen perustamista harkitsevat valmistuvat opiskelijat. Tour Europe hankkeen kautta voivat vastaavasti yli kolme vuotta toimineet yrittäjät saada Espanjasta, Italiasta tai Englannista alkuvaiheessa olevan yrittäjän oppiinsa ja toisaalta tuomaan uutta osaamista mukanaan. Isäntäyrityksenä toimimisesta ei koidu kustannuksia, ja se soveltuu kokeneille yrittäjille, jotka haluavat solmia kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu partnereinaan Sedu Aikuiskoulutus ja Koulutuskeskus Sedu. Foodwest, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ja Seinäjoen elinkeinokeskus tukevat hanketta. Hankkeen budjetti ja sen rahoittaja EU, DG Enterprise and Industry. Projektipäällikkö Anne-Maria Mäkelä EPKK kehittämisohjelman kehityshanke Seinäjoen ammattikorkeakoulu PL 412 / Keskuskatu 34, Seinäjoki puh

4 7. MaNe-SäLi- Matkailun nettimarkkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan edistäminen Pohjanmaan kautta hanke Hankkeen tavoitteena on lisätä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien matkailutoimijoiden ja koko alueen kilpailukykyä tehostamalla sähköistä liiketoimintaosaamista, sähköistä viestintää, tiedonkulkua ja markkinointia. Hankkeen avulla aktivoidaan alueen matkailuyrittäjiä osallistumaan koulutuksiin, sähköisten kanavien käyttöön, sähköiseen yhteismarkkinointiin ja sisällöntuottamiseen. Hanketta toteutetaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja sitä hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kustannusarvio on ja sitä rahoittaa Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan ELY keskukset Manner-Suomen maaseuturahastosta (100 %). Projektivastaava Jari Ratilainen puh Projektikoordinaattori Kenth Nedergård puh Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Facebook-sivut 8. Suomen Sinisen tien palveluyhteistyöverkoston kehittäminen Hankkeessa muodostetaan Sinisen Tien käytävälle nykyaikaisten palvelujen toimitusketju alkutuottajilta loppukuluttajille perustuen kolmeen päätekijään: sähköisen toimintaympäristön uudistamiseen, sähköisiin opastusjärjestelmiin sekä koordinoivaan suuralueorganisaatiotoimintaan. Hanketta toteutetaan usean maakunnan alueella. Hankkeen hallinnoija on Suomen Sininen tie ry. Hankkeen budjetti on Julkinen rahoitus 90 % (ELY- keskukset, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta). Projektipäällikkö Heikki Kähärä puh heikki.kahara(at)gmail.com 4

5 ALUEELLISET HANKKEET 9. Enjoy Parra yritysryhmähanke Hankkeessa on mukana Laidun Hereford Oy, Tmi Seija Hietaharju ja Tmi Jari Kaari. Hanke on myynti- ja markkinointihanke, jonka tarkoituksena on tuoda esille Parran tarjontaa ja mahdollisuuksia sekä matkailijoille että virkistyskäyttäjille. Rahoitus Manner-Suomen maaseuturahasto/ Suupohjan Kehittämisyhdistys ry. Lisätiedot: Seija Hietaharju/ Luonto-Parra puh seija.hietaharju(at)suomi24.fi 10. TATU - tapahtumatuottamisen tutkimushanke Tapahtumatuottamisen tutkimushankkeen (TATU) tavoitteena on kehittää tapahtumatuottajien liiketoiminnallisia edellytyksiä tutkimuksellisin keinoin. Hankkeen painopistealueita ovat esimerkiksi tapahtumajärjestäjän asiakastiedonkeruutyökalujen ja -mekanismien kehittäminen palvelemaan systemaattista tapahtumabrändin kehittämistä ja markkinointiviestintää sekä sosiaalisen median käyttöulottuvuuksien ja tehokkaamman hyödyntämisen tarkastelu tapahtumaviestinnässä. Lisäksi hankkeen kiinnostus kohdistuu muun muassa majoituspalveluiden kehittämiseen, tapahtumaturvallisuuteen poikkeuksellisissa sääolosuhteissa sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin tapahtumatuottamisen maailmassa. Hanketta hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAmk. Rahoitus: TEKES, budjetti Projektipäällikkö Sami Rumpunen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Vaasantie 11, Seinäjoki puh , 11. KUMURU Kulttuurin, musiikin ja ruoan yhteinen kattaus Etelä-Pohjanmaalla on elämystuotannon alalla mittava, mutta tällä hetkellä vajaahyödynnetty potentiaali. Musiikki- ja kulttuuriosaamisen, ruoka- ja elintarviketalouden osaamisen sekä liiketoimintaosaamisen yhdistäminen vahvaksi elämystoimintaosaamiseksi vaatii eri osaamisalueiden rajat ylittävää, pitkäjänteistä työtä ja uusien toiminta- ja liiketalouskonseptien luomiseksi. Alueellisen osaamisen kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle vaatii myös aktiivista kansallista ja kansainvälistä vuoropuhelua. Tutkimusryhmän pitkän tähtäimen tavoitteena on tehdä Etelä- Pohjanmaasta merkittävä elämystalouden osaamiskeskittymä, josta alueella kehitetyt elämystuotantokonseptit voidaan myös kaupallistaa kansainvälisiksi vientituotteiksi. Tämän hankkeen tavoitteena on syksyllä 2011 toteutetun KUMURU -tapahtuman pohjalta rakentaa kansainvälisesti verkottunut yhteistyöfoorumi Etelä-Pohjanmaalle, jossa kulttuuri, musiikki ja ruoka ja sen nauttiminen otetaan yhteisen, poikkitieteellisen ja -taidollisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kohteeksi. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla toimivan EPANET-tutkimusverkoston yhteistyönä. Hanketta hallinnoi Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Kustannusarvio Rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus (80 %) sekä Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä- 5

6 Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, ja Turun yliopisto. Erikoissuunnittelija Maija Kontukoski Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio Kampusranta 9 C, Seinäjoki puh Terveyttä ja hyvinvointia matkailusta Etelä-Pohjanmaan Järvialueen KOKO-alueella sijaitsee 3/6 Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa mainituista maakunnan matkailukeskittymistä (Tuurin kauppakeskittymä, Ähtärin Eläinpuiston alue ja Lappajärven Kivitipun alue). Alueella on siten edellytyksiä nousta matkailu- ja hyvinvointipalvelualoilla maakunnan kärkialueeksi. Erityisesti terveysliikuntaan ja ulkona liikkumiseen liittyvien aktiviteettien kehittämiseen on alueella runsaasti mahdollisuuksia. Suurimpien matkailualan keskittymien toiminnan rinnalle on mahdollista kehittää ja laajentaa erilaisia hyvinvointipalveluja ja liikunnallisia elämyspalveluja osaksi kokonaisuutta. Alueella on useita maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä -kohteita sekä luontokohteita, joita voidaan yhdistää osaksi ulkona liikkumista ja retkeilyä, ja siten saada liikkumiseen uusia elementtejä. Projektin tavoitteena on: 1. Terveysliikunnan ja ulkona liikkumisen kehittäminen terveys- ja hyvinvointipalvelunäkökulmasta yhteistyössä julkisten toimijoiden, seurojen ja yritysten kanssa 2. Pienten hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten ja suurempien matkailualan yritysten yhteisen toimintaympäristön kehittäminen ja verkostoituminen 3. Terveyspalveluiden ja matkailupalveluiden rajapinnan kehittäminen; selvitystyö mahdollisuuksista 4. käynnistää matkailu- ja hyvinvointipalveluiden ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä ja/tai muuta vuorovaikutusta toimijoiden kesken. Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki. Kustannusarvio Rahoitus: Julkinen rahoitus 70 % (EAKR ja valtio, yht ). Projektipäällikkö Jari Niskanen puh jari.niskanen(at)ahtari.fi 13. Kalajärven matkailukeskuksen kehittämishanke Kalajärven matkailukeskus on Seinäjoen merkittävin ja kävijämäärällä mitattuna myös suurin matkailukohde. Se on pohjoismaisen leirintäalueluokituksen mukainen neljän tähden alue. Kalajärvi on voittanut useita valtakunnallisia asiakasäänestyksiä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelujen ja matkailun kehittäminen edelleen suunnitelmallisesti ja käynnistää investointi- ja kehityshankkeita. Hankkeen avulla käynnistetään toimenpiteitä alueen kehittämiseksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki Seinäjoen seudun elinkeinokeskus-liikelaitos SEEK. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY keskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Liiveri ry), yksityinen rahoitus 10 %. Projektipäällikkö Kirsi Joensuu Peräseinäjoen palvelutoimisto, Keikulinkuja 1, Peräseinäjoki p kirsi.joensuu(at)seinajoki.fi 6

7 14. Museohanke Lakeudenportin opiston hallinnoiman hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin kunnat museoineen. Vuoden kestävän hankkeen tavoitteena on museotoimintaa kehittämällä vahvistaa alueellista ja paikallista kulttuuri-identiteettiä sekä suojella kulttuuriperinnettä. Kohderyhmänä ovat neljän kunnan asukkaat, ja etenkin alueen lapset sekä nuoret, joiden perinnetietoisuutta halutaan lisätä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen: suunnitteilla onkin muun muassa osallistavia museokierroksia ja opastuksia sekä erilaisia työpajoja ja -näytöksiä. Avainsanana niissä on elämysten ja kokemusten kautta oppiminen, learning by doing. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ja samalla tapahtumapaikkoina hankkeessa ovat alueen paikallismuseot, joiden toimintaa kehitetään vuoden aikana monin tavoin vastaamaan entistä paremmin kävijöiden tarpeita. Päämääränä on tehdä museoista eläväisiä kohtaamisareenoita kulttuuriperinnön ja alueen asukkaiden välille: niistä halutaan aikaansaada kaikille avoimia kulttuurisen vuorovaikuttamisen foorumeita. Tätä kautta alueemme museoiden merkitys myös niin valtakunnallisina kuin kansainvälisinäkin kulttuurimatkailukohteina nousee. Hankevuoden aikana aletaan punoa laajaa alueellista yhteistyöverkostoa tärkeän kulttuuriperintötyön jatkamiseksi tulevaisuudessa. Rahoitus Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry (Kuudestaan ry). Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 80 % (EU+valtio ja kunnat), yksityinen rahoitus 20 %. Museokoordinaattori Marika Viinikka Ostolantie 11, 2. krs., Ähtäri puh marika.viinikka(at)ahtari.fi 15. Perhematkailu Härmänmaalla Hankkeen tarkoituksena on kerätä perhematkailusta kiinnostuneita yrittäjiä yhteen Lapuan ja Kauhavan alueelta ja koota heidän palveluistaan yhteinen palvelutarjotin sekä tehdä yhteismarkkinointia. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja perhematkailupalveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin sekä muihin toimenpiteisiin, joilla matkailijan viipymää alueella saadaan pidennettyä. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa Lapuan kristillinen opisto osaksi eteläpohjalaista matkailua kehittämällä sen omaa palvelutarjontaa. Myös alueelle saapuva matkailija saa helposti tiedon perheille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Hanketta hallinnoi Lapuan kristillinen opisto. Kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELYkeskus, Manner-Suomen kehittämisrahasto/ Kehittämisyhdistys Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Lapuan kristillinen opisto Siiriläntie 11 13, Lapua 16. Aaltoa kulttuurimatkaillen Ensimmäisen vuoden aikana rakennetaan verkosto, josta löytyy monipuolisesti tuntemusta ja osaamista kokonaisuuteen liittyen, kiinnostusta kulttuurimatkailun kehittämiseen Seinäjoella, ideoita ja luovia ratkaisuja kokonaisuuden hyödyntämiseen sekä tämän kaiken kokoava vastuutaho. Verkoston myötä 1) kartoitetaan olemassa oleva tieto ja kerätään kuvia ja tarinoita aalto-keskuksen synnystä 2) toteutetaan 7

8 mielenkiintoinen tapa esitellä keskusta eri vuodenaikoina esim. teemaopastukset 3) palautetaan Kansalaistori alkuperäiseen tarkoitukseensa 4) luodaan ja kehitetään toimintatapoja, joiden avulla tuotteistetaan matkailullisia valtteja kokemus- ja elämystuotannon sekä oppimisen ja tieteen alalta. Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurimatkailun kehittämishankkeiden valtionavustusta vuodelle Projektipäällikkö Marjo Kamila Kirkkokatu 6, Seinäjoki marjo.kamila(at)seinajoki.fi 17. Halkosaaren Nykälänniemen matkailualueen kehittämishanke Matkailuhankkeen tavoitteena on vuonna 2005 tehdyn kehittämissuunnitelman pohjalta kartoittaa alueen matkailun edistämiseksi eri kehittämistoimenpiteet. Hanke tulee vahvistamaan koko Lappajärven matkailualaa. Hankkeessa keskeisiä toimenpiteitä ovat seuraavat: - kulkuyhteyksien parantaminen alueella, mm. uudet silta- ja tieyhteydet (suunnitelmat) - eri reitistöjen kehittäminen alueella ( kesäkausi / talvikausi ) - alueen monipuolinen virkistyskäyttö ja vapaa-aikapalvelut - veneilyn ja esteettömän kalastuksen mahdollisuus - uusien kohderyhmien tavoittaminen Hanketta hallinnoi Lappajärven kunta. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 90 % (ELY-keskus, Manner-Suomen maaseuturahasto/ Aisapari ry), yksityinen rahoitus 10 %. Hankkeen vastuuhenkilö Mikko Valo Lappajärven kunta p mikko.valo(at)lappajarvi.fi 18. Seinäjoen lentoasema hanke Projektin tarkoituksena on tuottaa lentoasemalle pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, "Seinäjoen lentoasema 2020" tyyppinen visio ja strategia sekä laittaa näiden toteutus alkuun. Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto 50 %, Ilmajoen kunta 16,6 %, Seinäjoen kaupunki 16,6%, Rengonharju-säätiö 16,6 %. Kokonaisbudjetti Markkinointipäällikkö Teemu Majasaari Seinäjoen lentoasema, Lentokentäntie 60, Pojanluoma puh

9 19. HÄRPÄKE - Härmänmaan matkailun kehittämishanke Hankkeen tavoitteena on edistää Kauhavan alueen matkailuelinkeinon ympärivuotisuutta, uuden pienyrittäjyyden syntymistä sekä välittömien sekä välillisten Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuvien korvaavien työpaikkojen lisäystä. Hanke lisää myös matkailun toimintaympäristön kehittämisen koordinaatiota, verkostoitumista alueella toimivien matkailualan toimijoiden kesken ja edesauttaa uusien matkailuliiketoimintaa harjoittavien yritysten sijoittumista alueelle sekä uusien matkailutuotteiden kehittämistä. Hanke kehittää matkailumarkkinointia ja vie eteenpäin kv-matkailutoiminnan ja -tuotteiden kehittämistä sekä parantaa paikallisten matkailullisten palvelukohteiden näkyvyyttä verkossa, teiden varsilla ja navigaattoreissa. Hankkeen aikana laaditaan myös Kauhavan matkailulle Master Plan 2020 kehittämisohjelma. Hanketta hallinnoi Kauhavan kaupunki. Hankkeen kustannusarvio on Julkinen rahoitus 70 % (ELYkeskus, EAKR ja valtio, yht. ), kuntarahoitus 30 %. Projektipäällikkö Katja Norrrgård p katja.norrgard(at)kauhava.fi 20. Ruokaprovinssitalon toimintakonsepti Seinäjoen seudulla on tehty määrätietoista työtä ruoan, liikunnan ja hyvinvoinnin muodostaman Ruokaprovinssikokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Ruokaprovinssin tarkoituksena on tehdä Etelä-Pohjanmaasta näiden alueiden osaamisen keskittymä, joka palvelee yritysten, tutkijoiden ja tavallisten kansalaisten tarpeita. Ruokaprovinssi tarvitsee sekä toiminnallisen että näkyvän, toimintoja yhdistävän maamerkin, Ruokaprovinssitalon, jonka sisällön suunnittelusta on kysymys myös tässä hankkeessa. Hankkeen aikana luodaan Ruokaprovinssille viestintäkonsepti ja sen visuaaliset toteutuselementit sekä viedään läpi talon sisällön kokoaminen eri toimijoista. Toimenpiteiden kautta alueelle tulee uusia innovaatio- ja kehitysyksiköitä, jotka toimivat käyttäjälähtöisyyttä kunnioittaen alueen hyväksi. Hankkeen tuloksena syntyy toimintakonsepti Ruokaprovinssin näkyväksi ja toiminnalliseksi ytimeksi. Konseptin lisäarvo alueelle on mittava ja sen kautta uudenlainen verkostotoiminta laajenee nykyisen täydentäjäksi. Hanketta hallinnoi Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ EAKR ja SEEK. Projektipäällikkö Arja Sarre c/o Foodwest, Vaasantie 1, Seinäjoki p HÄPPENINKI Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit Etelä-Pohjanmaan maakunnasta rakennetaan omassa maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettua Ruokaprovinssia, jossa jo merkittävään elintarvikealaan liitetään hyvinvointia edistävät tekijät ja toimijat. Maakunnassa järjestetään myös lukuisia pieniä ja isoja tapahtumia, jotka vetävät paljon matkailijoita. Ruokaprovinssin tunnetuksi tekemiseksi halutaan lisätä yrityksille ja muille tahoille mahdollisuuksia osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin liiketoiminnallisesti kannattavasti. Hankkeessa yhdistetään Ruokaprovinssi ja tapahtumat luomalla kolme uutta tapahtumaosallistumiskonseptia, joiden avulla yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua tapahtumiin 9

10 yhdessä entistä innovatiivisemmin ja tehokkaammin. Konseptit luodaan tapahtumaosallistumiseen eri aluetasoilla: itse Ruokaprovinssissa eli Etelä-Pohjanmaalla oleviin tapahtumiin, muualla Suomessa oleviin tapahtumiin ja kansainvälisiin tapahtumiin. Konseptit pyritään suunnittelemaan monistettaviksi ja muunneltaviksi eri mittakaavaisissa maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa. Tavoitteena on yhdistää maakunnan kaksi vahvuutta kannattavasti: tapahtumat ja ruoka-alan osaaminen, edistää yritysten sekä tutkimus-, kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tehdä Ruokaprovinssi tunnetuksi koko maakunnassa, kansallisesti ja kansainvälisesti Hanketta hallinnoi Pro Agria/ Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto/ EAKR. Kustannusarvio , josta EAKR-rahoitusta 70 % ( ). Projektipäällikkö Nina Alkava Pro Agria Etelä-Pohjanmaa nina.alkava(at)proagria.fi 10

11 MUITA HANKKEITA, JOISSA LIITYNTÄPINTA MATKAILUUN 22. Baltic Bird - Improved accessibility of the Baltic Sea Region by air transport Tammikuussa 2012 käynnistyneen BALTIC BIRD -hankkeen vetäjänä toimii Brandenburgin osavaltion talous- ja Eurooppa-asioiden ministeriö (Ministry of Economics and European Affairs of the Region Brandenburg). Suomalaisia partnereita ovat Suomen Itämeri-instituutti, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Savonlinnan seudun kuntayhtymä, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Elinkeinoyhtiö InLike Oy (Inari), Oulun yliopisto (koulutus- ja tutkimuspalvelut) ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Suomen Itämeriinstituutti toimii hankkeessa yhden työpaketin vetäjänä ja vastaa hankkeen toiminnoista Pirkanmaalla. Muista Itämeren alueen maista hankkeeseen osallistuu partnereina lentokenttäyhtiöitä sekä alue- ja paikallishallinnon organisaatioita Latviasta, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta. Yhteensä hankkeeseen osallistuu 20 partneria. BALTIC BIRD -hankkeen taustalla ovat Itämeren aluerakenteen ja maantieteellisten olosuhteiden (pitkät etäisyydet, merelliset etäisyydet) asettamat haasteet alueen eri osien saavutettavuudelle sekä taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle Itämeren alueella. Korkeatasoisen ja toimivan lentoliikenteen merkitys on alueelle erityisen suuri. BALTIC BIRD -hankkeen tavoitteena on lentosaavutettavuuden ja intermodaalisten liikenneyhteyksien parantaminen Itämeren alueen perifeerisillä alueilla. Näillä tavoitteilla hanke edistää sosioekonomista koheesiota, talouskasvua sekä myös kestävää kehitystä osallistuvilla alueilla. Hanke tähtää uusien lentoyhteyksien syntymiseen Itämeren alueella yhteisillä alueiden välisillä, hyviin käytäntöihin perustuvilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat: 1. Lentoliikenteen markkina-analyysit (matkustaja- ja lentoreittipotentiaali) 2. Yhteiset lentoasemien ja lentoreittien markkinointitoimenpiteet 3. Lentoliikenteen julkisen palvelun velvoitetta (PSO) ja reittikehitysrahastoja (RDF) koskevan manuaalin tuottaminen 4. Matkailumarkkinointistrategioiden ja matkailukohteiden kehittämistä koskevat toimenpiteet 5.Parempien intermodaalisten yhteyksien edistäminen lentoliikenteen ja julkisen lentokenttäliikenteen välillä toteuttamalla siihen liittyviä tarve- ja SWOT- analyysejä ja levittämällä hyviä käytäntöjä osallistuvien alueiden välillä Kansainvälisten hankkeiden koordinaattori Elina Koivulahti p elina.koivulahti(at)etela-pohjanmaa.fi Projektipäällikkö Jaakko Hallila p jaakko.hallila(at)etela-pohjanmaa.fi 23. Vastuullisuusviestinnän vauhditushanke Elintarvikekehityksen, Matkailun ja elämystuotannon sekä Älykkäät koneet osaamisklusterin (OSKE) yhteinen vastuullisuusviestinnän hanke vastuullisuuden edelläkävijäyrityksille. Osallistujiksi otetaan enintään 30 vastuullisesti toimivaa yritystä elintarvike-, matkailu- tai älykkäiden koneiden alalta sekä muutama tutkimusorganisaatio. Jos yrityksesi toimii vastuullisesti ja kaipaat sparrausta siitä viestimiseen, ota yhteyttä: projektipäällikkö Anna Hillgrén Turun Yliopisto / Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus anna.hillgren(ät)utu.fi, puh

12 24. MASSA hanke Massa-hanke kehittää tilaaja-tuottajamallia massatapahtumissa ja tuottaa tietoa niin massatapahtumien parissa toimiville yrityksille kuin tapahtumille itselleen. Tavoitteena on laadukas, käytännöllinen, suunniteltu palvelutuotanto aina ketjuna yrityksiltä tapahtumille ja tapahtumilta yrityksille sekä yleisölle. Massatapahtumissa osa palveluista tuotetaan tapahtumanjärjestäjien toimesta ja osa taas tapahtumien ympärille muodostuneitten palveluyritysten toimesta. Näistä palveluista täytyy muodostua saumaton kokonaisuus, jossa palvelun laatu on riittävän korkealla tasolla riippumatta mikä osapuoli palvelun tuottaa. Hankkeessa keskitytään tämän, ns. tilaaja-tuottajamallin kehittämiseen massatapahtumien järjestämisessä: tavoitteena on helpottaa ja luoda uusia käytäntöjä niin tilaajan kuin palvelun tuottajan toimintaan massatapahtumien, kuten Provinssirockin, puitteissa toimiessa. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes kaikkia prosesseja aina sopimusten tekemisestä käytännön toteutukseen. Näin ollen toiminta nopeutuu, laatu paranee, käytänteet helpottuvat ja säännönmukaistuvat kun esim. tilaaja tietää kuinka palvelu tulee tarkalleen tilata, millaisia seikkoja on otettava huomioon jne. Hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla kehittämässä näitä asioita käytännöllisempään suuntaan niin yrityksen kuin tilaajankin näkökulmasta. Hankkeen aikana saatujen kokemusten myötä yrityksillä on entistä parempi valmius toimia haastavassa tapahtumatuotantoketjussa. Hankkeen mallintamisprosessi tuottaa tietoa ydinosaamisalueilta tapahtumanjärjestäjille, tilaajille ja palvelun tuottajille mm. työkalupakkien muodossa, jotka tarjoavat tapahtumille palveluja tuottaville yrityksille ja muille tahoille vastauksia ja välineitä. Nämä toimintamallit helpottavat, yksinkertaistavat ja nopeuttavat tilaajien ja palvelun tuottajien vuoropuhelua. Työkalupakin avuja voivat yritykset hyödyntää myös omien alihankintatoimien suhteen. Hanke järjestää toimintansa aikana myös innoverstaita ja koulutusmoduuleita, joihin yritykset voivat halutessaan osallistua. Massa-hanke kartoittaa ja kehittää suurten massatapahtumien ja palveluja tuottavien yritysten johtamis- ja tiedonkulkujärjestelmiä ensisijaisesti tapahtumien ja palveluntuottajien käyttöön, ja toissijaisesti viranomaisten käyttöön. MASSA-hanke Harri Pihlajamäki, projektipäällikkö, puh Noora Kumpulainen, Anu Lähteenmäki, Petteri Lehtola, Siivet Suupohjalle vauhtia luonnosta Tavoitteena on nostaa Suupohjan luonto esiin erityisesti lintujen kautta, mikä vahvistaa paikallistuntemusta ja identiteettiä sekä tukee ympäristökasvatusta ja ympäristönhoitoa. Hanke palvelee kaikkia luonnossa liikkuvia, mutta erityisesti hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret. Hanke vahvistaa luonnon hyödyntämistä vapaa-ajan ja matkailun mahdollisuutena sekä antaa eväitä muidenkin elinkeinojen kehittämiseen. Hankkeessa innostetaan ihmisiä Suupohjan luontoon ja tarjotaan luontotietoa mahdollisimman helposti saavutettavissa muodoissa. Hankkeessa tarkistetaan ja arvioidaan Suupohjan lintu- ja luontokohteet sekä niiden käyttöön liittyvät mahdollisuudet. Hanke tuottaa monipuolisen opastavan kokonaisuuden Suupohjan luonnosta nettiin ja verkkomateriaalia kuvaavan kirjasen. Hankkeen hallinnoija Suupohjan lintutieteellinen yhdistys ry. Hankkeen kustannusarvio , rahoitus Suupohjan kehittämisyhdistys ry/ Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto 80 %, yksityinen rahoitus 20 %. Ismo Nousiainen 12

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma PÄIVITYS 2014 Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma Päivitys 2014 Hyväksytty maakuntahallituksessa 16.6.2014 Julkaisu B:63 ISBN 978-951-766-233-8

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi

Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Suupohjan paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014-2020 ja hakemus paikalliseksi toimintaryhmäksi Kunnioittavasti Maa- ja metsätalousministeriölle 6 6 Kauhajoella.. 2014 SUUPOHJAN KEHITTÄMISYHDISTYS

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot