Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet"

Transkriptio

1 Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA

2 Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet Millainen yritys voi saada tukea? Maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia koko Suomelle. Uusia työllistymisen ja tulonhankinnan alle kymmenen henkilöä työllistävä mikroyritys, joka tapoja on tarjolla sekä maaseudun omille sijaitsee maaseutumaisella alueella ja asukkaille että maaseudulle muuttaville. harjoittaa ohjelman tavoitteita tukevaa yritystoimintaa Perinteisen maa- ja metsätaloustuotannon rinnalle on noussut runsaasti uusia maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa yrittäjyyden muotoja, kuten puunjalostus ja alle 250 henkeä työllistävä, maataloustuotteiden matkailu. Bioenergian lisääntyvä kysyntä taas ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava yritys luo monelle yritykselle kiinnostavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Hoito- ja hoiva- voi saada tukea tuottavuuden lisäämiseen, laadun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen myös muilla palveluille maaseutuympäristö voi tarjota kuin maaseutualueilla kilpailuetuja. Tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien Hakijana voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kehittyessä yritykset tuottavat liike-elämälle kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. palveluita myös maaseudulla. Työtä voidaan Yhteisömuotoiselta yritykseltä edellytetään, että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai useammalla riittävän tehdä paikasta riippumatta. Lisäksi valmistava teollisuus ja osa- tai alihankintayritykset ammattitaitoisella, vuotiaalla henkilöllä. voivat hyötyä maaseudun työvoimasta ja edullisimmista toimi tiloista. Yritykset ja yrittäminen luovat maaseudun hyvinvointia. Siksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Mistä tukea haetaan? keskeisenä tavoitteena on maaseudun yritystoiminnan Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamilla hakulomakkeilla alueen Työ- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskus), vahva kasvu ja samalla työpaikkojen merkittävä lisäys. Suomen maaseudulle kannattaa perustaa uusia yrityksiä, ja joka tekee päätöksen tuen myöntämisestä. TE-keskusten siellä jo olevia yrityksiä kannattaa jatkossakin kehittää. yhteystiedot löytyvät osoitteesta Myös paikallisten toimintaryhmien kehittämisohjelmista myönnetään yritystukia. Tällöin hakemukset toimitetaan paikalliselle toimintaryhmälle. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystukia on mahdollista hakea kaikilla maaseutualueilla. Tarkempia tietoja maaseutualueista, kansallisista tukialueista ja muista tukiin liittyvistä asioista saa alueellisista TE-keskuksista. LISÄTIETOA:

3 Tukimuodot Kehittämistuki Kehittämistukea myönnetään asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka kehittää yrityksen liikkeenjohtoa, markkinointia, tuotteita tai muuten kehittää yrityksen toimintaa. Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja toimialasta riippuen enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen, jolloin tuen määrä voi olla enintään 90 prosenttia korkeintaan 1500 euron kustannuksista. Yritysryhmän kehittämishanke Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa yhdessä kehittämishankkeen, jossa kehitetään esimerkiksi mukana olevien yritysten yhteistä markkinointia, tuotteita tai yhteisiä tuoteperheitä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana ja hankkeen vetäjänä voi toimia kehittämisyhteisö (neuvontajärjestö, kunnallinen elinkeinoyhtiö, oppilaitos tai muu yrityksille kehittämispalveluita tarjoava organisaatio), jolloin tuen määrä voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Investointituki Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden ostamiseen tai käyttöomaisuuden erilaisiin muutos- ja parannustöihin. Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja siitä, millä kansallisella tukialueella yrityksen kotipaikka sijaitsee. Oheisessa taulukossa näkyvät investointituen määrät erikokoisissa yrityksissä ja eri tukialueilla. Keskisuuri yritys tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pieni yritys työllistää alle 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritys työllistää alle kymmenen henkeä ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Lisätietoja tukialueista ja tuen määrästä saa alueellisista TE-keskuksista. Käynnistystuki Aloittava tai yritystoimintaansa laajentava yritys voi saada käynnistystukea ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen. Yrittäjän omaan palkkaan tukea ei myönnetä. Tukea myönnetään enintään kahden henkilötyövuoden palkkaukseen ja enintään kahdeksi vuodeksi. Näin voidaan siis enintään tukea yhden työntekijän kahden vuoden palkkausta, kahden työntekijän yhden vuoden palkkausta tai neljän työntekijän puolen vuoden palkkausta. Tukea myönnetään enintään 50 prosenttia palkasta. Käynnistystukea ei ole mahdollista saada puolta vuotta lyhyemmälle jaksolle eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. Investointituen tukiprosentit Kansallinen tukialue Keskisuuri yritys, % Pieni yritys, % Maatilan muu yritystoiminta tai mikroyritys, % I tukialue II tukialue harvaan asuttu maaseutu 35 III tukialue harvaan asuttu maaseutu 30 3

4 Kotikeittiöstä johtavaksi kasvistaloksi Yritystuet mahdollistivat kasvun Kasvis Galleria Oy valmistaa kasvisruokia kuluttajille ja suurkeittiöille. Valikoimassa on muun muassa röstejä, laatikoita ja leikkeleitä. Pohjois-Savossa toimiva yritys käyttää paljon kotimaisia, läheltä tulevia raaka-aineita ja toimii yhteistyössä suoraan tuottajien kanssa. Kasvis Galleria sai laajentuessaan tukea investointeihin ja henkilökunnan palkkaamiseen. Kasvistuotteille on kysyntää Kasvis Gallerian tarina alkoi 1990-luvun alussa, kun Tarja Peltolan omassa kotikeittiössään valmistamat kasvisruoat alkoivat kiinnostaa suurkeittiöitä. Peltola huomasi, ettei markkinoilla ollut pitkälle jalostettuja kasvistuotteita kysynnästä huolimatta. Ajan myötä Peltola kehitti tuotevalikoimaansa ja vuosituhannen vaihteessa syntyi Kasvis Galleria Oy. Toimitusjohtaja Tarja Peltolan aviomies Heikki Peltola, yrityksen talousjohtaja, oli alusta saakka tukena yritystoiminnassa. Vuonna 2000 yritys tarvitsi suuremmat tuotantotilat. TEkeskus myönsi Peltoloille investointitukea rakentamiskustannuksiin sekä koneiden ja laitteiden hankintaan. Lisäksi Kasvis Galleria sai käynnistystukea uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Vuonna 2005 yritys muutti jälleen suurempiin tuotantotiloihin, joissa tehtiin muutos- ja rakentamistöitä investointituen avulla. Yritystuilla oli erittäin suuri merkitys. Ne mahdollistivat yrityksen voimakkaan kasvun, kertoo Tarja Peltola. Sekä työntekijöiden määrä että liikevaihto ovat moninkertaistuneet vuodesta Nyt töissä on 16 henkeä ja innovatiivisia kasvisruokia valmistetaan moderneissa tehdastiloissa. Toinen iso askel vuosituhannen vaihteen jälkeen on meneillään nyt, kun Kasvis Galleria tavoittelee johtavan kasvistalon paikkaa Suomessa, kertoo Peltola. Kasvis Gallerian tuotteita on palkittu kahtena vuonna peräkkäin Elintarviketeollisuusliiton Vuoden Tähtituote -kilpailussa. Yrityksen tuote- ja reseptikehitystyö jatkuu. Kasvis Galleria Oy 4

5 Yksilöllistä hoivaa maalla Uusiutuvaa energiaa luonnosta Hoivapalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Julkisten palveluiden rinnalla toimii yhä enemmän yksityisiä hoivapalveluyrityksiä. Yksi näistä yrityksistä on vanhusten ja pitkäaikaissairaiden hoitoon erikoistunut Kortekoti, jonka erikoissairaanhoitaja Hanna Kortesuo perusti Juupajoen kunnan Hulipaskylään. Investointiavustus ratkaisi Kortesuo sai idean Kortekodista Keski-Euroopassa toimivista yksityisistä hoivakodeista jo kymmenen vuotta ennen yrityksen perustamista. Lopullisen ratkaisun hoivakodin perustamisesta Kortesuo teki saatuaan Pirkanmaan TEkeskukselta investointiavustusta rakentamiskustannuksiin. Yritystoiminta tuskin olisi lähtenyt käyntiin ilman investointiavustusta, toteaa Kortesuo. Puolisen vuotta kestäneen rakentamisprojektin tuloksena valmistunut Kortekoti aloitti toimintansa maaliskuussa Hoivakodissa on tilat 16 asukkaalle ja se sijaitsee viihtyisässä suomalaisessa maalaisympäristössä. Lämmityksensä hoivakoti saa bioenergiasta. Talon lämpölaitos toimii puu- ja turvepelleteillä sekä viljalla. Monimuotoisempaa hoitoa Kortekodissa saa hoitoa ympäri vuorokauden. Vastaavana sairaanhoitajana toimii Hanna Kortesuo, jonka lisäksi Kortekoti työllistää kahdeksan hoivakodin työntekijää ja keittiöstä vastaavan pitopalvelun 2-3 työntekijää. Koko hoitohenkilökunta on koulutettu dementian hoitoon. Kortesuon mukaan yksityinen hoivapalveluyritys voi tarjota monimuotoisempaa ja yksilöllisempää hoitoa kuin resurssipulan kanssa taisteleva julkinen sektori. Yhteistyö kuntien ja omaisten kanssa on sujunut hyvin. Haasteena yritystoiminnassa on markkinointi, johon ei tahdo jäädä aikaa. Kortesuo haluaa pitää henkilökuntansa osaamista yllä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on tarkoitus järjestää lisää koulutusta henkilökunnalle. Bioenergia on kasveista ja eloperäisestä jätteestä valmistetusta polttoaineesta tuotettua energiaa. Suomessa puu on tärkein bioenergian raaka-aine, mutta myös pellolla kasvavien energiakasvien viljelyala lisääntyy. Ilmastonmuutos sekä öljyn ja sähkön nousevat hinnat luovat kysyntää vaihtoehtoisille energiamuodoille. Reilu neljännes Suomen energiankulutuksesta katetaan bioenergialla. Energianeuvoja innosti Kuortaneen energiaosuuskunta hankkii ja hyödyntää kotimaista, uusiutuvaa bioenergian raaka-ainetta sekä kunnostaa nuoria metsiä. Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalla, vuodesta 2000 toimineella osuuskunnalla on kymmenen jäsentä ja kolme lämpölaitosta. Polttoaineena laitokset käyttävät puuhaketta sekä purusta ja ruokohelvestä valmistettuja brikettejä, tiiviiksi puristettuja polttoainejalosteita, joita osuuskunta itse valmistaa. Osuuskunta tuottaa vuosittain 5500 megawattia lämpöä ja sen suurin asiakas on Kuortaneen kunta. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Ruismäki kertoo yritysidean saaneen alkusysäyksensä vuosituhannen vaihteessa Metsäkeskuksen energianeuvojan vierailtua paikkakunnalla. Osuuskunta sai paikalliselta toimintaryhmältä rahoitusta kotimaisten polttoaineiden käytön ja alueen energiatuottajien yhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseen. Bioenergiapuisto tavoitteena Osuuskunta on rakentanut osittain TE-keskuksen myöntämän investointiavustuksen rahoittamana kolme lämpölaitosta ja briketöintilaitoksen sekä hankkinut polttoainevaraston. Ruismäen mukaan juuri yritystuet mahdollistivat osuuskunnan toiminnan käynnistämisen. Osuuskunta suunnittelee laajentavansa lämpöverkostoa Kuortaneella ja palkkaavansa ensimmäisen työntekijän osuuskuntaan. Pitkän aikavälin visiona on pystyttää aurinko-, tuuli- ja bioenergiaa havainnollistava bioenergiapuisto. MMM kuva-arkisto / Pirjo Kuusela 5

6 Saaristolaisyrityksen hyvä maine kiirii rantaviivaa pitkin Kustavilainen Pienkonekeskus Heikki Eskola huoltaa veneitä ja huolehtii niiden talvisäilytyksestä. Asiakkaina on Turun saariston asukkaita ja matkailijoita. Heikki Eskolan yritys panostaa täyteen palveluun: syksyllä veneet nostetaan vedestä, huolletaan, säilytetään talven yli yrityksen varastohalleissa ja keväällä lasketaan takaisin vesille. Yritystuet alkupotkuna investointeihin Yrityksen kasvu on ollut nopeaa. Yritystukien hakemiseen Eskolaa innosti Vakka-Suomen kehityskeskuksen yritysneuvoja, joka aktiivisesti levitti tietoa tuista. TE-keskus myönsi pienkonekeskukselle investointitukea rakentamiskustannuksiin, varastohallin muutostöihin ja veneennostotrailerin hankintaan. Pienkonekeskus sai myös käynnistystukea uusien työntekijöiden palkkaamiseen. Eskola korostaa yrittäjän ammattitaidon ja riittävän asiakaskunnan merkitystä yrittämiselle. Yritystuet olivat hyvä alkupotku ja helpottivat tilannetta, mutta todellinen kasvu tulee asiakkaiden kautta, sanoo Heikki Eskola. Sana hyvästä palvelusta leviää rantaviivaa pitkin. Lähes joka rannassa on vene Eskolan lisäksi yrityksessä työskentelee hänen poikansa ja kaksi muuta työntekijää. Yritys palkkaa myös kausiluonteisia työntekijöitä sesonkiaikoina. Eskola suunnittelee rakentavansa uuden hallin, sillä veneiden säilytykseen tarvitaan taas lisää tilaa. Kustavissa on kolmisentuhatta kesäasuntoa. Saaristoon saapuu vuosittain paljon kesäasukkaita muualta Suomesta ja ulkomailta, ja lähes jokaisessa rannassa on vene. Niinpä Eskola on luottavaisin mielin: veneiden ja moottorien huollossa ja säilytyksessä riittää työsarkaa. Maaseudun rauha kilpailuvalttina Yksi hollolalaisen Petrax-äänitysstudion kilpailuvalteista on sijainti maaseudulla. Petri Rappulan studiolla ovat äänittäneet levyjään monet tunnetut suomalaismuusikot, artistit ja yhtyeet, jotka kehuvat kilvan viihtyisää miljöötä, maaseudun rauhaa ja herkullista ruokaa. Uskallusta investointeihin MMM kuva-arkisto Maaseudulla sijaitseva yritys voi tarjota tiloja, palveluja ja virikkeellisen ympäristön työn tekemiseen. Esimerkiksi etätyön tekijä voi tietoliikenneyhteyksien ansiosta pitää yhteyttä minne päin maailmaa tahansa. Luovan työn tekijälle maaseutuympäristö voi toimia inspiraation lähteenä. Rappulan yritysidean juuret ovat omassa musiikkiharrastuksessa. Petraxin äänitysstudiotoiminta alkoi vuonna Nyt studiossa on tarkkaamon lisäksi kolme erikokoista soittohuonetta. Studiotilojen lisäksi Petraxissa on majoitustilat, sauna ja vapaa-ajan virikkeitä pelikoneista DVD-soittimiin. Täysihoitoon kuuluu kolme ateriaa päivässä. Yritystuet olivat apuna yrityksen kasvussa. Petrax sai 1990-luvun puolivälissä investointitukea äänityskaluston uusimiseen. Vuosituhannen vaihteessa TE-keskus myönsi tukea uuden tarkkaamon ja majoitustilojen rakennus- ja kalustohankintoihin. TE-keskus on koko ajan suhtautunut ainutkertaiseen 6

7 Yhteinen varausjärjestelmä yhdisti matkailuyrittäjät Vuokatin kupeessa Kainuussa toimii useita matkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat loma-asuntoja alueella vieraileville matkailijoille. Talven laskettelukauden lisäksi Vuokatin lomaasunnot ovat lähes täydessä käytössä myös kesäisin. Timo Hyvönen aloitti matkailuyrittäjänä vuonna Hyvösen loma-asunnot sijaitsevat yhdeksän kilometrin päässä Vuokatin laskettelu- ja lomakeskuksesta veden äärellä. Yksitoista yrittäjää mukana Hyvönen toimi vetäjänä paikallisessa yritysryhmähankkeessa, jossa yksitoista matkailuyrittäjää teetti yhteisen www. lomavuokatti.fi -sivuston. Sivuston kautta voi tarkistaa alueen loma-asuntojen varaustilanteen ja siirtyä yrittäjien sivuille tekemään varauksen sähköisesti. Hankkeessa teetettiin yhteissivuston lisäksi omat kotisivut niille yrittäjille, joilla sellaisia ei vielä ollut. Yrittäjäporukka painatti myös yhteisen esitteen ja vieraili Pietarissa messuilla markkinoimassa palvelujaan. Yhteistyö kannatti Yrittäjät saivat rahoitusta yhteiseen markkinoinnin kehittämishankkeeseen alueen TE-keskuksen maaseutuosastolta. Korvaamattomana apuna rahoituksen hakemisessa oli ProAgrian yritysneuvoja, joka avusti hankesuunnitelman laatimisessa. Ilman hänen asiantuntemustaan hanke olisi saattanut jäädä toteutumatta, Hyvönen sanoo. Markkinointiponnistus tässä mittakaavassa olisi ollut kohtuuttoman kallis yhdelle yrittäjälle, mutta tuli edullisemmaksi, kun mukana oli monta, kertoo Hyvönen. Yhteinen markkinointihanke oli hyödyllinen ja yhdisti alueen yrittäjiä, joiden yhteistyö on jatkunut hankkeen jälkeenkin. yritysideaan erittäin positiivisesti. Uskottavuutta toi se, että yritystukea haettaessa studiolla oli asiakkaita jo olemassa, Rappula arvelee. Rappulan mukaan yritystuilla oli rauhoittava merkitys. Ne antoivat uskallusta lähteä tekemään investointeja, kertoo Rappula. Rockia vaikka kellon ympäri Asiakkaat ovat löytäneet studion puskaradion kautta. Tieto hyvästä palvelusta ja puitteista on kulkenut muusikolta toiselle. Joidenkin mielestä työhön keskittyminen on helpompaa kaupungin houkutusten ulottumattomissa. Toiset kehuvat sitä, että kaukana naapureista saa metelöidä vaikka keskellä yötä. Työtä voikin tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa, mikä on myös yksi Petraxin vahvuuksista. Rappulan mielestä samantyyppinen tilojen ja täysihoidon tarjoaminen voisi toimia muullakin alalla kuin musiikin äänityksessä. Olennaista on huolehtia kokonaisuudesta. Uskon hallittuun kasvuun: oman yritykseni kohdalla kasvu on tapahtunut pikkuhiljaa, Rappula sanoo. Lomavuokatti.fi 7

8 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot

uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä

uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä 1 uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä Tavoite 1 -ohjelman yritystukia vuosina 2000-2007 hyödyntäneet pohjoissavolaiset yritykset ovat nopeuttaneet kasvuaan ja lisänneet työpaikkamääriään Erkki

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas www.hailuoto.fi Lukijalle Suomalaiset ovat mökkikansaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on liki puoli miljoonaa lomaasuntoa. Mökki on edelleen suosituimpia

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali

4 MAASEUTU 4.1 Vapaa-ajan asukkaat ja maallemuuttajat: hyödyntämätön asiakaspotentiaali UUDET TYÖN LÄHTEET Study 2 020604/OP Sisällys 1 TAUSTAA: kansallinen, alueellinen ja paikallinen työllisyys 2 SUOMEN TYÖLLISYYSOHJELMA 2.1 Poikkihallinnollisia uudistuksia työttömyyden vähentämiseksi 3

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA

ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA ELINTARVIKEYRITYSTEN TILANNE 2013 JA NÄKYMÄ TULEVAAN POHJOIS-SAVOSSA sekä matkailu- ja luovien alojen yhteistyötahot Ilona Sares ProAgria Pohjois-Savo Pohjoissavolaiset maut matkalla kansainvälisyyteen

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013

Vihreän kasvun Häme. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 RAPORTTEJA 106 2013 RAPORTTEJA 106 2013 Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueellinen maaseutusuunnitelma 2014 2020 ARI LINDQVIST (TOIM.) Vihreän kasvun Häme Hämeen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot