MAASEUTUOHJELMA Hämeen TE-keskuksen rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUOHJELMA 2007-2013 Hämeen TE-keskuksen rahoitus"

Transkriptio

1 MAASEUTUOHJELMA Hämeen TE-keskuksen rahoitus Lyhyt katsaus maaseutuohjelman yritysrahoitukseen

2 Tukijärjestelmän rakenne Maaseudun kehittämislaki 1443/2006 YRITYSKOHTAISET TUET (1443/2006, 3 luku) -käynnistystuki -investointituki -yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki KOULUTUSHANKKEET (kehittämislaki 4 luku, 6 k5, 18 ) Osaamisen kehittäminen ja tiedonvälityksen järjestäminen -maa- ja metsätalous- ja elintarvikealoilla toimiville ammatillinen koulutus -muu ammatillinen jatko- tai täydennyskoulutus, jonka tavoitteena on maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen -osaamisen lisääminen ympäristöön ja energiaan liittyvissä asioissa -kans.välisessä toiminnassa tarvittavien valmiuksien hankinta, kv. koulutushankkeet ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEET (1443/2006, 4 luku, 6, k7, 17 ) -maaseudun elinkeinoelämän palveluiden suunnittelu ja kehittäminen -elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttävä kehittäminen ja tuloksista tiedottaminen YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMISHANKKEET (1443/2006, 4 luku, 6,k6, 17 ) mm. kylähankkeet - asukkaiden palveluiden suunnittelu ja kehittäminen, - kylien kehittämissuunnitelmien laatiminen, toteuttaminen, - asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen - vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistäminen - kulttuuriperinnön säilyttäminen, - maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen - kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET (1443/2006, 4 luku, 19 ) rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, peruskorjaus ja laajentaminen, hankkiminen ml. maapohja aineettomien oikeuksien ja koneiden ja laitteiden hankinta

3 OHJELMAKAUSI TUEN SAAJAT Yritystukea voidaan myöntää: 1. Yritykselle, joka osallistuu maatilalla maatalouden harjoittamiseen (maatalousyritys) = maatilakytkentäinen mikroyritys 2. Yritykselle, joka työllistää vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on alle 2 miljoonaa euroa =maaseudun mikroyritys 3. Elintarvikkeiden ensiasteen jalostusta harjoittavalle (annex 1-yritykset) yritykselle, joka työllistää vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa (pk-yritys).

4 Yritystuet Työvoima- ja elinkeinokeskus INVESTOINTITUKI Tuettava toiminta 1) Maatalousyrityksen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle. 2) Mikroyrityksen toiminnan aloittaminen tai laajentaminen. 3) Mikroyrityksen tuottavuuden ja tuotteiden laadun parantaminen 4) Pk-yrityksen maataloustuotteen ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin yritystoiminnan tuottavuuden lisääminen ja tuotteiden laadun parantaminen ja toiminnan kansainvälistäminen Tuettavan yritystoiminnan tuotteelle oltava markkinat.

5 YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Hyväksyttävät kustannukset Rakennuksen suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta ml. maapohja sekä aineettomien oikeuksien, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. käytetyt koneet Tukitasot Harvaan asuttu maaseutu (Sysmä, Hartola, Padasjoki) 30 % hyväksyttävistä kustannuksista Muut TE-keskusalueen kunnat 20 % Maat.tuotteiden ensiasteen jalostuksen pk-yritykset 10-20%

6 OHJELMAKAUSI Työvoima- ja elinkeinokeskus KEHITTÄMISTUKI Yrityksen tai yritysryhmän kehittämistuki Asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka hankitaan yrityksen ulkopuolelta -> toiminnan tehostaminen, laajentaminen, uusien markkinoiden etsiminen, tuotteiden laadun parantaminen, uusien tuotteiden kehittäminen ym. Painopisteet tuettavassa toiminnassa: Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, käyttöönotto ja kaupallistaminen Innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistaminen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edistäminen, josta yritykset hyötyvät Yritysten verkostoitumisen edistäminen Liiketoimintaosaamisen lisääminen Kehittämisavustuksen tukitaso 50 % Kehittämisavustus yritysidean selvittämiseen 90 %, max euron kustannukset

7 OHJELMAKAUSI YRITYSTOIMINNAN KÄYNNISTYSTUKI * Tuen saajat: maatilakytkentäiset mikroyritykset, mikroyritykset * Mihin: yrityksessä enintään kahden henkilötyövuoden palkkakustannuksiin enintään kahdeksi vuodeksi * Avustusta myönnetään 50%:a ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan ja kohtuullisiin luontaisetuihin (enintään verotusarvon määrään asti)

8 OHJELMAKAUSI Työvoima- ja elinkeinokeskus YRITYSTOIMINNAN KÄYNNISTYSTUKI * Yrityksen jatkuvaksi tarkoitettuun työsuhteeseen * Vähintään 25 tunnin viikkotyömäärä * Ei myönnetä kausiluonteisiin eikä lyhytaikaisiin työsuhteisiin * Yrityksessä on voinut olla ennen käynnistysavustuksen hakua vierasta työvoimaa 0,5 HTV kuluvalla ja edellisellä tilikaudella * Tuen maksamisen perusteena tulee olla vähintään kuuden kuukauden palkka

9 Hämeen TE-keskuksen maaseutuosaston yritysrahoitus ohjelmakaudella Hauho Padasjoki Lammi Sysmä Asikkala Hartola Heinola Tuulos Hattula Kalvola Hämeenkoski Nastola Humppila Forssa Hämeenlinna Lahti Janakkala Hollola Jokioinen Renko Kärkölä Ypäjä Tammela Hausjärvi Orimattila Artjärvi Loppi Riihimäki Harvaanasuttu maaseutu Investointituki maatalous- ja mikroyrityksille 30% Käynnistysavustus maatalousyrityksille, jotka laajentavat toimintaansa maatalouden ulkopuolelle sekä mikroyritykset 50% Kehittämisavustus maatalous- ja mikroyrityksille 50% Investointiavustus PK-yrityksille maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen (ANNEX 1) 10-20% Ydinmaaseutu, kaupunkien läheinen maaseutu ja kaupungit Investointituki maatalous- ja mikroyrityksille 20% Käynnistysavustus maatalousyrityksille, jotka laajentavat toimintaansa maatalouden ulkopuolelle sekä mikroyritykset 50% Kehittämisavustus maatalous- ja mikroyrityksille 50% Investointiavustus PK-yrityksille maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen (ANNEX 1) 10-20% Tuen ulkopuolelle jäävät alueet Maaseutuosasto ei myönnä ohjelmakaudella yritystukia Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkien keskustaalueille eikä Hollolan Salpakankaan alueelle Lahden kaupungin alueella yritystukia myönnetään ainoastaan maatalousyrityksille.

10 HAKEMUKSEN VIREILLE TULO Hakemus toimitetaan siihen TE-keskukseen, jonka alueella tuettava toimenpide toteutetaan. Tukea voidaan myöntää hakemuksen vireille tulon jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Poikkeuksen tekevät rakennuksen suunnittelukustannukset. Hakija voi aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillään hakemuksen vireille tulon jälkeen. Hakulomakkeen no 2305

11 TOIMENPITEEN ALOITTAMINEN Rakentamishankkeissa hanke katsotaan aloitetuksi kun: - perustuksen valuun on ryhdytty - Tai urakkasopimus rakentamisesta on allekirjoitettu - Peruskorjauksessa, kun työn tekeminen on aloitettu tai sopimus sen tekemisestä on allekirjoitettu. - Jos peruskorjauksen aloittamisesta ei ole muuta näyttöä, katsotaan aloitukseksi ensimmäisen materiaalierän maksaminen

12 TOIMENPITEEN ALOITTAMINEN *Käynnistystukea haettaessa hanke alkaa silloin, kun työntekijä aloittaa työt yrityksessä * Rakennuksen hankinnassa silloin kun kauppakirja on allekirjoitettu * Konehankinnoissa, kun tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai hankinta on maksettu

13 Hämeen TE-keskuksen maaseutuosaston rahoituslinjauksia ohjelmakaudelle Työvoima- ja elinkeinokeskus Rahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti harvaanasutulle ja ydinmaaseudulle Hankkeella tulee olla positiivisia työllisyysvaikutuksia. Yritystuen työpaikan laskettu tukihinta on kohtuullinen Hanke synnyttää uutta yritystoimintaa, uusia yritysverkostoja, innovatiivisia uusia tuotteita tai palveluja Yritystuki synnyttää uuden tai turvaa olemassa olevan markkinalähtöisen palvelun maaseudulle Hakijalla on oltava hyvät valmiudet toteuttaa hanke Yritystuella on olennainen merkitys hankkeen toteuttamiselle, tuella oltava merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn Hämeen ohjelman painopisteet ovat: bioenergia, puu, elintarvikkeiden jalostus, matkailu, hevosyrittäjyys, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyys

14 Toimialakohtaisia linjauksia Työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutumatkailun mökki-investoinnit silloin, kun yrityksen koko investoinnin jälkeen on vähintään kolme talviasuttavaa viikkovuokrauksessa olevaa mökkiä. Maanrakennustoimialaa ei rahoiteta. Perustajaurakointia ei tueta (rakennustoiminta). Vähittäiskauppaa ei tueta, ellei toiminta liity maaseutu- ja mikroyrityksissä valmistettujen tuotteiden myyntiin. Tukkukauppaa ei tueta. Autojen hankintaa ei tueta. Eräissä tapauksissa tuetaan autojen varustelua (kylmälaitteet yms.). Traktorien hankintaa ei tueta. Muut ajoneuvot: palveluiden tuottamiseen harkinnan mukaan (esim. mönkijät, moottorikelkat). Puunkorjuun monitoimikoneiden ja kuormaa kantavien metsätraktoreiden hankintaa ei tueta.

15 Leader- toimintaryhmä vai maaseutuosasto Peruslinjauksista on sovittu, joustoa rahoitustilanteen ja asiakkuuden mukaan Aloittavat mikroyritykset ensisijaisesti toimintaryhmille Maatilataustaiset yritykset maaseutuosastolle, myös suuremmat mikroyritysten hankkeet Monesti on järkevää, että säilytetään vanhat asiakkuudet (maaseutuosaston asiakkaat) Yhteistyön sujuvuus tärkeää: jos ensikontaktissa rahoitusputki ei ole selvä, niin toimintaryhmä/mos/yos keskenään välittömästi selvittävät oikean toimijan, joka ottaa yhteyden asiakkaaseen ->asiakaspalvelu Jatkossa hankkeita on ehkä suunnattava sinne missä on rahaa ->toimintaryhmä tai TE-keskus

16 MAASEUTUOSASTON MATKAILUN RAHOITTAMISEN LINJAUKSIA KAUDELLA Hyvin suunniteltuja ja toteuttamisvalmiita kehittämishankkeita, joissa mm. luodaan edellytyksiä matkailun yritystoiminnan kehittymiselle ja lisätään osaamista Yrityksen tai yritysryhmän omia kehittämishankkeita, jotka edistävät yritysten yhteistyötä, monipuolistavat palveluita ja parantavat laatua, osaamista sekä markkinointia Kehittämishanke -> investointi, kehittämishanke edistää myös investointeja Toimivan yrityksen markkinatilanteesta johtuvat laajennusinvestoinnit (majoitus ym. tilat) Jos rahaa on käytettävissä ja markkinatilanne on suotuisa, myös alkavan yrityksen mökkirakentamista Investoinnin jälkeen yrityksellä tulee olla käytössä vähintään kolme talviasuttavaa viikkovuokrauksessa olevaa mökkiä Yritystuki on aina harkinnanvarainen, priorisointia tarvittaessa

17 Tuen hakeminen, ohjeet, lomakkeet Hakuohjeet, lomakkeet ja lainsäädäntö löytyvät nettiosoitteesta Ohjelman mukaisia investointi-, käynnistys- ja kehittämisavustuksia haetaan lomakkeella Lomakkeen lisäksi samasta nettiosoitteesta löytyvät hakuohjeet Rahoitusneuvontaa, yritystukien käsittelijät maaseutuosastolla: Yritystutkija Seppo Mäkinen, puh , Yritystutkija Antti Pitkänen, puh , Yksikönpäällikkö Timo Kukkonen (päätökset), puh ,

18 Leader toimintatapa Hämeen TE-keskuksen alueella toimii viisi toimintaryhmää, jotka rahoittavat yrityshankkeita saman lainsäädännön mukaan kuin maaseutuosastokin. Toimintaryhmien työ käynnistyy syksyllä Toimintaryhmät ja niiden yhteystiedot: Päijänne-Leader ry Asikkala, Padasjoki, Sysmä, Hartola, Heinola, Pertunmaa Maritta Virtanen, puh ETPÄHÄ ry/ Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisyhdistys ry Hämeenkoski, Kärkölä, Hollola, Orimattila, Nastola Jukka-Pekka Jauhiainen, LounaPlussa ry Tammela, Forssa, Jokioinen, Ypäjä, Humppila Eija Laine, Linnaseutu ry Kalvola, Hattula, Hauho, Tuulos, Lammi, Renko, Janakkala, Hämeenlinna Jussi Pakari, EMO ry Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää, Vantaa Esko Pietari,

19 Sysmässä voit ottaa myös yhteyttä: Sysmän Kehitys Oy Poikkitie Sysmä Hannu Leinonen Puh. (03) ,

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee

Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee Koulukatu 13 (PL 54), 30100 Forssa puh. 03 4141 720 fax 03 4141 740 Sähköposti: etunimi.sukunimi@fskk.fi Sivu 1/14 Perusneuvonta: Yritysneuvoja Sirpa Hirvonen,

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti Työryhmämuistio MMM 2005:4 Kattavat palvelut maaseudun mikroyrityksille Maaseudun mikroyritysten rahoitustuen ja osaamisen kehittämispalveluiden viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistamistyöryhmän raportti

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Anne Pulkkinen Asiantuntija, yrityskehitys anne.pulkkinen@ely-keskus.fi p. 044 436 8008 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Yleistä maaseudun yritystuesta 1/2 Perustuu maaseudun kehittämistä koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN.

YRITYS-SUOMI 1 (8) Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus. Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHOITUSLIN. Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus YRITYS-SUMI 1 (8) Keski-Suomi 11.2.2013 KESKI-SUMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSRAHITUSLIN.JAUKSET 2013 Vuoden 2007 alusta alkanut EU-ohjelmakausi on päättymässä vuonna

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet

Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Yrittämisessä mahdollisuus Yritystoiminnan tuet Millainen yritys voi saada tukea? Maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia

Lisätiedot

Yritystuki Talvi 2015

Yritystuki Talvi 2015 Yritystuki Talvi 2015 1 Viisari ry Kehittämisen painopisteet: Monipuolinen pienyrittäjyys Asumisviihtyvyys ja ympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Läpäisevät teemat: Lähitalous lähituotteet, paikallisuus,

Lisätiedot