Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus investointeihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin"

Transkriptio

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritysrahoitus investointeihin Paimio Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1

2 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella Sovellettavat valtiontukisäännöt Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostaminen ja kaupan pitäminen Uusiutuvan energian investointien tukeminen Investoinnit maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan Lainsäädäntö, tuen hakeminen ja valintaperusteet Sivu 2

3 Maaseudun yritysrahoitus Maaseudun yritystoiminnan tukemiseen liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteet: Investoinnit fyysiseen omaisuuteen (sisältäen energiatehokkuus- ja energiansäästötoimet) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostaminen, kaupan pitäminen ja kehittäminen = Toimenpide M04.2 Ohjelmakaudella elintarvikealan investointeihin on käytettävissä julkista rahoitusta (EU:n ja valtion osuus) noin 44 miljoonaa euroa. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (sisältäen uusiutuvan energian investoinnit, mukaan lukien energiatehokkuus- ja energiansäästötoimet) Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla = Toimenpide M06.2 Ohjelmakaudella uuden yritystoiminnan aloittamiseen maaseutualueilla on käytettävissä julkista rahoitusta (EU:n ja valtion osuus) noin 42 miljoonaa euroa. Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen = Toimenpide M06.4 Ohjelmakaudella investointeihin maaseutualueilla on käytettävissä julkista rahoitusta (EU:n ja valtion osuus) noin 215 miljoonaa euroa Sivu 3

4 Eri valtiontukisäännöt: ensiasteen jalostus muiden elintarvikkeiden valmistus muu yritystoiminta uusiutuvan energian tuotanto ja jakelu Sivu 4

5 Sovellettavat valtiontukisäännöt Maataloustuotteiden jalostusta koskeva tuki on hyväksytty ( ) osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa : Maataloustuotteet Valtiontukisääntöjen noudattaminen Toteutettavuustutkimus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Investointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maataloustuotteiden jalostamiseen muiksi kuin maataloustuotteiksi (=pidemmälle jalostetut elintarvikkeet) sovelletaan seuraavia valtiontukisääntöjä: Elintarvikkeet Toteutettavuustutkimus Investointi Valtiontukisääntöjen noudattaminen Vähämerkityksinen tuki (de minimis) Maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetus (artikla 44) Sivu 5 Artiklan 44 (4) mukaan investoinnit, jotka liittyvät biopolttoaineiden tuotantoon tai energian tuotantoon uusiutuvista energialähteistä, eivät ole tämän artiklan nojalla tukikelpoisia.

6 Sovellettavat valtiontukisäännöt Muut toimialat Toteutettavuustutkimus Investointi (pois lukien uusiutuvan energian tuotanto ja jakelu) Investointi (kiinteät pidemmälle jalostetut biopolttoaineet) Investointi (uusiutuva energia ja liikenteen biopolttoaineet uudet laitokset) Investointi (muut kuin liikenteen biopolttoaineet) Valtiontukisääntöjen noudattaminen Vähämerkityksinen tuki (de minimis) Yleinen ryhmäpoikkeusasetus (artikla 14 Alueellinen investointituki) Yleinen ryhmäpoikkeusasetus (artikla 17 Pk-yrityksille myönnettävä investointituki) Yleinen ryhmäpoikkeusasetus (artikla 41 Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytän edistämiseen) Vähämerkityksinen tuki (de minimis) Sivu 6

7 Investointituki Investointitukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineelliseen tai aineettomaan alku- tai laajennusinvestointiin. Tuki kohdennetaan kasvaviin ja/tai kehittyviin pieniin yrityksiin sekä toimintojaan maatalouden ulkopuolelle monipuolistaville maatiloille. Keskisuurille yrityksille tukea voidaan myöntää silloin, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote Sivu 7

8 Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. a) Aineellinen 1) rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai hankkiminen 2) uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen enintään omaisuuden markkina-arvoon asti mukaan lukien hankkiminen osamaksukaupalla 3) investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset osana tuettavaa toimenpidettä mukaan lukien lupa- ja rekisteröintimaksut b) Aineeton 4) tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen 5) patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen c) Rakennuksen ja maan hankinta Sivu 8

9 Tukialueet Investointituki pienille yrityksille (pois lukien maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen, johon sovelletaan EU:n maaseutuasetuksen säännöksiä): I tukialue 35 % II ja III tukialue 20 % (maaseudun yritystuki) Sivu 9

10 Maaseutualueet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat laatineet toimialuettaan koskevat alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, joissa on linjattu alueen kehittämistarpeita vuosille. Paikalliset toimintaryhmät (Leader-ryhmät) ovat laatineet kehittämisstrategioita, joiden pohjalta toteutetaan paikallisia kehittämistoimia. Suunnitelmat ja strategiat löytyvät Maaseutu.fi sivustolta. Lisäksi Maaseutu.fi sivustolta löytyvät ELY-keskusten toimialueita koskevat kartat, joissa on määritelty tukikelpoinen maaseutualue: https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/alueellisuus-paikallisuus/sivut/default.aspx Määrittelyssä on käytetty apuna uutta kaupunki-maaseutu-luokitusta, joka löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivustolta: Sivu 10

11 Kaupunki-maaseutu-luokitus Sivu 11

12 Yleistä tuesta Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteita edistäville pienille (alle 50 hlöä) yrityksille sekä koko maakunnan alueella niille pk-yrityksille (alle 250 hlöä), joiden toiminta perustuu maataloustuotteiden 1. asteen jalostukseen maataloustuotteiden 1. asteen jaloste (esim. liha, lihatuotteet, maitotuotteet, jalostetut tai jalostamattomat vihannekset ja marjat, rehut; sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteeseen I = Annex I -lista Maatiloille yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle Tukialuetta eivät ole Naantalin, Raision, Turun, Liedon ja Kaarinan sekä Salon kaupunkitaajama- ja teollisuusalueet Kartat osoitteessa, Sivu 12

13 Sivu 13

14 Sivu 14

15 Yleistä tuesta Varsinais-Suomen maaseudun kehittämisstrategia painotettavia toimia Varsinais-Suomessa: - elintarvikejalostus + ruokaketju - metsäketju / puuntuotanto, bioenergia - monipuolinen maaseutuyrittäjyys - kestävien rakenteiden maaseutu ohjelmaa toteuttavat Varsinais-Suomessa ELY-keskus koko maakunnan alueella ja Leader-ryhmät paikallisesti omilla toiminta-alueillaan; yhteistyösopimus sähköinen hakujärjestelmä Hyrrä käytössä, myös päätökset sähköisesti Sivu 15

16 Investoinnin toteutettavuustutkimus Yritys voi valmistella aineellista investointia toteutettavuustutkimuksella, jonka avulla arvioidaan ja analysoidaan investoinnin toteuttamisen toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä sekä onnistumismahdollisuuksia. Toteutettavuustutkimus on työväline, jonka avulla yritykselle syntyy näkemys investointihankkeen suunnasta, tavoitteista ja edellytyksistä. Lisäksi toteutettavuustutkimus tukee päätöksentekomenettelyä. Tuen myöntäminen toteutettavuustutkimukseen ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista eikä toteutettavuustutkimuksen tekemistä katsota varsinaisen investoinnin aloittamiseksi. Sivu 16

17 Investointituen määrä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaan investointihankkeen tukikelpoisten kustannusten vähimmäismäärä on euroa. Investointitukena myönnettävän avustuksen alarajasta (2 000 euroa) on säädetty maaseudun yritystukea koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (80/2015). Lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan on tulossa investointeja koskeva seuraava rajaus: Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista voi olla enintään euroa alueellisesti vuosittain/tukijaksoittain käytettävissä olevien varojen puitteissa. Investoinnin merkittävästä vaikutuksesta uusien työpaikkojen syntymiseen alueella tai muista maaseutuohjelman strategian toteuttamisen kannalta perustelluista syistä hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista voi olla kuitenkin suurempi. Sivu 17

18 Investointituen määrä Maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen: Mikroyritykselle I, II ja III tukialueella 35 %: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I, II ja III % Mikroyritykselle kahden tai useamman mikroyrityksen tuotannollista tai kaupallista yhteistyötä varten perustaman uuden yhteisen yrityksen investointiin I, II ja III tukialueella 40 %: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I, II ja III % Sivu 18

19 Investointituen määrä Maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen: Pienelle yritykselle I, II ja III tukialueella 30 %: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I, II ja III % Keskisuurelle yritykselle I tukialueella 25 % sekä II ja III tukialueella 20 %: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I % II ja III % Sivu 19

20 Investointituen määrä Maatalouden ulkopuoliset toimialat (muu yritystoiminta): Pienelle yritykselle I tukialueella 35 % sekä II ja III tukialueella 20 % (maaseutualueilla): Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I tukialue % II ja III tukialue % Mikroyritykselle ilman kiinteää tieyhteyttä olevilla saarilla I, II ja III tukialueella 35 % (maaseutualueilla): Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä (de minimis) I, II ja III % Sivu 20

21 Investointituen määrä Pienelle yritykselle I-III tukialueen maaseutualueilla 30 % sähkön ja lämmön tuotantoa sekä liikenteen biopolttoaineita koskevaan investointiin (uudet laitokset): Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I, II ja III % Pienelle yritykselle I-III tukialueen maaseutualueilla 20 % sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten uudistamiseen sekä pidemmälle jalostettujen kiinteiden biopolttoaineiden (esim. pelletti ja biohiili) valmistukseen: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä I, II ja III % Pienelle yritykselle I-III tukialueen maaseutualueilla 20 % muiden biopolttoaineiden (esim. puuhake, puuhakkeen kuivatus) tuotannon edellyttämiin investointeihin: Tukialue Investointihanke Tukitaso % Tuen määrä (de minimis) I, II ja III % Sivu 21

22 Energia-asiat maaseutuohjelmassa Investointitukeen sovelletaan EU:n maaseutuasetusta koskevan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 807/2014 artiklan 13 (Investoinnit) kohtia c), d) ja e) mukaisesti. c) Energiatehokkuutta koskevat vähimmäisstandardit Suomessa noudatetaan energiatehokkuusdirektiiviin perustuvaa kansallista lakia energiatehokkuudesta (1429/2014): Rakentamista koskevaan lainsäädäntöön sisältyy energiatehokkuutta koskevia säännöksiä, joita on noudatettava. Tuettavaa toimenpidettä tai hanketta koskevan hakemuksen yhteydessä varmistetaan, että investointi täyttää kansallisen lainsäädännön edellytykset. Investoinnin tukemisen edellytyksenä on rakentamislupa, jota myönnettäessä on otettu kantaa ympäristö- ja energia-asioihin. d) Lämpöenergian vähimmäismäärä tuotettaessa sähköä biomassasta Tuettavissa investoinneissa, jotka kohdentuvat sähköntuotantoon biomassasta, pääosa tuotetusta energiasta tulee käyttää hyödyksi lämpöenergia mukaan lukien. Vähimmäisvaatimuksena on, että lämpöenergian hyötykäytön osuus on oltava vähintään 10 % tuotetun sähköenergian määrästä. Sivu 22

23 Energia-asiat maaseutuohjelmassa e) Bioenergian tuotannossa käytettävät ruoka- ja rehukasvit Investointeja, jotka kohdistuvat biopolttoaineiden tai bionesteiden tuotantoon, voidaan tukea vain, jos tuotanto täyttää direktiiviin 2009/28/EC perustuvassa biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. Kestävyyskriteereitä koskevissa asioissa Suomessa toimivaltainen viranomainen on Energiavirasto: Bioenergian tuotannossa käytettävien vilja-, sokeri- ja öljykasvien enimmäisosuuksien osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia EU-säädöksiä. Sivu 23

24 Tuen hakeminen Tukea haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja Leader-ryhmien kautta. Tukihakemus täytetään Hyrrä-verkkopalvelussa: Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuen kohteena olevaa toimintaa ole aloitettu, ennen kuin tukihakemus on tullut vireille (tuen kannustava vaikutus). Muuta huomioitavaa: Tukea saavan luonnollisen henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt tukihakemuksen tullessa vireille (yläikäraja poistettu). Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Ohjelmakaudella voidaan tukea ainoastaan uusia koneita ja laitteita. Yrityksellä pitää olla liiketoimintasuunnitelma. Sivu 24

25 Paikallisesti toimiva yritys Paikallisesti toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää vain, jos yritys korvaa tuotteillaan tai palveluillaan alueen ulkopuolelta hankittavia palveluita tai tuotteita taikka täydentää alueellista tarjontaa, johon toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan. Sivu 25

26 Paikallisesti toimivia yrityksiä Ravitsemispalvelut (ravintolat, lounaspaikat, kahvilat) Huoltoliikkeet ja korjaamot Hyvinvointipalvelut (kuntosalit, liikuntapaikat, fysioterapiat, parturikampaamot jne.) Vähittäiskaupat Sosiaali- ja terveydenhuoltoala (hoivakodit, päiväkodit jne.) Sivu 26

27 Seuraavia toimenpiteitä ei rahoiteta: käytetyt koneet ja laitteet leasingrahoituksella hankittu omaisuus liikennealan investoinnit puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta traktorin hankinta energiakäyttöön tarkoitettu turpeentuotanto toimintamenot, eläinten hankinta, korvausinvestoinnit yrityskaupat, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta sekä omistajanvaihdokset pääosin vuokraustoimintaan perustuva liiketoiminta yrityksen omien koneiden huolto- ja säilytystilat Sivu 27

28 Valintaperusteet Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tehdyllä päätöksellä Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutuksessa käytettävät valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla. Erillisiä alueellisia valintaperusteita ei käytetä. Valintaperusteet on laadittu toimenpiteittäin/alatoimenpiteittäin. Tuen hakijaa ja tukihakemusta koskevien tukikelpoisuusehtojen on täytyttävä, jotta tukihakemus voi edetä valintamenettelyyn. On tärkeää, että tuen hakija esittää tukihakemuksessa selkeästi ne asiat, joita valintaperusteiden avulla arvioidaan! Sivu 28

29 Pk-yrityksen määritelmä Yrityskoko määritellään komission antaman suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. Keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Sivu 29

30 KIITOS! Sivu 30

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot