MOODIN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 3/96

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOODIN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 3/96"

Transkriptio

1 MOODIN VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 3/96 Tyyppiarvon suuri, Bayes-henkinen tiedepläjäys

2 Tässä numerossa on nyt sitä Tyyppiarvon ajoittain haikailemaa tieteellistä otetta. Joku voi sanoa numeroa tylsäksi. Minä kutsun sitä Bayes-spesiaaliksi. Tuleva työsarkamme (tuskastuttavan aineiston muokkauksen lisäksi) tulee olemaan tilastollinen analyysi. On tärkeää iskostaa mieliin, missä viitekehyksessä sen voi suorittaa. Joku voi sanoa, että näin kunnianhimoinen aihe ei kuulu pseudotieteellisen läpyskämme sivuille. Minä sanon ettei me viinasta aina voida kirjoittaa eikä sosiologiakaan meiltä luonnistu. Kyselymme tilastollisista koulukunnista kirvoitti laitoksemme väeltä niin monta herkullista kommenttia ettei yhtään voinut jättää julkaisematta. Sen sijaan artikkelin ulkoasun näennäinen raflaavuus on saavutettu viikkolehdiltä perityllä revi kommentti asiayhteydestään ja sijoita se aivan väärään paikkaan -menetelmällä. Haluankin pyytää anteeksi kirjoittajilta ja kehoittaa lukijoita välttämään liiallista ryppyotsaisuutta. Joku voisi kutsua tätä pateettiseksi puolustuspuheeksi. Minä kutsun tätä pääkirjoitukseksi. Lehtemme pursuaa Bayes-spesiaalin lisäksi taas herisyttäviä tarinoita. (Moodin ja Statuksen yhteiset fuksiaiset on pätevän dokumentoijan puutteessa edustettuna kuvasarjalla.) Virkistävä Minna Hännisen graduesittely toi taas esille kuinka uudet kirjoittajat piristävät lehden ajoittain toistuvaa ilmiasua. Täten pääsenkin jouhevasti toistamaan itseäni: Vuoden vaihteessa valitaan lehdelle taas toimittajakuntaa, mutta toimituksemme ovet ovat jo nyt avoinna... Jukka Jokinen Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Puheenjohtajan palsta 3 Tilastollisen päättelyn koulu... 4 P. Saikkosen haastattelu 8 Laitoksella tapahtuu 9 Gradu: Minna Hänninen 10 Urheilusivu 13 Lapsia ja aikuisia 14 Antiikin myyttisistä Fuksiaiskuvia 16 Rauno kuun kamaralla 18 Momblen kerhosivu 19 Tyyppiarvo - Moodin virallinen äänenkannattaja Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Päätoimittaja: Toimittajat: Taitto: 1 Painos: 100 Painopaikka: Limes Jukka T. Jokinen Kalle Huhtala Aki T. Niemi Annarita Koiranen Okko Vainio Perttu Muurimäki +vierailevia tähtiä Kalle Huhtala Aineistoa, mielipiteitä ja kehuja saa toimittaa sähköpostitse osoitteeseen Motto: Tehtävänämme on levittää valistusta ja tietoa kansalle sivu 2

3 Puheenjohtajan palsta Mitä opiskelen, missä opiskelen? Fuksimme ovat viimeisten kuukausien aikana saaneet varmasti vastata lukemattomia kertoja kysymyksiin omasta opiskelupaikastaan. Mutta tarkistavat ne vanhempienkin opiskelijoiden sukulaiset ja tuttavat aika ajoin muistiaan -onhan sitä paitsi kohteliaampaa kysyä mitä sinä nyt opiskeletkaan? kuin jokos poika on valmistunut?. Minun vastaukseni Mitä opiskelen? -kysymykseen on lyhyt mutta ytimekäs: tilastotiedettä. Aina yritän kuitenkin muistaa muistuttaa myös sijainnistamme valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Kysymys omasta tiedekunnasta voi ainakin fukseille tuntua vaikealta ja hieman etäiseltä. Joku vanhempi tilastotieteen opiskelija taas saattaa puolihuomaamattomasti jättää tiedekuntamme mainitsematta - eivät kai sentään lääketehtaatkaan yleensä juuri valtiotieteilijöitä työllistä. Oma tiedekunta on joka tapauksessa aivan olennainen asia kaikille yliopisto-opiskelijoille. Vaikka olisi mitä tahansa mieltä tilastotieteestä S-tieteiden seuralaisena, niin täältä me kuitenkin jonain päivänä maisterin paperimme irti revimme. Jokapäiväisen opiskelijaelämän kannalta en ainakaan minä voisi kuvitella parempaa paikkaa kuin Unioninkatu ja valtiotieteellinen tiedekunta. Atmosfääri on vaikkapa Porthanian ja päärakennuken kampusta seesteisempi mutta silti, tai ehkä juuri siksi, erinomaisen inspiroiva; tarpeeksi rauhaa, sopivasti vilinää ja vilskettä. Vaalivuoden kunniaksi voin ehkä vielä yhden sanan verran lainata Esko Ahoa ja mainita fasiliteeteista ; lähimmälle Veikkauksen Onlinepäätteellekään ei matkaa ole kahtasataa metriä. Hyvää syksyn jatkoa Tyyppiarvon lukijoille! Aki sivu 3

4 Oletko sinäkin bayesiläinen? Tilastollisen päättelyn koulukunnat Koska tilastollisiin päätelmiin sisältyy aina epävarmuutta on hyvin luonnollista, että alallamme on erilaisia näkökantoja johtopäätöksen teossa. Varmasti merkittävin näkökantojen eroavaisuus on jako todennäköisyyden frekvenssitulkintaan ja subjektiiviseen tulkintaan. Ensimmäisiä kutsutaan frekventisteiksi ja jälkimmäisiä bayesiläisiksi. Toisin kuin esim. kansantaloustieteen eri koulukunnilla, päättely molemmilla tulkinnoilla johtaa useimmiten samaan johtopäätökseen. Sen sijaan koulukuntien merkitystä kuvaa kahden vannoutuneen tilastotieteilijän välinen tieteellinen kiista, joka päättyy kysymykseen Oletko sinä bayesiläinen vai?, ja jatkuu sen jälkeen henkilökohtaisena kiistana. Tyyppiarvo suoritti pikagallupin kirjallisesti laitoksemme opettajakunnalle tiedustellakseen kumpaa koulukuntaa he edustavat. Oli ilahduttavaa nähdä, että kysymys sai irroitettua hyvinkin mielenkiintoisia ja opettavaisia kommentteja. Näiden vastausten pohjalta teillä, hyvät lukijat on hyvä pohja antautua tulikivenkatkuiseen jankkaamiseen tulevilla tilastotieteen kursseilla: (edellyttäen tietysti, että olette jo valinneet kantanne...) Kysymys: Ajatuksena tällä kyselyllä on pyrkiä kartoittamaan kumpi ajattelutapa, lähestyminen tai tulkinta Teillä on lähempänä sydäntä, frekventistinen vai bayesiläinen... Kaikenkarvaiset kommentit otetaan ilolla vastaan. Frekventistit voittoon: Toimituksen subjektiivisen tulkinnan mukaan frekventistinen lähestymistapa vei voiton - frekventistit:2, bayesiläiset:1, tyhjiä:2. Seuraavassa varsinaiseen kysymykseen lähimmin tulkittavat vastauksen osat: Prof.Hannu Niemi: Edustan frekventististä lähestymistapaa. Apul.prof.Anders Ekholm: Yksioikoista kantaa minulla ei ole Määrittelyjä koulukunnista AE: Näen paradigmojen ytimet näin: Bayes-päättelyssä toissapäivänä kvantifioitu uskomus muuntuu eilispäivän empiiristen havaintojen perusteella tämän päivän kvantifioiduksi uskomukseksi. Frekventistisessä päättelyssä eilispäivän havainnot analysoidaan tänään laaditulla tai tänään korjatulla mallilla ja raportoidaan luottamuksena reaalimaailman tilasta. Luottamus perustuu ilmiön oletettuun tilastolliseen stabiliteettiin ja periaatteelliseen mahdollisuuteen toistaa aineistonkeruu huomenna ja kaikkina seuraavina päivinä. JM: Olen saanut tilastotieteen koulutukseni lähinnä frekventistisen koulukunnan menetelmien kautta, joten en voi sanoa tuntevani bayesilaista lähestymistapaa kovinkaan hyvin. Ilmeisesti siinä on kuitenkin tarkoitus liittää tilastolliseen päättelyyn tutkijan etukäteistietoja ja/ tai subjektiivisia oletuksia parametreista ja niiden jakaumista. Tällainen päättely sopii varmastikin hyvin, etenkin sellaisiin tilanteisiin, joissa on luontevaa ajatella esimerkiksi parametreille joitain rajoituksia. sivu 4

5 Yliass.Ilkka Mellin: Seuraavassa on ajatelmia bayesilaisuudesta. Ajatelmat olen kerännyt bayesilaista tilastotiedettä käsittelevästä kirjallisuudesta. Koska olen editoinut ajatelmat mieleni mukaisiksi, en anna lähdeviitteitä -ajatelmien lausujat eivät ehkä tunnistaisi eikä tunnustaisi ajatelmia omikseen. Vs.ass Kimmo Vehkalahti: Kummatkin kiinnostavia, en edusta mitään koulukuntaa tiukasti. Vs.ass Jarmo Mikkola: Itse kuulun ainakin toistaiseksi frekventistisen koulukunnan edustajiin. Tiukkoja kantoja välteltiin Vannoutuneita koulukunnan edustajia ei laitokseltamme löytynyt: HN: Ymmärrän hyvin että tietyissä sovellustilanteissa on tarkoituksenmukaista tukeutua bayesiläiseen viitekehikkoon havaintojen vähyyden johdosta. AE: Molempi parempi. Rikkauttahan on, että tilastotiedettä ja tilastollista analyysiä tehdään kahden voimakkaan ja hyvin tutkitun paradigman puitteissa. Toivon, ettei jompikumpi koulukunta saavuttaisi täydellistä ylivaltaa, enkä usko että niin on käymässäkään. IM: Lienee tarpeen korostaa, että mietelmät eivät välttämättä edusta omaa kantaani. JM: Frekventistisen koulukunnan mukaiset menetelmät dominoivat ilmeisesti aika laajalti oppikirjoissa ja julkaistuissa tutkimustuloksissa. bayesilaisten menetelmien käyttö olisi varmaankin suotavampaa laajemmin kuin tällä hetkellä, jos ei muuta niin vertailun vuoksi. Mietelmiä, mielipiteitä Pari näkökohtaa ansainnevat erityismaininnan. Bayes-päättelyn kannattajat tuntenevat tässä tyytyväisyyttä, joskin kiihkobayesläiset saavat näpeilleen: AE: Mielestäni Bayes-paradigma on yksinkertaisempi ja siksi selkeämpi. Sen sijaan uskon, että sanonta: Frekventistinen p-arvo perustuu kaikkeen siihen, mitä ei tapahtunut perustuu tahalliseen väärinkäsitykseen, ja on otettava nokkelana ilkeytenä. IM: Tilastotieteilijöiden pitäisi lopettaa tutkimustyö kymmeneksi vuodeksi ja käyttää uusien menetelmien kehittämiseltä vapautuva aika bayesilaisen ajattelutavan opiskeluun. JM: Frekventistisen koulukunnan mukaiset menetelmät dominoivat ilmeisesti aika laajalti oppikirjoissa ja julkaistuissa tutkimustuloksissa. Erityisesti Anders Ekholm ja Ilkka Mellin vastasivat kyselyymme hyvin kattavasti. Minkäänlaista johdonmukaisuutta on mahdotonta saavuttaa julkaisematta seuraavia kokonaisuuksia. Jos Tyyppiarvon lukijoiden joukosta löytyy opiskelija joka lausuu vielä nasevampia tai tyhjentävämpiä mietelmiä tai näkökantoja, lupaan pyhästi astua miinaan. Tässä tulee leikekirjaanne varten: Ilkka Mellin: ILAISUUDESTA Induktiivisen päättelyn säännöt eivät salli todennäköisyyden määrittelyä äärettömän havaintomäärän avulla. Todennäköisyyttä ei voi määritellä todellisten tai mahdollisten havaintojen avulla. Todennäköisyys ei ole koskaan pelkästään frekvenssi. Todennäköisyyden käsitteen taustalla on ajatus rationaalisen uskon voimakkuuden mittaamisesta. Todennäköisyys kuvaa uskon voimakkuutta, kun usko kohdistuu epätäydelliseen tietoon tai, kun usko on epätäydelliseen tietoon kohdistuva mielentila. sivu 5

6 Mihin tahansa väitteeseen voidaan liittää todennäköisyys, joka kuvaa kuinka voimakkaasti väitteen totuuteen uskotaan. Bayesilaisuus on subjektiivinen teoria, johon nojaten pystytään kehittämään ristiriidattomia menettelytapoja mallittaa käyttäytymistä epävarmuuden tilassa. Kun tapahtumiin liitetään subjektiiviset todennäköisyydet, sen on tapahduttava tavalla, joka on sopusoinnussa todennäköisyyslaskennan sääntöjen kanssa. Tämä on vaatimus koherentista ja rationaalisesta käyttäytymisestä. Parametrin jakauman tulkitseminen subjektiivisesti ei ole sen subjektiivisempaa kuin havaitun satunnaismuuttujan jakauman tulkitseminen Miten frekventistit tekevät johtopäätöksiä aionutkertaisista tapahtumista? Frekventistiset menetelmät rikkovat uskottavuusperiaatetta vastaan. Bayes-estimaattorin otosominaisuudet ovat irrelevantteja, koska ne perustuvat kokeen hypoteettiseen toistamiseen, mitä ei koskaan tapahdu. Bayesilaisuus on nousussa - kts. modernia tilastotieteellistä kirjallisuutta esim. seuraavista aiheista: ei-parametrinen regressio, Gibbsin otanta, inversio-ongelmat, kalibrointi, Kalmanin suodin, kasvukäyrämallit, kuva-analyysi, tiheysfunktioestimointi. Lopuksi: Bayesilaisuutta suositellaan sopivina annoksina. Varo kuitenkin lääkkeen aiheuttamaa voimakasta riippuvuutta. Anders Ekholm: Todennäköisyyden tulkinta Näennäisesti todennäköisyys tulkitaan Bayespäättelyssä uskomusasteena ja frekvenssipäättelyssä tilastollisen stabiliteetin idealisaationa. Epäilen että tilanne itse asiassa on monimutkaisempi. Eiköhän Bayesiläiset rakentaessaan malleja käytä frekvenssitulkintaa ja vannoutuneet frekventistit O. Barndoff-Nielsen ja D.R. Cox sanovat Inference and Asymptotics, 1994, s.33: In connection with methods of statistical inference, probability is used in two quite distinct ways. Uskottavuus Uskottavuus on tilastollisen päättelyn keskeisin käsite molemmissa paradigmoissa. Uskottavuus taas perustuu tilastolliseen malliin. Suurimmat edistysaskeleet tilastotieteessä tehdään ja on tehty rakentamalla reaalimaailman toimintaa yhä paremmin kuvaavia malleja tasapainoillen matemaattisen hallittamattomuuden ja todellisuuden yliyksinkertaistuksen välillä. Tämä tehtävä vaatii matemaattisia taitoja ja sovellusalan tietoja. Tieteenfilosofia on hauskaa ja oikein annosteltuna hyödyllistä, mutta ei se tilastotieteilijän varsinaisesta työstä käy. sivu 6

7 Matemaattinen eleganssi Mielestäni frekvenssipäättelyssä ei ole mitään niin tyylikästä apparaattia, kuin Bayespäättelyn synnyttämä liitännäispriorin käsite. It s so beautiful, it has to be true. Innostuksella kuulin, että Young Lee ja John Nelder, JRSS B 1996 No.4, ovat äskettäin keksineet laajentaa yleistetyn lineaarisen mallin teoriaa käsittämään satunnaisia selittäviä muuttujia, naittamalla liitännäispriorin ja lineaarisen prediktorin käsitteet keskenään. Kasvualustan molemmille nyt onnellisesti yhdistetylle käsitteelle tarjosi -mitenkäs muuteneksponenttiperheen jakaumat. Ehdollistaminen Monisteessa Päättely I syksy 95 olen esittänyt miten tapauksessa, jossa neljä vakavaa sivuvaikutusta osuivat koeryhmään eikä yhtään kontrolliryhmään, saavutetaan terävä analyysi ehdollistamalla sivuvaikutusten kokonaislukumäärän suhteen. Ehdollistaminen oikeiden tunnuslukujen suhteen oikeissa tilanteissa on tilastollisen analyysin suola. Näennäisesti Bayes-päättely on askeleen edellä tässä, koska se aina perustuu koko aineiston suhteen ehdollistetulle jakaumalle. En kuitenkaan ole vakuuttunut, että yo. esimerkissä löytyy mitään yhtä kiistatonta Bayes-päättelyä. Aineisto on tosi pieni eikä pääse ylipuhumaan prioria. Kukaties Bayes-päättely toisinaan yliehdollistaa. Kommunikointi soveltajiin Monet soveltajat tulkitsevat ilman mitään prioria tekaistuja p-arvoja todennäköisyyksinä, että nollahypoteesi on väärässä. Toisinaan saattaisi edistää tiedettä parhaiten, että vaaditaan ao tutkijaa formuloimaan priorinsa ja annetaan hänen pitää käsityksensä p-arvosta. Subjektiivisuuden osuus eri tieteenaloilla Opiskellessani valtsikassa 50-luvulla kuulin, että Westermarck (tai Myrdal tai molemmat) on lausunut, että objektiivista yhteiskuntatiedettä ei voida tehdä, mutta rehellinen yhteiskuntatieteilijä lausuu julki lähtökohtansa. Seuratessani kansantaloustieteilijöiden auliisti ja vuorenvarmasti antamia, muka empiirisiin totuuksiin perustuvia, keskenään ristiriitaisia neuvoja talousvaikeuksiemme voittamiseksi, olen joskus toivonut, että vuoteen 2000 mennessä ainakin kaikki saarnaajahenkiset ekonometrikot olisivat bayesiläisiä. Sen sijaan en ole varma että kansanterveystieteilijöiden olisii hyödyllistä sotkea ennakkokäsityksensä tilastoanalyysiinsä. Muutama vuosi sitten ikävästi päättynyt keuhkosyövän ehkäisytutkimus, SETTI, perustui ilmeisesti väärään ennakkokäsitykseen tupakan ja antioksidanttien vaikutuksesta. Kuuluisia frekventistejä: Kuuluisia bayesilaisia: (Non-Bayesian,conventional) (Bayesian) D.R. Cox Thomas Bayes O. Barndoff-Nielsen David Clayton Sir R.A. Fisher Arthur Dempster J. Neyman Robert Kass K. Pearson Adrian Raftery J. Jokinen Don Rubin Adrian Smith David Spiegelhalter sivu 7

8 Apulaisprofessori Pentti Saikkonen, aikasarja-analyysin kokopäiväammattilainen Tilastotiede on vaan ylipäänsä hauskaa Apulaisprofessori Pentti Saikkonen tunnetaan niin opiskelijoiden keskuudessa kuin koko tiedeyhteisössäkin aikasarja-analyysin alan tilastotieteilijänä. Ekonometrikko puolestaan Saikkonen ei ole. - Useat viime aikaiset tutkimukseni on tosin julkaistu ekonometrisissa lehdissä, mutta se johtuu vain siitä, että niissä käsitellään sellaista aikasarja-analyysiä, joka kiinnostaa myös ekonometrikkoja, Saikkonen painottaa. Pentti Saikkonen aloitti opintonsa valtiotieteellisessä tiedekunnassa syksyllä 1971 ja luki aluksi kaksi vuotta tilastotiedettä ja kansantaloustiedettä rinnakkain. Sen jälkeen lopullinen valinta päätyi tilastotieteeseen ja kansantaloustieteen opinnot jäivät cum laude - sivuainekokonaisuuteen. - Alun alkaenkin tilastotiede kiinnosti enemmän, mutta en rohjennut heti valita sitä, koska tilastotiede oli erittäin vaikean aineen maineessa. Valittuani tilastotieteen pääaineeksi aloitin kolmantena opiskeluvuonna matematiikan cum laude -opinnot, koska se tuntui tilastotieteen opiskelun kannalta välttämättömältä. Sitä ennen olin suorittanut valtiotieteellisessä vain matematiikan appron, joka siihen aikaan oli paljon nykyistä suppeampi, Saikkonen kertoo. VTK-tutkinnon Pentti Saikkonen sai suoritetuksi vuonna 1975, VTL-tutkinnon matematiikka sivuaineena Autokorrelaation ja ristikorrelaation testaamista aikasarja-analyysissä käsitellyt väitöskirja Saikkoselta valmistui joulukuussa Todistuksen valtiotieteen tohtorin tutkinnosta Pentti Saikkonen sai tammikuussa Tilastotiede on Pentti Saikkosen mielestä vaan ylipäänsä hauskaa, tosin aika ajoin maineensa veroisesti tuskastuttavan vaikeaa. Niin hyvin hän viihtyykin tilastotieteen parissa, ettei työajan ulkopuolellakaan jää aikaa muulle - paitsi perheelle, johon kuuluvat vaimo ja 18-vuotias tytär. - Kun en ole laitoksella, huomattava osa ajastani kuluu referee-lausuntojen kirjoittamiseen alan aikakauslehtien toimittajille, Pentti Saikkonen toteaa harrastuksistaan. Tilastotieteessä Pentti Saikkonen on perehtynyt aikasarja-analyysiin ja nimenomaisesti tiettyihin asymptoottisiin estimointi- ja testausongelmiin. Vuodesta 1983 alkaen hän on julkaissut yhteensä 27 artikkelia alan kansainvälisissä sarjoissa. Vaikka useat tutkimukset on julkaistu ekonometrisissa lehdissä, on Saikkosen mahdollinen suhde ekonometriaan luonteeltaan täysin tilastollinen. - Tämä koskee muuten myös tilastotieteen tutkintovaatimuksissa mainittua aikasarjaanalyysin ja ekonometrian suuntautumisvaihtoehtoa, joka minun tulkintani mukaan sisältää lähinnä aikasarjaanalyysiä eikä sen opiskelu vaadi välttämättä kansantaloustieteen opiskelua. Opiskelijoille Pentti Saikkonen on tuttu ennen kaikkea lineaaristen mallien kurssilta, toisen vuoden keväälle ajoittuvasta perustavaa laatua olevasta rautaisannoksesta. Kurssi on ollut myös pitäjän itsensä mieleen. - Lineaarisissa malleissa on mahdollista esittää johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus, jossa kaikki keskeiset teoreettiset tulokset voidaan myös perustella. Haluan kuitenkin mainita, että luentoni ovat perustuneet Andersin (Ekholm) ja Ilkan (Mellin) 80-luvun alussa pitämiin kursseihin. Aikasarja-analyysin aineopintotasoista peruskurssia Pentti Saikkonen ei puolestaan ole koskaan pitänyt. Kiinnostusta Saikkosella olisi vielä paljon peruskurssia pitemmällekin. - Syventävien opintojen jatkokurssin jälkeen perusasioista olisi sen verran tietoa, että voisi ajatella aikasarja-analyysin erityiskysymyksiä käsitteleviä kursseja ja sitten... sivu 8

9 Työssään apulaisprofessorina Pentti Saikkonen käyttää tutkimukseen kaiken opetukselta liikenevän ajan. Kuluvana lukuvuotena Saikkonen kuitenkin keskittyy tutkimustyöhön Suomen Akatemiassa. Vuoden virkavapaus päättyy näillä näkymin. Aki Niemi Suomen Akatemian tutkijanakin Pentti Saikkonen työskentelee suuren osan ajastaan tilastotieteen laitoksella. Epästationaarisia trendejä sisältävien aikasarja-aineistojen estimointia ja testausta käsittelevissä tutkimuksissa mukana ovat myös Ritva Luukkonen Työterveyslaitokselta ja Helmut Lütkepohl Berliinin Humboldt-yliopistosta. Moodi selvitti palautejärjestelmän toimintaa Laitoksella tapahtuu Tiedekuntamme opintotoimisto pyysi kaikilta ainejärjestöiltä syyskuun loppuun mennessä vapaamuotoista selvitystä siitä, kuinka palautejärjestelmä (lue: useimmiten kurssikyselylomakkeiden keruu) on laitoksilla toiminut. Moodista selvityksen laativat hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta opintovastaava (Harri) sekä pj (tämän jutun allekirjoittanut). Yhteenvetona totesimme: Mielestämme palautejärjestelmä toimii tilastotieteen laitoksella hyvin. Muistutimme opintotoimiston väkeä siitä, kuinka laitoksemme antaman opetuksen luonne poikkeaa suuresti monista muista tiedekunnan aineista. Käytännössähän kaikki aine- ja syventävien opintojen kurssit järjestetään meillä varsin pienelle opiskelijajoukolle. Kyselylomakkeet eivät ole tarpeellisia, vaan palautetta kulkeutuu luennoijalle keskusteluissa kurssilaisten kanssa lähes päivittäin. Tilastotieteen johdanto- ja jatkokurssilla puolestaan massakyselyt ovat lähes perinne. Viime lukuvuoden palautteen pohjalta Ilkka Mellin sai mm. viimeisiä korjausehdotuksia ennen luentomonisteensa painamista. Mutta toisaalta myös peruskursseilta saadaan päivittäistä jatkuvaa palautetta; aktiivimoodilaisiahan on niillä laskuharjoitusten pitäjinä. Muuttuneisiin tutkintovaatimuksiin Moodi otti kantaa erityisen opintotoimikunnan lausunnossa viime keväänä. Noista mielipiteistä ja toivomuksista tärkeimmät ovatkin nyt mustaa valkoisella opinto-oppaassa ja tutkintovaatimuksissa. Pääaineopiskelijoilla on johdantokurssilla oma laskuharjoitusryhmä ja työharjoittelu muuttui syventävien opintojen erikoiskurssin korvaavasta suorituksesta pelkäksi opintoihin ylimääräisenä sisällytettäväksi harjoitteluksi. Laitoksella tapahtuu Aki Niemi sivu 9

10 Graduesittely: Minna Hänninen: Tilastolliset tietosuojamenetelmät Tilastollisilla tietosuojamenetelmillä pyritään rajoittamaan yksittäisen tilastoyksikön ja tämän ominaisuuksien paljastumista tilastoviranomaisen, Suomessa Tilastokeskuksen, julkaisemissa tilastoissa sekä viranomaisen luovuttamissa tilastotarkoituksiin kerätyissä aineistoissa. Käytännössä aineistoa rajoitetaan tai muunnetaan siten, että yksikkötietojen paljastumisriski pienenee. Aineiston rajoittaminen tai muuntaminen vähentää väistämättä aineiston informaatiota, joten tilastollisten tietosuojamenetelmien avulla pyritäänkin löytämään tasapaino kahden usein ristiriitaisen oikeuden välille: tilastoyksikön oikeus tietosuojaan sekä yhteiskunnan ja kansalaisten oikeus tietoon. Syksyllä 1994 olin tullut tilastotieteen opinnoissani siihen vaiheeseen, jossa olisi pitänyt aloittaa pro gradu-tutkielman puurtaminen tai ainakin jo valita sen aihe. Koska itselläni ei ollut ainuttakaan ideaa sopivasta aiheesta, enhän koskaan ollut edes nähnyt tilastotieteen gradua, päätin aloittaa aiheen ideoinnin osallistumalla laitoksen gradu-seminaariin. Opinto-opashan mainosti, että seminaari oli tarkoitettu tutkielmaa tekeville ja myös sitä suunniteleville. Olin kuullut tarinoita, että joillakin laitoksilla oli jopa listoja sopivista gradun aiheista sekä näihin liittyvistä lähdekirjoista. Kuten arvata saattaa, tilastotieteen laitoksella ei tällaisia listoja ollut, ja koko syksynä en saanut ainuttakaan vinkkiä sopivasta aiheesta. Vastauksen sijaan törmäsin aina kysymykseen, mistä olin kiinnostunut. No, olinhan minä kiinnostunut monistakin asioista: kissoista, aerobicistä, Melrose Placesta, eläinten suojelusta jne., mutta en oikein käsittänyt, miten nämä nyt liittyivät tilastotieteen graduun. Uhkaava totuus alkoi kalvaa mieltäni: yksikään tilastotieteen ongelma ei kiinnostanut minua, olin ilmeisesti väärällä alalla! Vuoden vaihteen jälkeen ongelma kuitenkin ratkesi lähes itsestään. Prof. Hannu Niemi aloitti Tilastokeskuksen tieteellisenä johtajana ja soitti kotiini tarjoten mahdollisuutta tehdä gradu Tilastokeskuksen metodiyksikössä. Koska parempiakaan tarjouksia ei tullut, tammikuun lopussa menin sopimaan käytännön järjestelyistä Hannu Niemen ja metodiyksikön pomon Seppo Laaksosen kanssa. Tapaamisella varmistui graduni aiheeksi Statistical Disclosure Control Methods - aihe, jolla ei vielä silloin ollut edes suomenkielistä nimeä. Lisäksi sovimme, että aloittaisin Tilastokeskuksessa maaliskuussa korkeakouluharjoittelijana ja sain kotiin rahdattavaksi pari aihetta käsittelevää kirjaa. Tutkielman päätarkoitus on esitellä erilaisia tilastollisia tietosuojamenetelmiä. Varsinaisten menetelmien lisäksi selvitellään julkaistaviin tilastoihin ja luovutettaviin aineistoihin liittyvää lainsäädäntöä ja etiikkaa, aiheeseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä sekä menetelmien kehitystä ja käyttöä Suomessa sekä muualla maailmassa. Julkaistavien tilastojen ja luovutettavien aineistojen suojauksen lähtökohdat ja suojausmenetelmät ovat erilaiset, joten näitä ryhmiä käsitellään erikseen. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti pitkittäis- ja paneeliaineistojen suojausta omana ryhmänään. Viimeisellä viikolla ennen Tilastokeskuksessa aloittamista yritin lueskella saamiani kirjoja. Hankalalta näyttivät, olivat vierasta kieltäkin. Tietosuojaa kirjoissa käsiteltiin puolin ja toisin, tilastotieteestä niissä ei ollut sivu 10

11 häivähdystäkään. Ehkäpä totuus kuitenkin löytyisi myöhemmin, olihan Seppo Laaksosen hyllyn nurkkaan jäänyt vielä suuri pino aihetta käsitteleviä artikkeleita ja muita julkaisua. Ensimmäiset viikot Tilastokeskuksessa käytin aikaani lähinnä lueskellen tuon pinon sisältöä, mutta totuutta eli tilastotiedettä ei kuitenkaan tuntunut löytyvän. Kun kysyin asiasta Laaksoselta, sain kuulla, että minulla itsellä oli aivan väärä, yliopistomaailman käsitys tilastotieteestä. Aiheeni kuulemma oli todella upeaa empiiristä tilastotiedettä. Pääsin kuitenkin gradun alkuun ja aloin pikku hiljaa myös naputella pääasioita paperille. Seuraava ongelma oli, ettei aiheesta ollut tehty aikaisemmin mitään suomen kielellä ja eri termeille jouduttiin keksimään suomenkieliset vastineet. Otsikon suomennokseksi valittiin tilastolliset tietosuojamenetelmät ja muille termeille enemmän tai vähemmän, yleensä enemmän, kaamealta kuulostavat suomennokset. Toukokuuhun mennessä olin saanut tekstiä niin paljon, että gradu-seminaarin esitelmään täytyi karsia pois jo lähes puolet. Esitelmässä höpötin harvan kuulijakunnan tuskaksi lähes puolitoista tuntia henkeä vetämättä. Olin vakuuttunut, että ensimmäisen kerran henkeä vetäessäni, joku ehtii huomauttamaan väliin, ettei upea empiirinen aiheeni olekaan tilastotieteen graduksi sopiva. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt, joskaan aihevalintaani ei kehuttukaan. Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan esimerkkiaineiston avulla kahden suojausmenetelmän, satunnais-sotkennan ja mikroaggregoinnin, vaikutusta aineistosta estimoitavaan regressiomalliin. Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen teollisuustoimipaikka-aineisto, joka on osittain yhdistetty yritystasolle. Aineistosta estimoidaan Cobb-Douglas -tuotantofunktio. Tämän jälkeen aineisto suojataan satunnaissotkemalla ja mikroaggregoimalla ja suojatuista aineistoista estimoidaan vastaavat tuotantofunktiot. Kesän aikana aloin muodostaa tutkimussuunnitelmaa empiirisen gradun empiirisestä osasta, jonka oli tarkoitus yhdistää tietosuojamenetelmät ja tilastotiede. Mietin ja pähkäilin. Olisin todella tarvinnut apua. Koko Suomi, Tilastokeskus mukaan lukien, tuntui lomailevan. Ketään ei saanut kiinni, eikä kukaan ollut kiinnostunut auttamaan. Näytin vajavaista tutkimussuunnitelmaa useammallekin henkilölle, jotka kaikki kommentoivat sanomalla ihan hyvä. Ei ollut hyvä, mutta ei auttanut: omin voimin en saanut parempaakaan aikaan. Alkoi loputon SASin pyöritys. Korkeakouluharjoittelijan palkkani loppui myös kesän aikana ja paljastui seuraava karmiva totuus: Tilastokeskuksessa on sallittua orjatyövoiman käyttö, vaikka se tiettävästi onkin kiellettyä muissa Länsimaissa - Tilastokeskus ei aikonut maksaa palkkaa gradun teosta. Itse asiassa Tilastokeskuksesta ehdotettiin, että ottaisin laitoksella vapautuvaan assarin paikkan, jos palkkaa mielin saada. Koska rahavarani hupenivat kiihtyvällä tahdilla, tyydyin kohtalooni ja aloitin syyskuun alussa assarina tilastotieteen laitoksella. Työpaikassa, johon olisin viimeiseksi kuvitellut tai halunnut joutua. Joskin myöhemmin, valinta osoittautui oikeaksi ja laitos työpaikkana kuviteltua vähemmän epämiellyttäväksi. Tilastollisilla tietosuojamenetelmillä pyritään rajoittamaan yksittäisen tilastoyksikön ja tämän ominaisuuksien paljastumista tilastoviranomaisen, Suomessa Tilastokeskuksen, julkaisemissa tilastoissa sekä viranomaisen luovuttamissa tilastotarkoituksiin kerätyissä aineistoissa. Käytännössä aineistoa rajoitetaan tai muunnetaan siten, että yksikkötietojen paljastumisriski pienenee. Aineiston rajoittaminen tai muuntaminen vähentää väistämättä aineiston informaatiota, joten tilastollisten tietosuojamenetelmien avulla pyritäänkin löytämään tasapaino kahden usein ristiriitaisen oikeuden välille: tilastoyksikön oikeus tietosuojaan sekä yhteiskunnan ja kansalaisten oikeus tietoon. sivu 11

12 Tutkimuksessa ilmeni, ettei satunnaissotkenta suojaa riittävästi yksikkötietojen paljastumista vastaan tutkimusaineiston kaltaisia hyvin vinoja aineistoja. Lisäksi satunnaissotketusta aineistosta estimoidut parametriestimaatit tulevat systemaattisesti harhaisiksi. Mikroaggregointi suojaa aineistoa paljastumista vastaan erittäin hyvin. Kuitenkin myös mikroaggregoinnissa estimointitulokset voivat tulla harhaisiksi. Suojauksen onnistuminen siten, että estimointitulokset pysyvät alkuperäisten tulosten kaltaisina riippuu aineiston aggregointiin käytetystä ryhmittelymenetelmästä, aineiston korrelaatiorakenteesta sekä estimoitavasta mallista. Alkusyksyn ravasin Tilastokeskuksen ja tilastotieteen laitoksen väliä. Tilastokeskuksessa pyöri edelleen SAS, laitoksella data II, data III, epälineaariset mallit ja muutamat muut rästiopinnot. Päässä pyöri muuten vaan. Lokakuun kiireessä revityn toisen graduseminaariesitelmän jälkeen oli ajan puutteen vuoksi pakko luopua gradun teosta ja keskittyä opintoihin sekä opettamiseen. Hyvä niin, sillä parin kuukauden tauko gradun puurtamisessa selvitti kummasti ajatuksia. Assarin hommat loppuivat vuoden vaihteessa ja palasin taas Tilastokeskukseen. Tammikuussa viimeistelin empiirisen osan ja aloin vaihteeksi kirjoittamaan. Ensin kirjoitin empiirisen osan tulokset, sitten kirjoitin teoriaosan uusiksi, sitten empiirisen osan uusiksi, sitten... kirjoitin, kirjoitin ja kirjoitin. Inhosin koko tuotostani ja olin päättänyt päästä siitä eroon viimeistään maaliskuussa. Oikolukemisesta ei tullut mitään, sillä oman tekstini lukeminen aiheutti fyysistä pahoinvointia. Sekä Laaksonen että Niemi lukivat tuotoksiani, mutta koska kummallakaan ei tuntunut olevan mitään konkreettisia neuvoja lopputuloksen parantamiseksi, päättelin graduni olevan valmis palautettavaksi. Maaliskuun 1. päivä, viisi päivää ennen viimeistä gradunjättämispäivää, kiikutin tekeleeni kahtena kappaleena tiedekuntasihteerille. Aurinko paistoi, oli ensimmäinen kevätpäivä. Olin vapaa! Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat olleet Eurostatin julkaisema Schackisin (1993) kokoama julkaisu Manual on Disclosure Control Methods sekä Daleniuksen (1988) teos Controlling Invasion of Privacy in Survey. Lisäksi lähteinä on käytetty tilastollisia tietosuojamenetelmiä käsitteleviä artikkeleita, josta tärkeimpänä voidaan mainita Bethlehemin et al. (1990) Disclosure Control of Microdata. Loppuun kai pitäisi kirjoittaa kannustavia neuvoja kaikille niille, jotka graduaan eivät ole vielä valmiiksi saaneet. Höh, mikä minä olen teitä neuvomaan! Tehkää juuri sellaiset gradunne kuin haluatte, tai olkaa tekemättä. Jos teitä neuvon, tulette kuitenkin myöhemmin syyttelemään: Munkin gradusta ois tullut vaikka mitä, mutta kun Minna neuvoi tekemään sitäjatätä.... Joten tyydynpähän vain toivottelemaan hauskaa syksyä kaikille! Minna Hänninen sivu 12 TYYPPIARVO ETSII TOIMITTAJIA Lehtemme uljas mutta ah, jo niin väsynyt toimittajakunta etsii uutta verta läpyskämme toimitukseen (päätoimittaja, taittaja, toimittajia...). Kaikki halukkaat otetaan ilolla vastaan. Ota yhteys illa osoitteseen jtjokine. Ansioluetteloa emme kaipaa. toimitus

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE:

SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: SOPA 3 / 09 1 NIKSIPAKETTI FUKSEILLE: NÄIN SINÄKIN VOIT VÄLTTÄÄ YÖKASTELUN! KAUPUNGIN KUUMIMMAT LEHTIROSKIKSET - TURUN VIILEIMMÄT YÖSIJAT 3/09 - Asiapitoisempi ja kiinnostavampi julkaisu kuin se tenttikirja

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

URS Harmaa antologia

URS Harmaa antologia URS Harmaa antologia Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. Kansikuva: Slobodan Mračina (Twister025) Dreamstime.com Toimitus & taitto: Tuomas Saloranta Kustannus Hauenleuka 2011 http://hauenleuka.nettisivu.org/

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto

Pia Houni, Ulla Vehmasaho. Jaakko Vartiala. Hämeen kesäyliopisto Lupa onnistua 10 vuotta luovaa kirjoittamista Hämeen kesäyliopistossa Toimitus Pia Houni, Ulla Vehmasaho Ulkoasu ja taitto Jaakko Vartiala Julkaisija Hämeen kesäyliopisto ISBN 978-952-9802-96-8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset

PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset PERHONEN Tammikuu 2010 Alkoholistien aikuiset lapset Tammikuun perhosessa: - Tuulahdus Joensuun ryhmästä ja Kolin seikkailusta - Tilannekatsaus AAL:n ison kirjan käännöstyöhön sekä tutustuminen AAL:n ison

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi

Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden kilta Indecsin opiskelijalehti I/11 infacto Tutalaiset maailmalla: Australia, Thaimaa, Hong Kong, Venäjä, Ranska ja Ruotsi Fuksit saivat haalarinsa Vision

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä.

Pääkirjoitus. Väitän, että lopputulos on varsin onnistunut. Minun on turha jaaritella enempää. Nauttikaamme nuorten toimittajien töistä. Pääkirjoitus Koska tämä on Murros lehden ensimmäinen numero, en voi välttyä pohtimasta otsikon merkitystä. Onhan kyseessä hyvinkin konkreettisesti uusi alku, murroskausi. Kouluja fuusioituu, henkilökunta

Lisätiedot

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX inter vivos05 Pykälä ry:n jäsenlehti. 2008 Totuus Saarikoskesta henkilökuvassa Michael Saarikoski Sivaltaja s. 18 IV:n Suuren Duunikyselyn purku miten oikkarin työolot lepäävät tänä päivänä? s. 22 Helsinki

Lisätiedot

NUORTEN LEHTI NUORILLE #46. 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574. Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI. www.curly.fi 3/2009 CURLY

NUORTEN LEHTI NUORILLE #46. 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574. Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI. www.curly.fi 3/2009 CURLY NUORTEN LEHTI NUORILLE #46 3/09 2.10.2009 13. Vuosikerta ISSN 1455-2574 Surffailua sohvalta sohvalle Ekoilua Usko itseesi Venäläisessä kielikylvyssä Lehtiä ja puita WWW.CURLY.FI www.curly.fi 3/2009 CURLY

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla

Pablo Andrés. Parantumisihmeistä. Itse-Satsangin. - antaumuksen korkein muoto - henkisen parantumisen tukeminen avulla Pablo Andrés Parantumisihmeistä Itse-Satsangin - antaumuksen korkein muoto - ja henkisen parantumisen tukeminen avulla www.spontaani-parantuminen.info 1 2011 Betterworld e.v. www.betterworld.eu & TÄSSÄ

Lisätiedot

Elämä mataa kohti tuhoaan. voi mitään muuta kuin pitää kiinni. ja toivoa, että et tipu. Lopussa. palkintona suuri antikliimaksi, loppu,

Elämä mataa kohti tuhoaan. voi mitään muuta kuin pitää kiinni. ja toivoa, että et tipu. Lopussa. palkintona suuri antikliimaksi, loppu, 1 Pääkirjoitus This generation Elämän syksy. Kuolema. For the thing I greatly is a wicked Ahdistus. Kiusaus. feared has come upon me. generation; it seeks for a sign, and yet no sign shall be given to

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001

Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Proleko? Tuotantotalouden Kilta Prodekon aikakauslehti 2~2001 Pääkirjoitus Oma kilta tai ainejärjestö on monelle opiskelijalle tärkeä tuki, joka niin järjestää kaikenlaisia hauskoja tapahtumia kuin myös

Lisätiedot

Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen

Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen Päätoimittaja, yleisnero, maailman tärkein asia, eri velmu Kusti Aholainen Toimittajat Matias Vanhanen Teo Korhonen Lana Samarina Veera Tirinen Camilo Garcìa Yläsaari Elsa Krabbe Anna Liias Alisa Vlasova

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 Q OSAVUOSIKATSAUS 1 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 6. vsk nro 1 maaliskuu 2008 hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 .:Pääkirjoitus:. Valintoja ja vakansseja

Lisätiedot