Toimintakäsikirja Roihu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakäsikirja Roihu ry"

Transkriptio

1 Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty / 18

2 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta Roihun toimintamalli Kevät- ja syyskokoukset Johtokunta Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja seuranta Koulutus Markkinointi ja viestintä Talous ja varainhankinta Junioripesäpallo Junioreiden pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt Tehtävät joukkueen eri rooleissa Kilpaileminen Uudet pelaajat Pesiskoulu Aikuisten kilpailutoiminta Naisten superpesis Suomisarja pelinjohtaja Maakuntasarja Aluesarja Valmentaminen Pesäpallovalmennus Roihussa Vuosisuunnitelma Tasoryhmissä harjoittelut talvikaudella Roihun pelaajapolku: Kipinästä Roihuksi Ottelutapahtumat Harraste- ja kuntoliikunta Lasten liikunta Kuntopesis Aerobic Koripallo Lentopallo / 18

3 Johdanto Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä vuonna 1957 perustettu helsinkiläinen urheiluseura. Se on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa pesäpalloa iästä ja taitotasosta riippumatta. Vuonna 2013 Roihulla oli noin 350 jäsentä, joista suurin osa on lisenssipelaajia. Vaikka seuran juuret ovat Roihuvuoressa, kerää seura pesäpallonharrastajia ympäri Helsinkiä. Pesäpallon lisäksi Roihussa on harrasteryhmät koripallossa, lentopallossa ja aerobicissa. Lasten ohjatuissa ryhmissä liikutaan monipuolisesti ja leikinomaisesti koulujen lukukausien aikana. Roihuun ovat tervetulleita kaikki liikunnasta kiinnostuneet. Pesäpallon voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Tarjolla on myös joukkueenjohto-, valmennus ja huoltotehtäviä erilaisten joukkueiden parissa. Pesäpallon pelikausi pyörähtää käyntiin toukokuussa, jolloin Roihuvuoren pesäpallokentällä voi seurata pesistä lähes päivittäin syyskuun puoleen väliin asti. Alaasteikäisille tarkoitettu pesiskoulu käynnistyy kesäkuussa ja tarjoaa monipuolista ja liikuntaa ja pelejä päivisin. Pesäpalloa harjoitellaan ympäri vuoden. Yrityksille Roihu järjestää liikunta- ja virkistyspäiviä. Toimintakäsikirja Toimintakäsikirjan tavoitteena: on toimia seurahengen ilmentymänä tätä me olemme! kuvata kirjallisesti seuran toimintaa ja prosesseja on toimia seuran strategian toimenpiteiden kuvaajana jäsentää toimintaa seuran toimijoille varmistaa seuran kehitystyö ja dokumentoida tulokset on toimia perehdyttämisen välineenä seuratoimijoille selkeyttää työnjakoa ja määrittää vastuualueet seurassa saada seuratoimijoiden hiljainen tieto ja osaaminen koko seuraväen käyttöön Tavoitteena on, että roihulaiset antavat palautetta ja kehitysehdotuksia käsikirjan parantamiseksi ja osallistuvat sen sisällön tuottamiseen. Esitysten pohjalta muutokset käsitellään johtokunnan kokouksessa ennen niiden viemistä toimintakäsikirjaan. 2/ 18

4 Seuran tavoitteet Roihun tavoite on tarjota helsinkiläisille liikunnan iloa hyvässä seurassa. Pitkän aikavälin kilpailullisena tavoitteena on vakiinnuttaa Superpesisjoukkue Helsinkiin ja että miehet ovat nousseet Suomensarjaan sekä laadukkaalla juniorityöllä kasvattaa pelaajia pääsarjatasolle ja taata kilpajoukkueissa korkea omavaraisuusaste. Kaikissa ikäluokissa pelataan sekä kilpa- että pelisarjoissa. Kaikille joukkueille on tarjolla laadukasta valmennusta sekä hyvät peli- ja harjoitusolosuhteet. Roihu on menestyvä ja arvostettu seura, jolla on hyvät tukiverkot ja laaja vapaaehtoisten joukko toimintaa pyörittämässä. Roihun toiminta rakentuu arvopohjalle, joka nojaa avoimuuteen, tasa-arvoon ja yhdessä tekemiseen. Kilpailu on tärkeää ja se tapahtuu kasvatuksen ja hyvän seurahengen ehdoilla. Lapsilla ja nuorilla on valittavana joukkueet omien tavoitteiden ja taitotason mukaan. Myös niille, jotka eivät halua enää aktiivisesti pelata, löytyy motivoivaa tekemistä pesiksen parissa / seurassa. Seuratoiminta Roihu on yleisseura, jonka toimintaa määrittää yhdistyslaki ja muut hallinnon toimia säätelevät lait. Yhdistyslain mukaisesti seuralla on säännöt jotka ohjaavat toimintaa: Seuran vuosikokous päättää sääntöjen sisällöstä. 3/ 18

5 4.1. Roihun toimintamalli JÄSENET (kevät- ja syyskokoukset) Juniorityö Kilpailu Tuomarointi Kuva 1: Roihun toiminnot Johtokunta Varainhankinta Kenttätoiminnot Tiedottaminen Valmentaminen Talous Kuntoilu Seuratyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä seuratoimijoiden ja sidosryhmien kesken. Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueen yritysten lisäksi ovat mm. Suomen Pesäpalloliitto ry. sekä Etelän Pesis ry Kevät- ja syyskokoukset Roihulla on kevät- ja syyskokoukset, joissa jäsenet päättävät esimerkiksi siitä, mitä toimintoja seurassa kunakin vuonna tehdään ja missä yhteisöissä ollaan jäseninä, miten hallintoa hoidetaan ja ketkä kuuluvat johtokuntaan. Syyskokouksessa mm. valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien jäsenien tilalle ja päätetään toimintasuunnitelmasta seuraavalle vuodelle. Kevätkokouksessa jäsenet käsittelevät edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kummassakin kokouksessa voidaan myös käsitellä jäsenten erikseen esittämiä asioita Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa Roihun strategiaa ja tavoitteita seuran kevät- ja syyskokousten päätösten mukaan. Johtokuntaan kuuluvat kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 4/ 18

6 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsotaan tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävänä on lisäksi mm. 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset. 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa. 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. 4. Vastata seuran taloudesta. 5. Pitää jäsenluetteloa. 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista. 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan. 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja seuranta Toiminnan suunnittelu Roihun pesäpallotoiminnasta laaditaan keskipitkän aikavälin suunnitelma viiden vuoden välein. Vuosittaista toimintasuunnitelmaa varten johtokunta ottaa huomioon jäsenkyselystä nousseita asioita ja toimintavuoden aikana koottua tietoa ja ideoita seuran aktiivitoimijoilta ja jäseniltä. Johtokunnan laatima toimintasuunnitelmaehdotus esitellään syyskokouksessa, jossa jäsenet voivat vielä päättää muutoksista suunnitelmaan. Toiminnan järjestäminen Seuratyötä tekevät Roihun piirissä toimivat vapaaehtoiset. Roihun merkittävimmät tehtävät on järjestetty seuraaviin toimintoihin: juniorityö, valmentaminen, kilpailu, tuomarointi, kenttätoiminnot, varainhankinta, talous, kuntoilu ja tiedottaminen. Johtokunta vastaa 5/ 18

7 näiden toimintojen järjestämisestä ja tukee niiden tehtävien suorittamisessa. Lähes kaikki Roihun toiminta järjestetään Helsingin kaupungin opetus- ja liikuntavirastolta vuokratuissa tiloissa ja kentillä. Toiminnan seuranta Vuosittain tehtävää vuosikertomusta laadittaessa kertomukseen sisällytetään myös arviointia, missä onnistuttiin ja mitä pitäisi parantaa sekä vertailua edelliseen toimintakauteen. Keskeinen työkalu arvioinnissa on 1-2 kertaa vuodessa tehtävä kysely jolla mitataan jäsenten ja eräiden muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä Roihuun ja kerätään palautetta. Toimintavuoden aikana johtokunnan jäsenet tuovat tietoa johtokunnan kokouksiin Koulutus Roihun toimijoille tarjotaan tehtävien edellyttämää koulutusta tai perehdytystä tarpeen ja resurssien mukaan. Koulutus voi tapahtua esimerkiksi Roihun, Etelän Pesiksen tai Pesäpalloliiton järjestämissä tilaisuuksissa Markkinointi ja viestintä Roihun kotisivut ovat ensisijainen tiedostuskanava asioissa, joiden kohderyhmä on laaja. Myös eri sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Twitter ja Ingstagram sekä Youtube, käytetään informaation ja mainonnan väylinä. Roihun tavoitteista ja toiminnasta voidaan laatia esitteitä. Esitteitä käytetään tukimateriaalina esimerkiksi neuvoteltaessa yhteistyökumppanuuksista. Roihun toiminnoista lähetetään sähköpostitse kirjeitä ja tiedotteita ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Roihulla on kumppanuussopimus Helsingin Uutisten kanssa, jonka sivuille laaditaan artikkeleita seuran toiminnoista ja tapahtumista. Pesäpallo-otteluista lähetetään tietoa Helsingin Sanomien urheilupalstoille. Roihun eri toimintojen aloittamisista laaditaan tarvittaessa esitteitä esim. Tule pelaamaan pesistä -pesiskouluesite, lasten liikuntatunnit, aerobictunnit jne. Esitteet jaetaan myös sähköisessä muodossa eri tiedotuskanavia käyttäen. 6/ 18

8 Johtokunnan kokousten päätöksistä laaditaan yhteenveto joka lähetetään jäsenistölle. Normaali viikoittainen ja päivittäinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla, tekstiviesteillä, soittamalla tai kasvokkain.. Kriisiviestinnästä on laadittu erillinen ohje, joka on osa turvallisuussuunnitelmaa Talous ja varainhankinta Roihun talous perustuu eri toiminnoista kerättäviin osallistumis- ja jäsenmaksuihin. Helsingin kaupungin liikuntavirastolta haetaan avustuksia toimintaan vuosittain. Toimintaavustuksia haetaan tarvittaessa myös muualta, esim. Etelän Pesikseltä ja veikkausvoittovaroista Kulttuuri- ja opetusministeriön kautta. Roihu saa Etelän Pesikseltä toiminta-avustusta erikseen sovittuihin kehittämistoimintoihin. Lisätuloja saadaan kesällä pesäpallokentällä pelien aikana pidettävästä pienimuotoisesta kioskitoiminnasta ja joulun alla joululahjojen paketoinnista. Kioskia pitävät kulloinkin pelaavan joukkueen vanhemmat tai tukijoukot. Joululahjojen paketointiin osallistumista tarjotaan kaikille seuran pelaajille ja heidän perheenjäsenilleen. Kaikilla Roihun piirissä toimivilla joukkueilla on mahdollisuus neuvotella yhteistoimintasopimuksista. Johtokunnan jäsenet voivat antaa apua neuvottelua varten ja sopimuksen laadinnassa. Tieto yhteistyösopimuksista ja yksi kappale sopimusta toimitetaan taloudenhoitajalle. Varat tulevat Roihun tilille, josta niitä voidaan määrättyä tarkoitusta varten ohjata joukkueen käyttöön. Roihun junioritoiminnan taloutta ohjaa junioritiimin tai seuran taloudenhoitaja hallituksen asettamien suuntaviivojen sekä junioritoiminnan tarpeiden mukaisesti. Joukkueilla on vastuu omalta osaltaan osallistua seuran järjestämiin varainkeruutapahtumiin ja -tapoihin. Näitä ovat esimerkiksi buffetmyynti pelien ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä joululahjapaketointi. Joukkueella on mahdollisuus hankkia lisätuloja ja sponsorirahaa seuran ohjeiden mukaisesti. 5. Junioripesäpallo Kunkin joukkueen toimintaa ohjaa ryhmä, johon kuuluvat valmentaja(t), joukkueenjohtaja ja huoltaja. Päävalmentaja yhdessä johtokunnan kanssa huolehtii joukkueille valmentajan tai valmentajat ja juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan ja huoltajan vuodeksi kerrallaan. Joukkueenjohtaja kuuluu Roihun junioritiimiin, joka vastaa seuran junioritoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista. Koska Roihussa toimitaan vapaaehtoistyön periaatteella, pelaajien vanhemmilla on keskeinen rooli toiminnan pyörittämisessä ja joukkueen tukemisessa. 7/ 18

9 5.1. Junioreiden pelisäännöt Roihun toiminnassa arvostetaan ja noudatetaan hyviä tapoja, ja niitä siirretään toimintaan osallistuvien aikuisten kautta myös toimintaan osallistuville lapsille. Yhdessä olo ja toisten kunnioittaminen ovat lapsille ja nuorille opetettavia perusasioita. Joukkueet käyvät pelisääntökeskustelun keväisin uuteen pelikauteen valmistautuessaan. Keskustelun pohjalta laaditaan sopimus joukkueen pelisäännöt, jonka jokainen joukkueen jäsen allekirjoittaa. Sopimalla joukkueen pelisäännöt yhdessä joukkueen toiminta sujuu paremmin ja väärinkäsityksiä syntyy vähemmän. Pelisäännöt pitää olla laadittuna ennen leireille osallistumista Vanhempien pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt laaditaan joukkueittain. Keskustelun pohjalta laaditaan sopimus vanhempien pelisäännöt, jonka vanhemmat hyväksyvät. Pelisäännöt sisältävät asioita liittyen pelaajien tukemiseen pesäpalloharrastuksessa ja käytännön toimintamalleja harjoituksiin ja peleihin liittyen Tehtävät joukkueen eri rooleissa PELAAJIEN TEHTÄVÄT Sitoutuminen oman joukkueen/ryhmän tavoitteisiin Osallistuminen harjoituksiin ja peleihin Ilmoittaminen, jos joutuu jäämään pois peleistä tai harjoituksista Huolehtiminen omasta terveydestä ja kunnosta Omatoiminen harjoittelu valmentajan ohjeiden mukaan Valmentajan informointi loukkaantumisista/sairauksista Joukkuetovereiden kannustaminen VANHEMPIEN TEHTÄVÄT Roihussa toimitaan vapaaehtoistyön periaatteella, joten (juniori)pelaajien vanhemmilla on keskeinen rooli toiminnan pyörittämisessä ja joukkueen tukemisessa. Joukkueiden toimihenkilöt (valmentajat, joukkuejohtajat, huoltajat) kutsutaan seuran jäseniksi. Vanhempien toivotaan liittyvän seuraan, sillä seuran jäsenet voivat osallistua seuran päätöksentekoon vuosikokouksissa. Seuran jäsenyys on myös tapa tukea seuratyötä! 8/ 18

10 Vanhempien tehtäviä ovat mm. Tukea ja kannustaa lapsiaan urheiluharrastuksessa Osallistua joukkueen vanhemmille kuuluviin tehtäviin joukkueenjohtajan tai valmentajan pyynnöstä. Näitä ovat esimerkiksi: buffetti (kotipelit) toimitsijavuorot (kotipelit) kuljetusten tarjoaminen tarpeen mukaan (vieraspelit) Osallistua joukkueen vanhempien kokouksiiin (2 krt/vuosi) ja pelisääntökeskusteluihin VALMENTAJAN TEHTÄVÄT Antaa omalla käyttäytymisellään hyvän esimerkin pelaajille Laatii joukkueen toimintasuunnitelman (harjoitukset, pelit, leirit, tavoitteet) yhdessä joukkueenjohtajan kanssa huomioiden pelaajien ja vanhempien toiveet Laatii kausisuunnitelman ja jaksosuunnitelmat peruskuntokaudelle, lajiharjoittelukaudelle ja kilpailukaudelle Suunnittelee ja ohjaa harjoitukset Pitää huolen että kaikilla mahdollisuus turvalliseen harjoitteluun ja liikuntaan Kerää tiedot harjoituksiin osallistumisesta (tai joukkuejohtaja) Kehittää pelaajien taitoja ja tietoja (ohjaa, neuvoo, antaa palautetta) Arvioi pelaajien kehittymistä lajitaidoissa, pelaamisessa ja joukkueen jäsenenä ja antaa palautetta Toimii kasvattajana, esimerkkinä ja johtajana Arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja kouluttautuu tarvittaessa PELINJOHTAJAN TEHTÄVÄT Tuntee joukkueen pelaajat (esim. osallistumalla harjoituksiin) Suunnittelee peluuttamisen Laatii pelitaktiikan ja sopii siitä joukkueen kanssa Toimii pelinjohtajana HUOLTAJAN TEHTÄVÄT Vastaa joukkueen varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta, tarvittessa tilaa niitä lisää Roihun toimiston kautta Huolehtii joukkueen johdon ja varustevastaavan kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä kauden aikana Kerää kauden lopussa pelivaatteet ja toimittaa ne seuran varustevastaavalle 9/ 18

11 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT Toimii yhdyssiteenä ja tiedottajana seuran, joukkueen, valmentajan, toimihenkilöiden ja vanhempien sekä muiden joukkueiden välillä Osallistuu joukkueen toimintasuunnitelman laatimiseen Järjestää vanhempainkokouksen vähintään kaksi kertaa vuodessa (syksy, kevät) Toimii pelisääntökeskustelujen puheenjohtajana ja vastaa keskusteluiden kirjaamisesta ja sopimusten tekemisestä Huolehtii, että pelaajien kausimaksut maksetaan ajallaan ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisenssivakuutettu. Sopii kauden aikana pelattavat pelit ja tarvittaessa avustaa kuljetusten järjestämisessä Sopii kotipelien toimitsijavuorot ja jakaa tehtävät joukkueen vanhempien kesken Sopii leirien ja turnausten organisoinnista, huoltajista ja kuljetuksista yhdessä vanhempien kanssa. Ohjeistaa leirille lähtijät. Nimeää pelien palkintoraadin Kerää tiedot peleihin ja leirille osallistumisesta ja huolehtii, että nämä tiedot ovat valmentajien ja seuran käytössä Huolehtii pelipöytäkirjojen toimittamisesta etelän pesikseen tai pesäpalloliittoon Kerää joukkueen pelaajatietolomakkeet ja tallentaa ne seuran sähköiseen rekisteriin Vastaa siitä että pelaajatietolomakkeiden tiedot ovat ajan tasalla Ylläpitää joukkueen kansiota jossa ovat pelaajalomakkeet, lisenssitiedot, pelipöytäkirjat, pelaajien ja vanhempien pelisäännöt, sekä tiedot harjoituksiin, peleihin ja leirille osallistumisesta. Huolehtii että joukkueen kansio on aina mukana joukkueen harjoituksissa tai peleissä ja tarpeen mukaan seuran käytettävissä 5.4. Kilpaileminen Juniorijoukkueet osallistuvat Etelän Pesiksen aluesarjoissa sekä valtakunnallisilla leireillä pelattaviin peli- ja kilpasarjoihin. Joukkueita kannustetaan osallistumaan myös mm. muiden pesismaakuntien alueleireille sekä viikonloppu- ja halliturnauksiin. Joukkueenjohtajat tai valmentajat ilmoittavat joukkueet sarjoihin, leireille ja turnauksiin sekä muihin tapahtumiin. Myös seuran sihteerille ilmoitetaan osallistumisista. Roihun arvot ja joukkueiden omat pelisäännöt ohjaavat junioreiden toimintaa. Joukkueiden tavoitteet asetetaan joukkuekohtaisesti ja ne määritellään joukkueen toimintasuunnitelmassa. Tämä tehdään vuosittain tarvittaessa yhteistyössä päävalmentajan kanssa. 10/ 18

12 Joukkueiden kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää yhteistyössä alueen seurojen kanssa tehtävin pelaajasopimuksin ja seurasiirroin. Pelisarjoissa joukkueet hakevat onnistumisen kokemuksia kokoonpanoilla, joissa pelaajilla on tasapuoliset peli- ja harjoitusmahdollisuudet. Tasapuolisuus ei tarkoita, että kaikki pelaavat yhtä paljon, vaan peluuttamisessa huomioidaan kunkin pelaajan yksilölliset halut ja tarpeet sekä harjoitusaktiivisuus. Pelisarjajoukkueet muodostetaan pelaajista, jotka eivät tule valituksi kilpajoukkueisiin tai jotka eivät halua pelata kilpajoukkueissa. Kilpasarjoissa pelaavat joukkueet tavoittelevat sarjoissaan parasta mahdollista menestystä. Valmentajat nimeävät kilpasarjoissa pelaavien joukkueiden kokoonpanot kilpailullisin perustein Uudet pelaajat Uudet pelaajat voivat tulla mukaan seuran toimintaan esimerkiksi ottamalla yhteyttä Roihun www-sivuilla mainittuun yhteyshenkilöön, pesiskoulun kautta tai lähialueiden kouluissa ja leikkipuistoissa järjestävän ohjatun toiminnan kautta. Toiminnassa mukana olevien junioreiden avustuksella pyydetään uusia lapsia ja nuoria mukaan seuran toimintaan Pesiskoulu Roihu järjestää pienille lapsille (6-10 vuotaiille) pesiskoulun koulujen kesäloman alkuviikkoina. Pesiskoulun vetäjinä on vanhempia junioreita ja sitä johtaa ja koordinoi pesiskoulun rehtori. Pesiskoulun tavoitteena saada seuran toimintaan mukaan uusia junioripelaajia ja opettaa heille alkuun tarvittavat perustaidot. 6. Aikuisten kilpailutoiminta Aikuisten kilpajoukkueet pelaavat Pesäpalloliiton ja Etelän Pesiksen sarjoissa Naisten superpesis Naisten Superpesiksessä pelaavan seuran edustusjoukkueen kokoonpano muodostuu kokeneista pelaajista. Lisäksi superpesisjoukkueessa pelaaminen tarjoaa motivoituneille junioreille haastavan tavoitteen ja hyvän tavan kehittyä pesäpallossa. Suunnitelmallisella toiminnalla joukkue luo pohjaa vakiinnuttaa sarjapaikka. Vahvalla omalla juniorityöllä kasvatetaan pelaajia kilpatasoiksi superin pelaajiksi. 11/ 18

13 6.2. Suomisarja Naisten Suomisarjaa pelaavat siihen nimetyt pelaajat, naisten superpesiksen pelaajat sekä seuran kehittymiskykyiset ja haluiset juniorit. Pelaajavalinnat tekee joukkueen pelinjohtaja Maakuntasarja Maakuntasarjan joukkueen kokoonpanot koostuvat osin naisten superpesiksen harjoitusryhmään kuuluvista pelaajista sekä seuran kehittymiskykyisistä ja -haluisista junioripelaajista. Joukkueet harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden ja tavoittelevat mahdollisimman hyvää sijoitusta sarjassa Aluesarja Etelän Pesiksen aluesarjassa Roihulla on sekä mies- että naisjoukkueet, jotka tarjoavat kilpailullisen pelipaikan kaikille halukkaille aikuispelaajille ja seuran kehittymishaluisille junioripelaajille. Seura ilmoittaa sarjaan riittävän määrän joukkueita, jotta kaikille halukkaille voidaan tarjota sopivasti peliaikaa. 7. Valmentaminen 7.1. Pesäpallovalmennus Roihussa Pesäpallovalmennus perustuu seuran yhteisille arvoille ja varsinkin juniorijoukkueiden valmennuksessa kasvatuksellisuus, tasa-arvo ja hauska yhdessä tekeminen ohjaavat toimintaa. Kaikki valmentajina ja pelinjohtajina toimivat ovat kouluttautuneet tehtäviinsä. Osa valmentajista on kerännyt pelillistä ja taktista osaamista pelaajauransa aikana ja osa pelaa vielä itsekin. Nuorimmissa ikäluokissa (f-juniorit ja nuoremmat) sekä kaikissa pelisarjan joukkueissa harjoitellaan ja pelataan Nuori Suomi-ideologialla: Kaikki pelaavat. Jokainen saa harrastaa pesäpalloa ja pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan tasavertaisesti muiden kanssa. Kilpasarjajoukkueissa pelinjohtaja ja valmentaja hoitavat yhdessä peluutuskuviot, mahdollisimman reilusti ja joukkueelle sopivalla tavalla. Harjoittelun ja pelaamisen tavoitteet asetetaan kilpailullisin perustein ja pelaajien odotetaan sitoutuvan yhteisiin tavoitteisiin. 12/ 18

14 7.2. Vuosisuunnitelma Kuva 2: Valmennuksen vuosisuunnitelma Syyskuu, siirtymäkausi: Lepoa ja palauttelua edellisestä kaudesta, uutta intoa talvikauden harjoitteluun. Loka-joulukuu, peruskuntokausi 1: Luodaan jokaisen pelaajan ja harrastajan perus- ja pohjakuntoa. Käytetään myös paljon muita lajeja oheislajeina ja harjoitteluna. Pesäpallon lajiharjoituksia ei välttämättä ollenkaan. Tammi-maaliskuu, peruskuntokausi 2: Pesäpallon kautta kehitetään lajille ominaisia kuntotekijöitä, kuten nopeus ja lajivoima. Huhtikuu, kilpailuun valmistava kausi: Käydään läpi pelillisiä asioita. Taktiikka tulee enemmän ja enemmän mukaan valmennukseen. Touko-elokuu, kilpailukausi: Pelit rytmittävät kesää ja harjoituksien tulisi olla lajipainotteisia. Erityisen tärkeää on huolehtia palautumisen ja harjoittelun tasapainosta. Huoltavat harjoitteet nousevat esiin, erityisesti kilpajoukkueilla, ja junioreilla, jotka pelaavat useammassa joukkueessa. 13/ 18

15 7.3. Tasoryhmissä harjoittelut talvikaudella E-ikäisten ja nuorempien harjoittelu ja valmennus Nuorimpien junioreiden harjoittelu ja valmennus perustuu monipuoliseen liikuntaan ja mukavaan yhdessä tekemiseen pesäpallon rinnalla. Jokainen tulee hyvillä mielin harjoituksiin, jotka valmentaja on suunnitellut omalle joukkueelle sopiviksi (paljon erilaisia liiketekijöitä ja liikkumista tarpeeksi haastavasti). Peruskuntokausi 1 kuluu kaikkeen uuteen tutustuen ja oman kehon hallintaan, räpylöitä ja muita pesäpallon lajinomaisia varusteita ei välttämättä tarvita ollenkaan, vaan kehitetään liikunnan monipuolisuutta. Kilpailullisten joukkueiden / ryhmien harjoittelu ja valmennus Jotta jokaiselle pelaajalle taataan mahdollisuus kehittyä, muodostetaan harjoitteluryhmiä. Aina kaikkia harjoituksia ei pidetä ikäkausijoukkueittain, vaan tasoerojen myötä muodostetaan jokaiselle omantasoisensa puitteet harjoitella ja kehittyä. Juniori tai aikuispelaajaa, joka haluaa harjoitella enemmän, ohjataan eri ryhmään kuin vasta aloittanut. Harrastajien harjoittelu ja valmennus Harrastaminen ja pelaaminen ovat erittäin tärkeä osa toimivaa pesäpalloseuraa ja valmennusta. Lapsella, nuorella tai aikuisella, joka ei halua harjoitella useasti viikossa ja kilpailla, on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa. Harjoituskertoja on vähemmän kuin kilpasarjaan tähtäävillä. Valmentaja suunnittelee harjoitukset omalle ryhmälleen tarpeeksi haastaviksi ja kehittäviksi. Näin pesäpalloa voi harrastaa juuri sillä panoksella kuin itse haluaa. 14/ 18

16 7.4. Roihun pelaajapolku: Kipinästä Roihuksi Roihu pyrkii tarjoamaan kaikille pesäpallon harrastajille hauskan ja mielekkään tavan harrastaa pesäpalloa. Iän ja osaamisen karttuessa harrastajat voivat siirtyä pesäpallourallaan uusiin joukkueisiin tai rooleihin. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä mahdollisista rooleista. Päiväkotipesis Leikkikenttäpesis Koulupesis Pesiskoulu Naperojoukkueet (G - F) Pesiskoulunohjaaja, kouluttaja, apuvalmentaja (pml, jpvt) Kilpasarjajoukkueet (E - D Pelisarjajoukkueet (E - D) Tuomarikoulutus Tuomarointi Päävalmentaja, apuvalmentaja, pelinjohtaja (jpvt, npvt, plvt) SMjoukkueet (C - B) Aikuisten aluesarjat (N, M) Pelisarjajoukkueet (C - B) Kuntopesis Tuomari, kirjuri, kuuluttaja, tulostaulunpitäjä, buffetinpitäjä. Maakuntasarjat (N, M) Suomisarja (N, M) Superpesis (N, M) Kuva 3: Esimerkkejä pesäpallon harrastusmahdollisuuksista Roihussa 8. Ottelutapahtumat Ottelutapahtumien järjestäminen alkaa alkuvuodesta, jolloin liitolta tai piiristä tulee lohkojaot ja alustava otteluohjelma. Seura järjestää koulutusta eri tehtäviin tarpeen 15/ 18

17 mukaan Kentän varaaminen Joukkueenjohtaja pyytää kenttävastaavalta vapaita peliaikoja ja sopii pelit vastustajien kanssa. Kun pelit on sovittu, kenttävastaava varaa kentän ja päivittää tiedon Roihun internet- sivustolle Toimitsijat Otteluihin tarvittavat toimitsijat valitaan vanhempien joukosta, kun otteluohjelma on valmis. Jokaisessa ottelussa tarvitaan kirjuri, tulostaulun hoitaja ja buffetin pitäjä. Liiton sarjoissa (Naisten superpesis, B-superpesis ja Suomensarja) tarvitaan lisäksi kuuluttaja ja ATK-kirjuri ja pallohenkilöt Tuomarit Tuomarivastaava pitää yllä tuomarirekisteriä, jossa seurataan jokaisen tuomarin kouluttautumista, tuomariaktiivisuutta ja leireille osallistumista sekä joukkueenjohtajien antamaa palautetta. Tuomarivastaava pitää yhteyttä nykyisiin ja tuleviin tuomareihin. Seuralle nimetty tuomarivastaava laatii kuukausittain tuomarilistan kotiotteluihin. Aluesarjoihin kaikki tuomarit tulevat omasta seurasta. Liiton sarjojen (naisten superpesis, B-superpesis) peli- syöttö- sekä kakkospesätuomarit nimetään Pesäpalloliiton tai Etelän Pesiksen toimesta. Jos tuomari on estynyt toimimasta tuomarina sovitussa pelissä, tulee hänen hankkia tilalleen toinen tuomari ja ilmoittaa tuomarin vaihtumisesta tuomarivastaavalle Pallotytöt/pallopojat Jokaiseen otteluun tarvitaan viisi pallopoikaa/tyttöä. Joukkueet huolehtivat vuorollaan pallotyttö/poikavelvoitteen täyttymisen Joukkueenjohtajan tehtävät pelin yhteydessä Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät ennen peliä (2-3 päivää ennen peliä): Lähettää Tervetuloa pelaamaan - viesti vastustajan joukkueenjohtajalle. 16/ 18

18 Tarkistaa, että peliin on nimetty kaikki tuomarit ja tarvittaessa ottaa yhteyttä tuomarivastaavaan. Liiton sarjoissa laittaa liiton tuomareille Tervetuloa viesti peliin. Liiton tuomareiden yhteystiedot löytyvät Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät ennen peliä (pelipäivänä): Toimittaa palkinnot ja pöytäkirja kirjuripöydälle. Toimittaa pelipallot kirjuripöydälle (5-3 palloa liiton sarjoissa ja 2 palloa aluesarjassa). Tarkistaa, että pelikenttä on piirretty ja tulostaulu on paikallaan. Valita palkintoraati. Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät pelin jälkeen: Ilmoittaa kirjurille palkitut pelaajat. Jakaa kopiot pöytäkirjoista vastustajalle ja kotijoukkueelle. Yksi kopio jätetään tarvikekoppiin ja yksi jää joukkueenjohtajalle. Lukita buffet ja tarvikevarasto, kun tavarat on palautettu. Tuloksen ilmoittaminen Aluesarjassa ottelutulos ilmoitetaan saman päivän aikana joukkueenjohtajan toimesta sivustolle Liiton sarjoissa ottelutulos lähetetään liitolle noudattaen ohjeita, jotka löytyvät 9. Harraste- ja kuntoliikunta Harraste- ja kuntoliikunnan tavoitteena on: edistää liikkuvaa ja liikunnallista elämäntapaa lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia oman lajin avulla saada lapsia ja aikuisia säännöllisen liikunnan pariin 9.1. Lasten liikunta Lasten liikunnan tavoitteena on edellisten lisäksi: tarjota lapsille mahdollisuus liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjota lapsille ikäryhmät huomioivaa monipuolista liikuntaa tarjota lapsille mahdollisuutta jatkaa liikuntaa pesäpallon parissa Alle kouluikäisille lapsille tarjotaan ikä- ja kehitystasolle sopivaa monipuolista liikuntaa 17/ 18

19 koulujen lukukausien aikana. Liikuntatunnit sisältävät ikäkausiin (3-4v, 4-5v ja 6-7v) sovellettua monipuolista liikuntaa esim. leikkejä, pelejä ja temppuratoja. Tunteja ohjaa tehtävään palkattu vetäjä. Yhdyshenkilöä toimii seuran sihteeri, joka ottaa vastaan ilmoittautumiset lukukausien alussa Kuntopesis Kuntojoukkueisiin harjoittelemaan ovat tervetulleita kaikki ikään tai pesistaitoihin katsomatta. Harjoituksia pidetään ympäri vuoden. Joukkueet osallistuvat kuntopesissarjaan. Peleihin osallistuminen ei ole pakollista. Osa kuntopesispelaajista käy harjoituksissa, mutta ei osallistu peleihin. Ikähaarukka on alle 20 -vuotiaista yli 60 - vuotiaisiin. Joukkueen asioita hoitaa yhdyshenkilö, joka valitaan joka vuosi. Yhdyshenkilö mm. sopii pelit Aerobic Aerobic -tunnit antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan kaikenikäisille liikkujille lähiseudulla. Aerobic on muiden lajien harrastajille myös hyvä tapa ylläpitää yleiskuntoa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana. Toimintaa vetää tehtävään palkattu ohjaaja. Aerobic -ryhmän asioita hoitaa yhdyshenkilö, joka valitaan joka vuosi Koripallo Miesten koripalloryhmä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää kuntoa ja pelitaitoja mukavassa seurassa koulujen lukukausien aikana. Ryhmä on avoin kaikille mukaan haluaville pelaajille. Koripalloilijat valitsevat yhdyshenkilön keskuudestaan vuosittain. Yhdyshenkilö sopii harjoituspäivistä seuran kanssa ja välittää seuran tiedotteet pelaajille Lentopallo Kaikenikäisille naisille ja miehille on tarjolla mahdollisuus harrastaa yhtenä kuntoilumuotona pehmolentistä. Joukkueisiin voi hakeutua koulujen lukukausien aikana. Lentopalloa pelataan kesällä myös ulkona, mikäli mukaan ilmoittautuu riittävä määrä pelaajia. Lentopalloilijat valitsevat keskuudestaan yhdyshenkilön. Yhdyshenkilö sopii harjoituspäivistä seuran kanssa ja välittää seuran tiedotteet pelaajille. PESIS ON PARASTA! 18/ 18

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Kaudenaloitusinfo 2014-2015

Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Kaudenaloitusinfo 2014-2015 Valmennuspäällikkö Toni Taipale Valmennuksen johtaminen Salivuorojen jakaminen Leirit ja tapahtumat EBT:n henkilöstö Seurasihteeri Liisa Korkiakoski Tiedotus Laskutus MyClub

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

ULVILAN PESÄ-VEIKOT ry TOIMINTASUUNNITELMA 01.10.2015 30.09.2016 HALLINTO

ULVILAN PESÄ-VEIKOT ry TOIMINTASUUNNITELMA 01.10.2015 30.09.2016 HALLINTO Toimintasuunnitelmat ja talousarviot 1.10.2015-30.9.2016 ULVILAN PESÄ-VEIKOT ry TOIMINTASUUNNITELMA 01.10.2015 30.09.2016 HALLINTO TIEDOTUS Ulvilan Pesä-Veikot ry:n tehtävänä on hoitaa seuran yleiset hallinnolliset

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Sata lasissa. Keskeiset teemat:

Sata lasissa. Keskeiset teemat: 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sata lasissa Keskeiset teemat: Vankka kivijalka: juniorit, talous, edustusurheilu Treeni- ja peliolosuhteiden kehittäminen Köyden veto samaan suuntaan 100-vuotisjuhlat

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 PÄIVITETTY 10.12.2014 SIVU SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN YLEISESITTELY 2-5 LAJIEN ESITTELY 6-13 STRATEGISET TAVOITTEET 14 TOIMINTASUUNNITELMA 15 MITTARISTO 16 TOIMENPIDESUUUNITELMA

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016

Stadin paras kasvattajaseura 2020. Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Stadin paras kasvattajaseura 2020 Toimintasuunnitelma vuosille 2014 2016 Toiminta-ajatus Jalkapalloa lähialueella, omalla tasolla ja itselle sopivassa joukkueessa Kustannukset ovat suhteessa harrastukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue VANHEMPAINPALAVERI 5.3.2014 KAUSISUUNNITELMA 2014-2015 JOUKKUEET Koko joukkueen tavoitekoko n. 2+28 (tällä hetkellä 1+22) Dux Titans D2 o Kilpailullisempi ja tavoitteellisempi harjoittelu/pelaaminen o

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy

KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy KAUSIJULKAISU 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00 Pojat salibandy JOUKKUE 2011-2012 Ylöjärven Pallo -00Pojat salibandy YHTEISTYÖKUMPPANI Tutustu lisää klikkaamalla logoa! KAUSIKATSAUS 2011-2012 Uutta pelikautta

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

277. Pelisääntökysely 26.3.2013

277. Pelisääntökysely 26.3.2013 277. Pelisääntökysely 26.3.2013 Kysely urheilevan lapsen vanhemmalle 1. Laji? Aikido Ammunta Autourheilu Hiihto ITF taekwondo Jääpallo Jousiammunta Karate Kaukalopallo Koripallo Lentopallo Lumilautailu

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä.

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. Aloittelijana vanhemmalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa tietoa tai kokemusta amerikkalaisesta jalkapallosta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot