Toimintakäsikirja Roihu ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakäsikirja Roihu ry"

Transkriptio

1 Toimintakäsikirja Roihu ry päivitetty / 18

2 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Toimintakäsikirja... 2 Seuran tavoitteet... 3 Seuratoiminta Roihun toimintamalli Kevät- ja syyskokoukset Johtokunta Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja seuranta Koulutus Markkinointi ja viestintä Talous ja varainhankinta Junioripesäpallo Junioreiden pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt Tehtävät joukkueen eri rooleissa Kilpaileminen Uudet pelaajat Pesiskoulu Aikuisten kilpailutoiminta Naisten superpesis Suomisarja pelinjohtaja Maakuntasarja Aluesarja Valmentaminen Pesäpallovalmennus Roihussa Vuosisuunnitelma Tasoryhmissä harjoittelut talvikaudella Roihun pelaajapolku: Kipinästä Roihuksi Ottelutapahtumat Harraste- ja kuntoliikunta Lasten liikunta Kuntopesis Aerobic Koripallo Lentopallo / 18

3 Johdanto Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä vuonna 1957 perustettu helsinkiläinen urheiluseura. Se on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa pesäpalloa iästä ja taitotasosta riippumatta. Vuonna 2013 Roihulla oli noin 350 jäsentä, joista suurin osa on lisenssipelaajia. Vaikka seuran juuret ovat Roihuvuoressa, kerää seura pesäpallonharrastajia ympäri Helsinkiä. Pesäpallon lisäksi Roihussa on harrasteryhmät koripallossa, lentopallossa ja aerobicissa. Lasten ohjatuissa ryhmissä liikutaan monipuolisesti ja leikinomaisesti koulujen lukukausien aikana. Roihuun ovat tervetulleita kaikki liikunnasta kiinnostuneet. Pesäpallon voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa. Tarjolla on myös joukkueenjohto-, valmennus ja huoltotehtäviä erilaisten joukkueiden parissa. Pesäpallon pelikausi pyörähtää käyntiin toukokuussa, jolloin Roihuvuoren pesäpallokentällä voi seurata pesistä lähes päivittäin syyskuun puoleen väliin asti. Alaasteikäisille tarkoitettu pesiskoulu käynnistyy kesäkuussa ja tarjoaa monipuolista ja liikuntaa ja pelejä päivisin. Pesäpalloa harjoitellaan ympäri vuoden. Yrityksille Roihu järjestää liikunta- ja virkistyspäiviä. Toimintakäsikirja Toimintakäsikirjan tavoitteena: on toimia seurahengen ilmentymänä tätä me olemme! kuvata kirjallisesti seuran toimintaa ja prosesseja on toimia seuran strategian toimenpiteiden kuvaajana jäsentää toimintaa seuran toimijoille varmistaa seuran kehitystyö ja dokumentoida tulokset on toimia perehdyttämisen välineenä seuratoimijoille selkeyttää työnjakoa ja määrittää vastuualueet seurassa saada seuratoimijoiden hiljainen tieto ja osaaminen koko seuraväen käyttöön Tavoitteena on, että roihulaiset antavat palautetta ja kehitysehdotuksia käsikirjan parantamiseksi ja osallistuvat sen sisällön tuottamiseen. Esitysten pohjalta muutokset käsitellään johtokunnan kokouksessa ennen niiden viemistä toimintakäsikirjaan. 2/ 18

4 Seuran tavoitteet Roihun tavoite on tarjota helsinkiläisille liikunnan iloa hyvässä seurassa. Pitkän aikavälin kilpailullisena tavoitteena on vakiinnuttaa Superpesisjoukkue Helsinkiin ja että miehet ovat nousseet Suomensarjaan sekä laadukkaalla juniorityöllä kasvattaa pelaajia pääsarjatasolle ja taata kilpajoukkueissa korkea omavaraisuusaste. Kaikissa ikäluokissa pelataan sekä kilpa- että pelisarjoissa. Kaikille joukkueille on tarjolla laadukasta valmennusta sekä hyvät peli- ja harjoitusolosuhteet. Roihu on menestyvä ja arvostettu seura, jolla on hyvät tukiverkot ja laaja vapaaehtoisten joukko toimintaa pyörittämässä. Roihun toiminta rakentuu arvopohjalle, joka nojaa avoimuuteen, tasa-arvoon ja yhdessä tekemiseen. Kilpailu on tärkeää ja se tapahtuu kasvatuksen ja hyvän seurahengen ehdoilla. Lapsilla ja nuorilla on valittavana joukkueet omien tavoitteiden ja taitotason mukaan. Myös niille, jotka eivät halua enää aktiivisesti pelata, löytyy motivoivaa tekemistä pesiksen parissa / seurassa. Seuratoiminta Roihu on yleisseura, jonka toimintaa määrittää yhdistyslaki ja muut hallinnon toimia säätelevät lait. Yhdistyslain mukaisesti seuralla on säännöt jotka ohjaavat toimintaa: Seuran vuosikokous päättää sääntöjen sisällöstä. 3/ 18

5 4.1. Roihun toimintamalli JÄSENET (kevät- ja syyskokoukset) Juniorityö Kilpailu Tuomarointi Kuva 1: Roihun toiminnot Johtokunta Varainhankinta Kenttätoiminnot Tiedottaminen Valmentaminen Talous Kuntoilu Seuratyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä seuratoimijoiden ja sidosryhmien kesken. Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueen yritysten lisäksi ovat mm. Suomen Pesäpalloliitto ry. sekä Etelän Pesis ry Kevät- ja syyskokoukset Roihulla on kevät- ja syyskokoukset, joissa jäsenet päättävät esimerkiksi siitä, mitä toimintoja seurassa kunakin vuonna tehdään ja missä yhteisöissä ollaan jäseninä, miten hallintoa hoidetaan ja ketkä kuuluvat johtokuntaan. Syyskokouksessa mm. valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien jäsenien tilalle ja päätetään toimintasuunnitelmasta seuraavalle vuodelle. Kevätkokouksessa jäsenet käsittelevät edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kummassakin kokouksessa voidaan myös käsitellä jäsenten erikseen esittämiä asioita Johtokunta Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa Roihun strategiaa ja tavoitteita seuran kevät- ja syyskokousten päätösten mukaan. Johtokuntaan kuuluvat kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. 4/ 18

6 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun se katsotaan tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävänä on lisäksi mm. 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset. 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa. 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. 4. Vastata seuran taloudesta. 5. Pitää jäsenluetteloa. 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös. 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista. 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan. 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä. 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta Toiminnan suunnittelu, järjestäminen ja seuranta Toiminnan suunnittelu Roihun pesäpallotoiminnasta laaditaan keskipitkän aikavälin suunnitelma viiden vuoden välein. Vuosittaista toimintasuunnitelmaa varten johtokunta ottaa huomioon jäsenkyselystä nousseita asioita ja toimintavuoden aikana koottua tietoa ja ideoita seuran aktiivitoimijoilta ja jäseniltä. Johtokunnan laatima toimintasuunnitelmaehdotus esitellään syyskokouksessa, jossa jäsenet voivat vielä päättää muutoksista suunnitelmaan. Toiminnan järjestäminen Seuratyötä tekevät Roihun piirissä toimivat vapaaehtoiset. Roihun merkittävimmät tehtävät on järjestetty seuraaviin toimintoihin: juniorityö, valmentaminen, kilpailu, tuomarointi, kenttätoiminnot, varainhankinta, talous, kuntoilu ja tiedottaminen. Johtokunta vastaa 5/ 18

7 näiden toimintojen järjestämisestä ja tukee niiden tehtävien suorittamisessa. Lähes kaikki Roihun toiminta järjestetään Helsingin kaupungin opetus- ja liikuntavirastolta vuokratuissa tiloissa ja kentillä. Toiminnan seuranta Vuosittain tehtävää vuosikertomusta laadittaessa kertomukseen sisällytetään myös arviointia, missä onnistuttiin ja mitä pitäisi parantaa sekä vertailua edelliseen toimintakauteen. Keskeinen työkalu arvioinnissa on 1-2 kertaa vuodessa tehtävä kysely jolla mitataan jäsenten ja eräiden muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä Roihuun ja kerätään palautetta. Toimintavuoden aikana johtokunnan jäsenet tuovat tietoa johtokunnan kokouksiin Koulutus Roihun toimijoille tarjotaan tehtävien edellyttämää koulutusta tai perehdytystä tarpeen ja resurssien mukaan. Koulutus voi tapahtua esimerkiksi Roihun, Etelän Pesiksen tai Pesäpalloliiton järjestämissä tilaisuuksissa Markkinointi ja viestintä Roihun kotisivut ovat ensisijainen tiedostuskanava asioissa, joiden kohderyhmä on laaja. Myös eri sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook, Twitter ja Ingstagram sekä Youtube, käytetään informaation ja mainonnan väylinä. Roihun tavoitteista ja toiminnasta voidaan laatia esitteitä. Esitteitä käytetään tukimateriaalina esimerkiksi neuvoteltaessa yhteistyökumppanuuksista. Roihun toiminnoista lähetetään sähköpostitse kirjeitä ja tiedotteita ajankohtaisista asioista jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille. Roihulla on kumppanuussopimus Helsingin Uutisten kanssa, jonka sivuille laaditaan artikkeleita seuran toiminnoista ja tapahtumista. Pesäpallo-otteluista lähetetään tietoa Helsingin Sanomien urheilupalstoille. Roihun eri toimintojen aloittamisista laaditaan tarvittaessa esitteitä esim. Tule pelaamaan pesistä -pesiskouluesite, lasten liikuntatunnit, aerobictunnit jne. Esitteet jaetaan myös sähköisessä muodossa eri tiedotuskanavia käyttäen. 6/ 18

8 Johtokunnan kokousten päätöksistä laaditaan yhteenveto joka lähetetään jäsenistölle. Normaali viikoittainen ja päivittäinen yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla, tekstiviesteillä, soittamalla tai kasvokkain.. Kriisiviestinnästä on laadittu erillinen ohje, joka on osa turvallisuussuunnitelmaa Talous ja varainhankinta Roihun talous perustuu eri toiminnoista kerättäviin osallistumis- ja jäsenmaksuihin. Helsingin kaupungin liikuntavirastolta haetaan avustuksia toimintaan vuosittain. Toimintaavustuksia haetaan tarvittaessa myös muualta, esim. Etelän Pesikseltä ja veikkausvoittovaroista Kulttuuri- ja opetusministeriön kautta. Roihu saa Etelän Pesikseltä toiminta-avustusta erikseen sovittuihin kehittämistoimintoihin. Lisätuloja saadaan kesällä pesäpallokentällä pelien aikana pidettävästä pienimuotoisesta kioskitoiminnasta ja joulun alla joululahjojen paketoinnista. Kioskia pitävät kulloinkin pelaavan joukkueen vanhemmat tai tukijoukot. Joululahjojen paketointiin osallistumista tarjotaan kaikille seuran pelaajille ja heidän perheenjäsenilleen. Kaikilla Roihun piirissä toimivilla joukkueilla on mahdollisuus neuvotella yhteistoimintasopimuksista. Johtokunnan jäsenet voivat antaa apua neuvottelua varten ja sopimuksen laadinnassa. Tieto yhteistyösopimuksista ja yksi kappale sopimusta toimitetaan taloudenhoitajalle. Varat tulevat Roihun tilille, josta niitä voidaan määrättyä tarkoitusta varten ohjata joukkueen käyttöön. Roihun junioritoiminnan taloutta ohjaa junioritiimin tai seuran taloudenhoitaja hallituksen asettamien suuntaviivojen sekä junioritoiminnan tarpeiden mukaisesti. Joukkueilla on vastuu omalta osaltaan osallistua seuran järjestämiin varainkeruutapahtumiin ja -tapoihin. Näitä ovat esimerkiksi buffetmyynti pelien ja muiden tapahtumien yhteydessä sekä joululahjapaketointi. Joukkueella on mahdollisuus hankkia lisätuloja ja sponsorirahaa seuran ohjeiden mukaisesti. 5. Junioripesäpallo Kunkin joukkueen toimintaa ohjaa ryhmä, johon kuuluvat valmentaja(t), joukkueenjohtaja ja huoltaja. Päävalmentaja yhdessä johtokunnan kanssa huolehtii joukkueille valmentajan tai valmentajat ja juniorijoukkueissa vanhemmat valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan ja huoltajan vuodeksi kerrallaan. Joukkueenjohtaja kuuluu Roihun junioritiimiin, joka vastaa seuran junioritoiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista. Koska Roihussa toimitaan vapaaehtoistyön periaatteella, pelaajien vanhemmilla on keskeinen rooli toiminnan pyörittämisessä ja joukkueen tukemisessa. 7/ 18

9 5.1. Junioreiden pelisäännöt Roihun toiminnassa arvostetaan ja noudatetaan hyviä tapoja, ja niitä siirretään toimintaan osallistuvien aikuisten kautta myös toimintaan osallistuville lapsille. Yhdessä olo ja toisten kunnioittaminen ovat lapsille ja nuorille opetettavia perusasioita. Joukkueet käyvät pelisääntökeskustelun keväisin uuteen pelikauteen valmistautuessaan. Keskustelun pohjalta laaditaan sopimus joukkueen pelisäännöt, jonka jokainen joukkueen jäsen allekirjoittaa. Sopimalla joukkueen pelisäännöt yhdessä joukkueen toiminta sujuu paremmin ja väärinkäsityksiä syntyy vähemmän. Pelisäännöt pitää olla laadittuna ennen leireille osallistumista Vanhempien pelisäännöt Vanhempien pelisäännöt laaditaan joukkueittain. Keskustelun pohjalta laaditaan sopimus vanhempien pelisäännöt, jonka vanhemmat hyväksyvät. Pelisäännöt sisältävät asioita liittyen pelaajien tukemiseen pesäpalloharrastuksessa ja käytännön toimintamalleja harjoituksiin ja peleihin liittyen Tehtävät joukkueen eri rooleissa PELAAJIEN TEHTÄVÄT Sitoutuminen oman joukkueen/ryhmän tavoitteisiin Osallistuminen harjoituksiin ja peleihin Ilmoittaminen, jos joutuu jäämään pois peleistä tai harjoituksista Huolehtiminen omasta terveydestä ja kunnosta Omatoiminen harjoittelu valmentajan ohjeiden mukaan Valmentajan informointi loukkaantumisista/sairauksista Joukkuetovereiden kannustaminen VANHEMPIEN TEHTÄVÄT Roihussa toimitaan vapaaehtoistyön periaatteella, joten (juniori)pelaajien vanhemmilla on keskeinen rooli toiminnan pyörittämisessä ja joukkueen tukemisessa. Joukkueiden toimihenkilöt (valmentajat, joukkuejohtajat, huoltajat) kutsutaan seuran jäseniksi. Vanhempien toivotaan liittyvän seuraan, sillä seuran jäsenet voivat osallistua seuran päätöksentekoon vuosikokouksissa. Seuran jäsenyys on myös tapa tukea seuratyötä! 8/ 18

10 Vanhempien tehtäviä ovat mm. Tukea ja kannustaa lapsiaan urheiluharrastuksessa Osallistua joukkueen vanhemmille kuuluviin tehtäviin joukkueenjohtajan tai valmentajan pyynnöstä. Näitä ovat esimerkiksi: buffetti (kotipelit) toimitsijavuorot (kotipelit) kuljetusten tarjoaminen tarpeen mukaan (vieraspelit) Osallistua joukkueen vanhempien kokouksiiin (2 krt/vuosi) ja pelisääntökeskusteluihin VALMENTAJAN TEHTÄVÄT Antaa omalla käyttäytymisellään hyvän esimerkin pelaajille Laatii joukkueen toimintasuunnitelman (harjoitukset, pelit, leirit, tavoitteet) yhdessä joukkueenjohtajan kanssa huomioiden pelaajien ja vanhempien toiveet Laatii kausisuunnitelman ja jaksosuunnitelmat peruskuntokaudelle, lajiharjoittelukaudelle ja kilpailukaudelle Suunnittelee ja ohjaa harjoitukset Pitää huolen että kaikilla mahdollisuus turvalliseen harjoitteluun ja liikuntaan Kerää tiedot harjoituksiin osallistumisesta (tai joukkuejohtaja) Kehittää pelaajien taitoja ja tietoja (ohjaa, neuvoo, antaa palautetta) Arvioi pelaajien kehittymistä lajitaidoissa, pelaamisessa ja joukkueen jäsenenä ja antaa palautetta Toimii kasvattajana, esimerkkinä ja johtajana Arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja kouluttautuu tarvittaessa PELINJOHTAJAN TEHTÄVÄT Tuntee joukkueen pelaajat (esim. osallistumalla harjoituksiin) Suunnittelee peluuttamisen Laatii pelitaktiikan ja sopii siitä joukkueen kanssa Toimii pelinjohtajana HUOLTAJAN TEHTÄVÄT Vastaa joukkueen varusteista, niiden kierrätyksestä, jaosta ja kunnossapidosta Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta, tarvittessa tilaa niitä lisää Roihun toimiston kautta Huolehtii joukkueen johdon ja varustevastaavan kanssa pelivarusteiden ja tarvikkeiden täydennyksestä ja kierrätyksestä kauden aikana Kerää kauden lopussa pelivaatteet ja toimittaa ne seuran varustevastaavalle 9/ 18

11 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT Toimii yhdyssiteenä ja tiedottajana seuran, joukkueen, valmentajan, toimihenkilöiden ja vanhempien sekä muiden joukkueiden välillä Osallistuu joukkueen toimintasuunnitelman laatimiseen Järjestää vanhempainkokouksen vähintään kaksi kertaa vuodessa (syksy, kevät) Toimii pelisääntökeskustelujen puheenjohtajana ja vastaa keskusteluiden kirjaamisesta ja sopimusten tekemisestä Huolehtii, että pelaajien kausimaksut maksetaan ajallaan ja vastaa siitä, että kaikki joukkueen pelaajat ovat asianmukaisesti ja ajoissa lisenssivakuutettu. Sopii kauden aikana pelattavat pelit ja tarvittaessa avustaa kuljetusten järjestämisessä Sopii kotipelien toimitsijavuorot ja jakaa tehtävät joukkueen vanhempien kesken Sopii leirien ja turnausten organisoinnista, huoltajista ja kuljetuksista yhdessä vanhempien kanssa. Ohjeistaa leirille lähtijät. Nimeää pelien palkintoraadin Kerää tiedot peleihin ja leirille osallistumisesta ja huolehtii, että nämä tiedot ovat valmentajien ja seuran käytössä Huolehtii pelipöytäkirjojen toimittamisesta etelän pesikseen tai pesäpalloliittoon Kerää joukkueen pelaajatietolomakkeet ja tallentaa ne seuran sähköiseen rekisteriin Vastaa siitä että pelaajatietolomakkeiden tiedot ovat ajan tasalla Ylläpitää joukkueen kansiota jossa ovat pelaajalomakkeet, lisenssitiedot, pelipöytäkirjat, pelaajien ja vanhempien pelisäännöt, sekä tiedot harjoituksiin, peleihin ja leirille osallistumisesta. Huolehtii että joukkueen kansio on aina mukana joukkueen harjoituksissa tai peleissä ja tarpeen mukaan seuran käytettävissä 5.4. Kilpaileminen Juniorijoukkueet osallistuvat Etelän Pesiksen aluesarjoissa sekä valtakunnallisilla leireillä pelattaviin peli- ja kilpasarjoihin. Joukkueita kannustetaan osallistumaan myös mm. muiden pesismaakuntien alueleireille sekä viikonloppu- ja halliturnauksiin. Joukkueenjohtajat tai valmentajat ilmoittavat joukkueet sarjoihin, leireille ja turnauksiin sekä muihin tapahtumiin. Myös seuran sihteerille ilmoitetaan osallistumisista. Roihun arvot ja joukkueiden omat pelisäännöt ohjaavat junioreiden toimintaa. Joukkueiden tavoitteet asetetaan joukkuekohtaisesti ja ne määritellään joukkueen toimintasuunnitelmassa. Tämä tehdään vuosittain tarvittaessa yhteistyössä päävalmentajan kanssa. 10/ 18

12 Joukkueiden kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää yhteistyössä alueen seurojen kanssa tehtävin pelaajasopimuksin ja seurasiirroin. Pelisarjoissa joukkueet hakevat onnistumisen kokemuksia kokoonpanoilla, joissa pelaajilla on tasapuoliset peli- ja harjoitusmahdollisuudet. Tasapuolisuus ei tarkoita, että kaikki pelaavat yhtä paljon, vaan peluuttamisessa huomioidaan kunkin pelaajan yksilölliset halut ja tarpeet sekä harjoitusaktiivisuus. Pelisarjajoukkueet muodostetaan pelaajista, jotka eivät tule valituksi kilpajoukkueisiin tai jotka eivät halua pelata kilpajoukkueissa. Kilpasarjoissa pelaavat joukkueet tavoittelevat sarjoissaan parasta mahdollista menestystä. Valmentajat nimeävät kilpasarjoissa pelaavien joukkueiden kokoonpanot kilpailullisin perustein Uudet pelaajat Uudet pelaajat voivat tulla mukaan seuran toimintaan esimerkiksi ottamalla yhteyttä Roihun www-sivuilla mainittuun yhteyshenkilöön, pesiskoulun kautta tai lähialueiden kouluissa ja leikkipuistoissa järjestävän ohjatun toiminnan kautta. Toiminnassa mukana olevien junioreiden avustuksella pyydetään uusia lapsia ja nuoria mukaan seuran toimintaan Pesiskoulu Roihu järjestää pienille lapsille (6-10 vuotaiille) pesiskoulun koulujen kesäloman alkuviikkoina. Pesiskoulun vetäjinä on vanhempia junioreita ja sitä johtaa ja koordinoi pesiskoulun rehtori. Pesiskoulun tavoitteena saada seuran toimintaan mukaan uusia junioripelaajia ja opettaa heille alkuun tarvittavat perustaidot. 6. Aikuisten kilpailutoiminta Aikuisten kilpajoukkueet pelaavat Pesäpalloliiton ja Etelän Pesiksen sarjoissa Naisten superpesis Naisten Superpesiksessä pelaavan seuran edustusjoukkueen kokoonpano muodostuu kokeneista pelaajista. Lisäksi superpesisjoukkueessa pelaaminen tarjoaa motivoituneille junioreille haastavan tavoitteen ja hyvän tavan kehittyä pesäpallossa. Suunnitelmallisella toiminnalla joukkue luo pohjaa vakiinnuttaa sarjapaikka. Vahvalla omalla juniorityöllä kasvatetaan pelaajia kilpatasoiksi superin pelaajiksi. 11/ 18

13 6.2. Suomisarja Naisten Suomisarjaa pelaavat siihen nimetyt pelaajat, naisten superpesiksen pelaajat sekä seuran kehittymiskykyiset ja haluiset juniorit. Pelaajavalinnat tekee joukkueen pelinjohtaja Maakuntasarja Maakuntasarjan joukkueen kokoonpanot koostuvat osin naisten superpesiksen harjoitusryhmään kuuluvista pelaajista sekä seuran kehittymiskykyisistä ja -haluisista junioripelaajista. Joukkueet harjoittelevat säännöllisesti ympäri vuoden ja tavoittelevat mahdollisimman hyvää sijoitusta sarjassa Aluesarja Etelän Pesiksen aluesarjassa Roihulla on sekä mies- että naisjoukkueet, jotka tarjoavat kilpailullisen pelipaikan kaikille halukkaille aikuispelaajille ja seuran kehittymishaluisille junioripelaajille. Seura ilmoittaa sarjaan riittävän määrän joukkueita, jotta kaikille halukkaille voidaan tarjota sopivasti peliaikaa. 7. Valmentaminen 7.1. Pesäpallovalmennus Roihussa Pesäpallovalmennus perustuu seuran yhteisille arvoille ja varsinkin juniorijoukkueiden valmennuksessa kasvatuksellisuus, tasa-arvo ja hauska yhdessä tekeminen ohjaavat toimintaa. Kaikki valmentajina ja pelinjohtajina toimivat ovat kouluttautuneet tehtäviinsä. Osa valmentajista on kerännyt pelillistä ja taktista osaamista pelaajauransa aikana ja osa pelaa vielä itsekin. Nuorimmissa ikäluokissa (f-juniorit ja nuoremmat) sekä kaikissa pelisarjan joukkueissa harjoitellaan ja pelataan Nuori Suomi-ideologialla: Kaikki pelaavat. Jokainen saa harrastaa pesäpalloa ja pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan tasavertaisesti muiden kanssa. Kilpasarjajoukkueissa pelinjohtaja ja valmentaja hoitavat yhdessä peluutuskuviot, mahdollisimman reilusti ja joukkueelle sopivalla tavalla. Harjoittelun ja pelaamisen tavoitteet asetetaan kilpailullisin perustein ja pelaajien odotetaan sitoutuvan yhteisiin tavoitteisiin. 12/ 18

14 7.2. Vuosisuunnitelma Kuva 2: Valmennuksen vuosisuunnitelma Syyskuu, siirtymäkausi: Lepoa ja palauttelua edellisestä kaudesta, uutta intoa talvikauden harjoitteluun. Loka-joulukuu, peruskuntokausi 1: Luodaan jokaisen pelaajan ja harrastajan perus- ja pohjakuntoa. Käytetään myös paljon muita lajeja oheislajeina ja harjoitteluna. Pesäpallon lajiharjoituksia ei välttämättä ollenkaan. Tammi-maaliskuu, peruskuntokausi 2: Pesäpallon kautta kehitetään lajille ominaisia kuntotekijöitä, kuten nopeus ja lajivoima. Huhtikuu, kilpailuun valmistava kausi: Käydään läpi pelillisiä asioita. Taktiikka tulee enemmän ja enemmän mukaan valmennukseen. Touko-elokuu, kilpailukausi: Pelit rytmittävät kesää ja harjoituksien tulisi olla lajipainotteisia. Erityisen tärkeää on huolehtia palautumisen ja harjoittelun tasapainosta. Huoltavat harjoitteet nousevat esiin, erityisesti kilpajoukkueilla, ja junioreilla, jotka pelaavat useammassa joukkueessa. 13/ 18

15 7.3. Tasoryhmissä harjoittelut talvikaudella E-ikäisten ja nuorempien harjoittelu ja valmennus Nuorimpien junioreiden harjoittelu ja valmennus perustuu monipuoliseen liikuntaan ja mukavaan yhdessä tekemiseen pesäpallon rinnalla. Jokainen tulee hyvillä mielin harjoituksiin, jotka valmentaja on suunnitellut omalle joukkueelle sopiviksi (paljon erilaisia liiketekijöitä ja liikkumista tarpeeksi haastavasti). Peruskuntokausi 1 kuluu kaikkeen uuteen tutustuen ja oman kehon hallintaan, räpylöitä ja muita pesäpallon lajinomaisia varusteita ei välttämättä tarvita ollenkaan, vaan kehitetään liikunnan monipuolisuutta. Kilpailullisten joukkueiden / ryhmien harjoittelu ja valmennus Jotta jokaiselle pelaajalle taataan mahdollisuus kehittyä, muodostetaan harjoitteluryhmiä. Aina kaikkia harjoituksia ei pidetä ikäkausijoukkueittain, vaan tasoerojen myötä muodostetaan jokaiselle omantasoisensa puitteet harjoitella ja kehittyä. Juniori tai aikuispelaajaa, joka haluaa harjoitella enemmän, ohjataan eri ryhmään kuin vasta aloittanut. Harrastajien harjoittelu ja valmennus Harrastaminen ja pelaaminen ovat erittäin tärkeä osa toimivaa pesäpalloseuraa ja valmennusta. Lapsella, nuorella tai aikuisella, joka ei halua harjoitella useasti viikossa ja kilpailla, on mahdollisuus harrastaa pesäpalloa. Harjoituskertoja on vähemmän kuin kilpasarjaan tähtäävillä. Valmentaja suunnittelee harjoitukset omalle ryhmälleen tarpeeksi haastaviksi ja kehittäviksi. Näin pesäpalloa voi harrastaa juuri sillä panoksella kuin itse haluaa. 14/ 18

16 7.4. Roihun pelaajapolku: Kipinästä Roihuksi Roihu pyrkii tarjoamaan kaikille pesäpallon harrastajille hauskan ja mielekkään tavan harrastaa pesäpalloa. Iän ja osaamisen karttuessa harrastajat voivat siirtyä pesäpallourallaan uusiin joukkueisiin tai rooleihin. Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä mahdollisista rooleista. Päiväkotipesis Leikkikenttäpesis Koulupesis Pesiskoulu Naperojoukkueet (G - F) Pesiskoulunohjaaja, kouluttaja, apuvalmentaja (pml, jpvt) Kilpasarjajoukkueet (E - D Pelisarjajoukkueet (E - D) Tuomarikoulutus Tuomarointi Päävalmentaja, apuvalmentaja, pelinjohtaja (jpvt, npvt, plvt) SMjoukkueet (C - B) Aikuisten aluesarjat (N, M) Pelisarjajoukkueet (C - B) Kuntopesis Tuomari, kirjuri, kuuluttaja, tulostaulunpitäjä, buffetinpitäjä. Maakuntasarjat (N, M) Suomisarja (N, M) Superpesis (N, M) Kuva 3: Esimerkkejä pesäpallon harrastusmahdollisuuksista Roihussa 8. Ottelutapahtumat Ottelutapahtumien järjestäminen alkaa alkuvuodesta, jolloin liitolta tai piiristä tulee lohkojaot ja alustava otteluohjelma. Seura järjestää koulutusta eri tehtäviin tarpeen 15/ 18

17 mukaan Kentän varaaminen Joukkueenjohtaja pyytää kenttävastaavalta vapaita peliaikoja ja sopii pelit vastustajien kanssa. Kun pelit on sovittu, kenttävastaava varaa kentän ja päivittää tiedon Roihun internet- sivustolle Toimitsijat Otteluihin tarvittavat toimitsijat valitaan vanhempien joukosta, kun otteluohjelma on valmis. Jokaisessa ottelussa tarvitaan kirjuri, tulostaulun hoitaja ja buffetin pitäjä. Liiton sarjoissa (Naisten superpesis, B-superpesis ja Suomensarja) tarvitaan lisäksi kuuluttaja ja ATK-kirjuri ja pallohenkilöt Tuomarit Tuomarivastaava pitää yllä tuomarirekisteriä, jossa seurataan jokaisen tuomarin kouluttautumista, tuomariaktiivisuutta ja leireille osallistumista sekä joukkueenjohtajien antamaa palautetta. Tuomarivastaava pitää yhteyttä nykyisiin ja tuleviin tuomareihin. Seuralle nimetty tuomarivastaava laatii kuukausittain tuomarilistan kotiotteluihin. Aluesarjoihin kaikki tuomarit tulevat omasta seurasta. Liiton sarjojen (naisten superpesis, B-superpesis) peli- syöttö- sekä kakkospesätuomarit nimetään Pesäpalloliiton tai Etelän Pesiksen toimesta. Jos tuomari on estynyt toimimasta tuomarina sovitussa pelissä, tulee hänen hankkia tilalleen toinen tuomari ja ilmoittaa tuomarin vaihtumisesta tuomarivastaavalle Pallotytöt/pallopojat Jokaiseen otteluun tarvitaan viisi pallopoikaa/tyttöä. Joukkueet huolehtivat vuorollaan pallotyttö/poikavelvoitteen täyttymisen Joukkueenjohtajan tehtävät pelin yhteydessä Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät ennen peliä (2-3 päivää ennen peliä): Lähettää Tervetuloa pelaamaan - viesti vastustajan joukkueenjohtajalle. 16/ 18

18 Tarkistaa, että peliin on nimetty kaikki tuomarit ja tarvittaessa ottaa yhteyttä tuomarivastaavaan. Liiton sarjoissa laittaa liiton tuomareille Tervetuloa viesti peliin. Liiton tuomareiden yhteystiedot löytyvät Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät ennen peliä (pelipäivänä): Toimittaa palkinnot ja pöytäkirja kirjuripöydälle. Toimittaa pelipallot kirjuripöydälle (5-3 palloa liiton sarjoissa ja 2 palloa aluesarjassa). Tarkistaa, että pelikenttä on piirretty ja tulostaulu on paikallaan. Valita palkintoraati. Joukkueenjohtajan hoidettavat tehtävät pelin jälkeen: Ilmoittaa kirjurille palkitut pelaajat. Jakaa kopiot pöytäkirjoista vastustajalle ja kotijoukkueelle. Yksi kopio jätetään tarvikekoppiin ja yksi jää joukkueenjohtajalle. Lukita buffet ja tarvikevarasto, kun tavarat on palautettu. Tuloksen ilmoittaminen Aluesarjassa ottelutulos ilmoitetaan saman päivän aikana joukkueenjohtajan toimesta sivustolle Liiton sarjoissa ottelutulos lähetetään liitolle noudattaen ohjeita, jotka löytyvät 9. Harraste- ja kuntoliikunta Harraste- ja kuntoliikunnan tavoitteena on: edistää liikkuvaa ja liikunnallista elämäntapaa lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia oman lajin avulla saada lapsia ja aikuisia säännöllisen liikunnan pariin 9.1. Lasten liikunta Lasten liikunnan tavoitteena on edellisten lisäksi: tarjota lapsille mahdollisuus liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjota lapsille ikäryhmät huomioivaa monipuolista liikuntaa tarjota lapsille mahdollisuutta jatkaa liikuntaa pesäpallon parissa Alle kouluikäisille lapsille tarjotaan ikä- ja kehitystasolle sopivaa monipuolista liikuntaa 17/ 18

19 koulujen lukukausien aikana. Liikuntatunnit sisältävät ikäkausiin (3-4v, 4-5v ja 6-7v) sovellettua monipuolista liikuntaa esim. leikkejä, pelejä ja temppuratoja. Tunteja ohjaa tehtävään palkattu vetäjä. Yhdyshenkilöä toimii seuran sihteeri, joka ottaa vastaan ilmoittautumiset lukukausien alussa Kuntopesis Kuntojoukkueisiin harjoittelemaan ovat tervetulleita kaikki ikään tai pesistaitoihin katsomatta. Harjoituksia pidetään ympäri vuoden. Joukkueet osallistuvat kuntopesissarjaan. Peleihin osallistuminen ei ole pakollista. Osa kuntopesispelaajista käy harjoituksissa, mutta ei osallistu peleihin. Ikähaarukka on alle 20 -vuotiaista yli 60 - vuotiaisiin. Joukkueen asioita hoitaa yhdyshenkilö, joka valitaan joka vuosi. Yhdyshenkilö mm. sopii pelit Aerobic Aerobic -tunnit antavat mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan kaikenikäisille liikkujille lähiseudulla. Aerobic on muiden lajien harrastajille myös hyvä tapa ylläpitää yleiskuntoa koulujen syys- ja kevätlukukausien aikana. Toimintaa vetää tehtävään palkattu ohjaaja. Aerobic -ryhmän asioita hoitaa yhdyshenkilö, joka valitaan joka vuosi Koripallo Miesten koripalloryhmä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää kuntoa ja pelitaitoja mukavassa seurassa koulujen lukukausien aikana. Ryhmä on avoin kaikille mukaan haluaville pelaajille. Koripalloilijat valitsevat yhdyshenkilön keskuudestaan vuosittain. Yhdyshenkilö sopii harjoituspäivistä seuran kanssa ja välittää seuran tiedotteet pelaajille Lentopallo Kaikenikäisille naisille ja miehille on tarjolla mahdollisuus harrastaa yhtenä kuntoilumuotona pehmolentistä. Joukkueisiin voi hakeutua koulujen lukukausien aikana. Lentopalloa pelataan kesällä myös ulkona, mikäli mukaan ilmoittautuu riittävä määrä pelaajia. Lentopalloilijat valitsevat keskuudestaan yhdyshenkilön. Yhdyshenkilö sopii harjoituspäivistä seuran kanssa ja välittää seuran tiedotteet pelaajille. PESIS ON PARASTA! 18/ 18

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Ylialueellinen seurafoorumi.

Ylialueellinen seurafoorumi. Ylialueellinen seurafoorumi www.floorball.fi Sähköinen tulospalvelu turnausmuotoisissa sarjoissa Nykyinen tulospalvelujärjestelmä on ollut käytössä kaudesta 2013-14 lähtien Järjestelmä on Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla)

(kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien kohdalla) Kutsu Jyväskylän Kirin junioreiden vanhemmille Junioreiden yleiseen kokoukseen sekä Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n vuosikokoukseen (kutsu on tarkoitettu kaikkien juniori-ikäluokkien vanhemmille G-B juniori-ikäluokkien

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA?

PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA? PELAAJAKEHITYS MILLAISEN URAN PELAAJA SEURASSAMME SAA? tiistai 30. kesäkuuta 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi... 1 Pelaajanpolku... 2 Tyrvisliiga... 2 Ikäkausijoukkueet... 4 F-9... 4 E-10 (pojat/tytöt)...

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä

Titaani Juniorit - Jäsenmäärä Titaani Juniorit ry Titaani Juniorit ry Historiaa Ennen vuotta 1974 jääkiekkoa pelattiin Sunilan Sisussa Jääkiekkoon erikoistuva Titaanit ry perustettiin 1974 Titaani Juniorit ry eriytyi Titaanit ry:stä

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot