Isättömyyden merkitys lapsen identiteetille. Jouko Huttunen Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isättömyyden merkitys lapsen identiteetille. Jouko Huttunen Jyväskylän yliopisto"

Transkriptio

1 Isättömyyden merkitys lapsen identiteetille Jouko Huttunen Jyväskylän yliopisto

2 Isättömyyden häilyvä käsite Mikä mielikuvissamme tuntuu isättömyydeltä? Fyysinen vai psyykkinen isättömyys Totaalinen vai osittainen/ katkoksellinen isättömyys Syntymästä asti vai jostakin ikävuodesta lähtien Isän kuolemasta vai jostakin muusta syystä johtuva Kokemuksellinen vai näyttöön perustuva isättömyys Aikuisten määrittelemä vai lapsen ajatus isättömyydestä Johtopäätös: Isättömyys on paljon muutakin kuin isän tai isähahmon puuttumista Jouko Huttunen 2

3 Isättömyyden historiasta Isättömyys on ollut kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti marginalisoitua, mutta ei tilastollisesti koskaan marginaalissa Kulkutaudit, miesväkivalta, miestaudit, sodat, miesten juurettomuus/kypsymättömyys, alkoholismi, työorientoituneisuus jne. Isättömyyden syyt ja ilmenemismuodot vaihdelleet paljon aikojen kuluessa Traagiset ja kohtalokkaat isättömyystarinat ovat aina olleet näkyvillä menestys- ja selviytymistarinoita enemmän Isättömänä varttuneita menestyjiä on enemmän kuin ehkä tullaan ajatelleeksi (Esim. USA:n presidenteistä 30% isättömiä) Isättömyyden vaikutusten tutkimus on ollut lähtökohdiltaan ja aineistoiltaan suppeaa Isättömyyden (negatiivisia) vaikutuksia koskeviin tutkimustuloksiin kannattaa suhtautua kriittisesti (Mitä tosiasiassa tutkittu) Jouko Huttunen 3

4 Isättömyys liitetty usein moraalittomuuteen ja traumatisoitumiseen Perhenormista poikkeamiseen: hyvässä perheessä on isä Parisuhteen epäonnistumiseen: pitäisi edes lasten takia Lapsen kasvuympäristön puutteellisuuteen: sulla ei ole isää Aikuisten itsekkyyteen: jos lapsia tehdään, niin Naisvaltaisuuteen/ naisitsekkyyteen: teki yksin lapsen Miesvastuuttomuuteen: sen isä on häippässyt Naisuhriutumiseen: äiti jätetty yksin Miesuhriutumiseen: miehen yli kävelty Lapsiuhriutumiseen: lapsen kehitys kärsii isättömyydestä Johtopäätös: Isättömyys on ollut hyvä vihollinen (excuse/syy) kaikille tahoille ja etenkin ns. kunnollisille ihmisille Jouko Huttunen 4

5 Isättömyys mahdollisuutena Lapselle voi tarjoutua johdonmukainen ja ristiriidaton vanhemmuuden ja kasvatuksen ilmapiiri Äidillä enemmän aikaa lapselle Positiivisen vanhemmuuden mahdollisuudet usein paremmat kuin kaksivanhempaisessa perheessä Lapsen tarpeet tulee paremmin otetuksi huomioon Perhe yksikkönä ketterämpi Lapsi mahdollisesti säästyy joiltakin ikäviltä asioilta Parisuhderiitojen näkeminen ja perheväkivallan pelko Negatiiviset mies- ja maskuliinisuusvaikutteet Perheellä mahdollisuus kontrolloida millaiseen maskuliinisuuteen ja miesten maailmaan lapsi tutustuu ja kenen opastuksella Usein mahdollisuus rakentavaan ja toimivaan tarinaan isästä Jouko Huttunen 5

6 Isättömyys käsiteltynä identiteetissä Olen eroperheen lapsi, enkä kokenut koskaan lapsena jääneeni paitsi jostain ihanasta, enkä koe kasvaneeni kieroon vaikken isääni tavannutkaan kuin puolen tusinaa kertaa vuodessa. Isoisä toimi miehenmallina minulle ja veljilleni ja meistä kaikista on kasvanut ihan normaaleja, tasapainoisia aikuisia. Kuitenkin isäni kuolema hiukan päälle 50 -vuotiaana oli minulle suuri menetys. Nyt aikuisena kaipaan häntä, olisi vallan hienoa jutella hänen kanssaan, kuulla hänen ajatuksiaan elämästään, historiastaan ja suvustaan. Nyt isän poissaolo tuntuu surulliselta. Myös siksi, ettei minulla ole antaa isoisää lapsilleni. Vastapainoksi olen miettinyt, minkälaisessa tyhjiössä kehittyy lapsi, jonka molemmat vanhemmat ovat uraputkessa ja lapsi kasvaa ilman kummankaan vanhempansa läsnäoloa ja tukea Jouko Huttunen 6

7 Isättömyys katkeruutena identiteetissä Olen isätön 16 -vuotias poika. Elämäni ei ole ollut ikinä helppoa, eikä varsinkaan kun täytyy miettiä minkä takia oma isä ei halua pitää yhteyttä eikä välitä minusta? Minulla ei ole ollut oikeaa kuvaa isältä millaista on olla mies ja millainen miehen kuuluu olla. Lapsuus on ollut tosi vaikeaa: äiti kaikki päivät töissä ja isä ei halunnut olla tekemisissä ja itse yksin kaikki päivät. Nuoruus on ollut täynnä väkivaltaa, alkoholia ja huumeita ja on tullut sekaannuttua kaikenlaiseen ja pyörittyä kaikki päivät "kaduilla" ja koulussa mennyt huonosti ja opettajien kanssa tullut riideltyä ja luokallekin on tultu jäätyä. Vaikka kaikesta ei voi tietenkään syyttää vanhempia, mutta kyllä olisi varmaan ollut helpompaa, jos olisi aina ollut olemassa kunnon isä, joka olisi ollut läsnä ja välittänyt. Ne ihmiset, jotka sanovat että "mitä sitten, vaikka sulla ei oo isää, ei se vaikuta asioihin", niin niillä itsellään on ollut molemmat vanhemmat ja kokonainen perhe. Ei sitä pysty kukaan tietämään miltä tuntuu kun oma isä hylkää ellei ole itse kokenut Jouko Huttunen 7

8 Rakenteellinen ja toiminnallinen isättömyys Rakenteellinen isättömyys Perheen rakenne ja historia tai lapsen biologisten vanhempien väliset ja muut perhesuhteet ovat muodostuneet siten, että isän (jollakin) statuksella olevaa vanhempaa ei kuulu lapsen elämään Kulttuurisilla normeilla ja lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa rakenteellisen isättömyyden esiintyvyyteen ja sen lapsivaikutuksiin Toiminnallinen isättömyys Sosiaalinen ja/tai psykologinen isä kuuluu lapsen elämään, mutta isä-lapsisuhde on ohut, ambivalentti, katkoksellinen tai lapsen kannalta negatiivinen Usein kyse paljon poissaolevasta, egosentrisestä tai perheen ulkokehällä olevasta isästä, tai eron jälkeisestä etä-isätilanteesta Lapsen kannalta hankala ja koetteleva isättömyyden muoto, jota ei yleensä edes mielletä isättömyydeksi Lapsen institutionaalinen tukeminen tällaisessa tilanteessa vaikeaa Jouko Huttunen 8

9 Geneettinen & biologinen isättömyys Geneettinen isättömyys on toistaiseksi mahdotonta: puolet perimästä on aina joltakin mieheltä Termeinä geneettistä ja biologista isyyttä voi käyttää synonyymisesti, mutta geneettistä isyyttä käytetty lähinnä (anonyymien) luovuttajien kohdalla Biologinen isättömyys tarkoittaa sitä, että lapsi ei tiedä tai tunne biologista isäänsä ja/tai ei voi tavata häntä (ei tietoa, kuollut, kadonnut, ei pidä mitään yhteyttä) Henkilönä (eikä edes mielikuvana) biologista isää ei ole lapselle olemassa Biologinen isättömyys melko suppea-alaista lapsen kannalta Lapsi ei koe olevansa biologisesti isätön, vaikka hänen biologisena isänään pitämä mies ei olisikaan geneettinen isä Biologinen isä voi olla lapselle myös hyvä tarina Jouko Huttunen 9

10 Biologisen isättömyyden merkitys lapselle Lapsen varhaisvuosina kouluikään asti biologinen isättömyys on lapselle itselleen melko vähäinen kysymys, mutta sen merkitys nousee myöhemmin Älyllinen ja tiedollinen kysymys, jonka selvittäminen yleensä riittää nuorelle ehjän identiteetin rakennuspuiksi Biologinen alkuperämme on yksi olennainen elementti ns. eksistentiaalisessa identiteetissämme, jonka peruskysymys on Kuka minä olen? Selvittämättömänä voi jäädä vaivaamaan ja aiheuttaa tunnelukkoja Yleensä asioiden todenperäinen kertominen lapselle alun alkaen on pitkän päälle parempi kuin peitetarinat Tarinan toimivuus ja eettiset rajat tärkeitä Nuoren oikeus biologisen alkuperänsä selvittämiseen on tärkeää, mutta biologisesta isästä ei tule hänelle välttämättä parasta sosiaalista ja psykologista isää Jouko Huttunen 10

11 Juridisen isättömyyden merkitys lapselle Lapsen kannalta virallisen isän puuttumista Kokemuksellinen merkitys ehkä vähäinen, mutta muut merkitykset aktivoituvat nuoruusiässä Mahdollisten edeltäneiden huoltajuusriitojen viivästynytkin jälkipuinti voi olla tarpeen nuoren ymmärryksen lisäämiseksi Identiteetin kannalta olennaisia muut isäsuhteet Suhde biologiseen isään Onko lapsen/nuoren arjessa pysyvä sosiaalinen isä Juridisen isättömyyden (mahdollisia) seuraamuksia nuoren elämään Lapsuuden perheen niukka toimeentulo Sukulais- ja läheissuhteet jäävät harvalukuisiksi Perinnöttä jääminen isän puolelta Jouko Huttunen 11

12 Sosiaalisen isättömyyden merkitys lapselle Koska arjessa ei ole (mahdollisesti) toista täysivaltaista ja täysipainoista vanhemman asemassa olevaa henkilöä, voi muodostua isättömyyden sekundaarisia seuraamuksia Jaksamattomuuden, uupumisen ja johdonmukaisuudesta tinkimisen kasvatuksellinen ilmapiiri voi virittyä tavallista herkemmin Äidin kaksoisviestintää: rakastan sinua, mutta juuri nyt sinä ärsytät minua koska olen väsynyt enkä jaksa Vanhempi-lapsisuhteen ambivalenttisuutta: äidin kyky olla aina vanhempana eikä toverina joutuu koetukselle Lapselta puuttuu miespuolinen arjen vanhempi ja tämän edustus (representaatio) lapsen tarpeiden tyydyttämisessä Ajoittainen alavireisyys, kiukuttelu ( kun toisilla on isä ) Lapsi rakentaa arkensa niillä aineksilla, jotka ovat käytettävissä ja johon oma mielikuvitus riittää (esim. isänpäivä) Muut läheiset miehet voivat pitkälle korjata tämänlaatuisen isättömyyden Jouko Huttunen 12

13 Psykologisen isättömyyden merkitys lapselle Psykologinen isättömyys on riippumatonta muista isättömyyden muodoista on luonteeltaan toiminnallista isättömyyttä ja isä-lapsisuhteen toimivuuteen liittyvää voi olla totaalista tai eriasteista kuka tahansa lapsi voi joutua kohtaamaan sitä jonkinasteisena ja vastaavasti kenen tahansa tilanne voi myös kohentua (isän heräämisen, uuden isähahmon tai mentorin muodossa) Vahva psykologinen isäsuhde on lapsen identiteetin kehityksen kannalta yleensä tavattoman myönteinen asia, mutta joskus se voi olla myös problemaattinen ja ristiriitainen Autoritaarinen valmentajaisä Ylivertainen kukkulan kuningas, iso tammi Narsistinen pikkupoikaisä Alkoholisti-isä tai väkivaltainen isä Sanansa syövä, poissaoleva isä Jouko Huttunen 13

14 Mitä lapsi menettää jos hänelle ei muodostu positiivista ja vahvaa psykologista isäsuhdetta? Lapsuuden vuorovaikutuskokemukset läheisestä, lämpimästä ja turvallisesta miehestä Tunnekylläiset lapsuuden kokemukset miehen antamasta hoivasta ja miespuolisen vanhemman kasvatuksesta Lapsen luottavaiset, turvallisen miehen kainalossa tekemät tutustumiset miesten seuraan, heidän maailmaansa ja ajatuksiinsa Kuinka olennaisia tällaiset menetykset ovat tytön ja pojan silloisen ja tulevan elämän kannalta? Pahinta lapselle on menettää jo muodostunut vahva psykologinen isäsuhde, ei niinkään suhde, jota ei ole koskaan ollutkaan Aikuisena tehdyt itsearviot: menetys, jonka laajuuden vasta myöhemmin alkaa tajuta Psykiatriset arviot: itsetunto, luottamus, suhteen luominen toiseen ihmiseen ja suhde eri maskuliinisuuksiin voi muodostua ongelmaksi Mitä selviytymiskeinoja? Kirjailija Hannu Mäkelä: Päätin ryhtyä itse itselleni isäksi (70- vuotispäivähaastattelu Hesarissa ) Jouko Huttunen 14

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sateenkaaren tällä puolen. Opas sateenkaariperheen läheiselle

Sateenkaaren tällä puolen. Opas sateenkaariperheen läheiselle Sateenkaaren tällä puolen Opas sateenkaariperheen läheiselle Alkusanat Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

VISIO 2020. Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten. Tuntuu siltä että oon hankala ja että. vaadin erityiskohtelua kun haluan vaan

VISIO 2020. Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten. Tuntuu siltä että oon hankala ja että. vaadin erityiskohtelua kun haluan vaan Muu, mikä? Sukupuolivähemmistönuorten VISIO 2020 Tuntuu siltä että oon hankala ja että vaadin erityiskohtelua kun haluan vaan tulla kohdatuksi omana itsenäni niinkuin kaikki muutkin. Alkusanat Tämä vihkonen

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Voivatko tunteet elpyä?

Voivatko tunteet elpyä? Voivatko tunteet elpyä? Tunteethan tulevat kun tahtovat, miten siinä mikään sitten auttaisi? Moni miettii, että onko mitään hyötyä hakea apua siinä vaiheessa, kun tunteet ovat kuolleet. Tilanne voi kuitenkin

Lisätiedot

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään

Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Susanna Oksanen Alkoholiongelmasta kärsivien joukossa on eniten niitä, jotka eivät koskaan ole ottaneet ryyppyäkään Tutkimus Huoltaja-/Sosiaaliturva-lehden välittämästä alkoholiperheen kuvasta vuosina

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3

SISÄLLYS SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 SISÄLLYS Minun perheeni - pohtiva kuva-albumi lapsen perheestä SIVU OSA A JOHDANTO JA TYÖN ESITTELY 2 OSA B MINUN PERHEENI -ALBUMIN KÄSIKIRJA 3 1.OLEN SYNTYNYT 3 2.ÄITINI,ISÄNI, SISARUKSIA - KUN OLIMME

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita?

Miia Suomalainen Tuula Puranen. Vauvahaaveita? Miia Suomalainen Tuula Puranen Vauvahaaveita? Vauvahaaveita? Käsikirjoitus Miia Suomalainen Selkokielelle muokkaus Tuula Puranen Kuvat Laura Vesa ISBN 978-952-7059-04-3 ISBN 978-952-7059-05-0 (pdf) Painopaikka

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot