Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella"

Transkriptio

1 Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen lasku jatkui myös vuonna Tilastokeskuksen arvion mukaan valtion budjetissa kohdennettiin t&k-toimintaan vuonna miljoonaa euroa. Edellisvuodesta rahoitus kutistui 42 miljoonaa (nimellismuutos 2 %). Kun katsotaan koko tähänastista hallituskautta ( ), on valtion t&k-rahoitus laskenut reaalirahassa noin 240 miljoonan euron verran ( 11,3 %; käyvin hinnoin 117 milj. ). Yritysten t&k-investoinnit vähenivät vastaavana aikana 19 % (kuva 3). Valtionrahoituksen bkt-osuus oli vuonna 2014 arviolta 0,96 prosenttia (1,05 % v. 2011). Suomi on siten jäämässä myös valtion budjettirahoituksen näkökulmasta jälkeen EU:ssa yhteisesti sovitusta julkisen t&k-rahoituksen 1 prosentin intensiteettitavoitteesta. 1 Kuva 1. T&k-rahoituksen muutokset organisaation mukaan (2009=100) Yliopistot Yliopistolliset kesk ussairaalat Suomen Akatemia Tekes Lähde: Tilastokeskus * Suomen Akatemian vuoden 2010 luvusta on poistettu tekninen lisäys (n.17%). Valtion tutkimuslaitokset Muu rahoitus Valtion tämän vuoden talousarvion t&k-määrärahojen jakauma organisaatioittain on esitetty kuvassa 2. T&k-rahoitusta lisättiin nyt ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella. Rahoitus kasvoi noin 47 miljoonaa euroa, noin miljoonaan euroon (+2,4 %). Kasvu ohjautuu kolmeen kohteeseen: yliopistojen perusrahoitukseen, Suomen Akatemiaan ja Tekesiin. Suomen Akatemian voimavarojen lisäykset kohdennetaan yliopistojen profiloitumista tukeviin toimiin ja strategiseen tutkimukseen.

2 Kuva 2. Valtion t&k-rahoituksen (n. 2,0 mrd. ) jakauma organisaatioittain vuoden 2015 talousarviossa. Rahoitusrakenteen muutosten osoittamiseksi on sulkuihin merkitty kunkin organisaation osuus vuoden 2011 rahoituksesta (Lähde: Tilastokeskus). Muu rahoitus 10,8% ( ,7%) Valtion tutkimuslaitokset 13,6% ( ,7%) Yliopistot 27,9% ( ,8%) 2 Tekes 26,1% ( ,9%) Suomen Akatemia 20,5% ( ,0%) Yliopistolliset keskuss airaalat 1,0 (2011 1,9%) Kuva 3. T&k-menojen muutos (2009=100) Yritykset Julkinen sektori korkeakoulut * Lähde: Tilastokeskus *ennakkotieto

3 1.2 Tekesin rahoitus Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) tukien tavoitteena: Nopeuttaa elinkeinoelämän uudistumista ja uutta osaamista; Kannustaa riskipitoiseen tki-toimintaan; Vahvistaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla; Pitkän tähtäimen tavoitteena kansantalouden uudistuminen ja tuottavuuden kasvu. Rahoitus kohdennettu v lähtien entistä vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille elinkeinoelämää uudistaviin, aiempaa riskipitoisempiin, hankkeisiin. 3 Kuva 4. Tekesin avustus- ja lainavaltuudet sekä pääomasijoitukset 700 Milj ,0 578,2 588,9 562,0 569,0 586,5 545,8 486,0 446,3 450,0 445,1 432,1 399,6 359,0 166,8 166,8 122,7 128,2 136,8 102,8 116,8 Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Yhteensä (pl.inka) INKA Yritysten osuus avustuksista (Avustusvaltuudet sisältävät avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut)

4 Kuva 5. Tekesin rahoitusvaltuuksien muutokset vuoden 2009 tasoon nähden (milj. ) 60,0 40,0 20,0 Milj. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100, Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Avustus yrityksille 4-120,0-140,0 (Avustusvaltuus sisältää avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut) Avustuksista kohdistuu v. 2015: 55 % yritysten pitkän tähtäimen tki-hankkeisiin; 40 % julkisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin; 5 % Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksuihin. Painopistettä siirretty avustuksista lainoihin: Tekesin avustusvaltuuksia on leikattu vaalikaudella , tason lasku 127 milj. euroa (-26 %); Tekesin lainavaltuuksia on lisätty vaalikaudella , tason nousu 64 milj. euroa (62 %); Kevään 2014 kehysriihessä hallitus lisäsi lainavaltuuksia 40 milj./v kehyskaudelle ja lisäksi 20 milj. vuosille 2014 ja 2015 kasvun tukemiseen erityisesti kasvun kärkien aloilla (biotalous, cleantech, digitaalisuus, terveysala). Lainojen myöntövaltuudesta 20 milj. euroa on siirretty Tekesin pääomasijoitustoimintaan. Tekesin rahoitusta on kohdennettu aiempaa vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeviin pkyrityksiin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. Valtion t&k-panostus elinkeinoelämän osaamisperustan ja uudistumisen edistämiseksi on kuluneella vaalikaudella merkittävästi laskenut (reaalisesti 21 %). Tämä johtuu lähinnä siitä, että Tekesiin ja VTT:hen on kohdistettu merkittäviä budjettileikkauksia. Tutkimus- ja innovaationeuvosto suosittaa reaalisesti keskimäärin 2 % lisäystä valtion t&krahoitukseen. Tekesin pääomasijoitustoiminta Vuonna 2014 Tekes käynnistänyt alkavien yritysten pääomasijoitustoiminnan, 20 milj. euroa /vuosi. Päävastuu on siirtynyt Finnverasta Tekesille. Tekes tekee pääomasijoitukset valtion kokonaan omistaman ja Tekesin omistajaohjauksessa olevan Tekes Pääomasijoitus Oy:n toimesta pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on kehittää julkista pääomasijoitustoimintaa ja lisätä riskinottoa. Tavoitteena, että kotimaiset ja ulkomaiset sijoittajat saadaan palaamaan aikaisen kasvun sijoitustoimintaan ja että mahdollistetaan vahvaa toimialaosaamista ja ammattitaitoa omaavien Suomeen sijoittavien rahastojen syntyminen.

5 Kannustaakseen yksityisiä sijoittajia sijoittamaan pääomarahastoihin Tekes Pääomasijoitus Oy voi tyytyä yksityisiä sijoittajia pienempiin tuottoihin tai ottaa suurempia riskejä (epäsymmetria). Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa pääomarahastoihin aina yhdessä yksityissijoittajien kanssa ja sen osuus rahaston pääomista voi olla enintään 50 %. Tutkimustuloksia Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaikutuksista: Tekesin rahoitus palautuu yhteiskuntaan ja kansantalouteen elinkeinoelämän lisääntyneen liiketoiminnan, viennin ja työllisyyden kautta. Tekesin yritysrahoituksesta suunnataan pk-yrityksille 67 %. Pk-yrityksissä yksi Tekesin euro tuottaa 21 euroa liikevaihtoa vuodessa ja eurolla syntyy yksi pysyvä työpaikka yksityiselle sektorille. Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehittämismenojaan kahdella eurolla. 5 Tutkimustuloksia: Yritykset olisivat investoineet t&k-toimintaan huomattavasti vähemmän ilman julkista t&k rahoitusta. Julkinen rahoitus ei syrjäyttänyt yksityistä rahoitusta. Czarnitzki Bento 2010, Evaluation of public R&D policies: A cross-country comparison (Saksa, Belgia, Luxemburg, Espanja Tekesin rahoituksen tuotot yhteiskunnalle ovat %. Tekes-rahoituksen 1 euron ja yrityksen oman rahoituksen 1 euron lisäys t&k-toimintaan (yhteensä 2 euroa) lisää ulkoisvaikutuksia 1 eurolla. Takalo et al. (2013) Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin. Rouvinen Pajarinen (2012) Strategisesti merkittävät Tekesin hankkeet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat tuottavuusvaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä (erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY)). Viljamaa et al (2013) Työllisyyden, kiinteiden investointien ja myynnin osalta Tekesin rahoitus lisää kasvua lyhyellä aikavälillä. Einiö (2013) 1.3 T&k-verovähennys T&k-verovähennys otettiin käyttöön vuosiksi Vuoden 2013 toteumatiedot: Kaikkiaan 600 yritykselle on myönnetty t&k-toiminnan lisävähennys vuonna 2013 Yhteenlaskettuna myönnetyn vähennyksen määrä on 65 milj. euroa (valtion verotulojen vähennys - 15 milj. ) Keskimäärin myönnetty vähennys yritystä kohden on euroa Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa t&k-palkkamenojen kokonaismäärään on 65% Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa vähennyksen perusteena oleviin t&k-palkka-menoihin on 96%

6 Kuva suurinta toimialaa, joille myönnetty t&k-verovähennystä, Tekes-tukia tai jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa. 6 Lähde: ETLA Kuva 7. Yrityksille myönnetyt t&k-verovähennykset vuonna 2013 yritysten koon mukaan Myönnetty vähennys milj Lkm (kpl) 0 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset 0 Myönnetty verovähennys Yritysten lkm

7 2. Yleinen elinkeinopolitiikka ja rakennerahastot Kuva 8. Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin ja yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville yhteisöille Milj. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 43,0 43,9 19,7 29,1 40,1 40,5 25,6 Keksintötoiminnan siirto ELYyn -7,3 milj. 36,1 17,7 18,7 61,9 Lisäykset - kasvuohjelma milj. - MEK:n yhdistäminen milj. 14,8 51,3 7 10,0 8,0 0, TA Yhteisöavustukset Kansainvälistymisavustukset yhteishankkeisiin, valtuus 2.1 Yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille Tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten valmiuksia kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa, lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen sekä edistää ulkomaista matkailua Suomeen. Avustusta myönnetään yleisavustuksena em. tavoitteiden mukaisten palveluiden tuottamiseen ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille sekä Finpron vientikeskusverkoston ylläpitämiseen. Lisäksi valtionavustusta myönnetään erityisavustuksena osana hallituksen kasvuohjelmaa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Invest in Finland säätiön toiminnot liitettiin Finproon Finpro ry:n toiminnat on uudistettu vuoden 2014 aikana täysin uuteen toimintamalliin, missä uuden Finpron yleisavustus kohdennetaan kokonaisuudessaan sen yrityksille tarjoamien julkisten kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, eikä yleisavustuksella tämän jälkeen tueta maksullisia konsultointipalveluja lainkaan. Finprossa aiemmin toiminut maksullinen konsultointitoiminta on myyty kesäkuussa 2014 Soprano Oyj:lle kilpailuilla markkinoilla toimivaksi yksityiseksi konsultointitoiminnaksi. Osana Finpron uudistusta myös Matkailun edistämiskeskuksen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 alusta osaksi Finproa. Muutoksilla vahvistetaan pk-yrityksille tarjottavia julkisia kansainvälistymispalveluja, kannustetaan yrityksiä käyttämään ulkopuolisia kansainvälistymisen asiantuntijoita, edistetään monipuolisen kansainvälistymiskonsulttiverkoston syntymistä sekä

8 tehostetaan matkailun edistämistä kytkemällä matkailun edistäminen osaksi Finproa ja sen laajaa ulkomaan verkostoa. Uuden Finpron muodostavat yritysten kansainvälistämistoiminto Export Finland (EF), matkailun edistämistoiminto Visit Finland (VF) ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja hankkiva Invest in Finland toiminto (IIF). Kasvuohjelma: Hallitus on kevään 2014 kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti osoittanut osana kasvuohjelmaa 45 milj. euroa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Kasvuohjelmalla panostetaan erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 1,3 milj. euron panostus elintarvikevientiohjelman toteuttamiseen Venäjän laskevan viennin korvaamiseksi sekä 5 milj. euroa ICT-sektorin uuteen yritystoimintaan Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin Tavoitteena on edistää suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Avustusta myönnetään viennin käynnistämiseen, aikaistamiseen ja kasvattamiseen, uusien markkina-alueiden avaamiseen, suomalaisten yritysten tuotteiden tunnettuvuuden edistämiseen sekä yritysten verkottumiseen uusilla vientimarkkinoilla ja kansainvälisissä arvoketjuissa. Avustusta myönnetään kansainvälistyville ja jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville, pääsääntöisesti pk-yrityksille. Avustus on tarkoitettu yritysten yhteishankkeisiin. Keskipitkän ajan valtuuden suuruus on ollut keskimäärin n. 20 milj. euroa. Valtiontalouden säästöjen johdosta valtuus on laskenut 9,786 milj. euroon (v. 2015). Hankeavustusten kysyntä on säilynyt aiempien vuosien tasolla. Arvio valtuuden jakautumisesta v. 2015: Näyttelyavustukset: 4,893 milj. euroa, vientiverkostohankkeet ja kumppanuusohjelmat: 2,936 milj. euroa, muut hankkeet: 1,97 milj. euroa. Osana rakennepoliittista ohjelmaa on selvitetty yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen ( ), yritystukien kehittämisavustuksen ( ) ja maa- ja metsätalousministeriön yritysrahoituksen yhdistämistä, kuten myös yhteisen sähköisen asioinnin ja tukien käsittelyjärjestelmien yhdistämistä. Lisäksi on selvitetty kansainvälistymisavustuksen yhdistymistä myös muihin tukimuotoihin (esim. Tekes). Yhteishankkeiden kansainvälistymisavustus on siirretty Pirkanmaan ELY-keskukseen vuoden 2015 alusta. 2.3 Yritysten kehittämis- ja investointiavustukset

9 Kuva 9. Yritysten kehittämis- ja investointiavustusvaltuudet (vain kansallinen rahoitus, ml. uusi kv-tuki) Milj. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 42,3 42,9 43,3 32,7 29,2 24,7 21, Tavoitteena on parantaa pk-yritysten valmiuksia aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa. Avustusta myönnetään pk-yrityksille niiden kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Vuoden 2015 talousarviossa on lisätty pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen 10 milj. euroa. Kehittämis- ja investointiavustuksilla on voitu tukea aikaisemminkin vastaavia hankkeita, mutta ko. 10 milj. euron lisävaltuus on kohdennettu pelkästään kansainvälistymisen edistämiseen. Muuhun avustusvaltuuteen, jota käytetään lähinnä pk-yritysten kasvua, uudistumista ja osaamista edistäviin hankkeisiin, on kohdennettu säästötoimenpiteitä siten, että valtuus vuonna 2015 on 11,6 milj. euroa. 2.4 ELY-keskusten myöntämä yritysrahoitus EU+valtio Ohjelmakausi : Myöntövaltuus Tuki2000 (ELYe*)+Finnvera -toimenpiteisiin 113, , , ,801 62,310 Maksatukset hankkeille: EAKR: Yrityksen kehittämisavustus+tekes+finnvera 61,003 54,618 85, ,109 81, ,14401 ESR**: Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut 8,605 12,485 15,958 20,522 16,668 16,548 Maksatukset yhteensä: 69,608 67, , ,631 98, ,692 Ohjelmakausi : EAKR: Myöntövaltuus Tuki toimet (ELY-e)* 65,826 75,978 EAKR: Myöntövaltuus TEKES 8,111 7,421

10 *ELY-e: ELY-keskusten elinkeinot -vastuualueen myöntämä hankerahoitus (yritystuet + yritysten toimintaympäristötuki + energiatuki) **ESR: Ohjelmakaudella käytössä ESR-osarahoitettu Pk-yritysten kehittämispalvelut, ei erotettavissa valtuuksista. Ohjelmakaudella toiminta rahoitetaan kansallisesti, joten suoraan yrityksiin kohdistuvaa tukea ei ESR-osarahoitteisena enää ole. 2.5 Laivanrakennuksen innovaatiotuki 10 Kuva 10. Laivanrakennuksen innovaatiotuki milj Myönnöt Maksettu Päätösten määrä Päätösten määrä (kpl) Vuoden 2004 alusta alkaen Euroopan Unionissa on ollut mahdollista myöntää niin sanottua laivanrakennuksen innovaatiotukea. Euroopan komissio hyväksyi ensimmäistä kertaa suomalaisen innovaatiotukiohjelman vuonna Tämän jälkeen tukiohjelman voimassaoloa on jatkettu kolmesti, viimeisellä kerralla vuoden 2014 loppuun. Innovaatiotuen myöntämisen edellytyksistä on säädetty kansallisesti valtioneuvoston asetuksella laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Ensimmäinen valtioneuvoston asetus annettiin vuonna 2008 (592/2008, muutettu 165/2010, 502/2012). Tämän jälkeen asetuksen voimassaoloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun saakka. Innovaatiotukiohjelman voimassaolo päättyi tässä yhteydessä vuoden 2014 loppuun, koska Euroopan unionin laivanrakennusalaa koskevat valtiontukisäännöt ja komission hyväksymä Suomen tukiohjelma olivat voimassa ainoastaan saman vuoden loppuun. Tuen myöntäminen laivanrakennuksen innovaatioihin on kuitenkin mahdollista vuoden 2015 alusta alkaen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle annettujen yhteisön puitteiden nojalla (2014/C 198/01). Tämän perusteella uusi asetus

11 laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (364/2015) valmisteltiin vuoden 2015 alussa, ja se astui voimaan Asetus on voimassa asti. Vuosina Suomessa myönnettiin 17 laivanrakennushankkeelle innovaatiotukea yhteensä 86,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 I lisätalousarviossa laivanrakennuksen innovaatiotukeen myönnettiin 20 milj. euroa lisäys. Käytetty rahoitus YHT. Myöntö, M 18,0 4,5 14,9 38,9 10,0 86,3 kpl työpaikat, htv Energiapoliittiset tuet Kuva 11. Energiapoliittiset tuet 250,00 200,00 milj. 150,00 100,00 Energiatuki Uusiutuvan energian tuotantotuki LNG-terminaalien investointituki 50,00 0, Energiatuki Energiatuen (investointituki) tavoitteena on: 1) edistää uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 2) edistää energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja 3) vähentää energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto, ja perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tuen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä. Energiatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti % hyväksyttävistä investointikustannuksista, mutta tukiprosentit ovat viime vuosina olleet % (keskimäärin tuki euroa/hanke). Suuria, yli euron, tukipäätöksiä on tyypillisesti 5 15 kpl/v.

12 Muutokset Tukijärjestelmää päivitettiin ja tuen myöntämistä ohjaava valtioneuvoston asetus uusittiin v Vuosina myöntämisvaltuus oli korkeimmillaan johtuen biojalostamohankkeiden lisävaltuuksista. Kuluvalla vaalikaudella momentin valtuutta on leikattu. Energiatukivaltuuden määrä on vähentynyt muutamassa vuodessa 50 milj. eurosta 35 milj. euroon. Tästä syystä energiatukea ei voida jatkaa täysin nykymuodossaan, vaan hankemääriä on vähennettävä ja tukikategorioita on rajattava tuen ulkopuolelle. Lisäksi erityisesti suuria ja keskisuuria uuden teknologian demonstraatiohankkeita ei voida tukea nykyisessä laajuudessa. Tulevien vuosien aikana on myös suunniteltava uusiutuvan energian tukeminen vuodesta 2020 lähtien, kun nykyiselle syöttötariffipohjaiselle järjestelmälle on suunniteltava seuraaja. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös mahdollisuus korvata osa suurista (tukisumma yli 5 milj. ) uuden teknologian käyttöönottoa edistävistä energiatuista palautuvalla tuella. Energiatuella on kuitenkin jatkossakin merkittävä rooli kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanossa ja erityisesti uuden teknologian kaupallistamisessa. 12 Vaikuttavuus Tuella saadaan aikaiseksi n kertaiset investoinnit tukeen nähden. Vaikutukset riippuvat erittäin paljon siitä, millainen tuettava hanke on. Tyypillisesti esim. 1 milj. eurolla saadaan aikaiseksi investoinnit hakekattiloihin, joiden lämpöteho olisi n. 5 8 MW ja jotka korvaisivat öljyn käyttöä erillislämmöntuotannossa. Uusiutuvan energian määrä kasvaisi tällöin MWh vuodessa. Sähköntuotannossa (esim. pienvesivoima, aurinkosähkö) hankemäärät ovat huomattavasti pienempiä ja tuen vaikuttavuus pienempi. Energiatehokkuusinvestointien osalta suurin merkitys on sillä, toteutetaanko investoinnit teollisuudessa vai palvelusektorilla. Teollisuudessa 1 milj. euron tuki tarkoittaa n MWh energiansäästöä ja palvelusektorilla n MWh energiansäästöä. 3.2 Uusiutuvan energian tuotantotuki Tukijärjestelmän tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen. Tukijärjestelmä on keskeinen ohjauskeino Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian velvoitteen (38 % uusiutuvaa energian loppukulutuksesta) saavuttamiseksi. Tuotantotukea maksetaan (TAE2015): o Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle 137,9 milj. euroa o Metsähakevoimaloille 60,2 milj. euroa o Biokaasuvoimaloille 3,6 milj. euroa o Puupolttoainevoimaloille 2,3 milj. euroa Tuen avulla metsähakkeen poltto monipolttoainelaitoksissa tulee edullisemmaksi kuin turve tai kivihiili, minkä seurauksena metsähakkeen määrää voidaan merkittävästi kasvattaa. Koska tuulivoiman tuotantokustannukset ovat suuret suhteessa sähkön markkinahintaan, ei tuulivoimakapasiteetti kasvaisi riittävän nopeasti ilman valtion tukea. Tuotantotukea maksetaan uudessa tuulivoimalassa tuotetusta sähköstä 12 vuoden ajan. Tukijärjestelmään hyväksytään max.

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 14.10.2014 Tuija Ypyä EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA IN- NOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUKSESTA 1 Johdanto Esityksessä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 1. Ehdotukset säästöiksi ( 254 milj. ) Verotuet ja veronkorotukset 254 milj. Energia 28 milj. Poistetaan alempi

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12.11.2013 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Johtoryhmä yt-käsittely 25.2.2013. Johtokunta 12.3.

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Johtoryhmä yt-käsittely 25.2.2013. Johtokunta 12.3. Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtoryhmä yt-käsittely 25.2. Johtokunta 2.3. 5.8. 0:02 Sivu DM 08229 2.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Julkiset yrityspalvelut alueilla Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 45/2012 valtteri laasonen tommi ranta anssi

Lisätiedot

Yritystukitilasto 2013

Yritystukitilasto 2013 Yritykset 2015 Yritystukitilasto 2013 Vähemmän tukea suuremmalle joukolle yrityksiä Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 yrityksille jaettu tukimäärä laski kokonaisuudessaan 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot