Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella"

Transkriptio

1 Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen lasku jatkui myös vuonna Tilastokeskuksen arvion mukaan valtion budjetissa kohdennettiin t&k-toimintaan vuonna miljoonaa euroa. Edellisvuodesta rahoitus kutistui 42 miljoonaa (nimellismuutos 2 %). Kun katsotaan koko tähänastista hallituskautta ( ), on valtion t&k-rahoitus laskenut reaalirahassa noin 240 miljoonan euron verran ( 11,3 %; käyvin hinnoin 117 milj. ). Yritysten t&k-investoinnit vähenivät vastaavana aikana 19 % (kuva 3). Valtionrahoituksen bkt-osuus oli vuonna 2014 arviolta 0,96 prosenttia (1,05 % v. 2011). Suomi on siten jäämässä myös valtion budjettirahoituksen näkökulmasta jälkeen EU:ssa yhteisesti sovitusta julkisen t&k-rahoituksen 1 prosentin intensiteettitavoitteesta. 1 Kuva 1. T&k-rahoituksen muutokset organisaation mukaan (2009=100) Yliopistot Yliopistolliset kesk ussairaalat Suomen Akatemia Tekes Lähde: Tilastokeskus * Suomen Akatemian vuoden 2010 luvusta on poistettu tekninen lisäys (n.17%). Valtion tutkimuslaitokset Muu rahoitus Valtion tämän vuoden talousarvion t&k-määrärahojen jakauma organisaatioittain on esitetty kuvassa 2. T&k-rahoitusta lisättiin nyt ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella. Rahoitus kasvoi noin 47 miljoonaa euroa, noin miljoonaan euroon (+2,4 %). Kasvu ohjautuu kolmeen kohteeseen: yliopistojen perusrahoitukseen, Suomen Akatemiaan ja Tekesiin. Suomen Akatemian voimavarojen lisäykset kohdennetaan yliopistojen profiloitumista tukeviin toimiin ja strategiseen tutkimukseen.

2 Kuva 2. Valtion t&k-rahoituksen (n. 2,0 mrd. ) jakauma organisaatioittain vuoden 2015 talousarviossa. Rahoitusrakenteen muutosten osoittamiseksi on sulkuihin merkitty kunkin organisaation osuus vuoden 2011 rahoituksesta (Lähde: Tilastokeskus). Muu rahoitus 10,8% ( ,7%) Valtion tutkimuslaitokset 13,6% ( ,7%) Yliopistot 27,9% ( ,8%) 2 Tekes 26,1% ( ,9%) Suomen Akatemia 20,5% ( ,0%) Yliopistolliset keskuss airaalat 1,0 (2011 1,9%) Kuva 3. T&k-menojen muutos (2009=100) Yritykset Julkinen sektori korkeakoulut * Lähde: Tilastokeskus *ennakkotieto

3 1.2 Tekesin rahoitus Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) tukien tavoitteena: Nopeuttaa elinkeinoelämän uudistumista ja uutta osaamista; Kannustaa riskipitoiseen tki-toimintaan; Vahvistaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla; Pitkän tähtäimen tavoitteena kansantalouden uudistuminen ja tuottavuuden kasvu. Rahoitus kohdennettu v lähtien entistä vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille elinkeinoelämää uudistaviin, aiempaa riskipitoisempiin, hankkeisiin. 3 Kuva 4. Tekesin avustus- ja lainavaltuudet sekä pääomasijoitukset 700 Milj ,0 578,2 588,9 562,0 569,0 586,5 545,8 486,0 446,3 450,0 445,1 432,1 399,6 359,0 166,8 166,8 122,7 128,2 136,8 102,8 116,8 Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Yhteensä (pl.inka) INKA Yritysten osuus avustuksista (Avustusvaltuudet sisältävät avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut)

4 Kuva 5. Tekesin rahoitusvaltuuksien muutokset vuoden 2009 tasoon nähden (milj. ) 60,0 40,0 20,0 Milj. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100, Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Avustus yrityksille 4-120,0-140,0 (Avustusvaltuus sisältää avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut) Avustuksista kohdistuu v. 2015: 55 % yritysten pitkän tähtäimen tki-hankkeisiin; 40 % julkisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin; 5 % Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksuihin. Painopistettä siirretty avustuksista lainoihin: Tekesin avustusvaltuuksia on leikattu vaalikaudella , tason lasku 127 milj. euroa (-26 %); Tekesin lainavaltuuksia on lisätty vaalikaudella , tason nousu 64 milj. euroa (62 %); Kevään 2014 kehysriihessä hallitus lisäsi lainavaltuuksia 40 milj./v kehyskaudelle ja lisäksi 20 milj. vuosille 2014 ja 2015 kasvun tukemiseen erityisesti kasvun kärkien aloilla (biotalous, cleantech, digitaalisuus, terveysala). Lainojen myöntövaltuudesta 20 milj. euroa on siirretty Tekesin pääomasijoitustoimintaan. Tekesin rahoitusta on kohdennettu aiempaa vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeviin pkyrityksiin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. Valtion t&k-panostus elinkeinoelämän osaamisperustan ja uudistumisen edistämiseksi on kuluneella vaalikaudella merkittävästi laskenut (reaalisesti 21 %). Tämä johtuu lähinnä siitä, että Tekesiin ja VTT:hen on kohdistettu merkittäviä budjettileikkauksia. Tutkimus- ja innovaationeuvosto suosittaa reaalisesti keskimäärin 2 % lisäystä valtion t&krahoitukseen. Tekesin pääomasijoitustoiminta Vuonna 2014 Tekes käynnistänyt alkavien yritysten pääomasijoitustoiminnan, 20 milj. euroa /vuosi. Päävastuu on siirtynyt Finnverasta Tekesille. Tekes tekee pääomasijoitukset valtion kokonaan omistaman ja Tekesin omistajaohjauksessa olevan Tekes Pääomasijoitus Oy:n toimesta pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on kehittää julkista pääomasijoitustoimintaa ja lisätä riskinottoa. Tavoitteena, että kotimaiset ja ulkomaiset sijoittajat saadaan palaamaan aikaisen kasvun sijoitustoimintaan ja että mahdollistetaan vahvaa toimialaosaamista ja ammattitaitoa omaavien Suomeen sijoittavien rahastojen syntyminen.

5 Kannustaakseen yksityisiä sijoittajia sijoittamaan pääomarahastoihin Tekes Pääomasijoitus Oy voi tyytyä yksityisiä sijoittajia pienempiin tuottoihin tai ottaa suurempia riskejä (epäsymmetria). Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa pääomarahastoihin aina yhdessä yksityissijoittajien kanssa ja sen osuus rahaston pääomista voi olla enintään 50 %. Tutkimustuloksia Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaikutuksista: Tekesin rahoitus palautuu yhteiskuntaan ja kansantalouteen elinkeinoelämän lisääntyneen liiketoiminnan, viennin ja työllisyyden kautta. Tekesin yritysrahoituksesta suunnataan pk-yrityksille 67 %. Pk-yrityksissä yksi Tekesin euro tuottaa 21 euroa liikevaihtoa vuodessa ja eurolla syntyy yksi pysyvä työpaikka yksityiselle sektorille. Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehittämismenojaan kahdella eurolla. 5 Tutkimustuloksia: Yritykset olisivat investoineet t&k-toimintaan huomattavasti vähemmän ilman julkista t&k rahoitusta. Julkinen rahoitus ei syrjäyttänyt yksityistä rahoitusta. Czarnitzki Bento 2010, Evaluation of public R&D policies: A cross-country comparison (Saksa, Belgia, Luxemburg, Espanja Tekesin rahoituksen tuotot yhteiskunnalle ovat %. Tekes-rahoituksen 1 euron ja yrityksen oman rahoituksen 1 euron lisäys t&k-toimintaan (yhteensä 2 euroa) lisää ulkoisvaikutuksia 1 eurolla. Takalo et al. (2013) Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin. Rouvinen Pajarinen (2012) Strategisesti merkittävät Tekesin hankkeet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat tuottavuusvaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä (erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY)). Viljamaa et al (2013) Työllisyyden, kiinteiden investointien ja myynnin osalta Tekesin rahoitus lisää kasvua lyhyellä aikavälillä. Einiö (2013) 1.3 T&k-verovähennys T&k-verovähennys otettiin käyttöön vuosiksi Vuoden 2013 toteumatiedot: Kaikkiaan 600 yritykselle on myönnetty t&k-toiminnan lisävähennys vuonna 2013 Yhteenlaskettuna myönnetyn vähennyksen määrä on 65 milj. euroa (valtion verotulojen vähennys - 15 milj. ) Keskimäärin myönnetty vähennys yritystä kohden on euroa Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa t&k-palkkamenojen kokonaismäärään on 65% Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa vähennyksen perusteena oleviin t&k-palkka-menoihin on 96%

6 Kuva suurinta toimialaa, joille myönnetty t&k-verovähennystä, Tekes-tukia tai jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa. 6 Lähde: ETLA Kuva 7. Yrityksille myönnetyt t&k-verovähennykset vuonna 2013 yritysten koon mukaan Myönnetty vähennys milj Lkm (kpl) 0 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset 0 Myönnetty verovähennys Yritysten lkm

7 2. Yleinen elinkeinopolitiikka ja rakennerahastot Kuva 8. Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin ja yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville yhteisöille Milj. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 43,0 43,9 19,7 29,1 40,1 40,5 25,6 Keksintötoiminnan siirto ELYyn -7,3 milj. 36,1 17,7 18,7 61,9 Lisäykset - kasvuohjelma milj. - MEK:n yhdistäminen milj. 14,8 51,3 7 10,0 8,0 0, TA Yhteisöavustukset Kansainvälistymisavustukset yhteishankkeisiin, valtuus 2.1 Yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille Tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten valmiuksia kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa, lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen sekä edistää ulkomaista matkailua Suomeen. Avustusta myönnetään yleisavustuksena em. tavoitteiden mukaisten palveluiden tuottamiseen ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille sekä Finpron vientikeskusverkoston ylläpitämiseen. Lisäksi valtionavustusta myönnetään erityisavustuksena osana hallituksen kasvuohjelmaa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Invest in Finland säätiön toiminnot liitettiin Finproon Finpro ry:n toiminnat on uudistettu vuoden 2014 aikana täysin uuteen toimintamalliin, missä uuden Finpron yleisavustus kohdennetaan kokonaisuudessaan sen yrityksille tarjoamien julkisten kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, eikä yleisavustuksella tämän jälkeen tueta maksullisia konsultointipalveluja lainkaan. Finprossa aiemmin toiminut maksullinen konsultointitoiminta on myyty kesäkuussa 2014 Soprano Oyj:lle kilpailuilla markkinoilla toimivaksi yksityiseksi konsultointitoiminnaksi. Osana Finpron uudistusta myös Matkailun edistämiskeskuksen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 alusta osaksi Finproa. Muutoksilla vahvistetaan pk-yrityksille tarjottavia julkisia kansainvälistymispalveluja, kannustetaan yrityksiä käyttämään ulkopuolisia kansainvälistymisen asiantuntijoita, edistetään monipuolisen kansainvälistymiskonsulttiverkoston syntymistä sekä

8 tehostetaan matkailun edistämistä kytkemällä matkailun edistäminen osaksi Finproa ja sen laajaa ulkomaan verkostoa. Uuden Finpron muodostavat yritysten kansainvälistämistoiminto Export Finland (EF), matkailun edistämistoiminto Visit Finland (VF) ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja hankkiva Invest in Finland toiminto (IIF). Kasvuohjelma: Hallitus on kevään 2014 kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti osoittanut osana kasvuohjelmaa 45 milj. euroa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Kasvuohjelmalla panostetaan erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 1,3 milj. euron panostus elintarvikevientiohjelman toteuttamiseen Venäjän laskevan viennin korvaamiseksi sekä 5 milj. euroa ICT-sektorin uuteen yritystoimintaan Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin Tavoitteena on edistää suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Avustusta myönnetään viennin käynnistämiseen, aikaistamiseen ja kasvattamiseen, uusien markkina-alueiden avaamiseen, suomalaisten yritysten tuotteiden tunnettuvuuden edistämiseen sekä yritysten verkottumiseen uusilla vientimarkkinoilla ja kansainvälisissä arvoketjuissa. Avustusta myönnetään kansainvälistyville ja jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville, pääsääntöisesti pk-yrityksille. Avustus on tarkoitettu yritysten yhteishankkeisiin. Keskipitkän ajan valtuuden suuruus on ollut keskimäärin n. 20 milj. euroa. Valtiontalouden säästöjen johdosta valtuus on laskenut 9,786 milj. euroon (v. 2015). Hankeavustusten kysyntä on säilynyt aiempien vuosien tasolla. Arvio valtuuden jakautumisesta v. 2015: Näyttelyavustukset: 4,893 milj. euroa, vientiverkostohankkeet ja kumppanuusohjelmat: 2,936 milj. euroa, muut hankkeet: 1,97 milj. euroa. Osana rakennepoliittista ohjelmaa on selvitetty yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen ( ), yritystukien kehittämisavustuksen ( ) ja maa- ja metsätalousministeriön yritysrahoituksen yhdistämistä, kuten myös yhteisen sähköisen asioinnin ja tukien käsittelyjärjestelmien yhdistämistä. Lisäksi on selvitetty kansainvälistymisavustuksen yhdistymistä myös muihin tukimuotoihin (esim. Tekes). Yhteishankkeiden kansainvälistymisavustus on siirretty Pirkanmaan ELY-keskukseen vuoden 2015 alusta. 2.3 Yritysten kehittämis- ja investointiavustukset

9 Kuva 9. Yritysten kehittämis- ja investointiavustusvaltuudet (vain kansallinen rahoitus, ml. uusi kv-tuki) Milj. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 42,3 42,9 43,3 32,7 29,2 24,7 21, Tavoitteena on parantaa pk-yritysten valmiuksia aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa. Avustusta myönnetään pk-yrityksille niiden kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Vuoden 2015 talousarviossa on lisätty pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen 10 milj. euroa. Kehittämis- ja investointiavustuksilla on voitu tukea aikaisemminkin vastaavia hankkeita, mutta ko. 10 milj. euron lisävaltuus on kohdennettu pelkästään kansainvälistymisen edistämiseen. Muuhun avustusvaltuuteen, jota käytetään lähinnä pk-yritysten kasvua, uudistumista ja osaamista edistäviin hankkeisiin, on kohdennettu säästötoimenpiteitä siten, että valtuus vuonna 2015 on 11,6 milj. euroa. 2.4 ELY-keskusten myöntämä yritysrahoitus EU+valtio Ohjelmakausi : Myöntövaltuus Tuki2000 (ELYe*)+Finnvera -toimenpiteisiin 113, , , ,801 62,310 Maksatukset hankkeille: EAKR: Yrityksen kehittämisavustus+tekes+finnvera 61,003 54,618 85, ,109 81, ,14401 ESR**: Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut 8,605 12,485 15,958 20,522 16,668 16,548 Maksatukset yhteensä: 69,608 67, , ,631 98, ,692 Ohjelmakausi : EAKR: Myöntövaltuus Tuki toimet (ELY-e)* 65,826 75,978 EAKR: Myöntövaltuus TEKES 8,111 7,421

10 *ELY-e: ELY-keskusten elinkeinot -vastuualueen myöntämä hankerahoitus (yritystuet + yritysten toimintaympäristötuki + energiatuki) **ESR: Ohjelmakaudella käytössä ESR-osarahoitettu Pk-yritysten kehittämispalvelut, ei erotettavissa valtuuksista. Ohjelmakaudella toiminta rahoitetaan kansallisesti, joten suoraan yrityksiin kohdistuvaa tukea ei ESR-osarahoitteisena enää ole. 2.5 Laivanrakennuksen innovaatiotuki 10 Kuva 10. Laivanrakennuksen innovaatiotuki milj Myönnöt Maksettu Päätösten määrä Päätösten määrä (kpl) Vuoden 2004 alusta alkaen Euroopan Unionissa on ollut mahdollista myöntää niin sanottua laivanrakennuksen innovaatiotukea. Euroopan komissio hyväksyi ensimmäistä kertaa suomalaisen innovaatiotukiohjelman vuonna Tämän jälkeen tukiohjelman voimassaoloa on jatkettu kolmesti, viimeisellä kerralla vuoden 2014 loppuun. Innovaatiotuen myöntämisen edellytyksistä on säädetty kansallisesti valtioneuvoston asetuksella laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Ensimmäinen valtioneuvoston asetus annettiin vuonna 2008 (592/2008, muutettu 165/2010, 502/2012). Tämän jälkeen asetuksen voimassaoloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun saakka. Innovaatiotukiohjelman voimassaolo päättyi tässä yhteydessä vuoden 2014 loppuun, koska Euroopan unionin laivanrakennusalaa koskevat valtiontukisäännöt ja komission hyväksymä Suomen tukiohjelma olivat voimassa ainoastaan saman vuoden loppuun. Tuen myöntäminen laivanrakennuksen innovaatioihin on kuitenkin mahdollista vuoden 2015 alusta alkaen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle annettujen yhteisön puitteiden nojalla (2014/C 198/01). Tämän perusteella uusi asetus

11 laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (364/2015) valmisteltiin vuoden 2015 alussa, ja se astui voimaan Asetus on voimassa asti. Vuosina Suomessa myönnettiin 17 laivanrakennushankkeelle innovaatiotukea yhteensä 86,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 I lisätalousarviossa laivanrakennuksen innovaatiotukeen myönnettiin 20 milj. euroa lisäys. Käytetty rahoitus YHT. Myöntö, M 18,0 4,5 14,9 38,9 10,0 86,3 kpl työpaikat, htv Energiapoliittiset tuet Kuva 11. Energiapoliittiset tuet 250,00 200,00 milj. 150,00 100,00 Energiatuki Uusiutuvan energian tuotantotuki LNG-terminaalien investointituki 50,00 0, Energiatuki Energiatuen (investointituki) tavoitteena on: 1) edistää uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 2) edistää energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja 3) vähentää energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto, ja perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tuen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä. Energiatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti % hyväksyttävistä investointikustannuksista, mutta tukiprosentit ovat viime vuosina olleet % (keskimäärin tuki euroa/hanke). Suuria, yli euron, tukipäätöksiä on tyypillisesti 5 15 kpl/v.

12 Muutokset Tukijärjestelmää päivitettiin ja tuen myöntämistä ohjaava valtioneuvoston asetus uusittiin v Vuosina myöntämisvaltuus oli korkeimmillaan johtuen biojalostamohankkeiden lisävaltuuksista. Kuluvalla vaalikaudella momentin valtuutta on leikattu. Energiatukivaltuuden määrä on vähentynyt muutamassa vuodessa 50 milj. eurosta 35 milj. euroon. Tästä syystä energiatukea ei voida jatkaa täysin nykymuodossaan, vaan hankemääriä on vähennettävä ja tukikategorioita on rajattava tuen ulkopuolelle. Lisäksi erityisesti suuria ja keskisuuria uuden teknologian demonstraatiohankkeita ei voida tukea nykyisessä laajuudessa. Tulevien vuosien aikana on myös suunniteltava uusiutuvan energian tukeminen vuodesta 2020 lähtien, kun nykyiselle syöttötariffipohjaiselle järjestelmälle on suunniteltava seuraaja. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös mahdollisuus korvata osa suurista (tukisumma yli 5 milj. ) uuden teknologian käyttöönottoa edistävistä energiatuista palautuvalla tuella. Energiatuella on kuitenkin jatkossakin merkittävä rooli kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanossa ja erityisesti uuden teknologian kaupallistamisessa. 12 Vaikuttavuus Tuella saadaan aikaiseksi n kertaiset investoinnit tukeen nähden. Vaikutukset riippuvat erittäin paljon siitä, millainen tuettava hanke on. Tyypillisesti esim. 1 milj. eurolla saadaan aikaiseksi investoinnit hakekattiloihin, joiden lämpöteho olisi n. 5 8 MW ja jotka korvaisivat öljyn käyttöä erillislämmöntuotannossa. Uusiutuvan energian määrä kasvaisi tällöin MWh vuodessa. Sähköntuotannossa (esim. pienvesivoima, aurinkosähkö) hankemäärät ovat huomattavasti pienempiä ja tuen vaikuttavuus pienempi. Energiatehokkuusinvestointien osalta suurin merkitys on sillä, toteutetaanko investoinnit teollisuudessa vai palvelusektorilla. Teollisuudessa 1 milj. euron tuki tarkoittaa n MWh energiansäästöä ja palvelusektorilla n MWh energiansäästöä. 3.2 Uusiutuvan energian tuotantotuki Tukijärjestelmän tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen. Tukijärjestelmä on keskeinen ohjauskeino Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian velvoitteen (38 % uusiutuvaa energian loppukulutuksesta) saavuttamiseksi. Tuotantotukea maksetaan (TAE2015): o Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle 137,9 milj. euroa o Metsähakevoimaloille 60,2 milj. euroa o Biokaasuvoimaloille 3,6 milj. euroa o Puupolttoainevoimaloille 2,3 milj. euroa Tuen avulla metsähakkeen poltto monipolttoainelaitoksissa tulee edullisemmaksi kuin turve tai kivihiili, minkä seurauksena metsähakkeen määrää voidaan merkittävästi kasvattaa. Koska tuulivoiman tuotantokustannukset ovat suuret suhteessa sähkön markkinahintaan, ei tuulivoimakapasiteetti kasvaisi riittävän nopeasti ilman valtion tukea. Tuotantotukea maksetaan uudessa tuulivoimalassa tuotetusta sähköstä 12 vuoden ajan. Tukijärjestelmään hyväksytään max.

T&k-rahoituksen muutoksia

T&k-rahoituksen muutoksia T&k-rahoituksen muutoksia 2009-2016 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen lasku jatkui myös vuonna 2014. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto

Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32. Eduskunta, valtiovarainvaliokunta Budjettineuvos Eero Murto Vuoden 2016 talousarvioesitys; JTS:n pääkohdat TEM, pääluokka 32 Eduskunta, valtiovarainvaliokunta 13.10.2015 Budjettineuvos Eero Murto TEM TAE 2016 politiikkalohkoittain (1 000 ) Kotouttaminen; 143 655

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja

Lisätiedot

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 1. Ehdotukset säästöiksi ( 254 milj. ) Verotuet ja veronkorotukset 254 milj. Energia 28 milj. Poistetaan alempi

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Energiatuki Kati Veijonen

Energiatuki Kati Veijonen Energiatuki 2017 Kati Veijonen Energiatukea Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: 1) lisäävät uusiutuvien energialähteiden

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ YRITYSRAHOITUKSELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 YRITYSRAHOITUKSELLA Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-Keskus Haasteita ohjelman ratkaistavaksi Yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten heikentynyt kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Miten maakuntaohjelmaa on toteutettu Pohjois-Savossa. Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Miten maakuntaohjelmaa 2014-2017 on toteutettu Pohjois-Savossa Aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 15.5.2017 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat Aluerahoitukset

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut

Tekesin yritysrahoituspalvelut Tekesin yritysrahoituspalvelut Kasvuun tähtäävän startup- ja pk-yrityksen talousasiat Tapio Järvensivu/ 30.8.2017 Innovaatioseteli 2017 Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa (eli yrityksellä on liikevaihtoa

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017

Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017 Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017 Anna Alasmaa / 18.1.2017 palvelut yrityksille v. 2017 paketti pk- ja midcap-yritysten kansainväliseen kasvuun vuonna 2017 Team Finland Explorer, Digiboosti ja Innovaatioseteli

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani Puh ,

Tekesin rahoitus yrityksille. Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani Puh , Tekesin rahoitus yrityksille Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani 16.5.2017 Puh. 0295 055 284, tuula.vaisanen@tekes.fi Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Yrityksille, joilla on kasvuhalua ja

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus

Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitettavan toiminnan painopisteet: EAKR kehittämisrahoitus Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto Maaliskuu 2014 EAKR-rahoituksen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Kasvun rahoitus Yritysneuvojien koulutuspäivä Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin

Kasvun rahoitus Yritysneuvojien koulutuspäivä Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Kasvun rahoitus Yritysneuvojien koulutuspäivä 23.3.2017 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 27.2.2017 ELY rahoitustoiminta 2014- (2020) Rakennerahasto ELYt (4 suuraluetta) Alueelliset ELYkeskukset (15) + Leader

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto 22.9.2017 Talousjohtaja Mika Niemelä 1000 euroa Pääluokan määrärahojen kehitys 3 500

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Lisäävätkö yritystuet innovaatioita?

Lisäävätkö yritystuet innovaatioita? Lisäävätkö yritystuet innovaatioita? Elias Einiö VATT VATT-ETLA Yritystukiseminaari, 18.4.2017 Yritystukien yleisistä tavoitteista Taloudelliset tavoitteet Investoinnit; työllisyys; tuottavuus Tärkeää

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi Helsinki, 7.11.2013 Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM TEM edistää tuulivoimaa lukuisin eri toimin Taloudelliset kannusteet Tuulivoiman edistämistyöryhmä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 242

Lisätiedot

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 61/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yritystuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos Anja Liukko LAUSUNTO HE 30/2015 vp 20.10.2015 VALTION TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016: ENERGIAPOLITIIKKA (32.60) Energiapolitiikan tavoitteiden toteutuminen Energiapolitiikan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 366 871 000 euroa. Vuonna 2015 uusia rahoituspäätöksiä saa

Lisätiedot