Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella"

Transkriptio

1 Yritystukien, t&k-rahoituksen ja energiapoliittisten tukien muutoksia hallituskaudella 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen lasku jatkui myös vuonna Tilastokeskuksen arvion mukaan valtion budjetissa kohdennettiin t&k-toimintaan vuonna miljoonaa euroa. Edellisvuodesta rahoitus kutistui 42 miljoonaa (nimellismuutos 2 %). Kun katsotaan koko tähänastista hallituskautta ( ), on valtion t&k-rahoitus laskenut reaalirahassa noin 240 miljoonan euron verran ( 11,3 %; käyvin hinnoin 117 milj. ). Yritysten t&k-investoinnit vähenivät vastaavana aikana 19 % (kuva 3). Valtionrahoituksen bkt-osuus oli vuonna 2014 arviolta 0,96 prosenttia (1,05 % v. 2011). Suomi on siten jäämässä myös valtion budjettirahoituksen näkökulmasta jälkeen EU:ssa yhteisesti sovitusta julkisen t&k-rahoituksen 1 prosentin intensiteettitavoitteesta. 1 Kuva 1. T&k-rahoituksen muutokset organisaation mukaan (2009=100) Yliopistot Yliopistolliset kesk ussairaalat Suomen Akatemia Tekes Lähde: Tilastokeskus * Suomen Akatemian vuoden 2010 luvusta on poistettu tekninen lisäys (n.17%). Valtion tutkimuslaitokset Muu rahoitus Valtion tämän vuoden talousarvion t&k-määrärahojen jakauma organisaatioittain on esitetty kuvassa 2. T&k-rahoitusta lisättiin nyt ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella. Rahoitus kasvoi noin 47 miljoonaa euroa, noin miljoonaan euroon (+2,4 %). Kasvu ohjautuu kolmeen kohteeseen: yliopistojen perusrahoitukseen, Suomen Akatemiaan ja Tekesiin. Suomen Akatemian voimavarojen lisäykset kohdennetaan yliopistojen profiloitumista tukeviin toimiin ja strategiseen tutkimukseen.

2 Kuva 2. Valtion t&k-rahoituksen (n. 2,0 mrd. ) jakauma organisaatioittain vuoden 2015 talousarviossa. Rahoitusrakenteen muutosten osoittamiseksi on sulkuihin merkitty kunkin organisaation osuus vuoden 2011 rahoituksesta (Lähde: Tilastokeskus). Muu rahoitus 10,8% ( ,7%) Valtion tutkimuslaitokset 13,6% ( ,7%) Yliopistot 27,9% ( ,8%) 2 Tekes 26,1% ( ,9%) Suomen Akatemia 20,5% ( ,0%) Yliopistolliset keskuss airaalat 1,0 (2011 1,9%) Kuva 3. T&k-menojen muutos (2009=100) Yritykset Julkinen sektori korkeakoulut * Lähde: Tilastokeskus *ennakkotieto

3 1.2 Tekesin rahoitus Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (tki) tukien tavoitteena: Nopeuttaa elinkeinoelämän uudistumista ja uutta osaamista; Kannustaa riskipitoiseen tki-toimintaan; Vahvistaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla; Pitkän tähtäimen tavoitteena kansantalouden uudistuminen ja tuottavuuden kasvu. Rahoitus kohdennettu v lähtien entistä vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeville yrityksille elinkeinoelämää uudistaviin, aiempaa riskipitoisempiin, hankkeisiin. 3 Kuva 4. Tekesin avustus- ja lainavaltuudet sekä pääomasijoitukset 700 Milj ,0 578,2 588,9 562,0 569,0 586,5 545,8 486,0 446,3 450,0 445,1 432,1 399,6 359,0 166,8 166,8 122,7 128,2 136,8 102,8 116,8 Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Yhteensä (pl.inka) INKA Yritysten osuus avustuksista (Avustusvaltuudet sisältävät avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut)

4 Kuva 5. Tekesin rahoitusvaltuuksien muutokset vuoden 2009 tasoon nähden (milj. ) 60,0 40,0 20,0 Milj. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100, Lainavaltuus Avustusvaltuus Pääomasijoitukset Avustus yrityksille 4-120,0-140,0 (Avustusvaltuus sisältää avustukset julkiseen ja yritysten tki-toimintaan sekä ESAn ohjelmamaksut) Avustuksista kohdistuu v. 2015: 55 % yritysten pitkän tähtäimen tki-hankkeisiin; 40 % julkisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin; 5 % Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksuihin. Painopistettä siirretty avustuksista lainoihin: Tekesin avustusvaltuuksia on leikattu vaalikaudella , tason lasku 127 milj. euroa (-26 %); Tekesin lainavaltuuksia on lisätty vaalikaudella , tason nousu 64 milj. euroa (62 %); Kevään 2014 kehysriihessä hallitus lisäsi lainavaltuuksia 40 milj./v kehyskaudelle ja lisäksi 20 milj. vuosille 2014 ja 2015 kasvun tukemiseen erityisesti kasvun kärkien aloilla (biotalous, cleantech, digitaalisuus, terveysala). Lainojen myöntövaltuudesta 20 milj. euroa on siirretty Tekesin pääomasijoitustoimintaan. Tekesin rahoitusta on kohdennettu aiempaa vahvemmin kansainvälistymällä kasvua hakeviin pkyrityksiin ja riskipitoisempiin hankkeisiin. Valtion t&k-panostus elinkeinoelämän osaamisperustan ja uudistumisen edistämiseksi on kuluneella vaalikaudella merkittävästi laskenut (reaalisesti 21 %). Tämä johtuu lähinnä siitä, että Tekesiin ja VTT:hen on kohdistettu merkittäviä budjettileikkauksia. Tutkimus- ja innovaationeuvosto suosittaa reaalisesti keskimäärin 2 % lisäystä valtion t&krahoitukseen. Tekesin pääomasijoitustoiminta Vuonna 2014 Tekes käynnistänyt alkavien yritysten pääomasijoitustoiminnan, 20 milj. euroa /vuosi. Päävastuu on siirtynyt Finnverasta Tekesille. Tekes tekee pääomasijoitukset valtion kokonaan omistaman ja Tekesin omistajaohjauksessa olevan Tekes Pääomasijoitus Oy:n toimesta pääomasijoitusrahastoihin. Tavoitteena on kehittää julkista pääomasijoitustoimintaa ja lisätä riskinottoa. Tavoitteena, että kotimaiset ja ulkomaiset sijoittajat saadaan palaamaan aikaisen kasvun sijoitustoimintaan ja että mahdollistetaan vahvaa toimialaosaamista ja ammattitaitoa omaavien Suomeen sijoittavien rahastojen syntyminen.

5 Kannustaakseen yksityisiä sijoittajia sijoittamaan pääomarahastoihin Tekes Pääomasijoitus Oy voi tyytyä yksityisiä sijoittajia pienempiin tuottoihin tai ottaa suurempia riskejä (epäsymmetria). Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa pääomarahastoihin aina yhdessä yksityissijoittajien kanssa ja sen osuus rahaston pääomista voi olla enintään 50 %. Tutkimustuloksia Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen vaikutuksista: Tekesin rahoitus palautuu yhteiskuntaan ja kansantalouteen elinkeinoelämän lisääntyneen liiketoiminnan, viennin ja työllisyyden kautta. Tekesin yritysrahoituksesta suunnataan pk-yrityksille 67 %. Pk-yrityksissä yksi Tekesin euro tuottaa 21 euroa liikevaihtoa vuodessa ja eurolla syntyy yksi pysyvä työpaikka yksityiselle sektorille. Yhtä Tekesin panostamaa euroa kohti yritykset lisäävät tutkimus- ja kehittämismenojaan kahdella eurolla. 5 Tutkimustuloksia: Yritykset olisivat investoineet t&k-toimintaan huomattavasti vähemmän ilman julkista t&k rahoitusta. Julkinen rahoitus ei syrjäyttänyt yksityistä rahoitusta. Czarnitzki Bento 2010, Evaluation of public R&D policies: A cross-country comparison (Saksa, Belgia, Luxemburg, Espanja Tekesin rahoituksen tuotot yhteiskunnalle ovat %. Tekes-rahoituksen 1 euron ja yrityksen oman rahoituksen 1 euron lisäys t&k-toimintaan (yhteensä 2 euroa) lisää ulkoisvaikutuksia 1 eurolla. Takalo et al. (2013) Tekesin 2000-luvulla rahoittamien pk-yritysten työllisyys ja eritoten jalostusarvo ovat kasvaneet nopeammin kuin vertailuyritysten. Näiden tekijöiden kautta myös yritysten työn tuottavuus on kehittynyt muita paremmin. Rouvinen Pajarinen (2012) Strategisesti merkittävät Tekesin hankkeet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ovat tuottavuusvaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpiä (erityisesti Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY)). Viljamaa et al (2013) Työllisyyden, kiinteiden investointien ja myynnin osalta Tekesin rahoitus lisää kasvua lyhyellä aikavälillä. Einiö (2013) 1.3 T&k-verovähennys T&k-verovähennys otettiin käyttöön vuosiksi Vuoden 2013 toteumatiedot: Kaikkiaan 600 yritykselle on myönnetty t&k-toiminnan lisävähennys vuonna 2013 Yhteenlaskettuna myönnetyn vähennyksen määrä on 65 milj. euroa (valtion verotulojen vähennys - 15 milj. ) Keskimäärin myönnetty vähennys yritystä kohden on euroa Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa t&k-palkkamenojen kokonaismäärään on 65% Keskimäärin myönnetty vähennys suhteessa vähennyksen perusteena oleviin t&k-palkka-menoihin on 96%

6 Kuva suurinta toimialaa, joille myönnetty t&k-verovähennystä, Tekes-tukia tai jotka harjoittavat innovaatiotoimintaa. 6 Lähde: ETLA Kuva 7. Yrityksille myönnetyt t&k-verovähennykset vuonna 2013 yritysten koon mukaan Myönnetty vähennys milj Lkm (kpl) 0 Mikroyritykset Pienet yritykset Keskisuuret yritykset Suuret yritykset 0 Myönnetty verovähennys Yritysten lkm

7 2. Yleinen elinkeinopolitiikka ja rakennerahastot Kuva 8. Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin ja yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville yhteisöille Milj. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 43,0 43,9 19,7 29,1 40,1 40,5 25,6 Keksintötoiminnan siirto ELYyn -7,3 milj. 36,1 17,7 18,7 61,9 Lisäykset - kasvuohjelma milj. - MEK:n yhdistäminen milj. 14,8 51,3 7 10,0 8,0 0, TA Yhteisöavustukset Kansainvälistymisavustukset yhteishankkeisiin, valtuus 2.1 Yhteisöavustukset elinkeinopolitiikkaa edistäville järjestöille Tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten valmiuksia kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaa, lisätä ulkomaisia investointeja Suomeen sekä edistää ulkomaista matkailua Suomeen. Avustusta myönnetään yleisavustuksena em. tavoitteiden mukaisten palveluiden tuottamiseen ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille sekä Finpron vientikeskusverkoston ylläpitämiseen. Lisäksi valtionavustusta myönnetään erityisavustuksena osana hallituksen kasvuohjelmaa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Invest in Finland säätiön toiminnot liitettiin Finproon Finpro ry:n toiminnat on uudistettu vuoden 2014 aikana täysin uuteen toimintamalliin, missä uuden Finpron yleisavustus kohdennetaan kokonaisuudessaan sen yrityksille tarjoamien julkisten kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, eikä yleisavustuksella tämän jälkeen tueta maksullisia konsultointipalveluja lainkaan. Finprossa aiemmin toiminut maksullinen konsultointitoiminta on myyty kesäkuussa 2014 Soprano Oyj:lle kilpailuilla markkinoilla toimivaksi yksityiseksi konsultointitoiminnaksi. Osana Finpron uudistusta myös Matkailun edistämiskeskuksen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 alusta osaksi Finproa. Muutoksilla vahvistetaan pk-yrityksille tarjottavia julkisia kansainvälistymispalveluja, kannustetaan yrityksiä käyttämään ulkopuolisia kansainvälistymisen asiantuntijoita, edistetään monipuolisen kansainvälistymiskonsulttiverkoston syntymistä sekä

8 tehostetaan matkailun edistämistä kytkemällä matkailun edistäminen osaksi Finproa ja sen laajaa ulkomaan verkostoa. Uuden Finpron muodostavat yritysten kansainvälistämistoiminto Export Finland (EF), matkailun edistämistoiminto Visit Finland (VF) ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja hankkiva Invest in Finland toiminto (IIF). Kasvuohjelma: Hallitus on kevään 2014 kehysriihessä tehdyn päätöksen mukaisesti osoittanut osana kasvuohjelmaa 45 milj. euroa Team Finland-toimintaan yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseksi. Kasvuohjelmalla panostetaan erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Näiden lisäksi vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa on osoitettu 1,3 milj. euron panostus elintarvikevientiohjelman toteuttamiseen Venäjän laskevan viennin korvaamiseksi sekä 5 milj. euroa ICT-sektorin uuteen yritystoimintaan Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeisiin Tavoitteena on edistää suomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Avustusta myönnetään viennin käynnistämiseen, aikaistamiseen ja kasvattamiseen, uusien markkina-alueiden avaamiseen, suomalaisten yritysten tuotteiden tunnettuvuuden edistämiseen sekä yritysten verkottumiseen uusilla vientimarkkinoilla ja kansainvälisissä arvoketjuissa. Avustusta myönnetään kansainvälistyville ja jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville, pääsääntöisesti pk-yrityksille. Avustus on tarkoitettu yritysten yhteishankkeisiin. Keskipitkän ajan valtuuden suuruus on ollut keskimäärin n. 20 milj. euroa. Valtiontalouden säästöjen johdosta valtuus on laskenut 9,786 milj. euroon (v. 2015). Hankeavustusten kysyntä on säilynyt aiempien vuosien tasolla. Arvio valtuuden jakautumisesta v. 2015: Näyttelyavustukset: 4,893 milj. euroa, vientiverkostohankkeet ja kumppanuusohjelmat: 2,936 milj. euroa, muut hankkeet: 1,97 milj. euroa. Osana rakennepoliittista ohjelmaa on selvitetty yritysten yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksen ( ), yritystukien kehittämisavustuksen ( ) ja maa- ja metsätalousministeriön yritysrahoituksen yhdistämistä, kuten myös yhteisen sähköisen asioinnin ja tukien käsittelyjärjestelmien yhdistämistä. Lisäksi on selvitetty kansainvälistymisavustuksen yhdistymistä myös muihin tukimuotoihin (esim. Tekes). Yhteishankkeiden kansainvälistymisavustus on siirretty Pirkanmaan ELY-keskukseen vuoden 2015 alusta. 2.3 Yritysten kehittämis- ja investointiavustukset

9 Kuva 9. Yritysten kehittämis- ja investointiavustusvaltuudet (vain kansallinen rahoitus, ml. uusi kv-tuki) Milj. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 42,3 42,9 43,3 32,7 29,2 24,7 21, Tavoitteena on parantaa pk-yritysten valmiuksia aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa. Avustusta myönnetään pk-yrityksille niiden kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Vuoden 2015 talousarviossa on lisätty pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen 10 milj. euroa. Kehittämis- ja investointiavustuksilla on voitu tukea aikaisemminkin vastaavia hankkeita, mutta ko. 10 milj. euron lisävaltuus on kohdennettu pelkästään kansainvälistymisen edistämiseen. Muuhun avustusvaltuuteen, jota käytetään lähinnä pk-yritysten kasvua, uudistumista ja osaamista edistäviin hankkeisiin, on kohdennettu säästötoimenpiteitä siten, että valtuus vuonna 2015 on 11,6 milj. euroa. 2.4 ELY-keskusten myöntämä yritysrahoitus EU+valtio Ohjelmakausi : Myöntövaltuus Tuki2000 (ELYe*)+Finnvera -toimenpiteisiin 113, , , ,801 62,310 Maksatukset hankkeille: EAKR: Yrityksen kehittämisavustus+tekes+finnvera 61,003 54,618 85, ,109 81, ,14401 ESR**: Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut 8,605 12,485 15,958 20,522 16,668 16,548 Maksatukset yhteensä: 69,608 67, , ,631 98, ,692 Ohjelmakausi : EAKR: Myöntövaltuus Tuki toimet (ELY-e)* 65,826 75,978 EAKR: Myöntövaltuus TEKES 8,111 7,421

10 *ELY-e: ELY-keskusten elinkeinot -vastuualueen myöntämä hankerahoitus (yritystuet + yritysten toimintaympäristötuki + energiatuki) **ESR: Ohjelmakaudella käytössä ESR-osarahoitettu Pk-yritysten kehittämispalvelut, ei erotettavissa valtuuksista. Ohjelmakaudella toiminta rahoitetaan kansallisesti, joten suoraan yrityksiin kohdistuvaa tukea ei ESR-osarahoitteisena enää ole. 2.5 Laivanrakennuksen innovaatiotuki 10 Kuva 10. Laivanrakennuksen innovaatiotuki milj Myönnöt Maksettu Päätösten määrä Päätösten määrä (kpl) Vuoden 2004 alusta alkaen Euroopan Unionissa on ollut mahdollista myöntää niin sanottua laivanrakennuksen innovaatiotukea. Euroopan komissio hyväksyi ensimmäistä kertaa suomalaisen innovaatiotukiohjelman vuonna Tämän jälkeen tukiohjelman voimassaoloa on jatkettu kolmesti, viimeisellä kerralla vuoden 2014 loppuun. Innovaatiotuen myöntämisen edellytyksistä on säädetty kansallisesti valtioneuvoston asetuksella laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta. Ensimmäinen valtioneuvoston asetus annettiin vuonna 2008 (592/2008, muutettu 165/2010, 502/2012). Tämän jälkeen asetuksen voimassaoloa jatkettiin vuoden 2014 loppuun saakka. Innovaatiotukiohjelman voimassaolo päättyi tässä yhteydessä vuoden 2014 loppuun, koska Euroopan unionin laivanrakennusalaa koskevat valtiontukisäännöt ja komission hyväksymä Suomen tukiohjelma olivat voimassa ainoastaan saman vuoden loppuun. Tuen myöntäminen laivanrakennuksen innovaatioihin on kuitenkin mahdollista vuoden 2015 alusta alkaen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle annettujen yhteisön puitteiden nojalla (2014/C 198/01). Tämän perusteella uusi asetus

11 laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (364/2015) valmisteltiin vuoden 2015 alussa, ja se astui voimaan Asetus on voimassa asti. Vuosina Suomessa myönnettiin 17 laivanrakennushankkeelle innovaatiotukea yhteensä 86,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 I lisätalousarviossa laivanrakennuksen innovaatiotukeen myönnettiin 20 milj. euroa lisäys. Käytetty rahoitus YHT. Myöntö, M 18,0 4,5 14,9 38,9 10,0 86,3 kpl työpaikat, htv Energiapoliittiset tuet Kuva 11. Energiapoliittiset tuet 250,00 200,00 milj. 150,00 100,00 Energiatuki Uusiutuvan energian tuotantotuki LNG-terminaalien investointituki 50,00 0, Energiatuki Energiatuen (investointituki) tavoitteena on: 1) edistää uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 2) edistää energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja 3) vähentää energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Energiatuki on harkinnanvarainen edistämismuoto, ja perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Tuen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä. Energiatukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti % hyväksyttävistä investointikustannuksista, mutta tukiprosentit ovat viime vuosina olleet % (keskimäärin tuki euroa/hanke). Suuria, yli euron, tukipäätöksiä on tyypillisesti 5 15 kpl/v.

12 Muutokset Tukijärjestelmää päivitettiin ja tuen myöntämistä ohjaava valtioneuvoston asetus uusittiin v Vuosina myöntämisvaltuus oli korkeimmillaan johtuen biojalostamohankkeiden lisävaltuuksista. Kuluvalla vaalikaudella momentin valtuutta on leikattu. Energiatukivaltuuden määrä on vähentynyt muutamassa vuodessa 50 milj. eurosta 35 milj. euroon. Tästä syystä energiatukea ei voida jatkaa täysin nykymuodossaan, vaan hankemääriä on vähennettävä ja tukikategorioita on rajattava tuen ulkopuolelle. Lisäksi erityisesti suuria ja keskisuuria uuden teknologian demonstraatiohankkeita ei voida tukea nykyisessä laajuudessa. Tulevien vuosien aikana on myös suunniteltava uusiutuvan energian tukeminen vuodesta 2020 lähtien, kun nykyiselle syöttötariffipohjaiselle järjestelmälle on suunniteltava seuraaja. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös mahdollisuus korvata osa suurista (tukisumma yli 5 milj. ) uuden teknologian käyttöönottoa edistävistä energiatuista palautuvalla tuella. Energiatuella on kuitenkin jatkossakin merkittävä rooli kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanossa ja erityisesti uuden teknologian kaupallistamisessa. 12 Vaikuttavuus Tuella saadaan aikaiseksi n kertaiset investoinnit tukeen nähden. Vaikutukset riippuvat erittäin paljon siitä, millainen tuettava hanke on. Tyypillisesti esim. 1 milj. eurolla saadaan aikaiseksi investoinnit hakekattiloihin, joiden lämpöteho olisi n. 5 8 MW ja jotka korvaisivat öljyn käyttöä erillislämmöntuotannossa. Uusiutuvan energian määrä kasvaisi tällöin MWh vuodessa. Sähköntuotannossa (esim. pienvesivoima, aurinkosähkö) hankemäärät ovat huomattavasti pienempiä ja tuen vaikuttavuus pienempi. Energiatehokkuusinvestointien osalta suurin merkitys on sillä, toteutetaanko investoinnit teollisuudessa vai palvelusektorilla. Teollisuudessa 1 milj. euron tuki tarkoittaa n MWh energiansäästöä ja palvelusektorilla n MWh energiansäästöä. 3.2 Uusiutuvan energian tuotantotuki Tukijärjestelmän tavoitteena on uusiutuvan energian käytön lisääminen. Tukijärjestelmä on keskeinen ohjauskeino Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian velvoitteen (38 % uusiutuvaa energian loppukulutuksesta) saavuttamiseksi. Tuotantotukea maksetaan (TAE2015): o Tuulivoimalla tuotetulle sähkölle 137,9 milj. euroa o Metsähakevoimaloille 60,2 milj. euroa o Biokaasuvoimaloille 3,6 milj. euroa o Puupolttoainevoimaloille 2,3 milj. euroa Tuen avulla metsähakkeen poltto monipolttoainelaitoksissa tulee edullisemmaksi kuin turve tai kivihiili, minkä seurauksena metsähakkeen määrää voidaan merkittävästi kasvattaa. Koska tuulivoiman tuotantokustannukset ovat suuret suhteessa sähkön markkinahintaan, ei tuulivoimakapasiteetti kasvaisi riittävän nopeasti ilman valtion tukea. Tuotantotukea maksetaan uudessa tuulivoimalassa tuotetusta sähköstä 12 vuoden ajan. Tukijärjestelmään hyväksytään max.

T&k-rahoituksen muutoksia

T&k-rahoituksen muutoksia T&k-rahoituksen muutoksia 2009-2016 1. T&k-toiminta 1.1 Ylesitä t&k-rahoituksen kehityksestä Vuonna 2011 alkanut valtion suoran t&k-rahoituksen nimellinen lasku jatkui myös vuonna 2014. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen

TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen TEM:n energiatuki uudistuu 2013 alkaen Kansallinen cleantech -investointifoorumi Ylitarkastaja Pekka Grönlund 13.12.2012 TEM: rahoitusta uuden teknologian käyttöönottoon Rahoitus 10 M 5 M 1 M Rahoitusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014

Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 Yritystukien ja muiden veroluonteisten tukien uudistaminen ja uudelleenkohdentaminen 21.3.2014 1. Ehdotukset säästöiksi ( 254 milj. ) Verotuet ja veronkorotukset 254 milj. Energia 28 milj. Poistetaan alempi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN. Lappeenranta Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 TUKI UUSIUTUVAN ENERGIAN INVESTOINTEIHIN Lappeenranta 26.05.2016 Pirkanmaan ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014

Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus 13.6.2014 Energiatehokkuusinvestointien rahoitusmahdollisuuksia, ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtioavustus yritystoiminnan kehittämiseksi hyväksytty 30.12.2013. Lakia tarkennetaan erillisellä asetuksella,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto

Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan ajankohtaisasiat TEM Energiaosasto Bioenergia-alan toimialapäivät Noormarkku 31.3.2011 Ylitarkastaja Aimo Aalto Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY)

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM

Toimialojen rahoitusseminaari 2016. Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Uusia tuulia kasvurahoituksessa Jyrki Orpana TEM MUUT HALLITUS VÄLI- NE Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen KASVURAHOITUS: LISÄPANOSTUS 2016-18 RAHASTOT VÄLI - RAHOITUS

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Innovaatiopolitiikan vaikuttavuus ja kehittämishaasteet Teollisuusneuvos Antti Valle Eduskunnan työ- ja elinkeinojaosto 11.5.2016 Innovaatiot vaikuttavat positiivisesti talouteen BKT/asukasluku 90000 80000

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen

Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Tutkimus- ja innovaatiokannustimet yrityksille Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 9.10.2013 Jari Konttinen Valtiontuki on lähtökohtaisesti kielletty Laiton valtiontuki Takaisinperintä Perussopimus Tuki

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015

Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 23.2.2015 Hallituksen kasvupanostukset työ- ja elinkeinoministeriön konsernissa vaalikaudella 2011 2015 Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettujen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen on noussut

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Energiatuki. Hakeminen

Energiatuki. Hakeminen Energiatuki Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen, energiansäästön tehostaminen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistäminen, energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentäminen,

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma 5.9.2014 Teollisuussijoitus lyhyesti Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin Tuomme osaamista ja pääomaa Otamme ja jaamme riskiä kumppaneiden

Lisätiedot

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä

Metsäenergian uudet tuet. Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Metsäenergian uudet tuet Keski-Suomen Energiapäivä 2011 2.2.2011 Laajavuori, Jyväskylä Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostavan uusiutuvan energian osuuden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014

Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasulaitosten investointituet v. 2014 Biokaasuseminaari, Liminganlahden luontokeskus 27.2.2014 Asiantuntija Kalevi Hiivala Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1 1. Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta

Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa. INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Vaikuttavuusindikaattorit INKA-kaupungeissa INKA-ohjelman kevätseminaari 17.3.2015 Vaasa Ville Valovirta Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen 25.3.2015 2 Seuranta- ja arviointimalli Panokset Toiminta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi Helsinki, 7.11.2013 Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM TEM edistää tuulivoimaa lukuisin eri toimin Taloudelliset kannusteet Tuulivoiman edistämistyöryhmä

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö

Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Miten valtio tukee biokaasulaitoksia? Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö Biokaasuasioiden vastuutahoja MMM:ssä MMM Maatalousosasto (MAO) - Bioenergiatuotannon edistämistoimet (investointi-

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 559 000 euroa. Momentin

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014

Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotantoa edistetään Suomessa Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Oulu, 9.5.2014 Pienenergiantuotannon edistäminen Suomessa Poistetaan esteitä ja luodaan mahdollisuuksia Rahoitusta

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020

Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020 Miten kohti EU:n energia- ja ilmastotavoitteita vuodelle 2020 Jukka Saarinen TEM BioRefine-loppuseminaari 27.11.2012 EU:n ilmasto- ja energiapaketin velvoitteet Kasvihuonekaasupäästöjen (KHK) tavoitteet:

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa

Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian käyttö ja tuet Suomessa Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät Pekka Ripatti 3.12.2013 Energiamarkkinavirasto uusiutuvan energian edistäjänä Tuuli-, biokaasu-, puupolttoaine- ja metsähakevoimaloiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Uusiutuva energia NYT! tilaisuus 24.2.2016 Timitran Linna, LIEKSA ELY-keskus Haetut yritystuet tukimuodoittain vuonna 2015. -

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

EU-Ohjelmakauden 2007-2013 ajankohtainen hanketilanne Satakunnassa

EU-Ohjelmakauden 2007-2013 ajankohtainen hanketilanne Satakunnassa EU-Ohjelmakauden 2007-2013 ajankohtainen hanketilanne Satakunnassa Jori Sinisalmi 12.12.2013 Kuluvan ohjelmakauden aikana Satakunnassa on rahoitettu yhteensä 210 yrityshanketta, joiden yhteenlaskettu tukimäärä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet

Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua ja työtä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet Rahoitusinfo 5.6. 2014 Satakunnan ELY-keskus Jori Sinisalmi Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta

Lisätiedot

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa

Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Hanketreffit bioenergiaa ja neuvontaa Pohjois-Karjalassa Tuomo Hämäläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala 12.12.2012 1 Energialinjaukset pääperiaatteet

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen

- Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen ENERGIATUET 2013 Säädöstaustat: - Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuodelta 2012 (1063/2012) sekä - Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet ELY-keskuksille energiatukien myöntämisestä,

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija 1 Esityksen aiheena Yrityksen kehittämisavustus ja rahoituslinjaukset Pikaisessa esittelyssä myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12.11.2013 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot