Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuuston koollekutsuminen Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston vaali Kunnanhallituksen jäsenten vaali Tarkastuslautakunnan vaali Keskusvaalilautakunnan vaali Sosiaalilautakunnan vaali Sivistyslautakunnan vaali Teknisen lautakunnan vaali Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen sekä tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaali Kunnan edustajan valitseminen ympäristöterveyslautakuntaan Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta Käräjäoikeuden lautamiesten valinta Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta Jäsenen ja varajäsenen valinta Kemijärven musiikkikoulun ja kansalaisopiston hallintoon sekä Sodankylän sivistyslautakuntaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten ja varajäsenten vaali Kunnan edustajan nimeäminen Lapin liiton jäsenkuntien edustajainkokoukseen Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat Pöytäkirjan nähtävänä pito Puheenjohtaja Ilmoitusmenettely Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävänä maanantaina kunnan verkkosivuilla sekä kunnanvirastolla viraston aukioloajan. Jouni Halonen kunnanhallituksen pj Tämä kokouskutsu on julkipantu kunnan verkkosivuille ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululle keskiviikkona Taimi Kuosku ilmoitustaulun hoitaja

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5/2017 sivu 78 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Kelloniemi Marja-Liisa Kilpimaa Kari Kulpakko Eeva Leppäjärvi Ilkka Luiro Anu Martin Heidi Peltoniemi Helena Savukoski Jouko Ahola Merja jäsen jäsen jäsen, pj :t jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, pj :t varajäsen POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Mustajärvi Markus Uuniemi Lauri Mulari Antti Karjalainen Katja jäsen nuorisovaltuuston puheenjohtaja kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta ) Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Eeva Kulpakko. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Halonen ( :t 34-38) Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouko Savukoski ( :t 39-57) Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Ahvenainen Aika ja paikka Savukoski, Virka-asema Eeva Kulpakko Allekirjoitus ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 34 Kuntalain 103 :n 1 mom. mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Savukoskella tämä tarkoittaa vähintään yhdeksän (9) valtuutettua. Hallintosäännön 77 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 5 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista paikallislehdessä. Hallintosäännön 78 :n mukaan valtuuston esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 79 :n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti, mikäli tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Kutsu valtuuston kokoukseen on asetettu kunnan verkkosivuille ja viralliselle ilmoitustaululle sekä lähetetty samanaikaisesti kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samalla kertaa on lähetetty esityslista liitteineen. Lisäksi ilmoitus valtuuston kokouksesta on julkaistu kunnan ilmoituslehdessä Kunnanvaltuusto: Valtuusto järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessa vanhimman valtuutetun Jouni Halosen johdolla. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Nimenhuutoluettelo on liitteenä. Merkittiin tiedoksi valtuustoryhmien jättämät ilmoitukset ryhmien puheenjohtajista.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kvalt 35 Hallintosäännön 99 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Eeva Kulpakko

5 Kunnanhallitus 174 Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Kvalt 36 Kunnanhallitus 174 Toimistosihteeri Kuntalain 94 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan: 77 Kokouskutsu Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista paikallislehdessä. Tiedottamisella ei ole vaikutusta koollekutsumisen laillisuuteen. 78 Esityslista Valtuuston esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 79 Sähköinen kokouskutsu Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti eli saattaa ne sähköisesti asianosaisen saataville, mikäli./..

6 Kunnanhallitus 174 Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Khall 174./.. tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 80 Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen yleisessä tietoverkossa Esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä sekä salassa pidettävät tiedot. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kutsu valtuuston kokoukseen julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä lähetetään sähköisesti hallintosäännön edellyttämänä aikana kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sen jälkeen kun sähköisten tiedostojen vastaanottamiseen tarvittavat laitteet ovat valtuutettujen käytössä. Lisäksi ilmoitus valtuuston kokouksesta julkaistaan kunnan ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä sekä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Kvalt 36 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin. --

7 Kunnanhallitus 154 Kunnanvaltuusto SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 37 Kunnanhallitus 154 Toimistosihteeri Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 103 mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 37 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Raimo Haapakoski Eeva Kulpakko Irja Harju Henkilökohtaiset varajäsenet Marja-Liisa Kelloniemi Helena Peltoniemi Markus Mustajärvi Puheenjohtajaksi valittiin Irja Harju ja varapuheenjohtajaksi Eeva Kulpakko. -

8 Kunnanhallitus 155 Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI Kvalt 38 Kunnanhallitus 155 Toimistosihteeri voimaantulevan kuntalain 18 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 73 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee ajalle kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Kvalt 38 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi ajalle valittiin Jouko Savukoski, I varapuheenjohtajaksi Helena Peltoniemi ja II varapuheenjohtajaksi Jouni Halonen

9 Kunnanhallitus 156 Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Kvalt 39 Kunnanhallitus 156 Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus mm. vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kuntalain 32 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Kuntalain 73 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a :ssä todetaan, että valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa

10 Kunnanhallitus 156 Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall 156./.. toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 8 :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Kunnanhallituksessa on puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja. Hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. valitsee kunnanhallitukseen toimikaudeksi seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä 2. valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 39 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitukseen toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Raimo Haapakoski Anu Luiro Ilkka Leppäjärvi Emilia Aaltovirta Heidi Martin Kari Kilpimaa Jari Huttunen Henkilökohtaiset varajäsenet Jarmo Korhonen Marja-Liisa Kelloniemi Sari Kuosku Jouni Ahvenainen Juhani Lakela Ritva Hannuniemi-Pulska Irja Harju Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Haapakoski ja varapuheenjohtajaksi Heidi Martin.

11 Kunnanhallitus 157 Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 40 Kunnanhallitus 157 Toimistosihteeri Valtuusto asettaa kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kuntalain 75 :n mukaan "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentissa todetaan seuraavaa: "Kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä. Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kolme muuta jäsentä voivat olla valtuuston ulkopuolisia. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. valitsee tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, 2. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan../..

12 Kunnanhallitus 157 Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI Khall 157./.. Kvalt 40 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Markus Mustajärvi Jouni Halonen Tuovi Karvonen Marja Anttonen Petri Tarkka Henkilökohtaiset varajäsenet Katja Hirvasaho Ari Veikko Puska Olli-Pekka Hannula Suvi Tuomela Marja-Leena Savukoski Puheenjohtajaksi valittiin Markus Mustajärvi ja varapuheenjohtajaksi Jouni Halonen Pidettiin kokoustauko klo

13 Kunnanhallitus 158 Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 41 Kunnanhallitus 158 Toimistosihteeri Vaalilain (714/98) 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 :n mukainen yleinen vaalikelpoisuus. Lisäksi sovelletaan kuntalain 74 :ää, jossa rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentissa todetaan seuraavaa: "Kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten määrästä 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi viisi jäsentä ja kohdassa 1. päättämänsä määrän varajäseniä./..

14 Kunnanhallitus 158 Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI Khall 158./.. Kvalt toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin 4. päättää varajäsenten järjestyksestä. Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja keskusvaalilautakunnan varajäsenten määräksi päätettiin seitsemän. Keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Pirjo Wessman Anne Koskenniemi Jarmo Luosujärvi Jorma Pääkkö Tuija Wessman Varajäsenet Aimo Vilponen Jarmo Ahtinen Merja Tuutijärvi Veijo Ahola Pekka Vitikka Tuomo Kilpimaa Mauri Aarrevaara Puheenjohtajaksi valittiin Anne Koskenniemi ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Wessman. Varajäsenten järjestys päätettiin yllä olevan mukaisesti.

15 Kunnanhallitus 159 Kunnanvaltuusto SOSIAALILAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 42 Kunnanhallitus 159 Kuntalain 30 :ssä todetaan seuraavaa: Kunnan toimielimet Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Kuntalain 32 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 :ssä seuraavaa: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentissa todetaan seuraavaa: Kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu

16 Kunnanhallitus 159 Kunnanvaltuusto SOSIAALILAUTAKUNNAN VAALI Khall 159./.. luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 10 :n mukaan operatiiviset lautakunnat järjestetään valiokuntamallisiksi. Kuntalain 31.1 :n mukaan valiokuntia voidaan myös kutsua lautakunniksi. Käytännössä valiokuntamalli tarkoittaa sitä, että operatiivisiin lautakuntiin voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava varsinaisia valtuutettuja. Sosiaalilautakunnassa on puheenjohtaja mukaan luettuna viisi varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. valitsee sosiaalilautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi , 2. valitsee lautakunnan jäseniksi valituista varsinaisista valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 42 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja sosiaalilautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Marja-Liisa Kelloniemi Helena Peltoniemi Ari Veikko Puska Jorma Peltola Merja Ahola Henkilökohtaiset varajäsenet Anu Luiro Marja-Leena Savukoski Teuvo Körkkö Emilia Aaltovirta Irja Harju Puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Kelloniemi ja varapuheenjohtajaksi Helena Peltoniemi

17 Kunnanhallitus 160 Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 43 Kunnanhallitus 160 Kuntalain 30 :ssä todetaan seuraavaa: Kunnan toimielimet Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Kuntalain 32 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 :ssä seuraavaa: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentissa todetaan seuraavaa: Kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu

18 Kunnanhallitus 160 Kunnanvaltuusto SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI Khall 160./.. luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 10 :n mukaan operatiiviset lautakunnat järjestetään valiokuntamallisiksi. Kuntalain 31.1 :n mukaan valiokuntia voidaan myös kutsua lautakunniksi. Käytännössä valiokuntamalli tarkoittaa sitä, että operatiivisiin lautakuntiin voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava varsinaisia valtuutettuja. Sivistyslautakunnassa on puheenjohtaja mukaan luettuna 5 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. valitsee sivistyslautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi , 2. valitsee lautakunnan jäseniksi valituista varsinaisista valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 43 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja sivistyslautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Eeva Kulpakko Marja-Liisa Kelloniemi Sari Kuosku Juhani Lakela Jarmo Korhonen Henkilökohtaiset varajäsenet Kari Kilpimaa Anu Luiro Ari Veikko Puska Heidi Martin Petteri Pulska Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kulpakko ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Kelloniemi

19 Kunnanhallitus 161 Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI Kvalt 44 Kunnanhallitus 161 Kuntalain 30 :ssä todetaan seuraavaa: Kunnan toimielimet Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Kuntalain 32 :n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimikaudestaan. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 :ssä seuraavaa: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentissa todetaan seuraavaa: Kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu

20 Kunnanhallitus 161 Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI Khall 161./.. luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 10 :n mukaan operatiiviset lautakunnat järjestetään valiokuntamallisiksi. Kuntalain 31.1 :n mukaan valiokuntia voidaan myös kutsua lautakunniksi. Käytännössä valiokuntamalli tarkoittaa sitä, että operatiivisiin lautakuntiin voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava varsinaisia valtuutettuja. Teknisessä lautakunnassa on puheenjohtaja mukaan luettuna 5 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1) valitsee tekniseen lautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi , 2) valitsee lautakunnan jäseniksi valituista varsinaisista valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kvalt 44 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Jouni Halonen Emilia Aaltovirta Irja Harju Teuvo Körkkö Heidi Martin Henkilökohtaiset varajäsenet Jorma Peltola Ilkka Leppäjärvi Merja Ahola Anu Luiro Tuula Boman Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Halonen ja varapuheenjohtajaksi Irja Harju

21 Kunnanhallitus 162 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI Kvalt 45 Kunnanhallitus 162 Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön ja eläinlääkintähuollon järjestäminen. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien kunnanvaltuustot. Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat hallituksen jäsenet. Kukin jäsenkunta valitsee neljä (4) jäsentä hallitukseen sekä heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenistä vähintään puolet tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, samoin varajäsenistä. Hallituksen jäsenen toimikausi on perussopimuksen 7 :n mukaan neljä vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vaihtuu kuntien välillä kahden vuoden välein. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen on kuntalain 76 :n perusteella henkilö, joka kuntalain 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen eli täyttää yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset. Vaalikelpoinen kuntayhtymän hallitukseen ei kuitenkaan ole kuntalain 72 :n kuntayhtymään sovellettavien osien mukaan: - valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä - saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö Kunnan toimielimiä koskevia erityisiä vaalikelpoisuusrajoituksia ei sovelleta kuntayhtymän toimielimiin, lukuun ottamatta 75 :ää, jota sovelletaan soveltuvin osin kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Vaalikelpoisuuden rajoituksista kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 :ssä. Valittaessa henkilöitä kuntayhtymän hallitukseen on lisäksi huomioitava tasaarvolain 4a : Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kuntatai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin,./..

22 Kunnanhallitus 162 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI Khall 162./.. toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kuntalain 58 :n 4 momentin mukaan yhden toimielimen kuntayhtymässä toimielinten valinnassa ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden periaatetta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, joista vähintään puolet on oltava valtuutettuja. Kvalt 45 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Jouko Savukoski Marja-Liisa Kelloniemi Kari Kilpimaa Merja Ahola Henkilökohtaiset varajäsenet Anu Luiro Raimo Haapakoski Heidi Martin Katja Hirvasaho

23 Kunnanhallitus 163 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI Kvalt 46 Kunnanhallitus 163 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän tarkastuslautakunnan. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan on voimassa, mitä kunnan tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuudesta on kuntalain 75 :ssä sanottu ja mitä vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on kuntalain 76 :ssä sanottu. Lisäksi on soveltuvin osin voimassa, mitä asiasta on hallintosäännössä sanottu. Lisäksi noudatetaan tasa-arvolain 4 a :ää: Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kuntatai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi varsinaisten valtuutettujen joukosta kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan../..

24 Kunnanhallitus 163 Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI Kvalt 46./.. Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Jouni Ahvenainen Irja Harju Henkilökohtaiset varajäsenet Jouni Halonen Eeva Kulpakko

25 Kunnanhallitus 164 Kunnanvaltuusto ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI Kvalt 47 Kunnanhallitus 164 Itä-Lapin Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on kuntayhtymän perussopimuksen 5 :n mukaan yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhtymähallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä, joista viisi on Kemijärven kaupungin, kolme Sallan kunnan, kaksi Savukosken kunnan ja kaksi Pelkosenniemen kunnan edustajaa. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnan yksi edustaja on kunnanjohtaja. Muut jäsenkunnan edustajat valitaan ensisijaisesti kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta. Mikäli puheenjohtajistosta valittavien osalta ei sukupuolten tasa-arvoa voida noudattaa, valitaan tarvittava määrä edustajia ja varaedustajia jäsenkunnan valtuutetuista. Perussopimuksen 21 :n mukaan kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymälle tarkastuslautakunnan, johon kustakin jäsenkunnasta kuuluu yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi ) kuntayhtymän yhtymähallitukseen kaksi edustajaa ja heille varaedustajat, 2) kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kvalt 47 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin. 1) Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallitukseen valittiin toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Anu Luiro Antti Mulari Henkilökohtaiset varajäsenet Raimo Haapakoski Jouko Savukoski 2) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi valittiin: Varsinainen jäsen Jouni Halonen Henkilökohtainen varajäsen Tuula Boman

26 Kunnanhallitus 165 Kunnanvaltuusto LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI Kvalt 48 Kunnanhallitus 165 Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 3 :n mukaan kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa 1 :n 2 momentissa tarkoitetun tarpeellisen erikoissairaanhoidon tämän lain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Savukosken kunta kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito sekä päihdehuollon palveluja. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunta valitsee valtuustoon yhden jäsenen, kun kunnan asukasluku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan oli 2000 tai vähemmän. Jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsen valitaan jäsenkunnan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Vaalikelpoinen kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävään toimielimeen, yhtymävaltuustoon on kuntalain 76 :n mukaan henkilö, joka kuntalain 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen eli täyttää yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Peruskunnan toimielimiä koskevia erityisiä vaalikelpoisuusvaatimuksia ei sovelleta kuntayhtymien toimielimiin, vaan niistä on säädetty erikseen kuntalain 76 :ssä. Lisäksi on noudatettava tasa-arvolain 4 a :n säännöksiä: Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kuntatai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

27 Kunnanhallitus 165 Kunnanvaltuusto LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI Khall 165./.. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kvalt 48 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi valittiin: Varsinainen jäsen Raimo Haapakoski -- Henkilökohtainen varajäsen Marja-Liisa Kelloniemi

28 Kunnanhallitus 166 Kunnanvaltuusto KUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAN Kvalt 49 Kunnanhallitus 166 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on hyväksytty kunnanvaltuustossa Lautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Lautakunnassa on osajäsenyyssopimuksen mukaan viisi jäsentä, yksi jokaisesta kunnasta. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden välein vuorotellen jokaisesta kunnasta. Tasa-arvolain mukaan lautakuntaan on valittava miehiä ja naisia, kumpiakin vähintään 40 prosenttia, joten lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi molempien sukupuolten edustajaa. Tämä koskee myös varajäseniä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi ympäristöterveyslautakuntaan Savukosken kunnasta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuusto ottaa valinnassa huomioon em. tasa-arvolain säännöksen yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Kvalt 49 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudeksi valittiin: Varsinainen jäsen Jouni Halonen -- Henkilökohtainen varajäsen Marita Kuosku

29 Kunnanhallitus 167 Kunnanvaltuusto LAPIN POLIISILAITOKSEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA Kvalt 50 Kunnanhallitus 167 Poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta, jonka tehtävänä on - seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa - tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi - antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä - käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäväksi toimitetaan. Neuvottelukunnassa tulee olla edustus jokaisesta kunnasta. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Savukoski voi valita neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa on huomioitava tasa-arvoa komiteoissa koskevat säännökset. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi yhden jäsenen ja varajäsenen Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan. Kvalt 50 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudeksi valittiin: Varsinainen jäsen Ilkka Leppäjärvi -- Henkilökohtainen varajäsen Marja-Leena Savukoski

30 Kunnanhallitus 168 Kunnanvaltuusto KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA Kvalt 51 Kunnanhallitus 168 Käräjäoikeuslain (581/93) 7 :n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Käräjäoikeuslain 6 :ssä säädetään lautamiehen kelpoisuudesta. Tasa-arvoL 4 a koskee myös kunnan valtion toimielimiin valitsemia jäseniä, jollei asianomaisessa erityislaissa ole tarkempia säännöksiä valittavien henkilöiden kelpoisuudesta. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 -vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi kaksi henkilöä käräjäoikeuden lautamieheksi. Kvalt 51 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi valittiin: Jouko Savukoski Pirjo Wessman Pidettiin kokoustauko klo

31 Kunnanhallitus 169 Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Kvalt 52 Kunnanhallitus 169 Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Koska maa-oikeuden käsiteltävät asiat ovat siirtyneet käräjäoikeuksiin, ei kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi tule esteellisyyden vuoksi valita samaa henkilöä kuin käräjäoikeuden lautamieheksi. Muutoin uskotusta miehestä on voimassa, mitä Kuntalaissa säädetään luottamushenkilöistä. Tasa-arvolain soveltamisesta on voimassa, mitä edellä käräjäoikeuden lautamiehen vaalia koskevassa tasa-arvolain 4a :ssä sanotaan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudeksi kuusi henkilöä kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi. Kvalt 52 Kunnanvaltuusto: Päätösehdotus hyväksyttiin ja kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudeksi valittiin seuraavat henkilöt: Teija Lappalainen Marja Anttonen Jarmo Wessman Jouni Halonen Pekka Vitikka Tanja Pulska

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT. Aika Maanantai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT. Aika Maanantai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Aika Maanantai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika 22.1.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Siun sote neuvottelukunta

Siun sote neuvottelukunta Siun sote neuvottelukunta VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN 12.6.2017 liite nro 38 / 1 Siun sote neuvottelukunnassa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 10/ (41) Kunnanhallitus Raija Lehtimäki Pirkko Rauhala Markku Vuollo

Muonion kunta Esityslista 10/ (41) Kunnanhallitus Raija Lehtimäki Pirkko Rauhala Markku Vuollo Muonion kunta Esityslista 10/2017 1 (41) Kunnanhallituksen kokous Aika ma 5.6.2017 klo 17.30 Paikka kunnantalon valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Matti Myllykangas varapuheenjohtaja Hannaleena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Suhteellisten

Lisätiedot

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto

Asiano 1 2. Liite no. Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Keskiviikko 23.01.2013 klo 13.00-14.15 Kokouspaikka Savukosken kunnanvirasto Käsiteltävät asiat Asiano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 4/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 4/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 4/2017 52 KOKOUSAIKA Maanantai 12.6.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keiteleranta, Laituritie

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous

Kunnanhallituksen kokous Kunnanhallituksen kokous 139 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen 140 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen 141 Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen 142 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 5. kesäkuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 85 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 147 86 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 4/ (38) Kunnanvaltuusto

Muonion kunta Esityslista 4/ (38) Kunnanvaltuusto Muonion kunta Esityslista 4/2017 1 (38) n kokous Aika to klo 18.00 Paikka Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut Muut läsnäolijat kunnantalon valtuustosali Mika Brännare Manu Friman Mikael Heikkilä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 302 Kunnanhallitus 12.06.2017 AIKA 12.06.2017 klo 18:00-19:03 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 305

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1

SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1 SUOMUSSALMEN KUNTA ESITYSLISTA 11/2017 1 Kunnanhallitus Tiistai 06.06.2017 AIKA 17:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1

Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1 Utsjoen kunta Esityslista 3/2017 1 uusto Aika 19.06.2017 klo 12:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 35 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.06.2017, klo 17.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 151 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 278 152 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20

Kunnanhallitus 10/2017. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2017 KOKOUSAIKA 13.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 89 Toimielinten pöytäkirjat 90 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 20.38 Paikka Valtuustosali KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 20.38 Valtuustosali Nro 2 / 2017 ASIA LIITE 12

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 Sivu 32 (78) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 Sivu 32 (78) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 Sivu 32 (78) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.6.2017 kello 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1/2017 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1/2017 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- ESITYSLISTA Nro Sivu Yhtymävaltuusto 1/2017 1 Kokousaika Tiistai 24.1.2017 klo 15.00 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone 1 Saapuvilla olleet päätöksentekijät

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 5. kesäkuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 85 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 147 86 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 22.1.2013 kello 17.12-18:32 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvaltuuston valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 Kokoustiedot Aika: Maanantai 19.6.2017 klo 18.00 19.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 52 21 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto 12.6.2017 LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2021 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.1.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Kunnanvaltuusto 05.06.2017 AIKA 05.06.2017 klo 18:00-19:08 PAIKKA Ehtookodon juhlasali, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 Sivu 32 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 Sivu 32 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 Sivu 32 () Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.6.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Yhtymäkokous to klo ESITYSLISTA

Yhtymäkokous to klo ESITYSLISTA Yhtymäkokous to 15.6.2017 klo 12.30 ESITYSLISTA Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA:... 3 JAKELU... 3 1 ENSIMMÄISEN YHTYMÄKOKOUKSEN AVAAMINEN JA LYHYT KATSAUS KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN... 4 2 KOKOUSEDUSTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot