Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI"

Transkriptio

1 Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI

2 CONTENT MANAGER MANUAALI 2 (66) TABLE OF CONTENTS 1 JOHDANTO Yleistä Ominaisuudet Moduulit Laitevaatimukset 5 2 EDITORI Yleistä Ominaisuudet Muokkausikkuna Työkalupalkki Tiedostoikkuna 16 3 MODUULIT Lomakkeiden hallinta Lomake-editori Ominaisuudet Työkalupalkki Lomakkeen elementit ja niiden ominaisuudet Vastaukset Kauppapaikka Tuotekategoriat Kategorialista Kategorian lisääminen ja muokkaaminen Kategorian poistaminen Tuotteet Tuotelista Tuotteen lisääminen ja muokkaaminen Tuotteen poistaminen Tilaukset Uutiset ja tiedotteet Yleistä Uutisten lisääminen Uutisen muokkaaminen 43

3 CONTENT MANAGER MANUAALI 3 (66) Uutisen poistaminen Uutisten vienti tietokannassa Sivumenu Gallup Yhteystiedot Mediapankki Suljetut sivut (Ekstra- ja intranetit) Haku Sähköpostimainonta Kalenteriin sidotut tapahtumat 54 4 TIEDOSTOJEN HALLINTA Yleistä Toiminnot 56 5 KÄYTTÄJIEN HALLINTA Yleistä Käyttäjien lisääminen Käyttäjien muokkaaminen Käyttäjien poistaminen Ryhmän lisääminen Ryhmän muokkaaminen Ryhmän poistaminen Oikeuksien jakaminen CM:n käyttäjäryhmät Muokattavan sivuston käyttäjäryhmät 65 6 ASIAKASTUKI 66

4 CONTENT MANAGER MANUAALI 4 (66) 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä Content Manager (tästä eteenpäin lyhyesti CM) on selainpohjainen päivitystyökalu internet-sivustojen sisällönhallintaan. Sen on kehittänyt Nitro Oy, joka on erikoistunut digitaalisen kommunikaation ratkaisuiden kehittämiseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Internet-sivuston ylläpitäminen jää helposti vähälle huomiolle. Sivusto on kuitenkin yritykselle tai yhteisölle tärkeä viestintäväline. Negatiivinen mielikuva syntyy, jos sivusto esimerkiksi sisältää vääriä yhteystietoja tai vanhentunutta informaatiota tuotteista tai palveluista. Yksi syy siihen, että sivustoja jätetään usein päivittämättä, on päivitystyön hankaluus. Sivustot toteutetaan useimmiten HTML-kielellä eikä sen opetteluun ole aina aikaa tai mahdollisuuksia. Tähän ongelmaan CM tarjoaa erinomaisen ratkaisun. CM sisältää Java-ohjelmointikielellä toteutetun editorin. Javaohjelmointikielen on kehittänyt Sun Microsystems inc. Editorin selkeän käyttöliittymän avulla internet-sivuston sisällön muokkaus on yksinkertaista. Mikäli sivuston päivittämisestä vastaa useampi henkilö, heidät voidaan jakaa erilaisiin käyttäjäryhmiin. Kullekin ryhmälle voidaan asettaa oikeudet eri sivuston osien muokkaamiseen. Kuva 1. Content Manager.

5 CONTENT MANAGER MANUAALI 5 (66) 1.2 Ominaisuudet CM:n päätyökalu on sen helppokäyttöinen editori. Editorilla tehdään sivujen normaalit päivitystoimenpiteet, kuten tekstin muokkaus, kuvien lisäys sekä linkkien ja taulukoiden luonti. Editorin työkalupalkki on samankaltainen kuin Microsoft Windows -käyttöjärjestelmässä. Editoriin kuuluu lisäksi tiedostoikkuna, jolla hallitaan sivustoon kuuluvia sivuja, kuvia sekä muita dokumentteja. Editorin lisäksi CM sisältää erilaisia lisämoduuleita, jotka integroidaan osaksi CM:ia. Asiakas voi itse määritellä, mitkä moduulit hän haluaa ja tarvitsee. CM:iin on lisättävissä mm. uutis- ja keskustelupalsta-moduulit. Editori on kaksikielinen. Oletuskielenä on englanti ja suomi on valittavissa käyttäjäkohtaisesti. 1.3 Moduulit Moduulit ovat itsenäisiä toimintoja, jotka voidaan sulavasti liittää osaksi CM:ia. Ne näkyvät yleensä omina kohtinaan CM:n päävalikossa. CM on toteutettu moduuleilla, koska sitä käytetään hyvinkin erilaisten sivustojen ylläpitämiseen. Toisilla sivustoilla ei esimerkiksi ole lainkaan keskustelupalstaa, toisissa taas ei tarvita suljettuja osioita. Asiakkaan on siis turha hankkia sellaisia toimintoja, joita hän ei tarvitse. Moduulien avulla jokaiselle asiakkaalle voidaan luoda juuri sellainen työkalu, jonka avulla sivuston päivitys on nopeaa ja helppoa. Jos asiakkaan sivustolle tehdään myöhemmin muutoksia, voidaan vaadittava moduuli integroida CM:iin ilman koko työkalun päivittämistä. 1.4 Laitevaatimukset Content Manager asennetaan sille palvelimelle, jolla sivusto sijaitsee. Ennen asennusta palvelimella tulee olla asennettuna seuraavat ohjelmistot: Debian Linux (suositus) (http://www.debian.org) Apache HTTP Server (http://apache.org) PHP 4.38 tai uudempi (http://www.php.net) MySQL -tietokanta tai uudempi (http://www.mysql.com) Lisäksi sivuston päivitykseen käytettävässä www-selaimessa tulee olla tuki Sun Microsystemsin Java 1.4:lle (http://java.sun.com).

6 CONTENT MANAGER MANUAALI 6 (66) 2 EDITORI 2.1 Yleistä CM:n päätyökalu on editori. Editorilla tehdään pääosa varsinaisesta päivitystyöstä, kuten tekstin muokkaus, kuvien ja lomakkeiden lisäys sekä linkkien, taulukoiden ja listojen luominen. Kuva 2. Editori. 2.2 Ominaisuudet Editori koostuu kolmesta osasta: muokkausikkunasta, työkalupalkista ja tiedostoikkunasta. Tiedostoikkunassa näytetään kaikki sivuston tiedostot kuten HTML-sivut ja kuvat. Tiedostoikkunasta valittu sivu avautuu muokkausikkunaan, jonka jälkeen sen sisältöä voidaan muokata. Työkalupalkista löytyvät painikkeet yleisimmille toiminnoille, esimerkiksi tiedoston luomiselle ja tallentamiselle sekä tekstin muotoilulle. Lisäksi työkalupalkista löytyvät painikkeet kuvien, linkkien, taulukoiden ja listojen luomiselle sekä lomakkeen lisäämiselle.

7 CONTENT MANAGER MANUAALI 7 (66) 2.3 Muokkausikkuna Tiedostoikkunasta valittu tiedosto avautuu muokkausikkunaan. Muokkausikkunan yläreunasta voidaan valita näkyviin Lähdekoodi-näkymä. Tässä näkymässä näytetään editoitavan sivun HTML-koodi, jolloin muutokset voidaan tehdä myös suoraan lähdekoodiin. Kuva 3. Muokkausikkuna. 2.4 Työkalupalkki Työkalupalkki on samankaltainen kuin Microsoft Windows -sovelluksissa. Painikkeiden ikonit ovat havainnollisia ja selkeitä, jotta oikean toiminnon löytäminen olisi mahdollisimman nopeaa. Kun hiiren kursorin vie painikkeen päälle, kursorin viereen ilmestyy työkaluvihje, joka kertoo painikkeen toiminnon. Kuva 4. Työkalupalkki.

8 CONTENT MANAGER MANUAALI 8 (66) 1) Dokumentti-painikkeet Kuva 5. Dokumentti-painikkeet. Uusi dokumentti Luo uuden HTML-sivun muokkausikkunaan. Sivua ei tallenneta automaattisesti, vaan käyttäjän täytyy tallentaa sivu, jotta sitä voidaan katsoa www-selaimella. Tallenna Kuva 6. Tallenna -dialogi. Tallentaa muokkausikkunassa olevan sivun. Jos muokkausikkunaan on avattu jo olemassa oleva sivu, johon tehdyt muutokset halutaan tallentaa, nykyinen sivu tallennetaan vanhan päälle. Jos muokkausikkunassa oleva sivu on uusi, eikä sitä ole aiemmin tallennettu, avautuu Tallenna dokumentti -dialogi..

9 CONTENT MANAGER MANUAALI 9 (66) Tiedoston tallennus 1. Hakemistorakenteesta valitaan se hakemisto, johon sivu halutaan tallentaa. Hakemistoon voidaan myös tarvittaessa luoda uusi kansio. Uusi kansio luodaan painamalla hiiren oikeaa painiketta sen kansion kohdalla, jonka sisään uusi kansio halutaan. Näkyviin tulevasta listasta valitaan Uusi kansio -kohta. 2. Tiedostolle valitaan oikeudet, joiden avulla säädellään, mitkä CM:n käyttäjäryhmät voivat muokata tiedostoa. Useita ryhmiä voidaan valita kerralla pitämällä näppäimistön <CTRL>-näppäintä pohjassa. 3. Tiedostolle annetaan nimi sekä pääte (tyypillisesti.html) 4. Jos Näytä muokkaustiedot -kohta on valittuna, CM lisää automaattisesti tallennettavan dokumentin loppuun dokumenttia muokanneen käyttäjän tunnuksen ja päivämäärän. 5. Jos NitroTracker -kohta on valittuna, tiedosto sijoitetaan NitroTracker -työkalulla seurattavien tiedostojen joukkoon. 6. Dokumentti tallennetaan Tallenna-painikkeella. 7. Tallennus hylätään Hylkää-painikkeella, jolloin Tallenna-dialogi sulkeutuu ja dokumenttia ei tallenneta. Tallenna nimellä Avaa Tallenna dokumentti -dialogin (kuva 6). Esikatselu Avaa editoitavan sivun oletusselaimeen. Sivua voidaan selata normaaliin tapaan. Muutokset eivät tallennu automaattisesti, vaan sivu täytyy tallentaa erikseen. 2) Tekstin muotoilu -painikkeet Kuva 7. Tekstin muotoilu -painikkeet Normaali teksti Poistaa valitun tekstin muotoilut.

10 CONTENT MANAGER MANUAALI 10 (66) Lihavoitu teksti Lihavoi valitun tekstin. Kursivoitu teksti Kursivoi valitun tekstin. Alleviivattu teksti Alleviivaa valitun tekstin. Lisäys-painikkeet Kuva 8. Lisäys-painikkeet. Kuvan lisäys Lisää kuvan dokumenttiin. Avaa Lisää kuva -dialogin. Kuva 9. Lisää kuva -dialogi.

11 CONTENT MANAGER MANUAALI 11 (66) Adding an image 1. Ensin valitaan kuvan asettelu. Tämä määrää, miten kuva asemoidaan sivulle. Vaihtoehtoina ovat: Default (Asettelu selaimen asetusten mukaan) Left (Vasen) Right (Oikea) Top (Ylä) Middle (Keski) Bottom (Ala) 2. Kuvan kuvausteksti näytetään silloin, kun selain ei tue kuvien näyttämistä tai kuvien näyttäminen on kytketty pois päältä. Jos kuvat näytetään, kuvausteksti ilmestyy työkaluvihjeenä hiiren kursorin osuessa kuvan kohdalle. Tämä kohta voidaan myös jättää tyhjäksi. 3. Seuraavaksi kirjoitetaan kuvan hakemisto ja nimi. Kuvat sijaitsevat tavallisesti /images -hakemistossa. 4. Kuva lisätään dokumenttiin Ok -painikkeella. Linkin lisäys Muodostaa valitusta tekstistä linkin. Tekstin täytyy olla valittuna ennen painikkeen painamista. Painike avaa Tee linkki -dialogin. Kuva 10. Tee linkki -dialogi. Osoite-kohdasta valitaan ensin linkin tyyppi. Vaihtoehtoina ovat: (Linkki www-sivuille) ftp:// (Linkki FTP-palvelimelle)

12 CONTENT MANAGER MANUAALI 12 (66) mailto: (Linkki sähköpostin lähetykseen, avaa oletussähköpostiohjelman) Itse osoite kirjoitetaan Osoite-kohdassa olevaan tekstikenttään. Nimi-kohtaan kirjoitetaan linkin nimi. Nimi ei ole pakollinen, mutta sitä voidaan käyttää linkin tunnistamiseen liittyvissä asioissa. Kuvaus-kohtaan kirjoitetaan se teksti, josta linkki halutaan tehdä. Oletuksena näytetään teksti, joka valittiin ennen Tee linkki -painikkeen painamista. Kohde-kohdasta valitaan linkin käyttäytyminen. Vaihtoehtoina ovat: _self (Linkki avautuu auki olevan ikkunan tilalle) _blank (Linkki avautuu uuteen ikkunaan) _parent (Linkki avautuu isäntäikkunaan) _top (Linkki avautuu päällimmäiseen ikkunaan) Default (Linkin avautuu selaimen asetusten mukaan) Taulukon lisääminen Lisää dokumenttiin uuden taulukon. Kuva 11. Taulukon lisäys. Taulukkoa voidaan muotoilla siirtämällä hiiren kursori taulukon päälle ja painamalla hiiren oikeaa painiketta. Tällöin avautuu taulukon valikko. Kuva 12. Taulukon valikko.

13 CONTENT MANAGER MANUAALI 13 (66) Valikossa on neljä kohtaa: Rivi Sarake Solu Taulukko Lisää rivi Taulukkoon lisätään uusi rivi. Rivi lisätään siihen kohtaan taulukkoa, jossa hiiren kursori oli ennen valikon avaamista. Kuva 13. Lisää rivi -valikko. Poista rivi Valittu rivi ja sen sisältö poistetaan taulukosta. Taulukosta poistetaan se rivi, jonka kohdalla hiiren kursori oli ennen valikon avaamista. Kuva 14. Poista rivi -valikko.

14 CONTENT MANAGER MANUAALI 14 (66) Rivin ominaisuudet Aukaisee Ominaisuudet-dialogin. Ominaisuudet kohdistuvat siihen riviin, jonka kohdalla hiiren kursori oli ennen valikon avaamista. Kuva 15. Rivin ominaisuudet. Kuva 16. Ominaisuudet-dialogi. Lisää sarake Taulukkoon lisätään uusi sarake. Poista sarake Valittu sarake ja sen sisältö poistetaan taulukosta. Sarakkeen ominaisuudet Sarakkeen ominaisuudet avaa kuvan 16 näköisen Ominaisuudet-dialogin, jossa ominaisuudet kohdistuvat valittuun sarakkeeseen. Listan lisäys Lisätään dokumenttiin uusi lista. Lista voi olla joko järjestetty tai järjestämätön. Painikkeesta avautuu Luo lista -dialogi.

15 CONTENT MANAGER MANUAALI 15 (66) Kuva 17. Luo lista -dialogi. Listan sisältö Näyttää listaan jo lisätyt kohdat. Lisättävä kohta Tekstikenttään syötetään teksti, joka halutaan lisätä listaan seuraavaksi. Valittu teksti voidaan poistaa listasta Poista rivi -painikkeella. Listan luonnin voi peruuttaa Hylkää-painikkeella. Lista luodaan sivulle Tee lista -painikkeella. Tasaus-painikkeet Kuva 18. Tasaus-painikkeet. Painikkeet asemoivat valitun tekstin vasemmalle, keskelle tai oikealle.

16 CONTENT MANAGER MANUAALI 16 (66) Otsikointi-painikkeet Kuva 19. Otsikointi -painikkeet. Otsikko1-, Otsikko 2-, Otsikko 3-, Kursivoitu- ja Normaali-painikkeet muokkaavat valitun tekstin kokoa ja muotoilua. Lopputulos on aina sivukohtainen niin koon, värin kuin muotoilunkin osalta. 2.5 Tiedostoikkuna Kuva 20. Tiedostoikkuna. Tiedostoikkunassa näytetään www-sivuston kaikki tiedostot. Ikkuna on jaettu selkeyden vuoksi kolmeen osaan: Dokumentit, Kuvat ja Tiedostot. Dokumentit-osassa näytetään sivuston varsinaiset HTML-sivut (ks. kuva 20). Kuvat-osassa näytetään sivuston kuvatiedostot. CM tukee kaikkia yleisempiä kuvaformaatteja kuten JPG, GIF, PNG ja BMP.

17 CONTENT MANAGER MANUAALI 17 (66) Kuva 21. Tiedostoikkuna, Kuvat-välilehti. Tiedostot-osassa näytetään sivuston muut tiedostot, esimerkiksi PDF-, Word- ja Excel-dokumentit. Kuva 22. Tiedostoikkuna, Tiedostot-välilehti. Kansiot Jos osassa on alikansioita, ne näytetään keltaisina kansioina. Kansiot avataan joko kaksoisklikkaamalla kansiota tai klikkaamalla sen vieressä olevaa plussaa. Vastaavasti kansio suljetaan kaksoisklikkaamalla kansiota tai klikkaamalla plussan tilalla olevaa miinusta. Kansion ominaisuuksia muutetaan klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta kansion päällä, jolloin avautuu kansion ominaisuusvalikko. Uuden kansion luominen Kuva 23. Uuden kansion luominen.

18 CONTENT MANAGER MANUAALI 18 (66) Uusi kansio -kohta luo valitun kansion sisään uuden kansion. Nimeä-kohdassa muutetaan kansion nimeä. Nimeä voi myös muuttaa painamalla F2-näppäintä halutun kansion kohdalla. Tällöin kansion kuvake muuttuu tummaksi ympyräksi ja nimi muuttuu editoitavaksi tekstiksi. Kuva 24. Kansion uudelleen nimeäminen. Poista-kohdassa kansio voidaan poistaa. Vahingossa poistamisen estämiseksi toisto vahvistetaan erikseen avautuvalla dialogilla. Ominaisuudet-kohdasta avautuu dialogi, jossa voi muuttaa kansion asetuksia: Kuva 25. Ominaisuudet-dialogi.

19 CONTENT MANAGER MANUAALI 19 (66) Käyttäjäryhmät-kohdassa valitaan ne käyttäjäryhmät, joilla on pääsy valittuun kansioon. Valitut käyttäjäryhmät korostuvat sinisellä värillä. Useita käyttäjäryhmiä voidaan valita pitämällä näppäimistön <CTRL>-näppäintä painettuna. Jos Näytä päivämäärä -kohta on valittuna, CM lisää automaattisesti tallennettavan dokumentin loppuun dokumenttia muokanneen käyttäjän tunnuksen ja päivämäärän. Jos NitroTracker -kohta on valittuna, tiedosto sijoitetaan NitroTracker -työkalulla seurattavien tiedostojen joukkoon. Kansion ominaisuusvalikon Web käyttäjät -kohdassa määritellään kansion oikeudet. Kuva 26. Kansion ominaisuusvalikon Web käyttäjät -dialogi. Listalta valitaan halutut käyttäjäryhmät pitämällä näppäimistön <CTRL>näppäin painettuna. Muutos tallennetaan Tallenna-painikkeella. Muutokset perutaan Hylkää-painikkeella. Tallenna oikeudet myös alakansioihin ja -tiedostoihin -kohdassa voidaan käyttäjäryhmävalinnat tallentaa myös alakansioihin ja tiedostoihin. Tiedostot Tiedoston ominaisuuksia muutetaan klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta tiedoston päällä. Tällöin avautuu tiedoston ominaisuusvalikko.

20 CONTENT MANAGER MANUAALI 20 (66) Kuva 27. Tiedoston ominaisuusvalikko. Avaa-kohdassa valittu tiedosto avataan muokkausikkunaan. Ennen avaamista avautuu dialogi, jossa kysytään tallennetaanko muokkausikkunassa oleva tiedosto. Linkki-kohdassa luodaan linkki kyseiseen kohteeseen eli sivuun, kuvaan tai tiedostoon. Ensin muokkausikkunasta valitaan se kohde, josta halutaan tehdä linkki. Sen jälkeen valitaan se kohde, johon linkki osoittaa, ja painetaan hiiren oikeaa painiketta. Tiedoston ominaisuuksista valitaan Linkki-kohta, jolloin avautuu Tee linkki -dialogi (kuva 10). Uusi kansio -kohta luo valitun kansion sisään uuden kansion. Nimeä-kohdassa tai painamalla F2-näppäintä muutetaan tiedoston nimeä. Tällöin tiedoston kuvake muuttuu tummaksi ympyräksi ja nimi muuttuu editoitavaksi tekstiksi. Poista-kohdassa tiedosto voidaan poistaa. Vahingossa poistamisen estämiseksi toisto vahvistetaan erikseen avautuvalla dialogilla. Hakusanat-kohdasta avautuu Hakusanat-dialogi.

21 CONTENT MANAGER MANUAALI 21 (66) Kuva 28. Hakusanat-dialogi. Listaan kirjoitetaan halutut hakusanat, joilla tiedosto löytyy, kun käytetään sivustolla olevaa hakutoimintoa. Hakusanat tallennetaan Tallennapainikkeella ja hylätään Hylkää-painikkeella. Ominaisuudet-kohdassa muutetaan tiedoston asetuksia kuten kansion ominaisuuksia (kuva 25). Web käyttäjät -kohdassa määritellään tiedoston oikeudet kuten kansion oikeudet (kuva 26). 3 MODUULIT 3.1 Lomakkeiden hallinta Lomake-editori Ominaisuudet Lomake-editori koostuu neljästä osasta: muokkausikkunasta, työkalupalkista, elementtilistasta ja ominaisuusikkunasta.

22 CONTENT MANAGER MANUAALI 22 (66) Kuva 29. Lomake-editori. Lomake-editorin käynnistyessä tulee muokkausikkunaan aloituspohja lomakkeesta. Ominaisuusikkuna Kiitos-sivun URL. Sivu, jolle käyttäjä ohjataan lomakkeen lähettämisen jälkeen. Lähetä sähköposti. Aktivoidaan lomakkeen lähettäminen yhteen tai useampaan sähköpostiin. Lähetä-nappi. Lomakkeen lähetysnapissa oleva teksti. Nimi. Lomakkeen nimi. Sarakkeet. Määritellään lomakkeen sarakkeiden määrä. Sähköpostiosoitteet. Mikäli Lähetä sähköposti -kohta on valittu, lähetetään lomakkeeseen syötetyt vastaukset tähän kenttään kirjoitettuihin osoitteisiin. Tyhjennä-nappi. Lomakkeen tyhjennysnapissa oleva teksti.

23 CONTENT MANAGER MANUAALI 23 (66) Kuva 30. Lomake-editorin ominaisuusikkuna. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa. Painamalla hiiren oikeaa nappia Sähköpostiosoitteet-kohdassa näytetään seuraavanlainen lista: Muokkaa. Muokkaa sähköpostiosoitetta. Lisää uusi. Lisätään sähköpostiosoite. Poista. Poistaa valitun sähköpostiosoitteen Työkalupalkki Kuva 31. Työkalupalkki. Uusi lomake Luo uuden lomakkeen pohjan. Avaa lomake Näyttää listan tallennetuista lomakkeista, joista valitsemalla avaa valitun lomakkeen muokkausikkunaan. Tallenna lomake Avaa Tallenna nimellä -dialogin, jonne Lomake-kohtaan tulee automaattisesti lomakkeen nimi. Tallenna-nappia painamalla viimeistellään tallennus.

24 CONTENT MANAGER MANUAALI 24 (66) Kuva 32. Tallenna nimellä -dialogi Lomakkeen elementit ja niiden ominaisuudet Lomake-elementtien lisääminen lomakkeelle onnistuu valitsemalla hiiren vasemmalla napilla haluttu elementti ja raahaamalla se haluttuun kohtaan lomakkeella. Kuva 33. Lomake-editorin elementtilista. Lisää lista Lisää listan lomakkeelle, josta näytetään pieni esimerkki muokkausikkunassa, jonne lista lisättiin. Asetukset-ikkunassa listaa voi muokata seuraavasti:

25 CONTENT MANAGER MANUAALI 25 (66) Koko. Listan käyttöön haluttujen solujen määrä. Listan arvot. Listan sisältö. Monivalinta. Määritellään, voiko listasta valita monta kohdetta kerralla. Nimi. Listan nimi. Näyttöteksti. Listan otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään listaan. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa. Painamalla hiiren oikeaa nappia Listan arvot -kohdassa tulee näkyviin seuraavanlainen lista: Muokkaa. Muokkaa listakohdan nimeä. Lisää uusi. Lisää uusi listakohta. Poista. Poistaa listasta valitun kohdan. Kuva 34. Lomake-editorin lista ja se n ominaisuudet.

26 CONTENT MANAGER MANUAALI 26 (66) Lisää valintaruutulista Lisää valintaruutulistan lomakkeelle, josta näytetään pieni esimerkki muokkausikkunassa. Kyseistä listaa voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Listan arvot. Valintaruudut ja niiden tekstit. Nimi. Valintaruutulistan nimi. Näyttöteksti. Listan otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Suunta. Listan suunta, vaaka tai pysty. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään listaan. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa. Painamalla hiiren oikeaa nappia Listan arvot -kohdassa tulee näkyviin seuraavanlainen lista: Muokkaa. Muokkaa listakohdan nimeä. Lisää uusi. Lisää uusi listakohta. Poista. Poistaa listasta valitun kohdan. Kuva 35. Lomake-editorin valintaruutulista ja sen ominaisuudet.

27 CONTENT MANAGER MANUAALI 27 (66) Lisää radionappi Lisää valintapainikelistan lomakkeelle, josta näytetään pieni esimerkki muokkausikkunassa. Kyseistä listaa voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Nimi. Valintaruutulistan nimi. Näyttöteksti. Listan otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Suunta. Listan suunta, vaaka tai pysty. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään listaan. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa. Painamalla hiiren oikeaa nappia Listan arvot -kohdassa tulee näkyviin seuraavanlainen lista: Muokkaa. Muokkaa listakohdan nimeä. Lisää uusi. Lisää uuden listakohdan. Poista. Poistaa listasta valitun kohdan. Kuva 36. Lomake-editorin radionappilista ja sen ominaisuudet.

28 CONTENT MANAGER MANUAALI 28 (66) Lisää valintaruutu Lisää valintapainikelistan lomakkeelle, josta näytetään pieni esimerkki muokkausikkunassa. Kyseistä listaa voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Arvo. Määritellään haluttu arvo, mikäli valintaruutu on valittu. Nimi. Valintaruudun nimi. Näyttöteksti. Valintaruudun otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Valittu. Määritellään, onko valittuna. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään valintaruutuun. Kuva 37. Lomake-editorin valintaruutu ja sen ominaisuudet. Lisää piilotettu kenttä Lisää piilotetun kentän lomakkeelle. Kyseistä kenttää voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Arvo. Määritellään kentälle haluttu arvo. Nimi. Kentän nimi. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään kenttään.

29 CONTENT MANAGER MANUAALI 29 (66) Kuva 38. Lomake-editorin piilotettu kenttä ja sen ominaisuudet. Lisää teksti Lisää tekstin lomakkeelle. Kyseistä tekstiä voi muokata Asetuksetikkunassa seuraavasti: Nimi. Tekstikohdan nimi. Näyttöteksti. Haluttu teksti. Yhdistetyt solut. Määritellään kuinka monta solua lomakkeelta käytetään tekstiin. Kuva 39. Lomake-editorin teksti ja sen ominaisuudet. Lisää otsikko Lisää otsikon lomakkeelle, Kyseistä otsikkoa voi muokata Asetuksetikkunassa seuraavasti: Nimi. Otsikkokohdan nimi.

30 CONTENT MANAGER MANUAALI 30 (66) Näyttöteksti. Haluttu teksti otsikolle. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään tekstiin. Kuva 40. Lomake-editorin otsikko ja sen ominaisuudet. Lisää tekstikenttä Lisää tekstikentän lomakkeelle, kyseistä tekstikenttää voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Arvo. Haluttu arvo tekstikentälle. Koko. Tekstikentän koko. Nimi. Tekstikentän nimi. Näyttöteksti. Tekstinkentän otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Tekstin maksimipituus. Maksimipituus syötettävälle tekstille. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään tekstiin. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa.

31 CONTENT MANAGER MANUAALI 31 (66) Kuva 41. Lomake-editorin tekstikenttä ja sen ominaisuudet. Lisää tekstilaatikko Lisää tekstinsyöttöalueen lomakkeelle. Kyseistä tekstinsyöttöaluetta voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Arvo. Haluttu arvo tekstinsyöttöalueelle. Leveys. Tekstinsyöttöalueen leveys. Nimi. Tekstinsyöttöalueen nimi. Näyttöteksti. Tekstinsyöttöalueen otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Rivit. Tekstinsyöttökentän koko riveinä. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään tekstiin. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa.

32 CONTENT MANAGER MANUAALI 32 (66) Kuva 42. Lomake-editorin tekstilaatikko ja sen asetukset. Lisää salasanakenttä Lisää salasanakentän lomakkeelle. Kyseistä salasanakenttää voi muokata Asetukset-ikkunassa seuraavasti: Koko. Salasanakentän koko. Nimi. Salasanakentän nimi. Näyttöteksti. Salasanakentän otsikko. Pakollinen. Määritellään, onko pakollinen täyttää lomakkeella. Tekstin maksimipituus. Maksimipituus syötettävälle salasanalle. Yhdistetyt solut. Määritellään, kuinka monta solua lomakkeelta käytetään tekstiin. Asetuksia pääsee muokkaamaan joko kaksoisklikkaamalla kohdetta tai klikkaamalla hiiren vasenta nappia valintakohdissa.

33 CONTENT MANAGER MANUAALI 33 (66) Kuva 43. Lomake-editorin salasanakenttä ja sen asetukset Vastaukset Lomakelista, jolla saadaan näkyviin lomakkeesta tulleet vastaukset. Kuva 44. Lomakelista. CSV-linkistä voidaan vastauslomake tallentaa CSV-muotoon esimerkiksi Microsoft Exceliä varten. Painamalla Vastaukset-linkkiä halutun lomakkeen kohdalla, näytetään vastaukset seuraavanlaisesti:

34 CONTENT MANAGER MANUAALI 34 (66) Kuva 45. Lomakkeen vastaukset -lista Vastauksia voi katsoa tarkemmin painamalla hiiren vasemmalla painikkeella halutun vastauksen kohdalla. Tällöin aukeaa lomakkeesta riippuen kuvan 46 kaltainen näkymä. Vastauksen tilan voi muuttaa uudesta luetuksi painamalla Muuta-painiketta. Kuva 46. Vastaus-näkymä. Painettaessa Palaa takaisin ja vaihda viestin tilaa -painiketta palataan takaisin vastauslistaan ja vaihdetaan vastauksen tilaa. Takaisinpainikkeesta palataan takaisin vaihtamatta vastauksen tilaa.

35 CONTENT MANAGER MANUAALI 35 (66) 3.2 Kauppapaikka Tuotekategoriat Kategorialista Tuotekategoria-lista näkyy seuraavasti: Kuva 47. Tuotekategoria-lista. Tuotteita voidaan hakea tuotekoodin, -nimen ja -määrän perusteella sivulla olevasta Haku-kohdasta. Sisäkategoriat on listassa sisennetty. Vihreiden sulkujen sisällä näytetään tuotekategorian tuotteiden määrä. Punaisien sulkujen sisällä näytetään kesken olevien tuotelisäyksien määrä Kategorian lisääminen ja muokkaaminen Uuden pääkategorian voi lisätä painamalla Lisää pääkategoria -painiketta, jonka jälkeen avautuu lomake, johon voi syöttää kategorian tiedot seuraavasti:

36 CONTENT MANAGER MANUAALI 36 (66) Kuva 48. Lisää pääkategoria -lomake. Tila. Määritellään onko kategoria kesken vai valmis. Mikäli tilaksi määritetään kesken, sitä ei näytetä www-sivustolla. Tyyppi. Määritellään kategorian tyypiksi normaali tai uusimmat tuotteet. Nimi. Pääkategorian nimi. Kuva. Kategorian kuva. Vaihtuva kuva. Lisätään vaihtuva kuva. Teksti. Haluttu teksti pääkategorialle. Järjestys. Kategorian järjestysnumero. Avaa tämän kategorian tuotteet. Valitaan kategoria, jonka tuotteet avataan. Sisäkategorioita voi lisätä painamalla halutun kategorian kohdalta Lisäälinkkiä, jonka jälkeen avautuu kuvan 48 kaltainen lomake Kategorian poistaminen Kategorian voi poistaa painamalla halutun kategorian kohdalta Poistapainiketta. Poistamisesta kysytään vielä varmistus, jottei kategoriaa poistettaisi vahingossa.

37 CONTENT MANAGER MANUAALI 37 (66) Tuotteet Tuotelista Kuva 49. Tuotelista Tuotteen lisääminen ja muokkaaminen Lisääminen Tuotteen lisääminen onnistuu painamalla halutun tuotekategorian kohdalta Tuotteet-linkkiä, jonka jälkeen tulee näkyviin lista kaikista kategorian tuotteista. Listasta painetaan Lisää tuote -painiketta, jonka jälkeen avautuu seuraavanlainen lomake:

38 CONTENT MANAGER MANUAALI 38 (66) Kuva 50. Lisää tuote -lomake. Tila. Määritellään onko tuote kesken vai valmis. Mikäli tilaksi määritetään kesken, sitä ei näytetä www-sivustolla. Nimi. Tuotteen nimi. Tuotekoodi. Tuotteen tuotekoodi. Ingressi. Tuotteesta oleva ingressi. Teksti. Tuotteesta kirjoitettu teksti. Pikkukuva. Pieni kuva tuotteesta, thumbnail, jota painamalla saadaan isompi kuva (seuraava kohta, Kuva) tuotteesta ladattua. Kuva. Tuotteesta oleva kuva. Normaalihinta (0.00). Tuotteen hinta, huomaa kirjoitusmuoto. Uusi tuote. Määritellään, onko kyseessä uusi tuote.

39 CONTENT MANAGER MANUAALI 39 (66) Muokkaaminen Tuotteen muokkaaminen onnistuu painamalla halutun tuotteen kohdalla Muokkaa-painiketta. Tällöin avautuu kuvan 50 näköinen lomake, joka on täytetty valmiiksi tuotteen tiedoilla. Lomake on lähes samanlainen kuin tuotteen lisäämisessä. Lomakekohdat on vain täytetty valmiiksi ko. tuotteen tiedoilla ja alhaalla on lomakkeen lisäosa, jossa voi määritellä lisää kuvia tuotteelle seuraavin tiedoin: Pikkukuva. Pieni kuva tuotteesta, thumbnail, jota painamalla saadaan isompi kuva (seuraava kohta, Kuva) tuotteesta ladattua. Kuva. Tuotteesta oleva kuva. Järjestys. Kuvan järjestysnumero. Kuva 51. Lomakkeen lisäosa, kuvien lisääminen Tuotteen poistaminen Tuotteen poistaminen onnistuu painamalla halutun tuotteen kohdalla Poista-painiketta. Poistamisesta kysytään vielä varmistus, jottei tuotetta poistettaisi vahingossa Tilaukset Tilaukset-kohdassa listataan kaikki tulleet tilaukset seuraavanlaisesti:

40 CONTENT MANAGER MANUAALI 40 (66) Kuva 52. Tilauslista. Tilauksia voidaan hakea sivulla olevasta Haku-kohdasta nimen tai tilanteen (uusi, työn alla tai toimitettu) mukaan. Viiva --- listaa kaikki tilaukset. Painamalla halutun tilauksen kohdalta avataan tilauksen tiedot. Kuva 53. Tilauksen tiedot.

41 CONTENT MANAGER MANUAALI 41 (66) Tilauksen tilaa voidaan muuttaa valitsemalla haluttu tila ja painamalla Muuta tilaa -painiketta. Tuotteen tilaa voidaan myös muuttaa samalla tavalla. Tilauksen voi poistaa tilauslistasta painamalla halutun tilauksen kohdalla Poista-painiketta. Poistamisesta kysytään vielä varmistus, jottei tilausta poistettaisi vahingossa. 3.3 Uutiset ja tiedotteet Yleistä Uutismoduulilla lisätään uutisia sivustolle. Uutislista näyttää kymmenen uutista kerrallaan. Mikäli uutisia on enemmän, uutislista sivutetaan. Sivulta toiselle pääsee siirtymällä vastaavan sivun numeroa painamalla, sivunumerot ovat listan alalaidassa. Uutislista voidaan järjestää otsikon mukaan aakkosjärjestykseen tai julkaisupäivämäärän mukaiseen järjestykseen. Järjestäminen tapahtuu klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella kyseistä otsikkoa (Otsikko tai Julkaisu pvm). Uutisista voi ottaa CSV-vedoksen painamalla CSV vedos - linkkiä. Uutisia voi myös hakea otsikon tai Id:n perusteella. Kuva 54. Uutiset-lista.

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän käyttöohje

Julkaisujärjestelmän käyttöohje Julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty 21.10.2010 Sisältö 1. Yleistä... 2 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset... 2 1.3. Unohtuneen salasanan palautus... 2 1.4. Kirjautuminen ulos

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013 Vanajaveden opisto, Hämeenlinna Viestintä Luottamushenkilökoulutus 4.4.2013 Vanajaveden opisto Verkatehdas 1 Sylvi-extranet paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 2 Sisältö 1 YLEISTÄ WWW-SIVUISTA....4 2 OHJELMAN KÄYNNISTYS...4 3 TYÖKALU- JA MUOTOILUVALIKON ESITTELY...4 4 TIEDOSTON TALLENNUS...5 5 TIEDOSTON

Lisätiedot

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE 2 Ohjeet ylläpitäjälle Esittely...3 1. Kirjautuminen...3 2. Aloitus...3 3. Sivut...4 3.1. Sivupaneeli...4 3.1.1. Sivuston kielen vaihto...4 3.1.2.

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1.

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010 OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Sisältö 1. Yleistä... 1 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset...

Lisätiedot

Käyttöohje epages 6. verkkokauppojen luomiseen. ja hallinnointiin

Käyttöohje epages 6. verkkokauppojen luomiseen. ja hallinnointiin Käyttöohje epages 6 verkkokauppojen luomiseen ja hallinnointiin The information contained in this document is subject to change without notice at any time. This document and all of its parts are protected

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan Käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot