LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA TILINPÄÄTÖS KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 22 A, B, C, D JA E 128 ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN TELIASONERA FINLAND OYJ:LLE, TILA RIVILÄNMASTO SEUTUASIOIDEN KATSAUS LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 26

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 16:30-21:40 puheenjohtaja Hakala Heikki 16:30-21:40 1. varapj. Kärki Mikko 16:30-21:40 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 16:30-21:40 jäsen Jokila Killi 16:30-21:40 jäsen Kanarva Kari 16:30-21:40 jäsen Niemi Veijo 16:30-21:40 jäsen Oikarinen Sanna 16:30-21:40 jäsen Seppä Sirpa 16:30-21:40 jäsen Söderström Päivi 16:30-21:40 jäsen Virtanen Kari 16:30-21:40 jäsen MUU Kuisma Juha 16:30-21:40 kvalt pj. Aspila Riina 16:30-21:11 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 16:30-21:40 kvalt 2. vpj. Viitasaari Olli 16:30-21:40 esittelijä/kunnanjohtaja Auvinen Kari 16:30-21:05 talousjohtaja Helin Vesa 16:30-21:40 sosiaali- ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 16:30-21:40 tekninen johtaja Lehtinen Nina 16:30-21:40 sivistysjohtaja Löytty Kari 16:30-21:40 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 16:30-21:40 sihteeri/hallintopäällikkö Laakso Toni 16:30-18:08 Lempäälän Lämpö Oy, toimitusjohtaja Uljas Aki 16:30-17:19 Cinia Group Oy:n edustaja Viljakainen Tuomas 16:30-17:19 Datahub Finland Oy:n edustaja Olli Tom 16:30-17:19 UM yhtiöiden edustaja Vartiainen Jussi 16:30-17:19 UM yhtöiden edustaja Sassi Sari 18:08-18:50 ympäristötarkastaja Nevantie Auli 18:51-19:33 henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sanna Oikarinen Päivi Söderström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, henkilöstöpäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL Päätös Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso, Cinia Group Oy:n edustaja Aki Uljas Datahub Finland Oy:n edustaja Tuomas Viljakainen sekä UM yhtiöiden edustajat Tom Olli ja Jussi Vartiainen. Merkittiin, että kokous keskeytettiin ennen seuraavan otsikkoasian käsittelyä klo väliseksi ajaksi. Merkittiin myös, että Laakso, Uljas, Viljakainen, Olli ja Vartiainen poistuivat kokouksesta keskeytysaikana klo HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL Ehdotus KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Oikarisen ja Päivi Söderströmin. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Kari Kanarva ja Maikki Hämäläinen-Ylikahri. HALL Päätös KUNNANHALLITUS valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Oikarisen ja Päivi Söderströmin. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 98/ /2013 TELTK Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto) on tehnyt kokouksessaan (18 ) päätöksen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmät Uusi jätelaki edellyttää, että vanhan jätelain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset on arvioitava uudelleen vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli mennessä. Jätelain 36 :n mukainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vain kunta tai jätteenkuljettaja, joka toimii kunnan lukuun, saa ottaa jätteen kuljetettavakseen. Jätelain 37 :n mukaan kunta voi päättää, että jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistöm haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, mikäli jätelain 37 1 momentin vaatimukset täyttyvät. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan jätelain 37.1 :n mukaisesti valita, jos: 1.tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (viittaus jätelain 35.2 :ssä säädettyihin edellytyksiin koskien molempia kuljetusjärjestelmiä); 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätehuoltoviranomaisen päätös Alueellinen jätehuoltoviranomainen päättänyt kokouksessaan (18 ), että asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Lisäksi päätettiin, että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset. Päätös koskee sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen järjestämistä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnissa.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hakemuksen sisältövaatimukset Jätehuoltojaoston kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen liitteenä on yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältövaatimukset: 1.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, että tarjolla olevat kuljetuspalvelut kattavat kaikki kunnan alueet. Lisäksi pyydetään selvittämään tarjolla olevien kuljetuspalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta eri alueilla, mahdollisia hintaeroja ja hintaerojen perusteita. Lisäksi kuntaa pyydetään selvittämään alueella toimivien kuljetusyritysten laskutuksen järjestämisen, jotta voidaan varmistua siitä, että laskutus täyttää jätelain 85 :ssä asetetut edellytykset. 2.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, miten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, ja miten se tukee kuntien alueellista yhteistyötä jätehuollossa. Miten jätehuollon alueellista yhteistyötä aiotaan kunnassa tehdä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Ympäristö- ja terveyshaittoja koskevan edellytyksen täyttymisen selvittämistä varten kuntaa pyydetään varmistamaan, että kunnan alueella kaikki sako- ja umpikaivon omistavat kiinteistöt kuuluvat järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin ja lainsäädännössä annettuja tyhjennysvälejä noudatetaan. Lisäksi kuntaa pyydetään varmistamaan, ettei lietettä ole päätynyt muualle kuin jätevedenpuhdistamoille, ja ettei kaivojen omatoimisia tyhjennyksiä tapahdu alueella. Ympäristövaikutuksia koskien on tarpeen selvittää lisäksi kaivojen tyhjennysten optimointia, jotta myös kuljetusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella. 3.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, miten kunta arvioi päätöksen vaikutukset kokonaisuutena myönteisiksi mm. kotitalouksien aseman kannalta, verrattuna päätösehdotuksessa esiteltyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kotitalouksien kannalta olennaista on palvelun saatavuus, laatu ja hintataso. Lisäksi kotitalouksien asemaan vaikuttaa niiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva. Yritysten toimintaa tarkastellessa kuntaa pyydetään selvittämään, miten päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen huomioon nykyisten yrittäjien ja uusien yrittäjien aseman. Viranomaisten toimintamahdollisuuksia arvioitaessa kuntaa pyydetään erityisesti selvittämään, mitkä ovat kunnan valvontaviranomaisen mahdollisuudet valvoa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta verrattuna päätösehdotuksessa esiteltyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lisäksi kuntaa pyydetään selvittämään, miten kunta varmistaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, että kunnassa toimivilta lietteenkuljetusyrittäjiltä saadaan vuosittaiset raportointitiedot ajallaan ja lainsäädännön edellyttämässä muodossa. Alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle määrätyn kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan seurantavelvollisuuden kannalta on oleellista myös se, miten kunta varmistuu siitä, että kuljetusyrittäjiltä saadaan mm. seurannan kannalta oleelliset hintatiedot ja

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hinnoitteluperusteet. Lisäksi kuntaa pyydetään myös selvittämään sitä, miten kunta aikoo järjestää mm. jätelain 34 :n edellyttämän jätetiedotuksen ja neuvonnan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa? Valvonnan edellytyksiä tarkasteltaessa on jätelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan arvioitava mm. vaikutuksia eri toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA käy asiasta keskustelua ja päättää keskustelun pohjalta, lähteekö Lempäälän kunta laatimaan selvitystä jätelain 37.1 :n vaatimusten täyttymisestä oman kuntansa alueella. TEKN Päätös TEKNINEN LAUTAKUNTA päätti, että Lempäälän kunta ei lähde laatimaan jätelain 37.1 :n mukaista selvitystä. TEKN /AM/am KHAL Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt alueellisen jätehuoltojaoston päätöstä siirtyä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmään. Päätös koski koko Pirkanmaan jätehuolto Oy:n toimialueen 17 kuntaa. Tekninen lautakunta päätti, ettei Lempäälän kunnan tulisi yksittäisenä kuntana hakea poikkeusta. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on lain määrittämä pääsääntö, josta voi poiketa vain erityisistä syistä. Erityisten syiden osoittaminen jätelain mukaan on haastellista ja vaatisi runsaasti selvittämistyötä. Vaatimusten mahdollisesti täytyttyäkin jätehuoltoviranomainen voi edellyttää siirtymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää, ettei Lempäälän kunta hae poikkeusta alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta kunnan järjestämästä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä. HALL /JH Puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi, että kunnanhallitus oli yksimielinen siitä, että se ottaa otsikkoasian lisälistalta käsiteltäväksi. Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Veijo Niemi esitti kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Kärjen kannattamana, että KUNNANHALLITUS päättää hakea alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa alueellaan sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotukseen on tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka ovat esittelijän päätösehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Niemen tekemän esityksen hyväksymisen kannalla äänestävät EI. Äänestys toimitetaan

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus kädennostoäänestyksenä. Puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä (Petäkoski-Hult, Virtanen, Jokila ja Kanarva) ja 7 EI -ääntä (Oikarinen, Hämäläinen-Ylikahri, Kärki, Seppä, Söderström, Hakala ja Niemi). Puheenjohtaja totesi, että Niemen esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös KUNNANHALLITUS päätti hakea alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa alueellaan sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Merkittiin, että kunnanjohtaja Olli Viitasaari ei esteellisenä osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen). Merkittiin, että esittelijänä toimi otsikkoasian käsittelyn ajan kunnanjohtajan sijainen talousjohtaja Kari Auvinen. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin otsikkoasian osalta kokouksessa. HALL /TT/tt KHAL Lempäälän kunta haki alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää päivätyllä hakemuksella. Hakemus jaettu kunnahallituksen jäsenille esityslistan oheismateeriaalina. Alueellinen jätehuoltojaosto käsitteli Lempäälän kunnan hakemusta (liite) ja päätti pyytää Lempäälän kunnalta täydennystä hakemukseen liittyen. Lietteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen taustaa Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta järjestää lietteenkuljetuksen hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti. Järjestelmän käytännön organisoinnista, viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja jätehuollon yleisestä toimivuudesta vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon maksujen osalta kunnissa on käytössä jätehuoltojaoston vuosittain hyväksymä jätetaksa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kiinteistö solmii itse sako- ja umpikaivolietteen kuljetussopimuksen yksityisen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen järjestäminen on kuitenkin viime kädessä aina kunnan velvollisuus, eikä tätä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityisille kuljetusyrittäjille tai kiinteistön haltijoille. Kuljetusten organisoinnista ja viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta vastaavat yksityiset kuljetusyritykset, jätehuollon alueellinen kehittäminen ja jätehuollon yleisestä toimivuudesta vastaaminen on puolestaan yksittäisen kunnan ja kuljetusyrittäjien vastuulla. Kunnan on järjestettävä itse jätelain 34 :n edellyttämä

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus jäteneuvonta ja valistus. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset määrittelevät itse hinnoittelunsa. Kyse on yksityisoikeudellisista sopimuksista kuljetusyrittäjien ja kotitalouksien välillä, eikä jaostolla tai kunnalla ole mahdollisuutta puuttua hinnoitteluun. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen päättäessä kunnan järjestämän sakoja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän puolesta ( 18), päätöksenteon tueksi toteutettiin selvitykset (mm. Pöyry Finland Oy:n selvitys kuljetusjärjestelmän nykytilasta, alueellisen jätehuoltojaoston yksityiskohtainen arvio jätelain 37.1 :ssä asetettujen edellytysten täyttymisestä ja kuntakohtaiset arviot jätelain :n edellytysten täyttymisestä). Tehdyt selvitykset osoittivat, että jätelain 37.1 :n edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, eikä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus toimi jätelain edellyttämällä tavalla. Vuonna 2013 esitettyjen tietojen valossa jätehuoltojaosto katsoi, että se ei voi päättää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumisesta, koska päätös olisi jätelain vastainen. Jätehuoltojaosto jätti toimialueensa kunnille mahdollisuuden anoa poikkeamista jaoston tekemästä päätöksestä, jolla jätehuoltojaosto oli katsonut haluavansa antaa kunnille mahdollisuuden puuttua vuonna 2013 havaittuihin epäkohtiin ja ryhtyä toimenpiteisiin kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Tällä jätehuoltojaosto oli tarkoittanut, että kunnan halutessa pitäytyä kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä, kunnan on toimitettava jaostolle konkreettista ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten jätelain 37.1 :n edellytykset täyttyvät tällä hetkellä. Samoin jätehuoltojaosto oletti saavansa tietoa toimenpiteistä, joita kunnassa on tehty, jotta vuonna 2013 havaitut epäkohdat ovat korjaantuneet. Jaoston päätöksen ( 18) liitteessä 9 nostettiin esille ne seikat, joihin kunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota hakemuksessaan, koska nämä epäkohdat olivat erityisesti vaikuttamassa siihen, minkä vuoksi jaosto päätti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta vuonna Määräaikaan mennessä Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Parkanon kaupunki, Pälkäneen kunta, Sastamalan kaupunki, Virtain kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki toimittivat hakemuksensa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi lähtien. Alueellinen jätehuoltojaosto katsoi, että kaikkien kuntien tämän hetkisistä hakemuksista puuttuu kuljetusjärjestelmäpäätöksen jatkokäsittelyn kannalta olennaista tietoa. Hallintolain (434/2003) 22 :n mukaisesti kunnille varattiin määräajassa ( mennessä) mahdollisuus täydentää puutteellisia asiakirjojaan. Samalla huomautettiin, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Määräajan asettaminen katsottiin olevan tarpeen, jotta jätehuoltoviranomainen voi käsitellä kuntien hakemukset sellaisella aikataululla, joka mahdollistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistautumisen tulevaan kuljetusjärjestelmämuutokseen. Kunnille

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus osoitettava täydennyspyyntö on tämän pykälän liitteenä. Lempäälän kunnalle osoitettu täydennyspyyntö: 1. Lempäälän kunnan tulee varmistaa, että kaikki Lempäälän kunnan alueella sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksiä ja kuljetuksia tekevät yrittäjät, myös pienimmät sellaiset (ns. traktori-imuvaunuyrittäjät ja pääosin muiden kuntien puolelta toimivat yrittäjät), ovat ilmoittaneet tietonsa ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Lisäksi kunnan tulee selvittää myös näiden yrittäjien hinnoittelun kohtuullisuutta eri alueilla, mahdollisia hintaeroja ja hintaerojen perusteita sekä laskutusta. Laskutuksen tulee täyttää jätelain 85 :ssä asetetut edellytykset: Kiinteistön haltijalle on toimitettava jätteen kuljetuksesta lasku, josta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. 2. Lempäälän kunnan tulee varmistaa, että haja-asutusalueen kiinteistöillä sakokaivolietteet tyhjennetään vähintään kerran vuodessa kattavasti kaikilla kiinteistöillä, joilla on saostuskaivot. Lisäksi kunnan tulee selvittää, ettei lietettä ole päätynyt muualle kuin jätevedenpuhdistamolle. Lietteen omatoimisesta käsittelystä olisi tullut jätehuoltomääräysten mukaan ilmoittaa kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle lukien (ilmoituksia on tullut vain 1 kpl koko Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella). Edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 tietojen saamiseksi kunnan tulisi haja-asutusalueen kiinteistönhaltijoille kirjallisesti tehdyllä kyselyllä selvittää kunnan alueella sijaitsevat saostus- ja umpisäiliöt (arviolta yhteensä noin 2100 kiinteistöä), niiden tilavuudet ja tyhjennystiheydet, tiedot kunkin kaivon tyhjentäjästä sekä lietteiden toimituspaikat. Saatujen vastausten perusteella kaikilta kaivojen tyhjennyksiä tekeviltä yrityksiltä tulisi selvittää myös kohdan 1 mukaiset tiedot. Kyselyillä/selvityksillä saatujen vastausten tulisi ainakin pääsääntöisesti vastata jätelain vaatimuksia ja kunnan tulisi esittää, miten havaittuihin epäkohtiin aiotaan puuttua. Käytännössä edellä mainittu erittäin laaja selvitystyö pitäisi teettää mennessä ja ostopalveluna, koska kunnan nykyiset resurssit eivät tähän riitä. Aikataulu selvityksen tekemiseen on niin tiukka, että käytännössä sen tekeminen lienee mahdotonta. 3. Lempäälän kunnan tulee tehdä konkreettinen selvitys siitä, miten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa ja miten se tukee kuntien alueellista yhteistyötä. Jätehuoltojaosto on esittänyt, että kunnan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä Pirkanmaan Jätehuolto Oy voisi huolehtia mahdollisten lietteen välivarastojen perustamisesta kuljetusmatkojen optimoimiseksi, lietteen kalkkistabiloinnin kehittämisestä ja alan toimijoiden kouluttamisesta sekä tarvittavien ympäristölupin hankkimisesta. Lisäksi jäteyhtiö selvittäisi lietteen muista hyötykäyttöratkaisuja Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa sekä Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetettujen tavoitteiden

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus saavuttamiseksi. Kuntaa pyydetään selventämään, miten kunta huolehtii vastaavien tavoitteiden saavuttamisesta ja mikä taho kunnassa vastaa esimerkiksi jätehuollon alueellisesta kehittämisestä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa yleistä ohjausta tarvittavien lupien hankkimiseksi mahdollisille alan toimijoille, mutta kunnassa ei ole tahoa, jonka tehtävänä olisi jätehuollon alueellinen kehittäminen. 4. Lempäälän kunnan tulee konkreettisesti selventää sitä, miten kaivojen tyhjennysten optimointia tehdään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kiinteistönhaltijaa ei voida kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä velvoittaa tilaamaan saostus- tai umpisäilön tyhjennystä samaan aikaan ja samalta kaivontyhjentäjältä kuin lähialueen muut kiinteistönhaltijat. Näin ollen optimointia on vaikea taata, mutta vapaaehtoisuuteen perustuen optimointia voidaan hyvin tehdä esim. kyläyhdistysten aktiivisuuden avulla. 5. Lempäälän kunnan tulee selventää, miten kunta aikoo järjestää jätelain 34 :n edellyttämän jätetiedotuksen ja neuvonnan. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa ainoastaan niiden kuntien sako- ja umpikaivolietteitä koskevasta jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jotka ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Käytännössä lietteisiin liittyvä jätetiedotus ja neuvonta pitäisi kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa tehdä kunnan ympäristönsuojelun resursseilla tai erillisenä ostopalveluna esim. Ekokumppaneilta. 6. Lempäälän kunnan tulee esittää, miten se voi varmistua siitä, että kuljetusyrittäjät toimittavat jätelain 39 :n mukaiset kiinteistöittäiset kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle ajallaan ja lainsäädännön edellyttämässä muodossa. Jätehuoltoviranomainen on joutunut vuosittain viemään asian muutamien kuljetusyrittäjien osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen uhkasakkomenettelyn käyttöönottoa varten, eikä ko. kuljetusyrittäjiltä ole vieläkään saatu vuoden 2012 ja 2013 raportointitietoja. Jätehuoltojaoston mukaan tämä viivästyttää kuljetusrekisterin ylläpitoa ja tekee jätehuollon seurantatyön mahdottomaksi. Valvontaviranomaisella on oikeus tietojen saamiseen, mutta mikäli joku kuljetusyrittäjä on vastahakoinen tietojen luovuttamiseen, ei kunnankaan valvontaviranomaisella ole muita keinoja käytettävissä kuin uhkasakkomenettely (hidas ja erittäin työläs menettely). 7. Lempäälän kuntaa pyydetään varmistumaan siitä, että kunnalla on käytössään riittävät resurssit asianmukaisen valvonnan järjestämistä varten kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Alueellinen jätehuoltojaosto ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä niiden tietojen avulla,

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus jotka saadaan kuljetusyrittäjiltä. Jätehuoltoviranomaisella on järjestelmään kuulumisen osalta ns. seurantavelvollisuus, mutta varsinaiset jätelain valvontatehtävät kuuluvat kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa em. viranomaistehtävissä tarvittavat valvontatiedot ovat hajallaan eri toimijoiden järjestelmissä, joista valvontaviranomaisen on koottava valvontaa varten tarvittavat tiedot ja sovitettava ne yhteen. Oman haasteensa järjestelmän ylläpitoon tuo myös laajentuva viemäriverkosto ja muuttuvat jätevesijärjestelmät kiinteistöllä, jonka vuoksi tietojärjestelmän ajantasaisena pitäminen vaatii huomattavia voimavaroja. Kunnan ympäristönsuojelun resurssit pitää varmistaa rekisteristä saatujen tietojen valvontaan. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluun ei tällä tietoa ole odotettavissa lisäresursseja. Yhteenveto Vaikka Lempäälän kunta pystyisi varmistamaan jätelain kaikkien vaatimusten täyttymisen tällä hetkellä, on alueellisen jätehuoltojaoston jätelain 37 :n mukaan tarvittaessa käsiteltävä asia uudelleen, mikäli kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa lietteiden osalta ilmenee myöhemmin ongelmia. Näin ollen mahdollinen päätös kiinteistöittäisen lietteenkuljetusjärjestelmässä jatkamisesta ei välttämättä olisi pysyvä. Lisäksi liittyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen vasta myöhemmässä vaiheessa voi aiheuttaa lisäkustannuksia niille kunnille, jotka eivät ole olleet kunnan järjestämän lietteenkuljetusjärjestelmän kehittämisessä alusta asti mukana. Ehdotus Lempäälän kunnan vastaukseksi täydennyspyyntöön Lempäälän kunnalla ei ole riittäviä resursseja selvittää kaikkia täydennyspyynnössä esitettyjä tietoja mennessä. Vaadittujen tietojen selvittäminen ja kaikkien jätelain vaatimusten varmistaminen tulisi viemään aikaa käytännössä vähintään muutamia vuosia ja työhön olisi osoitettava uusia henkilöresursseja. Lempäälän kunta ei täydennä hakemustaan kiinteistöittäisen lietteenkuljetusjärjestelmän jatkamiseksi lähtien, vaan siirtyy myös lietteiden osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään. Ehdotus KUNNANHALLITUS antaa alueelliselle jätehuoltojaostolle edellä selostusosassa olevan vastauksen lietteenkuljetusjärjestelmää koskevaan täydennyspyyntöön. TEKN /SS Merkittiin, että esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, ei esteellisenä osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen).

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin, että esittelijänä toimi otsikkoasian ajan kunnanjohtajan sijainen talousjohtaja Kari Auvinen. Keskustelun kuluessa esittelijä, talousjohtaja Kari Auvinen, ehdotti: Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää 1. palauttaa otsikkoasian uudellen valmisteltavaksi 2. pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon otsikkoasiasta ja 3. lähettää Heikki Hakalan kunnanhallituksen edustajana Alueellisen jätehuoltojaoston järjestämään Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä -seminaariin sekä oikeuttaa teknisen lautakunnan nimeämään kaksi edustajaansa ko. seminaariin. Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että ympäristötarkastaja Sari Sassi selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän oli läsnä kokouksessa klo välisen ajan. HALL /TT/tt Liitteet YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTO , 8 / MENNESSÄ SAAPUNEET KUNTIEN HAKEMUKSET ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ LÄHTIEN (TÄYDENNYSPYYNTÖ), LIITE

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus HENKILÖSTÖKERTOMUS / /2015 KHAL Henkilöstöhallinto on laatinut esityksen Lempäälän kunnan henkilöstökertomukseksi vuodelta Kertomus perustuu KT:n (Kuntatyönantajat) antamaan suositukseen henkilöstöraportoinnista ja edelliseen vuoteen verrattuna kertomuksen tietosisältöä on lisätty. Kertomus sisältää tietoja mm. henkilöstömääristä ja sen jakaantumisesta eri tehtäväalueille, henkilöstön ikärakenteesta ja eläkepoistumasta sekä työhyvinvoinnin eri osa-aluetekijöistä. Kertomuksessa on panostettu erityisesti johtopäätösten ja toimenpiteiden suunnittelemiseen. Määrätyiltä osin kertomuksen tietoja on sisällytetty myös tilinpäätösasiakirjaan. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on käsitellyt henkilöstökertomusta ja merkinnyt sen tiedoksi. Henkilöstökertomus on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus KUNNANHALLITUS hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 esitetyn mukaisena ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. HALL /AN Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Auli Nevantie selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän oli läsnä kokouksessa välisen ajan. HALL /TT/tt

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA / /2015 KHAL Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Yleisohjeen mukaan kunnat ja kuntayhtymät on velvoitettu antamaan tilinpäätöksessään hallituksen selonteot sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Liite Ehdotus Selonteko kertomusvuodelta 2014 on esityslistan liitteenä. KUNNANHALLITUS hyväksyy selonteon vuodelta 2014 sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä liitteen mukaisena. Selonteko sisällytetään osaksi toimintakertomusta vuodelta HALL / KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2014

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TILINPÄÄTÖS / /2015 KHAL Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia. Myös konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen laatiminen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on kunnanhallituksen tehtävä. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Yleistilanne Lempäälässä Lempäälän väkiluku oli vuodenvaihteessa (VRK, rekisteritilanne ). Väestönkasvu jatkui myös vuonna 2014 kaupunkiseudun nopeimpana, +393 asukasta (+1,8 %). Lempäälän työttömyysasteen vuosikeskiarvo nousi selvästi edellisvuoden 9,9 %:sta 10,7 %:iin. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyysasteen vuosikeskiarvo kohosi 13,1 %:sta 14,3 %:iin. Tuloslaskelma Toimintakate, joka muodostuu käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksesta, ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla eli verorahoituksella. Toimintakate oli vuonna ,5 milj. heikentyen 4,5 milj. edellisvuodesta. Toisin sanoen käyttötalouden nettomenot kasvoivat +4,5 % kun muutostalousarvion mukainen kasvuarvio oli 3,2 %. Käyttötalouden toimintakulut olivat 129,5 milj. (+3,8 %). Kuluista euromääräisesti eniten kasvoivat palvelujen ostot 2,3 milj. (+4,9 %) ja henkilöstökulut 1,7 milj. (+2,8 %). Henkilöstökulujen kokonaismääräraha alittui 0,4 milj., mutta kaikki muut tuloslaskelman pääkuluerät ylittivät talousarvion. Palveluostot ylittivät talousarvion 1,6 milj., aine- ja tarvikemenot 0,2 milj., avustusmenot 0,3 milj. ja muut toimintakulut 0,4 milj..

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Käyttötalouden toimintatuotot olivat likimain edellisvuoden tasolla eli 23,5 milj. (-0,5 %). Myyntituottoja kertyi 11,3 milj. (+1,2 %) ja maksutuottoja 6,6 milj. (+7,5 %). Tuloslaskelman tuet ja avustukset olivat 2,4 milj. (+1,6 %) ja muut toimintatuotot runsaat 3,1 milj. (-19,2 %). Muiden toimintatuottojen alenema edellisvuodesta selittyy taseen pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähenemisellä. Vuoden 2014 tilinpäätökseen myyntivoittoja kirjattiin 0,8 milj. kun vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksessä myyntivoittoja oli 1,7 milj.. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikatearvio oli 6,8 milj.. Lokakuun muutostalousarvion jälkeen vuosikatearvio heikkeni lähinnä valtionosuustuloarvion alentamisen johdosta 0,7 milj.. Edellä todettujen talousarvion kuluylitysten ja kokonaisverotuloarvion alittumisen johdosta tilinpäätöksen 2014 vuosikate oli vain 4,4 milj. eli 196 /asukas. Kunnallisverotulokertymä taantui kertomusvuonna vajaat 77,1 milj. :oon, eli kunnallisverotuotto laski edellisvuodesta 1,2 milj. (-1,5 %). Kunnallisverotuotto alitti myös talousarviossa ennakoidun tuloarvion vajaat 0,8 milj.. Kunnallisverojen alenemaa kompensoitui osittain sillä, että yhteisöveroa kertyi runsaat 3,3 milj. (+9,8 %) eli arvioitua enemmän. Kiinteistöverotuotto oli likimain talousarviossa ennakoidun suuruinen ja sitä kertyi vajaat 5,0 milj (+12,8 %). Valtionosuuksia kertyi 25,3 milj. eli 0,5 milj. (+2,1 %) edellisvuotta enemmän. Muutostalousarviolla valtionosuustuloarviota alennettiin 0,6 milj. ja alennettu arvio toteutui täysin. Valtionosuusjärjestelmään sisältyvänä eränä Lempäälän kunnalta perittävä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus nousi vuonna 2014 vajaaseen 2,2 milj. :oon edellisvuoden vajaasta 1,7 milj..sta. Poistot kasvoivat selvästi edellisvuodesta ja olivat vuonna 2014 noin 9,1 milj. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä poistojen määrä oli 7,9 milj.. Rahoituslaskelma ja tase Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Bruttoinvestoinnit olivat kertomusvuonna 22,9 milj.. Varsinaisen toiminnan ja investointien yhteenlaskettu negatiivinen rahavirta oli ennätysmäisen suuri 17,4 m. Hankeryhmittäiset investoinnit perusteluineen on esitetty toimintakertomuksen investointiosan yhteydessä. Rahoitustarpeen kattamiseksi kunta otti uutta lainaa 18,0 milj.. Lisäksi vuoden lopussa kunnan taseessa oli 2,0 milj. lyhytaikainen kuntatodistuslaina. Vanhojen lainojen lyhennykset olivat 7,8 milj., joten Lempäälä nettovelkaantui vuonna 2014 lähes 12,2 milj.. Kunnan velkamäärä vuoden lopussa oli 66,0 milj. eli 2968 /asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 53,8 milj. ja 2462 /asukas. Myös koko kuntakonsernin velka kasvoi kertomusvuonna ollen vuoden lopussa 105,7 milj. eli 4756 /asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 94,4 milj. ja 4321 /asukas.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuusaste heikkeni edelleen ollen 42,8 % (edellisvuonna 48,2 %). Samoin heikkeni myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 63,9 % (edellisvuonna 54,9 %), joka kertoo, paljonko kunnan yhden vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Omavaraisuusaste koko kuntakonsernissa oli 29,7 % (edellisvuonna 34,0 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 78,6 % (edellisvuonna 72,9 %). Lempäälän kunnan tilikauden 2014 alijäämä on vajaat 4,6 milj.. Kertomusvuotta aiempien tilikausien yhteenlaskettu ylijäämä on taseessa vajaat 22,6 milj.. Tilinpäätös jaetaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Konsernia koskevat tilinpäätöstiedot jaetaan kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilivuodelta 2014 ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 3. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä valtuustolle seuraavaa: * tuloutetaan taseessa olevaa poistoeroa ,98 : Sääksjärven yläaste ,64, Lempon kadut ,36 ja jätevedenpudistamo ,98. * siirretään alijäämä ,43 taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämä -tilille. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösinformaatioon tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia. HALL / KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari Auvinen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 22 A, B, C, D JA E 1943/ /2015 KHAL Arkta Rakennuttajat Oy/ TA-Asumisoikeus Oy anoo, että Lempäälän kunta puoltaisi korkotukilainahakemusta viiden asumisoikeusrivitalon rakentamiseksi, rakennuspaikka Maakalantie 22 A, B, C, D ja E, Lempäälä, kiinteistötunnus , kortteli 20. Lainoitustietoja: Lainanhakija: TA-Asumisoikeus Oy/ Maakalantie 22 A, B ja C TA-Asumisoikeus Oy/ Maakalantie 22 D ja E Rakennuttaja; yritys ja rakennuttaja-asiamies, TA-Rakennuttajat Oy/Raili Palttala. Osoite: Tuomiokirkonkatu 34 A, Tampere. A, B ja C asumisoikeustalokohteen rahoitus- ja rakentamissuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina 85% Asumisoikeusmaksut 15% RAHOITUS YHTEENSÄ 100% Asuinkerrosluku 2 talo A, asuntoja 10 3H+K+S/ 74 m2 4H+K+S/ 86m2 Asuinkerrosluku 1 talo B ja C, asuntoja yht. 17 2H+K+S/ 49 m2 4H+K+S/ 78 m2 asuntoja yhteensä 27, autopaikkoja 36 kpl D ja E asumisoikeustalokohteen rahoitus- ja rakentamissuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina 85% Asumisoikeusmaksut 15% RAHOITUS YHTEENSÄ 100% Asuinkerrosluku 1 talot D ja E, asuntoja 9 ja 8 2H+K+S/ 49m2 4H+K+S/ 78m2 asuntoja yhteensä 17, autopaikkoja 23 kpl. Rakennustöiden suunniteltu alkamisajankohta 06/ /2016, kesto 14 kk. Lempäälän kunnan kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta ovat perehtyneet kohteeseen ja ovat antaneet hankkeesta päivätyn lausunnon. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää puoltaa TA-Asumisoikeus Oy:n rivitalokohteiden hyväksymistä valtion korkotukilainoituksen piiriin edellyttäen, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon kaavoitustoimen ja rakennusvalvonnan yhteislausunnossa ( ) esitetyt tarkennukset. Täytäntöönpano: ARA TA-Asumisoikeus Oy Arkta Rakennuttajat Oy HAL/asuntosihteeri

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus HALL /KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Riina Aspila poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn aikana klo HALL /TT/tt

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot