LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA TILINPÄÄTÖS KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 22 A, B, C, D JA E 128 ENERGIATEHOKKUUDEN OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN VUOSILLE MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN TELIASONERA FINLAND OYJ:LLE, TILA RIVILÄNMASTO SEUTUASIOIDEN KATSAUS LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT 26

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 16:30-21:40 puheenjohtaja Hakala Heikki 16:30-21:40 1. varapj. Kärki Mikko 16:30-21:40 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 16:30-21:40 jäsen Jokila Killi 16:30-21:40 jäsen Kanarva Kari 16:30-21:40 jäsen Niemi Veijo 16:30-21:40 jäsen Oikarinen Sanna 16:30-21:40 jäsen Seppä Sirpa 16:30-21:40 jäsen Söderström Päivi 16:30-21:40 jäsen Virtanen Kari 16:30-21:40 jäsen MUU Kuisma Juha 16:30-21:40 kvalt pj. Aspila Riina 16:30-21:11 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 16:30-21:40 kvalt 2. vpj. Viitasaari Olli 16:30-21:40 esittelijä/kunnanjohtaja Auvinen Kari 16:30-21:05 talousjohtaja Helin Vesa 16:30-21:40 sosiaali- ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 16:30-21:40 tekninen johtaja Lehtinen Nina 16:30-21:40 sivistysjohtaja Löytty Kari 16:30-21:40 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 16:30-21:40 sihteeri/hallintopäällikkö Laakso Toni 16:30-18:08 Lempäälän Lämpö Oy, toimitusjohtaja Uljas Aki 16:30-17:19 Cinia Group Oy:n edustaja Viljakainen Tuomas 16:30-17:19 Datahub Finland Oy:n edustaja Olli Tom 16:30-17:19 UM yhtiöiden edustaja Vartiainen Jussi 16:30-17:19 UM yhtöiden edustaja Sassi Sari 18:08-18:50 ympäristötarkastaja Nevantie Auli 18:51-19:33 henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sanna Oikarinen Päivi Söderström PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, henkilöstöpäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL Päätös Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso, Cinia Group Oy:n edustaja Aki Uljas Datahub Finland Oy:n edustaja Tuomas Viljakainen sekä UM yhtiöiden edustajat Tom Olli ja Jussi Vartiainen. Merkittiin, että kokous keskeytettiin ennen seuraavan otsikkoasian käsittelyä klo väliseksi ajaksi. Merkittiin myös, että Laakso, Uljas, Viljakainen, Olli ja Vartiainen poistuivat kokouksesta keskeytysaikana klo HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL Ehdotus KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Oikarisen ja Päivi Söderströmin. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Kari Kanarva ja Maikki Hämäläinen-Ylikahri. HALL Päätös KUNNANHALLITUS valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Oikarisen ja Päivi Söderströmin. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 98/ /2013 TELTK Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen (Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto) on tehnyt kokouksessaan (18 ) päätöksen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kuljetusjärjestelmät Uusi jätelaki edellyttää, että vanhan jätelain mukaiset sopimusperusteiset jätteenkuljetuspäätökset on arvioitava uudelleen vuoden kuluessa jätelain voimaantulosta eli mennessä. Jätelain 36 :n mukainen jätteenkuljetusjärjestelmä on kunnan järjestämä ja kilpailuttama kuljetus, jonka toteuttavat yksityiset kuljetusyritykset. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vain kunta tai jätteenkuljettaja, joka toimii kunnan lukuun, saa ottaa jätteen kuljetettavakseen. Jätelain 37 :n mukaan kunta voi päättää, että jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistöm haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, mikäli jätelain 37 1 momentin vaatimukset täyttyvät. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus voidaan jätelain 37.1 :n mukaisesti valita, jos: 1.tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin (viittaus jätelain 35.2 :ssä säädettyihin edellytyksiin koskien molempia kuljetusjärjestelmiä); 2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätehuoltoviranomaisen päätös Alueellinen jätehuoltoviranomainen päättänyt kokouksessaan (18 ), että asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetus toteutetaan alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Lisäksi päätettiin, että tämä päätös on yksittäisen kunnan hakemuksesta mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi jätehuoltojaostossa. Kunnan on tehtävä hakemus kunnalliselle jätehuoltojaostolle mennessä. Hakemuksessaan kunnan on jätelain 37.1 :n mukaisesti perustellusti osoitettava, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus kunnan alueella täyttää jätelain (646/2011) vaatimukset. Päätös koskee sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen järjestämistä Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisten Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnissa.

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hakemuksen sisältövaatimukset Jätehuoltojaoston kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen liitteenä on yksittäisen jäsenkunnan hakemuksen sisältövaatimukset: 1.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, että tarjolla olevat kuljetuspalvelut kattavat kaikki kunnan alueet. Lisäksi pyydetään selvittämään tarjolla olevien kuljetuspalvelujen hinnoittelun kohtuullisuutta eri alueilla, mahdollisia hintaeroja ja hintaerojen perusteita. Lisäksi kuntaa pyydetään selvittämään alueella toimivien kuljetusyritysten laskutuksen järjestämisen, jotta voidaan varmistua siitä, että laskutus täyttää jätelain 85 :ssä asetetut edellytykset. 2.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, miten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, ja miten se tukee kuntien alueellista yhteistyötä jätehuollossa. Miten jätehuollon alueellista yhteistyötä aiotaan kunnassa tehdä kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Ympäristö- ja terveyshaittoja koskevan edellytyksen täyttymisen selvittämistä varten kuntaa pyydetään varmistamaan, että kunnan alueella kaikki sako- ja umpikaivon omistavat kiinteistöt kuuluvat järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin ja lainsäädännössä annettuja tyhjennysvälejä noudatetaan. Lisäksi kuntaa pyydetään varmistamaan, ettei lietettä ole päätynyt muualle kuin jätevedenpuhdistamoille, ja ettei kaivojen omatoimisia tyhjennyksiä tapahdu alueella. Ympäristövaikutuksia koskien on tarpeen selvittää lisäksi kaivojen tyhjennysten optimointia, jotta myös kuljetusten aiheuttamia ympäristövaikutuksia voidaan tarkastella. 3.Alueellinen jätehuoltojaosto pyytää erityisesti selvittämään hakemuksessa, miten kunta arvioi päätöksen vaikutukset kokonaisuutena myönteisiksi mm. kotitalouksien aseman kannalta, verrattuna päätösehdotuksessa esiteltyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kotitalouksien kannalta olennaista on palvelun saatavuus, laatu ja hintataso. Lisäksi kotitalouksien asemaan vaikuttaa niiden yhdenvertaisuus ja oikeusturva. Yritysten toimintaa tarkastellessa kuntaa pyydetään selvittämään, miten päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen huomioon nykyisten yrittäjien ja uusien yrittäjien aseman. Viranomaisten toimintamahdollisuuksia arvioitaessa kuntaa pyydetään erityisesti selvittämään, mitkä ovat kunnan valvontaviranomaisen mahdollisuudet valvoa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta verrattuna päätösehdotuksessa esiteltyyn kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Lisäksi kuntaa pyydetään selvittämään, miten kunta varmistaa kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, että kunnassa toimivilta lietteenkuljetusyrittäjiltä saadaan vuosittaiset raportointitiedot ajallaan ja lainsäädännön edellyttämässä muodossa. Alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle määrätyn kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta koskevan seurantavelvollisuuden kannalta on oleellista myös se, miten kunta varmistuu siitä, että kuljetusyrittäjiltä saadaan mm. seurannan kannalta oleelliset hintatiedot ja

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus hinnoitteluperusteet. Lisäksi kuntaa pyydetään myös selvittämään sitä, miten kunta aikoo järjestää mm. jätelain 34 :n edellyttämän jätetiedotuksen ja neuvonnan kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa? Valvonnan edellytyksiä tarkasteltaessa on jätelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan arvioitava mm. vaikutuksia eri toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Ehdotus TEKNINEN LAUTAKUNTA käy asiasta keskustelua ja päättää keskustelun pohjalta, lähteekö Lempäälän kunta laatimaan selvitystä jätelain 37.1 :n vaatimusten täyttymisestä oman kuntansa alueella. TEKN Päätös TEKNINEN LAUTAKUNTA päätti, että Lempäälän kunta ei lähde laatimaan jätelain 37.1 :n mukaista selvitystä. TEKN /AM/am KHAL Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt alueellisen jätehuoltojaoston päätöstä siirtyä kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmään. Päätös koski koko Pirkanmaan jätehuolto Oy:n toimialueen 17 kuntaa. Tekninen lautakunta päätti, ettei Lempäälän kunnan tulisi yksittäisenä kuntana hakea poikkeusta. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on lain määrittämä pääsääntö, josta voi poiketa vain erityisistä syistä. Erityisten syiden osoittaminen jätelain mukaan on haastellista ja vaatisi runsaasti selvittämistyötä. Vaatimusten mahdollisesti täytyttyäkin jätehuoltoviranomainen voi edellyttää siirtymään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää, ettei Lempäälän kunta hae poikkeusta alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta kunnan järjestämästä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä. HALL /JH Puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi, että kunnanhallitus oli yksimielinen siitä, että se ottaa otsikkoasian lisälistalta käsiteltäväksi. Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Veijo Niemi esitti kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Kärjen kannattamana, että KUNNANHALLITUS päättää hakea alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa alueellaan sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotukseen on tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Ne, jotka ovat esittelijän päätösehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Niemen tekemän esityksen hyväksymisen kannalla äänestävät EI. Äänestys toimitetaan

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus kädennostoäänestyksenä. Puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä (Petäkoski-Hult, Virtanen, Jokila ja Kanarva) ja 7 EI -ääntä (Oikarinen, Hämäläinen-Ylikahri, Kärki, Seppä, Söderström, Hakala ja Niemi). Puheenjohtaja totesi, että Niemen esitys on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Päätös KUNNANHALLITUS päätti hakea alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa alueellaan sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä nykyistä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Merkittiin, että kunnanjohtaja Olli Viitasaari ei esteellisenä osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen). Merkittiin, että esittelijänä toimi otsikkoasian käsittelyn ajan kunnanjohtajan sijainen talousjohtaja Kari Auvinen. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin otsikkoasian osalta kokouksessa. HALL /TT/tt KHAL Lempäälän kunta haki alueelliselta jätehuoltojaostolta lupaa jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää päivätyllä hakemuksella. Hakemus jaettu kunnahallituksen jäsenille esityslistan oheismateeriaalina. Alueellinen jätehuoltojaosto käsitteli Lempäälän kunnan hakemusta (liite) ja päätti pyytää Lempäälän kunnalta täydennystä hakemukseen liittyen. Lietteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen taustaa Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta järjestää lietteenkuljetuksen hankkimalla palvelut yksityisiltä kuljetusyrityksiltä julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti. Järjestelmän käytännön organisoinnista, viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta, jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jätehuollon alueellisesta kehittämisestä ja jätehuollon yleisestä toimivuudesta vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Sako- ja umpikaivolietteen jätehuollon maksujen osalta kunnissa on käytössä jätehuoltojaoston vuosittain hyväksymä jätetaksa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jokainen kiinteistö solmii itse sako- ja umpikaivolietteen kuljetussopimuksen yksityisen jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen järjestäminen on kuitenkin viime kädessä aina kunnan velvollisuus, eikä tätä velvollisuutta voi ulkoistaa yksityisille kuljetusyrittäjille tai kiinteistön haltijoille. Kuljetusten organisoinnista ja viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta vastaavat yksityiset kuljetusyritykset, jätehuollon alueellinen kehittäminen ja jätehuollon yleisestä toimivuudesta vastaaminen on puolestaan yksittäisen kunnan ja kuljetusyrittäjien vastuulla. Kunnan on järjestettävä itse jätelain 34 :n edellyttämä

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus jäteneuvonta ja valistus. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä kuljetusyritykset määrittelevät itse hinnoittelunsa. Kyse on yksityisoikeudellisista sopimuksista kuljetusyrittäjien ja kotitalouksien välillä, eikä jaostolla tai kunnalla ole mahdollisuutta puuttua hinnoitteluun. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen päättäessä kunnan järjestämän sakoja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän puolesta ( 18), päätöksenteon tueksi toteutettiin selvitykset (mm. Pöyry Finland Oy:n selvitys kuljetusjärjestelmän nykytilasta, alueellisen jätehuoltojaoston yksityiskohtainen arvio jätelain 37.1 :ssä asetettujen edellytysten täyttymisestä ja kuntakohtaiset arviot jätelain :n edellytysten täyttymisestä). Tehdyt selvitykset osoittivat, että jätelain 37.1 :n edellytykset eivät kokonaisuudessaan täyty alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella, eikä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus toimi jätelain edellyttämällä tavalla. Vuonna 2013 esitettyjen tietojen valossa jätehuoltojaosto katsoi, että se ei voi päättää kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkumisesta, koska päätös olisi jätelain vastainen. Jätehuoltojaosto jätti toimialueensa kunnille mahdollisuuden anoa poikkeamista jaoston tekemästä päätöksestä, jolla jätehuoltojaosto oli katsonut haluavansa antaa kunnille mahdollisuuden puuttua vuonna 2013 havaittuihin epäkohtiin ja ryhtyä toimenpiteisiin kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Tällä jätehuoltojaosto oli tarkoittanut, että kunnan halutessa pitäytyä kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä, kunnan on toimitettava jaostolle konkreettista ja yksityiskohtaista tietoa siitä, miten jätelain 37.1 :n edellytykset täyttyvät tällä hetkellä. Samoin jätehuoltojaosto oletti saavansa tietoa toimenpiteistä, joita kunnassa on tehty, jotta vuonna 2013 havaitut epäkohdat ovat korjaantuneet. Jaoston päätöksen ( 18) liitteessä 9 nostettiin esille ne seikat, joihin kunnan tulee erityisesti kiinnittää huomiota hakemuksessaan, koska nämä epäkohdat olivat erityisesti vaikuttamassa siihen, minkä vuoksi jaosto päätti kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta vuonna Määräaikaan mennessä Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Parkanon kaupunki, Pälkäneen kunta, Sastamalan kaupunki, Virtain kaupunki, Vesilahden kunta ja Ylöjärven kaupunki toimittivat hakemuksensa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi lähtien. Alueellinen jätehuoltojaosto katsoi, että kaikkien kuntien tämän hetkisistä hakemuksista puuttuu kuljetusjärjestelmäpäätöksen jatkokäsittelyn kannalta olennaista tietoa. Hallintolain (434/2003) 22 :n mukaisesti kunnille varattiin määräajassa ( mennessä) mahdollisuus täydentää puutteellisia asiakirjojaan. Samalla huomautettiin, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Määräajan asettaminen katsottiin olevan tarpeen, jotta jätehuoltoviranomainen voi käsitellä kuntien hakemukset sellaisella aikataululla, joka mahdollistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistautumisen tulevaan kuljetusjärjestelmämuutokseen. Kunnille

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus osoitettava täydennyspyyntö on tämän pykälän liitteenä. Lempäälän kunnalle osoitettu täydennyspyyntö: 1. Lempäälän kunnan tulee varmistaa, että kaikki Lempäälän kunnan alueella sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksiä ja kuljetuksia tekevät yrittäjät, myös pienimmät sellaiset (ns. traktori-imuvaunuyrittäjät ja pääosin muiden kuntien puolelta toimivat yrittäjät), ovat ilmoittaneet tietonsa ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Lisäksi kunnan tulee selvittää myös näiden yrittäjien hinnoittelun kohtuullisuutta eri alueilla, mahdollisia hintaeroja ja hintaerojen perusteita sekä laskutusta. Laskutuksen tulee täyttää jätelain 85 :ssä asetetut edellytykset: Kiinteistön haltijalle on toimitettava jätteen kuljetuksesta lasku, josta ilmenevät maksettava määrä, eräpäivä, maksuosoite, maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä, tieto viivästysseuraamuksista, ohjeet muistutuksen tekemistä varten sekä laskuttajan yhteystiedot kiinteistön haltijan yhteydenottoa varten. 2. Lempäälän kunnan tulee varmistaa, että haja-asutusalueen kiinteistöillä sakokaivolietteet tyhjennetään vähintään kerran vuodessa kattavasti kaikilla kiinteistöillä, joilla on saostuskaivot. Lisäksi kunnan tulee selvittää, ettei lietettä ole päätynyt muualle kuin jätevedenpuhdistamolle. Lietteen omatoimisesta käsittelystä olisi tullut jätehuoltomääräysten mukaan ilmoittaa kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle lukien (ilmoituksia on tullut vain 1 kpl koko Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella). Edellä mainittujen kohtien 1 ja 2 tietojen saamiseksi kunnan tulisi haja-asutusalueen kiinteistönhaltijoille kirjallisesti tehdyllä kyselyllä selvittää kunnan alueella sijaitsevat saostus- ja umpisäiliöt (arviolta yhteensä noin 2100 kiinteistöä), niiden tilavuudet ja tyhjennystiheydet, tiedot kunkin kaivon tyhjentäjästä sekä lietteiden toimituspaikat. Saatujen vastausten perusteella kaikilta kaivojen tyhjennyksiä tekeviltä yrityksiltä tulisi selvittää myös kohdan 1 mukaiset tiedot. Kyselyillä/selvityksillä saatujen vastausten tulisi ainakin pääsääntöisesti vastata jätelain vaatimuksia ja kunnan tulisi esittää, miten havaittuihin epäkohtiin aiotaan puuttua. Käytännössä edellä mainittu erittäin laaja selvitystyö pitäisi teettää mennessä ja ostopalveluna, koska kunnan nykyiset resurssit eivät tähän riitä. Aikataulu selvityksen tekemiseen on niin tiukka, että käytännössä sen tekeminen lienee mahdotonta. 3. Lempäälän kunnan tulee tehdä konkreettinen selvitys siitä, miten kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa ja miten se tukee kuntien alueellista yhteistyötä. Jätehuoltojaosto on esittänyt, että kunnan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä Pirkanmaan Jätehuolto Oy voisi huolehtia mahdollisten lietteen välivarastojen perustamisesta kuljetusmatkojen optimoimiseksi, lietteen kalkkistabiloinnin kehittämisestä ja alan toimijoiden kouluttamisesta sekä tarvittavien ympäristölupin hankkimisesta. Lisäksi jäteyhtiö selvittäisi lietteen muista hyötykäyttöratkaisuja Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa sekä Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetettujen tavoitteiden

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus saavuttamiseksi. Kuntaa pyydetään selventämään, miten kunta huolehtii vastaavien tavoitteiden saavuttamisesta ja mikä taho kunnassa vastaa esimerkiksi jätehuollon alueellisesta kehittämisestä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa yleistä ohjausta tarvittavien lupien hankkimiseksi mahdollisille alan toimijoille, mutta kunnassa ei ole tahoa, jonka tehtävänä olisi jätehuollon alueellinen kehittäminen. 4. Lempäälän kunnan tulee konkreettisesti selventää sitä, miten kaivojen tyhjennysten optimointia tehdään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa verrattuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kiinteistönhaltijaa ei voida kiinteistönhaltijan järjestämässä lietteenkuljetusjärjestelmässä velvoittaa tilaamaan saostus- tai umpisäilön tyhjennystä samaan aikaan ja samalta kaivontyhjentäjältä kuin lähialueen muut kiinteistönhaltijat. Näin ollen optimointia on vaikea taata, mutta vapaaehtoisuuteen perustuen optimointia voidaan hyvin tehdä esim. kyläyhdistysten aktiivisuuden avulla. 5. Lempäälän kunnan tulee selventää, miten kunta aikoo järjestää jätelain 34 :n edellyttämän jätetiedotuksen ja neuvonnan. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa ainoastaan niiden kuntien sako- ja umpikaivolietteitä koskevasta jäteneuvonnasta ja valistuksesta, jotka ovat kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. Käytännössä lietteisiin liittyvä jätetiedotus ja neuvonta pitäisi kiinteistön haltijan järjestämässä lietteenkuljetuksessa tehdä kunnan ympäristönsuojelun resursseilla tai erillisenä ostopalveluna esim. Ekokumppaneilta. 6. Lempäälän kunnan tulee esittää, miten se voi varmistua siitä, että kuljetusyrittäjät toimittavat jätelain 39 :n mukaiset kiinteistöittäiset kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle ajallaan ja lainsäädännön edellyttämässä muodossa. Jätehuoltoviranomainen on joutunut vuosittain viemään asian muutamien kuljetusyrittäjien osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen uhkasakkomenettelyn käyttöönottoa varten, eikä ko. kuljetusyrittäjiltä ole vieläkään saatu vuoden 2012 ja 2013 raportointitietoja. Jätehuoltojaoston mukaan tämä viivästyttää kuljetusrekisterin ylläpitoa ja tekee jätehuollon seurantatyön mahdottomaksi. Valvontaviranomaisella on oikeus tietojen saamiseen, mutta mikäli joku kuljetusyrittäjä on vastahakoinen tietojen luovuttamiseen, ei kunnankaan valvontaviranomaisella ole muita keinoja käytettävissä kuin uhkasakkomenettely (hidas ja erittäin työläs menettely). 7. Lempäälän kuntaa pyydetään varmistumaan siitä, että kunnalla on käytössään riittävät resurssit asianmukaisen valvonnan järjestämistä varten kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Alueellinen jätehuoltojaosto ylläpitää jätteenkuljetusrekisteriä niiden tietojen avulla,

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus jotka saadaan kuljetusyrittäjiltä. Jätehuoltoviranomaisella on järjestelmään kuulumisen osalta ns. seurantavelvollisuus, mutta varsinaiset jätelain valvontatehtävät kuuluvat kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa em. viranomaistehtävissä tarvittavat valvontatiedot ovat hajallaan eri toimijoiden järjestelmissä, joista valvontaviranomaisen on koottava valvontaa varten tarvittavat tiedot ja sovitettava ne yhteen. Oman haasteensa järjestelmän ylläpitoon tuo myös laajentuva viemäriverkosto ja muuttuvat jätevesijärjestelmät kiinteistöllä, jonka vuoksi tietojärjestelmän ajantasaisena pitäminen vaatii huomattavia voimavaroja. Kunnan ympäristönsuojelun resurssit pitää varmistaa rekisteristä saatujen tietojen valvontaan. Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluun ei tällä tietoa ole odotettavissa lisäresursseja. Yhteenveto Vaikka Lempäälän kunta pystyisi varmistamaan jätelain kaikkien vaatimusten täyttymisen tällä hetkellä, on alueellisen jätehuoltojaoston jätelain 37 :n mukaan tarvittaessa käsiteltävä asia uudelleen, mikäli kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa lietteiden osalta ilmenee myöhemmin ongelmia. Näin ollen mahdollinen päätös kiinteistöittäisen lietteenkuljetusjärjestelmässä jatkamisesta ei välttämättä olisi pysyvä. Lisäksi liittyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen vasta myöhemmässä vaiheessa voi aiheuttaa lisäkustannuksia niille kunnille, jotka eivät ole olleet kunnan järjestämän lietteenkuljetusjärjestelmän kehittämisessä alusta asti mukana. Ehdotus Lempäälän kunnan vastaukseksi täydennyspyyntöön Lempäälän kunnalla ei ole riittäviä resursseja selvittää kaikkia täydennyspyynnössä esitettyjä tietoja mennessä. Vaadittujen tietojen selvittäminen ja kaikkien jätelain vaatimusten varmistaminen tulisi viemään aikaa käytännössä vähintään muutamia vuosia ja työhön olisi osoitettava uusia henkilöresursseja. Lempäälän kunta ei täydennä hakemustaan kiinteistöittäisen lietteenkuljetusjärjestelmän jatkamiseksi lähtien, vaan siirtyy myös lietteiden osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään. Ehdotus KUNNANHALLITUS antaa alueelliselle jätehuoltojaostolle edellä selostusosassa olevan vastauksen lietteenkuljetusjärjestelmää koskevaan täydennyspyyntöön. TEKN /SS Merkittiin, että esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, ei esteellisenä osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen).

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Merkittiin, että esittelijänä toimi otsikkoasian ajan kunnanjohtajan sijainen talousjohtaja Kari Auvinen. Keskustelun kuluessa esittelijä, talousjohtaja Kari Auvinen, ehdotti: Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää 1. palauttaa otsikkoasian uudellen valmisteltavaksi 2. pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon otsikkoasiasta ja 3. lähettää Heikki Hakalan kunnanhallituksen edustajana Alueellisen jätehuoltojaoston järjestämään Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä -seminaariin sekä oikeuttaa teknisen lautakunnan nimeämään kaksi edustajaansa ko. seminaariin. Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että ympäristötarkastaja Sari Sassi selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän oli läsnä kokouksessa klo välisen ajan. HALL /TT/tt Liitteet YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTO , 8 / MENNESSÄ SAAPUNEET KUNTIEN HAKEMUKSET ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ LÄHTIEN (TÄYDENNYSPYYNTÖ), LIITE

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus HENKILÖSTÖKERTOMUS / /2015 KHAL Henkilöstöhallinto on laatinut esityksen Lempäälän kunnan henkilöstökertomukseksi vuodelta Kertomus perustuu KT:n (Kuntatyönantajat) antamaan suositukseen henkilöstöraportoinnista ja edelliseen vuoteen verrattuna kertomuksen tietosisältöä on lisätty. Kertomus sisältää tietoja mm. henkilöstömääristä ja sen jakaantumisesta eri tehtäväalueille, henkilöstön ikärakenteesta ja eläkepoistumasta sekä työhyvinvoinnin eri osa-aluetekijöistä. Kertomuksessa on panostettu erityisesti johtopäätösten ja toimenpiteiden suunnittelemiseen. Määrätyiltä osin kertomuksen tietoja on sisällytetty myös tilinpäätösasiakirjaan. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on käsitellyt henkilöstökertomusta ja merkinnyt sen tiedoksi. Henkilöstökertomus on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus KUNNANHALLITUS hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2014 esitetyn mukaisena ja saattaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. HALL /AN Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että henkilöstöpäällikkö Auli Nevantie selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän oli läsnä kokouksessa välisen ajan. HALL /TT/tt

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA / /2015 KHAL Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Yleisohjeen mukaan kunnat ja kuntayhtymät on velvoitettu antamaan tilinpäätöksessään hallituksen selonteot sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Liite Ehdotus Selonteko kertomusvuodelta 2014 on esityslistan liitteenä. KUNNANHALLITUS hyväksyy selonteon vuodelta 2014 sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä liitteen mukaisena. Selonteko sisällytetään osaksi toimintakertomusta vuodelta HALL / KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN, RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUONNA 2014

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus TILINPÄÄTÖS / /2015 KHAL Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia. Myös konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen laatiminen tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on kunnanhallituksen tehtävä. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Yleistilanne Lempäälässä Lempäälän väkiluku oli vuodenvaihteessa (VRK, rekisteritilanne ). Väestönkasvu jatkui myös vuonna 2014 kaupunkiseudun nopeimpana, +393 asukasta (+1,8 %). Lempäälän työttömyysasteen vuosikeskiarvo nousi selvästi edellisvuoden 9,9 %:sta 10,7 %:iin. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyysasteen vuosikeskiarvo kohosi 13,1 %:sta 14,3 %:iin. Tuloslaskelma Toimintakate, joka muodostuu käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotuksesta, ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla eli verorahoituksella. Toimintakate oli vuonna ,5 milj. heikentyen 4,5 milj. edellisvuodesta. Toisin sanoen käyttötalouden nettomenot kasvoivat +4,5 % kun muutostalousarvion mukainen kasvuarvio oli 3,2 %. Käyttötalouden toimintakulut olivat 129,5 milj. (+3,8 %). Kuluista euromääräisesti eniten kasvoivat palvelujen ostot 2,3 milj. (+4,9 %) ja henkilöstökulut 1,7 milj. (+2,8 %). Henkilöstökulujen kokonaismääräraha alittui 0,4 milj., mutta kaikki muut tuloslaskelman pääkuluerät ylittivät talousarvion. Palveluostot ylittivät talousarvion 1,6 milj., aine- ja tarvikemenot 0,2 milj., avustusmenot 0,3 milj. ja muut toimintakulut 0,4 milj..

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Käyttötalouden toimintatuotot olivat likimain edellisvuoden tasolla eli 23,5 milj. (-0,5 %). Myyntituottoja kertyi 11,3 milj. (+1,2 %) ja maksutuottoja 6,6 milj. (+7,5 %). Tuloslaskelman tuet ja avustukset olivat 2,4 milj. (+1,6 %) ja muut toimintatuotot runsaat 3,1 milj. (-19,2 %). Muiden toimintatuottojen alenema edellisvuodesta selittyy taseen pysyvien vastaavien myyntivoittojen vähenemisellä. Vuoden 2014 tilinpäätökseen myyntivoittoja kirjattiin 0,8 milj. kun vastaavasti vuoden 2013 tilinpäätöksessä myyntivoittoja oli 1,7 milj.. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikatearvio oli 6,8 milj.. Lokakuun muutostalousarvion jälkeen vuosikatearvio heikkeni lähinnä valtionosuustuloarvion alentamisen johdosta 0,7 milj.. Edellä todettujen talousarvion kuluylitysten ja kokonaisverotuloarvion alittumisen johdosta tilinpäätöksen 2014 vuosikate oli vain 4,4 milj. eli 196 /asukas. Kunnallisverotulokertymä taantui kertomusvuonna vajaat 77,1 milj. :oon, eli kunnallisverotuotto laski edellisvuodesta 1,2 milj. (-1,5 %). Kunnallisverotuotto alitti myös talousarviossa ennakoidun tuloarvion vajaat 0,8 milj.. Kunnallisverojen alenemaa kompensoitui osittain sillä, että yhteisöveroa kertyi runsaat 3,3 milj. (+9,8 %) eli arvioitua enemmän. Kiinteistöverotuotto oli likimain talousarviossa ennakoidun suuruinen ja sitä kertyi vajaat 5,0 milj (+12,8 %). Valtionosuuksia kertyi 25,3 milj. eli 0,5 milj. (+2,1 %) edellisvuotta enemmän. Muutostalousarviolla valtionosuustuloarviota alennettiin 0,6 milj. ja alennettu arvio toteutui täysin. Valtionosuusjärjestelmään sisältyvänä eränä Lempäälän kunnalta perittävä verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus nousi vuonna 2014 vajaaseen 2,2 milj. :oon edellisvuoden vajaasta 1,7 milj..sta. Poistot kasvoivat selvästi edellisvuodesta ja olivat vuonna 2014 noin 9,1 milj. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä poistojen määrä oli 7,9 milj.. Rahoituslaskelma ja tase Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Bruttoinvestoinnit olivat kertomusvuonna 22,9 milj.. Varsinaisen toiminnan ja investointien yhteenlaskettu negatiivinen rahavirta oli ennätysmäisen suuri 17,4 m. Hankeryhmittäiset investoinnit perusteluineen on esitetty toimintakertomuksen investointiosan yhteydessä. Rahoitustarpeen kattamiseksi kunta otti uutta lainaa 18,0 milj.. Lisäksi vuoden lopussa kunnan taseessa oli 2,0 milj. lyhytaikainen kuntatodistuslaina. Vanhojen lainojen lyhennykset olivat 7,8 milj., joten Lempäälä nettovelkaantui vuonna 2014 lähes 12,2 milj.. Kunnan velkamäärä vuoden lopussa oli 66,0 milj. eli 2968 /asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 53,8 milj. ja 2462 /asukas. Myös koko kuntakonsernin velka kasvoi kertomusvuonna ollen vuoden lopussa 105,7 milj. eli 4756 /asukas kun vastaavat luvut vuotta aiemmin olivat 94,4 milj. ja 4321 /asukas.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuusaste heikkeni edelleen ollen 42,8 % (edellisvuonna 48,2 %). Samoin heikkeni myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 63,9 % (edellisvuonna 54,9 %), joka kertoo, paljonko kunnan yhden vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Omavaraisuusaste koko kuntakonsernissa oli 29,7 % (edellisvuonna 34,0 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 78,6 % (edellisvuonna 72,9 %). Lempäälän kunnan tilikauden 2014 alijäämä on vajaat 4,6 milj.. Kertomusvuotta aiempien tilikausien yhteenlaskettu ylijäämä on taseessa vajaat 22,6 milj.. Tilinpäätös jaetaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan oheismateriaalina. Konsernia koskevat tilinpäätöstiedot jaetaan kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen tilivuodelta 2014 ja jättää sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 3. esittää tilikauden tuloksen käsittelystä valtuustolle seuraavaa: * tuloutetaan taseessa olevaa poistoeroa ,98 : Sääksjärven yläaste ,64, Lempon kadut ,36 ja jätevedenpudistamo ,98. * siirretään alijäämä ,43 taseen omaan pääomaan tilikauden ylijäämä-/alijäämä -tilille. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätösinformaatioon tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi todettuja tarkennuksia. HALL / KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että talousjohtaja Kari Auvinen selosti otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus KORKOTUKILAINAHAKEMUS ASUMISOIKEUSTALOKOHTEELLE/ TA-ASUMISOIKEUS OY MAAKALANTIE 22 A, B, C, D JA E 1943/ /2015 KHAL Arkta Rakennuttajat Oy/ TA-Asumisoikeus Oy anoo, että Lempäälän kunta puoltaisi korkotukilainahakemusta viiden asumisoikeusrivitalon rakentamiseksi, rakennuspaikka Maakalantie 22 A, B, C, D ja E, Lempäälä, kiinteistötunnus , kortteli 20. Lainoitustietoja: Lainanhakija: TA-Asumisoikeus Oy/ Maakalantie 22 A, B ja C TA-Asumisoikeus Oy/ Maakalantie 22 D ja E Rakennuttaja; yritys ja rakennuttaja-asiamies, TA-Rakennuttajat Oy/Raili Palttala. Osoite: Tuomiokirkonkatu 34 A, Tampere. A, B ja C asumisoikeustalokohteen rahoitus- ja rakentamissuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina 85% Asumisoikeusmaksut 15% RAHOITUS YHTEENSÄ 100% Asuinkerrosluku 2 talo A, asuntoja 10 3H+K+S/ 74 m2 4H+K+S/ 86m2 Asuinkerrosluku 1 talo B ja C, asuntoja yht. 17 2H+K+S/ 49 m2 4H+K+S/ 78 m2 asuntoja yhteensä 27, autopaikkoja 36 kpl D ja E asumisoikeustalokohteen rahoitus- ja rakentamissuunnitelma on seuraava: Korkotukilaina 85% Asumisoikeusmaksut 15% RAHOITUS YHTEENSÄ 100% Asuinkerrosluku 1 talot D ja E, asuntoja 9 ja 8 2H+K+S/ 49m2 4H+K+S/ 78m2 asuntoja yhteensä 17, autopaikkoja 23 kpl. Rakennustöiden suunniteltu alkamisajankohta 06/ /2016, kesto 14 kk. Lempäälän kunnan kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta ovat perehtyneet kohteeseen ja ovat antaneet hankkeesta päivätyn lausunnon. Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää puoltaa TA-Asumisoikeus Oy:n rivitalokohteiden hyväksymistä valtion korkotukilainoituksen piiriin edellyttäen, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon kaavoitustoimen ja rakennusvalvonnan yhteislausunnossa ( ) esitetyt tarkennukset. Täytäntöönpano: ARA TA-Asumisoikeus Oy Arkta Rakennuttajat Oy HAL/asuntosihteeri

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus HALL /KA Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että valtuuston 1. varapuheenjohtaja Riina Aspila poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn aikana klo HALL /TT/tt

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 77 20.03.2017 Kunnanhallitus 95 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 60 16.05.2017 Kunnanvaltuusto 44 24.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 3328/02.02.02/2017 KHAL 20.03.2017 77 Tilinpäätöstä koskevat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / 2015 Tekninen jaosto 26.3.2015 AIKA Torstai 26.3.2015 klo 18.00-20.20 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

ASUMISESSA SYNTYVÄN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Tekninen lautakunta 68 04.06.2013 Kunnanhallitus 372 15.12.2014 Kunnanhallitus 123 30.03.2015 Tekninen lautakunta 29 14.04.2015 Kunnanhallitus 144 20.04.2015 Tekninen lautakunta 84 27.10.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tekninen lautakunta 10.12.2014 AIKA Keskiviikko klo 18.00-18.55 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 42 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 16:00-20:01 PAIKKA Ideaparkin Coyote Bar & Grill, kokoustilassa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 55 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 2/2017 KUUMA-johtokunta Dnro KUUMA: 235 /2017 11 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2016 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Henkilöstöjaosto 06.06.2016 AIKA 06.06.2016 klo 14:30-16:30 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone, Tampereentie 10, 3.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.02.2017 AIKA 10.02.2017 klo 16:15-17:20 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 16:00-17:10 PAIKKA Ehtookodon juhlasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 79

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 16.7.2010 nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 16.7.2010 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti:

Vesihuoltolaitoksen taksat ovat tulleet voimaan Jätevedenpuhdistamolle vietävän lietteen hinta määräytyy seuraavasti: Hämeenkyrö Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 7 Vesihuoltolaitoksen taksamuutos; lietteen hinta HMKDno-2016-227 Valmistelija / lisätiedot: Pirkko-Liisa Vänttinen pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 2/ Henkilöstöjaosto. Aika kello 11:30-12:00 Pöytäkirja 2/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 30.03.2015 kello 11:30-12:00 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan päivitys TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto Valmistelijan yhteystiedot vs. jätehuoltoinsinööri

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot