Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden erikoislääkäripalvelujen hankinta 4 33 Osallistuminen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaan 34 Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu (SHL kuljetuspalvelu) 35 Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Siivouspalvelu Kotiapu Aurinkoinen Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Kemppe Hanna jäsen Laine Viljo jäsen Leivo Markku jäsen Nieminen Marja jäsen Paasikivi Sini jäsen Palomäki Harri jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Saarni Anu jäsen Aalto Hannu KH:n edustaja Penttinen Elina henkilökunnan edustaja Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vt.talouspäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viljo Laine ja Marja Nieminen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Viljo Laine Marja Nieminen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Vuoden 2014 alustava Maisema-mallin raportti on valmistunut. Maisema Oy:n edustaja esittelee raportin kokouksessa. Lopullinen raportti toimitetaan lautakunnan jäsenille, kun kaikki tarkistukset raporttiin on tehty. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee raportin tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden erikoislääkäripalvelujen hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Raision kaupunki on valmistellut Naantalin kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden kilpailutusta. Kilpailuttamisen päävastuu on Raision kaupungilla. Naantalin kaupunki ja Akseli ovat ilmoittaneet valtuuttavansa Raision kaupungin päättämään hankinnasta. Hankintaan sisältyvät seuraavat terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin toimeksiannosta ostettavat palvelut: rintatutkimukset, gynekologiset tutkimukset, raskausajan tutkimukset, neurofysiologiset tutkimukset, kardiologiset tutkimukset, allergiatestit, kuvantamistutkimukset, gastroenterologiset tutkimukset, urologiset tutkimukset, erikoislääkärikonsultaatiot, koululaisten silmätutkimukset, muut erikoistutkimukset, konsultaatiot ja toimenpiteet sekä kohdun irtosolunäytteiden joukkotutkimus ja mammografia. Naantalin kaupungin osalta yllä mainitut hankinnat on arvioitu noin suuruiseksi. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa ja hankinta kilpailutetaan avointa menettelyä noudattaen. Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee antaa Raision kaupungille valtuutus hyväksyä tarjoukset ja päättää kilpailutuksessa olleista hankinnoista. Oheismateriaalina tarjousvertailu PERUSTURVAJOHTAJA Naantalin kaupunki valtuuttaa Raision kaupungin hyväksymään tarjoukset ja päättämään kilpailutuksessa olleista hankinnoista. Tarjouspyynnön kohdassa muut hankintaehdot todetaan seuraavasti: Kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus hankkia hankintasopimukseen sisältyviä palveluita vähäisessä määrin lähipalveluina perustellusta syystä. Määrä sovitaan osapuolten kesken. Naantalin kaupunki pitää itsellään oikeuden edellä olevan muun hankintaehdon mukaiseen neuvotteluun ja sopimiseen.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Osallistuminen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaan Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminta käynnistyi Yksikön tavoitteena on ollut ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen maakunnallisesti. Toiminta on toteutettu isäntäkuntamallilla, Kaarinan kaupungin toimiessa isäntäkuntana. Naantali on ollut alusta asti mukana yksikön toiminnassa. Yksikön toiminta on ollut määräaikaista ja nyt toiminta halutaan vakinaistaa. Kaarinan kaupunki pyytää perhehoitoyksikön toiminnassa mukana olleilta kunnilta sitoumusta osallistumisesta yksikön toimintaan alkaen. Toiminnassa mukana olevat kunnat osallistuvat perhehoitoyksikön rahoitukseen kustannusjakomallin mukaisesti. Maksuosuuksien jaon perustana on kunnan yli 75-vuotiaiden lukumäärä ja kehitysvammaisten lukumäärä. Mikäli kaikki hankekunnat ovat mukana toiminnassa, on Naantalin arvioitu maksuosuus vuodelle Lopullinen maksuosuus määräytyy, kun tiedetään sitoutuvatko kaikki tällä hetkellä yksikön toiminnassa mukana olevat kunnat jatkamaan perhehoitoyksikön toimintaa. Perhehoitoyksikkö on rekrytoinut ja valmentanut hankkeen aikana 40 ikäihmisten ja 16 kehitysvammaisten perhehoitoperhettä. Perhehoitoperheiden ennakkovalmennuksen tulee olla prosessinomaista ja kestoltaan riittävän pitkä, jotta voidaan varmistua perheiden kyvystä toimia perhehoitoperheinä. Naantalissa on ikäihmisten perhehoidossa tällä hetkellä 4 henkilöä ja koko hankkeen aikana on ollut viisi henkilöä. Lyhytaikaisessa perhehoidossa on ollut kolme ikäihmistä. Kehitysvammaisia ei ole perhehoitoon sijoitettuna, lyhytaikaishoidossa on ollut 6 henkilöä. Perhehoito tarjoaa kodinomaisen ja huomattavasti laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista edullisemman hoitomuodon jatkuvaa hoivaa tarvitseville henkilöille. Vuonna 2014 perhehoidon nettokustannus/hpv oli lähes puolta edullisempi kuin kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikön nettokustannus/hpv.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Naantalin kaupunki osallistuu Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaan alkaen, mikäli kaupungin maksuosuus ei merkittävästi muutu. Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeuttaa perusturvajohtajan solmimaan sopimuksen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnasta alkaen ja lähettämään päätöksen perhehoitoyksikön toimintaan osallistumisesta tiedoksi Kaarinan kaupungille. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu (SHL kuljetuspalvelu) Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne, mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne, on aina ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Sellaisten asiakkaiden asiointimatkoja varten, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennepalveluja heikon liikuntakyvyn tai sairauksien vuoksi asiointi- ja virkistysmatkoilla, tai joukkoliikennepalvelujen saanti on rajoitettua, voidaan hakemuksesta myöntää palvelutarpeen arvioon perustuva sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (taksimatkat). Kuljetuspalvelu myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan joko saattajalla tai ilman saattajaa. Asiakas maksaa taksimatkasta julkisen liikenteen taksan mukaisen maksun, joka noudattaa Matkahuollon matkatariffeja. Matkan pituus määräytyy lähtöpisteestä käsin. Esityslistan liitteenä Matkahuollon bussilippujen hinnasto (Sote-ltk ) voimaan tulleen uudistetun sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva sosiaalipalvelu perustuu ennen kaikkea asiakkaan palvelutarpeeseen, jota ei voi enää sitoa ehdottomiin tulorajoihin. On kuitenkin tarpeen luoda ohjeellisia linjauksia, joiden perusteella kuljetuspalvelua myönnetään. Naantalissa matkoja myönnetään tällä hetkellä 6 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoja voi tehdä vapaasti Naantalin kaupungin alueella ja yksi edestakainen matka kuukaudessa voi suuntautua myös Raisioon, Maskuun tai Turkuun. Kuljetuspalvelukriteerit on sosiaali- ja terveyslautakunnassa hyväksytty 2011 ja kriteerit tulee päivittää lakimuutosta ja nykytilannetta vastaaviksi. Esityslistan liitteenä tällä hetkellä voimassa olevat Naantalin ja sen ympäristökuntien SHL-kuljetuspalvelun kriteerit (Sote-ltk ). Naantalin kriteereihin esitetään tehtäväksi seuraavia tarkennuksia: 1. Tuen hakija on yli 65-vuotias naantalilainen. 2. Kuljetuspalvelua myönnetään toistaiseksi. Mikäli hakijan tilanteessa tapahtuu muutoksia, tarkistetaan voimassa oleva kuljetuspalvelupäätös muutosten mukaisesti. 3. Sairaudesta aiheutuvien matkojen (lääkäriin, fysioterapiaan ym.)

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta korvaukset haetaan kansaneläkelaitokselta sairasvakuutuslain mukaisina. 4. Hakijan vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa ja estää julkisten liikennevälineiden käyttämisen. 5. Hakija pystyy hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksilla tai invataksilla. 6. Kuljetuspalvelua myönnetään erityisen harkinnan mukaan myös tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevalle henkilölle. 7. Kuljetuspalvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee terveydentilansa vuoksi käyttämään palveluliikennettä, lisäksi matkoja myönnettäessä otetaan huomioon omaisten mahdollisuudet auttaa kuljetuksessa. 8. Tulorajat ja matkat porrastetaan seuraavasti: Matkoja Bruttotulot/yksin asuva Bruttotulot/pariskunta (yhdensuuntaisia) 8 kpl 1300 /kk 2200 /kk 6 kpl 1400 /kk 2350 /kk 4 kpl 1500 /kk 2500 /kk Kaksi yhdensuuntaisista matkoista voi ulottua Naantalin rajojen ulkopuolelle Raisioon, Turkuun tai Maskuun. 9. Kuljetuspalvelusta peritään alueella voimassa olevan Matkahuollon linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Taksin odotusaikaa ei korvata. 10. Matka on tilattava ensisijaisesti taksintilauskeskuksen numerosta. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluasiakkaita on Naantalissa n. 100 asiakasta vuodessa ja talousarviossa on rahaa budjetoituna palvelun tuottamiseen. Uudet kriteerit ovat ohjeelliset ja lopullinen päätös tehdään asiakkaan palvelutarpeen arvion perusteella (Tuen tarpeen perusteella järjestettävät sosiaalipalvelut 14, kohta 9). Asiakkaalta voidaan tarvittaessa pyytää lääkärinlausunto terveydentilastaan. Uusien kriteerien mukaista kuljetuspalvelua on haettava uudelleen esityslistan liitteen (Sote-ltk ) mukaisella hakemuksella, jota täydennetään tarvittaessa lisäselvityksin. Uudet kuljetuspäätökset astuvat voimaan lukien.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelytekstissä olevat liikkumista tukevan palvelun (SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut) linjaukset Naantalissa alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta- ja talousraportti Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt.talouspäällikkö Airi Laurila: Virastopäälliköiden on annettava 4 ja 8 kuukauden talouden toteutumaraportit kaupunginhallitukselle ja tiedoksi lautakunnille. Näissä raporteissa arvioidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuoden aikana. Raportti tulojen ja menojen toteutumisesta sekä virastopäällikön arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ajalta on liitteenä. LIITE B1, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toteutumaraportin ajalta tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä KTO (Kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus) pyytää lausuntoa kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Lausunto tulee toimittaa mennessä. Suunnitelmakaudelle kuntayhtymä toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä, jonka mukaan KTO on asettanut kaksi strategista tavoitetta: asumisen mahdollistavien tukipalvelujen järjestäminen ja laitosasumista korvaavien asumispalvelujen järjestäminen. KTO on linjannut erityisesti tukipalvelujensa osalta, että näiden tuottamiseen tarvitaan suurempia yksikköjä. Näin ollen KTO on siirtänyt puhtaanapito ja ravitsemuspalvelunsa liikkeenluovutuksena Arkealle. Lisäksi vuoden 2015 aikana KTO tekee selvitystyön taloushallinnon osalta yhdessä Taitoan kanssa. KTO toteaa vahvuutenaan moniammatillisen työ- ja palveluketjun ympärivuorokautisen tuki- ja osaamiskeskuksessa toteutettavan kuntoutuksen ja asumispalveluiden välillä. KTO tukee kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin toimintaa tarjoamalla mm. konsultaatiopalveluita. Uutena tuotteena mm. seksuaalineuvonta ja AAC-ohjaus. KTO toivoo, että kunnat ilmoittaisivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos ne aikovat siirtää KTO:ssa olevia asiakkaita muille palvelun tuottajille. Talouden suhteen tavoitteena on, että tuotettavat palvelut kattavat itse itsensä. Kuntayhtymän hallitus on linjannut, että hintoja korotetaan ainoastaan 1-1,5 % vuodelle 2016 ja 2-2,5 %:n korotuspaine jaksotetaan useammalle vuodelle. Kuntayhtymä toivoo kannanottoa tai ehdotuksia toimintasuunnitelmaan. Lausuntopyyntö on liitteenä. LIITE B2, SOTE-LTK

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupunki toteaa lausuntonaan: Naantalin kaupunki järjestää kehitysvammaisten asumispalveluja Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon, erityishuoltopiirin ja muiden palveluntuottajien toimesta. Aurinkosäätiön ohjatun asumisen yksikössä on 10 asuntoa, joista yksi on varattu tilapäiseen käyttöön ja asumisvalmennukseen. Lisäksi Aurinkosäätiön palvelutalossa asuu kuusi kehitysvammaista tuetun asumisen piirissä. Vuoden 2016 loppupuolella valmistuu Naantaliin 15 paikkainen autetun ja vahvasti autetun asumisen yksikkö. Yksikön palvelut on kilpailutettu kevään 2015 aikana ja sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään KVPS Tukenan kanssa kolmen vuoden sopimuksella, johon on liitetty kahden vuoden optiomahdollisuus. Uuteen yksikköön tullaan sijoittamaan asukkaita Naantalin ulkopuolella olevista yksiköistä, mutta osin myös omasta kodistaan ikääntyvien vanhempiensa hoidosta. Erityishuoltopiirille tarpeellisena tietona todetaan, että tavoitteena on myös, että Naantalissa sijaitsevaan yksikköön sijoitetaan mahdollisesti Erityishuoltopiirin palveluissa tällä hetkellä olevia henkilöitä. Vuonna 2014 Naantalin kaupunki käytti Erityishuoltopiirin palveluja yhteensä 33 naantalilaisen kehitysvammaisen henkilön palveluissa. Erityisneuvolan palveluja käytti 23 henkilöä. Laitospalveluja käytti 7 pitkäaikaisessa hoidossa olevaa kehitysvammaista henkilöä (yhteensä 2176 hpv), psykiatrista kriisi-ja tutkimusyksikön hoitoa käytti 2 (yhteensä 266 hpv) ja tilapäistä laitoshoitoa 1 henkilöä (yhteensä 19 hpv). Lisäksi neljä henkilöä käytti laitoshoitoa tilapäisesti omaishoitajan vapaapäivien mahdollistamiseksi (yhteensä 255 vrk). Autetun asumisen piirissä oli 2 henkilöä (yhteensä 385 hpv). Erityisperhetyötä käytti yksi perhe (yhteensä 23 käyntiä), peruskoulua 3 henkilöä (MyllyAntin koulu), jatko-opetusta 1 henkilö (Naskarla). Naantalin kaupunki käyttää tarpeen mukaan edelleen erityishuoltopiirin palveluja jatkossakin. Naantali pitää tärkeänä, että kehitysvammaisten erityispalveluja varten alueella toimii erityishuollon tuki- ja osaamiskeskus KTO. Keskus palvelee erityisosaamisellaan sekä kuntien työntekijöitä, että kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan. Toiminnan jatkuvuuden kannalta huolellinen kustannusten tarkastelu ja palvelujen mahdollisimman tehokas tuottaminen on kaikkien jäsenkuntien kannalta hyvä asia.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantaliin tulevan asumisyksikön palveluihin siirtyvien asukkaiden osalta on tärkeää, että suunnitelmat tehdään huolellisesti ja yksilöllisesti asiakkaan ja läheistensä sekä kunnan ja kuntayhtymän välillä. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupunki antaa Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymälle em. esittelytekstissä olevan lausunnon. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Naantalin kaupungin lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Lastensuojelukuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta mennessä lausuntoa, jossa jäsenkunta esittää näkemyksensä kuntayhtymän lähivuosien toiminnan kehittämistarpeista ja lisäksi kuntayhtymä toivoo tietoa siitä, mitä palveluja jäsenkunta aikoo käyttää tulevana vuonna. Listan liitteenä on lausuntopyyntö. LIITE B3, SOTE-LTK Kuntayhtymän nykyisinä toimintamuotoina ovat kolme 7 hoitopaikan perhetukikeskusta (Halikko, Kaarina ja Raisio) joista kahdessa (Halikko ja Kaarina) on lisäksi yksi perhepaikka. Hoidosta ja kasvatustyöstä vastaavat koulutetut ammattihenkilöt, joiden tukena on erityiskoulutuksen saaneita sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön erityistyöntekijöitä. Vuoden 2014 aikana Naantali on käyttänyt kuntayhtymän sijaishuollon palveluja hoitopäivää (vuonna 2013: 1 277) hoitopäivää) ja palvelun käyttö jatkuu edelleen. Toiminnallisesti kuntayhtymän toiminta on ollut aikaisempien vuosien tasoa, joskin perhekuntoutuksen kysyntä on ollut vähenevää. Tästä johtuen kuntayhtymä sopeutti toimintaansa. Taloudellisesti kuntayhtymä saavutti hyvä tuloksen. Kolmessa sijaishuollon yksikössä keskimääräinen käyttöaste on ollut 104,58 % ja hoitopäiviä oli yhteensä Tilinpäätöksen mukaan jäsenkunnilta perittyjä maksuja palautetaan yhteensä noin Naantalin kaupungin saama osuus palautuksista on ,90. Hallitus on pyytänyt jäsenkuntia antamaan mennessä lausuntonsa, jossa toivotaan, että jäsenkunta antaa vastauksensa kuntayhtymän esittämiin viiteen kysymykseen. Naantalin kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö antaa alla olevat vastaukset Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle. Naantalin kaupunki: Esittää näkemyksenään kuntayhtymän lähivuosien kehittämistarpeisiin: 1. Kuntayhtymän hallituksen toimenpiteet kustannusrakenteen korjaamiseksi ovat olleet oikean suuntaisia ja kuntayhtymä on onnistunut

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta perustehtävänsä hoitamisessa pyrkimyksenä mahdollisimman korkea käyttöaste yksiköissään. Tätä strategiaa tulee jatkossakin noudattaa. Naantalin kaupungin sosiaalityö on tyytyväinen saatuihin palveluihin ja yhteistyö kuntayhtymän kanssa on sujunut hyvin. Naantalin kaupungin strategian mukaisesti tullaan lastensuojelutarpeissa käyttämään ensisijaisesti aina perhehoitoa. 2. Naantalin ennuste siitä, kuinka paljon kunta tulee todennäköisesti tarvitsemaan sijaishuoltopalveluista kiireellisiä sijoituksia ja huostaanoton aikaista sijaishuoltoa sekä avohuollon tukitoimena toteutettu sijoitus: Lasten sijoitusten määrä on laskenut verrattuna aikaisempaan vuoteen. Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli huhtikuussa 2015 on yhteensä 31, kun sama luku edellisen vuoden huhtikuussa oli 34. Lapsiperheiden moniammatillinen tiimi on työskennellyt perheiden uudelleenyhdistämiseksi ja kiireellisiä sijoituksia, avohuollon sijoituksia sekä huostaanottoja on pystytty purkamaan. Sijaishuollon painopiste on perhehoidossa. Huhtikuun lopussa 2015 laitoshoidon piirissä on 13 ja perhehoidossa 17 lasta ja nuorta. Kiireellisiä sijoituksia tehtäessä pyritään jo alusta asti sijoittamaan lapset ja nuoret perhehoitoon, jotta sijoituspaikka ei sijaishuollon aikana muuttuisi. Perheitä on saatu pääasiassa Sijaishuoltoyksikön kautta, mutta myös yksityisiä palveluntuottajia on käytetty. Huostaanottoja laitoksiin tehdään pääsääntöisesti niiden nuorten osalta, jotka tarvitsevat paljon tukea arkielämän hallintaan ja koulunkäyntiin ja sijoitukset pyritään tekemään vain tarpeen vaatimaksi ajaksi. Tällöin on tärkeää, että sijoitettavalla laitoksella on hyvät yhteydet kouluun. Lisäksi laitoksiin sijoitettavat lapset ja nuoret tarvitsevat usein paljon psykiatrista osaamista. 3. Naantalin arvio perhekuntoutuksen tarpeesta: voimaan tulleet lastensuojelulain mukaiset tarkennukset, jotka koskevat koko perheen arviointia ja tuen tarpeen kartoitusta asiakkuuden alkuvaiheessa luovat tarvetta perhearvioinneille. Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla avohuollon tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. Lisäksi sosiaalihuoltolain uudistus vaikuttaa palveluiden tarpeiden

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta lisääntymiseen. sijoitustarpeen tullessa ilmeiseksi, sijoituspaikka pyritään pienempien lasten osalta etsimään perhehoidosta heti, jotta sijoitusten aikana vältyttäisiin sijaishuoltopaikan muutospäätöksiltä ja lapset voisivat koko sijaishuollon keston asua samassa paikassa. Nuorten laitossijoitukset pyritään hyvissä ajoin etsimään siten, että sijoituspaikka vastaa mahdollisimman hyvin nuoren ongelmiin ja sijoituksen kesto voidaan ennakoida. 4. Naantalin arvio avohuollon perhetyön tarpeesta: Sosiaalihuoltolain muutos tuotti lapsiperheille oikeuden sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun. Lastensuojelun puolella painetta aiheuttaa iltaisin ja viikonloppuisin toteutettava perhetyö perheissä, joissa tuen tarve on suuri. Ammatillisten tukihenkilöiden ja tukiperheiden tarve on myös kasvanut, mikä lisää kustannuspainetta lastensuojelun avohuollossa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Kuntien vastuulle tulivat myös käräjäoikeuden vahvistamat valvotut tapaamiset. Tämän palvelun tuottaminen yksinomaan kunnan omana työnä on haasteellista ja ostopalveluina kustannuksiltaan kallista. Neuropsykiatrisen valmennuksen tarve saattaa myös nousta palvelujen tuottamisella erityistä tukea tarvitseville. Palvelun ohjaus pitäisi jatkossakin pystyä tuottamaan kustannustehokkaalla tavalla. 5. Naantalin arvio muiden palveluiden (esim. neuropsykiatrinen valmennus, ammatillinen tukihenkilöpalvelu, valvottu tapaaminen tai lasten lyhyet tukijaksot perhetukikeskuksissa) tarpeesta: Naantalin lastensuojelussa perhetyön resurssit ovat tällä hetkellä riittävät. Perhetyötä on jouduttu ostamaan iltaisin ja viikonloppuisin tehtävään intensiiviseen perhetyöhön tilanteissa, missä sijoituksen uhka on ollut suuri. Lapsiperheiden moniammatillinen tiimi on edellisen vuoden tavoin tehnyt olosuhdeselvitykset, vanhemmuuden arviot, lastensuojelutarpeen kartoitukset, perheiden jälleen yhdistämiseen liittyvät arvioinnit ja kartoitukset omana työnä. Tämä korreloi ostopalvelujen vähäiseen tarpeeseen ja toteutuneiden kustannusten määrään. Palvelun ohjausta ja moniammatillista osaamista on toteutettu kustannustehokkaasti. Vuonna 2015 lastensuojeluilmoitusten määrät asiakkuudet ovat edelleen vähentyneet. Ilmoituksia on huhtikuun loppuun mennessä tullut yhteensä 163, jotka ovat koskeneet 101 lasta tai nuorta. Huhtikuun loppuun

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mennessä avohuollon asiakkuuksia on yhteensä 158. (vuonna 2014: 179) PERUSTURVAJOHTAJA: Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että em. esittelytekstissä oleva lausunto annetaan Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän hallituksen käyttöön ja toteaa, että palvelujen ostossa noudatetaan aikaisempien vuosien linjaa. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Siivouspalvelu Kotiapu Aurinkoinen Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen Siivouspalvelu Kotiapu Aurinkoinen ( Sari Iljin) on hakenut palveluseteliyrittäjäksi kotihoidon tukipalvelusiivouksiin ja pienimuotoisiin pihatöihin. Sosiaali -ja terveydenhuollon palveluseteleitä koskevan lain 4 :n mukaan kunta hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat, jotka ovat palvelusetelin piirissä. Kunnan tulee varmistaa, että palveluseteleillä hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Kotihoidon tukipalvelusiivoukseen ei sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annettu asetus(272/2005)11 välttämättä edellytä erityistä sosiaalialan koulutusta. Kotiapu Aurinkoinen on toimittanut ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Naantalin sosiaali ja terveyslautakunnalle. Esitetty vastuuhenkilö ( Sari Iljin) täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Kotiapu Aurinkoinen on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja yritys voidaan hyväksyä palveluntuottajaksi kotihoidon tukipalvelusiivouksiin ja pienimuotoisiin pihatöihin. Hakemus on nähtävillä kokouksessa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä palveluntuottajaksi kotihoi don tukipalvelusiivouksiin ja pienimuotoisiin pihatöihin Siivouspalvelu Kotiapu Aurinkoisen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan loppuvuoden 2015 kokousrytmiä on arvioitu 2016 talousarvioaikataulun perusteella. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää pitää kokouksensa loppuvuonna 2015 torstaisin pääsääntöisesti klo seuraavasti: 20.8., (1.talousarviokokous), (2.talousarviokous), ja (joulukokous) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: 9/2015 Sosiaali- ja terveysviraston vammaispalvelujen toimistosihteerin vakanssin muuttaminen virasta toimeksi 10/2015 Suun terveydenhuollon kalustohankinta 11/2015 Sosiaalityöntekijän palkan tarkistus Ylilääkäri Kristian Kallio: 7/2015 Laboratoriohoitajan palkkaaminen sijaiseksi Vastaava hammaslääkäri Virpi-Maija Kyrki: 5/2015 Hammaslääkärin vuorotteluvapaa Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti: 6/2015 Vammaispalvelujen toimistosihteerin vakanssin täyttäminen 7/2015 Ritva Vahanteen valinta sosiaalityöntekijän virkaan 8/2015 Mikko Aron valinta sosiaalityöntekijän virkaan Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 31/2015 Sairaanhoitajan palkkaaminen sijaiseksi Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen sijaiseksi Katavakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Myllynkiventien ryhmäkotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Myllynkiventien ryhmäkotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Myllynkiventien ryhmäkotiin /2015 Satu Vahteran valinta Birgittakodin hoitajan toimeen 37/2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin vuodeosastolle /2015 Laitoshuoltajan palkkaaminen sijaiseksi vuodeosastolle /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen vuodeosastolle /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen vuodeosastolle /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen vuodeosastolle /2015 Nina Romun valinta hoitajan toimeen

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta /2015 Sairaanhoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen vuodeosastolle /2015 Sairaanhoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen vuodeosastolle /2015 Laitoshuoltajan palkkaaminen sijaiseksi vuodeosastolle /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuteen Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen vuosilomasijaisuuksiin Birgittakotiin /2015 Hoitajan palkkaaminen opintovapaan sijaiseksi Birgittakotiin PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 100 Perusturvalautakunta Aika 28.05.2014 klo 16:00-18:00 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot