Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17"

Transkriptio

1 3/2014 Uudet alusluokat käyttöön, s. 10 Hinaajana ja hinattavana, s. 14 Meripelastustaitoja testattiin Tampereella, s. 17 Nuorten omat meripelastustaitokisat 28. meripelastustaitokilpailut Turussa, s. 9-15

2 Syyskausi merellä - paremmilla varusteilla rankempiin keleihin! Meiltä korkealaatuiset tuoteperheet pelastusaluksesta huviveneeseen: Furuno navigointijärjestelmät Flir lämpökamerat McMurdo hätälähettimet veneelle ja miehistölle True Heading AIS:it ja kompassit

3 Vapaaehtoinen meripelastaja Den frivilliga sjöräddaren Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf Meripelastusseuran jäsenlehti 84. vuosikerta, ISSN Painos kpl Toimitusneuvosto Kristiina Jakobsson, Markus Karjalainen, Eero Nurmikko, Jari Piirainen, Aki Seeck, Sanja Starck, Sadri Wirzenius Toimitus Päätoimittaja Jari Piirainen Toimitussihteeri Sadri Wirzenius Eero Nurmikko Ulkoasu M.E.N Oy Ilmoitusmyynti Ilmoitustilavaraukset / ilmoituskoko-varaukset sähköposti: soita: ilmoitusaineistot: Paino Puna Musta Oy, Joensuu /2014 Näytön paikka - Upp till bevis! 4 Teik it oor liivit 9 Uudet pelastusalusluokat käyttöön 10 Alusluokat 12 Hinaajana ja hinattavana 14 Uudistetut kisat kansallismaisemassa 19 Nuorten omat meripelastustaitokisat 24 Monitaitoinen mies Simo Peräkorpi 26 Meripelastajan lokikirja 28 Tänä vuonna nuorison meripelastustaitokilpailut pidettiin ensimmäistä kertaa aikuisten kisojen yhteydessä. Lue lisää s. 24! Painotuote Ilmestymis- ja materiaaliaikataulu Seuraava jäsenlehti ilmestyy joulukuun alussa. Lehden aineiston on oltava toimituksessa mennessä. Sähköinen aineisto: Aineistoa ei palauteta. Osoitteenmuutokset pyydetään ilmoittamaan Seuran toimistoon Suomen Meripelastusseuran toimisto Vaihde: (ma-pe klo ja 13-15) Fax: Bulevardi 46, Helsinki Alusluokkien tarkastelutyöryhmän työ saatiin päätökseen kesäkuun alussa ja Seuran uudet pelastusalusluokat on vahvistettu. Alusluokat esitellään aukeamalla Toimitusjohtaja Jari Piirainen Valmiuspäällikkö Jori Nordström Tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen Talouspäällikkö Tiina Hietikko Tiedotuspäällikkö Sadri Wirzenius Koulutussuunnittelija Joonas Lahelma Alustarkastaja Taneli Mauno Jäsenvastaava Tiia-Maria Tykkä Bågaskärin isäntä Tomas Backman Meripelastuksen Grand Old Man, Simo Peräkorpi, s. 26. Kannen kuva Eero Nurmikko

4 Komentosillalla På bryggan Näytön paikka Upp till bevis! Meripelastusseura perustettiin jo Järjestö on siis 117 vuoden ikäinen. Pitkästä ja ansiokkaasta historiasta huolimatta ei toiminta ole suurelle yleisölle tuttua. Historian saatossa on pelastettu ja avustettu varmasti yli ihmistä erilaisesta pulasta merellä tai järvillä. Tuokaan asiakaskunta ei ole tuonut riittävästi tunnettuutta arvokkaalle vapaaehtoistyölle. Laaja tunnettuus on toiminnan arvostamisen ja tukemisen näkökulmasta erityisen tärkeää. Itse vapaaehtoisella auttamis- ja pelastustoiminnalla on todella hyvä maine ja julkikuva. Miten saisimme sen ihmisten tietoisuuteen? Tunnettuuden lisääminen on tarpeen myös Seuran oman varainhankinnan lisäämiseksi. Tällä hetkellä elämme sellaisia aikoja, jolloin kaikkia julkisia tukia leikataan tai ainakin tarkastellaan tiheällä kammalla. Näin ollen ei ole odotettavissa merkittäviä lisäresursseja valtion tai kuntien tai edes RAY:n suunnasta. Itse asiassa RAY:n uudet avustuslinjaukset tulevat vaikuttamaan Seuran investointiavustuksiin siten, että 2019 alkaen Seuran alushankintoihin, isompiin peruskorjauksiin ja vuosikorjauksiin voi saada enintään 70% kuluista avustuksena. Tällä hetkellä alushankintojen ja isojen peruskorjausten avustusprosentti on 85 ja vuosikorjauksissa 100. Myös lästimaksulaista ollaan luopumassa ensi vuoden alusta ja sekin tulee leikkaamaan Seuran tuloja ennakkotiedon mukaan tähän vuoteen verrattuna noin Jotta em. leikkauksista ja haasteista selvitään ja voimme jatkaa toiminnan kehittämistä, täytyy vuoteen 2019 mennessä hankkia vähintään / vuosi lisätuloja oman varainhankinnan kautta. Seuran uusi strategia linjaa seuraavien vuosien tavoitetta ja päämäärää seuraavasti: Seura parantaa vapaaehtoisen meripelastuksen tunnettuutta, julkisuuskuvaa ja markkinoi Seuran jäsenpalveluita (Trossi) sekä vahvistaa lahjoitusten osuutta seuran omassa varainhankinnassa. Trossi- jäsenpalvelun avulla tavoitellaan veneilijää jäseniksi Seuraan. Pelkästään asian kirjaamisella tavoite ei tietenkään toteudu vaan sen eteen on meidän kaikkien tehtävä kovasti töitä. Trossi-jäsenten määrää kasvattamalla nykyisestä reilusta jäsenestä strategian mukaiseen Trossi-jäseneen saavutamme tuon talouskasvutavoitteen. Tällä hetkellä ja nykytoimillamme Trossi-jäsenten määrä kasvaa noin henkilöllä/ vuosi. Eli kovasti on tahdin parannuttava, jos tavoitteeseen aiotaan yltää. Pelkästään Trossi-palvelun avulla emme kuitenkaan tunnettuuttamme ja varainhankintaamme saa kuntoon. On oltava muitakin keinoja. Kuluvan vuoden aikana olemme opetelleet mainoskampanjointia ja siihen kytkettyjä lahjoituspyyntöjä. Tulos on vielä kovin heikko, mutta valitulla tiellä aiomme kuitenkin jatkaa tämän vuoden kokemuksista oppia ottaen. Meripelastusseuran nettisivuilta löytyvät ohjeet testamenttilahjoituksen tekemiseksi. Aihe on herkkä ja testamenttimarkkinointiin ei Suomessa olla juurikaan totuttu. Koska monet kansalaisjärjestöt Sjöräddningssällskapet grundades redan år 1897 och har alltså uppnått en ålder på 117 år. Trots sin långa och förtjänstfulla historia är Sällskapet inte så väl känt bland den breda allmänheten. Under årens lopp har vi räddat och hjälpt säkert över människor i knipa på sjön. Trots denna kundkrets har vårt dyrbara frivilligarbete inte blivit tillräckligt välkänt. Det är speciellt viktigt med stor välkändhet när man tänker på värdesättningen av och stödet för verksamheten. Den frivilliga hjälpoch räddningsverksamheten har i sig ett mycket gott rykte och ger en god allmän bild utåt, men hur skulle vi kunna utöka medvetenheten om den bland människorna? Det är nödvändigt att öka välkändheten också med tanke på Sällskapets medelanskaffning. För tillfället är läget det att alla offentliga understöd skärs ner eller sätts under luppen. Det här betyder att vi inte har att vänta betydande tilläggsresurser från staten eller kommunerna eller Penningautomatförbundet. I själva verket kommer Penningautomatförbundets nya riktlinjer för understöden att inverka på Sällskapets investeringsunderstöd så att man från och med 2019 får täcka endast 70 % av kostnaderna för Sällskapets båtanskaffningar, större grundliga reparationer och årsreparationer med understöden. I dag är understödsprocenten för större grundliga reparationer och båtanskaffningar 85 och för årsreparationer 100 procent. Lagen om lästavgift upphävs dessutom i början av nästa år, vilket enligt preliminära uppgifter medför en minskning i Sällskapets inkomster på jämfört med i år. För att klara av ovan nämnda nedskärningar och utmaningar och för att kunna fortsätta att utveckla verksamheten är vi tvungna att skaffa extra inkomster på minst /år genom egen medelanskaffning före år I Sällskapets nya strategi fastställs målen och målsättningen för de kommande åren på följande sätt: Sällskapet förbättrar sjöräddningens välkändhet och bild utåt, marknadsför Sällskapets medlemstjänster (Trossen) samt stärker donationernas andel i sin egen medelanskaffning. Målet är att med hjälp av Trossen-tjänsten få Sällskapets medlemsantal att öka till Fastställande av ett mål betyder ju inte att det uppnås automatiskt; vi måste alla jobba hårt för det. Genom att få Trossen-medlemmarnas antal att öka från det nuvarande dryga medlemmar till strategins kan vi uppnå målet för vår ekonomiska tillväxt. För tillfället och med nuvarande åtgärder kommer antalet Trossen-medlemmar att öka med ca personer/år. Vi måste alltså trappa upp takten på allvar om vi önskar uppfylla målet. Vi kan dock inte förbättra vår välkändhet och medelanskaffning endast med Trossen-tjänsten. Det måst finnas också andra sätt. Under det gångna året har vi satt oss in i hur man sköter reklamkampanjer och donationsfrågor i anslutning till dem. Resultatet är än så länge ganska skralt, men vi kommer att fortsätta på denna väg ännu ett tag och ta lärdom av erfarenheterna under det gångna året. På Sjöräddningssällskapets webbsidor finns anvisningar om hur man kan göra testamentsgåvor. Ämnet är känsligt, och i Finland är vi inte vana vid marknadsföring i testamentsfrågor. Ef- 4 Meripelastaja 3-14

5 Vuonna 2014 oli mennessä suoritettu 1500 tehtävää, joissa autettiin 4061 ihmistä ja 1233 alusta. ovat asiassa aktivoituneet, tuomme mekin esille testamenttilahjoituksen mahdollisuuden. Yleishyödyllisille järjestöille, kuten Meripelastusseuralle, tehdyistä lahjoituksista ei makseta perintöveroa. Kuten jo alussa mainitsin, tunnettuuden ja varainhankinnan kehittämiseen tarvitaan meitä kaikkia. Seuran toimisto tuottaa tukimateriaalia tarpeen mukaan, jotta jokainen jäsen voi omalla toiminnallaan edistää arvokkaan työmme tunnetuksi tekemistä ja saada siten ihmisten kukkaronnyörit avautumaan vaikkapa tekstiviestilahjoituksen muodossa. Tutustuthan itsekin Seuran sivuilta löytyviin monenlaisiin lahjoitusmahdollisuuksiin. Klikkaa itsesi sisään etusivulla olevaa punaista Lahjoita tunnusta painamalla. Tehdään yhdessä toiminnastamme tunnettua ja haluttua! Jari Piirainen toimitusjohtaja tersom många medborgarorganisationer har blivit aktiva på området, kommer också vi att erbjuda möjligheter till testamentsgåvor. Donatorer behöver inte betala skatt på donationer till allmännyttiga organisationer, såsom Sjöräddningssällskapet. Som jag redan nämnde tidigare, bör vi alla dra vårt strå till stacken när det gäller främjandet av vår välkändhet och medelanskaffning. Vid Sällskapets kontor tar vi fram hjälpmaterial enligt behov, och varje medlem kan genom sin verksamhet främja vårt värdefulla arbetes välkändhet och få folk att lätta på penningpungen, exempelvis genom sms-donationer. Ta också du en titt på de olika donationsmöjligheterna på Sällskapets sidor. Klicka på den röda Lahjoita -knappen på adressen Låt oss tillsammans göra vår verksamhet välkänd och populär! Jari Piirainen verkställande direktör Uusi tapa tukea Meripelastusseuraa ryhdy tekstiviestillä kuukausilahjoittajaksi! n Vapaaehtoista meripelastustyötä voi nyt tukea myös kuukausittain puhelinlaskulla veloitettavalla viiden tai kymmenen euron kuukausilahjoituksella. Kuukausilahjoittajaksi liittyminen on helppoa: lähetä viesti K5 tai K10 numeroon Kuukausilahjoituksen laskutusviesti lähtee joka kuukauden 10. päivä. Palvelun voi lopettaa koska tahansa lähettämällä viestin K5 SULJE tai K10 SULJE numeroon Tekstiviestillä voi tehdä myös yksittäisen lahjoituksen Meripelastusseuralle. Viiden euron kertalahjoitus viestillä LAHJOITUS tai kymmenen euron kertalahjoitus viestillä LAHJOITUS10 numeroon Lahjoituksellasi olet mukana ylläpitämässä vapaaehtoista meripelastustoimintaa ja autat pelastamaan ihmishenkiä vesillämme. Sydämellinen kiitos tuestasi! Järvipelastustyötä Korpilahdella jo 50 vuotta n Korpilahden järvipelastajat juhlivat yhdistyksen puolivuosisataista taivalta. Paikalle oli saapunut runsas joukko kutsuvieraita sekä Päijänteen alueen yhdistyksiä aluksineen. Juhlapäivän kruunasi aurinkoinen ja lämmin sää. Korpilahden järvipelastajien perustamiskokous pidettiin Yhdistyksen nimi oli Korpilahden järviosasto aina vuoteen 1997 saakka. Yhdistyksen jäsenmäärä on tätä nykyä vakiintunut noin 130 jäseneen. Siitä aktiivien osuus on kuitenkin runsas ja yhdistyksen tilanne näyttä tällä hetkellä hyvältä, sillä uusia innokkaita jäseniä on saatu mukaan operatiiviseen toimintaan. Porukka pysyy ja paletti pyörii, totesi yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Vuorinen puheessaan. Tilaisuudessa julkistettiin myös Korpilahden järvipelastajat 50 vuotta historiikki, jonka on koonnut Markku Lahti. Teksti ja kuva: Tero Valkonen Myötätuulipalkinto Meripelastusseuralle Lue uusimmat tiedotteet: n Suomen Purjelaivasäätiö on palkinnut Suomen Meripelastusseuran Myötätuulipalkinnolla. Palkinto jaettiin Turussa Gangut Regatan palkintojenjakotilaisuudessa 2. elokuuta. Palkinnon myöntämisperusteena oli erityisesti vapaaehtoisten meripelastajien ansiokas toiminta kesällä 2013 Helsingissä vierailleen Tall Ships Race n turvavenetehtävissä. Palkinnon vastaanottivat Seuran hallituksen varapuheenjohtaja Pertti Helaniemi ja toimitusjohtaja Jari Piirainen. Meripelastaja

6 Kemin uusi pelastusalus on PV Teippari n Kemin yhdistyksen uusi pelastusalus kastettiin PV Teippariksi Kaunis tilaisuus järjestettiin Kemin sisäsatamassa, jonne oli saapunut runsaasti juhlaväkeä. Aluksen siunasi kirkkoherra Markku Korpela ja kastekummina toimi 4-vuotias Pinja Nyrhinen. Alus sai nimensä sponsorinsa Mainostalo Teipparin mukaan. Pohjolan toiseksi nopein PV Teippari on toimintavalmiudessa koko avovesikauden ajan alueellaan Torniosta Kuivaniemeen. Meripelastusseuran puheenjohtaja Jari Piirainen luovutti uuden aluksen avaimet Kemin yhdistyksen puheenjohtajalle Kari Siimekselle. Teippari on Marine Alutechin valmistama, 12-metriä pitkä ja 3,5 metriä leveä pelastusalus, jossa on vesisuihkupropulsio. Alus siirtyi Kemiin Lahdesta. teksti: Sanja Starck PV Teippari on saanut kasteensa. Etualalla Mainostalo Teipparin toimitusjohtaja Sakari Laukkanen, aluksen kummi Pinja Nyrhinen, jolle kukkia ojentamassa Kemin yhdistyksen koulutusvastaava Lasse Koskinen (kuva Matti Tranberg). Öljyntorjuntaan lisää yhteistyötä n Suomessa tapahtuu vuosittain noin öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Itämerellä sattuu vuosittain noin 130 eritasoista alusonnettomuutta. Turvallisuusriskit ovat kasvaneet laivaliikenteen lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä. Öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta vapaaehtoisilla on tärkeä merkitys käytännön tehtävissä. WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, pelastuspalvelujärjestöt ja palokunnat ovat avainasemassa. Nykyisellään kolmannen sektorin käyttöä ja yhteistoimintaa ei ole kokonaisvaltaisesti suunniteltu eikä harjoiteltu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) käynnistää tänä syksynä Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hankkeen. Hankkeen tavoitteena on määritellä vapaaehtoistoimijoille soveltuvat tehtävät, koulutus ja toimintamalli vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistoimintaan merkittävässä öljyntorjuntatilanteessa sekä luoda toimintamalli järjestäytymättömien kansalaisten ja uusien vapaaehtoisten kouluttamiseen toimintaan. Lisäksi pyritään lisäämään järjestöresurssien tunnettuutta ja käyttöä kuntien ja viranomaisten varautumisessa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen WWF, Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen Lentopelastusseura. Hanke toteutetaan viranomaisten kanssa yhteistyössä ja sen rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö. Pyhäjärven Järvipelastajat palkittiin n Satakunnan Maaseutugaalassa palkittiin 19. syyskuuta EUohjelmakauden onnistuneita hankkeita. Perusteena oli, että hankkeet on hoidettu innostuksella ja mallikkaasti. Yksi palkituista oli Pyhäjärven Järvipelastajat, joka palkittiin Säkylän järvipelastusasemahankkeesta. Hankkeen rahoittajana oli Leader Pyhäjärviseutu. Lämpökamera PV Kotkaan Kotkan Meripelastusyhdistyksen PV Kotkaan on hankittu lahjoitusvaroin Flirin M-sarjan kiinteästi asennettava lämpökamera. Gyrostabiloitu lämpökamera täydentää aluksen navigointilaitteita ja parantaa aluksen käytettävyyttä erityisesti etsittäessä henkilöitä vedestä ja tilanteissa, joissa näkyvyys on olosuhteiden takia rajoitettu. Valmistajan mukaan laitteella voidaan havaita pieni alus jopa kahden mailin etäisyydeltä. Lämpökameraa käytetään selkeällä ohjainyksiköllä ja kameran tuottama kuva voidaan jakaa kaikkiin aluksen monitoreihin sekä yhdistää mm. Navnetin jaettuun näyttöön. Teksti: Jouni Hokkanen Kuva: Kotkan Meripelastusyhdistys Avunpyynnöt hätätilanteessa merellä tai VHF 16 / VHF-DSC 70 sisävesillä Meripelastaja 3-14

7 Vahinkoja sattuu. Sinäkin voit tarvita Meripelastusseuraa. Viime vuonna se auttoi 3000 ihmistä merellä ja järvillä. Osa tarvitsi vain hinausta, osa oli kuolla. Meripelastusseura on vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö, jonka toimintaa rahoitetaan lahjoitus- ja avustusvaroin. Auta Meripelastusseuraa olemaan olemassa ja auttamassa lähettämällä viiden euron hintainen tekstiviesti LAHJOITUS numeroon meripelastus.fi Rahankeräyslupa 2020/2013/2491, Poliisihallitus, Arpajaishallinto. Lupa on voimassa Koko Suomen alueella Ahvenenmaata lukuunottamatta. Lahjoituspalvelun mahdollistaa Arena Interactive.

8 Onko vapaaehtoinen meripelastustyö lähellä sydäntäsi ja haluat tukea Suomen Meripelastusseuran toimintaa? Oletko harkinnut testamenttilahjoituksen tekemistä? Testamenttilahjoitus vapaaehtoiselle meripelastustyölle Testamentin tekeminen on helppoa. Siihen tarvitaan: - pääsääntöisesti 18 vuoden ikää - kirjallinen muoto - kaksi vähintään 15-vuotiasta todistajaa. Yleishyödyllisille järjestöille tehdyistä lahjoituksista ei makseta perintöveroa. Tutustu testamenttioppaaseemme osoitteessa tai ota yhteyttä suoraan toimitusjohtajaamme Jari Piiraiseen, tai puh St1-korttisi käy myös Shell-asemilla maksuvälineenä. Ja Shell-korttisi käyvät maksuvälineenä St1-asemilla.

9 Teik it oor liivit Kulunut kesä oli mielenkiintoinen, jos tuolla sanalla tarkoitetaan kylmää, kuumaa, vaihtelevuutta, sinilevää ja ruuhkaa... Ei valittamista sillä saralla. Runsas veneily näkyi varsinkin Saaristomerellä, jossa satamat olivat usein umpitäynnä ja niin olivat roskikset ja septityhjennysasematkin. Pidä Saaristo Siistinä ry tekee suhteellisen pienillä resursseilla arvokasta työtään meri- ja järvialueidemme puhtaana/siistinäpidon parissa. Tänä kesänä ylitettiin se raja, johon he pystyvät nykyisellä kalustollaan venymään. Erityisesti Saaristomerellä toimivan Roope-aluksen kapasiteetti on tullut vastaan ja uuden aluksen hankinta on edessä. Vetoan voimakkaasti Sinuun, arvoisa lukijani, jotta ottaisit tästä haasteesta pienen puuhapisteen itsellesi. On ainakin kaksi tapaa toimia. Varmistaisitko, että jokainen lähipiirisi veneilijöistä tietää Pidä Saaristo Siistinä ry:n olemassaolon ja liittyisi siihen jäseneksi. Muutama kymppi vuositasolla ei yksittäistä veneilijää heilauta mutta, jos yhdistyksen jäsenmäärää saataisiin kasvatettua muutamalla kymmenellä prosentilla, toimintaedellytykset paranisivat huomattavasti. Toinen tapa liittyy yhteiskuntamme ja liike-elämän vaikuttajiin. Jokainen meistä tuntee jonkun heistä. Kerro tälle tuttavallesi yhteisestä haasteestamme ja kysy mitä olisi tehtävissä. Ehkä joku heistä innostuu osallistumaan Suomenlahden tilan parantamiseen esim. panostamalla Saaristomerellä kipeästi tarvittavan uuden aluksen rahoitukseen tms. Otsikon vanha tuttu sanonta, ota tai jätä rennosti suomennettuna, on taas pinnalla. Muoto Takit tai liivit sopinee käsillä olevaan pelastusliivikeskusteluun ehkä paremmin. Siis liivit vai ei. Siinäpä kysymys. Asiaa pohtii tällä hetkellä useampikin työryhmä niin viranomaisten kuin harrastuksemmekin piirissä. Äärimmäiset vaihtoehdothan ovat täydellinen vapaus tai täydellinen pakko. Minusta kumpikaan ei sovi sivistysvaltioon. Etsitään siis kompromissia joka olisi kaikkien hyväksyttävissä. Haasteen ratkaisu lähtee mielestäni päällikön määritelmästä. Veneilijällä tulee olla selvä tieto missä veneissä on oltava nimetty päällikkö ja kuka voi toimia sellaisena. Vastuun siirto ketjussa eteenpäin on oltava myös aukottomasti todennettavissa, tapa voi olla mikä tahansa mutta, jos todennusta ei ole tehtävissä, viranomaisella olisi oikeus määritellä kuka ko. veneessä on päällikkö. Sen lisäksi on tiedettävä mitkä ovat päällikön vastuut. Yhtenä erityisenä vastuuna päälliköllä on oltava koko miehistön turvallisuudesta huolehtiminen. Näin on nykyisenkin lain mukaan mutta päällikön määritelmää ei ole selvästi olemassa. Mainittu huolehtiminen sisältää mm. pelastusvälineiden (kelluntapukineet jne.) saatavuuden varmistamisen (=oltava veneessä) ja tarvittaessa päällepukemisen edellyttämisen. Päällikkö siis vastaisi siitä, että olosuhteiden niin vaatiessa kelluntapukineet ovat päällä. Tässä ratkaisussa jätettäisiin turvallisissa olosuhteissa hyvällä kelillä käytävät leppoisat veneilyt käyttöpakon ulkopuolelle mutta tilanteen niin vaatiessa päälliköllä olisi lain suoma oikeus (ja velvollisuus) vaatia kelluntapukineet käyttöön. Myös silloin kun hän on yksin liikkeellä! Näillä eväillä kohti syksyä. Harri Sane Kirjoittaja on turvallisuuskouluttaja, Espoon Pursiseuran kommodori, Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen. Meripelastaja

10 Uudet pelastusalusluokat käyttöön Meripelastusseuran alusluokkien tarkastelutyöryhmän (ALTTR) työ saatiin päätökseen kesäkuun alussa ja Seuran uudet alusluokat vahvistettiin valtuuston ylimääräisessä kokouksessa Ensimmäisistä uuden luokituksen mukaisista alushankinnoista päätetään syksyn aikana.meripelastusseuran aluskalusto on jaettu alusluokkiin, jotka määrittävät veneiden suorituskyvyn, varusteet ja miehityksen. Uudet alukset ostetaan näiden luokkavaatimusten mukaisesti. Viimevuosien hankinnat ovat perustuneet vuonna 2005 tehtyihin määrityksiin. Meripelastusseuran alustoimikunta ja hallitus totesivat loppuvuodesta 2012, että ympäröivän maailman kehitys sekä alustekniikan ja miehistöjen kehitys olivat tuoneet alusluokkien tarkastelun jälleen ajankohtaiseksi. Tarkastelua tekemään nimitettiin alusluokkien tarkastelutyöryhmä (ALTTR), joka koostui vapaaehtoisista meripelastajista, Meripelastusseuran toimiston henkilöstöstä sekä Rajavartiolaitoksen ja Ahvenanmaan Meripelastusseuran edustajista. Kymmenhenkinen työryhmä teki töitä intensiivisesti keväästä 2013 kevääseen Tehtävänannossa työryhmälle asetettiin tavoitteiksi nykyisten alusluokkien toimivuuden tarkastelu, propulsiovaihtoehtojen vertailu sekä alusten navigointi-, kommunikointija pelastusvarusteiden tarkastelu. Käytännön työ sisälsi muun muassa nykyisten omien ja yhteistyökumppaneiden alusten koeajoja, veneiden käyttäjien haastatteluja, miehistölle suunnatun sähköisen kyselyn, telakkavierailuja sekä lukuisiin asiakirjoihin tutustumista. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Rajavartiolaitos antoivat oman näkemyksensä Meripelastusseuran tulevaisuuden aluksiin. Testausviikonloppu Espoossa Suurimpia ja näyttävimpiä ponnistuksia alusluokkien tarkastelutyössä oli veneiden suuri testausviikonloppu, jossa otettiin veneestä mittaa oikein urakalla. Espoon Mellsteniin oli koottu parikymmentä erilaista työ- ja pelastusvenettä joilla ajettiin 12 kohtainen testirata. Testiradalla teemoina olivat muun muassa paaluveto, kylkihinaus, kuormankanto, paaripotilaan käsittely, vedestänosto sekä manoveeraus, kääntyvyys ja kiihtyvyys. Samoja asi- 10 Meripelastaja 3-14

11 oita sisälsivät myös muut ALTTR:n tekemät koeajot, joita tehtiin alusten asemapaikoilla ja alusten omien miehistöjen kanssa. Toukokuiset testipäivät päättivät myös ALTTR:n tiedonkeruun ja testien päätteeksi työryhmä vetäytyikin viimeistelemään esitystään Meripelastusseuran alusluokiksi. Työryhmällä oli käytettävissä tuhansia valokuvia ja puolensataa muistiota, raporttia, taulukkoa ja muuta tiedostoa, joita talven mittaan työryhmä oli laatinut ja käsitellyt muun muassa viikoittaisissa videopalavereissa. Neljä pelastusveneluokkaa ja apuvene Työryhmän esitys Meripelastusseuran valtuustolle sisälsi neljä erilaista toimintakykyja varusteluluokkaa sekä viisi erilaista veneratkaisua. Varuste- ja toimintakykyvaatimuksia pyrittiin yhtenäistämään viranomaisten vastaavien luokitusten kanssa. Vertailussa olivat mukana Rajavartiolaitoksen SRU-vaatimukset, öljyntorjuntaaluksille asetetut vaatimukset ja vuokraveneiden katsastusvaatimukset. Varusteluokat on nimetty A:sta D:hen, A:n ollessa kevyin ja D:n suurimpiin aluksiin. Varsinaiset veneiden toteutusratkaisut on nimetty nykyisten alusluokkien mukaan AV (apuvene) ja PV1-PV4 (pelastusvene). Nykyisiä PV5 ja risteilijäluokan aluksia esitys ei kata, koska uusien tämän kokoluokan alusten tarve nähtiin vähäiseksi lähitulevaisuudessa. Nykyiset kyseisten luokkien alukset noudattavat jatkossa varusteluluokkaa D. Apuveneet varustellaan suorituskykyluokka A:n mukaan, PV1:set C luokan B mukaan. Varusteluluokassa C on kaksi toteutustapaa, hiukan kevyempi PV2 luokan katettu pelastusvene, jossa kuitenkaan kaikki varusteet eivät ole jatkuvasti mukana vaan varustusta täydennetään tehtävän luonteen mukaan ja PV3 luokan vene, jonka säilytystilat ja kuljetuskapasiteetti mahdollistaa kaiken tarpeellisen varustuksen kuljettamisen jatkuvasti mukana. Seuraavat alushankinnat päätetään syksyn aikana Meripelastusseuran valtuusto hyväksyi kesäkuussa ylimääräisessä kokouksessaan Bågaskärissä alusluokkien tarkastelutyöryhmän raportin ja sen ohessa olleet esitykset alusten katsastusvarusteiksi ja uusiksi alusluokiksi. Nyt alusluokkien tarkastelutyöryhmän työn päätyttyä Meripelastusseuran valtuuston hyväksymän toimintamallin mukaisesti tulevaisuuden alushankkeet tulevat olemaan Meripelastusseuran pysyvien toimikuntien, valmiustoimikunnan ja alustoimikunnan ohjauksessa. Toimikunnat ovat kokoontuneet kesän jälkeen ja seuraavista konkreettisista alushankkeista sekä alushankintasuunnitelman toteuttamisesta tehdään päätöksiä syksyn valtuustossa. UUDET ALUSLUOKAT A B D Teksti: Ilari Hatakka Meripelastaja

12 Uudet pelastusalusluokat käyttöön Alusluokat Aluskuvat ovat Meripelastusseuran nykyisistä käytössä olevista veneistä sekä vastaavista muiden maiden meripelastusviranomaisten ja vapaaehtoisorganisaatioiden aluksista. Ne ovat vain suuntaa-antavia esimerkkejä uusista alusluokista. Apuvene Kauttaaltaan hitsaamalla valmistettu täysin polyeteenirakenteinen, polyeteeniponttonilla varustettu sarjavalmisteinen / tilaustyönä tehty avonainen apuvene keulaportilla ja työskentelykannella. n Pituus: 4-5 m n Leveys: 2,1 m - 2,4 m n Huippunopeus: > 30 kn n Vetolaite: 1 noin 37 kw (50hv) perämoottori n Toimintasäde: 30 NM n Toiminta-alue: apuveneenä järvialueilla ja saaristossa. n Miehistö: kansimies + harjoittelija PV1 RIB-tyyppinen polyeteeni-, alumiini-, lujitemuovitai komposiittirakenteinen kölisuojalla varustettu sarjavalmisteinen / tilaustyönä tehty avonainen ensilähdön vene keulaportilla tai ilman. n Pituus: 7 m n Leveys: > 2,7 m n Huippunopeus: > 40 kn n Vetolaite: 1 tai 2 yhteisteholtaan noin kw ( hv) perämoottoria n Toimintasäde: 60 NM n Toiminta-alue: ainoana yksikkönä sisävesillä ja suojaisilla vesialueilla tai toisena veneenä koko maassa n Miehistö: perämies + kansimies PV2 RIB, FRB tai avonainen alumiini-, lujitemuovi- tai komposiittirakenteinen ja keskihytillinen ns. ympärikäveltävä sarjavalmisteinen tai tilaustyönä tehty kevyt partiointiin soveltuva pelastusvene keulaportilla tai ilman. n Pituus: 8 m n Leveys: 3 m n Huippunopeus: > 40 kn n Vetolaite: 1 tai 2 noin kw ( hv ) perämoottoria tai 1 vesisuihku ja noin 373 kw (500 hv ) dieselmoottori n Toimintasäde: 80 NM n Toiminta-alue: järvillä ja merellä hiljaisilla/ pienillä paikkakunnilla ainoana veneenä tai erityisen vilkkailla alueilla toisena yksikkönä n Miehistö: perämies + kansimies 12 Meripelastaja 3-14

13 PV3 RIB, FRB tai avonainen alumiini-, lujitemuovi- tai komposiittirakenteinen ja keskihytillinen ns. ympärikäveltävä sarjavalmisteinen tai tilaustyönä tehty partiointiin soveltuva pelastusvene keulaportilla tai ilman. n Pituus: 10 m n Leveys: 3,3 m n Huippunopeus: > 40 kn n Vetolaite: 2 noin kw ( hv) perämoottoria tai 1 vesisuihku ja noin 597 kw (800hv) dieselmoottori. n Toimintasäde: 125 NM n Toiminta-alue: kaikki järvialueet ja keskikokoiset rannikkopaikkakunnat päätyökaluna. n Miehistö: päällikkö + kansimies PV4 Kauttaaltaan hitsaamalla valmistettu täysin alumiinirakenteinen tai vastaavasti lujitemuovi- tai komposiittirakenteinen hytillinen kannellinen tilaustyönä tehty partiointiin soveltuva raskas pelastusvene. n Pituus: 13 m n Leveys: 3,3 m n Huippunopeus: > 40 kn n Vetolaite: 2 noin kw ( hv) perämoottoria tai 1 vesisuihku ja noin 597 kw (800hv) dieselmoottori. n Toimintasäde: 150 NM n Toiminta-alue: vilkkaat, suuret merialueet ja sisävesillä suurimmat ja vilkkaimmat asemat, yhteistyössä viranomaisen kanssa (eh, pelastus). n Miehistö: päällikkö + 2 kansimiestä Meripelastaja

14 Hinaajana ja hinattavana Oma apu on vesilläkin se paras apu. Kahdessa edellisessä tämän juttusarjan jutussa on kerrottu monta vinkkiä siitä, miten ongelmatilanteita voidaan välttää tai miten niistä voi selvitä omin voimin. Joskus tulee kuitenkin eteen se tilanne, että on antauduttava köyden jatkoksi. Meripelastusseuran alukset hinaavat asiakasta joka toisessa hälytystehtävässä, vuodessa noin 550 kertaa. Huviveneilijän voi olla tarpeen tarjota omaa köyttä myös kanssaveneilijälle. Vesillä, kuten maillakin, jokainen on velvollinen onnettomuuden sattuessa tai muun vaaran uhatessa auttamaan ja ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin. Ajelehtivan kanssaveneilijän ottaminen hinaukseen on molemmilta venekunnilta taitoa ja tarkkuutta vaativa suoritus, mutta se voi pelastaa toisen lomamatkan ja tarjoaa itselle hyvän mielen. Meripelastusseura ja muut vesillä toimivat tahot auttavat aina pyydettäessä, mutta toisen veneilijän tarjoama apu on todennäköisesti viranomaista tai vapaaehtoista pelastajaa nopeammin paikalla pitkien välimatkojen maassamme tunnin odotus ei ole poikkeuksellista. Ajelehtivan tai hätäankkuroinnin tehnyttä venettä uhkaavat aina esimerkiksi säätilan muutos ja muu laivaliikenne. Jos oman veneen voima ja miehistön kyvyt riittävät, on kaverin hinaaminen lähimpään turvalliseen paikkaan jopa kansalaisvelvollisuus. Teknisesti haastavaa Hinaus on teknisesti haastava suorite. Jos huviveneitä ei ole suunniteltu erityisesti hinattaviksi, niin ei myöskään hinaajiksi. Hinauksessa hinaajan ja hinattavan välillä vallitsevat aina suuret voimat. Voimia on vaikea havaita, mutta ne saattavat ilmentyä ikävästi esimerkiksi köyden katkeamisena tai knaapin pettämisenä. Useimmiten paras tulos saavutetaan, jos hinaava ja hinattava alus ovat tyypiltään ja painoluokaltaan samantapaisia. Erityisesti tietenkin pienemmällä veneellä isompaa hinattaessa riskit kasvavat. Meripelastusseuran pelastusalukset tekevät avustussopimuksen aina asiakkaan kanssa ennen hinausta. Samankaltainen sopimus kannattaa, edes suullisesti, tehdä kaverinkin venettä hinaamaan lähtiessä. Aluksen päällikkö viimekädessä vastaa aina kaikesta toiminnastaan vesillä. Hinattavan aluksen kipparin kanssa voi sopia, että kumpi tahansa voi keskeyttää avustuksen, mikäli katsoo siihen aihetta ja kumpikin vastaa mahdollisista oman veneensä vaurioista. Valmistaudu huolellisesti! Viimeistään siinä vaiheessa, kun ryhdytään avustamaan toista venettä tai ottamaan apua vastaan, on pelastusliivien pukeminen oikea ratkaisu. Kun kaksi alusta, pientäkin on vierekkäin, lisääntyy aaltojen aiheuttaman riskit puhumattakaan aikanaan hinauksen aikaisista nykäyksistä ja muista veteen joutumisen vaaroista. Valitettavasti Meripelastusseurankin alukset ovat useasti olleet todistamassa tilannetta, jossa kesken hinauksen hinattavasta aluksesta on henkilö pudonnut veteen. Kun toinen vene on jo hinauksessa, on pelastustoimiin ryhtyminen aina hankalampaa ja hitaampaa. Hinauksen alkuvalmisteluihin kuuluu vähintään suullinen hinaussuunnitelman tekeminen avustettavan kanssa. Molempien veneiden kippareiden on tiedettävä, mitä ollaan tekemässä ja minne menossa. Jo tässä vaiheessa kannattaa myös sopia, kuinka hinauksen aikana pidetään yhteyttä käytetäänkö käsimerkkejä vai onko käytössä ehkä radiopuhelin? Hätätilanteessa sopimusten tekoon tai käsimerkeistä sopimiseen 14 Meripelastaja 3-14 Kultaiset säännöt - Valmistele hinaus hyvin. - Selvitä vastuunjako. - Varmista hinausköyden kiinnitys. - Noudata suurta varovaisuutta köyden läheisyydessä. - Pidä nopeus riittävän alhaisena. - Seuraa hinattavan käyttäytymistä ja pidä yhteyttä hinattavaan koko hinauksen ajan. - Olkaa valmiita keskeyttämään hinaus (valmius irrottaa köysi ja ankkuroitua).

15 ei välttämättä ole aikaa, vaan hinaukseen ottaminen pitää tehdä heittoliinan avulla. Oikeanlainen köysi oikein kiinnitettynä Hinaukseen tarvitaan aina paljon köyttä. Meripelastusaluksilla käytetään kelluvaa köyttä, mutta hätätapauksessa mikä vain riittävän paksu ja pitkä köysi sopii. Köyden olisi kuitenkin hyvä olla yhtenäinen, sillä hinauksessa solmut kiristyvät ja toisaalta heikentävät köyttä. Käytännössä hinausköysien pituuden pitäisi olla 30 metristä ylöspäin, katetuissa veneissä yli 50 metriä. Riittävän pitkä köysi on silloin, kun köyden oma paino jaksaa painaa köyden keskikohdaltaan lähelle vesirajaa tai jopa veteen saakka. Osana hinausvalmisteluja köysi tulee selvittää kannelle ja köyden kiristyessä pysyä poissa juoksevan köyden lähettyviltä. Hinausköyden kiinnitykselle ei aina ole vaihtoehtoja. Hinattavassa aluksessa trailerisilmukka on usein paras paikka köydelle. Hinaavassa aluksessa tilanne voi olla haastavampi. Kiinnityskohdan pitäisi olla potkuri- ja peräsinlinjan etupuolella ohjailtavuuden säilyttämiseksi. Kiinnityspiste pitää olla myös veneen kölilinjassa tai vaihtoehtoisesti kuorma on jaettava veneen laidalla oleviin pollareihin nk. längillä. Myös hinattavassa voi joutua käyttämään Y-suitsia, jos yhtä riittävän vahvaa hinauspistettä ei löydy. Huviveneissä knaapit on usein ruuvattu vain kannen läpi. Klyysit voivat olla niin pieniä, ettei paksu köysi mahdu niihin. Purjeveneessä voi koittaa hyödyntää vinssejä. Hinausnopeus tulee sovittaa aina tilanteen mukaan. Reitin mutkaisuus, aallokko, hinaavan ja hinattavan kokoero sekä muu vesiliikenne voivat asettaa vaatimuksia hinausnopeudelle. Yleisenä nyrkkisääntönä on esitetty, että hinattavan vesilinjan pituudesta vähennetään yksi metri ja tämä on hinausnopeus solmuina. Saavutaan satamaan Satamaan saavuttaessa on usein köyttä lyhennettävä ohjailtavuuden säilyttämiseksi. Kun hinausnopeutta vähennetään, täytyy muistaa, että hinattavassa ei ole jarruja käytettävissä ja erityisesti uppoumarunkoiset veneet jatkavat matkaa vielä pitkään vedon jo loputtua. Riittävän pitkä köysi on tässäkin turvana, ettei hinattava tule hinaajan perälautaan. Meripelastusalus ottaa hinattavan usein kylkikiinnitykseen loppumatkaksi, mutta huviveneissä kiinnitysten järjestäminen on hankalampaa ja heikkotehoisella, akselivetoisella veneellä ohjaaminen käy haastavaksi, ellei sitä ole aiemmin harjoitellut. Satamaan saapuessa onkin hyvä liu uttaa hinattava lähelle laituria ja vetää loppumatka köysillä. Jos satamaan saapuminen epäilyttää, voi taas apua pyytää kanssaveneilijöiltä tai soittaa jo matkalta pelastusalus vastaan ja auttamaan satamamanöövereissä. Teksti: Ilari Hatakka Asettele hinausköysi kannelle vyyhtimällä. Pieni peräkansi: pituussuuntaan. Iso peräkansi: poikkisuuntaan. Malleja hinausköyden kiinnityksestä. Nopeus tilanteen mukaan Hinaus tulee aloittaa rauhallisesti. Köyden kiristyminen on yksi todennäköisimpiä hetkiä pollareiden pettämiselle tai köyden katkeamiselle. Köyden kiristymistä voi pehmentää asettelemalla veneet niin, että kölilinjat ovat rinnakkain. Tällöin ensimmäinen nykäys tulee kuitenkin sivulle, joka taas voi olla epäedullinen suunta kiinnityspisteille. Meripelastaja

16 Tiedämme mitä vaaditaan. Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle oikean turvan, oikean avun ja oikean hinnan. Asiakkaamme tietävät voivansa luottaa meihin vahingon sattuessa. Emme jätä ketään rannalle. Meille joka ikinen vene on se tärkein. veneenomistajan puolella vuodesta

17 29. meripelastustaitokilpailut Tampere

18 18 Meripelastaja 3-14

19 29. Meripelastustaitokilpailut Tampereella Uudistetut kisat kansallismaisemassa Vuosi sitten Turun meripelastustaitokilpailujen päätösjuhlassa SMPS Pirkanmaan puheenjohtaja Vesa Rauhala ilmoitti omalla vaatimattomalla tavallaan, että Pirkanmaa aikoo järjestää Tampereella vuonna 2014 kaikkien aikojen parhaat meripelastustaitokilpailut manserockhengessä ja vielä kansallismaisemassakin. Tulipahan luvattua. Heti Turun kilpailuista palattua alkoi kuhina. Mitä voitaisiin tehdä ja mitä haluttaisiin tehdä? Tällainen vapaa ehdottelu kulminoitui miehistön viikonlopussa Bågaskärissä, jossa kerättiin ideoita jatkojalostettavaksi. Uusia ennakkoluulottomia ideoita Viimeistään Bågan jälkeen oli muutama asia selvää. Paljon kilpaillut Aku Virjula oli vakuuttanut muut siitä, että karanteenia ei kisoissa pidä olla. Saatiin myös visio yleisörastista, josta olemme paljon velkaa palokuntakilpailuille. Lisäksi halusimme ihmiset koko viikonlopuksi Tampereelle, jotta vanhoja ja uusia tuttuja ehtisi näkemään kilpailun lomassa ja vaihtamaan pari sanaakin. Kilpailukeskuksen ja majoitusalueen piti olla lähekkäin, jotta kenenkään ei tarvitsisi poistua alueelta koko viikonlopun aikana. Aloimme kilpailuttaa hotelleja noin 10 kuukautta ennen kilpailuiden h-hetkeä. Se oli arviolta puoli vuotta liian myöhään. Tampereella sattui olemaan mm. Varalan maraton, Rock-futiksen SM-kisat, stand up -festivaalit ja vielä mitä. Useat hotellit myivät ei-oota, tai hinnat olivat korkeat. Lopulta pitkien neuvotteluiden jälkeen saimme Cumuluksesta hyvän sopimuksen ja sen jälkeen päätettiin myös yleisörastin paikka - sen kun piti olla aivan välittömässä läheisyydessä, eli tässä tapauksessa Koskipuistossa. Kilpailureitti Tammerkosken varrella Tampereella kun oltiin ja kansallismaisemaa mainostettiin, niin ehdotuksia kilpailun reitistä oli paljon. Miten olisi yhteinen merenkulkutehtävä Näsinneulassa, josta laskeuduttaisiin sitten köydellä alas? Ratinan stadion, Ratinan suvanto, Pyynikin ranta ja Mustalahden satama-allas sai alkuvaiheessa paljon puheenvuoroja. Yksi kerrallaan ne rajattiin erilaisista syistä pois, lopulta siksi, kun hotelli ei ollut lähellä. Tammerkoski kuitenkin lunastaa paikkansa Tampereen kansallismaisemana ja sen käyttämistä alettiin selvittää. Tammerkoski asetti haasteita. Se on valitettavan täynnä romua, se virtaa voimakkaasti ja sieltä pääsee vain muutamista kohdista ylös ilman, että aitoja tarvitsee rälläköidä. Turvallisuuteen haettiin erilaisia ratkaisuja aina henkilönostimista tikkaisiin. Lopulta todettiin, että yksinkertainen on kaunista ja noustaan portaita pitkin. Vesiskootterilla varustauduttiin mahdollisten onnettomuuksien varalta. Kenestäkään ei tehdä sähköä. Myös Koskipuisto havaittiin heti haasteelliseksi. Sinne ei voitaisi rakentaa juuri mitään etukäteen, sillä perjantai-lauantai yö Tampereen keskustassa voi täyttää teltat muistakin kuin meripelastajista. Lopulta taiteilu kukkaistutusten, vartioinnin, patsaiden, vesien ja porttien kanssa saatiin kuin saatiinkin toimimaan. Lopussa kiitos seisoo Kuten monissa muissakin tapahtumissa, ensin suunnitellaan pitkät ajat, sitten heitetään suunnitelmat pääosin roskiin ja aletaan tekemään ja ratkaistaan tilanteita sitä mukaan kuin niitä tulee. Niin myös nämä kilpailut lopulta rakentuivat. Saattaa olla että tapahtumamestari, ratamestari ja yleisörastin ylipäällikkö näyttivät stressaantuneelta, mutta se johtui vaan siitä, että se oli totta. Tapahtumaa ei toki järjestetty pelkästään meripelastajien voimin, vaan mukana olivat kaikki mahdolliset yhteistyökumppanit, sukulaiset, miehet ja vaimot. Sponsoreiden hankintaan heräsimme liian myöhään. Alusta alkaen oli kuitenkin päätetty, että kenttälounaalla on oltava Tapolan mustaa ja Valion maitoa. Ja niistä ei tingitty. Kun nämä yhteistyökumppanit saatiin mukaan tapahtumaan, päätimme kokeilla muutamia muitakin paikallisia tahoja. Ja yksi kerrallaan miltei 95 prosenttia pirkanmaalaisista yrityksistä, joihin otimme yhteyttä, lähtivät mukaan. Myös Tampereen joukkoliikenne lähti pidempään pohtimatta tukemaan meripelastustoimintaa ja tarjosi meille sekä perjantain vip-kuljetukset että lauantain pikataipalekuljetukset veloituksetta. Tukijoiden saaminen mukaan kisoihin oli erittäin tärkeää ja odotamme kisasponsoreistamme yhteistyökumppaneita tulevaisuudessakin. Yritysmaailman kiinnostus toimintaamme kohtaan näytti meille, että meripelastus on hyvä tuote, ja sitä pitäisi myydä entistä enemmän sekä liikemaailmaan että kuluttajille. Tällä tarinalla ojennamme kilpailusoihdun kohti etelää, aina Espooseen saakka. Teksti: Jasmo Hiltula Kuvat: Eero Nurmikko Meripelastaja

20 Rastitehtävät Neljä ensimmäistä rastia muodostivat pikataipaleen, jonka varrella joukkue osallistui pelastusyksikkönä ilmaliikenneonnettomuustehtävälle, missä kohteena oli kaksipaikkainen Hornet-hävittäjä. Lentäjät olivat pelastautuneet maahan syöksyneestä koneesta heittoistuimilla. 1. Viestiliikenne Viestiliikennetehtävässä joukkueen tehtävänä oli yhdistä oikea lyhenne tai termi sitä parhaiten kuvaavaan selitykseen. Siirtymä kahdelle seuraavalle rastille tapahtui kanootilla melomalla. 2. Vesipelastus Joukkue toimi osana pelastustoimen muodostelmaa ilmaliikenneonnettomuustehtävällä ja saapui ensimmäisenä yksikkönä tapahtumapaikalle. Tehtävänä oli muodostaa tilannekuva sekä pelastaa henkilö veden varasta. 3. Ensiapu Joukkue toimi osana pelastustoimen muodostelmaa ilmaliikenneonnettomuustehtävällä ja saapui ensimmäisenä yksikkönä tapahtumapaikalle, missä se kohtasi yhden potilaan, jolle oli jo suoritettu ensiarvio. Ennakkotietojen, oireiden ja löydösten perusteella potilaalla oli epäily rankavammasta. Joukkueen tehtävänä oli valmistella potilas siirtoon käytettävissä olevin apuvälinein (kauhapaarit ja tyhjiöpatja) sekä siirtää potilas kokoamispaikalle odottamaan ensihoitoyksikköä. 20 Meripelastaja 3-14

Joukkueenjohtajien palaveri. perjantaina kello 20.00

Joukkueenjohtajien palaveri. perjantaina kello 20.00 Joukkueenjohtajien palaveri perjantaina kello 20.00 Pikataival (kilpailuohje) Reittikartta jaetaan tarvittaessa kilpailun aikana. Pikataival sisältää viestiliikenne-, vesipelastus-, ensiapu- ja ajankohtaisen

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Valmiuspäällikkö Jori Nordström 26.9.2012 Esitys 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 65 meri- ja järvipelastusasemaa 58 jäsenyhdistystä 1780 aktiivista vapaaehtoista meripelastajaa 153

Lisätiedot

Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle!

Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle! Tervetuloa kilpailemaan Tampereelle! Tässä ohjeessa on täydentäviä lisäohjeita, jotka koskevat vain kilpailijoita ja huoltajia. Tapahtumainfo ja tapahtuma aikataulu julkaistaan käsiohjelmassa ja kilpailun

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Saara Hänninen 2.4.2003 Suomen Meripelastusseura ry Suomen Meripelastusseura ry suunnittelee, koordinoi ja johtaa vapaaehtoista meripelastustyötä.

Lisätiedot

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius 1 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA Koulutuspäivät 2008 Viestintä Sadri Wirzenius KALENTERI 2008 Tammikuu Vapaaehtoinen meripelastaja 1/2008 Helmikuu Vene 08 Båt messut Helsingissä Trossin markkinointi käyntiin

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Yli 110-vuotias Meripelastusseura

Yli 110-vuotias Meripelastusseura Yli 110-vuotias Meripelastusseura Suomen Meripelastusseura perustettiin kokoamaan jo olemassa olevat vapaaehtoiset meripelastusyhdistykset Suomen Keisarillinen Senaatti hyväksyi Seuran säännöt vuonna 1897

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 20.04.2012 tehtävien ratkaisu Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010

TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010 TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010 Järjestämme ratavenekilpailut Uudessakaupungissa Merefesti viikonloppuna 12.-13.6.2010. Ajettavat luokat ovat SJ15, T400, T400S, O250 ja OC Hydro Classic. Kilpailut

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

VARAINHANKINTA. Esitys

VARAINHANKINTA. Esitys Suomen meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf 25.2.2004 1 Markus Långström 1.3.2008 Esitys Esittäjä Suomen meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf 25.2.2004 2 Lahjoittamisen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Osaavien auttajien verkosto (päivitetty 4.11.2015) 19.11.2015 1 Apua tarvitaan 19.11.2015 2 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) historiaa Enontekiö, Kerässieppi 24.5.1963

Lisätiedot

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUARA 2/2013 Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi PIKKUJOULUT Kuopion Urheiluautoilijoiden pikkujoulut vietetään lauantaina 23.11.2013 Hotelli Savoniassa,

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

MeriVHF. 2004 Veikko Mäkinen mail@veikkomakinen.com. MeriVHF. Kanavajako. Liikennöinti. Hätäliikenne. Hätäkutsu ja -sanoma.

MeriVHF. 2004 Veikko Mäkinen mail@veikkomakinen.com. MeriVHF. Kanavajako. Liikennöinti. Hätäliikenne. Hätäkutsu ja -sanoma. VHF-taajuusalueella (155-165 MHz) toimiva radiopuhelin. Kanavat (taajuudet) numeroitu ja kanavien käyttötarkoitukset on kansainvälisillä, kansallisilla ja alueellisilla sopimuksilla ennalta määrätty. Normaalia

Lisätiedot

Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf. Valmiuspäällikkö Jori Nordström

Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf. Valmiuspäällikkö Jori Nordström 1 OPERATIIVISEN TOIMINNAN KARTOITUS Valmiuspäällikkö Jori Nordström 30.2.2008 2 RVL AUDITOINTI Rajavartiolaitoksen it käynnistämä ä auditointiprosessi i ti i liittyy toiminnan i laadun hallintaan ja vireillä

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 19.4.2013

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 19.4.2013 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinto 19.4.2013 Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja korkeus 3,4 metriä.

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla

ONNETTOMUUKSIEN UHKA-ARVIO SUOMENLAHDEN MERIPELASTUSLOHKOLLA LIITE 6 6.12.2013 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla 1 (2) Onnettomuuksien uhka-arvio Suomenlahden meripelastuslohkolla Yleisellä tasolla uhka-arviota on käsitelty Monialaisiin Merionnettomuuksiin Varautumisen yhteistoimintasuunnitelmassa. Suomenlahden meripelastuslohkolla

Lisätiedot

Visuveden Teollisuusalueen markkinat 5-6.6.2015

Visuveden Teollisuusalueen markkinat 5-6.6.2015 Jäsentiedote 2 JÄÄHDYS-JM Kilpailun johtaja antoi tehtäväksi kirjoittaa hänen ajatuksiaan, minun kirjoittamana, joten tässä niitä nyt sitten tulee. 9.5.2015 kaasuteltiin jälleen kerran Jäähdysradalla jokkis-kisa,

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 15.4.2011 tehtävien ratkaisut YLEISTÄ Tutkinnossa käytetty vene on 13 metriä pitkä moottorivene. Veneen syväys

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Kisajärjestäjän opas

Kisajärjestäjän opas Kisajärjestäjän opas Tämän oppaan on laatinut Eveliina Koivula yhdessä Girevoy Sport Liedon kanssa ja se perustuu Anne-Marie ja Juuso Sipilän Long Cycle 2011 SM-kisojen järjestelyjen yhteydessä tekemiin

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT PELASTUSSUUNNITELMA 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi AM-partiosuunnistus 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mäntsälän Urheilijat, suunnistusjaosto Simo Sorsa 0400-461702

Lisätiedot

Kun vesillelasku alkaa lähestyä

Kun vesillelasku alkaa lähestyä Kun vesillelasku alkaa lähestyä Nosturin tilaus Tilaa tai sovi vesillelasku kerhon ohjeiden mukaisella tavalla. Muista, että kerhossa on monta jäsentä ja venettä joten toimi yhteisesti sovitulla tavalla.

Lisätiedot

Kenguru 2014 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste

Kenguru 2014 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 7 ja Pakilan ala-aste NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

vauhtiveneet Poker Run keräsi POKER RUN 2012

vauhtiveneet Poker Run keräsi POKER RUN 2012 Poker Run keräsi vauhtiveneet Hankoon T e k s T i V e s a L e p p ä L k u V a T J u k k a p a k a r i n e n Yksi Suomen suurimmista moottorivenetapahtumista keräsi jälleen vauhtiveneet Hankoon elokuun

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

Saaristomerenkulun tutkinto Ratkaisuesimerkkejä

Saaristomerenkulun tutkinto Ratkaisuesimerkkejä Saaristomerenkulun tutkinto 11.12.2015 Ratkaisuesimerkkejä Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,2 metriä ja korkeus 3,4 metriä. Veneen varustukseen kuuluu pääkompassin

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

ARPAJAISLAIN UUDISTUS

ARPAJAISLAIN UUDISTUS LAUSUNTO 12.4.2016 1 Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi Viite: SM:n lausuntopyyntö arpajaislain muuttamiseksi SMDno-2015-1557 ARPAJAISLAIN UUDISTUS Sisäministeriö on 18.3.2016 pyytänyt lausuntoja rahapeliyhteisöjen

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua

Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Tämä toimii Kuhan koulu 3.lk, Ranua Julia Petäjäjärvi, Niko Romppainen, Elias Ilvesluoto ja Taneli Luokkanen TÄMÄ TOIMII 14.3.2005 Meidän Tämä toimii - ryhmässämme on Taneli, Julia, Elias ja Niko. Aluksi

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry

Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry ETELÄ-POHJANMAA 2015 KESÄKUUN NUMEROSSA 3 Yhdistyksen toimintakalenteri & STTK tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 5 Toukokuun RIA-ilta 6 RIA-viesti 6/2015 7 Syysmatka Amsterdamiin info ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Katja Nuorvala/ WWF Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Vanessa Ryan, WWF Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät, 27.9.2012 Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljyonnettomuuden riski Itämerellä Itämerellä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 10.12.2004 tehtävien ratkaisu Tehtävät on ratkaistu Microsoft PowerPoint ohjelmalla. Apuna on käytetty Carta Marina

Lisätiedot

Torju arjen vaaratilanteet

Torju arjen vaaratilanteet Koti- ja vapaa-ajan tapaturma sattuu vuosittain noin 700 000 suomalaiselle. Kuolemaan näistä johtaa vuosittain noin 2 700. Torju arjen vaaratilanteet Tavallinen arkipäivä sisältää monia vaaratilanteita.

Lisätiedot

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla.

Uppgårds Fotisgolf. Tällä radalla pitää potkaista pallo alustalta reikään joka sijaitsee juuri ratalipun kohdalla. Uppgårds Fotisgolf Yleiset ohjeet kaikille radoille: Jokainen rata alkaa aina pienen keltaisen pöydän kohdalla. Pöydältä näkee myös mite kyseinen rata pelataan. Radan lopussa oleva lippu ei aina osoite

Lisätiedot

Osallistujan palautelomake

Osallistujan palautelomake Kokonaisvastaajamäärä: 45 Osallistujan palautelomake 1. Ikäni Kysymykseen vastanneet: 42 (ka: 4,9) (1.1) Alle 7 v 9,5% 4 (1.2) 7 v 14,3% 6 (1.3) 8 v 9,5% 4 (1.4) 9 v 9,5% 4 (1.5) 10 v 14,3% 6 (1.6) 11

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JA JÄRJESTÖJEN ROOLI ÖLJYNTORJUNNASSA

VAPAAEHTOISTEN JA JÄRJESTÖJEN ROOLI ÖLJYNTORJUNNASSA VAPAAEHTOISTEN JA JÄRJESTÖJEN ROOLI ÖLJYNTORJUNNASSA Järjestöjen vapaaehtoistoiminnan operatiivinen toteuttaminen - vapaaehtoisten järjestötoimijoiden koordinointi - vapaaehtoisten järjestötoimijoiden

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

Saaristomerenkulun tutkinto Ratkaisuesimerkkejä

Saaristomerenkulun tutkinto Ratkaisuesimerkkejä Saaristomerenkulun tutkinto 24.04.2015 Ratkaisuesimerkkejä Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,0 metriä ja korkeus 4,0 metriä. Veneen varustukseen kuuluu pääkompassin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Nordea Suunnistuskoulu 2014. Yhteenveto

Nordea Suunnistuskoulu 2014. Yhteenveto Nordea Suunnistuskoulu 2014 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2014 suunnistuskoulu järjesti 16 tilaisuutta, 4 niistä iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 15, apuohjaajia 10 ja oppilaita 89.

Lisätiedot

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET

KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET KIHTI TWO-STAR 2016 PURJEHDUSOHJEET Tapahtuma: Kihti Two-Star -kilpailu 28.5. 2016 köliveneille, joissa on 2 hengen miehistö. Tapahtuma on avoin kaikille LYS-säännön täyttäville veneille ja SPL:n jäsenseurojen

Lisätiedot

Tehtäviä. Teemu Saarinen: Pallosankari Unski

Tehtäviä. Teemu Saarinen: Pallosankari Unski Teemu Saarinen: Pallosankari Unski JULKAISIJA: Oppimateriaalikeskus Opike, Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh. (09) 3480 9350 fax (09) 351 3975 s-posti: opike@kvl.fi www.opike.fi 2012

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö

SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö SA / Opiskelijat / Osaamisen näyttö Osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA MERIPELASTUSOPAS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti

MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti MELONTATAITOTESTI 2 (Melontaoppaan taitokoe) Yhteinen osa 1, testiväline kajakki tai kanootti 1 Eteenpäin melonta 0p Tehoton melonta tai heikko tekniikka. 2p Tehokas melonta ja puutteellinen tekniikka

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot