Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset 10 Hämeen Puhelin 12 Hämeen Sanomat 14 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 15 Iskelmä Janne 16 Telekolmio 18 Hämeen tietotekniikkakeskus Tilinpäätös 20 Hallituksen toimintakertomus 24 Tuloslaskelma, konserni 25 Tase, konserni 26 Rahoituslaskelma, konserni 27 Tuloslaskelma, emoyhtiö 28 Tase, emoyhtiö 29 Rahoituslaskelma, emoyhtiö 30 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31 Tilinpäätöksen liitetiedot 40 Hallituksen voitonjakoesitys, tilintarkastajien tasemerkintä 41 Tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto 42 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Muut tiedot 43 Yhtiön hallinnointi 44 Osakkeet ja osakkeenomistajat 46 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 47 Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 50 Tietoa osakkeenomistajille 51 Yhteystiedot Tämä vuosikertomus täydennettynä liiketoimintayhtiöiden tuloslaskelma- ja tasetiedoilla löytyy internetsivultamme Vuosikertomuksia ja sähköpostilla lähetettäviä tiedotteitamme voi tilata osoitteesta HPO-yhtymä Oyj, PL 585, Hämeenlinna, puh. (03) , telafaksilla (03) tai sähköpostilla

3 Tietotekniikka HPO-yhtymä lyhyesti HPO-yhtymä on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojemme keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Media Tietoliikenne Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 52,8 milj. euroa ja palveluksessamme oli vuoden lopussa 570 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on HPO-yhtymä Oyj. HPO-yhtymä Oyj 94 % 100 % 100 % 60 % 90 % Hämeen Sanomat Oy Hämeen Puhelin Oy Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy Omnivest Oy 100 % 100 % 33 % 100 % Radio Janne Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Protone Oy Graftor Media Production Oy 3

4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö Liikevaihto Me Liikevoitto Me Liikevaihto yhtiöittäin 2003 Henkilöstö yhtiöittäin % 4 % 3 % 1 % 27 % 37 % 18 % 25 % 31 % 53 % Hämeen Puhelin Oy 20,6 Me Hämeen Sanomat -konserni 17 Me Telekolmio Oy 15 Me Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy 0,5 Me Muut 2,2 Me Hämeen Puhelin Oy 144 henkilöä Hämeen Sanomat -konserni 301 henkilöä (sis. lehdenjakajat 160 henkilöä) Telekolmio Oy 101 henkilöä Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy 16 henkilöä Muut 8 henkilöä 4

5 Avainluvut Liikevaihto, tuhatta Liikevoitto, tuhatta % liikevaihdosta 11,9 9,5 5,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, tuhatta % liikevaihdosta 13,5 9,6 10,4 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, tuhatta % liikevaihdosta 13,4 11,1 6,0 Tilikauden voitto, tuhatta % liikevaihdosta 9,3 7,2 4,4 Investoinnit, tuhatta % liikevaihdosta 10,4 18,2 39,4 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Oma pääoma, tuhatta Taseen loppusumma, tuhatta Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 10,4 6,3 Omavaraisuusaste, % 78,8 78,3 81,1 Oman pääoman tuotto, % 9,2 6,0 5,2 Tulos/osake, Liiketoiminnan rahavirta/osake, Oma pääoma/osake, Osinko/osake, 55,00 *) 50,00 50,50 Osinko/tulos, % 89,6 89,5 257,0 Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä *) hallituksen esitys 5

6 Konsernijohtajan katsaus Maailmantaloudessa vuosi 2003 oli varovaisen kasvun ja lisääntyvän toiveikkuuden vuosi. Kasvun voimakkaimpina vetureina toivat Yhdysvallat ja Kaukoitä, erityisesti Kiina. Dollarin heikentymisen myötä Yhdysvaltojen kilpailukyky ja kysyntä ovat elpyneet ja samasta ilmiöstä on päässyt nauttimaan myös Kiina, joka on sitonut valuuttansa dollariin. Tätä sinänsä myönteistä kehitystä varjostaa Yhdysvaltojen yhäti kasvava vaihtotaseen alijäämäisyys ja näin eurooppalaisin silmin katsottuna se ikävä seikka, että EU-maat ovat joutuneet vahvistuneen euron myötä tämän kehityksen osittaiseksi maksumieheksi. Tämä heijastuu Euroopan talouden hitaana kehityksenä ja työttömyyden jatkuvana lisääntymisenä kotimarkkina-alueellamme. Suomen taloudessa yllettiin noin puoli prosenttiyksikköä ennakoitua suurempaan bruttokansantuotteen kasvuun (Tilastokeskus 1,9 %) lähinnä verohuojennuksesta vauhtia saaneen autokaupan imussa. Muiltakin osin kuluttajakysyntä ja kotitalouksien luottamus Suomen talouden kehitykseen ovat kehittyneet positiivisesti ja niiden ennustetaan vaikuttavan vielä voimallisemmin tulevien vuosien kehitykseen ostovoiman lisääntyessä palkankorotusten, veronkevennysten ja positiivisen inflaatiokehityksen vuoksi. Tietoliikennetoimialalla vuosi 2003 oli suurten muutosten vuosi. Heinäkuussa toteutetun numeron siirrettävyyden vuoksi matkaviestinliiketoiminta kärsi loppuvuoden ajan asiakaskannan rapautumisesta ja koventuneen kilpailun aiheuttamasta hintaeroosiosta. Matkapuhelinnumeroita siirrettiin operaattorilta toiselle kaikkiaan vuoden aikana yli kpl. Samanaikaisesti markkinoille tuli useita uusia palveluoperaattoreita ja näillä seikoilla oli yhdessä suuri vaikutus siihen, että kilpailu tiivistyi merkittävästi ja hinnat sekä tekstiviestien että puheen osalta laskivat merkittävästi. Toinen merkittävä kasvun alue oli laajakaistaliittymät perinteisen puheverkon päälle toteutettuna (ADSL) ja kaapelitelevisioverkon datayhteyksinä. Tulevien vuosien kehitystä tulee vauhdittamaan matkapuhelinverkon datayhteyksien voimakas kasvu (GPRS), langattomien lähiverkkojen lisääntyminen (WLAN) ja kauan odotetun kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen (3G) asteittainen käyttöönotto. Tietotekniikkatoimiala on kärsinyt viime vuodet poikkeuksellisen syvästä lamasta viime vuosikymmenen lopun hyvän kehityksen jälkeen, jolloin Suomi nousi tietotekniikkaja tietoliikennealojen edelläkävijyyden ansiosta maailman johtavaksi tietoyhteiskunnaksi. Seuraavien vuosien aikana on syytä ponnistella määrätietoisesti tämän aseman saavuttamiseksi takaisin. Mediatoimialalla vuosi 2003 oli aikaisempia vuosia parempi, joskin kehitys oli edelleen hyvin maltillista. Painoviestinnän (painaminen ja kustantaminen) osalta kehitys tulee olemaan jatkossakin vaatimatonta ja se menettää aavistuksen suhteellista osuuttaan koko median kakusta säilyttäen kuitenkin hallitsevan roolinsa. Audiovisuaalinen media (radio ja TV) tulee kasvattamaan edelleen suhteellista osuuttaan erityisesti mainospotista. Uusmedia (internet ja multimedia) saanee tulevien vuosien aikana uutta virtaa edellä kuvatusta matkaviestinmarkkinan kehittymisestä ja tältä alueelta on lupa odottaa pitkään esillä olleiden kasvulupausten varovaista, asteittaista toteutumista. 6

7 Vuosi 2003 oli HPO-yhtymä Oyj:n ensimmäinen toimintavuosi uudella konsernirakenteella, jossa eri toimialojen liiketoimintayhtiöt raportoivat toiminnastaan emoyhtiölle. Konsernitason merkittävä asia oli osakkeiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään, joka toteutettiin menestyksekkäästi touko- ja elokuun välisenä aikana. Vuoden lopussa osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 91,2 % ja osakkeiden jälkivaihto jatkuu vielä usean vuoden ajan. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 52,8 milj. euroa, liikevoitto 6,3 milj. euroa ja tilikauden voitto 4,9 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 66,2 milj. euroa, oma pääoma oli 49,8 milj. euroa ja omavaraisuusaste 78,8 %. Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa ja bruttoinvestoinnit 5,5 milj. euroa. Konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Konsernin rahoitusasemaa paransivat merkittävästi yhtiön omistamien Finnet-yhtiöiden osakkeiden myynti. Konsernin eri toimialoista tietoliikennetoimialan kasvu on tullut ennen kaikkea matkaviestin- ja laajakaistaliittymien myynnistä. Hämeen Puhelin Oy onnistui laajakaistaliittymien myynnissä hyvin ja pystyi korvaamaan kiinteän verkon tilaajamäärän vähenemisen. TeliaSonera-yhteistyö käynnistyi myös Hämeen Puhelimen osalta erittäin hyvin. Telekolmio Oy:n osalta TeliaSonera-yhteistyön käyntiinlähtö on ollut haasteellisempaa ja sen seurauksena yhtiön rakennetta sekä toimintatapaa on jouduttu uusimaan. Mediatoimialalla vuosi 2003 oli aiempia vuosia parempi ilmoitustulojen noustessa ja sanomalehtipaperin hintatason ollessa alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Hämeen Sanomat -konsernille vuosi oli hyvä varsinkin, kun otetaan huomioon painotoiminnan merkittävät asiakkuusmenetykset. Tietotekniikkatoimialan alavire jatkui ja kasvun hidastumien sekä kilpailun kiristyminen näkyi toimialajärjestelyjen määrän selvänä lisääntymisenä ja toimina, joiden tavoitteena oli kustannustehokkuuden lisääminen. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy ylsivät haasteellisessa ympäristössä hyvään tulokseen. Konsernitason kehityshankkeita vuonna 2003 olivat seutukonsepti, asiakastiedon hallinta ja matkaviestinliiketoiminnan kehittäminen. Seutukonsepti on kehittämistoimien sateenvarjohanke, johon kuuluu seudullisen tietoliikenneverkon, verkossa toimivien sovellusten ja uusien sähköisten sisältöpalvelujen kehittäminen. Seutukonseptissa yhdistyvät siten konsernin eri toimialoilla toimivien yritysten ja ihmisten osaaminen. Kaiken tämän tavoitteena on luoda uudenkaltainen kilpailukykyinen palvelukokonaisuus kuluttajille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Seutukonseptin kehitystyön tuloksena on syntynyt uusia palveluja, joista ensimmäiset julkistetaan vuoden 2004 aikana. Asiakastiedon hallinnan tavoitteena on muuntaa HPOyhtymän toimintaa entistä enemmän asiakasohjautuvaksi. Tähän mennessä on keskitytty olemassa olevien asiakastietojen eheyttämiseen ja yhteisen eri liiketoimintayhtiöiden tietokannoista luodun tietovaraston luontiin. Vuoden 2004 tavoite on määritellä tuleva yhteinen asiakkuuden hallintajärjestelmä. Matkaviestin- eli kännykkäliiketoiminnan kehityshankkeiden tavoitteena on saada konsernille lähivuosien aikana muutakin kuin liittymämyyntiin perustuvaa ansaintaa. Vuoden 2003 aikana konsernille luotiin tuote- ja palvelukehityksen malli, joka merkittävässä määrin on jo jäntevöittänyt kehitystoimintaa ja sen ohjausta. HPO-yhtymän henkilöstön parissa tehtiin vuoden 2003 lopulla ilmapiirikartoitukset, joiden tuloksena voitiin todeta ilmapiirin olevan konsernin eri liiketoimintayksiköissä kohtuullisella tasolla. Merkittävimpiä kehityskohteita ovat esimiestyö, kehityskeskustelut, projektiosaaminen ja tiedonkulku. Näiden asioiden kehittämiseen paneudumme jatkossa erityisellä huolella muun muassa konsernitasoisen koulutusohjelman avulla. HPO-yhtymä ylitti vuonna 2003 budjetoidut tavoitteensa ja vahvistui merkittävästi kohtaamaan tulevat haasteet. Tästä kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja konsernimme henkilöstölle. Mielenkiintoista ja innostavaa kehittämisen vuotta Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja 7

8 Henkilöstö HPO-yhtymän palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 570 henkilöä, jotka jakautuivat seuraavasti: emoyhtiö HPO-yhtymä Oyj 8, Hämeen Puhelin Oy 144, Hämeen Sanomat -konserni 301, joista lehdenjakajia 160, Telekolmio Oy 101, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 5 ja Graftor Media Production Oy 11 henkilöä. Konsernin henkilöstöyhteistyö Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja HPO-yhtymä Oyj allekirjoittivat lokakuussa 2003 sopimuksen konserniyhteistyöstä. Sen tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii HPO-yhtymän yhtiötoimikunta, johon vuonna 2003 kuuluivat henkilöstön edustajina Hämeen Sanomat Oy:stä Hanna Antila-Andersson, Ari Käyhkö, Arja Ståhlberg ja Arja Uusitalo, Hämeen Puhelin Oy:stä Pasi Vesala, Seppo Pekonen ja Juha Merisalo, Telekolmio Oy:stä Markku Kuoppamaa, Heikki Tuominen ja Veli-Martti Lainesalo, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy:stä Lea Karmala, Radio Janne Oy:stä Sari Kallio ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä Sini Pitkänen. Työnantajan edustaja yhtiötoimikunnassa on Katri Pietilä HPO-yhtymä Oyj:stä. Yhtiötoimikunta käsittelee konsernin talousasioiden ohella koko henkilöstöä koskevia yhteisiä asioita ja muita asioita, joilla on huomattavaa merkitystä henkilöstön asemaan konsernissa. Ilmapiirikartoitukset HPO-yhtymään kuuluvissa yhtiöissä tehtiin marraskuun lopulla kaksi ilmapiirikartoitusta, toinen Hämeen Sanomien lehdenjakajille ja toinen konsernin koko muulle henkilöstölle. Henkilöstön valtaosalle kohdistetun kartoituksen osalta positiivisimmat tulokset saatiin työryhmän toimivuuden, työnantajakuvan, työryhmän ilmapiirin ja esimiestyön osalta. Eniten kehittämistä vaativat tiedonkulku, projektien hallinta, kehityskeskustelut ja muutoksen johtaminen. Hämeen Sanomien lehdenjakajille kohdistetussa tutkimuksessa selvitettiin jakajien käsityksiä omasta työstään, yksikön toiminnasta, esimiestyöstä, organisaation toiminnasta, tiedonkulusta ja Hämeen Sanomien yrityskuvasta. Työssään hyvin viihtyvien osuus on suuri ja merkittävä enemmistö jakajista on valmis suosittelemaan jakelutyötä muillekin. Organisaation toiminnassa ei koettu suuria ongelmia ja esimiehet saivat jakajilta melko hyvät arviot, vaikka palautetta toivottiinkin enemmän. Ongelmia koettiin lähinnä työn kuormittavuudessa. Työhyvinvointi Ilmapiirikartoitusten jatkotoimena konsernissa järjestettiin tammikuussa 2004 yhteinen työhyvinvointipäivä, johon osallistuivat kustakin konserniyhtiöistä johtoryhmän jäsenet, työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut sekä luottamusmiehet. Päivän aikana tehtiin konkreettisia suunnitelmia ilmapiirikartoituksessa esiin nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi ja määriteltiin kehitysprojekteille vetäjät. Konsernin henkilöstön ikäjakauma % henkilöstöstä Keski-ikä 42,3 vuotta 8

9 Henkilöstökerho Konsernin yhteinen henkilöstökerho perustettiin tammikuussa Konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat kerhon toimintaa henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Toimintaa tapahtuu seitsemän jaoston puitteissa, joita ovat keilajaosto, huvijaosto, kalajaosto, kuntojaosto, moottorijaosto, pallojaosto sekä kulttuuri- ja harrastusjaosto. Kerhon puheenjohtaja on Ahti Kaski Hämeen Puhelin Oy:stä. Henkilöstön kehittäminen Syksyllä 2003 aloitettiin konsernin yhteisen henkilöstön kehittämisohjelman suunnittelu. Ohjelman tavoitteena on toimia johtamisen välineenä konsernin vision, strategian ja arvojen jalkauttajana sekä varmistaa liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Ohjelman avulla halutaan sitouttaa henkilöstö strategiaan ja muutokseen sekä kehittää esimies- ja johtamistaitoja ja myyntiosaamista. Lisäksi ohjelmalla yhtenäistetään konsernin yrityskulttuuria, voimistetaan kehittämisen kulttuuria ja kasvatetaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, tietoja sekä taitoja. Kehittämisohjelman ensimmäiset johtamiseen ja esimiestyöhön keskittyvät ryhmät käynnistyvät kevään 2004 aikana. Sisäinen viestintä Konsernin sisäistä viestintää kehitettiin vuonna 2003 perustamalla yhteinen intranet, johon kirjaudutaan sähköisellä henkilökortilla HST-tunnistamista (henkilön sähköinen tunnistaminen) hyödyntäen. Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan noin kaksi kertaa viikossa ja painettu henkilöstölehti Elviira ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Molempien julkaisujen päätoimittaja on Mari-Anne Viitala Hämeen Puhelin Oy:stä. 9

10 HÄMEEN PUHELIN "Löydämme yhteisen sävelen" Anne Valaja, tuotepäällikkö Hämeen Puhelin Oy Anne on työskennellyt vuodesta 1995 Telekolmion ja vuodesta 1998 Hämeen Puhelimen palveluksessa tuotesuunnittelijana, myynnissä, markkinointiassistenttina ja nykyisin internet- sekä laajakaistatuotteiden tuotepäällikkönä. Huolehdin, että tuotteiden sisältö, hallinta ja markkinointi ovat kunnossa. Teknisen alan töihin hakeuduin "vahingossa" olen huomannut kuitenkin olevani enemmän markkinointi-ihminen. Työn ohessa olen suorittanut MKT-markkinointitutkintoa, kannustavan esimieheni tukemana, kiittelee Anne. Antoisassa työssä pääsen itse vaikuttamaan palveluratkaisujemme sisältöön ja omaan kehittymiseeni. Opittuja antimia pääsee soveltamaan heti käytännössä. Konsernin voimavaroista Anne ammentaa hyötyjä lähes päivittäin. Näen paljon mahdollisuuksia uusien palvelujen luomisessa, esimerkiksi ETU-kansalaisvarmenteen käytössä. Vahvuutemme ovat paikallisuus ja muutaman vuoden sisällä olemme valtakunnallisesti tunnustettu media-, tele- ja it-konserni.

11 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Puhelimen toimintaympäristössä tapahtui merkittäviä muutoksia, kun pitkä yhteistyömme maakunnallisten puhelinyhtiöiden kanssa päättyi ja erosimme Finnet-liitosta vuoden 2002 lopussa. Teleliiketoiminta yhtiöitettiin osana HPOyhtymän sisäisiä rakennejärjestelyjä vuoden 2003 alusta HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, uudelle Hämeen Puhelin Oy:lle. Keskeisenä tavoitteena oli syksyllä 2002 TeliaSoneran kanssa solmitun yhteistyösopimuksen käytännön toimenpiteiden läpivienti. Tässä onnistuimme erinomaisesti. Uusi kaukopuhelutuote saavutti markkinajohtajan aseman, pystyimme yhteisenä palveluna yli kaksinkertaistamaan laajakaistaliittymien määrän Hämeenlinnan seudulla ja mobiililiittymiä myimme tavoitteiden mukaisesti. Käynnistimme myös yhteistyön televerkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Osana verkkoyhteistyötä aloitimme verkko-operaattoritoiminnan Riihimäen seudulla. Perinteisen puhelinverkon käyttöaste laski puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin. Lisäksi internet-palvelujen osalta tapahtui siirtymistä puhelinverkosta laajakaistapalvelujen käyttöön. Kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjen talouksien määrän kasvu oli lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Uutena kohteena aloitimme syksyllä kaapelitelevisioverkon rakentamisen Hauholle. Loppuvuotena teimme myös päätöksen kaapelitelevisioverkon rakentamisesta Iittalaan. Seudullisen strategiamme pohjalta keskitämme voimavaramme seudullisten palvelujen ja asiakkuuksien kehittämiseen sen sijaan, että panostaisimme voimakkaasti valtakunnallisiin hankkeisiin. Olemme olleet täällä jo yli 120 vuotta ja siksi olemme kiinteä osa seudun elämää. Tätä haluamme viestiä myös uudella liikemerkillämme myhiöllä. Liikevaihtomme kasvoi toimialaan verraten enemmän ja tulos parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Osaltaan tämä johtuu Kilpailuviraston vaatimuksesta tehdyn puhelinosakkeen omistajille annettujen omistaja-alennusten poistamisesta vuoden 2003 alusta. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös laajakaistaliittymien voimakas kasvu ja Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. käyttökulujen pieneneminen. Henkilöstön koulutuksessa panostimme viime vuonna erityisesti palvelu- ja esimieskoulutukseen. Hämeen Puhelin Oy:n henkilöstön määrä vuoden 2003 lopussa oli 144 henkilöä, joista palveluoperaattoritoiminnoissa 29, verkko-operaattoritoiminnoissa 79 ja muissa tehtävissä 36 henkilöä. Vuoden 2004 keskeisenä tavoitteenamme on liittymien lisääminen erityisesti laajakaista- ja kaapelitelevisioverkoissa. Tulemme myös panostamaan uusien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden ja TeliaSoneran kanssa. Liikevaihto ei merkittävästi kasva, sillä vuokratuotot vähenevät myytyämme Radiolinjalle sen aikaisemmin vuokraamaan tukiasemaverkon. Tukiasemaverkon myynnistä ja uusien palvelujen kehittämispanostuksesta johtuen liikevoitto tulee laskemaan kannattavuuden kuitenkin säilyessä edelleen hyvänä. Esitän parhaat kiitokseni asiakkaille luottamuksesta ja henkilöstölle tuloksellisesta toiminnasta. Seppo Lamminaho toimitusjohtaja Avainluvut Hämeen Puhelin Oy Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 30,9 16,9 Sijoitetun pääoman tuotto,% 29,7 8,9 Omavaraisuusaste, % 69,4 87,7 Oman pääoman tuotto, % 24,3 7,6 Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa Vuonna 2003 juridisesti uusi yhtiö. Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 11

12 HÄMEEN SANOMAT "Mukava työskennellä uudella tekniikalla" Pirjo Vidberg-Pietilä, vuoropäällikkö Hämeen Sanomat Uutispäällikön työparina Pirjo organisoi päivän työt toimitukselle, toimii esimiehenä ja taittaa lehden etusivun. Toimitusjärjestelmämme on vaihtumassa uuteen. Nykyaikainen järjestelmä nopeuttaa työtämme, joka on alituista aikataulujen kanssa painimista. Uudet ohjelmat helpottavat myös työn suunnittelua. Pirjon ura lehtitalossa on 20 vuodessa edennyt kesätoimittajasta toimittajaksi, toimitussihteeriksi ja vuoropäälliköksi. Työsuojeluvaltuutettuna työympäristön vastuullinen kehittäminen on tuttua. Kiireen jatkuva lisääntyminen huolestuttaa, mutta sen hallinnassa auttaa työryhmässä suunniteltava ammatillinen jatkokoulutus. Aktiivinen ja osaava henkilö saa urakehittymismahdollisuuksia, koulutusta ja vastuuta. Konsernin henkilöstöviestintä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua kokonaisuuteen. Laaja-alaiset resurssit antavat lisäpotkua etenkin sähköisen ympäristön kehittämiseen. Sanomalehti on ykköstuotteemme tulevaisuudessakin!

13 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaamme keskeisesti ohjaava tekijä on paikallisuus. Lisäarvo, jonka lukijoillemme ja ilmoittaja-asiakkaillemme tarjoamme, on seudun asioiden ja ihmisten tunteminen. Ilman paikallisuuteen tukeutuvaa maakuntamediaa Suomea kattaisi valtakunnallinen persoonaton lehtiketju. Hämeen Sanomat -konsernin päätuotteen Hämeen Sanomien vahvuutena seudullisuus on säilynyt muuttumattomana jo 125 vuotta. Viestinnän ja kommunikaation kehityksen myötä sähköinen viesti tavoittaa vastaanottajansa muutamassa sekunnissa maapallon toiselta puolelta. Dosentti Mika Mannermaa käytti Hämeen Sanomien 125-vuotisjuhlaseminaarissa termiä glokalisaatio. Tällä hän varsin oivallisesti kuvasi paikallisuuden ja globaalisuuden suhdetta: mitä nopeammin ja syvemmin kansainvälistymme, sitä tärkeämmäksi tulee oma lähipiiri, kortteli, kylä, kaupunki ja asuinseutu juuret. Seudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi haluamme olla kehitystyössä tiiviisti mukana olkoonpa kyse kulttuurista, urheilusta, elinkeinoelämän mahdollisuuksien turvaamisesta tai vaikkapa viihteestä. Tämä periaate oli keskeisesti mukana jo lehtemme perustajien, Hämeenlinnan lyseon edeltäjän Hämeenlinnan normaalikoulun opettajien ajatuksissa. Mediapalvelujen tarjoaminen on oleellinen osa kustannustoimintaamme. Hyvä seututuntemuksemme tarjoaa asiakkaillemme kattavan kontaktipinnan palvelujen ja tuotteiden myyntiin sekä markkinointiin. Maakuntalehden, kaupunkilehden ja paikallisradion toisiaan täydentävällä yhdistelmällä pyrimme mahdollisimman kattavaan sisältötarjontaan. Eri elämänvaiheiden ja kiinnostuksen kohteiden peilaaminen mediassa on jatkuvasti kasvava haasteemme. Kilpailemme ihmisten ajasta. Haluamme jatkossakin kuulua oleellisena osana kantahämäläisten arkeen. Saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme sovittaa toimintamme vastaamaan ympäristössä tapahtuvaa kehitystä. Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 9,2 % lähinnä Riihimäen Sanomat Oy:n poisjäämisestä johtuen, mutta liiketoimintamme kannattavuus Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa. Se tarjoaa elämyksiä ja keskustelufoorumin sekä mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja. Tärkeä tehtävä on vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. parani merkittävästi. Kannattavuutta paransivat vuonna 2002 toteutettujen säästötoimien vaikutukset, ennakoitua paremmin mennyt mediamyynti ja sanomalehtipaperin hintatason alentuminen. Mediatoimialalla oli havaittavissa myönteisiä merkkejä. Vuodesta 2001 alkaen mediatuotot ovat vuosittain pienentyneet. Vuonna 2003 mediamainontatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen. Nousua oli 2,5 %. Sanomalehtien ilmoitusmyynti nousi valtakunnassa 2,1 %, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli -4,1 %. Sähköinen media menestyi myös. Erityisesti radio- ja televisiomainonta nousivat edellisestä vuodesta. Edellinen 8 % ja jälkimmäinen 3 %. Mediakakun suhteellisia osuuksia viime vuosi ei juuri muuttanut. Sanomalehtien osuus tästä oli 49,6 % ja televisio-, radio- ja verkkomainonnan yhteinen osuus 25,2 %. Hämeen Sanomat kasvatti ilmoitusmyyntiään viime vuonna kaikista sanomalehdistä toiseksi eniten. Nousu oli 8,1 %. Mitään yksittäistä syytä, toimialaa tai muuta sellaista ei nousun takaa voida mainita. Tärkeimpänä taustatekijänä voidaan pitää Hämeenlinnan seudun varsin myönteistä viimeaikaista kehitystä. Mediatalo elää samaan tahtiin kuin yhteisö, jonka alueella se toimii. Avainluvut Hämeen Sanomat -konserni Liikevaihto, euroa Avainluvut Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 5,8 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto,% 10,6 3,6 Omavaraisuusaste, % 76,0 72,2 Oman pääoman tuotto, % 8,3 2,2 Henkilöstö (sis. lehdenjakajat) Bruttoinvestoinnit, euroa Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 13

14 Ennakkotietojen perusteella voidaan todeta sanomalehtien levikkien vuonna 2003 hieman laskeneen. Hämeen Sanomat saavutti asettamansa tavoitteen pitää levikki yli kappaleena. Tarkastettu levikkimme oli , jossa laskua edellisestä vuodesta oli 0,8 %. Lehden lukijamäärä oli Varhaisjakeluorganisaatiomme vastasi hyvin toiminnan tehostamishaasteeseen. Säilytimme näin kilpailukykyisen asemamme konsernimme ulkopuolisten lehtien jakelijana. Lehtipaino saavutti sille asetetut tavoitteet kireän markkinatilanteen jatkuessa. Vakiinnutimme asemamme rotaatiopainomarkkinoilla. Ulkopuoliset painotyömme koostuvat tällä hetkellä pääosin keskisuurista paikallis- ja ilmaisjakelulehdistä. Kun Hämeen Sanomat Oy myi edellisvuonna Riihimäen Sanomat Oy:n osakekannan, loppui Riihimäen Sanomien painaminen lehtipainossamme vuoden 2003 lopulla. Aktiivinen myynti tämän aukon kattamiseksi on lehtipainolle suuri haaste. Yhteistyö HPO-yhtymään kuuluvien yritysten kesken tuottaa vuonna 2004 uusia palveluja, joissa Hämeen Sanomilla on keskeinen rooli sisällöntuottajana. Konsernitasoinen yhteistyö konkretisoituu yleisölle tarjottavissa tuotteissa. Haastamme seudun asukkaat ja yhteisöt kehitystyöhön. Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellytyksenä on toimiva dialogi asiakkaan ja yrityksen välillä. Hämeen Sanomat -konsernin henkilöstömäärä vuoden 2003 lopussa oli 301. Hämeen Sanomat Oy:n henkilöstö oli yhteensä 284 ja se koostui seuraavista ryhmistä: hallinto 10, toimitus 40, sivuntaitto 9, ilmoittajapalvelu 21, tilaaja- ja jakelupalvelu 13, rotaatio ja postitus 21, ylläpito ja huolto 9, autonkuljettajat 1 ja jakajat 160. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten henkilöstömäärä oli 13 ja Radio Jannen 4. Voimme varsin luottavaisin mielin katsoa eteenpäin. Hämeen Sanomien 125-vuotinen perinne antaa toimintaan erityistä syvyyttä. Luottamus seudun vahvistumiseen on perusteltu. Mitkään ennusmerkit eivät heikennä lehden tai mediamyynnin mahdollisuuksia vuonna Uusi toimitusjärjestelmä, joka ennen kesää otetaan käyttöön, monipuolistaa lehden tekemisen mahdollisuuksia. Sen myötä tarjoamme tänä vuonna painetun lehden ohella uusia sähköisiä palveluja niin verkossa kuin mobiilistikin. Kuluneena toimintavuotena olemme saavuttaneet meille asetetut tavoitteet. Hyvä yhteishenki ja vahva sitoutuneisuus ovat olleet keskeisiä tuloksenteossa. Miellyttävä tehtäväni on kiittää koko henkilöstöä varsin hyvästä työstä. Tulos ei synny yksin ilman ilmoittajia, lukijoita, tilaajia, asiakkaita ja kaikkia teitä, jotka olette luottaneet palveluihimme. Lämmin kiitos kuuluu teille kaikille. Matti Vihervuori toimitusjohtaja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten ydinajatus keskittyä tiukasti vain paikallisiin uutisiin, ihmisiin ja ilmiöihin vahvisti lehtemme asemaa sekä lukijapeitolla että liikevaihdolla mitattuna. Kaupunkipeitto 91 % (AMT 2003) merkitsee, että olimme viime vuonna Suomen luetuin kaupunkilehti. Markkinaasemamme vahvistui myös liikevaihdolla mitattuna. Ilmoitusmyynnin 2,5 %:n kasvu oli kuitenkin maltillisempaa verrattuna muihin valtakunnan kaupunki- ja noutopistelehtiin. Kyseinen lehtiryhmä lisäsi ilmoitusmyyntiä edellisvuodesta 9,8 % (TNS-Gallup Oy). Kaupunkilehdet ovat ilmestymispaikkakuntiensa lukuykkösiä nyt jo 16 paikkakunnalla. 14

15 Lehtien toiminnalliset pullonkaulat kapenevat kohti sivunvalmistusta. Muutimme Kaupunkiuutisissa viime vuonna ilmoitusmyynnin ja sivunvalmistuksen vastuualueita siten, että ilmoituksen tekijät ottivat hoitaakseen myös asiakkaalle suuntautuvan vedosliikenteen. Suorat yhteydet tekijän ja asiakkaan välillä nopeuttivat ilmoitustrafiikkia, vähensivät virhemahdollisuutta, monipuolistivat ilmoitusvalmistajien työnkuvaa ja antoivat myyntineuvottelijoille lisää aikaa asiakaspalveluun. Hämeen Sanomat -konsernin medioissa virkeä kaupunkilehti ja laajempaa markkina-aluetta palveleva tilattava lehti täydentävät toisiaan. Kaksi kertaa viikossa ilmestyvä kaupunkilehti ja päivittäinen uutislehti lähestyvät lukijoitaan useimmiten eri näkökulmasta ja aikaperspektiivistä. Me voimme auttaa ihmisiä jäsentämään päivälehden kovia uutisia peilaamalla niitä paikallisten ihmisten kokemuksien kautta. Kaupunkiuutiset on onnistunut luomaan uskollisen lukijasuhteen, minkä ylläpitäminen on jatkuva haaste. Meille on tärkeätä myös Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointi. Uskomme, että edistämme parhaiten kaupungin elinvoimaisuutta olemalla myönteinen mutta tarvittaessa kriittinen tiedotusväline, joka antaa äänen myös tavalliselle kaupunkilaiselle. Ilkka Peltoniemi toimitusjohtaja Iskelmä Janne Radio Janne on kuuntelijoilleen paikallista uutisointia ja pääosin kotimaista musiikkia tarjoava kanava. Mainostajillemme pystymme tarjoamaan laajan ja maksukykyisen kuuntelijakunnan ikäryhmässä yli 30-vuotiaat. Radio Janne on talousalueen kuunnelluin kaupallinen radioasema. Tavoitamme toimialueellamme kuuntelijaa viikoittain. Vuonna 2003 keskityimme asiakasmäärän ja myynnin kasvattamiseen. Ilmoitusmyynnin kasvu oli 22,3 %. Kasvumme oli nopeinta kaikista Suomen paikallisradioista. Radioala oli myös valtakunnallisesti myötätuulessa. Toimialan myynti kasvoi 8,3 %. Mainostajien määrä nousi vuoden aikana noin 80 kpl. Lisääntyneen myynnin ja asiakaskunnan avulla kannattavuutemme parani huomattavasti. Myynnin kehitykseen vaikutti eniten ohjelmasarjojen tuotteistaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uusina tuotteina syntyi useita monimediaratkaisuja yhteistyössä Hämeen Sanomien kanssa. Yhteistyö HPO-yhtymään kuuluvien yritysten kesken on jatkossakin erittäin tärkeää, sillä yhdessä pystymme luomaan uusia mielenkiintoisia tuotteita kuuntelijoille ja mainosasiakkaille. Paikallisena radioasemana pystymme täydentämään konsernimme uutispalveluita. Radio on edelleen yksi nopeimmista uutisvälineistä. Mainostajan kannalta paikallisradio toimii hyvin muun markkinoinnin täydentäjänä ja imagonluojana. Radiossa mainostaja pystyy kohdentamaan viestinsä tarkasti kohderyhmän, kuuntelupaikan ja -ajan mukaan. Paikallisradiossa on myös helppoa toteuttaa mainontaa sopivassa ohjelmaympäristössä. Tästä tunnetuimpana esimerkkinä ovat radiomme jääkiekkoselostukset. Vuoden vaihteessa liityimme Iskelmä-radioiden ketjuun. Ketjuuntuminen on ollut toimialalla viime vuosina erittäin voimakasta. Ketjun avulla toimintamme muuttuu entistä kustannustehokkaammaksi. Voimme tarjota mainostajillemme myös Forssan ja Valkeakosken taajuudet, jolloin tavoitamme kuuntelijaa viikossa. Radiomme kehittämis- ja toimintaedellytykset ovat jatkossa lupaavat. Mika Sutinen toimitusjohtaja 15

16 TELEKOLMIO Haluan olla hyvä nyt! Marko on suhteellisen tuore telekolmiolainen, vuodesta Hämeen tietotekniikkakeskukseen hän tuli vuonna Markon työnkuvaan kuuluu asiakasyritysten palvelinasennukset, ylläpito ja valvonta. Jokainen päivä on haasteellinen, uusine ratkottavine ongelmineen ja opittavine asioineen. Vapaassa työssä saan itse päättää työrytmistäni. Omaa urakehittymistäni olen ajatellut siltä pohjalta, että haluan olla hyvä tässä ja nyt, sillä töitä riittää yllin kyllin, naurahtaa Marko. HPO-yhtymän aseman ja tulevaisuuden Marko näkee selkeästi seudullisena palvelijana, vaikka oman työn toimialue Etelä-Suomessa onkin hieman laajempi. Konsernin sisällä on paljon oman alani asiantuntemusta. Yhdentymisen nimissä näen siinä hyviä, keskittyviä voimavaroja. Marko Uosukainen, järjestelmäasiantuntija Telekolmio Oy

17 Toimitusjohtajan katsaus Telekolmio Oy on vuoden 2003 aikana keskittynyt seudullisten asiakasyritysten ja julkisyhteisöjen palvelemiseen. Olemme toteuttaneet tieto- ja viestintätekniikkaratkaisuja yhdistämällä HPO-yhtymän seudulliset palvelut ja TeliaSoneran valtakunnalliset palvelut Telekolmion paikalliseen palvelutuotantoon. Liiketoimintamme on palvelupainotteista ja laitemyynnin osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä 32 %. Palvelumme kattavat yritysten puhe-, data-, it- ja turvaratkaisut yhteyksineen ja päätelaitteineen. Palvelumme ovat kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutettuja kokonaisuuksia, jotka sisältävät laitteet ja ohjelmistot sekä niiden ylläpidon. Telekolmio kantaa asiakkaan luottomiehenä vastuun myös asiakkaan ulkoistamien palveluympäristöjen kehittämisestä. Yritysten puhe-, data-, it-, ja turvaratkaisut integroituvat osaksi asiakkaiden tietoverkkoa. Tämä tuo uusia vaateita yritysten lähiverkkojen kapasiteetille, palveluille ja tietoturvalle. Olemmekin panostaneet merkittävästi osaamisemme kehittämiseen erityisesti pk-yritysten ja paikallisten julkisyhteisöjen palvelemisessa. Puheen siirtäminen internetissä yleistyy nopeasti. Saimme vuonna 2003 merkittävän referenssin toteuttamalla Riihimäellä seudullisen, noin puhelimenkäyttäjää käsittävän palveluympäristön tällä uudella tekniikalla. Kasvualueitamme ovat data- ja it-palvelut. Sekä liikevaihto että tulos pienenivät vuonna 2003 toiminnan keskittämisen ja yleisen kilpailutilanteen kiristyessä. Asiakkaiden investointien lykkääntyminen heijastui sekä laitemyyntiin että sen myötä asennustuloihin. Matkapuhelimien huoltotoiminta myytiin NoVika Ky:lle. Henkilöstön ja toiminnan kehittämistä toteutettiin vuonna 2003 Työministeriön Työelämän kehittämisrahaston (TYKE) tukemassa Osaamiskeskus projektissa, joka kohdistui organisaation viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen sekä osaamisen kehittämisen hallintaan. Palveluksessamme vuoden 2003 lopussa oli yhteensä 101 henkilöä, joista myynti- ja asiakaspalvelussa oli 42 ja teknisissä tehtävissä 59 henkilöä. Vuonna 2004 henkilöstön Telekolmio Oy on yritysten tietoliikenne-, itja turvaratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa toimintansa paikalliseen osaamiseen ja kiinteään yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. määrä vähenee tuotannollisista ja taloudellisista syistä 10 henkilöllä. Vuonna 2004 kilpailu huomattavasti kiristyy tarjonnan lisääntyessä eritoten mobiili ja laajakaistatoiminnassa. Yritysten investointihalukkuuden ei ennusteta juurikaan lisääntyvän. Keskitymme ydinosaamiseemme panostamalla kokonaispalveluihin ja asiakassuhteiden syventämiseen ja haemme kasvua erityisesti it-, data- ja turvapalvelusektoreilta, joihin sisältyy myös it:n ulkoistamispalvelut. Telekolmion toimintaympäristössä, omistussuhteissa ja yhteistyökumppanuuksissa tapahtuneet muutokset ovat vaatineet monin osin toiminnan uudelleenrakentamista. Olemme kyenneet silti pitämään asemamme markkinoilla. Tästä haluan kiittää sitoutunutta ja motivoitua henkilöstöämme, kärsivällisiä asiakkaitamme ja hyviä yhteistyökumppaneitamme. Olen vakuuttunut, että toimintaamme ja kumppanuutta avoimesti kehittämällä voimme ansaita asiakkaidemme luottamuksen tulevinakin vuosina. Jyri Pouttu toimitusjohtaja Avainluvut Telekolmio Oy Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta -2,3 7,0 Sijoitetun pääoman tuotto,% -6,1 25,0 Omavaraisuusaste, % 45,2 43,8 Oman pääoman tuotto, % -8,8 21,0 Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 17

18 HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Sisäisesti nälkäinen ulkoisesti uskottava Hannu Malkamäki, osastopäällikkö Graftor Media Production Oy Hannu oli mukana perustamassa Graftor Media Production Oy:tä vuonna Syksystä 2003 alkaen Graftor on ollut Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhtiön kehitystyö sähköisen ympäristön, ohjelmistojen, järjestelmien ja arkkitehtuurien rakentamisessa palvelee sekä konsernin että asiakaskunnan tarpeita. Nautin suunnattomasti kehitys- ja suunnittelutyöstä alalla, joka on jatkuvasti kehityksen kärjessä. Sopivan kokoisessa 11 henkilön yksikössämme kaikilla on avaimet yhteisen ympäristön ja ideoiden kehittämiseen. Koko konsernin voimavarat kasvattavat toimintamme uskottavuutta. On hienoa, että HPO-yhtymässä on sekä perinteisen lehtitalon sekä uuden sähköisen toimintaympäristön osaamista. Viesti lähtee ulos sekä saapuu myös sisään todella tehokkaasti. HPO-yhtymän tulevaisuudenkuvaan Hannulla on selkeä näkemys: Ulospäin vakavarainen ja arvostettu. Sisältä nälkäinen ja määrätietoinen!

19 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen tietotekniikkakeskus Oy aloitti vuoden 2003 historiansa voimakkaimmassa murroskaudessa. Toimintamme muuttui sekä määrällisesti että liiketoimintaympäristön osalta kokonaan. Operatiiviset liiketoimintamme integroitiin konsernin muihin yhtiöihin ja toimintamme suunnattiin uusien sähköisten palvelujen tuotekehitykseen ja markkinointiin yhdessä Graftor Media Production Oy:n kanssa. Muutosprosessi oli luonnollista seurausta HPO-yhtymän määrätietoisesta strategiasta kohti tehokasta ja kilpailukykyistä seudullista tieto- ja viestintätekniikan palvelutarjontaa ja mediakonvergenssia. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa 5 henkilöä ja Graftor Media Production Oy:n henkilöstömäärä oli vastaavasti 11 henkilöä. Tuotekehitystoimintamme on suuntautunut uuden sähköisen liiketoiminta-alustan ytimen kehittämiseen. Tehtyä työtä voidaan jatkossa hyödyntää sekä HPO-yhtymän omassa tuotekehityksessä että seudullisten palvelukokonaisuuksien toteutuksissa. Ytimen ympärille olemme luoneet myös merkittävän määrän omia sähköisiä palvelusovelluksia. Ensimmäisenä palvelusovelluksena lanseerattiin vuoden 2004 alussa Sähköinen Reissuvihko -sovellus koulu- ja päiväkotiympäristöön. Ensimmäisen viikon aikana tuotteen käyttöoikeudet hankki jo lähes sata koulua eri puolilta Suomea. Yhdessä paikallisten yhteistyötahojen ja valtakunnallisen HST-ryhmän kanssa toteutimme Hämeenlinnan seudulla sähköisten ETU-kansalaisvarmenteella toimivien asiointipalvelujen pilottihankkeen. Hankkeen tuloksena julkistettiin Elomessuilla seudullinen aina.fi-asiointiportaali, josta löytyvät keskitetysti sekä seudulliset että valtakunnalliset ETUkansalaisvarmennetta hyödyntävät asiointipalvelut. Hanke on saanut merkittävästi myös valtakunnallista julkisuutta. Uusien sähköisten web-pohjaisten palvelusovellusten saama erinomainen vastaanotto kertoo, että tuotteistusstrategiamme on ollut oikea ja että meillä on hyvät valmiudet toimittaa pitkälle kehitettyjä, joustavia ja asiakastarpeita vastaavia tuotteita ja palvelukokonaisuuksia sekä seudun että valtakunnan markkinoille. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy perustaa toimintansa menestyksen sähköisten palvelujen tuotevalikoiman, ns. seutukonseptin tuotteistukseen ja sillä tapahtuvaan liiketoimintaan. Liiketoiminta perustuu seutukonseptiin ja sen komponenttien markkinointiin ja myyntiin valtakunnallisesti sekä seutukonseptin avulla tapahtuvaan liiketoimintaan Hämeenlinnan talousalueella. Hämeen tietotekniikkakeskus keskittyy jatkossa omien uusien sähköisten palveluympäristöjen markkinointiin ja myyntiin. Graftor Media Production jatkaa tuotekehityksen ohjelmistoyhtiönä HPO-yhtymän ohjauksessa. Graftor keskittyy erityisesti yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon tietoverkkoja sekä tietovarastoja hyödyntävien palveluympäristöjen, ohjelmistojen ja sovellusten kehittämiseen internetissä sekä matkapuhelinverkoissa. Uskon, että Hämeen tietotekniikkakeskuksen ja Graftorin toimiminen osana suurempaa konsernia luo hyvät edellytykset hyödyntää yhtiömme pitkä kokemus seudullisten, innovatiivisten ja vahvan partneriverkoston vaativien tieto- ja viestintätekniikan palvelukokonaisuuksien tuottamisessa myös jatkossa. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, asiakkaitamme ja henkilöstöä heidän luottamuksestaan toimintaamme kohtaan. Kaikille entisille ja nykyisille työntekijöille haluan välittää myös erityiset kiitokset heidän varauksettomasta tuestaan sopeuttaessamme toimintaamme jatkuvasti muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin. Hannu Ossi toimitusjohtaja Avainluvut Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 133,6 19,1 Sijoitetun pääoman tuotto,% 24,9 33,0 Omavaraisuusaste, % 95,6 87,0 Oman pääoman tuotto, % 19,9 22,6 Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 19

20 HPO-yhtymä Oyj:n tilinpäätös tilikaudella Hallituksen toimintakertomus HPO-yhtymä on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojemme keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Toimintaympäristö Vuonna 2003 kysynnän kasvu maassamme oli yksityisen kulutuksen varassa. Jo toisena vuonna perättäin investoinnit pienensivät kansantalouden kysyntää. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi 1,9 % ja kotitalouksien reaalitulot 4,1 %. Työllisyystilanne heikkeni hieman ja työttömyysaste oli joulukuussa 11,9 %. Hämeenlinnan seudulla taloudellinen toimeliaisuus jatkui vilkkaana. Seutukunta sai myös muuttovoittoa, mikä vauhditti elinkeinoelämää alueella. Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula, Lammi, Hauho, Kalvola, Renko, Tuulos) asukasmäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan vuoden 2003 aikana 317 hengellä ja oli vuoden lopussa yhteensä Hämeenlinnan työvoimatoimiston alueella työttömyysaste oli 11,4 % joulukuussa 2003 sen ollessa edellisenä vuonna 11,1 %. Hämeenlinnan seutukunta kuuluu EU:n tavoite 2- ja 3 -tukiohjelmien piiriin. Lisäksi seutu on mukana valtakunnallisessa aluekeskusohjelmassa sekä seutukokeilussa. Oleelliset tapahtumat HPO-yhtymän yritysrakenteessa konsernin emoyhtiö oli HPO-yhtymä Oyj. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan Hämeen Puhelin Oy muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen toiminimi muutettiin HPO-yhtymä Oyj:ksi. Kyseinen muutos merkittiin kaupparekisteriin Samassa yhteydessä yhtiöjärjestykseen otettiin määräys L- osakkeiden pakkomuunnosta A-osakkeiksi, mikä liittyi kilpailuviranomaisten määräykseen, jonka mukaan puhelinosakkeiden omistajille annetuista omistaja-alennuksista tuli luopua. Hallitus päätti kaikkien L-osakkeiden pakkomuunnosta A- osakkeiksi, mikä merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2003 alussa teleliiketoimintaan liittyvä yrityskokonaisuus yhtiöitettiin HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle uudelle Hämeen Puhelin Oy -nimiselle tytäryhtiölle. Kilpailuvirasto antoi luvan yrityskaupalle, jossa TeliaSonera Finland Oyj:stä tuli Telekolmio Oy:n osakas 40 %:n omistusosuudella. Omistusjärjestely toteutettiin HPO-yhtymän ja TeliaSoneran laajakaista- ja hankintayhteistyölle saatiin Kilpailuviraston poikkeuslupa Tammikuussa toteutettiin kaupat, joilla HPO-yhtymä Oyj myi omistamansa Finnet Oy:n, DNA Finland Oy:n, Suomen 2G Oy:n, Kaukoverkko Ysi Oy:n, Finnet Logistiikka Oy:n ja Suomen 3 G Oy:n osakkeet, mikä paransi merkittävästi yhtymän rahoitusta. Samassa yhteydessä Hämeen Puhelin Oy erosi Finnet-liiton jäsenyydestä. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy luopui omistamistaan Triplan Oy:n osakkeista maaliskuussa 2003 ja nosti omistusosuutensa Graftor Media Production Oy:stä 100 %:iin vuoden 2003 aikana. Varsinainen yhtiökokous päätti liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumisaika oli ja sen aikana 89,5 % osakkeista vaihdettiin arvo-osuuksiksi. Vuoden 2002 osinko maksettiin ilmoittautumisajan jälkeen Vuoden 2003 loppuun mennessä osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 91,2 %. Vuoden 2002 lopussa HPO-yhtymä Oyj:llä oli yhteensä kappaletta 200 euron nimellisarvoista osaketta, joista A-osakkeita oli ja K-osakkeita Hämeen Sanomat Oy:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Kajahäme Oy:n, Kajaväki Oy:n, Tavastia 2000 Oy:n ja Omnio Oy:n sulautumista HPO-yhtymä Oyj:öön koskeva suunnitelma allekirjoitettiin ja sulautuminen merkittiin kaupparekisteriin Järjestelyn jälkeen HPO-yhtymä Oyj omistaa alkaen omia A-osakkeitaan yhteensä kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä euroa. Kyseisten osakkeiden hankintameno on yhteensä euroa, omistusosuus HPO-yhtymä Oyj:n osakkeista 8,4 % ja ääniosuus 3,4 %. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa alennetaan eurolla mitätöimällä maksutta edellä mainitut yhteensä A-osaketta, jolloin samalla yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä saatetaan osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle. Toiminnan kehittyminen vuonna 2003 Kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt osakkuusyhtiöineen ovat olleet mukana konsernitilinpäätöksessä koko vuoden (vuonna 2002 Telekolmio Oy vain ajalta ). Vuoden 2003 lopussa HPO-yhtymä Oyj:n omistusosuus Hämeen Sanomat Oy:stä oli 94,2 %, Telekolmio Oy:stä 60 % ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä 90,4 %. Konsernitilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli euroa (vuonna euroa), liikevoitto euroa ( euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja euroa ( euroa) ja tilikauden voitto 20

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus :n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003 Toimitusjohtaja Liiketoiminta tuo kassavirtaa - tulos vielä epätyydyttävä Konsernin liikevaihto oli 371 milj. euroa (384) liikevaihdon supistumisen takana kirjauskäytännön

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Alma Median tulos Q2 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Agenda Pääkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ 1 (10) klo 10 DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä - DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot