Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 HPO-YHTYMÄ Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Yleiskatsaus 3 HPO-yhtymä lyhyesti 4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö 5 Avainluvut Konsernijohtajan katsaus 8 Henkilöstö Liiketoimintakatsaukset 10 Hämeen Puhelin 12 Hämeen Sanomat 14 Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset 15 Iskelmä Janne 16 Telekolmio 18 Hämeen tietotekniikkakeskus Tilinpäätös 20 Hallituksen toimintakertomus 24 Tuloslaskelma, konserni 25 Tase, konserni 26 Rahoituslaskelma, konserni 27 Tuloslaskelma, emoyhtiö 28 Tase, emoyhtiö 29 Rahoituslaskelma, emoyhtiö 30 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31 Tilinpäätöksen liitetiedot 40 Hallituksen voitonjakoesitys, tilintarkastajien tasemerkintä 41 Tilintarkastuskertomus, hallintoneuvoston lausunto 42 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Muut tiedot 43 Yhtiön hallinnointi 44 Osakkeet ja osakkeenomistajat 46 Hallintoneuvosto ja tilintarkastajat 47 Hallitus 48 Konsernin johtoryhmä 50 Tietoa osakkeenomistajille 51 Yhteystiedot Tämä vuosikertomus täydennettynä liiketoimintayhtiöiden tuloslaskelma- ja tasetiedoilla löytyy internetsivultamme Vuosikertomuksia ja sähköpostilla lähetettäviä tiedotteitamme voi tilata osoitteesta HPO-yhtymä Oyj, PL 585, Hämeenlinna, puh. (03) , telafaksilla (03) tai sähköpostilla

3 Tietotekniikka HPO-yhtymä lyhyesti HPO-yhtymä on yrityskokonaisuus, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Tavoitteenamme on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojemme keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Media Tietoliikenne Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 52,8 milj. euroa ja palveluksessamme oli vuoden lopussa 570 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on HPO-yhtymä Oyj. HPO-yhtymä Oyj 94 % 100 % 100 % 60 % 90 % Hämeen Sanomat Oy Hämeen Puhelin Oy Telekolmio Oy Hämeen tietotekniikkakeskus Oy Omnivest Oy 100 % 100 % 33 % 100 % Radio Janne Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Protone Oy Graftor Media Production Oy 3

4 Liikevaihto, liikevoitto ja henkilöstö Liikevaihto Me Liikevoitto Me Liikevaihto yhtiöittäin 2003 Henkilöstö yhtiöittäin % 4 % 3 % 1 % 27 % 37 % 18 % 25 % 31 % 53 % Hämeen Puhelin Oy 20,6 Me Hämeen Sanomat -konserni 17 Me Telekolmio Oy 15 Me Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy 0,5 Me Muut 2,2 Me Hämeen Puhelin Oy 144 henkilöä Hämeen Sanomat -konserni 301 henkilöä (sis. lehdenjakajat 160 henkilöä) Telekolmio Oy 101 henkilöä Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy 16 henkilöä Muut 8 henkilöä 4

5 Avainluvut Liikevaihto, tuhatta Liikevoitto, tuhatta % liikevaihdosta 11,9 9,5 5,0 Voitto ennen satunnaisia eriä, tuhatta % liikevaihdosta 13,5 9,6 10,4 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, tuhatta % liikevaihdosta 13,4 11,1 6,0 Tilikauden voitto, tuhatta % liikevaihdosta 9,3 7,2 4,4 Investoinnit, tuhatta % liikevaihdosta 10,4 18,2 39,4 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin Oma pääoma, tuhatta Taseen loppusumma, tuhatta Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,9 10,4 6,3 Omavaraisuusaste, % 78,8 78,3 81,1 Oman pääoman tuotto, % 9,2 6,0 5,2 Tulos/osake, Liiketoiminnan rahavirta/osake, Oma pääoma/osake, Osinko/osake, 55,00 *) 50,00 50,50 Osinko/tulos, % 89,6 89,5 257,0 Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä *) hallituksen esitys 5

6 Konsernijohtajan katsaus Maailmantaloudessa vuosi 2003 oli varovaisen kasvun ja lisääntyvän toiveikkuuden vuosi. Kasvun voimakkaimpina vetureina toivat Yhdysvallat ja Kaukoitä, erityisesti Kiina. Dollarin heikentymisen myötä Yhdysvaltojen kilpailukyky ja kysyntä ovat elpyneet ja samasta ilmiöstä on päässyt nauttimaan myös Kiina, joka on sitonut valuuttansa dollariin. Tätä sinänsä myönteistä kehitystä varjostaa Yhdysvaltojen yhäti kasvava vaihtotaseen alijäämäisyys ja näin eurooppalaisin silmin katsottuna se ikävä seikka, että EU-maat ovat joutuneet vahvistuneen euron myötä tämän kehityksen osittaiseksi maksumieheksi. Tämä heijastuu Euroopan talouden hitaana kehityksenä ja työttömyyden jatkuvana lisääntymisenä kotimarkkina-alueellamme. Suomen taloudessa yllettiin noin puoli prosenttiyksikköä ennakoitua suurempaan bruttokansantuotteen kasvuun (Tilastokeskus 1,9 %) lähinnä verohuojennuksesta vauhtia saaneen autokaupan imussa. Muiltakin osin kuluttajakysyntä ja kotitalouksien luottamus Suomen talouden kehitykseen ovat kehittyneet positiivisesti ja niiden ennustetaan vaikuttavan vielä voimallisemmin tulevien vuosien kehitykseen ostovoiman lisääntyessä palkankorotusten, veronkevennysten ja positiivisen inflaatiokehityksen vuoksi. Tietoliikennetoimialalla vuosi 2003 oli suurten muutosten vuosi. Heinäkuussa toteutetun numeron siirrettävyyden vuoksi matkaviestinliiketoiminta kärsi loppuvuoden ajan asiakaskannan rapautumisesta ja koventuneen kilpailun aiheuttamasta hintaeroosiosta. Matkapuhelinnumeroita siirrettiin operaattorilta toiselle kaikkiaan vuoden aikana yli kpl. Samanaikaisesti markkinoille tuli useita uusia palveluoperaattoreita ja näillä seikoilla oli yhdessä suuri vaikutus siihen, että kilpailu tiivistyi merkittävästi ja hinnat sekä tekstiviestien että puheen osalta laskivat merkittävästi. Toinen merkittävä kasvun alue oli laajakaistaliittymät perinteisen puheverkon päälle toteutettuna (ADSL) ja kaapelitelevisioverkon datayhteyksinä. Tulevien vuosien kehitystä tulee vauhdittamaan matkapuhelinverkon datayhteyksien voimakas kasvu (GPRS), langattomien lähiverkkojen lisääntyminen (WLAN) ja kauan odotetun kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen (3G) asteittainen käyttöönotto. Tietotekniikkatoimiala on kärsinyt viime vuodet poikkeuksellisen syvästä lamasta viime vuosikymmenen lopun hyvän kehityksen jälkeen, jolloin Suomi nousi tietotekniikkaja tietoliikennealojen edelläkävijyyden ansiosta maailman johtavaksi tietoyhteiskunnaksi. Seuraavien vuosien aikana on syytä ponnistella määrätietoisesti tämän aseman saavuttamiseksi takaisin. Mediatoimialalla vuosi 2003 oli aikaisempia vuosia parempi, joskin kehitys oli edelleen hyvin maltillista. Painoviestinnän (painaminen ja kustantaminen) osalta kehitys tulee olemaan jatkossakin vaatimatonta ja se menettää aavistuksen suhteellista osuuttaan koko median kakusta säilyttäen kuitenkin hallitsevan roolinsa. Audiovisuaalinen media (radio ja TV) tulee kasvattamaan edelleen suhteellista osuuttaan erityisesti mainospotista. Uusmedia (internet ja multimedia) saanee tulevien vuosien aikana uutta virtaa edellä kuvatusta matkaviestinmarkkinan kehittymisestä ja tältä alueelta on lupa odottaa pitkään esillä olleiden kasvulupausten varovaista, asteittaista toteutumista. 6

7 Vuosi 2003 oli HPO-yhtymä Oyj:n ensimmäinen toimintavuosi uudella konsernirakenteella, jossa eri toimialojen liiketoimintayhtiöt raportoivat toiminnastaan emoyhtiölle. Konsernitason merkittävä asia oli osakkeiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään, joka toteutettiin menestyksekkäästi touko- ja elokuun välisenä aikana. Vuoden lopussa osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 91,2 % ja osakkeiden jälkivaihto jatkuu vielä usean vuoden ajan. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 52,8 milj. euroa, liikevoitto 6,3 milj. euroa ja tilikauden voitto 4,9 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 66,2 milj. euroa, oma pääoma oli 49,8 milj. euroa ja omavaraisuusaste 78,8 %. Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa ja bruttoinvestoinnit 5,5 milj. euroa. Konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Konsernin rahoitusasemaa paransivat merkittävästi yhtiön omistamien Finnet-yhtiöiden osakkeiden myynti. Konsernin eri toimialoista tietoliikennetoimialan kasvu on tullut ennen kaikkea matkaviestin- ja laajakaistaliittymien myynnistä. Hämeen Puhelin Oy onnistui laajakaistaliittymien myynnissä hyvin ja pystyi korvaamaan kiinteän verkon tilaajamäärän vähenemisen. TeliaSonera-yhteistyö käynnistyi myös Hämeen Puhelimen osalta erittäin hyvin. Telekolmio Oy:n osalta TeliaSonera-yhteistyön käyntiinlähtö on ollut haasteellisempaa ja sen seurauksena yhtiön rakennetta sekä toimintatapaa on jouduttu uusimaan. Mediatoimialalla vuosi 2003 oli aiempia vuosia parempi ilmoitustulojen noustessa ja sanomalehtipaperin hintatason ollessa alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Hämeen Sanomat -konsernille vuosi oli hyvä varsinkin, kun otetaan huomioon painotoiminnan merkittävät asiakkuusmenetykset. Tietotekniikkatoimialan alavire jatkui ja kasvun hidastumien sekä kilpailun kiristyminen näkyi toimialajärjestelyjen määrän selvänä lisääntymisenä ja toimina, joiden tavoitteena oli kustannustehokkuuden lisääminen. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy ja Graftor Media Production Oy ylsivät haasteellisessa ympäristössä hyvään tulokseen. Konsernitason kehityshankkeita vuonna 2003 olivat seutukonsepti, asiakastiedon hallinta ja matkaviestinliiketoiminnan kehittäminen. Seutukonsepti on kehittämistoimien sateenvarjohanke, johon kuuluu seudullisen tietoliikenneverkon, verkossa toimivien sovellusten ja uusien sähköisten sisältöpalvelujen kehittäminen. Seutukonseptissa yhdistyvät siten konsernin eri toimialoilla toimivien yritysten ja ihmisten osaaminen. Kaiken tämän tavoitteena on luoda uudenkaltainen kilpailukykyinen palvelukokonaisuus kuluttajille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Seutukonseptin kehitystyön tuloksena on syntynyt uusia palveluja, joista ensimmäiset julkistetaan vuoden 2004 aikana. Asiakastiedon hallinnan tavoitteena on muuntaa HPOyhtymän toimintaa entistä enemmän asiakasohjautuvaksi. Tähän mennessä on keskitytty olemassa olevien asiakastietojen eheyttämiseen ja yhteisen eri liiketoimintayhtiöiden tietokannoista luodun tietovaraston luontiin. Vuoden 2004 tavoite on määritellä tuleva yhteinen asiakkuuden hallintajärjestelmä. Matkaviestin- eli kännykkäliiketoiminnan kehityshankkeiden tavoitteena on saada konsernille lähivuosien aikana muutakin kuin liittymämyyntiin perustuvaa ansaintaa. Vuoden 2003 aikana konsernille luotiin tuote- ja palvelukehityksen malli, joka merkittävässä määrin on jo jäntevöittänyt kehitystoimintaa ja sen ohjausta. HPO-yhtymän henkilöstön parissa tehtiin vuoden 2003 lopulla ilmapiirikartoitukset, joiden tuloksena voitiin todeta ilmapiirin olevan konsernin eri liiketoimintayksiköissä kohtuullisella tasolla. Merkittävimpiä kehityskohteita ovat esimiestyö, kehityskeskustelut, projektiosaaminen ja tiedonkulku. Näiden asioiden kehittämiseen paneudumme jatkossa erityisellä huolella muun muassa konsernitasoisen koulutusohjelman avulla. HPO-yhtymä ylitti vuonna 2003 budjetoidut tavoitteensa ja vahvistui merkittävästi kohtaamaan tulevat haasteet. Tästä kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja konsernimme henkilöstölle. Mielenkiintoista ja innostavaa kehittämisen vuotta Reijo Syrjäläinen konsernijohtaja 7

8 Henkilöstö HPO-yhtymän palveluksessa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 570 henkilöä, jotka jakautuivat seuraavasti: emoyhtiö HPO-yhtymä Oyj 8, Hämeen Puhelin Oy 144, Hämeen Sanomat -konserni 301, joista lehdenjakajia 160, Telekolmio Oy 101, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy 5 ja Graftor Media Production Oy 11 henkilöä. Konsernin henkilöstöyhteistyö Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja HPO-yhtymä Oyj allekirjoittivat lokakuussa 2003 sopimuksen konserniyhteistyöstä. Sen tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii HPO-yhtymän yhtiötoimikunta, johon vuonna 2003 kuuluivat henkilöstön edustajina Hämeen Sanomat Oy:stä Hanna Antila-Andersson, Ari Käyhkö, Arja Ståhlberg ja Arja Uusitalo, Hämeen Puhelin Oy:stä Pasi Vesala, Seppo Pekonen ja Juha Merisalo, Telekolmio Oy:stä Markku Kuoppamaa, Heikki Tuominen ja Veli-Martti Lainesalo, Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy:stä Lea Karmala, Radio Janne Oy:stä Sari Kallio ja Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä Sini Pitkänen. Työnantajan edustaja yhtiötoimikunnassa on Katri Pietilä HPO-yhtymä Oyj:stä. Yhtiötoimikunta käsittelee konsernin talousasioiden ohella koko henkilöstöä koskevia yhteisiä asioita ja muita asioita, joilla on huomattavaa merkitystä henkilöstön asemaan konsernissa. Ilmapiirikartoitukset HPO-yhtymään kuuluvissa yhtiöissä tehtiin marraskuun lopulla kaksi ilmapiirikartoitusta, toinen Hämeen Sanomien lehdenjakajille ja toinen konsernin koko muulle henkilöstölle. Henkilöstön valtaosalle kohdistetun kartoituksen osalta positiivisimmat tulokset saatiin työryhmän toimivuuden, työnantajakuvan, työryhmän ilmapiirin ja esimiestyön osalta. Eniten kehittämistä vaativat tiedonkulku, projektien hallinta, kehityskeskustelut ja muutoksen johtaminen. Hämeen Sanomien lehdenjakajille kohdistetussa tutkimuksessa selvitettiin jakajien käsityksiä omasta työstään, yksikön toiminnasta, esimiestyöstä, organisaation toiminnasta, tiedonkulusta ja Hämeen Sanomien yrityskuvasta. Työssään hyvin viihtyvien osuus on suuri ja merkittävä enemmistö jakajista on valmis suosittelemaan jakelutyötä muillekin. Organisaation toiminnassa ei koettu suuria ongelmia ja esimiehet saivat jakajilta melko hyvät arviot, vaikka palautetta toivottiinkin enemmän. Ongelmia koettiin lähinnä työn kuormittavuudessa. Työhyvinvointi Ilmapiirikartoitusten jatkotoimena konsernissa järjestettiin tammikuussa 2004 yhteinen työhyvinvointipäivä, johon osallistuivat kustakin konserniyhtiöistä johtoryhmän jäsenet, työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut sekä luottamusmiehet. Päivän aikana tehtiin konkreettisia suunnitelmia ilmapiirikartoituksessa esiin nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi ja määriteltiin kehitysprojekteille vetäjät. Konsernin henkilöstön ikäjakauma % henkilöstöstä Keski-ikä 42,3 vuotta 8

9 Henkilöstökerho Konsernin yhteinen henkilöstökerho perustettiin tammikuussa Konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat kerhon toimintaa henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Toimintaa tapahtuu seitsemän jaoston puitteissa, joita ovat keilajaosto, huvijaosto, kalajaosto, kuntojaosto, moottorijaosto, pallojaosto sekä kulttuuri- ja harrastusjaosto. Kerhon puheenjohtaja on Ahti Kaski Hämeen Puhelin Oy:stä. Henkilöstön kehittäminen Syksyllä 2003 aloitettiin konsernin yhteisen henkilöstön kehittämisohjelman suunnittelu. Ohjelman tavoitteena on toimia johtamisen välineenä konsernin vision, strategian ja arvojen jalkauttajana sekä varmistaa liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Ohjelman avulla halutaan sitouttaa henkilöstö strategiaan ja muutokseen sekä kehittää esimies- ja johtamistaitoja ja myyntiosaamista. Lisäksi ohjelmalla yhtenäistetään konsernin yrityskulttuuria, voimistetaan kehittämisen kulttuuria ja kasvatetaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista, tietoja sekä taitoja. Kehittämisohjelman ensimmäiset johtamiseen ja esimiestyöhön keskittyvät ryhmät käynnistyvät kevään 2004 aikana. Sisäinen viestintä Konsernin sisäistä viestintää kehitettiin vuonna 2003 perustamalla yhteinen intranet, johon kirjaudutaan sähköisellä henkilökortilla HST-tunnistamista (henkilön sähköinen tunnistaminen) hyödyntäen. Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan noin kaksi kertaa viikossa ja painettu henkilöstölehti Elviira ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Molempien julkaisujen päätoimittaja on Mari-Anne Viitala Hämeen Puhelin Oy:stä. 9

10 HÄMEEN PUHELIN "Löydämme yhteisen sävelen" Anne Valaja, tuotepäällikkö Hämeen Puhelin Oy Anne on työskennellyt vuodesta 1995 Telekolmion ja vuodesta 1998 Hämeen Puhelimen palveluksessa tuotesuunnittelijana, myynnissä, markkinointiassistenttina ja nykyisin internet- sekä laajakaistatuotteiden tuotepäällikkönä. Huolehdin, että tuotteiden sisältö, hallinta ja markkinointi ovat kunnossa. Teknisen alan töihin hakeuduin "vahingossa" olen huomannut kuitenkin olevani enemmän markkinointi-ihminen. Työn ohessa olen suorittanut MKT-markkinointitutkintoa, kannustavan esimieheni tukemana, kiittelee Anne. Antoisassa työssä pääsen itse vaikuttamaan palveluratkaisujemme sisältöön ja omaan kehittymiseeni. Opittuja antimia pääsee soveltamaan heti käytännössä. Konsernin voimavaroista Anne ammentaa hyötyjä lähes päivittäin. Näen paljon mahdollisuuksia uusien palvelujen luomisessa, esimerkiksi ETU-kansalaisvarmenteen käytössä. Vahvuutemme ovat paikallisuus ja muutaman vuoden sisällä olemme valtakunnallisesti tunnustettu media-, tele- ja it-konserni.

11 Toimitusjohtajan katsaus Hämeen Puhelimen toimintaympäristössä tapahtui merkittäviä muutoksia, kun pitkä yhteistyömme maakunnallisten puhelinyhtiöiden kanssa päättyi ja erosimme Finnet-liitosta vuoden 2002 lopussa. Teleliiketoiminta yhtiöitettiin osana HPOyhtymän sisäisiä rakennejärjestelyjä vuoden 2003 alusta HPO-yhtymä Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, uudelle Hämeen Puhelin Oy:lle. Keskeisenä tavoitteena oli syksyllä 2002 TeliaSoneran kanssa solmitun yhteistyösopimuksen käytännön toimenpiteiden läpivienti. Tässä onnistuimme erinomaisesti. Uusi kaukopuhelutuote saavutti markkinajohtajan aseman, pystyimme yhteisenä palveluna yli kaksinkertaistamaan laajakaistaliittymien määrän Hämeenlinnan seudulla ja mobiililiittymiä myimme tavoitteiden mukaisesti. Käynnistimme myös yhteistyön televerkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa. Osana verkkoyhteistyötä aloitimme verkko-operaattoritoiminnan Riihimäen seudulla. Perinteisen puhelinverkon käyttöaste laski puhepalvelujen siirtyessä mobiiliverkkoihin. Lisäksi internet-palvelujen osalta tapahtui siirtymistä puhelinverkosta laajakaistapalvelujen käyttöön. Kaapelitelevisioverkkoon kytkettyjen talouksien määrän kasvu oli lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Uutena kohteena aloitimme syksyllä kaapelitelevisioverkon rakentamisen Hauholle. Loppuvuotena teimme myös päätöksen kaapelitelevisioverkon rakentamisesta Iittalaan. Seudullisen strategiamme pohjalta keskitämme voimavaramme seudullisten palvelujen ja asiakkuuksien kehittämiseen sen sijaan, että panostaisimme voimakkaasti valtakunnallisiin hankkeisiin. Olemme olleet täällä jo yli 120 vuotta ja siksi olemme kiinteä osa seudun elämää. Tätä haluamme viestiä myös uudella liikemerkillämme myhiöllä. Liikevaihtomme kasvoi toimialaan verraten enemmän ja tulos parani merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Osaltaan tämä johtuu Kilpailuviraston vaatimuksesta tehdyn puhelinosakkeen omistajille annettujen omistaja-alennusten poistamisesta vuoden 2003 alusta. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös laajakaistaliittymien voimakas kasvu ja Hämeen Puhelin Oy on Hämeenlinnan seudulla toimiva tietoliikenneyritys, joka tarjoaa valtakunnallisten yhteistyökumppanien kanssa tietoliikenteen kokonaispalveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille. käyttökulujen pieneneminen. Henkilöstön koulutuksessa panostimme viime vuonna erityisesti palvelu- ja esimieskoulutukseen. Hämeen Puhelin Oy:n henkilöstön määrä vuoden 2003 lopussa oli 144 henkilöä, joista palveluoperaattoritoiminnoissa 29, verkko-operaattoritoiminnoissa 79 ja muissa tehtävissä 36 henkilöä. Vuoden 2004 keskeisenä tavoitteenamme on liittymien lisääminen erityisesti laajakaista- ja kaapelitelevisioverkoissa. Tulemme myös panostamaan uusien palvelujen kehittämiseen yhteistyössä konsernin muiden yhtiöiden ja TeliaSoneran kanssa. Liikevaihto ei merkittävästi kasva, sillä vuokratuotot vähenevät myytyämme Radiolinjalle sen aikaisemmin vuokraamaan tukiasemaverkon. Tukiasemaverkon myynnistä ja uusien palvelujen kehittämispanostuksesta johtuen liikevoitto tulee laskemaan kannattavuuden kuitenkin säilyessä edelleen hyvänä. Esitän parhaat kiitokseni asiakkaille luottamuksesta ja henkilöstölle tuloksellisesta toiminnasta. Seppo Lamminaho toimitusjohtaja Avainluvut Hämeen Puhelin Oy Liikevaihto, euroa Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 30,9 16,9 Sijoitetun pääoman tuotto,% 29,7 8,9 Omavaraisuusaste, % 69,4 87,7 Oman pääoman tuotto, % 24,3 7,6 Henkilöstö Bruttoinvestoinnit, euroa Vuonna 2003 juridisesti uusi yhtiö. Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 11

12 HÄMEEN SANOMAT "Mukava työskennellä uudella tekniikalla" Pirjo Vidberg-Pietilä, vuoropäällikkö Hämeen Sanomat Uutispäällikön työparina Pirjo organisoi päivän työt toimitukselle, toimii esimiehenä ja taittaa lehden etusivun. Toimitusjärjestelmämme on vaihtumassa uuteen. Nykyaikainen järjestelmä nopeuttaa työtämme, joka on alituista aikataulujen kanssa painimista. Uudet ohjelmat helpottavat myös työn suunnittelua. Pirjon ura lehtitalossa on 20 vuodessa edennyt kesätoimittajasta toimittajaksi, toimitussihteeriksi ja vuoropäälliköksi. Työsuojeluvaltuutettuna työympäristön vastuullinen kehittäminen on tuttua. Kiireen jatkuva lisääntyminen huolestuttaa, mutta sen hallinnassa auttaa työryhmässä suunniteltava ammatillinen jatkokoulutus. Aktiivinen ja osaava henkilö saa urakehittymismahdollisuuksia, koulutusta ja vastuuta. Konsernin henkilöstöviestintä tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua kokonaisuuteen. Laaja-alaiset resurssit antavat lisäpotkua etenkin sähköisen ympäristön kehittämiseen. Sanomalehti on ykköstuotteemme tulevaisuudessakin!

13 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaamme keskeisesti ohjaava tekijä on paikallisuus. Lisäarvo, jonka lukijoillemme ja ilmoittaja-asiakkaillemme tarjoamme, on seudun asioiden ja ihmisten tunteminen. Ilman paikallisuuteen tukeutuvaa maakuntamediaa Suomea kattaisi valtakunnallinen persoonaton lehtiketju. Hämeen Sanomat -konsernin päätuotteen Hämeen Sanomien vahvuutena seudullisuus on säilynyt muuttumattomana jo 125 vuotta. Viestinnän ja kommunikaation kehityksen myötä sähköinen viesti tavoittaa vastaanottajansa muutamassa sekunnissa maapallon toiselta puolelta. Dosentti Mika Mannermaa käytti Hämeen Sanomien 125-vuotisjuhlaseminaarissa termiä glokalisaatio. Tällä hän varsin oivallisesti kuvasi paikallisuuden ja globaalisuuden suhdetta: mitä nopeammin ja syvemmin kansainvälistymme, sitä tärkeämmäksi tulee oma lähipiiri, kortteli, kylä, kaupunki ja asuinseutu juuret. Seudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi haluamme olla kehitystyössä tiiviisti mukana olkoonpa kyse kulttuurista, urheilusta, elinkeinoelämän mahdollisuuksien turvaamisesta tai vaikkapa viihteestä. Tämä periaate oli keskeisesti mukana jo lehtemme perustajien, Hämeenlinnan lyseon edeltäjän Hämeenlinnan normaalikoulun opettajien ajatuksissa. Mediapalvelujen tarjoaminen on oleellinen osa kustannustoimintaamme. Hyvä seututuntemuksemme tarjoaa asiakkaillemme kattavan kontaktipinnan palvelujen ja tuotteiden myyntiin sekä markkinointiin. Maakuntalehden, kaupunkilehden ja paikallisradion toisiaan täydentävällä yhdistelmällä pyrimme mahdollisimman kattavaan sisältötarjontaan. Eri elämänvaiheiden ja kiinnostuksen kohteiden peilaaminen mediassa on jatkuvasti kasvava haasteemme. Kilpailemme ihmisten ajasta. Haluamme jatkossakin kuulua oleellisena osana kantahämäläisten arkeen. Saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme sovittaa toimintamme vastaamaan ympäristössä tapahtuvaa kehitystä. Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 9,2 % lähinnä Riihimäen Sanomat Oy:n poisjäämisestä johtuen, mutta liiketoimintamme kannattavuus Hämeen Sanomat Oy on Hämeenlinnan seudun johtava, itsenäinen viestintäyritys, joka tuottaa ja välittää tietoa. Se tarjoaa elämyksiä ja keskustelufoorumin sekä mahdollistaa asiakkaidensa menestyksen tuottamalla monipuolisia mediapalveluja. Tärkeä tehtävä on vaikuttaa aktiivisesti seudun elinvoimaisuuden lisäämiseen. parani merkittävästi. Kannattavuutta paransivat vuonna 2002 toteutettujen säästötoimien vaikutukset, ennakoitua paremmin mennyt mediamyynti ja sanomalehtipaperin hintatason alentuminen. Mediatoimialalla oli havaittavissa myönteisiä merkkejä. Vuodesta 2001 alkaen mediatuotot ovat vuosittain pienentyneet. Vuonna 2003 mediamainontatuotot nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen. Nousua oli 2,5 %. Sanomalehtien ilmoitusmyynti nousi valtakunnassa 2,1 %, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli -4,1 %. Sähköinen media menestyi myös. Erityisesti radio- ja televisiomainonta nousivat edellisestä vuodesta. Edellinen 8 % ja jälkimmäinen 3 %. Mediakakun suhteellisia osuuksia viime vuosi ei juuri muuttanut. Sanomalehtien osuus tästä oli 49,6 % ja televisio-, radio- ja verkkomainonnan yhteinen osuus 25,2 %. Hämeen Sanomat kasvatti ilmoitusmyyntiään viime vuonna kaikista sanomalehdistä toiseksi eniten. Nousu oli 8,1 %. Mitään yksittäistä syytä, toimialaa tai muuta sellaista ei nousun takaa voida mainita. Tärkeimpänä taustatekijänä voidaan pitää Hämeenlinnan seudun varsin myönteistä viimeaikaista kehitystä. Mediatalo elää samaan tahtiin kuin yhteisö, jonka alueella se toimii. Avainluvut Hämeen Sanomat -konserni Liikevaihto, euroa Avainluvut Liikevoitto, euroa % liikevaihdosta 5,8 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto,% 10,6 3,6 Omavaraisuusaste, % 76,0 72,2 Oman pääoman tuotto, % 8,3 2,2 Henkilöstö (sis. lehdenjakajat) Bruttoinvestoinnit, euroa Tuloslaskelma- ja tasetiedot internet-vuosikertomuksessa osoitteessa 13

14 Ennakkotietojen perusteella voidaan todeta sanomalehtien levikkien vuonna 2003 hieman laskeneen. Hämeen Sanomat saavutti asettamansa tavoitteen pitää levikki yli kappaleena. Tarkastettu levikkimme oli , jossa laskua edellisestä vuodesta oli 0,8 %. Lehden lukijamäärä oli Varhaisjakeluorganisaatiomme vastasi hyvin toiminnan tehostamishaasteeseen. Säilytimme näin kilpailukykyisen asemamme konsernimme ulkopuolisten lehtien jakelijana. Lehtipaino saavutti sille asetetut tavoitteet kireän markkinatilanteen jatkuessa. Vakiinnutimme asemamme rotaatiopainomarkkinoilla. Ulkopuoliset painotyömme koostuvat tällä hetkellä pääosin keskisuurista paikallis- ja ilmaisjakelulehdistä. Kun Hämeen Sanomat Oy myi edellisvuonna Riihimäen Sanomat Oy:n osakekannan, loppui Riihimäen Sanomien painaminen lehtipainossamme vuoden 2003 lopulla. Aktiivinen myynti tämän aukon kattamiseksi on lehtipainolle suuri haaste. Yhteistyö HPO-yhtymään kuuluvien yritysten kesken tuottaa vuonna 2004 uusia palveluja, joissa Hämeen Sanomilla on keskeinen rooli sisällöntuottajana. Konsernitasoinen yhteistyö konkretisoituu yleisölle tarjottavissa tuotteissa. Haastamme seudun asukkaat ja yhteisöt kehitystyöhön. Tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellytyksenä on toimiva dialogi asiakkaan ja yrityksen välillä. Hämeen Sanomat -konsernin henkilöstömäärä vuoden 2003 lopussa oli 301. Hämeen Sanomat Oy:n henkilöstö oli yhteensä 284 ja se koostui seuraavista ryhmistä: hallinto 10, toimitus 40, sivuntaitto 9, ilmoittajapalvelu 21, tilaaja- ja jakelupalvelu 13, rotaatio ja postitus 21, ylläpito ja huolto 9, autonkuljettajat 1 ja jakajat 160. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten henkilöstömäärä oli 13 ja Radio Jannen 4. Voimme varsin luottavaisin mielin katsoa eteenpäin. Hämeen Sanomien 125-vuotinen perinne antaa toimintaan erityistä syvyyttä. Luottamus seudun vahvistumiseen on perusteltu. Mitkään ennusmerkit eivät heikennä lehden tai mediamyynnin mahdollisuuksia vuonna Uusi toimitusjärjestelmä, joka ennen kesää otetaan käyttöön, monipuolistaa lehden tekemisen mahdollisuuksia. Sen myötä tarjoamme tänä vuonna painetun lehden ohella uusia sähköisiä palveluja niin verkossa kuin mobiilistikin. Kuluneena toimintavuotena olemme saavuttaneet meille asetetut tavoitteet. Hyvä yhteishenki ja vahva sitoutuneisuus ovat olleet keskeisiä tuloksenteossa. Miellyttävä tehtäväni on kiittää koko henkilöstöä varsin hyvästä työstä. Tulos ei synny yksin ilman ilmoittajia, lukijoita, tilaajia, asiakkaita ja kaikkia teitä, jotka olette luottaneet palveluihimme. Lämmin kiitos kuuluu teille kaikille. Matti Vihervuori toimitusjohtaja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten ydinajatus keskittyä tiukasti vain paikallisiin uutisiin, ihmisiin ja ilmiöihin vahvisti lehtemme asemaa sekä lukijapeitolla että liikevaihdolla mitattuna. Kaupunkipeitto 91 % (AMT 2003) merkitsee, että olimme viime vuonna Suomen luetuin kaupunkilehti. Markkinaasemamme vahvistui myös liikevaihdolla mitattuna. Ilmoitusmyynnin 2,5 %:n kasvu oli kuitenkin maltillisempaa verrattuna muihin valtakunnan kaupunki- ja noutopistelehtiin. Kyseinen lehtiryhmä lisäsi ilmoitusmyyntiä edellisvuodesta 9,8 % (TNS-Gallup Oy). Kaupunkilehdet ovat ilmestymispaikkakuntiensa lukuykkösiä nyt jo 16 paikkakunnalla. 14

15 Lehtien toiminnalliset pullonkaulat kapenevat kohti sivunvalmistusta. Muutimme Kaupunkiuutisissa viime vuonna ilmoitusmyynnin ja sivunvalmistuksen vastuualueita siten, että ilmoituksen tekijät ottivat hoitaakseen myös asiakkaalle suuntautuvan vedosliikenteen. Suorat yhteydet tekijän ja asiakkaan välillä nopeuttivat ilmoitustrafiikkia, vähensivät virhemahdollisuutta, monipuolistivat ilmoitusvalmistajien työnkuvaa ja antoivat myyntineuvottelijoille lisää aikaa asiakaspalveluun. Hämeen Sanomat -konsernin medioissa virkeä kaupunkilehti ja laajempaa markkina-aluetta palveleva tilattava lehti täydentävät toisiaan. Kaksi kertaa viikossa ilmestyvä kaupunkilehti ja päivittäinen uutislehti lähestyvät lukijoitaan useimmiten eri näkökulmasta ja aikaperspektiivistä. Me voimme auttaa ihmisiä jäsentämään päivälehden kovia uutisia peilaamalla niitä paikallisten ihmisten kokemuksien kautta. Kaupunkiuutiset on onnistunut luomaan uskollisen lukijasuhteen, minkä ylläpitäminen on jatkuva haaste. Meille on tärkeätä myös Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointi. Uskomme, että edistämme parhaiten kaupungin elinvoimaisuutta olemalla myönteinen mutta tarvittaessa kriittinen tiedotusväline, joka antaa äänen myös tavalliselle kaupunkilaiselle. Ilkka Peltoniemi toimitusjohtaja Iskelmä Janne Radio Janne on kuuntelijoilleen paikallista uutisointia ja pääosin kotimaista musiikkia tarjoava kanava. Mainostajillemme pystymme tarjoamaan laajan ja maksukykyisen kuuntelijakunnan ikäryhmässä yli 30-vuotiaat. Radio Janne on talousalueen kuunnelluin kaupallinen radioasema. Tavoitamme toimialueellamme kuuntelijaa viikoittain. Vuonna 2003 keskityimme asiakasmäärän ja myynnin kasvattamiseen. Ilmoitusmyynnin kasvu oli 22,3 %. Kasvumme oli nopeinta kaikista Suomen paikallisradioista. Radioala oli myös valtakunnallisesti myötätuulessa. Toimialan myynti kasvoi 8,3 %. Mainostajien määrä nousi vuoden aikana noin 80 kpl. Lisääntyneen myynnin ja asiakaskunnan avulla kannattavuutemme parani huomattavasti. Myynnin kehitykseen vaikutti eniten ohjelmasarjojen tuotteistaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uusina tuotteina syntyi useita monimediaratkaisuja yhteistyössä Hämeen Sanomien kanssa. Yhteistyö HPO-yhtymään kuuluvien yritysten kesken on jatkossakin erittäin tärkeää, sillä yhdessä pystymme luomaan uusia mielenkiintoisia tuotteita kuuntelijoille ja mainosasiakkaille. Paikallisena radioasemana pystymme täydentämään konsernimme uutispalveluita. Radio on edelleen yksi nopeimmista uutisvälineistä. Mainostajan kannalta paikallisradio toimii hyvin muun markkinoinnin täydentäjänä ja imagonluojana. Radiossa mainostaja pystyy kohdentamaan viestinsä tarkasti kohderyhmän, kuuntelupaikan ja -ajan mukaan. Paikallisradiossa on myös helppoa toteuttaa mainontaa sopivassa ohjelmaympäristössä. Tästä tunnetuimpana esimerkkinä ovat radiomme jääkiekkoselostukset. Vuoden vaihteessa liityimme Iskelmä-radioiden ketjuun. Ketjuuntuminen on ollut toimialalla viime vuosina erittäin voimakasta. Ketjun avulla toimintamme muuttuu entistä kustannustehokkaammaksi. Voimme tarjota mainostajillemme myös Forssan ja Valkeakosken taajuudet, jolloin tavoitamme kuuntelijaa viikossa. Radiomme kehittämis- ja toimintaedellytykset ovat jatkossa lupaavat. Mika Sutinen toimitusjohtaja 15

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007

AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö AINA GROUP LYHYESTI, YHTIÖRAKENNE KESKEISIMMÄT TIEDOTTEET 2007 AVAINLUVUT GRAAFISESTI HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS STRATEGIA ARVOT MEDIALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006

Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Aina Group Oyj Vuosikertomus 2006 Sisältö 3 Aina Group lyhyesti 4 Keskeisimmät tiedotteet 2006 5 Avainluvut graafisesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Medialiiketoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj

VUOSIKERTOMUS 2013. Aina Group Oyj VUOSIKERTOMUS 2013 Aina Group Oyj SISÄLTÖ 3 Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne 4 Avainluvut graafisesti 5 ICT-liiketoiminta 6 Medialiiketoiminta 7 Henkilöstö 8 Yhtiön hallinnointi 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat

Lisätiedot

Vuorossa oleva johto vasemmalla Alma Median konsernijohto ja nuorista almamedialaisista koostuva konsernijohdon ohjausryhmä puhaltaa yhteen hiileen

Vuorossa oleva johto vasemmalla Alma Median konsernijohto ja nuorista almamedialaisista koostuva konsernijohdon ohjausryhmä puhaltaa yhteen hiileen VUOSIKERTOMUS 2002 Vuorossa oleva johto vasemmalla Alma Median konsernijohto ja nuorista almamedialaisista koostuva konsernijohdon ohjausryhmä puhaltaa yhteen hiileen vuosi 2002 Konsernijohto ja konsernin

Lisätiedot

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys...

KSP lyhyesti... 2. Toimitusjohtajan katsaus... 4. Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet... 6. KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys... Sisällysluettelo KSP lyhyesti....... 2 Toimitusjohtajan katsaus....... 4 Uudistuva toimintaympäristö uudet haasteet....... 6 KSP:n tekninen ja toiminnallinen kehitys....... 9 KSP:n kotiasiakaspalvelut.......

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000 TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2000 Tecnomen 2000 1 Tecnomen lyhyesti Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Yhtiö on yksi maailman

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Vuosikertomus 2004 Elisa Oyj Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa Oyj 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Muut liiketoiminnat 9

Lisätiedot

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005

Elisa Oyj Vuosikertomus 2 005 Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 1 Elisa lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Matkaviestintäliiketoiminta 6 Kiinteän verkon liiketoiminta 8 Saunalahti Group Oyj 9 Elisa T&K 10 Henkilöstö

Lisätiedot

KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000

KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000 KSP YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 2000 K S P Y H T I Ö T V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 TALOUS LYHYESTI 2 UUDELLE AIKAKAUDELLE 4 KSP YHTIÖT TUOTTAVA TEKNOLOGIAKONSERNI 6 YOMI

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10

Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Vuosikertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 7 Avainluvut 8 Vuosi 2010 lyhyesti 9 Liiketoiminnat 10 Telecom 10 IT 14 Securi 16 TV 18 Henkilöstö 20 Hallinto 22 Hallintoneuvosto 22 Hallitus

Lisätiedot

Helsingin Puhelin Oyj

Helsingin Puhelin Oyj Elisa Communications on :n ja sen konserniyhtiöiden uusi tunnus, joka otettiin käyttöön 14.1.2000. Konsernitunnuksen piiriin kuuluvat sekä sen tytäryhtiöt, joista merkittävimmät ovat Oy Radiolinja Ab -konserni

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009

Keskisuomalainen Oyj. Vuosikertomus 2009 09 Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskisuomalainen Oyj lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminnan tuki 9 Konserni liiketoiminta-alueittain 9 Maakuntalehdet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18

Sisällysluettelo. Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet 17. Tapahtumia vuoden varrelta 18 Sisällysluettelo VUOSI 2014 Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 3 Avainluvut 5 Toimintaympäristö 9 Kuluttajamarkkina 11 Yritysmarkkina 13 Strategia 14 Taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

vastuullinen vastuullinen vastuullinen läheinen läheinen läheinen utelias rohkea yhdistävä yhdistävä vastuullinen rohkea rohkea oppiva oppiva utelias

vastuullinen vastuullinen vastuullinen läheinen läheinen läheinen utelias rohkea yhdistävä yhdistävä vastuullinen rohkea rohkea oppiva oppiva utelias rohkea läheinen oppiva vastuullinen utelias vastuullinen yhdistävä utelias vastuullinen yhdistävä oppiva Vuosikertomus 2013 Keskisuomalainen Oyj rohkea läheinen läheinen yhdistävä oppiva utelias rohkea

Lisätiedot

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997

TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TAMPEREEN PUHELIN OYJ Vuosikertomus 1997 TPO kävi läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen muuttuessaan julkiseksi osakeyhtiöksi 18.11.1997. Nyt TPO on valmis vastaamaan nopeasti kehittyvän tietoliikennealan

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2012 Keskisuomalainen Oyj Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 29.4.2013 Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus

Tietoja osakkeenomistajille Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 Toimitusjohtajan katsaus Talentum Oyj Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 2 Konserniesittely 3 Keskeiset tapahtumat 2002 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminta-alueet 8 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja

Sisältö. Enfo antaa. 10 13... Kasvot tietotekniikalle. Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Vuosikertomus 2008 Sisältö Enfo antaa Kasvot tietotekniikalle Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa. Palveluissaan Enfo hyödyntää yli 45 vuoden

Lisätiedot

MARKKINOINTI VIHERJUURI

MARKKINOINTI VIHERJUURI MARKKINOINTI VIHERJUURI VUOSIKERTOMUS 1996 K u t s u y h t i ö k o k o u k s e e n Markkinointi Viherjuuri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20. maaliskuuta 1997 klo 15 Markkinointi Viherjuuri Oy:n

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot