Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 98 prosenttia 6,1 miljoonaan euroon (3,1). Korkokate kasvoi 22 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon (19,5). Palkkiotuotot, netto kasvoivat 10 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon (19,2). Kulut kasvoivat 5 prosenttia 48,7 miljoonaan euroon (46,3). Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat muuttumattomat 1,0 (1,0) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,07). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 6,8 prosenttiin (3,6). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,21). Ydinpääoman osuus laskettuna ilman Basel I -lattian vaikutusta oli 11,3 prosenttia (10,8 prosenttia 31. joulukuuta 2013). Toinen vuosineljännes verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2013 Liiketulos yli kaksinkertaistui 5,5 miljoonaan euroon (2,3) Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 4,0 miljoonaan euroon (1,4). Korkokate kasvoi 19 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon (10,2). Palkkiotuotot, netto kasvoivat 6 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon (9,9). Kulut kasvoivat 4 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon (23,2). Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,1 miljoonaa euroa (-0,5) vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa (-0,06). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 8,8 prosenttiin (3,1). Osakekohtainen tulos kasvoi 0,28 euroon (0,09). Vuoden alkupuoliskolla kaikki liiketoiminta-alueemme ovat selvästi kohentaneet tulostaan. Korkokate kasvoi 22 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot 10 prosenttia samanaikaisesti, kun olemme voineet hallita juoksevia kulujamme. Varainhoitomme kasvu jatkuu. Hallinnoitava pääoma on kasvanut vuodessa 16 prosenttia valuuttakurssivaikutuksia huomioimatta. Sijoitusrahastoissamme oleva pääoma on ylittänyt 1 miljardi euroa ja konsernissa hallinnoitavan pääoman kokonaismäärä lähestyy 5 miljardia euroa. Kaikkineen tämä johti siihen, että 10. heinäkuuta korotimme tulosennustettamme koko vuodelle ennusteeksi, että koko vuoden tuloksen odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Peter Wiklöf, toimitusjohtaja Liiketulos Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Ydinpääoman osuus prosenttia Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Hallinnoitava pääoma Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Antolainaus Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Ålandsbanken on pankki, joka panostaa voimakkaasti asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Pankilla on vankka sijoitusosaaminen ja lisäksi se tarjoaa hyviä rahoituspalveluja. Vuonna 1919 perustettu liikepankki on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on seitsemän konttoria Ahvenanmaalla ja viisi konttoria Manner-Suomessa sekä kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu kaikkineen neljä tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy eri tavoin pankkitoimintaan. Ålandsbanken Abp Kotipaikka: Maarianhamina Osoite: Nygatan 2, FI MARIEHAMN Y-tunnus: Puhelin

2 Taloudelliset tunnusluvut Konserni 1. nelj. % 2013 % % Tulos Korkokate 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5,5-36 Muut tuotot 5,7 4,0 42 3,8 49 9,8 7,9 24 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 4 25, ,4 52,2 12 Henkilöstökulut -13,3-13,3 0-13,2 1-26,6-26,2 1 Muut kulut -8,8-9,1-4 -8,2 7-17,8-16,3 9 Poistot -2,0-2,2-9 -1,9 10-4,3-3,8 14 Kulut yhteensä -24,1-24, ,2 4-48,7-46,3 5 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 39 1,9 9,7 5,8 66 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,1-0,9-88 0,5-1,0-1,0 1 Liiketulos 5,5 3,2 74 2,3 8,7 4,9 79 Tuloverot -1,3-0,6 99-0,7 86-1,9-1,3 49 Katsauskauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3-5 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 89 1,4 6,1 3,1 98 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Oma pääoma Taseen loppusumma Riskin määrä Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2 8,8 4,7 3,1 6,8 3,6 Kulu/tuotto-suhdeluku 3 0,81 0,86 0,93 0,83 0,89 Luottotappiotaso, % 4 0,01 0,11-0,06 0,06 0,07 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 5 0,38 0,45 0,51 Epävarmojen saatavien varausaste, % Core funding ratio, % Omavaraisuus, % 8 4,6 4,5 4,6 Ydinpääoman osuus ilman Basel I -lattian vaikutusta, % 9 11,3 10,6 10,8 Osakekohtainen tulos, euroa 10 0,28 0, ,09 0,42 0,21 98 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 11 12,77 12, ,03 6 Osakekurssi A-osake, euroa 10,27 10, ,50-2 Osakekurssi B-osake, euroa 8,45 8,25 2 7,68 10 Osakkeiden lukumäärä (poislukien omat osakkeet), tuhat kpl Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit 2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin 3 Kulut / Tuotot 4 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle 5 Järjestämättömät saamiset > 90 pv / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia 6 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat 7 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 8 Oma pääoma / Taseen loppusumma 9 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 % 10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 11 Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2

3 Kommentteja MAKROTILANNE JA VIRANOMAISVAATIMUKSET Korot vaikuttavat pysyvän alhaisina vielä pitkään Euroopassa, mikä rasittaa edelleen pankkien korkokatetta ja lisää varallisuushintakuplien riskiä kansantaloudessa. Noustuaan varovaisesti huhtikuussa ja toukokuussa Euribor-korot putosivat kesäkuussa vuodentakaiselle alhaiselle tasolle. Lisäksi EKP alensi kesäkuussa ohjauskorkoaan 10 korkopistettä lisää ennätysalhaiseen 0,15 prosenttiin ja otti käyttöön talletusmahdollisuuden negatiivisen koron, -0,10 prosenttia. Kesäkuun alussa Ruotsin keskuspankki alensi ohjauskorkoaan 50 korkopistettä ennätysalhaiseen 0,25 prosenttiin. VIITEKORKOJEN NELJÄNNESVUOSIKESKIARVO, PROSENTTIA 2 nelj. 1. nelj Euribor 3 kk 0,30 0,29 0,21 Euribor 12 kk 0,57 0,56 0,51 Stibor 3 kk 0,89 0,94 1,22 Kesäkuun lopussa osakekurssit olivat nousseet vuodenvaihteesta noin 3 prosenttia Helsingin Pörssissä (OMXHPI) ja noin 6 prosenttia Tukholman pörssissä (OMXSPI). Ruotsin kruunu oli kauden aikana euroon nähden 5 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Kruunu heikentyi 4 prosenttia vuodenvaihteesta kesäkuun loppuun. Muunnettaessa pankin ruotsalaisten toimintojen tulos euroiksi on käytetty kauden keskikurssia, kun taas tase on muunnettu tasepäivän kurssiin. EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) mukaiset vakavaraisuutta koskevat uudet laskentatavat ja esittämisvaatimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta alkaen. TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA Osana varainhoitotarjontansa vahvistamista entisestään Ålandsbanken on rekrytoinut kokeneen nelihenkisen varainhoitotiimin Alfred Bergiltä. He aloittavat pankin palveluksessa syyskuun puoliväliin mennessä. Korkorahasto Ålandsbanken Euro Bond on nimitetty luokassaan Pohjoismaiden parhaaksi rahastoksi 3, 5 ja 10 vuoden varainhoitokaudelta ja rahasto on saanut arvostetun Lipper Fund Award Nordic -palkinnon. Hallinnoitava pääoma Ålandsbankenin omissa rahastoissa ylitti ja oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa. Ålandsbanken on päättänyt tehostaa varainhoidon ja arvopaperikäsittelyn IT-tukea ja back office -prosesseja. Muutostöiden odotetaan kestävän noin kolme vuotta. Ålandsbanken on valinnut Crosskeyn uuden pääomamarkkinakonseptin Capital Markets from the tap tehtyään arvioinnin useista vaihtoehtoisista IT-toimittajista. Uusi Capital Markets -järjestelmä on kaiken kattava ratkaisu, joka yhdistää useita nykyisiä järjestelmiä yhdelle ainoalle alustalle. Ålandsbanken ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag -vakuutusyhtiö (Ömsen) ovat syventäneet vakuutus- ja rahoituspalveluja koskevaa yhteistyötään Ahvenanmaalla tarkoituksena korottaa palveluastetta ja turvallisuutta asuntokaupoissa. Yhteistyö käsittää turva- ja turvallisuuspaketin tarjoamisen asuntolainaa ottaville asiak kaille. Tarjoukseen sisältyy Ömsenin vakuutusturva ja vahinkojen ennaltaehkäisyohjelmat ja -tuotteet sekä Ålandsbankenin palveluvalikoima, muun muassa lakiasiainneuvonta, rakennusneuvonta, rahoitus ja Ålandsbankenin Premium-palvelu. Sekä Ålandsbanken että Ömsen ovat osakkaina vastaperustetussa Mäklarhuset Åland Ab -kiinteistönvälitysyrityksessä. Ålandsbanken on organisoinut uudelleen ja tehostanut toimintaansa pääkaupunkiseudulla, minkä seurauksena muun muassa Espoon Tapiolan konttori on suljettu. Toimenpiteet merkitsevät kulujen alentumista noin 0,5 vuositasolla. Uudelleen järjestelykulut olivat noin 0,4, mikä rasitti ensimmäisen neljänneksen tulosta. Ålandsbanken jatkaa tuotetarjontansa täydentämistä Ruotsin markkinoilla, jotta asiakkaat eivät tarvitsisi Ålandsbankenin ohella muuta pankkia. Vuoden aikana on otettu käyttöön e-lasku, BankIDpankkitunnistaminen, luottokortti sekä asuntolainavakuutus. Crosskey on kehittänyt Marginalen Bankin uuden internetpankin, joka on lanseerattu Ruotsin markkinoilla. Kesäkuussa Ålandsbanken laski ensimmäisen kerran liikkeeseen katetun joukkolainan, jonka vakuutena on ruotsalaisia asuntolainoja. Liikkeeseenlasku oli määrältään 1 miljardi Ruotsin kruunua. Laina ylimerkittiin. Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen vakuussammio on tällä hetkellä noin 4 miljardia kruunua. Ålandsbankenin Luontotilibonuksia jaettiin vuoden alkupuoliskolla noin euroa valituille ympäristöhankkeille. Pankki sai ennätys määrän, eli 50 projektiavustushakemusta. 10. huhtikuuta pidetyssä yhtiökokouksessa hallitus valittiin uudelleen. Hallitukseen kuuluvat Nils Lampi, Christoffer Taxell, Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Annika Wijkström, Anders Wiklöf ja Dan-Erik Woivalin. Yhtiökokous päätti myös poistaa pankin yhtiöjärjestyksestä määräyksen, joka on estänyt 67 vuotta täyttäneen henkilön valitsemisen hallitukseen. TULOS toiselta vuosineljännekseltä Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos oli 4,0, mikä on parannusta 2,6 verrattuna toiseen vuosineljännekseen Liiketulos parani 5,5 (2,3). Tulos oli paras yksittäiseltä neljännekseltä sitten vuoden 2009, ilman kertaluonteisia eriä. Tulostrendi on edelleen positiivinen kaikilla liiketoimintasegmenteillä. Oman pääoman tuotto verojen jälkeen parani 8,8 prosenttia (3,1). Tuotot kasvoivat 4,7 eli 18 prosenttia 29,8 miljoonaan euroon verrattuna toiseen vuosineljännekseen Tuotot kasvoivat kaikissa tuottojen ryhmissä. Luottosalkun uudelleenhinnoittelun, alhaisempien varainhankintakulujen sekä volyymien kasvun ansiosta korkokate kasvoi 1,9 eli 19 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon. Korkokate oli nouseva viidentenä perättäisenä neljänneksenä. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 3

4 Palkkiotuotot, netto kasvoivat 0,6 eli 6 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon, pääasiassa rahastopalkkio- ja antolainauspalkkiotuottojen nousun seurauksena. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto kasvoi 0,3 miljoonaa euroa eli 22 prosenttia 1,5 miljoonaan euroon, pääasiassa valuuttatoiminnan nettotuottojen nousun seurauksena. IT-tuotot kasvoivat 1,3 eli 38 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon, muun muassa seurauksena tuotoista Crosskeyn uusilta asiakkailta. Muut tuotot kasvoivat 0,5 0,8 miljoonaan euroon, ennen muuta seurauksena Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksista saadusta korosta. Kulut kasvoivat 0,9 eli 4 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon, lähinnä johtuen korkeammista IT-kuluista ja lisääntyneistä varauksista vaihtuvaa palkitsemista varten. Arvonalentumistappiot luotoista olivat 0,1 vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa. Edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä kirjattiin 0,5 miljoonan euron arvonalentumistappioiden nettopalautus. TULOS kaudelta TAMMIKUU-KESÄKUU Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos oli 6,1, mikä oli parannusta 3,0 eli 98 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Liiketulos parani 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen parani 6,8 prosenttiin (3,6). Tuotot kasvoivat 6,2 eli 12 prosenttia 58,4 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat kaikissa tuottojen ryhmissä, lukuun ottamatta käyvän arvon rahoituserien nettotuottoa. Korkokate kasvoi 4,4 eli 22 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon. Korkokatteen kohentumisesta Ruotsin liiketoimintaalueen osuus oli 2,3, Suomen liiketoiminta-alueen 1,6 ja Ahvenanmaan liiketoiminta-alueen 0,6. Korkokatteen kohentuminen juontuu sekä antolainausvolyymien kasvusta että antolainaussalkun laajentuneista korkomarginaaleista sekä alhaisemmista varainhankintakuluista. Palkkiotuotot, netto kasvoivat 2,0 eli 10 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon, pääasiassa rahastopalkkio- ja antolainauspalkkiotuottojen nousun seurauksena. Palkkiotuottojen kohentumisessa Suomen liiketoiminta-alueen osuus oli 1,7, Ahvenanmaan liiketoiminta-alueen 0,4 ja Ruotsin liiketoiminta-alueen -0,4. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto aleni 2,0 eli 36 prosenttia 3,5 miljoonaan euroon, pääasiassa seurauksena alhaisemmista tuotoista myytävissä olevista rahoitusvaroista. IT-tuotot kasvoivat 1,5 eli 21 prosenttia 8,8 miljoonaan euroon, muun muassa seurauksena tuotoista Crosskeyn uusilta asiakkailta. Kulut kasvoivat 2,4 eli 5 prosenttia 48,7 miljoonaan euroon, johtuen lähinnä Suomen liiketoiminta-alueen noin 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista, noin 1,0 miljoonan euron keskeisistä strategiakuluista sekä noin 0,3 alhaisemmasta valmistuksesta omaan käyttöön. Arvonalentumistappiot luotoista olivat 1,0 vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa, mikä oli viimevuotisella tasolla. Verokulut olivat 1,9, mikä vastaa 21,6 prosentin todellista verokantaa (26,0). LIIKETOIMINTA-ALUEET Konsernin liiketuloksen kohentuminen 3,8 miljoonalla eurolla 8,7 miljoonaan euroon jakaantui seuraavasti Suomi +3,7 (korkeammat tuotot, etenkin palkkiotuotot) Ruotsi +1,7 (liiketoimintavolyymien kasvu ja korkeammat tuotot, etenkin korkokate) Ahvenanmaa +0,8 (korkeammat tuotot) Crosskey +0,9 (korkeammat tuotot) Konsernitoiminnot -2,9 (alhaisemmat Treasury-tuotot ja ml. eliminoinnit korkeammat rakennekustannukset) Kertaluonteiset erät -0,4 (uudelleenjärjestelykulut) LIIKETOIMINTAVOLYYMIT Hallinnoitava pääoma kasvoi vuodenvaihteesta 403 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia ollen (4 407), mikä oli kaikkien aikojen korkein volyymi. Ruotsin toimintojen hallinnoitavan pääoman muuntamiseen liittyvää valuuttakurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 11 prosenttia. Hallinnoitava pääoma omissa rahastoissa kasvoi vuodenvaihteesta 62 eli 6 prosenttia miljoonaan euroon (960). Mielenkiinto Asuntorahastoa kohtaan oli edelleen erittäin suuri. Nettomerkinnät Asuntorahastoon olivat vuoden alkupuoliskolla noin 30 miljoonaa euroa. Täyden valtakirjan varainhoidossa oleva pääoma kasvoi 124 eli 7 prosenttia miljoonaan euroon (1 685). Konsultatiivisessa varainhoidossa oleva pääoma kasvoi 216 eli 12 prosenttia miljoonaan euroon (1 762). Yhteenlasketusta hallinnoitavasta pääomasta Ruotsin liiketoimintaalueen osuus oli eli 55 prosenttia (54). Ottolainaus yleisöltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja vastuudebentuurilainat, kasvoi vuodenvaihteesta 31 eli 1 prosentin ollen (2 461). Ruotsin toimintojen ottolainauksen muuntamiseen liittyvää valuuttakurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 2 prosenttia. Antolainaus yleisölle oli (3 104), mikä oli lisäys tä vuodenvaihteesta 55 eli 2 prosenttia. Ruotsin toimintojen antolainauksen muuntamiseen liittyvää valuutta kurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 3 prosenttia. LUOTTOJEN LAATU Luottosalkusta vajaat kaksi kolmannesta koostuu antolainauksesta yksityishenkilöille. Asuntolainojen osuus antolainauksesta yksityishenkilöille on noin kaksi kolmasosaa. Yksityishenkilöiden kohdalla toiseksi suurin luottolaji on arvopaperiluotot, joiden vakuutena on markkinanoteerattuja arvopapereita. Vakuuksien lainoitusarvot ovat konservatiiviset. Historiallisesti tarkasteltuna Ålandsbankenilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita tästä luotonannosta. Yrityssalkku on suuresti samankaltainen kuin vähittäissalkku, koska monessa tapauksessa yritysten omistajat ovat myös Private Banking -asiakkaita. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 4

5 Järjestämättömät, yli 90 päivää erääntyneenä olleet, saamiset alenivat vuodenvaihteesta 3,4 12,2 miljoonaan euroon (15,6). Järjestämättömien saamisten osuus antolainauksesta yleisölle aleni kauden aikana 0,50 prosentista 0,38 prosenttiin. Epävarmojen saatavien varausaste, toisin sanoen saamiskohtaiset arvonalentumistappiot suhteessa epävarmoihin saataviin, oli 47 prosenttia verrattuna 48 prosenttiin vuoden 2013 päättyessä. Konsernin arvonalentumistappiovaraukset ovat 17,2 miljoonaa euroa (16,5), josta saamiskohtaisia 15,9 (15,2) ja ryhmäkohtaisia 1,3 (1,2). LIKVIDITEETTI JA VARAINHANKINTA Ålandsbankenin likviditeettireservi, joka koostuu käteisvaroista, tilivaroista ja sijoituksista muissa pankeissa, likvideistä korkoa tuottavista arvopapereista sekä pankin omistamista pankin liikkeeseen laskemista, pantiksi asettamattomista katetuista joukkolainoista, oli kesäkuuta ( joulukuuta 2013) vastaten 17 prosenttia varojen yhteismäärästä (15) ja 22 prosenttia antolainauksesta yleisölle (18). Pankilla on lisäksi käyttämätön likviditeettireservi, kun huomioidaan pankin mahdollisuus laskea liikkeeseen lisää katettuja joukkolainoja. Vuonna erääntyy noin 200 pitkäaikaista varainhankintaa, josta 100 erääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä Ålandsbanken laski liikkeeseen 2-vuotisia kattamattomia joukkolainoja 750 miljoonaa Ruotsin kruunua. Toisella neljänneksellä Ålandsbanken laski liikkeeseen 5-vuotisia katettuja joukkolainoja miljoonaa Ruotsin kruunua. Liikkeellä olevien joukkolainojen keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika oli kauden lopussa noin 3,1 vuotta (3,1). Ålandsbankenin core funding ratio, määriteltynä antolainauksen yleisölle suhteena ottolainaukseen yleisöltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja vastuudebentuurilainat sekä liikkeeseen lasketut vakuudelliset joukkolainat, oli kauden lopussa 100 prosenttia (103 prosenttia 31. joulukuuta 2013). Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 83 prosenttia (61 prosenttia 31. joulukuuta 2013). LUOTTOLUOKITUS Ålandsbankenilla on luottoluokituslaitos Standard & Poor silta luottoluokitus BBB/A-3 yrityksenä, jolla on vakaat näkymät pitkäaikaiselle ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle. Pankin katetuille joukkolainoille Standard & Poor s on antanut luottoluokituksen AA. PÄÄOMA JA VAKAVARAISUUS Oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus muuttui 6,2 miljoonan euron kauden laajan tuloksen määrällä, Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajille maksetulla 2,2 miljoonan euron osingolla ja tytäryhtiöiden määräysvallattomille omistajille maksetulla 1,0 miljoonan euron osingolla ja oli 187,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta (184,1 31. joulukuuta 2013). Muihin laajan tuloksen eriin sisältyi etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen IAS19:n mukainen uudelleenarvostus -1,7 miljoonalla eurolla verojen jälkeen alhaisemman diskonttokoron seurauksena. EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013, CRR) voimaantulon ja soveltamisen aloittamisen johdosta luvut per 31. joulukuuta 2013 on vertailtavuuden vuoksi laskettu uudelleen. Ne esitetään sekä 31. joulukuuta 2013 voimassa olleiden määräysten mukaisesti että 1. tammikuuta alkaen sovellettavan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti (katso liitetieto 22). Ålandsbankenin osalta oleellisimmat omia varoja koskevat muutokset ovat, että 100 prosenttia, 50 prosentin asemesta, IRB:n mukaan odotetuista tappioista kirjattujen tappioiden lisäksi vähennetään suoraan ydinpääomasta sekä että tytäryhtiöiden määräysvallattomille omistajille kuuluvaa osuutta ylimääräisestä pääomasta ei saa lukea mukaan ydinpääomaan asteittaisella käyttöönotolla lähivuosien aikana. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan debentuurilainoja, jotka maksetaan takaisin ennen kuin juoksuajan viisi ensimmäistä vuotta ovat kuluneet, ei EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) 63 artiklan nojalla saa lukea mukaan omiin varoihin siltä osin kuin laitos ei pysyvästi ole hallinnut pääomaa viitenä ensimmäisenä vuotena. Vakavaraisuusasetuksen artiklassa 484 olevien siirtymäsäännösten mukaan tulkinta ei koske debentuurilainoja, jotka on laskettu liikkeeseen 31. joulukuuta 2011 tai sitä ennen. Tämä tulkinta alentaa oleellisesti Ålandsbankenin toissijaista pääomaa, koska aikaisempi Suomen käytäntö on tulkinnut luottolaitostoiminnasta annetun lain siten, että juoksuajaltaan viiden vuoden debentuurilainat, jotka luetaan mukaan toissijaiseen pääomaan, voivat sisältää takaisinmaksusuunnitelman. Mitä tulee vakavaraisuuslaskentaan, niin siihen vaikuttavat etenkin pk-yritysten tukikertoimen (SME-supportin factor) pääomavaatimuksen alentuminen (-4,3 30. kesäkuuta ), korkeammat vakavaraisuusvaatimukset luottolaitoksen ulkoiseen luottoluokitukseen siirtymisen seurauksena (3,4 ) sekä OTC-sopimuksiin sisältyvän arvonoikaisuriskin (CVA/DVA) pääomavaatimus (ei merkittävää vaikutusta). Ydinpääoma laskettuna vakavaraisuussääntelyn uuden määritelmän mukaan kasvoi vuodenvaihteesta 6,3 166,2 miljoonaan euroon (159,9). Riskin määrä aleni miljoonaan euroon ( joulukuuta 2013 vertailukelpoisen määritelmän mukaan), josta konsernin tuottojen kolmivuotiseen liukuvaan keskiarvoon perustuen laskettava riskin määrä operatiivisten riskien osalta kasvoi 4. Riskin määrä luottoriskien osalta aleni 10. Riskiprofiili on parantunut sekä IRB-hyväksytyn Suomen vähittäissalkun osalta että luottosalkun osalta, jota koskeva vakavaraisuusvaatimus lasketaan edelleen standardimenetelmällä. Lisäksi valuuttakurssivaikutus on alentanut Ruotsin toimintojen luottosalkkuun sisältyvän riskin määrää. Ydinpääoman osuus kasvoi 11,3 prosenttiin (10,8 prosenttia 31. joulu kuuta 2013 vertailukelpoisen määritelmän mukaan), ilman Basel I -lattian vaikutusta. Koska Ålandsbankenilla ei ole hybridipääomaa, ydinpääoman osuus on sama kuin ensisijaisen pääoman osuus. Kokonaispääoman osuus aleni 12,5 prosenttiin (13,5). Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 5

6 OLENNAISIA TAPAHTUMIA KAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Kauden päättymisen jälkeen ei ole sattunut olennaisia tapahtumia. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Ålandsbankenin tulokseen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, joihin yhtiö ei voi itse vaikuttaa. Konsernin tuloskehitykseen vaikuttavat muun muassa makrotaloudelliset muutokset, yleisen korkotilanteen, pörssi- ja valuuttakurssien muutokset, samoin kuin viranomaispäätöksistä ja -direktiiveistä johtuvat lisääntyneet kulut sekä kilpailutilanne. Konserni pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein. Konserniin kohdistuu luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski, operatiivinen riski ja toimintariski. Pankki ei harjoita tradingiä omaan lukuunsa. Ålandsbankenilla ei ole suoria vastuita ns. GIIPS-maissa (Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja), Kyproksella, Venäjällä tai Ukrainassa. tulevaisuudennäkymät Ålandsbanken muutti tulevaisuudennäkymiään 10. heinäkuuta päivätyssä pörssitiedotteessa. Muutetut tulevaisuudennäkymät ovat seuraavat. Pankin tuloskehityksen määräävät merkittävältä osin vaikeasti ennustettavissa olevat toimintaympäristötekijät. Tuottojen odotetaan muodostuvan vuonna korkeammiksi kuin vuonna 2013 sekä volyymien kasvun että marginaalien korotusten seurauksena. Tuotot ovat kuitenkin suuresti riippuvaisia siitä, miten korko- ja osakemarkkinat kehittyvät ja siten vaikeasti ennakoitavissa. Kulujen ja arvonalentumistappioiden luotoista odotetaan vuonna olevan alhaisemmat kuin vuonna Kaikkineen nämä odotukset johtavat siihen, että Ålandsbanken tulee vuodelta kirjaamaan olennaisesti paremman liiketuloksen ja osakkeenomistajille kuuluvan kauden tuloksen verojen jälkeen kuin vuodelta TALOUDELLISET TIEDOTTEET Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu julkistetaan tiistaina 28. lokakuuta. Maarianhamina 25. heinäkuuta HALLITUS Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 6

7 Taloudellinen informaatio, sisällysluettelo Lyhennetty laaja tuloslaskelma...8 Yhteenveto muun laajan tuloksen eristä... 9 Tuloskehitys neljännesvuosittain Lyhennetty tase Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista Lyhennetty rahavirtalaskelma LIITETIEDOT 1. Tietoja yrityksestä Osavuosikatsauksen laadintaperusteet ja olennaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Segmenttiraportointi Muutoksia konsernirakenteessa Korkokate Palkkiotuotot, netto Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto Muut kulut Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Tuloverot Antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille käyttötarkoituksittain Epävarmat saatavat ja arvonalentumistappiot Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien joukkolainat ja sijoitustodistukset Liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Rahoitusinstrumentit käypään arvoon Taseen ulkopuoliset sitoumukset Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus Omien velkojen vakuudeksi asetetut vakuudet Varojen ja velkojen maturiteettijakauma Korkosidonnaisuusajat Vakavaraisuus Hallinnoitava pääoma Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 7

8 Lyhennetty laaja tuloslaskelma Konserni Liitetieto Muutettu 1. nelj. % 2013 % Muutettu % Korkokate 5 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 Palkkiotuotot, netto 6 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 7 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5,5-36 IT-tuotot 4,9 3,9 26 3,6 38 8,8 7,3 21 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,1 0,3 0,9 0,6 59 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 4 25, ,4 52,2 12 Henkilöstökulut -13,3-13,3 0-13,2 1-26,6-26,2 1 Muut kulut 8-8,8-9,1-4 -8,2 7-17,8-16,3 9 Poistot -2,0-2,2-9 -1,9 10-4,3-3,8 14 Kulut yhteensä -24,1-24, ,2 4-48,7-46,3 5 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 39 1,9 9,7 5,8 66 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 9-0,1-0,9-88 0,5-1,0-1,0 1 Liiketulos 5,5 3,2 74 2,3 8,7 4,9 79 Tuloverot 10-1,3-0,6 99-0,7 86-1,9-1,3 49 Tilikauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3-5 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 89 1,4 6,1 3,1 98 Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0, ,09 0,42 0,21 98 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 8

9 Yhteenveto muun laajan tuloksen eristä Konserni Muutettu 1. nelj. % 2013 % Muutettu % Tilikauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Rahavirran suojaus -0,2 0,4-0,3-13 0,2 0,1 91 Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,3-0,3-2,1 1,0-5,7 Muuntoerot 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 38 josta ulkomaantoiminnan nettoinvestoinnin suojaus 1,5-0,6-0,4 0,9-0,4 Vero eristä, jotka on siirretty tai voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,5 0,1 0,7-0,4 1,5 josta rahavirran suojauksia 0,0-0,1 0,1-29 0,0 0,0 josta myytävissä olevia varoja -0,3 0,1 0,5-0,2 1,4 josta ulkomaantoiminnan nettoinvestoinnin suojaus -0,3 0,1 0,1-0,2 0,1 Erät, jotka on siirretty tai jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,6 0,4 34-1,5 1,0-3,9 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleenarvostukset -0,5-1, ,5-2,1 0,4 Vero eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,1 0, ,1 0,4-0,1 Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,4-1,3-71 0,3-1,7 0,3 Muut laajan tulokset erät 0,2-0,9-1,2-0,7-3,6-81 Tilikauden laaja tulos 4,5 1,7 0,5 6,2 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3 0 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,2 1,2 0,2 5,4-0,5 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 9

10 Tuloskehitys neljännesvuosittain Konserni 1. nelj. 4. nelj nelj nelj Korkokate 12,1 11,9 11,6 11,2 10,2 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7 12,8 10,4 9,9 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 1 1,5 2,0 1,0 0,8 1,2 IT-tuotot 4,9 3,9 3,9 3,6 3,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,1 0,3 0,1 0,3 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 29,7 26,1 25,1 Henkilöstökulut -13,3-13,3-13,6-11,7-13,2 Muut kulut 1-8,8-9,1-8,8-8,9-8,2 Poistot -2,0-2,2-2,2-2,1-1,9 Kulut yhteensä -24,1-24,6-24,6-22,6-23,2 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 5,1 3,5 1,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,1-0,9-1,5-1,6 0,5 Liiketulos 5,5 3,2 3,6 1,9 2,3 Tuloverot -1,3-0,6-0,4-1,1-0,7 Tilikauden tulos 4,3 2,5 3,3 0,8 1,7 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 3,1 0,5 1,4 1 Nettotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista koskien ruotsalaisen tytäryhtiön myyntiä on luokiteltu uudelleen Käyvän arvon rahoituserien nettotuotoista Muihin kuluihin, mikä vaikuttaa 3. neljännekseen Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 10

11 Lyhennetty tase Konserni Liitetieto % Muutettu % Varat Käteiset varat ja saamiset keskuspankeilta Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11, Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Kauden verotettavaaan tuloon perustuvat verosaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Varat yhteensä Velat Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Liikkeeseen lasketut velkakirjat 13, Johdannaissopimukset Kauden verotettavaaan tuloon perustuvat verovelat Laskennalliset verovelat Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Velat yhteensä Oma pääoma ja määräysvallattomien osuus Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Käyvän arvon rahasto Omat osakkeet Vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Osakkeenomistajien osuus pääomasta Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Velat ja Oma pääoma yhteensä Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 11

12 Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista Konserni Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Suojausvaraus rahasto Muunto- Käyvän arvon ero Omat osakkeet Vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien tulos Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta Mä ä räy s - vallattomien omistajien osuus omasta pääomasta Yhteensä Oma pääoma ,1 32,7 25,1-1,2 4,5-0,2-0,2 24,5 61,4 175,8 3,2 179,0 Kauden laaja tulos 0,1-4,3 0,3 3,4-0,5 0,5 0,0 Liiketoimet konsernin omistajien kanssa Osingonjako -2,2-2,2-0,7-2,9 Oma pääma ,1 32,7 25,1-1,1 0,2 0,1-0,2 24,5 62,7 173,1 3,1 176,2 Kauden laaja tulos 0,7 0,9 0,4 5,4 7,4 0,5 7,9 Oma pääoma ,1 32,7 25,1-0,4 1,1 0,5-0,2 24,5 68,1 180,5 3,5 184,1 Kauden laaja tulos 0,1 0,8 0,1 4,4 5,4 0,7 6,2 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 Liiketoimet konsernin omistajien kanssa Osingonjako -2,2-2,2-1,0-3,1 Oma pääoma ,1 32,7 25,1-0,3 1,9 0,6-0,2 24,5 70,4 183,8 3,3 187,1 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 12

13 Lyhennetty rahavirtalaskelma Konserni Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 8,7 10,4 4,9 Oikaisut liikevoittoon sisältyvistä, rahavirtaan vaikuttamattomista eristä 8,5 16,5 0,6 Tulos investointitoiminnasta -0,2 0,7 0,4 Maksetut tuloverot -0,8-0,9-1,5 Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos 97,7 113,8-407,4-380,5-66,3-61,9 Investointitoiminnan rahavirta -2,8-5,2-0,4 Rahoitustoiminnan rahavirta 57,5 335,0 76,7 Rahavarojen kurssiero -1,4-1,3-0,9 Rahavarojen muutos 167,2-52,0 13,6 Rahavarat kauden alussa 193,6 245,6 245,6 Rahavarat kauden lopussa 360,8 193,6 259,2 Rahavarojen muutos 167,2-52,0 13,6 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 13

14 Liitetiedot konsernin osavuosikatsaukseen 1. Tietoja yrityksestä Ålandsbanken Abp on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Ålandsbanken Abp on liikepankki, jolla on kaikkiaan 15 konttoria. Tytäryhtiönsä Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n kautta konserni on myös modernien pankkijärjestelmien toimittaja. Crosskey toimittaa pankkijärjestelmiä pienehköille ja keskisuurille pankeille. Emoyhtiön pääkonttorin virallinen osoite on: Ålandsbanken Abp Nygatan MARIEHAMN Ålandsbanken Abp:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Hallitus on 24. heinäkuuta hyväksynyt osavuosikatsauksen tilikaudelta Osavuosikatsauksen laadintaperusteet ja olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet OSAVUOSIKATSAUKSEN Laadintaperusteet Osavuosikatsaus kaudelta on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) sekä IAS34-standardin Osavuosikatsaukset mukaisesti sellaisina, kuin ne on hyväksytty EU:ssa. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia tietoja ja liitetietoja, jotka vaaditaan vuositilinpäätöksen yhteydessä, ja katsaus tulee lukea yhdessä konsernin vuositilinpäätöksen per kanssa. Taulukot esittävät oikein pyöristetyt luvut kaikilla yksittäisillä riveillä. Se merkitsee kuitenkin sitä, että pyöristetyistä arvoista ei voida tehdä yhteenlaskua. Kertaluonteisiksi eriksi määritellään toimintojen ja strategisten osakeomistusten myynnistä syntyneet tulosvaikutukset sekä uudelleenjärjestelykulut suurehkojen organisaatiomuutosten ja toimintojen lakkauttamisen yhteydessä. Vertailulukuja on korjattu vuositilinpäätöksen 2013 yhteydessä. Näiden korjausten vaikutus ilmenee julkistetun Tilinpäätöstiedotteen sivuilla olevista taulukoista. Korjatut vertailuluvut ilmoitetaan osavuosikatsauksessa merkittyinä Muutettu. Edellä mainittujen korjausten lisäksi tuloslaskelmaan, muihin laajan tuloksen eriin ja taseeseen on tehty täsmennyksiä, jotka vaikuttavat esittämistapaan, vertailulukuihin ja myös liittyviin liitetietoihin. Tilivuodesta lukien IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja FRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ovat tulleet voimaan EU:ssa sovellettaviksi. Uusien määräysten myötä IAS 27:ssä ja SIC 12:ssa olevat nykyiset määräykset siitä, milloin yritys on yhdisteltävä konsernintilinpäätöksessä, korvataan joillakin arviointikriteereillä siitä, milloin on olemassa määräysvalta toisessa yrityksessä. Uusien määräysten soveltaminen ei vaikuta oleellisesti konsernin taseeseen, tuloslaskelmaan eikä vakavaraisuuteen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset sisältää mallin, jota on käytettävä arvioitaessa, onko määräysvalta olemassa vai ei kaikkien yrityksen omistamien sijoitusten kohdalla, mukaan lukien määräysvalta, jota tällä hetkellä kutsutaan SPE:iksi ja joka säännellään SIC 12:ssa. Standardi ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutokset aiheuttavat pääasiassa kaksi muutosta verrattuna IAS 31:een Osuudet yhteisyrityksissä. Sijoituksen arvioidaan olevan yhteisyritysoperaatio tai yhteisyritys riippuen siitä, minkä tyyppisestä sijoituksesta on kyse ja niille on olemassa erilaiset kirjaamissäännöt. Yhteisyritys on kirjattava pääomaosuusmenetelmällä ja suhteellinen menetelmä ei tule olemaan sallittu. Standardi ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Standardi koskee tietojen antamista sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisjärjestelyihin, osakkuusyrityksiin ja ei-yhdisteltyihin strukturoituihin yhteisöihin. Standardista tulee aiheutumaan uusien tietojen antamista konsernin omistuksista muissa yrityksissä tai sijoituskohteista. Muutettu IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin. Muutokset tarkoittavat kirjauksen tekemistä silloin, kun omistukset muuttuvat ja merkittävä tai yhteinen määräysvalta päättyy tai ei pääty. Muutos ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRIC 21 Levies (sovelletaan ). Tulkintalausunto sisältää määräyksiä siitä, miten viranomaisten yrityksille langettamat erimuotoiset maksut syntyvät ja minä ajankohtana syntyy velvoittava tapahtuma, joka johtaa velkakirjaukseen. Tulkinta ei vaikuta oleellisesti konserniin. arvioinnit JA ARVOSTUKSET Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti vaatii yrityksen johdolta arviointeja ja arvostuksia sekä oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja esitettävien varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen määrään sekä tietoihin sitoumuksista. Vaikka nämä arvioinnit perustuvat yrityksen johdon parhaaseen tietämykseen kyseisistä tapahtumista ja toimenpiteistä, toteuma voi poiketa arvioinneista. Olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin ne, joita käytettiin vuositilinpäätöksen per laadinnassa. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 14

15 3. Segmenttiraportointi Ålandsbanken raportoi segmenttiraportoinnin IFRS 8 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että segmenttiraportointi heijastaa konsernin johdon saamaa informaatiota. Liiketoiminta-alue Ahvenanmaa käsittää konttoriliiketoiminnan Ahvenanmaalla. Liiketoiminta-alue Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan Manner- Suomessa ja Ålandsbanken Asset Management Ab:n. Liiketoiminta-alue Ruotsi käsittää Ruotsin sivuliikkeen (Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial) liiketoimintayksiköt sekä Ålandsbanken Fonder AB:n (vapaaehtoisen selvitystilan kautta toukokuussa lopettamiseen asti) ja Alpha Management Company S.A:n (vapaaehtoisen selvitystilan kautta marraskuussa 2013 lopettamiseen asti). Liiketoiminta-alue Crosskey käsittää Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n ja S-Crosskey Ab:n. Konsernitoiminnot käsittää kaikki keskitetyt konsernitoiminnot, Treasury mukaan lukien, sekä tytäryhtiöt Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n ja Ab Compass Card Oy Ltd:n. Konserni Ahvenanmaa Suomi Ruotsi Crosskey Konsernitoiminnot Eliminoinnit Yhteensä Korkokate 5,8 9,1 8,3-0,1 0,6 0,1 23,9 Palkkiotuotot, netto 4,1 9,6 6,1 0,0 1,4 0,0 21,2 Rahoituserien nettotuotto 0,4 0,0 0,7 0,0 2,4 0,0 3,5 Muu tuotot 0,1 0,1 0,2 15,5 1,0-7,1 9,8 Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuotot yhteensä 10,4 18,9 15,3 15,4 5,4-6,9 58,4 Henkilöstökulut -2,0-4,8-5,7-7,4-6,7 0,0-26,5 Muut kulut -1,9-3,2-3,3-4,7-11,4 6,9-17,6 Poistot -0,2-0,4 0,0-1,9-2,0 0,2-4,2 Sisäinen kustannustenjako -3,8-5,5-6,2 0,0 15,4 0,0 0,0 Uudelleenjärjestelykulut 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4 Kulut yhteensä -7,8-14,2-15,3-14,0-4,6 7,2-48,7 Tulos ennen arvonalentumistappioita 2,6 4,6 0,0 1,4 0,8 0,3 9,7 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,3-0,5 0,0 0,0-0,1 0,0-1,0 Liiketulos 2,3 4,1 0,0 1,4 0,6 0,3 8,7 Tuloverot -0,5-0,8 0,0-0,3-0,3 0,0-1,9 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0-0,7 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7 Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos 1,8 2,6 0,0 1,1 0,2 0,3 6,1 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Riskin määrä Allokoitu oma pääoma Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,1 10,1 0,0 39,5 6,8 Kulu/tuotto-suhdeluku 0,75 0,75 1,00 0,91 0,96 0,83 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 0,46 0,47 0,04 2,26 0,38 Luottotappiotaso, % 0,10 0,06 0,00 0,72 0,06 Antolainaus/Ottolainaus, % Kokopäivätoimia Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 15

16 Konserni Ahvenanmaa Suomi Ruotsi Crosskey Konsernitoiminnot Eliminoinnit Yhteensä Korkokate 5,2 7,5 6,0-0,1 0,6 0,2 19,5 Palkkiotuotot, netto 3,7 7,9 6,5 0,0 1,1 0,0 19,2 Rahoituserien nettotuotto 0,2 0,0 0,6 0,0 4,6 0,0 5,5 Muut tuotot 0,1 0,1 0,1 13,4 0,9-6,6 7,9 Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuotot yhteensä 9,3 15,5 13,3 13,3 7,3-6,4 52,2 Henkilöstökulut -2,0-4,7-5,9-7,0-6,6 0,0-26,2 Muut kulut -1,7-3,6-3,1-4,0-10,1 6,2-16,3 Poistot -0,1-0,4 0,0-1,7-1,8 0,3-3,8 Sisäinen kustannustenjako -3,4-5,8-6,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kulut yhteensä -7,3-14,5-15,0-12,8-3,5 6,5-46,3 Tulos ennen arvonalentumistappioita 2,0 1,1-1,7 0,5 3,8 0,1 5,8 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,5-0,3 0,0 0,0-0,2 0,0-1,0 Liiketulos 1,5 0,8-1,7 0,5 3,6 0,1 4,9 Tuloverot -0,4-0,2 0,3-0,1-0,9 0,0-1,3 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos 1,2 0,1-1,4 0,4 2,7 0,1 3,1 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Riskin määrä Allokoitu oma pääoma Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 5,9 0,5-4,9 15,5 3,6 Kulu/tuotto-suhdeluku 0,78 0,93 1,13 0,96 0,83 0,89 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 0,42 0,65 0,17 2,05 0,51 Luottotappiotaso, % 0,16 0,03 0,00 1,04 0,07 Antolainaus/Ottolainaus, % Kokopäivätoimia Kokopäivätoimien määrä määriteltynä työllisyysasteena lukuun ottamatta vanhempainlomalla ja pitkäaikaissairauslomalla olevaa henkilökuntaa. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 16

17 4. Muutoksia konsernirakenteessa Ålandsbanken Abp on vuonna hankkinut 25 % Mäklarhuset Åland Ab:n osakkeista. Sijoitus on yhteensä noin 0,1. Omistus kirjataan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Ålandsbanken Fonder AB:n vapaaehtoinen selvitystila on päättynyt 19. toukokuuta ja lopputilitys on tehty. 5. Korkokate Konserni 1. nelj. % 2013 % Korkotuotot Luottolaitokset ja keskuspankit 0,3 0,2 72 0,2 27 0,5 0,4 4 Yleisö ja julkisyhteisöt 18,4 18,1 2 17,2 7 36,5 33,7 8 Saamistodistukset 0,9 1,1-17 0,7 19 1,9 1,8 6 Muut korkotuotot 0,2 0,3-14 0,1 0,5 0,1 Korkotuotot yhteensä 19,8 19,6 1 18,2 8 39,4 36,1 9 Korkokulut Luottolaitokset ja keskuspankit -0,9-0,9-5 -1, ,8-2,4-25 Yleisö ja julkisyhteisöt -3,4-3,2 7-3, ,6-7,9-17 Velkakirjat -3,0-3,1-3 -2,6 13-6,0-5,1 20 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin ,5-0, ,3-0,3-0,3 muilla veloilla Muut korkokulut -0,2-0, ,2-6 -0,5-0,5-2 Korkokulut yhteensä -7,7-7,7 0-8, ,4-16,5-7 Korkokate 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 % Sijoitusmarginaali, prosenttia 1 1,19 1,19 1,08 1,20 1,05 1 Sijoitusmarginaali määritellään korkokatteen suhteena taseen loppusummaan keskimäärin. 6. Palkkiotuotot, netto Konserni 1. nelj. % 2013 % Ottolainaus 0,2 0,2-2 0,2 5 0,4 0,4 7 Antolainaus 1,3 1,1 19 1,0 38 2,4 1,6 53 Maksuliikenne 2,2 2,1 7 2,1 7 4,3 4,0 7 Rahastot 3,6 3,2 12 3,2 11 6,8 6,3 7 Varainhoito 2,2 2,0 16 1,9 20 4,1 3,8 9 Arvopaperinvälitys 2,2 3,6-39 2,8-22 5,8 6,0-3 Muut palkkiot 0,7 0,5 37 0,7 2 1,2 1,2 4 Palkkiotuotot yhteensä 12,4 12,6-2 11,8 5 25,1 23,3 8 Maksuliikennepalkkiokulut -1,0-1,0 8-0,9 16-2,0-1,8 13 Rahastopalkkiokulut -0,1-0, , ,4-0,8-52 Varainhoitopalkkiokulut -0,2-0,2 11-0,1 44-0,4-0,4 2 Arvopaperinvälityspalkkiokulut -0,3-0,2 16-0,3-6 -0,5-0,6-15 Muut palkkiokulut -0,3-0,4-9 -0,3 13-0,7-0,6 22 Palkkiokulut yhteensä -1,9-2,0-1 -1,9 2-3,9-4,0-3 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 % Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 17

18 7. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto Konserni 1. nelj. % 2013 % % Arvostuskategoria käypään arvoon tuloslaskelman kautta Saamistodistukset 0,2 0,2 17 0,0 0,4 0,0 Osakkeet ja osuudet 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Johdannaissopimukset 0,0 0,0 1,2-96 0,1 1,9-97 Lainasaamiset -0,2-0, , ,5-2,5 Arvostuskategoria käypään arvoon tuloslaskelman kautta 0,1-0,1-0,2 0,0-0,6 Suojauslaskenta josta suojausinstrumentit 4,6 4,5 3-3,4 9,1-0,1 josta suojauksen kohde -4,5-4,9-7 3,3-9,4 0,0 Suojauslaskenta 0,1-0,4-0,1-0,3-0,1 Valuuttatoiminnan nettotuotot 1,2 0,5 0,7 65 1,7 2,3-27 Nettotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2 1,9 0,8-77 2,1 3,9-46 Yhteensä 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5, Muut kulut Konserni 1. nelj. % 2013 % % IT-kulut (lukuun ottamatta IT-palveluja) 2,5 1,9 33 2,2 13 4,4 4,3 1 Kiinteistö- ja konttoritilakulut 1,3 1,4-3 1,5-12 2,7 3,1-13 Markkinointikulut 0,6 0,7-15 0,7-23 1,2 1,3-6 IT-palvelut 0,5 0,6-4 0,5 2 1,1 1,1 1 Henkilöstöön liittyvät kulut 0,6 0,5 12 0,5 20 1,2 1,0 13 Matkakulut 0,4 0,3 13 0,3 14 0,7 0,5 22 Ostetut palvelut 0,9 1,7-49 0,7 18 2,5 1,6 56 Talletussuojarahaston maksu 0,3 0,2-24 0,3-24 0,6 0,6-6 Pankkivero 0,4 0,4 0 0,4 8 0,9 0,8 4 Muut kulut 1,6 1,8-9 1,5 9 3,3 3,0 13 Valmistus omaan käyttöön -0,3-0, , ,7-1,0-32 Yhteensä 8,8 9,1-4 8,2 7 17,8 16,3 9 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 18

19 9. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Konserni Poiskirjaukset 1. nelj. % 2013 % % Kauden todetut arvonalentumistappiot 0,1 0,1 29 0,4-72 0,2 3,4-95 Todettujen arvonalentumistappioiden palautus 0,0 0,0 0-2,2-99 0,0-2,2-99 Yhteensä 0,1 0,1 35-1,8 0,2 1,2-87 Erityiset varaukset saamiskohtaisesti arvostettuja saamisia varten Uudet ja lisääntyneet varaukset 0,5 0,9-46 1,4-67 1,3 2,8-52 Aiemmin tehtyjen varausten peruutukset -0,5-0,1-0,3 74-0,6-0,5 31 Käytetty todettuihin tappioihin 0,0 0,0-0,3-89 0,0-3,0-99 Yhteensä 0,0 0,7 0,9 0,7-0,7 Kauden nettovaraus ryhmäkohtaisesti arvostettuja saamisia varten 0,0 0,1-41 0,5-92 0,1 0,5-78 Luottotappiot, netto 0,1 0, ,5 1,0 1, Tuloverot Konserni 1. nelj. % 2013 % % Verot tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta 0,5 0,5-3 0,1 0,9 0,7 29 Laskennallisten verosaamisten/-velkojen muutos 0,8 0,2 0,5 49 0,9 0,5 75 Tuloverot 1,3 0,6 99 0,7 86 1,9 1,3 49 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 19

20 11. Antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille käyttötarkoituksittain Konserni % % Antolainaus Varaukset Antolainaus Antolainaus Antolainaus ennen varausten varausten varausten varauksia jälkeen jälkeen jälkeen Yritykset Merenkulku Kauppa Asuntotoiminta Muu kiinteistötoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Hotelli- ja ravintolatoiminta Muu palvelutoiminta Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rakennustoiminta Muu teollisuustoiminta Yritykset yhteensä Yksityishenkilöt Asunnot Arvopaperit ja muut sijoitukset Elinkeinotoiminta Muu yksityistalous Yksityishenkilöt yhteensä Julkisyhteisöt ja aatteelliset järjestöt Julkisyhteisöt ja aatteelliset järjestöt yhteensä Antolainaus yhteensä Epävarmat saatavat ja arvonalentumistappiot Konserni % % Epävarmat saatavat, brutto 33,9 31,7 7 15,1 josta yksityishenkilöt 5,9 5,7 4 5,4 11 josta yritykset 28,0 26,0 8 9,8 Epävarmojen saatavien osuus, % 1,07 1,02 0,50 Varaukset saamiskohtaisesti arvostettuja saamisia varten 15,9 15,2 5 9,4 69 Epävarmat saatavat, netto 18,0 16,5 9 5,7 Epävarmojen saatavien varausaste, % Varaukset ryhmäkohtaisesti arvostettuja saamisia varten 1,3 1,2 9 4,0-68 josta yksityishenkilöt 0,9 0,9-1 0,4 josta yritykset 0,4 0,3 38 3,6-88 Epävarmojen saatavien varausaste yhteensä, % Saatavat, joissa erääntynyt määrä > 90 päivää 12,2 15, ,3-20 josta yksityishenkilöt 6,4 9,6-33 9,7-34 josta yritykset 5,8 6,0-3 5,7 3 Saatavien osuus, joissa erääntynyt määrä > 90 päivää, brutto, % 0,38 0,50 0,51 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 20

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 KORKEAMMAT PALKKIOTUOTOT JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian myynti kasvanut edelleen siitä huolimatta, että yleinen markkinatilanne

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 Aktia pankki oyj tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013 palkkiotuotot kasvoivat hankalassa markkinatilanteessa toimitusjohtaja jussi laitinen Aktian tulos oli hyvä. Kasvaneet palkkiotuotot vähensivät matalien

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014

AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 AKTIA PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2014 VAHVA TULOS 2014, IRBA-LUPA MAHDOLLISTAA KASVUN TULEVAISUUDESSA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Aktian koko vuoden tulos oli hyvä. Palkkiotuotot netto

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13

Hallituksen toimintakertomus 3. Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 13 Finnvera Q4/2013 ja tilinpäätös 2013 Finnvera-konserni Q4/2013 ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Avainluvut 11 Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot