Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 98 prosenttia 6,1 miljoonaan euroon (3,1). Korkokate kasvoi 22 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon (19,5). Palkkiotuotot, netto kasvoivat 10 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon (19,2). Kulut kasvoivat 5 prosenttia 48,7 miljoonaan euroon (46,3). Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat muuttumattomat 1,0 (1,0) vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa (0,07). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 6,8 prosenttiin (3,6). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,21). Ydinpääoman osuus laskettuna ilman Basel I -lattian vaikutusta oli 11,3 prosenttia (10,8 prosenttia 31. joulukuuta 2013). Toinen vuosineljännes verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2013 Liiketulos yli kaksinkertaistui 5,5 miljoonaan euroon (2,3) Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani 4,0 miljoonaan euroon (1,4). Korkokate kasvoi 19 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon (10,2). Palkkiotuotot, netto kasvoivat 6 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon (9,9). Kulut kasvoivat 4 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon (23,2). Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat 0,1 miljoonaa euroa (-0,5) vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa (-0,06). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) kasvoi 8,8 prosenttiin (3,1). Osakekohtainen tulos kasvoi 0,28 euroon (0,09). Vuoden alkupuoliskolla kaikki liiketoiminta-alueemme ovat selvästi kohentaneet tulostaan. Korkokate kasvoi 22 prosenttia ja nettomääräiset palkkiotuotot 10 prosenttia samanaikaisesti, kun olemme voineet hallita juoksevia kulujamme. Varainhoitomme kasvu jatkuu. Hallinnoitava pääoma on kasvanut vuodessa 16 prosenttia valuuttakurssivaikutuksia huomioimatta. Sijoitusrahastoissamme oleva pääoma on ylittänyt 1 miljardi euroa ja konsernissa hallinnoitavan pääoman kokonaismäärä lähestyy 5 miljardia euroa. Kaikkineen tämä johti siihen, että 10. heinäkuuta korotimme tulosennustettamme koko vuodelle ennusteeksi, että koko vuoden tuloksen odotetaan muodostuvan olennaisesti paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Peter Wiklöf, toimitusjohtaja Liiketulos Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Ydinpääoman osuus prosenttia Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Hallinnoitava pääoma Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Antolainaus Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Ålandsbanken on pankki, joka panostaa voimakkaasti asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen palveluun. Pankilla on vankka sijoitusosaaminen ja lisäksi se tarjoaa hyviä rahoituspalveluja. Vuonna 1919 perustettu liikepankki on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta Ålandsbankenin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Pankilla on seitsemän konttoria Ahvenanmaalla ja viisi konttoria Manner-Suomessa sekä kolme konttoria Ruotsissa. Ålandsbanken-konserniin kuuluu kaikkineen neljä tytäryhtiötä, joiden toiminta liittyy eri tavoin pankkitoimintaan. Ålandsbanken Abp Kotipaikka: Maarianhamina Osoite: Nygatan 2, FI MARIEHAMN Y-tunnus: Puhelin

2 Taloudelliset tunnusluvut Konserni 1. nelj. % 2013 % % Tulos Korkokate 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5,5-36 Muut tuotot 5,7 4,0 42 3,8 49 9,8 7,9 24 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 4 25, ,4 52,2 12 Henkilöstökulut -13,3-13,3 0-13,2 1-26,6-26,2 1 Muut kulut -8,8-9,1-4 -8,2 7-17,8-16,3 9 Poistot -2,0-2,2-9 -1,9 10-4,3-3,8 14 Kulut yhteensä -24,1-24, ,2 4-48,7-46,3 5 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 39 1,9 9,7 5,8 66 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,1-0,9-88 0,5-1,0-1,0 1 Liiketulos 5,5 3,2 74 2,3 8,7 4,9 79 Tuloverot -1,3-0,6 99-0,7 86-1,9-1,3 49 Katsauskauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3-5 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 89 1,4 6,1 3,1 98 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Oma pääoma Taseen loppusumma Riskin määrä Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 2 8,8 4,7 3,1 6,8 3,6 Kulu/tuotto-suhdeluku 3 0,81 0,86 0,93 0,83 0,89 Luottotappiotaso, % 4 0,01 0,11-0,06 0,06 0,07 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 5 0,38 0,45 0,51 Epävarmojen saatavien varausaste, % Core funding ratio, % Omavaraisuus, % 8 4,6 4,5 4,6 Ydinpääoman osuus ilman Basel I -lattian vaikutusta, % 9 11,3 10,6 10,8 Osakekohtainen tulos, euroa 10 0,28 0, ,09 0,42 0,21 98 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 11 12,77 12, ,03 6 Osakekurssi A-osake, euroa 10,27 10, ,50-2 Osakekurssi B-osake, euroa 8,45 8,25 2 7,68 10 Osakkeiden lukumäärä (poislukien omat osakkeet), tuhat kpl Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit 2 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta keskimäärin 3 Kulut / Tuotot 4 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle 5 Järjestämättömät saamiset > 90 pv / Antolainaus yleisölle ennen arvonalentumistappiovarauksia 6 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat 7 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 8 Oma pääoma / Taseen loppusumma 9 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 % 10 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 11 Oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2

3 Kommentteja MAKROTILANNE JA VIRANOMAISVAATIMUKSET Korot vaikuttavat pysyvän alhaisina vielä pitkään Euroopassa, mikä rasittaa edelleen pankkien korkokatetta ja lisää varallisuushintakuplien riskiä kansantaloudessa. Noustuaan varovaisesti huhtikuussa ja toukokuussa Euribor-korot putosivat kesäkuussa vuodentakaiselle alhaiselle tasolle. Lisäksi EKP alensi kesäkuussa ohjauskorkoaan 10 korkopistettä lisää ennätysalhaiseen 0,15 prosenttiin ja otti käyttöön talletusmahdollisuuden negatiivisen koron, -0,10 prosenttia. Kesäkuun alussa Ruotsin keskuspankki alensi ohjauskorkoaan 50 korkopistettä ennätysalhaiseen 0,25 prosenttiin. VIITEKORKOJEN NELJÄNNESVUOSIKESKIARVO, PROSENTTIA 2 nelj. 1. nelj Euribor 3 kk 0,30 0,29 0,21 Euribor 12 kk 0,57 0,56 0,51 Stibor 3 kk 0,89 0,94 1,22 Kesäkuun lopussa osakekurssit olivat nousseet vuodenvaihteesta noin 3 prosenttia Helsingin Pörssissä (OMXHPI) ja noin 6 prosenttia Tukholman pörssissä (OMXSPI). Ruotsin kruunu oli kauden aikana euroon nähden 5 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Kruunu heikentyi 4 prosenttia vuodenvaihteesta kesäkuun loppuun. Muunnettaessa pankin ruotsalaisten toimintojen tulos euroiksi on käytetty kauden keskikurssia, kun taas tase on muunnettu tasepäivän kurssiin. EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) mukaiset vakavaraisuutta koskevat uudet laskentatavat ja esittämisvaatimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta alkaen. TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA Osana varainhoitotarjontansa vahvistamista entisestään Ålandsbanken on rekrytoinut kokeneen nelihenkisen varainhoitotiimin Alfred Bergiltä. He aloittavat pankin palveluksessa syyskuun puoliväliin mennessä. Korkorahasto Ålandsbanken Euro Bond on nimitetty luokassaan Pohjoismaiden parhaaksi rahastoksi 3, 5 ja 10 vuoden varainhoitokaudelta ja rahasto on saanut arvostetun Lipper Fund Award Nordic -palkinnon. Hallinnoitava pääoma Ålandsbankenin omissa rahastoissa ylitti ja oli kesäkuun lopussa miljoonaa euroa. Ålandsbanken on päättänyt tehostaa varainhoidon ja arvopaperikäsittelyn IT-tukea ja back office -prosesseja. Muutostöiden odotetaan kestävän noin kolme vuotta. Ålandsbanken on valinnut Crosskeyn uuden pääomamarkkinakonseptin Capital Markets from the tap tehtyään arvioinnin useista vaihtoehtoisista IT-toimittajista. Uusi Capital Markets -järjestelmä on kaiken kattava ratkaisu, joka yhdistää useita nykyisiä järjestelmiä yhdelle ainoalle alustalle. Ålandsbanken ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag -vakuutusyhtiö (Ömsen) ovat syventäneet vakuutus- ja rahoituspalveluja koskevaa yhteistyötään Ahvenanmaalla tarkoituksena korottaa palveluastetta ja turvallisuutta asuntokaupoissa. Yhteistyö käsittää turva- ja turvallisuuspaketin tarjoamisen asuntolainaa ottaville asiak kaille. Tarjoukseen sisältyy Ömsenin vakuutusturva ja vahinkojen ennaltaehkäisyohjelmat ja -tuotteet sekä Ålandsbankenin palveluvalikoima, muun muassa lakiasiainneuvonta, rakennusneuvonta, rahoitus ja Ålandsbankenin Premium-palvelu. Sekä Ålandsbanken että Ömsen ovat osakkaina vastaperustetussa Mäklarhuset Åland Ab -kiinteistönvälitysyrityksessä. Ålandsbanken on organisoinut uudelleen ja tehostanut toimintaansa pääkaupunkiseudulla, minkä seurauksena muun muassa Espoon Tapiolan konttori on suljettu. Toimenpiteet merkitsevät kulujen alentumista noin 0,5 vuositasolla. Uudelleen järjestelykulut olivat noin 0,4, mikä rasitti ensimmäisen neljänneksen tulosta. Ålandsbanken jatkaa tuotetarjontansa täydentämistä Ruotsin markkinoilla, jotta asiakkaat eivät tarvitsisi Ålandsbankenin ohella muuta pankkia. Vuoden aikana on otettu käyttöön e-lasku, BankIDpankkitunnistaminen, luottokortti sekä asuntolainavakuutus. Crosskey on kehittänyt Marginalen Bankin uuden internetpankin, joka on lanseerattu Ruotsin markkinoilla. Kesäkuussa Ålandsbanken laski ensimmäisen kerran liikkeeseen katetun joukkolainan, jonka vakuutena on ruotsalaisia asuntolainoja. Liikkeeseenlasku oli määrältään 1 miljardi Ruotsin kruunua. Laina ylimerkittiin. Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen vakuussammio on tällä hetkellä noin 4 miljardia kruunua. Ålandsbankenin Luontotilibonuksia jaettiin vuoden alkupuoliskolla noin euroa valituille ympäristöhankkeille. Pankki sai ennätys määrän, eli 50 projektiavustushakemusta. 10. huhtikuuta pidetyssä yhtiökokouksessa hallitus valittiin uudelleen. Hallitukseen kuuluvat Nils Lampi, Christoffer Taxell, Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Annika Wijkström, Anders Wiklöf ja Dan-Erik Woivalin. Yhtiökokous päätti myös poistaa pankin yhtiöjärjestyksestä määräyksen, joka on estänyt 67 vuotta täyttäneen henkilön valitsemisen hallitukseen. TULOS toiselta vuosineljännekseltä Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos oli 4,0, mikä on parannusta 2,6 verrattuna toiseen vuosineljännekseen Liiketulos parani 5,5 (2,3). Tulos oli paras yksittäiseltä neljännekseltä sitten vuoden 2009, ilman kertaluonteisia eriä. Tulostrendi on edelleen positiivinen kaikilla liiketoimintasegmenteillä. Oman pääoman tuotto verojen jälkeen parani 8,8 prosenttia (3,1). Tuotot kasvoivat 4,7 eli 18 prosenttia 29,8 miljoonaan euroon verrattuna toiseen vuosineljännekseen Tuotot kasvoivat kaikissa tuottojen ryhmissä. Luottosalkun uudelleenhinnoittelun, alhaisempien varainhankintakulujen sekä volyymien kasvun ansiosta korkokate kasvoi 1,9 eli 19 prosenttia 12,1 miljoonaan euroon. Korkokate oli nouseva viidentenä perättäisenä neljänneksenä. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 3

4 Palkkiotuotot, netto kasvoivat 0,6 eli 6 prosenttia 10,5 miljoonaan euroon, pääasiassa rahastopalkkio- ja antolainauspalkkiotuottojen nousun seurauksena. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto kasvoi 0,3 miljoonaa euroa eli 22 prosenttia 1,5 miljoonaan euroon, pääasiassa valuuttatoiminnan nettotuottojen nousun seurauksena. IT-tuotot kasvoivat 1,3 eli 38 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon, muun muassa seurauksena tuotoista Crosskeyn uusilta asiakkailta. Muut tuotot kasvoivat 0,5 0,8 miljoonaan euroon, ennen muuta seurauksena Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksista saadusta korosta. Kulut kasvoivat 0,9 eli 4 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon, lähinnä johtuen korkeammista IT-kuluista ja lisääntyneistä varauksista vaihtuvaa palkitsemista varten. Arvonalentumistappiot luotoista olivat 0,1 vastaten 0,01 prosentin luottotappiotasoa. Edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä kirjattiin 0,5 miljoonan euron arvonalentumistappioiden nettopalautus. TULOS kaudelta TAMMIKUU-KESÄKUU Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos oli 6,1, mikä oli parannusta 3,0 eli 98 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Liiketulos parani 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen parani 6,8 prosenttiin (3,6). Tuotot kasvoivat 6,2 eli 12 prosenttia 58,4 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat kaikissa tuottojen ryhmissä, lukuun ottamatta käyvän arvon rahoituserien nettotuottoa. Korkokate kasvoi 4,4 eli 22 prosenttia 23,9 miljoonaan euroon. Korkokatteen kohentumisesta Ruotsin liiketoimintaalueen osuus oli 2,3, Suomen liiketoiminta-alueen 1,6 ja Ahvenanmaan liiketoiminta-alueen 0,6. Korkokatteen kohentuminen juontuu sekä antolainausvolyymien kasvusta että antolainaussalkun laajentuneista korkomarginaaleista sekä alhaisemmista varainhankintakuluista. Palkkiotuotot, netto kasvoivat 2,0 eli 10 prosenttia 21,2 miljoonaan euroon, pääasiassa rahastopalkkio- ja antolainauspalkkiotuottojen nousun seurauksena. Palkkiotuottojen kohentumisessa Suomen liiketoiminta-alueen osuus oli 1,7, Ahvenanmaan liiketoiminta-alueen 0,4 ja Ruotsin liiketoiminta-alueen -0,4. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto aleni 2,0 eli 36 prosenttia 3,5 miljoonaan euroon, pääasiassa seurauksena alhaisemmista tuotoista myytävissä olevista rahoitusvaroista. IT-tuotot kasvoivat 1,5 eli 21 prosenttia 8,8 miljoonaan euroon, muun muassa seurauksena tuotoista Crosskeyn uusilta asiakkailta. Kulut kasvoivat 2,4 eli 5 prosenttia 48,7 miljoonaan euroon, johtuen lähinnä Suomen liiketoiminta-alueen noin 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista, noin 1,0 miljoonan euron keskeisistä strategiakuluista sekä noin 0,3 alhaisemmasta valmistuksesta omaan käyttöön. Arvonalentumistappiot luotoista olivat 1,0 vastaten 0,06 prosentin luottotappiotasoa, mikä oli viimevuotisella tasolla. Verokulut olivat 1,9, mikä vastaa 21,6 prosentin todellista verokantaa (26,0). LIIKETOIMINTA-ALUEET Konsernin liiketuloksen kohentuminen 3,8 miljoonalla eurolla 8,7 miljoonaan euroon jakaantui seuraavasti Suomi +3,7 (korkeammat tuotot, etenkin palkkiotuotot) Ruotsi +1,7 (liiketoimintavolyymien kasvu ja korkeammat tuotot, etenkin korkokate) Ahvenanmaa +0,8 (korkeammat tuotot) Crosskey +0,9 (korkeammat tuotot) Konsernitoiminnot -2,9 (alhaisemmat Treasury-tuotot ja ml. eliminoinnit korkeammat rakennekustannukset) Kertaluonteiset erät -0,4 (uudelleenjärjestelykulut) LIIKETOIMINTAVOLYYMIT Hallinnoitava pääoma kasvoi vuodenvaihteesta 403 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia ollen (4 407), mikä oli kaikkien aikojen korkein volyymi. Ruotsin toimintojen hallinnoitavan pääoman muuntamiseen liittyvää valuuttakurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 11 prosenttia. Hallinnoitava pääoma omissa rahastoissa kasvoi vuodenvaihteesta 62 eli 6 prosenttia miljoonaan euroon (960). Mielenkiinto Asuntorahastoa kohtaan oli edelleen erittäin suuri. Nettomerkinnät Asuntorahastoon olivat vuoden alkupuoliskolla noin 30 miljoonaa euroa. Täyden valtakirjan varainhoidossa oleva pääoma kasvoi 124 eli 7 prosenttia miljoonaan euroon (1 685). Konsultatiivisessa varainhoidossa oleva pääoma kasvoi 216 eli 12 prosenttia miljoonaan euroon (1 762). Yhteenlasketusta hallinnoitavasta pääomasta Ruotsin liiketoimintaalueen osuus oli eli 55 prosenttia (54). Ottolainaus yleisöltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja vastuudebentuurilainat, kasvoi vuodenvaihteesta 31 eli 1 prosentin ollen (2 461). Ruotsin toimintojen ottolainauksen muuntamiseen liittyvää valuuttakurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 2 prosenttia. Antolainaus yleisölle oli (3 104), mikä oli lisäys tä vuodenvaihteesta 55 eli 2 prosenttia. Ruotsin toimintojen antolainauksen muuntamiseen liittyvää valuutta kurssivaikutusta huomioimatta lisäys oli 3 prosenttia. LUOTTOJEN LAATU Luottosalkusta vajaat kaksi kolmannesta koostuu antolainauksesta yksityishenkilöille. Asuntolainojen osuus antolainauksesta yksityishenkilöille on noin kaksi kolmasosaa. Yksityishenkilöiden kohdalla toiseksi suurin luottolaji on arvopaperiluotot, joiden vakuutena on markkinanoteerattuja arvopapereita. Vakuuksien lainoitusarvot ovat konservatiiviset. Historiallisesti tarkasteltuna Ålandsbankenilla ei ole ollut olennaisia luottotappioita tästä luotonannosta. Yrityssalkku on suuresti samankaltainen kuin vähittäissalkku, koska monessa tapauksessa yritysten omistajat ovat myös Private Banking -asiakkaita. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 4

5 Järjestämättömät, yli 90 päivää erääntyneenä olleet, saamiset alenivat vuodenvaihteesta 3,4 12,2 miljoonaan euroon (15,6). Järjestämättömien saamisten osuus antolainauksesta yleisölle aleni kauden aikana 0,50 prosentista 0,38 prosenttiin. Epävarmojen saatavien varausaste, toisin sanoen saamiskohtaiset arvonalentumistappiot suhteessa epävarmoihin saataviin, oli 47 prosenttia verrattuna 48 prosenttiin vuoden 2013 päättyessä. Konsernin arvonalentumistappiovaraukset ovat 17,2 miljoonaa euroa (16,5), josta saamiskohtaisia 15,9 (15,2) ja ryhmäkohtaisia 1,3 (1,2). LIKVIDITEETTI JA VARAINHANKINTA Ålandsbankenin likviditeettireservi, joka koostuu käteisvaroista, tilivaroista ja sijoituksista muissa pankeissa, likvideistä korkoa tuottavista arvopapereista sekä pankin omistamista pankin liikkeeseen laskemista, pantiksi asettamattomista katetuista joukkolainoista, oli kesäkuuta ( joulukuuta 2013) vastaten 17 prosenttia varojen yhteismäärästä (15) ja 22 prosenttia antolainauksesta yleisölle (18). Pankilla on lisäksi käyttämätön likviditeettireservi, kun huomioidaan pankin mahdollisuus laskea liikkeeseen lisää katettuja joukkolainoja. Vuonna erääntyy noin 200 pitkäaikaista varainhankintaa, josta 100 erääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä Ålandsbanken laski liikkeeseen 2-vuotisia kattamattomia joukkolainoja 750 miljoonaa Ruotsin kruunua. Toisella neljänneksellä Ålandsbanken laski liikkeeseen 5-vuotisia katettuja joukkolainoja miljoonaa Ruotsin kruunua. Liikkeellä olevien joukkolainojen keskimääräinen jäljellä oleva juoksuaika oli kauden lopussa noin 3,1 vuotta (3,1). Ålandsbankenin core funding ratio, määriteltynä antolainauksen yleisölle suhteena ottolainaukseen yleisöltä, mukaan lukien yleiseen liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja vastuudebentuurilainat sekä liikkeeseen lasketut vakuudelliset joukkolainat, oli kauden lopussa 100 prosenttia (103 prosenttia 31. joulukuuta 2013). Maksuvalmiusvaatimus (LCR) oli 83 prosenttia (61 prosenttia 31. joulukuuta 2013). LUOTTOLUOKITUS Ålandsbankenilla on luottoluokituslaitos Standard & Poor silta luottoluokitus BBB/A-3 yrityksenä, jolla on vakaat näkymät pitkäaikaiselle ja lyhytaikaiselle varainhankinnalle. Pankin katetuille joukkolainoille Standard & Poor s on antanut luottoluokituksen AA. PÄÄOMA JA VAKAVARAISUUS Oma pääoma mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus muuttui 6,2 miljoonan euron kauden laajan tuloksen määrällä, Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajille maksetulla 2,2 miljoonan euron osingolla ja tytäryhtiöiden määräysvallattomille omistajille maksetulla 1,0 miljoonan euron osingolla ja oli 187,1 miljoonaa euroa 30. kesäkuuta (184,1 31. joulukuuta 2013). Muihin laajan tuloksen eriin sisältyi etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen IAS19:n mukainen uudelleenarvostus -1,7 miljoonalla eurolla verojen jälkeen alhaisemman diskonttokoron seurauksena. EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013, CRR) voimaantulon ja soveltamisen aloittamisen johdosta luvut per 31. joulukuuta 2013 on vertailtavuuden vuoksi laskettu uudelleen. Ne esitetään sekä 31. joulukuuta 2013 voimassa olleiden määräysten mukaisesti että 1. tammikuuta alkaen sovellettavan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti (katso liitetieto 22). Ålandsbankenin osalta oleellisimmat omia varoja koskevat muutokset ovat, että 100 prosenttia, 50 prosentin asemesta, IRB:n mukaan odotetuista tappioista kirjattujen tappioiden lisäksi vähennetään suoraan ydinpääomasta sekä että tytäryhtiöiden määräysvallattomille omistajille kuuluvaa osuutta ylimääräisestä pääomasta ei saa lukea mukaan ydinpääomaan asteittaisella käyttöönotolla lähivuosien aikana. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan debentuurilainoja, jotka maksetaan takaisin ennen kuin juoksuajan viisi ensimmäistä vuotta ovat kuluneet, ei EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) 63 artiklan nojalla saa lukea mukaan omiin varoihin siltä osin kuin laitos ei pysyvästi ole hallinnut pääomaa viitenä ensimmäisenä vuotena. Vakavaraisuusasetuksen artiklassa 484 olevien siirtymäsäännösten mukaan tulkinta ei koske debentuurilainoja, jotka on laskettu liikkeeseen 31. joulukuuta 2011 tai sitä ennen. Tämä tulkinta alentaa oleellisesti Ålandsbankenin toissijaista pääomaa, koska aikaisempi Suomen käytäntö on tulkinnut luottolaitostoiminnasta annetun lain siten, että juoksuajaltaan viiden vuoden debentuurilainat, jotka luetaan mukaan toissijaiseen pääomaan, voivat sisältää takaisinmaksusuunnitelman. Mitä tulee vakavaraisuuslaskentaan, niin siihen vaikuttavat etenkin pk-yritysten tukikertoimen (SME-supportin factor) pääomavaatimuksen alentuminen (-4,3 30. kesäkuuta ), korkeammat vakavaraisuusvaatimukset luottolaitoksen ulkoiseen luottoluokitukseen siirtymisen seurauksena (3,4 ) sekä OTC-sopimuksiin sisältyvän arvonoikaisuriskin (CVA/DVA) pääomavaatimus (ei merkittävää vaikutusta). Ydinpääoma laskettuna vakavaraisuussääntelyn uuden määritelmän mukaan kasvoi vuodenvaihteesta 6,3 166,2 miljoonaan euroon (159,9). Riskin määrä aleni miljoonaan euroon ( joulukuuta 2013 vertailukelpoisen määritelmän mukaan), josta konsernin tuottojen kolmivuotiseen liukuvaan keskiarvoon perustuen laskettava riskin määrä operatiivisten riskien osalta kasvoi 4. Riskin määrä luottoriskien osalta aleni 10. Riskiprofiili on parantunut sekä IRB-hyväksytyn Suomen vähittäissalkun osalta että luottosalkun osalta, jota koskeva vakavaraisuusvaatimus lasketaan edelleen standardimenetelmällä. Lisäksi valuuttakurssivaikutus on alentanut Ruotsin toimintojen luottosalkkuun sisältyvän riskin määrää. Ydinpääoman osuus kasvoi 11,3 prosenttiin (10,8 prosenttia 31. joulu kuuta 2013 vertailukelpoisen määritelmän mukaan), ilman Basel I -lattian vaikutusta. Koska Ålandsbankenilla ei ole hybridipääomaa, ydinpääoman osuus on sama kuin ensisijaisen pääoman osuus. Kokonaispääoman osuus aleni 12,5 prosenttiin (13,5). Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 5

6 OLENNAISIA TAPAHTUMIA KAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Kauden päättymisen jälkeen ei ole sattunut olennaisia tapahtumia. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Ålandsbankenin tulokseen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset, joihin yhtiö ei voi itse vaikuttaa. Konsernin tuloskehitykseen vaikuttavat muun muassa makrotaloudelliset muutokset, yleisen korkotilanteen, pörssi- ja valuuttakurssien muutokset, samoin kuin viranomaispäätöksistä ja -direktiiveistä johtuvat lisääntyneet kulut sekä kilpailutilanne. Konserni pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein. Konserniin kohdistuu luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski, operatiivinen riski ja toimintariski. Pankki ei harjoita tradingiä omaan lukuunsa. Ålandsbankenilla ei ole suoria vastuita ns. GIIPS-maissa (Kreikka, Italia, Irlanti, Portugali ja Espanja), Kyproksella, Venäjällä tai Ukrainassa. tulevaisuudennäkymät Ålandsbanken muutti tulevaisuudennäkymiään 10. heinäkuuta päivätyssä pörssitiedotteessa. Muutetut tulevaisuudennäkymät ovat seuraavat. Pankin tuloskehityksen määräävät merkittävältä osin vaikeasti ennustettavissa olevat toimintaympäristötekijät. Tuottojen odotetaan muodostuvan vuonna korkeammiksi kuin vuonna 2013 sekä volyymien kasvun että marginaalien korotusten seurauksena. Tuotot ovat kuitenkin suuresti riippuvaisia siitä, miten korko- ja osakemarkkinat kehittyvät ja siten vaikeasti ennakoitavissa. Kulujen ja arvonalentumistappioiden luotoista odotetaan vuonna olevan alhaisemmat kuin vuonna Kaikkineen nämä odotukset johtavat siihen, että Ålandsbanken tulee vuodelta kirjaamaan olennaisesti paremman liiketuloksen ja osakkeenomistajille kuuluvan kauden tuloksen verojen jälkeen kuin vuodelta TALOUDELLISET TIEDOTTEET Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu julkistetaan tiistaina 28. lokakuuta. Maarianhamina 25. heinäkuuta HALLITUS Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 6

7 Taloudellinen informaatio, sisällysluettelo Lyhennetty laaja tuloslaskelma...8 Yhteenveto muun laajan tuloksen eristä... 9 Tuloskehitys neljännesvuosittain Lyhennetty tase Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista Lyhennetty rahavirtalaskelma LIITETIEDOT 1. Tietoja yrityksestä Osavuosikatsauksen laadintaperusteet ja olennaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Segmenttiraportointi Muutoksia konsernirakenteessa Korkokate Palkkiotuotot, netto Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto Muut kulut Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Tuloverot Antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille käyttötarkoituksittain Epävarmat saatavat ja arvonalentumistappiot Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien joukkolainat ja sijoitustodistukset Liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Rahoitusinstrumentit käypään arvoon Taseen ulkopuoliset sitoumukset Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus Omien velkojen vakuudeksi asetetut vakuudet Varojen ja velkojen maturiteettijakauma Korkosidonnaisuusajat Vakavaraisuus Hallinnoitava pääoma Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 7

8 Lyhennetty laaja tuloslaskelma Konserni Liitetieto Muutettu 1. nelj. % 2013 % Muutettu % Korkokate 5 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 Palkkiotuotot, netto 6 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 7 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5,5-36 IT-tuotot 4,9 3,9 26 3,6 38 8,8 7,3 21 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,1 0,3 0,9 0,6 59 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 4 25, ,4 52,2 12 Henkilöstökulut -13,3-13,3 0-13,2 1-26,6-26,2 1 Muut kulut 8-8,8-9,1-4 -8,2 7-17,8-16,3 9 Poistot -2,0-2,2-9 -1,9 10-4,3-3,8 14 Kulut yhteensä -24,1-24, ,2 4-48,7-46,3 5 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 39 1,9 9,7 5,8 66 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 9-0,1-0,9-88 0,5-1,0-1,0 1 Liiketulos 5,5 3,2 74 2,3 8,7 4,9 79 Tuloverot 10-1,3-0,6 99-0,7 86-1,9-1,3 49 Tilikauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3-5 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 89 1,4 6,1 3,1 98 Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0, ,09 0,42 0,21 98 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 8

9 Yhteenveto muun laajan tuloksen eristä Konserni Muutettu 1. nelj. % 2013 % Muutettu % Tilikauden tulos 4,3 2,5 68 1,7 6,8 3,6 89 Rahavirran suojaus -0,2 0,4-0,3-13 0,2 0,1 91 Myytävissä olevat rahoitusvarat 1,3-0,3-2,1 1,0-5,7 Muuntoerot 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 38 josta ulkomaantoiminnan nettoinvestoinnin suojaus 1,5-0,6-0,4 0,9-0,4 Vero eristä, jotka on siirretty tai voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,5 0,1 0,7-0,4 1,5 josta rahavirran suojauksia 0,0-0,1 0,1-29 0,0 0,0 josta myytävissä olevia varoja -0,3 0,1 0,5-0,2 1,4 josta ulkomaantoiminnan nettoinvestoinnin suojaus -0,3 0,1 0,1-0,2 0,1 Erät, jotka on siirretty tai jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,6 0,4 34-1,5 1,0-3,9 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleenarvostukset -0,5-1, ,5-2,1 0,4 Vero eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,1 0, ,1 0,4-0,1 Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,4-1,3-71 0,3-1,7 0,3 Muut laajan tulokset erät 0,2-0,9-1,2-0,7-3,6-81 Tilikauden laaja tulos 4,5 1,7 0,5 6,2 0,0 Laajan tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4-32 0,3 0 0,7 0,5 40 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,2 1,2 0,2 5,4-0,5 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 9

10 Tuloskehitys neljännesvuosittain Konserni 1. nelj. 4. nelj nelj nelj Korkokate 12,1 11,9 11,6 11,2 10,2 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7 12,8 10,4 9,9 Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto 1 1,5 2,0 1,0 0,8 1,2 IT-tuotot 4,9 3,9 3,9 3,6 3,6 Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,1 0,3 0,1 0,3 Tuotot yhteensä 29,8 28,6 29,7 26,1 25,1 Henkilöstökulut -13,3-13,3-13,6-11,7-13,2 Muut kulut 1-8,8-9,1-8,8-8,9-8,2 Poistot -2,0-2,2-2,2-2,1-1,9 Kulut yhteensä -24,1-24,6-24,6-22,6-23,2 Tulos ennen arvonalentumistappioita 5,6 4,1 5,1 3,5 1,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,1-0,9-1,5-1,6 0,5 Liiketulos 5,5 3,2 3,6 1,9 2,3 Tuloverot -1,3-0,6-0,4-1,1-0,7 Tilikauden tulos 4,3 2,5 3,3 0,8 1,7 Tuloksen jakautuminen: Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 4,0 2,1 3,1 0,5 1,4 1 Nettotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista koskien ruotsalaisen tytäryhtiön myyntiä on luokiteltu uudelleen Käyvän arvon rahoituserien nettotuotoista Muihin kuluihin, mikä vaikuttaa 3. neljännekseen Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 10

11 Lyhennetty tase Konserni Liitetieto % Muutettu % Varat Käteiset varat ja saamiset keskuspankeilta Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11, Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osuudet omistusyhteysyrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoituskiinteistöt Kauden verotettavaaan tuloon perustuvat verosaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Varat yhteensä Velat Velat luottolaitoksille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Liikkeeseen lasketut velkakirjat 13, Johdannaissopimukset Kauden verotettavaaan tuloon perustuvat verovelat Laskennalliset verovelat Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat ja saadut ennakot Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Velat yhteensä Oma pääoma ja määräysvallattomien osuus Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Käyvän arvon rahasto Omat osakkeet Vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Osakkeenomistajien osuus pääomasta Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta Oma pääoma yhteensä Velat ja Oma pääoma yhteensä Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 11

12 Lyhennetty laskelma oman pääoman muutoksista Konserni Osakepääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Suojausvaraus rahasto Muunto- Käyvän arvon ero Omat osakkeet Vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien tulos Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta Mä ä räy s - vallattomien omistajien osuus omasta pääomasta Yhteensä Oma pääoma ,1 32,7 25,1-1,2 4,5-0,2-0,2 24,5 61,4 175,8 3,2 179,0 Kauden laaja tulos 0,1-4,3 0,3 3,4-0,5 0,5 0,0 Liiketoimet konsernin omistajien kanssa Osingonjako -2,2-2,2-0,7-2,9 Oma pääma ,1 32,7 25,1-1,1 0,2 0,1-0,2 24,5 62,7 173,1 3,1 176,2 Kauden laaja tulos 0,7 0,9 0,4 5,4 7,4 0,5 7,9 Oma pääoma ,1 32,7 25,1-0,4 1,1 0,5-0,2 24,5 68,1 180,5 3,5 184,1 Kauden laaja tulos 0,1 0,8 0,1 4,4 5,4 0,7 6,2 Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0 Liiketoimet konsernin omistajien kanssa Osingonjako -2,2-2,2-1,0-3,1 Oma pääoma ,1 32,7 25,1-0,3 1,9 0,6-0,2 24,5 70,4 183,8 3,3 187,1 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 12

13 Lyhennetty rahavirtalaskelma Konserni Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 8,7 10,4 4,9 Oikaisut liikevoittoon sisältyvistä, rahavirtaan vaikuttamattomista eristä 8,5 16,5 0,6 Tulos investointitoiminnasta -0,2 0,7 0,4 Maksetut tuloverot -0,8-0,9-1,5 Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutos 97,7 113,8-407,4-380,5-66,3-61,9 Investointitoiminnan rahavirta -2,8-5,2-0,4 Rahoitustoiminnan rahavirta 57,5 335,0 76,7 Rahavarojen kurssiero -1,4-1,3-0,9 Rahavarojen muutos 167,2-52,0 13,6 Rahavarat kauden alussa 193,6 245,6 245,6 Rahavarat kauden lopussa 360,8 193,6 259,2 Rahavarojen muutos 167,2-52,0 13,6 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 13

14 Liitetiedot konsernin osavuosikatsaukseen 1. Tietoja yrityksestä Ålandsbanken Abp on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Ålandsbanken Abp on liikepankki, jolla on kaikkiaan 15 konttoria. Tytäryhtiönsä Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n kautta konserni on myös modernien pankkijärjestelmien toimittaja. Crosskey toimittaa pankkijärjestelmiä pienehköille ja keskisuurille pankeille. Emoyhtiön pääkonttorin virallinen osoite on: Ålandsbanken Abp Nygatan MARIEHAMN Ålandsbanken Abp:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Hallitus on 24. heinäkuuta hyväksynyt osavuosikatsauksen tilikaudelta Osavuosikatsauksen laadintaperusteet ja olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet OSAVUOSIKATSAUKSEN Laadintaperusteet Osavuosikatsaus kaudelta on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) sekä IAS34-standardin Osavuosikatsaukset mukaisesti sellaisina, kuin ne on hyväksytty EU:ssa. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia tietoja ja liitetietoja, jotka vaaditaan vuositilinpäätöksen yhteydessä, ja katsaus tulee lukea yhdessä konsernin vuositilinpäätöksen per kanssa. Taulukot esittävät oikein pyöristetyt luvut kaikilla yksittäisillä riveillä. Se merkitsee kuitenkin sitä, että pyöristetyistä arvoista ei voida tehdä yhteenlaskua. Kertaluonteisiksi eriksi määritellään toimintojen ja strategisten osakeomistusten myynnistä syntyneet tulosvaikutukset sekä uudelleenjärjestelykulut suurehkojen organisaatiomuutosten ja toimintojen lakkauttamisen yhteydessä. Vertailulukuja on korjattu vuositilinpäätöksen 2013 yhteydessä. Näiden korjausten vaikutus ilmenee julkistetun Tilinpäätöstiedotteen sivuilla olevista taulukoista. Korjatut vertailuluvut ilmoitetaan osavuosikatsauksessa merkittyinä Muutettu. Edellä mainittujen korjausten lisäksi tuloslaskelmaan, muihin laajan tuloksen eriin ja taseeseen on tehty täsmennyksiä, jotka vaikuttavat esittämistapaan, vertailulukuihin ja myös liittyviin liitetietoihin. Tilivuodesta lukien IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja FRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ovat tulleet voimaan EU:ssa sovellettaviksi. Uusien määräysten myötä IAS 27:ssä ja SIC 12:ssa olevat nykyiset määräykset siitä, milloin yritys on yhdisteltävä konsernintilinpäätöksessä, korvataan joillakin arviointikriteereillä siitä, milloin on olemassa määräysvalta toisessa yrityksessä. Uusien määräysten soveltaminen ei vaikuta oleellisesti konsernin taseeseen, tuloslaskelmaan eikä vakavaraisuuteen. IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja siihen tehdyt muutokset sisältää mallin, jota on käytettävä arvioitaessa, onko määräysvalta olemassa vai ei kaikkien yrityksen omistamien sijoitusten kohdalla, mukaan lukien määräysvalta, jota tällä hetkellä kutsutaan SPE:iksi ja joka säännellään SIC 12:ssa. Standardi ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja siihen tehdyt muutokset aiheuttavat pääasiassa kaksi muutosta verrattuna IAS 31:een Osuudet yhteisyrityksissä. Sijoituksen arvioidaan olevan yhteisyritysoperaatio tai yhteisyritys riippuen siitä, minkä tyyppisestä sijoituksesta on kyse ja niille on olemassa erilaiset kirjaamissäännöt. Yhteisyritys on kirjattava pääomaosuusmenetelmällä ja suhteellinen menetelmä ei tule olemaan sallittu. Standardi ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Standardi koskee tietojen antamista sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisjärjestelyihin, osakkuusyrityksiin ja ei-yhdisteltyihin strukturoituihin yhteisöihin. Standardista tulee aiheutumaan uusien tietojen antamista konsernin omistuksista muissa yrityksissä tai sijoituskohteista. Muutettu IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin. Muutokset tarkoittavat kirjauksen tekemistä silloin, kun omistukset muuttuvat ja merkittävä tai yhteinen määräysvalta päättyy tai ei pääty. Muutos ei vaikuta oleellisesti konserniin. IFRIC 21 Levies (sovelletaan ). Tulkintalausunto sisältää määräyksiä siitä, miten viranomaisten yrityksille langettamat erimuotoiset maksut syntyvät ja minä ajankohtana syntyy velvoittava tapahtuma, joka johtaa velkakirjaukseen. Tulkinta ei vaikuta oleellisesti konserniin. arvioinnit JA ARVOSTUKSET Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti vaatii yrityksen johdolta arviointeja ja arvostuksia sekä oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja esitettävien varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen määrään sekä tietoihin sitoumuksista. Vaikka nämä arvioinnit perustuvat yrityksen johdon parhaaseen tietämykseen kyseisistä tapahtumista ja toimenpiteistä, toteuma voi poiketa arvioinneista. Olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Osavuosikatsauksen laadinnassa käytetyt olennaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin ne, joita käytettiin vuositilinpäätöksen per laadinnassa. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 14

15 3. Segmenttiraportointi Ålandsbanken raportoi segmenttiraportoinnin IFRS 8 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että segmenttiraportointi heijastaa konsernin johdon saamaa informaatiota. Liiketoiminta-alue Ahvenanmaa käsittää konttoriliiketoiminnan Ahvenanmaalla. Liiketoiminta-alue Suomi käsittää konttoriliiketoiminnan Manner- Suomessa ja Ålandsbanken Asset Management Ab:n. Liiketoiminta-alue Ruotsi käsittää Ruotsin sivuliikkeen (Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial) liiketoimintayksiköt sekä Ålandsbanken Fonder AB:n (vapaaehtoisen selvitystilan kautta toukokuussa lopettamiseen asti) ja Alpha Management Company S.A:n (vapaaehtoisen selvitystilan kautta marraskuussa 2013 lopettamiseen asti). Liiketoiminta-alue Crosskey käsittää Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n ja S-Crosskey Ab:n. Konsernitoiminnot käsittää kaikki keskitetyt konsernitoiminnot, Treasury mukaan lukien, sekä tytäryhtiöt Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n ja Ab Compass Card Oy Ltd:n. Konserni Ahvenanmaa Suomi Ruotsi Crosskey Konsernitoiminnot Eliminoinnit Yhteensä Korkokate 5,8 9,1 8,3-0,1 0,6 0,1 23,9 Palkkiotuotot, netto 4,1 9,6 6,1 0,0 1,4 0,0 21,2 Rahoituserien nettotuotto 0,4 0,0 0,7 0,0 2,4 0,0 3,5 Muu tuotot 0,1 0,1 0,2 15,5 1,0-7,1 9,8 Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuotot yhteensä 10,4 18,9 15,3 15,4 5,4-6,9 58,4 Henkilöstökulut -2,0-4,8-5,7-7,4-6,7 0,0-26,5 Muut kulut -1,9-3,2-3,3-4,7-11,4 6,9-17,6 Poistot -0,2-0,4 0,0-1,9-2,0 0,2-4,2 Sisäinen kustannustenjako -3,8-5,5-6,2 0,0 15,4 0,0 0,0 Uudelleenjärjestelykulut 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4 Kulut yhteensä -7,8-14,2-15,3-14,0-4,6 7,2-48,7 Tulos ennen arvonalentumistappioita 2,6 4,6 0,0 1,4 0,8 0,3 9,7 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,3-0,5 0,0 0,0-0,1 0,0-1,0 Liiketulos 2,3 4,1 0,0 1,4 0,6 0,3 8,7 Tuloverot -0,5-0,8 0,0-0,3-0,3 0,0-1,9 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0-0,7 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7 Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos 1,8 2,6 0,0 1,1 0,2 0,3 6,1 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Riskin määrä Allokoitu oma pääoma Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,1 10,1 0,0 39,5 6,8 Kulu/tuotto-suhdeluku 0,75 0,75 1,00 0,91 0,96 0,83 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 0,46 0,47 0,04 2,26 0,38 Luottotappiotaso, % 0,10 0,06 0,00 0,72 0,06 Antolainaus/Ottolainaus, % Kokopäivätoimia Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 15

16 Konserni Ahvenanmaa Suomi Ruotsi Crosskey Konsernitoiminnot Eliminoinnit Yhteensä Korkokate 5,2 7,5 6,0-0,1 0,6 0,2 19,5 Palkkiotuotot, netto 3,7 7,9 6,5 0,0 1,1 0,0 19,2 Rahoituserien nettotuotto 0,2 0,0 0,6 0,0 4,6 0,0 5,5 Muut tuotot 0,1 0,1 0,1 13,4 0,9-6,6 7,9 Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuotot yhteensä 9,3 15,5 13,3 13,3 7,3-6,4 52,2 Henkilöstökulut -2,0-4,7-5,9-7,0-6,6 0,0-26,2 Muut kulut -1,7-3,6-3,1-4,0-10,1 6,2-16,3 Poistot -0,1-0,4 0,0-1,7-1,8 0,3-3,8 Sisäinen kustannustenjako -3,4-5,8-6,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Uudelleenjärjestelykulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kulut yhteensä -7,3-14,5-15,0-12,8-3,5 6,5-46,3 Tulos ennen arvonalentumistappioita 2,0 1,1-1,7 0,5 3,8 0,1 5,8 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -0,5-0,3 0,0 0,0-0,2 0,0-1,0 Liiketulos 1,5 0,8-1,7 0,5 3,6 0,1 4,9 Tuloverot -0,4-0,2 0,3-0,1-0,9 0,0-1,3 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos 1,2 0,1-1,4 0,4 2,7 0,1 3,1 Volyymitietoja Antolainaus yleisölle Ottolainaus yleisöltä Hallinnoitava pääoma Riskin määrä Allokoitu oma pääoma Tunnuslukuja Oman pääoman tuotto, % (ROE) 5,9 0,5-4,9 15,5 3,6 Kulu/tuotto-suhdeluku 0,78 0,93 1,13 0,96 0,83 0,89 Järjestämättömien saamisten osuus, brutto, % 0,42 0,65 0,17 2,05 0,51 Luottotappiotaso, % 0,16 0,03 0,00 1,04 0,07 Antolainaus/Ottolainaus, % Kokopäivätoimia Kokopäivätoimien määrä määriteltynä työllisyysasteena lukuun ottamatta vanhempainlomalla ja pitkäaikaissairauslomalla olevaa henkilökuntaa. Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 16

17 4. Muutoksia konsernirakenteessa Ålandsbanken Abp on vuonna hankkinut 25 % Mäklarhuset Åland Ab:n osakkeista. Sijoitus on yhteensä noin 0,1. Omistus kirjataan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Ålandsbanken Fonder AB:n vapaaehtoinen selvitystila on päättynyt 19. toukokuuta ja lopputilitys on tehty. 5. Korkokate Konserni 1. nelj. % 2013 % Korkotuotot Luottolaitokset ja keskuspankit 0,3 0,2 72 0,2 27 0,5 0,4 4 Yleisö ja julkisyhteisöt 18,4 18,1 2 17,2 7 36,5 33,7 8 Saamistodistukset 0,9 1,1-17 0,7 19 1,9 1,8 6 Muut korkotuotot 0,2 0,3-14 0,1 0,5 0,1 Korkotuotot yhteensä 19,8 19,6 1 18,2 8 39,4 36,1 9 Korkokulut Luottolaitokset ja keskuspankit -0,9-0,9-5 -1, ,8-2,4-25 Yleisö ja julkisyhteisöt -3,4-3,2 7-3, ,6-7,9-17 Velkakirjat -3,0-3,1-3 -2,6 13-6,0-5,1 20 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin ,5-0, ,3-0,3-0,3 muilla veloilla Muut korkokulut -0,2-0, ,2-6 -0,5-0,5-2 Korkokulut yhteensä -7,7-7,7 0-8, ,4-16,5-7 Korkokate 12,1 11,9 1 10, ,9 19,5 22 % Sijoitusmarginaali, prosenttia 1 1,19 1,19 1,08 1,20 1,05 1 Sijoitusmarginaali määritellään korkokatteen suhteena taseen loppusummaan keskimäärin. 6. Palkkiotuotot, netto Konserni 1. nelj. % 2013 % Ottolainaus 0,2 0,2-2 0,2 5 0,4 0,4 7 Antolainaus 1,3 1,1 19 1,0 38 2,4 1,6 53 Maksuliikenne 2,2 2,1 7 2,1 7 4,3 4,0 7 Rahastot 3,6 3,2 12 3,2 11 6,8 6,3 7 Varainhoito 2,2 2,0 16 1,9 20 4,1 3,8 9 Arvopaperinvälitys 2,2 3,6-39 2,8-22 5,8 6,0-3 Muut palkkiot 0,7 0,5 37 0,7 2 1,2 1,2 4 Palkkiotuotot yhteensä 12,4 12,6-2 11,8 5 25,1 23,3 8 Maksuliikennepalkkiokulut -1,0-1,0 8-0,9 16-2,0-1,8 13 Rahastopalkkiokulut -0,1-0, , ,4-0,8-52 Varainhoitopalkkiokulut -0,2-0,2 11-0,1 44-0,4-0,4 2 Arvopaperinvälityspalkkiokulut -0,3-0,2 16-0,3-6 -0,5-0,6-15 Muut palkkiokulut -0,3-0,4-9 -0,3 13-0,7-0,6 22 Palkkiokulut yhteensä -1,9-2,0-1 -1,9 2-3,9-4,0-3 Palkkiotuotot, netto 10,5 10,7-2 9,9 6 21,2 19,2 10 % Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 17

18 7. Käyvän arvon rahoituserien nettotuotto Konserni 1. nelj. % 2013 % % Arvostuskategoria käypään arvoon tuloslaskelman kautta Saamistodistukset 0,2 0,2 17 0,0 0,4 0,0 Osakkeet ja osuudet 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Johdannaissopimukset 0,0 0,0 1,2-96 0,1 1,9-97 Lainasaamiset -0,2-0, , ,5-2,5 Arvostuskategoria käypään arvoon tuloslaskelman kautta 0,1-0,1-0,2 0,0-0,6 Suojauslaskenta josta suojausinstrumentit 4,6 4,5 3-3,4 9,1-0,1 josta suojauksen kohde -4,5-4,9-7 3,3-9,4 0,0 Suojauslaskenta 0,1-0,4-0,1-0,3-0,1 Valuuttatoiminnan nettotuotot 1,2 0,5 0,7 65 1,7 2,3-27 Nettotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2 1,9 0,8-77 2,1 3,9-46 Yhteensä 1,5 2,0-25 1,2 22 3,5 5, Muut kulut Konserni 1. nelj. % 2013 % % IT-kulut (lukuun ottamatta IT-palveluja) 2,5 1,9 33 2,2 13 4,4 4,3 1 Kiinteistö- ja konttoritilakulut 1,3 1,4-3 1,5-12 2,7 3,1-13 Markkinointikulut 0,6 0,7-15 0,7-23 1,2 1,3-6 IT-palvelut 0,5 0,6-4 0,5 2 1,1 1,1 1 Henkilöstöön liittyvät kulut 0,6 0,5 12 0,5 20 1,2 1,0 13 Matkakulut 0,4 0,3 13 0,3 14 0,7 0,5 22 Ostetut palvelut 0,9 1,7-49 0,7 18 2,5 1,6 56 Talletussuojarahaston maksu 0,3 0,2-24 0,3-24 0,6 0,6-6 Pankkivero 0,4 0,4 0 0,4 8 0,9 0,8 4 Muut kulut 1,6 1,8-9 1,5 9 3,3 3,0 13 Valmistus omaan käyttöön -0,3-0, , ,7-1,0-32 Yhteensä 8,8 9,1-4 8,2 7 17,8 16,3 9 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 18

19 9. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Konserni Poiskirjaukset 1. nelj. % 2013 % % Kauden todetut arvonalentumistappiot 0,1 0,1 29 0,4-72 0,2 3,4-95 Todettujen arvonalentumistappioiden palautus 0,0 0,0 0-2,2-99 0,0-2,2-99 Yhteensä 0,1 0,1 35-1,8 0,2 1,2-87 Erityiset varaukset saamiskohtaisesti arvostettuja saamisia varten Uudet ja lisääntyneet varaukset 0,5 0,9-46 1,4-67 1,3 2,8-52 Aiemmin tehtyjen varausten peruutukset -0,5-0,1-0,3 74-0,6-0,5 31 Käytetty todettuihin tappioihin 0,0 0,0-0,3-89 0,0-3,0-99 Yhteensä 0,0 0,7 0,9 0,7-0,7 Kauden nettovaraus ryhmäkohtaisesti arvostettuja saamisia varten 0,0 0,1-41 0,5-92 0,1 0,5-78 Luottotappiot, netto 0,1 0, ,5 1,0 1, Tuloverot Konserni 1. nelj. % 2013 % % Verot tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta 0,5 0,5-3 0,1 0,9 0,7 29 Laskennallisten verosaamisten/-velkojen muutos 0,8 0,2 0,5 49 0,9 0,5 75 Tuloverot 1,3 0,6 99 0,7 86 1,9 1,3 49 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 19

20 11. Antolainaus yleisölle ja julkisyhteisöille käyttötarkoituksittain Konserni % % Antolainaus Varaukset Antolainaus Antolainaus Antolainaus ennen varausten varausten varausten varauksia jälkeen jälkeen jälkeen Yritykset Merenkulku Kauppa Asuntotoiminta Muu kiinteistötoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Hotelli- ja ravintolatoiminta Muu palvelutoiminta Maatalous, metsätalous ja kalatalous Rakennustoiminta Muu teollisuustoiminta Yritykset yhteensä Yksityishenkilöt Asunnot Arvopaperit ja muut sijoitukset Elinkeinotoiminta Muu yksityistalous Yksityishenkilöt yhteensä Julkisyhteisöt ja aatteelliset järjestöt Julkisyhteisöt ja aatteelliset järjestöt yhteensä Antolainaus yhteensä Epävarmat saatavat ja arvonalentumistappiot Konserni % % Epävarmat saatavat, brutto 33,9 31,7 7 15,1 josta yksityishenkilöt 5,9 5,7 4 5,4 11 josta yritykset 28,0 26,0 8 9,8 Epävarmojen saatavien osuus, % 1,07 1,02 0,50 Varaukset saamiskohtaisesti arvostettuja saamisia varten 15,9 15,2 5 9,4 69 Epävarmat saatavat, netto 18,0 16,5 9 5,7 Epävarmojen saatavien varausaste, % Varaukset ryhmäkohtaisesti arvostettuja saamisia varten 1,3 1,2 9 4,0-68 josta yksityishenkilöt 0,9 0,9-1 0,4 josta yritykset 0,4 0,3 38 3,6-88 Epävarmojen saatavien varausaste yhteensä, % Saatavat, joissa erääntynyt määrä > 90 päivää 12,2 15, ,3-20 josta yksityishenkilöt 6,4 9,6-33 9,7-34 josta yritykset 5,8 6,0-3 5,7 3 Saatavien osuus, joissa erääntynyt määrä > 90 päivää, brutto, % 0,38 0,50 0,51 Ålandsbanken Abp Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 20

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2015 27.10.2015

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2015 27.10.2015 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 27.10. Tammikuu syyskuu verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2014 Liiketulos parani 60 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (14,8). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2015 28.4.2015

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2015 28.4.2015 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2015 28.4.2015 Tammikuu maaliskuu 2015 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun Liiketulos parani 7,1 9,4 miljoonaan euroon (2,3). Osakkeenomistajille kuuluva kauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2015 24.7.2015

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2015 24.7.2015 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 24.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2014 Liiketulos parani 9,4 17,3 miljoonaan euroon (7,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos parani

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2013 29.4.2013 Tammikuu maaliskuu 2013 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2012 Liiketulos parani 2,6 miljoonaan euroon (-1,2). Osakkeenomistajille kuuluva kauden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2014 13.2.2015

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2014 13.2.2015 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 13.2.2015 Tammikuu joulukuu verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2013 Liiketulos parani 12,0 eli 116 prosenttia 22,4 miljoonaan euroon (10,4). Osakkeenomistajille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu maaliskuu 2012 30.4.2012 klo 09.00 Tammikuu maaliskuu 2012 verrattuna tammikuu-maaliskuuhun 2011 Liiketulos oli -1,1 (2,1). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2011 1.8.2011 klo 09.00 Tammikuu kesäkuu 2011 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun Liiketulos lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykuluja kasvoi 20 prosenttia, valuuttakurssivaikutuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 18,1 % 11,0 milj. euroon (tammi-kesäkuu 2005: 9,3) Korkokate kasvoi 1,5 % 15,9 milj. euroon (15,6) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 : 25.10.2005 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2005 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 34,5 % 18,7 miljoonaan euroon (2004: 13,9) Korkokate kasvoi 4,5 % 31,4 miljoonaan euroon (30,0) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2012 30.7.2012 klo 14.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 30.7. klo 14.00 Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2011 Liiketulos oli -4,0 (1,4). Osakkeenomistajien osuus kauden tuloksesta oli -3,0 (-1,2). Korkokate

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2012 15.2.2012 klo 14.00

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2012 15.2.2012 klo 14.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 15.2. klo 14.00 Neljäs vuosineljännes verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen Liiketulos oli 14,5 (-0,5). Tästä 13,8 oli tulosta ruotsalaisen tytäryhtiön

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 : 24.07.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 24.07.2006 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - kesäkuu 2006 Kausi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu syyskuu 2006 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 20,8 % 16,6 milj. euroon (tammi-syyskuu 2005: 13,8) Korkokate kasvoi 2,6 % 24,1 milj. euroon (23,5) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu syyskuu 2011 31.10.2011 klo 09.00 Tammikuu syyskuu 2011 verrattuna tammikuu-syyskuuhun 2010 Liiketulos, lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykuluja ja puhdistettuna valuuttakurssivaikutuksista,

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 : 11.05.2009 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 11.05.2009 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2009 Kausi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 : 13.02.2006 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 13.02.2006 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2005 Vuosi lyhyesti. Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu kesäkuu 2007 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto nousi 42 % 15,6 miljoonaan euroon (tammi kesäkuu 2006: 11,0) Korkokate kasvoi 19 % 18,9 miljoonaan euroon (15,9) Palkkiotuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2011 16.2.2012 Tammikuu joulukuu 2011 verrattuna tammikuu-joulukuuhun 2010 Liiketulos, lukuun ottamatta 5,7 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja ja 1,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010

Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2009 22.02.2010 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 52 % 30,5 miljoonaan euroon (tammikuu joulukuu 2008: 20,0) Ålandsbanken Sverige AB:n ostosta johtuvan

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009 Sampo Pankki Oyj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009 : 22.02.2010 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.02.2010 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2009

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 : 03.03.2008 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 03.03.2008 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 : 23.04.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 23.04.2007 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - maaliskuu 2007 Kausi

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2007 3.3.2008 Kausi lyhyesti Konsernin liikevoitto kasvoi 36 % 28,6 miljoonaan euroon (tammikuu-joulukuu 2006: 21,1) Korkokate kasvoi 20 % 39,3 miljoonaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007

Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 Ålandsbanken Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 : 22.10.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 22.10.2007 KLO 09.00 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu - syyskuu 2007 Kausi lyhyesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj).

Alkuvuoden aikana pankin yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöstä (Oy) julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj). OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Vakavaraisuussuhde, %: 21,02 % (16,54 %) Liikevoitto (milj. eur): 10,2 (10,7) Varainhankinta (milj. eur): 1 480,7 (1 371,5) Koko luotonanto (milj.

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006

Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Ålandsbanken Tilinpäätöstiedote Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 : 27.02.2007 ÅLANDSBANKEN ABP PÖRSSITIEDOTE 27.02.2007 KLO 09.00 Tilinpäätöstiedote kaudelta tammikuu joulukuu 2006 Vuosi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2015 17.11.2015 4-6/2015: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 16,4 (17,3) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 12 %, mutta korkokate laski 9 % 23,8 (26,1) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta

OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014. Liiketoiminta OMA SÄÄSTÖPANKKI OY OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 Asiakkaita: 64 185 (44 667) Vakavaraisuussuhde, %: 16,54 % (17,03 %) Liikevoitto (milj. eur): 5,5 (1,7) Varainhankinta (milj. eur): 892,4 (619,9) Koko

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 Aktia Pankki TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015 10-12/2015: Kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta Liikevoitto oli 11,1 (12,6) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto olivat muuttumattomat 18,9 (18,9) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2015 Sijoituspalveluyritykset 2015, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritykset

Sijoituspalveluyritykset Rahoitus ja vakuutus 2014 Sijoituspalveluyritykset 2014, 1. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta tammimaaliskuussa Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2014 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 4. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013 Kotimaisten pankkien rahoituskate oli vuoden 2013 viimeisellä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 44 724 (45 051), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 18,5 % (18,1%), katsauskauden

Lisätiedot