Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö"

Transkriptio

1 1 (8) LUONNOS Liite 2: Liikekumppanitunnisteiden käyttö Sisällysluettelo 1 Y-tunnus lyhyesti Tunnisteet Tunnisteen löytäminen Yritystunniste Yhdistystunniste VAT ID-numero Yritystunnisteen sisältö lyhyesti ja tarkistus FI eli Y-tunnus (yritys/yhteisö) Toimipaikkakohtainen FI eli Y-tunnus OVT-tunnus HETU eli Henkilötunnus YHD eli Yhdistysrekisteritunnus tunnusta ei tiedetä tai nimilyhenne EU-maiden VAT ID-tunnus Henkilötunniste Tarkistusmerkin laskenta Yhteisötunnus eli Y-tunnus Henkilötunnus... 7

2 2 (8) LUONNOS 1 Y-tunnus lyhyesti Y-tunnus eli Yritystunnus on yksilöintitieto, jolla eri juridiset henkilöt ja yhteisöt voidaan luotettavasti yksilöidä ja erottaa toisistaan. Y-tunnuksen (eli yritys- ja yhteisötunnuksen) yhteisölle antaa viranomainen. Kaikki viranomaiset (patentti- ja rekisterihallitus, verohallinto ja tilastokeskus) käyttävät yhteisöstä samaa tunnusta. Tunnukset löydetään sivuilta EU:n alueella toimivien yritysten tunnuksena käytetään ko. sijaintimaan antamaa VAT ID-numeroa. Mikäli Y-tunnusta ei ole, sen sijasta käytetään yhdistysrekisterinumeroa tai muuta tunnistetta. Yksityisen henkilön tunnistamiseen käytetään henkilötunnusta, jos henkilö on yrityksessä palkansaajana. Henkilötunnuksen tunnusosaa ei kuitenkaan saa merkitä näkyviin laskunäytöille eikä laskuista tulostettaville paperikopioille. Jos yhteisöllä/henkilöllä ei ole julkista tunnusta, voidaan liikekumppanitieto jättää tyhjäksi tai tiedon arvoksi voidaan antaa nimi tai nimilyhenne. Tällöin yritys erotetaan toisista nimitietojen avulla. Laskutus voidaan aloittaa, vaikka Y-tunnusta ei vielä tiedetä. Y-tunnukseen voidaan merkitä vaikka tilapäisesti yrityksen nimilyhenne.

3 3 (8) LUONNOS 2 Tunnisteet Taloushallinnossa tunnistettavat yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt ja yksityishenkilöt ovat: ƒasiakkaat (myynnin järjestelmissä) ƒtoimittajat (ostojen järjestelmissä) ƒhenkilöt (matka- ja kululaskuissa sekä palkanmaksuissa). Maksuliikenteen hoitavat pankit ovat taloushallinnon kannalta toimittajia. Vero- ja muut viranomaiset sekä eläkeyhtiöt ovat myös toimittajia, koska niille joudutaan suorittamaan veroja ja maksuja. Toimittajan perustietoihin niille merkitään oma ryhmä Viranomaiset. Tilitoimiston hoitamat taloushallintopalveluasiakkaat ovat Asiakkaita. Näitä kaikkia kutsutaan yhteisellä nimellä Liikekumppani, jonka juridinen luonne voi olla: ƒsuomalainen kaupparekisteriin ja/tai verovelvollisten rekisteriin merkitty osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, henkilöyhtiö, elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys, ammatinharjoittaja tai maanviljelijä, ulkomaisen yhteisön suomalainen toimipaikka, jotka kaikki tunnistetaan Y-tunnuksella ƒem. yhteisön toimipaikka, joka tunnistetaan Y-tunnisteeseen liitetyllä toimipaikkatunnisteella ƒkirjanpitovelvollisen palveluksessa oleva henkilö, joka tunnistetaan henkilötunnuksella (HETU) ƒyksityishenkilö, kuluttaja, jonka tunnistamiseen ei saa käyttää henkilötunnusta (henkilötunnuksen sallimiseksi on vireillä lupahakemus tietosuojavaltuuteltulta) ƒviranomainen ƒyhdistys, jota ei ole merkitty kaupparekisteriin (YHD-tunnus). Yhdellä juridisella liikekumppanilla on vain yksi tunniste (pl. toimipaikat). Jos siis esimerkiksi yrityksen työntekijä ostaa yritykseltä jotain, myy sille jotain ja saa palkkaa, hänet tunnistetaan myyntilaskulla, ostolaskulla ja matkalaskulla samalla tunnisteella. EU:n alueella olevista yritykset tunnistetaan VAT ID-tunnusta, joka Y-tunnuksesta muodostetaan liittämällä eteen maatunnus. Y-tunnuksessa voidaan käyttää FI-alkua, joskin on suositeltavaa, ettei sitä Suomen sisällä käytetä, ja ilman FI:tä oleva tunnus oletetaan olevan suomalainen Y-tunnus. 2.1 Tunnisteen löytäminen Yritystunniste

4 4 (8) LUONNOS osoitteesta (Yritys- ja yhteistötietojärjestelmä) voi hakea Y- tunnuksen yhteisön nimellä tai sen osalla. Haku tuo esille kaikki ko. hakusanaa vastaavat viranomaisten tiedossa olevat verovelvolliset, esimerkiksi myös perheyhtymät. Asiakas-/toimittajarekisteriin merkityn yrityksen Y-tunnus tieto merkitään liikekumppanin perustietoihin. Y-tunnus linkillä voidaan etsiä myös yrityksen kuuluminen eri rekistereihin: ƒkaupparekisteri ƒverohallinto ƒennakkoperintärekisteri ƒarvonlisäverovelvollisuus ƒtyönantajarekisteri Yhdistystunniste Tunnisteen löytää Yhdistysrekisterin Internet-hakupalvelusta PRH.FI yhdistysnetti Liikekumppanin perustietoihin merkitään rekisterinumero ilman rekisterissä olevaa pistettä VAT ID-numero EU-maissa toimivan liikekumppanin VAT ID-numero on tiedusteltava liikekumppanilta suoraan. Verohallinnolla on internet palvelu, josta voidaan tarkistaa onko tietyn yrityksen numero oikea. 2.2 Yritystunnisteen sisältö lyhyesti ja tarkistus FI eli Y-tunnus (yritys/yhteisö) Järjestelmän oletus eli liikekumppani oletetaan kuuluvan kaupparekisterin ja verohallinnon yhteiseen YTJ-rekisteriin. Tunnuksen pituus on 8 merkkiä, joka sisältää viimeisenä tarkistenumeron. Vanhimmissa tunnisteissa on 7 merkkiä, ja niiden eteen merkitään nolla. Tietokannassa tarkistenumeron eteen ei laiteta väliviivaa, vaikka näin ohjeistetaan Y- tunnuksen virallisissa ohjeissa. Palvelut merkitsevät väliviivan automaattisesti viranomaisilmoituksiin, jossa se on pakollinen. Tarkistenumeron avulla varmistetaan numeron oikea merkitseminen Toimipaikkakohtainen FI eli Y-tunnus Y-tunnuksen perään merkitään väliviiva ja vähintään kaksinumeroinen tai kaksikirjaiminen toimipaikkatunniste numeerisena. Myös OVT-tunnuksen toimipaikkaosaa voidaan käyttää.

5 5 (8) LUONNOS Esimerkkejä: - Nokia Oyj o Salon tehtaat Salo o Pitäjänmäen tehtaat Helsinki Pitäjänmäki - Perttelin kunta, o Hiiden peruskoulu Hiisi pk OVT-tunnus OVT-tunnus koostuu kolmesta osasta. ICD-koodi (International Code Designator) 0037 (Suomen verohallinnon koodi), seuraavat kahdeksan numeroa ovat sitten LYtunnus ilman väliviivaa ja sen jälkeiset enintään 5 numeroa/merkkiä on yrityksen itse määrittelemä (ei pakollinen) osasto tms. tunnus. OVT-tunnus on siis merkkiä pitkä, esim (NNNNN). OVT-tunnusta ei käytetä erillisenä tietona, ellei vastaanottajan tietojärjestelmä tms syy sitä edellytä. OVT-tunnusta käytetään lähinnä EDIFACT-sanomien yhteydessä HETU eli Henkilötunnus Henkilötunnus sisältää henkilön syntymäajan muodossa PPKKVV, välimerkin joka kertoo syntymävuosisadan, järjestysnumeron 999 sekä tarkistenumeron 9. Välimerkki on pakollinen tieto. + syntynyt 1800-luvulla - syntynyt 1900-luvulla A syntynyt 2000-luvulla YHD eli Yhdistysrekisteritunnus Yhdistysrekisteritunnus annetaan yhdistykselle, jolla ei ole Y-tunnusta. Virallinen tunnus on muotoa Suosittelemme numeron merkitsemistä ilman keskellä olevaa pistettä. Järjestelmä hyväksyy molemmat merkitsemistavat. Kun tiedon perusteella haetaan esimerkiksi laskuja, järjestelmä pitää pisteen sisältävää tunnusta eri yhdistyksenä kuin ilman pistettä olevaa tunnus tunnusta ei tiedetä tai nimilyhenne Liikekumppanit, joiden tunnusta ei tiedetä. Esimerkkejä: ƒeu-alueen ulkopuolinen asiakas ƒeu-alueella oleva yksityinen asiakas, jolle myydään arvonlisäverolla ƒsuomessa oleva yksityinen asiakas, joka ei kuulu yrityksen henkilökuntaan ƒtilapäisesti käytetään yritysasiakkaasta, jonka Y-tunnusta ei ole saatu selville.

6 6 (8) LUONNOS Tietoon voidaan kirjoittaa myös vapaamuotoinen teksti, esimerkiksi nimilyhenne. Tällöin esim. laskujen haku tapahtuu tämän lyhenteen avulla. Esimerkkejä: ƒeu-alueen ulkopuolinen asiakas Microsoft Corporation, lyhenne Microsoft ƒsuomessa oleva yksityinen asiakas Veikko Virtanen, lyhenne Virtanen V ƒtilapäinen tavarantoimittaja, Tilapäinen Toimittaja Oy, lyhenne Tilapäinen EU-maiden VAT ID-tunnus EU-maiden VAT ID-järjestelmien rakenteet poikkeavat toisistaan, minkä vuoksi on käytettävä tunnusta muodossa, jona ko. maasta se on ilmoitettu. Eräissä maissa etunollat ovat merkitseviä numeroita, jolloin etunollien poisjättäminen aiheuttaa muotovirheen viranomaisten järjestelmissä. 2.3 Henkilötunniste Selvitetään, voidaanko henkilötunnusta käyttää rajatusti myös silloin kun henkilö on asiakkaana tai tavarantoimittajana yritykselle. Selvitys tehdään tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Eräs ratkaisu voisi olla se, että hakuavaimena käytetään koko tunnusta, mutta laskuilla ja näytöillä esitetään vain päivämääräosa.

7 7 (8) LUONNOS 3 Tarkistusmerkin laskenta 3.1 Yhteisötunnus eli Y-tunnus Ly-tunnuksen muodostavat yksilöivä osa ja tarkistusmerkki mainitussa järjestyksessä. Yksilöivän osan muodostaa seitsennumeroinen järjestysnumero. Tunnuksen muoto on NNNNNNN-T, jossa NNNNNNN on järjestysnumero ja T on tarkistusmerkki. Tarkistusmerkki lasketaan seuraavasti: 1. Kerrotaan oikealta lukien yksilöintiosan ensimmäinen numero luvulla 2 toinen numero luvulla 4 kolmas numero luvulla 8 neljäs numero luvulla 5 viides numero luvulla10 kuudes numero luvulla 9 seitsemäs numero luvulla 7 2. Lasketaan näin saadut tulot yhteen. 3. Jaetaan summa luvulla Asetetaan tarkistusmerkiksi 0, jos jakolaskun jakojäännös = jakojäännös, jos jakolaskun jakojäännös > 1 Jos jakolaskun jakojäännös on 1, niin kyseinen tunnus ei ole käytössä. 3.2 Henkilötunnus Henkilötunnuksen antaa Väestörekisterikeskus. Henkilötunnuksen muodostavat syntymäaikamerkintä, yksilönumero sekä tarkistusmerkki. Syntymäaika syntymäaika yksilönumero tarkistusmerkki T Syntymäaika merkitään kuudella numerolla, joista ensimmäinen ja toinen ilmaisevat päivän, kolmas ja neljät kuukauden, viides vuosikymmenen ja kuudes vuoden. Yksilönumero Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumero on kolminumeroinen luku; miehillä se on pariton ja naisilla parillinen. Tarkistusmerkki

8 8 (8) LUONNOS Tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Se saadaan jakamalla syntymäaikamerkinnän ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä, jolloin se määräytyy jakojäännöksen mukaan seuraavasti: Jakojäännös Tarkistusmerkki Jakojäännös H J K L M N P R S T 10 A 26 U 11 B 27 V 12 C 28 W 13 D 29 X 14 E 30 Y 15 F Tarkistusmerkki Laskettua tarkistusmerkkiä verrataan tunnuksen tarkistusmerkkiin.

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty

Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Asiakastiedote 4.11.2014 Sähköiset ilmoitukset palkkahallinnon ohjelmistoista tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty Tietueiden kuvausta TYVI-rajapintaa varten on päivitetty koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin Vesa Ilmola Kirjoittaja on Suomen Taloushallintoliittoon kuuluvan tilitoimiston Tili- ja hallintopalvelu Ilmola

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Pankkisalaisuusohjeet 2009

Pankkisalaisuusohjeet 2009 Pankkisalaisuusohjeet 2009 i Sisältö Sivu 1 PANKKISALAISUUDEN PERIAATE JA SEN KEHITTYMINEN 1 2 PANKKISALAISUUDEN JA PANKIN LIIKESALAISUUDEN ERO 1 3 SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT 2

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen

Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Opas fi-verkkotunnuksen hankkimiseen Kuka tahansa suomalainen voi perustaa nettisivut oli sitten kyse yrityksestä, sählyjoukkueesta, ompeluseurasta tai yksityishenkilöstä. Internetin perusoikeuksia on

Lisätiedot

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut

Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Varmenteisiin liittyvät 1 (7) Soneran varmennepalvelut Asiakkaan vastuut Useiden :n (jäljempänä Sonera ) tietoturvapalveluiden yhteydessä käytetään hyväksi Sonera CA:n myöntämiä varmenteita. Asiakas voi

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli luonnonvaraisten eläinten ruokintaan 1 (4) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan haaskapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille. Lomake vastaanotettu, pvm

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN

PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN JÄRJESTELMÄKUVAUS O - 1 PATU PANKKIEN ASIAKASYHTEYKSIEN TIETOTURVA TIEDOSTOSIIRRON SUOJAAMINEN OSA 1: TODENTAMISEN JA EHEYDEN- VALVONNAN MENETELMÄT SEKÄ AVAINTEN HALLINTA Versio 1.22 10.9.1998 Tämä dokumentti

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot