STD ry Pohjois-Suomen aluejaoston jäsenlehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STD ry Pohjois-Suomen aluejaoston jäsenlehti"

Transkriptio

1 1/2009 STD ry Pohjois-Suomen aluejaoston jäsenlehti

2 JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT APOLLO LEHTI Puheenjohtaja Erkki Rantavuoti Pihlajasaarentie TORNIO Varapuheenjohtaja Janne Myllyneva Ehtiäisentie OULU Sihteeri Marika Salmela Jousenkaari 6 E Oulu Rahastonhoitaja / Jäsensihteeri Hanna Luoto Kuusipiha 1, Raahe Varsinaiset jäsenet Janne Myllyneva Marika Salmela Hanna Luoto Katri Soronen Aatelantie 60 A Ii Vara jäsenet Anne-Mari Suoniemi Koskenkyläntie Rovaniemi Tiedottaja Tanskandoggilehti Raili Rantavuoti Pihlajasaarentie TORNIO Apollo lehti Päätoimittaja Raili Rantavuoti , Lehtitiimi Erkki Rantavuoti Marika Salmela Nettisivut Marika Salmela Jousenkaari 6 E Oulu Alueelliset yhdyshenkilöt Oulun alue: Marika Salmela Kemi-Tornio alue: Raili Rantavuoti Rovaniemen alue Järvenpää Reetta APOLLO lehti DEAD-LINE Ilmoitusmateriaali Raili Rantavuoti Pihlajasaarentie TORNIO ILMOITUSHINNAT APOLLO 1/1 SIVU 10 1/2 SIVU 5 MAKSUT ETUKÄTEEN TILILLE Raili Rantavuoti Pihlajasaarentie TORNIO Mia Myllyneva Ehtiäisentie OULU JÄSENMAKSU 8 TILI Apollo Sivu 2

3 PJ PALSTA Puheenjohtajan mietteitä Olen todellakin hämmästyksellä seurannut suurta innostusta kasvattajasitoumuksiin eri yhdistyksissä, Suomen Tanskandoggi siinä muitten mukana. Vaikuttaa siltä että tämä on eräänlainen ideologinen muotivirtaus, mitä ei ole mielestäni loppuun asti harkittu. Yhdistys antaa kasvattajasitoumussopimuksen tehneelle kasvattajalle statuksen, millä ei ole välttämättä mitään todellista tekemistä kasvatustyöllä hankittuun arvostukseen. Statushan on arvostus, kunnioitus tai arvovalta, jonka yksilö saavuttaa asemassaan siinä viitekehyksessä jossa toimii. Pidän aika omituisena toimintana, että henkilöllä voi olla tällainen status (eli nostettu jalustalle) ilman että hän on kasvattanut yhtäkään pentuetta. Arvostus annetaan sillä perusteella, että ihminen väittää sitoutuvansa sopimuksessa mainittuihin ehtoihin, ilman minkäänlaista näyttöä. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että henkilö hankkii statuksen ja viis veisaa sen jälkeen sitoumuksista, pääasia että on kerran statuksen saanut. Statuksen menettäminen ei juurikaan haittaa, kun sen eteen ei ole tarvinnut tehdä minkään vertaa työtä. Tulevaisuutta ajatellen yhdistyksillä saattaa tulla suuria uskottavuusongelmia jos sitoumuskasvattajilla ei olekaan laadukasta kasvatustyötä, kuinka käy statuksen? Sitoumuskasvattaja toteuttaa täydellisesti kaikki sopimuksen ehdot, mutta kasvatuksessa ei olekaan mitään linjaa, ja pentueet ovat sillisalaattia. Tällaisen statuksen ymmärtäisin, jos se perustuisi näyttöihin ja kasvattajan toiminta on kokonaisuudessaan arvostettua. Nykyisellään sitoumuskasvattajasopimus ei mielestäni palvele sitä tarkoitusta mitä sillä on ehkä haettu, vanha sanonta säälin saa pyytämättä, kateus on ansaittava toimii tässä käänteisesti; ensin annetaan arvostus ja sen jälkeen aletaan sitä, ehkä, hankkimaan, jos koskaan saadaan.voidaanhan olla vaikka kymmenen vuotta sitoumuskasvattajastatuksella ilman yhtään pentuetta. Kevätkokouksessa kasvattajasitoumussopimus herätti hyvän ja mielenkiintoisen keskustelun, mielestäni sitä pitää vielä jatkaa. Yhdistystoimintaa ajatellen kevätkokouksessa päätöksenteko ei nähdäkseni ollut aivan yhdistyslainsäädännön mukaista. Yhdistyslain 26 määrittelee esteellisyyden päätöksenteossa ja tämä asia oli täydellisesti unohtunut. Yhdistyslain 26 1 mom. Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Nyt kokouksessa sitoumuskasvattajat äänestivät ja osallistuivat päätöksentekoon, vaikka heillä on näkemykseni mukaan selkeästi yksityistä etua k.o sopimuksesta. On syytä miettiä mitä tämä tarkoittaa yhdistystoiminnassa. Kesäpäivät ovat tänä vuonna Tornion Laivajärvellä, tervetuloa joukolla mukaan viettämään loppukesän viikonloppua leppoisan yhdessäolon merkeissä. Kesäterveisin Erkki Apollo Sivu 3

4 1. Tunnelma välittyy kuvasta, iäkkäällä koiralla kaikki hyvin, kokonaisuudessaan rauhallinen vaikutelma, harmoninen kuva. 2. Nautitaan.Varjo kuvastuu hyvin hangelle, liike vangittu taidokkaasti. Apollo Sivu 4

5 VALOKUVAUSKILPAILU Katse tulevaisuuteen. Ilme, jota valaistus korostaa. 4. Talviriemua. Valot ja varjot sekä värit vangittu hyvin, samoin liike. Apollo Sivu 5

6 5. Parivaljakko on osa maisemaa. 6. Lumessa on mukavaa. 7. Marjassa. Rauhoittava kokonaisuus. Apollo Sivu 6

7 8. Uinutaan. Klassinen pentukuva. 9. Kesää odotellessa. Kuvasta huokuu kesän odotusta. 10. Kuka tulee. Yhteinen uteliaisuuden kohde. Kiitos osallistujille! Erkki Rantavuoti Apollo Sivu 7

8 KESÄPÄIVÄT TORNION LAIVAJÄRVELLÄ Yöpymismahdollisuus 4 h mökeissä 17E/mökki/vrk Aluejaos kustantaa ruokailut Ilmoittautumiset/Tiedustelut: Erkki Rantavuoti Apollo Sivu 8

9 Apollo Sivu 9

10 KOIRANKASVATUS; HARRASTUSTA VAI ELINKEINOTOIMINTAA Useinkin keskustellaan kenneltoiminnasta ja koirankasvatuksesta että onko toiminta harrastusta vai ammattimaista. Ammattimaisesta toiminnasta eri viranomaisilla on erilaiset näkemykset. Esimerkiksi verottajalla omansa ja eläinsuojeluasetuksessa hiukan erilaiset. Tämä voi olla täysin ymmärrettävääkin, verottaja haluaa aina omansa. Tarkastellaan ensiksi elinkeinotoimintaa ja siihen liittyviä määritelmiä. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan EVL:n mukaan liike- ja ammattitoimintaa. Kun käsitteitä ei ole laissa tarkemmin määritelty niin toiminnan luonne joudutaan arvioimaan yleisten tunnusmerkkien pohjalta. Liiketoiminnalle on esitetty seuraavia tunnusmerkkejä - voiton tavoittelu - itsenäisyys - suunnitelmallisuus - jatkuvuus - toimintaan liittyvä taloudellinen riski - suuntautuminen rajoittamattomaan tai ainakin laajaan asiakasjoukkoon. Keskusverolautakunnan (KVL) ohjeiden mukaan koirankasvatus voidaan katsoa ammattimaiseksi toiminnaksi ainakin seuraavilla perusteilla -kasvattaja on rekisteröinyt kolmen tai useamman vuoden aikana SKL:oon vähintään yhden pentueen vuosittain - kuluvan ja/tai edellisen vuoden aikana rekisteröinyt kaksi tai useampia pentueita Edellä olevat määritelmät ovat KVL:n ohjeita ja näinollen ne eivät ole sitovia määräyksiä. Seuraavaksi voimmekin katsoa eläinsuojelun kannalta ammattimaista koirien pitoa. Eläinsuojelulain 24 edellytetään että ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa koirien myymistä harjoittavan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. Tämä koskee myös koirien välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista. Apollo Sivu 10

11 Eläinsuojeluasetuksen 26 määritellään ammattimaisuutta ja milloin koirien pito on ilmoitettava lääninhallitukselle: 1) koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen; 2) kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran; 3) koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa; 4) kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai kouluttaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi; sekä 5) muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito. Kuten huomataan kohta 5 antaa lisää tulkinnan mahdollisuuksia ja ehkä kasvattajien olisikin viisainta noudattaa KVL:n ohjeistusta tältäkin osin. Apollo Sivu 11

12 Ilmoituksenvarainen toiminta 27 Ilmoituksen sisältö Eläinsuojelulain 24 :ssä tarkoitetun lääninhallitukselle tehtävän ilmoituksen tulee sisältää: 1) toiminnanharjoittajan nimi, osoite ja kotipaikka; 2) jos toiminnanharjoittaja on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote; 3) toiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi; 4) selvitys eläinten hoidosta vastaavan henkilön koulutuksesta ja muusta toiminnassa tarvittavasta kokemuksesta; 5) missä ja minkälaista toimintaa aiotaan harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa; 6) tiedot eläinlajeista ja eläinmääristä, joita toiminta koskee tai tulee koskemaan; 7) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja käytettävistä tai käytettäviksi aiotuista laitteista; sekä 8) selvitys siitä, miten eläinten hoito on tarkoitus järjestää. Mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä, noudatetaan soveltuvin osin myös eläinsuojelulain 21 ja 23 :ssä säädettyä ilmoitusta tehtäessä. VEROTUS Verotuksessa on huomioitava millainen tulolähde on kyseessä; henkilökohtainen vai elinkeinotoiminta (ammattimainen). Harrastustoiminnassa koirankasvatuksesta mahdollisesti saadut tulot (voitto) on ilmoitettava verottajalle ja se kirjautuu henkilökohtaiseksi tuloksi. Harrastustoiminnassa mahdollista tappiota ei voi vähentää verotuksessa. Myöskään harrastustoiminnasta aiheutuvia menoja ei pääsääntöisesti saa vähentää. Jos toiminta on kuitenkin tuloa tuottavaa niin k.o tulonhankkimiseen kohdistuvat menot voidaan vähentää. Harrastustoiminnassa tämä tarkoittaa lähinnä yksittäisiin pennutuksiin tai urokselle maksettuihin astutusmaksuihin liittyviä kuluja ja näin ollen jokaisesta pentueesta kannattaa laatia oma laskelma verottajaa varten. Harrastustoiminnassa on myös muistettava arvonlisäverovelvollisuus, jos pentujen myyntihinnat ylittää 8500 euroa on syytä tarkistaa arvonlisäverovelvollisuus, jottei tule ikäviä yllätyksiä. Harrastustoiminnan tulot ilmoitetaan normaalin veroehdotuksen mukana. Arvonlisäverollisessa toiminnassa kasvattaja maksaa myynnistään arvonlisäveron (pennuista 22%). ja kasvattaja voi vastaavasti vähentää toimintaan kuuluvien hankintojensa alv:n. Arvonlisäverovelvollinen kasvattaja antaa alv:n valvontailmoituksen kuukausittain ja maksaa alv:t kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä. Elinkeinotoiminnasta on myös annettava erillinen veroilmoitus. Apollo Sivu 12

13 KULUTTAJASUOJA Yksityisten ihmisten välisessä kaupassa ei noudateta kuluttajasuojalain määräyksiä ja sopimusvapaus laajempi kuin kuluttajakaupassa, sopimusten on kuitenkin oltava kohtuullisia. Harrastuspohjaisesti toimivien kasvattajien onkin syytä muistaa mahdollisissa riitatilanteissa että jos koirankasvatus katsotaankin ammattimaiseksi toiminnaksi niin myyjän vastuu muuttuu huomattavasti. Kuluttajasuojalaki suojaa kuluttajaa, ei toista elinkeinonharjoittajaa. Kun koira myydään kuluttajalle eli henkilölle joka hankkii koiran muuta kuin elinkeinotoimintaa varten, kuluttajasuoja on voimassa, koska koira on lainsäädännön mukaan kulutushyödyke. Kuluttajasuojalain soveltuessa kauppaehdoissa ei voida pätevästi sopia mitään sellaista, mikä heikentää kuluttajan asemaa lain säännöksiin verrattuna. Kuluttajasuoja tulee myös huomioida sijoitussopimuksia tehtäessä, ehdot eivät saa olla kohtuuttomia. Kuluttajakaupassa lainsäädäntö edellyttää myyjältä aina riittävien hoito-ohjeitten luovuttamista ostajalle. Edellä on ainoastaan osa kasvatustyötä tehtäessä huomioonotettavista asioista. Kuinkahan moni kasvattaja on muistanut edes verottajaa ison pentueen saadessaan. Ison pentueen myynnistä saadut tulot ovat helposti yli 8500 euroa. Saati sitten kun pentueita on useampia samana vuonna. Apollo Sivu 13

14 Eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna 2008 Lääkelaitos vastaanotti vuonna 2008 eläinlääkevalmisteista tai eläimelle annetuista ihmisille hyväksytyistä lääkevalmisteista 244 haittavaikutusilmoitusta. Ilmoitusten lukumäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. 89 % ilmoituksista koski pieneläimiä; koiria ja kissoja. Tuotantoeläimiä (hevonen, nauta, sika) koskevia ilmoituksia tehtiin 12 kappaletta. Ihmisiä koskevia ilmoituksia vastaanotettiin huomattavasti enemmän kuin vuonna 2007, yhteensä kuusi kappaletta. Lääkevalmisteen terapeuttisen vasteen puuttumisesta koskevia ilmoituksia oli 30 kappaletta. Suurin osa näistä koski ulkoisesti annettavia loislääkevalmisteita. Tulehduskipulääkkeitä koskevia vakavaksi luokiteltavia haittavaikutustapauksia oli viime vuonna aiempaa enemmän, yhteensä 11 kappaletta. Suurin osa ilmoituksista koski purutablettimuotoista karprofeenivalmistetta, jota koirat olivat syöneet jopa useita kymmeniä tabletteja. Koirilla oli oireina ruuansulatuskanavan oireita sekä munuais- ja maksatoiminnanhäiriöitä eli tyypillisiä tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksia. Eläinten omistajia tulisi ohjeistaa siitä, että lääkkeet, joihin on lisätty makuaineita lääkkeen antamisen helpottamiseksi, tulisi ehdottomasti säilyttää eläinten ulottumattomissa. Ihmisiin kohdistuneet haittavaikutukset Näitä vastaanotettiin vuonna 2008 aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen monta. Haittavaikutukset ovat todennäköisesti aliraportoituja, koska kun eläinlääkevalmisteeseen reagoinut onkin ihminen eikä eläin, ei ehkä osata ajatella, että tapaus olisi hyvä ilmoittaa viranomaiselle tai myyntiluvan haltijalle. Omistaja oli lääkinnyt koiraansa paikallisesti annosteltavalla permetriinivalmisteella. Muutaman päivän kuluttua omistaja rapsutti koiran turkkia lääkkeen annostelukohdasta ja hetken kuluttua hän alkoi hikoilla, tunsi hengenahdistusta ja vapisi. Hänen varpaat ja sormet puutuivat ja vapina levisi koko keholle. Ambulanssissa hänellä todettiin poikkeuksellisen korkea verenpaine ja pulssi. Annettu lisähappi helpotti oireita. Sairaalassa potilasta hoidettiin suonensisäisellä nesteytyksellä ja kortikosteroideilla. Potilaan vointi parani ja hän kotiutui sairaalasta jo samana päivänä, seuraavana päivänä hän oli oireeton. Syysuhteeltaan tapaus jäi luokittelemattomaksi, koska ilmoituksen tietojen perusteella ei voitu päätellä, oliko oireet voinut aiheuttaa jokin muu syy. Koirien omistajat (kaksi tapausta) saivat oireita sen jälkeen, kun lemmikeille oli laitettu deltametriiniä sisältävä kaulapanta. Ensimmäisessä tapauksessa perheen isä sai oireita sen jälkeen, kun hänen vaimonsa oli laittanut pannan perheen koiralle: miehen sieraimet tuntuivat tukkoisilta ja silmissä oli ärsytystä. Vaimolla oli myös outoa tunnetta silmissään. Panta otettiin koiran kaulalta pois ja se vietiin ulos pihalle. Pariskunnan oireet katosivat noin viidessä tunnissa. Toisessa tapauksessa koiran omistaja käsitteli lääkepantaa toistuvasti ottaessaan sitä pois ja laittaessaan takaisin, koska koira ui paljon. Pannan käytön aikana omistaja tunsi silmien ärsytystä. Parin viikon pannan käytön jälkeen omistajan silmien ärsytys voimistui, silmiä kutitti ja ne olivat punaiset. Omistaja epäili syyksi koiran lääkepantaa, koska oireet olivat voimakkaita hänen normaaleihin allergiaoireisiin verrattuina. Ohjeissa käsketään pesemään kädet pannan käsittelyn jälkeen. Haittailmoituksesta ei selvinnyt se, että noudattiko hän tätä ohjetta. Apolo Sivu 14

15 Koiraa lääkittiin hydrokortisonia sisältävällä suihkeella. Koiran omistajalla oli todettu astma vuosi aiemmin. Omistaja suihkutti valmistetta tämän vuoksi parvekkeella, jossa on hyvä tuuletus. Kuitenkin hän sai kaksi astmakohtausta lääkitessään koiraa. Tapauksesta todettiin, että hienojakoinen suihke ärsyttää hengitysteitä. Eläinlääkäri pisti vahingossa omaan sormeensa medetomidiinivalmistetta rauhoittaessaan kissaa. Hän meni sairaalaan tarkkailtavaksi. Noin tunti pistoksen jälkeen alkoivat huimaus ja sekavuus. Oireet olivat lieviä ja kestivät noin 1-1,5 tuntia. Verenpaine, ekg ja veren sokeri olivat sairaalassa normaalit. Hän oli tarkkailussa noin 3,5 tunnin ajan ja pääsi sen jälkeen oireettomana kotiin. Tapauksen syysuhdetta pidettiin todennäköisenä. Eläinlääkäri sai töissä täydellisenä vahinkona eläinten eutanasiassa käytettävää injektionestettä roiskeina kasvoille ja käsille. Autolle kävellessään hänen jalat tuntuivat heikoilta. Sairaalassa todettiin käsien heikentynyt puristusvoima ja jalkojen sekä käsien heikentynyt nostovoima jopa useita tunteja vahingon jälkeen. Kielessä ja suun ympäristössä oli myös puutumisen tunnetta. Lämpötunto oli paikoin puutteellinen useita tunteja iltaan asti. Eläinlääkäri oli seurannassa yhden vuorokauden ja hän kotiutui seuraavana päivänä, jolloin hänen kliininen tilanne oli normaali. Tapaus luokiteltiin todennäköisesti lääkevalmisteesta johtuvaksi. Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen Lääkelaitoksen uudistettu ohje 1/2009 Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen on tullut voimaan Ensisijaisesti eläinlääkäreille suunnattu ohje korvaa ohjeen 1/2003. Ohje on luettavissa Lääkelaitoksen verkkosivuilta. Lähde: Kumpulainen Jonna, Eläinlääkäri, Lääkelaitos. Tavanomaisten eläinlääkkeiden haittavaikutukset vuonna TABU 2/2009 Lääketietoa lääkelaitokselta Lyhennelmän tekijä Hänninen Sanna Apolo Sivu 15

16 Automatka Tanskaan Vejeniin Matkareitti: Oulu-Tornio-Haaparanta- Tukholma-Helsinborg-Helsingör-Vejen Ja takaisin: Vejen-Kööpenhamina- Malmo-Tukholma-Turku-Oulu. Kilometrejä mittariin kertyi noin 4000 Pietari Brahen talon rauniot etelä-ruotsissa Vätternin rannalla. Apollo Sivu 16

17 Matkaseuruetta perillä Fredericiassa. Marika, dogit Oiva ja Muska, englanninkääpiöterrieri Asterix, samojedi Pepsi ja tolleri Jaska. Kuvaa ottamassa Katja Nyyssölä :) Juutinrauman silta Tanskan ja Ruotsin välillä. Juutinrauman silta on yhteensä noin 20km, osa matkasta tunnelissa. Apollo Sivu 17

18 Muska kehässä lauantaina. Tuomarina suomalainen Hans Lehtinen. Rotunsa paras tänään DK Ch Maxidan Jump the Queque ja VSP DK Ch Great Evita A Big Hunk of Love. Muska ERI2 nuorten luokassa. Apollo Sivu 18

19 Majakka Odensen sillan kupeessa paluumatkalla. Odensen silta on noin 18km pitkä. Matkaaja saa varautua ruuhkiin.. Nopeutta 9km tunnissa, rajoitus 130km tunnissa :D Sopu sijaa antaa ahtaassa hytissä paluumatkalla :D Apollo Sivu 19

20 Vuosikokous Rovaniemellä City-hotellissa Apollo Sivu 20

21 POHJANTÄHTI 2008 PALKITUT FIN, N, S, NORD Ch Love-Dane's Very Hot Romance om. Marika Salmela ja Raili Rantavuoti Vuoden Veteraani INT, FIN, N, S, EST, NORD Ch Love-Dane's Monday Romance om. Mia Hagberg-Myllyneva ja Janne Myllyneva Vuoden Pentu (tasatuloksella) Love-Dane's Best Romance om. Mia Hagberg-Myllyneva, Janne Myllyneva ja Raili Rantavuoti Dogiwogin Dame Fortune om. Sirpa Iivonen Vuoden Kasvattaja kennel Love-Dane's om. Raili Rantavuoti Hund o Jakt Sixten Thynin kiertopalkinto FIN, N, S, NORD Ch Love-Dane's Very Hot Romance om. Marika Salmela ja Raili Rantavuoti Apollo Sivu 21

22 SUOMEN MUOTOVALIOT 2008 FIN MVA Love-Dane`s Öky-Vip om. Merja Lähteenmäki & Raili Rantavuoti kasv. Raili Rantavuoti FIN MVA Love-Dane's Åthello om. Pihla Keto kasv. Raili Rantavuoti FIN MVA Yellowskin's Eve Of Eden For CC om. Anne Rautiainen-Holm ja Sirpa Halonen kasv. Anna & Harry Majaniemi, Ruotsi FIN MVA Love-Dane`s Åbs My Sweetie om. Raili Rantavuoti ja Anu Viitala kasv. Raili Rantavuoti Apollo Sivu 22

23 KANSAINVÄLISET MUOTOVALIOT 2008 KANS, FIN, EST, RUS, LV, LTU, BALT MVA, TK1, BH Bonel S'aiDee Dogiwogi om. Sanna Passoja kasv. Minna & Jouni Boman KANS, FIN, EST, RUS, LTU, LV, BALT CH ESTW-06 Love-Dane's Young Hamlet om. Pihla Keto kasv. Raili Rantavuoti KANS, LVV-05 BALTW-07 LTW-08 EST & LV JMVA FIN, SE, LV, EST, LT, RUS BALT NO NORD MVALOVE-DANE'S X-MAS DUKE om. Sanna Hänninen ja Janne Lehtimäki KANS & FIN & EST & LV & SE MVA LOVE- DANE'S VICTORY OF NORTH om. Jani Karppinen ja Eija Rajavaara kasv. Raili Rantavuoti Apollo Sivu 23

24 Palautusosoite: Erkki Rantavuoti Pihlajasaarentie TORNIO 2

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT

SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT SOPIMUS KOIRAN SIJOITTAMISESTA ERITYISENÄ SOPIMUSTYYPPINÄ JA SIITÄ JOHTUVAT YLEISET KÄYTÄNNÖN ONGELMAT Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus Pro gradu- tutkielma Milla Oinonen Kevät

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO

ANNE LAAHTOLA PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO ANNE LAAHTOLA ANNE LAAHTOLA 2 PIENPYSTYKORVAT 1/10 KIRSI NIEMELÄ RIIKKA LEHTOSALO Tässä lehdessä Hallitus ja toimikunnat... 4 Terveiset puheenjohtajalta... 5 Jalostustoimikunnan jäsenen esittely... 6 Syyskokouksen

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Tässä numerossa 2/2006

Tässä numerossa 2/2006 2/2006 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 10. vuosikerta Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, päätoimittaja Merja Monto, toimitus Milla

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen ABC

Yrittäjän verotuksen ABC Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.10.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jarno Piironen Yrittäjän verotuksen ABC

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot