Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu 22.7.2014"

Transkriptio

1 Valitus Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksestä 2480/2014/PIR/2, annettu TAUSTA-AINEISTOA JA NORMATIIVISTA AINEISTOA 2. Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja PTK 91/2009 vp, Liikenneja viestintävaliokunnan mietintö 21/2009 vp, eduskunnan vastaus 192/2009 vp,; teemalla : edellä mainitut asiakirjat osoittavat lainsäätäjän tarkoitusta sekä erityisesti ohjeistusta hajaasutusalueen yrittäjyyden suojelemiseksi.

2 Täysistunnon pöytäkirja PTK 91/2009 vp PTK 91/2009 vp 91. TIISTAINA 13. LOKAKUUTA 2009 kello ) Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 189/2009 vp Keskustelu Raimo Vistbacka /ps: Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa maantielain säännöksiä. Kun luin hallituksen esitystä, muistui mieleen se tilanne, joka liikenne- ja viestintävaliokunnassa oli silloin, kun nykyistä maantielakia säädettiin, jolloin nimenomaan puhuttiin ilmoittelusta ja ohjeistuksesta, esimerkiksi kesäteatteriviitoituksesta ja muusta vastaavasta. Silloin valiokunta yksimielisesti muun muassa perusteluissa totesi, että sellainen tulisi sallia. Nyt näyttää siltä, että hallitus on lähtenyt ilmeisesti Tiehallinnon haluamaan suuntaan, koska Tiehallinto ei ole halunnut oikein voimakkaasti noudattaa sitä tahtoa, mikä eduskunnalla oli liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanoton mukaisesti. Toivoisin, kun valiokunta nyt käsittelee tätä uutta hallituksen esitystä, että se kävisi läpi sen mietinnön, joka silloin aikoinaan laadittiin maantielain yhteydessä, koska siinä otetaan huomioon se tosiasiallinen tilanne, mikä tuolla syrjäseuduilla esimerkiksi kesäisin tilapäisten kesänäytelmien taikka muitten vastaavien tapahtumien osalta on. Pertti Virtanen /ps: Arvoisa puhemies! Oikeastaan ed. Vistbacka kajosi samaan asiaan. Varsinkin nyt, kun meillä on tämä Tarastin työryhmän päätöskin tai jonkunlainen ehdotus tulossa, niin monet kaupungit esimerkiksi mainostamisessa, Turku etunenässä, ovat menneet siihen, että jopa demokratiaa tavallaan halveksien ovat ruvenneet vaatimaan maksua siitä, että mainostetaan kaupungin alueella. Maantiemainonta Tiehallinnon ja muun suhteen on ollut yllättävänkin sallittua siinä mielessä vaalien aikana, että se ei aiheuta häiriötä ja, voisiko sanoa, köyhemmilläkin ehdokkailla on ollut helppo mainostaa jossain määrin näillä alueilla. Mutta nyt, kun minä luen tätä, niin en näe ollenkaan selkeätä kannanottoa. Minä oikeastaan näen vaan sen, jopa törkeän suuntaisen vihjauksen tässä, että nyt kun Tarastin työryhmän myötäkin rahaa saa panna palamaan melkein vaikka kuinka paljon mainontaan, niin tässä ikään kuin kiristetäänkin tätä aidon demokratian mahdollistamaa juttua, että saisi mainostaa vapaammin vaalien alla, mikä kuuluu minun mielestäni demokratiaan ja siihen karnevaalihenkeen ja siihen, että innostetaan ihmisiä mukaan näissä asioissa. Miten tämän kaltaisia ehdotuksia? Kuka näitä oikein kansanedustajissa... Onko esimerkiksi kokoomuksenkin ainoa linja se, että kaikki, mikä maksaa, on sallittua tai oikeastaan satsataan vaan siihen? Mutta sitten kun on olemassa tämmöisiä asioita kuin tienvarsimainonta, jonka on Tiehallinto sallinut, niin ikään kuin sekin pannaan mahdottomaksi, ettei enää voi köyhempi mainostaa edes tässä maassa vapaammin, vaan sekin viedään siltä pois. Jotenkin tuntuu, että kun mediassa todistetaan ja puhutaan sen puolesta, että demokratiaa on kehitettävä, niin toisella kädellä koko ajan vedetään ruksia vanhojenkin toimineitten, parempien juttujen ylitse. Tämä on yksi esimerkki siitä vaan. Erkki Pulliainen /vihr: Arvoisa puhemies! Muistan elävästi sen keskustelun, mikä liikennevaliokunnassa aikoinaan käytiin tästä tienvarsimainosasiasta. Ainut argumentti, mikä toisinajattelijoilla saattoi olla positiivisessa hengessä löydettävissä, kun oikein tarkkaan katsoi, oli liikenneturvallisuusnäkökohta. En voi kyllä ymmärtää, että jos muutamaksi viikoksi ilmestyy peräkylän tienvarteen yksi ainut kyltti "Kesäteatteri

3 elää", se voi aiheuttaa mitään muuta kuin että ihmiset hihkaa, että "Eläköön, täällä on teatteria", mutta tuskin kukaan ajaa silloin puskaan kuitenkaan. Tässä katsannossa minä toivoisin todellakin, että se vanha mietintö kaivettaisiin esiin ja otettaisiin nyt järki mukaan tässä asiassa. Juha Korkeaoja /kesk: Arvoisa puhemies! Jälleen voin yhtyä ed. Pulliaisen näkemykseen ja myös ed. Pertti Virtasen näkemykseen koskien tätä tienvarsimainontaa. On nimittäin kyllä niin, että ne hajuttomat ja mauttomat Tielaitoksen sallimat, maaseutuelinkeinotoimintaa kuvaavat ja sinne ohjaavat kyltit eivät todellakaan riitä tämmöisen elävän maaseutuelinkeinotoiminnan viitoiksi ja mainoksiksi. Kyllä tässä suhteessa Suomi on nyt oikein byrokraattien byrokraattimaaksi tulossa, kun tällaista toimintaa ruvetaan säätelemään niin yksityiskohtaisesti kuin nyt ollaan tekemässä. Eli kyllä tässä mielestäni liikenneturvallisuutta yhtään vaarantamatta voidaan sallia paljon enemmän vapauksia kuin näyttäisi olevan tämän lain tarkoitus. Se vanha valiokunnan mietintö, jossa, niin kuin muistan, tähän kiinnitettiin huomiota, on syytä kaivaa kyllä esiin. Kyösti Karjula /kesk: Arvoisa puhemies! Tässä edellä kollegat ovat käyttäneet jo puheenvuoron tästä aiheesta, josta on aivan liian vähän keskusteltu, että me puhdistamme tienvarret sellaisista opasteista, viitoista, joilla on monta kertaa erityisesti maaseutualueella sille pienelle yritykselle, pienelle toimijalle hyvin tärkeä käytännön hyöty ihan opasteenakin. Tässä mielessä ajattelen, että tämän hallituksen esityksen yhteydessä on kyllä hyvä, jos tätä asiaa tarkastellaan monipuolisemmin. Tässä viitattiin jo vaali-ilmoitteluunkin, mutta erityisesti kuitenkin näkisin nyt tämän pienen yritystoiminnan hyödyn ja edun, koska on äärimmäisen harmillista, että esimerkiksi Pohjois-Suomessa, voidaan sanoa, on kymmeniä, satoja kilometrejä puhdistettu tienvarsia, ja minä uskon, että tällä ei ole saavutettu edes liikenneturvallisuuden näkökulmasta mitään erityistä hyötyä. Janne Seurujärvi /kesk: Arvoisa puhemies! Täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja liittyen maaseutuyrittäjyyteen, maaseutumatkailuyrittäjyyteen. Nämä tienvarsimainokset liittyvät kyllä olennaiselta osaltaan elinkeinotoimintaan. Meillä Pohjois- Suomessa, niin kuin ed. Karjula totesi, muun muassa Lapissa parasta aikaa on käynnissä näiden niin sanottujen luvattomien kylttien poistaminen. Tiehallinto on lähettänyt hyvinkin tiukalla aikataululla 450 poistokehotusta. Mikäli tätä ei noudateta, niin sitten ne tullaan poistamaan ja kustannukset siitä sitten laskutetaan yrittäjiltä. Toisaalta täytyy Tiehallinnon puolelta sanoa, että sehän noudattaa siinä lakia, eli on säädetty laki ja sitä sitten tulkitaan tällä tavalla. Mikäli halutaan, että lainsäädännöllä tämä asia hoidetaan, niin se on tietysti tämän talon asia hoitaa se kuntoon, ja on hyvä tätä keskustelua kuulla ja ottaa tästä evästystä, kun tätä asiaa nyt sitten täällä aletaan tarkemmin käsitellä. Mutta täällä se myös voidaan korjata, missä se laki on 2006 säädetty. Matti Saarinen /sd: Herra puhemies! Minäkin yhdyn pitkälti niihin puheenvuoroihin, mitä täällä kollegat ovat asiasta puhuneet. Liikenneturvallisuuden kannalta tällaiset mainokset eivät ole kovinkaan oleellinen asia. Jos me mietimme liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja sitä, mitkä ovat niitä turvallisuusriskejä, niin niitä ovat esimerkiksi nuorten ylisuuret ajonopeudet ja joillain tällaisilla mainoksilla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Meidän liikennekulttuurimme pitää sisällään turvallisuusriskejä. En voi ymmärtää sitä, että mainokset olisivat kovin oleellinen osa liikenneturvallisuuskeskustelua. Toinen asia, joka tulee silloin tällöin tässä yhteydessä esiin, on se, että meillä ei ole yhtenäistä käytäntöä Suomessa ja on vaikea luoda yhtenäistä käytäntöä. Olisi kuitenkin reilua, että erilaisia mainostajia kohdeltaisiin mahdollisimman tasapuolisesti. Täällä on viitattu tulkintoihin, ja silloin kun tulkinta on laaja ja lavea, voi olla jonkun

4 kunnan tai tiepiirin rajan toisella puolella hyvin epäoikeudenmukaista käytäntöä. Tässä minusta pitäisi hakea myöskin tämmöistä reilua, tasapuolista kohtelua alan toimijoille. Pertti Virtanen /ps: Arvoisa puhemies! Tästä turvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta, kun puhutaan, Tampereen kaupunki on siitä surullisen kuuluisa. Kaikki argumentit virkamiehistöstä ja muualta viittaavat siihen, että autojen nopeus on saatava kymmeneen tai mieluummin autot seisovat paikallaan. Sitten tietysti joku lapsi voi juosta seisovaa autoakin päin ja lyödä päänsä, jollei ole kypärää ja avaruuspukua ja muuta vastaavaa. Eli on ihan hölmöilyä Suomessa tämä, voisiko sanoa, liikennepoliittinen turvallisuuskeskustelu, kun se menee näihin autojen nopeuksiin. Päinvastoin, apinakokeissa tai sanotaanko simpanssikokeissa, jotka varmaan liittyvät suomalaiseen ajotaitoon maaseudulla pitkältikin, siis nyt puhun turruttavasta ajamisesta maaseudulla, vauhti on hyvin suggeroiva tekijä, ja alan ihmisenä voin sanoa, että tärkeimpiä juttuja, mitkä rikkovat sen, kun ajaa pitkää matkaa, on, että tulee joku kiinnostava mielenkiintoinen mainos, vaikka komea vaalimainos tienvarressa, niin huomio kiintyy taas johonkin muuhunkin. Eli ihminen havahtuu, herää, että tuolla on joku mukava yritys tai jotain tämmöistä. Suomalaisessa tiekulttuurissa mieluumminkin mielenkiintoiset, yllättävät tapahtumat tienvarrella, kun muuta ei tapahdu, muutakin kuin että kun orava juoksee ja sitten se juoksee taas takaisin, ovat liian harvinaisia nykyään. Meidän on kokonaan lopetettava hyväksymästä näitä turvallisuuskannanottoja tämmöisissä asioissa silloin, kun ne vetoavat suunnilleen joihinkin alkeellisiin äidinvaistoihin, että aina on tärkeätä, kun - no niin, ymmärrätte kyllä tämän asian. Eli muuten, aivan kuten ed. Karjula sanoi, keskustelun voisi avata monesta muustakin asiasta, mutta tässä asiassa varsinkin se pitäisi avata, ja tämä liittyy kiinteästi siihen demokratiaan, koko Suomen tavallaan avaamiseen taas ihmisyydelle ja sille, että me teemme jotain, mitä me itse haluamme, ja tuemme niitä pieniä ja mikroyrityksiä ja niitten mielenkiintoista, luovaa innovaatiota siellä tienvarsilla ja mitä ne ovat keksineetkään, eikä missään nimessä toimita näin päinvastaisesti jopa sille, mistä hallitus on antanut kannanottoja tai mitä ihmeitä siitä, mitä on tämä luovuus ja innovatiivisuus. Tämä ei ainakaan ole sitä, eikä turvallisuutta. Reijo Paajanen /kok: Arvoisa puhemies! Täällä on tullut hyviä kommentteja. Muistan myös itse, kun valiokunnassa tätä keskustelua käytiin, ja täytyy todeta, että kyllä oli outoa se byrokratia ja se, millä ihmeellisellä tavalla meitä ohjattiin, että tällaista oltiin läpi viemässä. Matkailu on keskeinen tulevaisuuden elinkeino varmasti Suomessa. Suomi on harvaanasuttu maa, ja siltä osin en usko, että sellaista viidakkoa syntyy tuonne maanteitten varsiin, että se olisi haitaksi liikenteelle, päinvastoin. Siellä joudutaan etsimään, katsomaan, mistä löydetään se kohde, mihin ollaan menossa. Minusta tyyppiesimerkki oli aikoinaan, kun tuolla omalla kulmallani taistelimme Lappeen raviradan kyltistä, ja sitä käytiin lähes kymmenen vuotta eri tahojen kautta, että saatiin se ensimmäiseen risteykseen, mistä tullaan kaupunkiin. Monet hevosmiehet ajoivat ohi ja vetivät siellä torin kautta hevosensa sitten vasta sinne hevosradalle. Tämä oli sitä liikenneturvallisuutta. Toivon, että tätä avataan uudelleen ja saadaan järkevälle pohjalle tämä säädäntö. Raimo Vistbacka /ps: Arvoisa herra puhemies! Täytyy kyllä valitettavasti todeta se, että Tiehallinnolla on ollut täysin käsittämätön tulkinta, joka on poikennut täysin siitä, mikä oli eduskunnan tahto silloin, kun viime kerralla maantielaki hyväksyttiin. Itse olen ollut valiokunnassa muovaamassa niitä perusteluja nimenomaan tilapäisten opasteiden osalta. Kyse ei ole esimerkiksi jossakin kesäteatterin opasteiden poistamisessa enää ollut mistään liikenneturvallisuuskysymyksestä, vaan päinvastoin sillä on vaikeutettu, aiheutettu lisää liikenneturvallisuusongelmia, kun ulkopaikkakuntalainen on lähtenyt etsimään sitä kesäteatteria ja ruvennut tekemään siellä tiellä U-

5 käännöksiä jne. Sehän se vasta liikenneturvallisuuskysymys on. Minä toivon todella, että liikennevaliokunta tutustuu siihen viimekertaiseen valiokunnan mietintöön ja eduskunnan tahtoon ja sen mukaisesti myöskin tämän hallituksen esityksen yhteydessä toimitaan. Esko-Juhani Tennilä /vas: Arvoisa puhemies! Pienyrittäjien tievarsiin laittamat mainoskyltit ovat välttämättömiä, jotta kulkija osaa pysähtyä palvelun saadakseen. Miten se muuten järjestyisi? Minusta esimerkiksi Lapissa meillä on se todellinen tilanne yhä, että vaikka matkailijamäärät rajusti kasvavat, on liian vähän ja liian harvassa niitä mainoksia siellä, että käykääpä meillä kahvilla tai ostamassa lappilaista alkuperäistuotetta. Minä pidän täydellisenä nipottamisena tällaista yritystä poistaa ne sieltä ja tuoda joku standardimalli, joka maksaa paljon, sen tilalle. Totta kai niitten mainoksien pitää olla asiallisia. Saavat ne silti olla omaperäisiä. Se ei ole mikään todellinen ongelma. Enempi on ongelma se, että jättiyhtiöt voivat laittaa sinne tiealueen ulkopuolelle jättimäisen kokoisia mainoksia. Kun ne ovat siellä tiealueen ulkopuolella, ne saavat siellä olla jopa sata kilometriä ja enemmänkin siitä kohteestaan, ja kun niitä kääntyy katsomaan, niin se on minusta enemmän liikenneturvallisuusongelma. Kyllä tässä nyt ammutaan tykillä hyttysiä. Ne ovat pieniä yrittäjiä, ja tämä on monelle sitten aika kohtalonkysymys. Miten siellä saa asiakkaita, jos ei saa mainostaa? Juha Mieto /kesk: Arvoisa puhemies! Tääl on piretty erinomaasia puheenvuoroja. Musta tuntuu, että me ollahan kaikki samaa mieltä. Totuushan on näin, että tieturvallisuutehen näillä kylteillä ei oo mitään nekatiivista tekemistä, jos niitä siellä on, päinvastoon turvallisuus lisääntyy ja ihmiset pysyy valppaana autossa, tuloo virikkeitä ja ennen kaikkea pysyy hereellä, kun aina sillon tällön on tienvarsimainoksia. Ja pitää ottaa huomiohon se seikka, että Suomi on erittäin harvahan asuttu maa, ja pyritähän siihen, että Suomi pysyy asuttuna, joka kolokko elävänä. Yrittäjiä on todella paljon niin Länsi-Lapissa ku Itä-Lapissa, on Itä-Suomessa, jopa Pohjanmaalta löytyy. Olis hyväksi, että siellä sais olla asianmukaase kyltit, oli sitten kysymys firmoista tai kesätapahtumista. Mä luulen, jotta tämä sali on nyt tänä päivänä luonu sellahen pohjan valiokunnille ja lainsäätäjille, että tästä se lähtöö käymään. Pentti Tiusanen /vas: Arvoisa herra puhemies! Olen samaa mieltä kuin ed. Mieto siinä, että niiden kylttien pitää olla asianmukaisia, ja sitten on myöskin niin, että ei varmasti olisi haitaksi, jos alueen kunta jollakin tavalla voisi tukea tämän informaation toteuttamista sillä tavalla, että siellä olisivat myöskin sen tyyppisiä ne ilmoitukset, että ne olisivat luettavissa informatiivisina ja mieluummin muita kuin kaatumassa olevia, vanhaan pahviin maalattuja sanoja ja numeroita. Kun ed. Tennilä kiinnitti huomiota siihen, että suuret, kalliilla rahalla hankitut, voisi sanoa, maisemamainokset ovat sallittuja ja niihin ei juuri kritiikkiä kiinnitetä, niin tämä on epäkohta. Niitä suuria, usein koko maisemaan vaikuttavia mainoksia, suurien firmojen informaatioita, kyllä pitäisi katsoa entistä tarkemmin, mikä paikka on sovelias tällaiseen mainontaan, millä tavalla se vaikuttaa ympäristöön kaiken kaikkiaan. Ne vaikuttavat erittäin voimakkaasti. Puhemies! Tässä on myös kysymys ratalain muuttamisesta. Kiinnitän lyhyesti huomiota siihen, että kun nyt siirrytään tilanteeseen, jossa hallituksen esityksen mukaan voidaan moottorikelkoille antaa lupa ylittää rautatie, niin tämän tyyppinen luvan antaminen vaatii todellakin harkintaa ja myöskin merkintöjä ja yleistä tiedottamista, jotta onnettomuuksilta vältytään. Matti Kangas /vas: Arvoisa puhemies! Täällä edustajat Vistbacka ja Paajanen kertoivat, että viime eduskuntakaudella liikennevaliokunta käsitteli näitä merkintöjä, että jos on kesätapahtumia, missä kohdassa ne ovat ja mistä sinne pääsee. Siellä oli kyllä henki se, että näitä sallittaisiin juuri tästä syystä, että ihmiset tietävät, mihinkä me-

6 nevät, eivätkä siellä seikkaile tiellä ja jarruttele ja hiljentele liikenteen seassa. Minä ihmettelen, miten se näin on sitten lipsahtanut, että eduskunnan ja valiokunnan tahtoa ei ole tässä noudatettu. Toivotaan, että nyt tässä noudatetaan, niin kuin täällä ed. Mieto kertoi, että tässäkin salissa on tahto, että tähän suuntaan edetään. Erkki Pulliainen /vihr: Arvoisa puhemies! Minun oma tulkintani vallitsevasta oikeustilasta on kerta kaikkiaan se, että sillä perusteella, mitä eduskunta mietinnössään totesi - se valiokunnassa aikoinaan muokattiin - vaatii aika kovaa kanttia tiehallinnon viranomaisilta mennä niitä mainoskylttejä poistamaan. No, nyt ei vaan kukaan ole lähtenyt siitä rettelöimään ja viemään sitä oikeuteen, mutta nyt on korkein aika tehdä sillä tavalla, että valiokunta kerta kaikkiaan laittaa tämän pykälään, niin se on niin selvä peli, ettei siinä voi nikotella mitään. Marja Tiura /kok: Arvoisa puhemies! Anteeksi, kun ei ollut mahdollisuutta olla mukana tässä keskustelussa heti alusta alkaen. Ed. Kasvin kanssa isännöimme Quebecin parlamentin puhemiestä juuri äsken. Todellakin tämä keskustelu on erittäin tarpeellinen, ja tästä on tullut myöskin maaseutuyrittäjiltä aika paljon palautetta siltä osin, että he kokevat tilanteensa eriarvoiseksi, esimerkiksi nämä maaseutumatkailuyrittäjät, jotka eivät pysty tienvarsimainontaa käyttämään hyödyksi ja ilmoittamaan omista palveluistaan. Minun mielestäni, kunhan nämä ilmoitukset ja kyltit ovat asianmukaisia ja siistejä, pitäisi mahdollistaa se, että esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjillä olisi mahdollisuus ilmoittaa omista palveluksistaan, plus sitten nämä kesätapahtumakyltit. Nämähän päinvastoin, voi sanoa, elävöittävät tienvarsiamme, kunhan ne eivät häiritse liikennettä siellä. (Ed. Pulliainen: Nimenomaan, siitä on kysymys!) Matti Saarinen /sd: Herra puhemies! Vielä tähän kansanläheiseen asiaan pari näkökulmaa. Mielestäni tässä on kaksi kategoriaa myöskin: mainokset maaseudulla, mainokset taajamissa. Jos katsomme taajamamainontaa, niin siellä on tapetoitu milloin minkäkinlaisilla katseenvangitsijoilla autoilijoitten huomiokykyä, ja pidän sitä taajamaliikenteen kannalta jossakin määrin liikenneturvallisuutta huonontavana, koska se on niin massiivista ja sillä kerta kaikkiaan tullaan melkein autoon sisään. Sen sijaan maaseudulla tilanne on ihan toisin. Liikenneturvallisuushan paranee, jos autoilija huomaa ajoissa, missä olisi joku mielekäs tauonpitopaikka. Varsinkin tällaisessa pitkien etäisyyksien maassa usein ajetaan turhankin kauan yhtä kyytiä, ja silloin liikenneturvallisuus huononee. Olisi toivottavaa, että autoilijat pitäisivät taukoja. Ammattimaisen liikenteen osaltahan tästä on säädetty oikein lailla, mutta henkilöautopuolella näin ei ole. Mitä sitten voisi toivoa taajama-alueen ulkopuolella olevilta mainoksilta, on, että ne olisivat kuitenkin hyvällä maulla tehtyjä ja siistejä, ettei niitä yhdistetä roskaamiseen, ja näin varmaan sitten asianmukainen yrittäjä toimiikin; hänellä on intressi toimia sillä tavalla, koska huono, epäsiisti mainos ei ole kovin puoleensavetävä. Timo V. Korhonen /kesk: Arvoisa puhemies! On erittäin helppo yhtyä siihen keskustelun yleiseen henkeen, mikä tässä salissa nyt tämän asian osalta on tehty liittyen nimenomaan tähän tienvarsiopastukseen ja -mainontaan. Täytyy muistaa, että maantielaki tukee infran lisäksi myös alueen elinkeinotoimintaa, ja on totta, että Tiehallinto ainakin tänä päivänä näyttää kieltämättä harjoittavan hyvinkin tylyä ja kategorista toimintatapaa tienvarsiopastuksen osalta. Onkin täysin välttämätöntä, kuten muun muassa ed. Pulliainen totesi, muuttaa nyt säädöksiä, lakia ja asetusta niin, että Tiehallinnolle määritellään selkeästi toimintamahdollisuudet, tavat ja säädökset näitten tienvarsiopastuksien osalta. Pertti Virtanen /ps: Arvoisa puhemies! Oikeastaan edellinen edustaja alkoi puhua siitä asiasta, että kun tästäkin tehdään rahastusta, kun kaikki niin kuin tavallaan rajoi-

7 tetaan tällä sektorilla, niin silloinhan ainoastaan toteutuu taas tämän hallituksen politiikka, että kaikki on saatava rahastettavaksi ja estettävä demokratian toteutuminen, jos siihen ei ole varaa, ja se muistuttaa vanhaa käytäntöä. Tässähän, jos me menemme vielä siihen, että löystytettäisiin nyt sitten tätä jotenkin esteettisesti, mikä mainos on siisti, kun me poliittiset päättäjät nyt, kun ajatellaan, miten media kohtelee tänä päivänä kansanedustajia tai oikeastaan kansaa, koska mehän edustamme sitä kansaa, olemme melkein lainsuojattomia täällä, niin silloinhan poliittisten vaalien aikana kuka tahansa virkamies, puoskari, riippuen jonkun kunnan tai kaupungin voimasuhteista, voi päättää, että tuo on epäsiisti ja tuo täytyy poistaa, ja kaikki ymmärtävät, mihin suohon siinä joudutaan. Ainoa keino on tehdä sen kaltainen selkeä päätös, että väliaikaisesti vaalien, karnevaalien aikana tämmöiset sallitaan. Onhan esimerkiksi ryyppäämisen suhteen Tampereen kaupunki sallinut sen, että meillä on kaljateltta jatkuvasti koko kesän ja se rähinä saa jatkua keskustassa, mutta vaalimainokset ovat epäsiistejä, vaikka ne poistetaan aina melkein heti, jos ne eivät ole oikeilla paikoilla niissä telineissä. Tämä on tavallaan meidän omaa yhteiskuntaamme vaivaava järjettömyys, joka pahenee koko ajan, ellei nyt tässä, kun eduskunta selkeästi osoittaa tahtoa sen suhteen, että tämä on järjetön laki, jossain vaiheessa pistetä ja vihelletä tätä peliä poikki, ja tässä on se kohta, koska tämä jos mikä on järjetön tässä muodossa. Hannakaisa Heikkinen /kesk: Arvoisa puhemies! Nostaisin tästä erittäin hyvästä keskustelusta esille mielestäni tosi ansiokkaan ed. Saarisen puheenvuoron tästä taajamien ja maaseutualueitten tasapuolisesta kohtelusta. Tässä oman yrityksen mainonta-asiassa on minuun ollut yh-teydessä pohjoissavolainen maatilamyyjä-yrittäjä Topi Laitinen, ja hän käy parhaillaankin erittäin tiukkaa kädenvääntöä viranomaisten kanssa tässä, minkälainen oman yrityksen mainonta on sallittua ja mikä ei. Jotenkin tuntuu epäreilulta, että tosiaan taajamien läheisyydessä isot liikeyritykset ja huoltamoyritykset saavat mainostaa hyvinkin näkyvästi, kirkkaasti ja räikeästi, mutta tienvarsipellolla aivan asiallinen oman yrityksen mainostaminen ei olisikaan sitten enää sallittua. En oikein voisi kuvitella, että tähän samaan muottiin menisivät nämä kyseiset isot ketjuyritykset, että ne hyvin värittömästi ja ilman oman brändinsä muotoilun mukaisia ilmoituksia suostuisivat omaa toimintaansa mainostamaan, mutta tämmöiseen muottiin yritetään sitten haja-asutusalueilla toimivat yrittäjät panna. Kyllä se omaleimaisuus täytyy sallia myös haja-asutusalueitten ihmisille, ja tämmöisestä tiukasta muotoon panemisesta kärsivät juuri mainitsemani maatilamyymälät, muut suoramyyntipalvelujen tarjoajat, pienyrittäjät ja taiteilijat, joita onneksi myös Kehä kolmosen ulkopuolella vielä elää. Juha Mieto /kesk: Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti. Ed. Saarinen otti tärkeän asian esille, että pitää ny kuitenki hivenen kattoa järjen poikasellaki tätä asiaa. Nimittäin taajaman ulkopuolella onhan aivan luonnollista, että tuolla isoilla mettätaipaleilla jnp. se on elävöittävää, että siellä on tienvarsimainoksia, ja ne ovat jopa hyväksyttäviä ja sallittujakin, mutta sitten taajaman sisäpuolella kyllä on tarpeheksi jo ja lainsäätäjäkin on kattonut tarkasti, jotta mihinkä annetahan ja mihinkä on soveliasta, jotta jos sinne rupiaa tulemahan niitä joka ikisehen pienehen pätkähän tienvarrelle, niin sehän on jo turvallisuusriski, että otetahan niin kuin maalaisjärki kätehen näis, niin hyvin menöö. Päivi Räsänen /kd: Arvoisa puhemies! Olen pitkälti samaa mieltä täällä esiintyneen yksimielisen kansanedustajajoukon kanssa tästä tienvarsimainonnasta, mutta kun luin tätä hallituksen esitystä ja pykälien yksityiskohtaista perustelua, niin tämä 52 ja siinä nimenomaan tämän lisäyksen "ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta" selittäminen mielestäni yksityiskohtaisissa perusteluissa jää kyllä aika epäselväksi. Sen vuoksi varmasti todellakin tällä valiokunnan mietinnöllä on merkitystä sille, millä tavalla tätä pykälää aiotaan tulkita käytännössä, missä tapauksessa esimerkiksi tämä lausunnon pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta, milloin se taas sitä ei ole.

8 Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 21/2009 vp LiVM 21/2009 vp - HE 189/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta (HE 189/2009 vp ). Asiantuntijat Valiokunnassa ovat olleet kuultavina hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö päälakimies Rami Metsäpelto, Ratahallintokeskus johtava lakimies Seppo Kaasinen, Tiehallinto johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet Ratahallintokeskus Viitosmediat Ay Keski-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry Lapin Yrittäjät ry Vuoksen Moottorikelkkaklubi ry Tienvarsimainonta Hallituksen esityksessä ehdotetaan maantielain 52 :n 3 momenttia muutettavaksi siten, että aiemmasta poiketen tienpitoviranomaisen ei tarvitsisi ennen tienvarsimainoksen asettamista koskevan ratkaisun tekemistä pyytää lausuntoa kunnalta, jos lausunnon pyytäminen on ilmeisen tarpeetonta. Valiokunta korostaa lausuntomenettelyn tärkeyttä asian monipuolisen selvittämisen kannalta, mutta katsoo, että lausuntoja ei ole tarkoituksenmukaista pyytää sellaisissa tilanteissa, joissa se on ilmeisen tarpeetonta. Valiokunta pitää kyseistä ehdotusta tarkoituksenmukaisena. Valiokunnassa on asiantuntijakuulemisen yhteydessä noussut voimakkaasti esille tienvarsimainontaan liittyvän 52 :n nykyinen varsin tiukka tulkinta. Valiokunta on tämän johdosta tarkastellut pykälää hallituksen esityksessä esitettyä laajemmin. Mainitun 52 :n 1 momentin mukaan tienvarsimainonta on kiellettyä ja tienpitoviranomainen voi myöntää kieltoon poikkeuksia, jos niitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisina. Pykälän 2 momentin mukaan kielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muuta sellaista tilaisuutta sekä vaalimainontaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tienvarsimainontaa koskevaa maantielain 52 :n säännöstä on käytännössä tulkittu varsin tiukasti ja viranomaiset ovat vaatineet suhteellisen laajaltikin tienvarsilla nykyisin olevien erilaisten mainosten poistamista. Valiokunta kuitenkin katsoo, että säännöksen tarkoituksena ei ole ollut kieltää selkeästi liikenneturvallisuutta haittaamatonta mainontaa, joka voi olla erityisesti har-

9 vaanasuttujen seutujen elinkeinon harjoittamisen kannalta käytännössä elintärkeää. Maantielain (503/2005 ) voimassa olevan tienvarsimainontaa koskevan sääntelyn käsittelyn yhteydessä liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnitti mietinnössään (LiVM 9/2005 vp ) huomiota siihen, että tienvarsimainonnan ja -ilmoittelun kiellon lähtökohtaisena tarkoituksena on turvata liikenneturvallisuus. Hyvällä liikenneturvallisuudella taataan jokaisen perustuslaillinen oikeus elämään ja turvallisuuteen. Tästä syystä valiokunta katsoi, että liikenneympäristö tulee rauhoittaa eikä liikenteeseen kuulumatonta informaatiota tullut lisätä mietinnön aikaisesta tilanteesta. Hallituksen esitystä perusteltiin myös maisemallisin perustein. Valiokunta piti ehdotettua säännöstä tarkoituksenmukaisena ja opastusta tai matkailua ensisijaisina perusteina poikkeuksen myöntämiselle. Valiokunta katsoi, että säännöksessä tarkoitettuna muuna poikkeusluvan mahdollistavana syynä tulee pitää myös matkailuun liittyvää, vaikkakaan ei suoranaisesti siihen kuuluvaa, elinkeinoa ja sen harjoittamista. Tällaisena on pidettävä esimerkiksi tilalta myytäviä omia tuotteita, kuten marjoja ja hedelmiä, tai niiden jalostustuotteita. Ottaen huomioon tienvarsimainonnan selkeät hyödyt tienkäyttäjille ja toisaalta tämän mainonnan keskeisen merkityksen harvaan asuttujen seutujen elinkeinojen harjoittamisen kannalta valiokunta katsoo, että kyseistä säännöstä ei tulisi soveltaa siten, että kielto koskisi harvaan asutuilla seuduilla sellaista mainontaa, joka selkeästi ei ole tosiasiassa liikenneturvallisuutta haittaavaa. Valiokunta katsoo, että tienvarsimainontaa koskevien säännösten tulkinnassa voidaan ottaa huomioon myös paikalliset olosuhteet. Perustuslakivaliokunta kiinnitti maantielakia koskeneessa lausunnossaan (PeVL 3/2005 vp ) huomiota myös tienvarsimainonnan sananvapautta koskeviin liityntöihin, mikä olisi valiokunnan näkemyksen mukaan asianmukaista ottaa huomioon säännöksen tulkinnassa. Valiokunta korostaa, että tienvarsimainonnalla voi olla erityisesti harvaan asutuilla seuduilla paikallisten elinkeinonharjoittajien toimeentulon, kulttuurin ja vastaavien toimintojen kannalta olennainen merkitys ja voimassaolevan lain tarpeettoman tiukka ja joustamaton tulkinta saattaa käytännössä johtaa monen paikallisen elinkeinon toimintamahdollisuuksien heikkenemiseen. Valiokunta katsoo, että tienvarsimainontaa koskevan sääntelyn riittävän yhtenäinen ja tarkoituksenmukainen soveltaminen tulee olla toteutettavissa ohjeistuksen ja ohjauksen kautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan asiaa pohtimaan on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida tienvarsimainonnan lupaedellytyksiä ja pohtia, miten liikenneturvallisuuden, ympäristön ja yritystoiminnan vaatimukset voitaisiin sovittaa yhteen. Työryhmän työssä käydään parhaillaan neuvotteluja mm. yrittäjien edustajien ja Tiehallinnon viranomaisten välillä ja niissä pyritään pääsemään yhtenäiseen näkemykseen toimivasta ja tarkoituksenmukaisesta ratkaisusta tienvarsimainonnan järjestämiseen. Valiokunnan työryhmän työstä saaman viestin mukaan neuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä, eikä valiokunta näin ollen näe tarvetta muuttaa sääntelyä tässä vaiheessa. Valiokunta pitää hyvin tärkeänä, että asia saadaan ratkaistua neuvotteluteitse ja ohjeistuksen kautta järkevällä tavalla ja että työryhmän työssä kiinnitetään huomiota myös mainonnan ulkoasuun maisemalliset näkökohdat riittävästi huomioonottavalla tavalla. Valiokunta painottaa, että se pitää erittäin tärkeänä, että hallitus seuraa tienvarsimainontaa koskevan sääntelyn soveltamista työryhmän työn valmistumisen jälkeen ja tarvittaessa arvioi pikaisessa aikataulussa lainsäädännön muutostarpeet ja valmistelee asiasta tarvittaessa sääntelyn muuttamista koskevan esityksen. Valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että

10 hallitus seuraa lain tienvarsimainontaa koskevien säännösten toimivuutta ja vaikutuksia laajasti ottaen huomioon eri toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset Eduskunnan vastaus 192/2009 vp EV 192/2009 vp - HE 189/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta (HE 189/2009 vp ). Valiokuntakäsittely Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 21/2009 vp ). Päätös Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain tienvarsimainontaa koskevien säännösten toimivuutta ja vaikutuksia laajasti ottaen huomioon eri toimijoiden näkemykset ja käytännön kokemukset.!

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Tienvarsimainonta ja lupamenettely. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonta ja lupamenettely Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Tienvarsimainonnan lainsäädännöllinen perusta Maantielain 52, tienvarsimainonta ja -ilmoittelu Asemakaava-alueen ulkopuolella

Lisätiedot

16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-)

16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-) 16.10.2014 (-tarkistettu 3.12.2014-) Huomioita voimassaolevan maantielain toimivuudesta koskien tienvarsimainontaa sekä evästyksiä lainsäädännön ja lupaviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY:n toiminnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Pallas- Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain :n muuttamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 05107/14/4201 VASTASELITYS liitteessä ilmenevässä asiassa 05107/14/4201 Valittaja: Diverssikauppa EP ky Elisa Palonen Turuntie 1811 09810 Nummi www.kasvihuoneilmio.fi ASIAMIEHENÄ

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Amazing Race Amazing racessa kilpailijat toimivat joukkueina, joissa on kaksi henkeä, jotka jotenkin tuntevat toisensa. Joillakin tuotantokausilla on ollut enemmänkin henkilöitä

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - rakennuksen käyttö. Oulu 26.09.2015 Markku Hienonen

YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - rakennuksen käyttö. Oulu 26.09.2015 Markku Hienonen YM-ORV-KH-projekti Kuivaketju10 - rakennuksen käyttö Oulu 26.09.2015 Markku Hienonen Esimerkki ongelmasta Kyseessä juuri valmistunut asuinkerrostalo: Olimme tulevassa kodissamme asentamassa parkettia.

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta HE 94/2015 vp Aluksi Näyttelijäliitolta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 65/2005 vp Tiistai 13.9.2005 kello 12.00-13.05 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk (3 13 ) jäs. Arto Bryggare /sd (3 13 ) Sari Essayah /kd (9 10 ) Klaus Hellberg

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00

Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992. klo 9.00 Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 48 keskiviikkona 3.6.1992 klo 9.00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HB 77 laiksi työllisyyslain väliaikaisesta muuttamisesta - Eduskunnan lausuntopäätös - I käsittely.

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013

Kunnanhallitus 55 05.02.2013 Keskusvaalilautakunta 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Kunnanhallitus 55 05.02.2013 4 04.03.2013 Kunnanhallitus 101 12.03.2013 Kunnanvaltuusto 27 25.03.2013 Äänestysaluejaon muuttaminen // KHALL 55 KESKV 54 sihteeri Seuraavat vaalit ovat Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HE 40/16 vp laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

HE 40/16 vp laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1 Perustuslakivaliokunta 9.9.2016 Mikael Hidén: Lausunto hallituksen esityksestä HE 40/16 vp laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta ja hallituksen esityksestä HE 116/16 vp sähköturvallisuuslaiksi

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Akava ry Lausunto 1 (6) Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta TyV@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen tiistaina 10.11.2015 klo 12.15 HE 51/2015 vp eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 :n sekä kansaneläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vammaistukilakia ja kansaneläkelakia muutettaviksi

Lisätiedot