RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009"

Transkriptio

1 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS

2 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu Haikan suojelukaava-alueelle rakentaville ja alueen tarkempaa maankäyttöä suunnitteleville. Lisäksi ohjeet toimivat Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan apuna rakentamisen ohjauksessa. Rakentamistapaohjeita tulee noudattaa rakennusluvan saamiseksi, koska ohjeet on sidottu Haikan suojelukaavaan kaavamääräyksellä. Rakentamistapaohjeilla pyritään tukemaan Haikan kulttuuriympäristön säilymistä. Ohjeissa annetaan neuvoja ja määräyksiä sekä korjaus- että uudisrakentamiseen. Rakentamistapaohjeissa on käytetty pitkälti pohjana diplomityötä, Säynätsalon Haikka, säilyttävän asemakaavan periaatteet, Jokela Taru Teknillinen korkeakoulu. Yhteystiedot Puhelin: Palvelupiste Hannikainen (014) Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus Jyväskylän kaupunki PL Jyväskylä 2

3 2 OPASTUSTA KORJAUS-, TÄYDENNYS- JA UUDISRAKENTAMISEEN Vanhaan miljööseen tehtävään täydennys- ja korjausrakentamiseen on nykyisin saatavilla monipuolista ohjausta. Viranomaisiin kannattaa olla yhteydessä jo hankkeen alkuvaiheessa. Neuvovia tahoja ovat esimerkiksi Keski-Suomen museo ja Museovirasto. Museovirasto on julkaissut sarjan korjauskortteja Museoviraston korjauskortisto ohjeistaa mm. seuraavissa korjaustoimenpiteissä: Lämmöneristyksen parantaminen, ulkolaudoituksen korjaus, huopakaton korjaus, peltikaton korjaus ja maalaaminen, tiilikaton korjaus, ikkunoiden korjaus ja ovien korjaus, kuistin korjaus, kosteiden tilojen rakentaminen, keittomaali, öljymaali, tulisijat, puukaupunkien pihat ja aidat, hirsitalon rungon korjaus, pinkopahvi ja pientalon perustusten korjaus. kokonaisuudeksi, johon kuuluu myös kuvia täydentäviä ja selventäviä tekstiosioita. Kuvasto esittelee kattavasti eri rakennusosiin ja - materiaaleihin liittyviä korjaustyötapoja ja restaurointiperiaatteita sekä tarjoaa käytännön neuvoja niin ammattilaisille kuin omatoimikorjaajillekin. Kuvasto löytyy myös Museoviraston Internet-sivuilta. Sivuilta löytyy myös lista vanhoista rakennusoppaista. Lisäksi Suomessa on jo useampia korjausrakentamiseen erikoistuneita tahoja, jotka myyvät vanhoja rakennusosia ja järjestävät kursseja vanhojen rakennusosien korjaamiseksi (esim. ). Myös on julkaistu perinnerakentamisen ammattilaisten rekistereitä. 1 kuva; Perinteinen asuinrakennus Haikassa. Restaurointikuvasto puolestaan on Museoviraston korjauskortistoa täydentävä korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti. Kuvaston aineisto on järjestetty rakennusosittain helposti selattavaksi 3

4 3 RAKENTAMISTA KOSKEVAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET 4

5 4 RAKENTAMISTAPAOHJEET 4.1 RAKENNUSTEN LAAJENTAMINEN Ennen rakennuksen laajentamista on syytä tutkia, voiko olevia tiloja uudelleen järjestellä, ottaa ullakon, kellarin tai vanhan talousrakennuksen käyttöön tai rakentaa uuden talousrakennuksen. Laajennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. saisi merkittävästi muuttaa vanhan rakennuksen mittasuhteita. Mikäli vanhaa asuinrakennusta halutaan kuitenkin laajentaa, on suositeltavaa, että laajennuksessa käytettävät materiaalit, värit, kattokaltevuus ja muotomaailma ovat samat kuin muussa rakennuksessa. Laajennusosa suositellaan sijoitettavan joko kokonaan pihan puolelle tai jatkamalla rakennusta päädystä Laajentaminen ullakolle tai kellariin Vanhan asuinrakennuksen laajentamisessa on harkittava, miten lisätilaa saadaan aikaan. Luontevimmin lisätilaa saadaan yleensä ullakolle tai mahdolliseen kellariin. Asuinalan laajentaminen ullakolle tai mahdolliseen kellariin on paras vaihtoehto, koska tällöin rakennuksen alkuperäiset suhteet säilyvät. 2 kuva; Esimerkkejä asuinrakennuksen laajentamisvaihtoehdoista. Ullakolle laajennettaessa tulisi valon saanti hoitaa joko päädyistä tai pitkän sivun pienistä ikkunoista. Pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia kerrosalaan laskettavia tiloja suositellaan sijoitettavan ullakolle Laajentaminen erilliseen piharakennukseen Toinen mahdollisuus laajentaa asuintoimintoja on rakentaa erillinen piharakennus tai sijoittaa toimintojen olevaan piharakennukseen tai sen yhteyteen laajennusosalla. Myös tässä tapauksessa päärakennus säilyy entisellään. Perinteisesti asumista palvelevat toiminnot on sijoitettu useampaan erilliseen rakennukseen. Esimerkiksi pihasauna on jo tyypillinen haikkalainen perinne, minkä jatkamista suositellaan, mikäli laajentamisen tavoitteena on märkätilojen rakentaminen. Saunatilojen sijoittaminen vanhaan rakennukseen tuo mukanaan merkittäviä kosteusteknisiä riskejä talon rakenteisiin, joten niiden rakentamista ei ensisijaisesti suositella päärakennukseen. Piharakennukseen on mahdollista sijoittaa myös korkeintaan 20 m2 muuta asuintilaa Päärakennuksen laajentaminen Kolmas vaihtoehto on laajentaa itse päärakennusta. Laajennusosan suunnittelu on erittäin vaativa tehtävä, sillä lisärakentaminen ei 5

6 4.2 TONTIN KÄSITTELY Rakennusten sijoittuminen tontille Haikan tonteille on ominaista, että asuinrakennus on sijoitettu lähelle katualueen rajaa ja kadun ja rakennuksen väliin on jätetty kapea istutettava vyöhyke. Piharakennukset ovat lähes poikkeuksetta tontin takareunoilla ja usein naapuripihojen piharakennukset on ryhmitelty yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä rakennustapa on luonut alueelle avoimia näkymiä, joita täydentää kesäaikaan runsaat puu- ja pensasistutukset. Asemakaavassa suurin osa tonteista on jaettu kahteen erilliseen rakennusalaan. Päärakennuksen yhteydessä oleva rakennusala on osoitettu vanhan rakennuksen laajentamista varten. Piharakennuksen rakennusala on merkitty kaavaan t-kirjaimella. Rakennusalojen ulkopuolelle ei saa rakentaa. huomioitava rakennusjärjestyksen ja asemakaavan etäisyysvaatimukset. Määräysten tulkinnoista on syytä aina neuvotella rakennusvalvonta- ja paloviranomaisen kanssa Autosäilytys Autopaikkavaatimus on 2 ap/asunto AO/s ja AL/s tonteilla ja 1 ap/70 liike-, toimisto- ja työtilojen kerrosalaneliömetirä kohti. Pientalotonteilla saa rakentaa katetun maanpäällisen autosuojan enintään kahdelle autolle rinnakkain ja tällöin autopaikoista toisen tulee olla umpinainen talli, toisen katos. Kahta autotallia tai katosta ei saa rakentaa vierekkäin. 3 kuva; Näkymä kadulta haikkalaiselle tontille Rakentaminen pohjavesialueella Haikka sijaitsee pohjavesialueella. Täydennysrakennettaessa ja laajennettaessa on huomioitava rakennusjärjestyksen vaatimukset rakentamisesta pohjavesialueilla. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista. Määräysten tulkinnoista on syytä aina neuvotella rakennusvalvontaviranomaisen kanssa Rakennusten etäisyydet Haikassa on piharakennukset tyypillisesti rakennettu lähelle toisiaan. Täydennysrakennettaessa ja laajennettaessa on huomioitava rakentamismääräyskokoelman asettamat asuintilojen pääikkunoiden vähimmäisetäisyydet ja paloturvallisuusvaatimukset. Lisäksi on 6

7 4.3 RAKENNUSTEN MITAT JA MUOTO Mittasuhteet ja koko Päärakennus Haikan perinteiset pientalot ovat kooltaan pieniä. Päärakennukset ovat muodoltaan yksinkertaisia, noppamaisia, suorakulmaisia, pelkistyneitä ja rakennuksen koristelua on vältetty. Kattomuotona on usein harjakatto. Kuistit ovat pääsääntöisesti aumakattoisia, mutta myös harjakattoisia kuisteja esiintyy. Vanhat asuinrakennukset ovat yleensä puolitoistakerroksisia ja ylemmän kerroksen ikkunat ovat päädyissä. Pitkällä julkisivulla on usein ullakkovarastojen pienet ikkunat. Jotta Haikan alueelle ominainen mittakaava ja näkymät säilyvät, rakennusten ulkomitat eivät saa olla liian suuria. Rakennusten pituuden ja leveyden suhde on alkuperäisissä päärakennuksissa noin 4/5. Uudisrakennuksen tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Piharakennus Piharakennus on päärakennusta pienempi ja luonteeltaan vaatimattomampi. Piharakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon päärakennuksen arkkitehtuuri. Piharakennuksessa voi sijaita esimerkiksi sauna, pesu- ja pukutiloineen, autotalli tai katos, työ- ja harrastetiloja, varasto tai 20 m2 asuintilaa. Piharakennuksia voi olla perinteiseen tapaan tontilla useita, joka tuo pihapiiriin rytmiä ja mielenkiintoisia tiloja. Vanhoissa piharakennuksissa kerroksia on yksi tai kaksi. Uusien piharakennusten kerroskorkeus tulee olla yksi. Rakennuksen runkosyvyys saa olla korkeintaan 6 metriä. Piharakennuksen kattomuotona tulee olla harjakatto. 5 kuva; Esimerkki Haikkaan sopivista piharakennuksista. Uudisrakennuksen ulkomitat saavat olla korkeintaan n. 8X12 metriä. Kortteleissa 1, 2, 3, 4 (tontit 1-6 ja 8), 5 ja korttelin 3 tontilla 2 kerrosluku on 1/2k I u2/3, korttelin 3 tontilla 1 II, korttelissa 6 1/2r II u 2/3 ja korttelin 4 tontilla 7 ½ k II u 1/2. Päärakennuksen ulkomitoista voi vähäisesti poiketa katosten ja kuistien osalta, mikäli niiden katsotaan soveltuvan vanhaan miljööseen. 4 kuva; Esimerkkejä uudisrakennuksista Haikkaan. 7

8 4.4 JULKISIVUT Vanhojen asuinrakennusten ja pihapiirien korjausrakentamisessa tulee välttää liian raskaita rakenteita tai ulkonäköä muuttavia (huonontavia) toimenpiteitä kuten alkuperäisten ulkoverhouksen tai ikkunoiden uusimista. Myös sisätilojen muutosten yhteydessä tulisi aina miettiä, vaikuttavatko ne huonontavasti tärkeisiin julkisivuihin. Rakennusten julkisivujen alkuperäinen jäsentely tulisi säilyttää ja mahdollisesti palauttaa korjauksissa. värisiä rakennuksia on, mutta yhteistä lähes kaikille on rauhallinen värimaailma. Sekä puu- että kivijulkisivujen sävyn tulee olla lämmin, puhtaita ja kylmiä perusvärejä esimerkiksi valkoista tai sinistä ei sallita. Rappaus tulee olla vaalea. Puujulkisivut tulee maalata peittomaalilla ja kuultomaalattua puuta ei sallita. Ohessa on esitetty esimerkkejä Haikassa käytetyistä julkisivuväreistä. Nurkka- sekä ikkunaja ovilistoitukset maalataan valkoisiksi. Julkisivujen yleisilmeen tulee olla selkeä ja kuistimaisia rakennusosia lukuun ottamatta melko umpinainen. Rakennuksissa on suhteellisen vähän yksityiskohtia ja rakennusosien kuten ikkunoiden ja räystäspäätyjen voimakasta koristelua tuleekin välttää. Eräiden nykyaikaisten tyyppitalomallistojen suosima koristeellinen uusvanha tyyli on alueelle vieras. Uudisrakentamisen ei tarvitse olla historiallista tyyliä jäljittelevää, vaan sopiva ratkaisu on mahdollista löytää myös nykyarkkitehtuurin keinoin Julkisivumateriaalit Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Puuta jäljitteleviä metalliohutlevyjä, muovia ja terästä ei saa käyttää. Rappausta saa korjaustoimenpiteissä käyttää niissä rakennuksissa, joihin on peruskorjauksen yhteydessä vaihdettu tiilivuoraus. Entuudestaan rapatut julkisivut rapataan yksivärisiksi. Julkisivua ei saa jakaa erisuuntaisiin tai värisiin laudoituskenttiin. Poikkeuksen muodostaa rakennuksen päätyjen kolmio, jossa voidaan käyttää pystylaudoitusta muun laudoituksen ollessa vaakasuuntaista. Tätä laudoitustapaa on käytetty useissa alkuperäisissä vuoraustyypeissä Haikassa. Julkisivuissa tulee säilyttää Haikan alueelle tyypillinen ilme. Jos se on vuorattu aiemmin levyillä tai muulla ympäristöön sopimattomalla materiaalilla, suositellaan korjausrakentamisen yhteydessä palautettavan julkisivut alkuperäiseen asuunsa. Eräissä rakennuksissa käytetty alkuperäinen levy-pystyrimaverhoilu tulisi kuitenkin säilyttää tai uusittaessa käyttää vastaavanlaista Julkisivujen väritys Haikan rakennusten värimaailma on yksinkertainen. Puurakennukset on pääosin maalattu punaisiksi tai keltaisiksi. Myös muun Ikkunat ja ovet Haikan alueen ikkunat ovat suorakulmaisia ja suhteellisen pieniä. Alkuperäisenä säilyneissä ikkunoissa esiintyy erilaisia ruutujaotuksia ja listoituksia, mutta yleisilme on selkeä ja vähäeleinen. Ikkunoiden uusimistyön yhteydessä ikkunamalli suositellaan palautettavan rakentamisajankohdan mukaiseen malliin. Perinteinen ikkunapuite on materiaaliltaan peittomaalattua puuta, jota tulee käyttää myös uudisrakentamisessa. Ikkunan uloin lasi suositellaan sijoitettavan julkisivulaudoituksen kanssa samaan pintaan, jotta rakennuksen ilme säilyisi kevyenä. Näin ollen, mahdollista ulkopuolista lisälämmöneristämistä, tulee välttää. Vanhat ulko-ovet ovat myös puupintaisia ja peittomaalattuja. Ne ovat usein paneeliovia ja niiden yläosassa on kenttiin jaettu lasitus. Myös uusien ulko-ovien tulee olla puupintaisia ja peittomaalattuja. Mikäli peruskorjauksessa ulkooven paikka vaihtuu, suositellaan vanha ovi jätettävän paikallaan, jotta se muistuttaisi rakennuksen historiallisesta kerrostumasta. 8

9 4.4.4 Kattomuodot ja katemateriaalit Haikan asuinrakennusten kattomuoto on harja- eli satulakatto. Tämän lisäksi kuisteissa on usein aumakatto. Myös uudisrakentamisessa katon muodon tulee olla harjakatto ja kaltevuuden 1:1,5 1:2. Talousrakennusten kattokaltevuus voi olla loivempi. Monivärisyys kuuluu Haikan kattomaailmaan. Katteen värinä voidaan käyttää Haikassa käytettyä vihreätä, lämmintä punaista, harmaata tai tumman ruskeaa. Mikäli ullakkorakentamisen myötä ei sisätiloihin saada tarpeeksi valoa joko rakennusten päädyistä tai harjan alta, voidaan rakentaa kattoikkuna. Kattoikkunoiden tulee kuitenkin olla mahdollisimman yksinkertainen ja tarkoituksenmukainen. Suositeltavia loivaan kattoon ovat lapeikkunat tai vaakasuuntainen matala kattoikkuna ja jyrkkään pystysuuntainen kattolyhty. 7 Kuva; Kattoikkunatyyppejä. Katemateriaalin tulee olla konesaumattu peltikate, muu sileä pelti, tiili tai tumma kolmiorimoitettu huopa. Voimakkaasti profiloituja peltejä ja palahuopia ei tule käyttää. Perinteinen räystästyyppi on alapuolelta avoin. Alapuolelta rakolaudoitettu tuulettuva umpiräystäs ei sovi Haikan kohteiisiin. Uudisrakennuksiin ei tule rakentaa koteloituja räystäistä. 6 Kuva; Koteloituja päätyräystäitä ei sallita Haikkaan Parvekkeet, kuistit ja kattoikkunat Alun alkaen Haikan asuinrakennusten kuistit on tehty yleensä avokuisteina. Rakennukset olivat ulkonäöltään yksinkertaisia, mutta kuistin listat ja kaiteet tehtiin hienovaraisesti koristeellisina. Uudisrakentamisessa kuistin tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia eikä siihen saa tehdä ulokkeita. Parvekkeet ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alueen rakennusten alkuperäiseen luonteeseen kuulumattomia. Niiden raskas toteutus rikkoo usein rakennuksen kauniit mittasuhteet. Julkisivuille suositellaan rakennettavan pieniä, enintään 1x2 metriä, ulkonevia tuuletusparvekkeita tai ranskalaisia parvekkeita. Rakennusmassasta sisäänvedetyt suuret ja avoimet rakennusmassan levyiset parvekkeet ovat kiellettyjä. Myös kuistin päälle voidaan rakentaa parveke, mutta rakennelma ei saa olla liian suuri suhteessa päärakennukseen. 9

10 5 TONTTIALUEIDEN KÄSITTELYPERIAATTEET 5.1 Piha-alueet Haikan pihoille on yhteistä niiden yhä varsin laajassa mitassa oleva hyötypuutarhan käyttö. Tonteilla on omenapuita, marjapensaita ja yleensä myös kasvimaa. Nurmialueet on pidetty siisteinä. Paikan identiteetin kannalta on jatkossakin tärkeää, että pihat pidetään avonaisina, hoidettuina ja puutarhamaisina Aidat Valtaosa tonteista on nykyisin rajattu kadun puolelta pensasaidalla. Pensasaidat voivat olla leikattuja tai vapaasti kasvavia lajeja. Pensasaitojen kasvisuosituksia: Leikattavat pensasaidat: siperianhernepensas ja aitaorapihlaja Vapaasti kasvavat pensasaidat: pihasyreeni, idänvirpiangervo, juhannusruusu Mikäli kadun puoleinen tontin raja halutaan rajata rakenteellisella aidalla, alueelle sopivat parhaiten yksinkertaiset valkoiseksi peittomaalatut puusäleaidat, joiden korkeus tulee olla välillä 0,8-1,2 metriä. Vanha verkkoaita sallitaan vain pensasaidan yhteydessä eikä uusia verkkoaitoja tule rakentaa. Nykyisellään tonttien välisiä rajoja ei ole useimmiten rajattu pensas- ja rakenteellisilla aidoilla. Avoimien näkymien säilyttämisen turvaamiseksi tonttien välisten raja-aitojen, mikäli sellaisia halutaan tehdä, tulee olla matalia, noin 0,8 m. 8 Kuva; Haikkaan suositeltavia aitatyyppejä. Säleaita ei saa olla liian umpinainen Katokset ja muut piharakenteet Katokset tulee mahdollisuuksien mukaan liittää kiinteästi olemassa oleviin rakenteisiin, esimerkiksi talousrakennukseen. Isot erilliset katetut rakennelmat eivät ole suotavia. Alueella on suositeltavaa käyttää paikalla tehtyjä ratkaisuja. Muoviset jäteastiat ja kompostorit tulisi sijoittaa puisiin aitauksiin. Olemassa olevat vanhat rakenteet, kuten kaivot ja maakellarit pyritään säilyttämään Pihojen pintamateriaalit Haikan pihat ovat perinteisesti olleet hiekka- tai sorapintaisia hyötypihoja. Pihaa korjattaessa uudet pinnoitteet suositellaan tehtäväksi rakentamisajankohdalle tyypillisistä materiaaleista. Kovia, vettä läpäisemättömia pintoja, erityisesti asfalttia tai betonikiviä ei suositella käytettävän. Pihojen pinnoittamisessa tulisi käyttää vaatimattomia ja vettä läpäiseviä pintoja (hieno soramurske tai kivituhka). 6 YLEISTEN ALUEIDEN KÄSITTELYPERIAATTEET 6.1 Ajoradan ja tontin välinen katualue Tämän alueen leveys vaihtelee noin metrin välillä. Tontin omistajalle kuuluu katualueen hoitovelvollisuus 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta. Jotta katualueet pysyvät siisteinä ja hoidettuina, tulisi katujen reuna-alueita hoitaa säännöllisesti. 6.2 Tiestö Haikan luonteen takia tiestö, pysäköintipaikat ja ajoväylät tulisi pitää päällystämättömänä ja vettä läpäisevänä. 9 Kuva; Haikkalainen katukuva Kasvillisuus Uusilla kasvillisuus- ja istutusvalinnoilla vaikutetaan oleellisesti pihapiirin viehätykseen. Istutustyylin ja kasvilajien olisi hyvä olla perinteisiä ja alueelle luontaisia kasveja (ikkunan alle syreeni- tai ruusupensaita, köynnöstä kuistin laidoille, marjapensaita, raparperia ja kesäkukkia). Monia hyötykasveja voidaan käyttää myös koristekasvien tapaan. 10

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A O H J E

R A K E N N U S T A P A O H J E MUNSAARI SIKOSAARI KOIVUNIEMI R A K E N N U S T A P A O H J E LIITTYY ASEMAKAAVAAN Nro. 0909 Kotkan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus, 2011 LUONNOS 3.2.2012! RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET Tämä

Lisätiedot

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE

NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE ALUSTAVA LUONNOS NUMMEN KORJAUSTAPAOHJE 29.8.2012 JYRKI YRJÖLÄ ARKKITEHTI RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 1 Sisällysluettelo KORJAUSTAPAOHJEEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 NUMMEN RAKENTAMISEN VAIHEITA... 3 VANHA

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET

LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET LOPEN KUNTA LÄYLIÄINEN KARPALISTON ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 1 RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TAVOITE JA NOUDATTAMINEN 3 2 KARPALISTON ALUE 3 3 RAKENNUSTEN YLEISPIIRTEET 3 3.1 Päärakennukset 3 3.2 Rakennusten

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO

IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Iin kunta Arkkitehtitoimisto Ajantaju 2011 1 IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO Sisältö IIN VANHAN HAMINAN KORJAUSOHJEISTO... 1 Iin kunta... 1 Arkkitehtitoimisto Ajantaju...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU

kylien OY 17.1.2014 yhteneväistä vaa JOKISILTA ÄNGESLEVÄ- MARKKUU SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää viihtyisää, yleisilmeeltään yhteneväistä ja Limingan

Lisätiedot

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS

Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESTYS Porvoon kaupunki RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 PORVOON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESYS Kaupunginvaltuusto 12.12.2007 143 SISÄLLYSLUEELO 1. SOVELAMISALA JA VIRANOMAISE 1.1 Soveltamisala

Lisätiedot