POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA"

Transkriptio

1 BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen lisäksi kattavat sisäisen tarkastuksen, IT-neuvonannon, johtamisen, verotuksen, taloushallinnon ja yritysjärjestelyjen asiantuntijapalvelut.

2 2 BDO TILINTARKASTUS JA VARMENNUS- PALVELUT TILINTARKASTUS Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme. Työmme laadun perusta on kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä ymmärrys asiakkaidemme toimintaympäristöistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Suomalaisena tilintarkastusyhteisönä palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja paikallisesti läpi Suomen. Taustatukenamme toimii kansainvälinen BDO tilintarkastustoimistojen yhteistyöverkosto. Tilintarkastuksen korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asioita. Tarjoamme laadukkaita tarkastus- ja varmennuspalveluita niin omistajavetoisille pk-yrityksille, julkishallinnon organisaatioille kuin kansainvälisille organisaatioillekin. BDO on suomalainen tilintarkastusyhteisö Asiakkaamme menestys on myös meidän etumme. Tämän johdosta olemme aidosti kiinnostuneita muodostamaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Pidämme luottamuksellisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä ensisijaisen tärkeänä asiakassuhteissamme. BDO on yksi viidestä suomalaisesta PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) rekisteröidystä tilintarkastusyhteisöstä. HANKETARKASTUKSET SEKÄ EU-TUKIEN JA VALTIONAPUVAROJEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Kokeneet auktorisoidut tarkastajamme (KHT, HTM, JHTT) suorittavat sekä julkisten että yksityisten yhteisöjen EU- ja valtionapuhankkeiden tarkastuksia. Avustamme asiakkaitamme muun muassa Tekes-tilitysten tarkastuksissa, ESR- ja EAKR-tarkastuksissa sekä tutkimuksen puiteohjelmien tarkastuksissa. Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluita yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen tilityksissä. Valtion virastoille ja laitoksille, maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, aluehallintovirastoille sekä muille organisaatioille tarjoamme asiantuntemustamme tukijärjestelmien tarkastuksessa ja kehittämisessä. Olemme olleet mukana kehittämässä hallintorakenteita, tietojärjestelmiä sekä käsikirjoja varainhallintaan, valvontaan ja tarkastukseen. Toteutamme myös riippumattomia hanketarkastuksia tai avustusohjelmien arviointeja. US GAAP JA SOX-VARMENNUSPALVELUT Toimiminen Yhdysvaltojen US GAAP -määräysten mukaisesti vaatii erityisosaamista muun muassa dokumentointivaatimusten suhteen niin tarkastajilta kuin taloushallinnon henkilöstöltä. Palvelemme sekä ulkomaan markkinoille pyrkiviä suomalaisia yhtiöitä että Suomessa toimivia ulkomaisten yritysten tytäryhtiöitä. Palveluitamme US GAAPin mukaan raportoiville yrityksille ovat muun muassa US GAAPin mukainen tarkastus päättyvälle ja aikaisemmille tilikausille sekä avustaminen US GAAPin mukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Tarjoamme myös SOX-varmennuspalveluita. ERITYISTILINTARKASTUS Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme myös erityistilintarkastuspalveluita, joiden avulla asiakkaamme saa hankaliinkin tilanteisiin riippumatonta tietoa ja näkemystä. Erityistilintarkastuksiin kuuluvat muun muassa väärinkäytöksiin, konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset, osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset sekä rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset. Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme

3 BDO 3 VEROPALVELUT YRITYSVEROTUS Yritysverotukseen liittyvän neuvonnan tarkoituksena on auttaa yritystä hoitamaan lakisääteiset velvoitteet sekä tunnistamaan verosuunnittelumahdollisuudet. Esimerkiksi arvonlisäverolaissa on monia lain soveltamiseen liittyviä haasteita, joiden selvittämiseen yritys tai kunta voi tarvita apua. Lähestymme veroasioita kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti. Avustamme asiakkaitamme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin veroasiat kustannustehokkaasti huomioiden myös riskienhallinnan ja toiminnan muut tavoitteet. Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Sukupolvenvaihdoksen valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien palveluiden avulla turvataan yritystoiminnan häiriötön jatkuminen kustannustehokkaasti omistajanvaihdoksesta huolimatta. Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti, jolloin verosuunnittelun lisäksi huomioimme luopujan ja muiden läheisten tavoitteet, taloudellisen aseman ja oikeudet. HENKILÖVEROTUS Henkilöverotukseen liittyvän osaamisen ja suunnittelun tarve korostuu erityisesti omaisuuden myynnin tai lahjoituksen yhteydessä. Eri vaihtoehdot ja niistä aiheutuvat veroseuraamukset on hyvä selvittää aina etukäteen. PALVELUT OMISTAJAYRITTÄJILLE Omistajayrittäjän veroasioiden hoidossa korostuu yritystoiminnan, henkilökohtaisten ja koko perheen tavoitteiden ja ajatusten yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Autamme omistajayrittäjää ja hänen läheisiään toteuttamaan tavoitteita ja hallitsemaan verotusta turvallisella ja pitkäjänteisellä tavalla. YRITYSJÄRJESTELYT Verokustannusten minimointi on keskeinen asia onnistuneessa yritysjärjestelyssä tai -kaupassa. Avustamme kustannustehokkaasti liiketoimintoihin liittyvissä järjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä yrityskaupoissa. Toteutamme myös tuloverotukseen, välilliseen verotukseen ja työnantajavelvoitteisiin kohdistuvat Due Diligence -tarkastukset. SUKUPOLVENVAIHDOKSET Sukupolvenvaihdos on aina yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi myös yhtiöön itseensä. Optimaalinen yhdistelmä henkilökohtaisia ominaisuuksia, alan ymmärrystä sekä verotuksen asiantuntemusta. KANSAINVÄLISET TILANTEET Yhdessä ketjumme ulkomaisten toimistojen kanssa voimme tarjota kattavat veropalvelut lähes kaikkialla maailmassa myös kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille ja esimerkiksi ulkomaille muuttoa suunnitteleville yksityishenkilöille. PALVELUT KUNNILLE JA KUNTAKONSERNEILLE Tarjoamme vero- ja yritysjärjestelypalveluita myös kunnille, kuntayhtymille sekä kuntakonserniin kuuluville organisaatioille. Asiantuntijamme kartoittavat organisaation verosuunnittelumahdollisuudet, arvonlisä- ja tuloverotukseen liittyvien menettelyjen oikeellisuuden ja mahdolliset riskit. Avustamme myös ennakkoratkaisujen, ohjauspyyntöjen sekä palautushakemusten laadinnassa. Kokeneet asiantuntijamme antavat myös eri verotuksen osa-alueisiin kohdistuvaa koulutusta tarpeisiinne räätälöitynä. Toimintojen tehostaminen, eriyttäminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus saattavat edellyttää yhtiömuotoa tai nykyisen organisaation muutosta. Olemme avustaneet lukuisia kuntia organisaatioiden muutoksissa ja yhtiöittämisissä.

4 4 BDO NEUVONANTO- PALVELUT IFRS-NEUVONANTO Tuemme kokonaisvaltaisesti IFRS-raportointivalmiuden saavuttamista sekä sen ylläpitämistä. Avustamme sekä IFRS-säännöksiä raportoinnissaan noudattavia kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä että yhtiöitä, jotka suunnittelevat IFRS-raportointiin siirtymistä. Palveluihimme kuuluvat muun muassa IFRS-standardien tulkitseminen ja soveltaminen, esikartoitusten ja selvitysten tekeminen, IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen sekä yhtiökohtaisesti räätälöityjen koulutusten järjestäminen. Toimeksiantojen laajuus sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja käytössä olevien resurssien mukaan. YRITYSJÄRJESTELYT Tarjoamme monipuoliset yritysjärjestelyjen palvelut, asiantuntijatiimimme auttaa muun muassa: toimintojen uudelleenjärjestelyissä, liikelaitosten perustamisessa ja yhtiöittämisessä yritysten perustamisessa sulautumisessa ja jakautumisessa liiketoimintasiirroissa osakevaihdoissa yritysten purkamisissa sekä arvonmäärityksissä. DUE DILIGENCE Due Diligence eli ostokohteena olevan liiketoiminnan tai yrityksen ostotutkimus tai -tarkastus on tärkeä osa liiketoiminnan hankintaprosessia. Asiantuntijamme arvioivat ostokohteen riskejä ja hankinnasta saatavia hyötyjä, jonka tuloksena ostaja saa päätöksensä tekemiseen arvokasta lisätietoa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa löytääksemme kunkin ostokohteen tarkastukseen oikean strategian ja lähestymistavan sekä ostopäätöksen kannalta merkittävimmät tarkastettavat asiat. Due Diligence -tiimimme avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia kaikissa yritystoiminnan talouteen ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. STRATEGIAT JA JOHTAMINEN Johdon konsultoinnilla tuemme sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaitamme muutoksen johtamisessa sekä rakenteiden uudistamisessa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön osaamisemme ja laajan kokemuksemme muun muassa strategioiden laadintaprosesseista, kuntarakenteiden muutoksista, yhteistoimintaorganisaatioiden rakentamisesta, palveluverkkojen ja organisaatiorakenteiden uudistuksista, eri palveluprosessien kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisestä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Palveluiden järjestämisen rakenneratkaisut sisältävät konkreettiset ratkaisut sekä uusien yhteistoimintarakenteiden perustamiseen että vanhojen purkamiseen. Määränpäänä ovat tuottavuushyödyt sekä talouden ja toiminnan saumaton yhteys. Palvelukokonaisuuksista voidaan rakentaa kokonaisvaltainen pakettiratkaisu yhteistoiminnan suunnittelutarpeisiin. Palveluja voidaan hyödyntää myös yhteistoiminnan rakennus- tai purkutyön yksittäisissä toteutusvaiheissa. Palvelujen järjestämisen rakenneratkaisuihimme kuuluvat muun muassa yhteistoiminta-alueselvitykset, liikelaitosselvitykset sekä osakeyhtiöselvitykset. Lisäksi asiantuntijoillamme on laaja-alaista kuntasektorin kokemusta talouden hallinta- ja tasapainotuskeinojen kartoittamisesta ja erilaisten tasapainotus- ja tuottavuusselvitysten ja -ohjelmien laadinnasta. Tuottavuuden kehittämisen perusedellytys on talousinformaation hyödynnettävyys ja käytön osaaminen. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat monipuolisia palveluita talouden analysointiin, talousinformaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen. KUNTARAKENNESELVITYKSET Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta kuntarakenneselvityksistä. Palveluihimme kuuluvat erilaiset kuntarakenneratkaisut ja kuntaliitosselvitykset. Hyödynnämme työssämme laajaa kuntasektorin asiantuntijaverkostoamme ja vahvaa kuntatalouden tuntemustamme.

5 BDO 5 TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet. Avustamme asiakkaitamme muun muassa talousjohtamisessa, tuloksellisuuden ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa sekä kokonaisvaltaisten talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamisessa. Käytännönläheinen toimintatapamme perustuu asiantuntijoidemme ja asiakkaamme väliseen yhteistyöhön. Kokoamme tilanteeseen sopivat resurssit yhteistyössä organisaatiomme tietohallintokonsulttien, veroasiantuntijoiden, tilintarkastajien sekä valvontatoimen asiantuntijoiden kanssa. TALOUSJOHTAJAPALVELUT Talousjohtajapalvelumme avulla tarjoamme asiakkaamme käyttöön nopeasti ja vaivattomasti ammattimaisia talousasiantuntijaresursseja. Taloushallinnon resurssien vahvistaminen riippumattomalla asiantuntijalla esimerkiksi määräajaksi tai hankekohtaisesti tarjoaa joustavuutta muutoksen läpivientiin. Väliaikaisratkaisulla varmistetaan talousraportointi- ja controllertoimintojen jatkuvuus myös henkilöstömuutoksissa. Talousjohtajapalvelumme räätälöidään aina asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Yhteistyökumppaneiden kanssa autamme myös uuden talousvastuuhenkilön rekrytoinnissa. TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Autamme asiakkaitamme kehittämään kirjanpito-, palkanlaskenta ja raportointiprosessejaan kokonaisvaltaisesti. Tuemme oikeiden työvälineiden ja -ohjelmien sekä niiden tehokkaiden käyttötapojen hyödyntämistä. Tunnemme toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmät sekä niiden rakenteisiin, ohjaustietoihin ja käyttötapoihin liittyvät haasteet ja pystymme tarjoamaan niihin toimiviksi testatut ratkaisut. Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet TOIMINTOJEN ULKOISTUS Teemme arviointeja ja vertailuja talous- ja tietohallinnon ulkoistusvaihtoehdoista. Järjestämme tarjouskilpailuja sekä tarjousten vertailua. Voimme organisoida ja koordinoida ulkoistusprosessin toteuttamisen. LASKENTAPALVELUT Laskentapalveluilla tuotamme itse tai tarvittaessa yhteistyökumppaneiden avulla kirjanpito-, raportointi- ja palkkahallintopalveluja. Tarjoamme vaihtoehtoja aina pienten yritysten kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitamisesta suurten konsernien vaativien erilliskysymysten selvittämiseen. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa katelaskentaongelmien selvittelyssä, kassavirtaennusteiden ja seurannan rakentamisessa, konsernirakenteen muutosten laskentakäsittelyssä, IFRS-arvonalentumistestausten laatimisessa sekä rakennemuutosratkaisuissa. TALOUSHALLINNON KOULUTUKSET Asiantuntijamme järjestävät säännöllisesti sekä yleisiä että asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksiimme sisältyy ennakkotehtävien ja koulutuspäivän lukuisten käytännönläheisten harjoitusten lisäksi myös muutaman viikon vastausklinikka koulutuksen päätyttyä. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT JA PALKITSEMINEN Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan johtamisjärjestelmien, kuten budjetoinnin, raportoinnin, strategisen tavoitteenasetannan, riskienhallinnan sekä palaute- ja laatujärjestelmien eri osa-alueiden kehittämisessä. Varmistamme, että palkitsemismallit tukevat myös strategisten tavoitteiden saavuttamista.

6 6 BDO SISÄINEN TARKASTUS JA EETTISET PALVELUT KOKONAISVALTAINEN SISÄINEN TARKASTUS Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toteutamme kokonaisvaltaista sisäistä tarkastusta asiakkaan hyväksymän riskiperusteisen vuosisuunnitelman mukaan. Kokonaisvaltaisen tarkastuksen lisäksi toteutamme myös erillisiä tarkastuksia. Arvioimme myös tietojärjestelmiä, tietoturvaa sekä niiden hallintaa. Tietojärjestelmätarkastuksen avulla määrittelemme tietojenkäsittelytoiminnan mahdollisuudet turvata organisaation tietopääomaa sekä varmistaa tietojen oikeellisuus, saatavuus ja toiminnan jatkuvuus. Lisäksi arvioimme tietojenkäsittelytoiminnan kykyä tukea organisaation päämäärien saavuttamista sekä sen kustannustehokkuutta. ULKOINEN LAADUNVARMISTUS Ulkoisen laadunvarmistusarvioinnin tavoitteena on antaa organisaation johdolle, sidosryhmille ja tarkastusjohtajalle kohtuullinen varmuus siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminto tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Haastattelemalla hallituksen / tarkastusvaliokunnan / tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa, toimitus-, pää- tai kaupunginjohtajaa ja muuta johtoa sekä keräämällä palautetta myös muulta organisaatiolta varmistamme, että sisäinen tarkastus täyttää sille asetetut odotukset. Tarkastusten oikein toteuttamista arvioimme vertaamalla toimintaa ammattistandardeihin, IIA:n globaaliin osaamiseen perustuvaan Quality Assessment Manual -käsikirjaan sekä organisaation ohjeisiin ja menettelytapoihin. Asiakkainamme on suomalaisia ja kansainvälisiä pörssi- ja muita yhtiöitä, kaupunkeja sekä YK:n alajärjestöjä. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan merkitys organisaation menestystekijänä on korostunut. Asiantuntijamme ovat tottuneita tekemään riskianalyysejä yhdessä asiakasorganisaatioidemme johdon ja muun henkilöstön kanssa. Tuemme asiakkaitamme myös kokonaisvaltaisessa riskien hallinnan kehittämisessä. EETTISEN KANAVAN PALVELUT Eettinen kanava (Whistle Blowing) on osa organisaation hyvää hallintoa. Kanavan kautta organisaatio voi saada tietoa tapahtuneesta tai epäillystä ei-hyväksyttävästä toiminnasta. Kuka tahansa voi tehdä Eettisen kanavan kautta ilmoituksen, joka välittyy tietoturvallista kanavaa pitkin BDO:lle. Järjestelmän kautta tehty ilmoitus takaa henkilöllisyyden salassa pysymisen ilmoittajan niin halutessa. Voit arvata, voit olettaa tai voit tietää. Tieto on aina paras. VÄÄRINKÄYTÖSTEN TORJUNTA JA SELVITTÄMINEN Tarjoamme julkishallinnon organisaatioille, yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille monipuolisia palveluja väärinkäytösten torjuntaan ja selvittämiseen. Avustamme asiakkaitamme arvioimaan väärinkäytösepäilyjä, selvittämään väärinkäytöstapauksia tai muuta epäasiallista toimintaa. Tarjoamme myös konsultointia ja koulutusta korruption ja väärinkäytösten torjuntaohjelmien laatimiseen. JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN ARVIOINTI JA KONSULTOINTI Johtamis- ja hallintotavan arvioinnin tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet sekä varmistua hallinnon ja johtamisen rakenteiden toimivuudesta. Organisaatiosta riippuen käytämme arviointiperusteena voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, talousarvioasetusta, kuntalakia sekä tietoja muun muassa organisaation sisäisen tarkastuksen ja muiden varmistuspalvelujen raporteista. Avustamme valtionhallintoa ja kuntien organisaatioita myös sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tai kuntalain edellyttämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä kuvaavan selonteon laatimisessa.

7 BDO 7 KONSULTOINTI JA KOULUTUS JOHDON JA TIETOHALLINNON KONSULTOINTI Tuemme asiakkaitamme johtamisen kehittämisessä, ICT-hankinnoissa ja -ulkoistuksissa sekä palvelurakenteiden uudistamisessa. Asiantuntijoillamme on tietotaitoa ja kokemusta toimivien strategioiden laatimisesta sekä niiden onnistuneesta jalkauttamisesta asiakasorganisaatioihimme. Avustamme sekä organisaatiorakenteiden muutoksissa että palvelujen, toimintaprosessien ja johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa kehittämällä tietohallintoa sekä toimintaa tukevia ICT-ratkaisuja. Palvelumme kattavat myös tietoturvallisuuden arvioinnin ja kehittämisen sekä liiketoiminnan kehityshankkeiden organisoinnin ja johtamisen. Tarjoamme osaamistamme myös jatkuvana palveluna esimerkiksi vastaamalla kokonaisvaltaisesti asiakasorganisaatiomme tietohallinnosta ja sen johtamisesta. Keskeinen toimintaperiaatteemme on avustaa asiakkaitamme konkreettisesti ja käytännönläheisesti sekä tarjota asiakasorganisaatiomme johdolle toimivat välineet muutoksen hallintaan. Tehoa johtamiseen tietotekniikkaa hyödyntäen ICT-HANKINNAT JA OSTOPALVELUT Tarjoamme asiakkaillemme tukea ICT-hankinnoissa ja ostopalveluissa. Palvelumme käsittävät muun muassa TEKNOLOGIAPALVELUT Toimimme erilaisissa rooleissa tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä; avustamme asiakkaitamme niin riippumattomina johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina, projektien kilpailuttajina, ongelmatilanteiden ratkaisijoina kuin arkkitehteina, projektipäällikköinä tai arvioijina. Sopeudumme joustavasti erilaisiin asiakasympäristöihin, projektimenetelmiin ja tilanteisiin. Toimitamme ratkaisut myös käyttövaltuus- ja laadunhallinnan tarpeisiin. Konsultoimme teknologiapalveluita, toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon ja raportoinnin ratkaisuja. Vuodesta 2011 lähtien olemme toimineet Hansel-puitesopimustoimittajana projektipäällikköpalveluiden, kokonaisarkkitehtuuri- ja määrittelypalveluiden, IT-tarkastuspalveluiden sekä kokonaisprojektien tuottajana. Toimimme myös KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittajana määrittely- ja arkkitehtuuripalvelujen, teknisen konsultoinnin sekä projektipäällikköpalveluiden osalta. Atrain-ryhmittymään kuuluvien yhteistyökumppaneidemme kautta käytettävissämme on noin 900 asiantuntijan osaajaverkosto. KOULUTUKSET Koulutamme asiakkaitamme kaikilla erityisosaamisalueillamme. Koulutustarjontaamme kuuluu kaiken kokoisille yrityksille ja yhtiöille sekä julkiselle sektorille suunnatut monipuoliset avoimet koulutukset sekä organisaatiokohtaisesti räätälöidyt tilauskoulutukset. Asiakkaamme hyötyvät monipuolisesta osaamisestamme ja yksityiseltä sektorilta sekä julkishallinnon puolelta hankkimastamme laajasta kokemuksestamme. hanke- ja projektijohtamisen hankevalmistelun, kilpailuttamisen ja vaatimusmäärittelyn kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kehittämisen ICT-tarkastukset ja hankearvioinnit.

8 ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRUNEI BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIK SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE OMISTAJAYRITTÄJÄT JA PK-YRITYKSET JULKISHALLINTO KIINTEISTÖALAN YHTIÖT YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT KANSAINVÄLISET YHTIÖT LISTATUT YHTIÖT OTA YHTEYTTÄ Katso tarkemmat yhteystiedot ja yhteyshenkilöt: BDO Oy on itsenäinen suomalaisten tilintarkastajien ja muiden asiantuntijoiden omistama yritys. BDO on maailman viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio työllistäen lähes henkeä noin 140 maassa. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö

Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin. Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet ulottuvat myös nettiin Mari Laiho Nettiturvallisuustyön päällikkö Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita sitova Lasten aseman, oikeuksien ja osallisuuden turvaaminen

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION.

COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION INTERNATIONALE BELEUCHTUNGSKOMMISSION. Advancing knowledge and providing standardisation to improve the lighted environment The International Commission on Illumination - also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto

Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto Mitä muualla tehdään? Avoimen hallinnon virkamiesverkosto 7.10.2014 OpenGovAwards- kilpailu www.opengovawards.org/results 1. Denmark Team 87.4 2. Montenegro Team 86.2 3. Philippines Team 85.8 4. Italy

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TIETOA MEISTÄ BDO SUOMESSA BDO INTERNATIONAL

TIETOA MEISTÄ BDO SUOMESSA BDO INTERNATIONAL TIETOA MEISTÄ Tarjoamme laadukkaita tarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja kaiken kokoisille yrityksille ja muille yhteisöille. Olemme mm. kuntasektorin johtava tilintarkastuspalvelujen tarjoaja. BDO SUOMESSA

Lisätiedot

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä

Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Tuottavuuskehitys pkyrityksissä Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) Talouskasvua pk-yritysten tuottavuutta kehittämällä, TEM, 20.10.2010 1 Johtopäätökset (1/2) Kasvupolitiikka

Lisätiedot

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä

SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS. Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä SOSIAALITURVA JA LUOTTAMUS Heikki Ervasti Seminaarialustus Työeläkepäivä 20.10.2010 2 Mitä on luottamus? Sosiaalinen pääoma = yhdistystoiminta + luottamus Luottamus instituutioita kohtaan Luottamus toisia

Lisätiedot

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys

Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset ja niiden kehitys Pekka Kupari Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos Mitä esityksessäni käsittelen? Matematiikan opetuksen kansainvälinen arviointi

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 16.05.2011 Erityisasiantuntija Minna Huuskonen, Audiapro Oy Hallituksen selonteot Kuntalain muutoksen

Lisätiedot

Vanerintuotanto ja kulutus

Vanerintuotanto ja kulutus Vanerintuotanto ja kulutus vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2014 (milj. m 3 ) Vanerintuotanto ja kulutus 120,0 100,0 80,0 60,0 Vuosi Tuotanto Kulutus 2000 58,4 59,6 2005 73,3 72,5 2010 81,5 79,4 2014 98,9 94,1

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Fingridistä

Ajankohtaista Fingridistä 1 Ajankohtaista Fingridistä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Verkkopäivä 9.9.2008 2 Mielenkiintoinen toimintaympäristö! Suomen ilmasto- ja ja energiastrategia Suuret ydinvoimayksiköt Tuulivoima

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1

Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013. PwC Julkistarkastus KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin 1 1 1 Oulunkaaren kuntayhtymä 10.4.2013 Tilintarkastuspalvelut 100 % TARJOAJIEN KELPOISUUS BDO Audiator Oy PwC Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab 1.Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Merkitty kaupparekisteriin

Lisätiedot

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016

SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 SIUN SOTE TARJOUS TILINTARKASTUSPALVELUISTA TILIKAUDELLE 2016 BDO Audiator Oy 22.4.2016 Siun SOTE kuntayhtymä taina.aspelund@jns.fi TARJOUS SIUN SOTE KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista

Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa. Poliittiset linjaukset syöttötariffista Uusiutuvien energialähteiden verkkoon pääsyn edistäminen syöttötariffit tulossa Pohjois-Suomen energiafoorumi Yli-insinööri Petteri Kuuva Poliittiset linjaukset syöttötariffista Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti

Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi. KOTA seminaari Ari Leppälahti Tutkimustoiminnan kansainvälinen tilastointi KOTA seminaari 12.9.2012 Ari Leppälahti Esityksen sisältö Taustaa ja yleistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) tilastoinnista Menetelmistä Esimerkkejä

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen

Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen Koulutuksen globaalit muutostrendit miten ennakoimme tulevaa? Ylijohtaja Tapio Kosunen 22.1.2015 1 Joint campuses, programmes, courses, degrees Changing challenges changing the paradigm Social dimension:

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin

Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Kuinka ammattirakenteet mukautuvat globaaleihin arvoketjuihin Mika Maliranta (ETLA & Jyväskylän yliopisto) Maakunnan yhteistyöryhmän tulevaisuusfoorumi, osa 2, Jyväskylä, 10.5.2011 THE RESEARCH INSTITUTE

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2011

Markkinaraportti / elokuu 2011 Markkinaraportti / elokuu 211 Ulkomaiset yöpymiset nousussa, kotimaiset laskussa Pitkään jatkunut kotimaisten yöpymisten kasvu pysähtyi elokuussa, kun yöpymiset vähenivät 4,1 % edellisen vuoden elokuusta.

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2009

Markkinaraportti / lokakuu 2009 X / 29 Markkinaraportti / lokakuu 29 Kotimaiset yöpymiset selvässä kasvussa Helsingin yöpymistilastoja kaunistavat kotimaan matkailun vilkastumisen jatkuminen. Nousu tulee vapaa-ajan matkailusta, joka

Lisätiedot

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, %

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Bednights spent by purpose of visit. Osuus, % Share, % HEINÄKUU 2016 Yöpymiset heinäkuussa 8 % plussalla Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (90.600) lisääntyivät heinäkuussa edellisvuodesta 7,8 %. Kasvu tuli kokonaan ulkomailta (41.300, + 25,0

Lisätiedot