POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA"

Transkriptio

1 BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen lisäksi kattavat sisäisen tarkastuksen, IT-neuvonannon, johtamisen, verotuksen, taloushallinnon ja yritysjärjestelyjen asiantuntijapalvelut.

2 2 BDO TILINTARKASTUS JA VARMENNUS- PALVELUT TILINTARKASTUS Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme. Työmme laadun perusta on kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä ymmärrys asiakkaidemme toimintaympäristöistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Suomalaisena tilintarkastusyhteisönä palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja paikallisesti läpi Suomen. Taustatukenamme toimii kansainvälinen BDO tilintarkastustoimistojen yhteistyöverkosto. Tilintarkastuksen korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asioita. Tarjoamme laadukkaita tarkastus- ja varmennuspalveluita niin omistajavetoisille pk-yrityksille, julkishallinnon organisaatioille kuin kansainvälisille organisaatioillekin. BDO on suomalainen tilintarkastusyhteisö Asiakkaamme menestys on myös meidän etumme. Tämän johdosta olemme aidosti kiinnostuneita muodostamaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Pidämme luottamuksellisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä ensisijaisen tärkeänä asiakassuhteissamme. BDO on yksi viidestä suomalaisesta PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) rekisteröidystä tilintarkastusyhteisöstä. HANKETARKASTUKSET SEKÄ EU-TUKIEN JA VALTIONAPUVAROJEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Kokeneet auktorisoidut tarkastajamme (KHT, HTM, JHTT) suorittavat sekä julkisten että yksityisten yhteisöjen EU- ja valtionapuhankkeiden tarkastuksia. Avustamme asiakkaitamme muun muassa Tekes-tilitysten tarkastuksissa, ESR- ja EAKR-tarkastuksissa sekä tutkimuksen puiteohjelmien tarkastuksissa. Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluita yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen tilityksissä. Valtion virastoille ja laitoksille, maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, aluehallintovirastoille sekä muille organisaatioille tarjoamme asiantuntemustamme tukijärjestelmien tarkastuksessa ja kehittämisessä. Olemme olleet mukana kehittämässä hallintorakenteita, tietojärjestelmiä sekä käsikirjoja varainhallintaan, valvontaan ja tarkastukseen. Toteutamme myös riippumattomia hanketarkastuksia tai avustusohjelmien arviointeja. US GAAP JA SOX-VARMENNUSPALVELUT Toimiminen Yhdysvaltojen US GAAP -määräysten mukaisesti vaatii erityisosaamista muun muassa dokumentointivaatimusten suhteen niin tarkastajilta kuin taloushallinnon henkilöstöltä. Palvelemme sekä ulkomaan markkinoille pyrkiviä suomalaisia yhtiöitä että Suomessa toimivia ulkomaisten yritysten tytäryhtiöitä. Palveluitamme US GAAPin mukaan raportoiville yrityksille ovat muun muassa US GAAPin mukainen tarkastus päättyvälle ja aikaisemmille tilikausille sekä avustaminen US GAAPin mukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Tarjoamme myös SOX-varmennuspalveluita. ERITYISTILINTARKASTUS Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme myös erityistilintarkastuspalveluita, joiden avulla asiakkaamme saa hankaliinkin tilanteisiin riippumatonta tietoa ja näkemystä. Erityistilintarkastuksiin kuuluvat muun muassa väärinkäytöksiin, konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset, osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset sekä rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset. Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme

3 BDO 3 VEROPALVELUT YRITYSVEROTUS Yritysverotukseen liittyvän neuvonnan tarkoituksena on auttaa yritystä hoitamaan lakisääteiset velvoitteet sekä tunnistamaan verosuunnittelumahdollisuudet. Esimerkiksi arvonlisäverolaissa on monia lain soveltamiseen liittyviä haasteita, joiden selvittämiseen yritys tai kunta voi tarvita apua. Lähestymme veroasioita kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti. Avustamme asiakkaitamme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin veroasiat kustannustehokkaasti huomioiden myös riskienhallinnan ja toiminnan muut tavoitteet. Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Sukupolvenvaihdoksen valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien palveluiden avulla turvataan yritystoiminnan häiriötön jatkuminen kustannustehokkaasti omistajanvaihdoksesta huolimatta. Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti, jolloin verosuunnittelun lisäksi huomioimme luopujan ja muiden läheisten tavoitteet, taloudellisen aseman ja oikeudet. HENKILÖVEROTUS Henkilöverotukseen liittyvän osaamisen ja suunnittelun tarve korostuu erityisesti omaisuuden myynnin tai lahjoituksen yhteydessä. Eri vaihtoehdot ja niistä aiheutuvat veroseuraamukset on hyvä selvittää aina etukäteen. PALVELUT OMISTAJAYRITTÄJILLE Omistajayrittäjän veroasioiden hoidossa korostuu yritystoiminnan, henkilökohtaisten ja koko perheen tavoitteiden ja ajatusten yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Autamme omistajayrittäjää ja hänen läheisiään toteuttamaan tavoitteita ja hallitsemaan verotusta turvallisella ja pitkäjänteisellä tavalla. YRITYSJÄRJESTELYT Verokustannusten minimointi on keskeinen asia onnistuneessa yritysjärjestelyssä tai -kaupassa. Avustamme kustannustehokkaasti liiketoimintoihin liittyvissä järjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä yrityskaupoissa. Toteutamme myös tuloverotukseen, välilliseen verotukseen ja työnantajavelvoitteisiin kohdistuvat Due Diligence -tarkastukset. SUKUPOLVENVAIHDOKSET Sukupolvenvaihdos on aina yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi myös yhtiöön itseensä. Optimaalinen yhdistelmä henkilökohtaisia ominaisuuksia, alan ymmärrystä sekä verotuksen asiantuntemusta. KANSAINVÄLISET TILANTEET Yhdessä ketjumme ulkomaisten toimistojen kanssa voimme tarjota kattavat veropalvelut lähes kaikkialla maailmassa myös kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille ja esimerkiksi ulkomaille muuttoa suunnitteleville yksityishenkilöille. PALVELUT KUNNILLE JA KUNTAKONSERNEILLE Tarjoamme vero- ja yritysjärjestelypalveluita myös kunnille, kuntayhtymille sekä kuntakonserniin kuuluville organisaatioille. Asiantuntijamme kartoittavat organisaation verosuunnittelumahdollisuudet, arvonlisä- ja tuloverotukseen liittyvien menettelyjen oikeellisuuden ja mahdolliset riskit. Avustamme myös ennakkoratkaisujen, ohjauspyyntöjen sekä palautushakemusten laadinnassa. Kokeneet asiantuntijamme antavat myös eri verotuksen osa-alueisiin kohdistuvaa koulutusta tarpeisiinne räätälöitynä. Toimintojen tehostaminen, eriyttäminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus saattavat edellyttää yhtiömuotoa tai nykyisen organisaation muutosta. Olemme avustaneet lukuisia kuntia organisaatioiden muutoksissa ja yhtiöittämisissä.

4 4 BDO NEUVONANTO- PALVELUT IFRS-NEUVONANTO Tuemme kokonaisvaltaisesti IFRS-raportointivalmiuden saavuttamista sekä sen ylläpitämistä. Avustamme sekä IFRS-säännöksiä raportoinnissaan noudattavia kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä että yhtiöitä, jotka suunnittelevat IFRS-raportointiin siirtymistä. Palveluihimme kuuluvat muun muassa IFRS-standardien tulkitseminen ja soveltaminen, esikartoitusten ja selvitysten tekeminen, IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen sekä yhtiökohtaisesti räätälöityjen koulutusten järjestäminen. Toimeksiantojen laajuus sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja käytössä olevien resurssien mukaan. YRITYSJÄRJESTELYT Tarjoamme monipuoliset yritysjärjestelyjen palvelut, asiantuntijatiimimme auttaa muun muassa: toimintojen uudelleenjärjestelyissä, liikelaitosten perustamisessa ja yhtiöittämisessä yritysten perustamisessa sulautumisessa ja jakautumisessa liiketoimintasiirroissa osakevaihdoissa yritysten purkamisissa sekä arvonmäärityksissä. DUE DILIGENCE Due Diligence eli ostokohteena olevan liiketoiminnan tai yrityksen ostotutkimus tai -tarkastus on tärkeä osa liiketoiminnan hankintaprosessia. Asiantuntijamme arvioivat ostokohteen riskejä ja hankinnasta saatavia hyötyjä, jonka tuloksena ostaja saa päätöksensä tekemiseen arvokasta lisätietoa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa löytääksemme kunkin ostokohteen tarkastukseen oikean strategian ja lähestymistavan sekä ostopäätöksen kannalta merkittävimmät tarkastettavat asiat. Due Diligence -tiimimme avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia kaikissa yritystoiminnan talouteen ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. STRATEGIAT JA JOHTAMINEN Johdon konsultoinnilla tuemme sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaitamme muutoksen johtamisessa sekä rakenteiden uudistamisessa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön osaamisemme ja laajan kokemuksemme muun muassa strategioiden laadintaprosesseista, kuntarakenteiden muutoksista, yhteistoimintaorganisaatioiden rakentamisesta, palveluverkkojen ja organisaatiorakenteiden uudistuksista, eri palveluprosessien kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisestä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Palveluiden järjestämisen rakenneratkaisut sisältävät konkreettiset ratkaisut sekä uusien yhteistoimintarakenteiden perustamiseen että vanhojen purkamiseen. Määränpäänä ovat tuottavuushyödyt sekä talouden ja toiminnan saumaton yhteys. Palvelukokonaisuuksista voidaan rakentaa kokonaisvaltainen pakettiratkaisu yhteistoiminnan suunnittelutarpeisiin. Palveluja voidaan hyödyntää myös yhteistoiminnan rakennus- tai purkutyön yksittäisissä toteutusvaiheissa. Palvelujen järjestämisen rakenneratkaisuihimme kuuluvat muun muassa yhteistoiminta-alueselvitykset, liikelaitosselvitykset sekä osakeyhtiöselvitykset. Lisäksi asiantuntijoillamme on laaja-alaista kuntasektorin kokemusta talouden hallinta- ja tasapainotuskeinojen kartoittamisesta ja erilaisten tasapainotus- ja tuottavuusselvitysten ja -ohjelmien laadinnasta. Tuottavuuden kehittämisen perusedellytys on talousinformaation hyödynnettävyys ja käytön osaaminen. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat monipuolisia palveluita talouden analysointiin, talousinformaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen. KUNTARAKENNESELVITYKSET Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta kuntarakenneselvityksistä. Palveluihimme kuuluvat erilaiset kuntarakenneratkaisut ja kuntaliitosselvitykset. Hyödynnämme työssämme laajaa kuntasektorin asiantuntijaverkostoamme ja vahvaa kuntatalouden tuntemustamme.

5 BDO 5 TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet. Avustamme asiakkaitamme muun muassa talousjohtamisessa, tuloksellisuuden ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa sekä kokonaisvaltaisten talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamisessa. Käytännönläheinen toimintatapamme perustuu asiantuntijoidemme ja asiakkaamme väliseen yhteistyöhön. Kokoamme tilanteeseen sopivat resurssit yhteistyössä organisaatiomme tietohallintokonsulttien, veroasiantuntijoiden, tilintarkastajien sekä valvontatoimen asiantuntijoiden kanssa. TALOUSJOHTAJAPALVELUT Talousjohtajapalvelumme avulla tarjoamme asiakkaamme käyttöön nopeasti ja vaivattomasti ammattimaisia talousasiantuntijaresursseja. Taloushallinnon resurssien vahvistaminen riippumattomalla asiantuntijalla esimerkiksi määräajaksi tai hankekohtaisesti tarjoaa joustavuutta muutoksen läpivientiin. Väliaikaisratkaisulla varmistetaan talousraportointi- ja controllertoimintojen jatkuvuus myös henkilöstömuutoksissa. Talousjohtajapalvelumme räätälöidään aina asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Yhteistyökumppaneiden kanssa autamme myös uuden talousvastuuhenkilön rekrytoinnissa. TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Autamme asiakkaitamme kehittämään kirjanpito-, palkanlaskenta ja raportointiprosessejaan kokonaisvaltaisesti. Tuemme oikeiden työvälineiden ja -ohjelmien sekä niiden tehokkaiden käyttötapojen hyödyntämistä. Tunnemme toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmät sekä niiden rakenteisiin, ohjaustietoihin ja käyttötapoihin liittyvät haasteet ja pystymme tarjoamaan niihin toimiviksi testatut ratkaisut. Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet TOIMINTOJEN ULKOISTUS Teemme arviointeja ja vertailuja talous- ja tietohallinnon ulkoistusvaihtoehdoista. Järjestämme tarjouskilpailuja sekä tarjousten vertailua. Voimme organisoida ja koordinoida ulkoistusprosessin toteuttamisen. LASKENTAPALVELUT Laskentapalveluilla tuotamme itse tai tarvittaessa yhteistyökumppaneiden avulla kirjanpito-, raportointi- ja palkkahallintopalveluja. Tarjoamme vaihtoehtoja aina pienten yritysten kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitamisesta suurten konsernien vaativien erilliskysymysten selvittämiseen. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa katelaskentaongelmien selvittelyssä, kassavirtaennusteiden ja seurannan rakentamisessa, konsernirakenteen muutosten laskentakäsittelyssä, IFRS-arvonalentumistestausten laatimisessa sekä rakennemuutosratkaisuissa. TALOUSHALLINNON KOULUTUKSET Asiantuntijamme järjestävät säännöllisesti sekä yleisiä että asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksiimme sisältyy ennakkotehtävien ja koulutuspäivän lukuisten käytännönläheisten harjoitusten lisäksi myös muutaman viikon vastausklinikka koulutuksen päätyttyä. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT JA PALKITSEMINEN Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan johtamisjärjestelmien, kuten budjetoinnin, raportoinnin, strategisen tavoitteenasetannan, riskienhallinnan sekä palaute- ja laatujärjestelmien eri osa-alueiden kehittämisessä. Varmistamme, että palkitsemismallit tukevat myös strategisten tavoitteiden saavuttamista.

6 6 BDO SISÄINEN TARKASTUS JA EETTISET PALVELUT KOKONAISVALTAINEN SISÄINEN TARKASTUS Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toteutamme kokonaisvaltaista sisäistä tarkastusta asiakkaan hyväksymän riskiperusteisen vuosisuunnitelman mukaan. Kokonaisvaltaisen tarkastuksen lisäksi toteutamme myös erillisiä tarkastuksia. Arvioimme myös tietojärjestelmiä, tietoturvaa sekä niiden hallintaa. Tietojärjestelmätarkastuksen avulla määrittelemme tietojenkäsittelytoiminnan mahdollisuudet turvata organisaation tietopääomaa sekä varmistaa tietojen oikeellisuus, saatavuus ja toiminnan jatkuvuus. Lisäksi arvioimme tietojenkäsittelytoiminnan kykyä tukea organisaation päämäärien saavuttamista sekä sen kustannustehokkuutta. ULKOINEN LAADUNVARMISTUS Ulkoisen laadunvarmistusarvioinnin tavoitteena on antaa organisaation johdolle, sidosryhmille ja tarkastusjohtajalle kohtuullinen varmuus siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminto tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Haastattelemalla hallituksen / tarkastusvaliokunnan / tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa, toimitus-, pää- tai kaupunginjohtajaa ja muuta johtoa sekä keräämällä palautetta myös muulta organisaatiolta varmistamme, että sisäinen tarkastus täyttää sille asetetut odotukset. Tarkastusten oikein toteuttamista arvioimme vertaamalla toimintaa ammattistandardeihin, IIA:n globaaliin osaamiseen perustuvaan Quality Assessment Manual -käsikirjaan sekä organisaation ohjeisiin ja menettelytapoihin. Asiakkainamme on suomalaisia ja kansainvälisiä pörssi- ja muita yhtiöitä, kaupunkeja sekä YK:n alajärjestöjä. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan merkitys organisaation menestystekijänä on korostunut. Asiantuntijamme ovat tottuneita tekemään riskianalyysejä yhdessä asiakasorganisaatioidemme johdon ja muun henkilöstön kanssa. Tuemme asiakkaitamme myös kokonaisvaltaisessa riskien hallinnan kehittämisessä. EETTISEN KANAVAN PALVELUT Eettinen kanava (Whistle Blowing) on osa organisaation hyvää hallintoa. Kanavan kautta organisaatio voi saada tietoa tapahtuneesta tai epäillystä ei-hyväksyttävästä toiminnasta. Kuka tahansa voi tehdä Eettisen kanavan kautta ilmoituksen, joka välittyy tietoturvallista kanavaa pitkin BDO:lle. Järjestelmän kautta tehty ilmoitus takaa henkilöllisyyden salassa pysymisen ilmoittajan niin halutessa. Voit arvata, voit olettaa tai voit tietää. Tieto on aina paras. VÄÄRINKÄYTÖSTEN TORJUNTA JA SELVITTÄMINEN Tarjoamme julkishallinnon organisaatioille, yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille monipuolisia palveluja väärinkäytösten torjuntaan ja selvittämiseen. Avustamme asiakkaitamme arvioimaan väärinkäytösepäilyjä, selvittämään väärinkäytöstapauksia tai muuta epäasiallista toimintaa. Tarjoamme myös konsultointia ja koulutusta korruption ja väärinkäytösten torjuntaohjelmien laatimiseen. JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN ARVIOINTI JA KONSULTOINTI Johtamis- ja hallintotavan arvioinnin tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet sekä varmistua hallinnon ja johtamisen rakenteiden toimivuudesta. Organisaatiosta riippuen käytämme arviointiperusteena voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, talousarvioasetusta, kuntalakia sekä tietoja muun muassa organisaation sisäisen tarkastuksen ja muiden varmistuspalvelujen raporteista. Avustamme valtionhallintoa ja kuntien organisaatioita myös sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tai kuntalain edellyttämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä kuvaavan selonteon laatimisessa.

7 BDO 7 KONSULTOINTI JA KOULUTUS JOHDON JA TIETOHALLINNON KONSULTOINTI Tuemme asiakkaitamme johtamisen kehittämisessä, ICT-hankinnoissa ja -ulkoistuksissa sekä palvelurakenteiden uudistamisessa. Asiantuntijoillamme on tietotaitoa ja kokemusta toimivien strategioiden laatimisesta sekä niiden onnistuneesta jalkauttamisesta asiakasorganisaatioihimme. Avustamme sekä organisaatiorakenteiden muutoksissa että palvelujen, toimintaprosessien ja johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa kehittämällä tietohallintoa sekä toimintaa tukevia ICT-ratkaisuja. Palvelumme kattavat myös tietoturvallisuuden arvioinnin ja kehittämisen sekä liiketoiminnan kehityshankkeiden organisoinnin ja johtamisen. Tarjoamme osaamistamme myös jatkuvana palveluna esimerkiksi vastaamalla kokonaisvaltaisesti asiakasorganisaatiomme tietohallinnosta ja sen johtamisesta. Keskeinen toimintaperiaatteemme on avustaa asiakkaitamme konkreettisesti ja käytännönläheisesti sekä tarjota asiakasorganisaatiomme johdolle toimivat välineet muutoksen hallintaan. Tehoa johtamiseen tietotekniikkaa hyödyntäen ICT-HANKINNAT JA OSTOPALVELUT Tarjoamme asiakkaillemme tukea ICT-hankinnoissa ja ostopalveluissa. Palvelumme käsittävät muun muassa TEKNOLOGIAPALVELUT Toimimme erilaisissa rooleissa tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä; avustamme asiakkaitamme niin riippumattomina johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina, projektien kilpailuttajina, ongelmatilanteiden ratkaisijoina kuin arkkitehteina, projektipäällikköinä tai arvioijina. Sopeudumme joustavasti erilaisiin asiakasympäristöihin, projektimenetelmiin ja tilanteisiin. Toimitamme ratkaisut myös käyttövaltuus- ja laadunhallinnan tarpeisiin. Konsultoimme teknologiapalveluita, toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon ja raportoinnin ratkaisuja. Vuodesta 2011 lähtien olemme toimineet Hansel-puitesopimustoimittajana projektipäällikköpalveluiden, kokonaisarkkitehtuuri- ja määrittelypalveluiden, IT-tarkastuspalveluiden sekä kokonaisprojektien tuottajana. Toimimme myös KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittajana määrittely- ja arkkitehtuuripalvelujen, teknisen konsultoinnin sekä projektipäällikköpalveluiden osalta. Atrain-ryhmittymään kuuluvien yhteistyökumppaneidemme kautta käytettävissämme on noin 900 asiantuntijan osaajaverkosto. KOULUTUKSET Koulutamme asiakkaitamme kaikilla erityisosaamisalueillamme. Koulutustarjontaamme kuuluu kaiken kokoisille yrityksille ja yhtiöille sekä julkiselle sektorille suunnatut monipuoliset avoimet koulutukset sekä organisaatiokohtaisesti räätälöidyt tilauskoulutukset. Asiakkaamme hyötyvät monipuolisesta osaamisestamme ja yksityiseltä sektorilta sekä julkishallinnon puolelta hankkimastamme laajasta kokemuksestamme. hanke- ja projektijohtamisen hankevalmistelun, kilpailuttamisen ja vaatimusmäärittelyn kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kehittämisen ICT-tarkastukset ja hankearvioinnit.

8 ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRUNEI BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIK SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE OMISTAJAYRITTÄJÄT JA PK-YRITYKSET JULKISHALLINTO KIINTEISTÖALAN YHTIÖT YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT KANSAINVÄLISET YHTIÖT LISTATUT YHTIÖT OTA YHTEYTTÄ Katso tarkemmat yhteystiedot ja yhteyshenkilöt: BDO Oy on itsenäinen suomalaisten tilintarkastajien ja muiden asiantuntijoiden omistama yritys. BDO on maailman viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio työllistäen lähes henkeä noin 140 maassa. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA

BDO OBSERVER. TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA MARRASKUU 2014 www.bdo.fi BDO OBSERVER MONIPUOLISEMPAA PALVELUA Seurakunnat voivat hyödyntää neuvonantopalveluitamme s. 3 monin tavoin ARVIOINTITYÖLLÄ LISÄÄ TULOKSELLISUUTTA TURVATTUA TIETOA Tukea rajallisten

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 FINNLINES FINNLINES OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys

Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys Haastattelimme Savonlinja-yhtiöiden toimitusjohtajaa liikenneneuvos Raimo O. Honkasta Riskienhallinnan onnistuminen kunnissa Yleishyödyllisyys tarkkaan syyniin PÄÄTOIMITTAJALTA Kesän jälkeen on tullut

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot