POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA"

Transkriptio

1 BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen lisäksi kattavat sisäisen tarkastuksen, IT-neuvonannon, johtamisen, verotuksen, taloushallinnon ja yritysjärjestelyjen asiantuntijapalvelut.

2 2 BDO TILINTARKASTUS JA VARMENNUS- PALVELUT TILINTARKASTUS Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme. Työmme laadun perusta on kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta sekä ymmärrys asiakkaidemme toimintaympäristöistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Suomalaisena tilintarkastusyhteisönä palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja paikallisesti läpi Suomen. Taustatukenamme toimii kansainvälinen BDO tilintarkastustoimistojen yhteistyöverkosto. Tilintarkastuksen korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelu ovat meille kunnia-asioita. Tarjoamme laadukkaita tarkastus- ja varmennuspalveluita niin omistajavetoisille pk-yrityksille, julkishallinnon organisaatioille kuin kansainvälisille organisaatioillekin. BDO on suomalainen tilintarkastusyhteisö Asiakkaamme menestys on myös meidän etumme. Tämän johdosta olemme aidosti kiinnostuneita muodostamaan pitkäaikaisia ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita. Pidämme luottamuksellisuutta ja helppoa lähestyttävyyttä ensisijaisen tärkeänä asiakassuhteissamme. BDO on yksi viidestä suomalaisesta PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) rekisteröidystä tilintarkastusyhteisöstä. HANKETARKASTUKSET SEKÄ EU-TUKIEN JA VALTIONAPUVAROJEN ASIANTUNTIJAPALVELUT Kokeneet auktorisoidut tarkastajamme (KHT, HTM, JHTT) suorittavat sekä julkisten että yksityisten yhteisöjen EU- ja valtionapuhankkeiden tarkastuksia. Avustamme asiakkaitamme muun muassa Tekes-tilitysten tarkastuksissa, ESR- ja EAKR-tarkastuksissa sekä tutkimuksen puiteohjelmien tarkastuksissa. Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluita yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen tilityksissä. Valtion virastoille ja laitoksille, maakuntien liitoille, ELY-keskuksille, aluehallintovirastoille sekä muille organisaatioille tarjoamme asiantuntemustamme tukijärjestelmien tarkastuksessa ja kehittämisessä. Olemme olleet mukana kehittämässä hallintorakenteita, tietojärjestelmiä sekä käsikirjoja varainhallintaan, valvontaan ja tarkastukseen. Toteutamme myös riippumattomia hanketarkastuksia tai avustusohjelmien arviointeja. US GAAP JA SOX-VARMENNUSPALVELUT Toimiminen Yhdysvaltojen US GAAP -määräysten mukaisesti vaatii erityisosaamista muun muassa dokumentointivaatimusten suhteen niin tarkastajilta kuin taloushallinnon henkilöstöltä. Palvelemme sekä ulkomaan markkinoille pyrkiviä suomalaisia yhtiöitä että Suomessa toimivia ulkomaisten yritysten tytäryhtiöitä. Palveluitamme US GAAPin mukaan raportoiville yrityksille ovat muun muassa US GAAPin mukainen tarkastus päättyvälle ja aikaisemmille tilikausille sekä avustaminen US GAAPin mukaisen tilinpäätöksen laatimisessa. Tarjoamme myös SOX-varmennuspalveluita. ERITYISTILINTARKASTUS Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme myös erityistilintarkastuspalveluita, joiden avulla asiakkaamme saa hankaliinkin tilanteisiin riippumatonta tietoa ja näkemystä. Erityistilintarkastuksiin kuuluvat muun muassa väärinkäytöksiin, konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset, osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset sekä rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset. Tilintarkastus ja taloushallintoon liittyvät neuvontapalvelut ovat ydinosaamistamme

3 BDO 3 VEROPALVELUT YRITYSVEROTUS Yritysverotukseen liittyvän neuvonnan tarkoituksena on auttaa yritystä hoitamaan lakisääteiset velvoitteet sekä tunnistamaan verosuunnittelumahdollisuudet. Esimerkiksi arvonlisäverolaissa on monia lain soveltamiseen liittyviä haasteita, joiden selvittämiseen yritys tai kunta voi tarvita apua. Lähestymme veroasioita kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti. Avustamme asiakkaitamme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin veroasiat kustannustehokkaasti huomioiden myös riskienhallinnan ja toiminnan muut tavoitteet. Tuloverolaissa sekä perintö- ja lahjaverolaissa on omat sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Sukupolvenvaihdoksen valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien palveluiden avulla turvataan yritystoiminnan häiriötön jatkuminen kustannustehokkaasti omistajanvaihdoksesta huolimatta. Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti, jolloin verosuunnittelun lisäksi huomioimme luopujan ja muiden läheisten tavoitteet, taloudellisen aseman ja oikeudet. HENKILÖVEROTUS Henkilöverotukseen liittyvän osaamisen ja suunnittelun tarve korostuu erityisesti omaisuuden myynnin tai lahjoituksen yhteydessä. Eri vaihtoehdot ja niistä aiheutuvat veroseuraamukset on hyvä selvittää aina etukäteen. PALVELUT OMISTAJAYRITTÄJILLE Omistajayrittäjän veroasioiden hoidossa korostuu yritystoiminnan, henkilökohtaisten ja koko perheen tavoitteiden ja ajatusten yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Autamme omistajayrittäjää ja hänen läheisiään toteuttamaan tavoitteita ja hallitsemaan verotusta turvallisella ja pitkäjänteisellä tavalla. YRITYSJÄRJESTELYT Verokustannusten minimointi on keskeinen asia onnistuneessa yritysjärjestelyssä tai -kaupassa. Avustamme kustannustehokkaasti liiketoimintoihin liittyvissä järjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä yrityskaupoissa. Toteutamme myös tuloverotukseen, välilliseen verotukseen ja työnantajavelvoitteisiin kohdistuvat Due Diligence -tarkastukset. SUKUPOLVENVAIHDOKSET Sukupolvenvaihdos on aina yksilöllinen tapahtuma, jonka verotuskysymykset voivat koskea tuloverotusta, perintö- ja lahjaverotusta, varainsiirtoverotusta sekä arvonlisäverotusta. Veroseuraamukset voivat kohdistua yrityksestä luopuvan ja luovutuksensaajan lisäksi myös yhtiöön itseensä. Optimaalinen yhdistelmä henkilökohtaisia ominaisuuksia, alan ymmärrystä sekä verotuksen asiantuntemusta. KANSAINVÄLISET TILANTEET Yhdessä ketjumme ulkomaisten toimistojen kanssa voimme tarjota kattavat veropalvelut lähes kaikkialla maailmassa myös kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille ja esimerkiksi ulkomaille muuttoa suunnitteleville yksityishenkilöille. PALVELUT KUNNILLE JA KUNTAKONSERNEILLE Tarjoamme vero- ja yritysjärjestelypalveluita myös kunnille, kuntayhtymille sekä kuntakonserniin kuuluville organisaatioille. Asiantuntijamme kartoittavat organisaation verosuunnittelumahdollisuudet, arvonlisä- ja tuloverotukseen liittyvien menettelyjen oikeellisuuden ja mahdolliset riskit. Avustamme myös ennakkoratkaisujen, ohjauspyyntöjen sekä palautushakemusten laadinnassa. Kokeneet asiantuntijamme antavat myös eri verotuksen osa-alueisiin kohdistuvaa koulutusta tarpeisiinne räätälöitynä. Toimintojen tehostaminen, eriyttäminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus saattavat edellyttää yhtiömuotoa tai nykyisen organisaation muutosta. Olemme avustaneet lukuisia kuntia organisaatioiden muutoksissa ja yhtiöittämisissä.

4 4 BDO NEUVONANTO- PALVELUT IFRS-NEUVONANTO Tuemme kokonaisvaltaisesti IFRS-raportointivalmiuden saavuttamista sekä sen ylläpitämistä. Avustamme sekä IFRS-säännöksiä raportoinnissaan noudattavia kotimaisia ja kansainvälisiä yhtiöitä että yhtiöitä, jotka suunnittelevat IFRS-raportointiin siirtymistä. Palveluihimme kuuluvat muun muassa IFRS-standardien tulkitseminen ja soveltaminen, esikartoitusten ja selvitysten tekeminen, IFRS-tilinpäätöksen laatimisessa avustaminen sekä yhtiökohtaisesti räätälöityjen koulutusten järjestäminen. Toimeksiantojen laajuus sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja käytössä olevien resurssien mukaan. YRITYSJÄRJESTELYT Tarjoamme monipuoliset yritysjärjestelyjen palvelut, asiantuntijatiimimme auttaa muun muassa: toimintojen uudelleenjärjestelyissä, liikelaitosten perustamisessa ja yhtiöittämisessä yritysten perustamisessa sulautumisessa ja jakautumisessa liiketoimintasiirroissa osakevaihdoissa yritysten purkamisissa sekä arvonmäärityksissä. DUE DILIGENCE Due Diligence eli ostokohteena olevan liiketoiminnan tai yrityksen ostotutkimus tai -tarkastus on tärkeä osa liiketoiminnan hankintaprosessia. Asiantuntijamme arvioivat ostokohteen riskejä ja hankinnasta saatavia hyötyjä, jonka tuloksena ostaja saa päätöksensä tekemiseen arvokasta lisätietoa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa löytääksemme kunkin ostokohteen tarkastukseen oikean strategian ja lähestymistavan sekä ostopäätöksen kannalta merkittävimmät tarkastettavat asiat. Due Diligence -tiimimme avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia kaikissa yritystoiminnan talouteen ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. STRATEGIAT JA JOHTAMINEN Johdon konsultoinnilla tuemme sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaitamme muutoksen johtamisessa sekä rakenteiden uudistamisessa. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön osaamisemme ja laajan kokemuksemme muun muassa strategioiden laadintaprosesseista, kuntarakenteiden muutoksista, yhteistoimintaorganisaatioiden rakentamisesta, palveluverkkojen ja organisaatiorakenteiden uudistuksista, eri palveluprosessien kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä sekä johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisestä. PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN Palveluiden järjestämisen rakenneratkaisut sisältävät konkreettiset ratkaisut sekä uusien yhteistoimintarakenteiden perustamiseen että vanhojen purkamiseen. Määränpäänä ovat tuottavuushyödyt sekä talouden ja toiminnan saumaton yhteys. Palvelukokonaisuuksista voidaan rakentaa kokonaisvaltainen pakettiratkaisu yhteistoiminnan suunnittelutarpeisiin. Palveluja voidaan hyödyntää myös yhteistoiminnan rakennus- tai purkutyön yksittäisissä toteutusvaiheissa. Palvelujen järjestämisen rakenneratkaisuihimme kuuluvat muun muassa yhteistoiminta-alueselvitykset, liikelaitosselvitykset sekä osakeyhtiöselvitykset. Lisäksi asiantuntijoillamme on laaja-alaista kuntasektorin kokemusta talouden hallinta- ja tasapainotuskeinojen kartoittamisesta ja erilaisten tasapainotus- ja tuottavuusselvitysten ja -ohjelmien laadinnasta. Tuottavuuden kehittämisen perusedellytys on talousinformaation hyödynnettävyys ja käytön osaaminen. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat monipuolisia palveluita talouden analysointiin, talousinformaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen. KUNTARAKENNESELVITYKSET Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta kuntarakenneselvityksistä. Palveluihimme kuuluvat erilaiset kuntarakenneratkaisut ja kuntaliitosselvitykset. Hyödynnämme työssämme laajaa kuntasektorin asiantuntijaverkostoamme ja vahvaa kuntatalouden tuntemustamme.

5 BDO 5 TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet. Avustamme asiakkaitamme muun muassa talousjohtamisessa, tuloksellisuuden ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa sekä kokonaisvaltaisten talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamisessa. Käytännönläheinen toimintatapamme perustuu asiantuntijoidemme ja asiakkaamme väliseen yhteistyöhön. Kokoamme tilanteeseen sopivat resurssit yhteistyössä organisaatiomme tietohallintokonsulttien, veroasiantuntijoiden, tilintarkastajien sekä valvontatoimen asiantuntijoiden kanssa. TALOUSJOHTAJAPALVELUT Talousjohtajapalvelumme avulla tarjoamme asiakkaamme käyttöön nopeasti ja vaivattomasti ammattimaisia talousasiantuntijaresursseja. Taloushallinnon resurssien vahvistaminen riippumattomalla asiantuntijalla esimerkiksi määräajaksi tai hankekohtaisesti tarjoaa joustavuutta muutoksen läpivientiin. Väliaikaisratkaisulla varmistetaan talousraportointi- ja controllertoimintojen jatkuvuus myös henkilöstömuutoksissa. Talousjohtajapalvelumme räätälöidään aina asiakkaamme tarpeita vastaavaksi. Yhteistyökumppaneiden kanssa autamme myös uuden talousvastuuhenkilön rekrytoinnissa. TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Autamme asiakkaitamme kehittämään kirjanpito-, palkanlaskenta ja raportointiprosessejaan kokonaisvaltaisesti. Tuemme oikeiden työvälineiden ja -ohjelmien sekä niiden tehokkaiden käyttötapojen hyödyntämistä. Tunnemme toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmät sekä niiden rakenteisiin, ohjaustietoihin ja käyttötapoihin liittyvät haasteet ja pystymme tarjoamaan niihin toimiviksi testatut ratkaisut. Taloushallintopalvelumme kattavat laajasti yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden erilaiset taloushallinnon tarpeet TOIMINTOJEN ULKOISTUS Teemme arviointeja ja vertailuja talous- ja tietohallinnon ulkoistusvaihtoehdoista. Järjestämme tarjouskilpailuja sekä tarjousten vertailua. Voimme organisoida ja koordinoida ulkoistusprosessin toteuttamisen. LASKENTAPALVELUT Laskentapalveluilla tuotamme itse tai tarvittaessa yhteistyökumppaneiden avulla kirjanpito-, raportointi- ja palkkahallintopalveluja. Tarjoamme vaihtoehtoja aina pienten yritysten kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitamisesta suurten konsernien vaativien erilliskysymysten selvittämiseen. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa katelaskentaongelmien selvittelyssä, kassavirtaennusteiden ja seurannan rakentamisessa, konsernirakenteen muutosten laskentakäsittelyssä, IFRS-arvonalentumistestausten laatimisessa sekä rakennemuutosratkaisuissa. TALOUSHALLINNON KOULUTUKSET Asiantuntijamme järjestävät säännöllisesti sekä yleisiä että asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksiimme sisältyy ennakkotehtävien ja koulutuspäivän lukuisten käytännönläheisten harjoitusten lisäksi myös muutaman viikon vastausklinikka koulutuksen päätyttyä. JOHTAMISJÄRJESTELMÄT JA PALKITSEMINEN Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan johtamisjärjestelmien, kuten budjetoinnin, raportoinnin, strategisen tavoitteenasetannan, riskienhallinnan sekä palaute- ja laatujärjestelmien eri osa-alueiden kehittämisessä. Varmistamme, että palkitsemismallit tukevat myös strategisten tavoitteiden saavuttamista.

6 6 BDO SISÄINEN TARKASTUS JA EETTISET PALVELUT KOKONAISVALTAINEN SISÄINEN TARKASTUS Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toteutamme kokonaisvaltaista sisäistä tarkastusta asiakkaan hyväksymän riskiperusteisen vuosisuunnitelman mukaan. Kokonaisvaltaisen tarkastuksen lisäksi toteutamme myös erillisiä tarkastuksia. Arvioimme myös tietojärjestelmiä, tietoturvaa sekä niiden hallintaa. Tietojärjestelmätarkastuksen avulla määrittelemme tietojenkäsittelytoiminnan mahdollisuudet turvata organisaation tietopääomaa sekä varmistaa tietojen oikeellisuus, saatavuus ja toiminnan jatkuvuus. Lisäksi arvioimme tietojenkäsittelytoiminnan kykyä tukea organisaation päämäärien saavuttamista sekä sen kustannustehokkuutta. ULKOINEN LAADUNVARMISTUS Ulkoisen laadunvarmistusarvioinnin tavoitteena on antaa organisaation johdolle, sidosryhmille ja tarkastusjohtajalle kohtuullinen varmuus siitä, että sisäisen tarkastuksen toiminto tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Haastattelemalla hallituksen / tarkastusvaliokunnan / tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa, toimitus-, pää- tai kaupunginjohtajaa ja muuta johtoa sekä keräämällä palautetta myös muulta organisaatiolta varmistamme, että sisäinen tarkastus täyttää sille asetetut odotukset. Tarkastusten oikein toteuttamista arvioimme vertaamalla toimintaa ammattistandardeihin, IIA:n globaaliin osaamiseen perustuvaan Quality Assessment Manual -käsikirjaan sekä organisaation ohjeisiin ja menettelytapoihin. Asiakkainamme on suomalaisia ja kansainvälisiä pörssi- ja muita yhtiöitä, kaupunkeja sekä YK:n alajärjestöjä. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan merkitys organisaation menestystekijänä on korostunut. Asiantuntijamme ovat tottuneita tekemään riskianalyysejä yhdessä asiakasorganisaatioidemme johdon ja muun henkilöstön kanssa. Tuemme asiakkaitamme myös kokonaisvaltaisessa riskien hallinnan kehittämisessä. EETTISEN KANAVAN PALVELUT Eettinen kanava (Whistle Blowing) on osa organisaation hyvää hallintoa. Kanavan kautta organisaatio voi saada tietoa tapahtuneesta tai epäillystä ei-hyväksyttävästä toiminnasta. Kuka tahansa voi tehdä Eettisen kanavan kautta ilmoituksen, joka välittyy tietoturvallista kanavaa pitkin BDO:lle. Järjestelmän kautta tehty ilmoitus takaa henkilöllisyyden salassa pysymisen ilmoittajan niin halutessa. Voit arvata, voit olettaa tai voit tietää. Tieto on aina paras. VÄÄRINKÄYTÖSTEN TORJUNTA JA SELVITTÄMINEN Tarjoamme julkishallinnon organisaatioille, yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille monipuolisia palveluja väärinkäytösten torjuntaan ja selvittämiseen. Avustamme asiakkaitamme arvioimaan väärinkäytösepäilyjä, selvittämään väärinkäytöstapauksia tai muuta epäasiallista toimintaa. Tarjoamme myös konsultointia ja koulutusta korruption ja väärinkäytösten torjuntaohjelmien laatimiseen. JOHTAMIS- JA HALLINTOTAVAN ARVIOINTI JA KONSULTOINTI Johtamis- ja hallintotavan arvioinnin tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet sekä varmistua hallinnon ja johtamisen rakenteiden toimivuudesta. Organisaatiosta riippuen käytämme arviointiperusteena voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, talousarvioasetusta, kuntalakia sekä tietoja muun muassa organisaation sisäisen tarkastuksen ja muiden varmistuspalvelujen raporteista. Avustamme valtionhallintoa ja kuntien organisaatioita myös sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tai kuntalain edellyttämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä kuvaavan selonteon laatimisessa.

7 BDO 7 KONSULTOINTI JA KOULUTUS JOHDON JA TIETOHALLINNON KONSULTOINTI Tuemme asiakkaitamme johtamisen kehittämisessä, ICT-hankinnoissa ja -ulkoistuksissa sekä palvelurakenteiden uudistamisessa. Asiantuntijoillamme on tietotaitoa ja kokemusta toimivien strategioiden laatimisesta sekä niiden onnistuneesta jalkauttamisesta asiakasorganisaatioihimme. Avustamme sekä organisaatiorakenteiden muutoksissa että palvelujen, toimintaprosessien ja johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa kehittämällä tietohallintoa sekä toimintaa tukevia ICT-ratkaisuja. Palvelumme kattavat myös tietoturvallisuuden arvioinnin ja kehittämisen sekä liiketoiminnan kehityshankkeiden organisoinnin ja johtamisen. Tarjoamme osaamistamme myös jatkuvana palveluna esimerkiksi vastaamalla kokonaisvaltaisesti asiakasorganisaatiomme tietohallinnosta ja sen johtamisesta. Keskeinen toimintaperiaatteemme on avustaa asiakkaitamme konkreettisesti ja käytännönläheisesti sekä tarjota asiakasorganisaatiomme johdolle toimivat välineet muutoksen hallintaan. Tehoa johtamiseen tietotekniikkaa hyödyntäen ICT-HANKINNAT JA OSTOPALVELUT Tarjoamme asiakkaillemme tukea ICT-hankinnoissa ja ostopalveluissa. Palvelumme käsittävät muun muassa TEKNOLOGIAPALVELUT Toimimme erilaisissa rooleissa tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä; avustamme asiakkaitamme niin riippumattomina johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina, projektien kilpailuttajina, ongelmatilanteiden ratkaisijoina kuin arkkitehteina, projektipäällikköinä tai arvioijina. Sopeudumme joustavasti erilaisiin asiakasympäristöihin, projektimenetelmiin ja tilanteisiin. Toimitamme ratkaisut myös käyttövaltuus- ja laadunhallinnan tarpeisiin. Konsultoimme teknologiapalveluita, toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon ja raportoinnin ratkaisuja. Vuodesta 2011 lähtien olemme toimineet Hansel-puitesopimustoimittajana projektipäällikköpalveluiden, kokonaisarkkitehtuuri- ja määrittelypalveluiden, IT-tarkastuspalveluiden sekä kokonaisprojektien tuottajana. Toimimme myös KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimustoimittajana määrittely- ja arkkitehtuuripalvelujen, teknisen konsultoinnin sekä projektipäällikköpalveluiden osalta. Atrain-ryhmittymään kuuluvien yhteistyökumppaneidemme kautta käytettävissämme on noin 900 asiantuntijan osaajaverkosto. KOULUTUKSET Koulutamme asiakkaitamme kaikilla erityisosaamisalueillamme. Koulutustarjontaamme kuuluu kaiken kokoisille yrityksille ja yhtiöille sekä julkiselle sektorille suunnatut monipuoliset avoimet koulutukset sekä organisaatiokohtaisesti räätälöidyt tilauskoulutukset. Asiakkaamme hyötyvät monipuolisesta osaamisestamme ja yksityiseltä sektorilta sekä julkishallinnon puolelta hankkimastamme laajasta kokemuksestamme. hanke- ja projektijohtamisen hankevalmistelun, kilpailuttamisen ja vaatimusmäärittelyn kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kehittämisen ICT-tarkastukset ja hankearvioinnit.

8 ANGOLA ARGENTINA ARUBA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BELGIUM BOLIVIA BOTSWANA BRUNEI BRAZIL BRITISH VIRGIN ISLANDS BULGARIA CAMBODIA CANADA CAPE VERDE ISLANDS CAYMAN ISLANDS CHILE CHINA COLOMBIA COMOROS CROATIA CYPRUS CZECH REPUBLIC DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR EGYPT EL SALVADOR ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GIBRALTAR GREECE GUATEMALA GUERNSEY HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRELAND ISRAEL ITALY JAMAICA JAPAN JERSEY JORDAN KAZAKHSTAN KENIA KOREA LATVIA LEBANON LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACAU MADAGASCAR MALAYSIA MALTA MAURITIUS MEXICO MOROCCO MOZAMBIQUE MYANMAR NAMIBIA NETHERLANDS NETHERLANDS ANTILLES NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY OMAN PAKISTAN PANAMA PARAGUAY PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL QATAR REUNION ISLAND ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SENEGAL SERBIA SEYCHELLES SINGAPORE SLOVAK REPUBLIK SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SRI LANKA ST LUCIA ST VINCENT SURINAME SWEDEN SWITZERLAND TAIWAN TANZANIA THAILAND TRINIDAD AND TOBAGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNITED STATES OF AMERICA URUGUAY VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA ZIMBABWE OMISTAJAYRITTÄJÄT JA PK-YRITYKSET JULKISHALLINTO KIINTEISTÖALAN YHTIÖT YHDISTYKSET JA SÄÄTIÖT KANSAINVÄLISET YHTIÖT LISTATUT YHTIÖT OTA YHTEYTTÄ Katso tarkemmat yhteystiedot ja yhteyshenkilöt: BDO Oy on itsenäinen suomalaisten tilintarkastajien ja muiden asiantuntijoiden omistama yritys. BDO on maailman viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio työllistäen lähes henkeä noin 140 maassa. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA

POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA BDO tarjoaa laadukkaita tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille. Palveluvalikoimamme käsittää tilintarkastuksen

Lisätiedot

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT

TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT TILINTARKASTUS & MUUT PALVELUT www.bdo.fi BDO ON SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ H enkilöku n tansa om istam an a itsenäisen ä KH T-yh teisönä Suomen BDO palvelee asiakkaitaan joustavasti ja paikallisesti,

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 TNS Kansainvälinen mediamainonnan määrän kehitys Kaikki mediat Euroopassa mainonnan kasvu on ollut vielä vaatimatonta. Ainoastaan Itä-Euroopassa, erityisesti Unkarissa, on päästy jo hieman

Lisätiedot

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius

Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet. Ifin matkapäivä 18.10.2012. Heini Heideman Kristian Ignatius Globaalit matkavakuutusohjelmat Mahdollisuudet ja haasteet Ifin matkapäivä 18.10.2012 Heini Heideman Kristian Ignatius Esityksen sisältö Matkustamisen riskejä Globaalin matkavakuutusohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Arktinen Liiketoiminta Suuri Mahdollisuus Saariselkä 16.4.2014 ROADSCANNERS ARKTISILLA ALUEILLA Copyright Roadscanners 2014. All Rights Reserved. ROADSCANNERS

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT YKSIKKÖKUSTANNUSTEN KORVAUSMÄÄRÄT AVAINTOIMI 2 STRATEGISET KUMPPANUUDET 1. Hankkeen hallinto ja toteutus Tuki koordinoivan organisaation toimintoihin: 500 EUR / kuukausi Tuki muiden osallistujaorganisaatioiden

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri

Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Kuka päättää sote-palveluiden kehittämisestä: asukas, professio vai manageri? Jouko Isolauri Mistä hyvinvointi ja erityisesti sen kokemus tulee? Palveluista: 20% Väestötasolla terveydestä terveydenhuollosta

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006

Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta. Juha Ylä-Jääski 21.9.2006 Osaaminen ja innovatiivisuus kilpailukyvyn perusta Juha Ylä-Jääski 21.9.26 Teknologiateollisuus - Suomen tärkein elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 66 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.

Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille. Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5. Enterprise Europe Networkin palvelut kansainvälistyville yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 11.5.2017 Maija Kärkäs Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville

Lisätiedot

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille

Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Enterprise Europe Network - verkoston kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kasvuun 28.3.2017 Johanna Marin-Hyppönen Maailman laajin asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili

toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili toukokuu oukokuu 2016 Electrification products -divisioona Profiili 1 Electrification products -divisioona Yleiskatsaus ~41 000 työntekijää $ 9,6 miljardia liikevaihto (2015) Toimii yli 100 maassa Valmistuspaikkoja

Lisätiedot

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki

BDO OY. KHT-yhteisö. Vattuniemenranta Helsinki BDO OY KHT-yhteisö Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki www.bdo.fi BDO OY Oikean kokoinen kumppani: Suomalainen talousalan asiantuntija, jolla globaalit voimavarat Joustava ja helposti lähestyttävä Asiat

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2015. All Rights Reserved. ROADSCANNERS POHJOISESTA MAAILMALLE Innovaatiot kasvun ajurina Pekka Maijala, FM, Geofysiikka Roadscanners Oy, kehitysjohtaja, hallituksen pj. LIBERIA

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Sisäisen tarkastuksen tutkimuksesta Tampereen yliopisto 2.6.2017 Väitöskirjatutkija, KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö Slide 1 Väitöskirjatutkimuksen lähtökohdat Tutkimustyön

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ

OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ OSAAMISEN EVOLUUTIO SOPRANO OYJ Koulutus, konsultointi ja kansainvälistyminen Soprano Oyj Arto Tenhunen CEO SOPRANON KASVUTARINA PERUSTETTU 1984 - Kansainvälisen kaupan konsulttitoimisto SOPRANO 1996 -

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

aineksina Esitelmän pääpiirteet

aineksina Esitelmän pääpiirteet Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja hyvinvoinnin aineksina Kansainvälisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen Kiira Kärkkäinen Project Director FCG International Osaaminen ja oppiminen innovaatioiden ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kovametallikierrejyrsimet

Kovametallikierrejyrsimet Kovametallikierrejyrsimet Johdanto Dormerin kierrejyrsinohjelma sisältää kattavan valikoiman suurtehojyrsimiä, joilla voidaan saavuttaa erinomainen työstötalous ja jotka ovat erittäin pitkäikäisiä. Premium

Lisätiedot

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training

Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä. Jon Hellevig Awara Eduhouse Training Henkilöstöhallinto Venäjällä: Johtaminen ja sitouttaminen Venäjällä Jon Hellevig Awara Eduhouse Training 04.02.2014 VENÄJÄN MARKKINASTA Venäjä on normalisoitunut Inflaatio Byrokratia Korruptio Lait ja

Lisätiedot

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta?

Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Ovatko globalisaation vaikutukset luonnonlaki? Lisääkö globalisaatio eriarvoisuutta? Matti Tuomala STN Vuosiseminaari 14022017 Helsinki 1 Työ, Tasa-arvo ja Julkisen Vallan Politiikka Globalisaatio ja ulkomaankauppa:

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2012. Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset. www.bdo.fi Verotus, työnantajamaksut ja vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2012 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) b) Muu Suomi Tuloverolain (504/2010) 76 :n 1 momentin 5 kohdassa

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2011 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 LUONTOISEDUT 2011 ASUNTOETU a) Pääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) näitä arvoja yleisesti kunnassa alentaa,

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia

Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Osaaminen, innovaatiot ja vihreä teknologia Elias Einiö Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT VATT päivä 2.10.2013 Päästöjä vähennetään 1990=100 Kasvihuonekaasujen päästöt, Suomi 140 120 100 80 Tavoite

Lisätiedot

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie

Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Riittääkö Aasian veto maailmantalouden pelastamiseen? Johtava asiantuntija Simo Karetie Taloudelliset ulkosuhteet Aasia maailmantaloudessa - merkitys Suomelle Kasvumarkkinat Toimintaympäristö ja kauppajärjestelmän

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Fingridin ajankohtaiset. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen

Fingridin ajankohtaiset. Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Fingridin ajankohtaiset Käyttövarmuuspäivä 2.12.2013 Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen 2 Erinomainen käyttövarmuus v. 2013 Asiakastyytyväisyys parantunut Asiakastoimintamallia kehitetään Baltian spot-markkinat

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

@ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014

@ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014 @ FORUM 2014 Tietojohtaminen työyhteisöissä 11.12.2014 Jari Salomaa Toimitusjohtaja BDO Consulting Oy jari.salomaa@bdo.fi 1 BDO-KONSERNI BDO Consulting Oy kuuluu BDO-konserniin. Tarjoamme laadukkaita tilintarkastus-

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista ADSL 10/1 M 32,00 /kk ADSL 10/1 M 36,90 /kk ADSL 20/1 M 43,50 /kk ADSL 20/1 M 46,90 /kk VDSL 10/10 M

Lisätiedot

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017

Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Erasmus+ for Higher Education, Mobility between Programme and Partner countries (KA107) Call for Proposals 2017 Sini Piippo, CIMO 30.11.2016 Globaalin liikkuvuuden koordinaattoritapaaminen Call 2017 timeline

Lisätiedot

TIETOA MEISTÄ BDO SUOMESSA BDO INTERNATIONAL

TIETOA MEISTÄ BDO SUOMESSA BDO INTERNATIONAL TIETOA MEISTÄ Tarjoamme laadukkaita tarkastus-, vero- ja neuvontapalveluja kaiken kokoisille yrityksille ja muille yhteisöille. Olemme mm. kuntasektorin johtava tilintarkastuspalvelujen tarjoaja. BDO SUOMESSA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje Pohjois Karjalan sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (PKSSK) sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus Toimintaohje määrittelee PKSSK konsernin sisäisen

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2018 :n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lisätiedot

Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry

Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Lisää kasvua ja vientiä Oulusta, Kasvu & Kansainvälistyminen seminaari 17.2.2015, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jari P. Tuovinen, toimitusjohtaja Oulun kauppakamari KAUPPAKAMARI 2 PK-yritykset investoivat

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot