RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinainen jäsen Varajäsen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Koukkari Mika x Gråsten Sisko x Jalkanen Sirpa - Korhonen Heikki x Pakarinen Leena - Puranen Pentti x Räsänen Tero x Keinänen Hannu Jetsu Antero Saarikko Pekka - Kaikkonen Marja-Liisa Rahko Helena x Lundberg Lauri Korhonen Sanna X) läsnä --) poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Karjalainen Jarmo - (ja läsnäolon peruste) Savolainen Tuure x Tuppura Antti x Hintikka Pekka - kunnanhallituksen edustaja tekninen johtaja rakennustarkastaja-kunnan rak.mestari kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ympltk 24 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ( tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkastamisesta) Ympltk 25 PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN :t Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sisko Gråsten ja Sirpa Jalkanen Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Gråsten ja Helena Rahko. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä pvm Mika Koukkari Tuure Savolainen Antti Tuppura Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta :iä Rautalampi Tarkastusaika Rautalammilla Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 142 ) Sisko Gråsten Tässä kokouksessa lupa-asissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna rakennuslautakunnan ilmoitustaululla Helena Rahko pvm Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Tarja Peltola

2 RAUTALAMMIN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivä KOKOUSTIEDOT Aika Torstaina klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Aita-asia D3 Suomen rakentamismääräyskokoelman soveltamisohje Rautalammin kunnassa PUHEENJOHTAJA Mika Koukkari

3 25 LRSEN AITA-ASIA Ympltk 63 ( ) Ympäristölautakunta on päättänyt kehottaa LRstä purkamaan tilalle Riihikivi Rn:o 7:53 rakennetun aidan. Perusteluna on päätökselle ollut, että aita on alkanut paikoin kallistua ja on ollut ilmeistä, että aidan korkeuteen ja painoon nähden sen tukirakenteet ovat riittämättömät ja sen pystyssä pysyminen pidempään ei ole todennäköistä. Päätöksessä on edelleen mainittu, että mikäli rajalla halutaan pitää aitaa, tulee se rakentaa kunnollisesta sahatavarasta ja tukevasti perustettuna. Aita määrättiin purettavaksi vuoden 1997 loppuun mennessä. LRnen valitti päätöksestä ja Kuopion lääninoikeus kumosi ympäristölautakunnan aitaa koskevan purkumääräyksen. Aita on edelleen paikoillaan, ja sen kunto on heikentynyt entisestään. V ja MN, jotka ovat naapureita, ovat vaatineet aidan purkamista. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta ei määrää LRstä purkamaan aitaa vaan mikäli se aiheuttaa MRL:n mukaista haittaa tai vaaraa niin se tulee korjata. Päätös: Mika Koukkari teki esityksen että purkumääräystä ei anneta koska aita ei ole taajama-alueella. Ritva Hänninen kannatti esitystä. Lautakunta päätti yksimielisesti Mika Koukkarin esityksestä että purkumääräystä ei anneta koska aita ei ole taajama-alueella. Ympltk 10 Liite 5 VNnen on valittanut ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä Kuopion hallinto-oikeuteen. Ympäristölautakunta on käynyt tekemänsä päätöksen jälkeen tutustumassa vielä aitaan ja todennut että kyseinen aitarakennelma on maisemaa rumentava. Lautakunta ei kuitenkaan muuttanut päätöstään. Ympäristölautakunta on Nn valituksen vastineessaan todennut että tehty päätös on sopusoinnissa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 :n kanssa, jonka mukaan lautakunta voi päättää asiasta. Lautakunnan mielestä haja-asutusalueella kesäasuntojen välissä voidaan hyväksyä aita, joka luo kiinteistöille enemmän suojaa, ja aidassa käytettäville materiaaleille asetetaan vähemmän vaatimuksia kuin taajama-alueella olevalle aidalle. VNnen on vaatinut hallinto-oikeudessa vireille tulleessa valituksessaan vaatinut ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista ja aidan määräämistä purettavaksi.

4 26 R on myynyt osan kyseessä olevasta tilasta ja osa aidankin omistuksesta on siirtynyt uudelle omistajalle. Hallinto-oikeus on kumonnut ympäristölautakunnan asiasta tekemän päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi (liite 5). Hallinto-oikeus katsoi, että valitusosoitus on päätöksestä ollut puutteellinen. Ympäristölautakunnan päätökseen liitetystä valitusosoituksesta ei ilmene, mistä valitusajan alkaminen lasketaan. Asiakirjoista ei myöskään luotettavasti selviä, että päätös olisi lähetetty N:lle postitse heidän osoitteeseensa Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen muu kuin 188 tai 189 :ssä mainittu asia. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeus katsoo, että valitusaika tässä tapauksessa on laskettava Nn valitukseen liittämän pöytäkirjaotteen saamisesta. Hallinto-oikeus katsoo valituksen tuleen määräajassa. Hallinto oikeus katsoo lisäksi että ympäristölautakunnan päätöksessä aitaa ei ole yksilöity. Siitä ei selviä tarkemmin mistä ja millaisesta aidasta on kyse eikä lainkohdat, jonka perusteella asia on ratkaistu. Päätöksestä puuttuvat myös yksityiskohtaiset perustelut, joiden poisjättämistä tässä tapauksessa ei voida pitää tarpeettomana. Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus katsoo, että ympäristölautakunnan päätöstä ei ole yksilöity ja perusteltu hallintolain 44 ja 45 :n edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeus ottamatta asiaa välittömästi ratkaistavakseen palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta käsittelee asian uudestaan. Uudelleen käsittely alkaa järjestämällä paikalle katselmus ympäristölautakunnan katselmusmiesten toimesta tiistaina klo 10. Katselmuksessa selvitetään päätöstä varten aidan paikka, koko, rakennusmateriaali, rakenne, tuenta, väritys, omistussuhteet sekä näkyminen maisemassa. Kyseinen selvitys tehdään jotta päätös voidaan yksilöidä tarkemmin. Päätöksen uudelleen valmisteluun liittyy myös asianosaisten kutsuminen klo 10 pidettävään paikalliskatselmukseen sekä heidän kuulemisensa. Katselmus suoritetaan sulan maan aikana jotta aidan omistus ja sijainti voidaan määrittää maastossa olevien rajamerkkien avulla. Ennen paikalliskatselmusta käydään paikalla etsimässä tarvittavat rajamerkit. Tämä päätös annetaan tiedoksi VNlle ja LRlle sekä tiedossa oleville maanomistajille joiden tilojen alueella tai vieressä aita sijaitsee.

5 27 Koska tämä päätös koskee asian valmistelua. Siten siitä ei ole valitusoikeutta. Päätös: Ympltk 26 Liite 1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti. Aidan rakennuspaikalle on tehty katselmus josta on pöytäkirja liitteenä 1. Katselmuksessa mitattiin aita sekä siitä otettiin valokuvia. Mittaustulokset ja valokuvat on katselmuspöytäkirjassa. Katselmuksessa LRltä saatiin valtakirja jossa asianhoitajaksi jatkossa on nimetty EH. LRn sekä nykyisen Kotirantatilan omistajat E ja PK katsoivat että Kasperila ja Koivuranta tilojen välillä tarvitaan näköesteeksi aita. VNn näkemys asiasta oli että aita tilojen välillä voi olla mutta hän ei hyväksy nykyistä aitaa sen epäsiistin ulkonäön vuoksi. Aita on rakennettu ennen Niiniveden rantayleiskaavan hyväksymistä ( KHO) joten toimenpidelupaa ei aidalle ole vaadittu. N muistutus siitä että aita on hänen tieoikeutensa päällä on hoitunut sillä että aitaa on siirretty. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää määrätä tilojen Kasperila ja Koivuranta rajalle aidan joka on liitteen 2 mukainen ja väritys määrätään sopimalla se tilojen omistajien kanssa yhteisesti. Rakennettavan aidan korkeus noudattelee nykyisen aidan korkeutta. Mikäli sopimukseen ei päästä määrää lautakunta että aita on väriltään ruskea (RAL 8008) öljymaalilla maalattu. Aidan rakentamisen sekä siihen liittyvät muut kustannukset maksaa VN ja LR yhdessä. Päätöksen perustelut: Koska LR ja VN eivät ole alun perin päässeet sopimukseen tilojen rajalle rakennettavan aidan laadusta katsoo ympäristölautakunta kunnan rakennusvalvontaviranomaisena että tilojen rajalle rakennetaan puurakenteinen aita liitteen 2 mukaisesti. Kustannukset jaetaan LR ja VN kanssa tasan. Naapuruksille annetaan aidan tekemiseen aikaa saakka. Mikäli aitaa ei siihen mennessä ole rakennettu niin kunta toteuttaa aidan ja perii kustannukset VNltä ja LRltä. Sovelletut oikeusohjeet (MRA 82 ): Kiinteistönomistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä toisin määrätä tai kunnan rakennusvalvontaviranomainen erityisestä syystä toisin päätä, oikeus rakentaa aita tontin rajalle. Rakennusvalvontaviranomai-

6 28 nen määrää tarvittaessa aidan rakentamisvelvollisuudesta, aidan laadusta ja sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Valitusosoitus liitteenä. Asian on valmistellut ympäristölautakunnalle tekninen johtaja Tuure Savolainen.

7 29 D3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN SOVELTAMISOHJE RAUTALAMMIN KUNNASSA Ympltk 27 Liite 3 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta astui voimaan Asetuksessa sanotaan, että uudet energiatehokkuusvaatimukset eivät koske loma-asuntoja, lukuun ottamatta kokovuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta. Asetuksessa ei tarkemmin määritellä loma-asunnon tunnusmerkkejä, eikä asiasta ole tuomioistuimen ennakkopäätöstä. Vapaa-ajan asuntojen suhteen asetusta on kunnissa tulkittu eri tavoin. Jotta rakennuslupia myönnettäessä pystyttäisiin luvanhakijoita kohtelemaan tasa-arvoisesti, on tarpeen päättää kunnan linja kyseisessä asiassa. Rakennustarkastajan ehdotus: Jos rakennuslupaa haetaan rakennukselle, jossa on lämmin käyttövesi, vesiwc tai suihku, ja rakennuksen koko on suurempi kuin 50 k-m2, vaaditaan rakennuksesta uudet energiatehokkuusvaatimukset täyttävä energiatodistus. Perustelut: - Koska omakotitalosta joka tapauksessa tarvitaan energiatehokkuustodistus, tällä ratkaisulla helpotetaan mahdollista myöhempää käyttötarkoituksen muutosta vapaa-ajanasunnosta omakotitaloksi. - Uudet energiatehokkuusvaatimukset täyttävä rakennus on huomattavasti edullisempi tehdä rakennusaikana, kuin esim. lisälämmöneristää rakennusta jälkeenpäin. - Rakennusta, jossa on lämmin käyttövesi sekä mahdollisesti vesi-wc tai suihku joudutaan yleensä lämmittämään ympäri vuoden. Energiansäästö on merkittävä, jos rakennus on tehty uusien energiatehokkuusvaatimusten mukaan. - Energiatehokkuusvaatimukset eivät tule jatkossakaan kevenemään. Tällä ratkaisulla estetään se, että kuilu omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon välillä kasvaisi liian suureksi. - Energiatehokkuusvaatimukset täyttävän rakennuksen rakentamisen lisäkustannukset ovat noin Uudisrakennuksen hinta on n /k-m2. Energiatehokkaan rakennuksen lisäkustannukset ovat siten pienet kaikkiin kustannuksiin verrattuna. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2007 Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Torstaina 18.1.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT liite 1 SEPPO KÄRNÄ OY:N 22.12.2006 PÄIVÄÄMÄ

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot