Sisältö YLEISTÄ Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5"

Transkriptio

1 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen 6 4. Liitännät 6 5. Säätelyt 8 5. Säätelyt 8 6. Käyttäjän koulutus 10 KÄYTTÖ JA HUOLTO Yleistä Koneen valmistelu Ensimmäinen käyttöjakso Päivittäinen käyttö Tyhjennys Ennen työpäivän päättämistä Huolto Regenerointi Tavallisimpien vikojen korjaaminen 19 KORJAUKSET Yleistä Turvatermostaatin palautus Peristalttisen annostelijan letkun vaihtaminen (lisävaruste) 22 IRTIKYTKEMINEN 23 Finnish 45 / 46 / 50 / 51 / 52

2 YLEISTÄ JOS OHJEITA EI NOUDATETA, LAITTEEN TURVALLISUUS VAARANTUU JA TAKUU LAKKAA VÄLITTÖMÄSTI. 1. Asiakirjat Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta koneen asentamisen, käytön ja huollon aikana. Säilytä asiakirjat aina koneen läheisyydessä koneen käyttäjien ja teknikoiden käytettävissä, niiden avulla voidaan taata turvallisuus, hygienia ja toimivuus. I Opaskirja Opaskirja on jaettu osiin ja sisältää tietoja laitteen koko käyttöikää varten: asennus käyttö ja huolto korjaukset irtikytkeminen varattu päteviä teknikoita varten käyttäjää varten varattu päteviä teknikoita varten varattu päteviä teknikoita varten II Tekniset asiakirjat Laitteen mukana toimitetaan tämän opaskirjan lisäksi myös: sähkökaavio asemapiirustus 2. Yleistietoja Materiaalinvalinta, EU:n turvallisuusdirektiivien noudattaminen valmistuksessa ja jokaisen koneen koestus takaavat tämän koneen laadun. Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen on asennustoimenpiteiden sekä käyttäjän turvallisuudelle välttämätöntä. Valmistaja, jälleenmyyjä sekä valtuutetut huoltoliikkeet ovat valmiita vastaamaan mahdollisiin koneen käyttöä ja asennusta koskeviin kysymyksiin. Valmistaja pidättää oikeuden konetta koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Finnish 45 / 46 / 50 / 51 / 52

3 GENERAL INFORMATION 3. Varoituksia Laite on tarkoitettu ammattimaiseen astianpesuun ja, vaikka valmistaja on parhaansa mukaan yksinkertaistanut sen käyttö-, asennus- ja huoltotoimenpiteitä, laitetta saavat käyttää vain asianmukaisesti koulutetut henkilöt.. Älä anna lasten käyttä konetta tai leikkiä sillä. Jos koneen mukana toimitettujen asiakirjojen sisältämiä valmistajan ohjeita ei noudateta, koneen turvallisuus vaarantuu ja takuu lakkaa välittömästi. VALMISTAJA EI VASTAA OHJEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ MAHDOLLISESTI SEURAAVISTA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. ERITYISESTI KIELLETTYÄ ON: Koneen asentaminen, irtikytkeminen, huolto, säätely tai korjaaminen, joka vaatii suojapaneelien poistamista, muiden kuin pätevien ja valtuutettujen ammattihenkilöiden toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti; kone on aina irrotettava sähkö- ja vesijohtoverkosta ennen mainittujen toimenpiteiden aloittamista ja on muistettava tarpeelliset varotoimet jos valmistajan turvalaitteita joudutaan pitämään pois toiminnasta. Suorittaa asennus väliaikaisesti tai ei normien mukaisesti tai suorittaa se ilman asianmukaisia turvallisuuslaitteita sähköä (esim. varokkeet, pääkytkin, MAADOITUS) tai vettä varten (esim. sulkuhana, viemärin vesilukko). Koneen muuttaminen tai lisälaitteiden asentaminen koneen toiminnan muuttamiseksi. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen. Koneen asentaminen tai säilyttäminen olosuhteissa, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita. Koneen käyttäminen sellaisten astioiden pesuun, jotka eivät tyypiltään tai kooltaan vastaa ohjeita. Syövyttävien, epäpuhtaiden tai kuivien aineiden käyttäminen annostelulaitteissa. Konetta saa korjata vain pätevä, valtuutettu teknikko. Pag. 3/3

4 GENERAL INFORMATION TUNNE KONEESI 1. Ohjaustaulu [1] = Virtakytkin ja merkkivalo [2] = Käynnistyspainike [3] = Pesujakson merkkivalo [4] = Lämmityksen merkkivalo [5] = Kylmä huuhtelu (valinnainen) [6] = Tyhjennyspumppu (valinnainen) [7] = Pesun aikavalitsin (valinnainen) 2. Asennustiedot Asennus suoritetaan oikein seuraamalla luvun Asennus sisältämiä ohjeita. Kaikki asentamiseen tarvittavat tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä. Arvokilven kuva on myös nopeasti löydettävissä tämän oppaan kannessa. Laite on asennettava oikein, jotta se voi toimia moitteettomasti. Vain pätevä, valtuutettu teknikko saa suorittaa asentamisen. Pag. 4/4

5 INSTALLATION ASENNUS VALMISTAJA EI VASTAA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT VALMISTAJAN OHJEIDEN VASTAISESTI SUORITETUSTA ASENNUKSESTA. 1. Sanasto Tässä asiakirjassa sanat pääkytkin, veden sulkuventtiili ja tyhjennysjärjestelmä määritellään seuraavasti: PÄÄKYTKIN Kytkimen tulee olla omnipolaarinen, se kytkee irti kaikki johtimet, myös nollajohtimen, kosketinten välin tulee olla vähintään 3 mm, ja kytkimeen täytyy kuulua lämpömagneettinen virrankatkaisin tai sarja varokkeita, joiden koon tulee vastata koneen arvokilven tietoja. Pääkytkin tulee sijoittaa lähelle koneen asennuspaikkaa ja se palvelee vain yhtä konetta. VEDEN SULKUVENTTIILI Venttiilin tulee olla luisti-, kuula- tai sulkuventtiili, joka pystyy sulkemaan vesivirran nopeasti ja täydellisesti. Venttiilin koon tulee taata koneen arvokilven osoittamat virtausnopeus- ja painearvot. Jos veden paine on suurempi kuin kilven arvo, on koneen yläpuolelle asennettava paineensäädin. Jos paine on pienempi kuin osoitettu minimiarvo, tulee koneen yläpuolelle asentaa painepumppu. Jos ottoveden lämpötila on sallittua minimiä alhaisempi täytyy hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi käyttää lisäkeinoja (katso lukua KÄYTTÖ JA HUOLTO ) Sulkuventtiilin on sijaittava koneen läheisyydessä aivan koneen yläpuolella. TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ Tyhjennysjärjestelmään kuuluu riittävän suuri avoin vesilukollinen viemäri, joka pystyy poistamaan vettä ainakin kaksi kertaa vaadittua määrää enemmän. Se on sijoitettava niin, että koneen mukana toimitettu tyhjennysletku yltää siihen ilman venytystä, mutkia tai liitoksia. Pag. 5/5

6 INSTALLATION 2. Pakkauksesta purkaminen Tarkista, ettei pakkaus ole vahingoittunut, ennen kuin avaat sen. Jos havaitset vahinkoja, ilmoita asiasta heti kuljettajalle ja merkitse se rahtikirjaan. Kun pakkaus on poistettu, tarkista, että kone on moitteettomassa kunnossa. Jos havaitset vian, ilmoita asiasta välittömästi jälleenmyyjällesi faksilla tai kirjatulla kirjeellä ja jos vahinko on niin suuri, että se vaarantaa koneen turvallisuuden, älä aloita asennusta ennen kuin pätevä teknikko on tarkastanut koneen. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenivaahto, naulat, yms.) poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta, ne saattavat olla vaarallisia. 3. Paikalleen sijoittaminen Varmista, ettei asennuspaikan lähettyvillä ole esineitä tai materiaaleja, jotka saattavat vahingoittua höyrystä tai pesuvesiroiskeista koneen käytön aikana. Kone täytyy tasapainottaa säätämällä neljä jalkaa niin, että kone on täysin vakaa, muunlaisesta asennustavasta on sovittava ja pyydettävä valmistajan hyväksyminen. 4. Liitännät I Sähkövirta Liitäntään vaaditaan pääkytkin (katso kohtaa Sanasto ). Kone on liitettävä olemassa olevaan toimivaan MAADOITETTUUN PIIRIIN. Älä käytä soviteosia, jakorasioita, johtoja, joiden poikkipinta ei ole sopivan kokoinen, tai jatkojohtoja, jotka eivät vastaa normien EN ja EN vaatimuksia. Sähkön syötön tulee vastata arvokilven tietoja. Lisätietoja sähkötoiminnoista saat sähkökaaviosta. Virtajohtoa ei saa vetää tai puristaa koneen toiminnan tai huoltotoimenpiteiden aikana. Potentiaalintasausliitin koneen rungossa on liitettävä normien EN ja EN mukaisesti (käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala on mm 2 ) Pag. 6/6

7 INSTALLATION II Vesi Joka koneessa on oltava vedenottojärjestelmä, johon kuuluu Veden sulkuventtiili (katso kohtaa Sanasto ). Veden syöttölinjan tulee vastata kappaleen Asennustiedot määräyksiä, vaikka linjaan kuuluisi myös muita käyttökohteita. Jos veden syöttöjärjestelmä on uusi tai äskettäin otettu käyttöön, anna veden juosta jonkin aikaa ennen koneen liittämistä, näin poistat epäpuhtaudet tai ilmakuplat, jotka saattavat liata koneen tai vahingoittaa sitä. Liitä solenoidiventtiili sulkuventtiiliin taipuisan letkun kautta. III Tyhjennysjärjestelmä Paikalla on oltava sopiva Tyhjennysjärjestelmä (katso kohtaa Sanasto ). Esteettömän tyhjennyksen takaamiseksi on letkun mentävä viemäriin ilman venytystä, mutkia, puristuskohtia tai muita esteitä. Vain koneet, joihin kuuluu lisävarusteena tyhjennyspumppu. Jos tyhjennysletku on liitetty lattiassa olevaan viemäriin, letkun on oltava vähintään 300 mm:n korkeudella lattiasta, jotta kone ei tyhjene täysin. Tyhjennysletkun suurin sallittu korkeus on 1 metri lattian tasosta. Pag. 7/7

8 5. Säätelyt INSTALLATION I Huuhtelukirkasteen annostelija Annostelulaite sekä -putki on täytettävä ennen pesujakson aloittamista. Tarkista, että huuhteluainetta on riittävästi ja tarpeen vaatiessa lisää sitä. Huuhteluainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Annostelua ei ole säädetty tehtaalla, säädön suorittaa pätevä teknikko. Annostelu säädetään ruuvilla, joka sijaitsee pesualtaan luukun alla olevan etupaneelin takana. Poista paneeli, älä vedä liitosletkua, täytä annosteluletku huuhteluaineella, kiristä sitten säätöruuvi aivan kiinni, älä käytä liikaa voimaa. Katso tuotteen valmistajan ohjeita annoksen määrittelemiseksi ensimmäistä säätöä varten. Kun tiedät tarvittavan annoksen avaa ruuvia kunnes saavutat halutun määrän. Sähköinen annostelija (DB-2) Yksi säätöruuvin kierros vastaa noin 0,06 grammaa tuotetta annosteluimpulssia kohden, täysin avoin annostelija (16 ruuvin kierrosta) antaa 1 gramman/impulssi. Jos koneessa on 3 impulssia jaksoa kohden, voidaan annostelu säätää maksimiarvosta 3x1=3 grammaa/jakso (16 ruuvin kierrosta) minimiarvoon 0,06x3=0,18 grammaa/jakso (1 ruuvin kierros). Tämän esisäädön jälkeen voidaan seuraavat tarkistukset suorittaa vähintään 3 jakson huuhtelutulosten perusteella. Avaa ruuvia kun haluat lisätä annosta ja kiristä sitä kun haluat vähemmän huuhteluainetta. Sinertävät juovat astioissa ja vaahto pesuvedessä tarkoittavat, että huuhteluainetta on liikaa. Vesipisarat ja hidas kuivuminen merkitsevät, että huuhteluainetta on liian vähän. Jos pesu ei toimi oikein (väärä lämpötila tai liian vähän pesuainetta), astioihin saattaa jäädä näkymätön, vaaraton rasva- tai tärkkelyskerros, joka estää huuhtelukirkasteen toimimisen. Tässä tapauksessa annoksen lisääminen ei paranna tilannetta. Tämä patina voidaan poistaa jättämällä astiat noin puoleksi tunniksi saippuaveteen (10:1) ennen uutta pesujaksoa. Pag. 8/8

9 II Pesuaineen annostelija (lisävaruste) INSTALLATION Pesuainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Annostelu on säädetty tehtaalla ja säätöä saa muuttaa vain pätevä teknikko. Noudata pesuaineen valmistajan annosteluohjeita, seuraavat seikat huomioon ottaen: alueesi veden ominaisuudet, pestävien esineiden laatu: lasi, muovi, keramiikka, koristeltu tai koristelematon posliini, metalli, aterimet tai keittiövälineet, ruoanjäänteiden laatu ja määrä, käyttötiheys (pesujaksojen määrä yhdessä tunnissa ). Elektroninen annostelija EV-400 Puhdista kone huolellisesti. Säädä pesuaineen potentiometri elektronisella kortilla (katso asemapiirustusta) kääntämällä sitä vastapäivään, asentoon, jossa pesuaineannos on nolla. Käynnistä pesujakso ilman astioita, anna altaan täyttyä vedestä. Kun vedenotto on tapahtunut, mutta pesujakso ei ole vielä alkanut, avaa luukku ja kaada altaaseen, lähelle pesupumpun imusuodatinta, aikaisemmin määritelty pesuainemäärä. Kun pesujakson alkamisesta on kulunut noin 10 sekuntia, käännä potentiometriä myötäpäivään kunnes kuulet, että annostelija lisää pesuainetta. Nyt annostelija on säädetty haluttuun määrään. Annoksen seuraavat muutokset voidaan tehdä todellisten pesujaksojen pesutuloksen perusteella (kääntämällä potentiometriä myötäpäivään pesuainemäärä lisääntyy, toiseen suuntaan se vähenee). Pag. 9/9

10 6. Käyttäjän koulutus INSTALLATION Asentajan tulee antaa käyttäjälle tarvittavat tiedot järjestelmän toiminnasta sekä turvallisuustoimenpiteistä. Hänen täytyy myös esitellä koneen käyttötapa käytännössä ja varmistaa, että käyttäjällä on kaikki koneeseen liittyvät asiakirjat. Muista, että pitkä käyttöikä ja moitteeton toiminta saavutetaan käyttöohjeita noudattamalla, ohjeet tulee säilyttää huolella, muistaen erityisesti huoltoa koskevat kohdat (päivittäinen, määräaikainen ja erityinen), sekä säännöllisellä puhtaanapidolla, joka suoritetaan kaupan olevien eisyövyttävien tuotteiden avulla. Pag. 10/10

11 SERVICING AND REPAIR KÄYTTÖ JA HUOLTO 1. Yleistä VALMISTAJA EI VASTAA OHJEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ MAHDOLLISESTI SEURAAVISTA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. I Varotoimet Laitteen käyttöikä ja moitteeton toiminta riippuvat ulkopuolisista tekijöistä, kuten ennakkohuolto, veden ominaisuuksista sekä pesuun, huuhteluun ja puhdistukseen käytetyistä tuotteista. Huolto suoritetaan suositelluin väliajoin ohjeiden mukaisesti. Veden ominaisuudet (erityisesti kovuus ja paine) ovat tärkeimmät huomioon otettavat seikat kun päätetään onko pesutuloksen parantamiseksi ja pesuainemäärän vähentämiseksi aiheellista lisätä huuhtelupumppuja, vedenpehmentimiä, suodattimia tai puhdistimia. Kysy neuvoa teknikolta, joka asentaa koneen. II Turvallisuus Toimintahäiriön sattuessa ota yhteys pätevään, valtuutettuun teknikkoon. Ennen huolto-, säätö-, korjaus- tai puhdistustoimenpiteiden aloittamista on laite aina irrotettava sähköverkosta pääkytkimellä ja vesijohtoverkosta sulkuventtiilillä. Älä puhdista konetta: painevesisuihkulla, vettä saattaa joutua sähköpiiriin, teräsvillalla, metalliharjalla tai syövyttävillä tai hankaavilla aineilla, ne saattavat vahingoittaa pintoja ja kumiosia. Puhdistukseen riittää saippuaveteen kostutettu pehmeä liina. III Varoituksia ÄLÄ KOSKAAN avaa luukkua ennen kuin pesujakso on päättynyt, näin vältät alkalisen pesuliuoksen roiskumisen koneesta ja annat pyöriville osille aikaa pysähtyä. ÄLÄ KOSKAAN nouse koneen päälle tai käytä sitä henkilöiden, eläinten tai esineiden tukena tai alustana. ÄLÄ KOSKAAN laita painoja edestä täytettävän koneen luukun päälle, luukku kestää ainoastaan astioilla täytetyn korin painon. ÄLÄ KOSKAAN pese koneessa esineitä, jotka eivät tyypiltään, muodoltaan, kooltaan tai materiaaliltaan vastaa valmistajan ohjeita. Älä pese koneessa esineitä, joiden pesunkestävyyttä ei taata, tai käytössä heikentyneitä tai säröisiä esineitä. Pag. 11/11

12 IV Hygienia SERVICING AND REPAIR Koneen hygienian takaamiseksi on tärkeää suorittaa säännöllisesti määräaikaiset huoltotoimenpiteet tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Kone on myös säännöllisesti steriloitava jollain kaupan olevalla ei-syövyttävällä tuotteella. Koneen sisäiset osat on säännöllisesti puhdistettava ja tarkistettava pätevän teknikon toimesta. Noudata seuraavia sääntöjä astioiden hygienian takaamiseksi: poista astioista kuivat tai kovat ruoanjäänteet ennen pesua, vaihda pesuliuos pesukertojen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa päivässä, välttääksesi puhtaiden astioiden likaantumista älä käytä: pyöröharjoja, astiapyyhkeitä tai muita liinoja, tai sijoita pestyjä astioita sieniliinalle tai muulle alustalle, jossa saattaa olla bakteereita. Käytä kertakäyttökuituja tai kuivaustelineitä, puhdista usein kaikki pinnat, joiden päällä astioita pidetään, käytä kaupan olevia desinfiointiaineita. 2. Koneen valmistelu I Pesuaineet Pesuaineen määrä ja laatu määräävät koneen pesutuloksen sekä sen käyttöiän pituuden. Koneen mukana ei toimiteta pesuainetta. On suositeltavaa ottaa yhteyttä pesuainevalmistajaan, joka osaa neuvoa sopivimman tuotteen. Käytä pesuainetta valmistajan suosittelema määrä, väärä pesuainemäärä huonontaa pesutulosta ja saastuttaa ympäristöä. Suojele konettasi sekä ympäristöäsi äläkä koskaan käytä syövyttäviä tai saastuttavia aineita.. Koneessa käytetään kahdenlaista pesuainetta: Varsinainen pesuaine Huuhtelukirkaste On olemassa sekä jauhemaisia että nestemäisiä tuotteita, käytä vain vähän vaahtoavia, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Jotkut pesuaineet vanhentuvat ja ovat arkoja lämpötilalle, niitä ei pidä varastoida pitkäksi aikaa eikä liian kuumassa tai kylmässä tilassa.. Pesuaine ja huuhtelukirkaste ovat potentiaalisesti vaarallisia kemiallisia aineita. ÄLÄ KOSKAAN laita paljaita käsiä pesuliuokseen, käytä suojakäsineitä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaassa juoksevassa vedessä ja ota yhteys lääkäriin, ilmoita millaisesta pesuaineesta on kyse. II Koneen tarkistukset Varmista ennen koneen käynnistämistä, että pätevä teknikko on asentanut koneen sen mukana toimitettujen asiakirjojen kaikkien ohjeiden mukaisesti. Pag. 12/12

13 SERVICING AND REPAIR Annostelijat huuhtelu- ja pesuainetta varten (lisävaruste) Annostelulaite sekä -putki on täytettävä ennen pesujakson aloittamista. Tarkista, että ainetta on riittävästi ja tarpeen vaatiessa lisää sitä. Huuhtelu- ja pesuainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. 3. Ensimmäinen käyttöjakso 1. Avaa ulkopuolinen vesihana. 2. Kytke kone sähköverkkoon pääkytkimen avulla. 3. Aseta kone pesu tilaan kytkimen [1] avulla. Pesuallas alkaa automaattisesti täyttyä. Vain koneet ilman pesuaineen annostelijaa. Valmistajan suosittelema määrä pesuainetta laitetaan pumpun imusuodattimen alueelle joka 5. pesujakso. Keskimääräinen annos on 1-2g/litra (jauhemainen pesuaine) tai kaksinkertainen määrä (nestemäiset pesuaineet). Kun pesuainetta laitetaan ensimmäisen kerran ja aina kun pesuliuos vaihdetaan (vähintään kolme kertaa päivässä), annoksen tulee olla riittävä altaan sisältämälle vedelle sekä seuraavassa viidessä huuhtelussa käytettävälle vesimäärälle, katso lukua Asennustiedot. Tämän jälkeen pesuainetta lisätään vain huuhteluveden määrän mukaan. Jos syöttöveden lämpötila on alhaisempi kuin arvokilven osoittama arvo, odota koneen päälle kytkemisen jälkeen 5-10 minuuttia ja suorita ensimmäinen pesujakso kone tyhjänä, näin vesi ehtii lämmetä. Pag. 13/13

14 SERVICING AND REPAIR 4. Laita pestävät astiat koreihin: lajittele astiat tyypin mukaan sopivaan koriin (korkeakantaiset lasit, lasit, tavalliset lautaset, pizzalautaset, aterimet, jne.), älä täytä koria liikaa. 5. Poista isoimmat ruoanmuruset, älä laita koneeseen astioita, joissa on kuivunutta likaa. 6. Vältät astioiden rikkoutumiset kun peset koneessa vain konepesun kestäviä ja säröttömiä astioita. 7. Laita kori koneeseen ja sulje luukku. 8. Valitse pesuaika painikkeella. Käynnistä kone painamalla painiketta [2]. 9. Merkkivalo [3] syttyy osoittaen, että pesujakso on käynnissä. Kone pysähtyy automaattisesti, jos luukku vahingossa avataan pesujakson aikana. Pesujakso jatkuu kun luukku suljetaan. Vaikka kone luukun avautuessa pysähtyy välittömästi saattaa pesuliuosta kuitenkin roiskua ulos koneesta. 10. Merkkivalo [3] sammuu kun pesu ja huuhtelu ovat päättyneet. Vain koneet, joissa lisätoiminto kylmä huuhtelu. Paina painiketta [5] sekunnin ajan jos astioita täytyy käyttää heti pesun jälkeen ja ne pitää jäähdyttää (oluttuopit, jäätelömaljat), kone suorittaa lisähuuhtelun kylmällä vedellä. 11. Ota kori heti koneesta, jotta astiat kuivuvat. 12. Kallista koria hieman kun otat sen koneesta, näin astioihin mahdollisesti jäänyt vesi valuu pois. 13. Jätä astiat muutamaksi sekunniksi koriin, jotta viimeiset vesipisarat kuivuvat. 14. Ota astiat korista, käsien ja astioiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen on oltava puhtaat, etteivät astiat likaannu uudelleen. Pag. 14/14

15 SERVICING AND REPAIR 4. Päivittäinen käyttö Tarkista pesuliuos, jos se on liian likainen tai jos suodattimet ovat tukkiutuneet edellisten pesujen jäänteistä: tyhjennä pesuallas, katso kappaletta Tyhjennys, puhdista kone kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti, uusi pesuliuos. Pesuliuos on joka tapauksessa vaihdettava vähintään kolme kertaa päivässä. Vain koneet ilman pesuaineen annostelijaa. Lisää valmistajan ohjeiden mukainen annos pesuainetta pesupumpun imualueelle kun kone on toiminut viisi pesujaksoa. Toimi kappaleen Ensimmäinen pesujakso ohjeiden mukaisesti kohdasta 6 lähtien. 5. Tyhjennys I Koneet ilman tyhjennyspumppua Sammuta kone virtakytkimen [1] avulla. Poista koneen ylivuototulppa ja odota, että allas tyhjenee. Puhdista sitten kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti. II Koneet joissa tyhjennyspumppu Tyhjennys: I. Puhdista suodattimet huolellisesti. II. Poista ylivuototulppa. III.Paina painiketta tyhjennyspumppu [6] tyhjennystä varten ja päästä painike kun allas on tyhjä. 6. Ennen työpäivän päättämistä Poista ylivuototulppa ja tyhjennä kone kappaleen Tyhjennys mukaisesti. Puhdista kone kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti. Sammuta kone virtakytkimellä [1]. Kytke kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulje ulkopuolinen vesihana. Jätä luukku raolleen pahan hajun muodostumisen estämiseksi. Pag. 15/15

16 SERVICING AND REPAIR 7. Huolto I Päivittäinen huolto Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa pari kolme kertaa päivässä kun suodattimessa näkyy likaa. Tyhjennä kaikki vesi koneesta kappaleen Tyhjennys ohjeiden mukaisesti. Kytke kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulje ulkopuolinen vesihana. Poista korit, suodattimet ja ylivuototulppa. Puhdista kone kostealla saippuoidulla liinalla. Älä käytä teräspintojen puhdistamiseen teräsvillaa, metalliharjoja tai hankaavia aineita. Jos kone on pitempään käyttämättä, jätä luukku raolleen pahan hajun muodostumisen estämiseksi. II Määräaikainen huolto Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa joka toinen tai kolmas päivä, tavallisen huollon jälkeen. Irrota ja puhdista pesu- ja huuhteluvarret seuraavasti: Ruuvaa rengasmutteri auki ja irrota varret. Ruuvaa suuttimet irti ja puhdista ne. Puhdista huolellisesti allas ja koko kone, käytä desinfioimisainetta, joka ei hankaa pintoja. Aseta suuttimet ja varret paikoilleen, tarkista, että varret ovat oikein kiinnittyneet. Aseta suodattimet paikoilleen. III Erityishuolto Kutsu pätevä teknikko kerran vuodessa tai kun havaitset koneessa kalkkikerrostumia. Teknikon tulee suorittaa: Kalkkikerrostumien poistaminen altaasta ja vastuksista. Varsien ja suuttimien purkaminen ja huolellinen puhdistaminen. Tiivisteiden kunnon ja muiden osien, kuten pumppujen, annostelijoiden, tasokytkinten ja ohjelmointikojeiden kulumisen tarkastaminen sekä ilmoittaa kun ne on vaihdettava. Huuhteluaineen ja pesuaineen (lisävaruste) annostelun säätäminen. Kun kone on pitkään käyttämättä, voitele kaikki teräspinnat vaseliiniöljyllä ja kutsu pätevä teknikko hoitamaan hydrauliset piirit ja annostelijat varastointikuntoon. Jos epäilet, että koneeseen on saattanut muodostua jäätä, ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ ennen kuin pätevä teknikko on tarkastanut kuumavesisäiliön ja putket. Pag. 16/16

17 SERVICING AND REPAIR 8. Regenerointi I Menetelmä Joissain malleissa on sisäänrakennettu vedenpehmennin. Koneet, joissa on tämä lisälaite, vaativat ioninvaihtohartsien säännöllista regenerointia. Regeneroinnin aikaväli määritellään oheisen taulukon avulla alueen veden kovuuden ja suoritettujen pesujaksojen perusteella. Sammuta kone painamalla kytkintä [1], merkkivalo sammuu. Tyhjennä kone vedestä kappaleen Tyhjennys ohjeiden mukaisesti. Puhdista kone kappaleen Päivittäinen huolto ohjeiden mukaisesti Avaa altaan sisällä oleva regenerointisuolan säiliö. Kaada noin 250g suolaa säiliöön (ilman lisäaineita olevaa ruokasuolaa, jonka kiteiden läpimitta on noin 1-2 mm). Aseta säiliön kansi paikalleen ja ruuvaa se kiinni. Paina painiketta [2] kunnes merkkivalo [3] syttyy. Regenerointijakso käynnistyy ja kestää noin 20 minuuttia. Jakso on päättynyt kun merkkivalo [3] sammuu. HUOMAUTUKSIA: Suosittelemme regeneroinnin suorittamista kun konetta ei käytetä. Kun regenerointijakso on päättynyt, muista: Poistaa ylivuototulppa, Sulkea luukku, Käynnistää kone kytkimellä [1], Antaa koneen toimia noin 1 minuutin ajan suolajäännösten poistamiseksi, Sammuttaa kone ja laittaa ylivuototulppa paikalleen. Alueilla, joissa veden kovuus on alle 14 ranskalaista astetta ( fh), sisäänrakennetun vedenpehmentimen käyttö on suositeltavaa vain jos haluat vähentää pesuaineen kulutusta. Alueilla, joissa veden kovuus ylittää 35 fh ranskalaista astetta, sopivan kokoisen (8-12 litraa) vedenpehmentimen käyttö on erittäin suositeltavaa. Pag. 17/17

18 II SERVICING AND REPAIR Sisäänrakennetun vedenpehmentimen regenerointitaulukko dh F Jaksoja dh F Jaksoja Pag. 18/18

19 SERVICING AND REPAIR 9. Tavallisimpien vikojen korjaaminen I Astiat eivät ole puhtaita VIKA Pesuvarret juuttuneet Pesuvarsien suuttimet tukossa Huuhteluvarsien suuttimet tukossa kalkista Liian paljon tai liian vähän pesuainetta Suodatin tukossa Pesujakso liian lyhyt KORJAUS Varsia pitää voida pyörittää käsin. Irrota varret ja puhdista ne. Tarkista ja puhdista varsien syöttöputki Irrota pesuvarret ja puhdista ne huolella. Irrota huuhteluvarret ja puhdista ne kalkista. Tarkista, että vedenpehmennin toimii (jos asennettu). Tarkista annostelu, katso sitä koskevaa lukua. Irrota suodatin, tyhjennä ja puhdista se. Valitse pidempi jakso tai toista se. II Astiat eivät ole kuivia VIKA Liian vähän huuhteluainetta Rasvaa tai tärkkelystä pinnoilla Vääränlainen pesuaine Pesuliuos liian likainen Astiat väärässä korissa Astiat jätetty koneeseen pesun jälkeen Lasien pinta karhea ja epätasainen tai himmeä. Juovia ja läiskiä astioissa Vesi liian kovaa tai siinä on liikaa mineraaleja KORJAUS Lisää annosta (katso ohjeita). Liian vähän pesuainetta. Lisää annosta ohjeiden mukaan. Valitse tehokkaampi tuote. Tyhjennä allas, puhdista suodattimet ja allas, muista poistaa ruoanjäänteet ennen pesua. Käytä oikeanlaista koria, jossa vesi pääsee astioiden pintaan.. Ota astiat koneesta heti pesun jälkeen, jotta ne kuivuvat. Vaihda lasit ja käytä oikeanlaista koria, jotta lasit eivät kosketa toisiaan pesun aikana. Liikaa huuhteluainetta. Vähennä annosta (katso ohjeita). Kysy tietoja paikalliselta vesilaitokselta ja vertaa niitä arvokilven tietoihin. Pag. 19/19

20 III VIKA Vedenpehmennin SERVICING AND REPAIR KORJAUS Huuhteluvesi suolaista Suolaa säiliössä regeneroinnin jälkeen. Täytä säiliötä vain ennen regenerointijakson aloittamista ja käytä suolaa ohjeiden mukaisesti. Suolakiteiden koko väärä. Käytä suolaa, jonka kiteiden koko on 1-2 mm Liikasuolaisuus hartsien regeneroinnin jälkeen Ulkopuolinen vedenpehmennin. Huuhtele hartsit regenerointijakson jälkeen tyhjentämällä pehmennin vedestä. Sisäänrakennettu vedenpehmennin. Suolasäiliön kansi ei kunnolla kiinni, avaa säiliö ja huuhtele suola pois lämpimällä vedellä, sulje kansi. Kalkkimuodostumia koneessa Regenerointia ei ole suoritettu oikein oikealla hetkellä. Suorita kaksi tai kolme regenerointijaksoa peräkkäin, lisää suolaa. Puhdista kone kalkista. Vedenottosuodatin tukossa. Puhdista se tai vaihda se uuteen. IV Muita ongelmia VIKA Astiat kolhiintuneet pesun aikana Kone pysähtyy pesun aikana Kone ei käynnisty käyttämättä olon jälkeen Kone ei pysähdy kun luukku avataan KORJAUS Käytä astiatyypille sopivia koreja. Älä täytä konetta liikaa. Kone liitetty muihin laitteisiin. Liitä kone omaan kytkimeen tai varokkeisiin, joiden koko vastaa arvokilven tietoja. Jos häiriö toistuu, kutsu sähkömies tarkastamaan liitännät. Kutsu pätevä teknikko kääntämään pumpun moottorin akselia juoksupyörää vastapäätä olevan uran avulla. Kutsu pätevä teknikko tarkastamaan magneettikontakti ja sen piiri. Pag. 20/20

21 SERVICING AND REPAIR KORJAUKSET 1. Yleistä ÄLÄ KOSKAAN poista koneen paneeleita ennen kuin kone on kytketty irti sähkö- ja vesijohtoverkosta ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta ilman valmistajan asentamia suojuksia (mikrokytkimet, paneelit, jne.) muuten kuin tarpeelliset varotoimet tuntevan, pätevän teknikon valvonnassa. Jos korjaustoimenpiteet vaativat koneen suojapaneelien irrottamista, käytä aina suojakäsineitä välttääksesi sormien puristumista, kolhuja tai haavoja, jotka ovat aina mahdollisia teräslevyjä käsiteltäessä vaikka reunat onkin huolella tasoitettu. Korjaustoimenpiteiden päätyttyä on kaikki suojukset asetettava paikoilleen, turva-anturit palautettava alkutilaan ja varmistettava, ettei koneen sisään jää outoja esineitä. Muista aina katsoa koneen mukana toimitettuja teknisiä asiakirjoja (sähkökaavio ja asemapiirustus) ja arvokilven tietoja. 2. Turvatermostaatin palautus Kone on varustettu kahdella turvatermostaatilla, yksi sijaitsee kuumavesisäiliössä ja toinen altaassa. Ylikuumenemistilanteessa ne katkaisevat vastusten virransyötön. Käynnistääksesi koneen uudelleen termostaattien laukeamisen jälkeen, etsi ensin häiriön syy ja paina sitten punaista kuittauspainiketta. Pag. 21/21

22 SERVICING AND REPAIR 3. Peristalttisen annostelijan letkun vaihtaminen (lisävaruste) Peristalttisen pesuaineen annostelijan letku on kuluva osa, se kuluu kemiallisten aineiden ja mekaanisen rasituksen vaikutuksesta. Letku on siis säännöllisesti uusittava, väliaika riippuu käyttöolosuhteista (pesujaksojen määrä, käytetyn pesuaineen tyyppi, jne. ). Poista läpinäkyvä kansi. Remove the transparent cover Irrota silikoniletku kääntämällä hammaspyörää. Detach the silicone pipe by turning the gear wheel Vaihda silikoniletku uuteen. Renew the silicone pipe Sulje läpinäkyvä kansi. Replace the transparent cover Pag. 22/22

23 DEINSTALLATION IRTIKYTKEMINEN Koneen purkamisen saa suorittaa vain pätevä valtuutettu teknikko, jonka tulee: Kytkeä kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulkea sulkuventtiili. Tyhjentää, puhdistaa ja valmistella kaikki hydrauliset piirit, pumput ja kuumavesisäiliö jään muodostumisen ja bakteerikantojen kehittymisen estämiseksi. Puhdistaa annostelijat puhtaalla vedellä ja glyseriinillä (50%-50%), varmistaa, että ne ovat oikein puhdistettuja ja voideltuja. Kytkeä kone irti sähkö- ja vesijohtoverkosta. Kuljetusta varten kone puretaan ja kappaleessa Huolto kuvatut irrotettavat osat pakataan erikseen. Koneen kuljetuksen saa suorittaa vain erikoistunut kuljetusliike, jolla on standardikuljetusalustaan kiinnitettyjen kuormien pakkaukseen ja käsittelyyn tarvittavat laitteet ja materiaalit ja joka pystyy takaamaan ammattinormeja vastaavan kuljetuksen. Pag. 23/23

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 92 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010. ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA GENIE BS PAINOS 10-2010 FI ALKUPERÄISET OHJEET Dok. 10020845 Ver. AB Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot