Sisältö YLEISTÄ Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5"

Transkriptio

1 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen 6 4. Liitännät 6 5. Säätelyt 8 5. Säätelyt 8 6. Käyttäjän koulutus 10 KÄYTTÖ JA HUOLTO Yleistä Koneen valmistelu Ensimmäinen käyttöjakso Päivittäinen käyttö Tyhjennys Ennen työpäivän päättämistä Huolto Regenerointi Tavallisimpien vikojen korjaaminen 19 KORJAUKSET Yleistä Turvatermostaatin palautus Peristalttisen annostelijan letkun vaihtaminen (lisävaruste) 22 IRTIKYTKEMINEN 23 Finnish 45 / 46 / 50 / 51 / 52

2 YLEISTÄ JOS OHJEITA EI NOUDATETA, LAITTEEN TURVALLISUUS VAARANTUU JA TAKUU LAKKAA VÄLITTÖMÄSTI. 1. Asiakirjat Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta koneen asentamisen, käytön ja huollon aikana. Säilytä asiakirjat aina koneen läheisyydessä koneen käyttäjien ja teknikoiden käytettävissä, niiden avulla voidaan taata turvallisuus, hygienia ja toimivuus. I Opaskirja Opaskirja on jaettu osiin ja sisältää tietoja laitteen koko käyttöikää varten: asennus käyttö ja huolto korjaukset irtikytkeminen varattu päteviä teknikoita varten käyttäjää varten varattu päteviä teknikoita varten varattu päteviä teknikoita varten II Tekniset asiakirjat Laitteen mukana toimitetaan tämän opaskirjan lisäksi myös: sähkökaavio asemapiirustus 2. Yleistietoja Materiaalinvalinta, EU:n turvallisuusdirektiivien noudattaminen valmistuksessa ja jokaisen koneen koestus takaavat tämän koneen laadun. Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen on asennustoimenpiteiden sekä käyttäjän turvallisuudelle välttämätöntä. Valmistaja, jälleenmyyjä sekä valtuutetut huoltoliikkeet ovat valmiita vastaamaan mahdollisiin koneen käyttöä ja asennusta koskeviin kysymyksiin. Valmistaja pidättää oikeuden konetta koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Finnish 45 / 46 / 50 / 51 / 52

3 GENERAL INFORMATION 3. Varoituksia Laite on tarkoitettu ammattimaiseen astianpesuun ja, vaikka valmistaja on parhaansa mukaan yksinkertaistanut sen käyttö-, asennus- ja huoltotoimenpiteitä, laitetta saavat käyttää vain asianmukaisesti koulutetut henkilöt.. Älä anna lasten käyttä konetta tai leikkiä sillä. Jos koneen mukana toimitettujen asiakirjojen sisältämiä valmistajan ohjeita ei noudateta, koneen turvallisuus vaarantuu ja takuu lakkaa välittömästi. VALMISTAJA EI VASTAA OHJEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ MAHDOLLISESTI SEURAAVISTA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. ERITYISESTI KIELLETTYÄ ON: Koneen asentaminen, irtikytkeminen, huolto, säätely tai korjaaminen, joka vaatii suojapaneelien poistamista, muiden kuin pätevien ja valtuutettujen ammattihenkilöiden toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti; kone on aina irrotettava sähkö- ja vesijohtoverkosta ennen mainittujen toimenpiteiden aloittamista ja on muistettava tarpeelliset varotoimet jos valmistajan turvalaitteita joudutaan pitämään pois toiminnasta. Suorittaa asennus väliaikaisesti tai ei normien mukaisesti tai suorittaa se ilman asianmukaisia turvallisuuslaitteita sähköä (esim. varokkeet, pääkytkin, MAADOITUS) tai vettä varten (esim. sulkuhana, viemärin vesilukko). Koneen muuttaminen tai lisälaitteiden asentaminen koneen toiminnan muuttamiseksi. Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttäminen. Koneen asentaminen tai säilyttäminen olosuhteissa, jotka eivät vastaa valmistajan ohjeita. Koneen käyttäminen sellaisten astioiden pesuun, jotka eivät tyypiltään tai kooltaan vastaa ohjeita. Syövyttävien, epäpuhtaiden tai kuivien aineiden käyttäminen annostelulaitteissa. Konetta saa korjata vain pätevä, valtuutettu teknikko. Pag. 3/3

4 GENERAL INFORMATION TUNNE KONEESI 1. Ohjaustaulu [1] = Virtakytkin ja merkkivalo [2] = Käynnistyspainike [3] = Pesujakson merkkivalo [4] = Lämmityksen merkkivalo [5] = Kylmä huuhtelu (valinnainen) [6] = Tyhjennyspumppu (valinnainen) [7] = Pesun aikavalitsin (valinnainen) 2. Asennustiedot Asennus suoritetaan oikein seuraamalla luvun Asennus sisältämiä ohjeita. Kaikki asentamiseen tarvittavat tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä. Arvokilven kuva on myös nopeasti löydettävissä tämän oppaan kannessa. Laite on asennettava oikein, jotta se voi toimia moitteettomasti. Vain pätevä, valtuutettu teknikko saa suorittaa asentamisen. Pag. 4/4

5 INSTALLATION ASENNUS VALMISTAJA EI VASTAA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT VALMISTAJAN OHJEIDEN VASTAISESTI SUORITETUSTA ASENNUKSESTA. 1. Sanasto Tässä asiakirjassa sanat pääkytkin, veden sulkuventtiili ja tyhjennysjärjestelmä määritellään seuraavasti: PÄÄKYTKIN Kytkimen tulee olla omnipolaarinen, se kytkee irti kaikki johtimet, myös nollajohtimen, kosketinten välin tulee olla vähintään 3 mm, ja kytkimeen täytyy kuulua lämpömagneettinen virrankatkaisin tai sarja varokkeita, joiden koon tulee vastata koneen arvokilven tietoja. Pääkytkin tulee sijoittaa lähelle koneen asennuspaikkaa ja se palvelee vain yhtä konetta. VEDEN SULKUVENTTIILI Venttiilin tulee olla luisti-, kuula- tai sulkuventtiili, joka pystyy sulkemaan vesivirran nopeasti ja täydellisesti. Venttiilin koon tulee taata koneen arvokilven osoittamat virtausnopeus- ja painearvot. Jos veden paine on suurempi kuin kilven arvo, on koneen yläpuolelle asennettava paineensäädin. Jos paine on pienempi kuin osoitettu minimiarvo, tulee koneen yläpuolelle asentaa painepumppu. Jos ottoveden lämpötila on sallittua minimiä alhaisempi täytyy hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi käyttää lisäkeinoja (katso lukua KÄYTTÖ JA HUOLTO ) Sulkuventtiilin on sijaittava koneen läheisyydessä aivan koneen yläpuolella. TYHJENNYSJÄRJESTELMÄ Tyhjennysjärjestelmään kuuluu riittävän suuri avoin vesilukollinen viemäri, joka pystyy poistamaan vettä ainakin kaksi kertaa vaadittua määrää enemmän. Se on sijoitettava niin, että koneen mukana toimitettu tyhjennysletku yltää siihen ilman venytystä, mutkia tai liitoksia. Pag. 5/5

6 INSTALLATION 2. Pakkauksesta purkaminen Tarkista, ettei pakkaus ole vahingoittunut, ennen kuin avaat sen. Jos havaitset vahinkoja, ilmoita asiasta heti kuljettajalle ja merkitse se rahtikirjaan. Kun pakkaus on poistettu, tarkista, että kone on moitteettomassa kunnossa. Jos havaitset vian, ilmoita asiasta välittömästi jälleenmyyjällesi faksilla tai kirjatulla kirjeellä ja jos vahinko on niin suuri, että se vaarantaa koneen turvallisuuden, älä aloita asennusta ennen kuin pätevä teknikko on tarkastanut koneen. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenivaahto, naulat, yms.) poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta, ne saattavat olla vaarallisia. 3. Paikalleen sijoittaminen Varmista, ettei asennuspaikan lähettyvillä ole esineitä tai materiaaleja, jotka saattavat vahingoittua höyrystä tai pesuvesiroiskeista koneen käytön aikana. Kone täytyy tasapainottaa säätämällä neljä jalkaa niin, että kone on täysin vakaa, muunlaisesta asennustavasta on sovittava ja pyydettävä valmistajan hyväksyminen. 4. Liitännät I Sähkövirta Liitäntään vaaditaan pääkytkin (katso kohtaa Sanasto ). Kone on liitettävä olemassa olevaan toimivaan MAADOITETTUUN PIIRIIN. Älä käytä soviteosia, jakorasioita, johtoja, joiden poikkipinta ei ole sopivan kokoinen, tai jatkojohtoja, jotka eivät vastaa normien EN ja EN vaatimuksia. Sähkön syötön tulee vastata arvokilven tietoja. Lisätietoja sähkötoiminnoista saat sähkökaaviosta. Virtajohtoa ei saa vetää tai puristaa koneen toiminnan tai huoltotoimenpiteiden aikana. Potentiaalintasausliitin koneen rungossa on liitettävä normien EN ja EN mukaisesti (käytä johtoa, jonka poikkipinta-ala on mm 2 ) Pag. 6/6

7 INSTALLATION II Vesi Joka koneessa on oltava vedenottojärjestelmä, johon kuuluu Veden sulkuventtiili (katso kohtaa Sanasto ). Veden syöttölinjan tulee vastata kappaleen Asennustiedot määräyksiä, vaikka linjaan kuuluisi myös muita käyttökohteita. Jos veden syöttöjärjestelmä on uusi tai äskettäin otettu käyttöön, anna veden juosta jonkin aikaa ennen koneen liittämistä, näin poistat epäpuhtaudet tai ilmakuplat, jotka saattavat liata koneen tai vahingoittaa sitä. Liitä solenoidiventtiili sulkuventtiiliin taipuisan letkun kautta. III Tyhjennysjärjestelmä Paikalla on oltava sopiva Tyhjennysjärjestelmä (katso kohtaa Sanasto ). Esteettömän tyhjennyksen takaamiseksi on letkun mentävä viemäriin ilman venytystä, mutkia, puristuskohtia tai muita esteitä. Vain koneet, joihin kuuluu lisävarusteena tyhjennyspumppu. Jos tyhjennysletku on liitetty lattiassa olevaan viemäriin, letkun on oltava vähintään 300 mm:n korkeudella lattiasta, jotta kone ei tyhjene täysin. Tyhjennysletkun suurin sallittu korkeus on 1 metri lattian tasosta. Pag. 7/7

8 5. Säätelyt INSTALLATION I Huuhtelukirkasteen annostelija Annostelulaite sekä -putki on täytettävä ennen pesujakson aloittamista. Tarkista, että huuhteluainetta on riittävästi ja tarpeen vaatiessa lisää sitä. Huuhteluainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Annostelua ei ole säädetty tehtaalla, säädön suorittaa pätevä teknikko. Annostelu säädetään ruuvilla, joka sijaitsee pesualtaan luukun alla olevan etupaneelin takana. Poista paneeli, älä vedä liitosletkua, täytä annosteluletku huuhteluaineella, kiristä sitten säätöruuvi aivan kiinni, älä käytä liikaa voimaa. Katso tuotteen valmistajan ohjeita annoksen määrittelemiseksi ensimmäistä säätöä varten. Kun tiedät tarvittavan annoksen avaa ruuvia kunnes saavutat halutun määrän. Sähköinen annostelija (DB-2) Yksi säätöruuvin kierros vastaa noin 0,06 grammaa tuotetta annosteluimpulssia kohden, täysin avoin annostelija (16 ruuvin kierrosta) antaa 1 gramman/impulssi. Jos koneessa on 3 impulssia jaksoa kohden, voidaan annostelu säätää maksimiarvosta 3x1=3 grammaa/jakso (16 ruuvin kierrosta) minimiarvoon 0,06x3=0,18 grammaa/jakso (1 ruuvin kierros). Tämän esisäädön jälkeen voidaan seuraavat tarkistukset suorittaa vähintään 3 jakson huuhtelutulosten perusteella. Avaa ruuvia kun haluat lisätä annosta ja kiristä sitä kun haluat vähemmän huuhteluainetta. Sinertävät juovat astioissa ja vaahto pesuvedessä tarkoittavat, että huuhteluainetta on liikaa. Vesipisarat ja hidas kuivuminen merkitsevät, että huuhteluainetta on liian vähän. Jos pesu ei toimi oikein (väärä lämpötila tai liian vähän pesuainetta), astioihin saattaa jäädä näkymätön, vaaraton rasva- tai tärkkelyskerros, joka estää huuhtelukirkasteen toimimisen. Tässä tapauksessa annoksen lisääminen ei paranna tilannetta. Tämä patina voidaan poistaa jättämällä astiat noin puoleksi tunniksi saippuaveteen (10:1) ennen uutta pesujaksoa. Pag. 8/8

9 II Pesuaineen annostelija (lisävaruste) INSTALLATION Pesuainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Annostelu on säädetty tehtaalla ja säätöä saa muuttaa vain pätevä teknikko. Noudata pesuaineen valmistajan annosteluohjeita, seuraavat seikat huomioon ottaen: alueesi veden ominaisuudet, pestävien esineiden laatu: lasi, muovi, keramiikka, koristeltu tai koristelematon posliini, metalli, aterimet tai keittiövälineet, ruoanjäänteiden laatu ja määrä, käyttötiheys (pesujaksojen määrä yhdessä tunnissa ). Elektroninen annostelija EV-400 Puhdista kone huolellisesti. Säädä pesuaineen potentiometri elektronisella kortilla (katso asemapiirustusta) kääntämällä sitä vastapäivään, asentoon, jossa pesuaineannos on nolla. Käynnistä pesujakso ilman astioita, anna altaan täyttyä vedestä. Kun vedenotto on tapahtunut, mutta pesujakso ei ole vielä alkanut, avaa luukku ja kaada altaaseen, lähelle pesupumpun imusuodatinta, aikaisemmin määritelty pesuainemäärä. Kun pesujakson alkamisesta on kulunut noin 10 sekuntia, käännä potentiometriä myötäpäivään kunnes kuulet, että annostelija lisää pesuainetta. Nyt annostelija on säädetty haluttuun määrään. Annoksen seuraavat muutokset voidaan tehdä todellisten pesujaksojen pesutuloksen perusteella (kääntämällä potentiometriä myötäpäivään pesuainemäärä lisääntyy, toiseen suuntaan se vähenee). Pag. 9/9

10 6. Käyttäjän koulutus INSTALLATION Asentajan tulee antaa käyttäjälle tarvittavat tiedot järjestelmän toiminnasta sekä turvallisuustoimenpiteistä. Hänen täytyy myös esitellä koneen käyttötapa käytännössä ja varmistaa, että käyttäjällä on kaikki koneeseen liittyvät asiakirjat. Muista, että pitkä käyttöikä ja moitteeton toiminta saavutetaan käyttöohjeita noudattamalla, ohjeet tulee säilyttää huolella, muistaen erityisesti huoltoa koskevat kohdat (päivittäinen, määräaikainen ja erityinen), sekä säännöllisellä puhtaanapidolla, joka suoritetaan kaupan olevien eisyövyttävien tuotteiden avulla. Pag. 10/10

11 SERVICING AND REPAIR KÄYTTÖ JA HUOLTO 1. Yleistä VALMISTAJA EI VASTAA OHJEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ MAHDOLLISESTI SEURAAVISTA HENKILÖILLE TAI ESINEILLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. I Varotoimet Laitteen käyttöikä ja moitteeton toiminta riippuvat ulkopuolisista tekijöistä, kuten ennakkohuolto, veden ominaisuuksista sekä pesuun, huuhteluun ja puhdistukseen käytetyistä tuotteista. Huolto suoritetaan suositelluin väliajoin ohjeiden mukaisesti. Veden ominaisuudet (erityisesti kovuus ja paine) ovat tärkeimmät huomioon otettavat seikat kun päätetään onko pesutuloksen parantamiseksi ja pesuainemäärän vähentämiseksi aiheellista lisätä huuhtelupumppuja, vedenpehmentimiä, suodattimia tai puhdistimia. Kysy neuvoa teknikolta, joka asentaa koneen. II Turvallisuus Toimintahäiriön sattuessa ota yhteys pätevään, valtuutettuun teknikkoon. Ennen huolto-, säätö-, korjaus- tai puhdistustoimenpiteiden aloittamista on laite aina irrotettava sähköverkosta pääkytkimellä ja vesijohtoverkosta sulkuventtiilillä. Älä puhdista konetta: painevesisuihkulla, vettä saattaa joutua sähköpiiriin, teräsvillalla, metalliharjalla tai syövyttävillä tai hankaavilla aineilla, ne saattavat vahingoittaa pintoja ja kumiosia. Puhdistukseen riittää saippuaveteen kostutettu pehmeä liina. III Varoituksia ÄLÄ KOSKAAN avaa luukkua ennen kuin pesujakso on päättynyt, näin vältät alkalisen pesuliuoksen roiskumisen koneesta ja annat pyöriville osille aikaa pysähtyä. ÄLÄ KOSKAAN nouse koneen päälle tai käytä sitä henkilöiden, eläinten tai esineiden tukena tai alustana. ÄLÄ KOSKAAN laita painoja edestä täytettävän koneen luukun päälle, luukku kestää ainoastaan astioilla täytetyn korin painon. ÄLÄ KOSKAAN pese koneessa esineitä, jotka eivät tyypiltään, muodoltaan, kooltaan tai materiaaliltaan vastaa valmistajan ohjeita. Älä pese koneessa esineitä, joiden pesunkestävyyttä ei taata, tai käytössä heikentyneitä tai säröisiä esineitä. Pag. 11/11

12 IV Hygienia SERVICING AND REPAIR Koneen hygienian takaamiseksi on tärkeää suorittaa säännöllisesti määräaikaiset huoltotoimenpiteet tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Kone on myös säännöllisesti steriloitava jollain kaupan olevalla ei-syövyttävällä tuotteella. Koneen sisäiset osat on säännöllisesti puhdistettava ja tarkistettava pätevän teknikon toimesta. Noudata seuraavia sääntöjä astioiden hygienian takaamiseksi: poista astioista kuivat tai kovat ruoanjäänteet ennen pesua, vaihda pesuliuos pesukertojen mukaan, kuitenkin vähintään kolme kertaa päivässä, välttääksesi puhtaiden astioiden likaantumista älä käytä: pyöröharjoja, astiapyyhkeitä tai muita liinoja, tai sijoita pestyjä astioita sieniliinalle tai muulle alustalle, jossa saattaa olla bakteereita. Käytä kertakäyttökuituja tai kuivaustelineitä, puhdista usein kaikki pinnat, joiden päällä astioita pidetään, käytä kaupan olevia desinfiointiaineita. 2. Koneen valmistelu I Pesuaineet Pesuaineen määrä ja laatu määräävät koneen pesutuloksen sekä sen käyttöiän pituuden. Koneen mukana ei toimiteta pesuainetta. On suositeltavaa ottaa yhteyttä pesuainevalmistajaan, joka osaa neuvoa sopivimman tuotteen. Käytä pesuainetta valmistajan suosittelema määrä, väärä pesuainemäärä huonontaa pesutulosta ja saastuttaa ympäristöä. Suojele konettasi sekä ympäristöäsi äläkä koskaan käytä syövyttäviä tai saastuttavia aineita.. Koneessa käytetään kahdenlaista pesuainetta: Varsinainen pesuaine Huuhtelukirkaste On olemassa sekä jauhemaisia että nestemäisiä tuotteita, käytä vain vähän vaahtoavia, ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Jotkut pesuaineet vanhentuvat ja ovat arkoja lämpötilalle, niitä ei pidä varastoida pitkäksi aikaa eikä liian kuumassa tai kylmässä tilassa.. Pesuaine ja huuhtelukirkaste ovat potentiaalisesti vaarallisia kemiallisia aineita. ÄLÄ KOSKAAN laita paljaita käsiä pesuliuokseen, käytä suojakäsineitä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele runsaassa juoksevassa vedessä ja ota yhteys lääkäriin, ilmoita millaisesta pesuaineesta on kyse. II Koneen tarkistukset Varmista ennen koneen käynnistämistä, että pätevä teknikko on asentanut koneen sen mukana toimitettujen asiakirjojen kaikkien ohjeiden mukaisesti. Pag. 12/12

13 SERVICING AND REPAIR Annostelijat huuhtelu- ja pesuainetta varten (lisävaruste) Annostelulaite sekä -putki on täytettävä ennen pesujakson aloittamista. Tarkista, että ainetta on riittävästi ja tarpeen vaatiessa lisää sitä. Huuhtelu- ja pesuainesäiliö ei koskaan saa täysin tyhjentyä eikä siihen saa laittaa syövyttäviä tai epäpuhtaita aineita. Takuu ei kata annostelulaitteen väärästä käytöstä aiheutuvia vahinkoja. 3. Ensimmäinen käyttöjakso 1. Avaa ulkopuolinen vesihana. 2. Kytke kone sähköverkkoon pääkytkimen avulla. 3. Aseta kone pesu tilaan kytkimen [1] avulla. Pesuallas alkaa automaattisesti täyttyä. Vain koneet ilman pesuaineen annostelijaa. Valmistajan suosittelema määrä pesuainetta laitetaan pumpun imusuodattimen alueelle joka 5. pesujakso. Keskimääräinen annos on 1-2g/litra (jauhemainen pesuaine) tai kaksinkertainen määrä (nestemäiset pesuaineet). Kun pesuainetta laitetaan ensimmäisen kerran ja aina kun pesuliuos vaihdetaan (vähintään kolme kertaa päivässä), annoksen tulee olla riittävä altaan sisältämälle vedelle sekä seuraavassa viidessä huuhtelussa käytettävälle vesimäärälle, katso lukua Asennustiedot. Tämän jälkeen pesuainetta lisätään vain huuhteluveden määrän mukaan. Jos syöttöveden lämpötila on alhaisempi kuin arvokilven osoittama arvo, odota koneen päälle kytkemisen jälkeen 5-10 minuuttia ja suorita ensimmäinen pesujakso kone tyhjänä, näin vesi ehtii lämmetä. Pag. 13/13

14 SERVICING AND REPAIR 4. Laita pestävät astiat koreihin: lajittele astiat tyypin mukaan sopivaan koriin (korkeakantaiset lasit, lasit, tavalliset lautaset, pizzalautaset, aterimet, jne.), älä täytä koria liikaa. 5. Poista isoimmat ruoanmuruset, älä laita koneeseen astioita, joissa on kuivunutta likaa. 6. Vältät astioiden rikkoutumiset kun peset koneessa vain konepesun kestäviä ja säröttömiä astioita. 7. Laita kori koneeseen ja sulje luukku. 8. Valitse pesuaika painikkeella. Käynnistä kone painamalla painiketta [2]. 9. Merkkivalo [3] syttyy osoittaen, että pesujakso on käynnissä. Kone pysähtyy automaattisesti, jos luukku vahingossa avataan pesujakson aikana. Pesujakso jatkuu kun luukku suljetaan. Vaikka kone luukun avautuessa pysähtyy välittömästi saattaa pesuliuosta kuitenkin roiskua ulos koneesta. 10. Merkkivalo [3] sammuu kun pesu ja huuhtelu ovat päättyneet. Vain koneet, joissa lisätoiminto kylmä huuhtelu. Paina painiketta [5] sekunnin ajan jos astioita täytyy käyttää heti pesun jälkeen ja ne pitää jäähdyttää (oluttuopit, jäätelömaljat), kone suorittaa lisähuuhtelun kylmällä vedellä. 11. Ota kori heti koneesta, jotta astiat kuivuvat. 12. Kallista koria hieman kun otat sen koneesta, näin astioihin mahdollisesti jäänyt vesi valuu pois. 13. Jätä astiat muutamaksi sekunniksi koriin, jotta viimeiset vesipisarat kuivuvat. 14. Ota astiat korista, käsien ja astioiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen on oltava puhtaat, etteivät astiat likaannu uudelleen. Pag. 14/14

15 SERVICING AND REPAIR 4. Päivittäinen käyttö Tarkista pesuliuos, jos se on liian likainen tai jos suodattimet ovat tukkiutuneet edellisten pesujen jäänteistä: tyhjennä pesuallas, katso kappaletta Tyhjennys, puhdista kone kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti, uusi pesuliuos. Pesuliuos on joka tapauksessa vaihdettava vähintään kolme kertaa päivässä. Vain koneet ilman pesuaineen annostelijaa. Lisää valmistajan ohjeiden mukainen annos pesuainetta pesupumpun imualueelle kun kone on toiminut viisi pesujaksoa. Toimi kappaleen Ensimmäinen pesujakso ohjeiden mukaisesti kohdasta 6 lähtien. 5. Tyhjennys I Koneet ilman tyhjennyspumppua Sammuta kone virtakytkimen [1] avulla. Poista koneen ylivuototulppa ja odota, että allas tyhjenee. Puhdista sitten kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti. II Koneet joissa tyhjennyspumppu Tyhjennys: I. Puhdista suodattimet huolellisesti. II. Poista ylivuototulppa. III.Paina painiketta tyhjennyspumppu [6] tyhjennystä varten ja päästä painike kun allas on tyhjä. 6. Ennen työpäivän päättämistä Poista ylivuototulppa ja tyhjennä kone kappaleen Tyhjennys mukaisesti. Puhdista kone kappaleen Huolto ohjeiden mukaisesti. Sammuta kone virtakytkimellä [1]. Kytke kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulje ulkopuolinen vesihana. Jätä luukku raolleen pahan hajun muodostumisen estämiseksi. Pag. 15/15

16 SERVICING AND REPAIR 7. Huolto I Päivittäinen huolto Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa pari kolme kertaa päivässä kun suodattimessa näkyy likaa. Tyhjennä kaikki vesi koneesta kappaleen Tyhjennys ohjeiden mukaisesti. Kytke kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulje ulkopuolinen vesihana. Poista korit, suodattimet ja ylivuototulppa. Puhdista kone kostealla saippuoidulla liinalla. Älä käytä teräspintojen puhdistamiseen teräsvillaa, metalliharjoja tai hankaavia aineita. Jos kone on pitempään käyttämättä, jätä luukku raolleen pahan hajun muodostumisen estämiseksi. II Määräaikainen huolto Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa joka toinen tai kolmas päivä, tavallisen huollon jälkeen. Irrota ja puhdista pesu- ja huuhteluvarret seuraavasti: Ruuvaa rengasmutteri auki ja irrota varret. Ruuvaa suuttimet irti ja puhdista ne. Puhdista huolellisesti allas ja koko kone, käytä desinfioimisainetta, joka ei hankaa pintoja. Aseta suuttimet ja varret paikoilleen, tarkista, että varret ovat oikein kiinnittyneet. Aseta suodattimet paikoilleen. III Erityishuolto Kutsu pätevä teknikko kerran vuodessa tai kun havaitset koneessa kalkkikerrostumia. Teknikon tulee suorittaa: Kalkkikerrostumien poistaminen altaasta ja vastuksista. Varsien ja suuttimien purkaminen ja huolellinen puhdistaminen. Tiivisteiden kunnon ja muiden osien, kuten pumppujen, annostelijoiden, tasokytkinten ja ohjelmointikojeiden kulumisen tarkastaminen sekä ilmoittaa kun ne on vaihdettava. Huuhteluaineen ja pesuaineen (lisävaruste) annostelun säätäminen. Kun kone on pitkään käyttämättä, voitele kaikki teräspinnat vaseliiniöljyllä ja kutsu pätevä teknikko hoitamaan hydrauliset piirit ja annostelijat varastointikuntoon. Jos epäilet, että koneeseen on saattanut muodostua jäätä, ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ ennen kuin pätevä teknikko on tarkastanut kuumavesisäiliön ja putket. Pag. 16/16

17 SERVICING AND REPAIR 8. Regenerointi I Menetelmä Joissain malleissa on sisäänrakennettu vedenpehmennin. Koneet, joissa on tämä lisälaite, vaativat ioninvaihtohartsien säännöllista regenerointia. Regeneroinnin aikaväli määritellään oheisen taulukon avulla alueen veden kovuuden ja suoritettujen pesujaksojen perusteella. Sammuta kone painamalla kytkintä [1], merkkivalo sammuu. Tyhjennä kone vedestä kappaleen Tyhjennys ohjeiden mukaisesti. Puhdista kone kappaleen Päivittäinen huolto ohjeiden mukaisesti Avaa altaan sisällä oleva regenerointisuolan säiliö. Kaada noin 250g suolaa säiliöön (ilman lisäaineita olevaa ruokasuolaa, jonka kiteiden läpimitta on noin 1-2 mm). Aseta säiliön kansi paikalleen ja ruuvaa se kiinni. Paina painiketta [2] kunnes merkkivalo [3] syttyy. Regenerointijakso käynnistyy ja kestää noin 20 minuuttia. Jakso on päättynyt kun merkkivalo [3] sammuu. HUOMAUTUKSIA: Suosittelemme regeneroinnin suorittamista kun konetta ei käytetä. Kun regenerointijakso on päättynyt, muista: Poistaa ylivuototulppa, Sulkea luukku, Käynnistää kone kytkimellä [1], Antaa koneen toimia noin 1 minuutin ajan suolajäännösten poistamiseksi, Sammuttaa kone ja laittaa ylivuototulppa paikalleen. Alueilla, joissa veden kovuus on alle 14 ranskalaista astetta ( fh), sisäänrakennetun vedenpehmentimen käyttö on suositeltavaa vain jos haluat vähentää pesuaineen kulutusta. Alueilla, joissa veden kovuus ylittää 35 fh ranskalaista astetta, sopivan kokoisen (8-12 litraa) vedenpehmentimen käyttö on erittäin suositeltavaa. Pag. 17/17

18 II SERVICING AND REPAIR Sisäänrakennetun vedenpehmentimen regenerointitaulukko dh F Jaksoja dh F Jaksoja Pag. 18/18

19 SERVICING AND REPAIR 9. Tavallisimpien vikojen korjaaminen I Astiat eivät ole puhtaita VIKA Pesuvarret juuttuneet Pesuvarsien suuttimet tukossa Huuhteluvarsien suuttimet tukossa kalkista Liian paljon tai liian vähän pesuainetta Suodatin tukossa Pesujakso liian lyhyt KORJAUS Varsia pitää voida pyörittää käsin. Irrota varret ja puhdista ne. Tarkista ja puhdista varsien syöttöputki Irrota pesuvarret ja puhdista ne huolella. Irrota huuhteluvarret ja puhdista ne kalkista. Tarkista, että vedenpehmennin toimii (jos asennettu). Tarkista annostelu, katso sitä koskevaa lukua. Irrota suodatin, tyhjennä ja puhdista se. Valitse pidempi jakso tai toista se. II Astiat eivät ole kuivia VIKA Liian vähän huuhteluainetta Rasvaa tai tärkkelystä pinnoilla Vääränlainen pesuaine Pesuliuos liian likainen Astiat väärässä korissa Astiat jätetty koneeseen pesun jälkeen Lasien pinta karhea ja epätasainen tai himmeä. Juovia ja läiskiä astioissa Vesi liian kovaa tai siinä on liikaa mineraaleja KORJAUS Lisää annosta (katso ohjeita). Liian vähän pesuainetta. Lisää annosta ohjeiden mukaan. Valitse tehokkaampi tuote. Tyhjennä allas, puhdista suodattimet ja allas, muista poistaa ruoanjäänteet ennen pesua. Käytä oikeanlaista koria, jossa vesi pääsee astioiden pintaan.. Ota astiat koneesta heti pesun jälkeen, jotta ne kuivuvat. Vaihda lasit ja käytä oikeanlaista koria, jotta lasit eivät kosketa toisiaan pesun aikana. Liikaa huuhteluainetta. Vähennä annosta (katso ohjeita). Kysy tietoja paikalliselta vesilaitokselta ja vertaa niitä arvokilven tietoihin. Pag. 19/19

20 III VIKA Vedenpehmennin SERVICING AND REPAIR KORJAUS Huuhteluvesi suolaista Suolaa säiliössä regeneroinnin jälkeen. Täytä säiliötä vain ennen regenerointijakson aloittamista ja käytä suolaa ohjeiden mukaisesti. Suolakiteiden koko väärä. Käytä suolaa, jonka kiteiden koko on 1-2 mm Liikasuolaisuus hartsien regeneroinnin jälkeen Ulkopuolinen vedenpehmennin. Huuhtele hartsit regenerointijakson jälkeen tyhjentämällä pehmennin vedestä. Sisäänrakennettu vedenpehmennin. Suolasäiliön kansi ei kunnolla kiinni, avaa säiliö ja huuhtele suola pois lämpimällä vedellä, sulje kansi. Kalkkimuodostumia koneessa Regenerointia ei ole suoritettu oikein oikealla hetkellä. Suorita kaksi tai kolme regenerointijaksoa peräkkäin, lisää suolaa. Puhdista kone kalkista. Vedenottosuodatin tukossa. Puhdista se tai vaihda se uuteen. IV Muita ongelmia VIKA Astiat kolhiintuneet pesun aikana Kone pysähtyy pesun aikana Kone ei käynnisty käyttämättä olon jälkeen Kone ei pysähdy kun luukku avataan KORJAUS Käytä astiatyypille sopivia koreja. Älä täytä konetta liikaa. Kone liitetty muihin laitteisiin. Liitä kone omaan kytkimeen tai varokkeisiin, joiden koko vastaa arvokilven tietoja. Jos häiriö toistuu, kutsu sähkömies tarkastamaan liitännät. Kutsu pätevä teknikko kääntämään pumpun moottorin akselia juoksupyörää vastapäätä olevan uran avulla. Kutsu pätevä teknikko tarkastamaan magneettikontakti ja sen piiri. Pag. 20/20

21 SERVICING AND REPAIR KORJAUKSET 1. Yleistä ÄLÄ KOSKAAN poista koneen paneeleita ennen kuin kone on kytketty irti sähkö- ja vesijohtoverkosta ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta ilman valmistajan asentamia suojuksia (mikrokytkimet, paneelit, jne.) muuten kuin tarpeelliset varotoimet tuntevan, pätevän teknikon valvonnassa. Jos korjaustoimenpiteet vaativat koneen suojapaneelien irrottamista, käytä aina suojakäsineitä välttääksesi sormien puristumista, kolhuja tai haavoja, jotka ovat aina mahdollisia teräslevyjä käsiteltäessä vaikka reunat onkin huolella tasoitettu. Korjaustoimenpiteiden päätyttyä on kaikki suojukset asetettava paikoilleen, turva-anturit palautettava alkutilaan ja varmistettava, ettei koneen sisään jää outoja esineitä. Muista aina katsoa koneen mukana toimitettuja teknisiä asiakirjoja (sähkökaavio ja asemapiirustus) ja arvokilven tietoja. 2. Turvatermostaatin palautus Kone on varustettu kahdella turvatermostaatilla, yksi sijaitsee kuumavesisäiliössä ja toinen altaassa. Ylikuumenemistilanteessa ne katkaisevat vastusten virransyötön. Käynnistääksesi koneen uudelleen termostaattien laukeamisen jälkeen, etsi ensin häiriön syy ja paina sitten punaista kuittauspainiketta. Pag. 21/21

22 SERVICING AND REPAIR 3. Peristalttisen annostelijan letkun vaihtaminen (lisävaruste) Peristalttisen pesuaineen annostelijan letku on kuluva osa, se kuluu kemiallisten aineiden ja mekaanisen rasituksen vaikutuksesta. Letku on siis säännöllisesti uusittava, väliaika riippuu käyttöolosuhteista (pesujaksojen määrä, käytetyn pesuaineen tyyppi, jne. ). Poista läpinäkyvä kansi. Remove the transparent cover Irrota silikoniletku kääntämällä hammaspyörää. Detach the silicone pipe by turning the gear wheel Vaihda silikoniletku uuteen. Renew the silicone pipe Sulje läpinäkyvä kansi. Replace the transparent cover Pag. 22/22

23 DEINSTALLATION IRTIKYTKEMINEN Koneen purkamisen saa suorittaa vain pätevä valtuutettu teknikko, jonka tulee: Kytkeä kone irti sähköverkosta ulkopuolisen pääkytkimen avulla. Sulkea sulkuventtiili. Tyhjentää, puhdistaa ja valmistella kaikki hydrauliset piirit, pumput ja kuumavesisäiliö jään muodostumisen ja bakteerikantojen kehittymisen estämiseksi. Puhdistaa annostelijat puhtaalla vedellä ja glyseriinillä (50%-50%), varmistaa, että ne ovat oikein puhdistettuja ja voideltuja. Kytkeä kone irti sähkö- ja vesijohtoverkosta. Kuljetusta varten kone puretaan ja kappaleessa Huolto kuvatut irrotettavat osat pakataan erikseen. Koneen kuljetuksen saa suorittaa vain erikoistunut kuljetusliike, jolla on standardikuljetusalustaan kiinnitettyjen kuormien pakkaukseen ja käsittelyyn tarvittavat laitteet ja materiaalit ja joka pystyy takaamaan ammattinormeja vastaavan kuljetuksen. Pag. 23/23

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

INSTRUCTION MANUAL FOR DISHWASHERS BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINE MANUEL D INSTRUCTIONS POUR LAVE-VAISSELLE

INSTRUCTION MANUAL FOR DISHWASHERS BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINE MANUEL D INSTRUCTIONS POUR LAVE-VAISSELLE GB INSTRUCTION MANUAL FOR DISHWASHERS D BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINE F MANUEL D INSTRUCTIONS POUR LAVE-VAISSELLE I MANUALE DÌ ISTRUZIONE PER LAVASTOVIGLIE E MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

07/2013. Mod: 051D-NP. Production code: 916660

07/2013. Mod: 051D-NP. Production code: 916660 07/2013 Mod: 051D-NP Production code: 916660 ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖOHJE FI SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 JOHDANTO... 2 LUKU 2 ASENNUS... 2 2.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN... 2 2.2 PAIKALLEEN ASETTAMINEN... 3 2.3

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

LUUKKUKONEET G35 GS37 GS40 GS50 D35 DS37 DS40 DS50 SYNTHESIS STAR LINEAR GASTRO 450 GASTRO 500-750 S TEKNO 4.0 DERBY DERBY 40

LUUKKUKONEET G35 GS37 GS40 GS50 D35 DS37 DS40 DS50 SYNTHESIS STAR LINEAR GASTRO 450 GASTRO 500-750 S TEKNO 4.0 DERBY DERBY 40 LUUKKUKONEET G35 GS37 GS40 GS50 D35 DS37 DS40 DS50 SYNTHESIS STAR LINEAR GASTRO 450 GASTRO 500-750 S TEKNO 4.0 DERBY DERBY 40 Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2 01/2013 Mod: D26/EKS-NP Production code: PT810BE2 ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖOHJE FI SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1 JOHDANTO... 2 LUKU 2 ASENNUS... 2 2.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN... 2 2.2 PAIKALLEEN ASETTAMINEN... 3

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI TYYPPI: SS106, SS206 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: = Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 92 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Kahvinvalmistuslaite Excelso. Asennus- ja käyttöohje

Kahvinvalmistuslaite Excelso. Asennus- ja käyttöohje Kahvinvalmistuslaite Excelso Asennus- ja käyttöohje Tämä laite on seuraavien direktiivien mukainen EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet

SHAKER. Asennus- ja käyttöohjeet SHAKER M1, M2, MP Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 28.9.2001 Rev. 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Lisätiedot

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje Sauvasekoitin 250 VF, 350 VVC, 450 VV Asennus- ja käyttöohje 2 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot